Příloha 1 podnětu Evropské komisi Příloha 1 Příloze 2 Příloze 3 Legislativa a demokracie Ústavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 podnětu Evropské komisi Příloha 1 Příloze 2 Příloze 3 Legislativa a demokracie Ústavy"

Transkript

1 Příloha 1 podnětu Evropské komisi Mezinárodní společenství Open Royal Academy shromáždilo v letech /11 řadu důkazů včetně čísel jednacích správních a trestních spisů. Níže jsou uvedena pouze reprezentativní většinou z veřejných zdrojů ověřitelná data z České republiky týkající se porušování mezinárodních úmluv, ústavy a zákonů ČR. Příloha 1 se pouze okrajově zabývá kriminalizací cannabisterapeutů a vědců a ochrany zahraničních investic v ČR důkazy jsou uvedeny v Příloze 2. Systémově vykrádání fondů EU českými politiky a úředníky a porušování evropských zákonů je naopak uvedeno v Příloze 3. Legislativa a demokracie Ústavy České a Slovenské republiky garantují občanům nezcizitelné a nepromlčitelné právo na důstojnost a zachování života, právo ochranu menšin, právo na osobní a občanské svobody a sankce dané pouze zákonem, právo na svobodu léčby, vzdělání a vědecký výzkum, právo na ochranu cti a majetku! Do 28. října roku 2011 jsou tato práva zákony České a Slovenské republiky absolutně popřena, což nelze tolerovat! Děje se tak díky rozporům Trestního a Občanského práva za současného popření principu presumpce neviny a doložení důkazů policie o trestném činu občanů a důkazů o naplnění zákonem žádané podstaty trestného činu - škodlivost druhým, paragraf 12,ods.2, popř. 31 trestního práva. Naopak policie až do roku 2011 popírá základní ustanovení Zákona o Policii ČR, tj. ochranu práv, života, cti a majetků občanů, paragraf 2! Ministerstva zdravotnictví České a Slovenské republiky s ohledem na enormní korupci v obou zemích od záměrně neřeší zajištění správy pro kontrolu kvality Cannabis dle zákonných povinnosti vyplývající z Úmluv OSN. Legislativa obou zemí se po rozdělení Československa orientovala směrem k vyšším veřejným výdajům na zajištění prohibice, zákaz vědy, terapie a edukace veřejnosti, což vyhovuje farmaceutické a drogové mafii apod. kriminálním skupinám. Za všechny z desítek protestních petic občanů České a Slovenské republiky vzniklých od počátku 90 let uveďme petici vědců, právníků, lékařů a nemocných z 21. března 2008, kdy 77 českých odborníků a nemocných osob léčících se Cannabis a jejich rodinných příslušníků předložilo prezidentovi, vládě a parlamentu právní analýzu porušování ústavního pořádku ČR, mezinárodních úmluv a zákonů včetně důkazů o páchaných zločinech proti lidskosti a návrhu na legislativní řešení. Tuto a další petice podpořily desítky tisíc občanů. Dále pak uveďme Česko Slovenskou deklaraci práv občanů Evropy signovanou za účasti evropské asociace ENCOD nevládními organizacemi a desítkami občanů obou zemí 28.října 2010 v Holiči (Slovensko). Deklarace mj. upozorňovala na nezbytnost

2 řešit notifikaci Zákona o návykových látkách u Evropské unie s ohledem na prevenci enormních škod na občanech a státních rozpočetech. Deklarace byla premiéry a ministry zdravotnictví České a Slovenské republiky zesměšňována a odpovědným občanům (republiky s rekordní produkci marihuany v Evropě) bylo naopak vyhrožováno státními orgány a byli kriminalizováni. Chronologie: : Rozpad Československa. Demokratické ústavy, zaměření na vstup do EU a Nato. Léčivé konopí, konopné drogy a marihuana je na základě dlouholeté tradice mezi občany vzájemně zdarma darováno, neexistuje obchodování s marihuanou a černý trh. Vzniká specializovaný policejní útvar později nazvaný Národní protidrogová centrála. Přední světový vědec léčivých kanabinoidů Ondřej Lumír Hanuš z Olomouce objevil na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě Anandamid, jsou známy objevy endogenního kanabinoidního receptorového systému člověka a důkazy o účinnosti a šetrnosti léčby Cannabis. V Brně, Praze, Olomouci a dalších městech jsou založeny nevládní organizace zabývající se prevencí, léčbou a rehabilitací drogových závislostí a přispívajících ke vzniku multidisciplinárního oboru Adiktologie: Podané ruce (zejména Jindřich Vobořil, odborný garant Jana Novotná), Drop IN (Ivan Douda, Jiří Presl, Evžen Klouček, odborný garant Jaromír Rubeš) a Sananim (Martina Těmínová, Dana Struková, Martin Vlček, Dušan Dvořák, odborný garant Jaroslav Skála). Občané předkládají na úřadům ke spolupráci první podnikatelské projekty na legální využití Cannabis. Na Moravě např. občané sdružení kolem Jaroslava Kabilky, v Čechách např. kolem Miloslava Tetoura a řady dalších osobností. Projekty jsou státními orgány zakázány realizovat. Mezi prvními občany, kteří byli díky změně legislativy obou zemí po roce 1989 za pěstování Cannabis vězněni, byl právě Miloslav Tetour ze Strakonic, který je od 18. května 2011 opět bez důkazů o způsobení trestného činu a nějaké škody žalářován, nyní ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Do roku 2011 je žalářováno, kriminalizováno, veřejně dehonestováno a úřady šikanováno několik tisíc občanů České a Slovenské republiky zcela v rozporu s ústavním pořádkem a zákony obou zemí. Druhým ilustrativním příkladem z počátku devadesátých let je věznění Petra Kroutila, který byl za pěstování skoro tři roky žalářován (rovněž bez důkazů o spáchání trestného činu). Ve vězení přeložil knihu Jacka Herera Spiknutí proti konopí, dnes v USA 12 aktualizované vydání. 2

3 V Činoherním klubu v Praze vzniká v roce 1993 výbor občanského sdružení za legální konopí. Vůdčí osobností hnutí je více v následujících dvou desetiletích Tibor Stuchlík. Budoucí expert na drogy a terorismus ve všech vládnoucích politických stranách Jiří Vacek (ODS-ČSSD-KDU-ĆSL) vydává knihu Žít třeba jen na kolenou o své drogové závislosti, terapii a členství ve specializovaných policejních službách. V roce 2005 Jiří Vacek po odhalení dlouholetého podvodného jednání odstupuje z funkce náměstka ministra vnitra USA, konkrétně stát Kalifornie, dokládá jako první země signatářů Úmluv OSN právní řešení samopěstování Cannabis občany. V roce 2011 lze v Evropě pěstování Cannabis občany rovněž - kromě samopěstitelství nemocnými občany - delegovat na kompetentní odborníky, viz. například Španělsko. Policie ČR obvinila majitele nakladatelství Votobia za vydání knihy Vaříme s konopím. Čtyřletý nepodmíněný trest po čtyřech letech vláčení majitelů Votobie soudy zrušila v roce 1998 amnestie vyhlášená prezidentem Václavem Havlem. Ředitelem Národní protidrogové centrály Policie ČR se stává bývalý příslušník komunistické tajné komunistické policie Jiří Komorous Poslanec Ivan Langer (ODS) předkládá parlamentu zprávu Racionální protidrogová politika o nezbytnosti preskribce léků farmaceutických společností namísto samovýroby léčiv nemocnými a eliminace drogové mafie. S ohledem na medicínské a právnické vzdělání Ivana Langera, který byl v roce 1989 v Olomouci reprezentantem studentů v sametové revoluci 17.listopadu řízené tajnou komunistickou policií, lze doporučení zprávu parlamentu z věcného hlediska spíše nazvat Ochodní politika zneužívající svéprávné nemocné občany Je založen první kamenný konopný obchod s všestranně využitelnou produkcí konopí HEMPDOG. Specialitou obchodu jsou konopné ponožky. Prvním člověkem uvedeným v médiích jako osoba léčící se konopím je Josef Ponikelský (Parkinsonova choroba). Středoškolsky vzdělaný technik, poslanec parlamentu Pavel Severa (KDU-ČSL/ TOP 09) v konfrontaci s úspěšností léčby konopím a opětovné možností důstojného života panu Josefu Ponikelskému ve veřejném vysílání v médiích sděluje: Já vám věřím, na druhou stranu věřím tomu, že existují další léky, které by to dokázaly stejně jako to, co vy říkáte. A z lékařského odborného hlediska marihuana je nahraditelná mnoha dalšími léčivy, že to je historický přežitek, že kdysi marihuana byla používána jinak. 3

