Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci"

Transkript

1 DUŠAN ŠPINER, ThMgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent Vědecké (odborné) zaměření: etika, religionistika, filozofie náboženství Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: Vyučované předměty: ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: ve Vydrníku (SR, okres Poprad) SVŠ Spišská Nová Ves Mgr., Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor teologie Ph.D., Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, obor dějiny filozofie Učitel náboženství a kněz ve Spišské Nové Vsi Dělník v Bansko-montážním závode ve Spišské Nové Vsi V různých dělnických profesích, kněz na farách v rámci spišské diecéze Středoškolský učitel religionistiky a filozofie Kněz a učitel náboženství ve spišské diecézi 2001 dosud Odborný asistent na Katedře společenských věd PdF UP PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH - člen Křesťanské akademie v Praze - člen Slovenského filozofického sdružení SAV v Bratislavě

2 - člen Slovenského religionistického sdružení SAV v Bratislavě - člen Teologického fóra v Bratislavě VÝBĚR Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Publikované monografie: 4 Odborné texty publikované v ČR: 26 Odborné texty publikované v zahraničí: 20 Citace a ohlasy: 48 Monografie: ŠPINER, D. Nástin křesťanské etiky a jejího významu v hledání smyslu života. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ŠPINER, D. Člověk a náboženství. Příspěvek ke kreačně-evolučnímu porozumění člověka ve světle náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN X. ŠPINER, D. Podmienky utvárania duchovnej dimenzie ľudskej osobnosti. Prešov; Olomouc: Vydavatelstvo Michala Vaška; Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN ŠPINER, D. Eticko-filozofický aspekt výchovno-vzdelávacieho procesu. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Zahraniční studie a odborné články: ŠPINER, D. Človek ako tvorca duchovných a materiálnych hodnôt. In KACALA, J. (ed.) Slovakia plus. Zborník príspevkov z 1. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie konaného v dňoch 30. novembra až 2. decembra 1992 v Častej Papierničke. Bratislava: Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, s ISBN ŠPINER, D. Vplyv mystiky na postmoderné filozoficko-teologické myslenie. Časopis Kresťanskodemokratického zväzu pracovníkov vedy a školstva, 1996, č. 6, s ISBN ŠPINER, D. Fenomén mystiky v postmodernom umení. In BALÁŽOVÁ, J., KOLLÁR, K., PICHLER, T. Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. Bratislava: Filozofický ústav SAV, s ISBN ŠPINER, D. Nové antropologické prvky v kresťanskej filozofii. Za kresťanské porozumenie človeka, 1999, č. 1. s Pol ročenka SKA.

3 ŠPINER, D. Človek na cestách človek dialógu. In Filozofia a doba. Zborník príspevkov z II. slovenského filozofického kongresu konaného v dňoch októbra 2000 v Bratislave. Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Som schopný byt občanom...? In OBORNÝ, J. (ed.) Občan a občianstvo Bratislava: Katedra výchovy k občianstvu a jazykov Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, s ISBN ŠPINER, D. Úloha človeka v dnes dusivej kultúre. In GÁLIK, S. (ed.) Hodnotové aspekty súčasného sveta. Nitra: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Etický moment vo výchove k občianstvu. In DOPITA, M. (ed.) Občan ve 21. století kompetence výchovy k občanství. Bratislava: Rada Európy, s ISBN ŠPINER, D. Prosociálnost v etickej výchove. In Socialia 2004 II. Sborník příspěvku z mezinárodní konference konané v Hradci Králové Díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s ISBN ŠPINER, D. Etický aspekt filozofie vo výchovne vzdelávacom procese. In Filozofia a život život filozofie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 6. Výročného stretnutia SFZ v dňoch IX v Prešove. Prešov: IRIS 2004, s ISBN ŠPINER, D. Vláda rozumu ako problém v hľadaní ľudskej identity. In Hľadanie ľudskej identity. Banská Bystrica; Zvolen: Fakulta humanitných vied UMB; Bratia Sabovci s.r.o., 2004, s ISBN ŠPINER, D. Glaube. Dienst am Glauben, 2004, Heft 1 (Jänner - März), s ŠPINER, D. Sind wir imstande zusammen zu leben, schaffen wir das? In WICHARD, R. (Hrsg.) Mitteleuropa. Geistige Grundlagen Geschichte und Gegenwart Pädagogische Perspektiven. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN ŠPINER, D. Die Freiheit der verborgenen Kirche. Quart, Heft 3/2005, Zeitschrift des Forums Kunst Wissenschaft - Medien, Verlagspostamt A-1090 Wien, s Zulassungsnummer: 02Z032866M. ŠPINER, D. Úcta k životu v diele Alberta Schweitzera. In ANDREANSKÝ, E. (ed.) Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v kongresovom centre SAV v Smoleniciach novembra Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Univerzita, priestor pre vzdelávanie alebo kvalifikáciu. In Acta Philosophica Trnaviensia 13 Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe. Trnava: Filozofická fakulta TU s ISBN

