Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015"

Transkript

1 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti zúčastnili. Bohužel já sám přítomen nebudu, protože ve stejný termín jsou na Klokotech již domluvené svatby. Můžete se přidat a jet autobusem, který vypraví farnost Jistebnice. Kontaktní osobou je přímo otec Mikuláš Selvek, OPraem ( ). Velmi zajímavý bude určitě také jednodenní výlet do Rakouska (27. 6.) s otcem Karlem Zaiserem, omi. Rád bych vám také doporučil 10dílný dokument Země kadidlové stezky, který uvádí ČT 2, v sobotu po obědě. Můžete jej také najít na internetu v archivu České televize. Je zajímavé se dovědět, odkud pochází kadidlo, k čemu se používá a jak se k nám dostávalo a dostává. V modlitbě P. Jiří, omi a oblátská komunita 1. ČERVNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 6. června 2015 s P. Petrem Plášilem, farářem v Bechyni modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření mše svatá Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření malé občerstvení před kostelem mše svatá celebruje P. Jiří Můčka, omi Nové webové stránky oblátů 21. května oslavila celá oblátská rodina liturgickou slavnost našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod. U této příležitosti jsme spustili zbrusu nové oblátské webové stránky:

2 Plnomocné odpustky (u příležitosti Roku zasvěceného života), můžete získat na Klokotech v červnu: 7.6. neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ pátek - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA pátek - Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, když navštívíte Klokoty a budete se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budete věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie (např. modlitbou Zdrávas Maria). Odpustky získáváte jak pro sebe, tak pro duše v očistci. Koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK Ladislav Šotek Ve čtvrtek 7. května se konal v klokotském kostele koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK z Nového Jičína. Koncertní sbor má cca 55 členů ve věku 13 až 20 let s padesátiletou tradicí. Ročně vystupuje cca na 40 koncertech v České republice, ale i v zahraničí. V minulých 20 letech procestoval téměř celou Evropu včetně Vatikánu, zpíval v Číně, Japonsku, v Jižní Africe. Před rokem se vrátil z úspěšného turné po USA. Sbor je laureátem prestižních mezinárodních soutěží (Arezzo, Llangollen, Tours, La Valetta, Montreux, Guangzhou, Washington ) V ZUŠ je systematická příprava dětí pro sborový zpěv od 5 let ve 3 dalších sborech, a to : * Hrášek - cca 60 členů ve věku od 5 do 7 let, * Rarášek cca 55 členů ve věku 7 až 9 let, * Kulihrášek cca 55 členů ve věku 9 až 13 let. Tento program pro sborový zpěv dětí a mládeže přináší velké úspěchy, které především koncertní sbor sklízí téměř po celém světě. Jeho současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Josef Zajíček, absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem (lesní roh) a konzervatoře v Brně (sólový zpěv). K Táboru a především ke Klokotům má vřelý vztah, protože tu v letech bydlel a působil jako hornista Posádkové hudby Tábor a zároveň zpěvák sólista. Byl vyhledávaným zpěvákem a spolupracoval s řadou dalších hudebních těles (Keramička, Budějovická kapela ), ale i často byl slyšet z kostelního kůru v táborských Klokotech. Klokotský koncert byl pro posluchače nevšedním zážitkem. Téměř absolutní intonace sboru a dynamika skladeb, citlivé aranžmá skladeb, skromné a disciplinované vystupování tělesa, - to jsou věci, které se hned tak a zvláště u těchto sborů nevidí. Nelze opomenout ani skvělý výkon obou sólistek - klavír, hoboj -, které přispěly k tomu, že zážitek z koncertu byl nádherný. Upřímné díky všem účinkujícím, klokotské farnosti, ale i Městu Tábor, které koncert podpořilo a zařadilo do oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.

