Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční zpráva školní rok: Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/ Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí Zábřeh Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit Strejcova Zábřeh Škola sdružuje: 1. ZŠ...IZO: Školní družina a školní klub. IZO: Školní jídelna..izo:

3 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní údaje o subjektu školní rok 2011/2012 Název organizace: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Sídlo organizace: Zábřeh, Školská 11 orientační č.: 406 PSČ: IČ organizace: DIČ: CZ Statutární orgán: Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Radek Kozák zástupce ředitele Identifikátor školy v síti škol : REDIZO IZO v síti škol: Základní škola -typ školy Školní družina - typ ŠD Školní klub - typ ŠK Školní jídelna - typ ŠJ Telefon: , Mobil: Tel. škol.jídelna: Fax: Internet.stránka: Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh běžný účet: /0300 FKSP: /0300 Právní forma: příspěvková organizace Města Zábřehu č.3120, CZ-NACE:801020, III.obec správní obvod 7113, CZ COFOG 0921 Zábřeh-postavení obce-m, č.obce-zúj , ÚTJ Statistika pořadové číslo zpravodajské jednotky PČJ 154 Střední zdroj znečištění č Resort: školství 333 odvětví 85 okres CZ 0715 kraj CZ 0710 zřizovatel 2 Typ školy: ZŠ typ.řed. 20 plně organizovaná- 1 vyučovací jazyk český Náplň činnosti: výchovně vzdělávací činnost zabezpečování základního vzdělání obor vzdělávání Základní škola C/01, speciální škola B/01 (dys. třídy) Zřizovatel: Město Zábřeh obec ZUJ: IČ: Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh PSČ: Součásti školy: Základní škola kapacita 616 žáků Školní družina kapacita 150 žáků Školní klub kapacita volná Školní jídelna kapacita 900 jídel, počet míst Umístění tříd: Zábřeh Školská 406/11 18, Školská 406/10 4 Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715 Počet tříd: 22 1.stupeň 11 2.stupeň 11 dyslektické 4 ŠD 4 ŠK - 1 Počet žáků: stupeň stupeň 269 ŠD 120 ŠK 35 ŠJ 425ž 52D dyslektické 53 (1.stupeň-14, 2.stupeň-39) Integrovaní 72 (1.stupeň - 33, 2.stupeň 39) Počty hodin učební plány 1.stupeň stupeň 337 celkem 599 dělené hodiny 1.stupeň 9 2.stupeň 45 celkem 54 nepovinné předměty 1.stupeň 15 2.stupeň 11 celkem 26 celkem hod. na škole 1.stupeň stupeň 393 celkem 679 volitelné předměty 1.stupeň 0 2.stupeň 48 celkem 48 přespočetné hodiny 1.stupeň 1 2.stupeň 0 celkem 1 učitelé 2.stupně na 1.stupni 24 hod. 2.stupeň 400 hod. celkem 424 hod. učitelé 1.stupně na 1.stupni 296 hod. 2.stupeň 0 hod. celkem 1 hod. V Zábřehu ředitel školy:

