Město Světlá nad Sázavou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Světlá nad Sázavou"

Transkript

1 Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. (přízemí budovy). Přítomno: 17 z celkového počtu 21 zastupitelů Program: 1. Zahájení 2. Materiály komise pro koordinaci sportů 3. Prodej pozemků parc.č. st a parc.č. st vše v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou. 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Osvětlení přechodu v ulici Sázavská, Světlá nad Sázavou kabelové vedení CYKY-J 3x4 v chráničce KF dl. 50 m 5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 229/14, 768/2, 1093/4, 1093/5, 1093/12, 1093/13, 1093/17, 1093/25, 1839/3 vše v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 7. Záměr směny pozemku parc. č. st. 158 za část pozemku parc. č. 58/1 v k.ú. Mrzkovice 8. KULTURNÍ CENTRUM - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná, I etapa - informace k čerpání dotace 10. Uzavření kupní smlouvy za účelem odkupu pozemku parc. č. 241 v k.ú. Světlá nad Sázavou 11. Žádost o půjčku z městského fondu rozvoje bydlení pro rok Odkup pozemku parc. č. 830/16 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou 13. Nabídka odkupu pozemků parc. č. 1192/3, 1192/1 a parc. č vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou 14. Darování pozemků parc. č. 590/27, parc. č. 613/24, parc. č. 590/26 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou 15. Zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na části pozemku parc.č. 107/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Horní Bohušice a zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na části pozemku parc.č. 262/4 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Dolní Bohušice; 16. Záměr darování pozemků parc.č. 407/2, parc.č. 407/3, parc.č. 391/8 a prac.č. st. 88 a objekt č.p. 72 vše v obci Hněvkovice a k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou 17. Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky ZŠ Lánecká, včetně datových rozvodů 18. Světlá nad Sázavou TI Pod Vodárnou 15 RD kupní smlouva vodovodní a kanalizační řad 19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 20. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 886/20 v k.ú. Dolní Březinka 21. Oprava střechy hokejové haly Sportovního centra Pěšinky 1

2 22. Žádost o zřízení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 942/1, 946, 945 vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou 23. Smlouva o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka Aurum-Crystal s.r.o. 24. Prodej opuštěných hrobových míst - zařízení na hřbitově ve Světlé nad Sázavou dle výzvy č Záměr prodeje části pozemku parc. č. 617/1 v k.ú. Mrzkovice 26. Prodej pozemku parc. č. 837/9 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou lokalita Pod Vodárnou 27. Odkup částí pozemků parc. č. st. 6, parc. č. 8, parc. č. 618, parc. č. 312/2 a parc. č. 312/1 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou 28. Nabídka odkupu části pozemku parc. č. 14/11 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou 29. Bezúplatný převod vlastnických podílů k pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice 30. Záměr prodeje pozemku parc.č a pozemku parc.č oba v obci a k.ú. Kamenná Lhota, pozemku parc.č v obci a k.ú. Horní Paseka, a části pozemku parc.č. 896/1 v obci Kouty a v k.ú. Kouty u Bojiště. 31. Žádost o bezúplatný převod hasičského vozidla 32. Informace o řešení odvodu a vrácení DPH z části výnosu fotovoltaické elektrárny 33. Rozpočtové opatření č. 5/ Volba přísedících okresního soudu 35. Státní fond kinematografie digitalizace kina ve Světlé nad Sázavou 36. Rozprava členů zastupitelstva 2. Materiály komise pro koordinaci sportů, Usnesení č. 126/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání: I. Počtem 16 hlasů bere na vědomí informaci o postupu ve věci žádosti Tenisového I klubu Sklo Bohemia. Počtem 13 hlasů schvaluje dotaci Fotbalovému klubu Bohemia Světlá nad Sázavou ve výši ,-- Kč z rozpočtu města oproti rozpočtové rezervě na podporu práce s mládeží dle Pravidel - dopravu a startovné mládeže na zápasy a přípravné turnaje, nákup sportovních potřeb. Počtem 15 hlasů ukládá finančnímu výboru prověřit financování hokejové a fotbalové mládeže ve vztahu k poskytnutým dotacím od města Světlá nad Sázavou (doložit financování) v souladu s 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Zajistí: II: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru I Marie Libosvárová, předsedkyně finančního výboru Termín: I Prodej pozemků parc.č. st a parc.č. st vše v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou. Usnesení č. 127/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 14 hlasů: I. Schvaluje prodej pozemku parc.č. st o výměře 136 m2 a pozemku parc.č. st o výměře 218 m2 vše v obci a katastrálním území Světlá nad Sázavou společnosti Zámek Světlá s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5 Smíchov , za celkovou cenu ,- Kč. 2

