Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové"

Transkript

1 ZŠ KUKLENY Hradec Králové Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, Hradec Králové tel.: , fax: , Výroční zpráva

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální údaje 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Strategie prevence sociálně patologických jevů 8. Rozvojové a mezinárodní programy 9. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 10. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 13. Soutěže 14. Základní údaje o hospodaření školy 15. Výroční zpráva MŠ 16. Inspekční zpráva

3 1 Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198 adresa školy Pražská 198, Hradec Králové právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Pavel Hebelka zástupce ředitele:mgr.olga Šrámková, Mgr.Ondřej Fajfr kontakt tel.: fax: www: zskukleny.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové Kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola 52 dětí Základní škola 670 žáků 1.4 Místo poskytovaných služeb Školní družina 125 žáků Školní jídelna MŠ - výdejna neuvádí se Školní jídelna ZŠ neuvádí se 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola stupeň ZŠ ,3 18,3 2. stupeň ZŠ ,1 11,6 Školní družina ,2 25,2 Školní výdej. MŠ x 52 x x Školní jídelna ZŠ x 260 x x 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště odpovídající vyhovující, 2x PC učebna, 2x odborné učebny s interaktivní tabulí velká zahrada, menší hřiště

4 Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj je standardně k dispozici pozemky vyhovující, dílny potřeba zlepšit téměř ve všech učebnách odpovídající dostačující, ale nutno doplňovat kompletní, stále obnovujeme na průměrné úrovni, ale modernizujeme stále doplňujeme, odpovídající kompletní rekonstrukce učebny fyziky varný kotel do školní jídelny nábytek do učebny chemie kompletní rekonstrukce třídy ŠD ozvučení sportovní haly Komentář: Materiálně-technické podmínky školy jsou na odpovídající úrovni. Škola se postupně modernizuje viz investiční rozvoj 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt předsedkyně: M. Trojanová: Údaje o občanském sdružení při škole Registrace , ministerstvo vnitra Zaměření návrhy a připomínky k provozu školy, finanční zdroj a pomoc škole v různých oblastech Kontakt předseda: J. Matějka: Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / roč ŠVP, ZŠ A MŠ, HRADEC KRÁLOVÉ - KUKLENY 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8.,9. ročník MŠ Pohádková školka 1.a 2. 3 Personální údaje 3.1 Základní údaje o pracovnících školy (bez přepočtu na úvazek) Počet pracovníků celkem 55 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 4

5 Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 Asistent pedagoga Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace 1 ředitel 1,0 VŠ Bi-Ch 2 zást.ředitele 1,0 VŠ D-Ov-Aj 3 zást.ředitele 1,0 VŠ r. 4 učitelka 1,0 VŠ r. 5 učitelka 1,0 VŠ r. 6 učitelka 1,0 VŠ r. 7 učitelka 1,0 VŠ r. 8 učitelka 1,0 VŠ r. 9 učitelka 1,0 VŠ r. 10 učitelka 1,0 VŠ r. 11 učitelka 1,0 VŠ r. 12 učitelka 1,0 VŠ r. 13 učitelka 1,0 VŠ Čj On 14 učitelka 1,0 VŠ Čj-On 15 učitelka 0,77 VŠ Tv-Nj 16 učitel 1,0 VŠ D-Ov 17 učitelka 1,0 VŠ F-M 18 učitel 0,36 VŠ M-Z 19 učitel 0,36 VŠ Tv-Čj 20 učitelka 1,0 VŠ M-Bi 21 učitelka 1,0 VŠ Vv-Čj 22 učitelka 1,0 VŠ M-D 23 učitelka 0,64 VŠ D-Rj 24 učitelka 1,0 VŠ Rv-Hv 25 učitelka 1,0 VŠ Hv-Nj 26 učitel 1,0 VŠ Ov-Bi 27 učitel 1,0 SŠ Aj-Ov 28 vych. ŠD 1,0 SŠ 29 vych. ŠD 0,96 SŠ 30 vych. ŠD 0,96 SŠ 31 vych. ŠD 0,50 VŠ 32 učitelka MŠ 1,0 SŠ 33 učitelka MŠ 1,0 SŠ 34 učitelka MŠ 1,0 SŠ 35 učitelka MŠ 1,0 SŠ 36 asis.pedagoga 0,50 VŠ 37 asis.pedagoga 0,62 SŠ 38 asis.pedagoga 0,63 VŠ

