Magazín společnosti New World Resources

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín společnosti New World Resources"

Transkript

1 Magazín společnosti New World Resources č interview Günter Verheugen: Těžba v Evropě má stále budoucnost technologie Přípravné práce k prohloubení jámy ČSA 2 na Dole Karviná jsou v plném proudu bezpečnost Informace o pohybu horníků v dole zvyšují jejich bezpečnost

2 Editorial Nejdůležitější je udělat první krok Prostředí, v němž my, naši zaměstnanci i naši zákazníci žijeme, pracujeme a podnikáme, nám nemůže být a není lhostejné. Svůj vztah k okolí a lidem, kteří v něm žijí, musí moderně smýšlející společnost prokazovat každý den a na každém kroku. Jen tak mohou ostatní brát její slova vážně. Navíc - jako veřejně obchodovaná společnost, kotovaná na londýnské, pražské a varšavské burze, musíme být nanejvýš otevření a transparentní. Abychom dostáli svým příslibům, rozhodli jsme se důsledně monitorovat všechny naše kroky, které v duchu principů odpovědnosti a udržitelnosti činíme. Vlastní Zprávu o udržitelném rozvoji, zpracovanou za období minulého roku, jsme dokončili doslova před pár dny. Dozvíte se z ní, jak se chováme k lidem, kteří u nás pracují, i ke komunitě, do níž patříme. Jak přenášíme slova o naší snaze zaměřené na šetrné zacházení se životním prostředím do konkrétních činů. A nejen to. Letos poprvé jsme se rozhodli jít ještě o krok dál: pro každou oblast, kterou v naší zprávě monitorujeme, jsme si také veřejně stanovili konkrétní měřitelné cíle, jichž chceme v příštích letech dosáhnout. Je to náš závazek vůči trvale udržitelnému rozvoji a zároveň příspěvek k transparentnímu korporátnímu prostředí jednotlivých regionů i států, v nichž působíme. Jistě, bylo by pohodlnější nestanovit si žádné pevné cíle, a nevystavovat se tak riziku jejich možného nesplnění. Nicméně my chceme prezentovat udržitelnost podnikání nikoli marketingovým, ale objektivním způsobem, a to především v těch zemích, kde takto otevřený a objektivní přístup ještě zdaleka není standardem. Proto jsme zvolili GRI jako nejpoužívanější mezinárodní metodiku pro měření udržitelného rozvoje, která dává všem záruku objektivity a srovnání. Petra Mašínová, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného rozvoje NWR Open Mine č. 2 I 2012 Vydavatel: New World Resources Plc c / o Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ United Kingdom Jachthavenweg 109h 1081 KM Amsterdam Netherlands Tel.: Fax: Web: newworldresources.cz Šéfredaktor: Tomáš Píša Editor: Marek Síbrt Spolupráce: Roman Grametbauer Produkce, výroba a distribuce: BISON & ROSE Grafická úprava a sazba: BISON & ROSE Registrace: MK ČR E Uzávěrka čísla: Veškerá práva vyhrazena. Používání a kopírování obrázků, které jsou obsaženy v této publikaci, je bez písemného souhlasu NWR zakázáno. Loga společností, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou obchodními značkami příslušných firem. Své případné dotazy, náměty či připomínky můžete posílat na ovou adresu: Elektronická verze dokumentu včetně aktivních odkazů je dostupná na webových stránkách společnosti. Se čtečkou QR kódu nemusíte vyťukávat webovou adresu, stačí čtečkou naskenovat obrázek vlevo.

3 6 9 Bývalý eurokomisař analyzuje budoucnost těžby uhlí Jak monitoring pohybu zvyšuje bezpečnost horníků Jak se těží uhlí ve šťastné zemi? Byl zveřejněn záměr prodloužit těžbu uhlí v Dole Karviná Nadace OKD pokračuje v pomoci potřebným Obsah 4 5 ekonomika Výsledky NWR za první čtvrtletí: směřujeme k dosažení cílů pro rok interview Günter Verheugen: Těžba v Evropě má stále budoucnost technologie Přípravné práce k prohloubení jámy ČSA 2 na Dole Karviná jsou v plném proudu 12 technologie Úspora energie v Dole Karviná: stačilo přebudovat potrubí a vypnout čerpadlo 13 technologie Díky nápadu z programu Continuous Improvement ušetří Důl ČSM za stlačený vzduch 4 milióny korun měsíčně bezpečnost Informace o pohybu horníků v dole zvyšují jejich bezpečnost technologie Společnost OKD chce těžit v Dole Karviná do roku ekonomika Uhelný průmysl v Austrálii odpovědnost Pravidla poctivého podnikání jsou pro nás základem odpovědnost Nadace OKD rozdělila přes 48 milionů korun. Prioritou zůstává pracovní integrace hendikepovaných

