školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1

2 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské části Brno-Žebětín i z okolních městských částí. Škola je vhodně situována, blízko MŠ Žabka, v klidné zóně stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 300 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 120 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně. Součástí základní školy je školní jídelna, která poskytuje stravování žákům školy. ZŠ Otevřená vyučuje v jedné budově, která se nachází v oploceném areálu s centrálním shromažďovacím místem a zelení. Škola disponuje 16 učebnami, z nichž jedna je jazyková učebna, jedna učebna výpočetní techniky, čtyři učebny praktického vyučování keramika, cvičná kuchyňka a dvě dílny. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor pro výuku čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy. Dále má škola k dispozici dvě tělocvičny. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné fontány na centrálních chodbách. 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, Otevřená 20 a Brno 1.2 Zřizovatel školy: ÚMČ Brno-Žebětín 1.3 Ředitel školy: Mgr. Dagmar. Šenbergerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 1. stupeň + ŠD 1.5 Kontakty: telefon: fax: - infoszebetin.cz http: 1.6 Úplná / neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň Celkem ,

3 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: Ing. Luděk Novák předseda Kozel Jan Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin V letošním školním roce se sešla školská rada 2x. Po celý rok pracovala ve výše uvedeném personálním složení. Spolupráce a výměna informací mezi školou a školskou radou má pozitivní vliv na činnost školy. Prostřednictvím samostatné webové stránky školská rada nabízí rodičům možnost navázání užšího kontaktu. 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích Číslo jednací Ročník programů Škola pro život 43/ ročník Jiné specializace, zaměření: Dalton Naše škola uplatňuje ve výuce daltonské prvky: žáci jsou vedeni k samostatnému plánování práce na daných úkolech, zodpovědnosti za odvedenou práci, ke spolupráci ve skupinách a vzájemné pomoci (např. slabším žákům), rozvíjíme přiměřené sebehodnocení. Téměř v každé třídě probíhá celoroční motivační hra. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Poče t děti a žáci Počet strávníků zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní * L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 3,5 3

4 1.11 Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz. 4 / přepoč. 3,5 120 Z činnosti ŠD 1. oddělení Děti 1. tříd v 1. oddělení byly živé a některé hyperaktivní. Činnost tohoto oddělení byla rozmanitá. Zaměřovala se na výchovu výtvarnou, pracovní a hudební. Děvčata ráda malovala a vyráběla. Zpívala písničky, hrála divadlo, vymýšlela různé scénky. Chlapci stavěli ze stavebnic, hráli si s autíčky. Svými výrobky se děti podílely na výzdobě prostor budovy školy, knihovny, MMB. V rámci školní družiny jsme se zúčastnili i několika výletů a výstav. 2. oddělení Toto oddělení navštěvovali žáci ze dvou ročníků, druhé a třetí třídy. Děti byly velice živé, hlavně chlapci. Nejraději hrály míčové hry. Děvčata ráda tvořila. Díky jejich zručnosti a kreativitě se podařila uskutečnit výzdoba prostor školy, knihovny a dalších institucí. Jejich výrobky posloužily i k presentaci školy. Děti vystupovaly s tanečky Moravské besedy na Václavských hodech, s čertovskými tanečky na náměstí u ÚMČ při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. 3. oddělení 3. oddělení školní družiny navštěvovali žáci 1. a 2. tříd. Děti z 1. tříd byly velmi živé a hlučné. Byly velmi hyperaktivní nevybití, na začátku každého týdne bylo vždy zřejmé, že o víkendu trávily volný čas u televize nebo počítače bezprostřední vyprávění dětí. U žáků 2. tříd bylo znát, že byli o něco starší. Žáci byli šikovní na ruční práce malování, vyrábění výrobků z různých druhů materiálů, rádi hráli pohybové hry v tělocvičně, ale naopak neradi chodili ven na procházky. Z tohoto důvodu nebyla od dětí vyžadována jednotná činnost, ale byly rozděleny na skupinky, podle toho o jakou činnost měly zájem. Část dětí sportovně založených hrály hry sportovní, ostatní se zabývali různorodou činností (deskové hry, stavebnice, tanečky, tvorba kreativních výrobků z různých druhů materiálů). Všichni společně jsme si pak rádi zazpívali. 4. oddělení 4 oddělení navštěvovaly děti z 3 a 4. tříd. Především chlapci tohoto oddělení byli živější, museli se stále úkolovat a zaměstnávat, byli méně ochotní konávat řízenou činnost. Z tohoto důvodu nebyla od nich vyžadována jednotná činnost. Děti se podílely na činnostech ve skupinách dle jejich zájmu. Celkové shrnutí Školní družina měla ke své činnosti k dispozici samostatné podkrovní bezbariérové prostory rozčleněné na čtyři oddělení. Kapacita školní družiny je 120 dětí. V každém oddělení je umístěno maximálně 30 žáků. Kapacita školní družiny byla zcela naplněna. 4

5 l. oddělení ŠD: 30 dětí z toho14 chlapců a 16 děvčat, 2. oddělení ŠD: 30 dětí z toho14 chlapců a l6 děvčat, 3. oddělení ŠD: 30 dětí z toho18 chlapců a 12 děvčat, 4. oddělení ŠD: 30 dětí z toho17 chlapců a 13 děvčat. Ve školní družině se všechna oddělení podílela na činnostech týkajících se presentace základní školy, pořádala výlety a společné akce. Děti byly vedeny k ohleduplnosti, k pomoci mladším spolužákům, ke slušnosti k ostatním lidem. Velkým problémem bylo chování dětí na začátku týdne, v pondělí, kdy přišly po víkendu do školy a byly velmi živé. Důvodem byla potřeba se odreagovat od televizí a počítačů. Neboť při zjišťování, kolik dětí bylo o víkendu venku, se jich vždy přihlásilo velice málo. V letošním školním roce se také ukázalo to, že děti nemají ve spoustě případů z rodin návyky na osobní hygienu, návyky slušného chování u jídla a základy stolování. Akce ŠD ve školním roce 2012/2013 Září Nácvik tanečků Moravské besedy Vystoupení s tanečky na Václavských hodech Návštěva KJM Výzdoba KJM Říjen Sportovní odpoledne Návštěva KJM Vycházka do Eliotu Výrobky na podzimní výstavu KŽD Listopad Nácvik na vystoupení pod vánočním stromem Návštěva KJM Výroba vánoční výzdoby do KJM, MČ Žebětín, výstavu betlémů, MMB Kounicova ul. Výroba vánočních přání za ZŠ Prosinec Veřejné vystoupení s tanečky pod vánočním stromem Výlet Strážnice Radujme se, veselme se. Výzdoba MMB Kounicova, MČ, KJM a výrobky na výstavu betlémů Vánoční besídka Výstava betlémů Leden Návštěva KJM Výzdoba KJM Výstava Špilberk Tajemná zahrada pohádek J. Trnky Dopravní výchova 5

