Vzdělávací programy I.E.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací programy I.E.S."

Transkript

1 Vzdělávací programy I.E.S. podzim zima 2013

2 Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova Brno - Řečkovice Tel.: Mobil: Mail: Web:

3 POSKYTUJEME akreditované vzdělávání konference semináře koordinace evropských projektů mezinárodní spolupráce vzdělávání na klíč školení celých týmů odborné výcviky AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. vzdělávací instituce u MŠMT ČR pod číslem /05-25 vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách u MPSV ČR pod číslem 2011/0349-I nabízené vzdělávací kurzy jsou akreditovány u MŠMT a MPSV akreditované kurzy u MPSV jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách kurzy na klíč lze po domluvě akreditovat u dalších vybraných institucí dle přání zadavatele aktuální informace o akreditacích je možné nalézt na našem webu NOVINKY podzim 2013 Řešení problémů v třídním kolektivu, Využití internetu v drogovém poradenství, PR a marketing pro NNO, SLEVY 20% sleva na veškeré kurzy pro studenty denního VŠ studia 20% sleva na veškeré kurzy pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené 10% na veškeré kurzy pro tři a více zájemců z jedné organizace 1

4 KURZY NA KLÍČ Nabízíme možnost uspořádat pro Vás vzdělávací aktivity splňující Vaše individuální nároky. Přijedeme k Vám a vyškolíme Vaše zaměstnance nebo Vám poskytneme vlastí vzdělávací místnosti s dostatečnou kapacitou. S desetiletou praxí se naše nabídka řadí k jedné z největších na trhu v oblasti vzdělávání pracovníků neziskových organizací a sociálních služeb. Kromě jednodenních i vícedenních kurzů, seminářů a dlouhodobých vzdělávacích výcviků pro Vás připravíme vzdělávání, které je potřebné k zařazení do dotačních či evropských projektů. Kontaktujte nás na KURZY V ANGLIČTINĚ Úvod do první pomoci při šikanování Soft Skills Individualizace a diferenciace žáků v procesu učení Základy první pomoci Základy sociálně-právní problematiky při práci s dětmi a mládeží Pokud se v nabídce nenachází kurz v anglickém jazyce, o který byste měli zájem, kontaktuje nás, prosím, na Další kurzy lze na základě Vašich požadavků připravit. EVROPSKÉ PROJEKTY První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny Trvání projektu: Cílem projektu je umožnit patologickým hráčům nastoupit funkční léčbu a vymanit se ze závislosti, zabránit prohlubování současného negativního stavu či krize u cílové skupiny a předcházet možným budoucím komplikacím díky včasné a dostupné intervenci. Dalším důležitým cílem projektu je zlepšovat kvalitu 2

5 života klientů, tj. patologických hráčů, formou léčby, sociálního a finančního poradenství a také formou práce s blízkými klienta. JOB klub v TK Podcestný Mlýn Trvání projektu: Cílovou skupinou projektu jsou osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, případně smíšené závislosti, kteří jsou starší 18 let a kteří se rozhodli pro rezidenční léčbu v Terapeutické komunitě Podcestný Mlýn. řadě spočívá přínos projektu v zážitku dobře vykonané smysluplné práce, která přispívá značnou měrou k rozvoji pocitu vlastní hodnoty a sebevědomí klientů. Dále rozvíjí motivaci a učí klienty hospodaření s finančními prostředky. I tyto vedlejší produkty vedou ke snížení rizik budoucího selhání. TYTO PROJEKTY JSOU FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. Cílem projektu je prostřednictvím efektivního využití již stávající služby vybavit klienty terapeutické komunity Podcestný mlýn všemi základními nástroji k získání a udržení si pracovního místa. K tomuto osobnostnímu růstu bude docházet v průběhu léčebného programu, což následně povede ke snížení zatěžování pomáhajících institucí financovaných státem. Současně projekt omezuje riziko relapsu klientů z důvodu jejich schopnosti pružněji reagovat na situace přicházející po uplynutí léčby. V neposlední 3

