Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci"

Transkript

1 DUŠAN ŠPINER, ThMgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent Vědecké (odborné) zaměření: etika, religionistika, filozofie náboženství Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: Vyučované předměty: ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: ve Vydrníku (SR, okres Poprad) SVŠ Spišská Nová Ves Mgr., Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor teologie Ph.D., Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor dějiny filozofie Učitel náboženství a kněz ve Spišské Nové Vsi Dělník v Bansko-montážním závode ve Spišské Nové Vsi V různých dělnických profesích, kněz na farách v rámci spišské diecéze Středoškolský učitel religionistiky a filozofie Kněz a učitel náboženství ve spišské diecézi 2001 dosud Odborný asistent na Katedře společenských věd PdF UP PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH - člen Křesťanské akademie v Praze - člen Slovenského filozofického sdružení SAV v Bratislavě

2 - člen Slovenského religionistického sdružení SAV v Bratislavě - člen Teologického fóra v Bratislavě VÝBĚR Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Publikované monografie: 4 Odborné texty publikované v ČR: 26 Odborné texty publikované v zahraničí: 20 Citace a ohlasy: 48 Monografie: ŠPINER, D. Nástin křesťanské etiky a jejího významu v hledání smyslu života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ŠPINER, D. Člověk a náboženství. Příspěvek ke kreačně-evolučnímu porozumění člověka ve světle náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN X. ŠPINER, D. Podmienky utvárania duchovnej dimenzie ľudskej osobnosti. Prešov; Olomouc: Vydavatelstvo Michala Vaška; Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ŠPINER, D. Eticko-filozofický aspekt výchovno-vzdelávacieho procesu. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Zahraniční studie a odborné články: ŠPINER, D. Človek ako tvorca duchovných a materiálnych hodnôt. In KACALA, J. (ed.) Slovakia plus. Zborník príspevkov z 1. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie konaného v dňoch 30. novembra až 2. decembra 1992 v Častej Papierničke. Bratislava: Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, s ISBN ŠPINER, D. Vplyv mystiky na postmoderné filozoficko-teologické myslenie. Časopis Kresťanskodemokratického zväzu pracovníkov vedy a školstva, 1996, č. 6, s ISBN ŠPINER, D. Fenomén mystiky v postmodernom umení. In BALÁŽOVÁ, J., KOLLÁR, K., PICHLER, T. Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. Bratislava: Filozofický ústav SAV, s ISBN ŠPINER, D. Nové antropologické prvky v kresťanskej filozofii. Za kresťanské porozumenie človeka, 1999, č. 1. s Pol ročenka SKA.

3 ŠPINER, D. Človek na cestách človek dialógu. In Filozofia a doba. Zborník príspevkov z II. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch októbra 2000 v Bratislave. Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Som schopný byt občanom...? In OBORNÝ, J. (ed.) Občan a občianstvo Bratislava: Katedra výchovy k občianstvu a jazykov Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, s ISBN ŠPINER, D. Úloha človeka v dnes dusivej kultúre. In GÁLIK, S. (ed.) Hodnotové aspekty súčasného sveta. Nitra: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Etický moment vo výchove k občianstvu. In DOPITA, M. (ed.) Občan ve 21. století kompetence výchovy k občanství. Bratislava: Rada Európy, s ISBN ŠPINER, D. Prosociálnost v etickej výchove. In Socialia 2004 II. Sborník příspěvku z mezinárodní konference konané v Hradci Králové Díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s ISBN ŠPINER, D. Etický aspekt filozofie vo výchovne vzdelávacom procese. In Filozofia a život život filozofie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 6. Výročného stretnutia SFZ v dňoch IX v Prešove. Prešov: IRIS 2004, s ISBN ŠPINER, D. Vláda rozumu ako problém v hľadaní ľudskej identity. In Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica; Zvolen: Fakulta humanitných vied UMB; Bratia Sabovci s.r.o., 2004, s ISBN ŠPINER, D. Glaube. Dienst am Glauben, 2004, Heft 1 (Jänner - März), s ŠPINER, D. Sind wir imstande zusammen zu leben, schaffen wir das? In WICHARD, R. (Hrsg.) Mitteleuropa. Geistige Grundlagen Geschichte und Gegenwart Pädagogische Perspektiven. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN ŠPINER, D. Die Freiheit der verborgenen Kirche. Quart, Heft 3/2005, Zeitschrift des Forums Kunst Wissenschaft - Medien, Verlagspostamt A-1090 Wien, s Zulassungsnummer: 02Z032866M. ŠPINER, D. Úcta k životu v diele Alberta Schweitzera. In ANDREANSKÝ, E. (ed.) Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v kongresovom centre SAV v Smoleniciach novembra Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Univerzita, priestor pre vzdelávanie alebo kvalifikáciu. In Acta Philosophica Trnaviensia 13 Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. Trnava: Filozofická fakulta TU s ISBN

