Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2012 2013"

Transkript

1 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

2 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční zpráva školní rok: Škola: ZŠ Zábřeh Školská 406/ Zábřeh Zřizovatel: Město Zábřeh Masarykovo náměstí Zábřeh Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit Strejcova Zábřeh Škola sdružuje: 1. ZŠ...IZO: Školní družina a školní klub. IZO: Školní jídelna..izo:

3 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní údaje o subjektu školní rok 2011/2012 Název organizace: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Sídlo organizace: Zábřeh, Školská 11 orientační č.: 406 PSČ: IČ organizace: DIČ: CZ Statutární orgán: Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Radek Kozák zástupce ředitele Identifikátor školy v síti škol : REDIZO IZO v síti škol: Základní škola -typ školy Školní družina - typ ŠD Školní klub - typ ŠK Školní jídelna - typ ŠJ Telefon: , Mobil: Tel. škol.jídelna: Fax: Internet.stránka: Bankovní spojení: ČSOB Zábřeh běžný účet: /0300 FKSP: /0300 Právní forma: příspěvková organizace Města Zábřehu č.3120, CZ-NACE:801020, III.obec správní obvod 7113, CZ COFOG 0921 Zábřeh-postavení obce-m, č.obce-zúj , ÚTJ Statistika pořadové číslo zpravodajské jednotky PČJ 154 Střední zdroj znečištění č Resort: školství 333 odvětví 85 okres CZ 0715 kraj CZ 0710 zřizovatel 2 Typ školy: ZŠ typ.řed. 20 plně organizovaná- 1 vyučovací jazyk český Náplň činnosti: výchovně vzdělávací činnost zabezpečování základního vzdělání obor vzdělávání Základní škola C/01, speciální škola B/01 (dys. třídy) Zřizovatel: Město Zábřeh obec ZUJ: IČ: Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh PSČ: Součásti školy: Základní škola kapacita 616 žáků Školní družina kapacita 150 žáků Školní klub kapacita volná Školní jídelna kapacita 900 jídel, počet míst Umístění tříd: Zábřeh Školská 406/11 18, Školská 406/10 4 Počet zaměstnanců: hlavní činnost fyzický - 59 přepočtený - 54,715 Počet tříd: 22 1.stupeň 11 2.stupeň 11 dyslektické 4 ŠD 4 ŠK - 1 Počet žáků: stupeň stupeň 269 ŠD 120 ŠK 35 ŠJ 425ž 52D dyslektické 53 (1.stupeň-14, 2.stupeň-39) Integrovaní 72 (1.stupeň - 33, 2.stupeň 39) Počty hodin učební plány 1.stupeň stupeň 337 celkem 599 dělené hodiny 1.stupeň 9 2.stupeň 45 celkem 54 nepovinné předměty 1.stupeň 15 2.stupeň 11 celkem 26 celkem hod. na škole 1.stupeň stupeň 393 celkem 679 volitelné předměty 1.stupeň 0 2.stupeň 48 celkem 48 přespočetné hodiny 1.stupeň 1 2.stupeň 0 celkem 1 učitelé 2.stupně na 1.stupni 24 hod. 2.stupeň 400 hod. celkem 424 hod. učitelé 1.stupně na 1.stupni 296 hod. 2.stupeň 0 hod. celkem 1 hod. V Zábřehu ředitel školy:

4 Charakteristika školy: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je plně organizovaní městská škola, která se nachází v samém centru města. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Připravuje žáky na další studium a praxi. Základní škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. 1.stupeň je tvořen ročníkem, 2. stupeň ročníkem. Stanovená kapacita školy je 616 žáků. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, od 2. ročníku jsou podle potřeby zřízeny třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Škola má k dispozici dvě budovy. Budova na Školské 406/11 je po celkové rekonstrukci, výsledkem je výrazné snížení energetických nároků (zateplení, kotelna, okna) a splnění přísných hygienických podmínek (sociální zařízení, kuchyň, osvětlení). Ve škole máme kromě běžných tříd i 9 odborných učeben. U jednotlivých odborných učeben jsou dále k dispozici kabinety, které jsou v dostatečné míře vybaveny pomůckami. V učebně přírodopisu je zřízen koutek se stěnou akvárií a terárií, pro výuku chemie je k dispozici laboratoř. V učebně výtvarné výchovy najdeme i keramický koutek vybavený keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Škola má tělocvičnu, aulu (tělovýchovný sál), posilovnu a rekonstruované venkovní hřiště s asfaltovým povrchem. Od školního roku 2007, 2008 se postupně začalo vyučovat podle školního vzdělávacího programu,,naše škola zpracovaného učiteli školy tak, aby zohledňoval profilaci školy a nabízel žákům různé typy vzdělávacích strategií a metod práce. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Nabízíme jazyk anglický, německý a ruský. Další prioritou je počítačová gramotnost žáků. K dispozici jsou dvě dobře zařízené počítačové učebny. Další odborné učebny i kmenové třídy jsou postupně vybavovány dataprojektory a počítačem připojeným na internet. Na velmi dobré úrovni je péče o integrované žáky. Spolupracujeme s PPP Šumperk a všemi dostupnými speciálně pedagogickými centry v regionu. V této oblasti pořádáme i akce pro pedagogy z jiných škol. Školská rada: Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk byla zřízena usnesením schůze RM Zábřeh ze dne pod číslem 05/057/07/03/01. Členové školské rady: Radek Kozák Martin Strouhal Ladislava Gembalová Božena Sojáková Pavel Špička Jiří Žanda

5 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Informační leták o činnosti školy pro rodiče žáků i širokou veřejnost PŘEDSTAVUJEME SE Název: Adresa: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk ZŠ Školská 11, Zábřeh Kontaktní osoby: Ředitel školy Mgr. Miloš Lachnit Statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák Pedagogický zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík Výchovná poradkyně Mgr. HanaJedonková Metodik prevence PhDr. Petra Tichá Zaměření školy: Zajímavosti na škole: Škola pro všechny - dyslektické třídy, zaměření na cizí jazyky, informatiku, výtvarnou a hudební výchovu, alternativní metody výuky. školní vzdělávací program NAŠE ŠKOLA Pěvecký sbor Slavík, přípravný sbor Slavíček. Od 8.ročníku volitelné předměty. Výuka angličtiny od 1. ročníku. Nepovinné předměty sportovního a výtvarného zaměření, dramatická výchova. Jazykové tábory. Projektové vyučování v přírodě - 1.stupeň. Logopedie. Učebna přírodopisu se stěnou akvarií a terarií. Počítačové učebny. Pitný režim. Posilovna. Spolupráce s rodiči a veřejností: Třídní schůzky (4 x ročně - 15:00-17:00 hod.) hospitace rodičů koncerty pro rodiče (vánoční,jarní), výstavy (vánoční, velikonoční) společné zájezdy rodičů a žáků setkání s rodiči budoucích prvňáčků (červen) loučení vycházejících žáků se školou (červen) společenský ples (březen) pronájem prostor školy pro sportovní a společenské akce humanitární akce (Vánoční hvězda, sbírky atd.) Více poznáte, když školu navštívíte osobně nebo navštívíte naše internetové stránky Jste srdečně zváni, budete přivítáni a budete mít možnost do života školy nejen více proniknout, ale také se případně IHNED ZAPOJIT.

6 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Třídnictví - učební dokumenty školní rok 2012/ A Hrdinová Vladimíra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1.B Lavičková Marcela 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.A Doubravová Eliška 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 2.B Hrdinová Renata 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.A Šoustalová Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 3.B Skopalová Jana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.A Gembalová Ladislava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 4.B Kaplánková Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 5.A Čulíková Miloslava 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 5.B Vítová Jitka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.A Hanousková Dagmar 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.B Měšťánková Hana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 6.C Hošková Jolana 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 7.A Vít Jaroslav 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.B Sedláková Eva 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 7.C Žalmanová Lenka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení 8.A Tich Petra 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 8.B Kleiblová Miluše 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.A Fritscher Zdeněk 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.B Marcinková Monika 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 9.C Kolomazníková Zdeňka 1596/07 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola-třída pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

