U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 10. března 2009 Usnesení č. RM Rada města projednala informace o možnostech zavedení povinného trvalého značení (čipování) psů a s o u h l a s í se zavedením značení (čipování) psů s tím, že odbor životního prostředí vypracuje návrh řešení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh úpravy platu ředitelky ZOO Děčín Pastýřská stěna, příspěvková organizace a s t a n o v i l a plat ředitelky Zoologické zahrady Děčín Pastýřská stěna, příspěvková organizace paní Kateřiny Majerové dle důvodové zprávy, s platností od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a rozpočtová opatření č. RO 5/ /2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2009 o tis. Kč a zvýšení výdajů o tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2009 a zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 12/ /2009 dle důvodové zprávy, tj. navýšení příjmů roku 2009 o 91 tis. Kč, zvýšení výdajů o tis. Kč a zvýšení financování o tis. Kč.

2 Usnesení č. RM Rada města projednala přehled pohledávek odepsaných a prominutých ve IV. čtvrtletí 2008 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost stavebníků infrastruktury k rodinným domům v lokalitě Červený Vrch o poskytnutí účelové dotace na výstavbu infrastruktury a zastupitelstvu města 1. rozhodnout o poskytnutí účelové dotace manželům J. a J. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/6 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, H. H. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/7 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, B. B. a J. B. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/8 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, I. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/9 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, manželům R. a O. K. na výstavbu infrastruktury k rodinnému domu na pozemku p. č. 195/10 v k. ú. Podmokly ve výši ,00 Kč, 2. rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí účelové dotace s výše uvedenými žadateli v předloženém znění 3. pověřit primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu smluv. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku zadání veřejné zakázky na Zimní stadion Oprava sdružené jednotky strojovny a výjimku ze Směrnice č. 5 z k pořizování služeb, materiálu a majetku města a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem smlouvy s dodavatelem Tip-Ex Partner, s. r. o., Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ , IČO , a to ve smyslu důvodové zprávy. 2

3 Usnesení č. RM Rada města projednala vyhodnocení plnění cílů Strategického plánu rozvoje města Děčín za rok 2008, včetně jeho aktualizace a tuto b e r e n a v ě d o m í a zastupitelstvu města schválit 1. vyřazení cíle C.III.2, 2. zařazení nově navržených cílů dle Přílohy č.2 C.III.15, C.VI.1, C.VI.2, C.VI.3. Usnesení č. RM Rada města projednala Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Děčín - zóna Centrum za rok 2008 a zastupitelstvu města tuto schválit a předložit ji na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Usnesení č. RM Rada města projednala uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č ze dne na stavbu Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č ze dne a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č ze dne Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v majetku ČEZ ICT Services, a. s., v rámci stavby Zálivy autobusových zastávek MAD v ul. Litoměřická, Děčín III a 3

4 uzavření Smlouvy o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v majetku ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ , a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o realizaci přeložky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v majetku ČEZ ICT Services, a. s. Usnesení č. RM Rada města projednala návrhy návštěvních řádů pro sportovní zařízení a návštěvní řády, které budou umístěny ve sportovních zařízeních ve vlastnictví města Děčín v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o snížení předkládací ceny objektu č. p. 61, Družstevní ul., Děčín X, odborem místního hospodářství a majetku města dle rozhodnutí č. 01/2009/OMH dle č. IV, odst. 2 Zásad a tuto zastupitelstvu města vzít na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci a správě bytového a nebytového fondu v majetku města Děčín a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku satelitních parabol na domech v majetku města a zákaz umisťování satelitních parabol na obvodové zdi domů v majetku města s tím, že již osazené paraboly budou demontovány při ukončení nájmu bytu a vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města uložit správcům městských domů zajistit modernizaci systému pro digitální příjem TV dle požadavku nájemníků jako placenou službu, tzn. že nájemníci budou hradit všechny náklady s tím spojené. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a n e pronájem části pozemku p. č o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb, za účelem parkování os. automobilu pro manžele Z. a T. T. za cenu 3 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a n e pronájem části pozemku p. č o výměře cca 35 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb, za účelem parkování os. automobilu pro paní K. B. za cenu 3 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Děčín a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 2419/1 o výměře cca m 2 v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č o výměře m 2 v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Děčín a 5

6 n e zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 1219/1 o výměře 870 m 2 v k. ú. Děčín na stavbu dvoupodlažního parkovacího domu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Děčín a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1219/1 ani jeho část v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č o výměře 269 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1659/1 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 228 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k. ú. Podmokly. 6

