PŘÍRUČKA PRO WORKSHOPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO WORKSHOPY"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO WORKSHOPY KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY CZ.1.07/1.1.16/ Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g - 1 (16) -

2 Vážení čtenáři, otevíráte příručku, která vznikla jako součást projektu KVALITNÍ KONSTRUKCE PRO SUCHÉ STAVBY (CZ.1.07/1.1.16/ ) a zabývá se problematikou suché výstavby. Vytvořený text Příručka pro workshopy, společně se samotnými workshopy, by měl sloužit ke zvýšení zájmu žáků o obor a k tomu, aby pochopili, že díky rozšíření kvalifikace mají na trhu práce daleko větší uplatnitelnost, a proto by si ji měli neustále rozšiřovat i v budoucnu a hlavně žáky motivovat ke zvýšení úsilí ve studiu a k důležitosti úspěšného dokončení studia. Vypracovaly: Ing. Libuše Sýkorová, JUDr. Zuzana Machalová, Ing. Miroslava Čechová, Ph.D. - 2 (16) -

3 Kdo jsme a co realizujeme: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Jílová 36g, Brno Tel.: Fax.: Jsme střední škola s více než 65-letou tradicí ve vzdělávání v technických učebních i maturitních oborech, přibližně s 1000 žáky. V současné době pro žáky středních škol v našem regionu realizujeme projekt, v rámci kterého umožňujeme žákům rozšíření kvalifikace v prezenčních a e-learningových kurzech Rychle a nasucho (Kvalitní konstrukce pro suché stavby - CZ.1.07/1.1.16/ ) zaměřených na problematiku, která je v posledních letech zaměstnavateli velmi poptávána. V rámci těchto kurzů se rovněž snažíme žákům umožnit: lepší připravenost na přechod ze školy do pracovního procesu, aby měli větší možnost najít si vysněnou práci a nerozšiřovali řady nezaměstnaných v rámci systému ČR; udělat si představu o tom, jak to ve firmách chodí, co zaměstnavatelé po absolventech chtějí. Dále si uvědomit, že je třeba pracovat odpovědně, kvalitně a neustále si doplňovat své znalosti a dovednosti, pokud chtějí mít šanci ve světě práce obstát. Proč to realizujeme: Na konstrukce suché výstavby jsme se zaměřili z více důvodů. Tím hlavním je, že podíl suché výstavby stále stoupá a dnes velké množství novostaveb tento typ konstrukcí obsahuje. Proto i na trhu práce jsou velmi poptáváni pracovníci s kompetencemi v této oblasti. - 3 (16) -

4 Další důvod je, že na naší škole je řada oborů, které se s konstrukcemi suché výstavby setkávají na stavbách tak, že s nimi jejich vlastní práce souvisí tím, že do těchto konstrukcí něco montují nebo na ně navazují a při neznalosti určitých zásad platných pro tyto konstrukce si mohou jednotlivé profese práci vzájemně znehodnotit například vystřižením nosné konstrukce pro desky, vytvořením prostupů v místech, kde nesmějí být apod. Proto se snažíme, aby si žáci různých stavebních oborů znalosti v oblasti suché výstavby rozšířili a přispěli tak v budoucnu k vyšší kvalitě ve stavebním odvětví. A dále pro ty, kteří už konstrukce montují jako svůj hlavní obor, přinášíme informace o nejnovějších materiálech a nejmodernějších konstrukcích, ale hlavně jim zprostředkováváme praxi přímo na stavbách u firmy, která pracuje ve špičkové kvalitě a montuje i různé netradiční designové a atypické konstrukce, což žáky motivuje k většímu zájmu o řemeslo. K tomu všemu žáky v kurzech také seznamujeme s environmentálním pohledem na vzájemné ovlivňování staveb a životního prostředí, na úspory energií v nízkoenergetických domech, ekologickou výrobu surovin pro stavební materiály, na likvidací odpadů ze staveb a další souvislosti a přispíváme tak k uvědomění si vlastní environmentální odpovědnosti. Jak to realizujeme: 1. Odbornými stážemi pracovníků: Na počátku jsme zrealizovali proškolení skupiny odborných pracovníků, kteří vytvořili náplň kurzu pro žáky a žákům se v jednotlivých kurzech věnují. Tito pracovníci se seznámili s nejmodernějšími materiály a technologiemi používanými v oblasti suché výstavby, svoje teoretické znalosti si doplnili o praxi a o pohled zaměstnavatelů a jejich potřeby prostřednictvím přímého kontaktu s odborníky z praxe přímo na stavbách formou řady školení a jednodenních stáží. Zde měli možnost se seznámit s novými typy konstrukcí s technologickými postupy jejich zhotovení a formou konzultací zjistit konkrétní požadavky firem na znalosti a dovednosti absolventů. Zároveň si na - 4 (16) -