4 ekonomika interview technologie Výsledky NWR za první čtvrtletí: směřujeme k dosažení cílů pro rok 2012 V květnu zveřejněné výsledky NWR za první čtvrtletí roku 2012 byly v souladu s našimi očekáváními. Jsme tak na cestě ke splnění cílů produkce a prodejů stanovených pro celý rok. Hodnota ukazatele úrazovosti se ve sledovaném čtvrtletí i nadále zlepšovala a poklesla o 4 procenta na hodnotu 7,17, což představuje nejlepší výsledek v historii společnosti NWR. 6 mil. EUR činil čistý zisk NWR v prvním čtvrtletí roku 2012 Výkonnost Výnosy za první čtvrtletí roku 2012 dosáhly 347 mil. EUR, což znamená pokles o 10 procent, způsobený především plánovanými nižšími objemy produkce a prodejů. Hodnota EBITDA dosáhla výše 54 mil. EUR. Čistý zisk ve sledovaném období činil 6 mil. EUR, což znamená nárůst o 80 procent. Hodnota provozního cash flow byla 80 mil. EUR a čistý dluh společnosti NWR se v průběhu čtvrtletí dále snížil. Vytěžili jsme 2,4 mil. tun uhlí, přičemž externí prodeje dosáhly výše 2,3 mil. tun. Objem naší produkce koksu dosáhl 175 tis. tun s externími prodeji ve výši 155 tis. tun. Velký význam přikládáme dosažení odpovídající úrovně odměňování našich zaměstnanců. V dubnu jsme úspěšně završili jednání s odborovými organizacemi, jejichž výsledkem je dohoda o tříprocentním zvýšení základní tarifní mzdy zaměstnanců OKD. Znamená to nejen pozitivní přínos pro naše zaměstnance, ale také nám to umožňuje nadále udržovat naše náklady pod kontrolou. Kvalitativní mix uhlí Jednou z provozních priorit NWR je zlepšování kvalitativního mixu uhlí. V předcházejících čtvrtletích se podíl koksovatelného uhlí v produktovém Stejně jako svět financí, tak ani moderní těžební průmysl se neobejde bez výpočetní techniky. Rozhodují vteřiny a pro správné rozhodnutí jsou nezbytná přesná data. mixu snižoval, avšak v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku se tento trend obrátil a v produkci jsme zaznamenali výrazné navýšení objemu koksovatelného uhlí. Ve střednědobém horizontu rovněž chystáme rozšiřování naší činnosti v Dole Karviná. Zaměřeno bude na zlepšení kvalitativního mixu tím, že si z našich stávajících provozů do roku 2016 až 2017 zajistíme přístup k více než 30 milionům tun černého uhlí. Projekt Dębieńsko V průběhu prvního čtvrtletí pokračovaly stavební práce v rámci našeho polského rozvojového projektu Dębieńsko podle plánu. Ovšem v důsledku vodohospodářské situace a kvůli inflačním tlakům v Polsku jsme se rozhodli před tím, než pokročíme v programu 4

