Město Světlá nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 16 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Závěrečný účet města Světlá nad Sázavou za rok Přezkoumání hospodaření města Světlá nad Sázavou za rok Rozpočtové opatření č. 3/ Smlouva o krátkodobém úvěru na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 9. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov Světlá nad Sázavou chodníky, komunikace 10. Smlouva o smlouvě budoucí o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu v ul. Lánecká 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro stavbu Optická metropolitní síť Světlá nad Sázavou 42. etapa 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou a spol. Wave-Net Světlá nad Sázavou s.r.o., Mrzkovice 13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/2 14. Prodej pozemku parc.č. 51/26 a prodej části pozemku parc.č. 51/3 v k.ú. Radostovice u Lipničky 15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 363/1 v k,ú. Leštinka 17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 366/2 v k.ú. Radostovice u Lipničky 18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 121 v k.ú. Světlá nad Sázavou 19. Záměr prodeje pozemku parc.č. 854/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 20. Záměr prodeje bytů v Josefodole v bytovém domě čp Odkup části pozemku parc. č v k.ú. Horní Bohušice 22. Odkup pozemku parc.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 1

2 23. Prodej pozemku parc. č. 278/11 v k.ú. Světlá nad Sázavou 24. Prodej části pozemku parc.č. 525/5 a části pozemku parc.č. 38 v k.ú. Závidkovice a směna části pozemku stav. parc.č. 4/2 a parc.č. 525/1 v k.ú. Závidkovice 25. Žádosti o vyřešení vlastnických vztahů pozemků parc.č. 551/13, 551/14, 551/15, 551/16 a 311 v k.ú. Závidkovice dotčených stavbou místní komunikace č c, záměr směny 26. Dodatek ke směně pozemku parc.č. 964/2 v k.ú. Dolní Březinka, cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná 27. Investiční záměr spol. Energy Produkt plus s.r.o., Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou 28. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 29. Společnost Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o. 30. Sportovní centrum Pěšinky čp. 971 smlouvy o reklamě 31. Zpoplatnění parkování na náměstí Trčků z Lípy 32. Jmenování zástupců města do řídícího výboru ISNOV 33. Pověření TBS města k výkonu závazků vyplývajících ze smlouvy s firmou EKO-KOM 34. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období Rozprava členů ZM 1. Zahájení Zasedání zahájila Ing. Arnotová přivítáním přítomných, konstatováním, že zasedání bylo řádně a včas svoláno a zveřejněno a proti zápisu z minulého zasedání nebyly podány připomínky. Usnesení z minulého zasedání se průběžně plní. Dále konstatovala, že na dnešním zasedání je přítomno 16 členů ZM, což je nadpoloviční většina, zasedání je tedy usnášení schopné. Omluveni jsou: Ing. Jaroslav Švorc, PharmDr. Věra Rýdlová, Mgr. Jana Kupčíková, Mgr. Jaroslav Holík, Ing. Zdeněk Vacek. Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání navrhuje zvolit Jiřího Hlaváčka a PhDr. Janu Myslivcovou. Hlasování: 16 hlasů pro Zapisovatelkou byla určena pí Alena Tichá. K návrhu programu je zde návrh na změnu programu spočívající ve vypuštění bodu č. 27 Investiční záměr spol. Energy Produkt plus s.r.o., Na Bradle 1118, Světlá nad Sázavou a doplnění programu o materiál, který všichni obdrželi u prezence a to Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice chodník Horní Bohušice, který bude zařazen na konec majetkového bloku a bude projednáván jako bod č. 30: Dotazuje se, zda má ještě někdo nějaký návrh na doplnění programu nebylo tomu tak. Hlasování o schválení programu: 16 hlasů pro program byl schválen v této podobě: 1. Zahájení 2. Závěrečný účet města Světlá nad Sázavou za rok Přezkoumání hospodaření města Světlá nad Sázavou za rok Rozpočtové opatření č. 3/ Smlouva o krátkodobém úvěru na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 2

