Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci"

Transkript

1 PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: v Ostravě Gymnázium Hladnov, Hladnovská 35, OSTRAVA 1999 Bc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor historie-muzeologie 2001 Mgr., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor historie-muzeologie 2014 Ph.D., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny OSVČ, realizace projektu digitalizace české národní bibliografie 20. století, Vědecká knihovna Olomouc, Bezručova 3, OLOMOUC Učitel na 2. stupni základní školy (občanská výchova, dějepis), Základní škola SVISLE, Svisle 13, PŘEROV 2005 Referent oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styku PdF UP, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Odborný pracovník, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd 2014 dosud Odborný asistent, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd

2 PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH - Česká politologická společnost VÝBĚR Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Publikované monografie: 0 Odborné texty publikované v ČR: 22 Odborné texty publikované v zahraničí: 11 Citace a ohlasy: 62 Zahraniční studie a odborné články: KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Ohlasy na hnutí Solidarita v Československu v letech In ŚWIDER, M., PATELSKI, M. (Eds.) Opolskie drogi do niepodległości. Opole: Uniwersytet Opolski, s ISBN KRÁKORA, P., NOVÁKOVÁ, Z. Společenské a právní postavení maďarské národnostní menšiny v Československu v období let In PAŁYS, P. (ed.) Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. Opole: Urzęd Miasta Opola, s ISBN KRÁKORA, P., NOVÁKOVÁ, Z. Slezsko ve světle česko-polských vztahů. Nástin vývoje česko-polských vztahů od raného středověku po současnost. In KOSOWSKA-RATAJ, J., NYCZ, E. (eds.) Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polskoczeskiego. Opole: Instytut Śląski Sp. Z O.O., s ISBN KRÁKORA, P. Die Wahrnehmung der europäischen Identität in der tschechischen Geschichte. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Česko-polská vědecko-pedagogická spolupráce po roce 1989 s akcentem na Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu v Opolí. In JASIŃSKY, Z., CIMAŁA. B. Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Opole: Instytut Nauk Pegagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Polský březen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy a vzájemné vlivy. In ŚWIDER, M., KISIELEWICZ, D. Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN KRÁKORA, P. Die Habsburger Monarchie ein Versuch der Vereinigung unterschiedlicher Nationalkulturen in einer Staatseinheit. In WICHARD, R. (Hrsg.) Brücken unter den

3 Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Studenten in der Tschechoslowakei und ihr Widerstand gegen die totalitäre Macht. In ŚWIDER, M. (ed.) Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowiej w walce o niepodległość w latach Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne, s ISBN KRÁKORA, P. Politische Parteien in Österreichisch-Schlesien: Tschechen Polen Deutsche. In WICHARD, R. Kreuzwege. Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P. Politische Parteien der Minderheiten in der Tschechoslowakei in den Jahren In BADURA, H., SÁRI, M. et al. Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. Wien: Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, S ISBN KRÁKORA, P., KOPEČEK, P. World War II: Offenders and Victims. In CHLEDBA, W. Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. Volume 2: Historical Collective Memory within Borderlands. Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s ISBN Tuzemské studie a odborné články: KRÁKORA, P. Práce s informacemi. In MEZIHORÁK, F. (ed.) Úvod do světa práce. Olomouc: Votobia Olomouc, s ISBN KRÁKORA, P. ZIMA, P. Nástin pojetí lidských práv u Emanuela Rádla. In KUČERA, D. (ed.) Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita, s ISBN KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Mnohonárodnostní společnost a politické strany českých zemí v období Habsburské monarchie se zvláštním zřetelem na Moravu. In DOPITA, M., STANĚK, A. (eds.) Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN KRÁKORA, P. Vnímání české a evropské identity ve středověku. In NOVOTNÝ, Z. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN KRÁKORA, P. Politické stranictví a občanská společnost v Československu v letech In MEZIHORÁK, F., STANĚK, A. (eds.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, s ISBN

4 KRÁKORA, P. Nekomunistické strany Národní fronty a Pražské jaro In KRÁKORA, P. (ed.) Pražské jaro Pokus o obnovu občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN KRÁKORA, P. (ed.) Pražské jaro Pokus o obnovu občanské společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Politické strany v Československu a listopad In KRÁKORA, P. a kol. Obnova demokracie v Československu po roce Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN KRÁKORA, P. a kol. Obnova demokracie v Československu po roce Praha: Nakladatelství Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Habsburská monarchie pokus sjednotit odlišné národní kultury v rámci jednoho státního celku? In KRÁKORA, P., NOVOTNÝ, Z. (eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia V. Mosty mezi kulturami. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN , ISSN KRÁKORA, P., NOVOTNÝ, Z. (eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia V. Mosty mezi kulturami.olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN , ISSN KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby v Československu 1990 Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Československá strana lidová a Československá strana socialistická před a po svobodných volbách In KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby v Československu 1990 Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN KRÁKORA, P. České, polské a německé politické strany v rakouském Slezsku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia VI. Mosty mezi kulturami, 2010, č. 1, s ISSN KRÁKORA, P. a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Nakladatelství Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Menšiny v českých zemích historie a současnost. In KRÁKORA, P. a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN KRÁKORA, P. a kol. Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce historie. Praha: Nakladatelství Epocha s.r.o., s. ISBN KRÁKORA, P. Československo a Česká republika ve vzájemných vztazích s USA od roku 1918 po současnost historický exkurz. In KRÁKORA, P. a kol. Soudobé dějiny a jejich

