Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015"

Transkript

1 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti zúčastnili. Bohužel já sám přítomen nebudu, protože ve stejný termín jsou na Klokotech již domluvené svatby. Můžete se přidat a jet autobusem, který vypraví farnost Jistebnice. Kontaktní osobou je přímo otec Mikuláš Selvek, OPraem ( ). Velmi zajímavý bude určitě také jednodenní výlet do Rakouska (27. 6.) s otcem Karlem Zaiserem, omi. Rád bych vám také doporučil 10dílný dokument Země kadidlové stezky, který uvádí ČT 2, v sobotu po obědě. Můžete jej také najít na internetu v archivu České televize. Je zajímavé se dovědět, odkud pochází kadidlo, k čemu se používá a jak se k nám dostávalo a dostává. V modlitbě P. Jiří, omi a oblátská komunita 1. ČERVNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 6. června 2015 s P. Petrem Plášilem, farářem v Bechyni modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření mše svatá Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření malé občerstvení před kostelem mše svatá celebruje P. Jiří Můčka, omi Nové webové stránky oblátů 21. května oslavila celá oblátská rodina liturgickou slavnost našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod. U této příležitosti jsme spustili zbrusu nové oblátské webové stránky:

2 Plnomocné odpustky (u příležitosti Roku zasvěceného života), můžete získat na Klokotech v červnu: 7.6. neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ pátek - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA pátek - Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, když navštívíte Klokoty a budete se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budete věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie (např. modlitbou Zdrávas Maria). Odpustky získáváte jak pro sebe, tak pro duše v očistci. Koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK Ladislav Šotek Ve čtvrtek 7. května se konal v klokotském kostele koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK z Nového Jičína. Koncertní sbor má cca 55 členů ve věku 13 až 20 let s padesátiletou tradicí. Ročně vystupuje cca na 40 koncertech v České republice, ale i v zahraničí. V minulých 20 letech procestoval téměř celou Evropu včetně Vatikánu, zpíval v Číně, Japonsku, v Jižní Africe. Před rokem se vrátil z úspěšného turné po USA. Sbor je laureátem prestižních mezinárodních soutěží (Arezzo, Llangollen, Tours, La Valetta, Montreux, Guangzhou, Washington ) V ZUŠ je systematická příprava dětí pro sborový zpěv od 5 let ve 3 dalších sborech, a to : * Hrášek - cca 60 členů ve věku od 5 do 7 let, * Rarášek cca 55 členů ve věku 7 až 9 let, * Kulihrášek cca 55 členů ve věku 9 až 13 let. Tento program pro sborový zpěv dětí a mládeže přináší velké úspěchy, které především koncertní sbor sklízí téměř po celém světě. Jeho současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Josef Zajíček, absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem (lesní roh) a konzervatoře v Brně (sólový zpěv). K Táboru a především ke Klokotům má vřelý vztah, protože tu v letech bydlel a působil jako hornista Posádkové hudby Tábor a zároveň zpěvák sólista. Byl vyhledávaným zpěvákem a spolupracoval s řadou dalších hudebních těles (Keramička, Budějovická kapela ), ale i často byl slyšet z kostelního kůru v táborských Klokotech. Klokotský koncert byl pro posluchače nevšedním zážitkem. Téměř absolutní intonace sboru a dynamika skladeb, citlivé aranžmá skladeb, skromné a disciplinované vystupování tělesa, - to jsou věci, které se hned tak a zvláště u těchto sborů nevidí. Nelze opomenout ani skvělý výkon obou sólistek - klavír, hoboj -, které přispěly k tomu, že zážitek z koncertu byl nádherný. Upřímné díky všem účinkujícím, klokotské farnosti, ale i Městu Tábor, které koncert podpořilo a zařadilo do oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.