7 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků v k. ú. Hoštice nad Labem a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit : z majetku města část pozemku p. č. 692/3 a část pozemku p. č. 692/1 o výměrách dle geometrického plánu v k. ú. Hoštice nad Labem, do majetku města část pozemku p. č. 59/3 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Hoštice nad Labem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na směnu pozemků v k. ú. Folknáře a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit : z majetku města část pozemku p. č. 531/1 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Folknáře, do majetku města pozemek p. č. 563/3 o výměře m 2 a část pozemku p. č. 561/1 o výměře dle geometrického plánu v k. ú. Folknáře. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na směnu částí pozemků a zastupitelstvu města schválit směnu: z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 531/1 o výměře max m 2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana T. K. za cenu nákladů spojených s převodem, do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 357/1 o výměře m 2, pozemek p. č. 357/6 o výměře 53 m 2 a p. č. 357/7 o výměře 972 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím od pana T. K. za cenu nákladů spojených s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné a zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu: 7

8 z majetku statutárního města Děčín část pozemku p. č. 531/1 o výměře max m 2 v k. ú. Folknáře se všemi součástmi a příslušenstvím pro pana T. K. za cenu nákladů spojených s převodem a do majetku statutárního města Děčín pozemek p. č. 357/1 o výměře m 2, pozemek p. č. 357/6 o výměře 53 m 2 a pozemek p. č. 357/7 o výměře 972 m 2 v k. ú. Bělá u Děčína se všemi součástmi a příslušenstvím od pana T. K. za cenu nákladů spojených s převodem a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a částečnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se převodu pozemků v k. ú. Děčín Staré Město, a to z původního textu...do podílového spoluvlastnictví všech budoucích kupujících jednotlivých pozemků... na nový text...do vlastnictví ČZS, ZO Pod Chlumem, Děčín III... a zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne a to z původního textu...do podílového spoluvlastnictví všech budoucích kupujících jednotlivých pozemků... na nový text...do vlastnictví ČZS, ZO Pod Chlumem, Děčín III.... Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , týkající se odprodeje pozemků v k. ú. Prostřední Žleb v plném znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 422/2 a části st. p. č. 73 o výměrách dle geometrického plánu v k. ú. Prostřední Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím panu J. H. o výměře 25 m 2 á 500 Kč/m 2 a zbývající výměra á 250 Kč/m 2 + ostatní náklady. 8

9 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a revokaci usnesení rady města č. RM ze dne týkající se prodeje pozemku p. č. 682 v k. ú. Chrochvice a to ve smyslu doplnění usnesení o text a stavbu umístěnou na pozemku a zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne týkající se prodeje pozemku p. č. 682 v k. ú. Chrochvice a to ve smyslu doplnění usnesení o text a stavbu umístěnou na pozemku. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na zatížení pozemku věcným břemenem ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Rupublic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, a 1. zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, přes pozemek p. č. 403/4 v k. ú. Podmokly, práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, za jednorázovou úhradu ve výši 1.400,00 Kč a 2. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného tj. společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, Michle, přes pozemek p. č. 403/4 v k. ú. Podmokly, práva uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě, za jednorázovou úhradu ve výši 1.400,00 Kč a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení přípojky zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, , za cenu dle Zásad. 9

10 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č. 2925/1 ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení telekomunikačního kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Rebublic, a. s., za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit části pozemků p. č. 2955/4 ostatní plocha, p. č. 2955/1 ostatní plocha, p. č. 2955/5 ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení podzemního telekomunikačního kabelového vedení pro budoucího oprávněného, tj. Telefónica O2 Czech Rebublic, a. s., za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení vodovodní přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Březiny u Děčína a zatížit části pozemků p. č. 319/4 ostatní plocha, p. č. 319/3 ostatní plocha, p. č. 847/1 ostatní plocha v k. ú. Březiny u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a 10

11 zatížit část pozemku p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení kanalizační přípojky pro budoucího oprávněného, tj. vlastník pozemku p. č. 1582/1 zahrada v k. ú. Děčín za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Křešice u Děčína a zatížit části pozemků p. č. 268 ostatní plocha, p. č. 249 ostatní plocha v k. ú. Křešice u Děčína věcným břemenem práva uložení zemního kabelového vedení NN pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a zatížit části pozemků st. p. č. 150 zastavěná plocha, st. p. č. 410 zastavěná plocha, p. č. 701/1 ostatní plocha, p. č. 723/6 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č. 1229/2 ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha v k. ú. Prostřední Žleb věcným břemenem práva uložení vedení stl. plynovodu a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a zatížit část pozemku p. č. 77/5 ostatní plocha v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení kabelového vedení NN a umístění rozpojovací skříně pro budoucího oprávněného, tj. ČEZ Distribuce, a. s., za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit části pozemků p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č. 2965/6 ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení plynovodu ntl. a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za cenu dle Zásad. 11