3 Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a společností Zámek Světlá s.r.o., se sídlem Fráni Šrámka 2340/35, Praha 5 Smíchov (jako kupujícím) za účelem prodeje pozemku parc.č. st o výměře 136 m2 a pozemku parc.č. st o výměře 218 m2 vše v obci a katastrálním území Světlá nad Sázavou. 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby Osvětlení přechodu v ulici Sázavská, Světlá nad Sázavou kabelové vedení CYKY-J 3x4 v chráničce KF dl. 50 m Usnesení č. 128/2013: I. Schvaluje zřízení věcného břemene právo zřídit a provozovat stavbu Osvětlení přechodu v ulici Sázavská, Světlá nad Sázavou kabelové vedení CYKY-J 3x4 v chráničce KF dl. 50 m na pozemcích parc. č. 1085/2, 1085/3, 1085/12, 1085/13 a 1085/23 vše v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou, dále právo vstupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (investor) a Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (vlastník a budoucí povinný z věcného břemene) za účelem zřízení a provozování stavby Osvětlení přechodu v ulici Sázavská, Světlá nad Sázavou kabelové vedení CYKY-J 3x4 v chráničce KF dl. 50 m na pozemcích parc. č. 1085/2, 1085/3, 1085/12, 1085/13 a 1085/23 vše v katastrálním území a obci Světlá nad Sázavou, právo vstupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby. 5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 229/14, 768/2, 1093/4, 1093/5, 1093/12, 1093/13, 1093/17, 1093/25, 1839/3 vše v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 129/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje znění Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 229/14, 768/2, 1093/4, 1093/5, 1093/12, 1093/13, 1093/17, 1093/25, 1839/3 vše v obci a v katastrálním území Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví města Světlá nad Sázavou v předloženém znění. 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 Usnesení č. 130/2013: I. Ruší usnesení ZM č. 68/2013 ze dne : "Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 19 hlasů: 3

4 I I. Schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích města Světlá nad Sázavou: parc. č. 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 837/14, 837/15, 837/16, 837/17, 837/18, 837/19, 837/20, 839/1, 839/2, 840/2, 855/6, 858/14, 858/44, 858/45, 858/47, 858/48, 858/52, 833/3 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a na pozemku parc. č. 64/3 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou o celkové výměře 733 bm ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (povinným z VB) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín (oprávněnou z VB) za účelem zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 837/14, 837/15, 837/16, 837/17, 837/18, 837/19, 837/20, 839/1, 839/2, 840/2, 855/6, 858/14, 858/44, 858/45, 858/47, 858/48, 858/52, 833/3 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a na pozemku parc. č. 64/3 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou v rozsahu 733 bm za úplatu ve výši ,- Kč vč. DPH. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene na pozemcích města Světlá nad Sázavou: parc. č. 837/8, 839/1, 839/2, 855/12, 858/14, 837/19, 837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 837/16,837/17, 858/44, 858/52, 837/18, 837/20, 858/45, 837/15, 858/47, 858/48 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a na pozemku parc. č. 64/3 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou o celkové výměře 733 bm ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou náhradu ,- Kč vč. DPH v zákonné výši. Schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (povinným z VB) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín (oprávněnou z VB) za účelem zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 837/8, 839/1, 839/2, 855/12, 858/14, 837/19, 837/9, 837/10, 837/11, 837/13, 837/16, 837/17, 858/44, 858/52, 837/18, 837/20, 858/45, 837/15, 858/47, 858/48 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a na pozemku parc. č. 64/3 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou o celkové výměře 733 bm za úplatu ve výši ,- Kč vč. DPH v zákonné výši. 7. Záměr směny pozemku parc. č. st. 158 za část pozemku parc. č. 58/1 v k.ú. Mrzkovice Usnesení č. 131/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje záměr směny pozemku parc. č. st. 158 a stavby občanské vybavenosti na něm postavené za část pozemku parc. č. 58/1 oba v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou o výměře 25 m2 za účelem vybudování nového přístřešku autobusové zastávky v Mrzkovicích na náklady žadatele o směnu. Zajistí: Vladimíra Krajanská, vedoucí odborumirr Termín:

5 8. Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506 Usnesení č. 132/2013: I. Souhlasí s realizací akce Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p. 506 v plném rozsahu dle zadání projektu. Souhlasí se zahrnutím částky ve výši tis. Kč do rozpočtu města na rok 2014 za účelem dokončení akce Kulturní centrum - stavební úpravy, Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy č.p. 986, č.p. 217, č.p Zajistí: I. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 9. Cyklostezka Světlá nad Sázavou - Smrčná, I etapa - informace k čerpání dotace Usnesení č. 133/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů bere na vědomí informace o čerpání dotace k projektu Cyklostezka Světlá nad Sázavou Smrčná, I etapa z Regionálního operačního programu Jihovýchod. 10. Uzavření kupní smlouvy za účelem odkupu pozemku parc. č. 241 v k.ú. Světlá nad Sázavou Usnesení č. 134/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje uzavření Smlouvy kupní mezi paní L. P. Světlá nad Sázavou (prodávající) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (kupující) za účelem odkupu pozemku parc. č. 241 o výměře 2644 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za cenu 150,- Kč/m2, celkem za ,- Kč. 11. Žádost o půjčku z městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 Usnesení č. 135/2013: I. Schvaluje vyhlášení druhého kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Městského fondu rozvoje bydlení pro rok 2013 s termínem podání žádosti do data Schvaluje znění Zásad pro použití účelových prostředků "Městského fondu rozvoje bydlení města Světlá nad Sázavou" pro rok druhé kolo výběrového řízení v celkové výši ,-- Kč dle přílohy. Termín: ihned 12. Odkup pozemku parc. č. 830/16 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 136/2013: 5

6 I. Schvaluje odkup pozemku parc. č. 830/16 o výměře 483 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví paní H. R. Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za dohodnutou cenu 104,- Kč/m2, celkem za ,- Kč. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí kupující) a paní H. R. Světlá nad Sázavou (budoucí prodávající) za účelem odkupu pozemku parc. č. 830/16 o výměře 483 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za dohodnutou cenu 104,- Kč/m2, celkem za ,- Kč. 13. Nabídka odkupu pozemků parc. č. 1192/3, 1192/1 a parc. č vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 137/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů neschvaluje odkup pozemků parc. č. 1192/3, parc. č. 1192/1 a parc. č vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou o celkové výměře 8155 m2 z vlastnictví paní E. Č., Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Zajistí: Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MITT 14. Darování pozemků parc. č. 590/27, parc. č. 613/24, parc. č. 590/26 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 138/2013: I. Schvaluje darování pozemků parc. č. 590/27 o výměře 489 m2, parc. č. 613/24 o výměře 5 m2, parc. č. 590/26 o výměře 678 m2 dotčených stavbou okružní křižovatky na silnici II/150 v majetku Kraje Vysočina, včetně všech práv a součástí, vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad I Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina; Schvaluje darování stavby okružní křižovatky na silnici II/150 na pozemcích parc. č. 590/27, parc. č. 613/24 a parc. č. 590/26 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina; Schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (dárcem) a Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (obdarovaným) za účelem darování pozemků parc. č. 590/27 o výměře 489 m2, parc. č. 613/24 o výměře 5 m2, parc. č. 590/26 o výměře 678 m2 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a za účelem darování stavby okružní křižovatky na silnici II/150 na pozemcích parc. č. 590/27, parc. č. 613/24 a parc. č. 590/26 vše v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou. 15. Zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na části pozemku parc.č. 107/1 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. Horní Bohušice a zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na části pozemku parc.č. 262/4 v obci Světlá nad Sázavou a v k.ú. D.Bohušice 6

7 Usnesení č. 139/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene práva jízdy a chůze pro pana M. N., trvale bytem Světlá nad Sázavou na části pozemku parc.č. 107/1 v k.ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou a na části pozemku parc.č. 262/4 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, které jsou ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou, za účelem zlepšení přístupu na pozemek parc.č. 260/25 v k.ú. Dolní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou. Náklady na zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze budou hrazeny žadatelem o zřízení věcného břemene. 16. Záměr darování pozemků parc.č. 407/2, parc.č. 407/3, parc.č. 391/8 a prac.č. st. 88 a objekt č.p. 72 vše v obci Hněvkovice a k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou Usnesení č. 140/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 14 hlasů schvaluje záměr darování pozemků parc.č. 407/2 o výměře 1368 m2, parc.č. 407/3 o výměře 917 m2, parc.č. 391/2 o výměře 898 m2, parc.č. st. 88 o výměře 76 m2, včetně objektu na tomto pozemku postaveném č.p. 72 vše v obci Hněvkovice a k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou. 17. Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce učeben jazyků a fyziky ZŠ Lánecká, včetně datových rozvodů Usnesení č. 141/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno, IČ jako poskytovatelem dotace a městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, IČ jako příjemcem dotace v předloženém znění. Zajistí: Vladimíra Krajanská, veoducí odobru MIRR 18. Světlá nad Sázavou TI Pod Vodárnou 15 RD kupní smlouva vodovodní a kanalizační řad Usnesení č. 142/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou, IČ jako prodávajícím a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod, IČ jako kupujícím na akci světlá nad Sázavou TI Pod Vodárnou 15 RD vodovodní a kanalizační řad. 7

