Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí, klasifikace a měření Mezinárodní vědecký seminář Šilheřovice, listopadu 28

2 Cíle Cíle a východiska aktivity jsou dány projektem a metodikou řešení Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR Cílem bylo zmapovat regionální disparity v bydlení z hlediska: druhové skladby, právní formy bydlení, průměrného stáří, modernizace (rekonstrukce)

3 Východiska analýzy Pracovní definice fyzické dostupnosti bydlení Lokální poměr mezi množstvím a strukturou existujících bytů a potenciální (strukturovanou) potřebou bytů Výchozí územní jednotkou zjišťování a hodnocení disparit je kraj Výchozí údajovou základnou pro analýzy byly výsledky Sčítání lidu, bytů a domů 21, resp Údaje o stavu v roce 26 byly dopočteny ze statistik bytové výstavby a metodami statistické regrese

4 Vybavenost obyvatel a domácností byty TOB celkem v TOD (91,1), kraje - na 1 cd. 89,8 88,93 9,59 9,71 9,81 88,99 9,69 89,92 92,81 9,5 91,9 89,92 93,3 87,55 9,4 92,26 89,29 92,48 89,64 92,2 89,42 9,72 88,95 89,77 89,4 9,33 89,66 95,1 89,44 89,63 91,82 91, Zlínský Hlavní mě sto Praha2 Středoč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč in a Jihomoravský Olomoucký na 1 cd Moravskoslezský Č eská republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); TOD (trvale obydlené domy); CD (cenzovní domácnosti)

5 Vybavenost obyvatel a domácností byty TOB BD a RD v TOD (21) - na 1 cd - odchylka od ČR v % -69,6 65,95-31,18 37,91 21,38-2,28-12,4 15,41-4,3 8,5 23,84-41,78 18,44-28,91,2-3,11-15,7 2,12-23,92 29,75-33,89 39,98-13,58 18,21-12,97 16,54-31,35 34,75 8,64-15, TOB v BD TOB v RD Hlavní mě sto Praha2 Středočeský HMP a ST Jihočeský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočin a Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský procenta % Česká republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); TOD (trvale obydlené domy); CD (cenzovní domácnosti), BD (bytové domy)

6 Neobydlené byty ČR, kraj Neobydlené byty v % úhrnu bytů k k Podíl neobydlených bytů (ČR = 1) k Přírůstek v % Česká rep. 9,1 12,3 1, 45, Hl.m.Praha 4, 9,9 1,1 64,9 Středočeský 13,4 17,1 15,8 38,8 Praha a - 13,2 26, 66,3 Středočeský Jihočeský 12,7 17,4 9, 42,9 Plzeňský 1,7 14,5 6,6 46,1 Karlovarský 6,5 7,6 1,8 24,7 Ústecký 1,3 1,2 6,8 28,1 Liberecký 11,2 14,5 5,1 42, Královéhradecký 11,9 15,4 9, 37,8 Pardubický 11, 14,1 5,6 39,3 Vysočina 11,2 15,5 6,1 51,6 Jihomoravský 7,7 1,9 9,2 49,5 Olomoucký 8,1 1,4 5, 37,9 Zlínský 8,8 11,4 4,9 43,6 Moravskoslezský 6,1 7,5 7,1 3,6

7 Neobydlené byty Důvody neobydlenosti (1) v TOD - absolutní hodnoty v % 4,99 1% 2,57 86,63 92,57 8% 6% 4% 2% % nezpůsobi l é k bydl ení přest avba byt u sl ouží k rekreaci obydl ené přechodně procenta % Hlavní mě sto Praha HMP a ST Středoč eský Jihoč eský Č eské Budě jo vice Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč in a Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika Pozn. TOD (trvale obydlené domy)

8 Právní důvod užívání Struktura TOB dle vlastnictví v BD (1) - na 1 cd,76,24,97,52,36,34,4,65,44,65,5,47,23,12,29,45,16 2,49 1,6,93 1,4,71,82,55 1,39,11 6,44 8,95 9,28 7,81 7,18 6, ,79 11,7 9,52 1,64 9,6 9,5 9,29 9,9 14,79 11,59 15,34 9,73 11,86 11,52 9,58 14,61 13,46 12,41 14,78 12,21 13,66 1,64 13,12 13,9 12,68 16,28 17,69 17,76 2,1 21,67 21,95 21,2 22,82 29,4 3,42 31,53 41,93,17,39 2,11 2,42 6,32 9,87 12,78 16,46 23,72 3, ve vlastnímdomě v osobní m vlastnictví náj emní čl ena byt ového dr užstva čl ena dr užstva náj emců na 1 cd Hlavní mě sto Praha2 Stře doč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč in a Jihomoravský O lomoucký Zlínský Moravskoslezský Č eská republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); BD (bytové domy); CD (cenzovní domácnosti)

