Vysoká škola ekonomická v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze

2 trendence radius ofaction Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2

3 3 trendence customers

4 Obecné informace a metodologie Souhrnný profil Očekávání studentů a hodnocení univerzity Vzdělání a kariéra Značky zaměstnavatelů a komunikace

5 Obecné informace a metodologie

6 Metodologie: trendence Graduate Barometer Evropské vydání Souhrnné informace Metoda: Online dotazník. Terenní fáze: od listopadu 2013 do března Účast: Pozvánky přes prostřednicvím karierních služeb; anonymita zaručena; slosování o ceny a dárcovství. Analýza: Analýza dat pomocí statistických nástrojů při plnění kódů MRS a ESOMAR kódů a normy ISO Skupiny studentů: Analýza evropského vzorku a různých podskupin včetně studentů z České republiky a Vaší univerzity. Mediální pokrytí: Frankfurter Allgemeine Zeitung

7 Informace týkající se tiskových vydaní Tento dokument obsahuje dosud nepublikovaná data. Touto zprávou bychom chtěli poděkovat za Vaši účast na trendence Graduate Barometer Evropské vydání. Rádi Vám poskytneme vybrané výsledky této zprávy ke zveřejnění po předchozí konzultaci s trendence. Pokud si přejete zveřejnit další materiály (např. celé tabulky / grafy / schémata), předem nás prosím kontaktujte. Důvod totoho obecného rozhodnutí spočívá v tom, že hodnocení každé konkrétní univerzity obsahuje důvěrná data. 7

8 Unikátní prodejní body Trendence Graduate Barometer se stal největší studií v oblasti kariéry, vzdělání a zaměstnavatelských témat v Evropě. 914 institucí ve 24 zemích se zúčastnilo této studie a na její otázky odpovědělo studentů. Studie proběhla v následujících státech: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Studenti byli dotazováni na své preference a očekávání ohledně budoucí kariéry, spokojenost se svou univerzitou a atraktivitu budoucích zaměstnavatelů. 8

9 Účast v edici Ekonomie trendence Graduate Barometer 2014 Vaši studenti: Business Edition Vysoká škola ekonomická v Praze 321 Belgie 1,445 Bulharsko 2,147 Česká republika 3,462 Dánsko 696 Finsko 1,718 Francie 9,498 Irsko 4,664 Itálie 6,192 Maďarsko 4,184 Německo 13,730 Nizozemí 453 Norsko 962 Polsko 4,278 Portugalsko 2,580 Rakousko 3,135 Řecko 1,332 Rumunsko 2,331 Rusko 2,533 Slovensko 2,073 Španělsko 8,785 Švédsko 850 Švýcarsko 1,485 Turecko 2,055 Velká Británie 14,108 9

10 Souhrnný profil

11 Key Performance Indicators Část naší práce spočívá ve zhodnocení slibných studentských profilů, které optimálním způsobem obohatí zaměstnavatele. Klíčové indikátory výkonu přináší odpovědi na otázky, které si žádají zaměstnavatelé. Stejným způsobem, jako si společnosti musí klást otázku, zda mohou získat pozornost studentů s nadprůměrnou akademickou úrovní, si univerzity musí klást otázku, jaké absolventy uvádí na trh práce. Každý z identifikátorů je reprezentován dopravním světlem, od zelené (nejlepší výkon) po červenou (nejhorší výkon). Každé světlo odpovídá porovnání mezi výkonem Vaší univerzity v tom kterém faktoru a průměrným výkonem všech účastnících se univerzit v ČR. Zelené světlo tedy naznačuje lepší výkon Vaší univerzity v porovnání k průměrnému výkonu v ČR a červené světlo naznačuje slabší výkon. Škálu naleznete níže. Výborný výkon Dobrý výkon Průměrný výkon Slabý výkon Velmi slabý vákon 11

12 Klíčové indikátory výkonu: Studenti na první pohled Train the best Jsou studenti Vaší univerzity odhodláni k dosažení co nejvyšších úspěchů? Train the most experienced Mají studenti Vaší univerzity velké zkušenosti (praxe, pracovní zkušenosti)? Train the internationally oriented Jsou studenti Vaší univerzity mezinárodně orientovaní (zkušenosti v cizích zemích)? Performance skills Mají studenti Vaší univerzity atraktivní jemné dovednosti (úspěch a ctižádost)? Social skills Mají studenti Vaší univerzity atraktivní jemné dovednosti (sociální schopnosti)? 12