6 Únor Sportovní hry Vyrábíme výzdobu na Velikonoce - velikonoční vystřihovánka Keramika beránek, zvonek, obrázek Malujeme výzdobu do KJM podle přečtených příběhů Březen Uspořádání výstavy výrobků z papíru a keramiky v KJM Učíme se drátkovat vlastní keramiku Výzdoba výrobky dětí na výstavu KŽD Velikonoční výzdoba MMB Kounicova Duben Sportovní odpoledne Návštěva KJM Výzdoba KJM Taneční odpoledne Vyrábíme z hlíny. Květen Návštěva KJM Pleteme z pedigu Výzdoba do KJM, beseda v KJM Výroba záložek do KJM pro staré a nemocné občany Vyrábíme z hlíny Červen MDD v mysliveckém areálu-soutěže, střelba, opékání špekáčků Divadelní představení Cvoček-pohádka Návštěva KJM Výzdoba KJM a beseda, rozloučení na prázdniny 1.12 Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč.0 Z činnosti ŠK: Údaje o pracovnících školy V tomto školním roce započala výuka žáků v nové školní budově na Otevřené 20a. Z tohoto důvodu došlo k navýšení počtu pracovníků školy, a to především pracovníků nepedagogických. Celkem tedy pracovalo na naší škole 29 pracovníků, z toho 12 učitelů (včetně ředitelky školy), 4 vychovatelky školní družiny (z toho jedna zároveň na pozici netřídní učitelky), 2 asistenti pedagoga k integrovaným žákům, ekonom, školník, správce TV, vrátná, 3 uklízečky a 4 pracovnice školní jídelny. Od nastoupil na pozici učitele 6

7 1. stupně absolvent vysoké školy s odbornou kvalifikací. Pracovní smlouvu ukončili dva pedagogičtí pracovníci (učitelka, vychovatelka) bez odborné kvalifikace. 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 17,25 /18 95,8/100 z toho odborně kvalifikovaných 14/14 100/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 1 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 3 10 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy DVPP se zúčastnilo v tomto školním roce celkem 57 pracovníků. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Především se zaměřili na rozšířená svých znalostí a dovedností v oblasti cizích jazyků, ICT, zdravovědy, předmětů tělesná výchova, prvouka, matematika a český jazyk. V oblasti prevence se vzdělával nejen metodik prevence, ale i učitelé. Velmi se jim líbil kurz Práce s kolektivem v rámci rizikového chování. Ve svém oboru se vzdělával i koordinátor EVVO a ICT. Vychovatelky školní družiny se zaměřily na výtvarné techniky. V oblasti inkluzivního vzdělávání si své obzory rozšířili statutární zástupce školy a ředitelka školy Své studium úspěšně ukončil koordinátor ŠVP. V oblasti prevence pokračoval ve svém studiu metodik prevence. Ředitelka školy úspěšně ukončila studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 0 Cizí jazyky 5 Umění, estetika 3 Speciální pedagogika, SVPU 0 7

8 Informatika, PC, SIPVZ 2 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 0 Sport, TV, turistika 1 Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2 Alternativní pedagogika 0 Přírodní vědy 3 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 1 Zdravotnictví, BOZP, PO 33 Jiné 6 Celkem Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický) 1,25 /2 Základním principem naší školy je forma inkluzivního vzdělávání, což je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Snažíme se vytvořit podmínky pro co nejlepší výsledky všech žáků. Již čtvrtým rokem zajišťujeme po schválení krajského úřadu asistenty pedagoga pro žáky s poruchami chování a poruchami učení. Tito asistenti velice pozitivně působí na žáky a pomáhají pedagogům, kteří v dané třídě vyučují. Celoročně spolupracovali a konzultovali problémy týkající se dané problematiky s Mgr. Přichystalovou, terénní psycholožkou, a s Mgr. Mrázkem, který zastupoval Středisko výchovné péče na Veslařské. Asistenti pedagoga se nám velmi osvědčili, proto bude naše aktivita v této oblasti pokračovat. 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