4 Charakteristika školy: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je plně organizovaní městská škola, která se nachází v samém centru města. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Připravuje žáky na další studium a praxi. Základní škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. 1.stupeň je tvořen ročníkem, 2. stupeň ročníkem. Stanovená kapacita školy je 616 žáků. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, od 2. ročníku jsou podle potřeby zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Škola má k dispozici dvě budovy. Budova na Školské 406/11 je po celkové rekonstrukci, výsledkem je výrazné snížení energetických nároků (zateplení, kotelna, okna) a splnění přísných hygienických podmínek (sociální zařízení, kuchyň, osvětlení). Ve škole máme kromě běžných tříd i 9 odborných učeben. U jednotlivých odborných učeben jsou dále k dispozici kabinety, které jsou v dostatečné míře vybaveny pomůckami. V učebně přírodopisu je zřízen koutek se stěnou akvárií a terárií, pro výuku chemie je k dispozici laboratoř. V učebně výtvarné výchovy najdeme i keramický koutek vybavený keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Škola má tělocvičnu, aulu (tělovýchovný sál), posilovnu a rekonstruované venkovní hřiště s asfaltovým povrchem. Od školního roku 2007, 2008 se postupně začalo vyučovat podle školního vzdělávacího programu,,naše škola zpracovaného učiteli školy tak, aby zohledňoval profilaci školy a nabízel žákům různé typy vzdělávacích strategií a metod práce. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Nabízíme jazyk anglický, německý a ruský. Další prioritou je počítačová gramotnost žáků. K dispozici jsou dvě dobře zařízené počítačové učebny. Další odborné učebny i kmenové třídy jsou postupně vybavovány dataprojektory a počítačem připojeným na internet. Na velmi dobré úrovni je péče o integrované žáky. Spolupracujeme s PPP Šumperk a všemi dostupnými speciálně pedagogickými centry v regionu. V této oblasti pořádáme i akce pro pedagogy z jiných škol. Školská rada: Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk byla zřízena usnesením schůze RM Zábřeh ze dne pod číslem 05/057/07/03/01. Členové školské rady: Radek Kozák Martin Strouhal Ladislava Gembalová Božena Sojáková Pavel Špička Jiří Žanda

5 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Informační leták o činnosti školy pro rodiče žáků i širokou veřejnost PŘEDSTAVUJEME SE Název: Adresa: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk ZŠ Školská 11, Zábřeh Kontaktní osoby: Ředitel školy Mgr. Miloš Lachnit Statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák Pedagogický zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík Výchovná poradkyně Mgr. HanaJedonková Metodik prevence PhDr. Petra Tichá Zaměření školy: Zajímavosti na škole: Škola pro všechny - dyslektické třídy, zaměření na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a hudební výchovu, alternativní metody výuky. školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA Pěvecký sbor Slavík, přípravný sbor Slavíček. Od 8.ročníku volitelné předměty. Výuka angličtiny od 1. ročníku. Nepovinné předměty sportovního a výtvarného zaměření, dramatická výchova. Jazykové tábory. Projektové vyučování v přírodě - 1.stupeň. Logopedie. Učebna přírodopisu se stěnou akvarií a terarií. Počítačové učebny. Pitný režim. Posilovna. Spolupráce s rodiči a veřejností: Třídní schůzky (4 x ročně - 15:00-17:00 hod.) hospitace rodičů koncerty pro rodiče (vánoční,jarní), výstavy (vánoční, velikonoční) společné zájezdy rodičů a žáků setkání s rodiči budoucích prvňáčků (červen) loučení vycházejících žáků se školou (červen) společenský ples (březen) pronájem prostor školy pro sportovní a společenské akce humanitární akce (Vánoční hvězda, sbírky atd.) Více poznáte, když školu navštívíte osobně nebo navštívíte naše internetové stránky Jste srdečně zváni, budete přivítáni a budete mít možnost do života školy nejen více proniknout, ale také se případně IHNED ZAPOJIT.

6 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Třídnictví - učební dokumenty školní rok 2012/ A Hrdinová Vladimíra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1.B Lavičková Marcela 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.A Doubravová Eliška 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.B Hrdinová Renata 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.A Šoustalová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.B Skopalová Jana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.A Gembalová Ladislava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.B Kaplánková Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 5.A Čulíková Miloslava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 5.B Vítová Jitka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.A Hanousková Dagmar 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.B Měšťánková Hana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.C Hošková Jolana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 7.A Vít Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.B Sedláková Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.C Žalmanová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 8.A Tich Petra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.B Kleiblová Miluše 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.A Fritscher Zdeněk 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.B Marcinková Monika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.C Kolomazníková Zdeňka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