6 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 86,1 Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 75,3 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Učitelé, kteří vyučují bez příslušné aprobace, dosahují výborných pedagogických výsledků. 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 ved. školní jídelny 1,0 2 kuchařka 1,0 3 kuchařka 1,0 4 pomocná kuchařka 1,0 5 pomocná kuchařka 1,0 6 pomocná kuchařka 0,5 7 uklízečka 0,25 8 uklízečka 0,85 9 uklízečka 0,95 10 uklízečka 0,95 11 uklízečka 0,95 12 uklízečka 0,95 13 školník 1,0 14 ekonom 1,0 15 školnice MŠ 0,6 16 kuchařka MŠ 0,65 17 uklízečka MŠ 0,6 18 topič 0,58 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů pro školní do prvních tříd rok2011/

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem 2 4 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - Gymnáziá celkem - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 12 2 celkem 14 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 51 6 Celkem 57 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet vych. žáků školy (8. a 9. r.) gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na střední školství celkem víceletá ostatní celkem Komentář: V prvním kole přijímacích zkoušek bylo přijato 100% žáků. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

8 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků viz výpisy z PC Bakalář Přehled klasifikace a prospěchu k 4.čtvrtletí 2010/ dne Třída Chl Dív Celk PoŽK PoVy Nap DTU DŘŠ Ch2 Ch3 Neo PsV Pro Nep Ned osv odl neho 1A B roč A B roč A B 3.roč A B roč A B roč I.st A B roč A B roč A B roč A B roč II.st

9 Přehled klasifikace a prospěchu k 2.čtvrtletí 2010/ dne Třída Chl Dív Celk PoŽK PoVy Nap DTU DŘŠ Ch2 Ch3 Neo PsV Pro Nep Ned osv odl neho 1A B roč A B roč A B 3.roč A B roč A B roč I.st A B roč A B roč A B roč A B roč II.st

10 Seznam zkratek PoŽK - pochvala TU do ŽK Ch3-3. stupeň z chování Osv - osvobození z TV - neomluvené PoVy - pochvala ŘŠ na vysvědčení Neo hodiny Odl - odložená klas. - prospěl s NTU - napomenutí TU PsV vyznamenáním Neho - nehodnocen DTU - důtka TU Pro - prospěl DŘŠ - důtka ŘŠ Nep - neprospěl Ch2-2. stupeň z chování Ned - počet nedostatečných

11

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. pololetí , ,18 Počet neomluvených hodin na žáka 2. pololetí , ,23 Celkem ZŠ za I. a II. pololetí , ,41 Komentář Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení 6. roč 1 S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení 1. roč roč roč roč roč roč roč roč roč. 6 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy počet pracovníků cena Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků

13 Vzdělávání učitelů cizích jazyků Aj 5 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Školení ŘŠ ,00 Vedoucí MŠ ,00 Program vzdělávání Pedagogika a psychologie 2 Finanční gramotnost 3 Biologie 1 450,00 Prevence, diagnostika 1 400,00 Celkem ,00 Ostatní pracovníci školy Hygiena 4 250,00 Celkem 4 250,00 7 Strategie prevence sociálně patologických jevů Pravidelná spolupráce třídních učitelů, metodika prevence a vedení školy Účast na pravidelných setkáních metodiků prevence se zástupci kraje Absolvování seminářů a dalšího vzdělávání s tématikou prevence rizikového chování Spolupráce s Policií ČR - besedy ve třídách Kurz sebeobrany pro dívky z devátých tříd dvakrát ročně Zapojení školy do projektu Poznej svého souseda Spolupráce s Dominem, Návratem, oddělením soc. právní ochrany dětí Magistrátu HK Spolupráce s psychology PPP Využívání audiovizuálních pomůcek v hodinách RV, OV Zapojení žáků do kroužků ve škole široká nabídka Zapojení žáků do akcí pro veřejnost viz 12.1 Účast žáků ve sportovních, vědomostních a výtvarných soutěžích Soutěž školy ve sběru papíru Projekty Prevence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Společnou cestou ke zdravému klimatu školy Vytvoření pozice školního psychologa Partnery projektu o. s. Prostor Kolín Zlepšování soc. klimatu na základních školách i regionech Hradec Králové a Jičín

