Příloha 1 podnětu Evropské komisi Příloha 1 Příloze 2 Příloze 3 Legislativa a demokracie Ústavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 podnětu Evropské komisi Příloha 1 Příloze 2 Příloze 3 Legislativa a demokracie Ústavy"

Transkript

1 Příloha 1 podnětu Evropské komisi Mezinárodní společenství Open Royal Academy shromáždilo v letech /11 řadu důkazů včetně čísel jednacích správních a trestních spisů. Níže jsou uvedena pouze reprezentativní většinou z veřejných zdrojů ověřitelná data z České republiky týkající se porušování mezinárodních úmluv, ústavy a zákonů ČR. Příloha 1 se pouze okrajově zabývá kriminalizací cannabisterapeutů a vědců a ochrany zahraničních investic v ČR důkazy jsou uvedeny v Příloze 2. Systémově vykrádání fondů EU českými politiky a úředníky a porušování evropských zákonů je naopak uvedeno v Příloze 3. Legislativa a demokracie Ústavy České a Slovenské republiky garantují občanům nezcizitelné a nepromlčitelné právo na důstojnost a zachování života, právo ochranu menšin, právo na osobní a občanské svobody a sankce dané pouze zákonem, právo na svobodu léčby, vzdělání a vědecký výzkum, právo na ochranu cti a majetku! Do 28. října roku 2011 jsou tato práva zákony České a Slovenské republiky absolutně popřena, což nelze tolerovat! Děje se tak díky rozporům Trestního a Občanského práva za současného popření principu presumpce neviny a doložení důkazů policie o trestném činu občanů a důkazů o naplnění zákonem žádané podstaty trestného činu - škodlivost druhým, paragraf 12,ods.2, popř. 31 trestního práva. Naopak policie až do roku 2011 popírá základní ustanovení Zákona o Policii ČR, tj. ochranu práv, života, cti a majetků občanů, paragraf 2! Ministerstva zdravotnictví České a Slovenské republiky s ohledem na enormní korupci v obou zemích od záměrně neřeší zajištění správy pro kontrolu kvality Cannabis dle zákonných povinnosti vyplývající z Úmluv OSN. Legislativa obou zemí se po rozdělení Československa orientovala směrem k vyšším veřejným výdajům na zajištění prohibice, zákaz vědy, terapie a edukace veřejnosti, což vyhovuje farmaceutické a drogové mafii apod. kriminálním skupinám. Za všechny z desítek protestních petic občanů České a Slovenské republiky vzniklých od počátku 90 let uveďme petici vědců, právníků, lékařů a nemocných z 21. března 2008, kdy 77 českých odborníků a nemocných osob léčících se Cannabis a jejich rodinných příslušníků předložilo prezidentovi, vládě a parlamentu právní analýzu porušování ústavního pořádku ČR, mezinárodních úmluv a zákonů včetně důkazů o páchaných zločinech proti lidskosti a návrhu na legislativní řešení. Tuto a další petice podpořily desítky tisíc občanů. Dále pak uveďme Česko Slovenskou deklaraci práv občanů Evropy signovanou za účasti evropské asociace ENCOD nevládními organizacemi a desítkami občanů obou zemí 28.října 2010 v Holiči (Slovensko). Deklarace mj. upozorňovala na nezbytnost

2 řešit notifikaci Zákona o návykových látkách u Evropské unie s ohledem na prevenci enormních škod na občanech a státních rozpočetech. Deklarace byla premiéry a ministry zdravotnictví České a Slovenské republiky zesměšňována a odpovědným občanům (republiky s rekordní produkci marihuany v Evropě) bylo naopak vyhrožováno státními orgány a byli kriminalizováni. Chronologie: : Rozpad Československa. Demokratické ústavy, zaměření na vstup do EU a Nato. Léčivé konopí, konopné drogy a marihuana je na základě dlouholeté tradice mezi občany vzájemně zdarma darováno, neexistuje obchodování s marihuanou a černý trh. Vzniká specializovaný policejní útvar později nazvaný Národní protidrogová centrála. Přední světový vědec léčivých kanabinoidů Ondřej Lumír Hanuš z Olomouce objevil na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Anandamid, jsou známy objevy endogenního kanabinoidního receptorového systému člověka a důkazy o účinnosti a šetrnosti léčby Cannabis. V Brně, Praze, Olomouci a dalších městech jsou založeny nevládní organizace zabývající se prevencí, léčbou a rehabilitací drogových závislostí a přispívajících ke vzniku multidisciplinárního oboru Adiktologie: Podané ruce (zejména Jindřich Vobořil, odborný garant Jana Novotná), Drop IN (Ivan Douda, Jiří Presl, Evžen Klouček, odborný garant Jaromír Rubeš) a Sananim (Martina Těmínová, Dana Struková, Martin Vlček, Dušan Dvořák, odborný garant Jaroslav Skála). Občané předkládají na úřadům ke spolupráci první podnikatelské projekty na legální využití Cannabis. Na Moravě např. občané sdružení kolem Jaroslava Kabilky, v Čechách např. kolem Miloslava Tetoura a řady dalších osobností. Projekty jsou státními orgány zakázány realizovat. Mezi prvními občany, kteří byli díky změně legislativy obou zemí po roce 1989 za pěstování Cannabis vězněni, byl právě Miloslav Tetour ze Strakonic, který je od 18. května 2011 opět bez důkazů o způsobení trestného činu a nějaké škody žalářován, nyní ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Do roku 2011 je žalářováno, kriminalizováno, veřejně dehonestováno a úřady šikanováno několik tisíc občanů České a Slovenské republiky zcela v rozporu s ústavním pořádkem a zákony obou zemí. Druhým ilustrativním příkladem z počátku devadesátých let je věznění Petra Kroutila, který byl za pěstování skoro tři roky žalářován (rovněž bez důkazů o spáchání trestného činu). Ve vězení přeložil knihu Jacka Herera Spiknutí proti konopí, dnes v USA 12 aktualizované vydání. 2

3 V Činoherním klubu v Praze vzniká v roce 1993 výbor občanského sdružení za legální konopí. Vůdčí osobností hnutí je více v následujících dvou desetiletích Tibor Stuchlík. Budoucí expert na drogy a terorismus ve všech vládnoucích politických stranách Jiří Vacek (ODS-ČSSD-KDU-ĆSL) vydává knihu Žít třeba jen na kolenou o své drogové závislosti, terapii a členství ve specializovaných policejních službách. V roce 2005 Jiří Vacek po odhalení dlouholetého podvodného jednání odstupuje z funkce náměstka ministra vnitra USA, konkrétně stát Kalifornie, dokládá jako první země signatářů Úmluv OSN právní řešení samopěstování Cannabis občany. V roce 2011 lze v Evropě pěstování Cannabis občany rovněž - kromě samopěstitelství nemocnými občany - delegovat na kompetentní odborníky, viz. například Španělsko. Policie ČR obvinila majitele nakladatelství Votobia za vydání knihy Vaříme s konopím. Čtyřletý nepodmíněný trest po čtyřech letech vláčení majitelů Votobie soudy zrušila v roce 1998 amnestie vyhlášená prezidentem Václavem Havlem. Ředitelem Národní protidrogové centrály Policie ČR se stává bývalý příslušník komunistické tajné komunistické policie Jiří Komorous Poslanec Ivan Langer (ODS) předkládá parlamentu zprávu Racionální protidrogová politika o nezbytnosti preskribce léků farmaceutických společností namísto samovýroby léčiv nemocnými a eliminace drogové mafie. S ohledem na medicínské a právnické vzdělání Ivana Langera, který byl v roce 1989 v Olomouci reprezentantem studentů v sametové revoluci 17.listopadu řízené tajnou komunistickou policií, lze doporučení zprávu parlamentu z věcného hlediska spíše nazvat Ochodní politika zneužívající svéprávné nemocné občany Je založen první kamenný konopný obchod s všestranně využitelnou produkcí konopí HEMPDOG. Specialitou obchodu jsou konopné ponožky. Prvním člověkem uvedeným v médiích jako osoba léčící se konopím je Josef Ponikelský (Parkinsonova choroba). Středoškolsky vzdělaný technik, poslanec parlamentu Pavel Severa (KDU-ČSL/ TOP 09) v konfrontaci s úspěšností léčby konopím a opětovné možností důstojného života panu Josefu Ponikelskému ve veřejném vysílání v médiích sděluje: Já vám věřím, na druhou stranu věřím tomu, že existují další léky, které by to dokázaly stejně jako to, co vy říkáte. A z lékařského odborného hlediska marihuana je nahraditelná mnoha dalšími léčivy, že to je historický přežitek, že kdysi marihuana byla používána jinak. 3