3 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov-Světlá nad Sázavou: chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 9. Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov Světlá nad Sázavou chodníky, komunikace 10. Smlouva o smlouvě budoucí o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu v ul. Lánecká 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro stavbu Optická metropolitní síť Světlá nad Sázavou 42. etapa 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou a spol. Wave-Net Světlá nad Sázavou s.r.o., Mrzkovice 13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/2 14. Prodej pozemku parc.č. 51/26 a prodej části pozemku parc.č. 51/3 v k.ú. Radostovice u Lipničky 15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 363/1 v k,ú. Leštinka 17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 366/2 v k.ú. Radostovice u Lipničky 18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 121 v k.ú. Světlá nad Sázavou 19. Záměr prodeje pozemku parc.č. 854/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 20. Záměr prodeje bytů v Josefodole v bytovém domě čp Odkup části pozemku parc. č v k.ú. Horní Bohušice 22. Odkup pozemku parc.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 23. Prodej pozemku parc. č. 278/11 v k.ú. Světlá nad Sázavou 24. Prodej části pozemku parc.č. 525/5 a části pozemku parc.č. 38 v k.ú. Závidkovice a směna části pozemku stav. parc.č. 4/2 a parc.č. 525/1 v k.ú. Závidkovice 25. Žádosti o vyřešení vlastnických vztahů pozemků parc.č. 551/13, 551/14, 551/15, 551/16 a 311 v k.ú. Závidkovice dotčených stavbou místní komunikace č c, záměr směny 26. Dodatek ke směně pozemku parc.č. 964/2 v k.ú. Dolní Březinka, cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná 27. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 28. Společnost Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o. 29. Sportovní centrum Pěšinky čp. 971 smlouvy o reklamě 30. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice chodník Horní Bohušice 31. Zpoplatnění parkování na náměstí Trčků z Lípy 32. Jmenování zástupců města do řídícího výboru ISNOV 33. Pověření TBS města k výkonu závazků vyplývajících ze smlouvy s firmou EKO-KOM 34. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období Rozprava členů ZM Dále pí starostka konstatuje, že všichni ještě obdrželi na vědomí tabulky ohledně plnění rozpočtu a stavu pohledávek. Mgr. Tourek představuje všem přítomným pana Jaroslava Beránka, vedoucího Sportovního zařízení města Světlá nad Sázavou. 3

4 2. Závěrečný účet města Světlá nad Sázavou za rok 2009 Usnesení č. 68/2010: : a) celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně výsledku inventarizace b) rozbor hospodaření města za rok 2009 c) zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2009 bez výhrad. Zastupitelstvo města vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad ( dle 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb). Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 3. Přezkoumání hospodaření města Světlá nad Sázavou za rok 2010 Usnesení č. 69/2010: provedení přezkoumání hospodaření města Světlá nad Sázavou za rok 2010 Krajským úřadem kraje Vysočina. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Rozpočtové opatření č. 3/2010 Usnesení č. 70/2010: rozpočtové opatření č. 3/2010 (body A P) v předložené podobě. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 5. Smlouva o krátkodobém úvěru na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků Usnesení č. 71/2010: uzavření smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, jako dlužníkem a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, jako věřitelem, jejímž předmětem je poskytnutí krátkodobého úvěru na: krytí přechodného nedostatku finančních prostředků ve výši 10 milionu Kč s následujícími parametry: splácení úvěru: jednorázově, po obdržení dotace z III. etapy rekonstrukce zimního stadionu, nejpozději do ; zajištění: blankosměnka." Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě Usnesení č. 72/2010: uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby 4

5 Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi městem Světlá nad Sázavou a krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a společností Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě Usnesení č. 73/2010: uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi městem Světlá nad Sázavou a manžely Š., Světlá nad Sázavou a společností Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle. 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě Usnesení č. 74/2010: uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Rekonstrukce mostu na trati Kácov - Světlá nad Sázavou : chodníky, komunikace pro provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi městem Světlá nad Sázavou a společnosti Telefónica O2, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle. Termín Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě - Rekonstrukce mostu v km 46,640 trati Kácov - Světlá nad Sázavou - chodníky, komunikace Usnesení č. 75/2010: uzavření předložené Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě mezi městem Světlá nad Sázavou a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle. 5

