Příjezdový cestovní ruch ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjezdový cestovní ruch ČR"

Transkript

1 Příjezdový cestovní ruch Č Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s.

2 OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí výsledků strana 0 Východiska a parametry projektu strana 05 Deskripce zahraničních a tranzitujících návštěvníků strana 09 Příloha: Dotazníky strana 75 ealizátor projektu strana 8

3 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků V prvním čtvrtletí 0 utratili zahraniční turisté v průměru 9 Kč, jednodenní návštěvníci 688 Kč a tranzitující cizinci Kč. V meziročním srovnání výdaje zahraničních návštěvníků vzrostly u zahraničních turistů o %, u jednodenních návštěvníků o % a u tranzitujících o 0,5 %. Zahraniční turisté Q 0 Q 0 Q 0 elkem 9 57 Během pobytu Před pobytem Jednodenní ávštěvníci elkem Během cesty Před cestou ranzitující Během průjezdu 88 7 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

4 Příjezdový cestovní ruch - shrnutí hlavních poznatků Jednodenní návštěvníci: Kdo? Proč? Jak často? Kam? o? Převažují obyvatelé ěmecka (6 %). Přijíždějí nejčastěji na nákupy (80 %). 7 % z nich minimálně x měsíčně. Především do příhraničních měst. Jejich výdaje se dělí především mezi nákup zboží a pohonných hmot. Zahraniční turisté: Kdo? Proč? Jak často? Kam? o? Jak dlouho? ejčastěji obyvatelé ěmecka (7 % ), uska ( %), Slovenska (9 %) a tálie (7 %). ejčastěji na dovolenou (65 %). 8 % z nich poprvé. ejčastěji do Prahy (7 %). ejvětší část výdajů celkem utratí za dopravu a ubytování, během pobytu pak za jídlo a zboží. V průměru stráví v Č 6, dne. meziroční posuny SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

5 Východiska a parametry projektu Metodika projektu Kvantitativní výzkum face-to-face rozhovor respondenta s tazatelem se zaznamenáním jeho odpovědí do tištěného dotazníku. ermín sběru dat: dle předem stanovených harmonogramů a kvót specifických pro hraniční přechod a typ návštěvníka. ílová skupina ílovou skupinu tvoří cizí účastníci cestovního ruchu odjíždějící z Č. Může se jednat o: Zahraniční turisty, tj. osoby s alespoň s jedním přenocováním Č. Jednodenní návštěvníky, tj. osoby bez přenocování v Č, pro které byla návštěva Č hlavním účelem jednodenního výletu. Místa dotazování v rámci šetření v okolí hlavních hraničních přechodů a v okolí hraničních přechodů regionálního významu - silniční hraniční přechody - železnice ranzitující cizince, kteří územím Č pouze projíždějí, hlavním cílem jejich cesty je jiný stát a v Č nepřespali jedinou noc (pokud Č projíždějí a v Č alespoň jednou přespali, řadíme tyto cizince mezi zahraniční turisty). - letiště - autobusová nádraží Více o nezměněné metodice a parametrech projektu lze nalézt např. v předchozí roční souhrnné zprávě (za rok 0). SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

6 Východiska a parametry projektu SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

7 Struktura vzorku Podle věkové skupiny a pohlaví - Q 0 ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0) yp návštěvníka ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) Muž 6 Jednodenní návštěvník ranzitující návštěvník Zahraniční turista Pohlaví Žena 7 Q až 9 let 9 Věkové kategorie 0 až let 5 až 59 let 0 5 Q Q a více let 6 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

8 Struktura vzorku Hraniční přechod - země ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) ěmecko akousko Polsko Slovensko Vnitrozemské Hraniční přechod - typ ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) Silniční přechody Letiště Železnice utobus Q Q Q Q Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

9 ČVLE VÝSLEDKY Z Q 0

10 Stát trvalého pobytu Všichni respondenti 7 z 0 zahraničních návštěvníků Č jsou obyvatelé sousedních států - ěmci (0 %), Slováci ( %), akušané (9 %) a Poláci (9 %). 9 % obyvatel sousedních států využívá silniční přechody. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku se struktura návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu výrazně nezměnila. Páté místo v pořadí návštěvnosti patří usům. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci představují více než polovinu všech zahraničních návštěvníků Č. ž na výjimky se jedná o obyvatele sousedních států nejčastěji ěmce (6 %) zpravidla ze sousedních spolkových zemí Saska a Bavorska. Meziročně se struktura jednodenních návštěvníků z hlediska státu trvalého pobytu prakticky nezměnila. Většina jednodenních návštěvníků z nesousedních států jsou Evropané přijíždějící do Č za obchodem.

