Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podrobné informace o vzdělávacím kurzu"

Transkript

1 Podrobné informace

2 Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den. Celková hodinová dotace kurzu činí 40 vyučovacích hodin. Cílovou skupinu tvoří učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, zabývající se výukou předmětu základy společenských věd, resp. občanská nauka, a další pedagogičtí pracovníci. K registraci a přihlášení zájemce o vzdělávací kurz je nutné vyplnit registrační formulář (a následnou přihlášku) na stránkách projektu: Maximální počet účastníků je 15. V případě většího počtu přihlášených budou účastníci vybráni na základě vyhodnocení krátkého dotazníku (který je součástí přihlašovacího formuláře na stránkách projektu). Termín přihlášení: Zájemci o vzdělávací kurz se přihlašují do Způsob ukončení: Termín: Místo konání: Na základě ověření schopnosti teoretického (úspěšný závěrečný test) a praktického (supervize ve výuce) využívání poznatků získaných v rámci vzdělávacího kurzu budou úspěšným absolventům uděleny certifikáty (od 9.00 hod) (do hod) Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 17.listopadu Ostrava-Poruba (reg. číslo: CZ / /0160) 2/10

3 Poplatek: Ubytování: Stravování: Materiály: Realizátor: Kontaktní osoba: Účastníci vzdělávacího kurzu nehradí žádný účastnický poplatek. Pro účastníky kurzu bude zajištěno bezplatné ubytování. Pro účastníky kurzu bude zajištěno bezplatné stravování. Účastníkům kurzu budou bezplatně poskytnuty metodické listy, knihy o problematice evropské integrace a další podkladové materiály pro používání aktivizačních metod ve výuce. EURION, o. s. (vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT) Zemědělská Brno tel Ing. Robert Plaga tel (reg. číslo: CZ / /0160) 3/10

4 Hlavní cíl: Název vzdělávacího programu: Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Cílem vzdělávacího programu je rozšíření a prohloubení znalostí středoškolských pedagogů o tom co je a jak funguje Evropská unie a současně posílení schopnosti používání aktivizačních metod ve výuce. Dílčí cíle: Účastníci budou po absolvování 5 denního vzdělávacího programu: schopni aplikovat ve výuce minimální znalostní základ o problematice evropské integrace doporučeném rozsahu 12 vyučovacích hodin; schopni aplikovat ve výuce rozšířený znalostní základ o problematice evropské integrace s využitím 14 rozšiřujících (volitelných) modulů; znát metodiku používání aktivizačních metod vzdělávání ve výuce a schopni aktivně využívat alespoň 10 typových úloh; mít k dispozici manuál k realizaci aktivizačních metod ve výuce problematiky evropské integrace včetně metodických listů; mít procvičeny a na základě poskytnuté zpětné vazby zlepšeny lektorské (pedagogické) dovednosti. (reg. číslo: CZ / /0160) 4/10

5 1. den Minimum o EU Tématický celek Minimum o EU Hodina Obsah Úvod Představení lektorů Představení a očekávání účastníků formou interview Prezentace očekávání Předání knih účastníkům Předání sady studijních materiálů Seznámení s programem kurzu den Motivy evropské novodobé integrace Identifikace motivů v období po 2.sv. válce Káva pitný režim Historie evropské integrace: proces prohlubování Počátky evropské integrace Pařížská smlouva, Římské smlouva Jednotný evropský akt Maastrichtská smlouva Smlouva z Nice Historie evropské integrace: proces rozšiřování Zakládající členové (ES 6) První vlna rozšířeni (z 6 na 9) Druhá a třetí vlna rozšíření (tzv. středomořské jižní z 9 na 12) Čtvrtá vlna rozšíření (tzv. severské z 12 na 15) Pátá vlna rozšíření (tzv. východní velký třesk z 15 na 25) Budoucí rozšíření z 25 na????) Oběd :40 4. Instituce a rozhodovací proces, úvod do práva ES/EU Základní rozlišení primárního a sekundárního práva, druhy a rozsah platnosti 4 typů sekundárního práva 14: Káva pitný režim Strukturní inscenace Čokoládová směrnice Aplikace znalostí o právu a institucích ES/EU na příkladu reálně projednávané směrnice Realizace inscenační metody Shrnutí 1. dne Kompletace materiálů Zobecnění použitých aktivizačních metod (zmínit alternativní postupy metoda cílených otázek) Evaluační dotazník zpětná vazba (reg. číslo: CZ / /0160) 5/10