14 8 Rozvojové a mezinárodní programy Pobyt dětí z Polska Poznávání nezná hranic (financováno MMHK) Rozvojové programy z MŠMT (posílení mzdového rozpočtu) Realizace projektu Odborná učebna fyziky ČEZ ( ,- Kč) Podaná žádost EU peníze školám (ŠABLONY) 9 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení Internet pro seniory Anglický jazyk pro rodiče žáků 10 Realizované projekty financované z cizích zdrojů (volnočasové aktivity) Adventní zpívání Vánoční koncert Mini-zoo Turnaj ve vybíjené Koncert ke Dni matek Den dětí Turnaj v minikopané 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 500,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 500,00 Kč 11 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ČMOS pravidelná spolupráce, porady s vedením školy, kolektivní smlouva, vnitřní předpis Statutární město Hradec Králové Plavecká škola Domino Návrat Pedagogicko psychologická poradna Úřad práce Dům dětí a mládeže Školská rada SRPŠ NIDV Pedagogické centrum FC Olympia kroužky, turnaje TJ Montas kroužky, badminton TJ Sokol Pražské Předměstí basketbal Spolupráce se základními školami soutěže Sponzoři dary na akce školy

15 PF HK studentské praxe Knihovna v Kuklenách besedy Besedy s Městskou policií Florbalové kluby působící v Hradci králové turnaje, půjčení vybavení (mantinely) Mozaika Prostor Psycholog ve škole 12 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 12.1 Významné akce školy pro veřejnost Kukleňáček setkání budoucích prvňáčků, rodičů s aktivitami ve škole Vánoční keramika pro rodiče Den otevřených dveří Vánoční výstava výrobků keramických a výtvarných kroužků Vánoční koncert Adventní zpívání Celostátní turnaj v kopané O pohár ZŠ Kukleny Internet pro seniory Koncert ke Dni matek Den dětí Sportovní dny v závěru školního roku Slavnostní rozloučení se školním rokem, vyřazení žáků devátých tříd Kroužky pro rodiče Aj Přednášky psychologa pro rodiče Vystoupení pěveckého sboru v domově důchodců 12.2 Významné akce pro žáky Kukleňáček setkávání budoucích prvňáčků ve školním prostředí Besedy s Městskou policií Besedy v místní knihovně Mikuláš pro děti Diskotéka pro I. stupeň Taneční soutěž Kuklenská STAR DANCE Turnaj ve florbale ročník Turnaj ve vybíjené družstva z Kratonoh, Praskačky, Stěžer, Kuklen Karneval pro I. stupeň Masopust Velikonoční turnaj basketbal chlapci 8., 9. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře Akce ke Dni Země Zájezdy LVVZ v Alpách, Legoland Německo, LVVZ v Krkonoších Skotsko poznávací zájezd EKO - programy Školy v přírodě IV.A, IV.B Nácvik sebeobrany dívek 9.ročník Turnaj o putovní pohár v kopané tříd (účast ZŠ Praskačka, ZŠ Kukleny, ZŠ Kratonohy) Projektové vyučování:

16 1.r. Podzim, Setkání s písmenkovou vílou, Umění kolem nás 2.r. Mikuláš, Nutrie v Kuklenském náhonu, Voda, Krtinka Krtek, Perníková chaloupka, Pohádky V. Čtvrtka, Mezinárodní Den zvířat, Šípková Růženka 3.r. HK město pod Bílou věží, S Krtečkem do kosmu, Pohádky B. Němcové 4.r. Čekání na Vánoce, Přírodní společenstva 5.r. Poznej své město Počet akcí: - pro veřejnost 15, pro žáky 36. Komentář U akcí průběžně probíhá prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova. 13 Soutěže 13.1 Účast školy v soutěžích I.stupeň počet žáků umístění Matematický korespondenční seminář 6 ž. zúčastnili se Matematická soutěž Klokan 2011 Nejlepší řešitelé kategorie Cvrček 48 ž. Kateřina Herbstová 3.A 50 b Jan Grunseisen 3.A 49 b Tereza Píšová 3.B 47 b Nejlepší řešitelé kategorie Klokánek 60 ž. Barbora Šepsová 5.B 87 b Zuzana Prouzová 4.A 86 b Dominik Vágner 4.B 79 b Se strážníkem ve městě výtvarná soutěž 15 ž. Martina Šupolová kat. 3. tříd 2. místo Andrea Lipavská kat. 4. tříd 1. místo Adéla Vodičková 2. místo Zvládnu všechno sám sloh + výtvarná práce 10 ž. Kateřina Herbstová, M. Stárková Můj kamarád Albatros 8 ž. M. Stárková 1. místo Výtvarná soutěž v rámci grantu EU 15 ž. II.stupeň