9 Právní důvod užívání Struktura TOB dle vlastnictví (1)- na 1 cd - odchylka od ČR v % -68,24 Hlavní mě sto -41,91-44,5-57,6-45,99-33,76-27,16-29,55-19,24-8,2-9,22-3,55-2,77-1,63-32,16-29,79-16,81-24,98-6,29-6,44-3,75-5,88-19,62-1,87-23,84-3,97-1,22-8,33-12,7 1,32 67,33 38,57 2,98 12,76 5,21 5,95 49,85 28,1 17,43 31,3 19,61 -,66 27,55 17,5 29,76,3 44,3 23,13 6,46 15,35 6,79 1,79 38,92 32,73 -,86 122,39-35,46-19,77 26,42 28, Praha2 Stř edoč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč ina Jihomoravský O lom oucký Zlíns k ý Moravskoslezský Č eská republika -5-1 Pozn. TOB (trvale obydlené byty); CD (cenzovní domácnosti) ve vl ast ní m domě v osobní m vlastnictví náj emní byt ové dr užstvo procenta %

10 Kvalitativní charakteristiky Struktura obydlených bytů dle počtu místností 21 - absolutní hodnoty v % 31,95 3,2 31,16 28,73 31,23 38,98 34,23 28,83 28,18 28,37 29,28 29,35 3,74 27,82 33,24 3,89 33,98 35,64 34,73 37,65 35,88 3,89 35,4 36,31 36,17 37,1 35,72 34,19 38,42 36,68 37,82 35,83 7,563,9 14,36 1,6 1,65 6,25 13,21 7,86 12,74 6,81 9,67 4,75 11,18 4,71 11,73 7,39 12,88 8,25 13,32 8,78 14,15 1,33 14,5 1,2 12,44 7,85 14,66 1,8 1,46 6,48 12,5 7,46 1% 8% 6% 4% 2% Hlavní město Praha2 23,41 Středočeský 9,74 HMP a ST 17,21 Jihočeský 12,56 Plzeňský 13,35 Karlovarský 15,71 Ústecký 14,83 Liberecký 15,74 Královéhradecký 14,52 Pardubický 12,43 Vysočina 1,53 Jihomoravský 12,21 Olomoucký 1,54 Zlínský 1,5 Moravskoslezský 12,1 Česká republika 13,77 % 5 a ví ce 4 m 3 m 2 m 1 m procenta %

11 Kvalitativní charakteristiky Plošné parametry bydlení podle krajů k ČR, kraj Obytná plocha m 2 /byt Užitková plocha/osoba m 2 Počet osob/byt Cenzová domácnost/byt Česká republika ,6 1,11 Hl. m. Praha ,3 1,1 Středočeský ,7 1,12 Jihočeský ,7 1,1 Plzeňský 5 3 2,6 1,1 Karlovarský ,6 1,13 Ústecký ,5 1,8 Liberecký ,6 1,11 Královéhradecký ,7 1,11 Pardubický ,8 1,11 Vysočina ,1 Jihomoravský ,8 1,12 Olomoucký ,7 1,11 Zlínský ,9 1,13 Moravskoslezský ,7 1,1

12 Kvalitativní charakteristiky Osoby na byt (celkem), kraje i města (21) - absolutní hodnoty 2,33 2,55 2,68 2,68 2,5 2,6 2,4 2,58 2,38 2,49 2,38 2,61 2,47 2,66 2,54 2,75 2,87 2,86 2,66 2,76 2,45 2,73 2,51 2,43 2,62 2,66 2,64 2, absolutní hodno Hlavní mě sto Praha HMP a ST Stře doč eský Jihoč eský Č eské Budě jo v ic e Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč in a Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika

13 Kvalitativní charakteristiky Osoby na byt (celkem), kraje i města (21) - odchylka od ČR -,31 -,24 -,26 -,26 -,14 -,14 -,15 -,17 -,19 -,4 -,6 -,3 -,1,4,4,2,2,11,12,23,22,9 -,21 -,13 -,2,2,23 absolutní hodno Olomoucký Hlavní mě sto Praha HMP a ST Stř edoč eský Jihoč eský Č eské Budě jovice Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy V ary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč ina Jihlava Jihomoravský Brno Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika

14 Kvalitativní charakteristiky Trvale obydlené byty podle období výstavby a podle krajů 21 ČR, kraj Období výstavby do roku nezjištěno Hl.m.Praha 37,88 19,87 34,1 1,26 6,97 Praha a Středočeský 33,9 21,87 35,65 1,3 8,9 Středočeský 27,32 24,28 37,62 1,34 9,44 Jihočeský 21,44 24,13 43,97 1,2 9,43 Plzeňský 26,22 25,46 38,84,94 8,54 Karlovarský 28,74 33,24 3,19,9 6,93 Ústecký 26,5 23,93 42,7 1,22 6,1 Liberecký 32,33 14,3 43,87 1,23 8,28 Královéhradecký 29,42 22,38 38,21 1,9 8,9 Pardubický 22,7 24,82 41,75,74 9,98 Vysočina 2,28 25,63 43,53,8 9,76 Jihomoravský 26,1 25,2 39,41,99 8,45 Olomoucký 24,86 26,6 38,75,72 9,7 Zlínský 17,2 31,2 41,62,53 9,36 Moravskoslezský 14,5 41,85 36,49,56 6,61 Česká republika 25,6 26,31 38,91,98 8,2

15 Bytová výstavba Intenzita bytové výstavby podle krajů Počet dokončených bytů/1 obyv. Počet zahájených bytů/1 obyv. ČR, kraj Česká republika 2,27 3,16 3,21 2,34 3,82 3,95 4,26 3,4 Hl.m.Praha 3,14 5,8 5,58 4,3 4,7 5,35 6,31 6,68 Středočeský 3,12 5,35 5,29 5,11 4,82 7,1 8,32 7,2 Jihočeský 2,32 3,51 3,12 3,4 3,58 4,1 3,76 4,28 Plzeňský 2,58 3,7 3,53 3,74 3,26 3,63 3,9 4,7 Karlovarský 1,65 1,66 3,77 2,3 2,44 3,36 2,22 2,5 Ústecký 1,3 1,27 1,36 1,3 1,51 1,54 1,68 2,18 Liberecký 2,7 3,8 2,65 2,38 2,61 3,36 2,24 3,71 Královéhradecký 2,18 2,42 2,6 2,22 2,64 2,24 3,6 3,66 Pardubický 2,37 3,13 2,77 2,33 2,33 3,72 3,38 4,46 Vysočina 2,31 3,6 3,8 2,92 3,14 3,69 3,2 3,37 Jihomoravský 2,46 3,42 3,38 3,52 3,26 4,79 4,32 5,22 Olomoucký 2,9 2,3 1,75 2,4 2,84 2,85 2,75 2,8 Zlínský 2,34 2,53 2,89 1,93 2,68 2,75 2,71 2,92 Moravskoslezský 1,36 1,58 1,54 1,31 1,68 1,6 1,6 2,34

16 Bytová výstavba

17 Bytová výstavba Kraj Počet dok. modernizací bytů na 1 obyvatel středního stavu ročně Hl.m. Praha 2,31 Středočeský 1,21 Jihočeský,65 Plzeňský,54 Karlovarský 2,24 Ústecký,41 Liberecký,28 Královéhradecký,92 Pardubický 1,21 Vysočina,63 Jihomoravský 1,62 Olomoucký 2,9 Zlínský,66 Moravskoslezský 1,1 Česká republika 1,25

18 Prognóza ČR, kraj Dokončené byty v průměru/rok Zahájené byty v průměru/rok Dokončené byty v průměru/rok absol. % absol. % absol. % absol. % absol. % Hl. m. Praha , , , , , Středočeský , , , , ,7 Jihočeský , , , , ,3 Plzeňský , , , , ,4 Karlovarský 638 2, , , 76 2, ,1 Ústecký , , , , ,5 Liberecký , , , , ,7 Královéhradecký , , , , ,7 Pardubický , , , , ,8 Vysočina , , , , ,9 Jihomoravský , , , , ,7 Olomoucký , , , , ,8 Zlínský , , , , ,8 Moravskoslezský , , , , ,7 Česká republika *) 1, *) 1, *) 1, 36 1, ,

19 Prognóza ČR, kraj Počet dokončených bytů Úbytky bytů Podíl úbytků a počtu dokončených bytů (%) Hl. m. Praha 29,3 54, 11, 18,4 37,5 34,1 Středočeský 29,7 56,3 12,4 25, 41,8 44,4 Jihočeský 11,2 2, 5,6 9,4 5, 47, Plzeňský 11,3 2,2 5, 8,4 44,2 41,6 Karlovarský 3,8 6,9 2,1 3,5 55,3 5,7 Ústecký 6,1 11,1 5,8 9,7 95, 87,4 Liberecký 6,5 11,7 3,9 6,5 6, 59,6 Královéhradecký 8,3 14,9 4,9 8,2 59, 55, Pardubický 8,6 15,4 5,5 9,1 63,9 59,1 Vysočina 8,8 15,5 5,4 9, 61,4 58,1 Jihomoravský 21,4 4,4 1,9 18,2 47,2 6,1 Olomoucký 8,8 15,3 5,5 9,2 62,5 6,1 Zlínský 8,9 15,2 4,9 8,1 55, 53,3 Moravskoslezský 11,9 21,4 8,5 14, 71,4 65,4 Česká republika 174,5 318,5 91,8 153, 52,6 48,

