Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí, klasifikace a měření Mezinárodní vědecký seminář Šilheřovice, listopadu 28

2 Cíle Cíle a východiska aktivity jsou dány projektem a metodikou řešení Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR Cílem bylo zmapovat regionální disparity v bydlení z hlediska: druhové skladby, právní formy bydlení, průměrného stáří, modernizace (rekonstrukce)

3 Východiska analýzy Pracovní definice fyzické dostupnosti bydlení Lokální poměr mezi množstvím a strukturou existujících bytů a potenciální (strukturovanou) potřebou bytů Výchozí územní jednotkou zjišťování a hodnocení disparit je kraj Výchozí údajovou základnou pro analýzy byly výsledky Sčítání lidu, bytů a domů 21, resp Údaje o stavu v roce 26 byly dopočteny ze statistik bytové výstavby a metodami statistické regrese

4 Vybavenost obyvatel a domácností byty TOB celkem v TOD (91,1), kraje - na 1 cd. 89,8 88,93 9,59 9,71 9,81 88,99 9,69 89,92 92,81 9,5 91,9 89,92 93,3 87,55 9,4 92,26 89,29 92,48 89,64 92,2 89,42 9,72 88,95 89,77 89,4 9,33 89,66 95,1 89,44 89,63 91,82 91, Zlínský Hlavní mě sto Praha2 Středoč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč in a Jihomoravský Olomoucký na 1 cd Moravskoslezský Č eská republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); TOD (trvale obydlené domy); CD (cenzovní domácnosti)

5 Vybavenost obyvatel a domácností byty TOB BD a RD v TOD (21) - na 1 cd - odchylka od ČR v % -69,6 65,95-31,18 37,91 21,38-2,28-12,4 15,41-4,3 8,5 23,84-41,78 18,44-28,91,2-3,11-15,7 2,12-23,92 29,75-33,89 39,98-13,58 18,21-12,97 16,54-31,35 34,75 8,64-15, TOB v BD TOB v RD Hlavní mě sto Praha2 Středočeský HMP a ST Jihočeský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočin a Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský procenta % Česká republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); TOD (trvale obydlené domy); CD (cenzovní domácnosti), BD (bytové domy)

6 Neobydlené byty ČR, kraj Neobydlené byty v % úhrnu bytů k k Podíl neobydlených bytů (ČR = 1) k Přírůstek v % Česká rep. 9,1 12,3 1, 45, Hl.m.Praha 4, 9,9 1,1 64,9 Středočeský 13,4 17,1 15,8 38,8 Praha a - 13,2 26, 66,3 Středočeský Jihočeský 12,7 17,4 9, 42,9 Plzeňský 1,7 14,5 6,6 46,1 Karlovarský 6,5 7,6 1,8 24,7 Ústecký 1,3 1,2 6,8 28,1 Liberecký 11,2 14,5 5,1 42, Královéhradecký 11,9 15,4 9, 37,8 Pardubický 11, 14,1 5,6 39,3 Vysočina 11,2 15,5 6,1 51,6 Jihomoravský 7,7 1,9 9,2 49,5 Olomoucký 8,1 1,4 5, 37,9 Zlínský 8,8 11,4 4,9 43,6 Moravskoslezský 6,1 7,5 7,1 3,6

7 Neobydlené byty Důvody neobydlenosti (1) v TOD - absolutní hodnoty v % 4,99 1% 2,57 86,63 92,57 8% 6% 4% 2% % nezpůsobi l é k bydl ení přest avba byt u sl ouží k rekreaci obydl ené přechodně procenta % Hlavní mě sto Praha HMP a ST Středoč eský Jihoč eský Č eské Budě jo vice Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč in a Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika Pozn. TOD (trvale obydlené domy)