4 Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum v Olomouci vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Votobia knihu manželu Neradových, erudovaných českých lékařů z Holandska Drogy a mýty dokládající na výsledcích předních světových výzkumných projektů škodlivost prohibice pro občany a veřejné rozpočty První veřejná demonstrace občanů na Staroměstském náměstí v Praze! 1999 Strana lidová (KDU-ČSL) s poslancem Pavlem Severou prosadila zákon, který do české legislativy zavádí trestnost držení drog pro osobní potřebu v množství větším než malém. Středoškolák Jaromír Kafka zadržený na Moravě policií při pěstování většího množství konopí spáchal z obav o diskreditaci rodiny ve vazbě sebevraždu Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum pořádána na Univerzitě Palackého v Olomouci česko-britskou konferenci o prevenci, minimalizaci rizik, léčbě a rehabilitaci drogových závislostí. Je vydána srovnávací studie česko-britského kolektivu autorů pod vedením Dvořáka, Adámečka a Dvořáčka dokládající sociální odpovědnost a vysokou finanční efektivitu pro veřejné rozpočty, pokud jsou veřejné prostředky vloženy do prevence drogových závislostí, nikoli do zajištění prohibice. Studie je oceněna britskou vládou. Veřejné výdaje v Ćeské a Slovenské republice jsou do roku 2011 vydávány k zajištění veřejného zdraví a prevence kriminality v poměru cca 80 : 20 ve prospěch podpory prohibice oproti efektivním výdajům na prevenci, minimalizaci rizik, léčbu a rehabilitaci! Členka evropské koalice ENCOD Libuše Bryndová ad. připravili s poslancem Františkem Pejřilem (ODS) novelu zákona, která by občany ochránila před zneužíváním policie. Parlament dekriminalizační novelu zamítá! Od roku je Libuše Bryndová za pěstování a zpracování Cannabis pro vědu, výzkum, pomoc nemocným a léčbu asthmatu, kterým trpí, tři roky státními orgány veřejně dehonestována, okradena a vláčena soudy, v roce 2010 je zproštěna viny a trestu v plném rozsahu Okresním soudem v Táboře bez jakékoliv veřejné satisfakce a omluvy státu. Libuše Bryndová učinila pro osvětu veřejnosti více než ministerstvo školství a univerzity dohromady a jako samostatná vědecká pracovnice vytvořila celou řadu receptur a inovací, které nepatentuje! Ředitel olomouckého střediska pro prevenci léčbu a rehabilitaci drogových závislostí Dušan Dvořák podal v roce 4

5 2000 první písemnou žádost na ministerstvo zdravotnictví o vydání povolení k pěstování Cannabis, aby nedocházelo ke kolizi s trestním právem a mohl býti realizován vědeckovýzkumný projekt. Po letitém mlčení, stovkách urgencí a správních řízení vydává v září 2011 ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, kterým zamítá žádost o vydání povolení na pěstování Cannabis odborné společnosti Konopí je lék,o.s., kterou Dušan Dvořák v roce 2008 založil. Zdůvodnění zamítnutí žádosti MZ ČR ze září 2011, parafrázováno: Zákon o návykových látkách (v gesci MZ ČR) pěstování Cannabis absolutně zamítá! Kolize trestního a občanského práva je věcí parlamentu. Evropská směrnice 98/34/ES se na uvedený zákon nevztahuje. Paragraf 5, odst. 5 Zákona o návykových látkách uvádějící zpracování Cannabis k vědeckovýzkumných účelům bez povolení neplatí, vztahuje se specifické odrůdy Cannabis, jejichž jména nesdělíme, stejně jako nesdělíme, proč jsme v dubnu 2009 opomněli dle zákona 141/2009 Sb. vydat směrnice k vydávání povolení k pěstování léčivých odrůd Cannabis! Za vše špatné mohou úmluvy OSN, my na MZ ČR za nic nemůžeme! Prezidente Václav Havel uděluje milost Stanislavu Pobudovi odsouzenému na čtyři roky vězení za prodej několika jointů marihuany. Za pěstování konopí je omilostněna studentka Lenka Kamišová Zveřejněna mezinárodní studie negativních dopadů novely zákona dle restriktivního návrhu KDU ČL z roku 1999 Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (tzv. PAD). Ministr vnitra Stanislav Gros (ČSSD) osobně škrtá pasáže vědecké studie PAD před jejím zveřejněním, společně se členy KDU-ČSL prosazuje důkladnou kontrolu nevládních neziskových organizací a odborných společností pomáhajících drogově závislým Nejvyšším kontrolním úřadem ČR. Masivní kontrolní činnost zcela paralyzuje činnost nevládních organizací. Podle důkazy nepodložených zpráv měla iniciativa Stanislava Grose přispět k likvidaci odborných programů a zvýšení obratu obchodníků s heroinem, což by si s letitým jednáním Stanislava Grose neprotiřečilo. Demonstrace občanů probíhají v Praze a Brně Jan Janovský zakládá společnost Cannaderm, která po letech výzkumu oleje z konopného semene zavádí v roce 2010 do Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Českého lékopisu Cannabis oleum. Umělci se bouří kvůli drogovým zákonům o šíření toxikomanie. Pořádají koncert Umění proti cenzuře. Následně se jde cca 30 osob udat za porušení zmíněného zákona. Policie všechna udání odkládá. 5

6 Návrh poslance Františka Pejřila (ODS) na zrušení novely KDU ČSL je parlamentem zamítnut. Architekt Petr Žáček je obviněn a následně odsouzen za pěstování certifikovaného technického konopí, které díky povětrnostním podmínkách velmi nepatrně zvýšilo obsah THC. Soudní řízení Petra Žáčka trvalo do roku 2007! Petr Žáček se provinil tím, že proti vůli státní správy stavěl dům z konopí a vytvářel z konopí umělecké plastiky. Začíná rozkvět growshopů, obchodů s pomůckami pro tzv. indoorové (podlampově) pěstování konopí. Georgie Bush hovoří o válce proti teroru; Capitol Music Hall, Wheeling, Západní Virgínie (války v Iráku a Afghánistanu jsou mírovou misí USA) 2003 Plzeňský soudce Tomáš Bouček odmítl obžalobu pětadvacetiletého Karla Holmana, u něhož policisté při domovní prohlídce našli tři čtvrtě kilogramu konopí. Ředitel Národní protidrogové centrály Police ČR Jíří Komorous, který proslul výrokem o marihuaně silnější než metamfetamin (pervitin) a který získal v pozdějších letech za podporu války proti občanům anticenu BAD TRIP, protestuje. Státní zastupitelství je úspěšné v potrestání provinilce Karla Holmana a bez důkazu jakékoliv škody jej odsuzuje alespoň k podmíněnému trestu. Demonstrace občanů svolané Tiborem Stuchlíkem probíhají v Praze, Brně, Plzni a Třebíči s podporou vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba a řady nevládních organizací. 6