11 Stát trvalého pobytu Zahraniční turisté Zahraniční turisté představují téměř /5 všech zahraničních návštěvníků Č. Ve skupině OP 5 jsou obyvatelé pouze ze sousedních zemí ěmci (. místo 7 %), Slováci (. místo 9 %). Druhou pozici zaujímají usové, přičemž tuto pozici si drží od poloviny loňského roku. a dalších místech jsou talové a Britové. Struktura návštěvníků doznala několika změn snížil se podíl turistů ze sousedních zemí, vzrostl podíl talů a zvýšil se podíl turistů ze zemí mimo EU-5. ranzitující cizinci ranzitující cizinci představují necelou desetinu všech zahraničních návštěvníků Č. ranzitující využívají k odjezdu z Č nejčastěji tato místa: Letiště Praha, Břeclav, Mikulov, Hatě a Petrovice. 7 z 0 tranzitujících představují obyvatelé sousedních států nejčastěji Poláci (5 %). Meziročně doznala struktura tranzitujících z hlediska státu trvalého pobytu několika změn. Vzrostl podíl Poláků (+ p.b.) a naopak poklesl podíl ěmců (- p.b.).

12 Stát trvalého pobytu V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) ěmecko Slovensko 9 akousko Polsko usko 5 5 tálie Velká Británie Francie 5 Ostatní země EU Ostatní Q 0 Q 0 Q % 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

13 Stát trvalého pobytu J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) ěmecko akousko Á V Š Ě V Slovensko Polsko Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

14 Stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č U S É ěmecko usko Slovensko tálie 5 7 Velká Británie Q 0 Francie 5 6 Polsko Q 0 US akousko Španělsko Q 0 Ostatní země EU Ostatní 9 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

15 Stát trvalého pobytu Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) Polsko 0 ěmecko Slovensko usko akousko 5 6 Q 0 Maďarsko Q 0 Ukrajina Francie Q 0 Ostatní % 5% 0% 5% 0% 5% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

16 Hlavní důvod návštěvy Všichni respondenti ákupy jsou v. čtvrtletí roku 0 dominantním důvodem návštěvy Č. a nákupy přijelo % zahraničních návštěvníků. V meziročním srovnání se charakteristika hlavní důvod návštěvy nezměnila. / nakupujících jsou ěmci, kteří pravidelně navštěvují příhraniční nákupní místa v okolí česko-německých hranic. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvnici přijíždějí do Č nejčastěji na nákupy (80 %). V meziročním srovnání se charakteristika hlavní důvod návštěvy nezměnila. Jak už bylo řečeno, jedná se o specifikum ěmců více než /5 z nich přijíždí právě na nákupy. S velkým odstupem následuje dovolená ( %). Zahraniční turisté Pro zahraničním turisty je nejčastějším důvodem zájmu o Č dovolená (65 %). a dovolenou do Č přijely / turistů z nesousedních zemí. V meziročním srovnání se podíl turistů, kteří do Č přijeli na dovolenou zvýšil o p.b. Obchodní cesta je s 5 % na druhém místě.

17 Hlavní důvod návštěvy V Š H ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) ákupy Dovolená E S P O D E ranzit Obchodní cesta ávštěva příbuzných Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

18 Hlavní důvod návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

19 Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č Dovolená Obchodní cesta U S É ávštěva příbuzných ákupy Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní % 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

20 Frekvence návštěv Č Všichni respondenti Frekvence návštěv Č je poměrně častá zejména ve skupině jednodenních návštěvníků. Minimálně x měsíčně přijíždí téměř /5 zahraničních návštěvníků. Do Č přijela pětina nových návštěvníků. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv nezměnila. Jednodenní návštěvníci ávštěvy jednodenních návštěvníků jsou velmi časté více než / z nich přijíždí minimálně x měsíčně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv nezměnila. Ze sousedních států k nám nejméně často jezdí ěmci a akušané. Frekvence je nejvyšší, jak už bylo řečeno, u nákupních návštěv.

21 Frekvence návštěv Č Zahraniční turisté ávštěvy zahraničních turistů jsou nejméně časté téměř polovina přijela do Č vůbec poprvé. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv snížila. uristé z bližších destinací k nám jezdí častěji z nich nejčastěji Slováci. ejvíce nových turistů pochází ze vzdálenějších destinací. ejčastěji jezdí do Č turisté na nákupy a na návštěvu příbuzných a známých. ranzitující návštěvníci /5 tranzitujících navštěvují Č několikrát ročně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se frekvence návštěv zvýšila. ranzitující nenavštěvují Č pouze v rámci tranzitu. / zde v minulosti byly na vícedenní návštěvě, tzn. jako turisté. zde platí pravidlo čím blíže k Č, tím častější návštěvy.

