DPD štítek a čárový kód Specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPD štítek a čárový kód Specifikace"

Transkript

1 DPD štítek a čárový kód Specifikace Verze 2.1 _ DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 1 / 116

2 Obsah 1 Úvod Obecný postup Systém společnosti DPD Přepravní požadavky Štítek Velikost Kvalita papíru Přepravní štítek a jeho součásti Obsah polí Přepravní informace Pole popisující službu Pole pro Aztec 2D code Datový obsah Zvláštní znaky používané normou ISO Struktura ISO zprávy Popis polí Řídící pravidla Struktura DPD zprávy Fyzikální vlastnosti Šířka modulu neboli rozměr-x Oprava chyb Metriky čárového kódu Kvalita tisku Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal) ISO stupeň Stupeň souladu specifikace se standardem AIM Kvalitativní parametry Profil odrazu skenu SRP (Scan reflection profile) Pole informací o směrování zásilky Informace o směrování Číslo balíku (vyhledávací číslo tracking number) Textový kód služby (ServiceText) Značka služby Číselný kód služby, země a PSČ adresy příjemce Původ štítku Pole pro Code 128 čárový kód DPD čárový kód Code Obsah čárového kódu Specifikace čárového kódu Čárový kód Code Výpočet kontrolní číslice Výpis hodnoty čárového kódu jako prostý text...35 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 2 / 116

3 5 Přenos informací od zákazníka do DPD Data o zásilkách Tištěný seznam zásilek Nároky na kvalitu produkčního systému odesílatele Správné směrování Směrovací databáze Balíkové štítky s označením RELABEL Metody tisku Termotisk Inkoustový tisk Schvalovací postup pro tisk štítků zákazníkem Proces vývoje Schválení tisku na straně zákazníka Minimální schvalovací požadavky na vzorky štítků tištěných zákazníkem Shrnutí Přepravní štítky pro různé DPD služby Malá zásilka Ex works DPD PARCELLetter COD (dobírka) Expresní a garantované služby DPD 8: DPD 10: DPD 12: DPD 18: DPD GUARANTEE DPD EXPRESS Nebezpečné zboží a nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) Nebezpečné zboží Nebezpečné zboží v omezeném množství (LQ) Výměnná zásilka Přeprava od odesílatele k místu výměny Přeprava zásilky po výměně zpět DPD Mail B2C (DPD Private) Přímé doručení Doručení na DPD Parcel-Shop Uskutečnění vrácení Kombinace služeb...74 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 3 / 116

4 9.1 Ex works a nebezpečné zboží Dobírka a nebezpečné zboží Dobírka a DPD 18: Dobírka a DPD 8: Dobírka a DPD 10: Dobírka a 12: Závěr Příloha Glosář a použité zkratky DPD logo Total Zero Message JPG obrázek Seznam kontrolních bodů pro vývoj tisku DPD přepravních štítků DPD tabulka zemí podle ISO Tabulka kódů DPD služeb Struktura DPD zprávy pro 2D čárový kód Krátící algoritmy...16 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 4 / 116

5 Změny proti předchozím verzím V následujících kapitolách byly provedeny následující změny oproti příslušné předchozí verzi: Version 2.1 _ Kapitola Oprava v poloze 121 Version 2.0 _ Celková restrukturalizace dokumentace Kapitola 4 - čárový kód UPU přidána Kapitola přidány obsahy polí Kapitola 4.2 Total Zero Message přidána Kapitola 4.4 Aztec 2D code přidána Kapitola DPD 8:30 revidována Kapitola DPD 10:00 revidována Kapitola DPD 12:00 revidována Kapitola DPD 18:00 revidována Kapitola DPD GUARANTEE revidována Kapitola DPD EXPRESS revidována Kapitola DPD Mail revidována Kapitola kontrolní seznam pro tisk štítku - revidována Kapitola 11.5 aktualizována tabulka zemí dle ISO Standard Parcel Label outsourced Version 1.7 _ Kapitoly 3.1, 3.2.1, 5.6 a 5.8 revidovány Version 1.6 _ Kapitola 5.10 revidovány Version 1.5 _ Kapitoly 5.9, 5.10 a 10.2 přidány Kapitoly revidována Kapitoly 3.2.2, 4.2.1, 5, 5.1, 5.2 a 5.3 revidovány Version 1.4 _ Oprava obsahu pole služby v příkladech přepravních štítků Version 1.3 _ Úpravy textů, přidání produktu DPD 8:30 Version 1.2 _ Úpravy textů Version 1.1 _ Změny v úpravě přepravních štítků Version 1.00 _ první verze vypracovaná DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 5 / 116