5 stavbách pořídili fotodokumentaci a videa k jednotlivým typům konstrukcí a postupům jejich zhotovení, které využili při přípravě výukových materiálů a prezentací. 2. Tvorbou kurzů a učebních textů Kurz Kvalitní konstrukce pro suché stavby jsme připravili ve dvou variantách základní a rozšiřující. Pro kurzy jsme vytvořili učební texty, které žákům pomáhají nejen při výuce ve vlastním kurzu, ale mohou z nich čerpat informace i později, pokud se v praxi ocitnou v kontaktu s konstrukcemi pro suchou výstavbu a dále prezentace pro výuku, které zlepšují kvalitu výuky, zefektivňují práci v hodině a motivují žáky netradičními metodami k zájmu o problematiku. Učební texty pro ZK: Učební texty pro RK: Celkem probíhá 15 běhů základního kurzu, který sestává z pěti jednodenních teoretických modulů obsahujících informace o respektování životního prostředí ve stavebnictví, základních prvcích suché výstavby, konstrukcích, materiálech, technologických postupech, hlavních zásadách a příkladech realizace kvalitních - 5 (16) -

6 staveb a z jednoho pětidenního praktického modulu, kde si žáci mají možnost vyzkoušet montáž těchto konstrukcí. Dále probíhá 5 běhů rozšiřujícího kurzu, který sestává z pěti jednodenních teoretických modulů obsahujících informace o používání inovačních technologií orientovaných na recyklovatelné suroviny, ekologickou výrobu materiálů pro suché stavby a ekologickou likvidaci odpadů, dále informace o nových progresivních trendech suché výstavby, o moderních prvcích v interiérech suchých staveb, o speciálních řešeních atypických prvků s využitím moderních technologií a prezentaci staveb provedených ve vysoké kvalitě a z jednoho pětidenního praktického modulu, který žáci absolvují přímo na vybrané stavbě. 3. Realizacemi kurzů Každý kurz má týdenní teoretickou část, která probíhá ve školní budově v Brně na Jílové 36g v aule vybavené potřebnou technikou pro kvalitní výuku, včetně vybavení pro předvádění výukových prezentací a promítání ukázek montáže konstrukcí pořízených na stavbách při stážích odborných pedagogů. Na teoretickou část navazuje část praktická. Pro běhy základního kurzu praktická výuka probíhá na dislokaci Jahodová v Brněnských Ivanovicích, kde má škola pracoviště pro odborný výcvik žáků. Zde se žáci učí montovat jednotlivé konstrukce pro suchou výstavbu pod vedením zkušených odborných pracovníků. Pro běhy rozšiřujícího kurzu praktická výuka probíhá přímo na stavbách. Dlouhodobě spolupracujeme s firmou GipsCon s.r.o. - 6 (16) -

