DPD štítek a čárový kód Specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPD štítek a čárový kód Specifikace"

Transkript

1 DPD štítek a čárový kód Specifikace Verze 2.1 _ DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 1 / 116

2 Obsah 1 Úvod Obecný postup Systém společnosti DPD Přepravní požadavky Štítek Velikost Kvalita papíru Přepravní štítek a jeho součásti Obsah polí Přepravní informace Pole popisující službu Pole pro Aztec 2D code Datový obsah Zvláštní znaky používané normou ISO Struktura ISO zprávy Popis polí Řídící pravidla Struktura DPD zprávy Fyzikální vlastnosti Šířka modulu neboli rozměr-x Oprava chyb Metriky čárového kódu Kvalita tisku Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal) ISO stupeň Stupeň souladu specifikace se standardem AIM Kvalitativní parametry Profil odrazu skenu SRP (Scan reflection profile) Pole informací o směrování zásilky Informace o směrování Číslo balíku (vyhledávací číslo tracking number) Textový kód služby (ServiceText) Značka služby Číselný kód služby, země a PSČ adresy příjemce Původ štítku Pole pro Code 128 čárový kód DPD čárový kód Code Obsah čárového kódu Specifikace čárového kódu Čárový kód Code Výpočet kontrolní číslice Výpis hodnoty čárového kódu jako prostý text...35 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 2 / 116

3 5 Přenos informací od zákazníka do DPD Data o zásilkách Tištěný seznam zásilek Nároky na kvalitu produkčního systému odesílatele Správné směrování Směrovací databáze Balíkové štítky s označením RELABEL Metody tisku Termotisk Inkoustový tisk Schvalovací postup pro tisk štítků zákazníkem Proces vývoje Schválení tisku na straně zákazníka Minimální schvalovací požadavky na vzorky štítků tištěných zákazníkem Shrnutí Přepravní štítky pro různé DPD služby Malá zásilka Ex works DPD PARCELLetter COD (dobírka) Expresní a garantované služby DPD 8: DPD 10: DPD 12: DPD 18: DPD GUARANTEE DPD EXPRESS Nebezpečné zboží a nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) Nebezpečné zboží Nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) Výměnná zásilka Přeprava od odesílatele k místu výměny Přeprava zásilky po výměně zpět DPD Mail B2C (DPD Private) Přímé doručení Doručení na DPD Parcel-Shop Uskutečnění vrácení Kombinace služeb...74 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 3 / 116

4 9.1 Ex works a nebezpečné zboží Dobírka a nebezpečné zboží Dobírka a DPD 18: Dobírka a DPD 8: Dobírka a DPD 10: Dobírka a 12: Závěr Příloha Glosář a použité zkratky DPD logo Total Zero Message JPG obrázek Seznam kontrolních bodů pro vývoj tisku DPD přepravních štítků DPD tabulka zemí podle ISO Tabulka kódů DPD služeb Struktura DPD zprávy pro 2D čárový kód Krátící algoritmy...16 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 4 / 116

5 Změny proti předchozím verzím V následujících kapitolách byly provedeny následující změny oproti příslušné předchozí verzi: Version 2.1 _ Kapitola Oprava v poloze 121 Version 2.0 _ Celková restrukturalizace dokumentace Kapitola 4 - čárový kód UPU přidána Kapitola přidány obsahy polí Kapitola 4.2 Total Zero Message přidána Kapitola 4.4 Aztec 2D code přidána Kapitola DPD 8:30 revidována Kapitola DPD 10:00 revidována Kapitola DPD 12:00 revidována Kapitola DPD 18:00 revidována Kapitola DPD GUARANTEE revidována Kapitola DPD EXPRESS revidována Kapitola DPD Mail revidována Kapitola kontrolní seznam pro tisk štítku - revidována Kapitola 11.5 aktualizována tabulka zemí dle ISO Standard Parcel Label outsourced Version 1.7 _ Kapitoly 3.1, 3.2.1, 5.6 a 5.8 revidovány Version 1.6 _ Kapitola 5.10 revidovány Version 1.5 _ Kapitoly 5.9, 5.10 a 10.2 přidány Kapitoly revidována Kapitoly 3.2.2, 4.2.1, 5, 5.1, 5.2 a 5.3 revidovány Version 1.4 _ Oprava obsahu pole služby v příkladech přepravních štítků Version 1.3 _ Úpravy textů, přidání produktu DPD 8:30 Version 1.2 _ Úpravy textů Version 1.1 _ Změny v úpravě přepravních štítků Version 1.00 _ první verze vypracovaná DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 5 / 116

