Vysoká škola ekonomická v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze

2 trendence radius ofaction Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2

3 3 trendence customers

4 Obecné informace a metodologie Souhrnný profil Očekávání studentů a hodnocení univerzity Vzdělání a kariéra Značky zaměstnavatelů a komunikace

5 Obecné informace a metodologie

6 Metodologie: trendence Graduate Barometer Evropské vydání Souhrnné informace Metoda: Online dotazník. Terenní fáze: od listopadu 2013 do března Účast: Pozvánky přes prostřednicvím karierních služeb; anonymita zaručena; slosování o ceny a dárcovství. Analýza: Analýza dat pomocí statistických nástrojů při plnění kódů MRS a ESOMAR kódů a normy ISO Skupiny studentů: Analýza evropského vzorku a různých podskupin včetně studentů z České republiky a Vaší univerzity. Mediální pokrytí: Frankfurter Allgemeine Zeitung

7 Informace týkající se tiskových vydaní Tento dokument obsahuje dosud nepublikovaná data. Touto zprávou bychom chtěli poděkovat za Vaši účast na trendence Graduate Barometer Evropské vydání. Rádi Vám poskytneme vybrané výsledky této zprávy ke zveřejnění po předchozí konzultaci s trendence. Pokud si přejete zveřejnit další materiály (např. celé tabulky / grafy / schémata), předem nás prosím kontaktujte. Důvod totoho obecného rozhodnutí spočívá v tom, že hodnocení každé konkrétní univerzity obsahuje důvěrná data. 7

8 Unikátní prodejní body Trendence Graduate Barometer se stal největší studií v oblasti kariéry, vzdělání a zaměstnavatelských témat v Evropě. 914 institucí ve 24 zemích se zúčastnilo této studie a na její otázky odpovědělo studentů. Studie proběhla v následujících státech: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie. Studenti byli dotazováni na své preference a očekávání ohledně budoucí kariéry, spokojenost se svou univerzitou a atraktivitu budoucích zaměstnavatelů. 8

9 Účast v edici Ekonomie trendence Graduate Barometer 2014 Vaši studenti: Business Edition Vysoká škola ekonomická v Praze 321 Belgie 1,445 Bulharsko 2,147 Česká republika 3,462 Dánsko 696 Finsko 1,718 Francie 9,498 Irsko 4,664 Itálie 6,192 Maďarsko 4,184 Německo 13,730 Nizozemí 453 Norsko 962 Polsko 4,278 Portugalsko 2,580 Rakousko 3,135 Řecko 1,332 Rumunsko 2,331 Rusko 2,533 Slovensko 2,073 Španělsko 8,785 Švédsko 850 Švýcarsko 1,485 Turecko 2,055 Velká Británie 14,108 9

10 Souhrnný profil

11 Key Performance Indicators Část naší práce spočívá ve zhodnocení slibných studentských profilů, které optimálním způsobem obohatí zaměstnavatele. Klíčové indikátory výkonu přináší odpovědi na otázky, které si žádají zaměstnavatelé. Stejným způsobem, jako si společnosti musí klást otázku, zda mohou získat pozornost studentů s nadprůměrnou akademickou úrovní, si univerzity musí klást otázku, jaké absolventy uvádí na trh práce. Každý z identifikátorů je reprezentován dopravním světlem, od zelené (nejlepší výkon) po červenou (nejhorší výkon). Každé světlo odpovídá porovnání mezi výkonem Vaší univerzity v tom kterém faktoru a průměrným výkonem všech účastnících se univerzit v ČR. Zelené světlo tedy naznačuje lepší výkon Vaší univerzity v porovnání k průměrnému výkonu v ČR a červené světlo naznačuje slabší výkon. Škálu naleznete níže. Výborný výkon Dobrý výkon Průměrný výkon Slabý výkon Velmi slabý vákon 11

12 Klíčové indikátory výkonu: Studenti na první pohled Train the best Jsou studenti Vaší univerzity odhodláni k dosažení co nejvyšších úspěchů? Train the most experienced Mají studenti Vaší univerzity velké zkušenosti (praxe, pracovní zkušenosti)? Train the internationally oriented Jsou studenti Vaší univerzity mezinárodně orientovaní (zkušenosti v cizích zemích)? Performance skills Mají studenti Vaší univerzity atraktivní jemné dovednosti (úspěch a ctižádost)? Social skills Mají studenti Vaší univerzity atraktivní jemné dovednosti (sociální schopnosti)? 12

