Grafický systém EAGLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický systém EAGLE"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Grafický systém EAGLE Ing. Petr Adamec Brno 2010

2 Cílem předmětu je seznámení se s programem EAGLE pomocí kterého můžeme vytvářet el. Schémata. Co nejjednodušší formou zvládnout základní práce s tímto programem. Po absolvování této výuky by měl žák umět vypracovat potřebná schémata podle zadání, osazovat desky a vytvářet nové součástky. Pro koho je předmět určen pro všechny, kteří potřebují umět pracovat el. schématy a vytvářet plošné spoje. Postup při studiu Na začátku každé kapitoly je uveden cíl, ve kterém je uvedeno, co by měl absolvent kapitoly umět. Následuje výklad a vysvětlení základních pojmů. Na konci některých kapitol jsou otázky k probrané látce a příklady k procvičování. 1. Cíl: ZÁKLADNÍ POPIS PROGRAMU A JEHO ATRIBUTY Po prostudování první kapitoly budete umět popsat jednotlivé části grafického programu EAGL, založení nového projektu a nastavení el. schématu. EAGLE je jednoduchý grafický program pro vytváření základní dokumentace elektronických obvodů. Pro nekomerční použití. je možno si program zdarma stáhnout na webu( Program je plně funkční je pouze omezen velikosti desky plošného spoje na 80 x 100 mm. Vzhledem k tomu, že program je v anglickém jazyce, je potřeba určitá znalost odborné angličtiny. Složení grafického systému: Schématický editor Editor desek plošného spoje Autorouter

3 1. Základní obrazovka Postup práce: Založíme nový projekt jehož název by měl co nelépe charakterizovat vytvářený objekt. Přes menu FILE New - Projekt Zvolíme např. název Můj první projekt

4 Je dobré vždy nový projekt výstižně popsat. Přes pravé tlačítko vybereme položku Edit Description. Napíšeme např. Projekt na vyzkoušení možností programu EAGLE. Následuje vytvoření nového schématu (přes pravé tlačítko myši).

5 Obrazovka schématu Pro snadnější práci s umísťováním symbolů a jejich propojování použijeme nastavení rastru(grid). Nastavení rastru Program Eagle používá rozměrovou jednotku angl. palec (25,4 mm). Máme možnost nastavení mm, ale připojovací rozměry symbolů jsou nastaveny na angl. jednotky. Rastr 25,4 mm je příliš velký, a proto zvolíme jednotku 100 mil = 2,54 mm Můžeme si vybrat rastr složený z bodů(dots) nebo linek(lines). Obvykle používáme linky. Při stisknuté klávese Alt se sice rastr nezmění, ale umísťujeme symboly po krocích 10 mil(0,254 mm) 1 mil = 1"/1000 = 0,0254 mm

6 Schématický editor pracuje v několika hladinách, které si zobrazíme přes tlačítko Display. Hladiny, které jsou zobrazeny mají ve sloupci Nr modrou barvu. T.z., že hladina 93 nebude zobrazovaná. Pro lepší viditelnost si u hladin 95 a 96 změníme pomocí tlačítka Change šedou barvu na černou.

7 Shrnutí pojmů 1 Omezení programu Založení projektu Schématický editor Rastr Display Kontrolní otázky: Za jakých podmínek lze používat program EAGLE? Z jakých částí se program skládá? Popište postup při založení nového projektu. Z jakými jednotkami program pracuje? Popište postup při nastavení rastru. Z jakými hladinami pracuje schématický editor a kde je nastavujeme?

8 2. PRÁCE V SCHÉMATICKÉM EDITORU Cíl: Po prostudování první kapitoly budete umět vytvořit podle zadání jakékoliv el. schéma Pro snadnější pochopení práce s editorem vypracujeme určité dané schéma, které je převzato knihy 50 praktických zapojení se svět.diodami. Zábleskový blikač s ne555 Soupis potřebných součástek: Název R1-R3 C1 D1 G1 IC1 Knihovna rcl/r-eu rcl/cpol-eu led/led baterry linear/555 Součástka R-EU 0207/7 CPOL-EU085CS_1W LED5MM AB9V NE555 DIL08 Symboly součástek umísťujeme do schématu prostřednictvím tlačítka Add. Toto tlačítko otevře všechny knihovny programu. Abychom si usnadnili práci, otevřeme si pouze ty knihovny se kterými budeme pracovat. S knihovnami se pracuje na kontrolním panelu. Otevřené knihovny poznáme podle zelené tečky.