17 Spellingová soutěž republikové kolo Petr Kult 2. místo Rolland po show pěvecká soutěž 5 ž. Jiří Podroužek 1. kat. 2. místo Andrea Lipavská 2. kat. 1. místo Sabina Slavíková 3. kat. 3. místo Art-floral-design Výtvarná soutěž pro ZŠ v rámci Akademie SŠ floristické Veronika Kozová kresba 2. místo Lucie Petrová, Klára Tomíčková 3D prostor. práce Matematická soutěž Klokan 2011 Nejlepší řešitelé kategorie Benjamín 99 ž. Filip Mairinger 7.A 66 b. Lucie Holubcová 7.B 65 b. Denisa Šťastná 7.B 62 b. Lukáš Petzný 7.A 62 b. Nejlepší řešitelé kategorie Kadet 85 ž. Jiří Doseděl 9.B 78 b. David Bachtík 9.B 71 b. Jan Entner 9.B 68 b. Pythagoriáda Školní kolo 150 ž. Okresní kolo 6 ž. Matematická olympiáda Okresní kolo 1 ž. Výtvarná soutěž v rámci grantu EU 20 ž Sportovní soutěže I. stupeň počet žáků umístění Orientační běh 13 ž. 2.místo 2.místo MC Donald s Cup 1.-3.tř. základní kolo 16 ž. zúčastnili se tř. základní kolo 16 ž. 1.místo Okresní kolo 16 ž. 2. místo Vybíjená chlapci 15 ž. zúčastnili se Vybíjená dívky 15 ž. 1.m. základní kolo 1.m. okresní kolo

18 1.m. krajské kolo 4.m. republikové finále Úprk Cup ročník 10 ž. 4. místo Florbal dlouhodobá soutěž r. 9 ž r. 9 ž. Soutěže v rámci grantu EU vybíjená, kopaná 45 ž. II. stupeň Pohár rozhlasu 40 ž. Skok do dálky: Archleb, Kubiasová, Slavíková 3. místo Běh 60 m: Hamáková, Loskotová 3. místo Skok vysoký: Filounek 1. místo Karel 2. místo Vrh koulí Trojanová 2. místo Přespolní běh 14 ž. Mairinger Orientační běh 30. ž. Kotyzová Elčkner Hradecká laťka 8 ž. Loskotová, Hamáková Rochel Mrázková 1. místo 2. místo 3. místo 1. místo 2. místo 3. místo Městský a okresní přebor v LA 15 ž. Skok vysoký: Slavíková 3. místo Karel 1. místo Skok do dálky: Loskotová 2. místo Hamáková 1. místo Běh 60 m: Hamáková 1. místo Petrová 2. místo Loskotová 1. místo Běh 150 m: Karel 1. místo Vrh koulí Trojanová 1. místo Hod míčkem Kulichová, Dvořáčková 1. místo Vízková 2. místo Vybíjená děv. 6. tř. 12 ž. 3. místo Minifotbal 11 ž. 1. místo Hradecké dny 25 ž. Skok do dálky: Loskotová 3. místo

19 Skok do výšky: Kubiasová, Karel 1. místo Filounek 2. místo Běh 60 m: Uhlířová 3. místo Štafeta 4x60 m: št. mladších žákyň 2. místo Florbal 39 ž. dlouhodobá soutěž Hokejbal okresní turnaj 12 ž. 2. místo Vybíjená chl. 6. tř. 12. ž. Okresní přebor v malé kopané 11 ž. Futsalová liga st. žáků republ.finále 11 ž. 4. místo Futsalová liga ml. ž. 10 ž. 3. kolo vyřazeni Košíková okr. kolo ml. ž. 10 ž.. 3. místo Plavání 10 ž. Soutěže v rámci grantu EU - vybíjená, kopaná 45 ž. Shrnutí Celkový počet soutěží ve školním roce: vyšší než 40 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: velký počet, nelze přesně zjistit (určitě přes 60%) Internet pro seniory: počet absolventů: 42, školitelů: 2 učitelé a 42 žáků celkový počet významných akcí pro veřejnost: 15 - podrobný přehled v kapitole 12.1 celkový počet významných akcí pro žáky: 36 - podrobný přehled v kapitole 12.2 mezinárodní projekty a akce: 4 podrobný přehled v kapitole 8, 12.1 projekty financované z cizích zdrojů: kapitola 10 rozvojové programy: - kapitola 8 počet kroužků: 34 prezentace školy na veřejnosti: noviny, výstavy, koncerty, a další akce kapitola péče o volný čas žáků, podíl dětí zapojených v mimoškolní činnosti v procentech: 67,8%