7 2004 Na Milion Marihuana March v Praze veřejně vystupuje první nemocný člověk s prohlášením, že se léčí konopím. Jde o Hanu Sibřinovou, která založila společenství na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou ereska. Hana Šibřínová sděluje veřejnosti, jak léčí pomocí konopí roztroušenou sklerózu a dokládá, jak ji pomáhá. Předseda vládnoucí KDU-ČSL a budoucí zakladatel TOP 09 Mirek Kalousek a Jiří Vacek žádají parlament a vládu vyhlásit Válku proti drogám a v průběhu roku čelí masivní kritice občanů, odborníku, nevládních organizací, farářů a věřících za nepodložené a nepravdivé prohlášení - v důsledku pro společnost a státní rozpočet katastrofální, především pak pro životy, zdraví a majetky občanů a státní rozpočet. Miroslav Kalousek se osobně zasazuje za odvolání Josefa Radimeckého z postu Národního protidrogového koordinátora, za jehož vedení se snížila spotřeba tvrdých drog a realizovala účinná preventivní opatření. Podle důvěryhodných zdrojů podpora Josefa Radimeckého ze strany ministra Petra Mareše (US-DEU) a především pak ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD) a jejich odmítání jmenovaní Jiřího Vacka (KDU-ČSL) náměstkem ministra vnitra, vedlo předsedu rozpočtového výboru parlamentu Miroslava Kalouska (KDU- ČSL/TOP 09)k pohrůžce ministryni školství Petře Buzkové (ČSSD), že univerzity nedostanou několik miliard korun! Inzertní časopis vládnoucích polostátních firem se štědrými dotacemi ministerstev zdravotnictví a školství a bezplatnou distribucí do všech škol Závislost a my vydavatele a náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka (KDU-ČSL) má v redakční radě kromě premiéra Stanislava Grose (ČSSD), místopředsedu Senátu Přemysla Sobotku (ODS) a s podporu ministra spravedlnosti Pavla Němce (US-DEU). Jde pravděpodobně o světově unikátní inzertní časopis politické redakční rady, který je ještě v roce 2010 distribuován na policejní služebny v České republice Po skandálu, kdy vydavatel inzertního časopisu Závislost a My Jiří Vacek (KDU-ČSL)nemůže novinářům mj. doložit ani maturitní vysvědčení a 15 let užívá titul Ing. a pobírá za VŠ vzdělání tabulkové platy, Jiří Vacek rezignuje na funkci náměstka ministra vnitra. Dušan Dvořák podává na drogové experty KDU-ČSL/TOP 09 trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele, podvodné jednání, těžká ublížení na zdraví, zločinné spolčení páchané v koordinaci s cizí mocí, škody na státním rozpočtu a teror na nevinných občanech na předsedu rozpočtového výboru vládní KDU ČSL Miroslava Kalouska a náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka. Zastavené policejní 7

8 šetření zamítá státní zastupitelství znovu prověřit i přes opakované stížnosti až k Nejvyššímu státnímu zastupitelství Nejvyšší soud vydává průlomové rozhodnutí, že pěstování Cannabis lze konat bez povolení a samotné pěstování není výrobou drog. Tento fakt garantovaný Ústavou, Úmluvami a zákony potvrzuje v roce 2008 Ústavní soud České republiky. Rozsudky dokládají systematické poručování právního státu! Parlament odmítá přijetí návrhu nového trestního zákoníku, který dělil byliny, léky a jiné drogy podle nebezpečnosti účinků na zdraví člověka. Manželé Dušan a Radomíra Dvořákovi v Praze na Žižkově zakládají společně s nevládními organizacemi Art Language,o.s., Sananim, Českou unií pro podporované zaměstnávání, Rytmus, Ježek a čížek a Kontem Bariery Nadace Charty 77 první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF, která je v roce 2009 na jednání ministrů EU v hotelu Diplomat v Praze uvedena jako příklad dobré praxe Evropské unie a ve spolupráci s odbornou společností Konopí je lék,o.s. otevírají v Ateliéru ALF v roce 2009 Konopnou apatyku královny koloběžky první, první odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky. Za nevládní organizace, které založily Edukativní kliniku a mají způsobeny milionové škody na zdraví a majetcích občanů, vedou manželé Dvořákovi v roce 2011 pět soudních sporů, přes 30 správních řízení a Dušan Dvořák je v roce 2011 odsouzen, znovu obžalován a 3x obviněn! 2007 Je zastaveno policejní šetření trestného činu šíření toxikomanie plakáty s listem konopí kandidáta do parlamentu za Stranu zelených Stanislava Pence, který dlouhodobě veřejně kritizuje zneužívání policie a porušování ústavních práv občanů. Česká republika se stává největším evropským producentem, spotřebitelem a exportérem marihuany z indoorových velkopěstíren. Přes 250 občanů je v České republice soudy odsouzeno za držení Cannabis, většina odsouzených je potrestána bez jakéhokoliv důkazu o způsobení škody a nebezpečnosti činu. Pěstitele konopí stále více pronásledují organizované party zlodějů a policie. Pravděpodobně nejhanebnějším počinem justice je dvouapůlleté žalářování Leopolda Svatého, který se provinil tím, že chtěl v Javorníku v Jeseníkách vybudovat muzeum konopí a do výlohy umístil tzv. technické konopí. Byl odsouzen a vězněn za šíření toxikomanie a nedovolenou výrobu drog, protože měl na dvoře dvě rostliny Cannabis! 8

9 Občané vymáhají zákonná práva potvrzená nejvyššími soudy Nejvyšší soud v trestním řízení s nemocnou a na dva roky odsouzenou Marií Brodskou (59 let) vydává další průlomové rozhodnutí vyplývající z ústavou garantovaného práva občanů na svobodu léčby, mezinárodních úmluv a Zákona o zdraví lidu, že pěstování a zpracování Cannabis lze činit občanům bez povolení i pro léčebné účely. Policií je za pěstování a léčbu Cannabis s návrhem až pětiletého trestu obviněna renomovaná odbornice Libuše Bryndová. Soudní jednání je citováno všemi medii, žádný z novinářů neklade úředníkům a politikům otázky o dalším z důkazů brutálního zneužívání zákonů a policie a nežádá okamžitou nápravu demokratických principů garantovaných ústavou, úmluvami a zákony. Na podporu Libuše Bryndové vzniká na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově občanská iniciativa 77 osobností v pomáhajících profesích, vědců, umělců, lékařů, pěstitelů a nemocných Konopí je lék, která na Velký pátek a první jarní den 21. března 2008 předložila presidentovi a parlamentu legislativní návrh zamezující nezákonnou kriminalizaci občanů, předložila rozklad porušování ústavních principů země a žádala okamžité zastavení zneužívání policie a poškozování občanů. Iniciativu a webové stránky Konopí je lék v dubnu 2008 na konferenci v Basileji podpořil a ocenil švýcarský vědec Albert Hofmann, mezi prvními signatáři dekriminalizační petice byla rovněž rektorka Univerzity Palackého v Olomouci Jana Mačáková a vědec Lumír Ondřej Hanuš. Parlament a vláda vedená Mirkem Topolánkem (ODS) důkazy o zneužíváním police, porušování zákonů a ústavního pořádku země, rozhodnutí klíčových soudů Ćeské republiky a legislativní návrh podaný Konopí je lék zcela ignoruje! Parlament v rozporu s verdikty Ústavního a Nejvyššího soudu v roce 2008 připravuje a následně schvaluje nový Trestní zákoník (platný od 1.ledna 2010), který poprvé v dějinách české legislativy zakazuje pěstování Cannabis a celé řady dalších rostlin, bylin a kaktusů, v roce 2011 je parlamentem zakázána léčivka šalvěj divotvorná! Na výzkumnické farmě v Ospělově je založena odborná společnost Konopí je lék,o.s., která od roku 2008 veřejně zpřístupňuje léčivé konopí nemocným pro vědecko výzkumný 9