6 1 Úvod Přepravní štítek a informace v něm uvedené ve formě čárového kódu jsou páteří logistického systému DPD. Tato specifikace definuje standardy nezbytné pro vytvoření a používání přepravního štítku. DPD systémy mohou být provozovány na vysoce kvalitní úrovni pouze pokud jsou splněny tyto specifikace. Ve standardním případě, kdy přepravní štítky tiskne zákazník, bude přepravní štítek DPD (včetně všech informací vyplývajících z čárového kódu) vytvořen, až bude požadován zákazníkem pro přepravu. Tento způsob umožňuje propojit údaje specifické pro daného zákazníka (příjemce) nebo objednávku (či jiné referenční číslo) s číslem přepravního štítku DPD pro celkové sledování zásilky od zpracování objednávky až po dodání. Kromě možnosti naprogramovat si vlastní aplikace pro tisk přepravních štítků samostatně má zákazník k dispozici také přepravní systémy vytvořené řadou prodejců systémů. Aby bylo možné nalézt to nejlepší řešení, může zákazník využít služeb příslušného depa a poradit se o výhodách a možnostech těchto přepravních systémů. Společnost DPD nabízí také vlastní programy pro tisk přepravních štítků. Štítky z těchto programů lze považovat za šablony všech typů přepravních štítků.pro aktuální nabídku kontaktujte své DPD depo. Pro ulehčení vývoje vlastního software poskytuje DPD CZ svým klientům sadu informací (tiskové skripty, font s přeškrtnutou nulou, funkce pro výpočet kontrolního čísla, vzory datových souborů apod.). Pro získání těchto informací kontaktujte své depo nebo obchodního zástupce DPD. Naleznete je také na Pozn: Všechny čárové kódy použité zde v příkladech jsou totožné ve formě a obsahu a slouží jen jako reference pro čárový kód typu Code 128. Neodpovídají příslušným textům v příkladech. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 6 / 116

7 2 Obecný postup 2.1 Systém společnosti DPD Logistický proces v systému DPD a IT řešení pro sledování zásilky (Tracking) jsou založeny na pravidelném skenování zásilky pomocí stacionárních nebo mobilních skenerů. Potřebné údaje jsou obsaženy v čárovém kódu, který musí být přítomen na každé zásilce. Ve speciálních případech je k zásilce třeba navíc připojit doplňující štítky s informacemi, které obsahují další potřebné informace. V zájmu bezpečnosti obsahují přepravní štítky veškeré informace zakódované v čárovém kódu i v prostém textu. 2.2 Přepravní požadavky V rámci systému přepravy DPD jsou zásilky často zpracovávány plně automatizovanými skenery na vysokorychlostních přepravnících. Je proto nutné dodržet množství pravidel pro používání přepravních štítků bez ohledu na typ štítku: Aby bylo možné zajistit řádné roztřídění zásilek, musí být největší plocha zásilky dole, aby se předešlo překlopení této zásilky. Všechny přepravní štítky musí být připevněny na horní straně zásilky. Vázací pásky nesmí překrývat štítky a tudíž ani informace o zásilce. Štítky nesmí být přemalovány (např. fixem) ani překryty jinými štítky. Staré štítky/čárové kódy (např. při vícerém použití obalu) je nutné odstranit nebo překrýt novými štítky/čárovými kódy tak, aby tyto staré informace nebylo možné strojově přečíst. Pokud je použita smršťovací fólie, musí být plocha pokrývající štítky hladká a bez potisku. V rámci zajištění čitelnosti v celém DPD systému musí být taková fólie před použitím testována a schválena společností DPD GmbH & Co. KG. K zajištění nezbytných opatření kontaktujte Vaše příslušné depo. Správná poloha zásilky DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 7 / 116

8 3 Štítek 3.1 Velikost Přepravní štítek musí mít minimální formát dle normy DIN EN ISO 216 A6 nebo DIN A6 (ekvivalent 105x148 mm), aby se na něj vešly všechny potřebné informace. 3.2 Kvalita papíru Barva bílá Součinitel odrazu R w 75% Povrch Odolnost vůči UV záření odolný vůči vlhkosti a proti oděru Změna kontrastu < 10% během dvou hodin při stálé teplotě 50 C a intenzivním oslunění Přilnavost štítku Lepidlo se stálou lepivostí, pokud možno používejte lepidla, které nepoškozují životní prostředí (rozpustná ve vodě, bez rozpouštědel) Teploty - 20 C až + 80 C Skladování Pro zajištění zdroje štítků kontaktujte Vaše příslušné depo. Neznatelné zhoršení kvality během 6 měsíců skladování při stale teplotě 20 C a vlhkosti 40% DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 8 / 116

9 4 Přepravní štítek a jeho součásti Pro zajištění spolehlivé, přesné a rychlé přepravy zásilek DPD přepravní štítek obsahuje informace ve formě prostého textu i kódů. Jak je uvedeno níže, přepravní štítek má vždy stejnou strukturu a je rozdělen do následujících částí: Pole Shipment Zone Service field Damage notification or Total Zero Message DPD logo Aztec 2D code Dispatch depot address Sender address Delivery address Customer-specific info Parcel details Routing Text Zone Code 128 barcode Popis Přepravní informace Oznámení o poškození, označení Total Zero nebo (v CZ) informace o VOP DPD logo (obrázek nebo text) Adresa odesílajícího depa Adresa zasilatele zásilky Adresa příjemce zásilky Informace specifická pro zákazníka (zasilatele), např. referenční čísla Počet balíků a váha zásilky Pole popisující službu Doplňkový čárový kód s informacemi o zásilce Informace o směrování zásilky Primární čárový kód pro identifikaci zásilky DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 9 / 116

10 Rozložení částí přepravního štítku Pokud zákazník potřebuje kromě údajů požadovaných DPD do štítku včlenit další vlastní informace k zásilce, ať už ve formě prostého textu nebo čárového kódu, nebo jako vlastní čárový kód, musí takovou věc předem projednat s příslušným depem. Je to nezbytné k zamezení vzniku problémů či chybných štítků. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 10 / 116

11 Přidání zákaznických informací ve formě následujících typů čárových kódů: Code 128 (17- a 28-číslic) Type 2/5-interleaved (libovolná délka) Aztec UPU(Universal Postal Union) je e třeba se vyhnout, neboť tyto jsou používány v DPD systémech. Pokud je použití naprosto nezbytné, je nutno toto odsouhlasit s příslušným depem a v případě č Code 128 tento nikdy nesmí začínat znakem "%" (procento) nebo "!" (vykřičník). Přepravní štítek s Total Zero Message: DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_