6 10. Smlouva o smlouvě budoucí o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu v ul. Lánecká Usnesení č. 76/2010: uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o úhradě vícenákladů za ztíženou správu mostního objektu mezi městem Světlá nad Sázavou a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Jihlava, Pávovská 2a, Jihlava. 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro stavbu Optická metropolitní síť Světlá nad Sázavou etapa Usnesení č. 77/2010: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi spol. Metropolitní s.r.o., Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod a městem Světlá nad Sázavou za cenu 60,-- Kč/m délky vedení sítě. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemcích parc.č. 47/4, 47/15, 68/9 v k.ú. Světlá nad Sázavou. 12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá n.s. a spol. Wave-Net Světlá n.s. s.r.o., Mrzkovice Usnesení č.78/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou (budoucí povinný z VB) a společností Wave-Net Světlá nad Sázavou s.r.o. (budoucí oprávněný z VB) na pozemky dotčené stavbou "Rozvody optokabelu v obci Světlá nad Sázavou" p.č. 1180/2, 1169, 1/1, 1/2, 1/3, 1096/21, st.p.č. 52/1, 1096/22, 56/2, 47/14, 1096/23, 213/1, 68/7, 68/1, 78/1, 82/1, 213/3, 213/2, 174/1, 648/8, 517, 724/21, 619, 724/209, 235/5, 235/6 v k.ú. Světlá nad Sázavou za cenu 60,-- Kč/m za vedení kabelu optické sítě. 13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB/2 Usnesení č. 79/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE /VB/2 mezi spol. ČEZ Distribuce a.s. Děčín a městem Světlá nad Sázavou za cenu 4320,-- Kč bez DPH za zřízení věcného břemene. 6

7 14. Prodej pozemku parc.č. 51/26 a prodej části pozemku parc. č. 51/3 v katastrálním území Radostovice u Lipničky Usnesení č. 80/2010: prodej pozemku parc. č. 51/26 výměře 800 m2 a části pozemku parc. č. 51/3 o výměře 389 m2, oba pozemky v katastrálním území Radostovice u Lipničky, manželům A., Světlá nad Sázavou, za cenu 70,- Kč/m Záměr prodeje části pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 81/2010: záměr prodeje části pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 60 m2. Termín: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 363/1 v katastrálním území Leštinka Usnesení č. 82/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 363/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Leštinka. Zajistí: Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MITT Termín: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 366/2 v k.ú. Radostovice u Lipničky Usnesení č. 83/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 366/2 v k.ú. Radostovice u Lipničky o výměře cca 70 m Záměr prodeje pozemku parc. č. 121 v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č. 84/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 121 o výměře 153 m2 v katastrálním území Světlá nad Sázavou 19. Záměr prodeje pozemku parc.č. 854/1 v k.ú. Světlá n. S. Usnesení č. 85/2010: : 7

8 I. Změnu funkčního využití pozemku p.č. 854/1 v k.ú. Světlá n. S. v územním plánu na bydlení individuální městské II. Záměr prodeje pozemku parc.č. 854/1 v k.ú. Světlá n.s. za účelem výstavby RD obálkovou metodou (min. částka 200,-- Kč/m2), možnost výstavby od Termín: Záměr prodeje bytů v Josefodole v byt. domě čp. 16 Usnesení č. 86/2010: vyhlášení městské soutěže ve věci prodeje bytů v Josefodole čp. 16 a to byt. jednotky č. 16/5 o velikosti 1+1, byt. jednotky č. 16/2 o velikosti 1 + 1, byt. jednotky 16/6 o velikosti obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou cenu s možností společné koupě byt. jednotek č.16/5 a č. 16/6 v bytovém domě v Josefodole čp Odkup části pozemku p.č v k.ú. Horní Bohušice Usnesení č. 87/2010: odkup části pozemku p.č v k.ú. Horní Bohušice o výměře 277 m2 za cenu 70,-- Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá n. S. (kupující) a majiteli pozemku p.č v k.ú. H. Bohušice, které zastupuje p. L. C., H. Brod (prodávající). Termín: Odkup pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 88/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Bere na vědomí nabídku JUDr. Kölbla (právní zástupce Jana Morawetze) na odkup pozemku p.č. 573/1 o celkové výměře m2 v k.ú. Světlá nad II. Sázavou za cenu 200,-- Kč/m2 pozemku Schvaluje odkup pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou o celkové výměře m2 v případě, že úhrada ceny za pozemek p.č. 573/1 v částce ,-- Kč bude provedena z prostředků z prodeje (pronájmu) fotovoltaické elektrárny v k.ú. Lipnička, nejpozději však do Zajistí: Mgr. Jan Tourek, místostarosta Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR Termín: Prodej pozemku p.č. 278/11 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 89/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje prodej části pozemku p.č. 278/11 v k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře 39 m2 panu J. N., Profit Trans s.r.o., Světlá nad Sázavou za cenu 70,- Kč/m2 a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy. 8