7 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Personální zabezpečení činnosti Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem. 1. Vedoucí zaměstnanci: 124, odst. 1 ZP a) ředitel školy - Mgr. Miloš Lachnit statutární orgán řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. b) statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. c) zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. d) provozář, školník údržbář Meixner Ladislav řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. e) vedoucí školní jídelny Vrbková Eva řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: 124, odst.4 ZP - mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny a) vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu b) vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků 3. Stanovení organizačních jednotek provozů organizace I) Základní škola II) Školní jídelna 4. Stanovení provozních útvarů organizace: I) Základní škola a) vedení školy ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny b) 1.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé c) 2.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé d) školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky e) provozní útvar provozář, školník údržbář, uklízečky, topič f) technicko-hospodářský útvar odborní ekonomičtí pracovníci II) Školní jídelna a) technicko-hospodářský útvar vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice b) kuchyň kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem V Zábřehu ředitel školy:

8 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Přehled zaměstnanců A. kategorie fyzic.os. přepoč.os. úpl.úvazky neúpl.úvazky učitelé - 1.stupeň 12 12, ,000 učitelé - 2.stupeň 25 23, ,227 učitelé-celkem 37 35, ,227 vychovatelé 4 3, ,107 ped.prac.-celkem (40) 41 38, ,334 THP 3 3, ,000 provozní 6 5, ,400 obchodně provozní 7 6, ,000 celkem (56) 57 52, ,734 B. kategorie fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav muži ženy Důchodci celkem učitelé 7 7, ,227 3ž-3 1, ,227 vychovatelé ,107 1ž-1 0, ,107 pedag.pracovníci 7 7, ,334 4ž-4 1, ,334 THP , ,000 provozní 2 1, , ,400 obchodně provozní , ,000 celkem 9 8, ,134 4ž-4 0, ,734 Snížené úvazky ředitel 5 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 1 9 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 2 11 hod. - 1,0 celkem učitelé metodik inf.technol hod.- 1,0 vedoucí vychovatelka 23 1 výchovný poradce 1 19 hod. - 1,0 celkem ped.pracovníci výchovný poradce 2 21 hod. - 1,0 Neúplné úvazky 1) Učitelé 1.-5.r. 0-0,000 2) Učitelé ,227 Hrdinová M. 16-0,727 3) Vychovatelky 2-1,107 Holubová A. 6-0,273 Souralová H 21-0,750 Krmelová B. 5-0,227 Krmelová B. 10-0,357 5) Provozní 2-1,400 4) THP 0-0,000 Meixnerová P. 0,800 Meixner L.-topič 0,600 6) Obchodně - provozní 2-1,000 7) Vedlejší pracovní poměry -2 Bednárková H. 0,500 Krmelová B. - vychovatelka Bednárková H. 0,500 Meixner L. - topič 8) Neúplné úvazky celkem HČ zaměstnanců 9 9) Nekvalifikovaní - 1 úvazky 4, r. - Škrottová J. - učitelka -Krmelová B - učitelka 10) Souběžné prac.poměry - 2 Meixner L. - provozář + topič 1.-5 r.. Vítová J. - učitelka Krmelová B. - učitelka + vychovatelka V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