7 4. E-learningem V rámci využití informačních a komunikačních technologií jsme vytvořili kurz Rychle a nasucho i v e-learningové podobě, jako výuku s využitím výpočetní techniky a internetu. Tento kurz v základní i rozšiřující variantě slouží jednak jako podpora žáků v prezenčních kurzech k tomu, aby si informace snadněji utřídili a zopakovali, ale hlavně slouží těm, kteří prezenční kurz neabsolvovali a chtějí v dané problematice získat informace. V naší škole realizujeme pilotní kurz, na kterém prověřujeme funkci a zpětnou vazbu v přímém kontaktu s žáky. E-lerningový kurz je volně k dispozici zájemcům z řad spolupracujích škol i veřejnosti. 5. Exkurzemi Exkurze jsou aktivitou, kterou vytvořené kurzy doplňujeme a podporujeme. Exkurze napomáhají k větší názornosti výuky a k jejímu spojování s praxí. Probíhá deset jedno resp. dvoudenních exkurzí tak, aby se na nich vystřídali všichni žáci, kteří jednotlivé prezenční kurzy absolvovali. Jde o exkurze uskutečňované ve formě návštěvy výrobních závodů komponent pro suchou výstavbu hlavních firem, které se na suché výstavbě podílejí a exkurze přímo na stavbách, které jsou zajímavé buď novými architektonickými prvky, neobvyklými atypickými moderními konstrukcemi, ale hlavně provedením ve vysoké kvalitě. Žáci si při exkurzích na stavbách mohou uvědomit souvislosti, podrobně se podívat na řemeslné zvládnutí obtížných konstrukcí a jejich detailů a vidět zručnost pracovníků. 6. Workshopy Osvědčenou formou velmi vítanou žáky jsou workshopy žáků se zaměstnavateli a zástupci stavebních firem. Postupně uskutečňujeme 5 takovýchto workshopů a umožňujeme na nich setkání potenciálních absolventů a jejich potenciálních zaměstnavatelů, na kterých tváří v tvář žáci zjišťují důležité informace a mají šanci pochopit problematiku zavádění nových moderních technologií a materiálů do praxe, problematiku chodu a fungování firem, získat přehled o požadavcích jednotlivých firem na absolventy a zaměstnance vůbec, na možnosti jejich růstu, pracovní podmínky, - 7 (16) -

8 důležitost vzdělání, na perspektivu stavebních řemesel a získat informace o trhu práce vůbec. Odborníci z praxe seznamují žáky s filozofií a úspěchy svých firem, zodpovídají dotazy žáků a tím dochází k úzkému propojení teorie a praxe, škol a podnikatelského sektoru. Toto všechno slouží k zvýšení zájmu žáků o obor a k tomu, že mohou pochopit, že díky rozšíření kvalifikace mají na trhu práce daleko větší uplatnitelnost, a proto by si měli kvalifikaci neustále rozšiřovat a prohlubovat. Měli by také zvýšit úsilí ve studiu a pochopit důležitost úspěšného dokončení studia a to, že každá kompetence, kterou díky studiu získají je v praxi velmi užitečná a ceněná. Důležití zaměstnavatelé našeho regionu jsou uvedeni v závěru této příručky. Co dál po ukončení vzdělávání Základní informace Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku nebo maturitu v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání ukončit. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je doba denního studia na střední škole a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního roku. Status osoby připravující se na budoucí povolání, za něž stát hradí zdravotní a sociální pojištění může využít až do 31. srpna. Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je možné po ukončení studia na střední škole. Pokud se nepodaří najít zaměstnání do roku, kdy bylo ukončeno nebo mělo být ukončeno studium je nutno myslet na platbu zdravotního, případně sociálního pojištění. Zdravotní pojištění se platí měsíčně. Za uchazeče o zaměstnání hradí pojištění stát. Minimální výše zdravotního pojistného pro rok 2014 činí: 1752 Kč měsíčně pro OSVČ osoby samostatně výdělečně činné 1148 Kč měsíčně pro OBZP osoby bez zdanitelných příjmů - 8 (16) -