6 4 OBSAH Kurzy září 08 Krizová intervence, Poradenské dovednosti I, Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování, nebo Seminář Informační vzdělávání pracovníků sociál. služeb, Úvod do problematiky patologického hráčství gambling, Specifická témata krizové intervence Krize jako ztráta, ztráta jako krize, Základy asertivních dovedností, Prevence vyhoření, Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS, Kurzy říjen 13 Umění rozhovoru v socioterapeutické práci, Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb, Řešení problémů v třídním kolektivu, Využití internetu v drogovém poradenství, Prevence relapsu, Dramaterapie, Úvod do první pomoci při šikanování, Krizová intervence, Kurzy listopad 17 Základy time managementu, Prevence drogových závislostí, Motivační rozhovory a práce s klientem SPECIAL, Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta,

7 19 Krizová intervence, Alkoholismus problematika kombinované závislosti, Žena a drogová závislost problematika gender, Úvod do problematiky práce s rodiči, Tvorba zážitkových školních preventivních programů, PR a marketing pro NNO, Kurzy prosinec 22 Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC, Poradenské dovednosti II, Krizová intervence v praxi, Seminář Case management v ČR,

8 6

9 KURZY PODZIM ZIMA 2013 Před registrací na kurz si prosím pozorně přečtěte nové organizační pokyny, které jsou platné od 10. ledna Najdete je na našich stránkách 7

10 ZÁŘÍ Krizová intervence Poradenské dovednosti I Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PhDr. Ludvík Běťák Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Michal Horák Kurz má za cíl zprostředkovat několik teorií umožňujících rychlé mapování situace klienta a hledání pro něj adekvátního řešení. Dále pak umožní nácvik jednotlivých dovedností, které aplikují zmíněná teoretická východiska do poradenské praxe. Zamyslíme se nad základními kvalitami poradce a vyzkoušíme možnosti intervence v kontaktu s mlčícími a zahlcujícími klienty. Prostor bude i pro konkrétní situace účastníků v poradenském procesu. 8

11 ZÁŘÍ Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování (1. běh) Seminář Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých a dalších forem rizikového chování (2. běh) Termín semináře: Délka semináře: 8 hodin Účastnický poplatek: 0 Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Mgr. et Mgr. Lucie Bukáčková, Mgr. Alžběta Podškubková Dotovaný seminář s bezplatnou účastí, který je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol. Termín semináře: Délka semináře: 8 hodin Účastnický poplatek: 0 Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Mgr. et Mgr. Lucie Bukáčková, Mgr. Alžběta Podškubková Dotovaný seminář s bezplatnou účastí, který je určen pouze pedagogickým pracovníkům základních škol. 9

12 ZÁŘÍ Seminář Informační vzdělávání pracovníků sociálních služeb Úvod do problematiky patologického hráčství gambling Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: 500 Kč PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. Seminář je určen všem pracovníkům sociálních služeb a studentům sociálních oborů, kteří mají kladný vztah k informačním a komunikačním technologiím, mají zájem dozvědět se základní informace o problematice informačního vzdělávání a chtějí pomoci klientům s rozvojem jejich základní informační gramotnosti. Seminář je určen také všem, kteří chtějí zvýšit svoje vlastní informační dovednosti. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Kurz nabízí profesionálům v sociálních službách, poradenským pracovníkům setkávajícími se ve své praxi s klienty ohroženými patologickým hráčstvím, úvodní vstupní orientaci v problematice patologického hráčství s přesahy k možným intervencím. 10

13 ZÁŘÍ Specifická témata krizové intervence, Krize jako ztráta, ztráta jako krize Základy asertivních dovedností Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová V tomto kurzu nabízíme techniky a strategie řešení nejčastějších typů krizí vyskytujících se nejen v sociální práci, ale i v našem životě. Zaměřujeme se zejména na krizi pramenící ze ztráty něčeho např. domova, pracovního místa, role, zdraví, atd., nebo někoho ztrátu v důsledku rozvodu, rozchodu, smrti atd. V každém z uvedených témat uvedeme jednotlivé zásady pro krizovou intervenci. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Představení a využití asertivních technik a jejich využití při předcházení a řešení konfliktů. Konkrétně se bude jednat o nácviky, jak vyjádřit nepříjemná rozhodnutí a setrvat na svém stanovisku při oprávněném nároku, poznat pokusy o manipulaci a bránit se jí a také přijímat ocenění a kritiku. Je kladen důraz na zážitkovou formu s řadou cvičení a praktických modelových situací. 11