9 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk šk. rok 2012/2013 Údaje o pracovnících školy k: Pedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Benešová Jarmila PŠ- Přerov VYCH Bezděková Vlasta PdF- Olomouc JČ- Ov Čulíková Miloslava PdF- Olomouc roč Doubravová Eliška PdF- Olomouc roč Fritscher Zdeněk PdF- Olomouc M- F Gembalová Ladislava PdF- Olomouc ŠMVZP Hamplová Lenka PřF- Olomouc Př- Z- Ge Hanousková Dagmar PF- Olomouc Č- ON Hrdinová Renata PdF- Olomouc ŠMVZP Hrdinová Vladimíra PdF- Č. Bud roč Jedonková Hana PdF- Ostrava Č- D Kleiblová Miluše PdF- Hradec K. M- IVT Kolomazníková Zdeňka PF- Olomouc Č- ON Kozák Radek PdF- Brno F- ZT Kunrtová Alena PdF- Olomouc 0,750 0 Kunrtová Monika Gym.- Zábřeh 0,357 0 Lachnit Miloš PdF- Olomouc ŠMVZP 0, Lavičková Marcela PdF- Olomouc roč Marcinková Monika PdF- Olomouc N Měšťánková Hana VŠPalackého- Olomouc Fy- M Ozorovský Karol PdF- Ostrava roč Kaplánková Eva PdF- Olomouc roč Hošková Jolana PdF- Ostrava roč Sedláková Eva PdF- Brno Vv- R Skopalová Jana PdF- Olomouc roč Sobotík Jiří PřF- Olomouc TV- Geo Škrottová Jana PŠ- Krnov VYCH Šoustalová Eva PdF- Olomouc roč Švecová Alice SPgŠ- Přerov VYCH Tichá Petra PdF- Olomouc Č- Ov Vít Jaroslav PdF- Ostrava Tv- D Vítová Jitka PdF- Ústí n. Lab Č- On Zbořil Jaroslav PdF- Olomouc M- PŘ Žalmanová Lenka PřF- Olomouc M- F Žandová Lenka PdF- Olomouc roč Žandová Miroslava VŠCHT- Par. JN- CH

10 2. Provozní zaměstnanci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Bílá Svatava SOU Šumperk Tkadlena Doleželová Marie SOU Frýdek M. Aranžérka Meixner Ladislav SOU Mikulov Chladír. me Meixner Ladislav VČ SOU Mikulov 0, Meixnerová Petra SOU Zábřeh Admin. Prac. 0, Pohančeníková Alena SOU Opočno Mlékařka Technicko- hospodářští pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Baníková Marcela Gym. Zábřeh SEŠ Kabeláčová Jana SZŠ- Přerov Stř. zdrav. šk Pagáčová Klára SPgŠ SZŠ Krnov Maturita SPŠ Obchodně- provozní pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Bednárková Helena SOU Šumperk Přadlena Drlíková Blanka SOU Šilheřovice Kuchařka Křivánková Hana SOU Šilheřovice Kuchařka Poláchová Jana SOU Brno Servírka Švédová Milena SOU Olomouc Prodavačka Vrbková Eva SEŠ Šumperk SEŠ

11 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o přijímacím řízení 1.třídy: Zápis do 1.ročníků se uskutečnil 7.a 8.února K zápisu se dostavilo 76 dětí, z nichž 14 dostalo odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 58 dětí. Do školy bylo přijato 58 dětí. Žáci odcházející z nižších ročníků: Z 5. ročníků odešli Bahounek, Greschnerová. Hrochová, Klimková, Kvapilová, Potěšilová, Štanclová, na osmileté studium v Gymnáziu Zábřeh (celkem 7 žáků). Vycházející žáci: V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 66 žáků. V 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků. Z vycházejících žáků 8. a 9. ročníků bylo 52 přijato na studijní obory a 21 na učební obory. Počet žáků a umístění do škol- viz. následující stránky.

