Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalaci provedli správně. Chcete-li zorazit Stručný návod k osluze v jiných jazycích, navštivte stránku VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně neezpečnou situaci, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek smrt neo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně neezpečnou situaci, které je nutno zaránit, jinak y mohla mít za následek menší neo méně vážná zranění. 1 Vyalení zařízení VAROVÁNÍ Kraice se zařízením osahuje plastové sáčky. Plastové sáčky nejsou hračky. Ay se zaránilo neezpečí zadušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah atolat a malých dětí a vhodným způsoem se jich zavte. CAUTION UPOZORNĚNÍ Když chcete zařízení přemístit, uchopte postranní záchyty, které jsou pod skenerem. NENOSTE zařízení tak, že yste je drželi vespod. CZE Verze 0 1

2 Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle orázku. 350 mm 100 mm 100 mm 90 mm Komponenty, které naleznete v kraici, se mohou lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Uchovejte si prosím původní oal pro případ, že yste v udoucnu museli zařízení někam odeslat. Pokud z nějakého důvodu musíte zařízení odeslat, opatrně jej zaalte do původního oalu, chcete-li se vyhnout poškození ěhem převozu. Toto zařízení y mělo ýt dostatečně pojištěno u přepravce. Pro instrukce o zaalení zařízení viz část Balení a přeprava zařízení v Podroné příručce uživatele. Kael rozhraní není standardním příslušenstvím. Zakupte vhodný kael rozhraní, které chcete použít (USB neo síť). Kael USB Doporučuje se použít kael USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. Připojení kaelu rozhraní proěhne ěhem procesu instalace MFL-Pro. Síťový kael Používejte přímý kael kroucené dvoulinky kategorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fast Ethernet. 2

3 2 Odstraňte oalový materiál ze zařízení e Zatáhněte za proužek papíru pro vyjmutí ochranného materiálu, jak je to ukázáno na orázku. DŮLEŽITÉ Zatím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kaelu střídavého napájení. a c Odstraňte oalovou lepící pásku na vnějšku zařízení a fólii na skle skeneru. Otevřete přední kryt. Vyjměte alíček se silikagelem z vnitřku zařízení. f Vytáhněte sestavu fotoválce a tonerové kazety. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikagel NEJEZTE. Prosím zlikvidujte jej. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. d Zvedněte pružný pás z fotoválce. g Jemně s ní několikrát zatřeste ze strany na stranu, ay se toner uvnitř sestavy rovnoměrně rozptýlil. h i Sestavu fotoválce a tonerové kazety vložte zpět do zařízení. Zavřete přední kryt zařízení. 3

4 a 3 Vložte papír do zásoníku papíru Vysuňte zásoník papíru zcela ze zařízení. d Vložte papír do zásoníku a ujistěte se, že: Papír je pod značkou pro maximum papíru ( ) a. Přeplnění zásoníku papíru může způsoit uvíznutí papíru. Strana, na kterou chcete tisknout, musí ýt lícem dolů. Vodítka papíru se dotýkají okrajů papíru pro zajištění správného podávání. 1 Při tlačení na zelenou páčku pro uvolnění vodítka papíru a přesuňte vodítka papíru tak, ay odpovídala velikosti papíru vkládaného do zásoníku. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru pevně usazené v drážkách. e Zasuňte zásoník papíru zpět do zařízení. Zkontrolujte, zda je zcela zasunutý v zařízení. Pro další instrukce o doporučeném papíru viz Doporučený papír a tiskové médium v Základní příručce uživatele. 1 c Stoh papíru doře provětrejte, ay nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zavedení papíru. 4