20 Prognóza ČR, kraj Počet trvale obydlených bytů na 1 obyvatel Počet trvale obydlených bytů na 1 cenzových domácností Hl. m. Praha 425,1 436,4 452,5 9,7 91,2 91,9 Středočeský 368, 37,7 384,5 89, 9,3 89,3 Jihočeský 369,9 379,8 39, 9,5 9,6 91,1 Plzeňský 379,5 391,9 44,3 89,9 9,3 91,1 Karlovarský 38,9 387,7 392,5 87,5 85,9 85,2 Ústecký 392,5 393,4 394,6 9,4 88,4 87,4 Liberecký 377,9 385,1 393,7 89,3 88,1 87,9 Královéhradecký 371,4 379,8 39,9 89,6 89,2 89,5 Pardubický 359,9 369,4 379,6 89,4 88,8 89,2 Vysočina 346,3 361,5 372,3 89, 87,6 92,9 Jihomoravský 359, 369,2 379,4 89,4 88,8 9, Olomoucký 36,6 368,4 375,2 89,7 88,9 89, Zlínský 344,1 356,5 365, 88,9 89, 89,8 Moravskoslezský 37,4 38,8 389,9 89,4 89,4 93,3 Česká republika 374,2 383, 395, 89,6 89,5 9,

21 Významné poznatky Fyzická dostupnost je vázána na vývoj domácností a strukturu osídlení. Kraje je možné vcelku dobře odlišit a z hlediska vzniku či prohloubení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení dostatečně věrohodně vymezit velikost a míru stávajících, či nově vznikajících disparit, méně již příčiny těchto rozdílů. Rozdíly v kvalitativních indikátorech bydlení ovlivňují fyzickou dostupnost bydlení v krajském i mezikrajském rozměru málo. Bydlení ve venkovských prostorech není svou úrovní až tak vzdáleno městskému standardu, v některých ukazatelích ho i předčí.

22 Významné poznatky Rekonstrukce (stejně jako modernizace bytů) postupuje pomalu. U krajů s vysokým podílem bytů v bytových domech z panelů to představuje rostoucí nebezpečí spočívající ve zkrácení doby životnosti bytových domů, ve větším narušení sociální stability (sociální i jiná exkluze), a pochopitelně i v nebezpečí zesílení regionálních disparit. Závažným jevem je postupné vytlačování nájemního bydlení. V posledních letech oproti období průměrná obytná plocha dokončených bytů v BD vykazuje v řadě krajů pokles (Praha, Jihočeský, Olomoucký, Jihomoravský). Pokles se projevil i celostátně ( : 48,6 m 2 ; 22-26: 48,2 m 2 ).

23 Disparity Kraje s vysokými podíly starého fondu bytových domů a nevelkými přírůstky bytů v letech jsou nejvíce ohroženy. Regionální disparity v bydlení zde narůstají. Jedná se zejména o Karlovarský a Liberecký. Přesah domácností nebo nedostatek bytů pro domácnosti se vyskytuje nejvíce u Karlovarského a Zlínského kraje, v menší míře v kraji Středočeském a Jihomoravském.

24 Disparity Vysoký podíl úbytků bytů ve vztahu k počtu dokončených bytů ukazuje na nízkou efektivnost a spolu s druhými faktory tlačí kraje Ústecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický do pozice regionálně disparitní. Vybavenost obyvatel byty tlačí do situace, kterou by bylo možné označit jako reg. disparitu hrozící většími důsledky ve fyzické dostupnosti bydlení kraj Ústecký a Moravskoslezský, ve vybavenosti domácností ještě silněji v současnosti také kraje Karlovarský, Liberecký a Královehradecký.

25 Disparity Rozbor období (21) ukázal na zásadní změny v postavení některých krajů. Týká se to vzestupu v rozvoji a úrovni bydlení v Praze a Středočeském kraji a značnému poklesu v kraji Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském. Taková změna v relativně krátkém období může v krajích tendujících k dalšímu poklesu způsobit závažnější důsledky. Vzhledem ke znalostem, jež se zejména v souvislosti s průmyslovými zónami a dalšími opatřeními dostávají ve známost, je možné očekávat v nejbližších letech oživení. V krajích, kde je však výchozí úroveň bydlení nižší jsou tyto možnosti skromné. Konkrétně je možné poukázat na kraj Zlínský, Olomoucký, Karlovarský a Vysočina.