12 4.1 Obsah polí Následující tabulka popisuje povinnou velikost písmen v jednotlivých polích. Jméno pole Typ pole Počet znaků Velikost písma Komentář nebo pole v MPSEXPDATA Záhlaví pole M proměnlivý 1.5 mm Přepravní informace Informace o VOP O proměnlivý 1.5 mm DPD logo M mm Velikost nápisu DPD Adresa odesílajícího depa Depo a jeho číslo M proměnlivý 1,5 mm Název M proměnlivý 1,5 mm Ulice M proměnlivý 1,5 mm Země / PSČ / Město M proměnlivý 1,5 mm Telephone number M proměnlivý 1,5 mm Adresa zasilatele Jméno / název 1 M 35 1,5 mm SNAME1 Jméno / název 2 O 35 1,5 mm SNAME2 Ulice / číslo domu M 35/8 1,5 mm SSTREET/SHOUS NO Země / PSČ / Město M 3/9/35 1,5 mm SCOUNTRA/SPOS TAL/SCITY Telefon O 30 1,5 mm SPHONE Adresa příjemce Jméno / název 1 M 35 2,5 mm tučně RNAME1 Jméno / název 2 O 35 2,5 mm tučně RNAME2 Kontaktní osoba O 35 2 mm RCONTACT Ulice / číslo domu M 35/8 2,5 mm tučně RSTREET/RHOUS NO Další informace O proměnlivý 2,5 mm tučně Telefon O 30 2 mm RPHONE Země / PSČ / Město M 2/9/35 2,5 mm tučně RCOUNTRA/RPOS TAL/RCITY Informace specifická pro zákazníka Reference č. 1 O 35 2mm CREF1 Reference č. 2 O 35 2mm CREF2 Počet balíků a hmotnost Pořadí balíku v zásilce / M 7 2.5mm MPSCOUNT počet balíků v zásilce Hmotnost O 6 2.5mm Tištěno na 2 desetinná místa Pole popisující službu Informace o službě O proměnlivý 3 mm + dobírkové informace O proměnlivý 2 mm + exportní informace O proměnlivý 2 mm + data pro doručení O proměnlivý 2 mm na stůl Pole pro Aztec 2D čárový kód Aztec 2D čárový kód M - 34 mm DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 12 / 116

13 Informace o směrování zásilky Směrování (D-text) M 10 11mm Odchozí třídení (svozová M 4 7mm trasa) (O-sort) Příchozí třídení (rozvozová M 4 7mm trasa) (D-sort) Číslo balíku M 15 6mm (4 číslice) 4mm (10 číslice) 2 mm (1 číslice) Service mark - značka O 1 4mm Tisknout v rámečku služby Service text textový kód M 16 4mm služby Service code číselný kód M 14 2mm služby / země / PSČ adresy příjemce Původ štítku M proměnlivý 1.5mm Pole pro Code 128 čárový kód Horizontální čára M - - nad čárovým kódem Čárový kód Code 128 M - 25mm Obsah čárového kódu jako prostý text M 28 2mm M= povinné pole (mandatory field), O= volitelné pole (optional field) Velikost textu závisí na typu písma používaném tiskárnou přepravních štítků, takže je dovolena tolerance velikosti 20%. Velikost textů na štítku musí být vzájemně proporcionální, aby byly vizuálně kompatibilní. V ukázkách přepravních štítků použitých v této specifikaci je použit typ písma "Arial Narrow". Pro lepší rozlišení znaků "0" (nula) a "O" (velké O) při manuálním čtení, jsou všechny nuly v polích pro číslo balíku, směrování a čárový kód přeškrtnuty. Toho lze dosáhnout například použitím písma Slashed Zero Arial. Jelikož se tyto znaky mohou vyskytnout v PSČ, např. ve Velké Británii, jejich záměna může způsobit chybné přečtení a zdržení přepravy.jestliže toto rozlišení znaků není možné nastavit z důvodů technického omezení např. tiskárny, je možné ho nepoužívat, ale v takovém případě není možné vyloučit případná zpoždění v přepravě a zasilatel je akceptuje. Pro tisk záhlaví polí, např. pro příjemce, jsou přípustné dvě varianty: 1. Vždy v národním jazyce a angličtině současně 2. Pro vnitrostátní zásilky v národním jazyku a pro mezinárodní v angličtině 4.2 Přepravní informace Pole pro přepravní informace obsahuje všechny údaje týkající se zásilky: Delivery Address - Správná a úplná adresa příjemce (ne P.O. box) Sender Address - Správná a úplná adresa zasílatele (ne P.O. box) Dispatch Depot Address - Adresa DPD odesílajícího depa Total Zero Message or Damage Notification - Oznámení o poškození, Total Zero zpráva nebo (v CZ) informace o VOP Delivery details - Informace specifické pro zákazníka (např. referenční čísla) Parcel Details - Další podrobnosti o zásilce (počet kusů a váha zásilky) DPD logo DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 13 / 116