6 1 Úvod Přepravní štítek a informace v něm uvedené ve formě čárového kódu jsou páteří logistického systému DPD. Tato specifikace definuje standardy nezbytné pro vytvoření a používání přepravního štítku. DPD systémy mohou být provozovány na vysoce kvalitní úrovni pouze pokud jsou splněny tyto specifikace. Ve standardním případě, kdy přepravní štítky tiskne zákazník, bude přepravní štítek DPD (včetně všech informací vyplývajících z čárového kódu) vytvořen, až bude požadován zákazníkem pro přepravu. Tento způsob umožňuje propojit údaje specifické pro daného zákazníka (příjemce) nebo objednávku (či jiné referenční číslo) s číslem přepravního štítku DPD pro celkové sledování zásilky od zpracování objednávky až po dodání. Kromě možnosti naprogramovat si vlastní aplikace pro tisk přepravních štítků samostatně má zákazník k dispozici také přepravní systémy vytvořené řadou prodejců systémů. Aby bylo možné nalézt to nejlepší řešení, může zákazník využít služeb příslušného depa a poradit se o výhodách a možnostech těchto přepravních systémů. Společnost DPD nabízí také vlastní programy pro tisk přepravních štítků. Štítky z těchto programů lze považovat za šablony všech typů přepravních štítků.pro aktuální nabídku kontaktujte své DPD depo. Pro ulehčení vývoje vlastního software poskytuje DPD CZ svým klientům sadu informací (tiskové skripty, font s přeškrtnutou nulou, funkce pro výpočet kontrolního čísla, vzory datových souborů apod.). Pro získání těchto informací kontaktujte své depo nebo obchodního zástupce DPD. Naleznete je také na Pozn: Všechny čárové kódy použité zde v příkladech jsou totožné ve formě a obsahu a slouží jen jako reference pro čárový kód typu Code 128. Neodpovídají příslušným textům v příkladech. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 6 / 116

7 2 Obecný postup 2.1 Systém společnosti DPD Logistický proces v systému DPD a IT řešení pro sledování zásilky (Tracking) jsou založeny na pravidelném skenování zásilky pomocí stacionárních nebo mobilních skenerů. Potřebné údaje jsou obsaženy v čárovém kódu, který musí být přítomen na každé zásilce. Ve speciálních případech je k zásilce třeba navíc připojit doplňující štítky s informacemi, které obsahují další potřebné informace. V zájmu bezpečnosti obsahují přepravní štítky veškeré informace zakódované v čárovém kódu i v prostém textu. 2.2 Přepravní požadavky V rámci systému přepravy DPD jsou zásilky často zpracovávány plně automatizovanými skenery na vysokorychlostních přepravnících. Je proto nutné dodržet množství pravidel pro používání přepravních štítků bez ohledu na typ štítku: Aby bylo možné zajistit řádné roztřídění zásilek, musí být největší plocha zásilky dole, aby se předešlo překlopení této zásilky. Všechny přepravní štítky musí být připevněny na horní straně zásilky. Vázací pásky nesmí překrývat štítky a tudíž ani informace o zásilce. Štítky nesmí být přemalovány (např. fixem) ani překryty jinými štítky. Staré štítky/čárové kódy (např. při vícerém použití obalu) je nutné odstranit nebo překrýt novými štítky/čárovými kódy tak, aby tyto staré informace nebylo možné strojově přečíst. Pokud je použita smršťovací fólie, musí být plocha pokrývající štítky hladká a bez potisku. V rámci zajištění čitelnosti v celém DPD systému musí být taková fólie před použitím testována a schválena společností DPD GmbH & Co. KG. K zajištění nezbytných opatření kontaktujte Vaše příslušné depo. Správná poloha zásilky DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 7 / 116

8 3 Štítek 3.1 Velikost Přepravní štítek musí mít minimální formát dle normy DIN EN ISO 216 A6 nebo DIN A6 (ekvivalent 105x148 mm), aby se na něj vešly všechny potřebné informace. 3.2 Kvalita papíru Barva bílá Součinitel odrazu R w 75% Povrch Odolnost vůči UV záření odolný vůči vlhkosti a proti oděru Změna kontrastu < 10% během dvou hodin při stálé teplotě 50 C a intenzivním oslunění Přilnavost štítku Lepidlo se stálou lepivostí, pokud možno používejte lepidla, které nepoškozují životní prostředí (rozpustná ve vodě, bez rozpouštědel) Teploty - 20 C až + 80 C Skladování Pro zajištění zdroje štítků kontaktujte Vaše příslušné depo. Neznatelné zhoršení kvality během 6 měsíců skladování při stale teplotě 20 C a vlhkosti 40% DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 8 / 116