8 Právní důvod užívání Struktura TOB dle vlastnictví v BD (1) - na 1 cd,76,24,97,52,36,34,4,65,44,65,5,47,23,12,29,45,16 2,49 1,6,93 1,4,71,82,55 1,39,11 6,44 8,95 9,28 7,81 7,18 6, ,79 11,7 9,52 1,64 9,6 9,5 9,29 9,9 14,79 11,59 15,34 9,73 11,86 11,52 9,58 14,61 13,46 12,41 14,78 12,21 13,66 1,64 13,12 13,9 12,68 16,28 17,69 17,76 2,1 21,67 21,95 21,2 22,82 29,4 3,42 31,53 41,93,17,39 2,11 2,42 6,32 9,87 12,78 16,46 23,72 3, ve vlastnímdomě v osobní m vlastnictví náj emní čl ena byt ového dr užstva čl ena dr užstva náj emců na 1 cd Hlavní mě sto Praha2 Stře doč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč in a Jihomoravský O lomoucký Zlínský Moravskoslezský Č eská republika Pozn. TOB (trvale obydlené byty); BD (bytové domy); CD (cenzovní domácnosti)

9 Právní důvod užívání Struktura TOB dle vlastnictví (1)- na 1 cd - odchylka od ČR v % -68,24 Hlavní mě sto -41,91-44,5-57,6-45,99-33,76-27,16-29,55-19,24-8,2-9,22-3,55-2,77-1,63-32,16-29,79-16,81-24,98-6,29-6,44-3,75-5,88-19,62-1,87-23,84-3,97-1,22-8,33-12,7 1,32 67,33 38,57 2,98 12,76 5,21 5,95 49,85 28,1 17,43 31,3 19,61 -,66 27,55 17,5 29,76,3 44,3 23,13 6,46 15,35 6,79 1,79 38,92 32,73 -,86 122,39-35,46-19,77 26,42 28, Praha2 Stř edoč eský HMP a ST Jihoč eský Plzeň ský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysoč ina Jihomoravský O lom oucký Zlíns k ý Moravskoslezský Č eská republika -5-1 Pozn. TOB (trvale obydlené byty); CD (cenzovní domácnosti) ve vl ast ní m domě v osobní m vlastnictví náj emní byt ové dr užstvo procenta %

10 Kvalitativní charakteristiky Struktura obydlených bytů dle počtu místností 21 - absolutní hodnoty v % 31,95 3,2 31,16 28,73 31,23 38,98 34,23 28,83 28,18 28,37 29,28 29,35 3,74 27,82 33,24 3,89 33,98 35,64 34,73 37,65 35,88 3,89 35,4 36,31 36,17 37,1 35,72 34,19 38,42 36,68 37,82 35,83 7,563,9 14,36 1,6 1,65 6,25 13,21 7,86 12,74 6,81 9,67 4,75 11,18 4,71 11,73 7,39 12,88 8,25 13,32 8,78 14,15 1,33 14,5 1,2 12,44 7,85 14,66 1,8 1,46 6,48 12,5 7,46 1% 8% 6% 4% 2% Hlavní město Praha2 23,41 Středočeský 9,74 HMP a ST 17,21 Jihočeský 12,56 Plzeňský 13,35 Karlovarský 15,71 Ústecký 14,83 Liberecký 15,74 Královéhradecký 14,52 Pardubický 12,43 Vysočina 1,53 Jihomoravský 12,21 Olomoucký 1,54 Zlínský 1,5 Moravskoslezský 12,1 Česká republika 13,77 % 5 a ví ce 4 m 3 m 2 m 1 m procenta %

11 Kvalitativní charakteristiky Plošné parametry bydlení podle krajů k ČR, kraj Obytná plocha m 2 /byt Užitková plocha/osoba m 2 Počet osob/byt Cenzová domácnost/byt Česká republika ,6 1,11 Hl. m. Praha ,3 1,1 Středočeský ,7 1,12 Jihočeský ,7 1,1 Plzeňský 5 3 2,6 1,1 Karlovarský ,6 1,13 Ústecký ,5 1,8 Liberecký ,6 1,11 Královéhradecký ,7 1,11 Pardubický ,8 1,11 Vysočina ,1 Jihomoravský ,8 1,12 Olomoucký ,7 1,11 Zlínský ,9 1,13 Moravskoslezský ,7 1,1

