Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databáze MMR. Souhrnné výsledky za červenec až září 2010"

Transkript

1 PŘJEZDOÝ CESO UCH Listopad 010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 010

2 Obsah prezentace Metodické poznámky ýsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů v Struktura podle typu návštěvníka v ýdaje cizinců v Deskripce jednodenních návštěvníků v Deskripce zahraničních turistů v Deskripce tranzitujících návštěvníků Diskuse

3 Metodické poznámky Zjišťování na 63 hraničních přechodech (8 silničních, 5 letišť, 8 železničních nádraží, autobusová nádraží) Směny -většinou 6 hodin áhy -specifické pro každé čtvrtletí, přechod a typ návštěvníka Očištění extrémů = Ořezy (délka pobytu, výdaj předem a výdaj během pobytu) chyby, měny, skutečné extrémní výdaje

4 Ořezy, výpočty a odvození Ořezy: 1 nejvyšších a 1 platných nejnižších hodnot v následujících proměnných: v délka pobytu -obchodní cesty a dlouhodobá rekreace (6 18 dní) v částka utracená před pobytem turisté ze vzdálenějších zemí - např. letenky, poznávací zájezd Evropou s CK (-33 tisíc Kč na osobu/den) v částka utracená během pobytu věci nesouvisející s turistickým ruchem domy, nákup nářadí a strojů (33-15 tisíc) ýpočty a odvození: Měny podle kurzovního lístku ČB (průměr za období) Průměrná částka a doba pobytu se zohledněním ořezaných částek Struktury výdajů podle peněžního vyjádření

5 yp návštěvníka ranzitující návštěvník 10,1% Zahraniční turista 0,3% Jednodenní návštěvník 9,6%

6 Stalo se (události, které mohou mít vliv na výsledky šetření): Ceny PHM nafta je již i v ěmecku levnější než v Č, atural 95 je v ěmecku ještě stále o něco dražší. U ostatních sousedů jsou PHM levnější. yrovnávání cen zboží na obou stranách hranice hranic pokles významu tradičních dotazovacích míst nákupy řidší a dále od liv loňské krize na spotřební chování turistů je stále patrný (úspornější trávení dovolené pokles výdajů, pokles dražších forem ubytování/zlevňování luxusní hotelů, délka pobytu..) letních měsících posílila koruna proti téměř všem měnám (s výjimkou CHF a JPY) pro cizince v Č relativně vyšší ceny Povodně v příhraničních oblastech omezení nákupního cestování Letní sezóna odlišně od zbytku roku

7 ýše výdajů červenec - září 010 duben - červen 010 leden - březen 010 Celkové výdaje na osobu a den Zahraniční turistédatabáze ýdaje na osobu a den - během pobytu ýdaje na osobu a den - před pobytem Celkové výdaje na osobu a den Jednodenní návštěvníci ýdaje na osobu a den - během návštěvy ýdaje na osobu a den - před návštěvou ranzitující návštěvníci ýdaje na osobu a den - během průjezdu íce íce než než 5, 5, mil mil cizinců cizinců (turistů (turistů a návštěvníků) návštěvníků) utratilo utratilo ve ve čtvrtletí čtvrtletí v souvislosti souvislosti s s cestou cestoutéměř téměř mld mldkč Kč MM Lidé Lidé ze ze vzdálenějších vzdálenějších zemí zemíutrácejí více více než než lidé lidé ze ze sousedních sousedních zemí zemí (před (před pobytem pobytem i i během během pobytu) pobytu) ýdaje ýdaje jednodenních jednodenních návštěvníků návštěvníků z z,, D vytrvale vytrvale klesají klesají

8 Struktura výdajů Celkové průměrné výdaje (Kč) červenec - září 010 ýdaje během průjezdu (3.Q) Celkové průměrné výdaje (Kč) duben - červen 010 ýdaje během průjezdu (.Q) Struktura výdajů celkem Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci ranzitující návštěvníci Zahraniční turisté Jednodenní návštěvníci ranzitující návštěvníci Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % Zájezd na klíč 8 11,8 0 0,0 0 0, ,8 3 0, 0 0,0 Ubytování 7 19,8 0 0,0 5 0, ,5 0 0,0 13 1,1 Doprava 63 6,0 59,1 1, ,8 63,1 0 1,7 ýdaje Pohonné hmoty 7 3,1 7 3,6, 76 3, , 7 38,1 Stravování ,8 98 6,8 13 1, , ,8 0 17, Zboží 3 1, , , , , 3 37,0 Ostatní 3 9,3 5 3,1 3 3, 9,1 83 5,3 56,8 Celkem , , , , , ,0 před pobytem přes ½ (5%) za dopravu během pobytu 8% za stravování před před pobytem přes pobytem ½ (58%) za přes dopravu ½ za PHM během návštěvy přes ½ (56%) za zboží nárůst pokles

