ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 telefon , ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Dagmar Chvojková.. podpis Schválil: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Razítko organizace V Jablonci nad Nisou květen, 2014

2 Zpráva o činnosti organizace za rok Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název školy: Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace Sídlo školy: Belgická Jablonec nad Nisou Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, Ředitelka školy: Školská rada: Dálkový přístup: Ing. Vlasta Fischerová Pod Vodárnou 5227/16a Jablonec nad Nisou 5 Mgr. Miroslav Krajina, Ing. Markéta Nešporová Mgr. Vlasta Nykrínová, Milan Hoření Miloslava Titlbachová, Lukáš Mužíček Datum zařazení do rejstříku: Druh školy: Celková kapacita školy: střední odborná škola 840 žáků 2

3 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činnost Vzdělávací program SPŠT je zaměřen na strojírenské, elektrotechnické, automobilové a stavební obory. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech (denní forma), tříletých učebních oborech (denní forma) a v nástavbovém studiu tříletém (dálková forma). Struktura oborů aktuálně vyučovaných ve školním roce 2013/2014: Kód Název Délka Druh vzdělávání Forma Poznámka vzdělání M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Denní H/01 Strojní mechanik (Zámečník) Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Nástrojař Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/02 Elektrikář silnoproud Tři roky Střední s výuč. listem Denní H/01 Instalatér Tři roky Střední s výuč. listem Denní dobíhající L/51 Podnikání Tři roky Nástavbové studium Dálková dobíhající Doplňková činnost Přehled schválených doplňkových činností dle zřizovací listiny: Provozování autoškoly umožňuje škole zajistit výcvik vlastních žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) a pořádání kurzů pro veřejnost. Zámečnictví, nástrojařství nebylo v roce 2013 vzhledem současné situaci na trhu práce a v nabídce služeb využíváno, žádné zakázky nebyly realizovány. Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí žádné vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro veřejnost nebyly školou v roce 2013 realizovány. Pronájem bytových a nebytových prostor škola měla uzavřenu celoroční smlouvu s Vysokou školou evropských a regionálních studií na pronájem učeben, dvě roční smlouvy na pronájem nebytových prostor a několik dalších krátkodobých smluv na využití tělocvičny a nebytových prostor. 1.3 Údaje o žácích školy Vzhledem k stále se snižujícímu se počtu žáků studujících na odborných školách byla výuka realizována i v roce 2013 převážně prostřednictvím dvouoborových tříd. Jednooborové třídy byly zachovány pouze pro jeden 1. ročník studijního oboru M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky (M1A), 1. ročník učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U1A), 2. ročník učebního oboru H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U2A) a poslední 3. ročník nástavbového studia L/51 Podnikání, který je v tomto školním roce dobíhající. Jedinou tříoborovou třídou je U3, kde dobíhá vedle oborů Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel obor H/01 Instalatér. 3

4 Obory a počty žáků denního studia (Počty žáků jsou uvedeny ke ): Název Počet žáků Počet žáků Obory třídy oboru třídy (dívek) M1A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky (1) M1B M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (1) U1A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (4) U1B H/02 Elektrikář - silnoproud H/01 Nástrojař (0) M2A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (2) U2A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/02 Elektrikář - silnoproud (0) U2B H/01 Nástrojař (1) M3A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (4) H/01 Instalatér 11 U3A H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (0) H/01 Strojní mechanik 6 M4A M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) (0) Celkem 272 (13) Obory a počty žáků nástavbového studia dálkového (Počty žáků jsou uvedeny ke ): Název Počet žáků Počet žáků Obory třídy oboru třídy (dívek) PD L/51 Podnikání (18) Celkem 33 (18) Počty přijatých žáků do prvních ročníků jsou uvedeny v předchozí tabulce. Jedná se o třídy M1A, M1B, U1A a U1B, Vzhledem k roku 2012 byl zaznamenán opět výrazný pokles v počtu přijímaných žáků. Na tento pokles má kromě snižujícího se počtu žáků končících základní školu značný vliv odebrání oboru L/51 Podnikání v rámci optimalizace zřizovatelem. U tohoto oboru není problém každoroční naplnění jedné třídy v denní formě dvouleté a jedné třídy ve formě dálkové tříleté po 30 žácích. Průměrný počet žáků na třídu (k zahájení školního roku 2013/2014) je 26,14 žáků a průměrný počet žáků na 1 přepočteného učitele ve škole je 12,88. Průměrný počet žáků na jednoho přepočteného pedagoga se snížil o pouhých 0,09. Tento stav byl dosažen opět výrazným propouštěním učitelů školy. 4