9 4 Přepravní štítek a jeho součásti Pro zajištění spolehlivé, přesné a rychlé přepravy zásilek DPD přepravní štítek obsahuje informace ve formě prostého textu i kódů. Jak je uvedeno níže, přepravní štítek má vždy stejnou strukturu a je rozdělen do následujících částí: Pole Shipment Zone Service field Damage notification or Total Zero Message DPD logo Aztec 2D code Dispatch depot address Sender address Delivery address Customer-specific info Parcel details Routing Text Zone Code 128 barcode Popis Přepravní informace Oznámení o poškození, označení Total Zero nebo (v CZ) informace o VOP DPD logo (obrázek nebo text) Adresa odesílajícího depa Adresa zasilatele zásilky Adresa příjemce zásilky Informace specifická pro zákazníka (zasilatele), např. referenční čísla Počet balíků a váha zásilky Pole popisující službu Doplňkový čárový kód s informacemi o zásilce Informace o směrování zásilky Primární čárový kód pro identifikaci zásilky DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 9 / 116

10 Rozložení částí přepravního štítku Pokud zákazník potřebuje kromě údajů požadovaných DPD do štítku včlenit další vlastní informace k zásilce, ať už ve formě prostého textu nebo čárového kódu, nebo jako vlastní čárový kód, musí takovou věc předem projednat s příslušným depem. Je to nezbytné k zamezení vzniku problémů či chybných štítků. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 10 / 116

11 Přidání zákaznických informací ve formě následujících typů čárových kódů: Code 128 (17- a 28-číslic) Type 2/5-interleaved (libovolná délka) Aztec UPU(Universal Postal Union) je e třeba se vyhnout, neboť tyto jsou používány v DPD systémech. Pokud je použití naprosto nezbytné, je nutno toto odsouhlasit s příslušným depem a v případě č Code 128 tento nikdy nesmí začínat znakem "%" (procento) nebo "!" (vykřičník). Přepravní štítek s Total Zero Message: DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_

12 4.1 Obsah polí Následující tabulka popisuje povinnou velikost písmen v jednotlivých polích. Jméno pole Typ pole Počet znaků Velikost písma Komentář nebo pole v MPSEXPDATA Záhlaví pole M proměnlivý 1.5 mm Přepravní informace Informace o VOP O proměnlivý 1.5 mm DPD logo M mm Velikost nápisu DPD Adresa odesílajícího depa Depo a jeho číslo M proměnlivý 1,5 mm Název M proměnlivý 1,5 mm Ulice M proměnlivý 1,5 mm Země / PSČ / Město M proměnlivý 1,5 mm Telephone number M proměnlivý 1,5 mm Adresa zasilatele Jméno / název 1 M 35 1,5 mm SNAME1 Jméno / název 2 O 35 1,5 mm SNAME2 Ulice / číslo domu M 35/8 1,5 mm SSTREET/SHOUS NO Země / PSČ / Město M 3/9/35 1,5 mm SCOUNTRA/SPOS TAL/SCITY Telefon O 30 1,5 mm SPHONE Adresa příjemce Jméno / název 1 M 35 2,5 mm tučně RNAME1 Jméno / název 2 O 35 2,5 mm tučně RNAME2 Kontaktní osoba O 35 2 mm RCONTACT Ulice / číslo domu M 35/8 2,5 mm tučně RSTREET/RHOUS NO Další informace O proměnlivý 2,5 mm tučně Telefon O 30 2 mm RPHONE Země / PSČ / Město M 2/9/35 2,5 mm tučně RCOUNTRA/RPOS TAL/RCITY Informace specifická pro zákazníka Reference č. 1 O 35 2mm CREF1 Reference č. 2 O 35 2mm CREF2 Počet balíků a hmotnost Pořadí balíku v zásilce / M 7 2.5mm MPSCOUNT počet balíků v zásilce Hmotnost O 6 2.5mm Tištěno na 2 desetinná místa Pole popisující službu Informace o službě O proměnlivý 3 mm + dobírkové informace O proměnlivý 2 mm + exportní informace O proměnlivý 2 mm + data pro doručení O proměnlivý 2 mm na stůl Pole pro Aztec 2D čárový kód Aztec 2D čárový kód M - 34 mm DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 12 / 116