12 Umístění vycházejících žáků Školní rok A Bittner Pavel SPŠ Šumperk inf. technologie 9.A Černý Filip SOŠ Tovačov umělecký řezbář 9.A Haltmar Martin SOU Šumperk strojní mechanik 9.A Kašpar Jan SPŠ Šumperk strojírenství 9.A Kauer Aleš SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Klimeš Radek SŠA Zábřeh automechanik 9.A Merta Lukáš SPŠ Šumperk strojírenství 9.A Přibyla Radek SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.A Pumprla Jiří Gymnázium Šumperk gymnázium 9.A Šamalík Filip SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.A Tejkl Jakub SŠT Mohelnice mechanik seřizovač 9.A Tomášek Vojtěch SPŠ Šumperk inf. technologie 9.A Varmuža Ladislav SOŠ Jeseník gastronomie 9.A Vepřek Martin SPŠ Šumperk elektrotechnika 9.A Effenbergerová M. SOU Šumperk kadeřník 9.A Facounová B. OU Mohelnice pečovatelské služby 9.A Hejlová Štěpánka SPgŠ Přerov předškolní pedagogika 9.A Kebrdlová Terezie SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Kolářová Jana Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.A Kopečná Lucie SOŠ Lanškroun kosmetické služby 9.A Mrázková Karolína SPgŠ Přerov předškolní pedagogika 9.A Navrátilová Radka Hotelová škola Jeseník hotelnictví 9.A Pelikánová M. SPgŠ Přerov pedagogické lyceum 9.A Pešková Kateřina SŠSP Zábřeh sociální činnost 9.A Prokešová Kateřina SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Rollerová Terezie SPŠ Šumperk inform. technologie 9.A Valnohová Jana SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Zárubová Lucie SŠ logistiky Olomouc provoz a ekonom. dopravy 9.A Pospíšil Jan SŠ tech. Česká Třebová elektrikář Počet žáků na střední školy 25 Počet žáků na učební obory 5 Celkem - 30 Počet chlapců -15 Počet dívek 15

13 9.B Dostál Ondřej SŠSP Zábřeh kuchař - číšník 9.B Plhák Jiří SPŠ Šumperk inform. technologie 9.B Polách Daniel SŠ žel. Šumperk strojírenství 9.B Polách Martin Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Polách Tomáš SPŠ Šumperk technické lyceum 9.B Spanilý Michal SPŠ Šumperk technické lyceum 9.B Šimora Jakub SŠA Zábřeh automechanik 9.B Trnka Jakub SPŠ Šumperk strojírenství 9.B Vaněk Michal SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.B Vondrášek Marek SŠ žel. Šumperk strojírenství 9.B Bednářová Martina SŠ žel. Šumperk stavebnictví 9.B Cigánková Sabina SŠA Zábřeh dopravní prostředky 9.B Dovrtělová V. SOŠ Pardubice s.r.o. cestovní ruch 9.B Gruberová Nikola SŠSP Zábřeh zahradník 9.B Krmíčková Anna OA Šumperk ekonomické lyceum 9.B Lockerová Lea SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Müllerová Nikola SZŠ Olomouc zdravotnický asistent 9.B Pastrnková B. SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Pumprlová M. Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Uherková Aneta SPgŠ Litomyšl předškolní pedagogika 9.B Vepřková K. Gymnázium Šumperk gymnázium 9.B Vernerová Jana SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Vulcová Kristýna SPŠ Šumperk inform. technologie 9.B Zezulová Michaela Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Zlochová Nikola SŠA Zábřeh dopravní prostředky Počet žáků na střední školy 23 Počet žáků na učiliště- 2 Celkem 25 Počet chlapců 10 Počet dívek 15 Studijní obory 28 Učební obory 2

14 9.C Albrecht Michal SŠT Mohelnice mechanik seřizovač 9.C Kořalka Lukáš SŠT Mohelnice opravář zem. strojů 9.C Krátký Pavel SŠSP Zábřeh zemědělec 9.C Krňávek Tomáš SOU Šumperk truhlář 9.C Macek Daniel SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Motejzík Daniel SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.C Niederle Lukáš SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Pohl Jakub SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Ťuik Michal SŠ řez. Tovačov umělecký řezbář 9.C Hanzlíková Karolína SŠ reklam. Praha užitá fotografie 9.C Čech Patrik SŠT Mohelnice opravář. zem. strojů Počet žáků na střední školy 4 Počet žáků na učiliště 7 Celkem 11 Počet chlapců 10 Počet dívek - 1