3 Velikonoční svíce z včelího vosku paškál MVDr. Rytíř Za paškál musíme poděkovat našemu souputníkovi, jehož stopa se objevuje již před několika miliony let, VČELE MEDONOSNÉ. Včelstvo přináší nektar, pyl, propolis, ale vosk si vyrábí. Vosk vzniká ve voskových žlázách u 12-16denních včel jako velmi tenké šupinky. Včela si takto vyrábí sama stavební materiál a staví z něho buňky. Na 10 dekagramů vosku potřebuje voskových šupinek a z toho vyrobí včely buněk. Protože tedy každý kilogram velikonoční svíce ze včelího vosku obsahuje 1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání. Stávat se chlebem života Ing. Eva Bulířová V souladu s programem KLOKOTY 2015 byl v sobotu pozván P. Martin Sedloň, provinční vikář Kongregace Misionářů oblátů, aby v hodinové promluvě přiblížil velmi zajímavé a významné téma: STÁVAT SE CHLEBEM ŽIVOTA. Otec Martin má neuvěřitelný způsob jak vysvětlit a přiblížit posluchačům Boží slovo. Na grafickém zobrazení slova EUCHARISTIE, které bylo rozděleno podle jednotlivých písmen pod sebe řazených, měl u každého písmene latinský citát či úryvek, který přibližoval či vysvětloval dané téma. Slovo Eucharistie znamená díkůvzdání. Je to ta největší koncentrace Boží lásky na Zemi, největší sytost pravdy a nejmocnější přítomnost Boží síly i slabosti na zemi. Slovo Boží nás vede do ticha, k nám samým, k setkání s Ním, ale neodděluje nás od sebe navzájem. Musíme stále Pánu děkovat za to, co nám daroval. Když Ježíš lámal chléb a rozděloval, chtěl tím poukázat na svou oběť na záchranu světa. Kdo se účastní mše svaté, je povolán, aby se stal jako Kristus chlebem který je lámán pro spásu bratří. Když Kristus ustanovil v předvečer své smrti eucharistii, chtěl církvi dát pokrm, kterým se měla stále živit a kterým sama měla mít účast na životě Zmrtvýchvstalého. Zdá se mi, že lidé současnosti potřebují důtklivé posílení ve víře, a k tomu promluva otce Martina velmi přispěla. Děkujeme otcům oblátům a především o. Martinovi za krásnou a milou promluvu. Cesta na Filipíny a zase zpět Přednáška o Filipínách Hanky Koukalové mě velmi zaujala, a to hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se, jak lidé z druhé strany zeměkoule žijí, jak se stravují, v jakých podmínkách bydlí atd. Dále nám Hanka přinesla životní příběhy dětí, ale i dospělých, kteří to opravdu nemají jednoduché. Uvědomil jsem si, jak i přes tu velkou vzdálenost jsme si navzájem blízko, že pomoc skrze Papežské misijní dílo je pro ně, ale i pro nás velkým Božím obdarováním. Tahle přednáška mě moc povzbudila - to jak Bůh skrze druhé lidi jde k těm na okraji společnosti, aby jim dal naději... Děkuji Hani Vladimír Fojt

