Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885346"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP JETDIRECT 620N FAST ETHERNET PRINT SERVER v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost HP nenese zodpovdnost za technické nebo textové chyby nebo opominutí v tomto dokumentu. Edition 1, 1/2004 Platí pro produkty: J7934A, J6057A Ochranné známky Microsoft, MS-DOS, Windows a Microsoft Windows NT jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA. NetWare a Novell jsou registrované ochranné známky spolecnosti Novell Corporation. Oznacuje nebezpecí, které mze zpsobit zranní. UPOZORNNÍ: Oznacuje nebezpecí, které mze zpsobit poskození zaízení nebo dat. Nepokracujte v cinnosti nad rámec VAROVÁNÍ a UPOZORNNÍ, pokud jste se neseznámili s mozným nebezpecím a nepijali píslusná opatení. Obsah 1. Úvod Co je poteba Získání nápovdy Postupy instalace Ovení funkcnosti tiskárny.... Odpojení tiskárny od zdroje napájení, instalace hardwaru..... Ovení funkcnosti tiskového serveru Jetdirect.... Konfigurace serveru Jetdirect na základ nastavení sít (v pípad poteby) Nástroje pro konfiguraci.... Pidání tiskárny k síovému serveru nebo systému Sít Microsoft nebo Novell Netware..... Sít UNIX Sít Apple Mac OS.... Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM.. 3. Nástroje pro odstraování potízí Konfiguracní stránka HP Jetdirect.... Konfiguracní pepínace 10/100Base-TX.... Indikátory rychlosti propojení..... Odstraování závad propojení.

3 .... Nastavení výchozích hodnot od výrobce.... ízení síových protokol Povolení nebo zákaz síových protokol.. A. Úvod do síového tisku Konfigurace síového tisku..... Síové protokoly... Síové adresy. Nastavení tiskárny pro síový tisk B. Pehled esení HP Jetdirect Pehled nástroj Podporované síové protokoly Instalacní software HP C. Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO Úvod Klasický ovládací panel Grafický ovládací panel.

4 .. 40 D. Technické údaje a prohlásení o pedpisech Specifikace Prohlásení o pedpisech E. Zárucní servis a sluzby zákazníkm F. Podpora a sluzby spolecnosti HP Online podpora spolecnosti HP Aktualizace firmwaru Telefonická podpora spolecnosti HP Úvod Interní tiskové servery HP Jetdirect EIO jsou karty síového rozhraní pro tiskárny s rozhraním EIO (Enhanced Input/Output) a víceúcelová periferní zaízení spolecnosti HP. Pomocí tiskového serveru HP Jetdirect je mozné pipojit a sdílet tiskárnu kdekoli v síti a vyuzít k tisku plnou rychlost sít. Tiskové servery HP Jetdirect EIO podporují pipojení k sítím Fast Ethernet (IEEE 802.3/802.3u 10/100Base-TX). Tiskový server obsahuje jeden konektor RJ-45 pro síové pipojení pomocí nestínné kroucené dvojlinky. Viz obr. 11. Obr. 11 Tiskový server HP Jetdirect EIO Tiskový server po pipojení a zapnutí automaticky vyjedná se sítí rychlost spojení (10 nebo 100 Mb/s) a komunikaci pomocí plného nebo polovicního duplexu. Po navázání síové komunikace vsak lze konfigurovat spojení rucn pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo jiných konfiguracních nástroj. Typická sí pouzívající tiskový server HP Jetdirect EIO je znázornna na obr. 12. CSWW Úvod 6 Obr. 12 Typická instalace tiskového serveru HP Jetdirect HP Jetdirect EIO Pi pouzití tiskového serveru HP Jetdirect je instalace síové tiskárny velmi snadná. Nainstalujte hardware tiskového serveru HP Jetdirect a pipojte tiskárnu k síti. Pomocí softwaru pro síovou instalaci nakonfigurujte tiskový server pro síovou komunikaci a pidejte tiskárnu do systému vsech pocítac, které budou odesílat tiskové úlohy pímo na tiskárnu. Podrobné pokyny viz Kapitola 2. CSWW Úvod 7 Co je poteba Tiskárna HP s dostupnou zásuvkou EIO. Pedpokládáme, ze máte k dispozici pln funkcní tiskárnu HP EIO. K sestavení a otestování tiskárny pouzijte dokumentaci, která je s tiskárnou dodávána. Funkcní sí s dostupným síovým pipojením a síové kabely s konektory RJ-45. Pedpokládáme, ze máte funkcní sí s dostupným síovým pipojením pro vasi tiskárnu. Funkcní sí se skládá z nkolika pocítac, které mohou sdílet soubory a jiné zdroje pes síové kabely. U systému Windows ovladac softwaru tiskárny. Pouzíváte-li disk CD-ROM dodávaný se síovou tiskárnou, je ovladac soucástí softwaru pro síovou instalaci. Pouzijete-li k instalaci síové tiskárny disk CD-ROM HP Jetdirect, musíte ovladac získat.