9 Jazykové programy a soutěže Český jazyk V období zimy a jara navštívil naši školu pan Zacharník a paní Faktorová. Ve 2. a 3. třídách v rámci projektu Čtení s osobností seznamovali žáky s dětskými knihami. V období Vánoc a léta se uskutečnila školní kola recitačních soutěží, která byla vždy tematicky zaměřena. Rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhají nabídky knižních klubů Fragment a Egmont, u nichž si děti i v letošním školním roce objednaly řadu zajímavých knih. Dne proběhla na ZŠ Bosonožské Dyslektická olympiáda. Z naší školy se zúčastnili žáci ze čtvrtých tříd a pátého ročníku. Z každého ročníku reprezentovalo školu družstvo o třech žácích. Děti společně řešily úkoly z českého jazyka, které byly vytvořeny tak, aby rozvíjely tvořivé myšlení u dětí, které mají výukové problémy z důvodu vývojových poruch učení. Na olympiádě se setkávají děti s těmito problémy ze základních škol z celého města Brna. Anglický jazyk 31. října 2012 jsme ve škole oslavili Halloween. Děti i vyučující se oblékly do kostýmů a tento den si užili včetně dýňování. Děti byly seznámeny s tradicemi tohoto svátku i s tím související slovní zásobou v angličtině. Dne se Jiří Kohl ze třídy 4. B zúčastnil soutěže v anglickém jazyce nazvané Sportuj, uč se anglicky a dobudeš svět. Své síly zde poměřil i s dětmi z Anglické základní školy na Mendlově náměstí a získal pěkné 3. místo. Vybraní žáci ZŠ Otevřená se dne 5. března 2013 zúčastnili soutěže English Star na ZŠ Bakalovo nábřeží. Soutěžilo se ve 3 kategoriích 1., 2. a 3. třídy. Druháčky před soutěží skolily nemoci, tudíž se soutěže zúčastnili jen zástupci 1. a 3. tříd. Nejlépe se umístil žák 3. B Adam Čermák, který ve své kategorii získal krásné 2. místo mezi dalšími 22 dětmi. V kategorii prvních tříd se umístili Terezie Jurtíková na 6. a Michal Rusín na 7. místě. Soutěže se zúčastnila také Rebeka Hubálková z 3. B. Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy účastní soutěže v angličtině English Jungle na ZŠ Cacovická. Děti soutěží ve čtyřech kategoriích a do každé kategorie může škola vyslat pouze jednoho zástupce. Letošního 13. ročníku se 17. dubna 2013 zúčastnili žáci: Markétka Kulheimová z 1. A, Petr Skryja z 2. B, Adam Čermák z 3. B a Šimon Juračka z 5. A. Konkurence na této soutěži je velká a žáci musí podat opravdu dobrý výkon, aby se umístili na předních místech. V letošním roce byla nejúspěšnější Markétka Kulheimová, která získala krásné 3. místo. Šimon Juračka a Petr Skryja skončili ve svých kategoriích na čtvrtých místech. Na bednu jim chybělo pouze půl bodu. I v letošním roce měli žáci, zejména 5. třídy, možnost složit Cambridgeské zkoušky pod záštitou jazykové školy Hello. Zkoušky dne úspěšně složilo 15 žáků 14 žáků 5. A a 1 žák 4. B. Jednalo se o zkoušky YLE ve dvou úrovních Starters a Movers. Žáci se sami rozhodli, která úroveň jim bude více vyhovovat. Většina zúčastněných (11 žáků) se rozhodla pro těžší variantu úroveň Movers, zbytek skládal úroveň Starters. V době mezinárodních jazykových zkoušek to byla pro děti velmi dobrá zkušenost. Matematické soutěže a olympiády V tomto školním roce se žáci naší školy zapojili do dvou větších matematických soutěží. V měsíci březnu se žáci účastnili soutěže Matematický klokan. Žáci druhých a třetích tříd změřili své znalosti v kategorii Cvrček. První místo s plným počtem bodů obsadila Petra Kašparová (3. B), na druhém místě skončil Ondřej Kozel (3. B) a na třetím místě se umístil Rostislav Dvořák (3. B). Žáci čtvrtých a pátých tříd soutěžili v kategorii Klokánek. Zde si 9

10 nejlépe vedl Jiří Kohl (4. B), na druhém místě skončil Šimon Juračka (5. A) a na třetím místě se umístila Markéta Woletzová (5. A). Ve stejném měsíci proběhlo školní kolo Žabákovy miniolympiády, která je určena pro žáky čtvrtých tříd. V dubnovém městském kole se umístil Jiří Kohl (4. B) na prvním místě. Výtvarné soutěže V letošním školním roce jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží. Již poněkolikáté se žáci snažili výtvarně zpracovat téma: Brněnské podzemí očima dětí. I když jsme se letos neumístili na žádném z prvních míst v městském kole, obrázky to byly moc pěkné. V předvánočním čase si žáci pokusili představit Jak slaví Vánoce pejsci a kočičky v brněnském útulku v rámci soutěže EMPÍK NADĚLUJE, konané pod záštitou primátora statutárního města Brna. V této soutěži se umístila na 5. místě Terezka Marečková ze 4. B. Velmi úspěšní jsme byli v soutěži Požární ochrana očima dětí, kde žáci kreslili hasiče nejen při hašení požárů, ale také jak pomáhají lidem třeba při povodních nebo dopravních nehodách. V kategorii ZŠ1 (1. a 2. ročník ZŠ) se na krásném 1. místě v okresním kole umístil Ondra Šenk z 2. C. V kategorii ZŠ2 (3. 5. ročník) se na 2. místě v okresním kole umístil Honza Novák ze 4. B. V kategorii L1 (literární) se výborně umístila Terezka Marečková ze 4. B na 1. místě v okresním kole. Postoupila i do krajského kola a obdržela zde velmi pěkné 3. místo Postavu z oblíbené české pohádky namalovali žáci do soutěže ČESKO MÝMA OČIMA ANEB VZKAZ PRO MÉHO KAMARÁDA DO NORSKA. Tyto práce prezentují české tradice a přibližují krásu českých národních pohádek očima nejmladších výtvarníků. Další soutěž Barevné štětce pro soluňské světce, byla inspirována výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Žáci 1. a 2. ročníku kreslili, Jak si představují Cyrila a Metoděje. Žáci ročníku zpracovali téma: Co nám Cyril a Metoděj přinesli. Hudební soutěže Ve školním roce 2012/2013 přišla nabídka 2 hudebních soutěží zaměřených na pěvecký projev žáků. Naše škola se letos těchto hudebních soutěží nezúčastnila z důvodu malého zájmu žáků o tyto soutěže. Pokusíme se proto v příštím školním roce zaměřit v hodinách hudební výchovy nejen na sborový, ale i na sólový zpěv a přípravu žáků na hudební soutěže formou třídních kol, případně školního kola pěvecké soutěže. Sportovní akce a soutěže V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili následujících sportovních akcí: V měsíci září šlo o Plavecko-běžecký pohár, kde se na 4. místě umístila Vendula Kamenická ze 4. ročníku. Následoval Sportovní den na ZŠ Pavlovská pro žáky ročníku, kde naši páťáci závodili v atletice a sehráli několik zápasů ve vybíjené s domácími z Pavlovské. Měsíc listopad se nesl ve znamení šplhu. Po velkém boji skončila Soňa Kouřilová z 5. ročníku na 1. místě a Zuzana Zádrapová ze 4. ročníku si odnesla zasloužené 4. místo. V prosinci se naši žáci zúčastnili Novoměstského poháru ve Florbalu. Atmosféra sehraných utkání byla bouřlivá a naše barvy úspěšně a s nadšením hájili ze 4. ročníku Jiří Kohl, Kristián 10