13 Názory Seberealizace je pro mě důležitější než vydělávat spoustu peněz. Evropa 54.5% 28.8% 16.7% Česká republika 47.4% 43.7% Vaši studenti 60.3% 35.3% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 13

14 Stručný profil klíčových cílových skupin Krátký profil Evropa Česká republika Vaši studenti Věk Ø 23.0 Ø 23.5 Ø 23.1 PROFIL Muž 40.4% 36.3% 39.7% Žena 59.6% 63.7% 60.3% bakalářské 64.8% 48.2% 35.3% TYP STUDIA magisterské 31.2% 49.3% 61.3% doktorát 1.5% 2.0% 2.8% ZKUŠENOSTI OČEKÁVÁNÍ Pracovní zkušenost (praxe, práce, atd.) v oboru mého studia. Pracovní zkušenost bez vztahu ke studovanému oboru. Praxe, studium či dobrovolnické aktivity v zahraničí. 59.9% 64.8% 68.8% 66.8% 81.9% 83.0% 38.3% 42.8% 60.3% Počet pracovních hodin týdně (hodin) Ø 43.7 Ø 44.8 Ø 45.1 Očekávaný plat ( ) 27,608 13,325 15,083 Délka vzdělání (let) Ø 4.9 Ø 4.8 Ø Otázka: Věk Otázka: Pohlaví Otázka: Jaký typ studia právě studujete? Otázka: Jaké zkušenosti (minimálně v délce tří měsiců) již máte? Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)?

15 Hlavní studované předměty Ekonomie Management Účetnictví / controlling / provádění auditů Marketing Pěněžnictví Cestovní ruch / pohostinství Hospodářská informatika HR management Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% Otázka: Jaké je Vaše studijní zaměření? 15

16 Akademický stupeň vzdělání Vysoce nadprůměrné (patřím mezi nejlepších 20% studentů) Nadprůměrné (patřím mezi nejlepších 40% studentů) Průměrné Spíše podprůměrné (patřím mezi spodních 40% studentů) Slabé (patřím mezi spodních 20% studentů) Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% Otázka: Jak byste označil/a Vaše dosavadní studijní výsledky? 16

17 Zkušenosti Pracovní zkušenost bez vztahu ke studovanému oboru. Pracovní zkušenost (praxe, práce, atd.) v oboru mého studia. Praxe, studium či dobrovolnické aktivity v zahraničí. Sociální aktivity Politické aktivity Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 30% 60% 90% Otázka: Jaké zkušenosti (minimálně v délce tří měsíců) již máte? 17

18 Pokročilé znalosti angličtiny v Evropě 78.8% % 63.0% % 44.7% % 19.9% % Otázka: Mluvíte anglicky na POKROČILÉ ÚROVNI? V této souvislosti 'pokročilá úroveň' znamená, že student dokáže mluvit, psát a rozumět jazyku bez obtíží, tedy mluví plynule, má širokou slovní zásobu a dělá jen velmi málo gramatických chyb. 18

19 Pokročilé znalosti angličtiny v Evropě Země % Země % Evropa 66.1% Rumunsko 60.5% Maďarsko 54.6% Irsko 94.5% Bulharsko 54.5% Velká Británie 94.5% Řecko 50.8% Dánsko 92.2% Portugalsko 48.8% Finsko 84.0% Česká republika 47.0% Německo 82.1% Slovensko 37.9% Švédsko 81.2% Španělsko 35.6% Norsko 78.0% Itálie 30.8% Nizozemí 75.4% Polsko 28.9% Rakousko 74.0% Rusko 22.9% Francie 73.4% Turecko 19.9% Belgie 69.2% Švýcarsko 65.5% Vaši studenti 70.4% Otázka: Mluvíte anglicky na POKROČILÉ ÚROVNI? V této souvislosti 'pokročilá úroveň' znamená, že student dokáže mluvit, psát a rozumět jazyku bez obtíží, tedy mluví plynule, má širokou slovní zásobu a dělá jen velmi málo gramatických chyb. 19