5 Ovladac tiskárny mzete získat z jednoho z následujících zdroj: Disk CD-ROM dodaný s tiskárnou. Webová stránka podpory spolecnosti HP: Funkce automatického stazení ovladace prvodce instalací na disku HP Jetdirect CD-ROM. (Máte-li pístup k síti Internet, mze být ovladac tiskárny automaticky stazen a nainstalován pomocí softwaru pro instalaci tiskárny obsazeného na disku CD ROM HP Jetdirect.) Prvodce instalací HP potebuje k dokoncení instalace soubor ovladace tiskárny odpovídajícího typu (soubor s píponou INF). Píslusné ovladace jsou bzn oznacovány jako ovladace,,pidat tiskárnu" nebo,,firemní uzivatel". Poznámka Pehled instalacních nástroj pro ostatní systémy najdete v cásti Dodatek B. CSWW Úvod 8 Získání nápovdy... Slozitjsí témata a dalsí informace naleznete v dalsí dokumentaci k tomuto produktu dodávané elektronicky na disku CD- ROM HP Jetdirect. Úvodní poznámky naleznete v souboru Readme v koenovém adresái disku CD-ROM HP Jetdirect. Informace o webové nebo pímé telefonní podpoe spolecnosti HP viz Dodatek F. Poznámka Bezplatná telefonní podpora spolecnosti HP v USA a v Kanad je k dispozici na telefonním císle: HPINVENT ( ) Aktualizovaná telefonní císla a poskytované sluzby podpory spolecnosti HP najdete na adrese: CSWW Úvod 9 2 Postupy instalace UPOZORNNÍ Karty HP Jetdirect obsahují elektronické soucástky, které se mohou poskodit statickou elektinou pi elektrostatickém výboji. Aby nedoslo k poskození statickou elektinou, dotýkejte se casto pi práci odkrytého kovového povrchu tiskárny. Pro tento úcel je uzitecná uzemnná zápstní páska. Vzdy zacházejte s kartou opatrn. Nedotýkejte se elektronických soucástek nebo obvodových spoj. Ovení funkcnosti tiskárny Chcete-li ovit, zda tiskárna funguje správn, vytisknte konfiguracní stránku tiskárny. Na konfiguracní stránce tiskárny bude uveden provozní stav tiskárny. Postup pi tisku konfiguracní stránky se u jednotlivých model tiskárny lisí. U vtsiny tiskáren s ovládacím panelem je poskytována mapa nabídek, která usnaduje navigaci jednotlivými nabídkami ovládacího panelu. Chcete-li vytisknout konfiguracní stránku tiskárny, pectte si píslusné pokyny v dokumentaci k tiskárn. Poznámka Název konfiguracní stránky tiskárny se rovím tiskárny do systému, mzete tuto operaci provést nyní. Ve vtsin pípad je vsak mozné tuto cást vynechat. Místo toho mzete pejít pímo k cásti Pidání tiskárny k síovému serveru nebo systému. Pomocí softwaru pro síovou instalaci nakonfigurujte základní síová nastavení na tiskovém serveru a pidejte tiskárnu do konfigurace systému. Nástroje pro konfiguraci U systém Microsoft Windows (Doporuceno) Pouzijte disk pouzijte software pro CD-ROM tiskárny pipravené nastavení sít ulozený na disku pro práci v síti. CD-ROM dod&aaisku HP Jetdirect CD-ROM (bhem práce s prvodcem musí být aktivní pipojení k Internetu). CSWW Postupy instalace 16 Poznámka Pokud pouzijete disk CD-ROM HP Jetdirect pro multifunkcní tiskárny nebo zaízení All-in-One, mze se stát, ze nkteré funkce (jiné nez tisk) nebudou pístupné. V této cásti jsou uvedeny informace o pouzití softwaru na disku CD-ROM HP Jetdirect. Sít Microsoft nebo Novell Netware Pi instalaci tiskárny v podporovaném systému Windows pomocí instalacního nástroje disku CD-ROM HP Jetdirect: 1. Vlozte disk CD-ROM HP Jetdirect do jednotky CD-ROM. 2. Pockejte na automatické spustní instalacního nástroje. Pokud je to nutné, spuste program SETUP.EXE z koenového adresáe disku CD-ROM. 3. Po spustní instalacního nástroje disku CD-ROM vyberte volbu Instalace. Bude spustn prvodce instalací. CSWW Postupy instalace Postupujte podle pokyn na obrazovce. Poznámka Prvodce instalací tiskárny je spustn z disku CD-ROM. Zkopíruje soubory do docasného adresáe v systému a po ukoncení je opt odstraní. Chcete-li získat aktuální verzi prvodce, kterou lze nainstalovat a spustit ze systémového disku, navstivte stránku online podpory HP na adrese: hp.com/support/net_printing 5. Po zobrazení výzvy ovte nastavení tiskárny vytistním testovací stránky. Pokud se testovací stránka úspsn vytiskne, je nastavení tiskárny v systému dokonceno. (V pípad serveru viz Sít klient-server.) Pokud se testovací stránka nevytiskne správn, postupujte podle pokyn prvodce pro esení potízí. Dalsí informace získáte klepnutím na tlacítko Nápovda. Také mzete vybrat polozku Nápovda pro sí na hlavní obrazovce instalacního nástroje disku CD- ROM. Podrobné informace o odstraování potízí naleznete v Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server. Informace týkající se pístupu k dokumentm na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v cásti Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM. Sít klient-server Po pipojení tiskárny k serveru budete muset nastavit síové klienty tak, aby pistupovali k tiskárn pes server. Postupy zálezí na pomocných programech, které jsou k dispozici pro píslusné klienty a síový operacní systém. Pokud tiskárna byla napíklad nainstalována a sdílena na serveru Microsoft, kazdý klient Windows mze pro pístup k tiskárn pouzít pomocné programy Pidat tiskárnu nebo Okolní pocítace.