11 Chytil, Jakub Hrdý a za ročník pátý pak Petr Varmužka, Šimon Juračka, Michal Mička, Radim Novotný a Zdeněk Honzák. Umístili jsme se na 2. místě. Ani naše žákyně nestály stranou. Po zaslouženém postupu do krajské eliminace v poháru České florbalové unie pro 1. stupeň ZŠ ve florbalu se celkově umístily na pěkném 3. místě. Školu reprezentovaly: Eliška Opluštilová, Collette Warwick, Vendula Kamenická, Zuzana Zádrapová, Nela Prusenovská, Zdena Pavlíková, Eliška Soukupová, Soňa Kouřilová a Veronika Jirmusová. Ve škole v prosinci proběhl Vánoční turnaj, kde naši žáci sportovali a plnili úkoly. Měsíc leden pro naše žáky znamenal účast v Plaveckých závodech na ZŠ Jasanová v Jundrově. Šlo o turnaj Otevřených škol. Skvělá atmosféra a výkony našich žáků hovoří jasně: 3. místo Vendula Kamenická - 4. ročník, 3. místo Petra Kašparová - 3. ročník ve štafetě. V plaveckém souboji tříd skončili na 2. místě Petra Kašparová, Štěpán Kysela, Matyáš Čmiel, Daniel Buzek a ve štafetě třída se umístili také na 2. místě tito žáci: Zuzana Zádrapová, Vendula Kamenická, Soňa Kouřilová a Ondřej Bis. V měsíci únoru se dostavili naši závodníci na Plavecké závody na ZŠ Labská, kde se následně umístila Vendula Kamenická na 1. místě a Ondřej Bis na 3. místě. Následoval turnaj v házené pro ročníky, který pro naše hráče byl spíše první ochutnávkou než bojem o čelní pozice. Duben se stal měsícem florbalu, a to v rámci Projektu Otevřených škol. Úspěchem byl postup našich hráčů do čtvrtfinále. Následovala tradiční vybíjená na ZŠ Pavlovská. Pak přišla s fotbalisty z ročníku účast ve fotbalovém turnaji Mc Donald cup a konečné 5. místo. Dále korfbalový turnaj škol pro třídu na ZŠ Laštůvkova, kdy žáci ze ročníku skončili na solidním 3. místě. Červen nebyl jen zakončením školních povinností, ale také se připomněl utkáními v korfbalu na ZŠ Laštůvkova. Naše družstva žáků tříd skončila na 2. a 3. místě jsme se zúčastnili turnaje v T ballu na ZŠ Pastvinách. Žáci z ročníku vybojovali krásné 2. místo. Žáci z tříd si zasoutěžili v Atletickém dni, kde si vyzkoušeli pro ně zajímavé a nové disciplíny. Dominik Páral z 2.A skončil na 3. místě v hodu do dálky. Celkově lze zhodnotit sportovní úspěchy žáků ze ZŠ Otevřená ve školním roce 2012/2013 kladně a i v budoucnu lze předpokládat, že naši sportovci budou svými sportovními výkony reprezentovat nejen svou školu, ale také městskou část Brno-Žebětín. Preventivní programy a akce 1. ročník: říjen Adaptační pobyt vztahy ve třídě listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření únor Přednáška policie ČR na téma Bezpečně do školy květen program na téma - Zdravá výživa, zdravý životní styl Žáci byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 11

12 2. ročník: říjen Škola v přírodě vztahy ve třídě listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření prosinec červen Hasík výukový program ve třech blocích, návštěva u hasičů únor Přednáška policie ČR na téma Bezpečně do školy květen program zaměřený na prevenci úrazů a 1. pomoc Žáci byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 3. ročník: listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření únor Přednáška policie ČR na téma Bezpečný internet květen program zaměřený na prevenci úrazů a 1. pomoc škola v přírodě vztahy ve třídě Žáci byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. 4. ročník: listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření únor preventivní program realizovaný sdružením Podané ruce Prevence užívání alkoholu květen program zaměřený na prevenci úrazů a 1. pomoc Žáci byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit, rovněž jsou zařazeni do výukového programu Empík cyklista pořádaného Městskou policií. 5. ročník: listopad Mezinárodní nekuřácký den prevence kouření únor preventivní program realizovaný sdružením Podané ruce Prevence užívání drog květen program zaměřený na prevenci úrazů a 1. pomoc Žáci byli zapojeni do projektu Ovoce do škol a Normální je nekouřit. Dopravní výchova Především v hodinách prvouky jsme rozvíjeli učivo o dopravních značkách, správném chování chodce a cyklisty v silničním provozu, upozorňovali jsme na konkrétní nebezpečí při cestě do školy v naší obci. Třetí a čtvrté třídy se každoročně zapojují do dopravní soutěže Empík cyklista, což obnáší několik přednášek, praktických jízd na dopravním hřišti a testy. Úspěšní žáci získávají na závěr Průkaz cyklisty. Dále jsme spolupracovali s dopravním hřištěm ZŠ Pastviny, kde každá třída strávila jedno dopoledne jízdou na motokárách a s programy dopravní výchovy na počítačích. Projekty a akce v rámci EVVO Naše škola má díky své poloze výborné podmínky pro naplňování cílů environmentální výchovy. V rámci přírodovědných předmětů jsme se zaměřili na poznávání nejbližšího okolí školy, tj. Podkomorské lesy, Žebětínský rybník. V průběhu celého roku jsme sbírali starý papír, pomerančovou a citrónovou kůru, u budovy byl přistaven kontejner na staré šatstvo. Díky akci Anakonda žáci aktivně nanosili spoustu pet-lahví a soutěžili, která třída z nich poskládá nejdelšího hada. Také do projektu Ohrožené druhy zvířat (Ekoden) se žáci zapojili s nadšením. Po skupinách zpracovali zadané téma a pak jej prezentovali před spolužáky, 12