26 Děkuji za pozornost Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství

Výsledky aktivity A 0706. Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky aktivity A 0706. Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Výsledky aktivity A 0706 Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení 1. Obsah prezentace Postup řešení od porady v Poděbradech Obsah zprávy o výsledcích Hlavní významné poznatky a disparity

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném 2000-2006 Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit 1. národní

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

Stavebnictví v regionech

Stavebnictví v regionech Stavebnictví v regionech Petra Cuřínová Tisková konference, 20. dubna 2016, Brno ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 STAVEBNICTVÍ ČR V RÁMCI EVROPY Váhy indexu stavební

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

ročník 9. č. 13 název

ročník 9. č. 13 název č. 13 název Krajské členění ČR anotace V pracovních listech si žáci prohlubují učivo z 6. ročníku o krajském členění České republiky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů 1 OBSAH 1. Služba Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů...3 2. Poskytování

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami

Pracovní místa. Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna Klasifikace platovými třídami Příloha č. 2k systemizaci služebních a pracovních místs účinností od 1. ledna 2016 Pracovní místa míst vedoucích M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 304 Úřad

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 13 Vladimír KOUDELA 1, Jan ČESELSKÝ 2, Martin FERKO 3 ANALÝZA REGIONÁLNÍCH

Více

Č. j. MV /VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6

Č. j. MV /VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6 *MVCRX02VK262* MVCRX02VK262 prvotní identifikátor odbor všeobecné správy oddělení občanskosprávní náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j. MV-37138-2/VS-2016 Praha 8. března 2016 Počet listů: 6 Vážená

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY

ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY Ing. Jan Česelský; Ing. Martin Ferko; Ing. Vladimír Koudela, CSc. Abstrakt Bydlení je tradiční politikum se závažnými

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka

Rozhodnutí o povolení překlad vybraných částí do českého jazyka ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

3.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu, frekvence a dopravních prostředků

3.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu, frekvence a dopravních prostředků 3. Vyjížďka 3.1 Rozsah vyjížďky a struktura podle prostorového typu, frekvence a dopravních prostředků Sčítáním bylo zjištěno 10 230 tis. obyvatel České republiky. V tomto počtu bylo 6 537 tis. zaměstnaných,

Více

Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení

Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení Celostátní finanční konference SMO Doplatek na bydlení 10. 12. 2015 Mgr. Zdeňka Cibulková - odbor pro sociální věci GŘ ÚP ČR Obsah prezentace 1. Novela zákona a statistické údaje 2. Struktura osob vybrané

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. října /ENV/16 Ing. Rákosová ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11. (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.2012 10:09:28 prázdné) Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r.

Příloha: Závěr zjišťovacího řízení Mgr. Evžen Doležal v. r. ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu

Věc: Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu ODESÍLATEL: Ing. Jaromír Manhart ředitel odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. listopadu 2016 61140/ENV/16

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 4. ledna /ENV/17 Ing. Beránková Jančí V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 15. června /ENV/15 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

hemoglobinu v letech

hemoglobinu v letech Analýza dat VZP o léčbě diabetu mellitu v České republice Data za období 2002-2006 IV. Vyšetření glykovaného hemoglobinu v letech 2002-2006 Ve spolupráci s Diabetickou asociací České republiky (DAČR) vytvořil

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Situace na trhu práce Zlínský kraj

Situace na trhu práce Zlínský kraj Situace na trhu práce Zlínský kraj Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová Rok 2015 v číslech Zlínský kraj a Česká republika 2014 2015 nárůst / pokles* k 31. 12. 2015/2014 Počet uchazečů o zaměstnání Česká republika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 22807/ENV/13 Ing. Muzikář/l. 2802 4. 4. 2013 Věc: Posuzování vlivů

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Mobilní marketing jinak: jak se dostat lidem ve městě do kapsy 22.2.2012 Praha Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Ing. Vít Šoupal senior head

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Metody měření disparit DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Analýzy dat, Disparitér finanční dostupnost bydlení (kraje) fyzická dostupnost bydlení (kraje, ORP) časové

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice Údaje za 1. čtvrtletí: leden březen 2008 (Data for 1st quarter: January March 2008) D vod Celkem HIV+ Zp sob p enosu 134387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37183 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 22173 24 18 6 14 1 2 0 6 0

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 18. července /ENV/16 Ing. Benková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více