4 ŠPINER, D. Etický pohľad na súčasnú vedu. In KORENÝ, P. (ed.) Fyzika a etika. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, s ISBN ŠPINER, D., Pluralita ako prejav postmoderny. In HAUER, T. (ed.) Mezi modernou a postmodernou III, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech února 2007 katedrou společenských věd VŠB TU Ostrava. Ostrava; Košice, Prešov: Technická univerzita Ostrava; Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach; Prešovská univerzita v Prešove, s ISBN ŠPINER, D. Dialog als ethnischer Maßstab der europäischen Identität. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN ŠPINER, D. Teilhardizmus ako myšlienkové dedičstvo umlčanej Cirkvi. In PLAŠIENKOVÁ, Z., SZOTEK, B., TOMAN, M. (eds.) Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Die Rolle der Universität als Brücke zwischen den Kulturen. In WICHARD, R. (Hrsg.) Brücken unter den Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN Tuzemské studie a odborné články: ŠPINER, D. Člověk v personálním chápání. In KOPECKÝ, M., ŠTEIGL, J., KRÁTOŠKA, J. (eds.) Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. Olomouc: Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP, s ŠPINER, D. Mystičky západu, recenzi práce Jána Letze. Listy, 2001, roč. 15., č. 5 6, s ISSN ŠPINER, D. Úloha slobody pri duchovnom utváraní a formovaní človeka. In KRÁMSKÝ, D. (ed.) Společenské vědy a policie. Praha: Vydavatelství PA ČR, s ISBN ŠPINER, D. In DEMANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S. (eds.) Výchova a tradi- ce evropského myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s ISBN X ŠPINER, D. Dusivá kultura. In ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo, s ISSN ŠPINER, D. Diskurs s Albertom Schweitzerom. In ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium.

5 Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo. s ISSN ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo. 46 s. ISSN ŠPINER, D. Dialog jako základ pre hodnotovú orientaciu. In PELCÁK, S. (ed.) Socialia K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s ISBN ŠPINER, D. Recenzia: Úvahy o subjektivitě. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, č. 1, s ISSN ŠPINER, D. Role svědomí ve výchově. In DOPITA, M., STANĚK, A. (eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN X. ŠPINER, D. Prosociálnost v etickej výchove. In Socialia 2004 II. Sborník příspěvku z mezinárodní konference konané v Hradci Králové Díl. Hradec Králové: Gaudeamus, s ISBN ŠPINER, D. Človek dialógu alebo výchova k dialógu. In PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J. (eds.) Člověk dějiny hodnoty jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech září 2004 v Ostravě. Ostrava: Repronis, s ISBN ŠPINER, D. Erziehung zum Hass sowie die neue Anrufung des Hasses in der Zeit der Erziehung zur Demokratie und Würde (Debatte über die Identität). In Češi a Němci v nové Evropě smíření jako naděje: Tschechen und Deutsche im neuen Europa Versöhnung als Hoffnung. Slavětín: Občanské sdružení SPERANZA, s ISBN ŠPINER, D. Die Bewegung als die Äußerung des Lebens. In HOGENOVÁ, A., MOSKALO- VÁ, J. (eds.) Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta s ISBN ŠPINER, D. Pohyb jako projev života. In HOGENOVÁ, A., MOSKALOVÁ, J. (eds.) Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. 2005, s ISBN ŠPINER, D. Výchova k nenávisti ako i nové vzývanie nenávisti v dobe výchovy k demokracii a dôstojnosti (Rozprava o identite). In Češi a Němci v nové Evropě smíření jako naděje: Tschechen und Deutsche im neuen Europa Versöhnung als Hoffnung. Slavětín: Občanské sdružení SPERANZA, 2005, s ISBN

