Vzdělávací programy I.E.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací programy I.E.S."

Transkript

1 Vzdělávací programy I.E.S. podzim zima 2013

2 Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova Brno - Řečkovice Tel.: Mobil: Mail: Web:

3 POSKYTUJEME akreditované vzdělávání konference semináře koordinace evropských projektů mezinárodní spolupráce vzdělávání na klíč školení celých týmů odborné výcviky AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. vzdělávací instituce u MŠMT ČR pod číslem /05-25 vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách u MPSV ČR pod číslem 2011/0349-I nabízené vzdělávací kurzy jsou akreditovány u MŠMT a MPSV akreditované kurzy u MPSV jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách kurzy na klíč lze po domluvě akreditovat u dalších vybraných institucí dle přání zadavatele aktuální informace o akreditacích je možné nalézt na našem webu NOVINKY podzim 2013 Řešení problémů v třídním kolektivu, Využití internetu v drogovém poradenství, PR a marketing pro NNO, SLEVY 20% sleva na veškeré kurzy pro studenty denního VŠ studia 20% sleva na veškeré kurzy pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené 10% na veškeré kurzy pro tři a více zájemců z jedné organizace 1

4 KURZY NA KLÍČ Nabízíme možnost uspořádat pro Vás vzdělávací aktivity splňující Vaše individuální nároky. Přijedeme k Vám a vyškolíme Vaše zaměstnance nebo Vám poskytneme vlastí vzdělávací místnosti s dostatečnou kapacitou. S desetiletou praxí se naše nabídka řadí k jedné z největších na trhu v oblasti vzdělávání pracovníků neziskových organizací a sociálních služeb. Kromě jednodenních i vícedenních kurzů, seminářů a dlouhodobých vzdělávacích výcviků pro Vás připravíme vzdělávání, které je potřebné k zařazení do dotačních či evropských projektů. Kontaktujte nás na KURZY V ANGLIČTINĚ Úvod do první pomoci při šikanování Soft Skills Individualizace a diferenciace žáků v procesu učení Základy první pomoci Základy sociálně-právní problematiky při práci s dětmi a mládeží Pokud se v nabídce nenachází kurz v anglickém jazyce, o který byste měli zájem, kontaktuje nás, prosím, na Další kurzy lze na základě Vašich požadavků připravit. EVROPSKÉ PROJEKTY První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny Trvání projektu: Cílem projektu je umožnit patologickým hráčům nastoupit funkční léčbu a vymanit se ze závislosti, zabránit prohlubování současného negativního stavu či krize u cílové skupiny a předcházet možným budoucím komplikacím díky včasné a dostupné intervenci. Dalším důležitým cílem projektu je zlepšovat kvalitu 2

5 života klientů, tj. patologických hráčů, formou léčby, sociálního a finančního poradenství a také formou práce s blízkými klienta. JOB klub v TK Podcestný Mlýn Trvání projektu: Cílovou skupinou projektu jsou osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, případně smíšené závislosti, kteří jsou starší 18 let a kteří se rozhodli pro rezidenční léčbu v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn. řadě spočívá přínos projektu v zážitku dobře vykonané smysluplné práce, která přispívá značnou měrou k rozvoji pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí klientů. Dále rozvíjí motivaci a učí klienty hospodaření s finančními prostředky. I tyto vedlejší produkty vedou ke snížení rizik budoucího selhání. TYTO PROJEKTY JSOU FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. Cílem projektu je prostřednictvím efektivního využití již stávající služby vybavit klienty terapeutické komunity Podcestný mlýn všemi základními nástroji k získání a udržení si pracovního místa. K tomuto osobnostnímu růstu bude docházet v průběhu léčebného programu, což následně povede ke snížení zatěžování pomáhajících institucí financovaných státem. Současně projekt omezuje riziko relapsu klientů z důvodu jejich schopnosti pružněji reagovat na situace přicházející po uplynutí léčby. V neposlední 3

6 4 OBSAH Kurzy září 08 Krizová intervence, Poradenské dovednosti I, Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování, nebo Seminář Informační vzdělávání pracovníků sociál. služeb, Úvod do problematiky patologického hráčství gambling, Specifická témata krizové intervence Krize jako ztráta, ztráta jako krize, Základy asertivních dovedností, Prevence vyhoření, Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS, Kurzy říjen 13 Umění rozhovoru v socioterapeutické práci, Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb, Řešení problémů v třídním kolektivu, Využití internetu v drogovém poradenství, Prevence relapsu, Dramaterapie, Úvod do první pomoci při šikanování, Krizová intervence, Kurzy listopad 17 Základy time managementu, Prevence drogových závislostí, Motivační rozhovory a práce s klientem SPECIAL, Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta,