13 Informace o směrování zásilky Směrování (D-text) M 10 11mm Odchozí třídení (svozová M 4 7mm trasa) (O-sort) Příchozí třídení (rozvozová M 4 7mm trasa) (D-sort) Číslo balíku M 15 6mm (4 číslice) 4mm (10 číslice) 2 mm (1 číslice) Service mark - značka O 1 4mm Tisknout v rámečku služby Service text textový kód M 16 4mm služby Service code číselný kód M 14 2mm služby / země / PSČ adresy příjemce Původ štítku M proměnlivý 1.5mm Pole pro Code 128 čárový kód Horizontální čára M - - nad čárovým kódem Čárový kód Code 128 M - 25mm Obsah čárového kódu jako prostý text M 28 2mm M= povinné pole (mandatory field), O= volitelné pole (optional field) Velikost textu závisí na typu písma používaném tiskárnou přepravních štítků, takže je dovolena tolerance velikosti 20%. Velikost textů na štítku musí být vzájemně proporcionální, aby byly vizuálně kompatibilní. V ukázkách přepravních štítků použitých v této specifikaci je použit typ písma "Arial Narrow". Pro lepší rozlišení znaků "0" (nula) a "O" (velké O) při manuálním čtení, jsou všechny nuly v polích pro číslo balíku, směrování a čárový kód přeškrtnuty. Toho lze dosáhnout například použitím písma Slashed Zero Arial. Jelikož se tyto znaky mohou vyskytnout v PSČ, např. ve Velké Británii, jejich záměna může způsobit chybné přečtení a zdržení přepravy.jestliže toto rozlišení znaků není možné nastavit z důvodů technického omezení např. tiskárny, je možné ho nepoužívat, ale v takovém případě není možné vyloučit případná zpoždění v přepravě a zasilatel je akceptuje. Pro tisk záhlaví polí, např. pro příjemce, jsou přípustné dvě varianty: 1. Vždy v národním jazyce a angličtině současně 2. Pro vnitrostátní zásilky v národním jazyku a pro mezinárodní v angličtině 4.2 Přepravní informace Pole pro přepravní informace obsahuje všechny údaje týkající se zásilky: Delivery Address - Správná a úplná adresa příjemce (ne P.O. box) Sender Address - Správná a úplná adresa zasílatele (ne P.O. box) Dispatch Depot Address - Adresa DPD odesílajícího depa Total Zero Message or Damage Notification - Oznámení o poškození, Total Zero zpráva nebo (v CZ) informace o VOP Delivery details - Informace specifické pro zákazníka (např. referenční čísla) Parcel Details - Další podrobnosti o zásilce (počet kusů a váha zásilky) DPD logo DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 13 / 116

14 Uspořádání pole pro přepravní informace: V části Total Zero Message or Damage Notification bude použit text: Vyplněním přepravního štítku příkazce potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami DPD / By filling out the shipping label, payer confirms that he has read and agrees to the General terms and conditions. Jestliže je použito oznámení o poškození, musí se objevit v jazyce země odesílatele nebo v angličtině (English: "Damage not recognizable on the outside has to be reported in writing to DPD within 7 days after delivery."). Jestliže je tištěna informace Total Zero "Responsible delivery CO 2 neutral", musí být použit obrázek Total Zero z přílohy 11.3 této specifikace. Příslušné depo poskytne informaci, zda a jaký text má být vytištěn na takovém štítku. Všechny další informace o obsahu jednotlivých polí a velikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsah polí. 4.3 Pole popisující službu V tomto poli musí být uvedeno textové označení použité služby. Patřičná informace k tisku se vyhledá podle použitého číselné kódu služby ve směrovací databázi, tabulka SERVICEINFO, pole ServiceFieldInfo (níže zobrazeno jako SERVICE INFORMATION). Pro služby COD (dobírka), Export a Department delivery (doručení na stůl) je potřeba vytisknout další doplňující informace. Požadované informace jsou popsány v Kapitole 8: Přepravní štítky pro různé služby. Uspořádání pole servisní služby: Další informace o velikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsah polí. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 14 / 116