14 Uspořádání pole pro přepravní informace: V části Total Zero Message or Damage Notification bude použit text: Vyplněním přepravního štítku příkazce potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami DPD / By filling out the shipping label, payer confirms that he has read and agrees to the General terms and conditions. Jestliže je použito oznámení o poškození, musí se objevit v jazyce země odesílatele nebo v angličtině (English: "Damage not recognizable on the outside has to be reported in writing to DPD within 7 days after delivery."). Jestliže je tištěna informace Total Zero "Responsible delivery CO 2 neutral", musí být použit obrázek Total Zero z přílohy 11.3 této specifikace. Příslušné depo poskytne informaci, zda a jaký text má být vytištěn na takovém štítku. Všechny další informace o obsahu jednotlivých polí a velikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsah polí. 4.3 Pole popisující službu V tomto poli musí být uvedeno textové označení použité služby. Patřičná informace k tisku se vyhledá podle použitého číselné kódu služby ve směrovací databázi, tabulka SERVICEINFO, pole ServiceFieldInfo (níže zobrazeno jako SERVICE INFORMATION). Pro služby COD (dobírka), Export a Department delivery (doručení na stůl) je potřeba vytisknout další doplňující informace. Požadované informace jsou popsány v Kapitole 8: Přepravní štítky pro různé služby. Uspořádání pole servisní služby: Další informace o velikosti písma naleznete v tabulce v Kapitole 4.1: Obsah polí. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 14 / 116

15 4.4 Pole pro Aztec 2D code Použití AZTEC dvou-dimenzionálního dimenzionálního kódu umožňuje zákazníkům DPD a skupiny GeoPost uložit velké množství informací o zásilce do tohoto kódu, jenž je umístěn na zásilce. Toto kódování je schopno zakódovat celou 255-ti znakovou sadu ISO/IEC , a to až 3067 znaků do jednoho 2D kódu, nicméně tato kapacita je snížena z důvodu korekce chyb a způsobu použití. DPD a skupina GeoPost nastavili limit 1000 znaků na jeden 2D kód o maximální velikosti strany čtverce 3,4 cm. AZTEC čárový kód vynalezli Andrew Longacre Jr. a Robert Hussey v roce 1995, poté byl uvolněn k volnému použití. Toto kódování používá čtvercové moduly s unikátním identifikačním vzorkem ve středu symbolu. Tento symbol se skládá ze čtvercové mřížky se středovým terčem pro vyhledání kódu. Data jsou zakódována ve formě soustředných čtverců kolem středu. Z tohoto důvodu není potřeba klidová zóna jako u jiných druhů kódování. Data jsou uložena ve formě čtverečků spirálovitě uspořádaných kolem jádra. Režim zprávy začíná sekvencí " ", což indikuje vrstvy, a = 29 datových kódových slov (každé o 6 bitech). Používaná znaková sada je ISO/IEC Latin No. 1, z tohoto důvodu musí být znaky s CZ diakritikou převedeny na své ekvivalenty bez diakritiky (jednoduché ASCII) Podle normy ISO (AZTEC čárový kód), je korekce chyb nastavena na 23%. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 15 / 116

16 4.4.1 Datový obsah Pro zajištění kompatibility s trhem, a usnadnění výměny dat s externími poskytovateli, celními a bezpečnostními orgány, obsah čárového kódu musí respektovat normu ISO Tato mezinárodní norma definuje způsob, jakým jsou dat přenášena na vysokokapacitní media automatického sběru dat (ADC) z informačního systému dodavatele a způsob jakým jsou data přenášena do informačního systému příjemce. Tento standard nedefinuje vnitřní formát ukládání dat na konkrétní vysokokapacitní ADC media. Tato norma rovněž nespecifikuje používání datových struktur pomocí specifické syntaxe datového formátu. Aplikace datové struktury je určena průmyslovými standardy. Uživatelé ADC technologií využívají jejich schopností přijímat a poskytovat data ve standardizované formě. Statické ADC technologie, jako jsou čárové kódy, magnetické proužky, OCR (automatické rozpoznávání písma), povrchové akustické vlny (SAW) a Weigandúv efekt obyčejně zakódují pouze jedno datové pole. Mnoho použití těchto technologií zahrnuje kódování jednoho datového pole dodavatelem média a následné dekódování datového pole na straně příjemce. Kódování jednotlivých datových polí umožňuje dodavateli provést zakódování informací z jednoho pole svého informačního systému. Dekódování jednotlivých oblasti dat umožňuje příjemci vložit tato data do jediného pole informačního systému, namísto zadání klíče. Vysokokapacitní ADC technologie, jako jsou 2D čárové kódy, RFID transpondéry, dotykové paměti a čipové karty kódují více datových polí naráz. Tato data jsou poté analyzována informačním systémem příjemce a následně namapována na patřičná datová pole v informačním systému příjemce. Tato norma definuje syntaxi pro vysokokapacitní ADC média tak, aby uživatelé ADC mohli využít jeden mapovací nástroj bez ohledu na použitý druh vysokokapacitního ADC media Zvláštní znaky používané normou ISO Kde "R S", " G S", "U S", " E OT" jsou netisknutelné znaky" ASCII Value Popis Značka decimální hexadecimální Format envelope trailer Field separator Sub field separator R S 30 0x1E G S 29 0x1D U S 31 0x1F Message trailer E OT 04 0x Struktura ISO zprávy Dvouúrovňové zapouzdření dat umožňuje využít více datových formátů v jednom datovém toku. Vnější vrstva zprávy je obálka, která definuje začátek a konec zprávy. V obálce zprávy jsou jedna nebo vice obálek formátů, které obsahují data (viz obr. 1 níže). Víceformátové zprávy by se měly používat jen po vzájemné dohodě obou data si vyměňujících stran. Obálka zprávy (Message Envelope) by se měla skládat z Hlavičky zprávy (Message Header) Jedné nebo více obálek formátu (Format Envelope), a DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 16 / 116