10 projekt Konopí je lék, odborná společnost sdružuje odborníky z řady vědeckých oborů a vytváří základ pro multidisciplinární obor Cannabisterapie. Webové stránky jsou zařazeny k zpřístupnění čtenářů Národní knihovny a v roce 2009 získávají na návrh Výboru pro zdravotně postižené cenu premiéra Jana Fischera. Dušan Dvořák veřejně oznamuje policii, státnímu zastupitelství a ministru vnitra Ivanu Langerovi, že na protest proti kriminalizaci Libuše Bryndové a řady dalších nevinných a odpovědných občanů vysazuje 77 rostlin léčivého konopí a pořádá v Ospělově s Libuší Bryndovou ve spolupráci s nevládními organizacemi instruktážní seminář o výrobě konopné masti a pěstování konopí (www.ospelov.eu). Začíná vycházet čtvrtletník Konoptikum, který se stává v následujících letech klíčovým tištěným periodikem pro osvětu v oblasti léčby konopím distribuovaných prostřednictvím growshopů zdarma veřejnosti. Nakladatelství Grada vydává adiktologické kompendium Konopí a konopné drogy týmu pod vedením adiktologa Michala Miovského. Odbornost a kvalita kompendia zaměřeného především na rizika a terapii zneužívání marihuany snese srovnání s Kabelíkovou studií, léčebným účinkům Cannabis je bohužel věnována pouze polovina jedné z kapitol. Na knižním trhu je od počátku 90 let více něž pět kvalitních odborných titulů o léčbě Cannabis psaných zahraničními lékaři. Ředitele Národní protidrogové centrály Jiřího Komorouse nahrazuje Jakub Frydrych, který následně vyzývá občany k udávání pěstitelů Cannabis Společnost Semenakonopi.cz jako první v České a Slovenské republice zahajuje prodej semen Cananbis. Následně je majitel společnosti Michal Džugan obžalován a v roce 2010 odsouzen za prodej šalvěje divotvorné, která není na seznamu zakázaných látek. Proti Michalu Džuganovi je použit gumový paragraf šíření toxikomanie, která však není policií nikdy doložena a naopak Michal Džugan prokazuje dotazování se policii, zda prodejem šalvěje divotvorné neporušuje zákon. Přesto je odsouzen! Odborná společnost Konopí je lék,o,s. iniciuje společnou akci nevládních organizací k bezplatné distribuci semen pro seniory a nemocné Semínka pro radost a úzdravu a po konzultacích předsedy společnosti Dušana Dvořáka, vědce Lumíra Hanuše a rektora Univerzity Palackého Lubomíra Dvořáka vysazuje na výzkumnické farmě v Ospělově cca 1000 rostlin Cannabis pro mezinárodní vědeckovýzkumný projekt. Přes ohlášení výsadby policii a státnímu zastupitelství je celá úroda na anonymní udání předčasně sklizena prostějovskou policií a manželé Dvořákovi obžalováni s návrhem až 10 let nepodmíněně. Dušan Dvořák je v roce

11 odsouzen a v roce 2011 nově obžalován a 3x obviněn. V průběhu vyšetřování ospělovské sklizně 2009 se v policejních skladech pod dozorem prostějovského státního zastupitelství váhové množství léčebně využitelné zelené sušiny léčivých odrůd Cannabis redukuje z více než 300 kilogramů na 25 kilogramů toxikomanicky využitelného materiálu. Takové množství marihuany je spolu s údajně nízkým plotem farmy, který však soud nikdy neviděl a plot nebyl žádnou zákonnou podmínkou, důvodem k potrestání Dušan Dvořáka okresním soudem v Prostějově téměř tříletým trestem. 14. července 2009 dostává od odborné společnosti Konopí je lék,o.s. první nemocný člověk s Parkinsonovu chorobou na doporučení lékaře Cannabis (konopný prášek) Na sv. Václava 28.září 2009 je v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF odbornou společností Konopí je lék,os. slavnostně otevřena Konopná apatyka královny koloběžky první za přítomnosti primátora Prahy Pavla Béma (ODS) a tajného agenta Lanka (vrchního komisaře Národní protidrogové centrály Policie ČR - který je na akci inkognito. Údajně jako fotograf a novinář časopisu Reflex. Exředitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous je přítelem redaktora Reflexu Jiřího Doležala, který dlouhodobě propaguje kouření indoorové marihuany. Reflex a celá řada dalších medií následně publikuje o Dušanu Dvořákovi a odborné společnosti Konopí je lék,os. řadu pomlouvačných a nepravdivých článků. Na říjnový Světový den pro duševní zdraví je Karnevalem Bořivojky v Praze na Žižkově zahájeno mezinárodní turné Konopí je lék konopnou mast pro celou vlast. V Praze (Edukativní konopná klinika, kino Blaník a Lékařský dům) a Olomouci (Filozofická fakulta UP, Divadlo hudby) přednáší dětská lékařka Olga Ivsin (USA), vědec Lumír Ondřej Hanuš (Izrael), terapeut Rick Simpson (Kanada) a asistenti Jacka Herera Chuck Jacobs a Melissa Balin (USA). Turné je zahájeno s aktivní účastí členů Pirátské strany, která jako jediná demokratická strana od roku 2009 opakovaně protestovala proti kriminalizaci účastníků výzkumu Konopí je lék. Žádná demokratická strana, svazy nemocných nebo lidskoprávní organizace kriminalizované občany nepodpořily. Výjimkou je v květnu 2011 Helsinský výbor, který byl ochoten podat ústavní stížnost avšak pouze a jen za zneužívání policie ve věci kriminalizace vědců, nikoliv nemocných! Ministr vnitra Martin Pecina (ČSSD) úřednické vlády Jana Fischera jmenuje v rozporu se zákony bývalého ředitele Národní protidrogové centrály Jiřího Komorouse náměstkem ministra vnitra. Nemocní lidé zahajují na základě výzvy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. na podzim 2009 protestní korespondenční akci Dopisy do parlamentu. Zaslání dopisu je podmínkou 11

