Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové"

Transkript

1 ZŠ KUKLENY Hradec Králové Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové tel.: , fax: , Výroční zpráva

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální údaje 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Strategie prevence sociálně patologických jevů 8. Rozvojové a mezinárodní programy 9. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 10. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 13. Soutěže 14. Základní údaje o hospodaření školy 15. Výroční zpráva MŠ 16. Inspekční zpráva

3 1 Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198 adresa školy Pražská 198, Hradec Králové právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Pavel Hebelka zástupce ředitele:mgr.olga Šrámková, Mgr.Ondřej Fajfr kontakt tel.: fax: www: zskukleny.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové Kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola 52 dětí Základní škola 670 žáků 1.4 Místo poskytovaných služeb Školní družina 125 žáků Školní jídelna MŠ - výdejna neuvádí se Školní jídelna ZŠ neuvádí se 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,3 18,3 2. stupeň ZŠ ,1 11,6 Školní družina ,2 25,2 Školní výdej. MŠ x 52 x x Školní jídelna ZŠ x 260 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště odpovídající vyhovující, 2x PC učebna, 2x odborné učebny s interaktivní tabulí velká zahrada, menší hřiště

4 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj je standardně k dispozici pozemky vyhovující, dílny potřeba zlepšit téměř ve všech učebnách odpovídající dostačující, ale nutno doplňovat kompletní, stále obnovujeme na průměrné úrovni, ale modernizujeme stále doplňujeme, odpovídající kompletní rekonstrukce učebny fyziky varný kotel do školní jídelny nábytek do učebny chemie kompletní rekonstrukce třídy ŠD ozvučení sportovní haly Komentář: Materiálně-technické podmínky školy jsou na odpovídající úrovni. Škola se postupně modernizuje viz investiční rozvoj 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt předsedkyně: M. Trojanová: Údaje o občanském sdružení při škole Registrace , ministerstvo vnitra Zaměření návrhy a připomínky k provozu školy, finanční zdroj a pomoc škole v různých oblastech Kontakt předseda: J. Matějka: Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / roč ŠVP, ZŠ A MŠ, HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8.,9. ročník MŠ Pohádková školka 1.a 2. 3 Personální údaje 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (bez přepočtu na úvazek) Počet pracovníků celkem 55 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 4

5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Asistent pedagoga Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace 1 ředitel 1,0 VŠ Bi-Ch 2 zást.ředitele 1,0 VŠ D-Ov-Aj 3 zást.ředitele 1,0 VŠ r. 4 učitelka 1,0 VŠ r. 5 učitelka 1,0 VŠ r. 6 učitelka 1,0 VŠ r. 7 učitelka 1,0 VŠ r. 8 učitelka 1,0 VŠ r. 9 učitelka 1,0 VŠ r. 10 učitelka 1,0 VŠ r. 11 učitelka 1,0 VŠ r. 12 učitelka 1,0 VŠ r. 13 učitelka 1,0 VŠ Čj On 14 učitelka 1,0 VŠ Čj-On 15 učitelka 0,77 VŠ Tv-Nj 16 učitel 1,0 VŠ D-Ov 17 učitelka 1,0 VŠ F-M 18 učitel 0,36 VŠ M-Z 19 učitel 0,36 VŠ Tv-Čj 20 učitelka 1,0 VŠ M-Bi 21 učitelka 1,0 VŠ Vv-Čj 22 učitelka 1,0 VŠ M-D 23 učitelka 0,64 VŠ D-Rj 24 učitelka 1,0 VŠ Rv-Hv 25 učitelka 1,0 VŠ Hv-Nj 26 učitel 1,0 VŠ Ov-Bi 27 učitel 1,0 SŠ Aj-Ov 28 vych. ŠD 1,0 SŠ 29 vych. ŠD 0,96 SŠ 30 vych. ŠD 0,96 SŠ 31 vych. ŠD 0,50 VŠ 32 učitelka MŠ 1,0 SŠ 33 učitelka MŠ 1,0 SŠ 34 učitelka MŠ 1,0 SŠ 35 učitelka MŠ 1,0 SŠ 36 asis.pedagoga 0,50 VŠ 37 asis.pedagoga 0,62 SŠ 38 asis.pedagoga 0,63 VŠ