4 Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum v Olomouci vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Votobia knihu manželu Neradových, erudovaných českých lékařů z Holandska Drogy a mýty dokládající na výsledcích předních světových výzkumných projektů škodlivost prohibice pro občany a veřejné rozpočty První veřejná demonstrace občanů na Staroměstském náměstí v Praze! 1999 Strana lidová (KDU-ČSL) s poslancem Pavlem Severou prosadila zákon, který do české legislativy zavádí trestnost držení drog pro osobní potřebu v množství větším než malém. Středoškolák Jaromír Kafka zadržený na Moravě policií při pěstování většího množství konopí spáchal z obav o diskreditaci rodiny ve vazbě sebevraždu Středisko prevence, léčby a rehabilitace drogových závislostí P-centrum pořádána na Univerzitě Palackého v Olomouci česko-britskou konferenci o prevenci, minimalizaci rizik, léčbě a rehabilitaci drogových závislostí. Je vydána srovnávací studie česko-britského kolektivu autorů pod vedením Dvořáka, Adámečka a Dvořáčka dokládající sociální odpovědnost a vysokou finanční efektivitu pro veřejné rozpočty, pokud jsou veřejné prostředky vloženy do prevence drogových závislostí, nikoli do zajištění prohibice. Studie je oceněna britskou vládou. Veřejné výdaje v Ćeské a Slovenské republice jsou do roku 2011 vydávány k zajištění veřejného zdraví a prevence kriminality v poměru cca 80 : 20 ve prospěch podpory prohibice oproti efektivním výdajům na prevenci, minimalizaci rizik, léčbu a rehabilitaci! Členka evropské koalice ENCOD Libuše Bryndová ad. připravili s poslancem Františkem Pejřilem (ODS) novelu zákona, která by občany ochránila před zneužíváním policie. Parlament dekriminalizační novelu zamítá! Od roku je Libuše Bryndová za pěstování a zpracování Cannabis pro vědu, výzkum, pomoc nemocným a léčbu asthmatu, kterým trpí, tři roky státními orgány veřejně dehonestována, okradena a vláčena soudy, v roce 2010 je zproštěna viny a trestu v plném rozsahu Okresním soudem v Táboře bez jakékoliv veřejné satisfakce a omluvy státu. Libuše Bryndová učinila pro osvětu veřejnosti více než ministerstvo školství a univerzity dohromady a jako samostatná vědecká pracovnice vytvořila celou řadu receptur a inovací, které nepatentuje! Ředitel olomouckého střediska pro prevenci léčbu a rehabilitaci drogových závislostí Dušan Dvořák podal v roce 4

5 2000 první písemnou žádost na ministerstvo zdravotnictví o vydání povolení k pěstování Cannabis, aby nedocházelo ke kolizi s trestním právem a mohl býti realizován vědeckovýzkumný projekt. Po letitém mlčení, stovkách urgencí a správních řízení vydává v září 2011 ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, kterým zamítá žádost o vydání povolení na pěstování Cannabis odborné společnosti Konopí je lék,o.s., kterou Dušan Dvořák v roce 2008 založil. Zdůvodnění zamítnutí žádosti MZ ČR ze září 2011, parafrázováno: Zákon o návykových látkách (v gesci MZ ČR) pěstování Cannabis absolutně zamítá! Kolize trestního a občanského práva je věcí parlamentu. Evropská směrnice 98/34/ES se na uvedený zákon nevztahuje. Paragraf 5, odst. 5 Zákona o návykových látkách uvádějící zpracování Cannabis k vědeckovýzkumných účelům bez povolení neplatí, vztahuje se specifické odrůdy Cannabis, jejichž jména nesdělíme, stejně jako nesdělíme, proč jsme v dubnu 2009 opomněli dle zákona 141/2009 Sb. vydat směrnice k vydávání povolení k pěstování léčivých odrůd Cannabis! Za vše špatné mohou úmluvy OSN, my na MZ ČR za nic nemůžeme! Prezidente Václav Havel uděluje milost Stanislavu Pobudovi odsouzenému na čtyři roky vězení za prodej několika jointů marihuany. Za pěstování konopí je omilostněna studentka Lenka Kamišová Zveřejněna mezinárodní studie negativních dopadů novely zákona dle restriktivního návrhu KDU ČL z roku 1999 Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy (tzv. PAD). Ministr vnitra Stanislav Gros (ČSSD) osobně škrtá pasáže vědecké studie PAD před jejím zveřejněním, společně se členy KDU-ČSL prosazuje důkladnou kontrolu nevládních neziskových organizací a odborných společností pomáhajících drogově závislým Nejvyšším kontrolním úřadem ČR. Masivní kontrolní činnost zcela paralyzuje činnost nevládních organizací. Podle důkazy nepodložených zpráv měla iniciativa Stanislava Grose přispět k likvidaci odborných programů a zvýšení obratu obchodníků s heroinem, což by si s letitým jednáním Stanislava Grose neprotiřečilo. Demonstrace občanů probíhají v Praze a Brně Jan Janovský zakládá společnost Cannaderm, která po letech výzkumu oleje z konopného semene zavádí v roce 2010 do Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Českého lékopisu Cannabis oleum. Umělci se bouří kvůli drogovým zákonům o šíření toxikomanie. Pořádají koncert Umění proti cenzuře. Následně se jde cca 30 osob udat za porušení zmíněného zákona. Policie všechna udání odkládá. 5

6 Návrh poslance Františka Pejřila (ODS) na zrušení novely KDU ČSL je parlamentem zamítnut. Architekt Petr Žáček je obviněn a následně odsouzen za pěstování certifikovaného technického konopí, které díky povětrnostním podmínkách velmi nepatrně zvýšilo obsah THC. Soudní řízení Petra Žáčka trvalo do roku 2007! Petr Žáček se provinil tím, že proti vůli státní správy stavěl dům z konopí a vytvářel z konopí umělecké plastiky. Začíná rozkvět growshopů, obchodů s pomůckami pro tzv. indoorové (podlampově) pěstování konopí. Georgie Bush hovoří o válce proti teroru; Capitol Music Hall, Wheeling, Západní Virgínie (války v Iráku a Afghánistanu jsou mírovou misí USA) 2003 Plzeňský soudce Tomáš Bouček odmítl obžalobu pětadvacetiletého Karla Holmana, u něhož policisté při domovní prohlídce našli tři čtvrtě kilogramu konopí. Ředitel Národní protidrogové centrály Police ČR Jíří Komorous, který proslul výrokem o marihuaně silnější než metamfetamin (pervitin) a který získal v pozdějších letech za podporu války proti občanům anticenu BAD TRIP, protestuje. Státní zastupitelství je úspěšné v potrestání provinilce Karla Holmana a bez důkazu jakékoliv škody jej odsuzuje alespoň k podmíněnému trestu. Demonstrace občanů svolané Tiborem Stuchlíkem probíhají v Praze, Brně, Plzni a Třebíči s podporou vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba a řady nevládních organizací. 6