7 19 Krizová intervence, Alkoholismus problematika kombinované závislosti, Žena a drogová závislost problematika gender, Úvod do problematiky práce s rodiči, Tvorba zážitkových školních preventivních programů, PR a marketing pro NNO, Kurzy prosinec 22 Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC, Poradenské dovednosti II, Krizová intervence v praxi, Seminář Case management v ČR,

8 6

9 KURZY PODZIM ZIMA 2013 Před registrací na kurz si prosím pozorně přečtěte nové organizační pokyny, které jsou platné od 10. ledna Najdete je na našich stránkách 7

10 ZÁŘÍ Krizová intervence Poradenské dovednosti I Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PhDr. Ludvík Běťák Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Michal Horák Kurz má za cíl zprostředkovat několik teorií umožňujících rychlé mapování situace klienta a hledání pro něj adekvátního řešení. Dále pak umožní nácvik jednotlivých dovedností, které aplikují zmíněná teoretická východiska do poradenské praxe. Zamyslíme se nad základními kvalitami poradce a vyzkoušíme možnosti intervence v kontaktu s mlčícími a zahlcujícími klienty. Prostor bude i pro konkrétní situace účastníků v poradenském procesu. 8

11 ZÁŘÍ Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování (1. běh) Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování (2. běh) Termín semináře: Délka semináře: 8 hodin Účastnický poplatek: 0 Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Mgr. et Mgr. Lucie Bukáčková, Mgr. Alžběta Podškubková Dotovaný seminář s bezplatnou účastí, který je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol. Termín semináře: Délka semináře: 8 hodin Účastnický poplatek: 0 Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Mgr. et Mgr. Lucie Bukáčková, Mgr. Alžběta Podškubková Dotovaný seminář s bezplatnou účastí, který je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol. 9

12 ZÁŘÍ Seminář Informační vzdělávání pracovníků sociálních služeb Úvod do problematiky patologického hráčství gambling Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: 500 Kč PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. Seminář je určen všem pracovníkům sociálních služeb a studentům sociálních oborů, kteří mají kladný vztah k informačním a komunikačním technologiím, mají zájem dozvědět se základní informace o problematice informačního vzdělávání a chtějí pomoci klientům s rozvojem jejich základní informační gramotnosti. Seminář je určen také všem, kteří chtějí zvýšit svoje vlastní informační dovednosti. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Kurz nabízí profesionálům v sociálních službách, poradenským pracovníkům setkávajícími se ve své praxi s klienty ohroženými patologickým hráčstvím, úvodní vstupní orientaci v problematice patologického hráčství s přesahy k možným intervencím. 10

13 ZÁŘÍ Specifická témata krizové intervence, Krize jako ztráta, ztráta jako krize Základy asertivních dovedností Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová V tomto kurzu nabízíme techniky a strategie řešení nejčastějších typů krizí vyskytujících se nejen v sociální práci, ale i v našem životě. Zaměřujeme se zejména na krizi pramenící ze ztráty něčeho např. domova, pracovního místa, role, zdraví, atd., nebo někoho ztrátu v důsledku rozvodu, rozchodu, smrti atd. V každém z uvedených témat uvedeme jednotlivé zásady pro krizovou intervenci. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Představení a využití asertivních technik a jejich využití při předcházení a řešení konfliktů. Konkrétně se bude jednat o nácviky, jak vyjádřit nepříjemná rozhodnutí a setrvat na svém stanovisku při oprávněném nároku, poznat pokusy o manipulaci a bránit se jí a také přijímat ocenění a kritiku. Je kladen důraz na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací. 11

14 ŘÍJEN Prevence vyhoření Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Praktický kurz pro všechny, kteří chtějí pracovat s radostí a efektivně. V kurzu převažují praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a hledání zdrojů v prevenci vyhoření, počítá s osobním nasazením účastníků. Kurz je určen pracovníkům různých pomáhajících profesí, sociálním pracovníkům, vychovatelům, obecně všem, kteří pracují s lidmi. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, Ph.D., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcvikuse absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. 12