22 Frekvence návštěv Č V Š H E S P O D E ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než x za rok Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé % 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

23 Frekvence návštěv Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) Prakticky každý den -x týdně -x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

24 Frekvence návštěv Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně U S É Jednou za rok Méně než x za rok Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé 8 7 0% 0% 0% 0% 0% 50% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

25 Frekvence návštěv Č Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) Minimálně x týdně Minimálně x měsíčně ěkolikrát ročně Z Jednou za rok Méně než jednou za rok 0 Q 0 Q 0 Q 0 Byl(a) jsem zde poprvé 5 0% 0% 0% 0% 0% 50% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

26 Forma organizace návštěvy Č Jednodenní návštěvníci a zahraniční turisté 88 % zahraničních návštěvníků si návštěvu Č organizovalo samo, 7 % využilo služeb K a necelým 5 % organizoval cestu zaměstnavatel, a to většinou bez využití služeb K. Pokud se podíváme na návštěvy, které si návštěvníci resp. jejich zaměstnavatelé neorganizovali sami (8 %), tak polovinu z nich představovaly zájezdy (o návštěvníky se během pobytu staral delegát či průvodce). Pokud se podíváme na návštěvy za všechny jednodenní návštěvníky a turisty, tak se zájezdem přicestovala, % z nich. Jednodenní návštěvníci éměř všichni jednodenní návštěvníci (98 %) si návštěvu Č organizovali sami. Zahraniční turisté / zahraničních turistů si návštěvu Č organizovaly samy, % využilo služeb K, 9 % organizoval cestu zaměstnavatel, a to většinou bez využití služeb K. Pokud se podíváme na návštěvy, které si zahraniční turisté resp. jejich zaměstnavatelé neorganizovali sami (7 %), tak více než polovinu z nich představovaly zájezdy (o návštěvníky se během pobytu staral delegát či průvodce). Pokud se podíváme na návštěvy za všechny zahraniční turisty, tak se zájezdem přicestovalo 8, % z nich.

27 J E D O D E Á V Š Ě V Forma organizace návštěvy Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=8657 (Q 0), n=8 (Q 0), n=857 (Q 0) Sám Se zahraniční K Zaměstnavatel - bez K Zaměstnavatel s K S českou K Q 0 Q 0 Q U S É Jinak 0 0 0% % % % % 5% 6% 7% 8% 9% 0% % % ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

28 Forma organizace návštěvy Č J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) Sám 0, Se zahraniční K 0,5 0, , Á V Š Ě V S českou K Zaměstnavatel - bez K Zaměstnavatel s K 0,0 0,0 0, 0, 0,,,,0 Q 0 Q 0 Q 0 0,0 Jinak 0,0 0, 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

29 Forma organizace návštěvy Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č Sám Se zahraniční K S českou K U S É Zaměstnavatel - bez K Zaměstnavatel s K Q 0 Q 0 Q 0 Jinak 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

30 Délka pobytu Zahraniční turisté V prvním čtvrtletí 0 činil průměrný počet přenocování 5, noci; medián (tj. prostřední hodnota souboru) noci. Desetina turistů přenocovala v Č pouze jednou, necelá polovina a více nocí. Ve srovnání s minulým čtvrtletím (Q 0) i s loňským prvním čtvrtletím počet přenocování vzrostl. Počet přenocování je ovlivněn celou řadou charakteristik. Závisí na účelu návštěvy nejkratší pobyty obvykle bývají pobyty nákupní, naopak nejdelší jsou pobyty studijní a léčebné (průměrný počet přenocování činí,5 noci). Dále závisí na státu trvalého pobytu turisty. Delší pobyty volí turisté ze vzdálenějších destinací. a nejdelší pobyty (z OP5) k nám jezdí usové, kteří u nás absolvují nejvíce nadprůměrně dlouhých léčebných pobytů.