9 Po otevření knihoven uvedených v tabulce se vrátíme do schématu. A otevřeme knihovny pomocí již zmiňovaného tlačítka Add. Vybereme jednotlivé symboly součástek a rozmístíme po obvodu schématu. Symboly rozmístíme po ploše a propojíme pomocí funkce Net.

10 Pro snadnější propojení si zobrazíme hladinu 93. Jednotlivé spoje potom vedeme ze středu kroužků na střed dalších kroužků.

11 Chceme-li provést nějakou změnu již nakresleného schématu, používáme k tomu funkci Change. Souvislá čára Dlouhé čárky Krátké čárky Čerchovaná čára Pomocí této funkce můžeme např. měnit styl již nakreslených čar, šířku, hladinu atd.

12 Dalším krokem je provedení zkoušky správnosti spojení pomocí funkce Erc. Ukáže se tabulka, která znázorňuje nalezené chyby(error) nebo varování (Warning) Jako chyba je zde uveden nepoužitý Pin CV u symbolu IC1. Některá varování mohou být s určením souřadnic. Obvykle to znamená, že zde není propojení. Nápravu zjednáme umístěním zeleného bodu Junction na uvedené souřadnice. Můžeme si to představit, jako bychom na spoj kápli cínovou pájku. Po kontrole Erc doplníme schéma o hodnoty u některých použitých symbolů. Název R1 Hodnota 47k R2 1M R3 47 C1 1mikro/50V D1 LED 5mm

13 Po doplnění bude schéma vypadat takto: Pro lepší čitelnost schématu otočíme a umístíme názvy a hodnoty vodorovně. Abychom to mohli udělat, musíme nejdříve uvolnit název a hodnotu od symbolu a to příkazem Smash. Po použití tohoto tlačítka označíme součástky u kterých chceme provést změnu polohy uvedených hodnot. U těchto hodnot se objeví malý křížek jehož pomocí za použití příkazu Move a otočením přes pravé tlačítko myši změnu realizujeme.

14 Po úpravě může vypadat schéma např. takto: Shrnutí pojmů 1 Knihovny Move, Copy, Mirror, Rotate, Delete, Add, Name, Value, Smash, Wire Text, Net, Junction Erc Display Kontrolní otázky: Jakým způsobem můžeme manipulovat s knihovnami? Popište postup při umísťování symbolů na plochu editoru.? Jakými způsoby můžeme pracovat se symboly? Která funkce se používá na propojení symbolů? Jakým způsobem můžeme Jaký příkaz uvolní názvy a hodnoty od symbolu? K čemu slouží příkaz Junction? Jaké údaje se dozvíme po kontrole pomocí funkce Erc?

15 1.Příklad na tvorbu schématu: 1. Založte nový projekt s názvem Stabilizovaný zdroj SNZ 5V 2. Vypracujte schéma podle tabulky a vzoru schématu Pozice X1,2 TR1 B1 IC1 KK1 C1 C2,C3 R1 LED1 Návrhový systém EAGLE Knihovna con-ptr500 trafo rectifier v-reg heatsink rcl/cpol-eu rcl/c-eu rcl/r-eu led/led Součástka AK500/2 E130-1 B-DIL 78XXS D03S CPOL-EUE C-EU X044 R-EU_0207/10 LED5MM

16 2.Příklad na tvorbu schématu: 1. Založte nový projekt s názvem Impulsní generátor teploty 2. Vypracujte schéma podle tabulky a vzoru schématu Schématická značka Knihovna Označení D1, D2 D3 LED1, 2 IC1 R7 C1, C2 R1 R6 Q1 GND +9V, +12V diode diode led/led linear/555 pot-vitrohm rcl/c-eu rcl/r-eu transistor-power supply1 supply2 1N4148 1N5400 LED 5MM LM555N PC25 C-EU X044 RE-U_0204/7 BUZ11/BUZ11BV GND +9V,+12V

