Nabídka zájmových útvarů a kroužků ve školním roce 2015/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka zájmových útvarů a kroužků ve školním roce 2015/16"

Transkript

1 Nabídka zájmových útvarů a kroužků ve školním roce 2015/16 Časy začátků kroužků lze přizpůsobit možnostem žáků. Tzn. mají-li žáci v době začátku kroužku ještě výuku a budou mít zájem kroužek navštěvovat, po dohodě s vedoucím kroužku lze začátek posunout na pozdější čas. Jednotlivé kroužky budou otevřeny při minimálním počtu 8 přihlášených žáků. Všechny kroužky zahájí svou činnost od 28. září 2015, ukončeny budou 10. června Název kroužku Vedoucí Den v týdnu, čas Kde (učebna) Poplatek na pololetí 1. Anglický koutek (English corner), 7., 8. roč. Ing. Michaela Kalendová Čtvrtek, hod. Jazyková učebna 150,- Kč 2. Dějepisný kroužek, 7. roč. Mgr. Lenka Plachtová Čtvrtek, hod. Třída 8. A 50,- Kč 3. Tvořivé dílničky, roč. Mgr. Dagmar Lokayová Středa, hod. 2. třída 100,- Kč 4. Keramika 1. stupeň Mgr. Karla Molinová od , den bude upřesněn po návratu p. učitelky Molinové Keramická dílna 50,- Kč 5. Počítačový kroužek, 3. a 4. roč. Mgr. Pavlína Budinská Pondělí, hod. ICT učebna ŠK 0 Kč 6. Míčové hry, roč. Mgr. Yvetta Škutová Čtvrtek, hod. Velká tělocvična 0 Kč 7. Dramatický kroužek, 7. roč. Mgr. Jarmila Valášková Pondělí, hod. Studovna v 1. posch. 30,- Kč 8. Keramika 2. stupeň Mgr. Jana Březovjáková Středa, , Keramická dílna 50,- Kč 1x za 14 dnů, sudý týden 9. Florbal dívky, 2. stupeň Mgr. Jana Březovjáková Pátek hod Velká tělocvična 0 Kč 10. Přírodovědný kroužek, roč. Mgr. Hana Oborná Středa, , Učebna přírodopisu 100,- Kč Mgr. Jana Březovjáková 1x za 14 dnů, lichý týden 11. Zajímavá matematika, roč. Mgr. Hana Oborná Středa, , Učebna přírodopisu 50,- Kč 1x za 14 dnů, sudý týden 12. Florbal (chlapci), roč. Mgr. Marie Ovčaříová Středa hod. Velká tělocvična 0 Kč 13. Sborový zpěv Mgr. Táňa Farná Úterý, hod. Hudebna 30,- Kč 14. Kroužek NJ pro 6. ročník Eva a Mgr. Alena Iskřická Čtvrtek hod. Učebna NJ 50,- Kč 15. Florbal (chlapci), 8. roč. Mgr. Jaroslav Molin Úterý, hod. Velká tělocvična 0 Kč 16. Dopravní a zdravotnický kroužek Mgr. Jiřina Stenchlá Čtvrtek, hod Studovna 30,- Kč 17. Divadelní kroužek, ročník p. Anna Ševečková Dle domluvy Hudebna 50,- Kč 18. Dopravní a zdravotnický kroužek (v rámci ŠD) p. vych. Marie Bijoková v rámci školní družiny Školní družina 0 Kč