7 2004 Na Milion Marihuana March v Praze veřejně vystupuje první nemocný člověk s prohlášením, že se léčí konopím. Jde o Hanu Sibřinovou, která založila společenství na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou ereska. Hana Šibřínová sděluje veřejnosti, jak léčí pomocí konopí roztroušenou sklerózu a dokládá, jak ji pomáhá. Předseda vládnoucí KDU-ČSL a budoucí zakladatel TOP 09 Mirek Kalousek a Jiří Vacek žádají parlament a vládu vyhlásit Válku proti drogám a v průběhu roku čelí masivní kritice občanů, odborníku, nevládních organizací, farářů a věřících za nepodložené a nepravdivé prohlášení - v důsledku pro společnost a státní rozpočet katastrofální, především pak pro životy, zdraví a majetky občanů a státní rozpočet. Miroslav Kalousek se osobně zasazuje za odvolání Josefa Radimeckého z postu Národního protidrogového koordinátora, za jehož vedení se snížila spotřeba tvrdých drog a realizovala účinná preventivní opatření. Podle důvěryhodných zdrojů podpora Josefa Radimeckého ze strany ministra Petra Mareše (US-DEU) a především pak ministryně školství Petry Buzkové (ČSSD) a jejich odmítání jmenovaní Jiřího Vacka (KDU-ČSL) náměstkem ministra vnitra, vedlo předsedu rozpočtového výboru parlamentu Miroslava Kalouska (KDU- ČSL/TOP 09)k pohrůžce ministryni školství Petře Buzkové (ČSSD), že univerzity nedostanou několik miliard korun! Inzertní časopis vládnoucích polostátních firem se štědrými dotacemi ministerstev zdravotnictví a školství a bezplatnou distribucí do všech škol Závislost a my vydavatele a náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka (KDU-ČSL) má v redakční radě kromě premiéra Stanislava Grose (ČSSD), místopředsedu Senátu Přemysla Sobotku (ODS) a s podporu ministra spravedlnosti Pavla Němce (US-DEU). Jde pravděpodobně o světově unikátní inzertní časopis politické redakční rady, který je ještě v roce 2010 distribuován na policejní služebny v České republice Po skandálu, kdy vydavatel inzertního časopisu Závislost a My Jiří Vacek (KDU-ČSL)nemůže novinářům mj. doložit ani maturitní vysvědčení a 15 let užívá titul Ing. a pobírá za VŠ vzdělání tabulkové platy, Jiří Vacek rezignuje na funkci náměstka ministra vnitra. Dušan Dvořák podává na drogové experty KDU-ČSL/TOP 09 trestní oznámení za zneužití pravomoci veřejného činitele, podvodné jednání, těžká ublížení na zdraví, zločinné spolčení páchané v koordinaci s cizí mocí, škody na státním rozpočtu a teror na nevinných občanech na předsedu rozpočtového výboru vládní KDU ČSL Miroslava Kalouska a náměstka ministra vnitra Jiřího Vacka. Zastavené policejní 7

8 šetření zamítá státní zastupitelství znovu prověřit i přes opakované stížnosti až k Nejvyššímu státnímu zastupitelství Nejvyšší soud vydává průlomové rozhodnutí, že pěstování Cannabis lze konat bez povolení a samotné pěstování není výrobou drog. Tento fakt garantovaný Ústavou, Úmluvami a zákony potvrzuje v roce 2008 Ústavní soud České republiky. Rozsudky dokládají systematické poručování právního státu! Parlament odmítá přijetí návrhu nového trestního zákoníku, který dělil byliny, léky a jiné drogy podle nebezpečnosti účinků na zdraví člověka. Manželé Dušan a Radomíra Dvořákovi v Praze na Žižkově zakládají společně s nevládními organizacemi Art Language,o.s., Sananim, Českou unií pro podporované zaměstnávání, Rytmus, Ježek a čížek a Kontem Bariery Nadace Charty 77 první českou bezbariérovou školu pro dospělé Ateliér ALF, která je v roce 2009 na jednání ministrů EU v hotelu Diplomat v Praze uvedena jako příklad dobré praxe Evropské unie a ve spolupráci s odbornou společností Konopí je lék,o.s. otevírají v Ateliéru ALF v roce 2009 Konopnou apatyku královny koloběžky první, první odborné pracoviště Edukativní konopné kliniky. Za nevládní organizace, které založily Edukativní kliniku a mají způsobeny milionové škody na zdraví a majetcích občanů, vedou manželé Dvořákovi v roce 2011 pět soudních sporů, přes 30 správních řízení a Dušan Dvořák je v roce 2011 odsouzen, znovu obžalován a 3x obviněn! 2007 Je zastaveno policejní šetření trestného činu šíření toxikomanie plakáty s listem konopí kandidáta do parlamentu za Stranu zelených Stanislava Pence, který dlouhodobě veřejně kritizuje zneužívání policie a porušování ústavních práv občanů. Česká republika se stává největším evropským producentem, spotřebitelem a exportérem marihuany z indoorových velkopěstíren. Přes 250 občanů je v České republice soudy odsouzeno za držení Cannabis, většina odsouzených je potrestána bez jakéhokoliv důkazu o způsobení škody a nebezpečnosti činu. Pěstitele konopí stále více pronásledují organizované party zlodějů a policie. Pravděpodobně nejhanebnějším počinem justice je dvouapůlleté žalářování Leopolda Svatého, který se provinil tím, že chtěl v Javorníku v Jeseníkách vybudovat muzeum konopí a do výlohy umístil tzv. technické konopí. Byl odsouzen a vězněn za šíření toxikomanie a nedovolenou výrobu drog, protože měl na dvoře dvě rostliny Cannabis! 8

9 Občané vymáhají zákonná práva potvrzená nejvyššími soudy Nejvyšší soud v trestním řízení s nemocnou a na dva roky odsouzenou Marií Brodskou (59 let) vydává další průlomové rozhodnutí vyplývající z ústavou garantovaného práva občanů na svobodu léčby, mezinárodních úmluv a Zákona o zdraví lidu, že pěstování a zpracování Cannabis lze činit občanům bez povolení i pro léčebné účely. Policií je za pěstování a léčbu Cannabis s návrhem až pětiletého trestu obviněna renomovaná odbornice Libuše Bryndová. Soudní jednání je citováno všemi medii, žádný z novinářů neklade úředníkům a politikům otázky o dalším z důkazů brutálního zneužívání zákonů a policie a nežádá okamžitou nápravu demokratických principů garantovaných ústavou, úmluvami a zákony. Na podporu Libuše Bryndové vzniká na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově občanská iniciativa 77 osobností v pomáhajících profesích, vědců, umělců, lékařů, pěstitelů a nemocných Konopí je lék, která na Velký pátek a první jarní den 21. března 2008 předložila presidentovi a parlamentu legislativní návrh zamezující nezákonnou kriminalizaci občanů, předložila rozklad porušování ústavních principů země a žádala okamžité zastavení zneužívání policie a poškozování občanů. Iniciativu a webové stránky Konopí je lék v dubnu 2008 na konferenci v Basileji podpořil a ocenil švýcarský vědec Albert Hofmann, mezi prvními signatáři dekriminalizační petice byla rovněž rektorka Univerzity Palackého v Olomouci Jana Mačáková a vědec Lumír Ondřej Hanuš. Parlament a vláda vedená Mirkem Topolánkem (ODS) důkazy o zneužíváním police, porušování zákonů a ústavního pořádku země, rozhodnutí klíčových soudů Ćeské republiky a legislativní návrh podaný Konopí je lék zcela ignoruje! Parlament v rozporu s verdikty Ústavního a Nejvyššího soudu v roce 2008 připravuje a následně schvaluje nový Trestní zákoník (platný od 1.ledna 2010), který poprvé v dějinách české legislativy zakazuje pěstování Cannabis a celé řady dalších rostlin, bylin a kaktusů, v roce 2011 je parlamentem zakázána léčivka šalvěj divotvorná! Na výzkumnické farmě v Ospělově je založena odborná společnost Konopí je lék,o.s., která od roku 2008 veřejně zpřístupňuje léčivé konopí nemocným pro vědecko výzkumný 9