31 Délka pobytu Z H Č Průměrný počet přenocování OÁZK: Kolikrát jste během této Vaší návštěvy v Č přenocoval(a)/přespal(a)? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Q 0 5, Q 0 Počet nocí strávených v Č OÁZK: Kolikrát jste během své cesty přenocoval(a) v Č? ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) noc noci noci -5 nocí 6 a více nocí U S É Q 0,8 Q 0 0 Q 0,5 Q nocí nocí nocí nocí 5 nocí 6 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

32 Délka pobytu Z H Č U S É Počet přenocování podle země pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0),6 ěmecko,9,7 8,7 usko 8,6 7,,8 Slovensko,9,, tálie,5,,0 Velká Británie,9, Q 0 Počet přenocování podle účelu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných ákupy Ostatní,,,,0,9,,,,,6 5, 5, Q 0 Q 0 Q 0,5,0,9 Ostatní země EU-5 Ostatní,5,0, 5,5 5,, Q 0 Q 0 elkem bez ostatních elkem,6,,0 5,,8,5 nocí nocí 5 nocí 7 nocí 9 nocí nocí nocí nocí nocí 5 nocí 6 nocí 7 nocí 8 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

33 Druh ubytování v Č Zahraniční turisté /5 % turistů se ubytovávají v hotelu, motelu nebo penzionu. % využívá neplacené ubytování. Ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl podíl turistů ubytovaných v hotelu (+ p.b.) a naopak poklesl podíl turistů ubytovaných neplaceně (- p.b.). ejdelší pobyty volí turisté ubytovaní v ostatních HUZ a placených UZ. V hotelech a penzionech se ubytovávají turisté na dovolené (hlavně ti ze vzdálenějších destinací) nebo turisté na obchodní cestě. eplacené ubytování v soukromí využívají turisté ze sousedních zemí, kteří do České republiky přijeli navštívit se příbuzné a známé.

34 Druh ubytování v Č Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Hotel, motel, penzion Kemp 0, 0, 0, Počet přenocování podle typu ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Hotel, motel, penzion Kemp,0,,,9,6 6,8 Q 0 Q 0 Q 0 U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí 5 Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí 7, 6,7 0, 8,7 9,8 9,8 eplacené ubytování 6 eplacené ubytování,8 5,,9 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 nocí nocí 7 nocí 0 nocí nocí 6 nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

35 avštívená místa v Č Otázku ohledně navštívených míst Č pokládáme všem zahraničním návštěvníkům. éměř polovina tranzitujících ale nedokáže konkretizovat místa, která během průjezdu Č navštívila. Z tohoto důvodu zpracováváme výsledky pouze za jednodenní návštěvníky a zahraniční turisty. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci preferují především místa v blízkosti hranice, proto u této skupiny převládají větší města v blízkosti všech hraničních přechodů (š, Folmava, Hodonín, heb, Hřensko, Varnsdorf). 85 % jednodenních návštěvníků navštíví pouze jedno místo, a to v okolí hraničního přechodu, který využili k odjezdu z Č. Zahraniční turisté Hlavním cílem cesty zahraničních turistů je Praha (7 %). Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím návštěvnost Prahy vzrostla o p.b. S velkým odstupem následují Karlovy Vary (5 %), Brno (5 %) a velká a turisticky zajímavá místa. ni zahraniční turisté během návštěvy Č příliš necestují. 8 % jede na jedno místo.

36 J E D O D E Á V Š Ě V U S É avštívená místa v Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=8657 (Q 0), n=8 (Q 0), n=857 (Q 0) Praha š Folmava heb Hodonín Brno Karlovy Vary Hřensko Varnsdorf Petrovice 5 0% % % % % 5% 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen Q 0 Q 0 Q 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

37 avštívená místa v Č J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) š 8 Folmava Hodonín heb 5 5 Hřensko Varnsdorf Petrovice Strážný ová Ves v Horách Český ěšín Q 0 Q 0 Q % % % % % 5% 6% 7% 8% 9% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

38 avštívená místa v Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č U S É Praha Karlovy Vary Brno Český Krumlov Plzeň Mariánské Lázně Františkovy Lázně heb Kutná Hora ozvadov Q 0 Q 0 Q % % % % % 5% 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

39 Výdaje placené před cestou/pobytem Jednodenní návštěvníci Výdaj před cestou platilo % jednodenních návštěvníků. V průměru se jednalo o částku 0 Kč na osobu a den a největší část z této částky připadla na dopravu a nákup pohonných hmot. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se podíl návštěvníků platících předem zvýšil 0,8 p.b. Průměrný výdaj vzrostl o 60 Kč. V položkovém koši vzrostly v korunovém vyjádření nejvíce výdaje spojené s dopravou. Zahraniční turisté Výdaj před pobytem platilo 8 % zahraničních turistů. V průměru se jednalo o částku 6 Kč na osobu a den a největší část z této částky připadla na dopravu a zájezd na klíč. V porovnání se stejným obdobím loňského roku se podíl turistů platících předem zvýšil o,8 p.b. Průměrný výdaj vzrostl o 0 %. V položkovém koši nejvíce vzrostly výdaje za ubytování.