5 1.4 Údaje o pracovnících organizace V roce 2013 pracovalo ve škole v průměru od 28 do 37 nepřepočtených zaměstnanců, jejich počet pokles k o 9 osob. Důvodem byla jejich nadbytečnost vzhledem k poklesu počtu žáků školy. Přehled o kvalifikovanosti je zpracován k termínu dle pravidel platných od : Pedagogové školy s pracovní smlouvou č. příjmení, jméno, titul vzdělání kvalifikace poznámky 1. Bém Ludvík, Ing. VŠ ano plný úvazek 2. Bernard Augustin, Ing. VŠ ne úvazek 0,09 3. Boček Jan, Ing., Ph.D. VŠ ano plný úvazek 4. Doucha Ladislav MZ ne úvazek 0,40 5. Dubský Karel, Ing. VŠ ano plný úvazek 6. Fischerová Vlasta, Ing. VŠ ano plný úvazek 7. Franzke Václav, Mgr. VŠ ano plný úvazek 8. Froněk Petr, Mgr. VŠ ano plný úvazek 9. Hušková Lea, Bc. VŠ ne plný úvazek 10. Chramosta Jiří, Mgr. VŠ ano plný úvazek 11. Juris Štefan MZ ano plný úvazek 12. Konečný Josef VL ne plný úvazek 13. Kubáč Martin, Mgr. VŠ ano plný úvazek 14. Nykrínová Vlasta, Mgr. VŠ ano plný úvazek 15. Papoušková Hana, Mgr. VŠ ano plný úvazek 16. Petrželková Bianka, Mgr. VŠ ano plný úvazek 17. Polák Miroslav, Ing. VŠ ano plný úvazek 18. Prokop Jan MZ ano plný úvazek 19. Trávníček Miroslav MZ ne plný úvazek 20. Trnková Jana, Mgr. VŠ ano plný úvazek 21. Vacek Jaroslav, Mgr. VŠ ano plný úvazek 22. Vágner Jaroslav VL ano plný úvazek 23. Volanská Dagmar, Ing. VŠ ano plný úvazek 24. Votrubec Jaroslav MZ ano plný úvazek 25. Zouharová Jana, Ing, Ph.D. VŠ ano plný úvazek Pedagogové školy důchodci Žádné pedagogy důchodce škola na pracovní smlouvu nezaměstnává. Pedagogové školy na dohodu o provedení práce 1. Doudová Petra, Ing. VŠ ano 2. Svobodová Libuše, Ing. VŠ ne 5

6 Provozní pracovníci školy č. příjmení, jméno, titul Funkce 1. Bernard Augustin, Ing. Správa PC sítě 2. Cypriánová Ditta Mzdová účetní, účetní, pokladní, personalistka 3. Gula Vladimir Údržba 4. Hoření Milan Správa majetku (polovina úvazku) 5. Chvojková Dagmar Ekonomka školy 6. Kyzúr Jan Elektro-údržba, energetik 7. Holubová Jana Personalistka žáků, sekretářka ředitelky 8. Zelenková Jana Úklid S ohledem na technické zaměření školy tvoří pedagogický sbor s pracovní smlouvou 17 mužů a 8 žen. Pedagogů s pracovní smlouvou a dohodami je celkem 28 (23,684 přepočtených). Plně kvalifikovaní pedagogové (podle předpisu k ) je 20,174 přepočtených, nekvalifikovaných je 3,51 přepočtených. Pro další školní rok 2014/2015 zůstane v pracovním poměru pouze jedna učitelka, která zahájí doplnění studia z Bc. a jeden pedagog si doplní pedagogické studium. Provoz školy zajišťovalo 8 pracovníků (7,5 přepočtených) na referentských a dělnických pozicích. Specializační způsobilost: počet osob výchovný poradce 1,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1,00 0,00 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích 1,00 programů VOŠ 0,00 školní metodik prevence 1,00 1,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 1,00 z toho bez kvalifikace Výchovné poradenství dokončí v červnu 2014 Mgr. Vlasta Nykrínová. Studium pro metodika primární prevence Mgr. Václava Franzke a koordinátorku environmentální výchovy Ing. Janu Zouharovou nebylo v Libereckém kraji otevřeno. Bude nutné zahájit studia mimo region, pokud nebudou v Libereckém kraji otevřena. Nejvyšší počet pedagogů je stále ve věku mezi 51 a 60 let, což není ideální. Věkový průměr se daří snižovat pouze částečně. Pro práci pedagoga se podařilo získat odborného učitele na pozici učitele učební praxe a odborného výcviku ve věku 36 let a pracovní poměr byl přednostně ukončen všem důchodcům. V uvedeném trendu je nutné pokračovat i v roce