5 a 4 Připojte napájecí kael DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zatím kael rozhraní. Připojte kael střídavého napájení k zařízení a poté jej zapojte do zásuvky. Pomocí vypínače zapněte zařízení. a c 5 Zvolte váš jazyk Po zapnutí zařízení se na displeji LCD zorazí: Select Language Press OK Key Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a neo zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK. Select Language Cesky Pokud se na displeji LCD zorazí správný jazyk, stiskněte a. NEBO Stisknutím tlačítka přejdete zpět na krok pro nový výěr jazyka. Cesky? a Ano Ne Pokud jste nastavili nesprávný jazyk, můžete jej změnit z naídky ovládacího panelu zařízení. Bližší informace naleznete v části Změna jazyka na displeji LCD v Základní příručce uživatele. 5

6 6 Nastavte kontrast LCD panelu (je-li třea) Pokud máte potíže se čtením LCD panelu, zkuste změnit nastavení kontrastu. a c d e Stiskněte tlačítko Menu. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost 1.Zaklad.nastav.. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a neo zvolte možnost 3.LCD Kontrast. Stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka a zvýšíte kontrast. NEBO Stisknutím tlačítka ztlumíte kontrast. Stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko Stop/Exit (Stop/Konec). 6

7 7 Zvolte typ připojení Tyto instalační instrukce jsou pro Windows 2000 Professional, Windows XP Home/Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 7 a Mac OS X (verze , 10.5.x a 10.6.x). Pro Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 navštivte stránky modelu na Pro uživatele rozhraní USB Windows, přejděte na str. 8 Macintosh, přejděte na str. 10 Pro uživatele kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) Windows, přejděte na str. 12 Macintosh, přejděte na str. 14 Pro ezdrátovou síť Windows a Macintosh přejděte na str. 16 Nejnovější verze ovladačů a utilit pro vaše zařízení můžete stáhnout z Brother Solutions Center na Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMacintosh Windows Macintosh Windows Macintosh 7

8 USB Windows Pro uživatele rozhraní USB (Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista /Windows 7) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášeni s oprávněním správce. Instalační CD-ROM osahuje aplikaci ScanSoft PaperPort 12SE. Tento program podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professional x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vista (SP2 neo vyšší) a Windows 7. Před instalací programu MFL-Pro Suite aktualizujte na nejnovější verzi Windows Servisní alík. Pro uživatele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instalace aplikace MFL-Pro Suite ojeví orazovka stahování aplikace ScanSoft PaperPort 11SE, postupujte podle instrukcí na orazovce. Vypněte zařízení a ujistěte se, že kael rozhraní USB NENÍ zapojen. Pokud jste již kael do zařízení připojili, odpojte jej. a c d 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorazí název modelu, vyerte svoje zařízení. Když se v okně zorazí výěr jazyka, vyerte svůj jazyk. Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na Ano, pokud souhlasíte s licenčními podmínkami. Pokud instalace automaticky nepokračuje, vysunutím a opětným vložením disku CD otevřete znovu horní naídku neo klepněte dvakrát na program start.exe z kořenového adresáře a pokračujte s instalací MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. 8

9 USB Windows e Připojte kael USB ke konektoru USB na zařízení označeném symolem a potom připojte kael do počítače. f Zapněte počítač a pro dokončení nastavení postupujte dle pokynů na orazovce. DŮLEŽITÉ Během této instalace NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorazení všech oken může trvat několik sekund. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Zaezpečení systému Windows, vyerte zaškrtávací políčko a klepněte na Instalovat pro správné dokončení instalace. Pokud se ěhem instalace programu ojeví chyové hlášení, spusťte aplikaci Diagnostika instalace umístěnou v Start/Všechny programy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX je název vašeho modelu). Windows USBMacintosh Dokončit Nyní je instalace dokončena. V závislosti na vašem nastavení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno antivirového programu, když používáte zařízení neo jeho program. Umožněte prosím, ay mohlo okno pokračovat. Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nejvhodnější ovladač pro Windows Vista a Windows 7 při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z weových stránek Brother Solutions Center na adrese 9