15 Žáci vycházející z osmého ročníku 8.B Maixner Michal SŠA Zábřeh karosář 8.B Jakub Římský SŠ-žel. Šumperk klempíř 8.B Jan Pulkert SŠT Mohelnice oprav. zem. strojů 8.A Ledvinka Josef SŠT Mohelnice oprav. zem. strojů 8.A Jílek Oldřich SŠSP Zábřeh opravářské práce 8.A Králová Dominika SŠSP Zábřeh zahradnické práce 8.A Friedlová Marie SŠSP Zábřeh strav.ubyt. služby Počet žáků na střední školy - 0 Počet žáků na učiliště - 7 Celkem 7 Počet chlapců - 5 Počet dívek 2 Žáci odcházející na nižší gymnázium - 5.A Bahounek Ondřej Gymnázium Zábřeh 5.A Greschnerová T. Gymnázium Zábřeh 5.A Hrochová D. Gymnázium Zábřeh 5.A Klimková J. Gymnázium Zábřeh 5.A Kvapilová S. Gymnázium Zábřeh 5.A Potěšilová A. Gymnázium Zábřeh 5.A Štanclová E. Gymnázium Zábřeh 5.A Večeřová Taneční konzervatoř Brno 7.B Petra Blechtová Gymnázium Olomouc 5.A 8, 7. B - 1 Celkový počet žáků přijatých na střední školy učiliště střední školy celkem 9.A B C A B

16 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 se řídila výuka a výchova žáků naší školy školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Naše škola. I nadále byly voleny nové přístupy k žákům i jednotlivým kapitolám učiva, v případě potřeby byly voleny nové formy práce žáků. Zkvalitnilo se využívání audiovizuální techniky. Hojně byl využíván přístup na internet, který je k dispozici ve všech prostorách školy. Byly rovněž zakoupeny nové pomůcky pro zlepšení názornosti a praktičnosti vyučování. Pro zkvalitnění odborné činnosti prováděli pedagogičtí pracovníci vlastní přípravy na vyučování, popřípadě na výchovnou činnost. I nadále byly připravovány a ověřovány materiály v rámci projektu EU peníze školám. Významnou roli v práci školy zaujímá projektové vyučování, které má podobu menších projektů a dále projektů realizovaných v týdenní podobě mimo sídlo školy, přičemž není výjimkou vytváření různých seskupení tříd (dyslektické třídy, různé ročníky atd.). Tyto týdenní projekty mají zpravidla denní výstupy a jsou uzavřeny dosažením určitého předem stanoveného cíle. Po skončení projektu následuje ve škole výstava vyrobených či získaných předmětů, fotografií, promítání videokazet o průběhu projektu atd. Dokumentace o realizaci jednotlivých projektů je k dispozici u ředitele školy. Uskutečnily se následující rozsáhlejší projekty: - Vánoce, jak je (ne) známe - Holocaust: projektový den pro žáky 9. ročníku - Lyžáček pro 1. stupeň - Hody jsou, hody jsou, nesem léto před sebou - Toulky zábřežskou historií - Život v totalitě -Terénní exkurze do litovelského pomoraví - Totalitní Československo projektový den pro žáky 9. ročníku - Rychleby a Javornicko- příroda a my - Kouzelné hrátky s angličtinou pro druháčky - Státní svátky České republiky -Outdoor school- Comenius ( ), ( ) -Dětský den s pohádkami - Ája a Tom v přírodě - Pramínková víla -Pinocchiova dobrodružství

17 Škola realizovala v průběhu ledna 2013 lyžařský kurz v rozsahu 5 dní pro žáky 7. ročníků. Zúčastnili se i žáci 8. a 9. tříd. Rovněž pro žáky 1. stupně byl v lednu připraven lyžařský kurz v rozsahu 4 dní. Rovněž proběhl v měsíci únoru zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníků ve Starém Městě a Kunčicích. V měsíci květnu proběhl cykloturistický kurz v oblasti východních Čech. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně školy. Rovněž v květnu se konal turistický kurz v oblasti Rychlebských hor pro žáky 2. stupně školy. Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Zábřehu absolvovali žáci 3. ročníku. V prvním i ve druhém pololetí se uskutečnil jednodenní pobyt v přírodě se zaměřením na prvky branné výchovy. Celkově lze konstatovat na základě výše uvedených skutečností a následně uvedených údajů, že škola naplňuje cíle stanovené školním vzdělávacím programem. Škola důsledně dbá na dodržování rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Pro nadané žáky byl zřízen na 1. i 2. stupni kroužek deskových her, o který je velký zájem. Tito žáci se zúčastňovali také různých soutěží pro nadané žáky. Ve škole jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj žáků. Důslednou primární prevencí, školními a mimoškolními aktivitami se škola snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce umožňují žákům získávat potřebné vědomosti, podporují rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti žáků.