12 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a zatížit části pozemků p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha, p. č ostatní plocha v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení vedení plynovodu ntl. a přípojek pro budoucího oprávněného, tj. SČP Net, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na udělení plné moci a udělení plné moci pro Ing. Ilonu Šeneklovou vedoucí oddělení nakládání s majetkem města, odboru místního hospodářství a majetku města, pro jednání na shromáždění vlastníků jednotek domu č. p. 19, Teplická 24, Děčín IV, ve věci majetkoprávního dořešení vztahů a jednotlivých podílů na společných částech domu a pozemku p. č. 771 v k. ú. Podmokly, které se koná dne a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku vystavením plné moci. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na odpis pohledávky ve výši ,00 Kč a zastupitelstvu města rozhodnout o odpisu pohledávky dle důvodové zprávy z důvodu nedobytnosti. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dohody o uznání dluhu a povolení splátek při placení nájmu bytu a zastupitelstvu města schválit uzavření Dohody o uznání dluhu a povolení splátek s paní Š. B. dle které se povoluje úhrada dluhu paní Š. B. ve výši ,65 Kč v měsíčních splátkách 500 Kč/měsíc splatných do posledního dne v měsíci, vše pod ztrátou výhody splátek. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu a 12

13 prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní M. I. z částky 5.879,00 Kč na 10 %, tj. 588,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o prominutí dlužného nájemného a žádosti o prominutí poplatků z prodlení při placení nájmů bytů a zastupitelstvu města schválit: prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu (za bytovou jednotku Čsl. Armády 24) paní M. D. z částky ,00 Kč na 10 %, tj ,00 Kč, úplné prominutí poplatku z prodlení za vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 3 v domě č. p. 187, ul. Plavební, Děčín I, manželům S. a Z. P. ve výši ,00 Kč, úplné prominutí dlužné částky ,00 Kč, představující dlužné nájemné a zálohy spojené s nájmem bytu č. 10 v domě č. p. 1318, ul. Dvořákova, Děčín II, a úplné prominutí poplatku z prodlení při placení nájmu bytu paní M. H. dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka oplocení Sportovního klubu Děčín, o. s., jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů a Smlouvu o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení v ul. Práce od vlastníka oplocení Sportovního klubu Děčín, o. s., jako legální plochy pro účely děčínských sprejerů, jejich maleb a nápisů netýkajících se vulgárních, pornografických, rasistických a jinak diskriminujících témat za podmínky, že se nebudou vyskytovat jiné sprejerské výtvory na nepovolených místech města a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k uzavření Smlouvy o výpůjčce" prefabrikovaného oplocení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města a zastupitelstva města a 13

14 částečnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne , ve smyslu změny ceny, a to z původní výše ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem na novou výši ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem a zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne , ve smyslu změny ceny, a to z původní výše ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem na novou výši ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku paní D. P. a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro děti do tří let věku v denním režimu ve výši 250 tis. Kč a zastupitelstvu města rozhodnout: 1. o poskytnutí dotace provozovatelce jeslí pro děti do tří let věku paní D. P., 2. o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na provoz soukromých jeslí pro děti do tří let věku v denním režimu ve výši 250 tis. Kč dle důvodové zprávy a návrhu smlouvy, která je její přílohou a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku k podpisu této smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče pro město Děčín a spádové obce s Ústeckým krajem a tuto b e r e n a v ě d o m í dle důvodové zprávy a příloh. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení městské rady a způsob poskytování příspěvků na sociální účely v souvislosti s umístěním žadatele do bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) a revokaci usnesení městské rady č. 312/94 ze dne , týkající se podmínek pro umisťování občanů v DPS a 14

15 o poskytnutí příspěvku na sociální účely od žadatele o byt v DPS ve výši 1.000,00 Kč za 1 m² získané plochy bytu při podpisu nájemní smlouvy (souhlasu k ubytování) s tím, že příspěvek se nepožaduje v případě, že žadatel vrátí městu obecní byt. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace, o povolení bezplatného pronájmu tělocvičny a n e bezplatný pronájem tělocvičny. Usnesení č. RM Rada města projednala vyhodnocení činnosti Pedagogického centra Ústí nad Labem, o. p. s., IČ: , a vyúčtování poskytnuté dotace za období od do na pokrytí nákladů spojených s provozem odloučeného pracoviště v Děčíně a toto b e r e n a v ě d o m í a zastupitelstvu města na základě tohoto vyhodnocení: 1. poskytnout dotaci ve výši 200 tis. Kč Pedagogickému centru Ústí nad Labem, o. p. s., na rok 2009, 2. schválit Smlouvu o poskytnutí dotace. Usnesení č. RM Rada města projednala zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín č. 1/2009 ze dne a tento zastupitelstvu města vzít na vědomí. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh programu na 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat dne 26. března 2009 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I a zastupitelstvu města schválit program 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín v navrženém znění. 15