17 Zápatí zprávy (Message Trailer) (pokud je požadováno) Každá obálka formátu (Format Envelope) uvnitř obálky zprávy (Message Envelope) by se měla skládat z Hlavičky formátu (Format Header), Dat, naformátovaných podle pravidel definovaných pro daný formát, a Zápatí formátu (Format Trailer) (pokud je požadováno). Popis Message header Format header ISO Fields Format trailer Hodnota [)> R S 01 G S 02 Proměnná R S Komentář Začátek čárového kódu (hlavička) "01" pro přepravu (přenos) a "02" pro verzi (hlavička) Pole specifikovaná normou ISO Ukončení formátu Format header 07 "07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu) GeoPost Header GNN K identifikaci typu GeoPost formátu (z 02) GeoPost Fields Proměnná Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu Format trailer R S Ukončení formátu Format header 07 "07" pro volnou definici formátu (definice GeoPostu) GeoPost Header GeoPost Fields Proměnná Proměnná K identifikaci typu GeoPost formátu Pole odvíjející se od typu GeoPost formátu. Format trailer Message trailer R S E OT Ukončení formátu Ukončení zprávy DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 17 / 116

18 Popis polí Jméno sloupce Číslo sloupce Popis Max.velikost pole Max.velikost podpole Priorita Pole / podpole Číslo pravidla Typ pravidla Popis Číslo pole nebo pod-pole(sub-field). Pro identifikaci pole. Popis pole. Maximální velikost pole. Pro odesílatele, příjemce a informace o předmětu je toto střední velikost všech jeho podpolí. Maximální velikost podpole Priorita je mezi 1 a 20. Pouze pole s prioritou jedna je povinné. Pokud je velikost všech polí větší než 1000 znaků, priorita je automaticky zohledněna zkracovacím algoritmem. Priorita je nastavena na "X" pokud je priorita pole určena řídícím pravidlem. "F" pro pole, "S" pro podpole. Viz řídící pravidla 21 a 22. Číslo řídícího pravidla/pravidel, která jsou aplikována na toto pole (popsáno v tabulce Řídící pravidla ") Popisuje situaci během které se pravidlo uplatňuje Řídící pravidla Čislo Pravidla Typ pravidla Popis 4 Vytváření Alespoň jedno z polí "Receiver contact name" (2DSTD_RecContact) a "Receiver company name1" (2DISO_RecCompName1) je povinné (mandatory) 5 Vytváření Alespoň jedno z těchto polí je povinné pro Predict (B2C avizace). Pokud je jedno z polí nastaveno a platné pro tento servisní kód, zákazník musí obdržet predict notifikaci bez ohledu na hodnotu v poli "Notification type" (2DSTD_NotifType). (musí být vyplněna buď pozice 31 nebo 32) 6 Vytváření Toto pole bude většinou zahrnuto v "Receiver street" (2DISO_RecStreet) 7 Vytváření Povinné pro některé země (US/CA/ES...) 8 Vytváření Povinné pro zásilku jdoucí z EU státu do ne-eu státu, z ne-eu státu do EU státu nebo ne- EU státu do ne-eu státu. Prázdné pro zásilku přepravovanou uvnitř EU. 9 Vytváření Povinné pro limited quantity zásilku, prázdné v ostatních případech. 10 Vytváření Alespoň jedno z těchto dvou polí je povinné 11 Vytváření Povinné v případě celního odbavení DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 18 / 116

19 16 Vytváření 19 Vytváření 20 Vytváření U MPS zásilky, the celní informace (custom block) bude nastavena jenom pro hlavní balík (master parcel) ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN). Celní informace (custom block) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky ("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN). Celková hmotnost zásilky MPS. Toto pole se nastavuje jen pro hlavní balík zásilky (MPS master parcel). Prázdné v ostatních případech. (nastaveno jen pro první zásilku: 001/XXX) Ve výchozím nastavení mají pole proměnnou délku až po maximální definovanou délku.jak pro numerická tak pro textová pole platí že data nesmí začínat nebo končit znakem mezera, nebo obsahovat mezeru pokud jsou prázdná. Tyto znaky musí být ořezány. Výjimka je pro format popsaný ve sloupci "dodatečný popis (additional description"). Tato pravidla platí pro všechna pole. 21 Vytváření Pokud je pole typu "F" (field - pole) musí být následný znak ASCII 29 : <GS>. Tato pravidla platí pro všechna pole 22 Vytváření Pokud je pole typu "S" (subfield - podpole) musí být následný znak ASCII 31 : <US>. Tato pravidla platí pro všechna pole 23 Vytváření Údaje v čárovém kódu musí být uzavřeny znakem <EOT> ASCII 04. Zobrazuje uzavírací znak čárového kódu Obsah pole musí být v souladu s LATIN1 kódováním. Tato pravidla platí pro 24 Vytváření všechna pole.znaky s CZ diakritikou v tomto kódování tedy nelze zobrazit a je nutné je převést na ekvivalent bez diakritiky (jednoduché ASCII) 25 Vytváření Pokud existuje, telefonní číslo musí být použito. Zejména to platí pro zásilky posílané do Irska nebo jiné země bez poštovních směrovacích čísel- 26 Vytváření Pole je povinné pokud se jedná o Predict zásilku (DPD Private) 28 Vytváření Pokud země nemá PSČ systém, PSČ je nastaveno na "0" 29 Vytváření Povinné pro "COD" (dobírkovou) zásilku 30 Vytváření Pokud je podpole daného pole prázdné, oddělovač podpole není povinný. Všechny oddělovače podpolí budou nahrazeny oddělovačem pole. 31 Vytváření 32 Vytváření 2 Krácení Je-li pole nebo podpole prázdné, nesmí být vyplňováno mezerami nebo jinými daty. Musí být použit oddělovač pole nebo podpole bezpostředně následující po předchozím oddělovači pole. To znamená, že oddělovač může být následován dalším pokud je příslušné pole nebo podpole prázdné. U všech polí s telefonními čísly, které musí být zkráceny, použijte pravidlo: povoleny jsou znaky "0-9", "+", "(" a ")", jiné znaky musí být odstraněny kvůli zkrácení pole na 25 znaků. Pokud po zkrácení zbude vice jak 25 znaků, ořízněte řetezec na 25 znaků zprava. Maximální velikost pole není rovna součtu max. velikostí jednotlivých podpolí. Jedná se o střední hodnotu součtu středních velikostí každého podpole. Pokud je dosaženo max. velikosti pole když jsou přidány skutečné velikosti všech polí, musíme potlačit podpole dle pořadí priority nebo oříznout pole nejlepším možným způsobem. Pokud je k dispozici nějaký prostor, celková velikost pole může být až do součtu maximálních velikostí každého podpole. 3 Krácení Blok odesílatele je povinný v 2D čárovém kódu u non EU zásilek. Povinné pouze pokud se liší od podrobností příjemce v "GeoPost basic format 14 Krácení block" 15 Krácení Povinné pouze pokud se liší od "Destination Country Code " (2DISO_DestCountryCode) DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 19 / 116