12 Kvalitativní charakteristiky Osoby na byt (celkem), kraje i města (21) - absolutní hodnoty 2,33 2,55 2,68 2,68 2,5 2,6 2,4 2,58 2,38 2,49 2,38 2,61 2,47 2,66 2,54 2,75 2,87 2,86 2,66 2,76 2,45 2,73 2,51 2,43 2,62 2,66 2,64 2, absolutní hodno Hlavní mě sto Praha HMP a ST Stře doč eský Jihoč eský Č eské Budě jo v ic e Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy Vary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč in a Jihlava Jihomoravský Brno Olomoucký Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika

13 Kvalitativní charakteristiky Osoby na byt (celkem), kraje i města (21) - odchylka od ČR -,31 -,24 -,26 -,26 -,14 -,14 -,15 -,17 -,19 -,4 -,6 -,3 -,1,4,4,2,2,11,12,23,22,9 -,21 -,13 -,2,2,23 absolutní hodno Olomoucký Hlavní mě sto Praha HMP a ST Stř edoč eský Jihoč eský Č eské Budě jovice Plzeň ský Plzeň Karlovarský Karlovy V ary Ústecký Ústí nad Labem Liberecký Liberec Královéhradecký Hradec Králové Pardubický Pardubice Vysoč ina Jihlava Jihomoravský Brno Olomouc Zlínský Zlín Moravskoslezský Ostrava Č eská republika

14 Kvalitativní charakteristiky Trvale obydlené byty podle období výstavby a podle krajů 21 ČR, kraj Období výstavby do roku nezjištěno Hl.m.Praha 37,88 19,87 34,1 1,26 6,97 Praha a Středočeský 33,9 21,87 35,65 1,3 8,9 Středočeský 27,32 24,28 37,62 1,34 9,44 Jihočeský 21,44 24,13 43,97 1,2 9,43 Plzeňský 26,22 25,46 38,84,94 8,54 Karlovarský 28,74 33,24 3,19,9 6,93 Ústecký 26,5 23,93 42,7 1,22 6,1 Liberecký 32,33 14,3 43,87 1,23 8,28 Královéhradecký 29,42 22,38 38,21 1,9 8,9 Pardubický 22,7 24,82 41,75,74 9,98 Vysočina 2,28 25,63 43,53,8 9,76 Jihomoravský 26,1 25,2 39,41,99 8,45 Olomoucký 24,86 26,6 38,75,72 9,7 Zlínský 17,2 31,2 41,62,53 9,36 Moravskoslezský 14,5 41,85 36,49,56 6,61 Česká republika 25,6 26,31 38,91,98 8,2

15 Bytová výstavba Intenzita bytové výstavby podle krajů Počet dokončených bytů/1 obyv. Počet zahájených bytů/1 obyv. ČR, kraj Česká republika 2,27 3,16 3,21 2,34 3,82 3,95 4,26 3,4 Hl.m.Praha 3,14 5,8 5,58 4,3 4,7 5,35 6,31 6,68 Středočeský 3,12 5,35 5,29 5,11 4,82 7,1 8,32 7,2 Jihočeský 2,32 3,51 3,12 3,4 3,58 4,1 3,76 4,28 Plzeňský 2,58 3,7 3,53 3,74 3,26 3,63 3,9 4,7 Karlovarský 1,65 1,66 3,77 2,3 2,44 3,36 2,22 2,5 Ústecký 1,3 1,27 1,36 1,3 1,51 1,54 1,68 2,18 Liberecký 2,7 3,8 2,65 2,38 2,61 3,36 2,24 3,71 Královéhradecký 2,18 2,42 2,6 2,22 2,64 2,24 3,6 3,66 Pardubický 2,37 3,13 2,77 2,33 2,33 3,72 3,38 4,46 Vysočina 2,31 3,6 3,8 2,92 3,14 3,69 3,2 3,37 Jihomoravský 2,46 3,42 3,38 3,52 3,26 4,79 4,32 5,22 Olomoucký 2,9 2,3 1,75 2,4 2,84 2,85 2,75 2,8 Zlínský 2,34 2,53 2,89 1,93 2,68 2,75 2,71 2,92 Moravskoslezský 1,36 1,58 1,54 1,31 1,68 1,6 1,6 2,34

