Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci"

Transkript

1 GABRIELA MEDVEĎOVÁ, Mgr. Pracovní zařazení: odborná asistentka Vědecké (odborné) zaměření: politický systém ČR po roce 1993, didaktika občanské výchovy, občanské nauky a společenských věd Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, , Olomouc Telefon: Vyučované předměty: politologie a didaktika ŽIVOTOPIS Datum a místo narození: ve Šternberku Střední odborné učiliště Olomouc, Štursova 14. Ekonom obchodního provozu Bc., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor německý jazyk Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor učitelství německého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol 2005 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně doplňující studium učitelské kvalifikace německý jazyk pro střední školy 2007 dosud doktorské studium, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika Učitelka německého jazyka a občanské výchovy, Soukromá SPŠ stavební v Olomouci, U Hradiska 7, Olomouc Klášterní Hradisko Učitelka občanské nauky, Střední zemědělská škola v Olomouci, U Hradiska 7/4, Olomouc Klášterní Hradisko Lektorka německého jazyka, Lingua Centrum, jazyková škola Olomouc, U stadionu 10, Olomouc

2 2006 dosud Odborná asistentka, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PŮSOBENÍ V ODBORNÝCH GRÉMIÍCH - Česká politologická společnost VÝBĚR Z PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Publikované monografie: 1 Odborné texty publikované v ČR: 13 Odborné texty publikované v zahraničí: 14 Citace a ohlasy: 33 Monografie: Kolektivu autorů. Německo-český, česko-německý studijní slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, Zahraniční studie a odborné články: MEDVEĎOVÁ, G. Der Herbst im Taubertal. In WINCKLER S., JEBENS A. Verantwortung für die Berliner Republik. Dresden: Edition Antaios, KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Ohlasy na hnutí Solidarita v Československu v letech In ŚWIDER, M., PATELSKI, M. (Eds.) Opolskie drogi do niepodległości. Opole: Uniwersytet Opolski, 2007, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G., HAMPL, D. Československá demokracie ve středoevropském kontextu. In KOSOWSKA-RATAJ, J., NYCZ, E. Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego. Opole: Instytut Śląski Sp. z o.o., 2008, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G., HAMPL, D. Německá menšina v Československu po roce In PAŁYS, P. (ed.) Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej w 60-lecie uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. Opole: Urzęd Miasta Opola, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Die Identität der deutschen Minderheit im tschechischen Kulturraum Das Bild des Lebens in der Literatur. In WICHARD, R. (ed.) Europäische Identität. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, 2008, s ISBN

3 MEDVEĎOVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinandern. In WICHARD, R. (Hrsg.) Brücken zwischen den Kulturen. Geistige Grundlagen, Historische Beispiele, Zeitfragen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S MEDVEĎOVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský březen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy, vzájemné vlivy. In ŚWIDER, M., KISIELEWICZ, D. (eds.) Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s MEDVEĎOVÁ, G., KRÁKORA, P. Česko-polská vědecko-pedagogická spolupráce po roce 1989 s akcentem na Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu v Opolí. In JASIŃSKY, Z., CIMAŁA. B. Wybrane problemy czesko-polskiej współpracy kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Opole: Instytut Nauk Pegagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G., KRÁKORA, P. Polský březen a Pražské jaro. Paralely, ohlasy a vzájemné vlivy. In ŚWIDER, M., KISIELEWICZ, D. Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Tschechen und Deutsche nebeneinander. In WICHARD, R. (Hrsg.) Brücken unter den Kulturen. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, S ISBN KRÁKORA, P., MEDVEĎOVÁ, G. Studenten in der Tschechoslowakei und ihr Widerstand gegen die totalitäre Macht. In ŚWIDER, M. (ed.) Młodzież kontra system. Rola opozycji młodzieżowiej w walce o niepodległość w latach Opole: Polskie Towarzystwo Historyczne, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Das Tschechoslowakische Schulwesen am Kreuzweg. In WICHARD, R. Kreuzwege. Kulturbegegnung im öffentlichen Raum. Frankfurt am Main: Stiftung Haus der Action 365, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Stadtschulausschuss für die deutschen Schulen in Olmütz. In BADURA, H., SÁRI, M. et al. Interkulturelles Lernen in Ostmitteleuropa. Geschichte Theorie Methoden Praxis. Wien: Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Olmütz, den 29. Oktober In Tudás Meznedzsment. Pécs: A Pécsi Tudományegyetem, s ISSN Tuzemské studie a odborné články: POLÁKOVÁ, G. Mutters Glück Mateřské štěstí. In POLÁKOVÁ J., ESSELBORN K. Čert ví. Keine Ahnung. Deutssprachige literarische Texte der Gegenwart. Olomouc: VUP, Překlad.