12 vstupu do výzkumu. Jedním z první nemocných, který napsal osobní prosebný dopis všem poslancům a poslankyním českého parlamentu byl onkologicky nemocný Petr Ladislav Kodym. Poslanci panu Kodymovi doporučili riskovat pěstovat konopí a porušovat zákony, které, jak jim v dopise vysvětlil, ho kriminalizovaly a vedly ke zničení úrody (např. předseda zdravotnického výboru parlamentu, Boris Štastný, (ODS), tak činili opakovaně a posílal nemocné do rukou policii běžně). Odborná společnost Konopí je lék,o.s. při předávání vládní ceny před členy vlády a hosty slavnostního večera věnuje cenu za vzdělávání veřejnosti v léčivých účincích Cannabis Libuši Bryndové, která je stále veřejně haněna a vláčena soudy jako zločinec! Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková na slavnostním večeru před hosty večera obdržela od Dušana Dvořáka konopnou mast, výtažek, tinkturu a květ (marihuanu). Následně ministerstvo zdravotnictví podalo na Národní protidrogovou centrálu podnět k šetření trestné činnosti Dušana Dvořáka a zaslalo policistům jako důkaz konopnou mast s nálepkou (konopný květ, výtažek a tinktura však zůstaly u úředníků na MZ ČR). Policie v červnu 2010 trestní šetření Dušana Dvořáka zastavuje První český policista Jiří Stuna píše otevřeny protestní dopis vládě a parlamentu a zakládá v České republice pobočku celosvětové asociace soudců, policistů a státních zástupců proti prohibici LEAP (30 tisíc členů, předseda Jack Cole). Na celoročním turné odborníků Konopí je lék byly v průběhu roku občanům rozdány tisíce semen léčivých odrůd konopí. Libuše Bryndová zveřejňuje domácí výrobu Konospreje (tzv. domácí Sativex, cena gramu účinné látky Sativexu schváleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv v dubnu 2011 je zhruba 8 tisíc korun, nemocní v průměru potřebují nejméně 2 gramy měsíčně!) Občané od února 2010 uzavírají s odbornou společností Konopí je lék,o.s. smlouvy na výsadbu 5 rostlin léčivých genetik Cannabis, které na základě smlouvy věnují na realizaci vědeckovýzkumného projektu Konopí je lék. Nevládní organizace předkládají v březnu 2011 společně s nemocnými vládě Jana Fischera další legislativní návrh, který by zneužívání policie vyřešil. Bezvýsledně. Stejně jako je bez reakce dopis žen ministru zdravotnictví Žádáme řešení, neignorujte nás na podzim 2010, na který ministr zdravotnictví Leoš Heger (Top 09) nikdy neodpověděl. Místopředsedkyně parlamentu Miroslava Němcová (ODS) je zavalena protestními a prosebnými dopisy občanů. Namísto toho, aby se místopředsedkyně parlamentu ptala ministrů spravedlnosti a vnitra, proč zneužívají policii, mrzačí a kriminalizují nevinné spoluobčany, jak v dopisech občané uvádějí, žádá ministryni zdravotnictví o vysvětlení, proč 12

13 nemohu nemocní dostat léčivé konopí z lékáren! Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková na interpelaci poslankyně Němcové v březnu 2010 nepravdivě odpoví, že nemocní se mohou léčit konopím už od roku 2009, protože jim mohou lékaři předepsat v lékárnách Dronabinol (THC), což ani lékaři, ani nemocní, ani lékárníci ještě v roce 2011 nevědí a především Dronabinol (THC) není léčivé konopí a není řešen předmět dotazů nemocných, proč jsou kriminalizováni! Viz: a Centrum adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pořádá v dubnu 2010 v parlamentu farmaceuticky orientovaný seminář o léčbě Cannabis, záštitu nad seminářem přebírá poslanec Ivan Langer (ODS). Protestní květnový pochod a akce pořádaný nevládní organizací Legalizace Milion Marihuana March má v Praze přes 10 tisíc účastníků a směřuje namísto k parlamentu na kopec Parukářka na Žižkově. Odborná společnost Konopí je lék,s,o. přijímá pozvánku promluvit podiu MMM a lékařka Jana Budařová žádá o podporu nemocných léčících se Cannabis a vyhlašuje akci LELE (Letos Legalizujeme). Na podporu manželů Dvořákových pořádají 11. května 2010 hudební skupiny Jasná Páka, Vlasta Třešňák, Petr Váša, Dan Bárta a David Koller Band, Visací zámek, Švihadlo, Slum, Hudba Praha, Halí Belí, Bobr chutná dvakrát, Wohnout, Divoký srdce, Divokej Bill a řada dalších benefiční koncert v Akropolis na Žižkově. Město Praha v daný den schvaluje dar milion sto tisíc korun na vznik Edukativní konopné kliniky - podklady k rozhodnutí pražských radních o daru na vznik kliniky z 11. května 2010 se po vyúčtování daru v roce 2011 na pražském magistrátu záhadně ztrácejí. Prostějovskému soudu, kde jsou manželé Dvořákovi obžalováni, magistrát dar na vznik kliniky zapřel, správní řízení prokazuje, že se v květnu 2011 na pražském magistrátu dokumenty vedoucí k rozhodnutí radních udělit dar ztratily, ztráta dokumentace o účelu daru státem opečovávanou Edukativní konopnou kliniku ohrožuje u finančního úřadu. Ihned po červnových volbách zástupci zřizovatelů kliniky jednají s poslanci nově zvoleného parlamentu a píší do poslancům další důkazy o porušování zákonů, jednají např. v září 2010 s ředitelkou kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) a poradkyní předsedkyně parlamentu Miroslavy Němcové (ODS), v průběhu léta a podzimu s poslankyní nového parlamentu, lékařkou Jitkou Chalánkovou(TOP 09)a na podzim a v zimě 2010/2011 s předsedkyní ústavněprávního výboru Karolinou Peake (VV)a poslankyní Dagmar Navrátilovou (VV). Žádají podporu okamžitého zastavení zneužívání policie, navrácení zcizeného léčivého konopí nebo úhradu škody, řešení porušování českých a evropských zákonů a zastavení nezákonného jednání státních orgánů s fondy Evropské unie. Přestože místopředsedkyně vlády a právnička 13

14 Karolina Peake (VV) a poslankyně Dagmar Navrátilová (VV) před řadou svědků v parlamentu v lednu 2011 slibují zástupcům tří nevládních organizací, které založily Edukativní konopnou kliniku, okamžitě zastavit zneužívání policie a napravit právní pochybení s evropskými zákony, vůbec nic pro toto neučinily. Naopak na základě opakovaných marných urgencí a dotazů - po úmrtí onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma (duben 2011)a Olgy Novotné (květen 2011) podávávají na konci května 2011 Karolina Peake a Dagmar Navrátilová na Dušana Dvořáka trestní oznámení za vyhrožování, neboť tento píše poslankyním formou SMS apely ( výhrůžky, zda chtějí umřít jako nemocní lidé, že je může ubitím konopnou palicí).dušan Dvořák je v červnu 2011 policií opětovně obviněn. Trestnou činnost a zločiny politiků na občanech a rozpočtech však státní zastupitelství odmítá předat polici vyšetřovat. 11. září 2010 je v Praze na Žižkově slavnostně otevřeno mezinárodní vědeckovýzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika s pěti odbornými pracovišti. Mezi prvními zahraničními hosty jsou v říjnu 2010 odborníci jako Olga Ivsin a Jack Cole (USA) a Fredrick Polak (Holandsko). 28. října je v Holiči (Slovensko) podepsána Česko-Slovenská deklarace práv občanů Evropy zástupců nevládních organizací obou zemí, lékařka Jana Budařová za Českou republiku, studentka architektury Zuzana Mosná za Slovenskou republiku, za evropskou asociaci ENCOD František Písařík. Vlády a parlamenty obou zemí deklaraci ignorují, přestože upozorňuje na závažná porušování lidských práv a zákonů a ohrožení veřejných rozpočtů. Zástupci Centra adiktologie Lékařské fakulty UK odmítají v říjnu 2010 vpustit na mezinárodní konferenci v Praze pracovníky Edukativní konopné kliniky a zpravodaje Open Royal Academy. Na osobní intervenci pražské protidrogové koordinátory Niny Janyškové a prezidenta konference, pražského primátora Pavla Béma (ODS) jsou vpuštěni. Pracovníci Edukativní kliniky předkládají českým i zahraničním odborníkům žádost o změnu textu Pražské deklarace a žádají o apel na zrušení úmluvy OSN adresovanou občanům a politikům. Prezident a výkonný výbor konference změny textu deklarace nepřijímají, přestože je téma důsledky prohibice hlavním panelovým i kuloárním tématem. 10. října 2010 vyhlašuje na Karnevalu Bořivojky odborná společnost Konopí je lék, o.s. Manifest konopné revoluce a vyzývá občany aplikovat článek 23 ústavního zákona o právu občanů na odpor. Na výročí studentského protestu 17.listopadu probíhají zejména v Olomouci a Praze před parlamentem a na Pražském Hradě akce na podporu Revoluce s kytkou v ruce, akci v Olomouci zahajuje primátor Martin Novotný (ODS). Primátor Olomouce napsal v září 2010 na obranu manželů Dvořákových svědectví prostějovskému soudu o 14

