Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalaci provedli správně. Chcete-li zorazit Stručný návod k osluze v jiných jazycích, navštivte stránku VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně neezpečnou situaci, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek smrt neo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně neezpečnou situaci, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek menší neo méně vážná zranění. 1 Vyalení zařízení VAROVÁNÍ Kraice se zařízením osahuje plastové sáčky. Plastové sáčky nejsou hračky. Ay se zaránilo neezpečí zadušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah atolat a malých dětí a vhodným způsoem se jich zavte. CAUTION UPOZORNĚNÍ Když chcete zařízení přemístit, uchopte postranní záchyty, které jsou pod skenerem. NENOSTE zařízení tak, že yste je drželi vespod. CZE Verze 0 1

2 Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle orázku. 350 mm 100 mm 100 mm 90 mm Komponenty, které naleznete v kraici, se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Uchovejte si prosím původní oal pro případ, že yste v udoucnu museli zařízení někam odeslat. Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení odeslat, opatrně jej zaalte do původního oalu, chcete-li se vyhnout poškození ěhem převozu. Toto zařízení y mělo ýt dostatečně pojištěno u přepravce. Pro instrukce o zaalení zařízení viz část Balení a přeprava zařízení v Podroné příručce uživatele. Kael rozhraní není standardním příslušenstvím. Zakupte vhodný kael rozhraní, které chcete použít (USB neo síť). Kael USB Doporučuje se použít kael USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. Připojení kaelu rozhraní proěhne ěhem procesu instalace MFL-Pro. Síťový kael Používejte přímý kael kroucené dvoulinky kategorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fast Ethernet. 2

3 2 Odstraňte oalový materiál ze zařízení e Zatáhněte za proužek papíru pro vyjmutí ochranného materiálu, jak je to ukázáno na orázku. DŮLEŽITÉ Zatím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kaelu střídavého napájení. a c Odstraňte oalovou lepící pásku na vnějšku zařízení a fólii na skle skeneru. Otevřete přední kryt. Vyjměte alíček se silikagelem z vnitřku zařízení. f Vytáhněte sestavu fotoválce a tonerové kazety. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikagel NEJEZTE. Prosím zlikvidujte jej. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. d Zvedněte pružný pás z fotoválce. g Jemně s ní několikrát zatřeste ze strany na stranu, ay se toner uvnitř sestavy rovnoměrně rozptýlil. h i Sestavu fotoválce a tonerové kazety vložte zpět do zařízení. Zavřete přední kryt zařízení. 3

4 a 3 Vložte papír do zásoníku papíru Vysuňte zásoník papíru zcela ze zařízení. d Vložte papír do zásoníku a ujistěte se, že: Papír je pod značkou pro maximum papíru ( ) a. Přeplnění zásoníku papíru může způsoit uvíznutí papíru. Strana, na kterou chcete tisknout, musí ýt lícem dolů. Vodítka papíru se dotýkají okrajů papíru pro zajištění správného podávání. 1 Při tlačení na zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a přesuňte vodítka papíru tak, ay odpovídala velikosti papíru vkládaného do zásoníku. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru pevně usazené v drážkách. e Zasuňte zásoník papíru zpět do zařízení. Zkontrolujte, zda je zcela zasunutý v zařízení. Pro další instrukce o doporučeném papíru viz Doporučený papír a tiskové médium v Základní příručce uživatele. 1 c Stoh papíru doře provětrejte, ay nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zavedení papíru. 4

5 a 4 Připojte napájecí kael DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. Připojte kael střídavého napájení k zařízení a poté jej zapojte do zásuvky. Pomocí vypínače zapněte zařízení. a c 5 Zvolte váš jazyk Po zapnutí zařízení se na displeji LCD zorazí: Select Language Press OK Key Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a neo zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK. Select Language Cesky Pokud se na displeji LCD zorazí správný jazyk, stiskněte a. NEBO Stisknutím tlačítka přejdete zpět na krok pro nový výěr jazyka. Cesky? a Ano Ne Pokud jste nastavili nesprávný jazyk, můžete jej změnit z naídky ovládacího panelu zařízení. Bližší informace naleznete v části Změna jazyka na displeji LCD v Základní příručce uživatele. 5