6 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 86,1 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 75,3 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Učitelé, kteří vyučují bez příslušné aprobace, dosahují výborných pedagogických výsledků. 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 ved. školní jídelny 1,0 2 kuchařka 1,0 3 kuchařka 1,0 4 pomocná kuchařka 1,0 5 pomocná kuchařka 1,0 6 pomocná kuchařka 0,5 7 uklízečka 0,25 8 uklízečka 0,85 9 uklízečka 0,95 10 uklízečka 0,95 11 uklízečka 0,95 12 uklízečka 0,95 13 školník 1,0 14 ekonom 1,0 15 školnice MŠ 0,6 16 kuchařka MŠ 0,65 17 uklízečka MŠ 0,6 18 topič 0,58 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů pro školní do prvních tříd rok2011/

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem 2 4 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Gymnáziá celkem - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 2 celkem 14 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 51 6 Celkem 57 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet vych. žáků školy (8. a 9. r.) gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na střední školství celkem víceletá ostatní celkem Komentář: V prvním kole přijímacích zkoušek bylo přijato 100% žáků. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

8 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků viz výpisy z PC Bakalář Přehled klasifikace a prospěchu k 4.čtvrtletí 2010/ dne Třída Chl Dív Celk PoŽK PoVy Nap DTU DŘŠ Ch2 Ch3 Neo PsV Pro Nep Ned osv odl neho 1A B roč A B roč A B 3.roč A B roč A B roč I.st A B roč A B roč A B roč A B roč II.st

9 Přehled klasifikace a prospěchu k 2.čtvrtletí 2010/ dne Třída Chl Dív Celk PoŽK PoVy Nap DTU DŘŠ Ch2 Ch3 Neo PsV Pro Nep Ned osv odl neho 1A B roč A B roč A B 3.roč A B roč A B roč I.st A B roč A B roč A B roč A B roč II.st

10 Seznam zkratek PoŽK - pochvala TU do ŽK Ch3-3. stupeň z chování Osv - osvobození z TV - neomluvené PoVy - pochvala ŘŠ na vysvědčení Neo hodiny Odl - odložená klas. - prospěl s NTU - napomenutí TU PsV vyznamenáním Neho - nehodnocen DTU - důtka TU Pro - prospěl DŘŠ - důtka ŘŠ Nep - neprospěl Ch2-2. stupeň z chování Ned - počet nedostatečných

11

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. pololetí , ,18 Počet neomluvených hodin na žáka 2. pololetí , ,23 Celkem ZŠ za I. a II. pololetí , ,41 Komentář Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení 6. roč 1 S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení 1. roč roč roč roč roč roč roč roč roč. 6 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy počet pracovníků cena Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků

13 Vzdělávání učitelů cizích jazyků Aj 5 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Školení ŘŠ ,00 Vedoucí MŠ ,00 Program vzdělávání Pedagogika a psychologie 2 Finanční gramotnost 3 Biologie 1 450,00 Prevence, diagnostika 1 400,00 Celkem ,00 Ostatní pracovníci školy Hygiena 4 250,00 Celkem 4 250,00 7 Strategie prevence sociálně patologických jevů Pravidelná spolupráce třídních učitelů, metodika prevence a vedení školy Účast na pravidelných setkáních metodiků prevence se zástupci kraje Absolvování seminářů a dalšího vzdělávání s tématikou prevence rizikového chování Spolupráce s Policií ČR - besedy ve třídách Kurz sebeobrany pro dívky z devátých tříd dvakrát ročně Zapojení školy do projektu Poznej svého souseda Spolupráce s Dominem, Návratem, oddělením soc. právní ochrany dětí Magistrátu HK Spolupráce s psychology PPP Využívání audiovizuálních pomůcek v hodinách RV, OV Zapojení žáků do kroužků ve škole široká nabídka Zapojení žáků do akcí pro veřejnost viz 12.1 Účast žáků ve sportovních, vědomostních a výtvarných soutěžích Soutěž školy ve sběru papíru Projekty Prevence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Společnou cestou ke zdravému klimatu školy Vytvoření pozice školního psychologa Partnery projektu o. s. Prostor Kolín Zlepšování soc. klimatu na základních školách i regionech Hradec Králové a Jičín