16 Bytová výstavba

17 Bytová výstavba Kraj Počet dok. modernizací bytů na 1 obyvatel středního stavu ročně Hl.m. Praha 2,31 Středočeský 1,21 Jihočeský,65 Plzeňský,54 Karlovarský 2,24 Ústecký,41 Liberecký,28 Královéhradecký,92 Pardubický 1,21 Vysočina,63 Jihomoravský 1,62 Olomoucký 2,9 Zlínský,66 Moravskoslezský 1,1 Česká republika 1,25

18 Prognóza ČR, kraj Dokončené byty v průměru/rok Zahájené byty v průměru/rok Dokončené byty v průměru/rok absol. % absol. % absol. % absol. % absol. % Hl. m. Praha , , , , , Středočeský , , , , ,7 Jihočeský , , , , ,3 Plzeňský , , , , ,4 Karlovarský 638 2, , , 76 2, ,1 Ústecký , , , , ,5 Liberecký , , , , ,7 Královéhradecký , , , , ,7 Pardubický , , , , ,8 Vysočina , , , , ,9 Jihomoravský , , , , ,7 Olomoucký , , , , ,8 Zlínský , , , , ,8 Moravskoslezský , , , , ,7 Česká republika *) 1, *) 1, *) 1, 36 1, ,

19 Prognóza ČR, kraj Počet dokončených bytů Úbytky bytů Podíl úbytků a počtu dokončených bytů (%) Hl. m. Praha 29,3 54, 11, 18,4 37,5 34,1 Středočeský 29,7 56,3 12,4 25, 41,8 44,4 Jihočeský 11,2 2, 5,6 9,4 5, 47, Plzeňský 11,3 2,2 5, 8,4 44,2 41,6 Karlovarský 3,8 6,9 2,1 3,5 55,3 5,7 Ústecký 6,1 11,1 5,8 9,7 95, 87,4 Liberecký 6,5 11,7 3,9 6,5 6, 59,6 Královéhradecký 8,3 14,9 4,9 8,2 59, 55, Pardubický 8,6 15,4 5,5 9,1 63,9 59,1 Vysočina 8,8 15,5 5,4 9, 61,4 58,1 Jihomoravský 21,4 4,4 1,9 18,2 47,2 6,1 Olomoucký 8,8 15,3 5,5 9,2 62,5 6,1 Zlínský 8,9 15,2 4,9 8,1 55, 53,3 Moravskoslezský 11,9 21,4 8,5 14, 71,4 65,4 Česká republika 174,5 318,5 91,8 153, 52,6 48,

20 Prognóza ČR, kraj Počet trvale obydlených bytů na 1 obyvatel Počet trvale obydlených bytů na 1 cenzových domácností Hl. m. Praha 425,1 436,4 452,5 9,7 91,2 91,9 Středočeský 368, 37,7 384,5 89, 9,3 89,3 Jihočeský 369,9 379,8 39, 9,5 9,6 91,1 Plzeňský 379,5 391,9 44,3 89,9 9,3 91,1 Karlovarský 38,9 387,7 392,5 87,5 85,9 85,2 Ústecký 392,5 393,4 394,6 9,4 88,4 87,4 Liberecký 377,9 385,1 393,7 89,3 88,1 87,9 Královéhradecký 371,4 379,8 39,9 89,6 89,2 89,5 Pardubický 359,9 369,4 379,6 89,4 88,8 89,2 Vysočina 346,3 361,5 372,3 89, 87,6 92,9 Jihomoravský 359, 369,2 379,4 89,4 88,8 9, Olomoucký 36,6 368,4 375,2 89,7 88,9 89, Zlínský 344,1 356,5 365, 88,9 89, 89,8 Moravskoslezský 37,4 38,8 389,9 89,4 89,4 93,3 Česká republika 374,2 383, 395, 89,6 89,5 9,

21 Významné poznatky Fyzická dostupnost je vázána na vývoj domácností a strukturu osídlení. Kraje je možné vcelku dobře odlišit a z hlediska vzniku či prohloubení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení dostatečně věrohodně vymezit velikost a míru stávajících, či nově vznikajících disparit, méně již příčiny těchto rozdílů. Rozdíly v kvalitativních indikátorech bydlení ovlivňují fyzickou dostupnost bydlení v krajském i mezikrajském rozměru málo. Bydlení ve venkovských prostorech není svou úrovní až tak vzdáleno městskému standardu, v některých ukazatelích ho i předčí.