10 projekt Konopí je lék, odborná společnost sdružuje odborníky z řady vědeckých oborů a vytváří základ pro multidisciplinární obor Cannabisterapie. Webové stránky jsou zařazeny k zpřístupnění čtenářů Národní knihovny a v roce 2009 získávají na návrh Výboru pro zdravotně postižené cenu premiéra Jana Fischera. Dušan Dvořák veřejně oznamuje policii, státnímu zastupitelství a ministru vnitra Ivanu Langerovi, že na protest proti kriminalizaci Libuše Bryndové a řady dalších nevinných a odpovědných občanů vysazuje 77 rostlin léčivého konopí a pořádá v Ospělově s Libuší Bryndovou ve spolupráci s nevládními organizacemi instruktážní seminář o výrobě konopné masti a pěstování konopí (www.ospelov.eu). Začíná vycházet čtvrtletník Konoptikum, který se stává v následujících letech klíčovým tištěným periodikem pro osvětu v oblasti léčby konopím distribuovaných prostřednictvím growshopů zdarma veřejnosti. Nakladatelství Grada vydává adiktologické kompendium Konopí a konopné drogy týmu pod vedením adiktologa Michala Miovského. Odbornost a kvalita kompendia zaměřeného především na rizika a terapii zneužívání marihuany snese srovnání s Kabelíkovou studií, léčebným účinkům Cannabis je bohužel věnována pouze polovina jedné z kapitol. Na knižním trhu je od počátku 90 let více něž pět kvalitních odborných titulů o léčbě Cannabis psaných zahraničními lékaři. Ředitele Národní protidrogové centrály Jiřího Komorouse nahrazuje Jakub Frydrych, který následně vyzývá občany k udávání pěstitelů Cannabis Společnost Semenakonopi.cz jako první v České a Slovenské republice zahajuje prodej semen Cananbis. Následně je majitel společnosti Michal Džugan obžalován a v roce 2010 odsouzen za prodej šalvěje divotvorné, která není na seznamu zakázaných látek. Proti Michalu Džuganovi je použit gumový paragraf šíření toxikomanie, která však není policií nikdy doložena a naopak Michal Džugan prokazuje dotazování se policii, zda prodejem šalvěje divotvorné neporušuje zákon. Přesto je odsouzen! Odborná společnost Konopí je lék,o,s. iniciuje společnou akci nevládních organizací k bezplatné distribuci semen pro seniory a nemocné Semínka pro radost a úzdravu a po konzultacích předsedy společnosti Dušana Dvořáka, vědce Lumíra Hanuše a rektora Univerzity Palackého Lubomíra Dvořáka vysazuje na výzkumnické farmě v Ospělově cca 1000 rostlin Cannabis pro mezinárodní vědeckovýzkumný projekt. Přes ohlášení výsadby policii a státnímu zastupitelství je celá úroda na anonymní udání předčasně sklizena prostějovskou policií a manželé Dvořákovi obžalováni s návrhem až 10 let nepodmíněně. Dušan Dvořák je v roce

11 odsouzen a v roce 2011 nově obžalován a 3x obviněn. V průběhu vyšetřování ospělovské sklizně 2009 se v policejních skladech pod dozorem prostějovského státního zastupitelství váhové množství léčebně využitelné zelené sušiny léčivých odrůd Cannabis redukuje z více než 300 kilogramů na 25 kilogramů toxikomanicky využitelného materiálu. Takové množství marihuany je spolu s údajně nízkým plotem farmy, který však soud nikdy neviděl a plot nebyl žádnou zákonnou podmínkou, důvodem k potrestání Dušan Dvořáka okresním soudem v Prostějově téměř tříletým trestem. 14. července 2009 dostává od odborné společnosti Konopí je lék,o.s. první nemocný člověk s Parkinsonovu chorobou na doporučení lékaře Cannabis (konopný prášek) Na sv. Václava 28.září 2009 je v první české bezbariérové škole pro dospělé Ateliér ALF odbornou společností Konopí je lék,os. slavnostně otevřena Konopná apatyka královny koloběžky první za přítomnosti primátora Prahy Pavla Béma (ODS) a tajného agenta Lanka (vrchního komisaře Národní protidrogové centrály Policie ČR - který je na akci inkognito. Údajně jako fotograf a novinář časopisu Reflex. Exředitel Národní protidrogové centrály Jiří Komorous je přítelem redaktora Reflexu Jiřího Doležala, který dlouhodobě propaguje kouření indoorové marihuany. Reflex a celá řada dalších medií následně publikuje o Dušanu Dvořákovi a odborné společnosti Konopí je lék,os. řadu pomlouvačných a nepravdivých článků. Na říjnový Světový den pro duševní zdraví je Karnevalem Bořivojky v Praze na Žižkově zahájeno mezinárodní turné Konopí je lék konopnou mast pro celou vlast. V Praze (Edukativní konopná klinika, kino Blaník a Lékařský dům) a Olomouci (Filozofická fakulta UP, Divadlo hudby) přednáší dětská lékařka Olga Ivsin (USA), vědec Lumír Ondřej Hanuš (Izrael), terapeut Rick Simpson (Kanada) a asistenti Jacka Herera Chuck Jacobs a Melissa Balin (USA). Turné je zahájeno s aktivní účastí členů Pirátské strany, která jako jediná demokratická strana od roku 2009 opakovaně protestovala proti kriminalizaci účastníků výzkumu Konopí je lék. Žádná demokratická strana, svazy nemocných nebo lidskoprávní organizace kriminalizované občany nepodpořily. Výjimkou je v květnu 2011 Helsinský výbor, který byl ochoten podat ústavní stížnost avšak pouze a jen za zneužívání policie ve věci kriminalizace vědců, nikoliv nemocných! Ministr vnitra Martin Pecina (ČSSD) úřednické vlády Jana Fischera jmenuje v rozporu se zákony bývalého ředitele Národní protidrogové centrály Jiřího Komorouse náměstkem ministra vnitra. Nemocní lidé zahajují na základě výzvy odborné společnosti Konopí je lék,o.s. na podzim 2009 protestní korespondenční akci Dopisy do parlamentu. Zaslání dopisu je podmínkou 11

