SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová"

Transkript

1 SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová

2 O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa , 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka v 1. ročníku na naší škole nejen pro rodiče předškoláků názorné předvedení materiálů, pomůcek a dětských prací zveme vás

3 Sfumato Splývavé čtení

4 Metody výuky čtení globální postup od obrázku s nápisem k rozkladu na písmena vnímání celého slova a jeho významu hned od začátku) chybí fixace očních pohybů zleva doprava 57% dvojitého čtení v 1. třídě genetická sestavování celých slov z jednotlivých písmen, ne slabiky tiché hláskování písmen před vyslovením slova nahlas analyticko-syntetická (slabikotvorná) písmena jsou skládána do slabik, teprve pak do slov narušení vnímání celistvosti slova 24% dvojitého čtení sfumato skládání jednotlivých hlásek ve slovo (syntetická metoda), ne ve slabiky vidění a vnímání slova jako celku prevence vzniku dyslektických projevů a potřeby následné reedukace čtení

5 PaedDr. Mária Navrátilová česká pedagožka, autorka metody učitelka hudby Sfumato - Splývavé čtení hra s dechem (vitální kapacita plic, břišní lis) hra s hlasem (hlasitost, intonace) výslovnost (artikulace)

6 Specifika metody zpomalení čtení (sfumare = překrývání) nejprve pomalé provedení (dostatečný čas pro rozlišení písmene) k fixaci a zautomatizování (zkracování dlouhé expozice písmene) přesně dané pořadí osvojování písmen O, S, B, U, A, L, M, E, I, P, N, T, K, V, D kontrast prevence záměn (a e, b p d, m n) způsob tvoření a artikulace hlásek TÓNY - voláme (O, A, E) ZVUKY - syčíme (S) VÝBUCHOVÉ - tlačíme (B, P, T, K, D)

7 Osvojování písmene motivační text archiv vystříhaných obrázků z časopisů Bonbónková hra psaní na záda

8 Osvojování písmene kartičky se členy rodiny písmene táta máma kluk holka

9 Osvojování písmene pracovní listy vybarvování písmen malování předmětů s náslovnou hláskou stříhání a lepení puzzle rozlišování malých a velkých tvarů písmen hledání párů: tiskací + psací podoba písmene

10 Osvojování písmene modelování plastelína psaní do písku provázek

11 Osvojování písmene skládání puzzle z písmen na tabuli hádání, jaké to asi bude písmeno

12 Osvojování písmene tabulky 1. zásobník na písmena, 2. plocha na skládání rozvoj jemné motoriky při úchopu a umisťování písmene cvičení orientace na ploše (vpravo, vlevo, 1. řádek, uprostřed )

13 Osvojování písmene kvarteto pozornost, prosba, hádání či hledání

14 Čtení písmen období OSBUA hromadné čtení z tabule Malý učitel složka Slabikář (důsledné ukazování prstem)

15 Čtení písmenkových spojení a slov syntéza 2 písmen (SO jako sova, SA jako salám i Sabina) syntéza 3 písmen (SAS jako sasanka, LAS jako lasička či láska, s tlačenou hláskou na začátku slova: PAL jako palec, Tom)

16 Čtení písmenkových spojení a slov syntéza 4 písmen (LASO,SENO, s dlouhou samohláskou: MÁLO, VOLÁ) jednoduché věty ze Slabikáře

17 Psaní příprava paže, ruky a prstů pomocí uvolňovacích cviků, později prvků písmen (velký formát, mazací tabulky) důraz na švih paže (ovály), ne křečovité kopírování linie předlohy technika přitlač x povol náklon papíru

18 Učení v souvislostech propojení s prvoukou povolání (kosmonaut, truhlář) národy (Eskymáci, indiáni) zvířata (tuleni, tučňáci, medvědi)

19 Učení v souvislostech propojení s tělesnou výchovou Písmenka v pohybu (rytmické nahrávky) skládání písmen (z vlastních těl, PET vršků) tematické hry (medvědi na mýtině mlsají med a maliny) rozdělování dětí do skupin (podle členů písmenkové rodiny)