6 6 Nastavte kontrast LCD panelu (je-li třea) Pokud máte potíže se čtením LCD panelu, zkuste změnit nastavení kontrastu. a c d e Stiskněte tlačítko Menu. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost 1.Zaklad.nastav.. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost 3.LCD Kontrast. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka ztlumíte kontrast. Stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 6

7 7 Zvolte typ připojení Tyto instalační instrukce jsou pro Windows 2000 Professional, Windows XP Home/Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7 a Mac OS X (verze , 10.5.x a 10.6.x). Pro Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 navštivte stránky modelu na Pro uživatele rozhraní USB Windows, přejděte na str. 8 Macintosh, přejděte na str. 10 Pro uživatele kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) Windows, přejděte na str. 12 Macintosh, přejděte na str. 14 Pro ezdrátovou síť Windows a Macintosh přejděte na str. 16 Nejnovější verze ovladačů a utilit pro vaše zařízení můžete stáhnout z Brother Solutions Center na Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMacintosh Windows Macintosh Windows Macintosh 7

8 USB Windows Pro uživatele rozhraní USB (Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista /Windows 7) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášeni s oprávněním správce. Instalační CD-ROM osahuje aplikaci ScanSoft PaperPort 12SE. Tento program podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professional x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vista (SP2 neo vyšší) a Windows 7. Před instalací programu MFL-Pro Suite aktualizujte na nejnovější verzi Windows Servisní alík. Pro uživatele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instalace aplikace MFL-Pro Suite ojeví orazovka stahování aplikace ScanSoft PaperPort 11SE, postupujte podle instrukcí na orazovce. Vypněte zařízení a ujistěte se, že kael rozhraní USB NENÍ zapojen. Pokud jste již kael do zařízení připojili, odpojte jej. a c d 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorazí název modelu, vyerte svoje zařízení. Když se v okně zorazí výěr jazyka, vyerte svůj jazyk. Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na Ano, pokud souhlasíte s licenčními podmínkami. Pokud instalace automaticky nepokračuje, vysunutím a opětným vložením disku CD otevřete znovu horní naídku neo klepněte dvakrát na program start.exe z kořenového adresáře a pokračujte s instalací MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. 8

9 USB Windows e Připojte kael USB ke konektoru USB na zařízení označeném symolem a potom připojte kael do počítače. f Zapněte počítač a pro dokončení nastavení postupujte dle pokynů na orazovce. DŮLEŽITÉ Během této instalace NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorazení všech oken může trvat několik sekund. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Zaezpečení systému Windows, vyerte zaškrtávací políčko a klepněte na Instalovat pro správné dokončení instalace. Pokud se ěhem instalace programu ojeví chyové hlášení, spusťte aplikaci Diagnostika instalace umístěnou v Start/Všechny programy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX je název vašeho modelu). Windows USBMacintosh Dokončit Nyní je instalace dokončena. V závislosti na vašem nastavení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno antivirového programu, když používáte zařízení neo jeho program. Umožněte prosím, ay mohlo okno pokračovat. Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nejvhodnější ovladač pro Windows Vista a Windows 7 při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z weových stránek Brother Solutions Center na adrese 9

10 USB Macintosh Pro uživatele rozhraní USB (Mac OS X x) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. DŮLEŽITÉ Pro uživatele systému Mac OS X : aktualizujte na Mac OS X x. (Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz Připojte kael USB ke konektoru USB na zařízení označeném symolem a potom připojte kael do vašeho počítače Macintosh. a c 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvakrát klepněte na ikonu Start Here OSX. Postupujte podle zorazených pokynů. Dokončení instalace může trvat několik minut. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. Vyerte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko OK. d Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko Next (Další). c Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena. Přejděte ke kroku 10 na str

11 USB Macintosh 10 Stažení a instalace aplikace Presto! PageManager Když je nainstalována aplikace Presto! PageManager, do Brother ControlCenter2 je přidána funkce OCR. Pomocí Presto! PageManager můžete jednoduše skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty. Na orazovce Brother Support (Podpora Brother) klepněte na Presto! PageManager a postupujte dle pokynů na orazovce. Dokončit Nyní je instalace dokončena. Windows USBMacintosh 11