13 Názory Seberealizace je pro mě důležitější než vydělávat spoustu peněz. Evropa 54.5% 28.8% 16.7% Česká republika 47.4% 43.7% Vaši studenti 60.3% 35.3% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 13

14 Stručný profil klíčových cílových skupin Krátký profil Evropa Česká republika Vaši studenti Věk Ø 23.0 Ø 23.5 Ø 23.1 PROFIL Muž 40.4% 36.3% 39.7% Žena 59.6% 63.7% 60.3% bakalářské 64.8% 48.2% 35.3% TYP STUDIA magisterské 31.2% 49.3% 61.3% doktorát 1.5% 2.0% 2.8% ZKUŠENOSTI OČEKÁVÁNÍ Pracovní zkušenost (praxe, práce, atd.) v oboru mého studia. Pracovní zkušenost bez vztahu ke studovanému oboru. Praxe, studium či dobrovolnické aktivity v zahraničí. 59.9% 64.8% 68.8% 66.8% 81.9% 83.0% 38.3% 42.8% 60.3% Počet pracovních hodin týdně (hodin) Ø 43.7 Ø 44.8 Ø 45.1 Očekávaný plat ( ) 27,608 13,325 15,083 Délka vzdělání (let) Ø 4.9 Ø 4.8 Ø Otázka: Věk Otázka: Pohlaví Otázka: Jaký typ studia právě studujete? Otázka: Jaké zkušenosti (minimálně v délce tří měsiců) již máte? Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)?

15 Hlavní studované předměty Ekonomie Management Účetnictví / controlling / provádění auditů Marketing Pěněžnictví Cestovní ruch / pohostinství Hospodářská informatika HR management Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% Otázka: Jaké je Vaše studijní zaměření? 15

16 Akademický stupeň vzdělání Vysoce nadprůměrné (patřím mezi nejlepších 20% studentů) Nadprůměrné (patřím mezi nejlepších 40% studentů) Průměrné Spíše podprůměrné (patřím mezi spodních 40% studentů) Slabé (patřím mezi spodních 20% studentů) Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% Otázka: Jak byste označil/a Vaše dosavadní studijní výsledky? 16

17 Zkušenosti Pracovní zkušenost bez vztahu ke studovanému oboru. Pracovní zkušenost (praxe, práce, atd.) v oboru mého studia. Praxe, studium či dobrovolnické aktivity v zahraničí. Sociální aktivity Politické aktivity Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 30% 60% 90% Otázka: Jaké zkušenosti (minimálně v délce tří měsíců) již máte? 17

18 Pokročilé znalosti angličtiny v Evropě 78.8% % 63.0% % 44.7% % 19.9% % Otázka: Mluvíte anglicky na POKROČILÉ ÚROVNI? V této souvislosti 'pokročilá úroveň' znamená, že student dokáže mluvit, psát a rozumět jazyku bez obtíží, tedy mluví plynule, má širokou slovní zásobu a dělá jen velmi málo gramatických chyb. 18

19 Pokročilé znalosti angličtiny v Evropě Země % Země % Evropa 66.1% Rumunsko 60.5% Maďarsko 54.6% Irsko 94.5% Bulharsko 54.5% Velká Británie 94.5% Řecko 50.8% Dánsko 92.2% Portugalsko 48.8% Finsko 84.0% Česká republika 47.0% Německo 82.1% Slovensko 37.9% Švédsko 81.2% Španělsko 35.6% Norsko 78.0% Itálie 30.8% Nizozemí 75.4% Polsko 28.9% Rakousko 74.0% Rusko 22.9% Francie 73.4% Turecko 19.9% Belgie 69.2% Švýcarsko 65.5% Vaši studenti 70.4% Otázka: Mluvíte anglicky na POKROČILÉ ÚROVNI? V této souvislosti 'pokročilá úroveň' znamená, že student dokáže mluvit, psát a rozumět jazyku bez obtíží, tedy mluví plynule, má širokou slovní zásobu a dělá jen velmi málo gramatických chyb. 19