15 ŘÍJEN Umění rozhovoru v socioterapeutické práci Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová Účastníci kurzu si osvojí dovednosti vést rozhovor jako základní nástroj své práce, který vede k získání a udržení spolupráce s klienty, naučí se aktivně reagovat na potřeby klientů v individuální i skupinové práci a ve spolupráci s klientem zvyšovat kvalitu jeho života. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Bc. David Krčmář, Luboš Bičan Účastníci kurzu získají teoretické znalosti i praktický návod týkající se jednání a zvládání nebezpečných situací, prakticky si vyzkoušejí techniky sebeobrany zaměřené na zvládání agresivního klienta, osobní sebeobranu a prevenci fyzického napadení v kontextu práce pracovníka sociálních služeb. Dále se seznámí s psychologií útočníka a naučí se praktické techniky osobní sebeobrany v souladu se zákony. 13

16 ŘÍJEN Řešení problémů v třídním kolektivu Využití internetu v drogovém poradenství Akreditovaný kurz: MŠMT Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Magdalena Valášková, Mgr. Jan Veselý, PhD., Ing. Radovan Voříšek Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení s převažující interaktivní formou. V první části se frekventanti seznámí s možnostmi diagnostiky třídního kolektivu, které mohou využít učitelé, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci. V další části se kurz zaměřuje na možnosti prevence a intervence nejčastějších sociálně patologických jevů v kolektivu třídy. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jakub Černý, Mgr. Roman Hloušek Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými znalostmi o problematice poskytování sociální a psychologické pomoci po internetu i praktickými dovednostmi pro internetový kontakt s klientem na dálku. Účastník kurzu se seznámí se základními identifikovanými tématy v drogovém poradenství a s principy odpovídání v souvislosti s konkrétními problematickými oblastmi. 14

17 ŘÍJEN Prevence relapsu Dramaterapie Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet jim a zlepšit své sociální dovednosti v případě jejich zvládání). Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Jan Bartošek, Mgr. Jan Veselý, PhD. Účastníci prožijí základní techniky a strategie. Kurz je vhodný pro ty, kteří dramaterapii při své práci používají, či se o ni jakkoliv zajímají, ale i pro ty, kteří o dramaterapii nic nevědí, ale nebojí se vyzkoušet její techniky sami na sobě. 15

18 ŘÍJEN Úvod do první pomoci při šikanování LISTOPAD Krizová intervence Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Radovan Voříšek Účastník vzdělávacího programu si osvojí základní postupy první pomoci při šikaně a kyberšikaně, které bude moct využít v praxi. Osvojí si základní přístup, jehož zvládnutí umožní účastníkům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PhDr. Ludvík Běťák Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. 16

19 LISTOPAD Základy time managementu Prevence drogových závislostí Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Cílem vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice time managementu a naučit se jak efektivně vyžívat a plánovat nejen pracovní, ale i osobní život. Program poukazuje na výhody time managementu jako součást pracovního procesu v sociální práci. Kurz je prakticky zaměřený. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Ing. Radovan Voříšek Účastníci se seznámí se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled o nejužívanějších drogách. Rovněž obeznámí účastníky s jejich účinky, zdravotními riziky, novými trendy a metodami práce s klienty na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek. 17

20 LISTOPAD Motivační rozhovory a práce s klientem - SPECIAL Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, Ph.D., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová Kurz je určen všem, kteří řeší krizové a obtížné situace s klienty či pacienty. Účastníci si osvojí dovednosti vedoucí k podpoře klienta a posílení vlastních kompetencí při zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, seznámí se se zásadami komunikace a možností poznání nových cest řešení krizových okamžiků jeho života. 18

21 LISTOPAD Krizová intervence Alkoholismus problematika kombinované závislosti Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč MUDr. Pavel Mošťák Kurz pomůže účastníkům odhalit znaky závislosti, dozví se základní informace o službách a možnostech léčby a také informace o tom, jak a kam případně tyto lidi dále směrovat. V programu vystoupí i členové svépomocných skupin Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů, kteří zde představí poslání a cíl 12 krokového programu. 19