10 USB Macintosh Pro uživatele rozhraní USB (Mac OS X x) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. DŮLEŽITÉ Pro uživatele systému Mac OS X : aktualizujte na Mac OS X x. (Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz Připojte kael USB ke konektoru USB na zařízení označeném symolem a potom připojte kael do vašeho počítače Macintosh. a c 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvakrát klepněte na ikonu Start Here OSX. Postupujte podle zorazených pokynů. Dokončení instalace může trvat několik minut. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. Vyerte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko OK. d Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko Next (Další). c Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena. Přejděte ke kroku 10 na str

11 USB Macintosh 10 Stažení a instalace aplikace Presto! PageManager Když je nainstalována aplikace Presto! PageManager, do Brother ControlCenter2 je přidána funkce OCR. Pomocí Presto! PageManager můžete jednoduše skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty. Na orazovce Brother Support (Podpora Brother) klepněte na Presto! PageManager a postupujte dle pokynů na orazovce. Dokončit Nyní je instalace dokončena. Windows USBMacintosh 11

12 Drátová síť Windows Pro uživatele rozhraní kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) (Windows 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista /Windows 7) a c 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášeni s oprávněním správce. Instalační CD-ROM osahuje aplikaci ScanSoft PaperPort 12SE. Tento program podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professional x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vista (SP2 neo vyšší) a Windows 7. Před instalací programu MFL-Pro Suite aktualizujte na nejnovější verzi Windows Servisní alík. Pro uživatele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instalace aplikace MFL-Pro Suite ojeví orazovka stahování aplikace ScanSoft PaperPort 11SE, postupujte podle instrukcí na orazovce. Na dou instalace vypněte všechny rány firewall (jiné než rána Windows Firewall) a anti-spywarové či antivirové aplikace. Odstraňte ochranný kryt z konektoru LAN označeném symolem. Připojte kael síťového rozhraní ke konektoru LAN a potom jej připojte k volnému portu na rozočovači. a c d 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorazí název modelu, vyerte svoje zařízení. Když se v okně zorazí výěr jazyka, vyerte svůj jazyk. Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na Ano, pokud souhlasíte s licenčními podmínkami. Pokud instalace automaticky nepokračuje, vysunutím a opětným vložením disku CD otevřete znovu horní naídku neo klepněte dvakrát na program start.exe z kořenového adresáře a pokračujte s instalací MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. Když se ojeví orazovka Byla rozpoznána rána firewall/antivirový program zvolte Změnit nastavení portu rány firewall, ay ylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klepněte na Další. (Ne pro uživatele Windows 2000) Nepoužíváte-li ránu Windows Firewall, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v Příručce uživatele k vašemu programu. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte port UDP 137. d Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. 12

13 e Drátová síť Pro dokončení nastavení postupujte podle zorazených pokynů. DŮLEŽITÉ Během této instalace NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorazení všech oken může trvat několik sekund. Pokud vaše zařízení neylo v síti nalezeno, potvrďte vaše nastavení podle dle zorazených pokynů. Pro uživatele Windows Vista a Windows 7: když se ojeví orazovka Zaezpečení systému Windows, vyerte zaškrtávací políčko a klepněte na Instalovat pro správné dokončení instalace. Pokud se ěhem instalace programu ojeví chyové hlášení, spusťte aplikaci Diagnostika instalace umístěnou v Start/ Všechny programy/brother/dcp-xxxx LAN (kde DCP-XXXX je název vašeho modelu). 10 Windows Nainstalujte program MFL-Pro Suite na dalších počítačích (je-li třea) Pokud chcete používat zařízení z více počítačů v síti, nainstalujte na každém z nich program MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 na str. 12. Síťová licence (Windows ) Tento produkt zahrnuje PC licence až pro 5 uživatelů. Tato licence podporuje instalaci programu MFL-Pro Suite včetně ScanSoft PaperPort 12SE neo ScanSoft PaperPort 11SE až na 5 počítačích v síti. Pokud chcete použít více než 5 počítačů s nainstalovaným programem ScanSoft PaperPort 12SE neo ScanSoft PaperPort 11SE, zakupte prosím alík Brother NL-5 pack s alíčkem PC licencí až pro dalších 5 uživatelů. Pro zakoupení alíku NL-5 kontaktujte autorizovaného prodejce Brother neo kontaktujte služu pro zákazníky společnosti Brother. Dokončit Nyní je instalace dokončena. V závislosti na vašem nastavení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno antivirového programu, když používáte zařízení neo jeho program. Umožněte prosím, ay mohlo okno pokračovat. Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) Ovladač tiskárny XPS (XML Paper Specification) je nejvhodnější ovladač pro Windows Vista a Windows 7 při tisku z aplikací, které využívají dokumenty XPS (XML Paper Specification). Stáhněte si nejaktuálnější ovladač z weových stránek Brother Solutions Center na adrese Drátová síť Windows Macintosh 13