4 Táborské sochy MVDr. Rytíř 12. května přednášel v Emauzích Mgr. Jiří Kohout, předseda Klubu sběratelů, slovem i obrazem na téma Starobylé táborské sochy, pomníky a památníky. Se zájmem sledovalo pořad 25 účastníků. Mgr. Jiří Kohout je autorem knih, věnovaných historii táborských měst a vesnic, sestavených z historických pohlednic jeho sbírek s doprovodným textem. Z bohatství táborských sochařských děl, zmíněných v hodinové přednášce, uvedeme alespoň některé. Například PIETA, socha Sedmibolestné Panny Marie stojí u mohutných kaštanů vedle táborského kostela. Byla sem přenesena v r z krypty augustiánského kláštera na tehdejším Klášterním náměstí, který byl zrušen v r Po stranách stojí pískovcové sochy světců: barokní socha sv. Donáta, učitele franckých králů, který zemřel v r. 876, a sv. Floriána, umučeného pro křesťanství v r Na kašně Žižkova náměstí stojí socha Zbrojnoše, v níž spatřují mnozí některou z táborských osobností, jde však o obdobu sošek tzv. Rollandů z jiných měst, což je znakem městských práv, hlavně trhového. V průčelí kostela Narození Panny Marie na dnešním náměstí Mikuláše z Husi (bývalém Klášterním), jsou ve výklencích dvě sochy: sv. Augustina, syna křesťanky a pohana z r. 354, pozdějšího biskupa, a jeho matky sv. Moniky, s černým závojem. Na budově banky v Tyršově ulici postavil akademický sochař Jan Vítězslav Dušek podle modelů členů Sokola 2 sochy v nadživotní velikosti. Ztvárnil tak majitele cukrárny Josefa Kroužka a Annu Stockou-Šechtlovou. V přízemí vytvořil z kamene symbolické znaky Čech, Moravy, Podkarpatské Rusi, Prahy a Tábora. Před budovou Královské české hospodářské akademie, dnešní zemědělské školy, která byla otevřena v r. 1866, byl vztyčen v r Meteorologický sloup prof. V. Suchomela, v červnu 1935 putoval však do sadů před nádražím a v roce 2014 byl přeložen na Křižíkovo náměstí. Před zemědělskou školu byla v r postavena socha Antonína Švehly od sochaře Duška. Švehla byl předsedou agrární strany, bojoval za práva venkova. Socha však byla v době nacizmu přenesena do sklepů muzea, a když ji v poválečných letech chtěli bývalí studenti vrátit zpět (podle očitého svědka p. Vávrovského z Božejovic), nebyla nalezena. Následný totalitní režim postihl celou agrární stranu, tato socha patří mezi další mnohé zmizelé památky. Pomník padlým od sochaře Duška u klokotského kostela ve tvaru husitské pavézy byl odhalen v r Poslední uvedený Václav Říha nar. 1898, byl těžce zraněn a pohřben u vsi Nikolajevka na Ukrajině. Přednášky Mgr. Jiřího Kohouta vždy poodhalí pohled do historie. Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti na Modlitebním triduu Modliteb matek, ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. - v pátek v hod. v Emauzích odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě - v sobotu v hod. v Emauzích modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace - a v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v 15 hod. Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.

5 Eugenmeeting v Česku Pravidelné každoroční setkání asociovaných laiků z celé Středoevropské provincie (Eugenmeeting) proběhlo letos od 30. dubna do 3. května poprvé v Česku, v jihočeském Táboře. Úlohy hostitelů se výborně ujali naši asociovaní laici, kteří setkání připravovali několik měsíců předem. Bylo třeba zajistit ubytování a stravu a připravit program pro osmdesát lidí. Z nejrůznějších koutů Německa dorazilo přes padesát asociovaných. Spolu s nimi přijel i o. Dirk Fey, OMI zodpovědný za asociované naší Provincie a další čtyři spolubratři. Setkání spolu s o. Dirkem moderoval šéf našich laiků Jaroslav Lorman. Tématem, které prostupovalo celým setkáním, byl Kompromis. Fenomenologii kompromisu se věnoval ve své přednášce o. Heinrich Treziak, OMI, náš dvorní filozof, z biblického pohledu rozebral kompromis o. Dirk Fey a vztahem kompromisu a charismatu sv. Evžena se ve své přednášce zabýval o. Vlastimil Kadlec, OMI. O kompromisu ve všedním životě se ale mluvilo i ve volných chvílích, při jídle nebo u piva v hospodě. Při společném slavení eucharistie v poutním kostele na Klokotech vstoupilo v sobotu večer do formace asociovaných osm mladých lidí ze společenství mládeže OMIGang. Neuvěřitelně srdečné a lidsky hluboké setkání vyvrcholilo v neděli farní eucharistií na Klokotech a závěrečným okamžikem sdílení a společné reflexe. Kterak Mamba běžela maraton Mgr. Lucie Bartůšková (redakčně zkráceno) Třetího května jsem stála na Václaváku se startovním číslem na břiše, v kapse mp3, mobil a stovku pro strýčka Příhodu. Všechno ostatní jsem nechala u Martina v autě a cítila se fakt jako poutník. Ostatní kolem měli na pásech lahvičky s ionťáky a tubičky s gely, já měla na krku svatojakubskou mušli a doopravdy nepřemýšlela o tom, kde a kdy zastavím. Byla jsem prostě v Boží ruce. Pokud to doběhnu, splním svůj slib Panně Marii a v krámku na Klokotech k půlmaratonské medaili přibude maratonská. Miluju to. Byla jsem součástí pestrobarevné řeky deseti tisíc bláznů, co se vydali pokořit 42 kilometrů. Přemýšlet o něčem je na maratonu hrozná věc. Člověk běží strašně moc dlouho a mozek potřebuje stále něco přemílat. Zachraňují mě Stouni z mp3. Když se řádně napiju na občerstvovačce a do uší mi Mick Jagger vykřikne Start me up, krize je zažehnána a mohu pokračovat. Po další hodině míjím metu půlmaratonu. Mám skončit? Vidím, že kolem mě všichni chvílemi přecházejí do chůze a tak se rozhodnu pokračovat indiánským během do třicítky a tam zavolat Martinovi, aby si mě na Andělu vyzvedl. Ale, ALE.. Na třicátém se mi to nechce vzdát. Nechce se mi sem příští rok znova. A slíbila jsem Panně Marii tu medaili. Prostě se valím dál. V mobilu mi přistane Martinova smska:

6 Mambo, vydrž! A tak držím. Třicátý první kilometr tlačí mě fusekle. Třicátý druhý kilometr tlačí mě běžecký živůtek. Třicátý třetí kilometr tlačí mě šátek do ucha. Třicátý čtvrtý kilometr tlačí mě úplně všechno! Třicátý pátý mám hlad. Hrozný. Zachraňuje mě Praha 5, před jejíž radnicí rozdávají maratoncům sušenky. Takhle mi Mila ještě nechutnala. S přibývajícími kilometry už všichni stále častěji jdeme. Na devětatřicátém kilometru vypadáme jak zástup zombíků. Někdo kulhá, někdo pajdá, ale všichni se suneme pomalu, ale jistě kupředu. Konečně na kilometrovníku vystřídá trojku čtyřka. Zombíci ožijí. Poslední občerstvovačka a už je vidět věže týnského chrámu. U Rudolfina se na nás zubí hlídkující policista: Zaberte, už je to jen pět set metrů! Znovu se rozbíháme. Pařížskou ulici lemují doopravdy davy. Tady se fandí všem. A na modrém koberci klečí nejmíň čtyři fotografové s obrovskými objektivy jako na Oscarech. Škoda, že si to nemůžu tak užít, jak jsem si to představovala. Jediné na co myslím je, že už za chvíli můžu přestat běžet. Když mi kolem krku věší medaili, napadne mi, že vypadá jako muffin. Uběhla jsem maraton. A tak Ti, moje milovaná Panno Maria Klokotská, můžu splnit svůj slib. Přináším Ti maratonskou medaili. Děkuju Ti za všechno, za mou rodinu i přátele. Ne mě, ale svému jménu, Hospodine, zjednej slávu Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na ZÁJEZD DO RAKOUSKA v sobotu 27. června Otec Karel nám ukáže krásná místa: PÖGGSTALL - dva gotické kostely s gotickými oltáři, ve hřbitovním kostele budeme mít mši MAUER BEI MELK - poutní kostel gotický vyřezávaný oltář údolí Wachau, nejkrásnější část kolem Dunaje, prohlédneme si klášter SCHÖNBÜHEL EGGENBURG - staré město se zachovalými hradbami, gotický kostel MARIA DREIEICHEN - barokní poutní kostel. Program se ještě může mírně změnit. Oběd z vlastních zásob. Odjezd z Chýnova 6:15, z Tábora od nádraží v 6:30, z Klokot od Velké hospody 6:40, návrat kolem 22 h. Cena zájezdu 450,- Kč. Přihlášky na faře v Chýnově (tel , ), nebo v sakristii na Klokotech Setkání dětí června na Klokotech (pořádá Vikariátní katechetické středisko) Pátek 5. června 18:00 zahájení Sobota 6. června 16:00-17: 00 vyzvedávání dětí Program zahrnuje hry, tvoření, společnou modlitbu a mnoho dalšího. Uskuteční se v budovách v poutním areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Doporučený příspěvek: 150 Kč; Děti přihlašujte prosím do 1. června: Marie Šittová ; Markéta Frejlachová ,

