Crefo číslo Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO Spisová značka B/ DIČ CZ Status aktivní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní"

Transkript

1 Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ Janáčkova 78 Telefax 00420/ Nové Město Česká republika Web Crefo číslo Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO Spisová značka B/ DIČ CZ Status aktivní Index bonity 317 S Q 9,36% Riziková třída 8: index bonity znamená podprůměrnou bonitu. Průměrná pravděpodobnost úpadku do 1 roku je pro tuto třídu 9,55 % Tento interval signalizuje vyšší riziko v rámci obchodní spolupráce. Index bonity umožňuje rychlé posouzení solventnosti obchodních partnerů a funguje jako systém včasného varování před možným úpadkem firmy. Čím vyšší je hodnota indexu bonity, tím vyšší je riziko úpadku zákazníka. Index bonity se pohybuje v rozmezí od 100, znamená velmi dobrou bonitu, do 600 bodů v takových případech jsou k dispozici negativní záznamy. Základní hodnocení bonity Obchodní spojení obchodní spojení se nezamítá (41) Platební disciplína překračování platebních termínů (33) Maximální kredit 0 0 EUR Upozorňujeme, že u této firmy evidujeme negativní záznamy! (Detailní informaci naleznete v kapitole Události) Základní informace Právní forma akciová společnost

2 Strana 2 z 12 Založeno jako společnost s ručením omezeným jako společnost s ručením omezeným jako akciová společnost registrace k DPH od Registrace , Krajský soud Plzeň, C/ , Krajský soud Hradec Králové, , Krajský soud Hradec Králové, B/ IČO: DIČ: CZ Registrovaná jména Platnost od Dřívější názvy Platnost do PFC OKNA a.s PFC OKNA s.r.o Platnost od Obchodní název Platnost do PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Vlastníci a podíly Crefo číslo Jméno / adresa / status Vlastník od Podíl Akcionáři Local Trading Plastic Ltd Kennedy Avenue 65WST, 7890 New York USA 90 % Základní kapitál Datum Měna Hodnota ,000, ,733, ,000, ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,--

3 Strana 3 z 12 Statutární orgány Crefo číslo Jméno / adresa / status Od Autorizace Představenstvo předseda představenstva Dr. František Macháček(nar ) Západní 99, Uherský Brod Česká republika František Plánička(nar ) Severní 508, Uherský Brod Česká republika místopředseda představenstva Ing. Petr Ručka(nar ) Východní 2822, Česká Lípa Česká republika Dozorčí rada předseda dozorčí rady Ing. Luboš Kopf(nar ) Smrková 1496/A, Brandýs nad Labem Česká republika Ing. Rostislav Stavitel(nar ) Břízová č.p. 240, Břízová Česká republika JUDr. Alois Nedbal(nar ) Jedlová 916/5, Praha 1 Česká republika Sídla společnosti Platnost od registrované sídlo Platnost do Janáčkova 78, Nové Město, Česká republika Pod Kaštany 7, Praha 6, Česká republika Platnost od adresy poboček Platnost do Bezručova 15/1a, Krnov, Česká republika Telefon: 00420/ Hlavní 1410/153, České Budějovice, Česká republika Telefon: 00420/ Všeobecné údaje Hlavní předmět činnosti Nace Výroba plastových výrobků pro stavebnictví Další činnosti Nace Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály

4 Strana 4 z 12 Výroba a montáž plastových oken a dveří, zimních zahrad. Výroba a \ montáž stínění. Ekonomické údaje Obrat a zaměstnanci Datum Obrat Zaměstnanců ,489, ,948, ,574, ,514, ,003, ,886, ,017,488, Společnost není registrovaná v Centrálním registru exekucí. Import / Export Import Export Podíl 60 % 45 % Země Německo, USA Německo, Rusko, Švýcarsko Majetek Detail Měna Účetní hodnota provozní budova vlastnictví firmy Neuvedeno Janáčkova 78, Nové Město , Česká republika ověreno v katastru nemovitostí bu- provozní dova vlastnictví firmy Bezručova 15/1a, Krnov , Česká republika ověreno v katastru nemovitostí Neuvedeno vlastnictví firmy katastrální území: Úžice u Kralup nad Vltavou, list vlastnictví 502 ověreno v katastru nemovitostí Neuvedeno