20 16 Krácení Pro MPS zásilku, celní informace ( custom block ) bude nastaven jenom pro hlavn balík zásilky ("master parcel") ("2DISO_RangInNumber" = 001/NNN). Celní informace ( custom block ) je zakázána pro jiný balík MPS zásilky ("2DISO_RangInNumber" <> 001/NNN). 18 Krácení Zboží je popsáno pouze pokud mohou být do čárového kódu vložena všechna pole popisu zboží. Celková hmotnost v případě vícekusové zásilky (MPS). Toto pole se nastavuje 19 Krácení jen pro hlavní balík ( master parcel ) MPS zásilky a je prázdné v ostaních případech (nastaveno jen pro první zásilku: 001/XXX) BU1 Krácení Pokud po použití řídících pravidel na Common nezbývá žádný prostor pro nastavení tohoto příznaku a když existují data pro tento blok, příznak "2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na 1. BU2 Krácení Pokud tato pole nelze kódovat kvůli nedostatku místa, příznak "2DSTD_BarcodeOF" musí být nastaven na Struktura DPD zprávy Strukturu DPD zprávy pro Aztec 2D code naleznete v Kapitole 11.7 přílohy této dokumentace. Potřebná pravidla pro vytváření struktury DPD zprávy jsou popsána v tabulce řídících pravidel v Kapitole (Řídící pravidla). Pokud je překročena maximální délka zprávy 1000 znaků, její snížení lze dosáhnout uplatněním řídících pravidel (kapitola Řídící pravidla). Postup pro použití zkracovacích pravidel je podrobně popsán v Kapitole Zkracovací algoritmy dodatku tohoto dokumentu. Pokud nepoužijete blok pro nebezpečné zboží (v DPD CZ taková přeprava není aktuálně ani možná) ani blok pro celní odbavení (který by přicházel v úvahu u služby DPD Intercontinental), pak by zbylá pole ani při využití maximální možné délky neměla tvořit řetězec delší než 1000 znaků a zkracovací algoritmus nemusí být implementován, což proces vývoje zjednodušuje Fyzikální vlastnosti GeoPost definoval následující fyzikální vlastnosti pro AZTEC "2D" pro zajištění přesné čitelnosti kódu pomocí dnes používaných ručních skenerů i dalších systémů pro čtení čárových kódů, jež budou používány v budoucnosti. Jednotlivé komponenty specifikace byly stanoveny takto: Šířka modulu neboli rozměr-x V závislosti na typu skeneru byla zvolena odpovídající šířka modulu pro zajištění odpovídající výkonnosti skeneru s rastrovým typem laseru. Šířka nejmenšího úzkého prvku čárového kódu (čára nebo mezera) je rozměrový parametr, který se používá k výpočtu šířky aktuálního kódu. Tento rozměr-x musí být násobkem velikosti tiskového bodu použité termotiskárny. Většina dnešních termotiskáren má rozlišení tisku 203 dpi (dot per inch). Pro optimální čtení, rozměr-x by měl být alespoň roven velikosti jedné tečky, tedy nastaven na hodnotu 0,38mm. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 20 / 116