7 Biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila sobota - České Budějovice Odjezd autobusu z Jistebnice 7:00; Tábor Klokoty (od kostela) 7:20 Jídlo, pití, rybářskou židličku a kancionál s sebou. Cena: 200,- Na náměstí budou velkoplošné obrazovky. Zažít tuto událost naživo má velkou cenu. Neváhejte jet s námi a podpořit našeho nového biskupa! Přihlaste se u P. Mikuláše Selveka, OPraem. M národní pouť přátel LIKVIDACE LEPRY 6. června 2015 sobota - Klokoty 11:30 hod. mše sv. 13:00 prezentace činnosti LL v ambitech 14:00 beseda v Emauzích 15:00 rozloučení s poutníky celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí Vranov nad Dyjí také přednáška s o. Güntherem Ecklbauerem, omi více na TÁBORÁK (pátek) zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na mši svatou v 17 h. jako poděkování na konci školního roku a prosbu o požehnané prázdniny, po mši svaté v 18 hod. na zahradě u Emauz táborák. OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot: 2.6. Ekonomická rada 18 h. řeholní dům První pátek v měsíci celodenní adorace h., h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze jako příprava na národní eucharistický kongres Obnovení slavení Eucharistie Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek h Těla a Krve Páně Eucharistický průvod prosíme holčičky, přineste si kytičky na posýpání úterý h. - Emauzy Farní rada středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí sobota Malá pouť k Neposkvrněnému srdci P. Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek, růženec a svátost smíření, mše svatá, malé občerstvení před kostelem Emauzy 15 h. Kající bohoslužba pro děti oslavujeme Den otců Poutní mše v Dražicích 10 h setkání CHO v Emauzích v Emauzy Setkání seniorů sobota h. - venkovní Klokotská křížová cesta neděle 16 h. řeckokatolická mše sv.

8 Z Kroniky před 50 lety MVDr. Rytíř Byla provedena nejnutnější oprava varhan financovaná z kostelních sbírek. Byla opravena krytina kostela, dobré tašky byly ještě použity na opravu střechy děkanského chrámu a kostela sv. Jakuba. Výměnu však prováděli jen dobrovolníci, vázly klempířské práce, třetina zůstala nedokončena. Byly natřeny nazeleno všechny klokotské věžičky, provedl L. Bartáček z Dolních Hrachovic. Celková oprava stála Kč, diecézní podpůrný fond zaplatil Kč, zbytek hradily dotace státní a dary. Velkou část rezidence měl v pronájmu Okresní národní výbor jako dům odpočinku pro přestárlé. Přesto že byl vznesen požadavek na příspěvek na tuto část, nebyly žádné peníze zaslány. Domov měl dosazeného státního správce. O cca 25 starých a těžce nemocných žen se staralo několik starších řádových sester svatého Vincence většinou Slovenek. Ženy ležely v přeplněných malých místnostech rezidence, jedna koupelna nevyhovující kuchyně v přízemí, nošení jídla do podkroví, atd. Podmínky byly velmi náročné a vyčerpávající. Sestry však sloužily s velkou laskavostí a přitom se ještě staraly o celý areál. Bydlely v přízemí expositury, kněz a kostelník bydleli v prvním poschodí ve dvou místnostech. Do výklenku kaple Dobrá Voda namaloval na plech pan Ladislav Šotek st. obraz Klokotské Panny Marie, který byl zajištěn drátěnou sítí. Přemaloval rovněž korpusy na hřbitovních křížích a Pannu Marii Klokotskou na kameni při cestě lipovou alejí. V noci 11. září povalili a rozbili neznámí pachatelé jedno zastavení křížové cesty v Lipové aleji. Vyšetřování bylo zastaveno, opravu hradili farníci. V neděli 20. července byla prvně sloužena mše svatá podle II. vatikánského koncilu. V tomto roce byly osídleny první tři panelákové domy, které byly postaveny vedle kasáren na pozemcích klokotských, a byla zahájena výstavba Pražského sídliště. PŘIJEĎ POMOCT TAM, KDE TO MÁ SMYSL Manětín, Nečtiny, Plasy Přihláška a více informací: SPOLEČENSTVÍ-PŘÁTELSTVÍ SDÍLENÍ DŘINA EVANGELIUM V PRAXI SPOLUPRÁCE DOMORDCI KULTURNÍ VEČERY KONCERT DIVADLO RYTÍŘI ZDENĚK LETNÍ KINO VÝLET SPORT OMIGANG KOMUNITA VTĚLENÉHO SLOVA MISIONÁŘI OBLÁTI MANĚTÍN, NEČTINY, PLASY