9 J E D O D E DESKPCE JEDODECH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C

10 Stát trvalého pobytu J E D O D E Á Š Ě C ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní Sasko Bavorsko Ostatní Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen % 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , duben - červen % 99% ze ze sousedních sousedních zemí zemí (nákupy, (nákupy, výlety) výlety) Jinak Jinak země země EU EU (obchodní (obchodní cesta, cesta, ale ale i i výlet) výlet)

11 J E D O D E Á Š Ě C Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) ákupy 1 Dovolená 18 1 Červenec-září 010 ávštěva příbuzných 5 Obchodní cesta 1 Ostatní 1 1 Duben-červen 010 Leden-březen 010 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% 90% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září létě létě více více na na výlet výlet a za za příbuznými příbuznými a a nákupy nákupy přijelo: přijelo: % ěmců ěmců % Slováků Slováků % Poláků Poláků a a akušanů akušanů 36% 36% Poláků Poláků a a akušanů akušanůna na dovolené dovolené v Zrušit bankovní účet v Podívat se na vláčky v Sexuální turistika v Univerzita 3.věku

12 Frekvence návštěv Č J E D O D E Á Š Ě C ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) Prakticky každý den 1-x týdně 1-3x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než jednou za rok Byl(a) jsem zde poprvé Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 létě létě návštěvy návštěvy méně méně časté časté ejčastěji ejčastěji na na nákupy, nákupy, nejméně nejméně často často na na dovolenou dovolenou 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010 a a nákupy nákupy1-3x do do měsíce, měsíce, z z jiných jiných důvodů důvodů spíše spíše několikrát několikrát ročně. ročně.

13 J E D O D E Á Š Ě C avštívená místa v Č ZÁKLD: Jednodenní návštěvníci; n=5778 (3Q 010), n=6099 (Q 010), n=5850 (1Q 010) š Hodonín Chomutov Železná uda Hřensko arnsdorf Český ěšín Cheb 3,5,9 5,7 6,7,7 5,1 5,3 5,1 5,1, 6,0,5, 3,9,,1,1,1 3,9,1,1 3,6,1 0% 1% % 3% % 5% 6% 7% 8% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010,9 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 liv livjarní objížďky objížďky v ěmecku ěmecku (š, (š, Chomutov) Chomutov) a sezóny sezóny (š, (š, Cheb) Cheb) Převážně Převážně příhraniční příhraniční města města

14 J E D O D E Á Š Ě C Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní Podle důvodu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) červenec-září 010 Ø 17 Kč duben-červen 010 Ø 157 Kč leden-březen 010 Ø 160 Kč Kč 500 Kč Kč Kč 000 Kč 500 Kč Kč Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010 ýdaje během pobytu ěmecko Slovensko Polsko akousko Ostatní Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) červenec-září 010 Ø 17 Kč duben-červen 010 Ø 157 Kč leden-březen 010 Ø 160 Kč Kč Kč 000 Kč Kč 000 Kč Kč Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010

15 J E D O D E Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje v éměř 95% ( ) jednodenních návštěvníků je v Č spokojeno v ecelá jedna pětina ( ) problémy s návštěvou nejčastěji infrastruktura a stav silnic (10 %) ( ), ostatní problémy ( ) Á Š Ě C v nformační zdroje: vlastní zkušenost (97%), doporučení známých (87%) ( ), internet (73 %) ( )

16 Shrnutí jednodenní návštěvníci J E D O D E Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy ákupy (71 % ) Frekvence návštěv elmi častá ( ) Obyvatelé sousedních států, nejčastěji ěmci (59 %) Á Š Ě C avštívená místa ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Příhraniční nákupní města v blízkosti přechodů ( rozptyl) 1 7 Kč (z toho před 8 Kč) o 100 Kč (plošně) ákup zboží ( ) a pohonných hmot 96 % individuálně ( ), 3% pracovní cesta ( )

17 Z H Č DESKPCE ZHČCH USŮ U S É

18 Z H Č U S É Stát trvalého pobytu ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU- 15 Ostatní Bavorsko Sasko Berlín Durynsko Bádensko- Württembersko Ostatní Červenec-září 010 v Mpumalanga Duben-červen 010 Leden-březen % 5% 10% 15% 0% 5% 30% 35% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září % 35% -- obyvatelé obyvatelé sousedních sousedních států států ( ) ( ) 7 z z turistů turistů z z EU EU ( ) ( ) v rinidad-obago v Severní Korea (Jižní frika)