13 někteří přidali písničku či dramatickou scénku. Den Země jsme strávili v lese, kde žáci řešili přírodovědné kvízy, poznávali přírodniny. Na podzim jsme využili zdařilé výukové programy v Lipce: Jak roste chléb ( třída), ve kterém si žáci mimo jiné vyzkoušeli vymlátit obilí cepem; Letem světem (5. třída) o chudobě Třetího světa. V druhém pololetí jsme využili nabídky Ekocentra a většina tříd absolvovala programy Strom a Včela. Pátá třída v rámci projektu Země 3000 zhlédla velmi pěkné dokumentární filmy Ekvádor a Galapágy. Kulturní a vzdělávací akce V uplynulém školním roce byla pro žáky naší školy připravena velmi rozmanitá nabídka kulturních akcí, tj. divadelních představení, výchovných koncertů, vzdělávacích programů a zábavných vystoupení. Všechna vystoupení jsou vždy pro žáky velmi uvážlivě vybrána. Na podzim je v prostorách Katolického domu v Žebětíně vždy připravena výstava ovoce a zeleniny, u žáků je tato akce velmi oblíbená a navštěvujeme ji pravidelně každý rok. Velmi slavnostní a již tradiční akcí vítáme prvňáčky ve škole pasováním prvňáčků na školáky. V adventním období navštíví naši školu Mikuláš se svoji družinou a pro žáky je tak připraven mikulášský den plný her a zábavy. Z divadelních představení žáci například měli možnost shlédnout Africkou pohádku v podání divadla z Hradce Králové, žáci pátého ročníku navštívili divadlo Radost v Brně. Pro všechny žáky bylo připraveno hudební vystoupení Šípková Růženka. Žáci všech tříd se zúčastnili výchovného dudáckého koncertu a 1. a 2. třídy vánočního vystoupení p. Vojkůvky. ZUŠ F. Jílka, která s naší základní školou již dlouho spolupracuje, připravila výchovný koncert pro naše žáky, tento koncert se žákům velmi líbil, protože zde účinkovaly právě děti z naší školy. V období adventu všichni žáci navštívili tradiční výstavu Betlémů v Žebětíně. V čase Vánoc a Velikonoc se žáci zúčastnili výukového programu k těmto svátečním dnům v Bystroušce v Bystrci, tyto programy jsou u žáků velmi oblíbené a opakujeme je každý rok. Před Velikonoci byl pro děti také připraven program Příběh velké noci, pásmo vedla p. katechetka Velanová, která na naší škole zajišťuje výuku náboženství. Paní Velanová také připravila pro čtvrté ročníky velmi pěkný program u příležitosti výročí od příchodu Cyrila a Metoděje na naše území. Velmi zajímavé bylo pro žáky shlédnout výukový program zaměřený na ochranu dravých ptáků pořádaný agenturou Zayferus. Nabídka koncertů, divadel a ostatních kulturních zážitků je pro děti velmi veliká, proto i v následujícím školním roce nějaké nové a vhodné vystoupení pro žáky vybereme a zorganizujeme. První třídy se mimo celoškolních akcí zúčastnily také výletu do kohoutovické obory Holedná. Poslední říjnový den oslavili žáci Halloween tematicky v maskách. První vysvědčení paní učitelky předali prvňáčkům netradičně, formou karnevalu. V rámci prvouky proběhla u žáků beseda s MUDr. Pokojovou o zdraví a zdravém stylu života a také přednáška O zdravém chrupu s dentálními hygienisty. Na konci školního roku se třídy účastnily školy v přírodě ve Velkých Karlovicích v Beskydech, školního výletu do Zoo Hodonín a do Strážnice. Zpestřením posledních školních dnů byl výlet do jezdecké stáje Archatt, kde se děti seznámily s plemeny koňů a na koních se také projely. Školní rok završily první třídy atletickým dnem. 13

14 Žáci druhých tříd si upevňovali znalosti o přírodě během školního roku také na dvou výletech obora Holedná, hrad Veveří. Rejem masek oslavili Halloweenský den a netradiční předání vysvědčení. V oblasti zdraví a osobní hygieny v rámci TV využili cvičení na Air tracku a prostřednictvím odborníků dentální hygieny se seznámili se správným čištěním chrupu. Závěr školního roku druháčci oslavili společným nocováním ve škole. Žáci třetích tříd Lukáš Diviš a Vít Novák několikrát reprezentovali naši školu ve florbalových, případně fotbalových soutěží. Našimi největšími úspěchy bylo druhé, třetí a čtvrté místo v různých florbalových soutěžích. Také oblast plavání byla touto třídou pravidelně reprezentována. Žáci sice neobsazovali přední místa, ale jejich zájem a nasazení je jistě příslibem do dalších let. Třetí třídy zhlédli několik divadelních a hudebních vystoupení přímo ve škole. Třídy se zapojily do matematické soutěže Klokánek, kde se Petra Kašparová umístila na 1. místě ve své kategorii. David Heřmánek se zapojil do literární soutěže Moje Veličenstvo kniha, kde obsadil druhé místo. V rámci testování SCIO jsme si pilotně vyzkoušeli testování v elektronické podobě, které však žákům příliš nevyhovovalo a to se také odrazilo i ve výsledcích testování. Mnozí žáci se v elektronickém testu ztráceli, měli potíže s ovládáním apod. Nicméně tyto obtíže byly pro naši školu přínosem, neboť daly zřetelně najevo, že elektronické testování není příliš vhodné pro žáky nižších ročníků. I přes tento fakt se v testu objevilo několik žáků s tzv. pozitivními extrémy, tj. s mimořádně dobrými výsledky. Bude již úkolem třídního učitele tyto žáky v dalších letech v těchto oblastech podporovat. Zúčastnili jsme se pravidelné prevence třetích tříd v oblasti dopravní výchovy a také přednášky na téma bezpečnosti na internetu. Do této oblasti by se možná dala zařadit i úspěšná škola v přírodě, která napomohla jak vztahům mezi žáky ve třídě, tak i vztahu mezi žáky a novým třídním učitelem. V neposlední řadě je třeba zmínit i třídní výlety. Třída 3. B se byla podívat v zoologické zahradě, kde si prohlédla spoustu známých i neznámých zvířat a dozvěděla se o nich spoustu nových informací. Na konci školního roku žáci 3. B podnikli výlet do Moravského krasu, kde si prohlédli Sloupsko-šošůvské jeskyně a propast Macochu. Čtvrté třídy si ke společným akcím školy zorganizovaly následující akce. Den dětí oslavili výletem do historického centra Brna, kde si děti prohlédly nejznámější památky. Výklad byl doplněn malým kvízem a všichni správní řešitelé dostali sladkou odměnu proběhlo opékání špekáčků na žebětínském hřišti, kterého se zúčastnili i rodiče dětí. Společné opékání bylo současně i příjemný posezením. Následně měly děti možnost přespat ve škole, kde si spolu zahrály společenské hry a oslavily narozeniny jednoho ze svých spolužáků. Další akcí pro tyto děti byl jednodenní výlet vlakem do Nedvědice dne a odtud krátká pěší túra na hrad Pernštejn. Prohlídka hradu byla speciálně připravena pro tuto věkovou kategorii a děti během ní hledaly 5 předmětů bílé paní, aby ji na závěr prohlídky mohly vysvobodit. I přes velmi teplé počasí se výlet vydařil a všichni se v pořádku a spokojeni vrátili domů. Druhý jednodenní výlet směřoval opačným směrem Baťův kanál Skanzen Strážnice ZOO Hodonín. Tento výlet byl organizovaný cestovní agenturou Úsměv a uskutečnil se dne