4 MEDVEĎOVÁ, G. Výchova k občanství a evropanství. E-Pedagogium, 2007, č. 2, s ISSN Recenze. MEDVEĎOVÁ, G., KRÁKORA P. Mnohonárodnostní společnost a politické strany v českých zemích v období Habsburské monarchie se zvláštním zřetelem na Moravu. In DOPITA, M., STANĚK, A. (eds.) Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Identita německé menšiny v českém kulturním prostředí mezi léty In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumných projektech studentu doktorských studijních programů. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference Olomouc: Votobia, 2007, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Občanská nauka v atmosféře I. Československé republiky. In MEZIHORÁK, F., STANĚK, A. (eds.) Výchova k občanství pro 21. století. Praha: SPHV, 2008, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Identita německé menšiny v českém kulturním prostředí mezi léty Obraz života v literatuře. In NOVOTNÝ, Z. (ed.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia IV. Evropská a národní identita. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. German s Minority s Identity in the Czech Cultural Environment within Life Image in Literature. In STANĚK, A. (ed.) Multikulturní výchova jako možná cesta ke vzájemnému poznávání a pregraduální příprava učitelů. Praha: Nakladatelství Epocha, s.r.o., s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Češi a Němci vedle sebe poslední rok. In KRÁKORA, P., NOVOTNÝ, Z. (eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia V. Mosty mezi kulturami. Olomouc: Univerzita Palackého, s ISBN , ISSN MEDVEĎOVÁ, G. Česká sociální demokracie v procesu tranzice. In KRÁKORA, P. a kol. Svobodné volby v Československu 1990 Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Multikulturní Olomouc vs. 28. říjen 1918 v deníku Mährisches Tagblatt. in KRÁKORA, P. a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Nakladatelství Epocha, s ISBN MEDVEĎOVÁ, G. Československé školství na křižovatce. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Civilia VI. Mosty mezi kulturami, 2010, č. 1, s ISSN MEDVEĎOVÁ, G. Činnost olomouckého městského školského výboru pro německé školy v letech Revue pro oborovou didaktiku společenských věd. Civilia. Vzdělání a jeho interkulturní kontext Roč. 2, č.2, s ISSN

5 MEDVEĎOVÁ, G. Učitelé a učitelské povolání v Československu let ve světle menšinového školství na Olomoucku. In KRÁKORA, P. a kol. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. Praha: Nakladatelství Epocha s.r.o., s ISBN ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH KONFERENCÍCH 2006 Begegnungen mit Fremden: Akkulturation Assimilation Integration, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Ciężkie Dni 25 rocznica wprowadzenia stanu wojennego v Polsce na Śląsku Opolskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika 2007 Europäische Identität, , Frankfurt am Main, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, SRN Podmiotowość i tolerancja w społecznościach lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, , Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika Periodizace dějin Slezska, , Opava, Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 2008 Marzec 68 z czterdziestoletniej perspektywy, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika Podpora dalšího vzdělávání, , Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje Evropský sociální fond Mniejśzosci narodowe i etniczne w Europie Środkowej, , Opole, Uniwersytet Opolski, Institut Historii, Polská republika. Výchova k občanství a její význam pro společnost 21. století, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Osmašedesátý Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta

6 Die Brücken der grenzüberschreitenden Kulturen, , Pécs, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources, Maďarská republika Współpraca Polsko-Czeska po II wojnie światowej, , Rogów Opolski, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, Polská republika 2009 Obnova demokracie v Československu po roce Celostátní a regionální aspekty, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Auf der Strassenkreuzung der Städte, , Kraków, Instytut Pedagogiczny, Polská republika Vertreibung europäisch erinnern, , Krżyzowa, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Universitet Opolski Instytut Historii, Polská republika Śląsk Opolski w dobie transformacji, , Opole, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski, Polská republika 2010 Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Interkulturelles Lernen, , Baja, Eötvös József Fóiskola, Maďarská republika Tschechen und Deutschen in dem 20. Jahrhundert, , München, Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste, SRN Wandel der Geschlechterrollen in Europa oder Das Spannungsfeld der demographischen Zukunft Europas, , Wien, Europäische Akademie für Lebensforschung, Integration und Zivilgesellschaft, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Hanns-Seidel-Stiftung (München), Rakouská republika 2011 Etika a současná společnost. Svoboda, odpovědnost, solidarita , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, Česká republika. Multikulturní výchova (praktická dílna).