20 Jemné' dovednosti pro pracovní pole Během průzkumu jsou studenti požádáni ohodnotit své osobní kvality (jemné dovednosti) v rámci profesního zaměření. Studenti jsou dotázáni na tyto dovednosti prostřednictvím výpovědí, které mohou buď potvrdit nebo odmítnout na čtyřbodové stupnici. ('Vůbec nesouhlasí', 'Nesouhlasí', 'Částečně souhlasí', 'Naprosto souhlasí'). Pouze respondenti, kteří vybrali 'Naprosto souhlasí' nebo 'Částečně souhlasí' pro oba výroky byli přiřazeni k dané charakteristice. Spolehlivost: 'Vždy plním stanovené cíle.' Spolehlivost: 'Vždy zkontroluji, zda je moje práce v pořádku, než ji odevzdám.' Úspěch a ctižádot: 'Vlastní chyby mě rozčilují a vždy se snažím poučit se z nich.' Úspěch a ctižádost: 'Ve svém volném čase čtu odbornou literaturu, abych si rozšířil/a znalosti.' Flexibilita: 'Po interní restrukturalizaci podniku jsem otevřený/otevřená novým tématům a úkolům.' Flexibilita: 'Jakmile si uvědomím, že se neposouvám vpřed, změním svou strategii.' Schopnost pracovat pod tlakem: 'Tváří v tvář důrazné konstruktivní kritice zůstávám přátelsky naladěný/naladěná a nemám pocit osobního útoku.' Schopnost pracovat pod tlakem: 'Plním stanovené termíny, i když to znamená více pracovat.' Sociální schopnosti: 'Věnuji pozornost mimice a gestům osob, s nimiž hovořím.' Sociální schopnosti: 'Partnerům v diskuzi ponechávám prostor na argumentaci, než vyslovím vlastní názor.' Nepřímé měření použitím výroků bylo zvoleno, jelikož studeti považují tyto výroky za konkrétnější a dovolující méně prostoru k interpretaci. Tyto výroky a výběr slov byly testovány v ohledu na kvalitu a přímost v různorodých testech předem. 20

21 Jemné' dovednosti pro pracovní pole Spolehlivost Flexibilita Sociální schopnosti Schopnost pracovat pod tlakem Úspěch a ctižádost Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 30% 60% 90% Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádáni ohodnotit každý výrok na čtyřbodové stupnici (od -2 'naprosto nesouhlasí' po +2 'naprosto souhlasí'). Prosím vraťte se na předchozí stránku pro tyto výroky. 21

22 Očekávání studentů a hodnocení univerzity

23 Key Performance Indicators Klíčové indikátory výkonu reprezentují dodatečné informace o spokojenosti studentů se svými univerzitami ve vztahu ke všem účastnícím se univerzitám ve Vaší zemi. Zde můžete na první pohled zjistit, v čem spočívají slabé a silné stránky Vaší univerzity a kde je Vaše univerzita nad a pod průměrem. Prosím vemte v úvahu, že toto vyhodnocení je výsledkem názorů studentů ohledně jejich vlastních univerzit. Každý z indikátorů je reprezentován dopravním světlem, od zelené (nejlepší výkon) po červenou (nejhorší výkon). Každé světlo odpovídá porovnání mezi výkonem Vaší univerzity v tom kterém faktoru a průměrným výkonem všech účastnících se univerzit v ČR. Zelené světlo tedy naznačuje lepší výkon Vaší univerzity v porovnání k průměrnému výkonu v ČR a červené světlo naznačuje slabší výkon. Škálu naleznete níže. Výborný výkon Dobrý výkon Průměrný výkon Slabý výkon Velmi slabý vákon 23

24 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Akademická reputace Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Levná lokalita v místě studia Kontakty vysoké školy s ekonomikou Dobrá lokalita 24

25 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Zahraniční programy IT zázemí Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Praktické zaměření vzdělání Dostupnost a vstřícnost učitelů Obsah a struktura studijního programu 25

26 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Kvalita výuky Dostupnost ubytování v místě studia Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) 26