17 3.Příklad na tvorbu schématu: 1. Založte nový projekt s názvem Nízkofrekvenční zesilovač 2. Vypracujte schéma podle tabulky a vzoru schématu Schematická značka R1,2,3 R4.R10 C1.C4 C5 T1.T3 GND VCC VDD SG1 Knihovna pot/trim EU rcl/r-eu rcl/cpol-eu Rcl/C-EU transistor/npn supply 1 supply 2 supply 2 buzzer Označení v knihovně TRIM_EU-B25U R-EU_0204/5 CPOL-EU-085CS-1AW C-EU X044 2N1711-NPN-1039-EBC GND VCC VDD B/C17S

18 4.Příklad na tvorbu schématu: 1. Založte nový projekt s názvem LED stroboskop 2. Vypracujte schéma podle tabulky a vzoru schématu Převzato od M. Brože Delta 4 Schematická značka R1,2,3,4 R5 C1 Q1 Q2 IC1 X1, X2 5V GND D1 až D10 Knihovna rcl/r-eu pot/trim EU rcl/cpol-eu transistor_npn transistor_npn linear con-ptr500 supply1 supply2 led/led Označení v knihovně R-EU_0204/5 TRIM_EU-B25U CPOL-EU-085CS-1AW BC 547 BD 249 NE 555D AK300/2 +5V GND VDD

19 3. PRÁCE V EDITORU DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět vytvořit ze schématu desku plošného spoje Editor plošných spojů pracuje s 52 vrstvami na desce plošných spojů. Prvních 16 představuje vodivé vrstvy a další vrstvy slouží pro definici neelektrických vlastností (obrys desky, průchody (Via), vývody součástek (Pad), nepoložené spoje; obrysy součástek, jména, hodnoty součástek, nepájivá maska, vrtané otvory atd.) Tyto hladiny lze libovolně zapínat, editovat a zobrazovat. Přepnutí z editoru schemat do editoru desek provedeme přes tlačítko Board. Na pracovní ploše uvidíme pouzdra součástek s deskou o velikosti podle verze programu. V našem případě je to 80 x 100 mm.

20 Máme-li rozměr desky zadán, tak si upravíme její rozměry. V opačném případě můžeme přemísťovat pouzdra na desku a potom upravíme rozměr desky. Zadáme si hodnotu desky na 35 x 35 mm. Nejprve smažeme obrys 80 x 100 mm a pomocí wire nakreslíme nový tvar v hladině 21. Pro tuto kresbu si zvolíme rastr v mm. Po nakreslení nového obrysu se vrátíme k jednotkám mil.

21 Pouzdra součástí rozmístíme na nově nakreslenou plochu. Následuje vytvoření nejkratších propojení pouzder pomocí tlačítka Ratsnest.

22 Náhradu nejkratších spojení funkčním propojením můžeme provést ručně pomocí tlačítka Route. Po stisknutí tohoto tlačítka najedeme na některý spoj a ručně vytváříme spojení. Nejběžnější postup je použití Autoroutru a potom menší úpravy ručně Routem.

23 Editor desek má vestavěnu funkci kontroly návrhových pravidel (DRC). Po provedení tohoto příkazu se zobrazí všechna místa, kde došlo k nedodržení nastavených hodnot (např. menší než povolená vzdálenost mezi dvěma spoji nebo spojem a pájecí ploškou (Padem) apod. Např. vzdálenost mezi okrajem desky a vývody pouzder