12 vstupu do výzkumu. Jedním z první nemocných, který napsal osobní prosebný dopis všem poslancům a poslankyním českého parlamentu byl onkologicky nemocný Petr Ladislav Kodym. Poslanci panu Kodymovi doporučili riskovat pěstovat konopí a porušovat zákony, které, jak jim v dopise vysvětlil, ho kriminalizovaly a vedly ke zničení úrody (např. předseda zdravotnického výboru parlamentu, Boris Štastný, (ODS), tak činili opakovaně a posílal nemocné do rukou policii běžně). Odborná společnost Konopí je lék,o.s. při předávání vládní ceny před členy vlády a hosty slavnostního večera věnuje cenu za vzdělávání veřejnosti v léčivých účincích Cannabis Libuši Bryndové, která je stále veřejně haněna a vláčena soudy jako zločinec! Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková na slavnostním večeru před hosty večera obdržela od Dušana Dvořáka konopnou mast, výtažek, tinkturu a květ (marihuanu). Následně ministerstvo zdravotnictví podalo na Národní protidrogovou centrálu podnět k šetření trestné činnosti Dušana Dvořáka a zaslalo policistům jako důkaz konopnou mast s nálepkou (konopný květ, výtažek a tinktura však zůstaly u úředníků na MZ ČR). Policie v červnu 2010 trestní šetření Dušana Dvořáka zastavuje První český policista Jiří Stuna píše otevřeny protestní dopis vládě a parlamentu a zakládá v České republice pobočku celosvětové asociace soudců, policistů a státních zástupců proti prohibici LEAP (30 tisíc členů, předseda Jack Cole). Na celoročním turné odborníků Konopí je lék byly v průběhu roku občanům rozdány tisíce semen léčivých odrůd konopí. Libuše Bryndová zveřejňuje domácí výrobu Konospreje (tzv. domácí Sativex, cena gramu účinné látky Sativexu schváleného Státním ústavem pro kontrolu léčiv v dubnu 2011 je zhruba 8 tisíc korun, nemocní v průměru potřebují nejméně 2 gramy měsíčně!) Občané od února 2010 uzavírají s odbornou společností Konopí je lék,o.s. smlouvy na výsadbu 5 rostlin léčivých genetik Cannabis, které na základě smlouvy věnují na realizaci vědeckovýzkumného projektu Konopí je lék. Nevládní organizace předkládají v březnu 2011 společně s nemocnými vládě Jana Fischera další legislativní návrh, který by zneužívání policie vyřešil. Bezvýsledně. Stejně jako je bez reakce dopis žen ministru zdravotnictví Žádáme řešení, neignorujte nás na podzim 2010, na který ministr zdravotnictví Leoš Heger (Top 09) nikdy neodpověděl. Místopředsedkyně parlamentu Miroslava Němcová (ODS) je zavalena protestními a prosebnými dopisy občanů. Namísto toho, aby se místopředsedkyně parlamentu ptala ministrů spravedlnosti a vnitra, proč zneužívají policii, mrzačí a kriminalizují nevinné spoluobčany, jak v dopisech občané uvádějí, žádá ministryni zdravotnictví o vysvětlení, proč 12

13 nemohu nemocní dostat léčivé konopí z lékáren! Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková na interpelaci poslankyně Němcové v březnu 2010 nepravdivě odpoví, že nemocní se mohou léčit konopím už od roku 2009, protože jim mohou lékaři předepsat v lékárnách Dronabinol (THC), což ani lékaři, ani nemocní, ani lékárníci ještě v roce 2011 nevědí a především Dronabinol (THC) není léčivé konopí a není řešen předmět dotazů nemocných, proč jsou kriminalizováni! Viz: a Centrum adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy pořádá v dubnu 2010 v parlamentu farmaceuticky orientovaný seminář o léčbě Cannabis, záštitu nad seminářem přebírá poslanec Ivan Langer (ODS). Protestní květnový pochod a akce pořádaný nevládní organizací Legalizace Milion Marihuana March má v Praze přes 10 tisíc účastníků a směřuje namísto k parlamentu na kopec Parukářka na Žižkově. Odborná společnost Konopí je lék,s,o. přijímá pozvánku promluvit podiu MMM a lékařka Jana Budařová žádá o podporu nemocných léčících se Cannabis a vyhlašuje akci LELE (Letos Legalizujeme). Na podporu manželů Dvořákových pořádají 11. května 2010 hudební skupiny Jasná Páka, Vlasta Třešňák, Petr Váša, Dan Bárta a David Koller Band, Visací zámek, Švihadlo, Slum, Hudba Praha, Halí Belí, Bobr chutná dvakrát, Wohnout, Divoký srdce, Divokej Bill a řada dalších benefiční koncert v Akropolis na Žižkově. Město Praha v daný den schvaluje dar milion sto tisíc korun na vznik Edukativní konopné kliniky - podklady k rozhodnutí pražských radních o daru na vznik kliniky z 11. května 2010 se po vyúčtování daru v roce 2011 na pražském magistrátu záhadně ztrácejí. Prostějovskému soudu, kde jsou manželé Dvořákovi obžalováni, magistrát dar na vznik kliniky zapřel, správní řízení prokazuje, že se v květnu 2011 na pražském magistrátu dokumenty vedoucí k rozhodnutí radních udělit dar ztratily, ztráta dokumentace o účelu daru státem opečovávanou Edukativní konopnou kliniku ohrožuje u finančního úřadu. Ihned po červnových volbách zástupci zřizovatelů kliniky jednají s poslanci nově zvoleného parlamentu a píší do poslancům další důkazy o porušování zákonů, jednají např. v září 2010 s ředitelkou kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) a poradkyní předsedkyně parlamentu Miroslavy Němcové (ODS), v průběhu léta a podzimu s poslankyní nového parlamentu, lékařkou Jitkou Chalánkovou(TOP 09)a na podzim a v zimě 2010/2011 s předsedkyní ústavněprávního výboru Karolinou Peake (VV)a poslankyní Dagmar Navrátilovou (VV). Žádají podporu okamžitého zastavení zneužívání policie, navrácení zcizeného léčivého konopí nebo úhradu škody, řešení porušování českých a evropských zákonů a zastavení nezákonného jednání státních orgánů s fondy Evropské unie. Přestože místopředsedkyně vlády a právnička 13

14 Karolina Peake (VV) a poslankyně Dagmar Navrátilová (VV) před řadou svědků v parlamentu v lednu 2011 slibují zástupcům tří nevládních organizací, které založily Edukativní konopnou kliniku, okamžitě zastavit zneužívání policie a napravit právní pochybení s evropskými zákony, vůbec nic pro toto neučinily. Naopak na základě opakovaných marných urgencí a dotazů - po úmrtí onkologicky nemocného Petra Ladislava Kodyma (duben 2011)a Olgy Novotné (květen 2011) podávávají na konci května 2011 Karolina Peake a Dagmar Navrátilová na Dušana Dvořáka trestní oznámení za vyhrožování, neboť tento píše poslankyním formou SMS apely ( výhrůžky, zda chtějí umřít jako nemocní lidé, že je může ubitím konopnou palicí).dušan Dvořák je v červnu 2011 policií opětovně obviněn. Trestnou činnost a zločiny politiků na občanech a rozpočtech však státní zastupitelství odmítá předat polici vyšetřovat. 11. září 2010 je v Praze na Žižkově slavnostně otevřeno mezinárodní vědeckovýzkumné pracoviště Edukativní konopná klinika s pěti odbornými pracovišti. Mezi prvními zahraničními hosty jsou v říjnu 2010 odborníci jako Olga Ivsin a Jack Cole (USA) a Fredrick Polak (Holandsko). 28. října je v Holiči (Slovensko) podepsána Česko-Slovenská deklarace práv občanů Evropy zástupců nevládních organizací obou zemí, lékařka Jana Budařová za Českou republiku, studentka architektury Zuzana Mosná za Slovenskou republiku, za evropskou asociaci ENCOD František Písařík. Vlády a parlamenty obou zemí deklaraci ignorují, přestože upozorňuje na závažná porušování lidských práv a zákonů a ohrožení veřejných rozpočtů. Zástupci Centra adiktologie Lékařské fakulty UK odmítají v říjnu 2010 vpustit na mezinárodní konferenci v Praze pracovníky Edukativní konopné kliniky a zpravodaje Open Royal Academy. Na osobní intervenci pražské protidrogové koordinátory Niny Janyškové a prezidenta konference, pražského primátora Pavla Béma (ODS) jsou vpuštěni. Pracovníci Edukativní kliniky předkládají českým i zahraničním odborníkům žádost o změnu textu Pražské deklarace a žádají o apel na zrušení úmluvy OSN adresovanou občanům a politikům. Prezident a výkonný výbor konference změny textu deklarace nepřijímají, přestože je téma důsledky prohibice hlavním panelovým i kuloárním tématem. 10. října 2010 vyhlašuje na Karnevalu Bořivojky odborná společnost Konopí je lék, o.s. Manifest konopné revoluce a vyzývá občany aplikovat článek 23 ústavního zákona o právu občanů na odpor. Na výročí studentského protestu 17.listopadu probíhají zejména v Olomouci a Praze před parlamentem a na Pražském Hradě akce na podporu Revoluce s kytkou v ruce, akci v Olomouci zahajuje primátor Martin Novotný (ODS). Primátor Olomouce napsal v září 2010 na obranu manželů Dvořákových svědectví prostějovskému soudu o 14