9 Dovolíš? Děkuji a promiň promluva papeže Františka Pokud chybí v rodině slova dovolíš?, děkuji a promiň, vznikají trhliny, které mohou vztah rozbít. Uvedl to papež František během středeční (14. května 2015) generální audience. Vatikán: Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova: dovolíš?, děkuji a promiň. Uvedl to papež František při středeční generální audienci, během níž zahájil sérii katechezí o konkrétním životě rodin. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu si slova Svatého otce vyslechlo zhruba 40 tisíc lidí. Podle Františka mohou jmenovaná slova ochránit domov i uprostřed zkoušek; jejich absence postupně působí trhliny, které mohou vztah zničit. Za těmito slovy však musí být zároveň upřímný postoj toho, kdo je vyslovuje. František v této souvislosti připomněl, že i zdvořilost může být maskou, jež ukrývá špatnosti. I ďábel se při pokoušení Ježíše zaštiťoval chováním džentlmena, avšak odváděl od pravdy o Boží lásce. Nepovažovat vše za samozřejmé Důvěrnost podle papeže neopravňuje manžele k tomu, aby považovali vše za samozřejmé. Čím hlubší je láska, tím více tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý otevře dveře svého srdce. Dříve, než uděláme v rodině nějakou věc, (zeptejme se): Dovolíš? Mohu to udělat? Líbí se ti, když to udělám? Tato zdvořilá a láskyplná mluva je pro rodiny tak dobrá, prohlásil František. Křesťan, který nedokáže děkovat, zapomněl Boží mluvu Druhým slovem je děkuji. Papež zkritizoval současnou situaci ve společnosti, kde bývá vděčnost často pokládána za projev slabosti. Cesta k nápravě společnosti vede skrze výchovu k vděčnosti v rodinách: Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. ( ) Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti malomocných, když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. Kde chybí omluva, začíná ubývat vzduchu Ve třetí části se římský biskup zaměřil na slovo promiň. Pokud toto gesto chybí, podle Františka vznikají ve vztahu trhlinky, které se zvětšují, až se z nich stanou hluboké příkopy. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé trhliny v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo - promiň, uvedl papež. Manželé by proto neměli uzavírat den, aniž by se usmířili. Podle Františka není hlavním problémem vztahu, pokud se partneři hádají. Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. Jak se mám usmířit? Kleknout si na koleno? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření, řekl František během své středeční generální audience. (zdroj: Radio Vaticana, foto: CNA / Daniel Ibanez ) Autor: Ondřej Mléčka