12 Drátová síť Windows Pro uživatele rozhraní kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) (Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista /Windows 7) a c 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášeni s oprávněním správce. Instalační CD-ROM osahuje aplikaci ScanSoft PaperPort 12SE. Tento program podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professional x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vista (SP2 neo vyšší) a Windows 7. Před instalací programu MFL-Pro Suite aktualizujte na nejnovější verzi Windows Servisní alík. Pro uživatele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instalace aplikace MFL-Pro Suite ojeví orazovka stahování aplikace ScanSoft PaperPort 11SE, postupujte podle instrukcí na orazovce. Na dou instalace vypněte všechny rány firewall (jiné než rána Windows Firewall) a anti-spywarové či antivirové aplikace. Odstraňte ochranný kryt z konektoru LAN označeném symolem. Připojte kael síťového rozhraní ke konektoru LAN a potom jej připojte k volnému portu na rozočovači. a c d 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorazí název modelu, vyerte svoje zařízení. Když se v okně zorazí výěr jazyka, vyerte svůj jazyk. Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na Ano, pokud souhlasíte s licenčními podmínkami. Pokud instalace automaticky nepokračuje, vysunutím a opětným vložením disku CD otevřete znovu horní naídku neo klepněte dvakrát na program start.exe z kořenového adresáře a pokračujte s instalací MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. Když se ojeví orazovka Byla rozpoznána rána firewall/antivirový program zvolte Změnit nastavení portu rány firewall, ay ylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klepněte na Další. (Ne pro uživatele Windows 2000) Nepoužíváte-li ránu Windows Firewall, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v Příručce uživatele k vašemu programu. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte port UDP 137. d Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. 12

13 e Drátová síť Pro dokončení nastavení postupujte podle zorazených pokynů. DŮLEŽITÉ Během této instalace NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorazení všech oken může trvat několik sekund. Pokud vaše zařízení neylo v síti nalezeno, potvrďte vaše nastavení podle dle zorazených pokynů. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Zaezpečení systému Windows, vyerte zaškrtávací políčko a klepněte na Instalovat pro správné dokončení instalace. Pokud se ěhem instalace programu ojeví chyové hlášení, spusťte aplikaci Diagnostika instalace umístěnou v Start/ Všechny programy/brother/dcp-xxxx LAN (kde DCP-XXXX je název vašeho modelu). 10 Windows Nainstalujte program MFL-Pro Suite na dalších počítačích (je-li třea) Pokud chcete používat zařízení z více počítačů v síti, nainstalujte na každém z nich program MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 na str. 12. Síťová licence (Windows ) Tento produkt zahrnuje PC licence až pro 5 uživatelů. Tato licence podporuje instalaci programu MFL-Pro Suite včetně ScanSoft PaperPort 12SE neo ScanSoft PaperPort 11SE až na 5 počítačích v síti. Pokud chcete použít více než 5 počítačů s nainstalovaným programem ScanSoft PaperPort 12SE neo ScanSoft PaperPort 11SE, zakupte prosím alík Brother NL-5 pack s alíčkem PC licencí až pro dalších 5 uživatelů. Pro zakoupení alíku NL-5 kontaktujte autorizovaného prodejce Brother neo kontaktujte služu pro zákazníky společnosti Brother. Dokončit Nyní je instalace dokončena. V závislosti na vašem nastavení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno antivirového programu, když používáte zařízení neo jeho program. Umožněte prosím, ay mohlo okno pokračovat. Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nejvhodnější ovladač pro Windows Vista a Windows 7 při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z weových stránek Brother Solutions Center na adrese Drátová síť Windows Macintosh 13

14 Drátová síť Macintosh Pro uživatele rozhraní kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) (Mac OS X x) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. DŮLEŽITÉ Pro uživatele systému Mac OS X : aktualizujte na Mac OS X x. (Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz Odstraňte ochranný kryt z konektoru LAN označeném symolem. a c 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvakrát klepněte na ikonu Start Here OSX. Postupujte podle zorazených pokynů. Dokončení instalace může trvat několik minut. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. Vyerte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko OK. c Připojte kael síťového rozhraní ke konektoru LAN a potom jej připojte k volnému portu na rozočovači. Pokud vaše zařízení neylo vyhledáno v síti, potvrďte nastavení vaší sítě. d Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. 14