9 Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti ). Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání; požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání může na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž obvodu má bydliště (trvalý pobyt), a to bezplatně; žádost nutné podat nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností; zaevidovaný klient je přidělen referentu na útvaru zaměstnanosti. Zvýšená péče je věnována při zprostředkování zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jaká jsou práva absolventa občana, tj. uchazeč o zaměstnání má právo: na zprostředkování zaměstnání, tj. na vyhledávání vhodného zaměstnání, poradenství a poskytování informací o pracovních příležitostech, na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonem stanovených podmínek na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje, na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením. Může absolvent dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze v případě, že v posledních 2 letech měl důchodové pojištění při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, a to po dobu 12 měsíců. - 9 (16) -

10 Povinnosti klienta na ÚP ČR poskytovat součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny: dostavit se na sjednaný kontakt projednat doporučené zaměstnání ve stanovené lhůtě oznámit zdravotní omezení aktivity sjednané ÚP, hlásit změny (do 8 kalendářních dnů): nástup do zaměstnání, OSVČ pracovní neschopnost zahájení denního studia rozhodnutí o plném invalidním důchodu III. st. výkon trestu odnětí svobody nekolidující zaměstnání, Příklady důvodů k vyřazení klienta z evidence: vykonávání nelegální práce odmítnutí nástupu do vhodného zaměstnání odmítnutí nástupu na dohodnutou rekvalifikaci neplnění povinnosti v rekvalifikačnímu kurzu odmítnutí vhodného zaměstnání po absolvování rekvalifikace odmítnutí podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření, Z výše uvedených důvodů může být občan znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců od dne vyřazení z evidence (16) -

11 Další možnosti absolventů Pro absolventy bez praxe se nabízí možnost využití stáží v odborných firmách: projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí absolventi mohou po ukončení studia nastoupit na stáž do firem, které podnikají v jejich oboru, mohou si tak ověřit svoje znalosti a dovednosti v praxi a vylepšit svou pozici na trhu práce. Další možností je pokračování ve studiu tzv. zkrácenou formou studia a zvýšit si tak svou konkurenceschopnost na pracovním trhu získáním vzdělání v dalším oboru. Zkrácená forma studia je umožněna uchazeči po dosažení stejného nebo vyššího stupně vzdělání a ve stavebních oborech je nejčastěji jednoletá. Obsahem studia již nejsou všeobecně vzdělávací předměty (ČJ, M, CIJ, OBN, EKO), ale pouze odborné (materiály, technologie, odborný výcvik). Toto studium je bezplatné (16) -

12 Důležití zaměstnavatelé v regionu: Gipscon, s. r. o. Adresa: Tyršova Brno Modřice Tel.: Fax: Jde o firmu, která vznikla v roce 1992 a po celou dobu svého trvání provádí stavební konstrukce ve vysoké kvalitě. V roce 2012 se stala vítěznou firmou v rámci národní soutěže Rigips Trophy 2012, která je součástí mezinárodní soutěže Saint-Gobain Gyproc Trophy a reprezentovala ČR v Londýně. Odbornou porotou byla oceněna originálnost konstrukcí, vysoká technická úroveň zpracování, použití speciálních technik a celkový estetický dojem. Jednatel této firmy je jako odborník z praxe již řadu let členem zkušební komise u závěrečných zkoušek učňů, na stavbách realizovaných firmou vykonávají někteří žáci školy individuální odborný výcvik, firma zprostředkovává žákům v rámci výuky technických předmětů prezentace firem atd. Protože zaměstnanci této firmy trvale prokazují vysokou dovednost při výstavbách interiérů, je pro žáky přínosem i to, že se na stavbách firmy seznamují s nejnovější trendy, s prováděním různých atypických speciálních konstrukcí v precizním provedení, s využíváním originálních prvků a hlavně s dovednostmi, zručností a kvalitou práce montážníků, což je pro žáky motivující a inspirativní. VAŠSTAV, s.r.o. Adresa: Staňkova Brno Tel.: Mobil: Naše společnost je ryze českou firmou a působí na trhu od roku Zabýváme se zakázkami pozemního stavitelství, tj. výstavbou bytů, rekonstrukcí objektů, škol, nemocnic apod. Naše firma je schopna Vám nabídnout realizaci projektu od zpracování investičního záměru přes realizaci, podpisu smluv s budoucími majiteli až po převod bytů nebo rodinných domů do osobního vlastnictví (16) -

