MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, Ostrava *KUMSX00WEH6C* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK /2011 Sp. zn.: KŘ/18440/2011/Lel V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor kancelář ředitele krajského úřadu Telefon: Fax: Datum: Dle rozdělovníku Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce pod označením Moravskoslezský geocaching Zadavatel obdržel dotazy k písemné výzvě veřejné zakázky malého rozsahu Moravskoslezský geocaching. Znění dotazů i odpovědi na ně Vám zasíláme níže. Dotaz č. 1: V tabulce pro podrobný rozpis ceny je jako první položka pro rok 2011 uvedena činnost zpracování mapy míst (Příloha písemné výzvy č. 1. Obchodní podmínky, příloha č. 3 Podrobný rozpis ceny, rok 2011, bod 1.). Znamenalo by to tedy, že již v prvním roce musí zhotovitel vypracovat listing ke každé plánované cachi, přestože realizace této cache by mohla být provedena až např. ke konci roku Počet kusů zhotovených a umístěných schránek je pro rok 2011 padesát, pro rok 2012 také padesát. Je tedy možné položku o zhotovení mapy míst rozdělit tak, aby činnost korespondovala s postupným zhotovením cachí? Zadavatel uvážil vhodnost svého požadavku na kompletního zpracování mapy míst pro všechny požadované keše a rozhodl o upřesnění tohoto požadavku. Zadavatel tímto rozhodnutím nahrazuje původní znění přílohy písemné výzvy č. 1 Obchodní podmínky následujícím zněním (veškeré změny jsou označeny červeně):

2 - čl. VII Platební a fakturační podmínky, odst. 1 písmeno a) a b) a) Rok 2011 a) nastavení pravidel hry, zpracování mapy míst část č. 1 + část č. 2:..částka vč. DPH, b) vytvoření loga GEO MSK, kompletní výroba webových stránek GEO MSK:..částka vč. DPH, c) výroba 50 ks schránek:..částka vč. DPH, d) výroba ks CWG:..částka vč. DPH, e) výroba ks reklamních předmětů:..částka vč. DPH, f) vytvoření.. ks informačních letáků:..částka vč. DPH g) výroba a distribuce ks pasů a 100 ks razítek:..částka vč. DPH h) zajištění zimního eventu:..částka vč. DPH i) služby spojené s kontrolou schránek, :..částka vč. DPH b) Rok 2012 a) výroba 50 ks schránek + 1 earth cache:..částka vč. DPH, b) výroba. ks CWG:..částka vč. DPH c) výroba. ks reklamních předmětů:..částka vč. DPH d) vytvoření.. ks informačních letáků:..částka vč. DPH e) zajištění letního eventu:..částka vč. DPH f) zajištění zimního eventu :..částka vč. DPH g) služby spojené s kontrolou schránek, :..částka vč. DPH h) zpracování mapy míst část č. 3:..částka vč. DPH, - příloha č. 1 Specifikace díla, část označená Organizační zajištění hry ze strany realizátora dále vyžaduje, bod 4 Zpracování mapy míst pro GEO MSK 4. Zpracování mapy míst pro GEO MSK 1. část vyhledání vhodného umístění v lokalitě MSK, studium regionální problematiky pro 100 ks schránek - mapa míst bude uchazečem zpracována v nabídce. - 2.část pro 50 ks keší do konce roku 2011: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení - 3. část pro 50 keší do konce roku 2012: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení Možná spolupráce s MSK při zajištění umístění keší v některých lokalitách a soukromých objektech (možnost oficiálního oslovení subjektu Moravskoslezským krajem). - příloha č. 3 Podrobný rozpis ceny, část označená rok 2011 a rok 2012 (v Kč) Aktivita Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH Rok nastavení pravidel hry (vč. schválení na oficiálních stránkách geocaching) a zpracování mapy míst část č. 1 + část č. 2 (vč. vytipování míst pro různé typy a druhy schránek a keší) 2/5

3 2. vytvoření jednotného loga pro GEO MSK a kompletní výroba webových stránek pro geocaching 3. výroba 50 ks schránek (vč. jejich umístění a naplnění) 4. výroba.* ks CWG (vč. jejich 5. výroba.* ks reklamních předmětů (vč. jejich 6. vytvoření.* ks informačních letáků (vč. jejich 7. výroba a distribuce ks pasů a 100 ks razítek (vč. jejich 8. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři 9. služby spojené s kontrolou schránek, Rok výroba 50 ks schránek (vč. jejich umístění a naplnění) + 1 eart cache 2. výroba.* ks CWG (vč. jejich 3. výroba.* ks reklamních předmětů (vč. jejich 4. vytvoření.* ks informačních letáků (vč. jejich 5. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři 6. zajištění zimního eventu (vč. cen pro první tři 7. služby spojené s kontrolou schránek, 8. zpracování mapy míst část č. 3 Rok výroba.* ks CWG (vč. jejich 2. výroba.* ks reklamních předmětů (vč. jejich 3. vytvoření.* ks informačních letáků (vč. jejich 4. zajištění letního eventu (vč. cen pro první tři 3/5