14 Drátová síť Macintosh Pro uživatele rozhraní kaelové sítě (pouze DCP-7070DW) (Mac OS X x) a 8 Než začnete instalaci Zkontrolujte, zda je zařízení připojené k napájení a zda je počítač Macintosh zapnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. DŮLEŽITÉ Pro uživatele systému Mac OS X : aktualizujte na Mac OS X x. (Nejnovější ovladače a informace o používaném operačním systému Mac OS X viz Odstraňte ochranný kryt z konektoru LAN označeném symolem. a c 9 Nainstalujte aplikaci MFL-Pro Suite Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvakrát klepněte na ikonu Start Here OSX. Postupujte podle zorazených pokynů. Dokončení instalace může trvat několik minut. Postupujte dle pokynů na orazovce, dokud se neojeví tato orazovka. Vyerte zařízení ze seznamu a pak klepněte na tlačítko OK. c Připojte kael síťového rozhraní ke konektoru LAN a potom jej připojte k volnému portu na rozočovači. Pokud vaše zařízení neylo vyhledáno v síti, potvrďte nastavení vaší sítě. d Zkontrolujte, zda je vypínač zařízení zapnutý. 14

15 Drátová síť Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko OK. 10 Macintosh Stažení a instalace aplikace Presto! PageManager Zadejte název pro Macintosh do pole Display Name (Jméno pro displej) do délky maximálně 15 znaků a klepněte na tlačítko OK. Přejděte na d. Když je nainstalována aplikace Presto! PageManager, do Brother ControlCenter2 je přidána funkce OCR. Pomocí Presto! PageManager můžete jednoduše skenovat, sdílet a organizovat fotografie a dokumenty. Na orazovce Brother Support (Podpora Brother) klepněte na Presto! PageManager a postupujte dle pokynů na orazovce. Pokud chcete použít klávesu SCAN (SKEN) pro skenování přes sít, musíte zaškrtnout políčko Register your computer with the "Scan To" function on the machine. (Zaregistrovat počítač k funkci Skenovat do na zařízení). Zadaný název se zorazí na displeji LCD, když stisknete tlačítko (SCAN (SKEN)) a zvolíte možnost skenování. (Bližší informace naleznete v části Síťové skenování v Příručce uživatele programů.) d Když se zorazí toto okno, klepněte na tlačítko Next (Další). Instalace sady MFL-Pro Suite je tímto dokončena. Přejděte ke kroku 10 na str Nainstalujte program MFL-Pro Suite na dalších počítačích (je-li třea) Pokud chcete používat zařízení z více počítačů v síti, nainstalujte na každém z nich program MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 na str. 14. Dokončit Nyní je instalace dokončena. Drátová síť Windows Macintosh 15