6 Dalsí informace naleznete v dokumentaci a nápovd dodávané k vasemu síovému operacnímu systému. CSWW Postupy instalace 18 Sít UNIX U systém HP- UX a Sun Solaris pouzijte software Instalacní program tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX obsazený na disku CD-ROM HP Jetdirect. Tento software se nachází v adresái /UNIX na disku CD-ROM. Podrobné pokyny pro instalaci a dalsí informace se nachází v textových souborech a dokumentech, které jsou obsazeny v adresái /UNIX na disku CD-ROM. Informace o odstraování potízí a popis zpráv na konfiguracní stránce HP Jetdirect naleznete v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server HP Jetdirect. Informace týkající se pístupu k dokumentm na disku CD-ROM Jetdirect naleznete v cásti Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM. Sít Apple Mac OS Pro správu a konfiguraci tiskárny v sítích AppleTalk pouzijte nástroj HP LaserJet Utility obsazený na disku CD-ROM HP Jetdirect (pro systémy Mac OS 9. x, X 10 Classic Mode). Pi instalaci softwaru postupujte následujícím zpsobem: 1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM a pockejte, dokud se na obrazovce neobjeví ikona disku CD-ROM HP Jetdirect. 2. Dvakrát klepnte na ikonu disku CD-ROM HP Jetdirect. Zobrazí se polozky v okn Jetdirect. 3. Dvakrát klepnte na ikonu instalace softwaru HP LaserJet v pozadovaném jazyce. Poté postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokyny ke spustní a pouzívání softwaru naleznete v souborech nápovdy dodávaných se softwarem. Dalsí informace naleznete v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect pro tento tiskový server, která je dodávána na disku CD-ROM. Pi instalaci v systémech Mac OS X 10.2 mzete rovnz pouzít následující nástroje Print Center: AppleTalk, IP Printing (pro tisk LPD) a Rendezvous (pouze pro tiskové servery HP Jetdirect 615n). CSWW Postupy instalace 19 Postup pi zobrazení dokument na disku CD-ROM Na disku CD-ROM je k dispozici nkolik dokument pro tiskový server HPJetdirect vcetn dokumentu Pírucka správce tiskového serveru HP Jetdirect ve formátu Adobe Acrobat Reader (soubor s píponou PDF) a ve formátu HTML pro webový prohlízec (pípona HTM). U podporovaných systém Windows lze k tmto dokumentm pistupovat pomocí instalacního nástroje disku CD-ROM. 1. Vlozte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 2. Pockejte na automatické spustní instalacního nástroje. Pokud je to nutné, spuste program SETUP. EXE z koenového adresáe disku CD-ROM HP Jetdirect. 3. Vyberte polozku Dokumentace. Poté vyberte vás produkt HP Jetdirect a pejdte k pozadovaným dokumentm. 4. Klepnte na pozívaný model tiskového serveru a pak klepnte na dokument, který chcete zobrazit. Pro zobrazení dokument ve formátu Adobe Acrobat (soubory s píponou PDF) je nutná aplikace Adobe Acrobat Reader 4.0 nebo novjsí. Chcete-li si stáhnout kopii této aplikace, navstivte webovou stránku spolecnosti Adobe na adrese: com/products/acrobat/readstep.html CSWW Postupy instalace 20 Poznámka U dalsích podporovaných operacních systém mzete tyto soubory s dokumentací otevít pímo v adresái \DOCS na disku CD-ROM. Pro prohlízení dokument ve formátu Adobe Acrobat (PDF) je teba nainstalovat do systému program Adobe Acrobat Reader. Jestlize se pi zobrazování dokument s píponou PDF vyskytnou problémy, inovujte program Acrobat Reader na nejnovjsí verzi, která je k dispozici na stránkách spolecnosti Adobe Systems Incorporated. CSWW Postupy instalace 21 3 Nástroje pro odstraování potízí Konfiguracní stránka HP Jetdirect Jak je uvedeno v cásti Kapitola 2, konfiguracní stránka serveru Jetdirect poskytuje velmi obsáhlé informace o stavu tiskového serveru. Pedstavuje proto významný diagnostický nástroj, zejména v pípad, ze síová komunikace s tiskovým serverem není k dispozici. U vtsiny tiskáren HP LaserJet se konfiguracní stránka serveru Jetdirect vytiskne automaticky pi tisku konfiguracní stránky tiskárny. U tiskáren HP DesignJet budou konfiguracní informace serveru Jetdirect zahrnuty v rámci tisku konfigurace sluzeb. Chcete-li vytisknout konfiguracní stránky tiskárny, najdete potebné informace v dokumentaci k tiskárn. Chcete-li interpretovat a pouzít zprávy konfiguracní stránky serveru Jetdirect, najdete potebné informace v píslusné Pírucce správce tiskového serveru HP Jetdirect ulozené na disku CD-ROM HP Jetdirect. Konfiguracní pepínace 10/100Base-TX Tiskové servery HP Jetdirect 10/100Base-TX podporují síové propojení s rychlostí 10 nebo 100 Mb/s prostednictvím poloduplexních nebo plnduplexních penosových kanál. Standardn se tiskový server automaticky pokusí vyjednat provoz propojení se sítí. Pi pipojování k síovým pepínacím zaízením nebo rozbocovacm, které nepodporují automatické vyjednávání, se tiskový server nakonfiguruje sám pro poloduplexní provoz s rychlostí 10 Mb/s nebo 100 Mb/s. Napíklad pi pipojení k pepínacímu zaízení 10 Mb/s bez vyjednávání se karta tiskového serveru automaticky sama nastaví pro poloduplexní provoz s rychlostí 10 Mb/s. Pokud se tiskový server není schopen pipojit k síti pomocí automatického vyjednávání, mzete provozní rezim propojení nastavit rucn pomocí jedné z následujících metod: CSWW Nástroje pro odstraování potízí 22 ovládací panel tiskárny (pokud je jím tiskárna vybavena), dalsí informace viz Dodatek C; integrovaný webový server spustný na tiskovém serveru Jetdirect; pomocí pístupu k rozhraní Telnet na tiskovém serveru Jetdirect; pomocí konfiguracního souboru TFTP (Trivial File Transfer Protocol), který je stazen napíklad ze serveru BootP nebo DHCP.

