Město Světlá nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 18 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP 3. Zadání územního plánu města Světlá nad Sázavou 4. Doplňující materiál k usnesení ZM č. 88/2010 ze dne o výkupu pozemků za parkem 5. Odkup pozemku parc.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 6. Prodej bytů v čp. 16 v Josefodole 7. Odkup pozemku parc.č. 617/22 a části pozemku parc.č. 599/1 v k.ú. Mrzkovice pod účelovou komunikací č u 8. Nabídka odkupu pozemku parc.č. 431 a parc.č. 433/22 v k.ú. Světlá n.s. 9. Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úschově 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č Darování části pozemku parc.č. 350 v k.ú. Světlá nad Sázavou 12. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice chodník Horní Bohušice 13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1227/1 v k.ú. Horní Bohušice 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 814/24 v k.ú. Světlá n.s. 18. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 498/1 v k.ú. Světlá n.s. 19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. st. 170/2 a části pozemku parc.č. 847/23 v k.ú. Dolní Březinka 20. Záměr prodeje výše podílu 12/177 pozemků parc.č. 896/1, 896/4, 896/5 a 896/6 v k.ú. Kouty u Bojiště 21. Popelnicové přístřešky v ulici Na Bradle 22. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 23. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 24. Stavební úpravy domova důchodců vestavba 18 pokojů 25. Detektor úniku plynů 26. Žádost o prominutí splátky půjčky Lyžařský klub Kadleček 27. Žádost VITAL, s.r.o., Lánecká 970, Světlá nad Sázavou o poskytnutí finančního daru na modernizaci rentgenového pracoviště 28. Žádost TBS o navýšení příspěvku na rok Rozpočtové opatření č. 4/ Rozprava členů zastupitelstva 1

2 1. Zahájení Zasedání zahájila Ing. Arnotová přivítáním přítomných, konstatováním, že zasedání bylo řádně a včas svoláno a zveřejněno a proti zápisu z minulého zasedání nebyly podány připomínky. Usnesení z minulého zasedání se průběžně plní. Dále konstatovala, že na dnešním zasedání je zatím přítomno 16 členů ZM, což je nadpoloviční většina, zasedání je tedy usnášení schopné. Omluveni jsou: Mgr. Jana Kupčíková, Mgr. Jaroslav Holík, Věra Tyčová. Ing. František Aubrecht a PharmDr. Věra Rýdlová přijdou o něco později. Ověřovateli zápisu z dnešního zasedání navrhuje zvolit MUDr. Stanislavu Brhelovou a Ing. Jaroslava Švorce. Hlasování: 16 hlasů pro. Zapisovatelkou byla určena pí Alena Tichá. K návrhu programu je zde návrh na změnu programu spočívající v doplnění bodu č. 15 o Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE /VB/12, vypuštění bodu č. 25 Detektor úniku plynů a místo něho zařazení bodu Státní podpora sportu pro rok Dotazuje se, zda má ještě někdo nějaký návrh na doplnění programu nebylo tomu tak. Hlasování o schválení programu: 16 hlasů pro program byl schválen v této podobě: 1. Zahájení 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP 3. Zadání územního plánu města Světlá nad Sázavou 4. Doplňující materiál k usnesení ZM č. 88/2010 ze dne o výkupu pozemků za parkem 5. Odkup pozemku parc.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou 6. Prodej bytů v čp. 16 v Josefodole 7. Odkup pozemku parc.č. 617/22 a části pozemku parc.č. 599/1 v k.ú. Mrzkovice pod účelovou komunikací č u 8. Nabídka odkupu pozemku parc.č. 431 a parc.č. 433/22 v k.ú. Světlá n.s. 9. Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úschově 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č Darování části pozemku parc.č. 350 v k.ú. Světlá nad Sázavou 12. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice chodník Horní Bohušice 13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1227/1 v k.ú. Horní Bohušice 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2, Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12/ /VB/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 814/24 v k.ú. Světlá n.s. 18. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 498/1 v k.ú. Světlá n.s. 19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. st. 170/2 a části pozemku parc.č. 847/23 v k.ú. Dolní Březinka 20. Záměr prodeje výše podílu 12/177 pozemků parc.č. 896/1, 896/4, 896/5 a 896/6 v k.ú. Kouty u Bojiště 21. Popelnicové přístřešky v ulici Na Bradle 22. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 23. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 24. Stavební úpravy domova důchodců vestavba 18 pokojů 25. Státní podpora sportu pro rok Žádost o prominutí splátky půjčky Lyžařský klub Kadleček 2