5 bezpečnost rekultivace odpovědnost Společnost OKD získala ocenění společnosti voestalpine AG Tržní prostředí Výhled pro ekonomiky zemí eurozóny a pro finanční trhy obecně zůstává slabý. Produkce oceli v našem regionu však vykazuje od počátku roku rostoucí trend. Ocelárny na našich odběratelských trzích v současné době využívají 80 až 90 procent svých výrobních kapacit, přičemž výroba oceli v prvním čtvrtletí v porovnání se čtvrtletím předcházejícím vzrostla o 7 procent. investičních výdajů projektu, provést důkladné posouzení jeho klíčových parametrů, a proto jsme pro rok 2012 nastavili strop investičních výdajů pro tento projekt na hodnotě 5 mil. EUR. Rozvaha Naše rozvaha zůstává robustní. Výše čistého dluhu se nadále snižuje a k 31. březnu 2012 dosáhla 385 mil. EUR, přičemž žádná významná část našeho dluhu není splatná před rokem Nicméně stále věnujeme pozornost přetrvávajícím obtížným okolnostem a zaměřujeme se na obezřetné řízení a neustálé vyhodnocování našich činností, kapitálových výdajů a financování. Kromě toho Čína, Indie a další rychle se rozvíjející ekonomiky budou i nadále klást značné nároky na dovoz surovin nutných k výrobě oceli. Nehledě na předpokládané nižší míry růstu v rozvinutých ekonomikách věříme, že pokračující růst rozvíjejících se ekonomik poskytne pevný základ pro mezinárodní ceny koksovatelného uhlí. Závěr Společnost NWR potvrzuje své cíle pro celý rok 2012, v němž očekává těžbu uhlí ve výši mezi 10,8 a 11 mil. tun a externí prodeje mezi 10,25 a 10,5 mil. tun. Pro rok 2012 se externí prodeje uhlí předpokládají v poměru 48 procent koksovatelného uhlí a 52 procent energetického uhlí, což v porovnání s rokem 2011 znamená zlepšení kvalitativního mixu. Vedle toho v roce 2012 předpokládáme produkci koksu ve výši 700 tis. tun a externí prodeje koksu ve výši 600 tis. tun. Navíc nadále směřujeme ke splnění cíle zachování nákladů těžby na tunu za celý rok v českých korunách v nezměněné výši. Nehledě na nestabilní prostředí, většina analytiků považuje výhled NWR pro zbývající období roku za příznivý. Stále větší počet analytiků očekává, že se ve druhé polovině roku 2012 začnou ceny koksovatelného uhlí zvyšovat, přičemž jeden z analytiků uvedl: Očekáváme pokračující pomalé zlepšování kvalitativního mixu produkce společnosti NWR a v oblasti cen věříme, že ceny koksovatelného uhlí svého dna dosáhnou do poloviny roku. Radek Němeček ředitel vztahů s investory Společnost voestalpine AG ( voestalpine ) letos udělila svým dodavatelům a obchodním partnerům ocenění ve třech kategoriích Partnership, Performance a Materials Award. Společnost OKD získala ocenění v kategorii Materials Award. Cenu osobně převzal generální ředitel firmy Klaus-Dieter Beck v průběhu Supplier and Service Partners Conference v rakouském Linci. Společnost voestalpine je naším dlouholetým obchodním partnerem. Dobré vztahy udržujeme už více než šedesát let a po celou tuto dobu dodáváme do Rakouska uhlí z naší vlastní produkce. Ocenění od našeho významného odběratele si velmi vážíme. Je pro nás signálem, že svoji práci děláme dlouhodobě dobře, říká Klaus-Dieter Beck a dodává: Velmi důležitá je pro nás informace o projektu investic do PCI technologie v Linci s potenciálem rozšíření naší obchodní spolupráce. V roce 2011 společnost voestalpine odebrala celkem 19 % z objemu prodeje koksovatelného uhlí produkovaného NWR. Firma voestalpine sídlí v rakouském Linci, výrobními a prodejními společnostmi je přítomna ve více než 60 zemích světa. Společnost tvoří čtyři divize (ocel, speciální oceli, železniční systémy a tváření kovů). V obchodním roce 2010/11 dosáhla obratu 10,95 miliard eur a zaměstnává téměř zaměstnanců. 5

6 ekonomika interview technologie Günter Verheugen: Těžba v Evropě má stále budoucnost Ačkoli vrcholnou evropskou politiku opustil před více než dvěma lety, zůstává i dnes bývalý místopředseda Evropské komise Günter Verheugen nepřehlédnutelnou postavou veřejného života Evropské unie. Při své návštěvě v Praze moderoval seminář o výhledech společné energetické politiky nových a starých členských zemí Unie. "Není možné zapomínat na konkurenceschopnost evropského průmyslu jako základu reálné ekonomiky." Jak hodnotíte závěry nové studie o energetickém sektoru střední a východní Evropy? Mám za to, že tato zpráva bude pro diskusi o budoucnosti výroby energie v Evropě průlomová. Je zde zcela zjevná potřeba podívat se na evropskou energetickou politiku zcela novým způsobem a položit si otázku, zda stále odpovídá potřebám evropské společnosti a ekonomik. Musíme přitom brát ohled na zkušenosti, které máme s reakcemi zbytku světa, na ponaučení, které pro nás plyne z hospodářské a finanční krize, jíž právě procházíme, i na fakt, že nové členské země, tzv. EU-11, jsou stále velmi pozadu, pokud jde o výši průměrného příjmu ve srovnání s ostatními členskými zeměmi, a budou je dohánět ještě několik desetiletí. Tudíž je nutné na spotřebu energie v zemích EU-11 nahlížet jinou optikou než na spotřebu v ostatních členských zemích. Věřím proto, že tato zpráva bude začátkem nové a snad i komplexní diskuse. Má vůbec rozdělování Evropy na země skupiny EU-11 a zbytek zemí původní patnáctky smysl? Když byla stávající energetická politika v roce 2005 formulována, byl jsem evropským komisařem pro průmysl a podnikání a nesl zodpovědnost za ekonomickou koordinaci, v níž jsem usiloval o vyvažování příliš idealistického přístupu evropských institucí. Ty tehdy plně sdílely společný cíl udělat něco s klimatickou změnou i přesvědčení, že Evropa by měla stát v čele těchto snah. Přitom však není možné zapomínat na konkurenceschopnost evropského průmyslu jako základu reálné ekonomiky EU a na nerovné podmínky ve starých členských zemích a v zemích skupiny EU-10, která je nyní skupinou jedenácti. Částečně jsem uspěl a dosáhl uznání otázky emisí oxidu uhličitého. Nemohu však říct, že bych byl zcela spokojen s tím, jak se s novými členskými státy jedná. Bohužel musím říct, že nové členské země se nedokázaly navzájem shodnout a sjednotit, nebyly schopny své zájmy dostatečně silně prosazovat a i dnes se potýkáme s problémem, že nové členské země nejsou schopny nalézt společné zájmy, a ty pak hájit. Evropská komise přijala energetickou strategii Energy Roadmap 2050 v prosinci loňského roku. Je stále aktuální, anebo potřebuje upravit? Strategie Energy Roadmap představuje významný příspěvek Evropské komise a rozhodně se ubírá správným směrem, pokud potvrzuje stávající strategické cíle. Je však potřeba věnovat se podrobnostem. Podle mého názoru se nedostatečně berou v úvahu otázky domácích zdrojů a naší schopnosti vyvíjet technologie, které by nám umožňovaly těžit a využívat fosilní paliva způsobem, jenž by nezatěžoval životní prostředí. Myslím, že tohle je jedna z nejdůležitějších otázek. Plně souhlasím s tím, že musíme omezovat naši závislost na dovozu energií. Tento dovoz je riskantní s ohledem na bezpečnost dodávek i na naši hospodářskou bezpečnost, jelikož nemáme možnost ovlivňovat ceny. Proto by bylo nanejvýš rozumné položit si otázku, zda máme na vlastním území zdroje, které bychom mohli využívat. K mému 6