7 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Personální zabezpečení činnosti Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem. 1. Vedoucí zaměstnanci: 124, odst. 1 ZP a) ředitel školy - Mgr. Miloš Lachnit statutární orgán řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajících z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. b) statutární zástupce ředitele Mgr. Radek Kozák zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. c) zástupce ředitele Mgr. Jiří Sobotík zástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku. d) provozář, školník údržbář Meixner Ladislav řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. e) vedoucí školní jídelny Vrbková Eva řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. 2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: 124, odst.4 ZP - mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokyny a) vedoucí vychovatelka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol.klubu b) vedoucí kuchařka - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní - ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků 3. Stanovení organizačních jednotek provozů organizace I) Základní škola II) Školní jídelna 4. Stanovení provozních útvarů organizace: I) Základní škola a) vedení školy ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny b) 1.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé c) 2.stupeň ZŠ pedagogičtí pracovníci učitelé d) školní družina, školní klub - pedagogičtí pracovníci, vychovatelky e) provozní útvar provozář, školník údržbář, uklízečky, topič f) technicko-hospodářský útvar odborní ekonomičtí pracovníci II) Školní jídelna a) technicko-hospodářský útvar vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice b) kuchyň kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem V Zábřehu ředitel školy:

8 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Přehled zaměstnanců A. kategorie fyzic.os. přepoč.os. úpl.úvazky neúpl.úvazky učitelé - 1.stupeň 12 12, ,000 učitelé - 2.stupeň 25 23, ,227 učitelé-celkem 37 35, ,227 vychovatelé 4 3, ,107 ped.prac.-celkem (40) 41 38, ,334 THP 3 3, ,000 provozní 6 5, ,400 obchodně provozní 7 6, ,000 celkem (56) 57 52, ,734 B. kategorie fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav fyzické přep.stav muži ženy Důchodci celkem učitelé 7 7, ,227 3ž-3 1, ,227 vychovatelé ,107 1ž-1 0, ,107 pedag.pracovníci 7 7, ,334 4ž-4 1, ,334 THP , ,000 provozní 2 1, , ,400 obchodně provozní , ,000 celkem 9 8, ,134 4ž-4 0, ,734 Snížené úvazky ředitel 5 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 1 9 hod. - 1,0 vyučující 1.třídy 20-1,0 zástupce 2 11 hod. - 1,0 celkem učitelé metodik inf.technol hod.- 1,0 vedoucí vychovatelka 23 1 výchovný poradce 1 19 hod. - 1,0 celkem ped.pracovníci výchovný poradce 2 21 hod. - 1,0 Neúplné úvazky 1) Učitelé 1.-5.r. 0-0,000 2) Učitelé ,227 Hrdinová M. 16-0,727 3) Vychovatelky 2-1,107 Holubová A. 6-0,273 Souralová H 21-0,750 Krmelová B. 5-0,227 Krmelová B. 10-0,357 5) Provozní 2-1,400 4) THP 0-0,000 Meixnerová P. 0,800 Meixner L.-topič 0,600 6) Obchodně - provozní 2-1,000 7) Vedlejší pracovní poměry -2 Bednárková H. 0,500 Krmelová B. - vychovatelka Bednárková H. 0,500 Meixner L. - topič 8) Neúplné úvazky celkem HČ zaměstnanců 9 9) Nekvalifikovaní - 1 úvazky 4, r. - Škrottová J. - učitelka -Krmelová B - učitelka 10) Souběžné prac.poměry - 2 Meixner L. - provozář + topič 1.-5 r.. Vítová J. - učitelka Krmelová B. - učitelka + vychovatelka V Zábřehu Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy

9 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk šk. rok 2012/2013 Údaje o pracovnících školy k: Pedagogičtí pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Benešová Jarmila PŠ- Přerov VYCH Bezděková Vlasta PdF- Olomouc JČ- Ov Čulíková Miloslava PdF- Olomouc roč Doubravová Eliška PdF- Olomouc roč Fritscher Zdeněk PdF- Olomouc M- F Gembalová Ladislava PdF- Olomouc ŠMVZP Hamplová Lenka PřF- Olomouc Př- Z- Ge Hanousková Dagmar PF- Olomouc Č- ON Hrdinová Renata PdF- Olomouc ŠMVZP Hrdinová Vladimíra PdF- Č. Bud roč Jedonková Hana PdF- Ostrava Č- D Kleiblová Miluše PdF- Hradec K. M- IVT Kolomazníková Zdeňka PF- Olomouc Č- ON Kozák Radek PdF- Brno F- ZT Kunrtová Alena PdF- Olomouc 0,750 0 Kunrtová Monika Gym.- Zábřeh 0,357 0 Lachnit Miloš PdF- Olomouc ŠMVZP 0, Lavičková Marcela PdF- Olomouc roč Marcinková Monika PdF- Olomouc N Měšťánková Hana VŠPalackého- Olomouc Fy- M Ozorovský Karol PdF- Ostrava roč Kaplánková Eva PdF- Olomouc roč Hošková Jolana PdF- Ostrava roč Sedláková Eva PdF- Brno Vv- R Skopalová Jana PdF- Olomouc roč Sobotík Jiří PřF- Olomouc TV- Geo Škrottová Jana PŠ- Krnov VYCH Šoustalová Eva PdF- Olomouc roč Švecová Alice SPgŠ- Přerov VYCH Tichá Petra PdF- Olomouc Č- Ov Vít Jaroslav PdF- Ostrava Tv- D Vítová Jitka PdF- Ústí n. Lab Č- On Zbořil Jaroslav PdF- Olomouc M- PŘ Žalmanová Lenka PřF- Olomouc M- F Žandová Lenka PdF- Olomouc roč Žandová Miroslava VŠCHT- Par. JN- CH

10 2. Provozní zaměstnanci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Bílá Svatava SOU Šumperk Tkadlena Doleželová Marie SOU Frýdek M. Aranžérka Meixner Ladislav SOU Mikulov Chladír. me Meixner Ladislav VČ SOU Mikulov 0, Meixnerová Petra SOU Zábřeh Admin. Prac. 0, Pohančeníková Alena SOU Opočno Mlékařka Technicko- hospodářští pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Baníková Marcela Gym. Zábřeh SEŠ Kabeláčová Jana SZŠ- Přerov Stř. zdrav. šk Pagáčová Klára SPgŠ SZŠ Krnov Maturita SPŠ Obchodně- provozní pracovníci Jméno Vzdělání Aprobace Úvazek Odp. roky Důchodce Bednárková Helena SOU Šumperk Přadlena Drlíková Blanka SOU Šilheřovice Kuchařka Křivánková Hana SOU Šilheřovice Kuchařka Poláchová Jana SOU Brno Servírka Švédová Milena SOU Olomouc Prodavačka Vrbková Eva SEŠ Šumperk SEŠ

11 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o přijímacím řízení 1.třídy: Zápis do 1.ročníků se uskutečnil 7.a 8.února K zápisu se dostavilo 76 dětí, z nichž 14 dostalo odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 58 dětí. Do školy bylo přijato 58 dětí. Žáci odcházející z nižších ročníků: Z 5. ročníků odešli Bahounek, Greschnerová. Hrochová, Klimková, Kvapilová, Potěšilová, Štanclová, na osmileté studium v Gymnáziu Zábřeh (celkem 7 žáků). Vycházející žáci: V 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 66 žáků. V 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků. Z vycházejících žáků 8. a 9. ročníků bylo 52 přijato na studijní obory a 21 na učební obory. Počet žáků a umístění do škol- viz. následující stránky.