2 19. Kroužek angličtiny pro 1. stupeň Bc. Bohdana Godulová Začátečníci : úroveň 1 čtvrtek úroveň 2 čtvrtek Třída 1. stupeň 500,- Kč ( 16 lekcí ) 20. Beskyďáček Trenéři ročník Mgr. Mertl ročník pan Baron ročník Mgr. Mertl ročník PO + ST ročník PO + ST ročník ÚT Tělocvična Bude upřesněno trenéry Obsahová náplň kroužku: English Corner (Anglický koutek) Pro zájemce o reálie anglosaských zemí, rozšíření slovní zásoby, seznámení s životem a kulturními zvyky v Anglii, USA a Austrálii, četba knih v angličtině, seznámení s životem v anglicky mluvících zemích, praktické ukázky typických receptů, poslech anglických audio knih. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského materiálu, pomůcek a kopírování textu. Kroužek NJ pro 6. roč. Dějepisný kroužek Žáci se seznámí s reáliemi v německy mluvících zemích, s životem, geografií a kulturními zvyky těchto zemí, rozšíří si slovní zásobu. Poplatek slouží na zakoupení kancelářských potřeb a kopírování textu. Zajímavosti všedního života ve středověku, historické zajímavosti z tohoto období. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského materiálu, pomůcek a kopírování textu. Dílničky Žáci se seznámí s různými výtvarnými technikami, rukodělnou a výtvarnou činností. Poplatek je určen na materiál.

3 Keramika Počítačový kroužek Práce s keramickou hlínou,. Textový editor Word psaní a úprava textu, ukládání, kopírování, malování, tabulka (rozvrh hodin), vkládání obrázků, minikomiks, práce s internetem, přání, pozvánky, vizitky, elektronická pošta ( ), prezentace Power Point - soutěž, (dle zájmu Excel křížovka, ap.). Míčové hry Dramatický kroužek Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových dovedností, žáci projdou průpravnými pohybovými cvičeními ( přehazovaná, florbal, minikopaná, vybíjená, ), zahrají si kolektivní hry, budou připravováni na regionální soutěže. Účastníci se naučí zásadám správné výslovnosti, recitaci, budou zápolit s jazykolamy, nacvičovat kratší scénky. Poplatek bude použit na kopírování materiálů a jejich tisk. Keramický kroužek Florbal (dívky i chlapci) Žáci se seznámí s technikami při práci s hlínou. Budou modelovat, glazovat, zdobit. Vyrobí si dárkové předměty pro osobní potřebu, školní výstavy, jarmark a akce školy. Poplatek bude určen na nákup hlíny a glazur. Kroužek je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností žáků, zlepšení fyzické kondice, rychlosti, zlepšení postřehu a orientace, spolupráci v kolektivu, nacvičení herní situace a strategie, příprava se na regionální soutěže. Přírodovědný kroužek (průzkumník přírody) Zajímavá matematika Je pro dobrovolníky z řad žáků. Žáci tvoří v rámci kroužku EKO tým, který se zabývá ekologickými tématy. Žáci se v kroužku rovněž připravují na olympiády, vytvářejí EKO nástěnku, aktualizují ji, sledují na webových stránkách a v jiných informačních zdrojích různé soutěže, kterých se mohli zúčastnit. Vyrábí ptačí budky, hrají hry, pracují v terénu. Aktivně pomáhají při sběrech plodin, papíru a jiných činnostech. V rámci kroužku se účastní výletů do přírody a debat. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského materiálu, pomůcek, kopírování textu a odměny. Děti budou řešit logické a netradiční matematické úlohy, hrát turnaje v piškvorkách, deskové hry a jiné. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského materiálu, pomůcek, kopírování textu a odměny.