16 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Pro uživatele rozhraní ezdrátového připojení sítě 8 Dříve než začnete DŮLEŽITÉ Pokud se chystáte připojit zařízení k síti, doporučujeme vám orátit se před instalací na správce systému. Než udete pokračovat s instalací, musíte znát nastavení dané ezdrátové sítě. Pokud jste dříve nakonfigurovali nastavení ezdrátového připojení daného zařízení, musíte nastavení sítě (LAN) resetovat, než udete moci nakonfigurovat ezdrátová nastavení znovu. 1. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit. Stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 4.Sit. Stiskněte tlačítko OK. 2. Stiskněte a neo a vyerte 0.Nulovani site. Stiskněte tlačítko OK. 3. Stiskněte a a zvolte Nulov. 4. Stiskněte a a zvolte Ano. Ačkoli Brother DCP-7070DW může ýt použit jak v síti za pomoci kaelů, tak v ezdrátové síti, nelze používat oa druhy připojení současně. Orazovky vycházejí z modelu DCP-7070DW. Režim infrastruktury a Přístupový od / router Zařízení k připojení k ezdrátové síti (vaše zařízení) c Počítač s podporou ezdrátového rozhraní připojený k přístupovému odu / routeru d Počítač s podporou kaelového rozhraní připojený k přístupovému odu / routeru 3 16

17 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní 9 Vyerte způso instalace ezdrátového připojení Následující pokyny naízejí tři způsoy, jak můžete zařízení Brother instalovat v ezdrátové síti. Zvolte metodu, kterou pro své prostředí upřednostňujete. Chcete-li nastavit zařízení v prostředí jakékoli jiné ezdrátové sítě, naleznete pokyny v Příručce síťových aplikací. a Konfigurace pomocí instalačního CD-ROMu a dočasně za pomoci kaelu USB (pouze Windows ). K tomuto postupu se doporučuje používat počítač, který je k síti připojen ezdrátově. DŮLEŽITÉ Během konfigurace je nutné dočasně použít USB kael (kael není součástí alení). U uživatelů s Windows 2000 a Windows XP je nutné, ay znali nastavení ezdrátového připojení sítě. Poznamenejte si nastavení ezdrátové sítě zde níže. Položka SSID (název sítě) Síťový klíč (ezpečnostní klíč / šifrovací klíč) Poznamenejte si aktuální nastavení ezdrátové sítě * Síťový klíč může ýt také definován jako heslo, ezpečnostní klíč neo šifrovací klíč. DŮLEŽITÉ Neoracejte se prosím na zákaznický servis společnosti Brother se žádostí o pomoc, aniž yste měli připraveny informace o zaezpečení ezdrátové sítě. Nemůžeme vám pomoci při hledání nastavení zaezpečení sítě. Pokud neznáte tyto informace (SSID a síťový klíč), nemůžete pokračovat v nastavení ezdrátové sítě. Jak mohu najít tuto informaci (SSID a síťový klíč)? 1. Tyto informace je potřea hledat v dokumentaci dodávané s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Původní název sítě y mohl ýt název výroce neo název modelu. 3. Pokud neznáte ezpečnostní informace, oraťte se na výroce routeru, na správce systému neo poskytovatele připojení k internetu. Nyní přejděte na str. 19 Bezdrátová síť Windows Macintosh 17

18 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Ruční nastavení z ovládacího panelu (Windows a Macintosh) Pokud ezdrátový přístupový od / router nepodporuje režim Wi-Fi Protected Setup (WPS) neo AOSS, níže si poznamenejte nastavení ezdrátové sítě ezdrátového přístupového odu / routeru. DŮLEŽITÉ Neoracejte se prosím na zákaznický servis společnosti Brother se žádostí o pomoc, aniž yste měli připraveny informace o zaezpečení ezdrátové sítě. Nemůžeme vám pomoci při hledání nastavení zaezpečení sítě. Položka SSID (název sítě) Síťový klíč (ezpečnostní klíč / šifrovací klíč) Poznamenejte si aktuální nastavení ezdrátové sítě * Síťový klíč může ýt také definován jako heslo, ezpečnostní klíč neo šifrovací klíč. Pokud neznáte tyto informace (SSID a síťový klíč), nemůžete pokračovat v nastavení ezdrátové sítě. Jak mohu najít tuto informaci (SSID a síťový klíč)? 1. Tyto informace je potřea hledat v dokumentaci dodávané s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Původní název sítě y mohl ýt název výroce neo název modelu. 3. Pokud neznáte ezpečnostní informace, oraťte se na výroce routeru, na správce systému neo poskytovatele připojení k internetu. Nyní přejděte na str. 21 c Konfigurace stiskem jednoho tlačítka za použití režimu Wi-Fi Protected Setup neo AOSS (Windows a Macintosh) Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje automatické ezdrátové nastavení (jedním tlačítkem) (režim Wi-Fi Protected Setup neo AOSS) Nyní přejděte na str

