Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákaznická SW řešení Obecný úvod"

Transkript

1 Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze

2 Obsah 1 Úvod Tisk přepravních štítků z vlastního SW Přepravní štítek Datový soubor MPSEXPDATA Identifikace klienta DPD směrovácí databáze Produkty Číselná řada Tištěný seznam zásilek Webové služby DPD Objednávka sběrných služeb Datový formát CRDATA Přenos dat Zpětná vazba Zpracování informací o skenech...8

3 1 Úvod Tento dokument je obecným úvodem do tvorby vlastních zákaznických řešení pro tisk štítků a datovou komunikaci mezi společností DPD CZ a jejími zákazníky. Tato vlastní řešení zajišťují 3 základní tematické okruhy: Tisk přepravních štítků k zásilkám a poskytnutí dat o těchto zásilkách, pomocí funkcí vlastního software nebo s využitím webových služeb Objednávka sběrných služeb (Sběrný balík a Import) Zpracování informací o skenech STATUSDATA Následující kapitoly popisují základní vlastnosti jednotlivých témat. Zmiňované detailní specifikace a vzory naleznete na webu

4 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW DPD CZ poskytuje svým zákazníkům zdarma software pro tisk přepravních štíků a související datovou komunikaci. Pokud funkcionalita těchto SW není vyhovující, nebo zákazník vyžaduje větší integraci těchto funkcí se svým informačním systémem, může tisk přepravních štítků a související datovou komunikaci zajistit vlastním řešením. V takovém případě musí být vytvořeno takové řešení, které umožní zejména evidovat identifikační údaje klienta (zákaznické číslo, adresy, DelisID) provádět nastavení použitých produktů evidovat přidělenou číselnou řadu, pro tisk štítků z ní přiřazovat unikátní čísla a upozornit uživatele před jejím vyčerpáním vyhledávat DPD směrování ve směrovací databázi tisknout DPD štítky vyhovující specifikaci, včetně požadovaných čárových kódů k zásilkám generovat datový soubor formátu MPSEXPDATA a přenášet jej na vyhrazené FTP 2.1 Přepravní štítek Přepravní štítek obsahuje adresu příjemce, odesílatele a odesílajícího depa. Dále obsahuje číslo balíku, označení DPD produktu, údaje o směrování, případné související doplňkové (např. dobírkové údaje), identifikační (vlastní reference, hmotnost, složení) a servisní údaje (odkaz na VOP, datum čas a způsob tisku). Pro strojové zpracování obsahuje štítek 2 čárové kódy. Náležitosti štítku popisuje dokument DPD štítek a čárový kód. Tisk DPD štítků lze zajistit buď definicí tiskového výstupu odpovídajícího specifikaci, nebo použitím EPL skriptu pro tiskárny Zebra, jehož definice je dostupná v poskytnutých vzorech. 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA Datový soubor MPSEXPDATA obsahuje údaje o zásilkách a balících. Formát je popsán v dokumentu Datový formát MPSEXPDATA. Ten je úplným popisem možností. Konkrétní produkty používají vždy pouze některé části formátu, nutné součásti jsou popsány ve vzorech. Vždy je uvedena hlavička a zakončení, údaje o zásilce (HEADER) a balících z nichž se skládá (PARCEL). Podle vlastností služby jsou uvedeny další doplňková data, např. dobírkové údaje (COD), údaje o výměnné zásilce (SWAP), osobním doručení (PERS) nebo avizacích (MSG). Zpracování neumožňuje použití české diakritiky, z textových údajů je nutné znaky s českou diakritikou převést na ekvivalent bez diakritiky (základní ASCII). Při vytváření a přenosu je nutné dodržet tento postup - datový soubor je vytvořen na lokálním disku. Pokud je datový soubor kompletní a úplný, je vytvořen ve stejném umístění tzv. souborový semafor. To je soubor shodného názvu, irelevantního obsahu, s příponou.sem. Na úrovni souborového systému plní funkci příznaku, který umožňuje další zpracování. V následujícím přenosu