27 Názory Mám pocit, že mé vzdělání mě optimálně připravilo pro moji kariérní dráhu. Evropa 44.6% 32.1% 23.3% Česká republika 26.7% 45.1% 28.2% Vaši studenti 28.3% 50.0% 21.7% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 27

28 Celková spokojenost studentů s univerzitami v Evropě Otázka: Jak jste celkově spokojený/á s Vaší vysokou školou resp. s Vaším studiem? Studenti byli požádáni ohodnotit svou spokojenost na sedmibodové stupnici (od 1 'velmi spokojen/a' do 7 'velmi nespokojen/a'). 28

29 Celková spokojenost studentů s univerzitami v Evropě Země Spokojenost Země Spokojenost Evropa 2.8 Slovensko 2.8 Turecko 2.9 Německo 2.3 Bulharsko 3.0 Velká Británie 2.4 Rumunsko 3.0 Česká republika 2.5 Švédsko 3.0 Irsko 2.5 Nizozemí 3.1 Rakousko 2.5 Portugalsko 3.1 Francie 2.6 Finsko 3.2 Belgie 2.7 Řecko 3.2 Dánsko 2.7 Maďarsko 3.3 Norsko 2.7 Španělsko 3.6 Polsko 2.7 Itálie 3.9 Rusko 2.7 Švýcarsko 2.7 Vaši studenti 2.2 Otázka: Jak jste celkově spokojený/á s Vaší vysokou školou resp. s Vaším studiem? Studenti byli požádáni ohodnotit svou spokojenost na sedmibodové stupnici (od 1 'velmi spokojen/a' do 7 'velmi nespokojen/a'). 29

30 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Evropa) Kvalita výuky Obsah a struktura studijního programu Akademická reputace Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Praktické zaměření vzdělání Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) Dostupnost a vstřícnost učitelů Kontakty vysoké školy s ekonomikou 74.7% 71.8% 65.8% 70.0% 63.5% 74.9% 61.5% 67.7% 53.3% 53.5% 52.0% 72.6% 50.3% 68.6% 48.1% 52.8% Důležitost (Evropa) Spokojenost (Evropa) 0% 25% 50% 75% 100% 30 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v Evropě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

31 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Evropa) Zahraniční programy Dobrá lokalita Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) IT zázemí Levná lokalita v místě studia Dostupnost ubytování v místě studia 47.9% 63.5% 47.7% 45.3% 42.1% 41.1% 64.4% 38.1% 53.7% 34.0% 62.2% 33.6% 56.5% 28.1% 53.8% 78.7% Důležitost (Evropa) Spokojenost (Evropa) 0% 25% 50% 75% 100% 31 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v Evropě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

32 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Česká republika) Kvalita výuky Praktické zaměření vzdělání Obsah a struktura studijního programu Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Dostupnost a vstřícnost učitelů Zahraniční programy Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) Akademická reputace 76.9% 59.2% 65.5% 43.2% 64.2% 62.7% 61.0% 54.3% 52.2% 65.1% 50.5% 73.2% 46.9% 77.1% 45.3% 59.4% Důležitost (Česká republika) Spokojenost (Česká republika) 0% 25% 50% 75% 100% 32 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v ČR považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

33 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Česká republika) Kontakty vysoké školy s ekonomikou Dobrá lokalita Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Dostupnost ubytování v místě studia IT zázemí Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Levná lokalita v místě studia 37.9% 32.7% 30.1% 28.3% 27.1% 27.0% 24.5% 31.4% 16.7% 55.7% 80.2% 60.0% 65.8% 71.8% 70.2% 56.4% Důležitost (Česká republika) Spokojenost (Česká republika) 0% 25% 50% 75% 100% 33 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v ČR považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

34 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Vaše univerzita) Kvalita výuky Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Praktické zaměření vzdělání Zahraniční programy Obsah a struktura studijního programu Akademická reputace Kontakty vysoké školy s ekonomikou Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) 42.4% 44.9% 41.0% 70.8% 58.8% 68.5% 80.3% 66.3% 63.5% 72.2% 61.8% 60.8% 57.9% 65.9% 67.0% 74.4% Důležitost (Vaši studenti) Spokojenost (Vaši studenti) 0% 25% 50% 75% 100% 34 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů na Vaší univerzitě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