10 Klokoty - události - červen 2015 po-so 17.00, 1.6. pondělí Památka sv. Justina, mučedníka ne h úterý 18 h. Ekonom.rada - řehol.dům, Emauzy h. Modl.matek 3.6. středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků středa- nemocnice h pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka První pátek v měsíci - adorace v kostele h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., adorace s modlitbami, tichá adorace svátost smíření h pá-so Setkání dětí - Emauzy 6.6. sobota 1. sobota s P. Petrem Plášilem h.-klokotské hodinky, růženec, svátost smíření, mše sv. v 17 h., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda 7.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem Sbírka na Národní eucharistický kongres (plnomocné odpustky na Klokotech) 9.6. úterý Emauzy h. Farní rada středa čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola Emauzy h. posezení u čaje nad Biblí pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (plnomocné odpustky na Klokotech) svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Malá pouť k velkému srdci Panny Marie - celebruje P. Jiří Můčka, omi 16 h. Klokotské hodinky, růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., poté malé občerstvení Č. Budějovice - biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila Fatimský den neděle pátek 11. neděle v mezidobí Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa (plnomocné odpustky na Klokotech) Kajicí bohoslužba pro děti - Emauzy - 15 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 12. neděle v mezidobí Den otců dětská mše svatá v 10 h. Dražice - 10 h. - poutní mše sv. setkání CHO v v Emauzích středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Emauzy h. setkání seniorů pátek 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok a prosba o požehnané prázdniny, 18 h. oheň na farní zahradě Velká klokotská křížová cesta h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h pá-so Triduum Modliteb Matek od h. v Emauzích neděle 13. neděle v mezidobí 15 h. v kostele Triduum modliteb matek mše sv. v 10 h. 16 h. řeckokatolická mše sv pondělí svátek o. Pavel Zahradníček Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., v pátek nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor , tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, tel.: Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě Milí farníci, sobotu 17. 10. 2015 se v naší komunitě v Táboře Klokotech sešli všichni členové české části Středoevropské provincie OMI spolu s o. provinciálem Stefanem Obergfellem. Hlavním bodem společného

Více

Duch Svatý a biřmování se blíží...

Duch Svatý a biřmování se blíží... Duch Svatý a biřmování se blíží... Známý duchovní autor Tomáš kardinál Špidlík v jedné ze svých knih cituje velmi zajímavou definici křesťana. Převzal ji od nějakého církevního spisovatele z prvních křesťanských

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 za Vaše modlitby,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně

členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně Poděkování a pozvání Velmi děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na zdárném a požehnaném průběhu hlavní klokotské poutě a na zajištění návštěvy kardinála Dominika Duky na Klokotech. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Více

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí farníci, Bůh Otec nás chce obdarovat měsícem květnem. Je to měsíc, kdy vše kvete, zpívá a i my lidé dostáváme novou sílu k životu. Je to také měsíc Panny Marie. Ona nás bude provázet. Marie bude s

Více

Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento

Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento dar jen s postupem času dále rozvíjejí. Vznik mariánského

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota )

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota ) Milí farníci, na konci října jsme my obláti, působící na území České republiky, měli možnost strávit požehnaný čas v trapistickém klášteře Nový Dvůr na oblátských duchovních cvičeních. Doprovázel nás na

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Milí farníci, Drazí spolubratři,

Milí farníci, Drazí spolubratři, Milí farníci, v srpnu nás čeká Pouť k Panně Marii Klokotské. Hlavní poutní mši svatou bude v sobotu 15. 8. 2015 celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký. Přijďme Bohu poděkovat a svěřit mu své

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Tříkrálové koledování 2014

Tříkrálové koledování 2014 Děkuji za vše a přeji požehnaný nový rok! Kardinál John Henry Newman (1801-1890, nedříve anglikánský a potom katolický teolog a filosof prohlášený Benenediktem XVI. za blahoslaveného) napsal: Bůh mě stvořil

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Přijďte a pozvěte i další!