20 Jemné' dovednosti pro pracovní pole Během průzkumu jsou studenti požádáni ohodnotit své osobní kvality (jemné dovednosti) v rámci profesního zaměření. Studenti jsou dotázáni na tyto dovednosti prostřednictvím výpovědí, které mohou buď potvrdit nebo odmítnout na čtyřbodové stupnici. ('Vůbec nesouhlasí', 'Nesouhlasí', 'Částečně souhlasí', 'Naprosto souhlasí'). Pouze respondenti, kteří vybrali 'Naprosto souhlasí' nebo 'Částečně souhlasí' pro oba výroky byli přiřazeni k dané charakteristice. Spolehlivost: 'Vždy plním stanovené cíle.' Spolehlivost: 'Vždy zkontroluji, zda je moje práce v pořádku, než ji odevzdám.' Úspěch a ctižádot: 'Vlastní chyby mě rozčilují a vždy se snažím poučit se z nich.' Úspěch a ctižádost: 'Ve svém volném čase čtu odbornou literaturu, abych si rozšířil/a znalosti.' Flexibilita: 'Po interní restrukturalizaci podniku jsem otevřený/otevřená novým tématům a úkolům.' Flexibilita: 'Jakmile si uvědomím, že se neposouvám vpřed, změním svou strategii.' Schopnost pracovat pod tlakem: 'Tváří v tvář důrazné konstruktivní kritice zůstávám přátelsky naladěný/naladěná a nemám pocit osobního útoku.' Schopnost pracovat pod tlakem: 'Plním stanovené termíny, i když to znamená více pracovat.' Sociální schopnosti: 'Věnuji pozornost mimice a gestům osob, s nimiž hovořím.' Sociální schopnosti: 'Partnerům v diskuzi ponechávám prostor na argumentaci, než vyslovím vlastní názor.' Nepřímé měření použitím výroků bylo zvoleno, jelikož studeti považují tyto výroky za konkrétnější a dovolující méně prostoru k interpretaci. Tyto výroky a výběr slov byly testovány v ohledu na kvalitu a přímost v různorodých testech předem. 20

21 Jemné' dovednosti pro pracovní pole Spolehlivost Flexibilita Sociální schopnosti Schopnost pracovat pod tlakem Úspěch a ctižádost Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 30% 60% 90% Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádáni ohodnotit každý výrok na čtyřbodové stupnici (od -2 'naprosto nesouhlasí' po +2 'naprosto souhlasí'). Prosím vraťte se na předchozí stránku pro tyto výroky. 21

22 Očekávání studentů a hodnocení univerzity

23 Key Performance Indicators Klíčové indikátory výkonu reprezentují dodatečné informace o spokojenosti studentů se svými univerzitami ve vztahu ke všem účastnícím se univerzitám ve Vaší zemi. Zde můžete na první pohled zjistit, v čem spočívají slabé a silné stránky Vaší univerzity a kde je Vaše univerzita nad a pod průměrem. Prosím vemte v úvahu, že toto vyhodnocení je výsledkem názorů studentů ohledně jejich vlastních univerzit. Každý z indikátorů je reprezentován dopravním světlem, od zelené (nejlepší výkon) po červenou (nejhorší výkon). Každé světlo odpovídá porovnání mezi výkonem Vaší univerzity v tom kterém faktoru a průměrným výkonem všech účastnících se univerzit v ČR. Zelené světlo tedy naznačuje lepší výkon Vaší univerzity v porovnání k průměrnému výkonu v ČR a červené světlo naznačuje slabší výkon. Škálu naleznete níže. Výborný výkon Dobrý výkon Průměrný výkon Slabý výkon Velmi slabý vákon 23

24 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Akademická reputace Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Levná lokalita v místě studia Kontakty vysoké školy s ekonomikou Dobrá lokalita 24

25 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Zahraniční programy IT zázemí Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Praktické zaměření vzdělání Dostupnost a vstřícnost učitelů Obsah a struktura studijního programu 25

26 Klíčové indikátory výkonu: Hodnocení univerzity v kostce Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Kvalita výuky Dostupnost ubytování v místě studia Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) 26

27 Názory Mám pocit, že mé vzdělání mě optimálně připravilo pro moji kariérní dráhu. Evropa 44.6% 32.1% 23.3% Česká republika 26.7% 45.1% 28.2% Vaši studenti 28.3% 50.0% 21.7% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 27

28 Celková spokojenost studentů s univerzitami v Evropě Otázka: Jak jste celkově spokojený/á s Vaší vysokou školou resp. s Vaším studiem? Studenti byli požádáni ohodnotit svou spokojenost na sedmibodové stupnici (od 1 'velmi spokojen/a' do 7 'velmi nespokojen/a'). 28

