Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 Několik slov úvodem Bc. Martin Langer nabízí rodinám i samotným žákům bezplatné odborné sociální poradenství Dokončeny další Špp Metodické a poradenské kroky realizované v partnerských školách v lednu 2011 Centra na podporu integrace cizinců Výsledky síťování nestátních neziskových organizací (NNO) v Plzeňském kraji str. 9 Co chystáme v únoru

3 Několik slov úvodem Vážení partneři projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání, opět Vám po měsíci přinášíme přehled o činnosti našeho centra. V měsíci lednu bylo dokončeno výzkumné šetření k mapování potřeb ve všech partnerských školách, které se do projektu Centra podpory inkluzivního vzdělávání v Plzni. Téměř všichni pracovníci CPIV Plzeň začali v lednu společně s kolegy s ostatních CPIV center pracovat na tvorbě metodických materiálů, které se tématicky vztahují k těmto oblastem: realizace individuálních vzdělávácích plánů s ohledem na potřeby vyrovnávacích opatření, formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce, práce s třídním kolektivem, rozvoj spolupráce s MŠ při aplikaci včasné péče (předškolní příprava), rozvoj spolupráce s dalšími aktéry v místní vzdělávací síti. Začínáme V tomto vydání informačního měsíčníku mj. budete mít možnost seznámit se s naším novým sociálním pracovníkem Martinem Langerem a jeho činností. Zajímavé informace pro vás připravil náš projektový manažer Ondřej Bárta. Ráda bych také na tomto místě poděkovala všem školám, které nám během minulého měsíce vyslovily poděkování za zpracované školní podpůrné programy a také vyjádřily zájem a přesvědčení o přínosnosti tohoto informačního zpravodaje. Mgr. Ivana Kotrbatá, koordinátorka CPIV Plzeň 3

4 Aktuality Koncem roku 2010 odešla na mateřskou dovolenou naše sociální pracovnice CPIV Plzeň paní Mgr. Gabriela Tichá. Na její místo nastoupil Bc. Martin Langer. Bc. Martin Langer nabízí rodinám i samotným žákům bezplatné odborné sociální poradenství. Podpoří rodiny a žáky v komunikaci se školním zařízením (PPP, SVP, SPC), s kmenovou školou, v orientaci v systému školství ČR. Dále zprostředkuje kontakt na další organizace nebo zařízení, které mohou být užitečné v řešení nesnadných situací. V případě potřeby poradí ve vztahových otázkách (v rodině, s kamarády, se spolužáky, s učiteli apod.), doprovodí při jednáních s jinými institucemi (s úřady, poradnami atd.). Při jednání s úřady poskytne přiměřenou pomoc a podporu při vyřizování administrativních záležitostí. Ve spolupráci s výchovným poradcem pomůže s výběrem střední školy. Sociální pracovník CPIV Plzeň také poskytuje informace o dalších subjektech poskytujících sociální služby. Na spolupráci se těší Bc. Martin Langer Tel.:

5 Aktuality Dokončeny další Špp Během ledna 2011 jsme pokračovali ve zpracovávání školních podpůrných programů (Špp) pro naše partnerské školy. Byly dokončeny Špp pro tyto školy: Základní škola Tachov, Hornická Základní škola Vrčeň Základní škola Stříbro, Mánesova Základní škola Klatovy, Tolstého Tyršova základní škola a Mateřská škola Plzeň Základní škola Kladruby Základní škola Planá, Na Valech Základní škola a mateřská škola Tachov, Petra Jilemnického Základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň Mateřská škola Vrčeň Základní škola a mateřská škola Chodová Planá Základní škola a mateřská škola Mirošov Základní škola Rokycany, Čechova Základní škola Lomnice, okr. Sokolov Všechny Špp byly odeslány ředitelům škol, příp. kontaktním osobám projektu CPIV Plzeň ve školách, k prostudování a připomínkování. Děláme vše proto, abychom mohli předat našim partnerským školám Špp k užívání co nejdříve. 5

