Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování."

Transkript

1 Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA SLOV 1 ROZLIŠOVÁNÍ VELKÝCH A MALÝCH TVARŮ HLÁSEK A PÍSMEN 1 ČTENÍ OTEVŘENÝCH SLABIK S HLÁSKAMI M, L, S, P 1 ZRAKOVÁ A SLUCHOVÁ PŘÍPRAVA NA ČTENÍ 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ HLÁSKY T VE SLOVECH 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY J,j 1 POZNÁNÍ A VYVOZENÍ HLÁSKY Y,y 1 VYVOZOVÁNÍ A POZNÁNÍ HLÁSKY N, n ve slovech 1 ČTENÍ HLÁSKY D,d V UZAVŘENÝCH SLABIKÁCH 1 ARTIKULAČNÍ OBRATNOST, PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY 1 ANALÝZA A SYNTÉZA SLOV S HLÁSKOU K 1 ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY, HLÁSKA R VE SLOVECH 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ HLÁSKY V a S VE SLOVECH 1 SLABIKOTVORNÉ R, ČTENÍ DVOU SOUHLÁSEK VE SLOVĚ 1 ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY, POZNÁNÍ HLÁSEK 1 UPEVŇOVÁNÍ HLÁSKY V VE SLOVECH A VE VĚTĚ 1 ČTENÍ A PROCVIČOVÁNÍ SLOV S HLÁSKOU V, D, K, R 1 SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ, ROZVOJ SL. ZÁSOBY 1 SLUCHOVÁ DIFERENCIACE OSTRÝCH A TUPÝCH SYKAVEK 1 SLUCHOVÁ PAMĚŤ ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE SYKAVEK C, Č 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ S HLÁSKAMI M, L, S, P, T, J, N 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ S HLÁSKAMI M, L, S, P, T, J, N 1 SLUCHOVÁ DIFERENCIACE HLÁSKY Z VE SLOVECH 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ HLÁSKY Š VE SLOVECH A VE VĚTÁCH 1 SLUCHOVÁ DIFERENCIACE HLÁSEK S, Š 1 POZNÁNÍ A VYVOZENÍ HLÁSKY H 1 PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ SLOV S HLÁSKAMI Z, H, Š, C 1 DIFERENCIACE TISKACÍCH A PSACÍCH TVARŮ PÍSMEN 1 Stavba slova Věta. Počet slov ve větě, stavba věty Tvoření vět. Uspořádání vět v textu Druhy vět. Rozlišování věty oznamovací, tázací Druhy vět. Rozlišování věty rozkazovací, přací Druhy vět. Rozlišování věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Orientace v textu Věty slova. Význam slov. Určování významu slov ve větě Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Význam slov. Slova protikladná a příbuzná. Procvičování Slovo slabika, procvičování

2 Druhy vět, procvičování. Věta slovo slabika, procvičování. Orientace v textu Slabika hláska, hláska písmeno Dělení hlásek samohlásky, dvojhlásky, souhlásky, procvičování Samohlásky krátké a dlouhé a á, e é, procvičování Samohlásky dlouhé a krátké - i í, u ú, procvičování Samohlásky dlouhé a krátké - u - ů - ú, procvičování. Dvojhlásky au - ou, podtrhávání, doplňování slov, procvičování Samohlásky shrnutí. Orientace v textu, doplňování písmen Slabikotvorné souhlásky l r. Orientace v textu, doplňování písmen do slov Slabiky d ě t ě n ě. Doplňování vět vhodnými slovy. Procvičování skupin d ě, t ě, n ě v daných slovech. Slabiky bě pě vě mě, procvičování. Souhlásky tvrdé h ch, doplňování do slov, procvičování slov opačných Souhlásky k, r. Doplňování vět vhodnými slovy, procvičování tvrdých souhlásek. Souhlásky tvrdé shrnutí. Sestavování slov z tvrdých souhlásek,orientace v textu Souhlásky měkké ž, š, č, procvičování, doplňování měkkých souhlásek do slov Souhlásky měkké ř, c, j, procvičování. Podtrhávání, doplnění vět vhodnými slovy Souhlásky měkké ď, ť, ň, procvičování. Orientace v textu, rozlišování d i, ti, ni a dy, ty, ny. Sestavování vět. Souhlásky tvrdé, měkké, procvičování.opakování věta slovo slabika. Samohlásky v písničce. Obojetné souhlásky, procvičování. Skládání slov z rozházených slabik. Slovo, slabika, velká písmena ve jménech procvičování. Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné procvičování. Abeceda procvičování. Opačná slova v křížovce. Abeceda procvičování. Vyhledávání špatně zařazených slov i písmen podle abecedy Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, procvičování. Orientace v textu, doplnění vět vhodnými slovy. Písmena d, t. Podstatná jména, procvičování, třídění. Slova nadřazená. Vlastní jména osob a zvířat. Sestavování vět s vlastními jmény. Abeceda Procvičování znalosti abecedy Dělení hlásek Psaní - u - ú - ů Souhlásky tvrdé - měkké - obojetné Vlastní jména