5 Strana 5 z 12 vlastnictví firmy katastrální území:dřínov, list vlastnictví 295 ověreno v katastru nemovitostí Neuvedeno Doplňující údaje Poznámky Společnost vlastní certifikát systému řízení kvality ISO Všechny veřejně dostupné zdroje negativních dat (insolvenční rejstřík, databáze dlužníků zdravotních pojišťoven, obchodní věstník, inkasní databáze Creditreform a další) jsou průběžně monitorovány. Vedení společnosti: Ing. Petr Ručka - generální ředitel, tel.: 00420/ , Společnost uzavřela pobočku na adrese Kovářova 125, České Budějovice Dceřiná společnost: PeRuKu a.s., IČ , Příbram, nám T.G. Masaryka 17, podíl 85% Banky Kód Jméno banky / adresa Číslo účtu 0100 Komerční banka, a.s LBBW Bank CZ a.s. Hlavní indexy Platební disciplína a otázka kreditu Platební disciplína překračování platebních termínů (33) Obchodní spojení obchodní spojení se nezamítá (41) Maximální kredit 0 0 EUR

6 Strana 6 z 12 Vývoj podniku Vývoj podniku konstantní obchodní rozvoj (31) Situace v zakázkách dobrý trend v zakázkách (21) Události Datum Druh Kód dlužník zdravotní pojišťovny 1001 Dluh u VZP , Exekuce 3 EX 159/ Insolvenční návrh / Zpětvzetí návrhu / zástavní právo k obchodnímu podílu společníků Dražba majetku 1021 Účetní výkazy Auditor Crefo číslo Jméno / adresa / status Od Autorizace Auditor Rödl & Partner Audit, s.r.o. IČO: Platnéřská 2, Praha 1, , Česká republika Telefon: 00420/ Telefax: 00420/ Dec 31, 2013 za 2013 z jiných zdrojů, auditované. Dec 31, 2012 za 2012 z jiných zdrojů, auditované. Dec 31, 2011 za 2011 z jiných zdrojů, neauditováno. Dec 31, 2010 za 2010 z jiných zdrojů, neauditováno. AKTIVA CELKEM r1 383, , , ,778 Pohledávky za upsaný základní kapitál r Dlouhodobý majetek r3 141, , , ,577 Dlouhodobý nehmotný majetek r4 2,428 2,924 1,156 1,245 Zřizovací výdaje r5 0 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje r6 0 Software r7 2,428 2,924

7 Strana 7 z 12 Ocenitelná práva r8 0 Goodwill r9 0 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek r10 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek r11 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek r12 0 Dlouhodobý hmotný majetek r13 138, ,368 89, ,074 Pozemky r14 26,299 26, ,000,000 Stavby r15 41,825 37,665 89,603 78,456 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí r16 69,884 59,404 Pěstitelské celky trvalých porostů r17 0 Dospělá zvířata a jejich skupiny r18 0 Jiný dlouhodobý hmotný majetek r19 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek r20 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek r21 0 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku r22 0 Dlouhodobý finanční majetek r23 1, ,834 9,258 Podíly v ovládaných a řízených osobách r24 1, Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem r25 0 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly r26 0 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv r27 0 Jiný dlouhodobý finanční majetek r28 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek r29 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek r30 0 Oběžná aktiva r31 241, , , ,181 Zásoby r32 36,654 20, , ,997 Materiál r Nedokončená výroba a polotovary r34 0 Výrobky r35 0 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny r36 0 Zboží r37 36,385 20,680 Poskytnuté zálohy na zásoby r38 0 Dlouhodobé pohledávky r39 1, ,595 10,278 Pohledávky z obchodních vztahů r Pohledávky - ovládající a řídící osoba r41 0 Pohledávky - podstatný vliv r42 0 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení r43 0 Dlouhodobé poskytnuté zálohy r44 0 Dohadné účty aktivní r45 0