15 spolupráci Olomoučana, Dušana Dvořáka s Univerzitou Palackého vedoucí k prospěchu pro občany. V průběhu podzimu jsou pořádány první veletrhy zaměřené rovněž na produkci léčivého konopí a osvětu vědeckých objevů a léčby Cannabis v Olomouci (Natur for Life) a Praze (Cannafest, pražskému veletrhu předchází jako první veletrh Cannabizz). Na reprezentativním veletrhu Cannafest na holešovickém výstavišti přednáší řada zahraničních odborníků. O Cannafestu natáčí Česká televize zdařilý dokument (vysíláno v lednu 2011). Poprvé je veřejně na veletrhu prostřednictvím pracovníků Edukativní konopné kliniky nemocným k dispozici léčivé konopí a jeho produkty, prezentována vaporice květu apod., policie nezasahuje. Na Cannafestu je domácími a zahraničními vystavovateli mj. prezentována konopná zmrzlina, pivo, čokoláda stejně jako vaporizery určené v Holandsku do penzionů pro seniory a do nemocnic. Cannafest je profesionální produkcí celé akce přijat širokou veřejností a velmi přispívá k široké osvětě Cannabis u odborné a laické veřejnosti Aliance nevládních organizací a soukromých společností odpovědného pěstování léčivého konopí KonopÁr občany prostřednictvím kampaně Já jsem osel, ty jsi osel? informuje a na zákonech dokládá, že občané mohou pěstovat Cannabis bez povolení státních orgánů až na ploše do 100 m2. Česká televize v lednu 2011 zveřejňuje příspěvek o zasílání konopných semen společností Legalizace. V srpnu 2011 se při prezentaci farmaceutické petice Léčebné konopí předsedkyně Legalizace a členka petičního výboru Hana Gabrielová od této akce na pomoc nemocným distancuje, členové petičního výboru sdělují, že s rozesíláním semen nemají nic společného! Poslankyně Kristýna Kočí (VV) na konci ledna 2011 zveřejňuje projekt dovozu marihuany ze zahraničí Marihuana do lékáren. Následně je vyloučena z VV a na veřejnost unikají nahrávky jednání poslankyně Kristýny Kočí s členy VV včetně sdělení o 120 milionech korun na novou politickou stranu. Podle nedoložených důkazů to byla údajně policie, kdo zakázal v březnu 2011 vědci Pavlu Tomíčkovi z Kriminalistického ústavu PČR testování analýz kanabinoidů při kontrolních a srovnávacích analýzách léčivých genetik Cannabis odborné společností Konopí je lék,o.s. pro mezinárodní vědeckovýzkumný projekt. Edukativní konopná klinika se v době jednání OSN ve Vídni v březnu 2011 obrací na světovou veřejnost s žádostí o podporu Call for Solidarity a zahajuje ve spolupráci s Fórem dárců sbírkovou kampaň dárcovských SMS DMS ROK ALF. Sbírka dárcovských SMS má v průběhu roku rekord necelých 5 tisíc korun za měsíc, náklady kliniky a výzkum Konopí je lék jsou zhruba stonásobně vyšší. Bez zajištění 15

16 soukromými dary členů nevládních organizací a práce dobrovolníků by byl výzkum nerealizovatelný! Grant Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové v dubnu 2011 na výzkum léčby rakoviny fytokanabinoidy není ani ve výši měsíčního nájmu kliniky. Sociální výbor parlamentu - reprezentovaný v zápise z jednání poslanci Věcí veřejných Martinem Vackem a Dagmar Navrátilovou - bere v dubnu 2011 na vědomí (!?) zprávu a prezentovaná osobní svědectví pracovníků Edukativní konopné kliniky o důsledcích zneužívání policie na nemocných a letitém odmítání přidělení policejní ochrany, nefunkčnosti kontrolních mechanismů státních orgánů, státních zastupitelství apod. a negativních dopadech zneužívání evropského a českého práva na občanech a rozpočetech EU. Edukativní konopná klinika se v dunu 2011 po dvanácté obrací na vládu a premiéra a zmocněnkyni pro lidská práva Moniku Šimůnkovou se sděleními o vážných zločinech páchaných na nevinných lidech a žádostí o zastavení zneužívání policie! V dubnu 2011 je filmový dokument věnovaný manželům Dvořákovým Konopné pašije (střih Štěpán Nepraš, kamera a režie Oliver Morgenstern Malina) ve finále plzeňského festivalu. Film dokládá brutální zneužívání policie na onkologicky nemocných lidech, cannabisterapeutech, vědcích, pěstitelích, lékařích apod., mj. na Petru Ladislavu Kodymovi a Olze Novotné, kteří na následky dlouhodobých útrap ze státní zdravotnické péče za podpory policie zemřeli. Na festivalové premiéře hovoří básník Ivan Martin Jirous, který byl svědkem druhé násilné likvidace výzkumnické farmy léčivého konopí v Ospělově v srpnu 2010 po Noci básníků. Úřad vlády a ministerstva vlády ČR v květnu 2011 potvrzují, že bez souhlasu MZ ČR nevydají odborné společnosti Konopí je lék,o.s., Edukativní konopné klinice nebo Dušanu Dvořákovi povolení k transportu a dovozu léčivých genetik od španělských partnerů mezinárodního výzkumu Konopí je lék ani v případech vážně nemocných občanů. MZ ČR znalosti expertů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. neuznává a registraci společnosti k vědeckovýzkumné činnosti u ČR v roce 2008 považuje za bezpředmětnou. Úředníci MZ ČR před veřejností zaměňují léčivé konopí za marihuanu, Sativex, Marinol, Dronabinol a podobné neúčinné farmaceutické zboží! Odborníci a bývali světoví politici v poradním orgánu při OSN vyzývají v květnu 2011 k okamžitému ukončení Války proti drogám/války proti občanům a žádají legalizaci Cannabis. K výzvě OSN se připojuje premiér Petr Nečas, skutky však dokládá pravý opak! Premiér Petr Nečas na konci května 2011 opakovaně vyhrožuje občanům a odborníkům vězením a desetimilionových pokutami, pokud budou pěstovat léčivé odrůdy Cannabis a nebudou si kupovat Sativex a podobné předražené neúčinné zboží! 16

