OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU"

Transkript

1 OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím bude Slovensko čerpat peníze z fondů EU. Předchozí Dzurindova vláda navrhovala pouze 10 operačních programů, kabinet Roberta Fica však programy přehodnotil a navýšil jejich počet na 11. Celková alokace pro Slovenskou republiku činí kolem 11 miliard Eur (asi 410 miliard Sk). Řídícím orgánem je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja O. (Pozn.: názvy programů v článku uvádíme v původním jazyce Slovenštině.)

2 Cíl 1 Konvergence Zahrnuje všechny operační programy, které pokrývají celou Slovenskou republiku kromě Bratislavského kraje, spolufinancované z ERDF. Horizontální priorita představují: marginalizované rómske komunity, rovnosť príležitostí, trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť. Finanční alokace v rámci cíle Konvergence vychází z částky EUR. Cíl2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Pokrývá celou Slovenskou republiku včetně Bratislavského kraje a má s cílem Konvergence společné tři operační programy. Finanční alokace v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost vychází z částky EUR a transferu z cíle Konvergence na výzkum a vývoj v částce EUR. Struktura slovenských operačních programů pro období : Regionálny operačný program Je určen k podpoře rekonstrukcí, rozšiřování a modernizacím vzdělávacích zařízení s cílem zlepšení podmínek vzdělávacího procesu, k budování nových zařízení sociálních služeb a zkvalitnění jejich služeb, zahrnuta je také podpora památkových institucí, infrastruktury a cestovního ruchu. OP Životné prostredie Zaměřuje se na otázky zásobování obyvatelstva pitnou vodou, čištění komunálních odpadových vod, zabezpečení komplexní ochrany území před povodněmi, sledování a hodnocení stavu povrchových vod a podzemních vod, ochranu ovzduší, minimalizaci nepříznivých klimatických změn, ochranu ozónové vrstvy, rekultivaci skládek odpadů, podporu aktivit na zhodnocování odpadů, péči o chráněná území a ohrožené živočichy i rostliny a informační a propagační aktivity. OP Doprava Cílem tohoto programu je modernizace a rozvoj železničních tratí, výstavba dálnic a základní sítě veřejných terminálů intermodální přepravy, řízení letecké dopravy na letišti

3 M.R. Štefánika, výstavba rychlostních komunikací a cest 1. třídy a podpora rozvoje železniční a autobusové dopravy. OP Informatizácia spoločnosti Program je soustředěn na podporu elektronizace veřejné správy a rozvoj elektronických služeb v rámci informativnosti zdravotnictví, rozvoje paměťových institucí i obnovu jejich infrastruktury a zvýšení přístupnosti k širokopásmovému internetu. OP Výskum a vývoj Soustřeďuje se na obnovu a budování technické infrastruktury výzkumu a vývoje, zaměřeného především na Bratislavský kraj, na podporu sítí excelentních pracovišť výzkumů a vývoje jako pilíře v rozvoji regionální a nadregionální spolupráce, na přenos poznatků z výzkumů do praxe a na budování infrastruktury vysokých škol, jejich modernizaci a zlepšení podmínek vzdělávacího procesu. OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Klade si za cíl podpořit inovace a technické transfery, služby a infrastrukturu pro podnikatele, inovační aktivity v podnicích, zvyšování energetické efektivnosti na straně výroby i spotřeby zavádění progresivních technologií v energetice, taktéž podporu podnikatelských aktivit v cestovních ruchu, tvorbu pracovních míst prostřednictvím rozvoje podnikání. OP Zdravotníctvo Tento program má podpořit restrukturalizaci, rozšíření a modernizaci zdravotnických zařízení, informovanost občanů a zvýšení informovanosti o zdravotnictví obecně. OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Zaměřuje se na podporu programů v oblasti podpory zaměstnanosti a řešení nezaměstnanosti vč. dlouhodobé, na opatření proti sociálnímu vyloučení prostřednictvím rozvoje sociálních služeb, sociálně-právní ochrany, sociální kurately a zdravotnických služeb s osobitým zřetelem na rómské komunity, na podporu vytváření rovných příležitostí na trhu práce apod.

4 OP Vzdelávanie Cílem programu je přeměna tradičních škol na moderní, výzkum a vývoj na vysokých školách jako základ rozvoje znalostí společnosti, celoživotní vzdělávání pro všechny, zvyšování vzdělání u rómské komunity a zvyšování konkurenceschopnosti Bratislavského kraje prostřednictvím rozvoje celoživotního vzdělávání. OP Bratislavský kraj Soustřeďuje se na obnovu a rozvoj školské infrastruktury (ZŠ, SŠ), na podporu investicí do ochrany životního prostředí, na modernizaci a rozvoj cest II. a III. třídy, na regeneraci sídlišť, na inovace, technologické transfery a informovanost společnosti. Finanční alokace v rámci cíle 1: Operační program (OP) Hlavní zaměření Řídící orgán Fond Rozpočet (v tis. EUR) Regionálny OP regionální infrastruktura MVRR OP Životné prostredie environmentální infrastruktura a MŽP ochrana životního prostředí OP Doprava dopravní infrastruktura a veřejná osobní doprava MDPT ERDF ERDF KF ERDF KF ,9 OP Informatizácia informační společnost ÚV ERDF 993 spoločnosti OP Výskum a vývoj výzkum a vývoj MŠ ERDF 683 infrastruktura vysokých škol ERDF OP Konkurencieschopnosť podpora konkurenceschopnosti MH ERDF 772 a hospodársky rast podniků a služeb prostřednictvím inovací OP Zdravotníctvo modernizace zdravotnictví MZ ERDF 250 OP Vzdelávanie moderní vzdělávání pro znalostní MŠ ESF 600 společnost OP Zamestnanosť a podpora růstu zaměstnanosti a MPSVR ESF 864 sociálna inklúzia sociální inkluze OP Technická pomoc MVRR ERDF 97,7 Celkem všechny fondy v NR pro cíl Konvergencie ,6 Finanční alokace v rámci cíle 2: Operační program (OP) Hlavní zaměření Řídící orgán Fond Rozpočet (v tis. EUR) OP Bratislavský kraj infrastruktura MVRR ERDF inovace a informatizace ERDF 23 OP Výskum a vývoj výzkum a vývoj MŠ ERDF 326,4 331,4 infrastruktura vysokých škol ERDF 5 OP Vzdelávanie moderní vzdělávaní pro znalostní MŠ ESF 17,8 společnost OP Zamestnanosť a podpora růstu zaměstnanosti a MPSVR ESF 17 8 sociálna inklúzia sociální inkluze Celkem fondy v NR pro cíl Reg. konkurenceschopnost a zaměstnanost 449

5 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky: 7.RÁMCOVÝ PROGRAM Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 2007-2013 se skládá ze dvou částí, a to 7. RP podle smlouvy o Evropských společenstvích a 7. RP

Více

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 15 218 500 000 Kč VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 17 843 000 000 Kč PODNIKÁNÍ A INOVACE DOPRAVA 15,33 % 11 497 000 000 Kč 34 029 800 000 Kč 17,97

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI

NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI NÁRODNÍ DOKUMENT K ÚZEMNÍ DIMENZI Verze: 1.0 ze dne 22. 8. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 27. srpna 2014 s účinností

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více