8 Strana 8 z 12 Jiné pohledávky r46 0 Odložená daňová pohledávka r47 1,527 Krátkodobé pohledávky r48 200, , , ,215 Pohledávky z obchodních vztahů r49 139, , , ,870 Pohledávky - ovládající a řídící osoba r50 55,551 10,073 Pohledávky - podstatný vliv r51 0 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení r52 0 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění r53 0 Stát - daňové pohledávky r Krátkodobé poskytnuté zálohy r55 3, Dohadné účty aktivní r Jiné pohledávky r Krátkodobý finanční majetek r58 2,503 19,592 48,532 35,691 Peníze r Účty v bankách r60 2,375 19,404 Krátkodobé cenné papíry a podíly r61 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek r62 0 Časové rozlišení r63 1,243 1,014 2,616 38,020 Náklady příštích období r64 1,243 1,014 Komplexní náklady příštích období r65 0 Příjmy příštích období r66 0 PASIVA CELKEM r67 383, , , ,778 Vlastní kapitál r68 113, , , ,477 Základní kapitál r69 20,000 20, , ,000 Základní kapitál r70 20,000 20,000 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) r71 0 Změny základního kapitálu r72 0 Kapitálové fondy r73 4,000 4,000 8,979 15,740 Emisní ážio r74 0 Ostatní kapitálové fondy r75 4,000 4,000 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků r76 0 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách r77 0 Rozdíly z přeměn společností Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku r78 4,800 4,800 28,794 33,500 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond r79 2,000 2,000 Statutární a ostatní fondy r80 2,800 2,800 Výsledek hospodaření minulých let r81 134, , , ,687 Nerozdělený zisk minulých let r82 134, ,383 Neuhrazená ztráta minulých let r83 0

9 Strana 9 z 12 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) r84-49,593 12,844 5,870 5,550 Cizí zdroje r85 253, , , ,063 Rezervy r86 72,804 18,156 27,499 24,558 Rezervy podle zvláštních právních předpisů r87 0 Rezerva na důchody a podobné závazky r88 0 Rezerva na daň z příjmů r89 0 Ostatní rezervy r90 72,804 18,156 Dlouhodobé závazky r91 0 1, ,220 Závazky z obchodních vztahů r92 0 Závazky - ovládající a řídící osoba r93 0 Závazky - podstatný vliv r94 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení r95 0 Dlouhodobé přijaté zálohy r96 0 Vydané dluhopisy r97 0 Dlouhodobé směnky k úhradě r98 0 Dohadné účty pasívní r99 0 Jiné závazky r100 0 Odložený daňový závazek r ,170 Krátkodobé závazky r , , ,503 99,731 Závazky z obchodních vztahů r ,162 87, , ,094 Závazky - ovládající a řídící osoba r104 0 Závazky - podstatný vliv r105 0 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení r106 0 Závazky k zaměstnancům r107 6,914 6,438 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění r108 4,194 3,846 Stát - daňové závazky a dotace r109 22,674 10,300 Kratkodobé přijaté zálohy r110 11,652 5,050 Vydané dluhopisy r111 0 Dohadné účty pasivní r112 18,192 21,469 Jiné závazky r113 0 Bankovní úvěry a výpomoci r ,554 Bankovní úvěry dlouhodobé r Krátkodobé bankovní úvěry r ,554 Krátkodobé finanční výpomoci r Časové rozlišení r118 Výdaje příštích období r ,852 12,513 10,578 20,238