19 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Konfigurace pomocí instalačního CD-ROMu a dočasně za pomoci kaelu USB (pouze Windows ) 10 Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě g Přečtěte si Důležité oznámení. Po potvrzení SSID a síťového klíče zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. a Vložte instalační disk CD-ROM do jednotky CD- ROM. Pokud se zorazí výzva, vyerte svůj model a jazyk. c d Pokud se automaticky neojeví orazovka Brother, přejděte na Tento počítač (Počítač), dvakrát klikněte na ikonu CD-ROMu a pak dvakrát klikněte na start.exe. Klepněte na tlačítko Počáteční instalace a pak Instalace MFL-Pro Suite. Klepněte na tlačítko Ano, pokud souhlasíte s licenčním ujednáním. Postupujte podle zorazených pokynů. Zvolte Bezdrátové síťové připojení a poté klepněte na tlačítko Další. h Pokud systém instalujete z ezdrátového počítače s operačním systémem Windows Vista neo Windows 7, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. Instalátor automaticky rozpozná nastavení ezdrátové sítě. Zvolte Dočasně použít kael USB (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko Další. Pro Windows Vista a Windows 7: Když se zorazí Řízení uživatelských účtů, klepněte na Povolit neo Ano. e Když se ojeví orazovka Byla rozpoznána rána firewall/antivirový program zvolte Změnit nastavení portu rány firewall, ay ylo možné navázat síťové připojení a pokračovat v instalaci. (Doporučeno) a klepněte na Další. (Ne pro uživatele Windows 2000) i Počítač a zařízení dočasně propojte přímo kaelem USB (není součástí dodávky). f Nepoužíváte-li ránu Windows Firewall, najdete pokyny pro přidávání následujících síťových portů v Příručce uživatele k vašemu programu. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i nadále, přidejte port UDP 137. Zvolte Ne a poté klepněte na tlačítko Další. Bezdrátová síť Windows Macintosh 19

20 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní j Pokud se zorazí okno s potvrzením, zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko Další. Když se ojeví následující orazovka, zaškrtněte Ano, chcete-li zajistit spojení s uvedeným SSID. Klepněte na tlačítko Další a přejděte k odu n. l Pokud vaše síť není nakonfigurována pro ověřování a šifrování, zorazí se následující orazovka. Chcete-li pokračovat v konfiguraci, klepněte na tlačítko OK a přejděte k odu n. k Průvodce vyhledá ezdrátové sítě které jsou k dispozici. Zvolte SSID, které jste si poznamenali pro svou síť v kroku 9 na str. 17, a pak klepněte na tlačítko Další. m Zadejte Síťový klíč (poznamenali jste si v kroku 9 na str. 17) a zadejte klíč znovu v Potvrzení síťového klíče, poté klepněte na tlačítko Další. n Klepněte na tlačítko Další. Nastavení ude zasláno na vaše zařízení. Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte, zda je přístupový od připojen k elektrické síti a zda vysílá SSID. Dále zjistěte, zda se zařízení a přístupový od nacházejí v dosahu pro ezdrátovou komunikaci. Následně klikněte na Onovit. Je-li váš přístupový od nastaven tak, ay SSID nevysílal, můžete jej přidat ručně kliknutím na tlačítko Pokročilé. Postupujte podle pokynů na orazovce pro zadání Název (SSID), a poté klepněte na tlačítko Další. Klepnete-li na tlačítko Zrušit, nastavení zůstane nezměněno. Pokud chcete adresu IP vašeho zařízení nastavit ručně, klikněte na Změnit IP adresu a zadejte potřená nastavení IP adresy pro vaši síť. Zorazí-li se informace o tom, že nastavení ezdrátové sítě selhalo, klepněte na Zkusit znovu a zkuste to znovu, počínaje krokem k. o p Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování, po dou 60 sekund. Odpojte USB kael mezi počítačem a zařízením. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte ke kroku f na str Nyní přejděte na str. 29