17 Ministr školství Josef Dobeš (VV) zakazuje v červnu 2011 Edukativní konopné klinice akreditaci vzdělácího programu pro lékaře a pěstitele léčivého konopí podané a následně řešené formou správního řízení od roku 2010! Rozhodnutí je opřeno o nepravdivé údaje. V červnu 2011 je na webových stránkách Edukativní konopné kliniky zveřejněna právní argumentace dovolání Dušana Dvořáka k Nejvyššímu soudu, která je předána s ohledem na porušení evropského práva Evropské komisi v Praze. Dušan Dvořák podává v červenci opakovanou žádost prostějovskému soudu o zajištění policejní ochrany výzkumnické farmy v Ospělově. V srpnu 2011 prostějovská policie se souhlasem prostějovského soudu a na příkaz státního zastupitelství v rozporu se zákony potřetí na anonymní udání likviduje výzkumnickou farmu léčivého konopí v Ospělově bez jediného důkazu o spáchané škodě, podstatě trestného činu! Naopak prostějovskému soudu a polici a státnímu zastupitelství bylo opakovaně doloženo lékaři (v květnu 2011 soudním znalcem a lékařem Radkem Matlachem), jaké těžké zločiny právě prostějovské orgány občanům napáchaly a bylo doloženo vědomé a opakované porušování řady zákonů na občanech 5 zemí zapojených do výzkumu Konopí je lék, na jejich zdraví a životě, cti, právech, důstojnosti a nemalých majetcích soukromých a rozpočtech veřejných. Současně bylo již třetí rok marně žádáno soudem vysvětlit, kam se prostějovské policii a státnímu zastupitelství ztratilo skoro 300 kilo zelené sušiny léčivého konopí (cca kg. květu)z úrody v roce 2009 v Ospělově. Prostějovský soud rovněž v květnu 2011 obdržel kopie všech smluvních objednávek občanů k výsadbě léčivých genetik Cannabis, přesto vydal svolení ke třetímu zničení Cannabis v Ospělově policií a druhé obžalobě! V průběhu roku 2011 je opětovně náchodskými orgány činnými v trestním řízení zdravotně poškozována, haněna, okrádána a vyšetřována, vláčena k soudnímu řízení Maria Brodská (61), která byla již v lednu 2008 plně za tu stejnou věc osvobozena ve vině a trestu u Nevyššího soudu! Náchodský soudce Václav Krejčík, který obžalobu nepřijal a již potřetí za posledních pět let Marii Brodskou zbavil obvinění za držení a užívání omamných látek, když si pěstovala a zpracovávala konopí na konopnou mast, kterou si z vládní Marihuany do lékáren nemocní nikdy neudělají, řekl : "Divím se policii a státnímu zastupitelství, že plýtvá silami na věc, která není a nemůže být trestným činem." Přes půlroční apely veřejnosti je otec dvou malých dětí Miloslav Tetour bez důkazu jakékoliv škody od 18. května 2011 do 28.října 2011, kdy byla zpráva EU uzavřena, stále ve vazební věznici v Českých Budějovicích. 17

18 Marihuana do lékáren Kriminalizace občanů nyní pod marketingovým heslem farmaceutické petice Léčebné konopí - pokračuje Dle sdělení epidemiologa a akademika Centra adiktologie LF UK Tomáše Zábranského (spolupracovníka Ivana Langera - ODS), osobně ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) zajišťuje zařazení Cannabis herba (květ), C. resina (pryskyřice) a C. tinctura na seznam neregistrovaných léčivých látek Státního ústavu pro kontrolu léčiv ČR. Vědecké pracoviště Centrum adiktologie LF UK získává grant Global Drug Policy Programme a Foundation Open Society Institute George Sorose mj. na sledování vývoje cen marihuany a tržních vzorců producentů a spotřebitelů v letech Řešitelem grantu je akademik Tomáš Zábranský. V roce 2011 je George Soros jedním z největších investorů do farmaceutických společností s produkty Cannabis, resp. do zemědělsko-průmyslové společnosti Monsanto. Monsanto světu přineslo např. Agent Orange (látka používaná k defoliaci lesů během války ve Vietnamu), Glyfosfát (používaný na postřiky kokových a konopných polí v Kolumbii, Mexiku a Maroku) nebo tzv. Terminator Seeds (z nichž rostou rostliny, jejichž semínka jsou sterilní, takže pěstitel musí pokaždé kupovat nové osivo) nebo tzv. Traitor Seeds (z nichž rostou nemocné rostliny, které lze vyléčit pouze výrobky firmy Monsanto). V posledních letech Monsanto začalo spolupracovat s farmaceutickými společnostmi jako např. Bayer a GW Pharmaceutical (Sativex). Kvůli kombinaci chamtivosti a technologií genetické modifikace mohou společnosti jako Monsanto znamenat pro občany světa nepříjemnou hrozbu, pokud by se jim podařilo získat kontrolu nad trhem s konopím Na základě přepisu (!?) je Státním ústavem pro kontrolu léčiv do Českého lékopisu zaveden Dronabinol (THC) Lékař Pavel Kubů pracující u zahraniční firmy na elektronizaci nemocnic (2011 jeden z členů výboru farmaceutické petice Léčebné konopí ) oznamuje Dušanu Dvořákovi, že se dozvěděl, že si na diskreditaci Dušana Dvořáka najala KDU-ČSL (TOP 09?) píár agenturu. Bližší údaje nezná Ivan Langer (ODS) jako ministr vnitra za Evropskou unii (Česká republika předsedala EU) podpořil na březnovém jednání OSN ve Vídni přijetí desetileté protidrogové strategie OSN, která zcela popírala závěry výročních zpráv OSN dokládající destruktivní roli prohibice na celou společnost. Desetiletá strategie OSN popřela i to málo humanistických principů, které obsahovala předchozí desetiletá strategie, např. program podpory veřejného zdraví a minimalizace rizik (harm reduction). 18

19 2009 Parlament schvaluje Trestní zákoník, který poprvé v dějinách české legislativy zakazuje pěstovat Cannabis! Na tiskové konferenci k drogovým paragrafům vystupují a vydávají společné prohlášení policisté z Národní protidrogové centrály a lékaři z Centra adiktologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a sdělují veřejnosti, že je zakázáno pěstovat Cannabis, ale dealeři drog se nedopustí trestného činu, pokud budou mít u sebe při prodeji na ulici pouze do 15 gramů marihuany, což bude od ledna roku 2010 kvalifikováno pouze jako přestupek. Redaktor Reflexu Jiří Doležal pořádá v Praze v Roxy oslavnou párty Už nejsme zločinci a ČTK vypouští do světa nepravdivou tiskovou zprávu, že Česká republika legalizovala Cannabis Olomoucký poslanec Ivan Langer (ODS)na půdě parlamentu pořádá v dubnu 2010 s Centrem adiktologie LF UK mezinárodní seminář o léčbě Cannabis, který se zaměřuje na legislativní řešení výhodné pro farmaceutické a drogové mafie, tragické pro znalé a svéprávné občany, kteří jsou nadále kriminalizováni jako zločinci V Olomouci je na podzim 2010 na Univerzitě Palackého za prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie otevřeno na přírodovědecké fakultě vědecké centrum V březnu 2011 je parlamentem na základě návrhu poslaneckého a vládního návrhu (ODS TOP 09 a VV) přijata novela Zákona o návykových látkách a je zakázáno pěstování netoxické léčivky Šalvěje divotvorné Britská velvyslankyně v České republice Sian MacLeod přijíždí v březnu 2011 na návštěvu do Olomouce bez medializace návštěvy. Jedná mj. s primátorem Martinem Novotným (ODS) V dubnu 2011 registruje Státní ústav pro kontrolu léčiv konopný spray britské farmaceutické firmy GW Pharmaceutical Sativex. Konopný lék Sativex s poměrem kanabinoidů CBD a THC v poměru cca 50:50 je pravděpodobně už od roku 2006 testován na nemocných v České republice bez jakékoliv širší osvěty a odborné a laické publicity a osvěty. Sativex je určen nemocným s neuropatickou bolestí u roztroušené sklerózy, v USA dnes rovněž používaný při léčbě rakoviny. Nejen odborníci Edukativní konopné kliniky, ale babky bylinářky z Podkrkonoší a chlapi na Lazech na Slovensku poskytují v České a Slovenské republice nemocným mnohonásobně léčivější a pro celou společnost včetně nemocných levnější produkci léčivého konopí! Nejlepšími pěstiteli a šlechtiteli léčivých genetik Cannabis jsou pak mnohdy chronicky nemocní lidé, neboť vědci a výzkumníci, především pak nemocní a senioři jsou kriminalizováni! 2011 V květnu 2011 získává v Olomouci na Palackého univerzitě Ondřej Lumír Hanuš čestný doktorát za objevy léčivých kanabinoidů a hlavní líčení druhé obžaloby ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka je stanoveno na 19