6 Naše aktivity V měsíci lednu jsme v našich školách realizovali tyto metodické a poradenské kroky: proběhla řada individuálních intervencí pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami bylo realizováno osobní i telefonické poradenství týkající se práce s žákem se zrakovým postižením proběhly analýzy školních vzdělávacích programů dalších škol navázali jsme spolupráci s Národní radou pro zdravotně postižené poskytli jsme odborné poradenství týkající se sestavení IVP vydali jsme doporučení k ucelené diagnostice zdravotního postižení žáka a možné zajištění vhodných didaktických či kompenzačních pomůcek do vyučování realizovali jsme náslechy, bylo provedeno posouzení vhodnosti využívaných metod práce s dětmi se SPU byly zhodnoceny metody práce s asistentem pedagoga ve vybraných školách, byly doporučeny některé publikace či přímo instituce se specializací na péči o děti a žáky s různým typem zdravoního postižení pokračovala realizace výchovného poradenství ve vybraných partnerských školách projektový manažer pravidelně informuje školy o grantových příležitostech, školám, které projevily zájem, pomáhal s žádostmi: EU - peníze školám, výzva OPVK č. 26 a dalšími projektový manažer pomáhá vytvářet pro jednu naši partnerskou školu žádost ve výzvě 1.4 EU peníze školám 6

7 Centra na podporu integrace cizinců Mohlo by vás zajímat Již třetím rokem fungují v deseti krajích České republiky Centra na podporu integrace cizinců. Základním posláním těchto center je napomáhat cizincům z tzv. třetích zemí (zjednodušeně zemí mimo EU) při zapojení do života v české společnosti, se zvyšováním jejich jazykových, sociálních, pracovně-právních a dalších kompetencí. Prioritní činností center je především pořádání kurzů českého jazyka. Dále pak Máte ve třídě děti cizince? poskytují cizincům celou řadu navazujících služeb, ať už se jedná o tlumočení, Nerozumíte jim ani jejich konzultace s právníkem, poradenskou činnost, možnost navštívení internetového rodičům? Nezoufejte! pracoviště či zapojení do kurzu základní obsluhy PC. Centra rovněž nabízejí cizincům pravidelné semináře sociokulturní orientace a také pořádají kulturní i osvětové akce pro veřejnost. Pracovníci těchto center jsou schopni pro Vás zajistit tlumočení do ruštiny, vietnamštiny a mongolštiny při jednání s dítětem a jeho rodinou (po dohodě i do dalších jazyků), včetně poskytnutí informační podpory a zprostředkování svých dalších služeb těmto rodinám. Veškeré služby center jsou poskytovány zdarma. Pro více informací a kontakty na jednotlivá krajská centra prosím navštivte: Centra jsou provozována v osmi krajích Správou uprchlických zařízení MV ČR, v Ústeckém kraji Poradnou pro integraci, o.s. a v Jihomoravském kraji přímo krajským úřadem ve spolupráci s partnery. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. připravil Bc. Martin Langer, sociální pracovník CPIV Plzeň 7