16 Usnesení č. RM Rada města projednala předloženou informaci o blokovém čištění v roce 2009 a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Městského divadla, Děčín IV, Raisova 3, příspěvková organizace, IČ a zastupitelstvu města schválit realizaci digitalizace kina Sněžník. Usnesení č. RM Rada města projednala Smlouvu č. EP o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v majetku ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , v rámci stavby Zálivy autobusových zastávek MAD, ul. Litoměřická, Děčín III a uzavření Smlouvy č. EP o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v majetku ČEZ Distribuce, a. s., a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Smlouvy č. EP o realizaci distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na přistoupení statutárního města Děčín do projektu Úředníci veřejné správy Visegrádských zemí výměna zkušeností a s o u h l a s í s přistoupením statutárního města Děčín do tohoto projektu a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem Prohlášení o přistoupení k projektu a finančním přispění. 16

17 Usnesení č. RM Rada města projednala předloženou zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky Březiny-Děčín XXVII most ev.č.dc-002p, přes Ploučnici a o zadání zakázky uchazeči SaM silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416, Děčín, IČO : a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podepsáním Smlouvy o dílo. Usnesení č. RM Rada města projednala informace ohledně finančního vyrovnání za užívání pozemku p. č. 954/1 v k. ú. Děčín a tyto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala Dohodu o partnerství v projektu mezi statutárním městem Děčín a společností S-SILIKE C.S., s. r. o., IČ , se sídlem Sekorova 1103/9, Praha Modřany, zastoupenou Ing. Petrou Herbstovou a tuto b e r e n a v ě d o m í a primátora statutárního města Děčín Ing. Vladislava Rašku podpisem této Dohody o partnerství v projektu. Ing. Vladislav R a š k a v. r. Mgr. Miroslav S a m l e r v. r. primátor náměstek 17

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003

U S N E S E N Í. z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 2. září 2003 Usnesení č. RM 0325 001 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č. 1394/01

Více

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005

U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 28. schůze rady města konané dne 20. září 2005 Usnesení č. RM 05 28 35 01 Rada města projednala návrh na úpravu rozpočtu města Děčín za červenec a srpen 2005 a rozpočtová

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17. června Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 17.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014

U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23. září 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rady města konané dne 23.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 12. července 2005 Usnesení č. RM 05 21 29 01 Rada města projednala návrh na změnu periodicity vydávání tiskoviny Město Děčín zpravodaj a n

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008

U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 23. schůze rady města konané dne 4. listopadu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 29. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2004 Usnesení č. RM 0402 10 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 14. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne

Více

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012

U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21. srpna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 14. schůze rady města konané dne 21.

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011

U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 6. schůze rady města konané dne 22. března

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 16. května 2006 Usnesení č. RM 06 11 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude konat

Více

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016

U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4. října 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í ze 17. schůze rady města konané dne 4.

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017

U S N E S E N Í ze 7. schůze rady města konané dne 11. dubna 2017 Byla provedena oprava usnesení č. RM 17 07 42 02 dne 03.05.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 20. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince 2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 3. prosince

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 6. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 12. února 2013 Byla provedena oprava usnesení č. RM 13 02 36 09 dne 06.03.2013 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005

U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 34. schůze rady města konané dne 6. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 34 29 01 Rada města projednala návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním Mgr. Michala

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7).

62. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o bod O. Pronájem bytu (4.7). ZÁPIS USNESENÍ 26. ÚNORA 2013 RADA MĚ STA N EJDKU 62. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný

Více

U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002

U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 8. schůze rady města konané dne 7. března 2002 Usnesení č. 244/02 Rada města projednala informaci o výběrovém řízení na pozici pracovníka pro informování veřejnosti a styk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24. května 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 24.

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 7. října 2009 (upravená verze) č. 344 se zpětnou účinností od 23. 9. 2009 do 31. 12. 2009 uzavření dohody o provedení práce s XXX, kdy sjednaným pracovním úkolem

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2011 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 3 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 16. ledna 2007 v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 019/15/Ko U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 30. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 700/19 716/19 Rozdělovník - členové

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 5. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 05 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 005/15/Šm U S N E S E N Í 5. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 18. 2. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 189/5 221/5 Rozdělovník - členové

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 60. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. října 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012

U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 24. ledna

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více