15 Drátová síť Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko OK. 10 Macintosh Stažení a instalace aplikace Presto! PageManager Zadejte název pro Macintosh do pole Display Name (Jméno pro displej) do délky maximálně 15 znaků a klepněte na tlačítko OK. Přejděte na d. Když je nainstalována aplikace Presto! PageManager, do Brother ControlCenter2 je přidána funkce OCR. Pomocí Presto! PageManager můžete jednoduše skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty. Na orazovce Brother Support (Podpora Brother) klepněte na Presto! PageManager a postupujte dle pokynů na orazovce. Pokud chcete použít klávesu SCAN (SKEN) pro skenování přes sít, musíte zaškrtnout políčko Register your computer with the "Scan To" function on the machine. (Zaregistrovat počítač k funkci Skenovat do na zařízení). Zadaný název se zorazí na displeji LCD, když stisknete tlačítko (SCAN (SKEN)) a zvolíte možnost skenování. (Bližší informace naleznete v části Síťové skenování v Příručce uživatele programů.) d Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko Next (Další). Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena. Přejděte ke kroku 10 na str Nainstalujte program MFL-Pro Suite na dalších počítačích (je-li třea) Pokud chcete používat zařízení z více počítačů v síti, nainstalujte na každém z nich program MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 na str. 14. Dokončit Nyní je instalace dokončena. Drátová síť Windows Macintosh 15

16 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Pro uživatele rozhraní ezdrátového připojení sítě 8 Dříve než začnete DŮLEŽITÉ Pokud se chystáte připojit zařízení k síti, doporučujeme vám orátit se před instalací na správce systému. Než udete pokračovat s instalací, musíte znát nastavení dané ezdrátové sítě. Pokud jste dříve nakonfigurovali nastavení ezdrátového připojení daného zařízení, musíte nastavení sítě (LAN) resetovat, než udete moci nakonfigurovat ezdrátová nastavení znovu. 1. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit. Stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 4.Sit. Stiskněte tlačítko OK. 2. Stiskněte a neo a vyerte 0.Nulovani site. Stiskněte tlačítko OK. 3. Stiskněte a a zvolte Nulov. 4. Stiskněte a a zvolte Ano. Ačkoli Brother DCP-7070DW může ýt použit jak v síti za pomoci kaelů, tak v ezdrátové síti, nelze používat oa druhy připojení současně. Orazovky vycházejí z modelu DCP-7070DW. Režim infrastruktury a Přístupový od / router Zařízení k připojení k ezdrátové síti (vaše zařízení) c Počítač s podporou ezdrátového rozhraní připojený k přístupovému odu / routeru d Počítač s podporou kaelového rozhraní připojený k přístupovému odu / routeru 3 16

17 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní 9 Vyerte způso instalace ezdrátového připojení Následující pokyny naízejí tři způsoy, jak můžete zařízení Brother instalovat v ezdrátové síti. Zvolte metodu, kterou pro své prostředí upřednostňujete. Chcete-li nastavit zařízení v prostředí jakékoli jiné ezdrátové sítě, naleznete pokyny v Příručce síťových aplikací. a Konfigurace pomocí instalačního CD-ROMu a dočasně za pomoci kaelu USB (pouze Windows ). K tomuto postupu se doporučuje používat počítač, který je k síti připojen ezdrátově. DŮLEŽITÉ Během konfigurace je nutné dočasně použít USB kael (kael není součástí alení). U uživatelů s Windows 2000 a Windows XP je nutné, ay znali nastavení ezdrátového připojení sítě. Poznamenejte si nastavení ezdrátové sítě zde níže. Položka SSID (název sítě) Síťový klíč (ezpečnostní klíč / šifrovací klíč) Poznamenejte si aktuální nastavení ezdrátové sítě * Síťový klíč může ýt také definován jako heslo, ezpečnostní klíč neo šifrovací klíč. DŮLEŽITÉ Neoracejte se prosím na zákaznický servis společnosti Brother se žádostí o pomoc, aniž yste měli připraveny informace o zaezpečení ezdrátové sítě. Nemůžeme vám pomoci při hledání nastavení zaezpečení sítě. Pokud neznáte tyto informace (SSID a síťový klíč), nemůžete pokračovat v nastavení ezdrátové sítě. Jak mohu najít tuto informaci (SSID a síťový klíč)? 1. Tyto informace je potřea hledat v dokumentaci dodávané s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Původní název sítě y mohl ýt název výroce neo název modelu. 3. Pokud neznáte ezpečnostní informace, oraťte se na výroce routeru, na správce systému neo poskytovatele připojení k internetu. Nyní přejděte na str. 19 Bezdrátová síť Windows Macintosh 17