14 8 Rozvojové a mezinárodní programy Pobyt dětí z Polska Poznávání nezná hranic (financováno MMHK) Rozvojové programy z MŠMT (posílení mzdového rozpočtu) Realizace projektu Odborná učebna fyziky ČEZ ( ,- Kč) Podaná žádost EU peníze školám (ŠABLONY) 9 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Internet pro seniory Anglický jazyk pro rodiče žáků 10 Realizované projekty financované z cizích zdrojů (volnočasové aktivity) Adventní zpívání Vánoční koncert Mini-zoo Turnaj ve vybíjené Koncert ke Dni matek Den dětí Turnaj v minikopané 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 500,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 500,00 Kč 11 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ČMOS pravidelná spolupráce, porady s vedením školy, kolektivní smlouva, vnitřní předpis Statutární město Hradec Králové Plavecká škola Domino Návrat Pedagogicko psychologická poradna Úřad práce Dům dětí a mládeže Školská rada SRPŠ NIDV Pedagogické centrum FC Olympia kroužky, turnaje TJ Montas kroužky, badminton TJ Sokol Pražské Předměstí basketbal Spolupráce se základními školami soutěže Sponzoři dary na akce školy

15 PF HK studentské praxe Knihovna v Kuklenách besedy Besedy s Městskou policií Florbalové kluby působící v Hradci králové turnaje, půjčení vybavení (mantinely) Mozaika Prostor Psycholog ve škole 12 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 12.1 Významné akce školy pro veřejnost Kukleňáček setkání budoucích prvňáčků, rodičů s aktivitami ve škole Vánoční keramika pro rodiče Den otevřených dveří Vánoční výstava výrobků keramických a výtvarných kroužků Vánoční koncert Adventní zpívání Celostátní turnaj v kopané O pohár ZŠ Kukleny Internet pro seniory Koncert ke Dni matek Den dětí Sportovní dny v závěru školního roku Slavnostní rozloučení se školním rokem, vyřazení žáků devátých tříd Kroužky pro rodiče Aj Přednášky psychologa pro rodiče Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců 12.2 Významné akce pro žáky Kukleňáček setkávání budoucích prvňáčků ve školním prostředí Besedy s Městskou policií Besedy v místní knihovně Mikuláš pro děti Diskotéka pro I. stupeň Taneční soutěž Kuklenská STAR DANCE Turnaj ve florbale ročník Turnaj ve vybíjené družstva z Kratonoh, Praskačky, Stěžer, Kuklen Karneval pro I. stupeň Masopust Velikonoční turnaj basketbal chlapci 8., 9. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře Akce ke Dni Země Zájezdy LVVZ v Alpách, Legoland Německo, LVVZ v Krkonoších Skotsko poznávací zájezd EKO - programy Školy v přírodě IV.A, IV.B Nácvik sebeobrany dívek 9.ročník Turnaj o putovní pohár v kopané tříd (účast ZŠ Praskačka, ZŠ Kukleny, ZŠ Kratonohy) Projektové vyučování:

16 1.r. Podzim, Setkání s písmenkovou vílou, Umění kolem nás 2.r. Mikuláš, Nutrie v Kuklenském náhonu, Voda, Krtinka Krtek, Perníková chaloupka, Pohádky V. Čtvrtka, Mezinárodní Den zvířat, Šípková Růženka 3.r. HK město pod Bílou věží, S Krtečkem do kosmu, Pohádky B. Němcové 4.r. Čekání na Vánoce, Přírodní společenstva 5.r. Poznej své město Počet akcí: - pro veřejnost 15, pro žáky 36. Komentář U akcí průběžně probíhá prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova. 13 Soutěže 13.1 Účast školy v soutěžích I.stupeň počet žáků umístění Matematický korespondenční seminář 6 ž. zúčastnili se Matematická soutěž Klokan 2011 Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček 48 ž. Kateřina Herbstová 3.A 50 b Jan Grunseisen 3.A 49 b Tereza Píšová 3.B 47 b Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek 60 ž. Barbora Šepsová 5.B 87 b Zuzana Prouzová 4.A 86 b Dominik Vágner 4.B 79 b Se strážníkem ve městě výtvarná soutěž 15 ž. Martina Šupolová kat. 3. tříd 2. místo Andrea Lipavská kat. 4. tříd 1. místo Adéla Vodičková 2. místo Zvládnu všechno sám sloh + výtvarná práce 10 ž. Kateřina Herbstová, M. Stárková Můj kamarád Albatros 8 ž. M. Stárková 1. místo Výtvarná soutěž v rámci grantu EU 15 ž. II.stupeň