9 Termín: Prodej části pozemku parc.č 525/5 a části pozemku parc.č. 38 v katastrálním území Závidkovice a směna části pozemku st. parc. č. 4/2 a parc.č. 525/1 v katastrálním území Závidkovice Usnesení č.90/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Schvaluje: a) směnu části pozemku parc.č. 525/1 o výměře 37 m2 ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou za část pozemku st. parc.č. 4/2 o výměře 39 m2 ve vlastnictví Ing. L. V. a Ing. M. V., Praha. b) prodej části pozemku parc.č 525/5 o výměře 21 m2 a části pozemku parc. č. 38 o výměře 153 m2 v k. ú. Závidkovice Ing. L. V. a Ing. M. V., Praha za cenu 70,- Kč/m2. II. Ukládá odboru MIRR uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 525/5 o výměře 21 m2 a část pozemku parc.č. 38 o výměře 153 m2 a uzavření směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 525/1 o výměře 37 m2 a část pozemku parc.č.st. 4/2 o výměře 39 m2 mezi manžely V., Praha a městem Světlá nad Sázavou. Termín Žádosti o vyřešení vlastnických vztahů pozemků p.č. 551/13, 551/14, 551/15, 551/16 a 311 v k.ú. Závidkovice dotčených stavbou místní komunikace č c, záměr směny. Usnesení č. 91/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Bere na vědomí požadavky majitelů pozemků p.č. 551/13, 551/14, 551/15, II. III. 551/16 a 311 v k.ú. Závidkovice dotčených stavbou místní komunikace Souhlasí s odkupem pozemků parc.č. 551/13, p.č. 551/15, p.č. 551/16 v k.ú. Závidkovice a souhlasí se záměrem směny částí pozemků st.p.č. 41/3, 44/4, 46/1 a p.č. 551/17, 551/18 v k.ú. Závidkovice. Pověřuje OMIRR zadáním vypracování geometrického plánu pro odkup částí pozemků p.č. 551/13, p.č. 551/15, p.č. 551/16 v k.ú. Závidkovice a směnu části pozemku p.č. 311, 551/14, 551/17, 551/18, 551/20, st.p.č. 41/3, 44/4, 46/1 v k.ú. Závidkovice. Zastupitelstvo města souhlasí s úhradou nákladů na vypracování geometrického plánu městem Světlá nad Sázavou. Termín: Dodatek ke směně pozemku parc.č. 964/2 v k.ú. Dolní Březinka, cyklostezka Světlá nad Sázavou- Smrčná Usnesení č. 92/2010: doplacení částky ,-- Kč za směňovaný pozemek parc.č. 964/2 k.ú. Dolní Březinka panu J. Š.. 9