14 ŘÍJEN Prevence vyhoření Motivační rozhovory a práce s klientem FOCUS Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Praktický kurz pro všechny, kteří chtějí pracovat s radostí a efektivně. V kurzu převažují praktická cvičení zaměřená na sebepoznání a hledání zdrojů v prevenci vyhoření, počítá s osobním nasazením účastníků. Kurz je určen pracovníkům různých pomáhajících profesí, sociálním pracovníkům, vychovatelům, obecně všem, kteří pracují s lidmi. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, Ph.D., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcvikuse absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. 12

15 ŘÍJEN Umění rozhovoru v socioterapeutické práci Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová Účastníci kurzu si osvojí dovednosti vést rozhovor jako základní nástroj své práce, který vede k získání a udržení spolupráce s klienty, naučí se aktivně reagovat na potřeby klientů v individuální i skupinové práci a ve spolupráci s klientem zvyšovat kvalitu jeho života. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Bc. David Krčmář, Luboš Bičan Účastníci kurzu získají teoretické znalosti i praktický návod týkající se jednání a zvládání nebezpečných situací, prakticky si vyzkoušejí techniky sebeobrany zaměřené na zvládání agresivního klienta, osobní sebeobranu a prevenci fyzického napadení v kontextu práce pracovníka sociálních služeb. Dále se seznámí s psychologií útočníka a naučí se praktické techniky osobní sebeobrany v souladu se zákony. 13

16 ŘÍJEN Řešení problémů v třídním kolektivu Využití internetu v drogovém poradenství Akreditovaný kurz: MŠMT Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Magdalena Valášková, Mgr. Jan Veselý, PhD., Ing. Radovan Voříšek Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení s převažující interaktivní formou. V první části se frekventanti seznámí s možnostmi diagnostiky třídního kolektivu, které mohou využít učitelé, výchovní poradci a další pedagogičtí pracovníci. V další části se kurz zaměřuje na možnosti prevence a intervence nejčastějších sociálně patologických jevů v kolektivu třídy. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jakub Černý, Mgr. Roman Hloušek Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými znalostmi o problematice poskytování sociální a psychologické pomoci po internetu i praktickými dovednostmi pro internetový kontakt s klientem na dálku. Účastník kurzu se seznámí se základními identifikovanými tématy v drogovém poradenství a s principy odpovídání v souvislosti s konkrétními problematickými oblastmi. 14

17 ŘÍJEN Prevence relapsu Dramaterapie Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. et Mgr. Edmund Wittmann Prevence relapsu je přístup zaměřený na zlepšení sebekontroly klienta. Účastníci se naučí základní principy efektivního působení a vedení klienta s rizikem relapsu s ohledem na problematiku návykového chování (rozeznávat rizikové situace, předcházet jim a zlepšit své sociální dovednosti v případě jejich zvládání). Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Jan Bartošek, Mgr. Jan Veselý, PhD. Účastníci prožijí základní techniky a strategie. Kurz je vhodný pro ty, kteří dramaterapii při své práci používají, či se o ni jakkoliv zajímají, ale i pro ty, kteří o dramaterapii nic nevědí, ale nebojí se vyzkoušet její techniky sami na sobě. 15

18 ŘÍJEN Úvod do první pomoci při šikanování LISTOPAD Krizová intervence Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Radovan Voříšek Účastník vzdělávacího programu si osvojí základní postupy první pomoci při šikaně a kyberšikaně, které bude moct využít v praxi. Osvojí si základní přístup, jehož zvládnutí umožní účastníkům razantně a bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PhDr. Ludvík Běťák Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. 16

19 LISTOPAD Základy time managementu Prevence drogových závislostí Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Ing. Veronika Hilská Cílem vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice time managementu a naučit se jak efektivně vyžívat a plánovat nejen pracovní, ale i osobní život. Program poukazuje na výhody time managementu jako součást pracovního procesu v sociální práci. Kurz je prakticky zaměřený. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jan Veselý, PhD., Ing. Radovan Voříšek Účastníci se seznámí se závislostmi, jejich příčinami a přinese přehled o nejužívanějších drogách. Rovněž obeznámí účastníky s jejich účinky, zdravotními riziky, novými trendy a metodami práce s klienty na drogovém poli. Předá základní informace o první pomoci intoxikaci drogami, příznacích zneužívání návykových látek. 17

20 LISTOPAD Motivační rozhovory a práce s klientem - SPECIAL Komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, Ph.D., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Veronika Vymětalová Kurz je určen všem, kteří řeší krizové a obtížné situace s klienty či pacienty. Účastníci si osvojí dovednosti vedoucí k podpoře klienta a posílení vlastních kompetencí při zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, seznámí se se zásadami komunikace a možností poznání nových cest řešení krizových okamžiků jeho života. 18