6 ŠPINER, D. Porovnání Mojžíše s T. G. Masarykem z náboženské dimenze. In MARTONO- VÁ, T. (ed.) T. G. Masaryka Světová revoluce. Sborník příspěvků z XI. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 16. listopadu Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2005, s ISBN ŠPINER. D. Dialóg ako podmienka pre utvárajúci čin. In HOGENOVÁ, A., MOSKALOVÁ, J. (eds.) Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN ŠPINER, D. Pohyb jako projev života. Česká antropologie, 2006, 56, s ISSN ŠPINER, D. Problém duše a těla z biblického hlediska. In ŠTEIGL, J., KONEČNÝ, J. (eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech června 2007 na PdF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN ŠPINER, D. Nové vzývanie nenávisti v době výchovy k demokracii a dôstojnosti. In PETRU- CIJOVÁ, J., FEBER, J. (eds.) Člověk dějiny hodnoty III. jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoká škola bánská Technická univerzita Ostrava, 2007, s ISBN ŠPINER, D. Zmysel pre krásu v umení, vzdelávaní a športe. In PELCLOVÁ, N. (ed.) Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne Praha: Kreace, s.r.o., s ISBN ŠPINER. D. Význam univerzity pro formování studentů a občanů v duchu nového integrálního humanizmu. In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, o.s., s ISBN ŠPINER, D. Dialóg ako etická miera európskej identity. In NOVOTNÝ, Z. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN ŠPINER, D. Problém duše a tela z biblicko-filozofického hľadiska. In ŠTEIGL, J., KONEČNÝ, J. (eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN

7 ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2000 Filozofia a doba, , Bratislava, SAV, Slovenská republika 2001 Človek, kultúra, hodnoty, , Píla pri Častej, SAV, Slovenská republika 2002 Občan a občianstvo 2002, , Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, Slovenská republika Výchova a tradice evropského myšlení, , Plzeň, Západočeská univerzita Společenské vědy a policie, , Praha, Policejní akademie Praha 2003 Krize hodnot evropské kultury.výzva nejen pro univerzitu, , Olomouc, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Hodnotové aspekty súčasného sveta, , Nitra, Slovenské filozofické združenie, Slovenská republika Hľadanie ľudskej identity, , Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB, Slovenská republika 2004 Pragma jako tvůrčí čin ve výchově,umění a sportu, , Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Europski myslitelia Paul M. Zulehner, , Smolenice, Centrum pre európsku politiku, Slovenská republika SOCIALIA 2004, , Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK Filozofia a život život filozofie, , Prešov, Prešovská univerzita, Slovenská republika Člověk dějiny hodnoty II., , Ostrava, VŠB TU Ostrava

8 Katechetické dny, , Smilovice, Katedra společenských věd PdF OU Střední Evropa včera a dnes ve sjednocené Evropě, , Krakow, Institut historie pedagogické akademie Krakow, Polská republika T. G. Masaryk a světová revoluce, , Hodonín, Masarykovo muzeum 2005 Univerzita tradiční a netradiční ve výuce, , Plzeň, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita Pohyb ve výchově, umění a sportu, , Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Migration, , Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski, Stiftung Haus der Action 365, Polská republika Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, , Smolenice, SAV, Slovenská republika Výchova k nenávisti, , Olomouc, Univerzita Palackého 2006 Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti, , Prešov, Prešovská univerzita, Slovenská republika Fyzika a etika, , Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Slovenská republika Paul Wess-Reforma teológie a cirkvi, , Bratislava, Centrum pre európsku politiku, Slovenská republika 13. antropologické dny Člověk téma věčně živé, , Olomouc, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Begegnungen mit Fremden: Akkulturation Assimilation Integration, , Olomouc, Stiftung Haus der Action 365, KSV PdF UP Člověk Dějiny Hodnoty III., , Ostrava, VŠB TU Ostrava

9 SOCIALIA 2006, , Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK Jednota a mnohost, , Olomouc, FF a CMTF Univerzity Palackého 2007 Mezi modernou a postmodernou, , Ostrava, VŠB TU, Katedra společenských věd Hodnoty ve výchově, umění a sportu, , Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Integrální antropologie, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Dialóg medzi teológiou a filozofiou, , Marianka pri Bratislave, Centrum pre Európsku politiku, Slovenská republika I. Olomoucké dny antropologie a biologie , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, SRN Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe , Trnava, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika Formování identity v mediálním světě , Smilovice, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 2008 Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo , Smolenice, Slovenské filozofické združenie pri SAV, Slovenská republika Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie , Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Slovenská republika

10 Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen, , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Maďarská republika 2009 Fyzika a etika IV. Veda, človek, príroda - tvorba, dilemy , Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská republika Auf der Straßenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Realita a fikcia , Smolenice, SFZ pri SAV, Slovenská republika Etika v časoch krízy , Trenčianské Teplice, Konrad-Adenauer Stiftung, Slovenská republika STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Trost der letzten Zeit 82. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Kirche in biblischer Gestalt 84. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Zur biblischen Rolle der Frauen 86. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Dieser Mensch war Gottes Sohn 88. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Jerusalem, wenn ich dich je vergesse 89. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Letní škola německé kultury a jazyka Sommerschule der deutschen Kultur und Sprache , STIFTUNG HAUS der ACTION 365, SRN Letní škola německé kultury a jazyka Sommerschule der deutschen Kultur und Sprache , STIFTUNG HAUS der ACTION 365, SRN