21 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Ruční nastavení z ovládacího panelu (Windows a Macintosh) 10 a Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě DŮLEŽITÉ Než udete pokračovat, připravte si nastavení ezdrátové sítě pro svou síť, které jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko a neo a vyerte 2.Pruvodce nast. a stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte Menu a a neo a zvolte 4.Sit a pak stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 2.WLAN, poté stiskněte OK. Stiskněte a neo a zvolte 2.Pruvodce nast. a pak stiskněte OK. Zorazí-li se WLAN povolena?, stiskněte a a zvolte Zap.. Tím se spustí průvodce nastavením ezdrátového připojení. V opačném případě stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec), čímž opustíte průvodce nastavením ezdrátového připojení. Zařízení ude vyhledávat dostupné SSID. Zorazí-li se seznam SSID, použijte tlačítka a neo a zvolte údaj SSID, který jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17. Poté stiskněte OK. Pokud používáte metodu ověřování a šifrování, která vyžaduje síťový klíč, přejděte k odu c. Používáte-li metodu ověřování Otevřený systém a jako šifrovací režim vyerete Žádný, přejděte k odu e. Po několika sekundách se zorazí seznam dostupných SSID. Pokud se seznam SSID nezorazí, ujistěte se, že je přístupový od zapnutý. Přesuňte zařízení líže k přístupovému odu a opakujte postup od začátku počínaje odem a. Pokud je váš přístupový od nastaven tak, ay vysílání SSID nevysílal, udete muset název SSID přidat ručně. Podronosti naleznete v části Konfigurace zařízení, když SSID není vysíláno v dokumentu Příručka síťových aplikací. c d e Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje nastavení Wi-Fi Protected Setup, zorazí se Vyrany pristupovy od podporuje WPS. Pouzit WPS?. Chcete-li připojit své zařízení pomocí automatického ezdrátového režimu, stiskněte a a vyerte Ano. (Zvolíte-li Ne, přejděte k odu c a zadejte síťový klíč.) Ojeví-li se Spustte WPS na ezdratovem pristupovem odu/routeru a vyerte Dalsi., stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup na ezdrátovém přístupovém odu / routeru a pak stiskněte a a vyerte Dalsi. Přejděte na e. Zadejte síťový klíč, který jste si poznamenali v kroku 9 na str. 17, za pomoci a neo pro výěr písmen neo číslic. Chcete-li zadané písmeno smazat, stiskněte Clear (Zrušit). Chcete-li například zadat písmeno a, stiskněte opakovaně a neo do chvíle, než se písmeno zorazí. Chcete-li zadat další znak, stiskněte tlačítko OK. Další informace naleznete v oddílu Zadávání textu pro nastavení ezdrátové sítě na straně 27. Pokud jste zadali všechny znaky, stiskněte dvakrát OK, poté stiskněte a neo a vyerte Ano, pak stiskněte OK; tím se nastavení použijí. Přejděte na d. Vaše zařízení se nyní pokusí připojit k ezdrátové síti pomocí údajů, které jste zadali. Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování a automaticky ude vytištěna zpráva Zpráva WLAN. Pokud se spojení nezdařilo, zjistěte kód chyy na vytištěné zprávě a přejděte do oddílu Odstraňování prolémů na straně 24. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Bezdrátová síť Windows Macintosh 21

22 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 11. Pro uživatele systému Windows : Nyní přejděte na str. 28 Pro uživatele systému Macintosh: Nyní přejděte na str