5 na FTP jsou přenášeny všechny datové soubory ke kterým je přítomen semafor. Nejprve je přenesen datový soubor. Pokud je přenos kompletní a správný, což je ověřeno např. kontrolou na shodu velikosti zdroje a cíle, je přenesen semafor. Pokud je přenesen semafor, oba soubory jsou na straně DPD převzaty ke zpracování a z FTP zmizí. Ve zdroji pak může být semafor odstraněn, datový soubor přejmenován na.done a archivován v adresáři /archiv/rok/mesic/den. Adresa FTP je ftp-c.dpd.de, aktuálně Přihlašovacími údaji je DelisID a k němu příslušné heslo. Každé zákaznické číslo / DelisID má tedy vlastní vyhrazení FTP. Soubory jsou nahrávány do kořenového adresáře FTP. 2.3 Identifikace klienta Klient v systému DPD je identifikován unikátním zákaznickým číslem, které je uvedeno v datovém souboru. K němu je přiřazeno tzv. DelisID, sloužící jako identifikátor v elektronických službách. Je uvedeno v datovém souboru, jeho názvu a je také použito jako login pro Zákaznické FTP. Oba údaje obdržíte od obchodního zástupce DPD. 2.4 DPD směrovácí databáze DPD směrovací databáze, routing database, zkráceně RDB, je sada tabulek poskytující informace o depech v DPD síti (DEPOTS), nastavení produktů (SERVICE a SERVICEINFO.CS), zemí (COUNTRY) a zejména směrování (ROUTES). RDB je aktualizována 3x ročně. Její platnost je vždy od prvního pracovního pondělí v lednu, květnu a září, přesné datum je uvedeno v hlavičce tabulek. SW zákazníka musí být schopný aktualizovat načtením souboru alespoň tabulku ROUTES. Ta obsahuje DPD směrování, tedy informace o rozvozovém depu a trase, vůči zemi a PSČ příjemce. Ostatní nastavení může být, zejména v případě že se předpokládá použití pouze malého a neměnného počtu služeb nebo zemí příjemců, řešeno vlastními zjednodušenými číselníky. Jednotlivé tabulky a způsob vyhledávání směrování je popsán v dokumentu DPD směrovací databáze. RDB je poskytována prostřednictvím webu Nová verze je poskytnuta vždy minimálně týden před začátkem platnosti. Předpokládá se stanovení osob odpovědných za aktualizaci RDB a proto proces stažení a aktualizace má probíhat ručně. Směrování vytištěné na štítku má odpovídat verzi platné v den tisku. 2.5 Produkty Produkt v DPD systému, tedy zásilka určitých parametrů, je v DPD systému definována trojicí údajů číselným kódem (ServiceCode), písmennou zkratkou (ServiceText) a plnotextovým názvem (ServiceFieldInfo). Tyto údaje jsou definovány v tabulkách SERVICE a SERVICEINFO.CS a použity na přepravním štítku a v datovém souboru. 2.6 Číselná řada Zásilka je logická jednotka přepravy, shodných parametrů a směřujících k jednomu příjemci. Balík je fyzické balení (krabice, karton). Jeden nebo více balíků tvoří zásilku. Pro unikátní označení balíku je