18 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Účast na soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2012/2013 byli naši žáci přihlášeni do většiny nabízených soutěží a olympiád, které byly organizovány na úrovni města, oblasti, okresu, kraje a v postupových soutěžích i republiky. Žáci se zúčastnili rovněž velkého množství soutěží, které byly korespondenčně pořádány organizacemi z celé republiky. Z mnoha úspěchů uvádíme jen ty nejvýraznější: Český jazyk Recitační soutěž (školní kolo) N. Hobzová (6. A), P. Přibáňová (6. A), Š. Hejlová (9. A), D. Tichá (8. B) - postup do okrskového kola Recitační soutěž 1. stupeň Ondráčková A.(2.B), Gieselová I.(3.B),Sroková S.(1.B)- v okresním kole - postup do okresního kola získala 2. místo Olympiáda českého jazyka Š. Hejlová (9. A), T. Rollerová (9. A) - postup do okresního kola Anglický jazyk Konverzace v AJ (školní kolo) Z. Purová (7. B) - postup do okresního kola N. Zlochová (9. B) - okresní kolo Z. Purová 3. místo N. Zlochová 4. místo Dějepis Dějepisná olympiáda (školní kolo) Jedelská (8. B), Chamlarová (7. B) - postup do okresního kola Přírodopis Školní kolo Bio kat. D 1. místo J. Vaňourková (7. B) Okresní kolo Bio kat. D 14. místo- J. Vaňourková (7. B) Školní kolo Bio kat. C 1. místo D. Polách (9. B) Okresní kolo Bio kat. C 17. místo H. Jedelská (8. B) Matematika Matematická olympiáda (školní kolo) P. Přibáňová (6. A), K. Novotná (6. B), V. Hrubá (6. B) - postup do okresního kola M. Dvořáková (6. B), K. Janová (6. B), H. Uherková (6. B) D. Seidl (7. A), N. Strouhalová (7. A), T. Becková (7. A) L. Jílek (7. A), J. Krňávek (7. A), N. Křížová (7. A) S. Chamlarová (7. B), J. Vaňourková (7. B), K. Kunrtová (7. B) B. Kvapilová (8. A)- úspěšný řešitel okresního kola, H. Jedelská (8. B), D. Tichá (8. B) Pythagoriáda- (školní kolo) J.Vyhnálek (6. B), P. Bureš (6. B)- úspěšný řešitel okresního kola - postup do okresního kola K. Novotná (6. B), P. Cikryt (6. C), N. Strouhalová (7. A), T. Becková (7.A), S. Chamlarová (7. B), B. Kvapilová (8. A), P. Šturm (8. B), H. Jedelská (8. B)