15 spolupráci Olomoučana, Dušana Dvořáka s Univerzitou Palackého vedoucí k prospěchu pro občany. V průběhu podzimu jsou pořádány první veletrhy zaměřené rovněž na produkci léčivého konopí a osvětu vědeckých objevů a léčby Cannabis v Olomouci (Natur for Life) a Praze (Cannafest, pražskému veletrhu předchází jako první veletrh Cannabizz). Na reprezentativním veletrhu Cannafest na holešovickém výstavišti přednáší řada zahraničních odborníků. O Cannafestu natáčí Česká televize zdařilý dokument (vysíláno v lednu 2011). Poprvé je veřejně na veletrhu prostřednictvím pracovníků Edukativní konopné kliniky nemocným k dispozici léčivé konopí a jeho produkty, prezentována vaporice květu apod., policie nezasahuje. Na Cannafestu je domácími a zahraničními vystavovateli mj. prezentována konopná zmrzlina, pivo, čokoláda stejně jako vaporizery určené v Holandsku do penzionů pro seniory a do nemocnic. Cannafest je profesionální produkcí celé akce přijat širokou veřejností a velmi přispívá k široké osvětě Cannabis u odborné a laické veřejnosti Aliance nevládních organizací a soukromých společností odpovědného pěstování léčivého konopí KonopÁr občany prostřednictvím kampaně Já jsem osel, ty jsi osel? informuje a na zákonech dokládá, že občané mohou pěstovat Cannabis bez povolení státních orgánů až na ploše do 100 m2. Česká televize v lednu 2011 zveřejňuje příspěvek o zasílání konopných semen společností Legalizace. V srpnu 2011 se při prezentaci farmaceutické petice Léčebné konopí předsedkyně Legalizace a členka petičního výboru Hana Gabrielová od této akce na pomoc nemocným distancuje, členové petičního výboru sdělují, že s rozesíláním semen nemají nic společného! Poslankyně Kristýna Kočí (VV) na konci ledna 2011 zveřejňuje projekt dovozu marihuany ze zahraničí Marihuana do lékáren. Následně je vyloučena z VV a na veřejnost unikají nahrávky jednání poslankyně Kristýny Kočí s členy VV včetně sdělení o 120 milionech korun na novou politickou stranu. Podle nedoložených důkazů to byla údajně policie, kdo zakázal v březnu 2011 vědci Pavlu Tomíčkovi z Kriminalistického ústavu PČR testování analýz kanabinoidů při kontrolních a srovnávacích analýzách léčivých genetik Cannabis odborné společností Konopí je lék,o.s. pro mezinárodní vědeckovýzkumný projekt. Edukativní konopná klinika se v době jednání OSN ve Vídni v březnu 2011 obrací na světovou veřejnost s žádostí o podporu Call for Solidarity a zahajuje ve spolupráci s Fórem dárců sbírkovou kampaň dárcovských SMS DMS ROK ALF. Sbírka dárcovských SMS má v průběhu roku rekord necelých 5 tisíc korun za měsíc, náklady kliniky a výzkum Konopí je lék jsou zhruba stonásobně vyšší. Bez zajištění 15

16 soukromými dary členů nevládních organizací a práce dobrovolníků by byl výzkum nerealizovatelný! Grant Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové v dubnu 2011 na výzkum léčby rakoviny fytokanabinoidy není ani ve výši měsíčního nájmu kliniky. Sociální výbor parlamentu - reprezentovaný v zápise z jednání poslanci Věcí veřejných Martinem Vackem a Dagmar Navrátilovou - bere v dubnu 2011 na vědomí (!?) zprávu a prezentovaná osobní svědectví pracovníků Edukativní konopné kliniky o důsledcích zneužívání policie na nemocných a letitém odmítání přidělení policejní ochrany, nefunkčnosti kontrolních mechanismů státních orgánů, státních zastupitelství apod. a negativních dopadech zneužívání evropského a českého práva na občanech a rozpočetech EU. Edukativní konopná klinika se v dunu 2011 po dvanácté obrací na vládu a premiéra a zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou se sděleními o vážných zločinech páchaných na nevinných lidech a žádostí o zastavení zneužívání policie! V dubnu 2011 je filmový dokument věnovaný manželům Dvořákovým Konopné pašije (střih Štěpán Nepraš, kamera a režie Oliver Morgenstern Malina) ve finále plzeňského festivalu. Film dokládá brutální zneužívání policie na onkologicky nemocných lidech, cannabisterapeutech, vědcích, pěstitelích, lékařích apod., mj. na Petru Ladislavu Kodymovi a Olze Novotné, kteří na následky dlouhodobých útrap ze státní zdravotnické péče za podpory policie zemřeli. Na festivalové premiéře hovoří básník Ivan Martin Jirous, který byl svědkem druhé násilné likvidace výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově v srpnu 2010 po Noci básníků. Úřad vlády a ministerstva vlády ČR v květnu 2011 potvrzují, že bez souhlasu MZ ČR nevydají odborné společnosti Konopí je lék,o.s., Edukativní konopné klinice nebo Dušanu Dvořákovi povolení k transportu a dovozu léčivých genetik od španělských partnerů mezinárodního výzkumu Konopí je lék ani v případech vážně nemocných občanů. MZ ČR znalosti expertů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. neuznává a registraci společnosti k vědeckovýzkumné činnosti u ČR v roce 2008 považuje za bezpředmětnou. Úředníci MZ ČR před veřejností zaměňují léčivé konopí za marihuanu, Sativex, Marinol, Dronabinol a podobné neúčinné farmaceutické zboží! Odborníci a bývali světoví politici v poradním orgánu při OSN vyzývají v květnu 2011 k okamžitému ukončení Války proti drogám/války proti občanům a žádají legalizaci Cannabis. K výzvě OSN se připojuje premiér Petr Nečas, skutky však dokládá pravý opak! Premiér Petr Nečas na konci května 2011 opakovaně vyhrožuje občanům a odborníkům vězením a desetimilionových pokutami, pokud budou pěstovat léčivé odrůdy Cannabis a nebudou si kupovat Sativex a podobné předražené neúčinné zboží! 16