13 KOMFORT, a.s. Adresa: Křenová Brno Tel.: Fax: Společnost KOMFORT, a.s. navazuje na úspěšnou a dlouhodobou existenci jihomoravského a brněnského stavebnictví, z jejichž tradic vznikla v roce 1991 v privatizačním procesu jako KOMFORT, spol. s r.o. Společnost KOMFORT, spol. s r.o. se transformovala k 1. květnu 1998 na akciovou společnost, čímž posílila své postavení na trhu a zejména zvýšila důvěryhodnost a záruky vůči veškerým svým obchodním partnerům. Ihned při svém vzniku společnost KOMFORT, spol. s r.o. začala připravovat vlastní investice přípravou výstavby od vytipování pozemků, jejich nákup, provedení veškerého stavebního řízení, realizaci stavby a posléze jejich prodej. Takto realizovala první domy s byty do osobního vlastnictví v městě Brně, výstavbu vlastního sídla společnosti nejdříve na ulici Nové Sady 30 a posléze v polyfunkčním domě, na ulici Křenová, který je jedním z největších developerských projektů společnosti. KF mont, s.r.o. Adresa: Křižíkova 3038/68j Brno (areál Královopolské strojírny Tel.: Fax: Odborné montážní firmy a autorizovaného prodejce sádrokartonu či tepelných izolací. Svým klientům nabízíme certifikované produkty té nejvyšší kvality. Sádrokartony, tepelné izolace, střešní okna a další stavebnické materiály či doplňky u nás pořídíte za velmi příjemné ceny. Naše služby v bodech: prodej a montáž sádrokartonu, Knauf a Rigips prodej a montáž vynikající tepelně zvukové izolace Knaufinsulation příznivá cenová nabídka zajištění dopravy až k zákazníkovi - 13 (16) -

14 Mlénský s.r.o. Adresa: Rumiště Brno Tel.: Fax: Společnost Mlénský, s.r.o. je rodinná společnost, která na našem trhu působí od ledna roku 1990, a to v oblasti prodeje stavebnin a stavební činnosti. V průběhu roku 1990 se stala prvním dovozcem a prodejcem sádrokartonů, příslušenství k nim, včetně stavební chemie od společnosti Knauf Wien GmbH. Tato společnost dnes patří mezi nejvýznamnější prodejce v oblasti výroby, prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů v České republice. Postupným rozvojem firmy jsme dosáhli pokrytí všech požadavků našich zákazníků v oblasti stavebních materiálů až po hobby zboží. Důležité odkazy: Společnost KNAUF Praha s.r.o. Společnost RIGIPS SAINT-GOBAIN Cech suché výstavby (16) -

15 Poznámky z workshopu: - 15 (16) -

16 - 16 (16) -

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167. Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Obchodník 1 Varianta A-n Naše zboží: znalost a kompetence

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce?

Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání. Kdo se může stát uchazečem o zaměstnání evidovaným úřadem práce? Obsah: Evidence uchazečů o zaměstnání Zařazení občana do evidence uchazečů o zaměstnání Povinnosti uchazeče o zaměstnání Hmotné zabezpečení Zprostředkování zaměstnání Ukončení evidence uchazeče o zaměstnání

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce. RVP 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-57-E/01 RVP 36-57-E/01... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy Platnost

Více