6 použito 14ti místné číslo. Zákazník obdrží číselnou řadu definovanou rozsahem dvou 14ti místných čísel. Tento rozsah eviduje ve vlastním systému a přiděluje z tohoto rozsahu pro jednotlivé balíky unikátní čísla. Musí být zajištěno, že nedojde k opakování použití číselné řady nebo přetečení (použití čísla za tímto rozsahem). Vhodné také je, pokud systém upozorní uživatele na fakt, že číselná řada je téměř vyčerpána (např. posledních 15,10 a 5%) a umožní mu včas vyžádat si řadu novou. 2.7 Tištěný seznam zásilek K dennímu objemu zásilek, opatřených štítky, je vytištěn seznam zásilek. Tento dokument obsahuje identifikaci odesílatele, depa, datum a čas vytištění, software, verzi směrovací databáze, počet balíků. Dále obsahuje seznam zásilek / balíků (číslo balíku, DPD produkt, adresu příjemce, případně referenční údaj. DPD kurýr tento dokument podepisuje při převzetí (svozu) zásilek a tím potvrzuje jejich převzetí. 3 Webové služby DPD Tvorbu vlastního řešení může zjednodušit využití webových služeb poskytovaných DPD. Ty nabízejí funkcionalitu pro tisk štítků, správu zásilek, objednávek svozu a seznamu zásilek. To snižuje objem vývoje na straně vlastního software, což je vykoupeno závislostí na aktuálně dostupné funkcionalitě, dostupnosti služeb a rychlosti odezvy. Nabídka webových služeb je popsána v samostatném dokumentu Webové služby DPD. 4 Objednávka sběrných služeb Sběrné služby jsou doplňkovou službou umožňující přepravu z objednaného místa vyzvednutí (mimo standardní místo svozu balíků opatřených štítky tištěnými zákazníkem) na libovolnou adresu. Jsou realizovány pod názvy Sběrný balík (místo svozu v CZ) nebo Import (místo svozu ve vybraných zemích mimo CZ). Zákazník objedná přepravu prostřednictvím datového souboru CRDATA01. DPD vytiskne přepravní štítek, na adrese vyzvednutí převezme zásilku k přepravě a doručí ji na adresu příjemce. Objednávka neobsahuje směrování, to je vyhledáno při zpracování objednávky a přípravě štítku na straně DPD. Lze ale použít pouze platné PSČ, tedy takové které je obsaženo v tabulce ROUTES, což je nutné při vytváření objednávky ověřit. 4.1 Datový formát CRDATA01 Datový formát CRDATA01 obsahuje údaje o adrese vyzvednutí, adrese doručení a doplňující informace, například reference objednávky. Zpracování neumožňuje použití české diakritiky,

7 z textových údajů je nutné znaky s českou diakritikou převést na ekvivalent bez diakritiky (základní ASCII). Formát je popsán v dokumentu Datový format CRDATA01 a souvisejících vzorech. 4.2 Přenos dat Datový soubor s informacemi o objednávce je odeslán na Zákaznické FTP podle zásad popsaných v bodě 2.2. Kvůli odlišnému procesu zpracování je FTP pro přenos sběrných balíků (svozy v CZ) a FTP pro přenos importů (svozy v zahraničí) Zpětná vazba Na základě poskytnutých údajů jsou objednávky realizovány. Na vyžádání lze poskytovat zpětnou vazbu. Pro Sběrné balíky lze poskytovat jednoúčelové reporty o zpracovaných objednávkách, tedy přiřazených číslech balíků, a seznamy o svezených a nesvezených zásilkách, a to em nebo na jakékoliv FTP. Pro import lze poskytovat informace o stavech zpracování objednávky v datovém souboru CRDATA02, popsaném v dokumentu Datový formát CRDATA02 a souvisejících vzorech, a informace o událostech v životním cyklu balíku jsou poskytovány v datovém souboru STATUSDATA, popsaném v kapitole 4. Oba tyto datové formáty jsou poskytovány pouze na Zákaznické FTP.

8 5 Zpracování informací o skenech DPD poskytuje zpětnou vazbu o zásilkách dvojím způsobem. Buď jsou poskytována interpretovaná data, tedy jednoúčelové reporty o zásilkách zákazníka, které mají nějaký stav, například svezeno, doručeno, nedoručeno. Takové reporty jsou zasílány em nebo nahrávány na libovolné FTP. Nebo jsou na Zákaznické FTP poskytovány datové soubory STATUSDATA, které obsahují kompletní surová data o provedených skenech, tedy událostech v životním cyklu balíku. Použitím vyhodnocovací logiky lze data interpretovat a dosáhnout tak vytvoření vlastní kopie webu pro sledování zásilek DELIStrack nebo vlastních reportů. Soubory jsou poskytovány standardně 2x denně, nebo častěji, maximálně ale 1x za hodinu. Obsah souboru je popsán v dokumentu Datový formát STATUSDATA a souvisejících vzorech.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště

Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště Modul rozhraní IS VZ a e-tržiště verze 1.03f ze dne 10.12.2012 Počet stran v dokumentu celkem: 48 1 Obsah Obsah 1 ÚVOD... 4 2 GLOBÁLNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ... 4 2.1 METODA Č.1 - PŘEDÁNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více