12 Umístění vycházejících žáků Školní rok A Bittner Pavel SPŠ Šumperk inf. technologie 9.A Černý Filip SOŠ Tovačov umělecký řezbář 9.A Haltmar Martin SOU Šumperk strojní mechanik 9.A Kašpar Jan SPŠ Šumperk strojírenství 9.A Kauer Aleš SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Klimeš Radek SŠA Zábřeh automechanik 9.A Merta Lukáš SPŠ Šumperk strojírenství 9.A Přibyla Radek SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.A Pumprla Jiří Gymnázium Šumperk gymnázium 9.A Šamalík Filip SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.A Tejkl Jakub SŠT Mohelnice mechanik seřizovač 9.A Tomášek Vojtěch SPŠ Šumperk inf. technologie 9.A Varmuža Ladislav SOŠ Jeseník gastronomie 9.A Vepřek Martin SPŠ Šumperk elektrotechnika 9.A Effenbergerová M. SOU Šumperk kadeřník 9.A Facounová B. OU Mohelnice pečovatelské služby 9.A Hejlová Štěpánka SPgŠ Přerov předškolní pedagogika 9.A Kebrdlová Terezie SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Kolářová Jana Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.A Kopečná Lucie SOŠ Lanškroun kosmetické služby 9.A Mrázková Karolína SPgŠ Přerov předškolní pedagogika 9.A Navrátilová Radka Hotelová škola Jeseník hotelnictví 9.A Pelikánová M. SPgŠ Přerov pedagogické lyceum 9.A Pešková Kateřina SŠSP Zábřeh sociální činnost 9.A Prokešová Kateřina SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Rollerová Terezie SPŠ Šumperk inform. technologie 9.A Valnohová Jana SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.A Zárubová Lucie SŠ logistiky Olomouc provoz a ekonom. dopravy 9.A Pospíšil Jan SŠ tech. Česká Třebová elektrikář Počet žáků na střední školy 25 Počet žáků na učební obory 5 Celkem - 30 Počet chlapců -15 Počet dívek 15

13 9.B Dostál Ondřej SŠSP Zábřeh kuchař - číšník 9.B Plhák Jiří SPŠ Šumperk inform. technologie 9.B Polách Daniel SŠ žel. Šumperk strojírenství 9.B Polách Martin Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Polách Tomáš SPŠ Šumperk technické lyceum 9.B Spanilý Michal SPŠ Šumperk technické lyceum 9.B Šimora Jakub SŠA Zábřeh automechanik 9.B Trnka Jakub SPŠ Šumperk strojírenství 9.B Vaněk Michal SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.B Vondrášek Marek SŠ žel. Šumperk strojírenství 9.B Bednářová Martina SŠ žel. Šumperk stavebnictví 9.B Cigánková Sabina SŠA Zábřeh dopravní prostředky 9.B Dovrtělová V. SOŠ Pardubice s.r.o. cestovní ruch 9.B Gruberová Nikola SŠSP Zábřeh zahradník 9.B Krmíčková Anna OA Šumperk ekonomické lyceum 9.B Lockerová Lea SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Müllerová Nikola SZŠ Olomouc zdravotnický asistent 9.B Pastrnková B. SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Pumprlová M. Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Uherková Aneta SPgŠ Litomyšl předškolní pedagogika 9.B Vepřková K. Gymnázium Šumperk gymnázium 9.B Vernerová Jana SOŠ Šumperk cestovní ruch 9.B Vulcová Kristýna SPŠ Šumperk inform. technologie 9.B Zezulová Michaela Gymnázium Zábřeh gymnázium 9.B Zlochová Nikola SŠA Zábřeh dopravní prostředky Počet žáků na střední školy 23 Počet žáků na učiliště- 2 Celkem 25 Počet chlapců 10 Počet dívek 15 Studijní obory 28 Učební obory 2

14 9.C Albrecht Michal SŠT Mohelnice mechanik seřizovač 9.C Kořalka Lukáš SŠT Mohelnice opravář zem. strojů 9.C Krátký Pavel SŠSP Zábřeh zemědělec 9.C Krňávek Tomáš SOU Šumperk truhlář 9.C Macek Daniel SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Motejzík Daniel SPŠE Mohelnice elektrotechnika 9.C Niederle Lukáš SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Pohl Jakub SŠT Mohelnice elektrikář 9.C Ťuik Michal SŠ řez. Tovačov umělecký řezbář 9.C Hanzlíková Karolína SŠ reklam. Praha užitá fotografie 9.C Čech Patrik SŠT Mohelnice opravář. zem. strojů Počet žáků na střední školy 4 Počet žáků na učiliště 7 Celkem 11 Počet chlapců 10 Počet dívek - 1