15 V rámci přechodu na druhý stupeň pátá třída navštívila Dny otevřených dveří v okolních základních školách ZŠ Pavlovská, ZŠ Laštůvkova a ZŠ Heyrovského. Za kulturou se páťáci vydali do divadla Radost, kde zhlédli dvě divadelní představení muzikál Limonádový Joe a představení Bylo nás pět. Své síly si třída změřila v atletickém souboji spojené s vybíjenou s žáky na ZŠ Pavlovská. Své vědomosti si žáci rozšířili návštěvou Technického muzea Brno dílna + živnostníci Brna, historického centra Brna a CVČ Lipka chudoba v zemích třetího světa. V oblasti prevence vyslechli žáci přednášku zaměřenou na prevenci používání návykových látek, kterou organizovalo sdružení Podané ruce. Školní rok páťáci ukončili výletem lodí na hrad Veveří. Školy v přírodě Podmitrov Druhé třídy se ocitly na krátkou dobu ve Škole čar a kouzel. 55 kouzelnických učňů strávilo 5 dnů v malebné krajině poblíž Strážku. Malí kouzelníci prožili mnoho zážitků a plní dojmů a nových znalostí z oblasti tajných čar a kouzel se vrátili zpět do svých domovů. Adaptační pobyt prvních tříd dny strávilo 42 prvňáčků ve Staré vsi u Rýmařova, kde se hravou a zábavnou formou vzájemně poznávali. Na vlastní kůži si vyzkoušeli něco málo z horolezectví, učili se střílet z luku, podnikli výlety do blízkého okolí a poznali spoustu nových her. 15

16 Daňkovice Žáci 3. tříd se alespoň na krátkou dobu ocitli ve středověku. Rytířské družiny prokazovali svůj um v rytířských cnostech. Svoji statečnost prokazovali v obraně svého hradu a při rytířských kláních. 42 rytířů se bez známky boje vrátilo šťastně zpět domů. Velké Karlovice V malebné krajině Beskyd strávilo 5 dnů 50 malých indiánků z 1. tříd. Seznámili se s životem indiánů, s jejich tradicemi, výrobky i obydlím. Plni nových zážitků a dojmů se vrátili do rodného města. 3.2 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 Nadaný žák v oblasti matematika pracoval dle individuálně vzdělávacího plánu. V hodinách matematiky vypracovával dle pokynů třídní učitelky matematické úlohy rozvíjející logické a samostatné myšlení. Školou byl vysílán na různé matematické soutěže a olympiády. 16

17 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4-leté studium Gymnázium SOŠ SOU 6-leté studium 8- leté studium Počty přijatých žáků Z celkového počtu 27 žáků 5. třídy se na víceletá gymnázia hlásilo celkem 11 žáků, z toho 4 byli přijati. Další tři žáci byli přijati do matematické třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9. ročník 0 0 nižší ročník/5.ročník 0/27 0/100% Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 2 Důvody: Rodinné důvody Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 Důvody: Rodinné důvody (stěhování) 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Hodnocení výsledků žáků V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci porad metodických komisí. Uskutečnily se SCIO testy 3. třídy a 5. třídy. Žáci 3. ročníků dosáhli těchto výsledků - zařadili se do pásma průměru všech škol v testování v rámci celé České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Výsledky naší školy jsou ve třetích ročnících průměrné. Žáci 3. ročníku si pilotně vyzkoušeli testování v elektronické podobě, které však žákům příliš nevyhovovalo a to se také odrazilo i ve výsledcích testování. Mnozí žáci se v elektronickém testu ztráceli, měli potíže s ovládáním apod. Nicméně tyto obtíže byly pro naši školu přínosem, neboť daly zřetelně najevo, že elektronické testování není příliš vhodné pro žáky nižších ročníků. I přes tento fakt se v testu objevilo několik žáků s tzv. pozitivními extrémy, tj. s mimořádně dobrými výsledky. Český jazyk svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme slabší výsledky než 60 % zúčastněných škol. V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci cele České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Klíčové kompetence svými výsledky se naše škola řadí mezi slabší školy, máme slabší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Matematika - výsledky naší školy jsou slabě průměrné. Patříme mezi školy, které mají slabší výsledky než 60 % zúčastněných škol. 17