7 Indikátory rychlosti propojení Tiskový server HP Jetdirect disponuje dvma svtelnými diodami (indikátory LED), které jsou umístny v blízkosti konektoru RJ-45. Tyto indikátory urcují provozní rychlost propojení tiskového serveru (10 Mb/s nebo 100 Mb/s). Stav indikátoru Popis Nesvítí Nepropojeno Svítí Propojení navázáno s indikovanou rychlostí (10 nebo 100 Mb/s) Indikátory Odstraování závad propojení Pokud se tiskový server HP Jetdirect nepipojil úspsn k síti: nebude svítit ani jeden indikátor (10 a 100), na konfiguracní stránce Jetdirect se objeví hlásení LOSS OF CARRIER ERROR (CHYBA ZTRÁTA NOSNÉHO SIGNÁLU). CSWW Nástroje pro odstraování potízí 23 Poznámka Tiskový server HP Jetdirect 10/100Base-TX mze k navázání pipojení k síti potebovat az 10 sekund. Zkuste následující postupy odstraování závad: Zkontrolujte správné zapojení kabel. Nakonfigurujte nastavení propojení 10/100TX tiskového serveru pímo (napíklad pomocí nabídky EIO na ovládacím panelu tiskárny). Zkontrolujte, ze souhlasí konfigurace pipojovacího zaízení k síti (napíklad síový pepínac). Pokud napíklad nastavíte tiskový server na provoz 100Base-TX s plným duplexem, port na síovém pepínaci musí být také nastaven na provoz 100Base-TX s plným duplexem. Vypnutím a zapnutím tiskárny obnovte nastavení. Na konfiguracní stránce Jetdirect porovnejte konfigurace následujících parametr: Ocekávané zprávy pro karty 10/100TX RJ TX HALF, 100TX FULL, 10BASE-T HALF, 10BASE-T FULL Parametr PORT SELECT (Výbr portu): PORT CONFIG (Konfigurace portu): AUTONEGOTIATION ZAPNUTO (automatické vyjednávání je zapnuto), nebo (Automatické vyjednávání): VYPNUTO (automatické vyjednávání je vypnuto, konfigurace10/100tx byla nastavena rucn) Dalsí konfiguracní parametry a zprávy na konfiguracní stránce Jetdirect naleznete v píslusné Pírucce správce HP Jetdirect dodané na disku CD-ROM HP Jetdirect. CSWW Nástroje pro odstraování potízí 24 Nastavení výchozích hodnot od výrobce Výchozí hodnoty od výrobce je mozné obnovit studeným restartem tiskárny (viz pokyny v dokumentaci k tiskárn). Studený restart se u mnoha tiskáren HP LaserJet provede vypnutím tiskárny a podrzením tlacítka Go pi jejím zapnutí. Dokument popisující provedení studeného restartu u mnoha tiskáren HP je k dispozici na webové stránce spolecnosti HP. tedy dojít ke zvýsení provozu v síti. síti typu peer-to-peer se specializované servery nepouzívají. Místo toho je kazdý pocítac nakonfigurován tak, aby posílal tiskové úlohy pímo na tiskárnu. Obr. A-1 Základní konfigurace síového tisku Tisk typu peer-topeer Server Tisk typu klient-server Tisk typu klient-server se obvykle pouzívá ve stedních a velkých sítích, kde správu tiskových poteb mnoha uzivatel zajisují tiskové servery. Sít typu klient-server pouzívají síové operacní systémy (NOS), jako je napíklad systém Novell NetWare a Microsoft Windows NT/2000 Server. Tisk typu peer-to-peer je vhodnjsí pro mensí sít. se elektronicky na disku CD-ROM HP Jetdirect. Instalacní verzi, která se spoustí ze systémového disku, mzete stáhnout z webové stránky podpory online spolecnosti HP. Instalacní program tiskárny HP Jetdirect pro systém UNIX Podporované sít (TCP/IP): HP-UX 10.x , 11. x, Solaris 2.6, 7, 8 (pouze systémy SPARC). Instaluje jednu síovou tiskárnu na podporovanou sí UNIX. CSWW Pehled esení HP Jetdirect 33 Tabulka B-3. Softwarová esení HP (2 z 3) HP Web Jetadmin (vyzaduje pístup na Internet) Podporované sít (TCP/IP, IPX/SPX): Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 HP-UX*, Solaris*, Red Hat, SuSE Linux, NetWare*. * Poznámka: Podporuje vytváení front a správu periferních zaízení prostednictvím nástroje HP Web Jetadmin v hostitelském systému Windows 4.0, 2000, XP a Server Nejnovjsí informace o podporovaných hostitelích najdete na stránce com/go/webjetadmin. Správa pomocí prohlízece pipojeného protokolem TCP/IP na hostitele Web Jetadmin Preferované esení HP pro trvalou správu a instalaci více tiskáren kdekoli v intranetu Vzdálená instalace, konfigurace a správa pipojených tiskových server HP Jetdirect, tiskáren jiných výrobc, které podporují standardní rozhraní MIB, a tiskáren s integrovanými webovými servery Správa výstrah a spotebního materiálu Vzdálené aktualizace firmwaru pro tiskové servery HP Jetdirect Sledování polozek a analýza vyuzití HP Internet Printer Connection Podporované sít (TCP/IP): Windows NT 4.0, 2000* (Intel) Konfigurace tiskové cesty mezi systémem a tiskárnou pipojenou k serveru HP Jetdirect pes Internet pomocí protokolu IPP (Internet Printing Protocol) Umozuje úspornou distribuci vysoce kvalitních dokument pes Internet, nahradí fax, postu a kurýrní sluzby. Vyzaduje tiskový server HP Jetdirect (verzi firmwaru X nebo novjsí). * Poznámka: Do systému Windows 2000 je software Internet Printing spolecnosti Microsoft jiz integrován.

8 CSWW Pehled esení HP Jetdirect 34 Tabulka B-3. Softwarová esení HP (3 z 3) Brána IP/IPX tiskárny HP Podporované sít (pouze IPX/SPX): NetWare 5.x, 6. 0 Zjednodusená instalace, tisk a dvousmrná správa tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect v rámci sluzeb NDPS (Novell Distributed Print Services) Umozuje automatické vyhledávání a instalaci tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect v rámci sluzeb NDPS pes IPX Snizuje nároky na uzivatelské licence. Umozuje vypnutí SAP za úcelem snízení síového provozu. Pro tisk pomocí protokolu IPX vyzaduje verzi firmwaru HP Jetdirect X nebo novjsí. HP LaserJet Utility pro Mac OS Podporované sít (AppleTalk): Mac OS 9.x, X 10.x (Classic Mode) Konfigurace a správa tiskáren pipojených k serveru HP Jetdirect CSWW Pehled esení HP Jetdirect 35 C Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO Úvod Pokud tuto funkci podporuje tiskárna, interní tiskový server HP Jetdirect EIO obsahuje konfiguracní nabídku, která je pístupná z ovládacího panelu tiskárny. Tlacítka pro zpístupnní této nabídky závisí na tiskárn. Dalsí informace najdete v pírucce k tiskárn. Interní tiskový server HP Jetdirect podporuje následující ovládací panely tiskáren: Klasický ovládací panel displej s tlacítky pro výbr polozky nabídky a parametru, Grafický ovládací panel displej s navigacními a numerickými tlacítky (k dispozici u novjsích model tiskáren HP LaserJet). CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 36 Klasický ovládací panel Klasický ovládací panel mze obvykle zobrazovat 2 ádky po 16 znacích. Jak uvádí Tabulka C-1, nabídka ovládacího panelu HP Jetdirect EIO umozuje povolení nebo zakázání síových protokol a konfiguraci vybraných síových parametr. Na displeji ovládacího panelu oznacuje hvzdicka (*) zvolenou hodnotu. Tabulka C-1. Nabídka klasického ovládacího panelu EIO (1 z 3) Polozka nabídky Popis SÍ CFG= Tato polozka urcuje, zda chcete pracovat s nabídkou Jetdirect. NE (výchozí): Potlacení nabídky HP Jetdirect. ANO: Zobrazení nabídky HP Jetdirect. Zmnu na hodnotu ANO* je teba provést pokazdé, kdyz chcete zpístupnit tuto nabídku. TCP/IP= IPX/SPX= DLC/LLC= ATALK/ETALK= Urcuje, zda je zásobník protokolu zapnutý nebo vypnutý. ZAPNUTO (výchozí). Protokol je povolen. VYPNUTO: Protokol je zakázán. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 37 Tabulka C-1. (výchozí): Peskocit polozky nabídky TCP/IP. ANO: Zobrazit polozky nabídky TCP/IP. DHCP=ANO* umozní konfiguraci pomocí serveru DHCP. NE (výchozí): Peskocit polozky nabídky IPX/SPX. ANO: Zobrazit polozky nabídky IPX/SPX. V nabídce IPX/SPX mzete zadat parametr Typ rámce pouzívaný v síti. Hodnota AUTO (výchozí) znamená, ze se typ rámce nastaví a omezí na první detekovaný rámec. V pípad karet Ethernet jsou moznosti typu rámce EN_8023, EN_II, EN_8022 a EN_SNAP. KONF PIP.= Urcuje, zda chcete rucn konfigurovat síové propojení tiskového serveru HP Jetdirect. NE (výchozí): Peskocit polozky nabídky konfigurace propojení. ANO: Pístup k polozkám nabídky konfigurace propojení. Nastavena mze být jedna z následujících konfigurací propojení: AUTO (výchozí): Tiskový server se automaticky nakonfiguruje tak, aby nastavení odpovídalo rychlosti síového propojení a komunikacnímu rezimu. Pokud se nastavení nezdaí, je pouzito nastavení 100T HALF. 10T HALF: 10 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 10T FULL: 10 Mb/s, provoz s plným duplexem. 100T HALF: 100 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 100T FULL: 100 Mb/s, provoz s plným duplexem. WEB= Pro správu konfigurace urcete, zda integrovaný webový server bude pijímat komunikaci pouze prostednictvím protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo prostednictvím protokol HTTP i HTTPS. HTTPS: Pro zabezpecené sifrované komunikace je pijímán pouze pístup HTTPS. Tiskový server se bude jevit jako zabezpecený. HTTP/HTTPS: Je povolen pístup prostednictvím HTTP i HTTPS. Urcuje, zda aktuální nastavení zabezpecení na tiskovém serveru budou ulozena nebo resetována na výchozí hodnoty od výrobce. PONECH. (výchozí): Aktuální nastavení zabezpecení jsou zachovány. OBNOVIT: Nastavení zabezpecení jsou resetována na výchozí hodnoty od výrobce. ZABEZPECENÍ= CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 39 Grafický ovládací panel Grafický ovládací panel obvykle zobrazuje ctyi ádky soucasn po 18 znacích. Navíc je v nkterých pípadech podporováno posouvání, které umozuje zobrazení dalsích ádk. MENUS + XXXXXXXXXX + XXXXXXXXXXXX + XXXXXXXX? Na grafických ovládacích panelech se pro pístup k polozkám nabídek serveru HP Jetdirect EIO pouzívají numerická a navigacní tlacítka. Popis jednotlivých polozek a voleb obsahuje Tabulka C-2. Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (1 z 5) Polozka nabídky TCP/IP Volby ZAPNOUT Popis nastavení ZAPNUTO: Protokol TCP/IP je povolen. VYPNUTO: Protokol TCP/IP je zakázán. NÁZEV HOSTITELE Urcuje alfanumerický etzec dlouhý nejvýse 32 znak, který slouzí k identifikaci zaízení. Tento název je uveden na konfiguracní stránce Jetdirect.