15 4.4 Pole pro Aztec 2D code Použití AZTEC dvou-dimenzionálního dimenzionálního kódu umožňuje zákazníkům DPD a skupiny GeoPost uložit velké množství informací o zásilce do tohoto kódu, jenž je umístěn na zásilce. Toto kódování je schopno zakódovat celou 255-ti znakovou sadu ISO/IEC , a to až 3067 znaků do jednoho 2D kódu, nicméně tato kapacita je snížena z důvodu korekce chyb a způsobu použití. DPD a skupina GeoPost nastavili limit 1000 znaků na jeden 2D kód o maximální velikosti strany čtverce 3,4 cm. AZTEC čárový kód vynalezli Andrew Longacre Jr. a Robert Hussey v roce 1995, poté byl uvolněn k volnému použití. Toto kódování používá čtvercové moduly s unikátním identifikačním vzorkem ve středu symbolu. Tento symbol se skládá ze čtvercové mřížky se středovým terčem pro vyhledání kódu. Data jsou zakódována ve formě soustředných čtverců kolem středu. Z tohoto důvodu není potřeba klidová zóna jako u jiných druhů kódování. Data jsou uložena ve formě čtverečků spirálovitě uspořádaných kolem jádra. Režim zprávy začíná sekvencí " ", což indikuje vrstvy, a = 29 datových kódových slov (každé o 6 bitech). Používaná znaková sada je ISO/IEC Latin No. 1, z tohoto důvodu musí být znaky s CZ diakritikou převedeny na své ekvivalenty bez diakritiky (jednoduché ASCII) Podle normy ISO (AZTEC čárový kód), je korekce chyb nastavena na 23%. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 15 / 116

16 4.4.1 Datový obsah Pro zajištění kompatibility s trhem, a usnadnění výměny dat s externími poskytovateli, celními a bezpečnostními orgány, obsah čárového kódu musí respektovat normu ISO Tato mezinárodní norma definuje způsob, jakým jsou dat přenášena na vysokokapacitní media automatického sběru dat (ADC) z informačního systému dodavatele a způsob jakým jsou data přenášena do informačního systému příjemce. Tento standard nedefinuje vnitřní formát ukládání dat na konkrétní vysokokapacitní ADC media. Tato norma rovněž nespecifikuje používání datových struktur pomocí specifické syntaxe datového formátu. Aplikace datové struktury je určena průmyslovými standardy. Uživatelé ADC technologií využívají jejich schopností přijímat a poskytovat data ve standardizované formě. Statické ADC technologie, jako jsou čárové kódy, magnetické proužky, OCR (automatické rozpoznávání písma), povrchové akustické vlny (SAW) a Weigandúv efekt obyčejně zakódují pouze jedno datové pole. Mnoho použití těchto technologií zahrnuje kódování jednoho datového pole dodavatelem média a následné dekódování datového pole na straně příjemce. Kódování jednotlivých datových polí umožňuje dodavateli provést zakódování informací z jednoho pole svého informačního systému. Dekódování jednotlivých oblasti dat umožňuje příjemci vložit tato data do jediného pole informačního systému, namísto zadání klíče. Vysokokapacitní ADC technologie, jako jsou 2D čárové kódy, RFID transpondéry, dotykové paměti a čipové karty kódují více datových polí naráz. Tato data jsou poté analyzována informačním systémem příjemce a následně namapována na patřičná datová pole v informačním systému příjemce. Tato norma definuje syntaxi pro vysokokapacitní ADC média tak, aby uživatelé ADC mohli využít jeden mapovací nástroj bez ohledu na použitý druh vysokokapacitního ADC media Zvláštní znaky používané normou ISO Kde "R S", " G S", "U S", " E OT" jsou netisknutelné znaky" ASCII Value Popis Značka decimální hexadecimální Format envelope trailer Field separator Sub field separator R S 30 0x1E G S 29 0x1D U S 31 0x1F Message trailer E OT 04 0x Struktura ISO zprávy Dvouúrovňové zapouzdření dat umožňuje využít více datových formátů v jednom datovém toku. Vnější vrstva zprávy je obálka, která definuje začátek a konec zprávy. V obálce zprávy jsou jedna nebo vice obálek formátů, které obsahují data (viz obr. 1 níže). Víceformátové zprávy by se měly používat jen po vzájemné dohodě obou data si vyměňujících stran. Obálka zprávy (Message Envelope) by se měla skládat z Hlavičky zprávy (Message Header) Jedné nebo více obálek formátu (Format Envelope), a DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 16 / 116

17 Zápatí zprávy (Message Trailer) (pokud je požadováno) Každá obálka formátu (Format Envelope) uvnitř obálky zprávy (Message Envelope) by se měla skládat z Hlavičky formátu (Format Header), Dat, naformátovaných podle pravidel definovaných pro daný formát, a Zápatí formátu (Format Trailer) (pokud je požadováno). Popis Message header Format header ISO Fields Format trailer Hodnota [)> R S 01 G S 02 Proměnná R S Komentář Začátek čárového kódu (hlavička) "01" pro přepravu (přenos) a "02" pro verzi (hlavička) Pole specifikovaná normou ISO Ukončení formátu Format header 07 "07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu) GeoPost Header GNN K identifikaci typu GeoPost formátu (z 02) GeoPost Fields Proměnná Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu Format trailer R S Ukončení formátu Format header 07 "07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu) GeoPost Header GeoPost Fields Proměnná Proměnná K identifikaci typu GeoPost formátu Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu. Format trailer Message trailer R S E OT Ukončení formátu Ukončení zprávy DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 17 / 116