18 Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou průměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 50 % zúčastněných škol. Anglický jazyk - výsledky naší školy jsou slabě průměrné. Patříme mezi slabší školy a máme horší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Scio testování 5. ročníku bylo oproti minulým letům změněno společností SCIO z důvodu celoplošného testování a konáním 2. Generální zkoušky testování 5. a 9. tříd. 5. třída se testovala v obecných studijních předpokladech, čtenářských dovednostech a anglickém jazyce. Porovnáním výsledků testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností jsou dobré. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Výsledky naší školy v anglickém jazyce více než 70 % žáků splnilo očekávaný výstup z RVP (graf analytické zprávy). Ve 2. Generální zkoušce celoplošného testování 5. a 9. tříd si naši žáci vyzkoušeli ostré testování v měsíci květnu. V každé oblasti testování český jazyk, anglický jazyk a matematika měli žáci dvě úrovně obtížnosti otázek. Ve výsledcích se neporovnávají výsledky jednotlivých škol, ale pouze průměrná úspěšnost žáků dané školy. V českém jazyce dosáhli žáci průměrné úspěšnost 72,4 % v obtížnosti 1 63,6% a v obtížnost 2 36,4%. V anglickém jazyce dosáhli žáci průměrné úspěšnost 91,6% v obtížnosti 1 dosáhli 13,6% a v obtížnost 2 86,4%. V matematice dosáhli žáci průměrné úspěšnost 64% v obtížnosti 1 63,6% a v obtížnost 2 36,4%. V příštím školním roce se testování SCIO Stonožka pro 3. a 5. třídy opět zúčastníme, i když jsme testování 5. tříd u společnosti SCIO připomínkovali. Hodnocení výchovného poradce Práce výchovného poradce v podmínkách školy je dána organizací, a také plánem práce, který je předkládán na začátku školního roku ředitelce školy. Ve školním roce 2012/2013 jsme zahájili vyučování v úplně nové, bezbariérové škole, kde se všechny podmínky výrazně zlepšily oproti podmínkám ve starých budovách. Žáci i učitelé si museli na tyto diametrálně odlišné podmínky zvyknout. Na škole se vzdělávali žáci zdravotně znevýhodněni, především s poruchami učení a chování, žák zdravotně postižený i žák nadaný. Průběžně jsme řešili výchovné a výukové problémy v součinnosti s třídními učiteli a ředitelkou školy v 5. A s J. Kozlem, ve 4. A s J. Křivánkem a J. Marčíkem. Ve 4. B s L. Kalužou, V. Kostihou, O. Grossem, L. Dlapalovou. Ve 3. A s M. Kouřilem a M. Křížem. Průběžně na metodických komisích si vyučující předávali informace o práci jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žákovi nadaném. Výchovný poradce pravidelně individuálně jedenkrát týdně pracoval s L. Kalužou, J. Marčíkem, M. Kouřilem, M. Křížem a J. Křivánkem. Dále se na metodických komisích projednávaly výukové, výchovné problémy, ale také úspěchy a dobré výsledky jednotlivých žáků i celých tříd. Velmi dobrá je spolupráce s PPP Brno, kdy p. PhDr. M. Čapková a Mgr. A. Vyskočilovou, které 1 navštívily školu a konzultovaly s třídními učiteli problémy jednotlivých žáků. Po celý rok byly vstřícné a reagovaly na každý dotaz, jak v ech, tak telefonicky. 18

19 Na vedení školy jsem pravidelně informoval členy vedení o problémech a úspěších žáků. Pokračovala spolupráce s terénní psycholožkou Mgr. Přichystalovou v rámci projektu RAMPS III, která pravidelně 1 týdně docházela na naši školu a pracovala s vytipovanými žáky i s třídními kolektivy. Problémy, které nastaly u žáka J. Křivánka byly řešeny ve spolupráci se SPC na ulici Veslařské 234 s Mgr. Mrázkem. Společně s metodičkou prevence a ředitelkou školy jsme řešili problémy, které vznikly z podnětu z dopisu ze schránky důvěry. Se sociálním odborem ÚMČ v zastoupení Mgr. Staňkové jsme byli nápomocni s řešením situací v rodinách, kde se objevily problémy, které souviseli se vzděláváním žáků. Po dobu celého školního roku jsme monitorovali prostředí školy, zda se mezi žáky neprojevují náznaky šikany. V rámci preventivních programů se žáci seznamovali s projevem, formami a důsledky šikany. Dále jsme průběžně informovali všechny ročníky o nebezpečí drog, alkoholu a kouření. Dalším celoročním úkolem bylo připravit žáky 5. třídy na přechod na II. stupeň základní školy. Na třídních schůzkách jsem informoval rodiče o možnostech přestupu, o výběru škol v blízkém okolí, ale také o možnosti studia na víceletých gymnáziích. Některé základní školy např. ZŠ Pavlovská, ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštůvkova, připravily pro pátou třídu den otevřených dveří, který navštívili. Nedílnou součástí práce výchovného poradce je zajištění pravidelného testování společností SCIO ve třetích a pátých ročnících. V letošním školním roce společnost SCIO změnila testování 5. tříd z důvodu konání 2. Generální zkoušky testování 5. a 9. tříd MŠMT. V dubnu a květnu proběhlo testování SCIO již potřetí ve třetích třídách a podruhé v páté třídě. V říjnu testy studijních předpokladů a v květnu angličtina. Bohužel tentokrát naši žáci nedosáhli takových výborných výsledků jako v předchozích letech. I tak se řadíme mezi úspěšné školy v rámci škol, které se testování zúčastnily. V rámci školy probíhají každé čtvrtletí testy znalostí s probraného učiva a jsou pravidelně vyhodnocovány a porovnávány. V listopadu 2012 po tříletém úsilí získala naše škola titul FÉROVÁ ŠKOLA. Velice si tohoto titulu vážíme. Zavazuje nás to pokračovat, zlepšovat a začleňovat žáky s různým znevýhodněním do běžného procesu do běžných tříd. Zapojili jsme se do inkluzivního vzdělávání, protože si myslíme, že to má smysl a také se snažíme několik let takto pracovat. Na závěr mohu konstatovat, že se podařilo plán splnit i s velkou změnou organizačních podmínek. U některých úkolů např. průběžné doplňování informací u žáků s SPU, s poruchami chování a nadaných žáků, rozbor výchovných a výukových problémů i pozitiv, možnosti psychologického vyšetření žáků s výchovnými a výukovými problémy je potřeba intenzivněji spolupracovat s třídními učiteli a řešit problémy okamžitě a více využívat metodických komisí. Plán pro příští školní rok bude aktuálně upraven a předložen v září ředitelce školy. Hodnocení činnosti metodických komisí za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se pravidelně scházeli 1x měsíčně metodické komise. Předsedy metodických komisí řídil Mgr. J. Koláček zástupce ŘŠ. Metodickou komisi 1. a 2. tříd řídila Mgr. Petra Prokopová, metodickou komisi tříd řídil Mgr. Martin Jurtík. Školní rok jsme zahájili na zcela nové budově základní školy. Nové podmínky pracovního prostředí a školy vůbec, usnadnily komunikaci mezi pracovníky školy. To přineslo možnost více spolu komunikovat a řešit nastalé problémy okamžitě a operativně. Hlavními úkoly členů metodických komisí bylo se jedenkrát měsíčně sejít a řešit různé záležitosti. Nejdůležitější je předávání zkušeností, práce se třídou, tvorba učebních materiálů, řešení problémů a podávání informací o žácích, ale i informace o úspěšných projektech, o úspěšném ověřování učebních materiálů. Dále řešení problémů s pomůckami, 19