5 reflexe ve výuce historie. Praha: Nakladatelství Epocha s.r.o., s ISBN KRÁKORA, P. Menšinové politické strany v Československu Civilia Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2011, roč. 2, č. 2, s ISSN KRÁKORA, P. Vladimíra Dvořáková: Rozkládání státu (recenze). Civilia Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2012, roč. 3, č ISSN KRÁKORA, P. Politické strany šlechtického velkostatku v Čechách a na Moravě v letech a jejich vztah k Národní straně. Civilia Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2012, roč. 3, č. 2, s ISSN KRÁKORA, P. a kol. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. Praha: Nakladatelství Epocha s.r.o., s. ISBN KRÁKORA, P. Politické strany a politické stranictví v období první ČSR komparace s vývojem po roce In KRÁKORA, P. a kol. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. Praha: Nakladatelství Epocha s.r.o., s ISBN KRÁKORA, P. Organizační struktura KSČ v českých zemích a na Slovensku v letech In KOPEČEK, P. a kol. Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN KRÁKORA, P. a kol. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Státní správa, samospráva a školství v letech In NOVÁKOVÁ, Z. a kol. Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s. ISBN KRÁKORA, P. Československá média v letech s akcentem na denní tisk. In KRÁKORA, P. a kol. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Epocha, s. ISBN KRÁKORA, P. Osobnost Ignáta Wurma a jeho politické angažmá v Národní straně na Moravě ( ). Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2014, roč. 5, č. 1, s ISSN KRÁKORA, P. Retribuční soudnictví na Novojičínsku v letech Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd, 2014, roč. 5, č. 2, s ISSN

6 Studijní opory a další práce: KRÁKORA, P. Politické strany na Přerovsku Opava: FPF Slezské univerzity, s. Disertační práce. KRÁKORA, P., KOPEČEK, P. Dějiny Československa Praha: Nakladatelství Epocha, s. ISBN ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2006 Ciężkie Dni 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego v Polsce na Śląsku Opolskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2007 Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische HochschuleSankt Georgen, Frankfurt am Main, SRN Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika Periodizace dějin Slezska, , Opava, Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2008 Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika Podpora dalšího vzdělávání, , Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje Evropský sociální fond Mniejśzosci narodowe i etniczne w Europie Środkowej, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen,

7 , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Maďarská republika Współpraca Polsko-Czeska po II wojnie światowej, , Rogów Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika 2009 Obnova demokracie v Československu po roce Celostátní a regionální aspekty, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Auf der Strassenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Vertreibung europäisch erinnern, , Krżyzowa, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Universitet Opolski Instytut Historii, Polská republika Śląsk Opolski w dobie transformacji, , Opole, Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, Polská republika 2010 Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Interkulturelles Lernen, , Baja, Eötvös József Fóiskola, Maďarská republika Tschechen und Deutschen im 20. Jahrhundert, , München, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, SRN Wandel der Geschlechterrollen in Europa oder Das Spannungsfeld der demographischen Zukunft Europas, , Wien, Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Hanns-Seidel-Stiftung (München), Rakouská republika 2011 Etika a současná společnost: Svoboda, odpovědnost, solidarita, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Europa zwischen Globalisierung und Regionalisierung, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

8 2012 Dziesięć lat partnerstwa Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego , Opole, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski, Polská republika Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkriegs I., , Heidelberg, Pädagogische Hoschule Heidelberg, Fakultät für Natur- und Gesselschaftwissenschaften, SRN Dvacet let od zániku československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 2013 Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkriegs II., , Landau in der Pfalz, Pädagogische Hoschule Heidelberg, Fakultät für Naturund Gesselschaftwissenschaften, SRN Česká republika a Slovensko 1993 až 2013: politické a společenské aspekty vývoje v posledních dvaceti letech, , Praha, Metropolitní univerzita Praha, Katedra politologie a humanitních studií 2014 The International Scientific Conference: Open Europe , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Drážďany, SRN Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii, Opole, Polská republika Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, SRN PROJEKTOVÁ-GRANTOVÁ ČINNOST 2006 Spoluřešitel Rozvojového projektu MŠMT CR č Specializační studium Úvod do světa práce. Hlavní řešitel: Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.