21 LISTOPAD Krizová intervence Alkoholismus problematika kombinované závislosti Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Lukáš Carlos Hrubý Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými typy různých krizí člověka a rovněž s tím, jak samotná krize souvisí se základy psychického fungování. Součástí jsou nácviky základních postupů při krizové pomoci. Kurz má z části sebepoznávací zaměření. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč MUDr. Pavel Mošťák Kurz pomůže účastníkům odhalit znaky závislosti, dozví se základní informace o službách a možnostech léčby a také informace o tom, jak a kam případně tyto lidi dále směrovat. V programu vystoupí i členové svépomocných skupin Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů, kteří zde představí poslání a cíl 12 krokového programu. 19

22 LISTOPAD Žena a drogová závislost, problematika gender Úvod do problematiky práce s rodiči Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PaedDr. Martina Richterová Těmínová Odborný seminář bude zaměřen na specifika práce se ženami, drogovými uživatelkami. Je určen především všem pracovníkům v adiktologických službách, kteří s touto specifickou skupinou pracují, a to ve všech typech zařízení. Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč PaedDr. Martina Richterová Těmínová Obsahem kurzu bude teoretické seznámení s typologií rodin uživatelů návykových látek. Popis vzájemných mechanismů, modelů klient jako zachránce rodiny, závislost jako onemocnění celé rodiny a problematika kodependence. Dále se v praktické části bude věnovat základním poradenským intervencím v rámci rodinného systému krok za krokem, modelovým cvičením, kontraktování, etickým principům v práci s rodinou. 20

23 LISTOPAD Tvorba zážitkových školních preventivních programů PR a marketing pro NNO Akreditovaný kurz: MŠMT Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Jan Veselý, PhD. Cílem vzdělávacího programu je osvojení si základních dovedností a znalostí potřebných k tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Kurz je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů ve školských zařízeních. V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na praxi vycházející z konkrétních podmínek. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Tomáš Eichler Vzdělávací program poskytne účastníkům potřebnou teoretickou i praktickou základnu v problematice, zaměří se na smysl a nezbytnost využívání PR managementu a marketingu v neziskovém sektoru v návaznosti na vlastní prezentaci, propagaci sociální služby, zajišťování finančních i nefinančních prostředků neziskové organizace a poskytne prostor pro řešení modelových a krizových situací v kontextu daného tématu. 21

24 PROSINEC Motivační rozhovory a práce s klientem BASIC Poradenské dovednosti II Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Monika Vaňková, PhD., Tomáš Nevrkla Kurz je postavený na třífázovém modelu výcviku v motivačních rozhovorech. Nejedná se o klasický kurz nebo seminář, ale o sebezkušenostní výcvik, který probíhá v jedné skupině ve třech setkáních rozdělených do doby 1,5 roku. Jednotlivé fáze výcviku se absolvují vždy v pořadí BASIC FOCUS SPECIAL. Akreditovaný kurz: MPSV Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Mgr. Michal Horák Vzdělávací program navazuje na kurz Poradenské dovednosti I a klade si za cíl prohloubení a upevnění získaných dovedností a znalostí pro vedení poradenského kontaktu. Kurz je připraven tak, aby přinesl teoretické poznatky i praktické zkušenosti dobře aplikovatelné v poradenské praxi. 22

25 Krizová intervence v praxi Seminář Case management v ČR 2013 Termín kurzu: hodin Účastnický poplatek: Kč Místo konání: Brno, Vzdělávací centrum I.E.S. PhDr. Ludvík Běťák Navazující kurz určený absolventům kurzu Krizová intervence. Kurz Krizová intervence v praxi je postaven převážně na prohloubení zkušeností a nácviku základních strategií a praktických postupů v krizových situacích, které se vztahují i k praxi účastníků kurzu a z části též na prohloubení sebepoznání. Termín semináře: Délka semináře: 16 hodin Účastnický poplatek: Kč Místo konání: Brno, Café Práh, Ve Vaňkovce 1 3. ročník semináře o case managementu se bude zabývat jeho konkrétními aplikacemi v různých kontextech (duševní zdraví, závislosti, mladí lidé v obtížných situacích, apod.) s důrazem na otázky: Jaké podmínky musí být vytvořeny, aby case management fungoval? Jaké by měly být první kroky? 23