20 domlouvání a upřesňování akcí, informace a úkoly z vedení školy a naopak požadavky na vedení školy. Dalším úkolem metodických komisí bylo seznámit ostatní s výukovými a výchovnými problémy žáků ve svých třídách, výměna zkušeností s ostatními pedagogy, jak pracovat s těmito žáky, jaké používat nápravné cvičení, jak pracovat s rodiči. Probíhala výměna zkušeností, nápadů, didaktických her, námětů apod. mezi učitelkami paralelních tříd, ale i mezi ročníky. Řešila se organizace školních akcí, rozdělení úkolů vyučujícím při přípravě školních akcí (např. zápis do1. tříd, projektové dny, škola v přírodě v tuzemsku a u moře apod.). Probíhalo hodnocení čtvrtletních testů v jednotlivých ročnících, vyhodnocení kladů i záporů ve výuce, co se podařilo zvládnout i s čím měli žáci problémy Náplní práce komisí byla i výměna zkušeností při práci s didaktickými pomůckami, informace o práci s interaktivními tabulemi a oblíbených webových stránkách s nápady do jednotlivých předmětů, využití didaktických pomůcek ve vyučování. V této oblasti musím konstatovat, že se nám nedaří naplňovat všechny úkoly. Rezervy vidím v práci se žáky, kteří mají výukové problémy, dále práci s rodiči těchto žáků a v neposlední řadě právě v komunikaci a nepochopení zadaných úkolů. Vzhledem k tomu, že došlo ke shodě předsedů komisí a byly vytvořeny nové čtvrtletní práce, které žáky více připravují na přijímací zkoušky, plošná testování atd., považujeme za prioritu metodických komisí v příštím školním roce, aby se věnovala právě ověřování těchto testů. Jako další stěžejní úkol vidíme v důkladném prostudování školního vzdělávacího programu, jeho ověření v nových prostorách školy a v návaznosti na připravovaná metodická doplnění od MŠMT i jeho případné upravení. Vzhledem k tomu, že ŠVP je svojí povahou materiál živý, měl by se minimálně v příštím školním roce stát pravidelnou součástí metodických komisí. Považujeme za nezbytné, aby se metodických komisí zúčastňovali pravidelně všichni, kteří se podílejí na pedagogické činnosti v daném ročníku. Tento požadavek by měl zamezit případným dezinformacím, které poté zbytečně ztěžují další pedagogickou práci. Hodnocení ICT koordinátora Obecné informace Základní škola Brno, Otevřená 20a je pouze prvostupňová škola. Celkem školu navštěvuje 216 žáků. Pedagogických pracovníků zde působí 18. Všichni pedagogové splňují základní úroveň ICT dovedností. Nicméně je žádoucí, aby svoje kompetence i nadále prohlubovali a doplňovali dalším vzděláváním. Technické vybavení školy Díky výstavbě nové školy byly technické podmínky zcela zásadně změněny k lepšímu, od školního roku 2012/2013 máme moderní počítačovou učebnu, jazykovou laboratoř, v každé třídě interaktivní tabuli s počítačem, v kabinetech má každý pedagog svůj počítač. Díky projektu EU Peníze do škol mohou využívat počítače žáci ve třídách. Aspekty moderní techniky se dále projevují i provozu celé budovy a každodenní práci výsledková tabule v tělocvičně, dotykový terminál na objednávání obědů atd. Během tohoto školního roku se dále podařilo vyřešit drobné provozní obtíže a technické vybavení školy již je plně funkční a pravidelně se využívá. Postupně dojde též k vyřazení poslední zastaralé techniky, které ještě byla dovezena z bývalých budov. Spolupráce s dodávající firmou v oblasti reklamací hodnotím jako velmi dobrou a problémy se prakticky nevyskytují. Jedinou drobnou obtíží je tak otázka licencí, kterou bude třeba v budoucnu vyřešit aktualizace operačních systémů, zapojení stávajících notebooků do domény (chybí správná verze operačního systému), 20

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 Jana Broskvy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Brno září 2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Kneslova 28, 618 00 Brno Tel.: 548425710-13 Tel./fax.: 548531575 E-mail.: sekretariat@zskneslova.cz http://www.zskneslova.cz IČO 49466321 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

za školní rok 2005-2006

za školní rok 2005-2006 Základní škola Rosice, okres Brno-venkov Pod Zahrádkami 120, 665 01 Rosice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005-2006 Ředitel školy: RNDr. Petr Lukáš -2- Část I. Základní údaje o škole a)

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více