35 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Vaše univerzita) Dostupnost a vstřícnost učitelů Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Dobrá lokalita Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Dostupnost ubytování v místě studia IT zázemí Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Levná lokalita v místě studia 40.4% 34.3% 32.6% 26.4% 23.6% 23.0% 21.9% 19.1% 57.5% 73.0% 84.8% 55.4% 70.4% 68.5% 53.2% 55.9% Důležitost (Vaši studenti) Spokojenost (Vaši studenti) 0% 25% 50% 75% 100% 35 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů na Vaší univerzitě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

36 Využívání univerzitních veletrhů v oblasti kariéry Vaši studenti 16.1% Česká republika 23.7% Evropa 44.4% Otázka: Které z následujících akcí navštěvujete pro získání informací o zaměstnání a kariéře? 'Kariérní prezentace na mé vysoké škole'. Graf nahoře ukazuje část studentů, kteří navštívili nebo se chystají navštívit kariérní veletrh na své vlastní univerzitě. 36

37 Vzdělání a kariéra

38 Názory Mám obavy o svou budoucí kariéru. Evropa 60.4% 16.1% 23.5% Česká republika 53.0% 22.5% 24.4% Vaši studenti 50.8% 18.0% 31.1% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 38

39 Kariérní priority Dočasné zaměstnání 15.1% 13.2% 16.5% 84.9% 86.8% 83.6% Stálé zaměstnání Strategické úkoly 66.7% 55.2% 57.2% 33.3% 44.8% 42.8% Operativní úkoly Velká firma 66.3% 54.4% 59.0% 33.8% 45.6% 41.0% Malá nebo střední firma Sdílení odpovědnosti v týmu 54.2% 50.3% 50.9% 45.9% 49.7% 49.1% Převzetí vedoucí role Specializace v oboru 50.6% 46.2% 50.7% 49.4% 53.7% 49.4% Získání mnohostranných dovedností Trainee program 50.0% 43.0% 48.9% 50.0% 57.0% 51.1% Přímý vstup do zaměstnání Vaši studenti Česká republika Evropa 39 Otázka: Které faktory jsou pro Vás obzvláště důležité co se týká Vaší profesionální pozice po ukončení studia? Studenti byli požádáni ohodnotit každou charakteristiku na čtyřbodové stupnici (od 'silná preference levé charakteristiky' po 'silná preference pravé charakteristiky). Studentům byli ukázány koncepční dvojice, které nemusely nutně znamenat protiklady. Čím blíže je ukazatel k danému atributu, tím silnější je preference k tomuto atributu v porovnání ke druhému konceptu.

40 Proces žádání o práci: Očekávaná doba pro nalezení prvního zaměstnání měsíců měsíců měsíců měsíců Otázka: Kolik měsíců budete (celkem) hledat zaměstnání? 40

41 Proces žádání o práci: Očekávaná doba pro nalezení prvního zaměstnání Země Doba (v měsících) Země Doba (v měsících) Evropa 5.7 Nizozemí 4.7 Česká republika 4.8 Rusko 2.7 Slovensko 5.5 Norsko 3.2 Portugalsko 5.6 Dánsko 4.1 Rumunsko 6.0 Švédsko 4.1 Velká Británie 6.2 Švýcarsko 4.1 Bulharsko 6.4 Belgie 4.2 Irsko 6.9 Finsko 4.2 Turecko 7.8 Polsko 4.2 Itálie 7.9 Rakousko 4.3 Řecko 9.7 Německo 4.4 Španělsko 10.3 Francie 4.5 Maďarsko 4.5 Vaši studenti 3.8 Otázka: Kolik měsíců budete (celkem) hledat zaměstnání? 41

42 Proces žádání o práci: Očekáváný počet žádostí o práci pro nalezení prvního zaměstnání žádostí žádostí žádostí žádostí Otázka: Kolik žádostí (celkem) rozešlete? 42