7 bezpečnost rekultivace odpovědnost překvapení se strategie Energy Roadmap touto otázkou nijak nezabývá. Přibližně 90 % elektrické energie v Polsku se vyrábí spalováním uhlí. Znamená to, že se musíme ohlížet po strategiích čistého uhlí spíše než bez uhlí? Rozhodně ano. Ať už se nám to líbí, nebo ne, musíme naše společnosti a naše hospodářství zbavit závislosti na uhlíku. Zvláště hospodářství je nutné této závislosti zbavit. Potřebujeme mít k dispozici nové technologie, neboť dříve nebo později tyto zdroje dojdou. To však neznamená, že bychom si neměli klást otázku, zda neexistují technologická řešení, která by nám umožnila využívat zdroje, jež jsou v současné době snadno dostupné a zajištěné. Podle mého názoru představuje technologie čistého využívání uhlí, či čistého využívání břidlicového plynu, ať již bude jakákoliv, něco, na co bychom měli zaměřit svou pozornost. Pomalý postup v těchto oblastech je pro mě velkým zklamáním. Ještě zklamanější jsem z odmítavého postoje vůči technologiím zachycování a skladování oxidu uhličitého [carbon capture and storage, CCS] v některých zemích, a zejména v zemi, kterou znám nejlépe, v Německu. Je to pro mě velice obtížné pochopit. Lidé odmítají elektrárny spalující uhlí nebo plyn, jsou proti větrným elektrárnám v blízkosti jejich obydlí, jsou proti jaderné energii, odmítají stavbu nových přenosových soustav, nechtějí CCS Jakou energii tedy vlastně chtějí? Této otázce se musíme přinejmenším důkladně věnovat. Pokračuje CCS dostatečně rychle, co se týče vývoje potřebných technologií? Ne, podle mě je postup příliš pomalý. CCS mimochodem nemá význam pouze pro Evropskou unii a naše velmi ambiciózní cíle již teď víme, že černé uhlí bude v příštích desetiletích nejvýznamnějším zdrojem energie ve zbytku světa. Míra přispění Evropy k omezení emisí skleníkových plynů a boji proti změně klimatu je velice omezená, takže pokud skutečně chceme ke snižování emisí CO 2 přispět, bylo by daleko účinnější mít tyto technologie k dispozici a dodávat je zemím po celém světě, a to včetně Indie a Číny. Je technologie CCS skutečně tak drahá? Nehodlám zde probírat ceny, samozřejmě, že jde o velice drahou technologii, ale zároveň je velice neefektivní ji nemít. Daleko účinnějším způsobem by bylo mít k dispozici technologie, které by nám umožňovaly fosilní paliva využívat tak, aby nezatěžovala životní prostředí. Nevím, zda toho budeme schopni dosáhnout, ale myslím, že k tomu již máme poměrně blízko. Máme dobré vyhlídky a podle mého názoru by skutečně stálo za to soustředit úsilí na rozvoj těchto technologií. Měly by země EU-11 vytvořit novou, koordinovanou energetickou politiku? A měly by za tímto účelem vytvořit nějakou novou skupinu? Řeknu to takto: instituce v Bruselu nevidí zrovna rády, když členské země vytvářejí nové skupiny, tady nicméně máme velice jasnou situaci. Novým členským zemím se nedostalo právě férového zacházení, jejich specifické potřeby se nebraly v potaz. Nevyčítal bych to ale Komisi, Parlamentu ani Radě. Nové země si za to mohou samy. Jejich vlády za své zájmy dostatečně nebojovaly a ani se nesnažily z nových členských zemí vytvořit v Radě EU hlasovací blok. Moje rada pro země EU-11 je tedy taková, že by se měly snažit koordinovat svou energetickou politiku podle zprávy představené agenturou Ernst & Young, která je podle mého názoru velice přesvědčivá. Měly by se snažit postupovat společně, ovšem ne jako nátlaková skupina proti institucím 7