19 Hlavní důvod návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Z H Č U S É Dovolená Obchodní cesta 1 13 ávštěva příbuzných ákupy Ostatní Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen Dovolená Dovolenáv létě létě nárůst nárůst na na úkor úkor ostatních ostatních --plošně plošně zdálenější zdálenější země země 80+% 80+% dovolená dovolená Sousední Sousední země země více více návštěv návštěv příbuzných příbuzných a obchodních obchodních cest cest v Misijní akce 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010 v v Líbánky estihl letadlo

20 Z H Č U S É Frekvence návštěv Č ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Minimálně 1x měsíčně ěkolikrát ročně Jednou za rok Méně než 1x za rok Byl(a) jsem zde poprvé Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen ejčastěji ejčastěji na nanákupy nákupy Obecně Obecně méně méně často často než než na na jaře jaře a v zimě zimě éměř éměř tři tři pětiny pětiny dovolenkujících dovolenkujícíchturistů -- v Č Č poprvé poprvé 6 0% 10% 0% 30% 0% 50% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010

21 Z H Č U S É Délka pobytu Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní 1,7 1,6 Podle důvodu návštěvy ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010),9,,1 3,9 3,9,9,8,3,6,3 průměr,7 noci Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 1,1 Celkový Celkový průměr průměr,7,7 nocí nocí (o (o 0,3 0,3méně než než na na jaře) jaře) Medián Medián3 noci noci (stejně (stejně vliv vliv extrémů extrémů a studijních studijních pobytů pobytů ) ) 18,7 0nocí 5nocí 10nocí 15nocí 0nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září Q Q 1 Q Počet nocí,7 5,0 5, Počet nocí - bez "ostatních",,1,1 0,0 ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU-15 Ostatní Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010),9,7,8,5,,0 průměr,7 noci 3,7 3,9,0,6,9,1,3, 3,7,9,9 5, 5,8 Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen 010 6,5 0nocí 1nocí nocí 3nocí nocí 5nocí 6nocí 7nocí 8nocí ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010 7,

22 Druh ubytování ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Z H Č U S É medián délky pobytu 3 noci 3 noci 5 nocí 5 nocí 3 noci Hotel, motel, penzion Kemp Ostatní hromadná ubytování Placené ubytování v soukromí eplacené ubytování Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen Pokles Pokles neplaceného neplacenéhoubytování v soukromí soukromí (nejvýrazněji (nejvýrazněji,, nesousední nesousední státy; státy; D) D) Prodloužení Prodloužení pobytu pobytuv kempech kempech 0% 10% 0% 30% 0% 50% 60% 70% 80% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010

23 avštívená místa Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) Praha Brno Karlovy ary Český Krumlov Františkovy Lázně Mariánské Lázně Plzeň Cheb Červenec-září 010 Duben-červen 010 Leden-březen létě létě více více města města s s památkami památkami (Krumlov, (Krumlov, Kutná Kutná Hora ) Hora ) a příroda příroda (hory, (hory, Č-S Č-S Švýcarsko) Švýcarsko) 0% % % 6% 8% 10% ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010

24 ravel map Č Z H Č U S É 10

25 Podle důvodu návštěvy ýdaje Z H Č U S É ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) červenec-září 010 duben-červen 010 Dovolená ávštěva příbuzných Obchodní cesta ákupy Ostatní leden-březen Ø 399 Kč Ø 53 Kč Ø 31 Kč Kč 500 Kč Kč Kč 000 Kč 500 Kč Kč Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010 létě létě v kempu kempua neplaceně neplaceně v soukromí soukromío Kč Kč nižší nižší náklady náklady na na osobu osobu a den den než než na na jaře. jaře. ěmecko Slovensko elká Británie akousko Polsko Ostatní země EU-15 Ostatní Podle státu bydliště ZÁKLD: Zahraniční turisté; n=910 (3Q 010), n= (Q 010), n=389 (1Q 010) červenec-září 010 Ø 399 Kč duben-červen 010 Ø 53 Kč leden-březen 010 Ø 31 Kč Kč 500 Kč Kč Kč 000 Kč 500 Kč Kč Kč 000 Kč ZDOJ: SEM/MK, Příjezdový cestovní ruch , červenec - září 010

26 Spokojenost s návštěvou / yužívané informační zdroje Z H Č U S É v Příznivé hodnocení pobytu v Č - 53 % ( ) velmi spokojeno, 39 % ( ) spíše spokojeno) v Jedna třetina problémy během pobytu hlavně: infrastruktura a stav silnic (8 % ), jazyková vybavenost a přístup obyvatel (6 % ) a ve službách (5 % ) v nformační zdroje: nternet (90% ), dosavadní vlastní zkušenosti (8 % ), doporučení přátel/známých (81 % )