3 27. Žádost VITAL, s.r.o., Lánecká 970, Světlá nad Sázavou o poskytnutí finančního daru na modernizaci rentgenového pracoviště 28. Žádost TBS o navýšení příspěvku na rok Rozpočtové opatření č. 4/ Rozprava členů zastupitelstva 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný VHP Usnesení č. 101/2010: Obecně závaznou vyhlášku města Světlá nad Sázavou č. 1/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministertvem financí s účinností od Zajistí: Ing. Jiří Moučka, tajemník MěÚ Termín: Zadání územního plánu Světlá nad Sázavou Usnesení č. 102/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů: I. Schvaluje zadání územního plánu Světlá nad Sázavou II. Stanovuje, že lhůta pro pořízení územního plánu bude dva roky. Zajistí: Ing. Vladimír Bárta, vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování Termín: Doplňující materiál k usnesení ZM ze dne , č. usn. 88/2010 o výkupu pozemků za parkem Usnesení č. 103/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou počtem 17 hlasů bere na vědomí doplňující materiál k usnesení ZM ze dne , č. usn. 88/2010 o výkupu pozemků za parkem. 5. Odkup pozemku p.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 104/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů odkládá projednání bodu Odkup pozemku parc.č. 573/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou do dalšího řádného zasedání ZM. 6. Prodej bytů v č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice, Světlá nad Sázavou Josefodol Usnesení č. 105/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů: I. Ruší městskou soutěž na prodej bytu o velikosti 1+1 s podílem 528/4898 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 582 o celkové podlahové ploše 53,93 m2 umístěného v 2. NP budovy čp. 16, k.ú. Horní Bohušice, část Josefodol, město Světlá n.s., prodej bytu o velikosti 3+1 s podílem 1156/4898 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 582 o celkové podlahové 3

4 ploše 119 m2 umístěného v 2. NP budovy čp. 16, k.ú. Horní Bohušice, část Josefodol, město Světlá n.s. č. a prodej bytu o velikosti 1+1 s podílem 541/4898 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 582 o celkové podlahové ploše 55,53 m2 umístěného v 1. NP budovy čp. 16, k.ú. Horní Bohušice, část Josefodol, město Světlá nad Sázavou a prodej části pozemku p.č. 1226/2 v k.ú. Horní Bohušice o výměře 277 m2. II. Schvaluje vyhlášení II. kola městské soutěže na : - prodej bytu o velikosti 1+1 umístěného ve 2. NP budovy č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice s podílem 528/4898 na společných částech domu o celkové podlahové ploše 53,93 m2 a prodej příslušné části pozemku st.p.č. 582, k.ú. Horní Bohušice, - prodej bytu o velikosti 3+1 umístěného ve 2. NP budovy č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice s podílem 1156/4898 na společných částech domu o celkové podlahové ploše 119 m2 a příslušné části pozemku st.p.č. 582, k.ú. Horní Bohušice - prodej bytu o velikosti 1+1 umístěného v 1. NP budovy č.p. 16, k.ú. Horní Bohušice s podílem 541/4898 na společných částech domu o celkové podlahové ploše 53 m2 a příslušné části pozemku st.p.č. 582, k.ú. Horní Bohušice, - prodej pozemku p.č. 1226/2 o výměře 277 m2, k.ú. Horní Bohušice. III. Souhlasí s podmínkami soutěže. 7. Odkup pozemku parc.č. 617/22 a části pozemku parc.č. 599/1, oba k.ú. Mrzkovice pod účelovou komunikací č u Usnesení č.106/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů souhlasí: I. S odkupem pozemku parc.č. 617/22 o výměře 186 m2 a části pozemku parc.č. 599/1 (nově vzniklý pozemek parc.č. 599/7 dle GP Geodézie Světlá n/s. č /2010 ze dne ) o výměře 68 m2, oba k.ú. Mrzkovice od II. paní A. M., Praha 4 za cenu 70,- Kč/m2. s uzavřením kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 617/22 a části pozemku parc.č. 599/1 (nově vzniklý pozemek parc.č. 599/7 dle GP Geodézie Světlá n/s. č /2010 ze dne ) o výměře 68 m2 oba k.ú. Mrzkovice s paní A. M., Praha 4. III. Ukládá OMIRR jednat o výkupu pozemků pod účelovou komunikací č u. 8. Nabídka odkupu pozemku parc.č. 431 a parc.č. 433/22 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č.107/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů neschvaluje odkup pozemku parc.č. 431 a parc.č. 433/22 v k.ú. Světlá nad Sázavou od manželů E. a M. K., Světlá nad Sázavou. 4