29 Celková spokojenost studentů s univerzitami v Evropě Země Spokojenost Země Spokojenost Evropa 2.8 Slovensko 2.8 Turecko 2.9 Německo 2.3 Bulharsko 3.0 Velká Británie 2.4 Rumunsko 3.0 Česká republika 2.5 Švédsko 3.0 Irsko 2.5 Nizozemí 3.1 Rakousko 2.5 Portugalsko 3.1 Francie 2.6 Finsko 3.2 Belgie 2.7 Řecko 3.2 Dánsko 2.7 Maďarsko 3.3 Norsko 2.7 Španělsko 3.6 Polsko 2.7 Itálie 3.9 Rusko 2.7 Švýcarsko 2.7 Vaši studenti 2.2 Otázka: Jak jste celkově spokojený/á s Vaší vysokou školou resp. s Vaším studiem? Studenti byli požádáni ohodnotit svou spokojenost na sedmibodové stupnici (od 1 'velmi spokojen/a' do 7 'velmi nespokojen/a'). 29

30 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Evropa) Kvalita výuky Obsah a struktura studijního programu Akademická reputace Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Praktické zaměření vzdělání Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) Dostupnost a vstřícnost učitelů Kontakty vysoké školy s ekonomikou 74.7% 71.8% 65.8% 70.0% 63.5% 74.9% 61.5% 67.7% 53.3% 53.5% 52.0% 72.6% 50.3% 68.6% 48.1% 52.8% Důležitost (Evropa) Spokojenost (Evropa) 0% 25% 50% 75% 100% 30 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v Evropě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

31 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Evropa) Zahraniční programy Dobrá lokalita Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) IT zázemí Levná lokalita v místě studia Dostupnost ubytování v místě studia 47.9% 63.5% 47.7% 45.3% 42.1% 41.1% 64.4% 38.1% 53.7% 34.0% 62.2% 33.6% 56.5% 28.1% 53.8% 78.7% Důležitost (Evropa) Spokojenost (Evropa) 0% 25% 50% 75% 100% 31 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v Evropě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

32 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Česká republika) Kvalita výuky Praktické zaměření vzdělání Obsah a struktura studijního programu Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Dostupnost a vstřícnost učitelů Zahraniční programy Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) Akademická reputace 76.9% 59.2% 65.5% 43.2% 64.2% 62.7% 61.0% 54.3% 52.2% 65.1% 50.5% 73.2% 46.9% 77.1% 45.3% 59.4% Důležitost (Česká republika) Spokojenost (Česká republika) 0% 25% 50% 75% 100% 32 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v ČR považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

33 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Česká republika) Kontakty vysoké školy s ekonomikou Dobrá lokalita Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Dostupnost ubytování v místě studia IT zázemí Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Levná lokalita v místě studia 37.9% 32.7% 30.1% 28.3% 27.1% 27.0% 24.5% 31.4% 16.7% 55.7% 80.2% 60.0% 65.8% 71.8% 70.2% 56.4% Důležitost (Česká republika) Spokojenost (Česká republika) 0% 25% 50% 75% 100% 33 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů v ČR považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni na své univerzitě (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

34 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Vaše univerzita) Kvalita výuky Reputace vysoké školy u zaměstnavatelů Praktické zaměření vzdělání Zahraniční programy Obsah a struktura studijního programu Akademická reputace Kontakty vysoké školy s ekonomikou Kvalitní vybavení vysoké školy (budovy, přednáškové sály, sportovní zařízení, knihovna, ) 42.4% 44.9% 41.0% 70.8% 58.8% 68.5% 80.3% 66.3% 63.5% 72.2% 61.8% 60.8% 57.9% 65.9% 67.0% 74.4% Důležitost (Vaši studenti) Spokojenost (Vaši studenti) 0% 25% 50% 75% 100% 34 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů na Vaší univerzitě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