8 ekonomika interview technologie nebo ostatním zemím, ale jako zainteresovaná strana, jako skupina zemí, která se snaží přispět. Chci tím říct, že pokud mohou Německo a Francie koordinovat veškeré své kroky před zasedáním Rady EU, smí své kroky koordinovat i země EU-11. Předpokládáme, že společný postup EU-11 by znamenal významnou pomoc s rozsáhlými investicemi, které přechod na nové zdroje energie bude vyžadovat. Jistě, to je další věc. Sektor energetiky vyžaduje obrovské investice, nejen ve střední a východní Evropě, ale všude. Potíž s investicemi do energetiky je ta, že se vždy jedná o investice dlouhodobé. Pro energetický sektor je typické, že se návratnost investic nepočítá v letech, ale v dekádách. Toto odvětví proto potřebuje stabilní, předvídatelné rámcové podmínky, což ovšem bohužel v současnosti neplatí. Jakou roli v tomto všem hraje břidlicový plyn? Břidlicový plyn je nebo by mohl být zajímavou možností. To vím ze zkušenosti Spojených států, kterým břidlicový plyn zajistil v oblasti plynu nezávislost, a ukončil tak potřebu jeho dovozu. Velmi brzy se stanou Spojené státy jeho vývozcem. Využívání břidlicového plynu zde rovněž vedlo k poklesu cen, což nepochybně pomohlo americkému hospodářství. Stejně tak ale vím, že naši američtí přátelé jsou, mírně řečeno, méně důslední, co se týče péče o životní prostředí Proto bych v USA v této souvislosti nevylučoval závažné problémy s ochranou životního prostředí. A navíc mají mnohem větší prostor Samozřejmě, to je nepochybně jeden z důvodů, proč jsou v tomto ohledu velkorysejší. Je to ovšem něco, co si my dovolit nemůžeme, protože takový prostor nemáme, to je jasné. Nehledě na americké úspěchy v tomto ohledu, může v Evropě nastat vážný problém týkající se životního prostředí to ovšem nevíme jistě. Proto silně podporuji myšlenku vytvoření evropské technologické platformy, která by se zabývala tím, co je nezbytné pro těžbu břidlicového plynu způsobem šetrným k životnímu prostředí, a následně i otázkou jeho využití. Myslím, že v jeho užití nebude ve srovnání se zemním plynem žádný rozdíl, jedná se víceméně o stejné látky. Proto mám za to, že se musíme soustředit na to, jak jej těžit a zda je možné toho docílit způsobem, který by byl pro společnost přijatelný. Ještě nevím, zda je toho možné dosáhnout, ale ne zcela rozumím postojům, které už teď zaujímá řada poslanců Evropského parlamentu i některých národních parlamentů, stejně jako někteří regionální politici a nevládní organizace, totiž že to za žádných okolností není možné. Tvrdí to, aniž by věděli, zda to možné je, nebo není. Nevylučuji, že nakonec budeme muset prohlásit, že nejsme schopni tento plyn těžit, ale stejně tak nevylučuji, že budeme schopni říct: ano, dokážeme to. A pak by nám břidlicový plyn opravdu hodně pomohl. A jelikož čas utíká, měli bychom se tím začít zabývat opravdu velice brzy. Mohla by absence koordinované energetické politiky s ohledem na hospodářský rozvoj v zemích EU 11 způsobit zpomalení růstu? Ponaučení z hospodářské krize je takové, že ve skutečnosti je problém s reálnou ekonomikou. Podle jednání ministerstev financí bychom se mohli mylně domnívat, že jde jen o čísla v rozpočtech. To ovšem není pravda, jde o konkurenceschopnost reálné ekonomiky. Evropské hospodářství rozhodně nebude konkurenceschopné a my nebudeme mít k dispozici vlastní silnou průmyslovou základnu, pokud se nám nepodaří vyřešit problém energetiky. Pokud nedokážeme zajistit bezpečné dodávky energie za přiměřenou cenu. Měli bychom si uvědomit, že krize nám ukázala jednu věc: ty země, které si udržely silnou průmyslovou základnu, jsou daleko schopnější bouřlivé časy přečkat než země bez takové základny. Podle mého názoru se nyní potvrdilo to, na co jsem vždy upozorňoval ve své pozici evropského komisaře pro průmysl a podnikání, a sice, že v Evropě potřebujeme průmyslovou politiku, která by evropskému průmyslu umožnila udržet si svou pozici. Na druhou stranu si však nemůžeme dovolit energetickou politiku vedou- 8