19 Matematický klokan (školní kolo) Kategorie Benjamin T. Becková (7. A), S. Chamlarová (7. B), N. Strouhalová (7. A) Kategorie Kadet P. Bittner (9. A), B. Pastrnková (9. B), A. Uherková (9. B) Matematická olympiáda 1. stupeň (okresní kolo) Pythagoriáda 1. stupeň (okresní kolo) Bašta O.(5.B)- 1. místo, Měšťánková A. (5.A)- 6. místo Sikorová T.(5.A)- 16. místo Kvapilová S.(5.A)- 3. místo, Bahounek O.(5.A)- 16. místo Bašta O.(5.B)- 16. místo Tělesná výchova 1.stupeň Čertovská vybíjená Vybíjená Minikopaná McDonald s Cup Florbal Šplh 2. místo chlapci- okrskové kolo- 2.místo dívky- okrskové kolo- 2.místo okrskové kolo- duben třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo okrskové kolo- květen třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo krajské kolo- květen místo okrskové kolo- březen třídy- 1. místo okresní kolo- duben místo 1.třída- 1. místo- Vítková, Meixner 2.třída- 1. místo- Nováková, Finger 3.třída- 1. místi- Gieselová, Langer 4.třída- 1. místo- Schwabová, Klimeš 5.třída- 1. místo- Potěšilová, Jančík Tělesná výchova 2.stupeň Okresní přebory škol: Přespolní běh Florbal- okresní kolo Mohelnice Florbal- krajské kolo Hranice Florbal- oblastní kolo Kopřivnice Skok vysoký Mohelnická laťka: 2.místo- Žák, Nízký, Bittner, Kašpar 3.místo- Vaňourková 1.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 1.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 3.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 1.místo- Kocourková, Dohnálek, Prokešová, Motejzík 2.místo-Kunrtová, Pelcl, Pelikánová, Horký 3.místo-Hobzová, Vít, Facounová, Bittner 1.místo- Kocourková 2.místo-, Horký, Kubíček 3.místo- Kunertová 4.místo- Motejzík

20 Minikopaná Atletický čtyřboj 2.místo- mladší žáci 1.místo- Nízký, Žák, Dohnálek, Krátký, Pelcl, Bittner, Vaněk, Motejzík, Polách, Kašpar 2.místo- Bittner, Kašpar (krajské finále) 5.místo- Kocourková Pohár rozhlasu Coca Cola Školský pohár 3. místo- Mertlová- skok daleký 3.místo- Kunertová- hod míčkem 1. kolo Libina starší žáci 1. místo 2.kolo Zábřeh- starší žáci- 2. místo Informatika Bobřík informatiky- úspěšní řešitelé Kategorie Mini D. Klimeš (4. A) Plakát, prezentace- VOŠ a SŠ automobilní Kategorie Benjamin S. Chamlarová (7. B). D. Smička (7. A), N. Krmelová (7. A) D. Seidl (7. A), M. Mertlová (7. B), T. Becková (7. A), P. Blechtová (7. B) V. Špačková (7. A), D. Doležel (7. A), M. Kornerová (6. A) Kategorie Kadet Krmíčková (9. B), J. Vernerová (9. B ) M. Spanilý (9. B) J. Valnohová (9. A), M. Pumprlová )9. B), M. Zezulová (9. B) M. Polách (9. B), M. Bednářová (9. B), M. Pelikánová (9. A) Kategorie plakát J. Vyhnálek (6. B)- 3. místo Office Arena postup do krajského kola D. Tichá (8. B) Zeměpis Eurorebus (krajské kolo) Hudební výchova Účast na přehlídkách a koncertech: Loučenská vločka Vánoční koncerty Zlatá Lyra Zábřežský Slavíček Soutěžní přehlídka v Uničově Výtvarná výchova Výstavy a soutěže: Vánoční výstava školy Vánoční výstava SŠSP Zábřeh Muzeum Zábřeh Měú Zábřeh Den mikroregionu (Dubicko)

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 V Zábřehu 1. 9. 2011 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2011 2012

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2011 2012 V Zábřehu 1. 9. 2012 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Výroční zpráva školní rok: 2011 2012 Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/11 789 01 Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2009 2010 V Zábřehu 1.9.2010 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Výroční zpráva školní rok: 2009 2010 Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/11 789 01 Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2014 2015) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2014 2015) V Zábřeze dne 8. 9. 2014 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016)

Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk. ICT plán školy (2015 2016) Základní škola Zábřeh Školská 406/11, okres Šumperk ICT plán školy (2015 2016) V Zábřeze dne 1. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Miluše Kleiblová Úvod Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, vydává

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více