3 Velikonoční svíce z včelího vosku paškál MVDr. Rytíř Za paškál musíme poděkovat našemu souputníkovi, jehož stopa se objevuje již před několika miliony let, VČELE MEDONOSNÉ. Včelstvo přináší nektar, pyl, propolis, ale vosk si vyrábí. Vosk vzniká ve voskových žlázách u 12-16denních včel jako velmi tenké šupinky. Včela si takto vyrábí sama stavební materiál a staví z něho buňky. Na 10 dekagramů vosku potřebuje voskových šupinek a z toho vyrobí včely buněk. Protože tedy každý kilogram velikonoční svíce ze včelího vosku obsahuje 1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání. Stávat se chlebem života Ing. Eva Bulířová V souladu s programem KLOKOTY 2015 byl v sobotu pozván P. Martin Sedloň, provinční vikář Kongregace Misionářů oblátů, aby v hodinové promluvě přiblížil velmi zajímavé a významné téma: STÁVAT SE CHLEBEM ŽIVOTA. Otec Martin má neuvěřitelný způsob jak vysvětlit a přiblížit posluchačům Boží slovo. Na grafickém zobrazení slova EUCHARISTIE, které bylo rozděleno podle jednotlivých písmen pod sebe řazených, měl u každého písmene latinský citát či úryvek, který přibližoval či vysvětloval dané téma. Slovo Eucharistie znamená díkůvzdání. Je to ta největší koncentrace Boží lásky na Zemi, největší sytost pravdy a nejmocnější přítomnost Boží síly i slabosti na zemi. Slovo Boží nás vede do ticha, k nám samým, k setkání s Ním, ale neodděluje nás od sebe navzájem. Musíme stále Pánu děkovat za to, co nám daroval. Když Ježíš lámal chléb a rozděloval, chtěl tím poukázat na svou oběť na záchranu světa. Kdo se účastní mše svaté, je povolán, aby se stal jako Kristus chlebem který je lámán pro spásu bratří. Když Kristus ustanovil v předvečer své smrti eucharistii, chtěl církvi dát pokrm, kterým se měla stále živit a kterým sama měla mít účast na životě Zmrtvýchvstalého. Zdá se mi, že lidé současnosti potřebují důtklivé posílení ve víře, a k tomu promluva otce Martina velmi přispěla. Děkujeme otcům oblátům a především o. Martinovi za krásnou a milou promluvu. Cesta na Filipíny a zase zpět Přednáška o Filipínách Hanky Koukalové mě velmi zaujala, a to hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se, jak lidé z druhé strany zeměkoule žijí, jak se stravují, v jakých podmínkách bydlí atd. Dále nám Hanka přinesla životní příběhy dětí, ale i dospělých, kteří to opravdu nemají jednoduché. Uvědomil jsem si, jak i přes tu velkou vzdálenost jsme si navzájem blízko, že pomoc skrze Papežské misijní dílo je pro ně, ale i pro nás velkým Božím obdarováním. Tahle přednáška mě moc povzbudila - to jak Bůh skrze druhé lidi jde k těm na okraji společnosti, aby jim dal naději... Děkuji Hani Vladimír Fojt