4 5. služby spojené s kontrolou schránek, CELKEM * zhotovitel na základě svých zkušeností doporučí konkrétní počty kusů pro jednotlivé roky konání hry, celkové množství je součástí specifikace Zadavatel současně na základě výše uvedeného rozhodnutí nahrazuje původní znění přílohy písemné výzvy č. 2 Specifikace čl. III. Organizační zajištění hry ze strany realizátora dále vyžaduje, odst. 4 Zpracování mapy míst pro GEO MSK následujícím zněním (Veškeré změny jsou označeny červeně): 4. Zpracování mapy míst pro GEO MSK 1. část vyhledání vhodného umístění v lokalitě MSK, studium regionální problematiky pro 100 ks schránek - mapa míst bude uchazečem zpracována v nabídce. - 2.část pro 50 ks keší do konce roku 2011: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení - 3. část pro 50 keší do konce roku 2012: zpracování působivého listingu (popis keší, legend, okolí), uložení Možná spolupráce s MSK při zajištění umístění keší v některých lokalitách a soukromých objektech (možnost oficiálního oslovení subjektu Moravskoslezským krajem). Dotaz č. 2: Jakým způsobem bude probíhat proplácení faktury za služby spojené s kontrolováním schránek, distribucí předmětů, CWG a aktualizací informací na webu? Znamená to, že pokud je v nabídkové ceně položka za tyto služby uvedena v rámci celého roku, vyúčtování bude probíhat na konci daného roku pro souhrnnou částku? Je možno tyto služby fakturovat měsíčně? Úhrada ceny za řádně provedenou a převzatou část díla bude fakturována dle charakteru části díla a to po dokončení jednotlivé ucelené části díla v příslušném roce (dle rozpisu uvedeného v příloze písemné výzvy č. 1 obchodní podmínky čl. VII odst. 1) a nebo na konci celého období (příslušného roku). Dotaz č. 3: V dokumentaci k pořádání pravidelných setkání nesedí podmínky pro hodnocení hráčů. V jedné pasáži je uvedeno, že výhra hodnotných cen nesmí být podmíněna největším počtem nalezených cachí v co nejkratším čase. Zároveň je však uvedeno, že hra má být rozdělena na 4 kola a je doporučeno bodové hodnocení cachí. Pouze ten hráč, který splní podmínky (takže zřejmě nasbírá určitý počet bodů v určitém čase, aby stihl účast v prvním kole) může na eventu být vylosován jako výherce hodnotné ceny. Je možno přijít s jiným návrhem řešení, za jakých podmínek hráče na eventu odměnit cenami? Dle ustanovení přílohy písemné výzvy č. 2 Specifikace zadavatel požaduje umožnění výhry co nejširšímu okruhu hráčů (tedy smyslem nastavení pravidel by neměla být např. odměna nejrychlejšímu nálezci za co největší počet keší) při současném stanovení minimálních požadavků např. v podobě minimálního počtu nalezených schránek Moravskoslezského geocachingu. Při zachování výše uvedeného požadavku je návrh pravidel ponechán na úvaze uchazeče. 4/5

5 Dotaz č. 4: Podle pravidel společnosti Groundspeak, Inc již není možno zakládat earth cache. Je možno tuto cache nahradit cachí typu Letterbox? Zadavatel obdržel dne upřesnění dotazu v následujícím znění: Zasílám specifikaci dotazu ohledně založení earth cache. S kolegy jsme hledali zdroje informací a zakládat tyto cache sice nakonec možné je, jde však o to, že se pravidla pro zakládání earthcachí značně ztížila a hrozí neschválení listingu (už jsme se s tím v nedávné době setkali). Zde je odkaz na česká pravidla Problémem může být také to, že od již nesmí být vyžadován foto log jako důkaz návštěvy daného místa a je tedy obtížnější kontrola toho, zda na daném místě hráč skutečně byl. Bylo by možné domluvit se tak, že by v případě neschválení cache byla nahrazena typem letterbox? Požadavek zadavatele na založení 1 ks earth cache dle přílohy písemné výzvy č. 2 Specifikace čl. II. Předmět zakázky odst. 5 bod c) je plněním možným, tedy tento typ keší je možné zakládat. V případě neschválení earthcache bude přiměřeně použit postup dle ustanovení přílohy písemné výzvy č. 1 Obchodní podmínky čl. VIII. provádění díla odst. 3. S pozdravem Po dobu nepřítomnosti zastoupen Ing. Pavlem Kowalskim, v. r. vedoucím personálního oddělení Ing. Leo Nevřela vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu Přílohy: Příloha č. 1 - Obchodní podmínky (v souladu s dodatečnými informacemi č. 1 a č. 2) Příloha č. 2 Specifikace (v souladu s dodatečnými informacemi č. 1 a č. 2) 5/5

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GKJA9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 20199/2015 Sp. zn.: KŘ/3704/2015/Roj 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Veronika Rójová Odbor. Odbor

Více

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách

Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování vizuální identity pro produkt S Jetíkem po českých horách Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky nedosahuje

Více

Brněnské komunikace a.s.

Brněnské komunikace a.s. Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 1a, 657 68 Brno, IČ: 60733098, DIČ: CZ60733098 Držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 Váš dopis zn: Ze dne: Naše zn: Vyřizuje: Tel.: 532

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ETH7R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 131779/2014 Sp. zn.: KŘ/27502/2014/Vil 091.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Jana Vilášková Odbor. Odbor

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009

Výzva k podání nabídky. Datum zveřejnění výzvy: 16. 3. 2009 Letiště Ostrava, a.s. Letiště Ostrava č.p. 401 742 51 Mošnov LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA, STROJE A ZAŘÍZENÍ II. STUDIE INOVACE ICT V RÁMCI PROJEKTU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRO SYSTÉM IT NA LETIŠTI LEOŠE

Více

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba

PORADENSTVÍ - sektor plynárenství. Druh plnění veřejné zakázky: služba Jihlava dne: 6.2.2015 Č.j. spisu: 0069812015-ERU Č.j.: 00698-112015-ERU Počet listů: 4 Počet příloh: 1/1 Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) 1. Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky 517 41, Kostelecké Horky 25 IČO:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více