27 Z H Č Shrnutí zahraniční turisté Stát trvalého pobytu Důvod návštěvy Frekvence návštěv avštívená místa Délka pobytu Obyvatelé sousedních států (35 % ), v létě častěji ze vzdálenějších zemí Dovolená (71 % ), příbuzní (13 % ), práce (11 % ) Méně častá, poprvé 6 % ( ) Praha ( ), města s památkami a příroda Přenocování,7 x ( ) U S É Ubytování ýdaje na osobu Struktura výdajů Forma návštěvy Hotel 73 % ( ), neplacené ubytování 16 % ( ) 399 Kč (z toho Kč před cestou) Doprava ( ), ubytování nákup zboží ( ), stravování ( ) /5 ( ) individuálně

28 Ověřování neplaceného ubytování ejčastěji: v u příbuzných (5 %) a kamarádů (35 %), v na pozvání (80 %) v při většině návštěv Č (55 %) v 19 % respondentů přiznalo výdaj na ubytování. v K cca 7 mld. Kč utraceným ve 3Q za ubytování je třeba připočíst dalších téměř 100 mil.kč za nepřímé úhrady. ýdaje za ubytování i, kteří měli výdaj 3Q 010 Q 009 šichni i, kteří šichni měli výdaj Deklarovaný výdaj 891 Kč 87 Kč Kč 1 6 Kč epřímá úhrada za ubytování Kč Kč 3 Kč 65 Kč Celkový výdaj Kč 913 Kč 1 83 Kč 1 39 Kč árůst ověřením (%) 5% 5% 1% 5%

29 Z U J C DESKPCE ZUJCCH ÁŠĚKŮ Á Š Ě C

30 ranzitující návštěvníci Z U J C Á Š Ě C v ranzit 10 % ( ) všech návštěvníků v Průjezd Č nejčastěji obyvatelé: ěmecka ( % ) Polska (3 % ) Slovenska (16 % ) akouska (8 % ) v 15% ( ) tranzitujících v Č poprvé v ýdaje: Kč ( ) -PHM a zboží

31 Z U J C Á Š Ě C ranzitující návštěvníci v Cesty do cílových destinací jsou: - krátkodobé ( ) - většinou pracovního charakteru ( ) - do zemí sousedících s Č (ěmecko 5 %, akousko 13 % ) v íce než 3/5 tranzitujících v posledních 3 letech v Č alespoň 1x přespalo v 5% ( ) se na dovolenou do Č chystá nejvíce lákají památky a architektura ( ), Praha ( ) a příroda ( ) v Co by musela Č nabídnout: větší možnosti sportovního vyžití ( ) a nižší ceny ( ) v Č = cenově dostupná turistická destinace ( ) s dobrým jídlem a pitím ( ) v Mediální propagace Č v zahraničí: zaznamenaly téměř 3/5 ( ) tranzitujících, nejčastěji se jednalo o prezentaci na internetu (33 % )

32 DĚKUJEME Z POZOOS Jan uček Managing Director elefon: Bohdana Holá Senior nalyst elefon: SEM/MK, a. s. a Hrázi 17/176, Praha 8

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2011 Listopad 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalysts: van Brhlík, Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2012 Květen 0 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Markéta Hájková Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 0 Zde všude se dotazujeme 8 silničních přechodů letišť 8 železničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, van Brhlík, Bohdana Holá, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. SEM/MK, a.s. Příjezdový cestovní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Průběžná zpráva za. čtvrtletí 0 / Markéta Hájková, Jan uček / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch Č 009-05 Výsledky za. čtvrtletí 0 Červenec 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Říjen 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Květen 0 / Prezentce výsledků výzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: vn Brhlík, Mrkét Hájková Souhrnné výsledky z. čtvrtletí 0 Q 0 Odhd počtu cizinců jejich výdjů

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR

Příjezdový cestovní ruch ČR Příjezdový cestovní ruch Č 009-0 Výsledky za. čtvrtletí 0 Duben 0 / Závěrečná zpráva za. čtvrtletí 0 / Jan uček, Markéta Hájková / SEM/MK, a.s. OBSH Výsledky z dotazování v okolí hraničních přechodů Shrnutí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009

Březen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za rok 2009 PŘJEZDOVÝ CESOV RUCH 009-05 Březen 00 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za rok 009 OBSAH PREZEACE Struktura zjištěná čárkováním