18 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Ruční nastavení z ovládacího panelu (Windows a Macintosh) Pokud ezdrátový přístupový od / router nepodporuje režim Wi-Fi Protected Setup (WPS) neo AOSS, níže si poznamenejte nastavení ezdrátové sítě ezdrátového přístupového odu / routeru. DŮLEŽITÉ Neoracejte se prosím na zákaznický servis společnosti Brother se žádostí o pomoc, aniž yste měli připraveny informace o zaezpečení ezdrátové sítě. Nemůžeme vám pomoci při hledání nastavení zaezpečení sítě. Položka SSID (název sítě) Síťový klíč (ezpečnostní klíč / šifrovací klíč) Poznamenejte si aktuální nastavení ezdrátové sítě * Síťový klíč může ýt také definován jako heslo, ezpečnostní klíč neo šifrovací klíč. Pokud neznáte tyto informace (SSID a síťový klíč), nemůžete pokračovat v nastavení ezdrátové sítě. Jak mohu najít tuto informaci (SSID a síťový klíč)? 1. Tyto informace je potřea hledat v dokumentaci dodávané s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Původní název sítě y mohl ýt název výroce neo název modelu. 3. Pokud neznáte ezpečnostní informace, oraťte se na výroce routeru, na správce systému neo poskytovatele připojení k internetu. Nyní přejděte na str. 21 c Konfigurace stiskem jednoho tlačítka za použití režimu Wi-Fi Protected Setup neo AOSS (Windows a Macintosh) Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje automatické ezdrátové nastavení (jedním tlačítkem) (režim Wi-Fi Protected Setup neo AOSS) Nyní přejděte na str

19 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Konfigurace pomocí instalačního CD-ROMu a dočasně za pomoci kaelu USB (pouze Windows ) 10 Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě g Přečtěte si Důležité oznámení. Po potvrzení SSID a síťového klíče zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. a Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD- ROM. Pokud se zorazí výzva, vyerte svůj model a jazyk. c d Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na tlačítko Ano, pokud souhlasíte s licenčním ujednáním. Postupujte podle zorazených pokynů. Zvolte Bezdrátové síťové připojení a poté klepněte na tlačítko Další. h Pokud systém instalujete z ezdrátového počítače s operačním systémem Windows Vista neo Windows 7, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. Instalátor automaticky rozpozná nastavení ezdrátové sítě. Zvolte Dočasně použít kael USB (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko Další. Pro Windows Vista a Windows 7: Když se zorazí Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. e Když se ojeví orazovka Byla rozpoznána rána firewall/antivirový program zvolte Změnit nastavení portu rány firewall, ay ylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klepněte na Další. (Ne pro uživatele Windows 2000) i Počítač a zařízení dočasně propojte přímo kaelem USB (není součástí dodávky). f Nepoužíváte-li ránu Windows Firewall, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v Příručce uživatele k vašemu programu. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte port UDP 137. Zvolte Ne a poté klepněte na tlačítko Další. Bezdrátová síť Windows Macintosh 19