18 Popis polí Jméno sloupce Číslo sloupce Popis Max.velikost pole Max.velikost podpole Priorita Pole / podpole Číslo pravidla Typ pravidla Popis Číslo pole nebo pod-pole(sub-field). Pro identifikaci pole. Popis pole. Maximální velikost pole. Pro odesílatele, příjemce a informace o předmětu je toto střední velikost všech jeho podpolí. Maximální velikost podpole Priorita je mezi 1 a 20. Pouze pole s prioritou jedna je povinné. Pokud je velikost všech polí větší než 1000 znaků, priorita je automaticky zohledněna zkracovacím algoritmem. Priorita je nastavena na "X" pokud je priorita pole určena řídícím pravidlem. "F" pro pole, "S" pro podpole. Viz řídící pravidla 21 a 22. Číslo řídícího pravidla/pravidel, která jsou aplikována na toto pole (popsáno v tabulce Řídící pravidla ") Popisuje situaci během které se pravidlo uplatňuje Řídící pravidla Čislo Pravidla Typ pravidla Popis 4 Vytváření Alespoň jedno z polí "Receiver contact name" (2DSTD_RecContact) a "Receiver company name1" (2DISO_RecCompName1) je povinné (mandatory) 5 Vytváření Alespoň jedno z těchto polí je povinné pro Predict (B2C avizace). Pokud je jedno z polí nastaveno a platné pro tento servisní kód, zákazník musí obdržet predict notifikaci bez ohledu na hodnotu v poli "Notification type" (2DSTD_NotifType). (musí být vyplněna buď pozice 31 nebo 32) 6 Vytváření Toto pole bude většinou zahrnuto v "Receiver street" (2DISO_RecStreet) 7 Vytváření Povinné pro některé země (US/CA/ES...) 8 Vytváření Povinné pro zásilku jdoucí z EU státu do ne-eu státu, z ne-eu státu do EU státu nebo ne- EU státu do ne-eu státu. Prázdné pro zásilku přepravovanou uvnitř EU. 9 Vytváření Povinné pro limited quantity zásilku, prázdné v ostatních případech. 10 Vytváření Alespoň jedno z těchto dvou polí je povinné 11 Vytváření Povinné v případě celního odbavení DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 18 / 116