35 Hodnocení výkonu univerzity: Důležitost versus spokojenost (Vaše univerzita) Dostupnost a vstřícnost učitelů Rozmanitost a kvalita studentských aktivit/studentského života Dobrá lokalita Možnosti poradenství při výběru budoucího zaměstnání Dostupnost ubytování v místě studia IT zázemí Administrativní služby vysoké školy (studijní oddělení, imatrikulační úřad, ) Levná lokalita v místě studia 40.4% 34.3% 32.6% 26.4% 23.6% 23.0% 21.9% 19.1% 57.5% 73.0% 84.8% 55.4% 70.4% 68.5% 53.2% 55.9% Důležitost (Vaši studenti) Spokojenost (Vaši studenti) 0% 25% 50% 75% 100% 35 Otázka: Která kritéria považujete za nejdůležitější při výběru studijního oboru nebo vysoké školy? Otázka: Jak si vede Vaše vysoká škola v následujících kritériích? Ve druhé otázce byli studenti požádáni ohodnotit výkon své univerzity dle daného faktoru výběrem mezi 'dobře', 'špatně' nebo 'bez názoru'. Tabulka nahoře ukazuje jaká část studentů na Vaší univerzitě považuje daný faktor za důležitý a jak jsou s ním spokojeni (část spokojených studentů je reprezentována těmi, kteří vybrali 'dobře' ve druhé otázce).

36 Využívání univerzitních veletrhů v oblasti kariéry Vaši studenti 16.1% Česká republika 23.7% Evropa 44.4% Otázka: Které z následujících akcí navštěvujete pro získání informací o zaměstnání a kariéře? 'Kariérní prezentace na mé vysoké škole'. Graf nahoře ukazuje část studentů, kteří navštívili nebo se chystají navštívit kariérní veletrh na své vlastní univerzitě. 36

37 Vzdělání a kariéra

38 Názory Mám obavy o svou budoucí kariéru. Evropa 60.4% 16.1% 23.5% Česká republika 53.0% 22.5% 24.4% Vaši studenti 50.8% 18.0% 31.1% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 38

39 Kariérní priority Dočasné zaměstnání 15.1% 13.2% 16.5% 84.9% 86.8% 83.6% Stálé zaměstnání Strategické úkoly 66.7% 55.2% 57.2% 33.3% 44.8% 42.8% Operativní úkoly Velká firma 66.3% 54.4% 59.0% 33.8% 45.6% 41.0% Malá nebo střední firma Sdílení odpovědnosti v týmu 54.2% 50.3% 50.9% 45.9% 49.7% 49.1% Převzetí vedoucí role Specializace v oboru 50.6% 46.2% 50.7% 49.4% 53.7% 49.4% Získání mnohostranných dovedností Trainee program 50.0% 43.0% 48.9% 50.0% 57.0% 51.1% Přímý vstup do zaměstnání Vaši studenti Česká republika Evropa 39 Otázka: Které faktory jsou pro Vás obzvláště důležité co se týká Vaší profesionální pozice po ukončení studia? Studenti byli požádáni ohodnotit každou charakteristiku na čtyřbodové stupnici (od 'silná preference levé charakteristiky' po 'silná preference pravé charakteristiky). Studentům byli ukázány koncepční dvojice, které nemusely nutně znamenat protiklady. Čím blíže je ukazatel k danému atributu, tím silnější je preference k tomuto atributu v porovnání ke druhému konceptu.

40 Proces žádání o práci: Očekávaná doba pro nalezení prvního zaměstnání měsíců měsíců měsíců měsíců Otázka: Kolik měsíců budete (celkem) hledat zaměstnání? 40

41 Proces žádání o práci: Očekávaná doba pro nalezení prvního zaměstnání Země Doba (v měsících) Země Doba (v měsících) Evropa 5.7 Nizozemí 4.7 Česká republika 4.8 Rusko 2.7 Slovensko 5.5 Norsko 3.2 Portugalsko 5.6 Dánsko 4.1 Rumunsko 6.0 Švédsko 4.1 Velká Británie 6.2 Švýcarsko 4.1 Bulharsko 6.4 Belgie 4.2 Irsko 6.9 Finsko 4.2 Turecko 7.8 Polsko 4.2 Itálie 7.9 Rakousko 4.3 Řecko 9.7 Německo 4.4 Španělsko 10.3 Francie 4.5 Maďarsko 4.5 Vaši studenti 3.8 Otázka: Kolik měsíců budete (celkem) hledat zaměstnání? 41

42 Proces žádání o práci: Očekáváný počet žádostí o práci pro nalezení prvního zaměstnání žádostí žádostí žádostí žádostí Otázka: Kolik žádostí (celkem) rozešlete? 42