9 bezpečnost rekultivace odpovědnost cí k deindustrializaci Evropy. Řešit problémy ochrany životního prostředí odstraněním průmyslu nám nepomůže. Zvyšuje to míru nezaměstnanosti v Evropě a také míru průmyslového znečištění v jiných částech světa. To platí zejména pro využívání uhlí v České republice a Polsku? Naprosto. Uvádí se, že 90 % celosvětových emisí nepochází z Evropy, takže pokud Evropa svůj problém s oxidem uhličitým řeší, ale zbytek světa se tím nezabývá, mnoho to nezmění. Souhlasím s tím, že musíme být ambiciózní, stát na špici. Souhlasím s tím, že pokud nebude Evropa vést, ostatní nebudou nikdy následovat. Možná jsme byli přespříliš optimističtí nebo příliš si jistí tím, že náš příklad ostatní vyburcuje k tomu, aby jej následovali. Prozatím jsou výsledky zklamáním, což však neznamená, že našeho cíle nikdy nedosáhneme. A je tu ještě jedna věc: být v čele znamená, že budeme mít výhodu prvního v nových technologiích. Co mohu říct z vlastní zkušenosti je, že nastupující ekonomiky, především Čína, Indie a Brazílie, mají enormní zájem o technologie, které by jim pomohly zvýšit energetickou efektivnost. Jedná se o něco, co pro ně má obrovský význam, schopnost využívat jejich víceméně sekundární zdroje energie způsobem, který nepoškozuje životní prostředí. Proto si myslím, že by tyto země pro nás mohly být velice významným trhem, ale na takový trh se nedostaneme, pokud nebudeme tyto technologie sami využívat. Prozatím jsem tedy přesvědčen, že není potřeba přehodnocovat naše ambiciózní cíle, ale musíme přitom mít na paměti, že otázka emisí oxidu uhličitého je zásadní, a pokud je zjevné, že výsledkem naší ambiciózní politiky jsou emise, je nutné ji vyvážit, přijmout opatření k potlačení emisí, což je možné. Pocházíte z Porýní, německého regionu se silnou hornickou tradicí. Jak se od vašeho mládí hornictví ve vašem regionu změnilo? Moje rodné město leží nedaleko Kolína nad Rýnem, který je centrem a také místem historických počátků povrchové těžby hnědého uhlí v Německu. Těžba v mém rodném městě byla ukončena již před více než 40 lety, dvě třetiny města dnes pokrývají nové parky a jezera a vše je skutečně mnohem krásnější, než to bylo dřív. Nikdo nepopírá, že je to dnes daleko lepší než před rozmachem průmyslu. Ve městě a okolí došlo k naprosté strukturální změně, ale ta byla možná jen proto, že v důsledku těžby byla k dispozici silná hospodářská základna. Tohoto procesu, zejména pak obnovy krajiny a přírody, jsem se značnou měrou osobně účastnil a mohu říci, že dnes jsme skutečně schopni vytvořit přírodu přirozenější, než byla dříve. Povrchová těžba je problém, dokud probíhá, to dobře vím, ale dlouhodobě problémem být nemusí, ba naopak Jaký je váš pohled na hlubinnou těžbu ve střední Evropě: v České republice, v Polsku, v Německu? V Německu velkou budoucnost nemá, ale v některých středoevropských zemích stále ano a bylo by směšné, opravdu absurdní, pokud byste své doly uzavřeli a nakupovali uhlí z Číny a dalších částí světa ovšem Čína uhlí rovněž dováží a postupně se stává i jeho největším dovozcem Stále věřím, že těžba má v Evropě budoucnost, ale jak již bylo řečeno, jen v kombinaci s čistými technologiemi zpracování a využívání uhlí. Bez těchto technologií nebude přijatelná. Ve své roli komisaře pro rozšíření jste navštívil mnoho zemí. Jak nyní vidíte výsledky těchto zemí coby členů Evropské unie? Pokud jde o hospodářství, jsem celkem vzato spokojený. Nikdy jsem si nedělal iluze, že bude proces transformace završen v brzké době. Nikdy jsem nepodléhal iluzi, že sbližování ekonomik a společností bude záležitostí několika málo let. Vím, že tohle jsou problémy pro celé generace. Z tohoto úhlu pohledu mohu říct, že ten pokrok, který proběhl, je docela významný. Z politického hlediska pak musím uvést, že příjemným překvapením je Polsko. Myslím, že jsem byl jediný, kdo vždy Polsku věřil a tvrdil, že nebude v EU potížistou, ale naopak silným a spolehlivým partnerem. Při pohledu na jiné země dovolte mi však nejmenovat mám skutečné obavy z toho, že politická kultura v nich je stále nedostatečně vyvinutá a jejich politická stabilita se jeví poněkud vratká. Obecně však historie ukazuje, že rozhodnutí o velkém rozšíření Unie bylo správné a jsem víc než kdy dříve přesvědčený, že má silná snaha rozšíření prosadit a co nejvíce celý proces urychlit, byla správná. Obyvatelé ČR za život spotřebují průměrně: Lignit a černé uhlí 352 t Stavební materiály 313 t Rudy 48 t Jíl, čínský jíl 6,7 t Ropa 60 t Sůl 7,4 t Zdroj: Český statistický úřad Poznámka: S ohledem na průměrný věk dožití 77 let (v roce 2010). Kdybyste měl možnost si zopakovat roli komisaře pro rozšíření, udělal byste dnes něco jinak? Pravděpodobně ano. Vždy, když by měl člověk možnost zopakovat něco, co dělal před deseti lety, ovšem s vědomostmi, které má nyní, bylo by směšné tvrdit, že by neudělal nic jinak. To je ale ryze hypotetická otázka. Dělali jsme, co jsme dělali, podle našich nejlepších vědomostí a já jsem vše dělal s čistým svědomím. Ale pochopitelně bych vyjednával energetickou politiku jiným způsobem, pokud bych býval věděl všechno, co vím dnes. Jenže jsem to nevěděl, nikdo to nevěděl. Ze zásady by však bylo hloupé neuznat, že zkušenosti jsou něco, co má svou váhu. Moje jednání v roce 2004 bylo již pochopitelně jiné než moje jednání v roce Vladimír Bystrov, Will Conroy 9