19 16 Vytváření 19 Vytváření 20 Vytváření U MPS zásilky, the celní informace (custom block) bude nastavena jenom pro hlavní balík (master parcel) ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN). Celní informace (custom block) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky ("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN). Celková hmotnost zásilky MPS. Toto pole se nastavuje jen pro hlavní balík zásilky (MPS master parcel). Prázdné v ostatních případech. (nastaveno jen pro první zásilku: 001/XXX) Ve výchozím nastavení mají pole proměnnou délku až po maximální definovanou délku.jak pro numerická tak pro textová pole platí že data nesmí začínat nebo končit znakem mezera, nebo obsahovat mezeru pokud jsou prázdná. Tyto znaky musí být ořezány. Výjimka je pro format popsaný ve sloupci "dodatečný popis (additional description"). Tato pravidla platí pro všechna pole. 21 Vytváření Pokud je pole typu "F" (field - pole) musí být následný znak ASCII 29 : <GS>. Tato pravidla platí pro všechna pole 22 Vytváření Pokud je pole typu "S" (subfield - podpole) musí být následný znak ASCII 31 : <US>. Tato pravidla platí pro všechna pole 23 Vytváření Údaje v čárovém kódu musí být uzavřeny znakem <EOT> ASCII 04. Zobrazuje uzavírací znak čárového kódu Obsah pole musí být v souladu s LATIN1 kódováním. Tato pravidla platí pro 24 Vytváření všechna pole.znaky s CZ diakritikou v tomto kódování tedy nelze zobrazit a je nutné je převést na ekvivalent bez diakritiky (jednoduché ASCII) 25 Vytváření Pokud existuje, telefonní číslo musí být použito. Zejména to platí pro zásilky posílané do Irska nebo jiné země bez poštovních směrovacích čísel- 26 Vytváření Pole je povinné pokud se jedná o Predict zásilku (DPD Private) 28 Vytváření Pokud země nemá PSČ systém, PSČ je nastaveno na "0" 29 Vytváření Povinné pro "COD" (dobírkovou) zásilku 30 Vytváření Pokud je podpole daného pole prázdné, oddělovač podpole není povinný. Všechny oddělovače podpolí budou nahrazeny oddělovačem pole. 31 Vytváření 32 Vytváření 2 Krácení Je-li pole nebo podpole prázdné, nesmí být vyplňováno mezerami nebo jinými daty. Musí být použit oddělovač pole nebo podpole bezpostředně následující po předchozím oddělovači pole. To znamená, že oddělovač může být následován dalším pokud je příslušné pole nebo podpole prázdné. U všech polí s telefonními čísly, které musí být zkráceny, použijte pravidlo: povoleny jsou znaky "0-9", "+", "(" a ")", jiné znaky musí být odstraněny kvůli zkrácení pole na 25 znaků. Pokud po zkrácení zbude vice jak 25 znaků, ořízněte řetezec na 25 znaků zprava. Maximální velikost pole není rovna součtu max. velikostí jednotlivých podpolí. Jedná se o střední hodnotu součtu středních velikostí každého podpole. Pokud je dosaženo max. velikosti pole když jsou přidány skutečné velikosti všech polí, musíme potlačit podpole dle pořadí priority nebo oříznout pole nejlepším možným způsobem. Pokud je k dispozici nějaký prostor, celková velikost pole může být až do součtu maximálních velikostí každého podpole. 3 Krácení Blok odesílatele je povinný v 2D čárovém kódu u non EU zásilek. Povinné pouze pokud se liší od podrobností příjemce v "GeoPost basic format 14 Krácení block" 15 Krácení Povinné pouze pokud se liší od "Destination Country Code " (2DISO_DestCountryCode) DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 19 / 116

20 16 Krácení Pro MPS zásilku, celní informace ( custom block ) bude nastaven jenom pro hlavn balík zásilky ("master parcel") ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN). Celní informace ( custom block ) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky ("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN). 18 Krácení Zboží je popsáno pouze pokud mohou být do čárového kódu vložena všechna pole popisu zboží. Celková hmotnost v případě vícekusové zásilky (MPS). Toto pole se nastavuje 19 Krácení jen pro hlavní balík ( master parcel ) MPS zásilky a je prázdné v ostaních případech (nastaveno jen pro první zásilku: 001/XXX) BU1 Krácení Pokud po použití řídících pravidel na Common nezbývá žádný prostor pro nastavení tohoto příznaku a když existují data pro tento blok, příznak "2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na 1. BU2 Krácení Pokud tato pole nelze kódovat kvůli nedostatku místa, příznak "2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na Struktura DPD zprávy Strukturu DPD zprávy pro Aztec 2D code naleznete v Kapitole 11.7 přílohy této dokumentace. Potřebná pravidla pro vytváření struktury DPD zprávy jsou popsána v tabulce řídících pravidel v Kapitole (Řídící pravidla). Pokud je překročena maximální délka zprávy 1000 znaků, její snížení lze dosáhnout uplatněním řídících pravidel (kapitola Řídící pravidla). Postup pro použití zkracovacích pravidel je podrobně popsán v Kapitole Zkracovací algoritmy dodatku tohoto dokumentu. Pokud nepoužijete blok pro nebezpečné zboží (v DPD CZ taková přeprava není aktuálně ani možná) ani blok pro celní odbavení (který by přicházel v úvahu u služby DPD Intercontinental), pak by zbylá pole ani při využití maximální možné délky neměla tvořit řetězec delší než 1000 znaků a zkracovací algoritmus nemusí být implementován, což proces vývoje zjednodušuje Fyzikální vlastnosti GeoPost definoval následující fyzikální vlastnosti pro AZTEC "2D" pro zajištění přesné čitelnosti kódu pomocí dnes používaných ručních skenerů i dalších systémů pro čtení čárových kódů, jež budou používány v budoucnosti. Jednotlivé komponenty specifikace byly stanoveny takto: Šířka modulu neboli rozměr-x V závislosti na typu skeneru byla zvolena odpovídající šířka modulu pro zajištění odpovídající výkonnosti skeneru s rastrovým typem laseru. Šířka nejmenšího úzkého prvku čárového kódu (čára nebo mezera) je rozměrový parametr, který se používá k výpočtu šířky aktuálního kódu. Tento rozměr-x musí být násobkem velikosti tiskového bodu použité termotiskárny. Většina dnešních termotiskáren má rozlišení tisku 203 dpi (dot per inch). Pro optimální čtení, rozměr-x by měl být alespoň roven velikosti jedné tečky, tedy nastaven na hodnotu 0,38mm. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 20 / 116