24 Po nastavení jednotlivých položek použijeme tlačítko Apply a potom Check. Je-li vše v pořádku, potom se v levém dolním okraji obrazovky zobrazí nápis No errors. Chyby, které se mohou objevit po provedení kontroly: Angle Blind Via Ratio Clearance Dimension Drill Distance Drill Size Keepout Layer Abuse Layer Setup Micro Via Size No vector font No real vector font Off Grid Restrict Width Wire Style vodič není uložen v násobcích 45 byla překročena povolená hodnota průměru a hloubky slepého prokovu malá mezera mezi jednotlivými útvary na desce malá vzdálenost mezi útvary na desce a obrysem desky malá vzdálenost mezi otvory nedodržení minimálního průměru otvoru součástky jsou umístěny v zakázaných hladinách hladiny 17 a 18 obsahují objekty, které tam nepatří v příslušné hladině je objekt, který tam nemá být průměr je menší než povolená hodnota text má jiné parametry než má doporučený vektorový font font je sice vektorový ale jiný než povolený zobrazený útvar leží mimo rastr spoj leží v zakázané oblasti nedodržení minimální povolené šířky spoje typ použité čáry je přerušovaný Celkovou úpravu a případné změny provedeme příkazem CHANGE

25 Význam některých roletek Change: Layer Width Style Cap Size Font Ratio Text Class Package Technology Hladina Šířka plošného spoje Druh čáry Výška textu Font textu Šířka čáry textu Text nápisu Třída propojovací sítě Změna pouzdra součástky Shrnutí pojmů 1 Board Ratsnest, Route, Autorouter Drc Kontrolní otázky: Jak přejdeme z editoru schémat do editoru desek? Popište postup při vytváření nového obrysu desky. Jak umísťujeme pouzdra na plochu desky? Kterou funkci používáme pro vytvoření nejkratších spojů mezi pouzdry? Vysvětlete rozdíl mezi funkcí Route a Autoroute? Popište kontrolu desky. 1.Příklad na tvorbu desky: Vytvořte desku z prvního příkladu schématu - Stabilizovaný zdroj SNZ 5V 2.Příklad na tvorbu desky: Vytvořte desku z druhého příkladu schématu - Impulsní generátor teplot 3.Příklad na tvorbu desky: Vytvořte desku z druhého příkladu schématu - Nízkofrekvenční zesilovač 4.Příklad na tvorbu desky: Vytvořte desku z druhého příkladu schématu - LED stroboskop

26 4. PRÁCE S KNIHOVNAMI A VYTVOŘENÍ NOVÉ SOUČÁSTKY Cíl: Po prostudování této části budete umět založit novou knihovnu a vytvořit novou součástku. Pro zobrazení knihoven, které máme v programu, je nejlépe použít control panel a otevřít knihovny. Po otevření se objeví všechny knihovny, které máme k dispozici. Zelený bod znamená, že knihovna je aktivní a zobrazuje se příkazem ADD.

27 Klikneme-li pravým tlačítkem myši na některé z knihoven, objeví se nám kontextové menu.zatržení u USE ukazuje, že knihovna je nabízená přes příkaz ADD. Příkaz COPY umožňuje okopírovat knihovnu do nové knihovny nalézající se ve stejném adresáři. Knihovna může být otevřená vždy jenom jedna. V případě, že je u knihovny šedá tečka, není knihovna dostupná z příkazu Add. u el. schématu. K zavření knihovny může dojít také tím způsobem, že při umísťování symbolů na plochu schématu, stiskneme omylem tlačítko Drop. Nyní si založíme novou knihovnu. Ta obsahuje kromě symbolů a pouzder také něco, čemu říkáme součástka DEVICE. Součástka mívá obvykle jeden symbol, ale více pouzder. Chceme-li vytvořit novou knihovnu, uděláme to přes menu FILE NEW LIBRARY. Knihovnu ihned pojmenujeme a uložíme. V panelu se objeví tři nové ikony: DEVICE PACKAGE SYMBOL Panel příkazů obsahuje jedinou ikonu EDIT

28 Po stisknutí tlačítka Edit se otevře následující okno. V dolní části tohoto okna je přepínání mezi součástkou, pouzdrem a symbolem. Při tvorbě nové součástky začínáme od SYMBOLU. Stiskneme tlačítko Sym a napíšeme název, v našem případě odpor, a potvrdíme OK.