8 19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Usnesení č. 143/2013: I. Schvaluje zřízení věcného břemene práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nn a umístění rozpojovacího pilíře SR 608 na pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a k tíži pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou; Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí povinný z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín (budoucí oprávněný z věcného břemene) za účelem zřízení věcného břemene práva zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nn a umístění rozpojovacího pilíře SR 608 na pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a k tíži pozemku parc. č. 725/1 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou. 20. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 886/20 v k.ú. Dolní Březinka Usnesení č. 144/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 886/20 v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou o výměře 340 m2 za účelem zřízení zahrady. Termín: Oprava střechy hokejové haly Sportovního centra Pěšinky Usnesení č. 145/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje způsob rekonstrukce střešního pláště hokejové haly Sportovního centra Pěšinky, Pěšinky 971, Světlá nad Sázavou vypracovaný firmou DEKTRADE a.s., Na Hranici 4966/33, Jihlava. Termín: Žádost o zřízení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 942/1, 946, 945 vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 146/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů neschvaluje zřízení vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 942/1, 946, 945 vše v k.ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou v součinnosti města Světlá nad Sázavou a pana Ing. V. V., bytem Praha 10 z toho důvodu, že se jedná o zasíťování soukromých parcel. 8

9 23. Smlouva o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka Aurum- Crystal s.r.o. Usnesení č. 147/2013: I. Schvaluje úplatné zřízení věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1097/9 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou ve prospěch oprávněné společnosti VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové a k tíži pozemku parc. č. 1097/9 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou; Úhradu nákladů nese investor stavby, společnost Aurum-Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava. Cena za zřízení věcného břemene činí 230,- Kč + DPH v zákonné výši. Schvaluje uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (povinný z VB), VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové (oprávněný z VB) a společností Aurum-Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava (investor) za účelem úplatného zřízení věcného břemene práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení, práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku parc. č. 1097/9 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za dohodnutou cenu ve výši 230,- Kč + DPH v zákonné výši. 24. Prodej opuštěných hrobových míst - zařízení na hřbitově ve Světlé nad Sázavou dle výzvy č. 1 Usnesení č. 148/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů: I. Schvaluje prodej hrobového zařízení opuštěného hrobu č paní V. Ch., bytem Světlá nad Sázavou za cenu ve výši 1 500,- Kč- na základě stanovení I IV. odborného vyjádření č. 02/2013. Schvaluje prodej hrobového zařízení opuštěného hrobu č paní S., bytem Ledeč nad Sázavou za cenu ve výši 500,- Kč- na základě stanovení odborného vyjádření č. 02/2013. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a paní V. Ch., bytem Světlá nad Sázavou (jako kupujícím) za účelem odkupu hrobového zařízení opuštěného hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou. Schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Světlá nad Sázavou (jako prodávajícím) a paní S., bytem Ledeč nad Sázavou (jako kupujícím) za účelem odkupu hrobového zařízení opuštěného hrobu č na hřbitově ve Světlé nad Sázavou. 25. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 617/1 v k.ú. Mrzkovice Usnesení č. 149/2013: 9