15 Žáci vycházející z osmého ročníku 8.B Maixner Michal SŠA Zábřeh karosář 8.B Jakub Římský SŠ-žel. Šumperk klempíř 8.B Jan Pulkert SŠT Mohelnice oprav. zem. strojů 8.A Ledvinka Josef SŠT Mohelnice oprav. zem. strojů 8.A Jílek Oldřich SŠSP Zábřeh opravářské práce 8.A Králová Dominika SŠSP Zábřeh zahradnické práce 8.A Friedlová Marie SŠSP Zábřeh strav.ubyt. služby Počet žáků na střední školy - 0 Počet žáků na učiliště - 7 Celkem 7 Počet chlapců - 5 Počet dívek 2 Žáci odcházející na nižší gymnázium - 5.A Bahounek Ondřej Gymnázium Zábřeh 5.A Greschnerová T. Gymnázium Zábřeh 5.A Hrochová D. Gymnázium Zábřeh 5.A Klimková J. Gymnázium Zábřeh 5.A Kvapilová S. Gymnázium Zábřeh 5.A Potěšilová A. Gymnázium Zábřeh 5.A Štanclová E. Gymnázium Zábřeh 5.A Večeřová Taneční konzervatoř Brno 7.B Petra Blechtová Gymnázium Olomouc 5.A 8, 7. B - 1 Celkový počet žáků přijatých na střední školy učiliště střední školy celkem 9.A B C A B

16 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 se řídila výuka a výchova žáků naší školy školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání Naše škola. I nadále byly voleny nové přístupy k žákům i jednotlivým kapitolám učiva, v případě potřeby byly voleny nové formy práce žáků. Zkvalitnilo se využívání audiovizuální techniky. Hojně byl využíván přístup na internet, který je k dispozici ve všech prostorách školy. Byly rovněž zakoupeny nové pomůcky pro zlepšení názornosti a praktičnosti vyučování. Pro zkvalitnění odborné činnosti prováděli pedagogičtí pracovníci vlastní přípravy na vyučování, popřípadě na výchovnou činnost. I nadále byly připravovány a ověřovány materiály v rámci projektu EU peníze školám. Významnou roli v práci školy zaujímá projektové vyučování, které má podobu menších projektů a dále projektů realizovaných v týdenní podobě mimo sídlo školy, přičemž není výjimkou vytváření různých seskupení tříd (dyslektické třídy, různé ročníky atd.). Tyto týdenní projekty mají zpravidla denní výstupy a jsou uzavřeny dosažením určitého předem stanoveného cíle. Po skončení projektu následuje ve škole výstava vyrobených či získaných předmětů, fotografií, promítání videokazet o průběhu projektu atd. Dokumentace o realizaci jednotlivých projektů je k dispozici u ředitele školy. Uskutečnily se následující rozsáhlejší projekty: - Vánoce, jak je (ne) známe - Holocaust: projektový den pro žáky 9. ročníku - Lyžáček pro 1. stupeň - Hody jsou, hody jsou, nesem léto před sebou - Toulky zábřežskou historií - Život v totalitě -Terénní exkurze do litovelského pomoraví - Totalitní Československo projektový den pro žáky 9. ročníku - Rychleby a Javornicko- příroda a my - Kouzelné hrátky s angličtinou pro druháčky - Státní svátky České republiky -Outdoor school- Comenius ( ), ( ) -Dětský den s pohádkami - Ája a Tom v přírodě - Pramínková víla -Pinocchiova dobrodružství