43 Proces žádání o práci: Očekáváný počet žádostí o práci pro nalezení prvního zaměstnání Země Počet žádostí o místo Země Počet žádostí o místo Evropa 35.4 Německo 31.1 Irsko 31.5 Turecko 14.6 Rakousko 32.5 Norsko 15.2 Itálie 36.6 Nizozemí 18.1 Polsko 36.6 Rusko 18.4 Slovensko 38.5 Rumunsko 19.9 Francie 38.9 Maďarsko 22.1 Portugalsko 39.7 Belgie 22.9 Bulharsko 39.9 Švýcarsko 24.1 Česká republika 40.6 Finsko 28.7 Řecko 56.9 Švédsko 29.2 Španělsko 75.4 Dánsko 29.7 Velká Británie 30.3 Vaši studenti 44.4 Otázka: Kolik žádostí (celkem) rozešlete? 43

44 POČET PRACOVNÍCH HODIN TÝDNĚ Ø 27,608 Očekávání od prvního zaměstnání: Poměr očekávaného ročního hrubého příjmu a očekávaného počtu pracovních hodin v Evropě 48 hodin 46 hodin 44 hodin Ø 43.7 hodin 42 hodin 40 hodin 0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 OČEKÁVANÝ PLAT Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 44

45 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekáváný roční hrubý příjem 34,483-66,073 23,889-34,482 13,406-23,888 8,595-13,405 Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 45

46 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekáváný roční hrubý příjem Země Očekávaný plat Země Očekávaný plat Evropa 27,608 Itálie 20,596 Španělsko 20,202 Švýcarsko 66,073 Rusko 16,140 Norsko 58,336 Portugalsko 15,216 Dánsko 50,610 Rumunsko 13,837 Německo 44,025 Slovensko 13,433 Švédsko 37,915 Česká republika 13,325 Francie 34,982 Řecko 13,287 Rakousko 34,317 Turecko 11,886 Finsko 33,014 Maďarsko 9,883 Nizozemí 29,212 Bulharsko 9,283 Irsko 28,090 Polsko 8,596 Velká Británie 27,742 Belgie 27,182 Vaši studenti 15,083 Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 46

47 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekávaný počet pracovních hodin hodin hodin hodin hodin Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? 47

48 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekávaný počet pracovních hodin Země Počet pracovních hodin týdně Evropa 43.7 Země Počet pracovních hodin týdně Nizozemí 44.2 Slovensko 44.2 Rumunsko 41.2 Německo 44.5 Maďarsko 41.6 Turecko 44.6 Bulharsko 42.3 Česká republika 44.8 Portugalsko 42.4 Rakousko 45.4 Španělsko 42.5 Francie 45.6 Rusko 42.6 Řecko 45.7 Finsko 42.7 Norsko 46.1 Polsko 42.7 Švýcarsko 46.7 Itálie 42.9 Dánsko 47.1 Velká Británie 43.0 Švédsko 47.9 Irsko 43.4 Belgie 43.5 Vaši studenti 45.1 Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? 48

49 Názory Po skončení svých studií budu vhodné místo hledat i v zahraničí. Evropa 32.4% 37.5% 30.1% Česká republika 39.6% 35.4% 25.0% Vaši studenti 50.0% 32.1% 17.9% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 49

50 Mobilita - ochota přestěhovat se Evropa 50.9% 18.7% 20.7% Česká republika 43.6% 27.6% 15.2% 13.6% Vaši studenti 57.9% 28.2% byl/a ochotný/á se odstěhovat kamkoliv na světě. byl/a ochotný/á se odstěhovat do jiného státu v rámci Evropy. byl/a ochotný/á se přestěhovat v rámci České republiky. se nechtěl/a přestěhovat. Otázka: Představte si, že obdržíte lákavou pracovní nabídku. Do jaké míry jste mobilní? Já bych 50

51 Mobilita - oblíbené destinace Spojené království Velké Británie a Německo Švýcarsko Rakousko Austrálie Nizozemí USA Kanada Francie Norsko Belgie Švédsko Nový Zéland Lucembursko Finsko 0% 20% 40% 60% 80% Evropa Vaši studenti Česká republika Otázka: Do které cizí země byste se nejpravděpodobněji přestěhoval/a kvůli první pracovní pozici po absolvování studia? Pouze těm studentům, kteří uvedli, že by byli ochotni se přestěhovat v rámci Evropy či světa, byl předložen výběr zemí v následujícím kroku. Studenti si mohli vybrat více zemí. 51