22 Významné poznatky Rekonstrukce (stejně jako modernizace bytů) postupuje pomalu. U krajů s vysokým podílem bytů v bytových domech z panelů to představuje rostoucí nebezpečí spočívající ve zkrácení doby životnosti bytových domů, ve větším narušení sociální stability (sociální i jiná exkluze), a pochopitelně i v nebezpečí zesílení regionálních disparit. Závažným jevem je postupné vytlačování nájemního bydlení. V posledních letech oproti období průměrná obytná plocha dokončených bytů v BD vykazuje v řadě krajů pokles (Praha, Jihočeský, Olomoucký, Jihomoravský). Pokles se projevil i celostátně ( : 48,6 m 2 ; 22-26: 48,2 m 2 ).

23 Disparity Kraje s vysokými podíly starého fondu bytových domů a nevelkými přírůstky bytů v letech jsou nejvíce ohroženy. Regionální disparity v bydlení zde narůstají. Jedná se zejména o Karlovarský a Liberecký. Přesah domácností nebo nedostatek bytů pro domácnosti se vyskytuje nejvíce u Karlovarského a Zlínského kraje, v menší míře v kraji Středočeském a Jihomoravském.

24 Disparity Vysoký podíl úbytků bytů ve vztahu k počtu dokončených bytů ukazuje na nízkou efektivnost a spolu s druhými faktory tlačí kraje Ústecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický do pozice regionálně disparitní. Vybavenost obyvatel byty tlačí do situace, kterou by bylo možné označit jako reg. disparitu hrozící většími důsledky ve fyzické dostupnosti bydlení kraj Ústecký a Moravskoslezský, ve vybavenosti domácností ještě silněji v současnosti také kraje Karlovarský, Liberecký a Královehradecký.

25 Disparity Rozbor období (21) ukázal na zásadní změny v postavení některých krajů. Týká se to vzestupu v rozvoji a úrovni bydlení v Praze a Středočeském kraji a značnému poklesu v kraji Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském. Taková změna v relativně krátkém období může v krajích tendujících k dalšímu poklesu způsobit závažnější důsledky. Vzhledem ke znalostem, jež se zejména v souvislosti s průmyslovými zónami a dalšími opatřeními dostávají ve známost, je možné očekávat v nejbližších letech oživení. V krajích, kde je však výchozí úroveň bydlení nižší jsou tyto možnosti skromné. Konkrétně je možné poukázat na kraj Zlínský, Olomoucký, Karlovarský a Vysočina.

26 Děkuji za pozornost Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství

Výsledky aktivity A 0706. Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky aktivity A 0706. Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Výsledky aktivity A 0706 Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení 1. Obsah prezentace Postup řešení od porady v Poděbradech Obsah zprávy o výsledcích Hlavní významné poznatky a disparity

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 13 Vladimír KOUDELA 1, Jan ČESELSKÝ 2, Martin FERKO 3 ANALÝZA REGIONÁLNÍCH

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Popis služby Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů 1 OBSAH 1. Služba Poskytování koncových úseků pronajatých okruhů...3 2. Poskytování

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy.

Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Podpora SFŽP ČR pro fyzické osoby na ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřev vody pro byty a rodinné domy. 2003 Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, jsou

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY

ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ Z HLEDISKA BYTOVÉ VÝSTAVBY Ing. Jan Česelský; Ing. Martin Ferko; Ing. Vladimír Koudela, CSc. Abstrakt Bydlení je tradiční politikum se závažnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015. Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 Priorita č. 8 Zabezpečit efektivní dostupnost EIZ pro širokou veřejnost Cílový stav Široký okruh uživatelů všech typů knihoven má přístup k aktuálním a kvalitním

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.

