NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015"

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu PO DPH Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Oprávní poplatky Daň z nemovitostí 340 Daňové příjmy celkem 2800 poznámky Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 154 refundace mezd VPP 12/ / Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transferyze státních fondů Ostatní investiční přijaté transferyze SR Investiční přijaté transfery od krajů 0 Přijaté transfery celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 30 nájmy z polí a zahrádek Nebytové hospodářství

2 Stránka 2 z Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 48 nájemné "Evaňky" Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 poplatky z hrobů Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z prodeje pozemků 5 příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) 4 prodej popelnic (nádob) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 EKO-KOM Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Příjmy z podílu na zisku a dividend ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

3 Stránka 3 z 8 VÝDAJOVÁ ČÁST částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky Silnice 5139 Nákup materiálu 5 písek, cihelná drť, kačírek, Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Pitná voda 5154 Elektrická energie 3 elektřina pro čerpadlo na pitnou vodu pro RD Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 1300 dešťová kanalizace 3.etapa (800 tis.), kanal.pro RD Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu na údržbu 5 chlór, písek, Předškolní zařízení 5333 Neinvest.transfery školským PO zříz. státem, krajem, obcemi 30 finanční dar MŠ Poplze Ostatní záležitosti vzdělávání (CCV) 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie 25

4 Stránka 4 z Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5139 Nákup materiálu j.n. 15 materál na údržbu kapličky Rozhlas a televize 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n Nájemné 10 např. TOI TOI, skákací hrady apod Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky y náhrady (část) Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 65 myslivci, AMK Evaň 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 11 šipkaři, Hospice 5222 Neinvestiční transfery občanskýnm sdružením Nebytové hospodářství 5139 Nákup materiálu Studená voda Pevná paliva 50

5 Stránka 5 z Ostatní služby Budovy, haly a stavby 0 pergola u Evaňky Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 230 nové vedení VO pro RD Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj j.n Služby peněžních ústavů 31 pojištění obecního majetku 5164 Nájemné 2 nájemné pozemku Pozemkovému úřadu 5169 Nákup ostatních služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 členský příspěvek SONO Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

6 Stránka 6 z Nákup ostatních služeb Rekultivace půdy v důsledku., po skládkách odpadů apod Nákup ostatních služeb 300 Rekultivace skládkového dvora Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5499 Ost.neinves.transfery obyvatelstvu 15 příspěvek na pohřby Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2 na krizové situace 5901 Nespecifikované rezervy 3 na krizové situace Požární ochrana - dobrovolná část 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20

7 Stránka 7 z Pohoštění Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunim.technolog Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 20 bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů 0

8 Stránka 8 z Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech Ostatní výdajez finanč.vypořádání minulých let 0 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY 3084 VÝDAJE 4754 PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček 0 Rozpočet je sestaven jako schodkový Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více