29 Objeví se nové okno, které je podobné pro tvorbu schématu, ale má nové tlačítko PIN. Pomocí tohoto nástroje vytváříme v symbolu přípojné body(piny). Jsou to vlastně vývody součástek, které mají určité vlastnosti. Pin je tvořen čárkou a kolečkem. Střed kroužku tvoří přípojné místo, kde jsou ukončeny spoje při kreslení schémat. Pin musí být proto vždy orientován tak, aby kroužek směřoval ven (zakončoval vývod) a opačný konec navazoval na grafický symbol součástky.

30 Parametry PINU: Orientace vývodu Funkce vývodu Nastavení délky vývodu Viditelnost označení vývodů Směr toku signálu

31 Směr toku signálu: NC In Out I/O OC Hiz Pas Pwr Sup nepřipojený vývod vstupní vývod obvodu výstupní vývod obousměrný vývod otevřený kolektor třístavový výstup LO(logického obvodu) vývod pasivního prvku napájecí vstupy obvodů pro automatické propojení vývod symbolu sloužícího pro označení některého napájecího potencionálu, který by měl být propojován automaticky Swaplevel může nabývat hodnoty 0 až 255. Pokud mají vývody nastavenu Swaplevel = 0, nelze je zaměnit. Pro vývody odporu nastavíme například Swaplevel = 1, ale pro diodu musí být Swaplevel = 0, protože anodu a katodu nemůžeme vzájemně zaměnit. Vrátíme se k naší úloze nakreslit symbol odporu. Klepneme na ikonu PIN a nastavíme parametry: zvolíme vývod bez zvláštní funkce(none), středně dlouhé vývody(middle) a pasivní typ vývodu. Viditelnost je nastavena na hodnotu Off a protože víme, že vývody odporů jsou zaměnitené použijeme hodnotu nenulovou Swaplevel=1. V roletovém menu Direction zvolíme směr Pas (jedná se o pasivní součástku).

32 Nastavíme si rastr na jednotku mil (50 mil) a vložíme dva vývody na souřadnice (-500 0) a (500 0) Mezi tyto vývody umístíme pomocí Wire obdélník v hladině 94-Symbols o šířce 100 mil. Vývody umísťujeme tak, aby celý symbol měl křížek umístěný ve svém středu. (0 0) Potom do hladiny 95- Names umístíme příkazem TEXT hodnotu >NAME. Tento speciální text umožňuje automatické dosazení jména součástky po vložení do schématu. Stejným způsobem do hladiny 96-Values napíšeme text >VALUE Nyní máme vytvořen nový symbol a můžeme přejít na tvorbu pouzdra(package) a použijeme k tomu prostřední ikonu v liště Action.

33 Po stisknutí tlač. OK budeme mít před sebou okno editoru pouzder: Většina ikon je stejná jako u ostatních editorů, jsou zde však dvě nové ikony: První ikona Pad vkládání vrtaných plošek součástek. Druhá ikona Smd vkládání plošek povrchově montovaných součástek Tyto součástky se nepájí do tvorů, ale na povrch desky. Z toho vyplývá, že takové součástky umísťujeme jen na vnější hladiny(1 nebo 16). Můžeme nastavit různé tvary plošek Diameter umožňuje zadat průměr plošky kolem otvoru Drill slouží pro zadání průměru otvoru Angle umožňuje natočení plošky po 90

34 Rozměr plošky můžeme vybrat pomocí tohoto parametru Zaoblení plošky Otočení plošky K našemu příkladu nejprve příkazem grid na stavíme rastr na 25 mil, přes ikonu pad nastavíme kruhovou plošku a průměr otvoru 0,8 mm = 31,496 mil Bílý křížek uprostřed se jmenuje Origin a je umístěn v souřadnicích (0 0). Je dobré mít tuto značku umístěnou uprostřed pouzdra. Souřadnice otvorů umístíme na souřadnice (-200 0) a (200 0) Mezi plošky nakreslíme pomocí wire obrys v hladině 21, používáme při tom pravé tlačítko na změnu typu čáry.