5 9. Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úschově Usnesení č. 108/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů bere na vědomí: - Uzavření Dodatku č. 2 k Rámcové kupní smlouvě s firmami Hansesolar CZ, s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, Veleslavín a JSW Solar (zwei) k.s., Ve Svahu 482/5, Praha 4. - Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úschově s firmami Hansesolar CZ, s.r.o., Křenova 438/7, Praha 6, Veleslavín, JSW Solar (zwei) k.s., Ve Svahu 482/5, Praha 4 a Rödl & Partner v.o.s., Platnéřská 2, Praha Dodatek č. 1 ke Smouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č Usnesení č. 109/2010: uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č mezi městem Světlá nad Sázavou a společností Wave-Net Světlá nad Sázavou s.r.o., Mrzkovice 59. Předmětem smlouvy je umístění věcného břemene - vedení veřejné komunikační sítě v rámci stavby "Rozvody optokabelu v obci Světlá n. S." na dalších pozemcích p.č.st. 559, p.č. 47/1, 56/4, 62/6, 68/9, 235/53, 519/12, 1168/1 a 1168/2 v k.ú. Světlá nad Sázavou, které jsou v majetku města, zapsané na LV Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku 60,-- Kč/m + platná sazba DPH. 11. Darování části pozemku p.č. 350 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č 110/2010: uzavření darovací smlouvy mezi P. Š., Kladno a městem Světlá nad Sázavou za účelem převodu id. 1/3 pozemku p.č. 350 v k.ú. Světlá n. S. s tím, že veškeré náklady spojené s vypracováním darovací smlouvy a se zápisem do katastru nemovitostí ponese obdarované město Světlá nad Sázavou. 12. Vzájemné darování pozemků v k.ú. Horní Bohušice - chodník Horní Bohušice Usnesení č. 111/2010: : I. Převést darem dle GP č /2009 nově oddělené pozemky, a to díl f oddělený od pozemku p.č.st. 10/2 o výměře 2 m2, díl g oddělený od pozemku p.č. 406/1 o výměře 4 m2 a díly h+i oddělené od pozemku p.č. 408/2 o výměře 2 m2,vše v k.ú. Horní Bohušice z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina. 5

6 II. Přijmout darem dle GP č /2009 díly c+d oddělené z pozemku p.č. 426/1 o výměře 555 m2, v k.ú. Horní Bohušice od kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. 13. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1227/1 v k.ú. Horní Bohušice Usnesení č.112/2010: po dokončení a kolaudaci stavby II/347 Josefodol průtah - objekt SO 03 Chodníky, místní komunikace, autobusová zastávka bezúplatný převod pozemku parc.č. 1227/1 v k.ú. Horní Bohušice o výměře 54 m2 z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3 do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Usnesení č. 113/2010: uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 mezi spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za cenu ,- Kč bez DPH za zřízení věcného břemene. 15. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 a Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE /VB/12 Usnesení č. 114/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schaluje: I. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/2 mezi společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín (jako strana povinná z VB) a městem Světlá nad Sázavou (jako strana oprávněná z VB) za cenu zřízení věčného II. břemene 540,-- Kč bez DPH. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou a společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín č. IE /VB/12. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za částku ,-- Kč bez DPH. 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Usnesení č. 115/2010: uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou (budoucí povinný z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín (strana oprávněná z věcného břemene), předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího rozvodného zařízení a uložení nového vedení NN (cca 1 m) do pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Horní Dlužiny.Cena na zřízení věcného břemene je 1000,-- Kč + DPH. 6

7 17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 814/24 v katastrálním území Světlá nad Sázavou Usnesení č.116/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 13 hlasů neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 814/24 výměře 260 m2 v katastrálním území Světlá nad Sázavou 18. Záměr prodeje části pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 117/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů: I. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 250 m2 za podmínky dodržení 8 m širokého pruhu od břehové II. čáry k výkonu správy vodního toku řeky Sázavy. Ukládá odboru MIRR informovat vlastníky garáží o záměru prodeje části pozemku parc.č. 498/1. Termín Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 170/2 a části pozemku p.č. 847/23 v k.ú. Dolní Březinka Usnesení č. 118/2010: záměr prodeje části pozemku p.č. st 170/2 v k.ú. Dolní Březinka o výměře cca 28 m2 a části pozemku p.č. 847/23 v k.ú. Dolní Březinka o výměře cca 8 m Záměr prodeje výše podílu - 12/177 pozemků parc.č. 896/1, 896/4, 896/5 a 896/6 v katastrálním území Kouty u Bojiště Usnesení č. 119/2010: záměr prodeje podílu 12/177 pozemků : parc.č. 896/1 o celkové výměře 4835 m2 parc.č. 896/4 o celkové výměře 173 m2 parc.č. 896/5 o celkové výměře 1994 m2 parc.č. 896/6 o celkové výměře 298 m2 v katastrálním území Kouty u Bojiště. 7