22 LISTOPAD Žena a drogová závislost, problematika gender Úvod do problematiky práce s rodiči Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PaedDr. Martina Richterová Těmínová Odborný seminář bude zaměřen na specifika práce se ženami, drogovými uživatelkami. Je určen především všem pracovníkům v adiktologických službách, kteří s touto specifickou skupinou pracují, a to ve všech typech zařízení. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PaedDr. Martina Richterová Těmínová Obsahem kurzu bude teoretické seznámení s typologií rodin uživatelů návykových látek. Popis vzájemných mechanismů, modelů klient jako zachránce rodiny, závislost jako onemocnění celé rodiny a problematika kodependence. Dále se v praktické části bude věnovat základním poradenským intervencím v rámci rodinného systému krok za krokem, modelovým cvičením, kontraktování, etickým principům v práci s rodinou. 20

23 LISTOPAD Tvorba zážitkových školních preventivních programů PR a marketing pro NNO Akreditovaný kurz: MŠMT Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jan Veselý, PhD. Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních dovedností a znalostí potřebných k tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Kurz je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů ve školských zařízeních. V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na praxi vycházející z konkrétních podmínek. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Tomáš Eichler Vzdělávací program poskytne účastníkům potřebnou teoretickou i praktickou základnu v problematice, zaměří se na smysl a nezbytnost využívání PR managementu a marketingu v neziskovém sektoru v návaznosti na vlastní prezentaci, propagaci sociální služby, zajišťování finančních i nefinančních prostředků neziskové organizace a poskytne prostor pro řešení modelových a krizových situací v kontextu daného tématu. 21

24 PROSINEC Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC Poradenské dovednosti II Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, PhD., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Michal Horák Vzdělávací program navazuje na kurz Poradenské dovednosti I a klade si za cíl prohloubení a upevnění získaných dovedností a znalostí pro vedení poradenského kontaktu. Kurz je připraven tak, aby přinesl teoretické poznatky i praktické zkušenosti dobře aplikovatelné v poradenské praxi. 22

25 Krizová intervence v praxi Seminář Case management v ČR 2013 Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Místo konání: Brno, Vzdělávací centrum I.E.S. PhDr. Ludvík Běťák Navazující kurz určený absolventům kurzu Krizová intervence. Kurz Krizová intervence v praxi je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují i k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Termín semináře: Délka semináře: 16 hodin Účastnický poplatek: Kč Místo konání: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1 3. ročník semináře o case managementu se bude zabývat jeho konkrétními aplikacemi v různých kontextech (duševní zdraví, závislosti, mladí lidé v obtížných situacích, apod.) s důrazem na otázky: Jaké podmínky musí být vytvořeny, aby case management fungoval? Jaké by měly být první kroky? 23

26 NÁŠ TÝM Martin Boxan ředitel Vzdělávacího centra I.E.S., projektový manažer Miriam Veselá koordinátorka vzdělávacích aktivit akreditační řízení, kurzy na klíč Pavlína Boxanová projektová manažerka INFORMACE PRO ZÁJEMCE Veškeré informace naleznete na našich stránkách FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČ: DIČ: CZ č. účtu: Volksbank /6800 Vydalo Sdružení Podané ruce, o.s. počet výtisků: 400 návrh obálky a sazba: Mgr. Jakub Vémola, Cube studio (www.cube-studio.cz) 24

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO/LÉTO 2008 I. E. S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit

DIAKONICKÝ INSTITUT. Katalog vzdělávacích aktivit DIAKONICKÝ INSTITUT Katalog vzdělávacích aktivit Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, po více než pěti letech existence Diakonického institutu jako vzdělavatele nabízejícího kvalifikační i další vzdělávání

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325

P-centrum. Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 P-centrum Plachého 6 301 00 Plzeň Tel.: 377 220 325 OBSAH P-centrum, CPPT, o. p. s. 2 Vzdělávací služby P-centra 2 Specializační kurz prevence rizikového chování 3 Tematické semináře 5 Semináře na klíč

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové,

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, Úvod Úvod Vážení pracovníci zařízení poskytujících sociální služby, vážené kolegyně a kolegové, v úvodníku k minulé programové nabídce jsem konstatoval, že nejmladší segment dalšího vzdělávání realizovaného

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj).

Vzdělávací programy začínají v 9.30 hod. (pokud není u termínu konání uveden jiný údaj). VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (aktualizace ke dni 21.

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací

Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017. Materiál určený k procesu konzultací Statutární město Ústí nad Labem Návrh 5. Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem na roky 2014-2017 Materiál určený k procesu konzultací PLÁN OBSAHUJE NÁVRH NA USTAVENÍ A UDRŽENÍ SÍŤĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více