10 Strana 10 z 12 Výnosy příštích období r120 16,852 12,513 Výkazy zisku a ztrát Dec 31, 2013 za 2013 z jiných zdrojů, auditované. Dec 31, 2012 za 2012 z jiných zdrojů, auditované. Dec 31, 2011 za 2011 z jiných zdrojů, neauditováno. Dec 31, 2010 za 2010 z jiných zdrojů, neauditováno. Obrat a1 1,017, , , ,514 Tržby za prodej zboží a2 647, , , ,215 Náklady vynaložené na prodané zboží a3 600, ,533 Obchodní marže a4 47, , ,654 Výkony a5 369, ,402 59,349 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a6 369,664 59,349 22,299 Změna stavu zásob vlastní činnosti a7 0 Aktivace a8 0 Výkonová spotřeba a9 300, , ,200 Spotřeba materiálu a energie a10 61,666 48,022 Služby a11 239, ,901 Přidaná hodnota a12 115, , ,803 Osobní náklady a13 147, , ,000 Mzdové náklady a14 108, ,817 Odměny členům orgánů společnosti a družstva a15 0 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a16 37,334 35,327 Sociální náklady a17 1,509 1,566 Daně a poplatky a Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a19 31,782 29,544 45,780 30,578 a20 44,917 30,305 13,580 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a21 44,917 30,305 Tržby z prodeje materiálu a22 0 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a23 28,953 24,927 a24 28,953 24,927 Prodaný materiál a25 0

11 Strana 11 z 12 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období a26 1,242 6,314 Ostatní provozní výnosy a27 14,541 12,139 Ostatní provozní náklady a28 15,538 15,507 Převod provozních výnosů a29 0 Převod provozních nákladů a30 0 Provozní výsledek hospodaření a31-50,580 20,673 72,115 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů a32 0 Prodané cenné papíry a podíly a33 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku a34 0 2,939 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku a35 0 2,939 a36 0 a37 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku a38 0 Náklady z finančního majetku a39 0 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů a40 0 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů a41 0 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti a42 0 Výnosové úroky a Nákladové úroky a Ostatní finanční výnosy a45 12,325 7,269 Ostatní finanční náklady a46 11,786 8,816 Převod finančních výnosů a47 0 Převod finančních nákladů a48 0 Finanční výsledek hospodaření a ,411 5,870-1,505 Daň z příjmů za běžnou činnost a50 0 9,240 -splatná a51 11,758 -odložená a52-2,518 Výsledek hospodaření za běžnou činnost a53-49,593 12,844 5,870 Mimořádné výnosy a54 0 Mimořádné náklady a55 0 Daň z příjmů z mimořádné činnosti a ,100 - splatná a odložená a58 0 Mimořádný výsledek hospodaření a ,100 3,213 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) a60 0 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) a61-49,593 12,844 4,770 5,550

12 Strana 12 z 12 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) a62-49,593 22,084 5,870 58,910 Cash flow provozní 34,514 60,583 55,102 Cash flow investiční 14,551 3,491 4,584 Cash flow finanční -61,165-2,870-1,192 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 85,043 67,952 71,513 Pohledávky nad 360 dnů po lhůtě splatnosti 2,908 Pohledávky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti 12,841 Pohledávky nad 90 dnů po lhůtě splatnosti Pohledávky nad 60 dnů po lhůtě splatnosti Pohledávky nad 30 dnů po lhůtě splatnosti Pohledávky do 30 dnů po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti celkem 60,924 34,017 55,138 Závazky nad 360 dnů po lhůtě splatnosti Závazky nad 180 dnů po lhůtě splatnosti 7,120 13,547 Závazky nad 90 dnů po lhůtě splatnosti Závazky nad 60 dnů po lhůtě splatnosti Závazky nad 30 dnů po lhůtě splatnosti Závazky do 30 dnů po lhůtě splatnosti 3,950 Finanční ukazatele Rentabilita celkových aktiv ROA (v%) Rentabilita vlastního kapitálu ROE (v %) Rentabilita tržeb ROS (v %) Doba obratu pohledávek (ve dnech) Doba obratu závazků (ve dnech) Doba obratu zásob (ve dnech) Čistý pracovní kapitál (v tis.) Míra zajištěnosti závazků pohledávkami (v %) Relativní vázanost stálých aktiv (v %) Běžná likvidita Pohotová likvidita Okamžitá likvidita Ukazatel zadluženosti I (v %) Ukazatel zadluženosti II (v %)

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více