6 2. den Minimum o EU Upřesnění programu dne 2 Tématický celek Minimum o EU Hodina Obsah Úvod Icebreaker Dotazy lektora opakování předchozího dne Představení programu dne 2 Připomínky účastníků k programu Politiky ES/EU (I.) Identifikace oblastí spolupráce Vymezení forem spolupráce politiky společné, sdílené a doplňující Káva pitný režim Politiky ES/EU (II.) Rozdělení oblastí spolupráce členských států EU podle typu spolupráce Stručná charakteristika jednotlivých politik Společná zemědělská politika Důvody vzniku, cíle, výsledky, problémy, reformy, ČR a SZP Budoucí vývoj řízená diskuse Oběd Ochrana životního prostředí, Transevropské sítě Důvody pro ochranu ŽP na evropské úrovni Cíle ochrany ŽP, problémy ŽP Cíle politiky transevropských sítí, vymezení TEN Videozáznam transevropských sítí Káva pitný režim Spolupráce v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) 2. pilíř Maastrichtský chrám Formy spolupráce ve 2. pilíři Videozáznam ukázka reálné aplikace SZBP Shrnutí dne 2 Kompletace materiálů Zobecnění použitých aktivizačních metod Evaluační dotazník zpětná vazba Upřesnění programu dne 3 (reg. číslo: CZ / /0160) 6/10

7 Tématický celek Minimum o EU 3. den Minimum o EU Hodina Obsah Úvod Icebreaker Dotazy opakování předchozího dne Představení programu dne 3 Připomínky účastníků k programu Spolupráce v oblasti justice a vnitra 3. pilíř Motivy a formy spolupráce ve 3. pilíři Orgány 3. pilíře EUROPOL, EUROJUST Káva pitný režim Rozpočet Evropské unie Srovnání národních a federálních rozpočtů Příjmy a výdaje rozpočtu EU Specifika rozpočtu EU Podmínky vstupu do Evropské unie východní a plánovaná rozšíření Kandidátské státy Kodaňská kritéria Proces rozšiřování Oběd ČR a EU Zkušenosti s dosavadním členstvím ČR Negativa a pozitiva členství v EU Káva pitný režim Budoucnost evropského integračního procesu Modely budoucího vývoje Evropa na křižovatce Shrnutí dne 3 Kompletace materiálů dne 3 Zobecnění použitých aktivizačních metod Ukončení bloku I. Minimum o EU Hra Riskuj Evaluační dotazník zpětná vazba Upřesnění programu dne 4 Večerní volitelný blok: 16. Informační zdroje o EU (místo a čas konání bude upřesněno pro každý běh v jednotlivých krajích) (reg. číslo: CZ / /0160) 7/10

8 Dostupné zdroje informací o Evropské unii a jejím fungování pro účely přípravy výuky a aktualizace o nové události (knihy, časopisy, elektronické zdroje, filmy, vzdělávací programy, instituce poskytující informace apod.). Tématický celek Nácvik aktivizačních metod ve výuce evropské integrace 4. den Simulační hra Nová tvář Evropy Hodina Obsah Úvod Představení programu dne 4 Icebreaker Představení simulační hry Rozdělení rolí Simulační hra I. Načítání rolí Zahajovací konference Formulace žádostí, jednacích řádů Pohovory evropských institucí s kandidátskými státy Hlasování Konference o statusu kandidáta Oběd Simulační hra II. Vyjednávání podmínek přístupu Hlasování o přístupových smlouvách Závěrečná konference Shrnutí dne 4 Evaluace simulační hry Evaluační dotazník zpětná vazba Kompletace materiálů Upřesnění programu dne 5 Poznámka: V tomto dnu občerstvení probíhá individuálně a průběžně. (reg. číslo: CZ / /0160) 8/10

9 Tématický celek Nácvik aktivizačních metod ve výuce evropské integrace 5. den Metodologická doporučení a nácvik tvorby aktivizujících metod ve výuce evropské integrace Hodina Obsah Úvod Představení programu dne 5 Icebreaker Metodika simulační hry Nová tvář Evropy Doporučení pro realizaci simulační hry v prostředí středních škol Káva pitný režim Ucelený přehled aktivizačních metod Prezentace, rekapitulace systematizace všech metod použitých během dne 1 4 Charakteristika dalších v kurzu nepoužitých metod Praktický nácvik přípravy a realizace vybrané aktivizační metody Příprava, práce v týmech Prezentace vybrané metody účastníky kurzu Zpětná vazba lektorů Diskuse o překážkách při přípravě a realizaci aktivizačních metod ve výuce na středních školách Oběd Seznam modulů a zdroje materiálů pro nepovinné (rozšiřující specializační) výukové bloky Trhy práce v zemích EU Sada slepých map Evropy Podnikatelský záměr s evropskou dimenzí Rozpočet Evropské unie Jednotný vnitřní trh 4 svobody Společná měna EURO Stádia ekonomické a politické integrace Schengenský systém víza a azyl Simulační hra Nová tvář Evropy Káva pitný režim Shrnutí dne 1 5 Kompletace materiálů dne 5 Závěrečný test Evaluační dotazník zpětná vazba celý program den 1 5 Upřesnění plánu supervizí vzorové výuky Oficiální ukončení vzdělávacího programu Zpracoval: Lubor Lacina (04/2006) Eurion, o. s. (2006) (reg. číslo: CZ / /0160) 9/10

10 (reg. číslo: CZ / /0160) 10/1 0

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Metodika sociálního podnikání

Metodika sociálního podnikání Metodika sociálního podnikání Vytvořena v rámci projektu Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Realizátor a zpracovatel: ATRACT CONSULTING

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický rok 2012/2013 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 1/2013 Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce pro akademický

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více