21 Oprava chyb Vybraná úroveň tolerance pro korekci chyb představuje rozumný kompromis mezi bezpečností dat a velikostí čárového kódu (a režie). Norma ISO stanovuje tuto hodnotu na 23% pro velké AZTEC čárové kódy. V souladu s normou ISO však úroveň korekce chyb nesmí být vyšší Metriky čárového kódu Důležité fyzikální vlastnosti kódu GeoPost AZTEC "2D" jsou: Šířka modulu: Rozměr X (velikost modulu) Minimální: Jmenovitá: Maximální: N/A 0.38mm N/A Úroveň korekce chyb: 23% Celková velikost čárového kódu: Jmenovitá šířka: 3,4 cm Tiché zóny: Druh štítků: Žádné Používejte pouze bílé samolepicí štítky. (Near Infrared typ štítku pro přímý termotisk) Kvalita tisku Specifikace kvality tisku byly vyvinuty s cílem zajistit, že všechny skenery přečtou tyto čárové kódy. Parametry kvalita tisku uvedené v této kapitole jsou v souladu s: - ISO/IEC : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Aztec Code - specifikace čárového kódu " - ISO/IEC : " Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - specifikace kvality tisku čárového kódu - dvou-dimenzionální kódy " Hlavní kriteria kvality tisku jsou: Hodnota kontrastu tisku PCS (Print contrast signal) Hodnoty PCS byly nastaveny tak, aby byla zajištěna čitelnost čárových kódů při běžných rychlostech automatického třídění zásilek v překladištích DPD / GeoPost. Automatické skenery na třídírnách nemohou spolehlivě číst čárové kódy s nízkou hodnotou PCS, třebaže tyto kódy mohou být dobře čitelné ručními skenery. Pro dosažení potřebné hodnoty PCS je nutné používat vysoce kvalitní druh bílých štítků spolu s vysokou kvalitou tisku. (Termoštítky by měly být typu Near Infra-Red pro čitelnost při použití skenerů pracujících v rozsahu 630nm až 670nm. Rovněž by měly vykazovat stabilní charakteristiku tisku za proměnlivých tepelných a teplotních podmínek.) ISO stupeň To je odstupňovaná míra souladu s normou ISO pro kvalitu tisku kódu AZTEC. DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_ Strana 21 / 116

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11

DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11 Specifikace Verze 1.3 2013-12-11 Obsah 1 Úvod... 5 2 Vývojový diagram dat... 6 3 Tabulky... 7 3.1 Směrování zásilek... 7 3.1.1 Popis... 7 3.1.2 Pole... 7 3.1.2.1 Země (DestinationCountry)... 7 3.1.2.2

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od

Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od Klientský formát POHLEDÁVKY podporovaný v KB platný od 23. 10. 2010 1/5 1 Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu... 2 1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem... 2 1.3 Kontrola limitů a přístupů...

Více

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Březen, 2007 Přezkoumání 01 30.03.2007 Spokojenost zákazníka Spokojený zákazník je velmi důležitým základem pro další rozvoj: Spokojený zákazník

Více

Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců

Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců Obsah 1 Obecný úvod 2 2 Úvod do importu dat 3 3 Nastavení šablony pro import dat 4 3.1 Povinná pole pro import kompletních zásilek 5 3.2 Seznam ID produktů 6 4

Více

PrestaShop DPD GeoPost modul

PrestaShop DPD GeoPost modul PrestaShop DPD GeoPost modul Obsah 1 Instalace... 3 2 Nastavení... 5 3 Použití...10 3.1 Objednání svozu...10 3.2 Seznam zásilek...11 3.3 Pravidla výpočtu ceny...15 Strana 2 / 15 1 Instalace Upozornění:

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 3 3. Nastavení... 4 Nastavení... 4 Uživatelé... 5 Bankovní

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 4 Zadání

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém

Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém Když čárový kód nechce prodat výrobek... a zákazník má problém Michal Bílý, COO, GS1 Czech Republic Organizace GS1 Systém GS1 GS1 2016 2 GS1 - globální dosah, lokální servis Lokální zastoupení ve 113 zemích,

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout.

Doručujeme radost. Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Doručujeme radost Vyzkoušejte naše služby a přepravu, na kterou se můžete spolehnout. Proč s DPD 10 důvodů proč přepravovat s DPD 1. Doručujeme radost 6. Věříme, že doručování zásilek může přinášet radost.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics ČESKÁ NORMA 35.240.60 Prosinec 1997 Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace ČSN EN 1387 - Karty : Všeobecné charakteristiky 36 9744 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General

Více

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky

Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci Technické a dodací podmínky Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

WorldShip Zpracování zásilek nebezpečného zboží. Obsah

WorldShip Zpracování zásilek nebezpečného zboží. Obsah Obsah Systémové předvolby nebezpečného zboží... 2... 5 Editor chemických záznamů nebezpečného zboží... 15 Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží... 20 Vyňaté množství... 25 Lithiové baterie...

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.

ZULU F&E s.r.o. Ing. Ľuboš Prokopovič. Kniha pošty. (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11. Ing. Ľuboš Prokopovič Kniha pošty (šablona MS Excel pro evidenci příchozí a odchozí pošty) v 1.10 ze dne 8.11.2010 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod... 2 2. Soupis jednotlivých listů... 3 3. Tiskové výstupy

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940

POPIS FORMÁTU VÝPISU MT940 Multiash 3.2 MULTIASH 3.2 PPIS FRMÁTU VÝPISU MT940 Podpora služby Multiash Web: http://www.csas.cz/multicash Multiash 3.2 bsah pro Multicash...2 1.1. becné podmínky... 2 1.2. Záhlaví souboru... 2 1.3.

Více

ČSN ISO/IEC OPRAVA 1

ČSN ISO/IEC OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Únor 2011 Informační technologie Formáty výměny biometrických dat Část 2: Data markantů prstu ČSN ISO/IEC 19794-2 OPRAVA 1 36 9860 idt ISO/IEC 19794-2:2005/Cor.1:2009-10

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek

GS1 BarCodes. Identifikace obchodních jednotek Identifikace obchodních jednotek GS1 BarCodes Standardní, jednoznačná identifikace obchodních jednotek, tj. nejčastěji různých variant distribučních balení spotřebitelských jednotek, je důležitým předpokladem

Více

verze platná od

verze platná od Klientský formát pro QR platbu v KB verze platná od 1.7.2017 1/7 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu... 3 1.2 Základní pojmy... 3 1.3 Obchodní využití QR platby... 3 2 Popis formátu pro tvorbu QR platby...