9 Výchozím názvem hostitele je NPIxxxxxx, kde xxxxxx je posledních sest císlic hardwarové adresy pro lokální sí (MAC). CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 40 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (2 z 5) Polozka nabídky Volby KONFIG. METODA Popis nastavení Umozuje zvolit zpsob konfigurace parametr protokolu TCP/IP na tiskovém serveru Jetdirect. BOOTP: Pro automatickou konfiguraci se pouzije protokol BootP (Bootstrap Protocol). DHCP: Pro automatickou konfiguraci pomocí serveru DHCP se pouzije protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud je vybrán a existuje pronájem DHCP, budou pro nastavení voleb pronájmu DHCP k dispozici nabídky VERZE DHCPa OBNOVENÍ DHCP. AUTO IP: Pouzije se automatické piazení místní adresy IP propojení. Bude automaticky piazena adresa ve tvaru x. x. RUCN: Parametry protokolu TCP/IP budou nastaveny rucn pomocí volby pro rucní nastavení. VERZE DHCP Tato nabídka se zobrazí, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu DHCP a pro tiskový server existuje pronájem DHCP. NE (výchozí): Aktuální pronájem DHCP je ulozen. ANO: Aktuální pronájem DHCP je spolu s pronajatými adresami IP uvolnn. OBNOVENÍ DHCP Tato nabídka se zobrazí, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu DHCP a pro tiskový server existuje pronájem DHCP. NE (výchozí): Tiskový server nevyzaduje obnovení pronájmu DHCP. ANO: Tiskový server vyzaduje obnovení pronájmu DHCP. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 41 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (3 z 5) Polozka nabídky Volby RUCNÍ NASTAVENÍ Popis nastavení (K dispozici pouze, pokud je parametr KONFIG. METODA nastaven na hodnotu RUCN.) Parametry lze konfigurovat pímo z ovládacího panelu tiskárny: Adresa IP n.n. n.n: Jedinecná IP adresa tiskárny, kde n pedstavuje císlo od 0 do 255. MASKA PODSÍT m.m.m. m: Maska podsít pro tiskárnu, kde m pedstavuje císlo od 0 do 255. SERVER SYSLOG n.n.n.n: Adresa IP serveru syslog pouzívaná k pijímání a odesílání zpráv syslog. VÝCHOZÍ BRÁNA n.n.n.n: Adresa IP brány nebo smrovace, pouzívaného pro komunikaci s jinými sítmi. PRODLEVA KLIDOVÉHO STAVU: Doba v sekundách, po které bude necinné tiskové spojení TCP uzaveno (výchozí nastavení je 270 sekund, 0 prodlevu deaktivuje). DEFAULT IP (VÝCHOZÍ IP) Umozuje urcit adresu IP, která bude nastavena jako výchozí, pokud tiskový server nemze získat adresu IP ze sít v prbhu vynucené optovné konfigurace protokolu TCP/IP (napíklad pi rucní konfiguraci pouzití protokolu BOOTP nebo DHCP). AUTO IP: Bude nastavena místní adresa IP propojení x.x. LEGACY (STARSÍ VERZE): Konzistentn se starsími produkty Jetdirect bude nastavena adresa DNS SERVER (SERVER DNS) IPX/SPX ZAPNOUT (Pouze 620n) Umozuje urcit adresu IP (n. n.n.n) serveru DNS. ZAPNUTO: Protokol IPX/SPX je povolen. VYPNUTO: Protokol IPX/SPX je zakázán. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 42 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (4 z 5) Polozka nabídky Volby TYP RÁMCE Popis nastavení Nastavení typu rámc pro sí. AUTO: (Výchozí) Typ rámce se automaticky nastaví a omezí podle prvního detekovaného rámce. Dalsími moznostmi pro sít Ethernet jsou volby EN_8023, EN_II, EN_8022 a EN_SNAP. ATALK ZAPNOUT ZAPNUTO: Protokol AppleTalk je povolen. VYPNUTO: Protokol AppleTalk je zakázán. DLC/LLC ZAPNOUT ZAPNUTO: Protokol DLC/LLC je povolen. VYPNUTO: Protokol DLC/LLC je zakázán. ZABEZPECE NÝ WEB Pro správu konfigurace urcete, zda integrovaný webový server bude pijímat komunikaci pouze prostednictvím protokolu HTTPS (Secure HTTP) nebo prostednictvím protokol HTTP i HTTPS. HTTPS REQUIRED (POZADOVÁNO HTTPS): Pro zabezpecené sifrované komunikace je pijímán pouze pístup HTTPS. Tiskový server se bude jevit jako zabezpecený. HTTPS VOLITELNÉ: Je povolen pístup prostednictvím HTTP i HTTPS. RESET ZABEZPEC. Urcuje, zda aktuální nastavení zabezpecení na tiskovém serveru budou ulozena nebo resetována na výchozí hodnoty od výrobce. NE (výchozí): Aktuální nastavení zabezpecení jsou zachovány. ANO: Nastavení zabezpecení jsou resetována na výchozí hodnoty od výrobce. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 43 Tabulka C-2. Nabídka grafického ovládacího panelu EIO (5 z 5) Polozka nabídky RYCHLOST PROPOJENÍ Volby Popis nastavení Výbr rychlosti síového propojení a komunikacního rezimu pro tiskový server. Pro správnou funkci je nutné, aby nastavení Jetdirect odpovídalo nastavení sít. AUTO (výchozí): Tiskový server se automaticky nakonfiguruje tak, aby nastavení odpovídalo rychlosti síového propojení a komunikacnímu rezimu. Pokud se nastavení nezdaí, je pouzito nastavení 100T HALF. 10T HALF: 10 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 10T FULL: 10 Mb/s, provoz s plným duplexem. 100T HALF: 100 Mb/s, provoz s polovicním duplexem. 100T FULL: 100 Mb/s, provoz s plným duplexem. CSWW Nabídky ovládacího panelu HP Jetdirect EIO 44 D Technické údaje a prohlásení o pedpisech Specifikace Interní tiskový server HP Jetdirect EIO HP J7934A (620n) HP J6057A (615n) Ethernet/Fast Ethernet, IEEE a IEEE 802.3u 10/100Base-TX (RJ-45) Elektrické údaje Maximáln 1,25 A pi 3,3 V (jmenovité naptí) Prostedí Provozní Teplota 0 C az 55 C (32 F az 131 F) Relativní vlhkost (bez kondenzace) Maximální nadmoská výska 15 % az 95 % pi 40 C (104 F) 4,6 km Skladovací -40 C az 70 C (-40 F az 158 F) 15 % az 90 % pi 65 C (149 F) 4,6 km CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 45 Elektromagnetické údaje J7934A (620n) J6057A (615n) FCC clánek 47 CFR cást 15 tída B pro Ethernet (USA) ICES-003 tída B (Kanada) VCCI tída B (Japonsko) AS/NZS3548 tída B (Austrálie, Nový Zéland) CISPR-22 tída B (1993)* pro Ethernet (mezinárodní, Evropa) CNS tída B (Tchajwan) Korejský zákon EMI c.