20 14 Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2010 a) příjmy 1. celkové příjmy, poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, 3. příjmy z doplňkové činnosti, ostatní příjmy; b) výdaje 1. investiční výdaje celkem, neinvestiční výdaje celkem a z toho náklady na platy pracovníků školy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, - stipendia, - - ostatní provozní náklady; Výroční zpráva MŠ

21 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198 Mateřská škola Plačice V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní rok 2010/2011

22 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola,hradec Králové Kukleny, Pražská 198 Adresa školy Hradec Králové Plačice, Ořechová 62 IČ: Vedení školy ředitel: Mgr. Pavel Hebelka vedoucí uč. Blanka Chmelařová Kontakty tel.: , mob hospodářka: www: zskukleny.cz Délka provozu školy: Zřizovatel školy Občanské sdružení při MŠ - název - kontakt (předseda) Statutární město Hradec Králové Československé armády Hradec Králové není 2. Vzdělávací program mateřské školy Název programu Zaměření programu Pohádková školka ekologie, na přírodu a vtahy mezi lidmi Doplňkové projekty angličtina pro nejmenší, kurz flétniček, plavání 3. Personální zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci celkem úvazek kvalifikovaní bez kvalifik. důchodci - pedagogové 4 100% provozní MŠ 2 125% % - provozní ŠJ - Pracovníci podle věkové skladby do 30 let do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let důchodci Výsledky přijímacího řízení za školní rok 2010/2011 Kapacita školy celkem 52 Celkový počet žádostí o přijetí k Počet přijatých dětí: 16 Počet registrovaných žádostí (čekajících na umístění) 0 - z toho dětí pětiletých 0 5. Údaje o vzdělávání dětí ve školním roce 2010/2011

23 Celkový počet dětí rok před zahájením školní docházky. 27 Počet dětí, které ukončily školní docházku (odchod do ZŠ) 20 Počet dětí s odkladem školní docházky (zůstaly na MŠ) 7 Počet dětí s dodatečným odkladem školní docházky (vrátily se do MŠ po ) 6. Integrace postižených dětí ve školním roce 2010/2011 Druh postižení : zpráva z PC (ano-ne) počet dětí Sluchové postižení ne Zrakové postižení ne S vadami řeči ne Tělesné postižení ne S kombinací postižení ne S poruchami učení/chování (hyperakt.) ne Autismus ne Individ.vzdělávací prog. (ano-ne) 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Název semináře (kurzu, školení) počet pracovníků Zdravá ABCD 1 bakalářské studium Pedagogická fakulta VŠ 1 Hradec Králové 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti počet účastníků Název akce školy děti dospělí Výtvarná soutěž 17 - Hudební vystoupení flétniček Den matek, Den otevřených dveří 47, 19 52, Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání název subjektů Klub rodičů Knihovna v Kuklenách a Plačicích, hasiči Plačice, ZŠ 11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Název programu projektu - název akce Mikulášská a vánoční nadílka, karneval, Den dětí, Den matek, divadla v MŠ, výlet do ZOO, rozloučení s předškoláky exkurze Obsah

24 12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Období realizace Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu MŠ - výše dotace v Kč 14. Údaje o zapojení školy do vzdělávání v roce 2010/2011 Praxe studentek: ze středních pedagogických škol - z vyšších odborných škol z vysokých pedagogických škol Počet účastníků 15. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 a) příjmy viz. ZŠ Kukleny - státní rozpočet, - provozní rozpočet, - úplata za předškolní vzdělávání, - doplňková činnost školy. b) výdaje 1. investiční výdaje celkem 2. neinvestiční výdaje z toho: - náklady na platy pracovníků školy celkem - ostatní osobní náklady - výdaje na učební pomůcky - provozní náklady 16. Materiálně-technické vybavení školy ( nově pořízené v příslušném školním roce) Pro práci s dětmi: Hračky, učební pomůcky K zajištění stravování: 0 Zázemí pro zaměstnance: 0 Specifické vzdělávací pomůcky: 0 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Komentář: výměna písku v pískovištích, prořezání ovoc.stromů, výsadba nových stromů V Hradci Králové dne: Zpracovala : Chmelařová, ved.uč.

25 16 Inspekční zpráva

26 Schválení a projednání výroční zprávy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Pavel Hebelka ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové ZŠ KUKLENY Hradec Králové Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Kukleny, Pražská 198, 500 04 Hradec Králové tel.:495 535 592, e-mail: zskukleny@zskukleny.cz, www.zskukleny.cz Výroční zpráva 2012-2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008-1 - Zpracovala. Mgr. Dana Petriková Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více