20 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní j Pokud se zorazí okno s potvrzením, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. Když se ojeví následující orazovka, zaškrtněte Ano, chcete-li zajistit spojení s uvedeným SSID. Klepněte na tlačítko Další a přejděte k odu n. l Pokud vaše síť není nakonfigurována pro ověřování a šifrování, zorazí se následující orazovka. Chcete-li pokračovat v konfiguraci, klepněte na tlačítko OK a přejděte k odu n. k Průvodce vyhledá ezdrátové sítě které jsou k dispozici. Zvolte SSID, které jste si poznamenali pro svou síť v kroku 9 na str. 17, a pak klepněte na tlačítko Další. m Zadejte Síťový klíč (poznamenali jste si v kroku 9 na str. 17) a zadejte klíč znovu v Potvrzení síťového klíče, poté klepněte na tlačítko Další. n Klepněte na tlačítko Další. Nastavení ude zasláno na vaše zařízení. Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte, zda je přístupový od připojen k elektrické síti a zda vysílá SSID. Dále zjistěte, zda se zařízení a přístupový od nacházejí v dosahu pro ezdrátovou komunikaci. Následně klikněte na Onovit. Je-li váš přístupový od nastaven tak, ay SSID nevysílal, můžete jej přidat ručně kliknutím na tlačítko Pokročilé. Postupujte podle pokynů na orazovce pro zadání Název (SSID), a poté klepněte na tlačítko Další. Klepnete-li na tlačítko Zrušit, nastavení zůstane nezměněno. Pokud chcete adresu IP vašeho zařízení nastavit ručně, klikněte na Změnit IP adresu a zadejte potřená nastavení IP adresy pro vaši síť. Zorazí-li se informace o tom, že nastavení ezdrátové sítě selhalo, klepněte na Zkusit znovu a zkuste to znovu, počínaje krokem k. o p Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování, po dou 60 sekund. Odpojte USB kael mezi počítačem a zařízením. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte ke kroku f na str Nyní přejděte na str. 29

21 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Ruční nastavení z ovládacího panelu (Windows a Macintosh) 10 a Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě DŮLEŽITÉ Než udete pokračovat, připravte si nastavení ezdrátové sítě pro svou síť, které jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko a neo a vyerte 2.Pruvodce nast. a stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte Menu a a neo a zvolte 4.Sit a pak stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 2.WLAN, poté stiskněte OK. Stiskněte a neo a zvolte 2.Pruvodce nast. a pak stiskněte OK. Zorazí-li se WLAN povolena?, stiskněte a a zvolte Zap.. Tím se spustí průvodce nastavením ezdrátového připojení. V opačném případě stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec), čímž opustíte průvodce nastavením ezdrátového připojení. Zařízení ude vyhledávat dostupné SSID. Zorazí-li se seznam SSID, použijte tlačítka a neo a zvolte údaj SSID, který jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17. Poté stiskněte OK. Pokud používáte metodu ověřování a šifrování, která vyžaduje síťový klíč, přejděte k odu c. Používáte-li metodu ověřování Otevřený systém a jako šifrovací režim vyerete Žádný, přejděte k odu e. Po několika sekundách se zorazí seznam dostupných SSID. Pokud se seznam SSID nezorazí, ujistěte se, že je přístupový od zapnutý. Přesuňte zařízení líže k přístupovému odu a opakujte postup od začátku počínaje odem a. Pokud je váš přístupový od nastaven tak, ay vysílání SSID nevysílal, udete muset název SSID přidat ručně. Podronosti naleznete v části Konfigurace zařízení, když SSID není vysíláno v dokumentu Příručka síťových aplikací. c d e Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje nastavení Wi-Fi Protected Setup, zorazí se Vyrany pristupovy od podporuje WPS. Pouzit WPS?. Chcete-li připojit své zařízení pomocí automatického ezdrátového režimu, stiskněte a a vyerte Ano. (Zvolíte-li Ne, přejděte k odu c a zadejte síťový klíč.) Ojeví-li se Spustte WPS na ezdratovem pristupovem odu/routeru a vyerte Dalsi., stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup na ezdrátovém přístupovém odu / routeru a pak stiskněte a a vyerte Dalsi. Přejděte na e. Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17, za pomoci a neo pro výěr písmen neo číslic. Chcete-li zadané písmeno smazat, stiskněte Clear (Zrušit). Chcete-li například zadat písmeno a, stiskněte opakovaně a neo do chvíle, než se písmeno zorazí. Chcete-li zadat další znak, stiskněte tlačítko OK. Další informace naleznete v oddílu Zadávání textu pro nastavení ezdrátové sítě na straně 27. Pokud jste zadali všechny znaky, stiskněte dvakrát OK, poté stiskněte a neo a vyerte Ano, pak stiskněte OK; tím se nastavení použijí. Přejděte na d. Vaše zařízení se nyní pokusí připojit k ezdrátové síti pomocí údajů, které jste zadali. Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování a automaticky ude vytištěna zpráva Zpráva WLAN. Pokud se spojení nezdařilo, zjistěte kód chyy na vytištěné zprávě a přejděte do oddílu Odstraňování prolémů na straně 24. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Bezdrátová síť Windows Macintosh 21