10 tída A (Korea) FCC clánek 47 CFR cást 15 tída A pro Ethernet (USA) ICES-003 tída A (Kanada) VCCI tída A (Japonsko) AS/NZS3548 tída A (Austrálie, Nový Zéland) CISPR-22 tída A (1993)* pro Ethernet (mezinárodní, Evropa) CNS tída A (Tchajwan) Korejský zákon EMI c tída A (Korea) * Shoda s pedpisy EU viz Prohlásení o shod, str. 47. Prohlásení o pedpisech Prohlásení o shod se smrnicí FCC UPOZORNNÍ: Ve shod s cástí smrnice FCC mohou vsechny zmny nebo úpravy tohoto zaízení, které nejsou výslovn schváleny spolecností Hewlett-Packard, zpsobit rusení a neplatnost oprávnní k jeho provozu. Obecné informace. Toto zaízení vyhovuje cásti 15 smrnice FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám: (1) Toto zaízení nesmí zpsobovat rusení a (2) toto zaízení musí být schopné pijímat jakékoli vnjsí rusení vcetn rusení schopného zpsobit nezádoucí funkci. Komise FCC (Federal Communications Commission) pipravila pírucku s názvem Interference Handbook (1986), v níz mzete najít uzitecné informace. Tuto pírucku (skladové císlo ) lze zakoupit na adrese Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C FCC tída A pro HP J6057A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zaízení podle provedených zkousek vyhovuje limitm pro digitální zaízení tídy A ve shod s cástí 15 smrnice FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pimenou ochranu proti rusení v komercním prostedí. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat energii na rádiových frekvencích a mze zpsobit rusení rádiové komunikace, není-li nainstalováno a pouzíváno v souladu s pokyny k pouzití. Instalace tohoto zaízení v produktu FCC úrovn B zpsobí po pipojení k síti Ethernet (IEEE 802.3/802.3u) vznik kompozitního systému FCC úrovn A (v souladu s definicí smrnice a naízení FCC). CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 46 FCC tída B pro HP J7934A Ethernet nebo IEEE 802.3/802.3u. Toto zaízení podle provedených zkousek vyhovuje limitm pro digitální zaízení tídy B ve shod s cástí 15 smrnice FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pimenou ochranu proti rusení v rezidencním prostedí. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat energii na rádiových frekvencích a mze zpsobit rusení rádiové komunikace, není-li nainstalováno a pouzíváno v souladu s pokyny k pouzití. Není vsak zaruceno, ze k rusení v urcitých konkrétních pípadech nemze dojít. Pokud toto zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze ovit jeho vypnutím a zapnutím, mzete se pokusit tento problém odstranit jedním z následujících zpsob: 1. zmnou umístní nebo orientace pijímací antény, 2. zvtsením vzdálenosti mezi zaízením a pijímacem, 3. pipojením zaízení k jinému napájecímu okruhu, nez ke kterému je pipojen pijímac, 4. konzultací se zkuseným rozhlasovým/televizním technikem. Evropské spolecenství Pokud toto zaízení pouzijete v konfiguracích Ethernet, IEEE 802.3/802. 3u 10/100Base-TX, vyhovuje standardm EN55022 tídy B (HP J7934A) a tídy A (J6057A). Pouze J6057A: Toto je produkt tídy A. V domácím prostedí mze psobit rusení rádiové komunikace. V takovém pípad mze být pozadováno, aby uzivatel pijal pimená opatení. Prohlásení o shod. Následující Prohlásení o shod vyhovují smrnicím ISO/IEC c. 22 a EN Identifikují produkt, název a adresu výrobce a píslusné specifikace uznávané v Evropské unii. CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 47 Tiskové servery HP Jetdirect DECLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN45014 Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: Hewlett-Packard Company 8000 Foothills Blvd. Roseville, CA U. S.A. declares that the product: Product Name: Model Number: HP Jetdirect 615N,620N J6057A* J7934A (Regulatory Model: RSVLD-0302) conforms to the following Product Specifications: Safety: EN60950 (1992) +A1,A2,A3,A4,AII / IEC 950 (1991) +A1,A2,A3,A4 EN (1994) / IEC (1993) +A1, Class 1 (Laser/LED) GB 4943 (1995) EMC: EN (1998) / CISPR-22 (1997) Class B* GB 9254 (1988) EN (1998) EN (1995)/ IEC (1995)+A14 EN (1995)/ IEC (1994) FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B* * J6057A is Class-A Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly. This product was tested in a typical configurations with Hewlett-Packard Co. products. Roseville, August 20, 2003 Jill Stevenson, Product Regulations Manager European contact for regulatory topics only: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, Böblingen, Germany USA Contact: Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA Phone (650) CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 48 Austrálie This equipment complies with Australian EMC requirements. Kanada (Pouze J7934A) Toto zaízení vyhovuje pozadavkm kanadské smrnice EMC tídy B. (Pouze J6057A) Toto zaízení vyhovuje pozadavkm kanadské smrnice EMC tídy A. VCCI (Japonsko) J7934A tída B J6057A tída A Prohlásení RRL (Korea) J7934A tída B J6057A tída A CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 49 Tchajwan tída A J6057A Cínské prohlásení o bezpecnosti CSWW Technické údaje a prohlásení o pedpisech 50 E Zárucní servis a sluzby zákazníkm PROHLÁSENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE HEWLETT-PACKARD PRODUKT HP Tiskové servery HP Jetdirect 620n/615n J7934A, J6057A) Software na disku CD-ROM HP Jetdirect TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY 1 rok 90 dní 1.