35 Nyní doplníme dva texty stejně jako u symbolu >NAME v hladině 25 a >VALUE v hladině 27 Poslední úpravou může být popis součásti, kterou provedeme přes menu Edit - description Tím je pouzdro hotovo. Sestavení součástky Otevřeme ikonu device a v okně New zadáme požadované jméno např. odpor1w

36 Po stisknutí OK můžeme seskládat díly do celku v editoru součástek Nejprve vložíme symbol našeho odporu pomocí tlačítka Add a pokud možno tak, aby byl kříž souřadnic ve středu našeho symbolu. V liště Parametres se objeví dva nové parametry: záměnu hradel, která mají stejnou hodnotu. Addlevel a Swaplevel, které umožňují Nyní je potřeba vložit vhodné pouzdro. Klikneme na tlačítko New a zadáme Variant name R.

37 Po stisknutí OK se doplní nové pouzdro se žlutým vykřičníkem, který nás upozorňuje na nedefinované vazby mezi symbolem a pouzdrem Po použití tlačítka Connect dostaneme propojovací tabulku:

38 Vybereme vždy jeden vývod symbolu Pin a jednu plošku Pad součástky a klikneme na Connect Pomocí tlačítka disconnect můžeme rozpojit chybně spojené vazby. Tlačítkem OK dokončíme operaci. Při správném propojení dostaneme tuto tabulku se zeleným zatržítkem. Tím je naše práce hotova

39 Shrnutí pojmů Knihovny Symbol, Package, Device Pin, Smd Connect Kontrolní otázky: Jak pracujeme s knihovnami? Které části tvoří novou součástku? Jak postupujeme při propojování symbolu a pouzdra? Jak poznáme správné propojení symbolu a pouzdra?

40 Příloha 1 Slovníček minima pro EAGLE Knihovna analog-devices busbar buzzer c-trim capacitor-wima con frames fuse heatsink holes inductor jumper led piher pinhead pot rcl rectifier semicon sensor-heraeus solpad special supply1,2 switch trafo transistor triac v-reg varistor wirepad Součástky analogové součástky sběrnice bzučák ladící kondenzátory kondenzátory konektory formáty výkresů pojistky chladič otvory cívka propojky led diody potenciometry mikrokonektory potenciometry odpory, kondenzátory, cívky usměrňovače polovodičové součástky teplotní sensory kontakty display, přepínač, krystaly. zásobník symbolů, GND, VCC.. přepínače transformátory tranzistory, NPN, PNP tyristor regulátory napětí napěťově závislý odpor otvory pro propojení mikrofon, reproduktor diody, tranzistory.

41 Příloha 2 Chyby, které se mohou objevit po provedení kontroly Drc. Angle Blind Via Ratio Clearance Dimension Drill Distance Drill Size Keepout Layer Abuse Layer Setup Micro Via Size No vector font No real vector font Off Grid Restrict Width Wire Style vodič není uložen v násobcích 45 byla překročena povolená hodnota průměru a hloubky slepého prokovu malá mezera mezi jednotlivými útvary na desce malá vzdálenost mezi útvary na desce a obrysem desky malá vzdálenost mezi otvory nedodržení minimálního průměru otvoru součástky jsou umístěny v zakázaných hladinách hladiny 17 a 18 obsahují objekty, které tam nepatří v příslušné hladině je objekt, který tam nemá být průměr je menší než povolená hodnota text má jiné parametry než má doporučený vektorový font font je sice vektorový ale jiný než povolený zobrazený útvar leží mimo rastr spoj leží v zakázané oblasti nedodržení minimální povolené šířky spoje typ použité čáry je přerušovaný