4 ŠPINER, D. Etický pohľad na súčasnú vedu. In KORENÝ, P. (ed.) Fyzika a etika. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, s ISBN ŠPINER, D., Pluralita ako prejav postmoderny. In HAUER, T. (ed.) Mezi modernou a postmodernou III, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech února 2007 katedrou společenských věd VŠB TU Ostrava. Ostrava; Košice, Prešov: Technická univerzita Ostrava; Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach; Prešovská univerzita v Prešove, s ISBN ŠPINER, D. Dialog als ethnischer Maßstab der europäischen Identität. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN ŠPINER, D. Teilhardizmus ako myšlienkové dedičstvo umlčanej Cirkvi. In PLAŠIENKOVÁ, Z., SZOTEK, B., TOMAN, M. (eds.) Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: IRIS, s ISBN ŠPINER, D. Die Rolle der Universität als Brücke zwischen den Kulturen. In WICHARD, R. (Hrsg.) Brücken unter den Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN Tuzemské studie a odborné články: ŠPINER, D. Člověk v personálním chápání. In KOPECKÝ, M., ŠTEIGL, J., KRÁTOŠKA, J. (eds.) Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. Olomouc: Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP, s ŠPINER, D. Mystičky západu, recenzi práce Jána Letze. Listy, 2001, roč. 15., č. 5 6, s ISSN ŠPINER, D. Úloha slobody pri duchovnom utváraní a formovaní človeka. In KRÁMSKÝ, D. (ed.) Společenské vědy a policie. Praha: Vydavatelství PA ČR, s ISBN ŠPINER, D. In DEMANČUK, N., DEMJANČUKOVÁ, D., STARK, S. (eds.) Výchova a tradi- ce evropského myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s ISBN X ŠPINER, D. Dusivá kultura. In ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo, s ISSN ŠPINER, D. Diskurs s Albertom Schweitzerom. In ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium.

5 Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo. s ISSN ŠPINER, D. (ed.) Krize hodnot evropské kultury výzva nejen pro univerzitu. Sborník z axiologického sympozia. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, 2. mimořádné číslo. 46 s. ISSN ŠPINER, D. Dialog jako základ pre hodnotovú orientaciu. In PELCÁK, S. (ed.) Socialia K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové díl. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s ISBN ŠPINER, D. Recenzia: Úvahy o subjektivitě. e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. 2003, č. 1, s ISSN ŠPINER, D. Role svědomí ve výchově. In DOPITA, M., STANĚK, A. (eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN X. ŠPINER, D. Prosociálnost v etickej výchove. In Socialia 2004 II. Sborník příspěvku z mezinárodní konference konané v Hradci Králové Díl. Hradec Králové: Gaudeamus, s ISBN ŠPINER, D. Človek dialógu alebo výchova k dialógu. In PETRUCIJOVÁ, J., FEBER, J. (eds.) Člověk dějiny hodnoty jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech září 2004 v Ostravě. Ostrava: Repronis, s ISBN ŠPINER, D. Erziehung zum Hass sowie die neue Anrufung des Hasses in der Zeit der Erziehung zur Demokratie und Würde (Debatte über die Identität). In Češi a Němci v nové Evropě smíření jako naděje: Tschechen und Deutsche im neuen Europa Versöhnung als Hoffnung. Slavětín: Občanské sdružení SPERANZA, s ISBN ŠPINER, D. Die Bewegung als die Äußerung des Lebens. In HOGENOVÁ, A., MOSKALO- VÁ, J. (eds.) Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta s ISBN ŠPINER, D. Pohyb jako projev života. In HOGENOVÁ, A., MOSKALOVÁ, J. (eds.) Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. 2005, s ISBN ŠPINER, D. Výchova k nenávisti ako i nové vzývanie nenávisti v dobe výchovy k demokracii a dôstojnosti (Rozprava o identite). In Češi a Němci v nové Evropě smíření jako naděje: Tschechen und Deutsche im neuen Europa Versöhnung als Hoffnung. Slavětín: Občanské sdružení SPERANZA, 2005, s ISBN