52 Zájem studovat magisterský stupeň v zahraničí 75.7% % 64.7% % 53.8% % 39.3% % Otázka: Máte zájem dokončit magisterský studijní program v zahraničí? 52

53 Zájem studovat magisterský stupeň v zahraničí Země magisterské Země magisterské Evropa 59.0% Finsko 63.4% Rakousko 61.3% Rusko 85.4% Nizozemí 59.3% Itálie 82.1% Portugalsko 54.5% Řecko 81.4% Švédsko 53.9% Rumunsko 78.2% Polsko 53.8% Bulharsko 77.9% Belgie 53.6% Dánsko 76.3% Německo 52.7% Turecko 75.5% Irsko 51.2% Norsko 69.5% Velká Británie 41.1% Francie 68.0% Česká republika 40.9% Maďarsko 66.8% Slovensko 39.3% Švýcarsko 66.6% Španělsko 66.0% Vaši studenti 70.8% Otázka: Máte zájem dokončit magisterský studijní program v zahraničí? 53

54 Značky zaměstnavatelů a komunikace

55 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé v Evropě? Rozsah Zaměstnavatel % Google 9.10% 2 Volkswagen Group 5.43% 3 Apple 4.98% 4 PwC (PricewaterhouseCoopers) 4.96% 5 BMW Group 4.59% 6 Ernst & Young (EY) 4.52% 7 KPMG 4.26% 8 Deloitte 3.96% 9 L'Oréal 3.87% 10 European Commission 3.79% 11 Coca-Cola 3.43% 12 Microsoft 3.03% 13 Unilever 2.88% 14 Procter & Gamble 2.87% 15 Nestlé 2.63% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v Evropě. 55

56 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé v České Republice? Rozsah Zaměstnavatel % Škoda Auto 12.9% 2 Google 12.6% 3 Česká národní banka 12.5% 4 ČEZ 8.6% 5 Apple 8.0% 6 KPMG 7.8% 7 Ernst & Young (EY) 7.4% 8 Microsoft 5.6% 9 Česká spořitelna 5.3% 10 Deloitte 5.1% 11 BMW Group 4.8% 12 Komerční banka 4.5% 13 IBM 4.3% 13 PwC 4.3% 15 L'Oréal 4.0% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v ČR. 56

57 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé na Vaší univerzitě? Rozsah Zaměstnavatel % Google 13.1% 1 Škoda Auto 13.1% 3 Ernst & Young (EY) 10.5% 4 McKinsey & Company 10.0% 5 BCG 9.2% 6 KPMG 8.7% 7 Apple 8.3% 8 Česká národní banka 7.9% 9 L'Oréal 7.4% 10 Deloitte 6.6% 11 European Commission / EU Careers 6.1% 11 Plzeňský Prazdroj 6.1% 13 Microsoft 5.2% 13 Procter & Gamble 5.2% 15 PwC 4.8% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů na Vaší univerzitě. 57

58 Kdo jsou nejaktivnější zaměstnavatelé v České republice? Rozsah Zaměstnavatel % KPMG 22.6% 2 Škoda Auto 22.3% 3 ČEZ 13.1% 4 Deloitte 12.9% 5 Ernst & Young (EY) 12.6% 6 Česká spořitelna 11.4% 7 OVB 11.2% 8 PwC 11.1% 9 Google 10.2% 10 Telefónica 7.9% 11 Komerční banka 6.8% 12 Vodafone 6.7% 13 ČSOB (KBC) 6.6% 14 Bosch 6.3% 15 Tesco 5.7% Otázka: Kteří zaměstnavatelé se nejvíce aktivně zaměřují na studenty? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v ČR. 58

59 Kdo jsou nejaktivnější zaměstnavatelé na Vaší univerzitě? Rozsah Zaměstnavatel % KPMG 35.3% 2 Deloitte 23.5% 3 PwC 22.5% 4 Ernst & Young (EY) 19.6% 4 Škoda Auto 19.6% 6 Plzeňský Prazdroj 15.7% 7 Česká spořitelna 14.7% 7 L'Oréal 14.7% 9 Telefónica 10.8% 10 ČEZ 9.8% 11 OVB 8.8% 12 Procter & Gamble 7.8% 13 Accenture 6.9% 13 BCG 6.9% 13 McKinsey & Company 6.9% Otázka: Kteří zaměstnavatelé se nejvíce aktivně zaměřují na studenty? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů na Vaší univerzitě. 59