26 NÁŠ TÝM Martin Boxan ředitel Vzdělávacího centra I.E.S., projektový manažer Miriam Veselá koordinátorka vzdělávacích aktivit akreditační řízení, kurzy na klíč Pavlína Boxanová projektová manažerka INFORMACE PRO ZÁJEMCE Veškeré informace naleznete na našich stránkách FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Sdružení Podané ruce, o.s. Francouzská 36, Brno IČ: DIČ: CZ č. účtu: Volksbank /6800 Vydalo Sdružení Podané ruce, o.s. počet výtisků: 400 návrh obálky a sazba: Mgr. Jakub Vémola, Cube studio (www.cube-studio.cz) 24

Vzdělávací programy I.E.S.

Vzdělávací programy I.E.S. Vzdělávací programy I.E.S. jaro léto 2013 www.podaneruce.cz Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22 621 00 Brno - Řečkovice Tel.: +420 541 225 188 Mobil: +420 777 916 259 Mail:

Více

POSKYTUJEME SLEVY AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. NOVINKY

POSKYTUJEME SLEVY AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S. NOVINKY POSKYTUJEME akreditované vzdělávání konference semináře koordinace evropských projektů mezinárodní spolupráce vzdělávání na klíč školení celých týmů odborné výcviky AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO CENTRA I.E.S.

Více

Vážení přátelé, milí kolegové, Jsme I.E.S. Vzděláváme. Kvalitně. Vzdělávací centrum I.E.S. poskytuje tyto služby:

Vážení přátelé, milí kolegové, Jsme I.E.S. Vzděláváme. Kvalitně. Vzdělávací centrum I.E.S. poskytuje tyto služby: Vážení přátelé, milí kolegové, právě jste obdrželi katalog aktuálních kurzů Vzdělávacího centra I.E.S. na období JARO - LÉTO 2012. Kromě stálých a oblíbených kurzů v něm naleznete několik novinek letošního

Více

Vzdělávací programy I.E.S.

Vzdělávací programy I.E.S. Vzdělávací programy I.E.S. podzim zima 2012 www.podaneruce.cz Vzdělávací centrum I.E.S. Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22 621 00 Brno - Řečkovice Tel.: +420 541 225 188 Mobil: +420 777 916 259 Mail:

Více

Seznam kurzů Vzdělávacího centra I.E.S.

Seznam kurzů Vzdělávacího centra I.E.S. Seznam kurzů Vzdělávacího centra I.E.S. (aktuální k 21. 7. 2015) Hledáte vzdělávání uzpůsobené Vašim potřebám? Kromě otevřených kurzů s termíny realizace v našem centru, které naleznete na našich webových

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Okresní hospodářská komora v Liberci Rumunská 655/9 460 Liberec 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Liberci. Můžete si vybrat z akreditovaných

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. JARO/LÉTO 2010 I.E.S. INSTITUT EXPERTNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ

PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUEMNTACE PODROBNÁ SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT OBSAHOVÁ NÁPLŇ Zadavatel: ICOS Český Krumlov, o.p.s. Název zakázky: Dodávka akreditovaných kurzů pro poskytovatele sociálních služeb

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PODZIM ZIMA 2006

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PODZIM ZIMA 2006 KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PODZIM ZIMA 2006 CENTRUM I.E.S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí Sdružení Podané ruce, o.s. Hapalova 22, Brno www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz Sdružení Podané

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858

Akreditovaná vzdělávací instituce č. 2011/1580-I MPSV, č. j. 2011/89230 222 MPSV, 28. Října 8, Děčín 1, IČO: 727 00 858 Mgr. Jana Merhautová (supervizor v sociálních a zdravotních organizacích, lektor, arteterapeut, zařazena do Národního registru nezávislých odborníků v sociálních službách) SEZNAM KURZŮ ČÍSLO AKREDITACE,

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s podporou patronské služby Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního selhávání získáním strategií učení s stručný název Strategie učení =2.515.191,50 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2. výzva globálního grantu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny Postoloprtská 100, 43949 Staňkovice Zpráva o realizaci projektů, do kterých se Základní škola a Mateřská škola zapojila. Zavedení informačního a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Prohlubování psychologických kompetencí pedagogických pracovníků - určeno pro CS: pedagogičtí

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více