10 Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 16 hlasů schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 617/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou za účelem výstavby technologického domku. Termín: Prodej pozemku parc. č. 837/9 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou lokalita Pod Vodárnou Usnesení č. 150/2013: I. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 837/9 o výměře 661 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou za cenu 520,- Kč/m2, celková cena ,- Kč panu O. V., bytem Ledeč I nad Sázavou. Schvaluje prodej sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky za cenu ,- Kč, bez DPH, celková cena ,- Kč O. V., bytem Ledeč nad Sázavou. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Světlá nad Sázavou, se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí prodávající) a panem O. V., bytem Ledeč nad Sázavou (budoucí kupující) za účelem prodeje pozemku parc.č. 837/9 o výměře 661 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, prodeje sdruženého pilíře s hlavním uzávěrem plynu a elektrické energie a veřejnou část vodovodní a kanalizační přípojky. 27. Odkup částí pozemků parc. č. st. 6, parc. č. 8, parc. č. 618, parc. č. 312/2 a parc. č. 312/1 vše v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 151/2013: I. Schvaluje odkup částí pozemků parc. č. st. 6 o výměře 6 m2, parc. č. 8 o výměře 66 m2, parc. č. 618 o výměře 9 m2 a parc. č. 312/2 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Ing. J. Ř., bytem Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, I IV. Světlá nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za 9.000,- Kč. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí kupující) a panem Ing. J. Ř., Světlá nad Sázavou (budoucí prodávající) za účelem odkupu částí pozemků parc. č. st. 6 o výměře 6 m2, parc. č. 8 o výměře 66 m2, parc. č. 618 o výměře 9 m2 a parc. č. 312/2 o výměře 9 m2 vše v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou. Schvaluje odkup části pozemku parc. č. 312/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví paní M. Ř., bytem Světlá nad Sázavou do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za cenu 100,- Kč/m2, celkem tedy za 1.000,- Kč. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí kupující) a paní M. Ř., Světlá nad Sázavou (budoucí prodávající) za účelem odkupu částí 10

11 pozemku parc. č. 312/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou. 28. Nabídka odkupu části pozemku parc. č. 14/11 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou Usnesení č. 152/2013: I. Schvaluje odkup části pozemku parc. č. 14/11 o výměře 35 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Aurum-Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou za cenu 180,- Kč/m2, celkem tedy za 6.300,- Kč. Schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (budoucí kupující a zároveň stavebník) a společností Aurum-Crystal s.r.o., Vrchlického 5282/50, Jihlava (budoucí prodávající a zároveň jednající) za účelem odkupu části pozemku parc. č. 14/11 o výměře 35 m2 v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou a za účelem stavebních úprav bezbariérového přístupu do Zámeckého parku. 29. Bezúplatný převod vlastnických podílů k pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice Usnesení č. 153/2013: I. Schvaluje bezúplatný převod vlastnických podílů k pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou o výměře 360 m2 následovně: 1/8 z vlastnictví pana J. K., bytem Světlá nad Sázavou; 1/16 z vlastnictví Ing. J. S., bytem Ronov nad Doubravou a 1/16 z vlastnictví Ing. T. S., trvale bytem Praha - Vinohrady, vše do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou; Schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnických podílů k pozemku parc. č. 85/2 v k.ú. Mrzkovice a obci Světlá nad Sázavou o výměře 360 m2 mezi panem J. K., bytem Světlá nad Sázavou, panem Ing. J. S., bytem Ronov nad Doubravou, panem Ing. T. S., trvale bytem Praha - Vinohrady (převodci) a městem Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou (nabyvatel). 30. Záměr prodeje pozemku parc.č a pozemku parc.č oba v obci a k.ú. Kamenná Lhota, pozemku parc.č v obci a k.ú. Horní Paseka, a části pozemku parc.č. 896/1 v obci Kouty a v k.ú. Kouty u Bojiště. Usnesení č. 154/2013: 11

12 Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 15 hlasů schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č o výměře 4597 m2 a pozemku parc.č o výměře 6678 m2 oba v obci a k.ú. Kamenná Lhota, pozemku parc.č o výměře 2557 m2 v obci a v k.ú. Horní Paseka, a části pozemku parc.č. 896/1 o výměře 655 m2 v obci Kouty a v k.ú. Kouty u Bojiště. 31. Žádost o bezúplatný převod hasičského vozidla Usnesení č.155/2013: I. Schvaluje bezúplatný převod hasičského vozidla T 148 CAS 32 z majetku města Světlá nad Sázavou do majetku obce Okrouhlice (pro potřeby JSDH obce Okrouhlice). Schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu a vyřazení hasičského vozidla T 148 CAS 32 z evidence majetku města. Zajistí: I. Jan Tourek, starosta města Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR 32. Informace o řešení odvodu a vrácení DPH z části výnosu fotovoltaické elekrárny Usnesení č. 156/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů: I. Bere na vědomí informaci o návrhu řešení odvodu a vrácení DPH z části výnosu fotovoltaické elektrárny. Pověřuje starostu města Mgr. Jana Tourka jednáním s provozovatelem fotovoltaické elektrárny JSW Solar ve věci řešení úhrady nezaplacené odměny ve výši 26 % z fakturované částky. Zajistí: Mgr. Jan Tourek, starosta města Termín: Rozpočtové opatření č. 5/2013 Usnesení č. 157/2013: I. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 v předložené podobě. Schvaluje poskytnutí finančního daru firmě Secký - SEKY, TV studio HB, Uhry 413, Přibyslav ve výši Kč. Zajistí: Jaroslava Žáčková, vedoucí finančního odboru 34. Volba přísedících okresního soudu Usnesení č. 158/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů volí: - pí J. M. bytem Světlá nad Sázavou - p. J. Č., bytem Světlá nad Sázavou - p. Mgr. Z. R., bytem Světlá nad Sázavou přísedícími Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. 12