40 Výdaje placené před cestou J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) Q 0,5 Á V Š Ě V Q 0 Q 0,9,7 0% % % 6% 8% 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 0

41 Výdaje placené před cestou J E D O D E Á V Š Ě V Q 0 Q 0 Q 0 Částka Kč % Kč % Kč % Doprava 65,8 0 6, 80 56,9 Pohonné hmoty 5,5 6, 9,6 ákupy 5,8 5, 0 7, Ostatní 6,0 9,0 9 6, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

42 Výdaje placené před pobytem Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Q 0 80,6 U S É Q 0 80, Q 0 76,8 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

43 Výdaje placené před pobytem Z H Č U S É Q 0 Q 0 Q 0 Částka Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 97 7,8 97 6,, Ubytování 0,7 5,0 70 5,5 Doprava 65, , 97 5, Pohonné hmoty 7, 6,0,9 ákupy 7,,, Ostatní 9, 5,,0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana

44 Výdaje placené během cesty/pobytu Jednodenní návštěvníci Během návštěvy Č utratili jednodenní návštěvníci v průměru 87 Kč. éměř / z této částky připadly na nákup zboží, další čtvrtina na nákup pohonných hmot. Meziročně poklesl průměrný výdaj o necelé %. Struktura položek spotřebního koše se výrazně nezměnila. Zahraniční turisté Během pobytu v Č utratili turisté v průměru 98 Kč. ejvětší část výdajů připadla na stravování (8 %), nákup zboží (7 %) a ubytování ( %). Meziročně vzrostl průměrný výdaj o %. Ve spotřebním koši nejvíce vzrostly výdaje na stravování. ranzitující cizinci Během cesty utratili tranzitující v Č v průměru Kč. Výdaje připadly především na zboží ( %) a pohonné hmoty (7 %). Meziročně se průměrný výdaj takřka nezměnil. Ve spotřebním koši vzrostly výdaje na nákup pohonných hmot a naopak poklesly výdaje za zboží.

45 Výdaje placené během cesty J E D O D E Á V Š Ě V Q 0 Q 0 Q 0 Částka Kč % Kč % Kč % Doprava 8, 9 0,6 0,7 Pohonné hmoty 50,5 0,,8 Stravování 7,5 97 6, 99 6,6 ákupy 9 6, , 95 6,6 Ostatní 76 5, 70,6 9 6, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

46 Výdaje placené během pobytu Z H Č U S É Q 0 Q 0 Q 0 Částka Kč % Kč % Kč % Ubytování 0,9 9, 0,7 Doprava 8 5, 9 5,5 8 5,6 Pohonné hmoty 56,7 60,5 65, Stravování 9 8,0 0 5,5 8 5,8 ákupy 7, 9 8,6 09 7,7 Ostatní 8,6 05 7,7 9,8 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

47 Výdaje placené během průjezdu Z U J Q 0 Q 0 Q 0 Částka 88 7 Kč % Kč % Kč % Doprava,0 7, 0,8 Pohonné hmoty 6,6 0,9 0 7,0 Z Stravování 58, 68, 86 6,7 ákupy 59 0, , 605 5, Ostatní 6 5,5,6 0, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

48 elkové výdaje Jednodenní návštěvníci elkové průměrné výdaje jednodenních návštěvníků činí 688 Kč na osobu a den. ejvětší část výdajů připadá na nákup zboží (56 %) a pohonných hmot ( %). Meziročně se průměrné výdaje zvýšily o %. Ve spotřebním koši poklesly výdaje za nákup zboží. Ze sousedních zemí u nás dlouhodobě nadprůměrně utrácejí ěmci. Více než 80 % výdajů návštěvníků z nesousedních zemí (cca 7 00 Kč) připadají na výdaje placené před cestou (letenka). Z hlediska důvodů návštěvy jsou nejpřínosnější obchodní cesty. Zahraniční turisté elkové průměrné výdaje zahraničních turistů činí 9 Kč na osobu a den, přičemž 5 % z této částky připadá na výdaje placené během pobytu. Ve spotřebním koši jsou nejvíce zastoupeny tyto položky: doprava ( %), ubytování ( %), zboží (5 %) a stravování ( %). Meziročně se průměrné výdaje zvýšily o %. Z OP5 zemí mají největší výdaje usové (před i během pobytu). Z hlediska důvodu návštěvy jsou nejpřínosnější dovolené.