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel

Příjezdový cestovní ruch ČR Jan Tuček Ředitel Příjezdový cestovní ruch ČR 2013 Jan Tuček Ředitel Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Regionální výstupy Jak nás vidí

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09

OBSAH. Obsah strana 02. Východiska a parametry projektu strana 03. Shrnutí výsledků strana 09 Příjezdový cestovní ruch 00-0 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za červenec - září 00 Říjen 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015

Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch 009-015 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za leden - březen 010 Duben 010 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010

Databáze MMR. Příjezdový cestovní ruch Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 2010 Příjezdový cestovní ruch 009-05 Výzkum v okolí hraničních přechodů počet návštěvníků a jejich výdaje výsledky za duben - červen 00 Červenec 00 / Průběžná zpráva z výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za červenec - září 009 Říjen 009 / Průběžná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji Sekundární analýza na datech z kontinuálního výzkumu Příjezdový cestovní ruch 2005 2007 Červenec 2008 / Sekundární analýza pro Jihomoravský kraj / Director:

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch 009-0 Kvantitativní výzkum počet návštěvníků a jejich výdaje, výsledky za duben červen 009 Červenec 009 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 4Q 2015 Příjezdový cestovní ruch 015-016 Průběžná zpráva 4Q 015 Obsah Hlavní zjištění 03 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 74 Příjezdový cestovní ruch 015 016,

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016

Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí Průběžná zpráva 4Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 2. pololetí 2016 Průběžná zpráva 4Q 2016 Obsah Hlavní zjištění 0 Charakteristiky zahraničních návštěvníků 05 Metodika projektu 54 Realizátor dotazníku 72 Příjezdový cestovní ruch

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011

Souhrnné výsledky za 2. čtvrtletí 2011 PŘJEZDOVÝ CESOV UCH 009-0 Srpen 0 / Prezentce ýsledků ýzkumu / SEM/MK,.s. Ředitel: Jn uček Senior lysts: n Brhlík, Mrkét Hájkoá Souhrnné ýsledky z. čtrtletí 0 Q 0 Schém odhdu počtu účstníků C Hromdné ersus

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 3Q 2015 Příjezdový cestovní ruch -6 Průběžná zpráva Q Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků Metodika projektu Realizátor dotazníku 7 Příjezdový cestovní ruch 6, Průběžná zpráva za Q strana

Více

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016

Příjezdový cestovní ruch Průběžná zpráva 2Q 2016 Příjezdový cestovní ruch 5-6 Průběžná zpráva Q 6 Obsah Hlavní zjištění Charakteristiky zahraničních návštěvníků 5 Metodika projektu 5 Realizátor dotazníku Příjezdový cestovní ruch 5 6, Průběžná zpráva

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch do jednotlivých krajů ČR za období pol. 2016 research solutions < Kraj Vysočina Jací zahraniční návštěvníci přijeli do kraje? Jaké byli jejich výdaje? únor 2017 Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovních ruch 2009-2015 do jednotlivých

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Moravskoslezský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY ZA PRVNÍ ČTYŘI VLNY DOTAZOVÁNÍ Průzkum mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY

HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY HODNOCENÍ SOCIO- EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU CYKLOTURISTIKY Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ing. Petr Halámek, Ph.D. Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více. 1 Východiska Předmětem výzkumu byla cykloturistika

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihomoravský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Královéhradecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová /

Více

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha

Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Hlavní město Praha Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Název souboru: Papir_dot_VŠCR2016q4.xlsx ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU Popis členů domácnosti platná od 2. čtvrtletí 2017 (použít pouze

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018

PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 2018 PRAHA příjezdový cestovní ruch v roce 218 Ve zkratce: Hosté Celkem: 7 892 184 Ze zahraničí: 6 67 76 (84,5 %) Z ČR: 1 221 478 (15,5 %) Celkový přírůstek hostů: + 239 423 hostů (+ 3,1 %) Nerezidenti přírůstek:

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Karlovarský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

DOMÁCÍ A PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

DOMÁCÍ A PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH DOMÁCÍ A PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prezentace 4Q 07 Q 09 Zpracovala společnost GFK Czech 5. 8. 09 OBSAH Metodika 8 Organizace cesty Zdrojové trhy 3 Frekvence návštěv 4 Důvody návštěvy 5 Turistické cíle

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace

PŘEDNÁŠKA č. 10. Cestovní ruch a rekreace PŘEDNÁŠKA č. 10 Cestovní ruch a rekreace Základní charakteristika cestovního ruchu v ČR počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2009 v ČR meziročně klesl o šest procent na 36,9 milionu

Více