43 Proces žádání o práci: Očekáváný počet žádostí o práci pro nalezení prvního zaměstnání Země Počet žádostí o místo Země Počet žádostí o místo Evropa 35.4 Německo 31.1 Irsko 31.5 Turecko 14.6 Rakousko 32.5 Norsko 15.2 Itálie 36.6 Nizozemí 18.1 Polsko 36.6 Rusko 18.4 Slovensko 38.5 Rumunsko 19.9 Francie 38.9 Maďarsko 22.1 Portugalsko 39.7 Belgie 22.9 Bulharsko 39.9 Švýcarsko 24.1 Česká republika 40.6 Finsko 28.7 Řecko 56.9 Švédsko 29.2 Španělsko 75.4 Dánsko 29.7 Velká Británie 30.3 Vaši studenti 44.4 Otázka: Kolik žádostí (celkem) rozešlete? 43

44 POČET PRACOVNÍCH HODIN TÝDNĚ Ø 27,608 Očekávání od prvního zaměstnání: Poměr očekávaného ročního hrubého příjmu a očekávaného počtu pracovních hodin v Evropě 48 hodin 46 hodin 44 hodin Ø 43.7 hodin 42 hodin 40 hodin 0 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 OČEKÁVANÝ PLAT Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 44

45 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekáváný roční hrubý příjem 34,483-66,073 23,889-34,482 13,406-23,888 8,595-13,405 Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 45

46 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekáváný roční hrubý příjem Země Očekávaný plat Země Očekávaný plat Evropa 27,608 Itálie 20,596 Španělsko 20,202 Švýcarsko 66,073 Rusko 16,140 Norsko 58,336 Portugalsko 15,216 Dánsko 50,610 Rumunsko 13,837 Německo 44,025 Slovensko 13,433 Švédsko 37,915 Česká republika 13,325 Francie 34,982 Řecko 13,287 Rakousko 34,317 Turecko 11,886 Finsko 33,014 Maďarsko 9,883 Nizozemí 29,212 Bulharsko 9,283 Irsko 28,090 Polsko 8,596 Velká Británie 27,742 Belgie 27,182 Vaši studenti 15,083 Otázka: Jaký výdělek na této pozici očekáváte (hrubý příjem)? 46

47 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekávaný počet pracovních hodin hodin hodin hodin hodin Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? 47

48 Očekávání od prvního zaměstnání: Očekávaný počet pracovních hodin Země Počet pracovních hodin týdně Evropa 43.7 Země Počet pracovních hodin týdně Nizozemí 44.2 Slovensko 44.2 Rumunsko 41.2 Německo 44.5 Maďarsko 41.6 Turecko 44.6 Bulharsko 42.3 Česká republika 44.8 Portugalsko 42.4 Rakousko 45.4 Španělsko 42.5 Francie 45.6 Rusko 42.6 Řecko 45.7 Finsko 42.7 Norsko 46.1 Polsko 42.7 Švýcarsko 46.7 Itálie 42.9 Dánsko 47.1 Velká Británie 43.0 Švédsko 47.9 Irsko 43.4 Belgie 43.5 Vaši studenti 45.1 Otázka: Kolik hodin jste připraven/a na této pozici pracovat? 48

49 Názory Po skončení svých studií budu vhodné místo hledat i v zahraničí. Evropa 32.4% 37.5% 30.1% Česká republika 39.6% 35.4% 25.0% Vaši studenti 50.0% 32.1% 17.9% Souhlasím Nemám jednoznačné stanovisko Nesouhlasím Otázka: Prosím vyjádřete se k následujícím výpovědím. Studenti byli požádání odpovědět prostřednictvím odpovědí: 'souhlasí (+1)', 'bez názoru (0)', 'nesouhlasí (-1)'. 49

50 Mobilita - ochota přestěhovat se Evropa 50.9% 18.7% 20.7% Česká republika 43.6% 27.6% 15.2% 13.6% Vaši studenti 57.9% 28.2% byl/a ochotný/á se odstěhovat kamkoliv na světě. byl/a ochotný/á se odstěhovat do jiného státu v rámci Evropy. byl/a ochotný/á se přestěhovat v rámci České republiky. se nechtěl/a přestěhovat. Otázka: Představte si, že obdržíte lákavou pracovní nabídku. Do jaké míry jste mobilní? Já bych 50

51 Mobilita - oblíbené destinace Spojené království Velké Británie a Německo Švýcarsko Rakousko Austrálie Nizozemí USA Kanada Francie Norsko Belgie Švédsko Nový Zéland Lucembursko Finsko 0% 20% 40% 60% 80% Evropa Vaši studenti Česká republika Otázka: Do které cizí země byste se nejpravděpodobněji přestěhoval/a kvůli první pracovní pozici po absolvování studia? Pouze těm studentům, kteří uvedli, že by byli ochotni se přestěhovat v rámci Evropy či světa, byl předložen výběr zemí v následujícím kroku. Studenti si mohli vybrat více zemí. 51