7 Europa zwischen Globalisierung und Regionalisierung, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta Dziesięć lat partnerstwa Województwa Opolskiego i Kraju Ołomunieckiego , Opole, Instytut Politologii, Uniwersytet Opolski, Polská republika Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta. Aktuální společenskovědní pohledy a výchova k demokratickému občanství , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Česká republika. Zwangsmigrationen im Zusammenhang des 2. Weltkriegs, , Heidelberg, Pädagogische Hoschule Heidelberg, Fakultät für Natur- und Gesselschaftwissenschaften, SRN Dvacet let od zániku československé federace. Proměny vztahů Čechů a Slováků od roku 1918 po současnost, , Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta STUDIJNÍ POBYTY A STÁŽE Září 1997 Březen 1999 Září 1999 Listopad 1999 Březen 2000 Září 2000 Březen 2001 Srpen 2001 Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Sdružení pro výchovu a demokracii, Poděbrady Goethe-Institut, Praha Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN Goethe-Institut, Praha Goethe-Institut Berlin, Berlín, SRN; Seminar: Literatur im 20. Jahrhundert

8 Září 2001 Září 2002 Září 2003 Březen 2005 Říjen 2005 Prosinec 2008 Duben 2012 Deutsch-Europäisches Bildungswerk, Hessen und Wiesbaden, SRN; Seminar Geschichtlicher Erfahrungsaustausch zwischen Deutschen und Tschechen als Grundlage für die Zusammenarbeit Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace přednášky na téma Schulwesen in der Tschechischen Republik) Studienzentrum Weikersheim e. V. Deutschland morgen, Weikersheim, SRN (realizace přednášky na téma Die Tschechische Republik auf dem Weg in die EU), udělena Medaile za zásluhy Caledonian School, Praha Goethe-Institut, Ostrava Pädagogische Hoschule Heidelberg, Lehrstuhl für Naturund Gesellschaftswissenschaften, Heidelberg, SRN University of Pécs, Institute of Cultural Sciences, Pécs Maďarsko DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Expertní činnost - Členka poroty okresního kola SOČ pro okres Olomouc, duben Oponent a porotce okresního kola Středoškolské odborné činnosti, Olomouc 2007, obor Společenské vědy a didaktika - Oponent a porotce krajského kola Středoškolské odborné činnosti, Prostějov 2007, obor Společenské vědy - Oponent a porotce okresního kola Středoškolské odborné činnosti, Olomouc 2008, obor Společenské vědy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu soutěže středoškolské odborné činnosti, Prostějov 2008, obor Společenské vědy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 30. celostátní přehlídky SOČ, Vansdorf 2008, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

9 - Oponent a porotce okresního kola Středoškolské odborné činnosti, Olomouc 2009, obor Společenské vědy a didaktika - Oponent a člen Krajského kabinetu soutěže středoškolské odborné činnosti, Prostějov 2009, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory - Oponent a člen odborné hodnotící komise 31. celostátní přehlídky SOČ, Dvůr Králové 2009, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory - Oponent a porotce okresního kola Středoškolské odborné činnosti, Olomouc 2010, obor Společenské vědy - Oponent a člen odborné hodnotící komise 32. Celostátní přehlídky SOČ, Chrudim 2010, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 33. Celostátní přehlídky SOČ, Sezimovo Ústí 2011, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy. - Oponent a člen odborné hodnotící komise 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Kutná Hora, 2012, obor Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské vědy. Resortní úkol A02 Modelové očekávané výstupy tematických okruhů pro průřezová témata základního a gymnaziálního vzdělávání. Členka autorského týmu pro Multikulturní výchovu pro ZŠ a G. Odborný posudek studijní opory k modulu Formování občanských postojů prostředky mediální výchovy. Formy participace v moderních demokraciích. Etická výchova. Aplikace evropských standardů vzdělávání v podmínkách Moravskoslezského kraje. Kulturní diverzita a sociální patologie. Projekt CZ.1.07/2.200/ I-I-I (Inovace-interdisciplinarita- Integrace). Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce. Název: Formy a prostředky rozvíjení aktivní participace. Autor: Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Spolupráce se zahraničními univerzitami - Pädagogische Hochschule Heidelberg, Heidelberg, SRN - Uniwersytet Opolski, Opole, Polská republika - Univerzita Pécs, Pécs, Maďarsko

10 - Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg, SRN Členství v odborných komisích a školských radách - Komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje - Kulturní komise Rady města Olomouce - Školská rada Střední průmyslové školy elektrotechnické, Božetěchova 755/3, Olomouc - Školská rada při Základní škole Olomouc, Heyrovského Komise městské části 15. Olomouc Nové sady

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC. spol. s r. o. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OLOMOUC spol. s r. o. Řepčínská 239/101, 779 00 OLOMOUC Tel., fax: 585 411 935 603 864 891 Web: www.skolaodborna.cz E mail: skola@skolaodborna.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Přílohy. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 IV. Přílohy Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Složení panelu č. 4 Sociální a kulturní

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ

SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ SVATOJÁNSKÁ KOLEJ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Svatém Janu pod Skalou dne 21. 10. 2014 RNDr. Věra Štěpinová, PhD. Schváleno

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více