10 ekonomika interview technologie Přípravné práce k prohloubení jámy ČSA 2 na Dole Karviná jsou v plném proudu Společnost OKD zahájila koncem minulého roku ambiciózní investiční projekt, kterým ukazuje, že myslí na svou budoucí perspektivu: odstartovala přípravné práce k prohloubení jámy ČSA 2 v Dole Karviná. Samotné hloubení začne v září letošního roku a jeho ukončení včetně vystrojení jámy se předpokládá v prosinci roku Dno stávající jámy poklesne o 312 metrů při kruhovém tvaru o průměru 7,5 metru na celkovou hloubku 1270 metrů od ohlubně. Díky tomu dojde k otevření 12. patra, a tak budou zpřístupněny další zásoby zhruba 20 milionů tun koksovatelného uhlí, které se nachází uvnitř existujícího dobývacího prostoru. Projekt zároveň zlepší větrání, stávající klimatické podmínky, dopravní infrastrukturu a odbourá podpatrovou těžbu v oblasti 11. kry. Prohlubování v revíru po více než 10 letech Výběrové řízení na uvedený projekt, do kterého se přihlásili tři uchazeči, vyhrála polská společnost KOPEX-PBSZ a na samotném hloubení se bude podílet zhruba padesát jejích expertů. Celkové náklady projektu dosahují zhruba 885 milionů korun. V ostravsko-karvinském revíru se naposledy prohlubovaly jámy za provozu v Dole ČSM, kde byly v letech o zhruba 200 metrů prohloubeny vtažné jámy v závodech Sever i Jih. Z hlediska středoevropského kontextu realizuje v současnosti společnost JSW v Polsku hloubení nové jámy z povrchu na Dole Zofiówka, vysvětluje technický ředitel OKD Jan Matula. Nejhlubší uhelný důl v středoevropském regionu, KWK Budryk v polských Ornontovicích, má být do roku 2013 prohlouben na 1290 metrů. Jáma ČSA 2 mu tak bude zdatnou konkurencí s hloubkou o pouhých 20 metrů menší. Přípravné práce v plném proudu Zjednodušeně řečeno se projekt technicky skládá ze dvou částí, z výše zmiňovaných přípravných prací a samotného prohlubování. V rámci přípravné fáze dojde v 11. patře ke stavbě kaskádového ochranného povalu, úpravě náraží, vyražení a vystrojení komory těžního stroje pro prohlubování jámy a k rekonstrukci povrchové dopravy Fakta: Prohloubení jámy ČSA 2 projekt Dolu Karviná společnosti OKD pokles dna o 312 m výsledná hloubka jámy 1270 m předpokládané náklady 885 mil. Kč (36,9 mil. EUR) zpřístupnění zásob zhruba 20 mil. tun převážně koksovatelného uhlí předpokládané dokončení na konci roku