17 Škola realizovala v průběhu ledna 2013 lyžařský kurz v rozsahu 5 dní pro žáky 7. ročníků. Zúčastnili se i žáci 8. a 9. tříd. Rovněž pro žáky 1. stupně byl v lednu připraven lyžařský kurz v rozsahu 4 dní. Rovněž proběhl v měsíci únoru zdokonalovací lyžařský kurz pro žáky 8. a 9. ročníků ve Starém Městě a Kunčicích. V měsíci květnu proběhl cykloturistický kurz v oblasti východních Čech. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně školy. Rovněž v květnu se konal turistický kurz v oblasti Rychlebských hor pro žáky 2. stupně školy. Plavecký výcvik na plaveckém bazénu v Zábřehu absolvovali žáci 3. ročníku. V prvním i ve druhém pololetí se uskutečnil jednodenní pobyt v přírodě se zaměřením na prvky branné výchovy. Celkově lze konstatovat na základě výše uvedených skutečností a následně uvedených údajů, že škola naplňuje cíle stanovené školním vzdělávacím programem. Škola důsledně dbá na dodržování rovného přístupu ke vzdělání. Systematicky vytváří velmi dobré podmínky pro vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Pro nadané žáky byl zřízen na 1. i 2. stupni kroužek deskových her, o který je velký zájem. Tito žáci se zúčastňovali také různých soutěží pro nadané žáky. Ve škole jsou vytvořeny vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a zdravý vývoj žáků. Důslednou primární prevencí, školními a mimoškolními aktivitami se škola snaží eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Organizace výuky, volby vzdělávacích cílů, adekvátních metod a forem práce umožňují žákům získávat potřebné vědomosti, podporují rozvoj klíčových kompetencí a osobnosti žáků.

18 Základní škola Zábřeh, Školská 11, okres Šumperk Účast na soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2012/2013 byli naši žáci přihlášeni do většiny nabízených soutěží a olympiád, které byly organizovány na úrovni města, oblasti, okresu, kraje a v postupových soutěžích i republiky. Žáci se zúčastnili rovněž velkého množství soutěží, které byly korespondenčně pořádány organizacemi z celé republiky. Z mnoha úspěchů uvádíme jen ty nejvýraznější: Český jazyk Recitační soutěž (školní kolo) N. Hobzová (6. A), P. Přibáňová (6. A), Š. Hejlová (9. A), D. Tichá (8. B) - postup do okrskového kola Recitační soutěž 1. stupeň Ondráčková A.(2.B), Gieselová I.(3.B),Sroková S.(1.B)- v okresním kole - postup do okresního kola získala 2. místo Olympiáda českého jazyka Š. Hejlová (9. A), T. Rollerová (9. A) - postup do okresního kola Anglický jazyk Konverzace v AJ (školní kolo) Z. Purová (7. B) - postup do okresního kola N. Zlochová (9. B) - okresní kolo Z. Purová 3. místo N. Zlochová 4. místo Dějepis Dějepisná olympiáda (školní kolo) Jedelská (8. B), Chamlarová (7. B) - postup do okresního kola Přírodopis Školní kolo Bio kat. D 1. místo J. Vaňourková (7. B) Okresní kolo Bio kat. D 14. místo- J. Vaňourková (7. B) Školní kolo Bio kat. C 1. místo D. Polách (9. B) Okresní kolo Bio kat. C 17. místo H. Jedelská (8. B) Matematika Matematická olympiáda (školní kolo) P. Přibáňová (6. A), K. Novotná (6. B), V. Hrubá (6. B) - postup do okresního kola M. Dvořáková (6. B), K. Janová (6. B), H. Uherková (6. B) D. Seidl (7. A), N. Strouhalová (7. A), T. Becková (7. A) L. Jílek (7. A), J. Krňávek (7. A), N. Křížová (7. A) S. Chamlarová (7. B), J. Vaňourková (7. B), K. Kunrtová (7. B) B. Kvapilová (8. A)- úspěšný řešitel okresního kola, H. Jedelská (8. B), D. Tichá (8. B) Pythagoriáda- (školní kolo) J.Vyhnálek (6. B), P. Bureš (6. B)- úspěšný řešitel okresního kola - postup do okresního kola K. Novotná (6. B), P. Cikryt (6. C), N. Strouhalová (7. A), T. Becková (7.A), S. Chamlarová (7. B), B. Kvapilová (8. A), P. Šturm (8. B), H. Jedelská (8. B)