22 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 11. Pro uživatele systému Windows : Nyní přejděte na str. 28 Pro uživatele systému Macintosh: Nyní přejděte na str

23 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Konfigurace stiskem jednoho tlačítka za použití režimu Wi-Fi Protected Setup neo AOSS (Windows a Macintosh) 10 Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě Tato funkce automaticky zjistí, jaký režim váš přístupový od / router používá pro konfiguraci vašeho zařízení (Wi-Fi Protected Setup neo AOSS ). a Ujistěte se, že váš ezdrátový přístupový od / router je opatřen symolem Wi-Fi Protected Setup neo AOSS, jak je uvedeno níže. c Umístěte zařízení Brother do dosahu přístupového odu / routeru s režimem Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Přečtěte si pokyny dodané s přístupovým odem / routerem. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko a neo a vyerte 3.WPS/AOSS a stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte Menu a stiskněte a neo a vyerte 4.Sit, pak stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 2.WLAN, poté stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 3.WPS/AOSS, poté stiskněte OK. Zorazí-li se WLAN povolena?, stiskněte a a zvolte Zap.. Tím se spustí průvodce nastavením ezdrátového připojení. V opačném případě stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec), čímž opustíte průvodce nastavením ezdrátového připojení. Zorazí-li se hlášení Spustte WPS/AOSS na ezdratovem pristupovem odu/routeru., stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup neo AOSS na ezdrátovém přístupovém odu / routeru. Pokyny naleznete v příručce uživatele dodané k vašemu ezdrátovém přístupovému odu / routeru. Pak stiskněte OK. d Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje Wi-Fi Protected Setup (metoda za použití PIN) a pokud chcete zařízení nakonfigurovat pomocí této metody s použitím PIN (Personal Identification Numer), přejděte do oddílu Použití PIN při konfiguraci v režimu Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových aplikací. Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování a automaticky ude vytištěna zpráva Zpráva WLAN. Pokud se spojení nezdařilo, zjistěte kód chyy na vytištěné zprávě a přejděte do oddílu Odstraňování prolémů na straně 24. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 11. Pro uživatele systému Windows : Nyní přejděte na str. 28 Pro uživatele systému Macintosh: Nyní přejděte na str. 30 Bezdrátová síť Windows Macintosh 23

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-8060 DCP-8065DN Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. Krok 1 Instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena.

NWD310N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový PCI adaptér N. Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007. Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Bezdrátový PCI adaptér N Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Vydání 1 Říjen 2007 Copyright 2007. Všechna práva vyhrazena. Obsah Základní informace...1 1 Instalace softwaru...1 2 Instalace hardwaru...4

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS

LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS LW057 SWEEX bezdrátová PCI síťová karta 54 MBPS Instalace v programu Windows 2000 a XP Vložte SWEEX bezdrátovou PCI síťovou kartu do volného USB portu v počítači. Windows automaticky rozpozná toto zařízení

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový interní ethernetový vícefunkční tiskový server a bezdrátový vícefunkční tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síñových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Verze 0 CZE Příručka irprint Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující ikonu: Poznámka Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak operace

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7440N MFC-7320 Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE

Easy, Reliable & Secure. Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Easy, Reliable & Secure Instalační příručka pro extender bezdrátové sítě N300RE Začínáme Extender bezdrátové sítě rozšiřuje bezdrátovou síť tak, aby obsáhla i oblasti mimo dosah bezdrátového routeru. WPS

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více