11 bezpečnost rekultivace odpovědnost Přípravné práce k vlastnímu hloubení jámy ČSA 2 jsou v plném proudu. odvalového hospodářství pro odvoz vytěženého kameniva z prohlubování. V jámě je nutné nainstalovat stěnu, která oddělí provoz obou těžních zařízení. Jedno oddělení bude nadále svážet horníky, materiál a strojní zařízení na 11. patro, provoz druhého bude zkrácen na 10. patro, aby vznikl prostor nutný pro hloubení. Otevření 12. těžního patra Vlastní prohlubování probíhá prostřednictvím trhacích prací, stěny jámy jsou zajišťovány litým betonem a svorníky (ocelovou armaturou). Odstřelená hornina se bude odtěžovat pomocí drapákových nakladačů do okovů a v 11. patře nakládat do velkokapacitních vozů, odkud bude dopravována do zásobníku č. 3. Vyražená část jámy se poté vystrojí potrubními rozvody, elektrorozvody, signalizací těžního zařízení a hovorovým spojením. Zároveň dojde k vyložení těžního zařízení jámy ČSA na 12. patro. Součástí připravované otvírky 12. patra je také ražba tří mezipatrových úpadnic, které po spojení s prohloubenou jámou přivedou úvodní větry do nových oblastí a zajistí také odtěžení uhlí z porubů do stávajícího systému. Skutečnost, že společnost OKD z hlediska svého rozvoje nezahálí a díky investicím otevírá svou perspektivu do budoucna, dokládá kromě ražby v mnoha ohledech ojedinělého překopu spojujícího závod ČSA a Důl Darkov (Open Mine 1/2012) a výše popisovaného hloubení jámy ČSA 2 v Dole Karviná i další ambiciózní akce. V současnosti je v přípravě projekt prohloubení vtažné jámy č. 2 závodu Lazy Dolu Karviná, díky kterému budou zpřístupněny uhelné zásoby v ostravských slojích Justin, Heřman a Mohutný, vysvětluje Matula. Marek Síbrt Marek Síbrt vystudoval Filozofickou fakultu Ostravské univerzity. Pracoval jako mediální analytik pro společnosti InnoVatio a Media Tenor, kde měl na starosti audity komunikace klíčových klientů (České dráhy, Vodafone, T-Mobile). Pro klienty z mediální branže (Česká televize, Český rozhlas, TV Nova, STV) realizoval projekty monitorující dodržování kvalitativních standardů žurnalistiky a zákonných norem. Mediální komunikaci a sociologii vyučoval na několika univerzitách. Ve společnosti OKD zastává pozici poradce pro PR a projektového manažera. 11

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 1 2012 6 9 12 13 23 interview Kowalczyk: Lidé chtějí být úspěšní technologie Chodba ojedinělé délky i profilu spojí doly Darkov a Karviná odpovědnost Nadace OKD

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 2 2013. Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 2 2013. Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový Open Mine č. 2 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový bezpečnost OKD: Bezpečnost se dá a musí řídit odpovědnost Úspory energií mají

Více

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI

OBSAH. OKD výroč ní zpráva 2010 O SPOLEČNOSTI OBSAH O SPOLEČNOSTI Bezpečnost se dále zvýšila (rozhovor s předsedou představenstva)... 4 PERSPektiva 2015... 8 People/Lidé... 8 Efficiency/Efektivnost... 9 Reserves/Zásoby uhlí... 9 Safety/Bezpečnost

Více

Z E ZEMĚ P R O ZEMI. OKD, a.s. Výroční zpráva 2011 DOLY NIKDY NESPI

Z E ZEMĚ P R O ZEMI. OKD, a.s. Výroční zpráva 2011 DOLY NIKDY NESPI Z E ZEMĚ P R O ZEMI OKD, a.s. DOLY NIKDY NESPI OKD V PŘEHLEDU DATA / ČÍSLA / FAKTA Klíčová čísla Jednotky 2011 2010 Počet dolů počet 4 4 Těžba mil. t 10,967 11,193 Prodej mil. t 11,196 11,515 Zisk před

Více

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010

New World Resources. Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 New World Resources Hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2010 Amsterdam, 19. listopadu 2010 New World Resources N.V. (dále jen NWR nebo Společnost ), přední středoevropský producent černého uhlí

Více

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I

Výroční zpráva Z E Z E M Ě P R O Z E M I Výroční zpráva 2009 Z E Z E M Ě P R O Z E M I Progressivity Efficiency Region Safety People Economy Hlavní pilíře úspěchu 4 doly 11 milionů tun uhlí 35 miliard Kč výnosů 1,5 miliardy Kč zisk 0,5 miliardy

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011

Hřeje Vás čistá energie. Výroční zpráva 2011 Hřeje Vás čistá energie Výroční zpráva 2011 Obsah Vybrané ukazatele 6 Úvodní slovo jednatelů 8 Profil Společnosti 10 Hlavní procesy 12 Zařízení a technologie k jejich zabezpečení 13 Zaměstnanci klíčový

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Analýza vybraných PR aktivit ve firmě OKD, a.s. Ivana Ságlová

Analýza vybraných PR aktivit ve firmě OKD, a.s. Ivana Ságlová Analýza vybraných PR aktivit ve firmě OKD, a.s. Ivana Ságlová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

Nerostné suroviny. rozhovor s prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c. - děkanem HGF VŠB TU Ostrava, str. 6 9

Nerostné suroviny. rozhovor s prof. Ing. Vladimírem Slivkou, CSc., dr.h.c. - děkanem HGF VŠB TU Ostrava, str. 6 9 Nerostné suroviny pro průmysl a energetiku foto: Stanislav Štýs 04 Čtvrtletník Okresní hospodářské komory Most číslo 4 ročník 7 - prosinec 2012 TEMAu technika ekonomika marketing aktuality a ty SPECIÁL

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více