8 Mohlo by vás zajímat Výsledky síťování nestátních neziskových organizací (NNO) v Plzeňském kraji Název organizace Adresa, kontakt Cílová skupina Poskytované služby Ponton o.s. adresa: Podmostní 1, Plzeň NZDM Pixla: , TP COM.PASS: , PV Klubíčko: , MEZERY: , Tady a teď o.p.s. SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. Mikulášské náměstí Plzeň Tel.: Naděje o.s. Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s. (P-centrum středisko primární prevence) Železniční 36, PLZEŇ tel: ; fax: ; mobil: ); vedoucí pobočky: Bc. Tereza Holzmanová Plachého 6, Plzeň, tel.: mobil: Člověk v tísni o.p.s. Mikulášské náměstí Plzeň tel.: isni.cz Ledovec o.s. Teen Challenge Poradenské centrum Ledovec Mozartova 1, Plzeň tel.: , mobil: Husova 17, Plzeň Tel.: Klubíčko - děti předškolního věku Pixla - děti a mládež (7-20 let) COM.PASS let + Školy a školská zařízení děti, mládež, dospělí ze sociálně znevýhodněného prostředí NZDM Bludiště - děti od 6-13 let třídní kolektivy 2. stupně ZŠ a SŠ, děti a dospívající se zvýšenou možností rizikového chování, pedagogové a pedagogičtí pracovníci, rodiče lidé a rodiny v nepříznivé životní situaci třídní kolektivy 2.stupně ZŠ a SŠ pedagogové, veřejnost lidé (od 15 let věku) s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem dívky a chlapci ve věku let (ZŠ, SŠ, UO) Pixla - nízkoprahový klub Klubíčko - příprava dětí předškolního věku na vstup do školy Com.pass - terénní program - vyhledávání a kontaktování mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytování školení a přednášek na školách Podpora vzdělávání, individuální doučování, Klub Deštník, volnočasové aktivity pro děti ze sociálně vyloučených lokalit, středisko inkluzivních služeb. Volnočasové aktivity, pomoc školákům s domácími úkoly a se zvládáním učiva, podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti žáků se sociálně zněvýhodněného prostředí Preventivní programy a aktivity, poradenství Sociálně integrační služby, vzdělávací programy pro žáky, pedagogy, veřejnost, kulturní aktivity Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, chráněné bydlení, denní stacionář, podporované vzdělávání, přednášky, semináře Primární prevence - přednášky, besedy na školách se zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti a pomoc při utváření vhodného žebříčku hodnot; pozitivní ovlivňování postojů a chování dětí směrem k bezdrogovému způsobu života

9 Nízkoprahový klub pro děti a mádež Chapadlo (Diakonie Českobratrské církve evangelické) Náměstí Míru Klatovy tel.: , děti a mládež od let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 23 let žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby do 23 let v nepříznivé životní situaci Chapadlo nabízí dospívající mládeži možnost aktivního trávení volného času a možnost poradenství, které by jim pomohlo zapojit se do běžného života svých vrstevníků Centrum podpory rodiny Rokycany (Diakonie Českobratrské církve evangelické) Svazu bojovníků za svobodu Rokycany tel.: , rodiny s dětmi do 18 let z Rokycanska a Plzeňska s přechodnými problémy, se závažnými problémy, s mnohočetnými problémy Podpora ohrožených rodin s dětmi tak, aby žily spokojeným životem. Zajišťována je zejména terénní forma poskytované služby - přímo v rodinném prostředí nebo prostředí, které si rodiny vyberou Nízkoprahové komunitní centrum Akcent Rokycany (Diakonie Českobratrské církve evangelické) Totem o.s. regionální dobrovolnické centrum DOMUS Centrum podpory rodiny Chapadlo Klub pro mládež Klatovy (Oblastní charita Klatovy) Sociální poradna Klatovy (Oblastní charita Klatovy) Jiráskova 481/II Rokycany tel.: , Rodinná ulice č. 39 Plzeň - Lobzy (prostory v 28. ZŠ) tel..: Hřímalého 631/4, Plzeň tel.: , e- mail: Působnost: Plzeň, Klatovy, Nýřany, Rokycany, Stod, Kralovice Divadelní 148, Klatovy tel.: vedoucí projektu: Jitka Komrsová Náměstí Míru 63, Klatovy tel.: vedoucí: Jitka Komrsová děti a mláděž ve věku od 10 do 18 let žijící v Rokycanech a okolí a ocitající se ve složitých životních situacích či se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání Projekt 5P - děti ve věku 6-15 let se sociálními či zdravotními problémy Kompas - rodiny s dětmi ve věku 7-15 let (slabé školní výsledky - LMD, ADHD, s narušenými komunikačními schopnostmi, pro děti s jiné etnické skupiny, cizojazyčné děti apod. děti (0-18let), dospělí (rodiče, prarodiče, ostatní členové rodiny) děti a mládež ve věku let - ohrožená společenskými jevy - žijící v sociálně odloučených lokalitách - vedoucí rizikový způsob života - opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochrané výchovy občané v nepříznivé sociální situaci, osoby oslabené zdravotním postižením a znevýhodňujícím prostředím Centrum nabízí chráněné místo, kontakt a naslouchání, podporu a pomoc, čas strávený ve společnosti vrstevníků, prostor pro vlastní aktivity dětem a mládeži Projekt 5P - nabízí dítěti přátelství, pomoc, péči prevenci a podporu od staršího kamaráda (dobrovolníka staršího 18 let), se kterým se scházejí 2-3 hodiny v týdnu a dělají to, co je společně baví. Kompas - snaží se přispět k sociální integraci znevýhodněných osob a rodin a posilovat jejich schopnosti a motivaci řídit si svůj život samostatně Pomoc dítěti v rodinách, kde je dítě ohroženo existencí rizik anebo mírou zanedbávání péče. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Nabízíme dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy možnosti aktivně trávit svůj volný čas a dostupné poradenství. Nabízíme také programy pro ZŠ a SŠ Podpora a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím poradenství, doprovod na jednání s institucemi, pomoc při vyřizování sociáních dávek a služeb v regionu.