13 Zajistí: Jan Tourek, starosta města 35. Státní fond kinematografie digitalizace kina ve Světlé nad Sázavou Usnesení č. 159/2013: Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou po projednání počtem 17 hlasů: I. Souhlasí s podáním žádosti o podporu na digitalizaci kina ve Světlé nad Sázavou u Státního fondu kinematografie v dotačním okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie. Souhlasí se zařazením částky 0,7 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2014 v případě úspěchu žádosti o podporu u Státního fondu kinematografie. 36. Rozprava členů zastupitelstva 13

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 2. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 7. 12. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 6. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 12. 12. 2012 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 22. 9. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 9. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 1. 2017 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 23. 6. 2010 od 16,00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 6. 2008 v zasedací místnosti MěÚ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 25. 2. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 20. dubna 2015 04/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 04.2015/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 10. 12. 2014 od 16:00 hodin

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 18. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 18. jednání rady města dne 31.10.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/18/1/2011 Schválení programu 18. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 18. jednání

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 28. 6. 2017 od 16:00 hodin

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti

z 19. jednání rady města Velká Bystřice dne v 17,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í městského úřadu z 19. jednání rady města dne 28.11.2011 v 17,00 hod. v zasedací místnosti UR/19/1/2011 Schválení programu 19. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 19. jednání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne od 16:00 hod.

USNESENÍ. 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne od 16:00 hod. kategorie: Zápisy / Zastupitelstvo / 2014 datum vzniku: 12.06.2014 adresa dokumentu http://intranet.mulitom.cz/dokument- 1169814.html časové razítko: 1410173611 ip: 192.168.1.205 Městský úřad Litoměřice

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2.

Důvodová zpráva. Paní R. s výkupem pozemku souhlasí, a to za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m 2. Důvodová zpráva 1. výkup p.p.č. 308/2 o výměře 36 m 2 v k.ú. Proseč nad Nisou Oddělení investiční výstavby požádalo o zajištění výkupu tohoto pozemku, který je ve vlastnictví paní L. R., r. 1953, bytem

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016

Příloha č. 01. usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Příloha č. 01 usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 24. února 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: 4. Záměr prodeje poz.p.č.1402/587 o výměře 686m 2 orná půda kat.území Stříbro za účelem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2015/ZM až 157-6/2015/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 22.06.2015 č. 135-6/2015/ZM až 157-6/2015/ZM USNESENÍ č. 135-6/2015/ZM ze dne 22.06.2015 schvaluje Mgr. L. Hubáčka, MBA, M. Budlovského a MUDr. R.

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 26. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 31.3.2010 1/26/ZM/2010 - Návrh na doplnění a volba člena Rady města Jirkova I. Zastupitelstvo města-volí za člena Rady města Jirkova p. Michala

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 44/2012 konané dne 14. května 2012 Rada města Slatiňany: 637/44/2012/RMS schválila návrh rozšířeného programu 44. schůze rady města Slatiňany 638/44/2012/RMS

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 26. dubna /2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 26. dubna /2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 26. dubna 2010 3/2010/ZM I. ZM bere na vědomí: 3.2010/11ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Příloha č. 01. usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Příloha č. 01 usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města schvaluje: II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20

Více

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. U S N E S E N Í č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 08.02.2012 v 18:00 hodin v restauraci Na Rychtě v Malé Morávce. Veřejnému zasedání je přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven. Od Č.j.: 5/2012

Více

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 01 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 01 usnesení z 04. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. ledna 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 01. záměr prodeje stav.p.č. 1419 o výměře 30 m 2 kat.území

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 06. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. dubna 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 75 o výměře 27 m 2 zastavěna garáží a

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více