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Miroslav

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci FRANTIŠEK MEZIHORÁK, prof., PhDr., CSc., Dr.h.c. Pracovní zařazení: emeritní profesor Vědecké (odborné) zaměření: Nejnovější české a československé dějiny, dějiny evropanství a evropské integrace Adresa

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS

Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Filozofická fakulta PU v Prešove Inštitút politológie SYLABUS Predmet: Genius loci a geopolitické aspekty rozvoje přeshraničního regionu SR - ČR Vyučujúci: Prof. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc. mobil:+420

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Nováková Zdenka Publikační činnost:

Nováková Zdenka Publikační činnost: Nováková Zdenka Publikační činnost: ---------------------------------------------------------------------------------- 2009 NOVÁKOVÁ, Z. Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením. Epravo.cz,

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci JOSEF OBORNÝ, Prof., PhDr., Ph.D. Pracovní zařazení: profesor Vědecké (odborné) zaměření: dějiny filosofického myšlení, filosofie sportu Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám.

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 155 s. ISBN

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Miroslav DOPITA doc. Mgr., Ph.D. miroslav.dopita@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. XVI. ročník

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. XVI. ročník Katedra společenských věd Pedagogická fakulta Univerzity Palackého a Olomoucké centrum otevřeného vzdělávání za finanční podpory: American Embassy Prague U.S. Department of State Award Specifics SEZ800-09GR047

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Sociální deviace, sociální gerontologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované sociologie

Sociální deviace, sociální gerontologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované sociologie Ž I V O T O P I S Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka SKOPALOVÁ Doc. PhDr., Ph.D. jitka.skopalova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice

Více

Odborné články a statě:

Odborné články a statě: Odborné články a statě: Rok 1998 PROCHÁZKOVÁ, I. Konference XI. DIDMATTECH '98. In urnál UP. Olomouc : Vydavatelství UP, 1998, roč. 8, s. 5. PROCHÁZKOVÁ, I. K problematice rodinné výchovy na německých

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

PhDr. Květoslava Musilová, Dr. PhDr. Květoslava Musilová, Dr. * 1952 Specializace: disciplíny kategorie A: syntax současné češtiny, teorie textu, kategorie B: čeština pro cizince Slováky studující na PF UP, jazyková analýza textu (morfologie,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční)

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II : Sborník

Více

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci

FILOSOFIE VÝCHOVY. Úvod do předmětu 2013/2014. Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci FILOSOFIE VÝCHOVY Úvod do předmětu 2013/2014 Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková ÚPSS PdF UP v Olomouci Eva.kaneckova@upol.cz Úvod do předmětu Jaké jsou Vaše představy a očekávání od předmětu? K čemu tento předmět

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

XV. ročník P R O G R A M neděle

XV. ročník P R O G R A M neděle LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XV. ročník Multikulturní výchova cesta ke vzájemnému poznávání, toleranci a k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti ve výchově k občanství P R O G

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky.

Základy etiky 1. Základné morálne princípy, normy a hodnoty a výchova k nim. Vysvetlite štruktúru morálky a jej základné prvky. ŠTUDIJNÝ PROGRAM: UČITEĽSTVO ETICKEJ VÝCHOVY, BC. OTÁZKY PRE BAKALÁRSKU ŠTÁTNU SKÚŠKU AK. ROK 2012/13 Študent si po vstupe do štátnicovej miestnosti vylosuje jednu otázku z časti A a jednu otázku z časti

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz

Cieľ a odborné zameranie konferencie Cieľom konferencie je priblížiť filozoficko-paradigmatickú, psychologickú, inštitucionálnu a praxeologickú dimenz Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Katedra pedagogických štúdií Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť Fakulta špeciálnej a liečebnej pedagogiky G. Bárcziho Univerzita Ludwiga Maximiliána,

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

R e š e r š e. Evropská dimenze ve vzdělávání, evropanství a vzdělávání, výchova k evropanství

R e š e r š e. Evropská dimenze ve vzdělávání, evropanství a vzdělávání, výchova k evropanství R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Evropská dimenze ve vzdělávání, evropanství a vzdělávání, výchova k evropanství Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU,

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU, REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (, budil@khv.zcu.cz) Členové redakční rady : Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Katedra

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více