17 Spellingová soutěž republikové kolo Petr Kult 2. místo Rolland po show pěvecká soutěž 5 ž. Jiří Podroužek 1. kat. 2. místo Andrea Lipavská 2. kat. 1. místo Sabina Slavíková 3. kat. 3. místo Art-floral-design Výtvarná soutěž pro ZŠ v rámci Akademie SŠ floristické Veronika Kozová kresba 2. místo Lucie Petrová, Klára Tomíčková 3D prostor. práce Matematická soutěž Klokan 2011 Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín 99 ž. Filip Mairinger 7.A 66 b. Lucie Holubcová 7.B 65 b. Denisa Šťastná 7.B 62 b. Lukáš Petzný 7.A 62 b. Nejlepší řešitelé kategorie Kadet 85 ž. Jiří Doseděl 9.B 78 b. David Bachtík 9.B 71 b. Jan Entner 9.B 68 b. Pythagoriáda Školní kolo 150 ž. Okresní kolo 6 ž. Matematická olympiáda Okresní kolo 1 ž. Výtvarná soutěž v rámci grantu EU 20 ž Sportovní soutěže I. stupeň počet žáků umístění Orientační běh 13 ž. 2.místo 2.místo MC Donald s Cup 1.-3.tř. základní kolo 16 ž. zúčastnili se tř. základní kolo 16 ž. 1.místo Okresní kolo 16 ž. 2. místo Vybíjená chlapci 15 ž. zúčastnili se Vybíjená dívky 15 ž. 1.m. základní kolo 1.m. okresní kolo

18 1.m. krajské kolo 4.m. republikové finále Úprk Cup ročník 10 ž. 4. místo Florbal dlouhodobá soutěž r. 9 ž r. 9 ž. Soutěže v rámci grantu EU vybíjená, kopaná 45 ž. II. stupeň Pohár rozhlasu 40 ž. Skok do dálky: Archleb, Kubiasová, Slavíková 3. místo Běh 60 m: Hamáková, Loskotová 3. místo Skok vysoký: Filounek 1. místo Karel 2. místo Vrh koulí Trojanová 2. místo Přespolní běh 14 ž. Mairinger Orientační běh 30. ž. Kotyzová Elčkner Hradecká laťka 8 ž. Loskotová, Hamáková Rochel Mrázková 1. místo 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 3. místo Městský a okresní přebor v LA 15 ž. Skok vysoký: Slavíková 3. místo Karel 1. místo Skok do dálky: Loskotová 2. místo Hamáková 1. místo Běh 60 m: Hamáková 1. místo Petrová 2. místo Loskotová 1. místo Běh 150 m: Karel 1. místo Vrh koulí Trojanová 1. místo Hod míčkem Kulichová, Dvořáčková 1. místo Vízková 2. místo Vybíjená děv. 6. tř. 12 ž. 3. místo Minifotbal 11 ž. 1. místo Hradecké dny 25 ž. Skok do dálky: Loskotová 3. místo

19 Skok do výšky: Kubiasová, Karel 1. místo Filounek 2. místo Běh 60 m: Uhlířová 3. místo Štafeta 4x60 m: št. mladších žákyň 2. místo Florbal 39 ž. dlouhodobá soutěž Hokejbal okresní turnaj 12 ž. 2. místo Vybíjená chl. 6. tř. 12. ž. Okresní přebor v malé kopané 11 ž. Futsalová liga st. žáků republ.finále 11 ž. 4. místo Futsalová liga ml. ž. 10 ž. 3. kolo vyřazeni Košíková okr. kolo ml. ž. 10 ž.. 3. místo Plavání 10 ž. Soutěže v rámci grantu EU - vybíjená, kopaná 45 ž. Shrnutí Celkový počet soutěží ve školním roce: vyšší než 40 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: velký počet, nelze přesně zjistit (určitě přes 60%) Internet pro seniory: počet absolventů: 42, školitelů: 2 učitelé a 42 žáků celkový počet významných akcí pro veřejnost: 15 - podrobný přehled v kapitole 12.1 celkový počet významných akcí pro žáky: 36 - podrobný přehled v kapitole 12.2 mezinárodní projekty a akce: 4 podrobný přehled v kapitole 8, 12.1 projekty financované z cizích zdrojů: kapitola 10 rozvojové programy: - kapitola 8 počet kroužků: 34 prezentace školy na veřejnosti: noviny, výstavy, koncerty, a další akce kapitola péče o volný čas žáků, podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech: 67,8%