21 Oprava chyb Vybraná úroveň tolerance pro korekci chyb představuje rozumný kompromis mezi bezpečností dat a velikostí čárového kódu (a režie). Norma ISO stanovuje tuto hodnotu na 23% pro velké AZTEC čárové kódy. V souladu s normou ISO však úroveň korekce chyb nesmí být vyšší Metriky čárového kódu Důležité fyzikální vlastnosti kódu GeoPost AZTEC "2D" jsou: Šířka modulu: Rozměr X (velikost modulu) Minimální: Jmenovitá: Maximální: N/A 0.38mm N/A Úroveň korekce chyb: 23% Celková velikost čárového kódu: Jmenovitá šířka: 3,4 cm Tiché zóny: Druh štítků: Žádné Používejte pouze bílé samolepicí štítky. (Near Infrared typ štítku pro přímý termotisk) Kvalita tisku Specifikace kvality tisku byly vyvinuty s cílem zajistit, že všechny skenery přečtou tyto čárové kódy. Parametry kvalita tisku uvedené v této kapitole jsou v souladu s: - ISO/IEC : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Aztec Code - specifikace čárového kódu " - ISO/IEC : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - specifikace kvality tisku čárového kódu - dvou-dimenzionální kódy " Hlavní kriteria kvality tisku jsou: Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal) Hodnoty PCS byly nastaveny tak, aby byla zajištěna čitelnost čárových kódů při běžných rychlostech automatického třídění zásilek v překladištích DPD / GeoPost. Automatické skenery na třídírnách nemohou spolehlivě číst čárové kódy s nízkou hodnotou PCS, třebaže tyto kódy mohou být dobře čitelné ručními skenery. Pro dosažení potřebné hodnoty PCS je nutné používat vysoce kvalitní druh bílých štítků spolu s vysokou kvalitou tisku. (Termoštítky by měly být typu Near Infra-Red pro čitelnost při použití skenerů pracujících v rozsahu 630nm až 670nm. Rovněž by měly vykazovat stabilní charakteristiku tisku za proměnlivých tepelných a teplotních podmínek.) ISO stupeň To je odstupňovaná míra souladu s normou ISO pro kvalitu tisku kódu AZTEC. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 21 / 116

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11 Specifikace Verze 1.3 2013-12-11 Obsah 1 Úvod... 5 2 Vývojový diagram dat... 6 3 Tabulky... 7 3.1 Směrování zásilek... 7 3.1.1 Popis... 7 3.1.2 Pole... 7 3.1.2.1 Země (DestinationCountry)... 7 3.1.2.2

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Zpracování finančních dokladů formou outsourcingu

Zpracování finančních dokladů formou outsourcingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Zpracování finančních dokladů formou outsourcingu Diplomová práce Autor: Bc. Radan Miksa Ekonomika a management,

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. Průmyslová 5619/1 CZ-58601 Jihlava dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají

Více

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek

GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek GLS Czech Republic Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek 1 dále jen: GLS Tyto Všeobecné obchodní podmínky se opírají o Zákon číslo 513/1991Sb, Obchodní zákoník, zejména o ustanovení

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Monitoring internetové reklamy v ČR

Monitoring internetové reklamy v ČR 1 Monitoring internetové reklamy v ČR metodika projektu 1. 2. 2011 2 Obsah 1. Pozadí metodiky... 4 2. Pilíře AdMonitoringu... 4 3. Definice... 4 Spolupracující subjekt... 4 Nespolupracující médium... 4

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Průvodce službami dhl express 2014

Průvodce službami dhl express 2014 Průvodce službami DHL Express 2014 2 Průvodce službami 2014 Služby DHL Express 4 Same Day Time Definite Day Definite International Mail Same Day 6 DHL Sprintline DHL Jetline DHL Secureline Time Definite

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Systémová příručka IS

Systémová příručka IS květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

Více

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Zbyšek Kubát Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 3é, Praha 2 Nové Město Vedoucí

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

GS1 System. Základní informace

GS1 System. Základní informace Základní informace GS1 System Systém GS1 je jedinou celosvětově rozšířenou sadou standardů pro identifikaci a komunikaci, která je široce uplatňována primárně v oblasti průmyslu, obchodu a logistiky. Představuje

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen Podmínky ) upravují právní vztahy mezi společností Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o., IČ 61329266,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více