52 Zájem studovat magisterský stupeň v zahraničí 75.7% % 64.7% % 53.8% % 39.3% % Otázka: Máte zájem dokončit magisterský studijní program v zahraničí? 52

53 Zájem studovat magisterský stupeň v zahraničí Země magisterské Země magisterské Evropa 59.0% Finsko 63.4% Rakousko 61.3% Rusko 85.4% Nizozemí 59.3% Itálie 82.1% Portugalsko 54.5% Řecko 81.4% Švédsko 53.9% Rumunsko 78.2% Polsko 53.8% Bulharsko 77.9% Belgie 53.6% Dánsko 76.3% Německo 52.7% Turecko 75.5% Irsko 51.2% Norsko 69.5% Velká Británie 41.1% Francie 68.0% Česká republika 40.9% Maďarsko 66.8% Slovensko 39.3% Švýcarsko 66.6% Španělsko 66.0% Vaši studenti 70.8% Otázka: Máte zájem dokončit magisterský studijní program v zahraničí? 53

54 Značky zaměstnavatelů a komunikace

55 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé v Evropě? Rozsah Zaměstnavatel % Google 9.10% 2 Volkswagen Group 5.43% 3 Apple 4.98% 4 PwC (PricewaterhouseCoopers) 4.96% 5 BMW Group 4.59% 6 Ernst & Young (EY) 4.52% 7 KPMG 4.26% 8 Deloitte 3.96% 9 L'Oréal 3.87% 10 European Commission 3.79% 11 Coca-Cola 3.43% 12 Microsoft 3.03% 13 Unilever 2.88% 14 Procter & Gamble 2.87% 15 Nestlé 2.63% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v Evropě. 55

56 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé v České Republice? Rozsah Zaměstnavatel % Škoda Auto 12.9% 2 Google 12.6% 3 Česká národní banka 12.5% 4 ČEZ 8.6% 5 Apple 8.0% 6 KPMG 7.8% 7 Ernst & Young (EY) 7.4% 8 Microsoft 5.6% 9 Česká spořitelna 5.3% 10 Deloitte 5.1% 11 BMW Group 4.8% 12 Komerční banka 4.5% 13 IBM 4.3% 13 PwC 4.3% 15 L'Oréal 4.0% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v ČR. 56

57 Kdo jsou nejatraktivnější zaměstnavatelé na Vaší univerzitě? Rozsah Zaměstnavatel % Google 13.1% 1 Škoda Auto 13.1% 3 Ernst & Young (EY) 10.5% 4 McKinsey & Company 10.0% 5 BCG 9.2% 6 KPMG 8.7% 7 Apple 8.3% 8 Česká národní banka 7.9% 9 L'Oréal 7.4% 10 Deloitte 6.6% 11 European Commission / EU Careers 6.1% 11 Plzeňský Prazdroj 6.1% 13 Microsoft 5.2% 13 Procter & Gamble 5.2% 15 PwC 4.8% Otázka: U kterých z těchto zaměstnavatelů byste se nejspíše ucházel/a o práci po ukončení studia? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů na Vaší univerzitě. 57

58 Kdo jsou nejaktivnější zaměstnavatelé v České republice? Rozsah Zaměstnavatel % KPMG 22.6% 2 Škoda Auto 22.3% 3 ČEZ 13.1% 4 Deloitte 12.9% 5 Ernst & Young (EY) 12.6% 6 Česká spořitelna 11.4% 7 OVB 11.2% 8 PwC 11.1% 9 Google 10.2% 10 Telefónica 7.9% 11 Komerční banka 6.8% 12 Vodafone 6.7% 13 ČSOB (KBC) 6.6% 14 Bosch 6.3% 15 Tesco 5.7% Otázka: Kteří zaměstnavatelé se nejvíce aktivně zaměřují na studenty? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů v ČR. 58