3 Adresa Psaní souhlásek na konci slov Psaní souhlásek na konci slov Slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Předložky Spojky Slovní zásoba a tvoření slov - cestování nás baví Popis Máme rádi pohádky Postup při stavění sněhuláka Učíme se telefonovat Omluva Pozdravy U nás doma Druhy vět Druhy vět - opakování Slova souřadná - nadřazená - podřazená Procvičujeme Písemná práce 1. pololetí Závěrečná písemná práce Zatoulaná slova I. Zatoulaná slova II. Popletená přísloví Procvičení učiva I. Procvičení učiva II. Psací písmo, vlastní jména Psací písmo, vlastní jména,velká písmena, slabiky Význam slov, slova nadřazená, podřazená, souřadná Význam slov, slova opačného významu - opozita Druhy vět 1 Druhy vět Věty -slova 1 Věty -slova Věty -slova 3 Slova -hlásky Věty - slova. Význam slov. Věty - slova, pořadí vět. Slova - slabiky 1 Slova - slabiky Slova - slabiky - hlásky Slova - slabiky - hlásky Slova - slabiky 3 Slova - slabiky, délka slabik a samohlásek Samohlásky krátké a dlouhé Samohlásky krátké a dlouhé

4 Samohlásky krátké a dlouhé, dvojhlásky au, ou Samohlásky krátké a dlouhé 3 Slabikotvorné R,L Souhlásky - měkké, tvrdé Souhlásky tvrdé 1 Souhlásky tvrdé Souhlásky tvrdé 3 Souhlásky tvrdé 4 Souhlásky tvrdé 5 Souhlásky měkké 1 Souhlásky měkké Souhlásky měkké 3 Souhlásky měkké 4 Souhlásky tvrdé a měkké 1 Souhlásky tvrdé a měkké Souhlásky tvrdé a měkké 3 Opakování učiva z ročníku slovesa, souhlásky 3 Opakování učiva z ročníku - abeceda 3 Opakování učiva z ročníku slova souřadná, nadřazená 3 Opakování učiva z ročníku párové souhlásky, druhy vět 3 Opakování učiva z ročníku párové souhlásky 3 Opakování učiva z ročníku párové souhlásky 3 Opakování učiva z ročníku párové, tvrdé, měkké souhlásky 3 Opakování učiva z ročníku souhlásky, druhy vět 3 Opakování učiva z ročníku druhy vět, u, ů, ú 3 Opakování učiva z ročníku podstatná jména vlastní, obecná 3 Opakování učiva z ročníku párové souhlásky, slovosled 3 Opakování učiva z ročníku abeceda 3 Opakování učiva z ročníku párové souhlásky 3 Opakování učiva z ročníku slova, věty 3 Opakování učiva z ročníku podstatná jména, slabiky 3 Opakování učiva z ročníku podstatná jména 3 Souhrnné opakování učiva z ročníku 3 Podstatná jména vlastní, obecná 3 Význam slov, zdrobněliny 3 Slova jednoznačná, mnohoznačná 3 Podstatná jména, slovesa 3 Slova spisovná, nespisovná, opozita 3 Opozita, kořen slova 3 Procvičování látky z třídy 3 Vyjmenovaná slova po b 3 Vyjmenovaná slova po l 3 Vyjmenovaná slova po m 3 Vyjmenovaná slova po p 3 Vyjmenovaná slova po s 3 Vyjmenovaná slova po v 3 Vyjmenovaná slova po z 3

5 Abeceda - hra 3 Hra na spisovatel 3 Opakovací písemná práce 4 Přídavná jména v pohádce 4 Slovní druhy 4 Slovní druhy 4 Pády podstatných jmen 4 Podstatná jména - rod - střední, ženský, mužský 4 Slovesa - čas - minulý, budoucí, přítomný 4 Podstatná jména - pád, číslo 4 Didaktická hra - věty 4 Podstatná jména - určování rodu 4 Pády podstatných jmen 4 Vyjmenovaná slova po B - osmisměrka 4 Vyjmenovaná slova - po B a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po P a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po S a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po V a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po Z a slova příbuzná 4 Vyjmenovaná slova po L - osmisměrka 4 Vyjmenovaná slova po M - osmisměrka 4 Vyjmenovaná slova po P - osmisměrka 4 Vyjmenovaná slova po S - osmisměrka 4 Vyjmenovaná slova po V - osmisměrka 4 Procvičování vyjmenovaných slov v doplňovačce 4 Podstatná jména, přídavná jména, příslovce 4 Didaktická hra - vyjmenovaná slova 4 Kvíz - podmět a přísudek 4 Kvíz - vyjmenovaná slova 4 Kvíz - vzory podstatných jmen 4 O pakovací písemná práce - 3. čtvrtletí 4 Didaktická hra - najdi slovo 4 Didaktická hra - souvětí 4

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice

Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace. Směrová růžice ČLOVĚK A JEHO SVĚT 2.,4. ROČNÍK Jsem školák PŘÍRODOVĚDA 4. Přírodní společenstva na podzim - září Cesta do školy - prezentace Směrová růžice Třídění živočichů - prezentace Třídění živočichů bezobratlí

Více