20 14 Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010 a) příjmy 1. celkové příjmy, poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 3. příjmy z doplňkové činnosti, ostatní příjmy; b) výdaje 1. investiční výdaje celkem, neinvestiční výdaje celkem a z toho náklady na platy pracovníků školy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, - stipendia, - - ostatní provozní náklady; Výroční zpráva MŠ

21 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198 Mateřská škola Plačice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní rok 2010/2011

22 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola,hradec Králové Kukleny, Pražská 198 Adresa školy Hradec Králové Plačice, Ořechová 62 IČ: Vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka vedoucí uč. Blanka Chmelařová Kontakty tel.: , mob hospodářka: www: zskukleny.cz Délka provozu školy: Zřizovatel školy Občanské sdružení při MŠ - název - kontakt (předseda) Statutární město Hradec Králové Československé armády Hradec Králové není 2. Vzdělávací program mateřské školy Název programu Zaměření programu Pohádková školka ekologie, na přírodu a vtahy mezi lidmi Doplňkové projekty angličtina pro nejmenší, kurz flétniček, plavání 3. Personální zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci - pedagogové 4 100% provozní MŠ 2 125% % - provozní ŠJ - Pracovníci podle věkové skladby do 30 let do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let důchodci Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2010/2011 Kapacita školy celkem 52 Celkový počet žádostí o přijetí k Počet přijatých dětí: 16 Počet registrovaných žádostí (čekajících na umístění) 0 - z toho dětí pětiletých 0 5. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2010/2011

23 Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky. 27 Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 20 Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 7 Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky (vrátily se do MŠ po ) 6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2010/2011 Druh postižení : zpráva z PC (ano-ne) počet dětí Sluchové postižení ne Zrakové postižení ne S vadami řeči ne Tělesné postižení ne S kombinací postižení ne S poruchami učení/chování (hyperakt.) ne Autismus ne Individ.vzdělávací prog. (ano-ne) 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Název semináře (kurzu, školení) počet pracovníků Zdravá ABCD 1 bakalářské studium Pedagogická fakulta VŠ 1 Hradec Králové 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti počet účastníků Název akce školy děti dospělí Výtvarná soutěž 17 - Hudební vystoupení flétniček Den matek, Den otevřených dveří 47, 19 52, Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání název subjektů Klub rodičů Knihovna v Kuklenách a Plačicích, hasiči Plačice, ZŠ 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Název programu projektu - název akce Mikulášská a vánoční nadílka, karneval, Den dětí, Den matek, divadla v MŠ, výlet do ZOO, rozloučení s předškoláky exkurze Obsah

24 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Období realizace Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu MŠ - výše dotace v Kč 14. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2010/2011 Praxe studentek: ze středních pedagogických škol - z vyšších odborných škol z vysokých pedagogických škol Počet účastníků 15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 a) příjmy viz. ZŠ Kukleny - státní rozpočet, - provozní rozpočet, - úplata za předškolní vzdělávání, - doplňková činnost školy. b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 2. neinvestiční výdaje z toho: - náklady na platy pracovníků školy celkem - ostatní osobní náklady - výdaje na učební pomůcky - provozní náklady 16. Materiálně-technické vybavení školy ( nově pořízené v příslušném školním roce) Pro práci s dětmi: Hračky, učební pomůcky K zajištění stravování: 0 Zázemí pro zaměstnance: 0 Specifické vzdělávací pomůcky: 0 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Komentář: výměna písku v pískovištích, prořezání ovoc.stromů, výsadba nových stromů V Hradci Králové dne: Zpracovala : Chmelařová, ved.uč.

25 16 Inspekční zpráva

26 Schválení a projednání výroční zprávy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Pavel Hebelka ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2012 Hradec Králové, říjen 2012 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Hradec Králové, září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma

Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER, Lužická 1208, Hradec Králové 3-2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208, Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ CHYŠKY 2006-2007. ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009

Výroční zpráva školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 adresa školy právní forma IČO 75005239 IZO 600066517 identifikátor školy 600066517 vedení školy kontakt Základní škola

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více