4 Sborový zpěv Dopravní a zdravotnický kroužek Kroužek angličtiny pro malé školáky 1. stupně Beskyďáček Děti se učí správné výslovnosti, učí se pracovat s dechem a hlasem, rozvíjet rytmické a harmonické cítění. Hlasovou výchovou si rozšiřují hlasový rozsah, učí se zpívat vícehlasé písně. Pracují v kolektivu a posilují vzájemné vztahy. Nacvičují písně různého charakteru, reprezentují školu na kulturních vystoupeních a regionálních soutěžích. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského materiálu, pomůcek a kopírování textu. Náplní kroužku pro žáky 2. stupně je výuka pravidel silničního provozu (testy), jízda podle pravidel silničního provozu v terénu, na dopravním hřišti v Českém Těšíně, Třinci a výuka poskytování první pomoci prakticky. Žáci se zúčastní školního a pak oblastního kola dopravní soutěže v Třinci. Pracují v týmu, učí se vzájemné spolupráci. Získané poznatky využijí v reálném životě. Poplatek slouží na zakoupení kancelářského papíru a kopírování testů pravidel silničního provozu. Kroužek Angličtina pro školáky je určen dětem 1. a 2 třídy. Cílem kroužku je vytvořit u dětí pozitivní vtah k jazyku, který budou potřebovat celý život. Hodiny budou zaměřené prakticky tak, aby si děti osvojily základní slovní zásobu, byli schopní používat nejběžnější fráze, porozumět jednoduchým textům a sami i nějaký vytvořit. Náplní lekcí budou hry i praktická cvičení, která dětem nenásilnou formou umožní tyto dovednosti získat. Žáci se seznámí i s gramatickými základy angličtiny například formou písniček a používáním obrazových materiálů a videí. Po absolvování kroužku by děti měly mít všeobecný přehled o základech angličtiny, který jim pomůže při jejich dalším vzdělávání i v běžném životě Pod pracovním názvem Beskyďáček se skrývá unikátní projekt výchovy mládeže a mladých sportovců. Koncept je produktem volejbalového klubu ŠSK Beskydy Frýdek Místek. Jeho ojedinělost spočívá v tom, že tým zkušených trenérů a pedagogických pracovníků vytváří prostor, kdy je dětem umožněna aktivní fyzická činnost a motorický rozvoj. Rozhodující je osobnost mladého sportovce a snaha mu být neustále nablízku a tím mu usnadnit možnost sportovní aktivity a návyku zdravého životního stylu. Beskyďáček je určen pro děti prvního stupně základní školy. Základem je aktivace spontánní motoriky přes rozvoj obecné síly až k základům volejbalové techniky. Vše je podáváno formou hry. Cílem této fáze vývoje by mělo být zvládnutí adaptované hry (1-1, 2-2, 3-3) a přechod ke hře minivolejbalu.

5 Již tradičně škola nabízí výuku náboženství: Katolické náboženství: Mons. Mgr. Rudolf Sikora, Mgr. R. Rylková pondělí ( třídy) pondělí ( třídy) pondělí (2. stupeň) Evangelické náboženství D. Niemczyková pátek ( třídy) pátek (2. stupeň) Dovolujeme si upozornit, že i když se jedná o nepovinný předmět, pokud se rozhodnete své dítě do náboženství zapsat, je povinností se výuky zúčastňovat. Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelů zde odstřihněte Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, Hnojník Přihláška do zájmového útvaru a nepovinného předmětu ve školním roce 2015 / 16 Jméno a příjmení žáka:, třída Název zájmového útvaru: Den a čas konání:., požadavek na změnu začátku času: Podpis zákonných zástupců:.

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Morkovice se představuje

Morkovice se představuje Základní škola Morkovice se představuje Milé děti, vážení rodiče, chtěli bychom vám představit naši školu, která se nachází v krásném klidném prostředí ve městě Morkovice-Slížany. Naše škola má k dispozici

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné, Sobotín, Petrov nad Desnou 200, 788 14 Rapotín Příloha ŠVP ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Tvořivá škola pro život Motto : Teorie zůstane pouhou

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 739 53 Hnojník 120 www.zshnojnik.cz 1. Základní údaje o škole Masarykova Základní škola

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď, si s námi hrát! 1. Cíle vzdělávání (Školský

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu Škola pro život 1. 2. Údaje o škole Název školy: Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a Adresa: Svídnická 1a / 599, Praha 8 Troja,

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

výtvarné, rukodělné a řemeslné

výtvarné, rukodělné a řemeslné výtvarné, rukodělné a řemeslné KÓD VR 07 KÓD VR 06 KÓD VR 05 KÓD VR 04 KÓD VR 03 KÓD VR 02 KÓD VR 01 MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ Pastelka pro děti 4 6 let Pro malé malíře od 4 do 6 let, kteří stále něco malují.

Více