49 elkové výdaje J E D O D E Á V Š Ě V Q 0 Q 0 Q 0 Částka Kč % Kč % Kč % Doprava 50 8,9 0 6,6 9 5,5 Pohonné hmoty 95, 76, 8, Stravování 6,6 97 5,8 99 6, ákupy 9 55,9 0 60, 96 58,8 Ostatní 88 5, 8 5,0 0 6, SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 9

50 elkové výdaje Z H Č U S É Q 0 Q 0 Q 0 Částka 9 57 Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 97,6 97,, Ubytování 6, 667 0,6 9 9, Doprava 76,5 780,0 580,6 Pohonné hmoty 0,5 06, 97,8 Stravování 9, 0,6 8,8 ákupy 8,6 5 5,8 6,8 Ostatní 8 8, 9 0,5 5 9,8 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 50

51 elkové výdaje stát trvalého pobytu J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní Q 0 Ø 688 Kč Q 0 Ø 679 Kč Q 0 Ø 67 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

52 elkové výdaje důvod návštěvy J E D O D E Á V Š Ě V ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0), n=609 (Q 0), n=875 (Q 0) ákupy Dovolená Obchodní cesta ávštěva příbuzných Ostatní Q 0 Ø 688 Kč Q 0 Ø 679 Kč Q 0 Ø 67 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

53 elkové výdaje stát trvalého pobytu Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) ěmecko usko Slovensko tálie Velká Británie Ostatní země EU-5 Ostatní Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 57 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

54 elkové výdaje důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č Dovolená ávštěva příbuzných Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 57 Kč U S É Obchodní cesta ákupy Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 5

55 elkové výdaje druh ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č Hotel, motel, penzion Kemp U S É Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování Q 0 Ø 9 Kč Q 0 Ø Kč Q 0 Ø 57 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Kč SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 55

56 Spokojenost s návštěvou Č Všichni respondenti / návštěvníků byly s pobytem v Č velmi spokojeny, 8 % spíše spokojeno. Spokojenost je tedy vysoká a navíc se meziročním srovnání spokojenost opět zvýšila. ejspokojenější jsou pravidelní návštěvníci Č, kteří si buď na nedostatky zvykli, nebo jim nic nevadí. Ze sousedních států jsou spokojenější akušané. éměř /5 návštěvníků neshledaly na návštěvě Č žádná negativa. Pokud si respondenti na něco stěžovali, pak se jednalo o jazykovou vybavenost a přístup lidí (i ve službách) a infrastrukturu a stav silnic. Jednodenní návštěvníci 7 z 0 jednodenních návštěvníků bylo s návštěvou Č velmi spokojeno, 7 % bylo spokojeno spíše. Více než /5 neshledaly žádná negativa. ejčastějšími výtkami jsou infrastruktura a ceny. Meziročně se celková spokojenost zvýšila. ejspokojenější jsou akušané. Zahraniční turisté / zahraničních turistů byly velmi spokojeny, 9 % spíše spokojeno. Pouze z 0 turistů shledaly negativa v souvislosti s návštěvou. ejčastěji je vytýkána špatná jazyková vybavenost a přístup lidí (i ve službách) a infrastruktura. Meziročně se celková spokojenost zvýšila.

57 Spokojenost s návštěvou OÁZK: Zhodnoťte své zkušenosti s návštěvou Č. Jak celkově hodnotíte Č? Jak se Vám zde líbilo? ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0), n=897 (Q 0), n=95 (Q 0) =velmi spokojen 5=zcela nespokojen Všichni respondenti Q 0 Q 0 Q Jednodenní návštěvníci Q 0 Q 0 Q Zahraniční turisté Q 0 Q 0 Q ranzitující cizinci Q 0 Q 0 Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 57

58 J E D O D E Á V Š Ě V U S É egativa Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci a turisté; n=8657 (Q 0), n=8 (Q 0), n=857 (Q 0) Žádné nfrastruktura, stav silnic eny Jazyková vybavenost lidí ve službách Jazyková vybavenost a příštup obyvatel Orientační a navigační systém Stravovací služby axislužby Doprava Ostatní SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 58 0% % % 6% 8% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 5 Q 0 Q 0 Q

59 egativa Č J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=875 (Q 0), n=7 (Q 0), n=859 (Q 0) Žádné 5 nfrastruktura, stav silnic 6 7 eny Á V Š Ě V Jazyková vybavenost lidí ve službách Orientační a navigační systém Stravovací služby Jazyková vybavenost a příštup obyvatel 0 0 Q 0 Q 0 Q 0 Ostatní ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% % % 6% 8% 0% % SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 59