19 Matematický klokan (školní kolo) Kategorie Benjamin T. Becková (7. A), S. Chamlarová (7. B), N. Strouhalová (7. A) Kategorie Kadet P. Bittner (9. A), B. Pastrnková (9. B), A. Uherková (9. B) Matematická olympiáda 1. stupeň (okresní kolo) Pythagoriáda 1. stupeň (okresní kolo) Bašta O.(5.B)- 1. místo, Měšťánková A. (5.A)- 6. místo Sikorová T.(5.A)- 16. místo Kvapilová S.(5.A)- 3. místo, Bahounek O.(5.A)- 16. místo Bašta O.(5.B)- 16. místo Tělesná výchova 1.stupeň Čertovská vybíjená Vybíjená Minikopaná McDonald s Cup Florbal Šplh 2. místo chlapci- okrskové kolo- 2.místo dívky- okrskové kolo- 2.místo okrskové kolo- duben třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo okrskové kolo- květen třídy- 2. místo okresní kolo- květen místo krajské kolo- květen místo okrskové kolo- březen třídy- 1. místo okresní kolo- duben místo 1.třída- 1. místo- Vítková, Meixner 2.třída- 1. místo- Nováková, Finger 3.třída- 1. místi- Gieselová, Langer 4.třída- 1. místo- Schwabová, Klimeš 5.třída- 1. místo- Potěšilová, Jančík Tělesná výchova 2.stupeň Okresní přebory škol: Přespolní běh Florbal- okresní kolo Mohelnice Florbal- krajské kolo Hranice Florbal- oblastní kolo Kopřivnice Skok vysoký Mohelnická laťka: 2.místo- Žák, Nízký, Bittner, Kašpar 3.místo- Vaňourková 1.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 1.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 3.místo- Sedmera, Vít, Nízký, Žák Schon. Dohnálek, Pelcl, Huf, Mauler, Soják, Dočekal, Krátký 1.místo- Kocourková, Dohnálek, Prokešová, Motejzík 2.místo-Kunrtová, Pelcl, Pelikánová, Horký 3.místo-Hobzová, Vít, Facounová, Bittner 1.místo- Kocourková 2.místo-, Horký, Kubíček 3.místo- Kunertová 4.místo- Motejzík

20 Minikopaná Atletický čtyřboj 2.místo- mladší žáci 1.místo- Nízký, Žák, Dohnálek, Krátký, Pelcl, Bittner, Vaněk, Motejzík, Polách, Kašpar 2.místo- Bittner, Kašpar (krajské finále) 5.místo- Kocourková Pohár rozhlasu Coca Cola Školský pohár 3. místo- Mertlová- skok daleký 3.místo- Kunertová- hod míčkem 1. kolo Libina starší žáci 1. místo 2.kolo Zábřeh- starší žáci- 2. místo Informatika Bobřík informatiky- úspěšní řešitelé Kategorie Mini D. Klimeš (4. A) Plakát, prezentace- VOŠ a SŠ automobilní Kategorie Benjamin S. Chamlarová (7. B). D. Smička (7. A), N. Krmelová (7. A) D. Seidl (7. A), M. Mertlová (7. B), T. Becková (7. A), P. Blechtová (7. B) V. Špačková (7. A), D. Doležel (7. A), M. Kornerová (6. A) Kategorie Kadet Krmíčková (9. B), J. Vernerová (9. B ) M. Spanilý (9. B) J. Valnohová (9. A), M. Pumprlová )9. B), M. Zezulová (9. B) M. Polách (9. B), M. Bednářová (9. B), M. Pelikánová (9. A) Kategorie plakát J. Vyhnálek (6. B)- 3. místo Office Arena postup do krajského kola D. Tichá (8. B) Zeměpis Eurorebus (krajské kolo) Hudební výchova Účast na přehlídkách a koncertech: Loučenská vločka Vánoční koncerty Zlatá Lyra Zábřežský Slavíček Soutěžní přehlídka v Uničově Výtvarná výchova Výstavy a soutěže: Vánoční výstava školy Vánoční výstava SŠSP Zábřeh Muzeum Zábřeh Měú Zábřeh Den mikroregionu (Dubicko)

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok: 2010 2011 V Zábřehu 1. 9. 2011 Mgr. Miloš Lachnit ředitel školy Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Výroční

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Základní škola Masarova 11 Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání IV.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více