23 Pro uživatele ezdrátového síťového rozhraní Konfigurace stiskem jednoho tlačítka za použití režimu Wi-Fi Protected Setup neo AOSS (Windows a Macintosh) 10 Nakonfigurujte nastavení ezdrátové sítě Tato funkce automaticky zjistí, jaký režim váš přístupový od / router používá pro konfiguraci vašeho zařízení (Wi-Fi Protected Setup neo AOSS ). a Ujistěte se, že váš ezdrátový přístupový od / router je opatřen symolem Wi-Fi Protected Setup neo AOSS, jak je uvedeno níže. c Umístěte zařízení Brother do dosahu přístupového odu / routeru s režimem Wi-Fi Protected Setup neo AOSS. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Přečtěte si pokyny dodané s přístupovým odem / routerem. (Pro DCP-7055W / DCP-7057W) Na svém zařízení stiskněte tlačítko Menu a a neo a vyerte 3.Sit a stiskněte tlačítko OK. Stiskněte tlačítko a neo a vyerte 3.WPS/AOSS a stiskněte tlačítko OK. (Pro DCP-7070DW) Na svém zařízení stiskněte Menu a stiskněte a neo a vyerte 4.Sit, pak stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 2.WLAN, poté stiskněte OK. Stiskněte a neo a vyerte 3.WPS/AOSS, poté stiskněte OK. Zorazí-li se WLAN povolena?, stiskněte a a zvolte Zap.. Tím se spustí průvodce nastavením ezdrátového připojení. V opačném případě stiskněte Stop/Exit (Stop/Konec), čímž opustíte průvodce nastavením ezdrátového připojení. Zorazí-li se hlášení Spustte WPS/AOSS na ezdratovem pristupovem odu/routeru., stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup neo AOSS na ezdrátovém přístupovém odu / routeru. Pokyny naleznete v příručce uživatele dodané k vašemu ezdrátovém přístupovému odu / routeru. Pak stiskněte OK. d Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje Wi-Fi Protected Setup (metoda za použití PIN) a pokud chcete zařízení nakonfigurovat pomocí této metody s použitím PIN (Personal Identification Numer), přejděte do oddílu Použití PIN při konfiguraci v režimu Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových aplikací. Na LCD displeji se zorazí zpráva o výsledku procesu připojování a automaticky ude vytištěna zpráva Zpráva WLAN. Pokud se spojení nezdařilo, zjistěte kód chyy na vytištěné zprávě a přejděte do oddílu Odstraňování prolémů na straně 24. Bezdrátové připojení je nyní nastaveno. Chcete-li nainstalovat MFL-Pro Suite, pokračujte krokem 11. Pro uživatele systému Windows : Nyní přejděte na str. 28 Pro uživatele systému Macintosh: Nyní přejděte na str. 30 Bezdrátová síť Windows Macintosh 23

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový (IEEE 802.11b/g) multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Před používáním tohoto zařízení v síti si

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

hp l1581a rozší ený p ípojný modul

hp l1581a rozší ený p ípojný modul hp l1581a rozší ený p ípojný modul uživatelská p íručka Inteligentní pøípojný modul 1 Poznámka Tato příručka a veškeré příklady v ní uvedené jsou poskytnuty tak, jak jsou a podléhají změnám bez předchozího

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS NPD4756-01 CS Obsah Úvod Autorská práva a ochranné známky... 11 Použití této příručky... 12 Konvence... 12 Nelegální kopie a výtisky... 13 Funkce produktu... 13 Funkce... 13 Kapitola 1 Technické údaje

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ Pro uživatele DCP; Tato dokumentace je pro modely MFC a DCP. Veškerá označení MFC v této příručce uživatele čtěte jako DCP. Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků

QL-570/QL-580N. Tiskárna štítků Úvod QL-570/QL-580N Tiskárna štítků Příručka obsluhy a nastavení Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že ji rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003

Informace FCC o emisích. Vydání: Prosinec 2003 Instalační příručka Vydání: Prosinec 2003 Ustanovení následujícího odstavce se nevztahují na země, kde jsou takováto ustanovení v rozporu s místními zákony: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více