Příloha č 1 _vzor letáku MF-Inf17_1 (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11. (Poznámka razítko Schválené p010560 9.11.2012 17:34:28 prázdné) (Poznámka razítko souhlas 13774 12.11.2012 10:09:28 prázdné) Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních

Více

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina

Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Perspektivy regionální rozvoje kraje Vysočina ve světle návrhu optimalizace středních škol kraje Vysočina Jihlava, 28. únor 2011 Kraj Vysočina 2 Všeobecné a odborné vzdělávání 1. otázka: Který typ vzdělávání

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Mobilní marketing jinak: jak se dostat lidem ve městě do kapsy 22.2.2012 Praha Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Ing. Vít Šoupal senior head

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR

Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR Unikátní data a novinky v Regionálním Informačním Servisu (RIS) a Mapovém Serveru CRR ČR ISSS 2011, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Metody měření disparit DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Analýzy dat, Disparitér finanční dostupnost bydlení (kraje) fyzická dostupnost bydlení (kraje, ORP) časové

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011.

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011. Domain 21 Report Domain Report Obsah Držitelé domén 03 Domény podle geografického umístění 04 Počet domén v letech 2000 21 05 Registrace domén v průběhu roku 21 06 Délka doménových jmen 07 Tržní podíly

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ / 1 / DOMAIN REPORT DR 20 20 WWW.NIC.CZ / 2 / OBSAH DRŽITELÉ DOMÉN 04 DOMÉNY PODLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ POČET DOMÉN V LETECH 2000 20 REGISTRACE DOMÉN V PRŮBĚHU ROKU 20 DÉLKA DOMÉNOVÝCH JMEN TRŽNÍ PODÍLY

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2009 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2008 + I/2009) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Úkol A.4.11/BP MONITORING DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMŮ PODPORY BYDLENÍ s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) a Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) Ústav územního rozvoje

Více

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEZBYTNÉPŘÍSTUPY KE SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 3. Konference Asociace energetických auditorů 22. 5. 23. 5. 2007. Ing. Jaroslav Šafránek,CSc OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. LEGISLATIVA PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků II. čtvrtletí 2014 + III. čtvrtletí 2014 06. listopadu 2014 Základní parametry výzkumu Sběr dat metodou CATI (telefonické dotazování)

Více

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR

Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR Co se lze dozvědět o polytraumatech z úrazového registru ČR ANALÝZA POLYTRAUMAT U DOSPĚLÝCH ZA ROK 2009 a 2010 Ševčík P, Plánka L, Gál P, Švancara J, Dušek L, Krtička M FN Brno a LF MU Brno - KARIM, KDCHOT,

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014 RADIOPROJEKT VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC Prezentace výsledků I. čtvrtletí 2014 + II. čtvrtletí 2014 06. srpna 2014 František Křižík (1847-1941) významný český technik, vynálezce a průmyslník

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3811

CZ.1.07/1.4.00/21.3811 CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Metodika: Výkladová prezentace- přechod na stránku ťuknutím, obrázky chodí automaticky. Učitel může vykládat a ptát se dětí. Následně ťukne na obrázek a ověří správné odpovědi dětí.

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso.

Produkce a nakládání s odpady. v roce 2010. Ing. Jiří Hrbek. Ing. Miloslava a Veselá. prostředí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. www.czso. Produkce a nakládání s odpady v roce 2010 Ing. Jiří Hrbek Ing. Miloslava a Veselá Odbor statistiky ti tik zemědělství, lesnictví a životního prostředí Statistické zjišťování o odpadech (Odp 5-01) Produkce

Více

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 18. 20. 6. 2014 - Hustopeče JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? PROF. ING. JIŘÍ KRAFT, CSC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, EF, KEK DOC.

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008)

VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008) Radio projekt Prezentace výsledku RP - 7. května 2008 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky IV/2007 + I/2008) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008 Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Poledník, Petra Sedláková STRUKTURA PREZENTACE

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 9.

Radio projekt. VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN. Prezentace výsledku RP - 9. Radio projekt Prezentace výsledku RP - 9. srpna 2007 VÝZKUM POSLECHOVOSTI ROZHLASOVÝCH STANIC (Výsledky I/2007 + II/2007) STEM/MARK a MEDIAN Obsah prezentace Parametry výzkumu, metodologie Souhrnné ukazatele

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Veřejné zakázky Statistika

Veřejné zakázky Statistika ÚRS PRAHA, a.s. inženýrská a poradenská organizace Veřejné zakázky Statistika 2014 a vývoj 2009-2014 2014 Struktura zakázek podle směru výstavby Zhotovitelé zakázek Zadavatelé zakázek Struktura zakázek

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více