20 31. května Po doložení řady důkazů včetně těžkého ublížení na zdraví u Dušana Dvořáka a jeho manželky Radomíry Dvořákové je druhý termín hlavního stání před prostějovským soudem 18. října 2011 soudem odloženo na neurčito května 2011 Dušan Dvořák a lékařky Irina Huberňáková, Věra Kruková a Jana Budařová prezentují společně s mezinárodním týmem vědeckých pracovníků Edukativní konopné kliniky vedených lékařem a soudním znalcem Radkem Matlachem první česko-slovenskou lékařskou kazuistiku úspěšně léčby tzv. diabetické nohy po konopné masti z ospělovského konopí s vaporizací květu pěstírny Edukativní konopné kliniky a díky tomu zastavení sepse a zabránění navrhované amputace dolních končetin (odbouráno užívání psychofarmak - antidepresiva). Dále kazuistiku úspěšné léčby Parkinsonovy choroby dle zveřejněné receptury Konopné apatyky královny koloběžky první konopným práškem ze zelené sušiny ospělovského konopí. Dále rovněž úspěšnou léčbu astmatu, leč s ohledem na přísné zákony Slovenské republiky a zveřejnění jména slovenského kolegy lékaře a lékařky nepublikovatelnou, pouze diskutovanou s posluchači V červnu 2011 je schválen vládní návrh, který umožňuje policistům zabavit i v nepatrné množství drog, které nenaplňuje podstatu trestného činu, ale jen přestupku V srpnu 2011 spolupracující lékaři Ivana Langera (ODS) z Lékařské fakulty UK za podpory Legalizace a veřejnoprávní České televize zveřejňují petici Léčebné konopí a předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová (ODS), která v předchozích letech obdržela stovky protestních dopisů od odborníků a vážně nemocných spoluobčanů a rodin nemocných a mlčela, náhle prohlašuje Už ani den utrpení nemocných. Nevládní organizace Legalizace v letech odmítá podpořit petice cannabisterapeutů, lékařů a vědců žádající dodržování zákonů a zákonné právo občanů pěstovat konopí, na tiskové konferenci k petici Léčebné konopí v srpnu 2011 předsedkyně Legalizace Hana Gabrielová popírá poslaní nevládní organizace Legalizace a spojitost s distribuci semen Cannabis nemocným a seniorům. Legalizace podporuje akci Marihuana do lékáren, která nadále kriminalizuje vzdělané a svéprávné občany! V září 2011 je ustanovena vládní komise bez účasti jediného odborníka s praxí v pěstování zpracování a podávání Cannabis nemocným! Komisi vede akademik Zima, děkan LF UK. V září 2011 ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) po 11 letech žádostí a správních řízení zamítá odborné společností Konopí je lék,o.s. vydání povolení k pěstování Cannabis pro zdravotnický systém a lékárny, pro vědu a výzkum, pro nemocné. Současně v České republice kromě odborné společnosti Konopí je lék,o.s. nemá žádná společnost registraci ke zpracování a tvorbě standardů dobré praxe léčby Cannabis (od roku 2008!) Ministerstvo zdravotnictví 20

Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference.

Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference. Vážený pane prezidente. Obracím se na Vás s laskavou žádostí ve třech níže uvedených věcech. Dovolte úvodem kontext a reference. Rada hlavního města Prahy schválila 11. května 2010 dar 1,1 milionu korun

Více

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou

Čtěte více na straně 3. moci ve věci legislativního návrhu předloženého skupinou #28 2012 Láska Jana Kabelíka a Konopí : Význam osoby Jana Kabelíka má několik aspektů. Jednak jsou to nepopíratelné výsledky práce tohoto vědce, s čímž souvisí jeho zápal a výdrž, ale také události uplynulého

Více

Cannabis is The Cure. Medical Cannabis Conference www.medical-cannabis-conference.com Prague 2015

Cannabis is The Cure. Medical Cannabis Conference www.medical-cannabis-conference.com Prague 2015 Cannabis is The Cure Etapy a výstupy výzkumu (1994 2015) Zpráva investorům, mecenášům, filantropům, dobrovolníkům, kolegům a přátelům mezinárodního právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu

Více

aneb vědce Lumíra Hanuše, lékaře Pavla Kubů nebo psychoterapeuta

aneb vědce Lumíra Hanuše, lékaře Pavla Kubů nebo psychoterapeuta #23 2011 PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ: My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí chorobami, u kterých je konopí považováno za účinnou nebo dokonce

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 ROČNÍK 17 V TOMTO ČÍSLE: Více přesčasů = riziko pochybení Jaký je stav a co trápí české zdravotnictví? Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP České republiky stále klesá

Více

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte

Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte Druhá periodická zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (za období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1999) I. OBECNÁ OPATŘENÍ V RÁMCI IMPLEMENTACE A. Úvod 1.

Více

Joanne Csete. Hledání rovnováhy. Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Joanne Csete. Hledání rovnováhy. Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 18 Joanne Csete Hledání rovnováhy Koncepce protidrogové politiky v České republice NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Hledání rovnováhy Koncepce protidrogové politiky v České

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 25. června 2015 2 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí

Více

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012

ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 ZPRÁVA O LIDSKÝCH PRÁVECH V ČESKÉ REPUBLICE PRO ROK 2012 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií. Zákonodárná moc je dána dvoukomorovému parlamentu, který tvoří poslanecká

Více

Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika

Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Zpráva o dodržování lidských práv za rok 2009: Česká republika 11. března 2010 Česká republika je zemí s pluralitní parlamentní demokracií, která

Více

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti Ministerstvo zahraničí USA ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZA ROK 2011: ČESKÁ REPUBLIKA 24. května 2012 ČESKÁ REPUBLIKA 2 OFICIÁLNÍ SOUHRN Česká republika

Více

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost

Jak pomáhá konopí V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA #32. nezávislý nestranný legální. Jmenuji se Martina, je mi 47 let a jsem tvor poměrně dost #32 2012 OPRAVDU SE MUSÍME INSPIROVAT... Legislativní proces směřující k legalizaci léčebného konopí pod patronací státu jde do fi nále. V pátek 26. října byly poslancům doručeny pozměňovací a jiné návrhy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 2005.qxd 26.10.2006 10:08 StrÆnka 1 05 Výroční zpráva za rok 2005 2005.qxd 26.10.2006 10:10 StrÆnka 2 12 5»Pro aktuální informace o našich projektech a aktivitách navštivte www.iure.org; www.bigbrotherawards.cz;

Více

Právní poradna SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla. www.miroslavantl.cz

Právní poradna SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla. www.miroslavantl.cz Rozhovor nad novým trestním zákoníkem Právní poradna 2009 Jak řešit předlužení? SENÁTORSKÝ První peníze z Fondu rozděleny ZPRAVODAJ JUDr. Miroslava Antla NOVOROČNÍ PŘÁNÍ Vážení a milí spoluobčané, přichází

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

1. Celospolečenská atmosféra

1. Celospolečenská atmosféra Zpráva o korupci v ČR za rok 2013 Zuzana Pochmanová 2014 Cílem této zprávy je poskytnout ucelený přehled o postupech politické reprezentace, příslušných státních úřadů, soudů i občanské společnosti v boji

Více

Rozloučení s panem profesorem Jesenským

Rozloučení s panem profesorem Jesenským číslo 03 2009 10. ročník Rozloučení s panem profesorem Jesenským Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností. Základním cílem její činnosti je obhajoba, prosazování

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Václav Klaus. Život do roku 1989

Václav Klaus. Život do roku 1989 Václav Klaus *19. června 1941, Praha je druhý prezident České republiky. V minulosti působil jako bankovní úředník a prognostik, po listopadu 1989 se stal ministrem financí ČSSR ve vládách národního porozumění

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ

EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ EVROPSKÉ CENTRUM PRO LIGA GENDER PRÁVA ROMŮ LIDSKÝCH PRÁV STUDIES SPOLEČNÁ STÍNOVÁ ZPRÁVA O ČESKÉ REPUBLICE PRO VÝBOR OSN PRO ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 18 ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více