6 ŠPINER, D. Porovnání Mojžíše s T. G. Masarykem z náboženské dimenze. In MARTONO- VÁ, T. (ed.) T. G. Masaryka Světová revoluce. Sborník příspěvků z XI. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 16. listopadu Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2005, s ISBN ŠPINER. D. Dialóg ako podmienka pre utvárajúci čin. In HOGENOVÁ, A., MOSKALOVÁ, J. (eds.) Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005, s ISBN ŠPINER, D. Pohyb jako projev života. Česká antropologie, 2006, 56, s ISSN ŠPINER, D. Problém duše a těla z biblického hlediska. In ŠTEIGL, J., KONEČNÝ, J. (eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech června 2007 na PdF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s ISBN ŠPINER, D. Nové vzývanie nenávisti v době výchovy k demokracii a dôstojnosti. In PETRU- CIJOVÁ, J., FEBER, J. (eds.) Člověk dějiny hodnoty III. jako filozofický, socio-kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Vysoká škola bánská Technická univerzita Ostrava, 2007, s ISBN ŠPINER, D. Zmysel pre krásu v umení, vzdelávaní a športe. In PELCLOVÁ, N. (ed.) Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Sborník z mezinárodní konference konané na Univerzitě Karlově Pedagogické fakultě v Praze dne Praha: Kreace, s.r.o., s ISBN ŠPINER. D. Význam univerzity pro formování studentů a občanů v duchu nového integrálního humanizmu. In STANĚK, A., MEZIHORÁK, F. (eds.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, o.s., s ISBN ŠPINER, D. Dialóg ako etická miera európskej identity. In NOVOTNÝ, Z. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN ŠPINER, D. Problém duše a tela z biblicko-filozofického hľadiska. In ŠTEIGL, J., KONEČNÝ, J. (eds.) Současné integrující přístupy k pojetí člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN

7 ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2000 Filozofia a doba, , Bratislava, SAV, Slovenská republika 2001 Človek, kultúra, hodnoty, , Píla pri Častej, SAV, Slovenská republika 2002 Občan a občianstvo 2002, , Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, Slovenská republika Výchova a tradice evropského myšlení, , Plzeň, Západočeská univerzita Společenské vědy a policie, , Praha, Policejní akademie Praha 2003 Krize hodnot evropské kultury.výzva nejen pro univerzitu, , Olomouc, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Hodnotové aspekty súčasného sveta, , Nitra, Slovenské filozofické združenie, Slovenská republika Hľadanie ľudskej identity, , Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied UMB, Slovenská republika 2004 Pragma jako tvůrčí čin ve výchově,umění a sportu, , Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Europski myslitelia Paul M. Zulehner, , Smolenice, Centrum pre európsku politiku, Slovenská republika SOCIALIA 2004, , Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK Filozofia a život život filozofie, , Prešov, Prešovská univerzita, Slovenská republika Člověk dějiny hodnoty II., , Ostrava, VŠB TU Ostrava

8 Katechetické dny, , Smilovice, Katedra společenských věd PdF OU Střední Evropa včera a dnes ve sjednocené Evropě, , Krakow, Institut historie pedagogické akademie Krakow, Polská republika T. G. Masaryk a světová revoluce, , Hodonín, Masarykovo muzeum 2005 Univerzita tradiční a netradiční ve výuce, , Plzeň, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita Pohyb ve výchově, umění a sportu, , Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova Migration, , Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski, Stiftung Haus der Action 365, Polská republika Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, , Smolenice, SAV, Slovenská republika Výchova k nenávisti, , Olomouc, Univerzita Palackého 2006 Morálka minulosti z pohľadu súčasnosti, , Prešov, Prešovská univerzita, Slovenská republika Fyzika a etika, , Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Slovenská republika Paul Wess-Reforma teológie a cirkvi, , Bratislava, Centrum pre európsku politiku, Slovenská republika 13. antropologické dny Člověk téma věčně živé, , Olomouc, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Begegnungen mit Fremden: Akkulturation Assimilation Integration, , Olomouc, Stiftung Haus der Action 365, KSV PdF UP Člověk Dějiny Hodnoty III., , Ostrava, VŠB TU Ostrava

9 SOCIALIA 2006, , Hradec Králové, Pedagogická fakulta UHK Jednota a mnohost, , Olomouc, FF a CMTF Univerzity Palackého 2007 Mezi modernou a postmodernou, , Ostrava, VŠB TU, Katedra společenských věd Hodnoty ve výchově, umění a sportu, , Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Integrální antropologie, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Dialóg medzi teológiou a filozofiou, , Marianka pri Bratislave, Centrum pre Európsku politiku, Slovenská republika I. Olomoucké dny antropologie a biologie , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, SRN Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe , Trnava, Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Slovenská republika Formování identity v mediálním světě , Smilovice, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 2008 Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo , Smolenice, Slovenské filozofické združenie pri SAV, Slovenská republika Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Historické a súčasné podoby myslenia a komunikácie , Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Slovenská republika