17 Ministr školství Josef Dobeš (VV) zakazuje v červnu 2011 Edukativní konopné klinice akreditaci vzdělácího programu pro lékaře a pěstitele léčivého konopí podané a následně řešené formou správního řízení od roku 2010! Rozhodnutí je opřeno o nepravdivé údaje. V červnu 2011 je na webových stránkách Edukativní konopné kliniky zveřejněna právní argumentace dovolání Dušana Dvořáka k Nejvyššímu soudu, která je předána s ohledem na porušení evropského práva Evropské komisi v Praze. Dušan Dvořák podává v červenci opakovanou žádost prostějovskému soudu o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy v Ospělově. V srpnu 2011 prostějovská policie se souhlasem prostějovského soudu a na příkaz státního zastupitelství v rozporu se zákony potřetí na anonymní udání likviduje výzkumnickou farmu léčivého konopí v Ospělově bez jediného důkazu o spáchané škodě, podstatě trestného činu! Naopak prostějovskému soudu a polici a státnímu zastupitelství bylo opakovaně doloženo lékaři (v květnu 2011 soudním znalcem a lékařem Radkem Matlachem), jaké těžké zločiny právě prostějovské orgány občanům napáchaly a bylo doloženo vědomé a opakované porušování řady zákonů na občanech 5 zemí zapojených do výzkumu Konopí je lék, na jejich zdraví a životě, cti, právech, důstojnosti a nemalých majetcích soukromých a rozpočtech veřejných. Současně bylo již třetí rok marně žádáno soudem vysvětlit, kam se prostějovské policii a státnímu zastupitelství ztratilo skoro 300 kilo zelené sušiny léčivého konopí (cca kg. květu)z úrody v roce 2009 v Ospělově. Prostějovský soud rovněž v květnu 2011 obdržel kopie všech smluvních objednávek občanů k výsadbě léčivých genetik Cannabis, přesto vydal svolení ke třetímu zničení Cannabis v Ospělově policií a druhé obžalobě! V průběhu roku 2011 je opětovně náchodskými orgány činnými v trestním řízení zdravotně poškozována, haněna, okrádána a vyšetřována, vláčena k soudnímu řízení Maria Brodská (61), která byla již v lednu 2008 plně za tu stejnou věc osvobozena ve vině a trestu u Nevyššího soudu! Náchodský soudce Václav Krejčík, který obžalobu nepřijal a již potřetí za posledních pět let Marii Brodskou zbavil obvinění za držení a užívání omamných látek, když si pěstovala a zpracovávala konopí na konopnou mast, kterou si z vládní Marihuany do lékáren nemocní nikdy neudělají, řekl : "Divím se policii a státnímu zastupitelství, že plýtvá silami na věc, která není a nemůže být trestným činem." Přes půlroční apely veřejnosti je otec dvou malých dětí Miloslav Tetour bez důkazu jakékoliv škody od 18. května 2011 do 28.října 2011, kdy byla zpráva EU uzavřena, stále ve vazební věznici v Českých Budějovicích. 17

18 Marihuana do lékáren Kriminalizace občanů nyní pod marketingovým heslem farmaceutické petice Léčebné konopí - pokračuje Dle sdělení epidemiologa a akademika Centra adiktologie LF UK Tomáše Zábranského (spolupracovníka Ivana Langera - ODS), osobně ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) zajišťuje zařazení Cannabis herba (květ), C. resina (pryskyřice) a C. tinctura na seznam neregistrovaných léčivých látek Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČR. Vědecké pracoviště Centrum adiktologie LF UK získává grant Global Drug Policy Programme a Foundation Open Society Institute George Sorose mj. na sledování vývoje cen marihuany a tržních vzorců producentů a spotřebitelů v letech Řešitelem grantu je akademik Tomáš Zábranský. V roce 2011 je George Soros jedním z největších investorů do farmaceutických společností s produkty Cannabis, resp. do zemědělsko-průmyslové společnosti Monsanto. Monsanto světu přineslo např. Agent Orange (látka používaná k defoliaci lesů během války ve Vietnamu), Glyfosfát (používaný na postřiky kokových a konopných polí v Kolumbii, Mexiku a Maroku) nebo tzv. Terminator Seeds (z nichž rostou rostliny, jejichž semínka jsou sterilní, takže pěstitel musí pokaždé kupovat nové osivo) nebo tzv. Traitor Seeds (z nichž rostou nemocné rostliny, které lze vyléčit pouze výrobky firmy Monsanto). V posledních letech Monsanto začalo spolupracovat s farmaceutickými společnostmi jako např. Bayer a GW Pharmaceutical (Sativex). Kvůli kombinaci chamtivosti a technologií genetické modifikace mohou společnosti jako Monsanto znamenat pro občany světa nepříjemnou hrozbu, pokud by se jim podařilo získat kontrolu nad trhem s konopím Na základě přepisu (!?) je Státním ústavem pro kontrolu léčiv do Českého lékopisu zaveden Dronabinol (THC) Lékař Pavel Kubů pracující u zahraniční firmy na elektronizaci nemocnic (2011 jeden z členů výboru farmaceutické petice Léčebné konopí ) oznamuje Dušanu Dvořákovi, že se dozvěděl, že si na diskreditaci Dušana Dvořáka najala KDU-ČSL (TOP 09?) píár agenturu. Bližší údaje nezná Ivan Langer (ODS) jako ministr vnitra za Evropskou unii (Česká republika předsedala EU) podpořil na březnovém jednání OSN ve Vídni přijetí desetileté protidrogové strategie OSN, která zcela popírala závěry výročních zpráv OSN dokládající destruktivní roli prohibice na celou společnost. Desetiletá strategie OSN popřela i to málo humanistických principů, které obsahovala předchozí desetiletá strategie, např. program podpory veřejného zdraví a minimalizace rizik (harm reduction). 18

19 2009 Parlament schvaluje Trestní zákoník, který poprvé v dějinách české legislativy zakazuje pěstovat Cannabis! Na tiskové konferenci k drogovým paragrafům vystupují a vydávají společné prohlášení policisté z Národní protidrogové centrály a lékaři z Centra adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a sdělují veřejnosti, že je zakázáno pěstovat Cannabis, ale dealeři drog se nedopustí trestného činu, pokud budou mít u sebe při prodeji na ulici pouze do 15 gramů marihuany, což bude od ledna roku 2010 kvalifikováno pouze jako přestupek. Redaktor Reflexu Jiří Doležal pořádá v Praze v Roxy oslavnou párty Už nejsme zločinci a ČTK vypouští do světa nepravdivou tiskovou zprávu, že Česká republika legalizovala Cannabis Olomoucký poslanec Ivan Langer (ODS)na půdě parlamentu pořádá v dubnu 2010 s Centrem adiktologie LF UK mezinárodní seminář o léčbě Cannabis, který se zaměřuje na legislativní řešení výhodné pro farmaceutické a drogové mafie, tragické pro znalé a svéprávné občany, kteří jsou nadále kriminalizováni jako zločinci V Olomouci je na podzim 2010 na Univerzitě Palackého za prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie otevřeno na přírodovědecké fakultě vědecké centrum V březnu 2011 je parlamentem na základě návrhu poslaneckého a vládního návrhu (ODS TOP 09 a VV) přijata novela Zákona o návykových látkách a je zakázáno pěstování netoxické léčivky Šalvěje divotvorné Britská velvyslankyně v České republice Sian MacLeod přijíždí v březnu 2011 na návštěvu do Olomouce bez medializace návštěvy. Jedná mj. s primátorem Martinem Novotným (ODS) V dubnu 2011 registruje Státní ústav pro kontrolu léčiv konopný spray britské farmaceutické firmy GW Pharmaceutical Sativex. Konopný lék Sativex s poměrem kanabinoidů CBD a THC v poměru cca 50:50 je pravděpodobně už od roku 2006 testován na nemocných v České republice bez jakékoliv širší osvěty a odborné a laické publicity a osvěty. Sativex je určen nemocným s neuropatickou bolestí u roztroušené sklerózy, v USA dnes rovněž používaný při léčbě rakoviny. Nejen odborníci Edukativní konopné kliniky, ale babky bylinářky z Podkrkonoší a chlapi na Lazech na Slovensku poskytují v České a Slovenské republice nemocným mnohonásobně léčivější a pro celou společnost včetně nemocných levnější produkci léčivého konopí! Nejlepšími pěstiteli a šlechtiteli léčivých genetik Cannabis jsou pak mnohdy chronicky nemocní lidé, neboť vědci a výzkumníci, především pak nemocní a senioři jsou kriminalizováni! 2011 V květnu 2011 získává v Olomouci na Palackého univerzitě Ondřej Lumír Hanuš čestný doktorát za objevy léčivých kanabinoidů a hlavní líčení druhé obžaloby ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka je stanoveno na 19