7 2. Hospodářská část Hospodaření školy skončilo v roce 2013 ziskem ve výši ,-Kč. 2.1 Hlavní činnost organizace Organizace disponovala v roce 2013 finančními prostředky ve výši cca 23 milionů Kč, tato částka byla tvořena převážně příspěvkem na přímé náklady (15,5 milionů) a na provoz a odpisy (6 milionů). Vlastní tržby organizace tvořily 106 tisíc korun, projektové prostředky. Prostředky FRIMu v částce 240 tisíc korun byly použity na pořízení protipožárních dveří, které si vyžádala požární kontrola. Dále byl FRIM ve výši 120 tisíc použit na opravu havarijního stavu rozvodů vody a odpadů. Rekonstrukce sociálních zařízení, která byla již v minulém roce odložena a neuskutečnila se ani v roce 2013, je proto pro nás prioritou pro další kalendářní rok. Financování této rekonstrukce (v částce 2,8 milionu) půjde k tíži FRIMu. Vzhledem ke snížení provozních nákladů na vytápění (mírná zima, zateplení budovy) se nám podařilo i v letošním roce pokračovat v tvorbě rezervy (podle 7 zákona o rezervách), na její dofinancování. Dotace finančních prostředků z Libereckého Kraje pro stipendiované učební obory byla žákům vyplacena ve výši 109 tisíc. Účelové dotace Zřizovatele byly využity v částce 13 tisíc korun. Celkové náklady školy činily 22,8 milionu. Na osobních nákladech bylo vyplaceno 15,4 milionů, za provoz školy 6,5 milionu, z toho 950 tisíc činily odpisy a 1,775 milionu náklady na energie. V roce 2013 pokračoval projekt Šablony (EU školám), jehož náklady v tomto roce činily 615 tisíc a byl započat projektu Techup s náklady ve výši 163 tisíc. Hospodaření v hlavní činnosti přineslo zisk ve výši ,- Kč, který je použit k postupnému umořování ztrát minulých let. 2.2 Doplňková činnost organizace Škola provozovala doplňkovou činnost v rámci činností schválených ŽÚ a uvedených ve ZL. V rámci DČ škola provozuje vlastní Autoškolu, dále jsou pronajímány nebytové prostory v budově školy (učebny, sklady) a tělocvična. V oblasti zámečnictví a pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů nebyly v roce 2013 žádné zakázky realizovány. Doplňková činnost školy v roce 2013 přinesla škole zisk ,- Kč. 7

8 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2013 Inventury proběhly v předepsaném období, byly odsouhlaseny závazky a pohledávky organizace a provedena fyzická inventura majetku a porovnání s účetním stavem dle evidence v majetkovém programu Gordic. Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly. 2.4 Plnění nápravných opatření Z projednávání Zprávy o činnosti v roce 2012 nevyplynula žádná opatření. V roce 2013 neproběhly žádné externí finanční kontroly. Pravidelné šetření od ČSSZ neshledalo žádné závady. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů leden prosinec Doklady Výkaz P1-04 Rozvaha Výsledovka Příloha závěrky 8

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 14. základní škola Plzeň Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 14. základní škola Plzeň Zábělská 25, 312 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 567 Termín konání tematické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více