10 Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen, , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Maďarská republika 2009 Fyzika a etika IV. Veda, človek, príroda - tvorba, dilemy , Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Slovenská republika Auf der Straßenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Realita a fikcia , Smolenice, SFZ pri SAV, Slovenská republika Etika v časoch krízy , Trenčianské Teplice, Konrad-Adenauer Stiftung, Slovenská republika STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Trost der letzten Zeit 82. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Kirche in biblischer Gestalt 84. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Zur biblischen Rolle der Frauen 86. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Dieser Mensch war Gottes Sohn 88. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Jerusalem, wenn ich dich je vergesse 89. Sommertagung KAVÖ , Bildungshaus Stift Vorau, Akademikerverband Österreich, Österreich Letní škola německé kultury a jazyka Sommerschule der deutschen Kultur und Sprache , STIFTUNG HAUS der ACTION 365, SRN Letní škola německé kultury a jazyka Sommerschule der deutschen Kultur und Sprache , STIFTUNG HAUS der ACTION 365, SRN

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KOPEČEK, PhDr., Bc., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent české dějiny 20. století, regionální dějiny Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

ŽIVOTOPIS. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele Miroslav

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci FRANTIŠEK MEZIHORÁK, prof., PhDr., CSc., Dr.h.c. Pracovní zařazení: emeritní profesor Vědecké (odborné) zaměření: Nejnovější české a československé dějiny, dějiny evropanství a evropské integrace Adresa

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště:

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci JOSEF OBORNÝ, Prof., PhDr., Ph.D. Pracovní zařazení: profesor Vědecké (odborné) zaměření: dějiny filosofického myšlení, filosofie sportu Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám.

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci PAVEL KRÁKORA, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: České dějiny 19. a 20. století Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo

Více

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Miroslav DOPITA doc. Mgr., Ph.D. miroslav.dopita@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc. Specializace: současný český jazyk (morfologie, stylistika, jazyková kultura) Členka katedry od r. 1974. Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Sociální deviace, sociální gerontologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované sociologie

Sociální deviace, sociální gerontologie. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra aplikované sociologie Ž I V O T O P I S Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka SKOPALOVÁ Doc. PhDr., Ph.D. jitka.skopalova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669

3. Švec, V.: Sdílení znalostí ve školním prostředí, Česká pedagogická společnost, Pedagogická orientace, Brno, 2009, 22-37, ISSN 1211-4669 Výpis publikací Citace 1. Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běţné třídě základní školy, Grada, Nadání a nadaní. Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

2. mezinárodní konference

2. mezinárodní konference Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 2. mezinárodní konference O VÝCHOVĚ A VOLNÉM ČASE PROGRAM Konference se koná v rámci oslav 60. výročí vzniku fakulty pod záštitou

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA

ŽIVOTOPIS. Miroslav DOPITA ŽIVOTOPIS Osobní údaje Kestní jméno / Píjmení Tituly E-mail Státní píslušnost Miroslav DOPITA doc. Mgr., Ph.D. miroslav.dopita@upol.cz R Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu.

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu. Recenze Lucie Divišová francouzštiny ve výukovém centru Cavilam a ze vzniklého uceleného souboru výukového materiálu lze čerpat i při přípravě školních zahraničních výměnných pobytů nebo projektů v rámci

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Univerzalismus v etice jako problém

Univerzalismus v etice jako problém VLASTIMIL HÁLA Univerzalismus v etice jako problém K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích 3 Vydání knihy podpořilo Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu Akademie

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?

Média hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka? Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 17. 20. srpna 2014 XXI.

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Ústavem pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pořádá mezinárodní doktorandskou

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA 500 LET MACHIAVELLIHO DÍLA IL PRINCIPE

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1. oznámení Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy a Katedra biologie ve spolupráci s Českou antropologickou společností, s Českou společností entomologickou,

Více

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze

Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze Výuka práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově v Praze JUDr. et MgA. Petra Žikovská TAJEMNICE ÚSTAVU PRÁVA AUTORSKÉHO, PRÁV PRŮMYSLOVÝCH A PRÁVA SOUTĚŽNÍHO PRÁVNICKÉ FAKULTY, UNIVERZITY KARLOVY

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Jaromír Tauchen. Monografie

Jaromír Tauchen. Monografie Jaromír Tauchen Monografie Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4) Tauchen, J. Schelle, K. Veselá, R. Vojáček,

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více