59 Kdo jsou nejaktivnější zaměstnavatelé na Vaší univerzitě? Rozsah Zaměstnavatel % KPMG 35.3% 2 Deloitte 23.5% 3 PwC 22.5% 4 Ernst & Young (EY) 19.6% 4 Škoda Auto 19.6% 6 Plzeňský Prazdroj 15.7% 7 Česká spořitelna 14.7% 7 L'Oréal 14.7% 9 Telefónica 10.8% 10 ČEZ 9.8% 11 OVB 8.8% 12 Procter & Gamble 7.8% 13 Accenture 6.9% 13 BCG 6.9% 13 McKinsey & Company 6.9% Otázka: Kteří zaměstnavatelé se nejvíce aktivně zaměřují na studenty? Studenti mohli vybrat tři zaměstnavatele z celého seznamu zaměstnavatelů. Tabulka na této stránce ukazuje 15 nejatraktivnějších zaměstnavatelů podle všech studentů na Vaší univerzitě. 59

60 Hlavní používané komunikační kanály Vysoká škola Média Osobně Ve vztahu k firmě Přednášky hostujících odborníků / firemní akce Kariérní vysokoškolské centrum Studentské vysokoškolské centrum Vysokoškolské kontakty Internetové stránky firem Portály pracovních příležitostí Inzeráty (online) Sociální média Hodnocení a žebříčky zaměstnavatelů Články v tisku (online) Hodnocení společnosti na internetu Newslettery, informační listy Blogy a internetová fóra Kariérní příručky Noviny a časopisy s přehledem pracovních příležitostí Inzeráty (v tisku) Veletrhy pracovních příležitostí Soukromé kontakty Headhunteři / personální poradci Pracovní zkušenost s firmou Den otevřených dveří nebo firemní akce pro veřejnost Výrobky firmy 0% 20% 40% 60% 80% Evropa Vaši studenti Česká republika Otázka: Které z následujících způsobů využíváte nejintenzivněji, abyste se cíleně informoval/a o firmách? Studenti si mohli vybrat ze všech komunikačních metod náhodně. 60

61 Nejpřitažlivější marketingové aktivity na škole Různé formy nabídek praxe nebo brigády Přednášky hostujících zaměstnanců firem Workshopy, které probíhají na Vaší vysoké škole Firemní prezentace pracovních možností Pozvánky na různé akce a workshopy firmy mimo vysokou školu Informační stánky na veletrzích pracovních příležitostí vysoké školy Firemní oznámení mířené na budoucí absolventy Společný výzkum firmy/firem a vysoké školy Sponzorování něčeho na vysoké škole Evropa Vaši studenti Česká republika 0% 20% 40% 60% 80% Otázka: Které z aktivit firem na Vaší vysoké škole Vás nejvíce oslovují? Graf nahoře ukazuje, jak mohou zaměstnavatelé oslovit cílové studenty na kampusu optimální cestou. I ta nejlepší náborová myšlenka je odsouzena k selhání, pokud si jí studenti nevšimnou. 61

62 Ditte Lorenz Project Coordinator trendence Institut GmbH Markgrafenstrasse Berlin

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra

Obsah. 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra Czech Edition Obsah 1. Obecné informace/metodologie 2. Souhrnný profil 3. Očekávání studentů a hodnocení univerzity 4. Vzdělání a kariéra trendence radius of action over 530,000 participants 27 countries

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE

DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE DOTAZNÍK K PROFILU ABSOLVENTA Z HLEDISKA BUDOUCÍHO ZAMĚSTNAVATELE v rámci projektu 0285 v Opatření 3.2 OP RLZ Jaké máte zkušenosti s absolventy inženýrského studia FSI VUT Brno: absolventy jsme zatím nezaměstnali

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého.

Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 1. Jste pro vstup naší republiky do EU? Vstup České republiky do EU podpořily téměř tři čtvrtiny studentů a tento údaj odpovídá i výsledkům roku minulého. 19,52% 5,40% 2,31% 0,24% 37,98% 34,54% certainly

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Studenti středních a vysokých škol Praha 26. září 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1

Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 Úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti českých patnáctiletých žáků - výsledky mezinárodního výzkumu PISA 1 V roce 2000 proběhl ve světě prestižní výzkum Organizace pro hospodářskou spolupráci

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Zahraniční obchod podle zboží a zemí

Zahraniční obchod podle zboží a zemí Zahraniční obchod podle zboží a zemí Typ výstupu : Směr obchodu : Normální Dovoz Období : 1.1.2013 31.12.2013 Nomenklatura zboží : Data v tabulce jsou : KN(8) bez dopočtů Období zboží Název zboží Název

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více