60 Hlavní používané komunikační kanály Vysoká škola Média Osobně Ve vztahu k firmě Přednášky hostujících odborníků / firemní akce Kariérní vysokoškolské centrum Studentské vysokoškolské centrum Vysokoškolské kontakty Internetové stránky firem Portály pracovních příležitostí Inzeráty (online) Sociální média Hodnocení a žebříčky zaměstnavatelů Články v tisku (online) Hodnocení společnosti na internetu Newslettery, informační listy Blogy a internetová fóra Kariérní příručky Noviny a časopisy s přehledem pracovních příležitostí Inzeráty (v tisku) Veletrhy pracovních příležitostí Soukromé kontakty Headhunteři / personální poradci Pracovní zkušenost s firmou Den otevřených dveří nebo firemní akce pro veřejnost Výrobky firmy 0% 20% 40% 60% 80% Evropa Vaši studenti Česká republika Otázka: Které z následujících způsobů využíváte nejintenzivněji, abyste se cíleně informoval/a o firmách? Studenti si mohli vybrat ze všech komunikačních metod náhodně. 60

61 Nejpřitažlivější marketingové aktivity na škole Různé formy nabídek praxe nebo brigády Přednášky hostujících zaměstnanců firem Workshopy, které probíhají na Vaší vysoké škole Firemní prezentace pracovních možností Pozvánky na různé akce a workshopy firmy mimo vysokou školu Informační stánky na veletrzích pracovních příležitostí vysoké školy Firemní oznámení mířené na budoucí absolventy Společný výzkum firmy/firem a vysoké školy Sponzorování něčeho na vysoké škole Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% 80% Otázka: Které z aktivit firem na Vaší vysoké škole Vás nejvíce oslovují? Graf nahoře ukazuje, jak mohou zaměstnavatelé oslovit cílové studenty na kampusu optimální cestou. I ta nejlepší náborová myšlenka je odsouzena k selhání, pokud si jí studenti nevšimnou. 61

62 Ditte Lorenz Project Coordinator trendence Institut GmbH Markgrafenstrasse Berlin

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT

Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony pracovníků a studentů v oblasti IT Terénní šetření

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod

Studie. MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček. Úvod Studie MOBILITY STUDENTŮ V RÁMCI PROGRAMU SOCRATES/ERASMUS (Analytická studie) Libor Nováček Úvod Zaměření analytické studie monitoruje aktivity programu SOCRATES/Erasmus v kontextu využití výsledků a

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE V PRAXI Závěrečná zpráva Prosinec 2002 SHRNUTÍ... 3 1. METODOLOGICKÁ POZNÁMKA... 4 2. STUDIUM NA VŠCHT A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V PRAXI...

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a

PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a PORTFOLIO PROJEKTŮ H o n o r s A c a d e m i a Vypracoval: Martin Fritsch 17. 10. 2011 Obsah 1. Manažerské shrnutí 2. Osobní shrnutí 3. Projekty a. HA 101 Management mezinárodních firem b. HA 102 Finance

Více

Možnosti využití marketingových komunikací v rámci podpory studentské mobility na UTB. Bc. Martina Vincencová

Možnosti využití marketingových komunikací v rámci podpory studentské mobility na UTB. Bc. Martina Vincencová Možnosti využití marketingových komunikací v rámci podpory studentské mobility na UTB Bc. Martina Vincencová Diplomová práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARTINA GLETTNIKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance.

Zpravodaj. V tomto čísle: Úvodní slovo. číslo 8 září/2013. Z Centra Euroguidance. Články. Projekty. Aktuality. Kalendář. www.euroguidance. číslo 8 září/2013 Zpravodaj V tomto čísle: Z Centra Euroguidance Kariéra? Začínáme ve škole! 2 Setkání Euroguidance sdílení zahraničních zkušeností v oblasti poradenství... 4 Národní cena kariérového poradenství

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XX. ROČNÍK BRNO 5. 8. listopadu 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 5. až 8. listopadu 2013 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více