10 Název organizace Adresa, kontakt Cílová skupina Poskytované služby Kotec, o.s. terénní služba Kotec, o.s. centrum podpory rodiny Kotec,o.s. prev - centrum Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje,o.s. Kotec, o.s. K-centrum Karla Havlíčka Borovského 521, Tachov tel.: , Karla Havlíčka Borovského 521, Tachov tel.: , Karla Havlíčka Borovského 521, Tachov Bělorajská 1541, Tachov Kontakt: Bc. Blanka Dobrotová tel: , K.H.Borovského 1177, Tachov tel.: děti předškolního věku (1-7 let) mladší děti (7-10 let) starší děti (11-15 let) dorost (16-18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí děti ve věku 0-18 let, jejich rodiny, děti a jejich rodiny, ve kterých nejsou dostatečně plněny funkce rodiny a kde děti vykazují prvky rizikového chování, vč. šk. neúspěchu, děti s rizikovým chováním žáci ročníku, pedagogové ZŠ,SŠ, rodiče, sociální pracovníci, policie, lékaři bez věkového omezení osoby starší 15 let Pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Výchovné, vzdělávací i aktivizační služby, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí Poskytuje programy primární prevence rizikového chování na ZŠ, realizování jednorázových informačních bloků pro studenty SŠ, realizace vzdělávacích programů pro pedagogy, přednášky na školách Odborné sociální poradenství, osobní asistence Poradenství pro uživatele v oblasti návykových látek,podpůrná a motivační terapie, informační servis, sociální poradenství připravila Mgr. Gabriela Tichá, sociální pracovnice CPIV Plzeň 10

11 Co chystáme v únoru 2011 dokončíme školní podpůrné programy pro naše partnerské školy; budou zapracovány případné připomínky budeme podnikat další specializované poradenské a metodické kroky ve školách proběhne sociometické šetření v několika našich partnerských školách v příštím vydání našeho informačního zpravodaje vám budou mj. představeny další zajímavé tipy našeho projektového manažera budeme dokončovat přípravy na besedy s rodiči a pedagogy, které plánujeme na březen a duben bude pokračovat práce na tvorbě metodických materiálů, uskuteční se opět celá řada profesních setkání začneme připravovat plánované setkání ředitelů škol, které by se mělo uskutečnit v březnu v příštím čísle našeho zpravodaje přineseme další zajímavé informace z oblasti speciální pedagogiky Kontakty: CENTRUM PODPORY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI, Vejprnická 56, Plzeň Koordinátorka Mgr. Ivana Kotrbatá tel.: Speciální pedagožka Mgr. Lucie Hlávková tel.: Psycholožky Mgr. Zdenka Vařenková tel.: Mgr. Zuzana Boušková tel.: Pedagogové-didaktici Mgr. Miroslav Cvrk tel.: Mgr. Dagmar Zdanovcová Sociální pracovník Bt. Martin Langer tel.: Projektový manažer Mgr. Ondřej Bárta tel.: Kulturní antropolog Mgr. Renata Wilflingová tel.:

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Duben 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah str.

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice

Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice 2010 Vážení a milí spoluobčané, zdá se být neuvěřitelné, že v komunitním plánování v sociální oblasti vstupujeme v Litoměřicích již do třetího

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více