9 Člen řešitelského týmu projektu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, Opatření 3.2 (ESF) Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro materské školy. Rozpočet projektu: ,- Kč. Hlavní řešitelka: Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc Asistent (organizátor workshopu) projektu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, Opatření 3.3 (ESF) Centrum inovativního vzdělávání (CIV): Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových modulů. Rozpočet projektu: ,- Kč. Hlavní řešitelka: Ing. Dora Assenza, Ph.D Řešitel projektu Pražské jaro 1968 Pokus o obnovu občanské společnosti v rámci grantového schématu Statutárního města Olomouc (grant č Rady statutárního města Olomouce) 2009 Řešitel projektu Obnova demokracie v Československu po roce 1989 celostátní a regionální aspekty v rámci grantového schématu Statutárního města Olomouc (grant č Rady statutárního města Olomouce) Řešitel projektu The Summer School of Education for Citizenship and Europeanism grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ800-09GR Řešitel projektu Summer School of Education for Citizenship and Europeanism projekt Visegrádského fondu No Řešitel projektu 17 th Volume of the Summer School of Education for Citizenship and Europeanism grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ GR Řešitel projektu Hrozba rostoucího extremismu ve společnosti a jak dál v multikulturalitě projekt MŠMT ČR na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011, č / Řešitel projektu 18 th Volume of the Summer School of Education for Citizenship and Europeanism: Risks and Appeals of the Contemporary Multiculturalism: Extremism Participation Modern History grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ GR Řešitel projektu Vědecko-pedagogická spolupráce UP v Olomouci a UO v Opolí v oblasti společenských věd. Projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok 2012.

10 Řešitel projektu Letní škola výchovy k občanství kulturní dědictví Olomouckého kraje.. Projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji na rok Řešitel projektu The Summer School of Education for Citizenship and Europeanism Grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ GR Řešitel projektu Spolupráce Olomouckého kraje a Opolského vojvodství s akcentem na oblast školství, vědy a výzkumu. Projekt Olomouckého kraje v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje na rok Řešitel projektu The Summer School of Education for Citizenship and Europeanism: Socioscientific Aspects of Phenomenon Settlement with History in the Context of Education for Citizenship (Jubilee 20 th Volume). Grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ GR Řešitel projektu 21 st Summer School of Education for Citizenship and Europeanism: Media Guard-Dog of Democracy or Pandora s Box. Grant Velvyslanectví USA v Praze: Award No. SEZ GR-049 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Spolupráce s univerzitami a odbornými institucemi v ČR - Ostravská univerzita v Ostravě (Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd) - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - Parlamentní institut PS P ČR Spolupráce se zahraničními univerzitami - Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika - Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika - Pädagoigische Hochschule, Heidelberg, SRN Členství v odborných komisích a školských radách - Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01

ŽIVOTOPIS. Osobní údaje. Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692 01 Osobní údaje Jméno Příjmení Akademické tituly Datum, místo narození Stav Adrian PORTMANN Ph.D., Mag. phil. 29. 12. 1974, Wolhusen (Švýcarsko) Ženatý Místo trvalého pobytu Bezručova 1575/49A, Mikulov, 692

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Multikulturní výchova

Multikulturní výchova Doporučené očekávané výstupy Multikulturní výchova v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní výchova Multikulturní

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd

CIVILIA. Odborná revude pro didaktiku společenských věd CIVILIA Odborná revude pro didaktiku společenských věd Historický vývoj občanství: diferencované občanství Tomáš Jarmara Globalizace a regionalismus z evropského a českého pohledu David Hampl Adult education

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI

TOLERANCE PROTI INTOLERANCI TOLERANCE PROTI INTOLERANCI PŘEHLED ODBORNÝCH AKTIVIT K ČESKO-NĚMECKÝM VZTAHŮM Univerzita J. E. Purkyně, Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem 1990-2003 TOLERANZ GEGEN INTOLERANZ ÜBERSICHT DER FACHAKTIVITÄTEN

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA ODBORNÝ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. narozen 22. ledna 1966 v Liberci, žije v Ústí nad Labem, ženatý, dvě děti DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 1992 2002 2010 Pedagogická fakulta Univerzity Jana

Více

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Curriculum Vitae PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Odborná praxe 2008 dosud. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (do r. 2010 oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482.

1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená 1918 1938, Academia, Praha 2015, ISBN: 978-80-200-2405-3, 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více