Přijďte a pozvěte i další! Přijďte a pozvěte i další! V neděli před dušičkami (28. října 2012) vás srdečně zvu na dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Na klokotském hřbitově bude ve 14:00, na hřbitově mezi Dražicemi a Drhovicemi

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k

Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k personálním změnám. Oblátskou komunitu na Klokotech od 1. září

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o.

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o. Buďme světlem - a předávejme plamen Měsíc únor začínáme svátkem Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který budeme slavit poprvé již o vigilii tohoto svátku, tedy v sobotu 1. února večer a pak v neděli

Více

Namibie. s P. Tomášem Vyhnálkem, omi. neděle 10. dubna 2011. 10.00 mše svatá 15.00 beseda s promítáním v Emauzích

Namibie. s P. Tomášem Vyhnálkem, omi. neděle 10. dubna 2011. 10.00 mše svatá 15.00 beseda s promítáním v Emauzích Milé sestry a bratři! Na konci dubna, po dnech svatopostních, nám o slavnosti velikonoční noci zazní zpěv aleluja. Hebrejské slovo, které znamená chvalte Pána. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční Milé farnice a farníci! Pomalu nám končí rok 2011. Mohli jsme se v něm ponořit do tajemství a daru křtu. Následující rok je rokem svátosti biřmování. Dá-li Pán, budeme mít od ledna do Velikonoc možnost

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

Milé sestry a bratři! měsícem obdarování od Pána Pannu Marii za průvodkyni na cestě života 13. srpna náš sídelní otec biskup Jiří Paďour

Milé sestry a bratři! měsícem obdarování od Pána Pannu Marii za průvodkyni na cestě života 13. srpna náš sídelní otec biskup Jiří Paďour Milé sestry a bratři! Měsíc srpen je, pro nás klokotské, měsícem obdarování od Pána. Náš Pán Ježíš nám daroval svou matku Pannu Marii za průvodkyni na cestě života. My za to zvláště děkujeme při klokotské

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty

Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty Milí farníci a dobrodinci poutního místa Klokoty Mám pro vás radostnou zprávu. Naše diecéze má opět svého sídelního biskupa. Na Slavnost sv. Josefa (19. 3. 2015) papež František jmenoval P. ThDr. Vlastimila

Více

Váš P. Pavel Zahradníček, OMI

Váš P. Pavel Zahradníček, OMI Čas V souvislosti s dušičkovým obdobím, které nám připomíná, že náš čas na zemi je omezený, mě zaujalo následující zamyšlení. Je z knihy, která se jmenuje 365 provokujících inspirací: Neodpustitelné urážky

Více

Milí farníci, poutníci a přátelé Klokot! Collatio s OMI OMI Birthday party

Milí farníci, poutníci a přátelé Klokot! Collatio s OMI OMI Birthday party Milí farníci, poutníci a přátelé Klokot! Chci vám jménem svým, pastoračního týmu i jménem celé naší řeholní oblátské komunity popřát, abychom se v roce 2016 setkali s Božím milosrdenstvím, které nám nabízí

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

První říjnová sobota na Klokotech - 5.10.2013

První říjnová sobota na Klokotech - 5.10.2013 Měsíc růžence Říjen je tradičně měsícem Panny Marie růžencové tedy měsíc růžence, rozjímavé modlitby, která nás prostřednictvím dvaceti desátků uvádí do rozjímání událostí ze života Pána Ježíše a Panny

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

V září začne opět v Klokotech v Emauzích páteční výuka náboženství - první hodina, kde se domluví časy výuky pátek 6.9. 2013 v Emauzích v 16 h.

V září začne opět v Klokotech v Emauzích páteční výuka náboženství - první hodina, kde se domluví časy výuky pátek 6.9. 2013 v Emauzích v 16 h. Poděkování a prosba Velmi děkuji Vám všem, kteří jste velkoryse a nezištně věnovali svůj čas, síly, schopnosti, své prostředky a mnoho dalšího,... a pomohli jste se zajištěním letošní Velké Klokotské pouti.

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více