60 egativa Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0), n=50 (Q 0), n=698 (Q 0) Z H Č U S É Žádné Jazyková vybavenost lidí ve službách Jazyková vybavenost a příštup obyvatel nfrastruktura, stav silnic Orientační a navigační systém axislužby Stravovací služby Ubytovací služby Doprava eny Ostatní Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 5% 0% 5% 0% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 60

61 Frekvence využívání informačních zdrojů Všichni respondenti Prakticky všichni zahraniční návštěvníci využívají při plánování návštěvy Č nějaké informační zdroje. Většina se spoléhá na vlastní zkušenosti (70 % - vždy), větší polovina využívá internet a třetina dá na doporučení svých známých. Jednodenní návštěvníci Jednodenní návštěvníci spoléhají především na dosavadní vlastní zkušenosti (8 %- vždy). éměř čtvrtina jednodenních nečerpá informace z internetu. Zahraniční turisté Převládající informační zdroj je uváděn internet (7 % - vždy). ranzitující cizinci Podobně jako jednodenní návštěvníci i tranzitující dají na své vlastní zkušenosti (79 % - vždy). a rozdíl od jednodenních návštěvníků využívají častěji internet (50 % vždy).

62 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 V Š H ZÁKLD: Všichni respondenti; n=95 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 70 8, E S P O D E nternet Doporučení přátel/známých ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ,7,8,,, Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 8 8, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6 0 5,5 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

63 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 J E D O D E ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=90 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti 8 8, Doporučení přátel/známých 5 5,8 Á V Š Ě V nternet ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,9,,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6 7 7, ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

64 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z H Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=77 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr nternet 7 6, Dosavadní vlastní zkušenosti 5 8 8,6 Doporučení přátel/známých 5,9 U S É ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování ,0,,5 Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku 7 9 5,5 eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 6 6,6 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 6

65 Frekvence využívání informačních zdrojů Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále - (=Vždy, =Občas, =Vůbec) Vždy Občas Vůbec Průměr Dosavadní vlastní zkušenosti , nternet 50 6,6 Doporučení přátel/známých 6,9 Z ištění turističtí průvodci, mapy ávštěva/propagační materiály cestovních kanceláří Dokumentární televizní a rozhlasové pořady o cestování Články/rozhovory o dovolených a cestovnání v tisku ,,,, eklamní inzerce v tisku, rozhlasu, televizi 8 9 5,5 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 60% 80% 00% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 65

66 Další charakteristiky tranzitujících cizinců ranzitující cizinci 7 z 0 tranzitujících míří do některé ze sousedních zemí, nejčastěji do ěmecka (8 %). Mimo sousední země se nejčastěji tranzituje do tálie, Francie a Maďarska. 9 z 0 tranzitujících je na odjezdu do cílové země, zbývajících 0 % se již vrací z cesty domů. Většina tranzitujících cestuje do cílové země na více dní, medián počtu přenocování činí 5. ranzitujících se ptáme na důvod, proč cílovou zemí cesty není Č. éměř polovina cestuje do cílové země za prací. Při cestování do cizích zemí mají tranzitující největší zájem o prohlídky místních památek (6 %), sport a sportovní aktivity (9 %) a poznávání kultury jiné země ( %).

67 Další charakteristiky tranzitujících cizinců ranzitující cizinci Čtvrtina tranzitujících nebyla nikdy v Č na vícedenní návštěvě. Více než polovina plánuje přijet do Č na dovolenou (v horizontu následujících let). Z těch, co nikdy nebyli v Č na vícedenní návštěvě, plánuje dovolenou třetina. Potenciální zájemce o dovolenou nejvíce lákají: Praha, památky, architektura, kultura a historie. o by musela Č tranzitujícím nabídnout, aby zde tranzitující strávili část své dovolené? Kromě moře, tropického počasí nebo velehor, což jsou věci, které se dost těžko mění, bychom se měli soustředit na ceny; zkvalitnění ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy; rozšíření možností sportovního využití a rekreace včetně lázeňství. Když tranzitující cizinci hodnotí Č jako turistickou destinaci, pak nejhůře hodnotí nabídku a služby cestovních kanceláří a rozmanitost nabídky trávení dovolené. Více než polovina tranzitujících nezaznamenala mediální propagaci Č za hranicemi Č. ejvíce tranzitujících zaznamenalo prezentaci na internetu.