10 Termín: Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č. 93/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů bere na vědomí vyřazení tohoto dlouhodobého majetku : IČ : 26, Speciální automobil hydraulická vysokozdvižná plošina AVIA, rok výroby 1986, pořizovací cena ,- Kč. IČ: 84, Automobil škoda Favorit, pořizovací cena ,- Kč 28. Společnost Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o. Usnesení č.94/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů souhlasí se zahrnutím areálů: - tenisové kurty - na pozemcích parc.č. 47/2, 47/4, 47/14 + sociální zázemí u tenisových kurtů - na pozemku parc. st. č. 1012, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou - tenisová hala - na pozemku parc. č. 1619, k.ú. Světlá nad Sázavou. - fotbalový stadion na pozemku parc.č. 1160/1, k.ú. Světlá nad Sázavou (vyjma zázemí) - objekt ubytovny č.p. 545 v ulici Sázavská - Sportovní centrum Pěšinky č.p. 971 pod správu společnosti Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o., Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou. Termín: Sportovní centrum Pěšinky, č.p smlouvy o reklamě Usnesení č. 95/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Souhlasí s uzavřením Smluv o reklamě mezi spol. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. a Sportovním zařízením města Světlá nad Sázavou s.r.o. za účelem sponzorování hokejového klubu HC Sklo Bohemia (40 000,- Kč, vnitřní reklama) a dalších sportovních organizací ( ,- Kč, II. venkovní reklama). Stanovuje, aby veškeré Smlouvy o reklamě uzavírané za účelem poskytnutí reklamní plochy ve Sportovním centru Pěšinky, č.p. 971 byly uzavírány spol. Sportovní zařízení města Světlá nad Sázavou s.r.o.. Tato společnost bude zajišťovat evidenci veškerých příjmů vzniklých provozem Sportovního centra Pěšinky, č.p Jaroslav Beránek, ředitel Sportovního zařízení s.r.o. Světlá nad Sázavou Termín: I II. Průběžně 10

11 30. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice chodník Horní Bohušice Usnesení č. 96/2010: : I. Vzájemné darování pozemků mezi městem Světlá nad Sázavou a krajem Vysočina a to tak, že město Světlá nad Sázavou přijme od kraje Vysočina darování pozemku dílů c) + d) odděleních od pozemku parc.č. 426/1 v k.ú. Horní Bohušice o výměře 555 m2. II. Záměr darování dílu f) odděleného od pozemku p.č.st. 10/2 o výměře 2 m2, dílu g) odděleného od pozemku p.č. 406/1 o výměře 4 m2 a dílů h) +i) oddělených z pozemku p.č. 408/2 o výměře 2 m2 - vše v k.ú. Horní Bohušice. Termín: Zpoplatnění parkování na náměstí Trčků z Lípy Usnesení č. 97/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Souhlasí se zpoplatněním parkování na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad II. Sázavou. Navrhuje zařadit potřebné finanční prostředky do rozpočtu města na rok Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR Termín: Jmenování zástupců města do řídícího výboru ISNOV Usnesení č. 98/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů jmenuje zástupcem města Světlá nad Sázavou do řídícího výboru ISNOV p. Mgr. Jana Tourka, místostarostu (po dobu funkce). Náhradník - Mgr. Jiří Semerád, vedoucí OŽP Zajistí: Mgr. Jiří Semerád, vedoucí odboru životního prostředí 33. Pověření TBS města k výkonu závazků vyplývajících ze smlouvy s f. EKO-KOM Usnesení č. 99/2010: uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi městem Světlá nad Sázavou a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4. Zajistí: Mgr. Jiří Semerád, vedoucí odboru ŽP 11

12 34. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období Usnesení č. 100/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 13 hlasů stanovuje v souladu s 67 zákona o obcích na nové volební období 21 členů zastupitelstva města. Zajistí: Ing. Lenka Arnotová, starostka Termín: Rozprava členů zastupitelstva 12

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 10. 12. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 04 konaného dne 14. dubna 2008

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 04 konaného dne 14. dubna 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 04 konaného dne 14. dubna 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne:

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne: U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město ze dne: 19. 9. 2007 OÚ/468/2007 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomni: 7 členů ZO Zapisovatelem: Mikulec Josef

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných.

Bod č.1 Technický bod návrh programu 1. Technický bod zahájení, projednání programu, přivítání přítomných. Zápis o průběhu třicátého pátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 08.09.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Karel Pavlů Miroslav Hochmann

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11.5. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usnesení č.11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se

U S N E S E N Í. Usnesení č.11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 15. 6. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.11/1 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. Usnesení

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 04. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 14.12.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Alice Dudová, Zdeněk Gürtler, Ivo Kičmer, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise:

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 14 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 9. 11. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2014. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2014 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.9.2014 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Ivan Šmaus Omluveni:

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více