42 Příloha 3 Popis jednotlivých záložek při kontrole Drc. FILE obsahuje základní popis a možnost celé nastavení uložit nebo načíst LAYERS popisuje složení desky, použité vrstvy, tloušťka desky(isolation) a CLEARANCE mědi(copper) definuje povolené minimální izolační mezery mezi jednotlivými útvary DISTANCE definuje vzdálenosti útvarů od obrysu desky SIZE slouží pro zadání minimálních rozměrů : RESTING - útvarů - šířky vodiče - otvorů - pro prokovitelnost otvorů umožňuje nadefinovat rozměry mezikruží otvorů a to pro různé hladiny SHAPES slouží pro změnu tvaru automaticky generovaných plošek SUPPLY se používá pro zadání thermal symbols a izolačních kružnic. Thermal symbol se generuje v místech, kde je ploška připojena k plošce a izolační kružnice tam, kde je potřeba oddělit nepřipojenou plošku součástky od této plochy MASKS zobrazuje nastavení nepájivé masky. Zde se nastavuje velikost otvoru v ploše nepájivé masky MISC zaškrtávací okénka, která umožňují kontrolovat všechny útvary umístěné v rastru.spoj vedený pod jiným úhlem než je násobek 45, kontrola textu ignorace omezení v hladinách 39 a 40.

B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE

B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE B. TVORBA DOKUMENTACE NA PC- EAGLE Návrhový systém EAGLE se skládá ze tří modulů, které nám umožní zpracovat základní dokumentaci k elektronickému obvodu: 1. návrh schématu - schématický editor - SCH E,

Více

Klasická technologie Partlist EAGLE Version 4.0 Copyright (c) 1988-2000 CadSoft Part Value Device Package Library Sheet

Klasická technologie Partlist EAGLE Version 4.0 Copyright (c) 1988-2000 CadSoft Part Value Device Package Library Sheet Návrh desky plošného spoje ( DPS ) pomocí návrhového systému EAGLE 4.0x Cíl cvičení : Smyslem cvičení je orientačně se seznámit s návrhovým systémem EAGLE a navrhnout jednoduchou desku plošného spoje.

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy práce s programem Eagle

Základy práce s programem Eagle Počítačové cvičení BNEZ 4 Základy práce s programem Eagle (popis pro verzi 4.15) Vytvoření nového projektu Projekt vytvoříme příkazem File New Project. Nový projekt by měl být vytvořen pro každé nové zapojení,

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky VYBRANÉ STATI Z KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Návrh desky plošných spojů v programu EAGLE

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM 12.3.2011 UMEL FEKT Šteffan Pavel Obsah 1 Spuštění návrhového prostředí...3 2 Otevření projektu...3 3 Tvorba elektrického schématu...6 4 Přiřazení

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

7 Počítačově podporovaný návrh plošných spojů

7 Počítačově podporovaný návrh plošných spojů 30 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 7 Počítačově podporovaný návrh plošných spojů Cíl: Cílem této kapitoly je získat základní dovednosti při návrhu podkladů pro výrobu desek

Více

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Počítačové cvičení BNEZ 1 Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Pomocí programu OrCAD Capture zobrazte voltampérovou charakteristiku diody 1N4007 pro rozsah napětí

Více

V Y S O K É U Č E N Í T E CH N I C K É V B R N Ě

V Y S O K É U Č E N Í T E CH N I C K É V B R N Ě V Y S O K É U Č E N Í T E CH N I C K É V B R N Ě FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ KONSTRUKCE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ počítačový návrh plošných spojů - cvičení Ing. Václav Zeman

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ Kopírování jednoho prvku je častá činnost v mnoha editorech. Vícenásobné kopírování znamená opakování jednoho prvku v

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Pad & Symbol Pad Designer

Pad & Symbol Pad Designer Pad & Symbol Pad Designer Příklad: TH padstack circle 48 mils / drl 28mils Pad & Symbol Pad Designer Příklad: SM padstack oblong 60x25 mils Pad & Symbol Package Symbol Wizard Příklad: SOIC-8 File New Pad

Více

PRÁCE V NÁVRHOVÉM SYSTÉMU EAGLE

PRÁCE V NÁVRHOVÉM SYSTÉMU EAGLE UČEBNÍ TEXT PRÁCE V NÁVRHOVÉM SYSTÉMU EAGLE Učební text pro práci v návrhovém systému EAGLE vznikl v rámci projektu SIPVZPODPORA PROJEKTOVÉ VÝUKY NA ELEKTROTECHNICKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR, na Vyšší