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Systém GS1. Lineární čárové kódy

Systém GS1. Lineární čárové kódy Systém GS1 Lineární čárové kódy Rozměry symbolů EAN-8 a EAN-13 velikost EAN-8 EAN-13 % Modul X šířka výška* LOZ POZ šířka výška* LOZ POZ 80 0,26 21,38 17,05 1,85 1,85 29,83 20,74 2,90 1,85 85 0,28 22,72

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo:

POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4. 1 z 5. Oblast: TTI. Zkrácený název: Zprávy přes CN 4. Norma číslo: POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: TTI Zkrácený název: Zprávy přes CN 4 Norma číslo: 14821-4 Norma název (en): Traffic and Traveller Information (TTI) TTI messages via cellular networks Part 4: Service-independent

Více

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009

L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 CS L 197/24 Úřední věstník Evropské unie 29.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu

Více

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO

EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO EVI 8 nová legislativa v modulu ILNO Novela vyhlášky 383/2001 Sb. ze dne 21. 3. 2016 přinesla kromě mnoha dalších změn i zásadní novinky v problematice označování nebezpečných odpadů a tvorby identifikačních

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 55. 020 materiálem o normě. Aplikace RFID pro dodavatelské řetězce Nákladní kontejnery ISO 17363 01

Více

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě,

1 Pro účely této vyhlášky se rozumí a) základnovou stanicí základnová stanice veřejné komunikační sítě, Částka 133 Sbírka zákonů č. 357 / 2012 Strana 4733 357 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2012 o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG

Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG Formát a struktura souborů pro Waldviertler Sparkasse Bank AG. Obecná pravidla a vysvětlivky WSPK používá standardní ABO formát v základní verzi. Upozorňujeme na pravidla zadávání nepovinných údajů a použití

Více

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE

GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE GO! ONLINE & TRACK UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČAS JE VŠE Obsah 1 Systémové požadavky 3 2 Po přihlášení 4 2. 1 Změna hesla 4 2. 2 Potvrzení Všeobecných obchodních podmínek 4 3 Objednávání zásilek 5 3. 1 Objednání

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2015/01 Platnost od: 1. září 2015 Poslední revize: 19. srpna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

Centrum pošty informace pro integrované aplikace

Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty informace pro integrované aplikace Centrum pošty poskytuje ostatním aplikacím datové rozhraní (databázové view) obsahující informace dle následující tabulky: atribut typ Zdroj popis DatumVypisu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Manuál Multitag čtečka

Manuál Multitag čtečka Manuál Multitag čtečka 2005,2006 1. Instalace ovladače pro USB port 2. Nastavení programu 2.1 DETEKCE portu 2.2. Nastavení ukládání čísla karty(cíl ukládaných dat) 2.3 Formát ukládaných dat 3 Automatický

Více

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy

GS1 BarCodes. Lineární čárové kódy Lineární čárové kódy GS1 BarCodes Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

POPIS STANDARDU. Norma název (cz):dopravní a cestovní informace (TTI) TTI zprávy pomocí celulárních sítí Část 6: Vnější služby (ISO/DTR :2000)

POPIS STANDARDU. Norma název (cz):dopravní a cestovní informace (TTI) TTI zprávy pomocí celulárních sítí Část 6: Vnější služby (ISO/DTR :2000) ENV 14821-6 - TTI TTI zprávy pomocí mobilních sítí Část 5: Vnitřní služby POPIS STANDARDU CEN TC278/WG4 Oblast: TTI Zkrácený název: Zprávy přes CN 6 Norma číslo: prenv ISO 14821-6 Norma název (en): Traffic

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Tržby přijaté prostřednictvím dopravců Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea

Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea Využití čárového kódu v Muzeu Vysočiny Třebíč, p. o. Mgr. Antonín Žamberský, technický pracovník muzea Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. Hlavní sídlo: budova zámku (expozice, depozitáře, pracovny). Cca 142

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité

Více

Hromadné podání zásilek smluvním podavatelem

Hromadné podání zásilek smluvním podavatelem Hromadné podání zásilek smluvním podavatelem Zpracoval Útvar Česká pošta, s.p. VICT Datum uvolnění 1. 2.2017 Verze dokumentu 1.35 Počet stran Počet příloh 50 5 Obsah dokumentu 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory

Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory Technický popis struktury rozšířeného ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována,

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3,

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, P Ř Í L O H A 6 (FORMULÁŘE SLUŽBY VP) SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ÚČTOVÁNÍ CENY ZA SLUŽBU PŘÍSTUPU V PEVNÉM MÍSTĚ A CENY ZA DALŠÍ SLUŽBY mezi společnostmi Telefónica O2 a OLO zapsaná v Obchodním rejstříku Městského

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007

Úspěšná logistická strategie exportéra. Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Úspěšná logistická strategie exportéra Pavel Šmejkal, Head of Customer Operations Department Praha, 15. listopadu 2007 Agenda Základní představení DHL Express Customer Operations Department COG Nestandardní

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory

Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Technický popis struktury ABO formátu pro programátory Formát ABO Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle

Více