68 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ílová země ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) 8 ěmecko 8 akousko 9 Polsko 7 Slovensko tálie 5 Q 0 5 Q 0 Francie Q 0 Maďarsko Belgie izozemí usko Ostatní 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 9 Bez přespání noc 0 8 noci 9 noci 0-5 nocí 6 6 Počet nocí v cílové zemi ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) Q 0 Q 0 Q a více nocí 0 6 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 68

69 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů estuji z pracovních důvodů Č nemá hory s podmínkami, které hledám Č nemá zajímavé přírodní/kultruní památky V Č nelze provozovat mé oblíbené aktivity/sporty V Č je draho Č nemá moře/pláže/písek Č nemá podnebí/klima, které hledám Jiné důvody Důvod pro nezvolení Č Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 uristické priority ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) 6 Prohlídky místních památek 9 Sport, sportovní aktivity 0 6 Poznávání kultury jiné země 0 8 Poznávání přírody 8 Pobyt u vody 5 5 Kulturní akce 6 Q 0 Q 0 oční život Q 0 Ozdravné a léčebné pobyty Gurmánství, místní speciality Jiné oblasti 6 6 0% 0% 0% 0% 0% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 69

70 harakteristiky tranzitujících cizinců Z U J Z Počet vícedenních návštěv Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) 6 ikdy 7 6 Jednou 7 5 Dvakrát x 5-9 krát a vícekrát 9 7 Q 0 Q 0 Q 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 Úvahy o dovolené v Č ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Q 0 Q Q % 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 70

71 Hlavní důvody zájmu o návštěvu Č Z U J Z ZÁKLD: ranzitující ciznici, kteří uvedli, že chtějí v Č strávit dovolenou; n=9 (Q 0), n=6 (Q 0), n=5 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů Praha Památky, architektura Kultura, historie Malá vzdálenost (fyzická, jazyková) Hory Č se líbí, návrat ranzit odina a přátelé eny Příroda Ostatní Q 0 Q 0 Q 0 0 ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 50% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

72 Hlavní motivátory k návštěvě Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více důvodů Klima Vyšší hory Lidé eny Ubytování, jídlo Doprava, infrastruktura Sportovní vyžití a rekreace (lázně) Kultura, historie, památky, zajímavá místa 5 Z Služby Vzrušení, aktivity, noční život, novinky ic V Č je vše OK edostatek času práce 8 emám zájem o dovolenou v Č Do Č jen krátkodobě Už v Č byl ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

73 Hodnocení Č Q 0 Z U J ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0) POZÁMK: Červená čísla značí průměr na škále -5 (=Výborné hodnocení, 5=ejhorší hodnocení) =výborné hodnocení 5=nejhorší hodnocení Průměr Osobní bezpečnost Stravování na dovolené Doprava na dovolenou ,8,8,9 Z enová dostupnost/variabilita Ubytování na dovolené Dostatek konkrétních informací o místě dovolené ozmanitá nabídka trávení dovolené ,0,0,, abídka a služby cestovních kanceláří , 0% 0% 0% 60% 80% 00% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

74 Propagace Č v zahraničí Z U J Z ZÁKLD: ranzitující cizinci; n=865 (Q 0), n=86 (Q 0), n=879 (Q 0) POZÁMK: Možnost uvést více odpovědí Prezentace na internetu nformační letáky eklama v V nzerce v tisku Prezentace na výstavách, veletrzích cestovního ruchu Jiná forma ezaznamenal(a) žádnou propagaci Q 0 Q 0 Q ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , leden-březen 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% 60% SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 7

75 Příloha: DOZKY SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 75

76 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 76

77 Jednodenní návštěvníci SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 77

78 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 78

79 Zahraniční turisté SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 79

80 ranzitující SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 80

81 ranzitující SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

82 ealizátor projektu Společnost SEM/MK Managing Director Jan UČEK elefon: Senior nalyst Markéta HÁJKOVÁ elefon: SEM/MK, a.s. hlumčanského 5, Praha 8 elefon: Fax: Web: ČO: , DČ: Z SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní ruch Č Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 strana 8

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 009-015 Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,587.700 ze zahraničí: 3,019.243 (84,2 %) z tuzemska: 568.457 (15,8 %) Celkový přírůstek hostů: 128.875 osob (3,7%) nerezidenti

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Středočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Středočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Kraj Vysočina Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy

Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy Profil návštěvníka města Olomouce: Trendy 2017 2018 Katedra rekreologie Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Tř. Míru 117 771 11 Olomouc 2018 Zpracovali: Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,245.338 ze zahraničí: 1,969.719 (87,7 %) z tuzemska: 275.619 (12,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 90.028 osob (4,2

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více