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III

František Hudek. duben Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu III VY_32_INOVACE_FH03 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEI - 2.6 Technologie jednoduchých montážních prací Obor: Mechanik elektronik Ročník: 1. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 6. CADKON DT+ Dveře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH14 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková

CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM. Lenka Bednaříková CORELDRAW SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Lenka Bednaříková SEZNÁMENÍ S OKNEM APLIKACE Panel nabídek Panel nástrojů Panel vlastností Ukotvitelné panely Okno nástrojů Paleta barev Okno kresby Pravítko Stavový řádek

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0

Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Webový editor MARKET INOVATOR verze 1.0.0.0 Uživatelská příručka Úprava hotových webových prezentací 1.krok stáhnout web ze serveru Chceme-li provádět úpravy na webových stránkách, které jsou na internetovém

Více

DUM 03 téma: Tvary - objekty

DUM 03 téma: Tvary - objekty DUM 03 téma: Tvary - objekty ze sady: 1 tematický okruh sady: Vektorová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Rektifikace rastrových dat

Rektifikace rastrových dat Rektifikace rastrových dat Při rektifikaci převádíme rastrová data do příslušného souřadného systému tak, aby byly na svém správném místě a bylo možné tyto data kombinovat s jinými daty. Například letecký

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu Software Quartus II Popis programu: Quartus II Web Edition je označení bezplatného software, s jehož pomocí lze napsat, zkompilovat, odsimulovat a naprogramovat FPGA a CPLD obvody firmy Altera. Cílem tohoto

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Vytvoření modelu dvojitého kyvadla

Vytvoření modelu dvojitého kyvadla Vytvoření modelu dvojitého kyvadla Text je určen pro začátečníky v používání simulinku, vytvořeno v simulinku verze 7.6 (R2010b) 1. Spustíme MATLAB 2. V Command Window MATLABu spustíme příkaz: >> simulik

Více

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu.

Vkládání ilustrací do dokumentu Word egon. Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Vkládání ilustrací do dokumentu Word 2007 - egon Tato část se zabývá vkládáním obrázků, kreseb a nadpisů WordArt do dokumentu. Jan Málek 16.7.2010 Vkládání ilustrací do dokumentu Vše potřebné najdeme na

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-G STN-G je aplikací zaměřenou především na detekci obsazenosti a to až 4 izolovaných úseků. Doplňkově ji lze osadit i detektorem přítomnosti DCC

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map

2. cvičení: Základní kroky v programu ArcGIS GIS1 tvorba map Klasifikace dat 1. Změna symbolu Změnu symboliky lze provést dvěma způsoby. Buď klikneme na název vrstvy v části Obsah pravým tlačítkem myši a zvolíme Properties. Zobrazí se nám nová tabulka, kde se přepneme

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře.

My si nyní takovou sestavu vytvoříme na příkladu jednoduché kanceláře. Začneme vytvořením takové kanceláře. Sestavy Sestavy (angl. Reports) slouží ve Visiu k rychlému vytvoření přehledného souhrnu informací o objektech na výkresu. Visio umí tyto stručné sestavy vytvářet jako sešit programu Excelu, ve formátu

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ GRAFIKA POKROČILEJŠÍ ČINNOSTI MALOVÁNÍ HODIN Naším úkolem bude namalovat nástěnné hodiny. VODÍCÍ LINKY Vodící linky umožňují přesné umístění kreslených objektů. Není nutné

Více

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012 VY_32_INOVACE_FH16 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

VY_32_INOVACE_In 6.,7.10. Tvorba tabulky

VY_32_INOVACE_In 6.,7.10. Tvorba tabulky Tvorba tabulky VY_32_INOVACE_In 6.,7.10 Anotace: Žák se seznámí se základními pravidly tvorby tabulky a používá je při jejich tvorbě. Po seznámení s tvorbou tabulek z prezentace, dále procvičuje prakticky

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy

Více

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1).

Více

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např. z transformátoru TRHEI422-1X12) ovládání: TL1- reset, vývod MCLR TL2,

Více