20 31. května Po doložení řady důkazů včetně těžkého ublížení na zdraví u Dušana Dvořáka a jeho manželky Radomíry Dvořákové je druhý termín hlavního stání před prostějovským soudem 18. října 2011 soudem odloženo na neurčito května 2011 Dušan Dvořák a lékařky Irina Huberňáková, Věra Kruková a Jana Budařová prezentují společně s mezinárodním týmem vědeckých pracovníků Edukativní konopné kliniky vedených lékařem a soudním znalcem Radkem Matlachem první česko-slovenskou lékařskou kazuistiku úspěšně léčby tzv. diabetické nohy po konopné masti z ospělovského konopí s vaporizací květu pěstírny Edukativní konopné kliniky a díky tomu zastavení sepse a zabránění navrhované amputace dolních končetin (odbouráno užívání psychofarmak - antidepresiva). Dále kazuistiku úspěšné léčby Parkinsonovy choroby dle zveřejněné receptury Konopné apatyky královny koloběžky první konopným práškem ze zelené sušiny ospělovského konopí. Dále rovněž úspěšnou léčbu astmatu, leč s ohledem na přísné zákony Slovenské republiky a zveřejnění jména slovenského kolegy lékaře a lékařky nepublikovatelnou, pouze diskutovanou s posluchači V červnu 2011 je schválen vládní návrh, který umožňuje policistům zabavit i v nepatrné množství drog, které nenaplňuje podstatu trestného činu, ale jen přestupku V srpnu 2011 spolupracující lékaři Ivana Langera (ODS) z Lékařské fakulty UK za podpory Legalizace a veřejnoprávní České televize zveřejňují petici Léčebné konopí a předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová (ODS), která v předchozích letech obdržela stovky protestních dopisů od odborníků a vážně nemocných spoluobčanů a rodin nemocných a mlčela, náhle prohlašuje Už ani den utrpení nemocných. Nevládní organizace Legalizace v letech odmítá podpořit petice cannabisterapeutů, lékařů a vědců žádající dodržování zákonů a zákonné právo občanů pěstovat konopí, na tiskové konferenci k petici Léčebné konopí v srpnu 2011 předsedkyně Legalizace Hana Gabrielová popírá poslaní nevládní organizace Legalizace a spojitost s distribuci semen Cannabis nemocným a seniorům. Legalizace podporuje akci Marihuana do lékáren, která nadále kriminalizuje vzdělané a svéprávné občany! V září 2011 je ustanovena vládní komise bez účasti jediného odborníka s praxí v pěstování zpracování a podávání Cannabis nemocným! Komisi vede akademik Zima, děkan LF UK. V září 2011 ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) po 11 letech žádostí a správních řízení zamítá odborné společností Konopí je lék,o.s. vydání povolení k pěstování Cannabis pro zdravotnický systém a lékárny, pro vědu a výzkum, pro nemocné. Současně v České republice kromě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. nemá žádná společnost registraci ke zpracování a tvorbě standardů dobré praxe léčby Cannabis (od roku 2008!) Ministerstvo zdravotnictví 20

Vážené členky a členové Evropské komise, vážení občané Evropy

Vážené členky a členové Evropské komise, vážení občané Evropy Open Royal Academy Jerusalem, Sydney, Los Angeles, Chicago, Lübeck, København, Amsterdam, Palma, Bratislava Open Royal Academy / Office for Central Europe /Box 77 / Knihkupectví Jaroslav Vacl / Ostružnická

Více

11. května 2011 proběhly na Edukativní konopné klinice, Bořivojova 90, 130 00 Praha Žižkov Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky.

11. května 2011 proběhly na Edukativní konopné klinice, Bořivojova 90, 130 00 Praha Žižkov Valné hromady zřizovatelů Edukativní konopné kliniky. Příloha 2 podnětu Evropské komisi Kriminalizace vědců a mezinárodního vědeckovýzkumného projektu Open Royal Academy v České a Slovenské republice Konopí je lék http://www.konopijelek.cz/pdf/via.pdf 11.

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference.

Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference. Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference. Rada hlavního města Prahy schválila 11. května 2010 dar 1,1 milionu korun

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Konopné látky jako léčiva

Konopné látky jako léčiva [ 1 ] Konopné látky jako léčiva Martin Beneš ředitel SÚKL THC/DHC právní tituly [ 2 ] Mezinárodní úmluvy 1961 - Jednotná úmluva o omamných látkách doplněná Protokolem o změnách Jednotné úmluvy, 1971 -

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 SPOLEČNÁ TISKOVÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých

TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých TESTOVÁNÍ dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky Manuál vhodného postupu Mgr. Lenka ENDRÖDIOVÁ, MUDr. Pavel KABÍČEK, CSc., Mgr. Jaroslav ŠEJVL, Mgr. Jarmila

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s.

Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Stanovy Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Sdružení nese název Asociace dospělých pro hyperaktivní děti, o.s. (dále jen sdružení ). Sídlo: Družstevní 465, 252 62 Horoměřice

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008

Drogová situace, výhledy a opatření. MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, 23/1/2008 Drogová situace, výhledy a opatření MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. Seminář Drogy hrozba dneška? Praha, NHÚ, Struktura prezentace Souhrn současné drogové situace v ČR (pro podrobnosti viz tištěná verze Občana

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 27. července 2010 Částka 3 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 17. 6. 2010 č. j. 12/36 381/2010 124, kterou se mění směrnice Ministerstva

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Moderují: Ondřej Počarovský, Nora Titman Staňková a Nina Janyšková

Moderují: Ondřej Počarovský, Nora Titman Staňková a Nina Janyšková PROGRAM 25. - 27. 9. 2014 25. 9. 2014 ČTVRTEK Předsálí 15:00 až 21:00 REGISTRACE Ballingův sál 16:00 až 18:30 Aktuální otázky protidrogové politiky v ČR. Moderují: Ondřej Počarovský, Nora Titman Staňková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ DROGOVÁ SCÉNA ČR INDOOR PĚSTOVÁNÍ KONOPÍ DOSTUPNOST METAMFETAMINU (PERVITINU) NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY VYSOKÁ

Více

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS

Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS Monitoring a účast při implementaci Transformace (klientů zákazníků) Jan Jaroš Výkonný ředitel Občanské sdružení KOLUMBUS OBJEVUJEME NOVÝ SVĚT PSYCHIATRIE A PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRO UŽIVATELE PSYCHIATRICKÉ

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s.

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub působí pod názvem PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s. (dále jen klub ), se sídlem ve Zlíně, ul. Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 49157540

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

Rétorika vs. praxe v drogové politice

Rétorika vs. praxe v drogové politice Rétorika vs. praxe v drogové politice 27. 11. 2003 Mgr. Josef Radimecký Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad vlády ČR tel. +420296153222 fax +420296153264 Obsah sdělení Hlavní

Více

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika

Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce Mšené-lázně, Česká Republika byl zapsán do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 9.6.2011

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více