11 Spolecnost HP poskytuje koncovému uzivateli záruku na hardware, píslusenství a spotební materiál HP týkající se výrobních závad a vad materiálu po data uvedenou výse od doby zakoupení výrobku. Pokud spolecnost HP bhem zárucní doby obdrzí vyrozumní o takovýchto závadách, dle uvázení vymní nebo opraví výrobky, které jsou prokazateln vadné. Náhradní výrobky mohou být nové nebo svým výkonem odpovídající novým. 2. Spolecnost HP poskytuje od data zakoupení po dobu urcenou výse záruku na software HP proti selhání programových funkcí, které by nastalo v dsledku vad materiálu nebo výrobních závad, pokud byl software správn nainstalován a pouzíván. Pokud spolecnost HP obdrzí vyrozumní o takovéto závad bhem zárucní doby, vymní software, u nhoz doslo v dsledku tchto závad k selhání programových funkcí. 3. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz výrobk HP bude bez perusení nebo bez závad. Pokud nebude spolecnost HP schopna v odpovídající dob opravit nebo vymnit výrobek a zajistit jeho stav garantovaný zárukou, má zákazník nárok na vrácení nákupní ceny po bezodkladném vrácení výrobku. 4. Výrobky HP mohou obsahovat repasované soucástky, výkonem odpovídající novým, nebo mohou být tyto výrobky náhodn pouzívány. 5. záruka vám poskytuje specifické právní záruky a dalsí záruky se mohou lisit podle práva dané zem/oblasti, státu nebo provincie. 7. Omezená záruka HP je platná v kazdé zemi/oblasti nebo v míst, kde má spolecnost HP zastoupení podpory pro tento výrobek a kde spolecnost HP výrobek prodala. Úrove poskytované záruky se mze mnit v závislosti na místních standardech. HP nebude mnit podobu, seízení ani funkci výrobku tak, aby jej bylo mozné provozovat v zemích/oblastech, pro které nikdy nebyl urcen k provozu kvli právním dvodm nebo pedpism. CSWW Zárucní servis a sluzby zákazníkm autorizovaný prodejce HP bude obeznámen s vasimi pozadavky a poskytne vám pomoc. Bhem zárucní doby HP vymní jednotku bezplatn, pokud bude vadná jednotka vrácena. Jednotku mzete vrátit autorizovanému prodejci HP nebo místnímu zástupci Prodejního a servisního stediska HP. Nezapomete pilozit kopii pokladního dokladu. Informace o zárucním servisu výrobk HP Jetdirect vám poskytne podpora spolecnosti HP. Pipravte si prosím následující informace: výrobek HP Jetdirect, kterého se vás telefonát týká, císlo modelu výrobku, sériové císlo výrobku, úplný popis problému. doklad o koupi výrobku, vasi postovní adresu. Zástupce podpory HP vám pomze s esením problém a poradí vám ve vci zárucního servisu. Poplatky za sluzby (pozárucní) Pi objednávce náhradního dílu pro pozárucní servis vám mohou být úctovány náklady na opravu. Spojte se prosím s místním autorizovaným prodejcem HP nebo se zástupcem místního Prodejního a servisního stediska HP. Nebo se mzete telefonicky spojit s firmou HP na císle (800) (jen v USA). Servis mimo USA Zákazníci mimo USA se musí spojit s autorizovaným prodejcem HP nebo Prodejním a servisním stediskem HP, kde získají informace o cenách, dostupnosti náhradních jednotek a dalsí pokyny. Místní prohlásení o záruce Omezená záruka HP je platná v kazdé zemi/oblasti nebo v míst, kde má spolecnost HP zastoupení podpory pro tento výrobek a kde spolecnost HP výrobek prodala. Úrove poskytované záruky se mze mnit v závislosti na místních standardech. HP nebude mnit podobu, seízení ani funkci výrobku tak, aby jej bylo mozné provozovat v zemích/oblastech, pro které nikdy nebyl urcen k provozu kvli právním dvodm nebo pedpism. Austrálie a Nový Zéland For consumer transactions in Australia and New Zealand: The warranty terms contained herein except to the extent lawfully permitted, do not exclude, restrict, or modify and are in addition to the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product to you. CSWW Zárucní servis a sluzby zákazníkm 52 F Podpora a sluzby spolecnosti HP Online podpora spolecnosti HP Jediným klepnutím tlacítka najdete rychlé esení! Webové stránky HP na adrese jsou tím pravým místem, kde lze najít odpovdi na otázky týkající se tiskového serveru HP Jetdirect 24 hodin denn, 7 dní v týdnu. Aktualizace firmwaru Spolecnost Hewlett-Packard nabízí ke stazení elektronické aktualizace pro tiskové servery HP Jetdirect s interní pamtí typu Flash. Elektronické aktualizace lze nainstalovat pomocí nkolika nástroj, vcetn protokolu FTP (File Transfer Protocol), integrovaného webového serveru a softwaru HP Jetdirect Download Manager (Windows) nebo HP Web Jetadmin. Soubory pro aktualizaci firmwaru a softwarové nástroje jsou k dispozici na Internetu na adrese: CSWW 53 Telefonická podpora spolecnosti HP Vysoce kvalifikovaný technický personál je pipraven odpovdt na vase otázky. Seznam telefonních císel podpory HP podle zemí/oblastí viz Tabulka F-1. Poznámka Bezplatná telefonní podpora spolecnosti HP v USA a v Kanad je k dispozici na telefonním císle: HPINVENT ( ) Nejnovjsí telefonní císla a poskytované sluzby podpory HP najdete na adrese:

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) hp.com/support/support_assistance Poznámka Uvedená telefonní císla nemusí být bezplatná. Poplatky za telefonní sluzby hradí volající. Poplatky se mohou lisit. Aktuální poplatky vám sdlí místní telefonní spolecnost. Tabulka F-1. Telefonní císla podpory (1 z 2) Austrálie Belgie (francouzsky) Belgie (holandsky) Brazílie (03) (0) (0) (11) Mexiko Nizozemsko Norsko Nový Zéland Nmecko (0) (9) (0,12 EUR/min) Ceská republika (0) Cína Oblast Hong+85 (2) 3002kongu spadající 8555 pod zvlástní správu Polsko Dánsko CSWW 54 Tabulka F-1. Telefonní císla podpory (2 z 2) Filipíny Finsko Francie Indie Indonésie Irsko Itálie + 63 (2) (0) (0) (21) (0) (0) (0) (905) (2) (0) Portugalsko Rakousko Ruská federace Singapur Spanlsko Svédsko Svýcarsko (0) (Moskva) (0) (0) (nmecky) (2) (8) Izrael Japonsko Kanada Korea Maarsko Malajsie Tchajwan Thajsko Turecko USA Velká Británie Vietnam Informace o dalsích zemích/oblastech získáte u prodejce. o aktuálních sazbách v Nmecku získáte u vasí místní telefonní spolecnosti. 1Informace CSWW Hewlett- Packard Development Company, L.P..

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885225

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885225 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 610N PRINT SERVER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP JETDIRECT

Více

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET

HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 615N PRINT SERVER FOR FAST ETHERNET. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

HP JetDirect Print Servers. Tiskové servery HP JetDirect. Modely 600N (EIO), 500X, 300X a EX Plus Příručka pro rychlé seznámení

HP JetDirect Print Servers. Tiskové servery HP JetDirect. Modely 600N (EIO), 500X, 300X a EX Plus Příručka pro rychlé seznámení HP JetDirect Print Servers Tiskové servery HP JetDirect Modely 600N (EIO), 500X, 300X a EX Plus Příručka pro rychlé seznámení Příručka pro rychlé seznámení Tiskové servery HP JetDirect Modely 600N (EIO),

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Pr vodce instalací. hp jetdirect 380x (usb) sí ového tisku. bezdrátové tiskové servery 802.11b

Pr vodce instalací. hp jetdirect 380x (usb) sí ového tisku. bezdrátové tiskové servery 802.11b Prvodce instalací síového tisku hp jetdirect 380x (usb) bezdrátové tiskové servery 802.11b Prvodce instalací HP Jetdirect 380x bezdrátový tiskový server 802.11b (USB) Copyright Hewlett-Packard 2002. Všechna

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Externí tiskové servery HP JetDirect

Externí tiskové servery HP JetDirect HP JetDirect Tiskové servery Externí tiskové servery HP JetDirect 300X, 500X, 170X Příručka pro instalaci hardwaru Příručka pro instalaci hardwaru Externí tiskové servery HP JetDirect Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET M3035 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/913485 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

HP Color LaserJet CP3505

HP Color LaserJet CP3505 HP Color LaserJet CP3505 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885420

Vaše uživatelský manuál HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://cs.yourpdfguides.com/dref/885420 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka

Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného pevného disku 3 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení přenosného pevného disku 5 Technická podpora 6 Podmínky omezené

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

CP6015dn CP6015de. CP6015xh

CP6015dn CP6015de. CP6015xh CP6015n CP6015dn CP6015de CP6015x CP6015xh HP Color LaserJet CP6015 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Tiskové servery HP Jetdirect Příručka správce (Firmware V.38)

Tiskové servery HP Jetdirect Příručka správce (Firmware V.38) Tiskové servery HP Jetdirect Příručka správce (Firmware V.38) 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Tiskové servery HPJetdirect

Tiskové servery HPJetdirect Tiskové servery HPJetdirect Příručka správce (Firmware V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány kromě

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka

Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka Portable Hard Drive USB 2.0 Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk USB 2.0 Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Připojení přenosného 3 Napájení přenosného 4 Ukládání a přenos dat 4 Odpojení

Více

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401

LASERJET PRO 400. Uživatelská příručka M401 LASERJET PRO 400 Uživatelská příručka M401 Řada Tiskárna HP LaserJet Pro 400 M401 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

TL-PS210U návod k obsluze TP-LINK TL-PS210U. Návod k obsluze

TL-PS210U návod k obsluze TP-LINK TL-PS210U. Návod k obsluze TP-LINK TL-PS210U Návod k obsluze Úvod MFP printserver TP-LINK TL-PS210U umožňuje připojení a sdílení nejen samostatných tiskáren, ale i multifunkčních produktů (MFP). MFP v názvu je zkratkou Multi Function

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení chytrého senzoru teploty a vlhkosti BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor od BEEWI. Přečtěte si prosím následující

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka

HP LaserJet M5039xs MFP. Uživatelská příručka HP LaserJet M5039xs MFP Uživatelská příručka HP LaserJet M5039XS MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce Příručka správce Tato příručka je ve formátu PDF kompatibilním s programy pro čtení na obrazovce používané pro zobrazení těchto

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690 Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201 Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI Rev:1.0.0 7106500690 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902740 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více