8 21. Popelnicové přístřešky v ulici Na Bradle Usnesení č.120/2010: záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č 1806 o výměře 31 m2 a pozemku parc. č o výměře 19 m2 v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Okresního stavebního a bytového družstva Havlíčkův Brod, Jihlavská 564, Havlíčkův Brod. Termín: Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č. 121/2010: TBS vyřazení tohoto dlouhodobého majetku : Žací traktor KUBOTA G 18, který byl do majetku TBS zařazen s pořizovací cenou ,-Kč a následný prodej firmě Pipek s.r.o. Humpolec za cenu ,- Kč Zajistí: Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou 23. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Usnesení č.122/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů schvaluje TBS vyřazení tohoto dlouhodobého majetku : KUKA vůz Bobr, do majetku zařazen , pořizovací cena ,-Kč. Zajistí: Roman Hůla, ředitel TBS Světlá nad Sázavou 24. Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18-ti pokojů Usnesení č.123/2010: - realizaci akce "Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18-ti pokojů" roce změnu rozpočtu města na rok 2010 v částce ,- Kč na realizace akce "Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18-ti pokojů" viz. rozpočtové opatření č zařazení částky ,- Kč (dotace ,-Kč, vlastní náklady ,-Kč) na realizaci akce "Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18-ti pokojů" do rozpočtu města na rok Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Josef Hnik, ředitel SC města Světlá nad Sázavou 25. Státní podpora sportu pro rok 2011 Usnesení č. 124/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 18 hlasů: I. Schvaluje podání žádosti o dotaci Fotbalového klubu na akci "Rekonstrukce zázemí fotbalového klubu" a dofinancování akce z rozpočtu města v roce 2011 ve výši 20 % celkových nákladů. 8

9 II. Schvaluje zařadit částku tis. Kč (20% podíl) na dofinancování realizace akce "Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu" do rozpočtu města na rok Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 26. Žádost o prominutí splátky půjčky Lyžařský klub Kadlečák Usnesení č.125/2010: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 11 hlasů schvaluje prominutí splátky půjčky pro Lyžařský klub Kadleček ve výši 200 tis. Kč. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín: Žádost VITAL, s.r.o.,lánecká 970, Světlá nad Sázavou o poskytnutí finančního daru na modernizaci rentgenového pracoviště Usnesení č.126/2010: poskytnutí finančního daru společnosti VITAL, s.r.o., Lánecká 970, Světlá nad Sázavou ve výši 200 tis. Kč za účelem provedení modernizace rentgenového pracoviště. Finanční dar uhrazen z rozpočtové rezervy. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 28. Žádost o navýšení příspěvku na rok 2010 Usnesení č. 127/2010: navýšení rozpočtu TBS Světlá nad Sázavou na rok 2010 o částku 1, ,-- Kč formou rozpočtové změny. Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru Termín Rozpočtové opatření č. 4/2010 Usnesení č. 128/2010: rozpočtové opatření č. 4/2010 vyjma bodu X) a bodu AA). Zajistí: Ing. Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 30. Rozprava členů zastupitelstva 9

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 18. 9. 2013 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 16

VÝPIS USNESENÍ č. 16 VÝPIS USNESENÍ č. 16 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 8.9. 2016 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 15.9.2016, zápis č. 10/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne 23.3.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 18,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin

U S N E S E N Í. č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin U S N E S E N Í č. 13. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 19. 9. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení. 7. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov Zápis a usnesení 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek, dne 19. 4. 2012 v 13,00 hodin

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno

usnesení ZM č. 735/9/09 ze dne Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0 Schváleno Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 22.10.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu

30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne v zasedací místnosti obecního úřadu 30. veřejné zasedání zastupitelstva obce Jamné nad Orlicí konané dne 30.6.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení 18,00 hod., ukončení 20,15 hod. Přítomno : 8 členů zastupitelstva obce Omluven:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 10. 12. 2014 od 16:00 hodin

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 8. září 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) JUDr. Milan Ježek (11)

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje

b) Převod majetku PO dům dětí a mládeže Usnesení č. 21/2008: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů schvaluje Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U s n e s e n í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 4. 2008 v zasedací místnosti

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 4/2015. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 4/2015 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 02. 2015 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Markéta Drobečková, Michael Paroulek

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 30.3.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 16.7.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více