20 Učení v souvislostech propojení s výtvarnou výchovou erby hra s linií

21 Učení v souvislostech propojení s pracovními činnostmi ovečka bublinková koupel

22 Zdroje a inspirace MÁRIA NAVRÁTILOVÁ. Živá abeceda aneb písmenka v říši divů. 1. vyd. Praha: ABC Music, v.o.s., MÁRIA NAVRÁTILOVÁ. Příručka pro pedagogy: Živá abeceda aneb písmenka v říši divů. 2. vyd. Praha: ABC Music, v.o.s., MÁRIA NAVRÁTILOVÁ. Pracovní sešit k Živé abecedě: sešit vyd. Praha: ABC Music, v.o.s., MÁRIA NAVRÁTILOVÁ. Písanka pro 1. ročník ZŠ: Písanka vyd. Praha: ABC Music, v.o.s., MÁRIA NAVRÁTILOVÁ. Sfumato - Splývavé čtení : Metodická příručka. [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: MILENA ŠILHÁNOVÁ. Pracovní listy. Ostopovice, 2013.

23 Děkuji za pozornost a zájem projevený Vaší přítomností.

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ

JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ JAK NA ČTENÍ, PSANÍ A POČÍTÁNÍ Metodika zvládání prvopočátečních gramotnostních dovedností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník

Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Školní vzdělávací program pro přípravný ročník Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. Charakteristika přípravné třídy ZŠ jazyků Karlovy Vary zřídila přípravnou třídu, která je umístěna v budově 1.stupně.

Více

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ PLÁN REEDUKACE PRO SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříţ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.2 ŠKOLNÍ ŘÁD Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v Základní škole speciální

Více

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Co mi povíš Matěji? Cvičení pro rozvoj řeči

Co mi povíš Matěji? Cvičení pro rozvoj řeči titul,autor anotace cena (s DPH) Co mi povíš Matěji? Rozvíjíme řeč předškolních dětí. Mluví moje dítě správně? Jak mu mohu pomoci zlepšit výslovnost? Tyto otázky si klade většina rodičů předškolních dětí.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Genetická metoda čtení a psaní

Genetická metoda čtení a psaní Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i

Více

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA Č.j. 0109 2010/021 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA UČÍME SE PRO ŽIVOT 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název ŠVP: předkladatel: název školy: Školní vzdělávací program Základní

Více

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr.

Shody a rozdíly. Grafomotorikap saní. Švancarová. Grafomotorika. PhDr.Michalová. Grafomotorika zrakové vnímání. Zrakové vnímání. PhDr. Čtení, psaní, malování Pracovní listy jsou určeny běžné populaci žáků 1. tříd, ale vyhovují i dětem pomalejším, s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí, s riziky specifických vývojových poruch učení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.2 ŠKOLNÍ ŘÁD Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole speciální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA NĚMECKÉHO JAZYKA GRAFOMOTORICKÉ OBTÍŽE ŽÁKŮ V PRVNÍ TŘÍDĚ ZŠ A MOŽNOSTI JEJICH NÁPRAVY DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Mašková UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý. Dobré zaměstnání pro obyvatele, abychom se. zdravili a

ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý. Dobré zaměstnání pro obyvatele, abychom se. zdravili a ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXII PROSINEC 2013 O S T O P O V I C K Ý Železniční stanici, čistý vzduch, pěknější prostředí, ticho a klid, více obyvatel, modernější hřiště Ať jsou Ostopovice slavné, ať je nepostihne

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ speciální Václavkova 950 Mladá Boleslav Škola pro život 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motivační název: ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola speciální Václavkova 950 293 01 Mladá Boleslav

Více

Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení

Úvod obecně. Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu. 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos. Dosud přetrvávající problémy ve čtení Úvod obecně - 1 - Předkladatel: Zdůvodnění realizace přijetí projektu 1) Čtenářské desatero Sfumato a jeho přínos Dosud přetrvávající problémy ve čtení Metodika Sfumato těmto problémům předchází!! 1. Žák

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně

Více

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost,

Více

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka:

SPU a cizí jazyk. 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: SPU a cizí jazyk 1. Projevy obtíží u dětí s SPU při osvojování cizího jazyka: Čtení: - záměny tvarově podobných písmen, např. M W, b-d, ř-t - přesmyky, např. the-hte, der-dre - vynechávání krátkých slova,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více