4 Táborské sochy MVDr. Rytíř 12. května přednášel v Emauzích Mgr. Jiří Kohout, předseda Klubu sběratelů, slovem i obrazem na téma Starobylé táborské sochy, pomníky a památníky. Se zájmem sledovalo pořad 25 účastníků. Mgr. Jiří Kohout je autorem knih, věnovaných historii táborských měst a vesnic, sestavených z historických pohlednic jeho sbírek s doprovodným textem. Z bohatství táborských sochařských děl, zmíněných v hodinové přednášce, uvedeme alespoň některé. Například PIETA, socha Sedmibolestné Panny Marie stojí u mohutných kaštanů vedle táborského kostela. Byla sem přenesena v r z krypty augustiánského kláštera na tehdejším Klášterním náměstí, který byl zrušen v r Po stranách stojí pískovcové sochy světců: barokní socha sv. Donáta, učitele franckých králů, který zemřel v r. 876, a sv. Floriána, umučeného pro křesťanství v r Na kašně Žižkova náměstí stojí socha Zbrojnoše, v níž spatřují mnozí některou z táborských osobností, jde však o obdobu sošek tzv. Rollandů z jiných měst, což je znakem městských práv, hlavně trhového. V průčelí kostela Narození Panny Marie na dnešním náměstí Mikuláše z Husi (bývalém Klášterním), jsou ve výklencích dvě sochy: sv. Augustina, syna křesťanky a pohana z r. 354, pozdějšího biskupa, a jeho matky sv. Moniky, s černým závojem. Na budově banky v Tyršově ulici postavil akademický sochař Jan Vítězslav Dušek podle modelů členů Sokola 2 sochy v nadživotní velikosti. Ztvárnil tak majitele cukrárny Josefa Kroužka a Annu Stockou-Šechtlovou. V přízemí vytvořil z kamene symbolické znaky Čech, Moravy, Podkarpatské Rusi, Prahy a Tábora. Před budovou Královské české hospodářské akademie, dnešní zemědělské školy, která byla otevřena v r. 1866, byl vztyčen v r Meteorologický sloup prof. V. Suchomela, v červnu 1935 putoval však do sadů před nádražím a v roce 2014 byl přeložen na Křižíkovo náměstí. Před zemědělskou školu byla v r postavena socha Antonína Švehly od sochaře Duška. Švehla byl předsedou agrární strany, bojoval za práva venkova. Socha však byla v době nacizmu přenesena do sklepů muzea, a když ji v poválečných letech chtěli bývalí studenti vrátit zpět (podle očitého svědka p. Vávrovského z Božejovic), nebyla nalezena. Následný totalitní režim postihl celou agrární stranu, tato socha patří mezi další mnohé zmizelé památky. Pomník padlým od sochaře Duška u klokotského kostela ve tvaru husitské pavézy byl odhalen v r Poslední uvedený Václav Říha nar. 1898, byl těžce zraněn a pohřben u vsi Nikolajevka na Ukrajině. Přednášky Mgr. Jiřího Kohouta vždy poodhalí pohled do historie. Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti na Modlitebním triduu Modliteb matek, ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. - v pátek v hod. v Emauzích odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě - v sobotu v hod. v Emauzích modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace - a v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v 15 hod. Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.

5 Eugenmeeting v Česku Pravidelné každoroční setkání asociovaných laiků z celé Středoevropské provincie (Eugenmeeting) proběhlo letos od 30. dubna do 3. května poprvé v Česku, v jihočeském Táboře. Úlohy hostitelů se výborně ujali naši asociovaní laici, kteří setkání připravovali několik měsíců předem. Bylo třeba zajistit ubytování a stravu a připravit program pro osmdesát lidí. Z nejrůznějších koutů Německa dorazilo přes padesát asociovaných. Spolu s nimi přijel i o. Dirk Fey, OMI zodpovědný za asociované naší Provincie a další čtyři spolubratři. Setkání spolu s o. Dirkem moderoval šéf našich laiků Jaroslav Lorman. Tématem, které prostupovalo celým setkáním, byl Kompromis. Fenomenologii kompromisu se věnoval ve své přednášce o. Heinrich Treziak, OMI, náš dvorní filozof, z biblického pohledu rozebral kompromis o. Dirk Fey a vztahem kompromisu a charismatu sv. Evžena se ve své přednášce zabýval o. Vlastimil Kadlec, OMI. O kompromisu ve všedním životě se ale mluvilo i ve volných chvílích, při jídle nebo u piva v hospodě. Při společném slavení eucharistie v poutním kostele na Klokotech vstoupilo v sobotu večer do formace asociovaných osm mladých lidí ze společenství mládeže OMIGang. Neuvěřitelně srdečné a lidsky hluboké setkání vyvrcholilo v neděli farní eucharistií na Klokotech a závěrečným okamžikem sdílení a společné reflexe. Kterak Mamba běžela maraton Mgr. Lucie Bartůšková (redakčně zkráceno) Třetího května jsem stála na Václaváku se startovním číslem na břiše, v kapse mp3, mobil a stovku pro strýčka Příhodu. Všechno ostatní jsem nechala u Martina v autě a cítila se fakt jako poutník. Ostatní kolem měli na pásech lahvičky s ionťáky a tubičky s gely, já měla na krku svatojakubskou mušli a doopravdy nepřemýšlela o tom, kde a kdy zastavím. Byla jsem prostě v Boží ruce. Pokud to doběhnu, splním svůj slib Panně Marii a v krámku na Klokotech k půlmaratonské medaili přibude maratonská. Miluju to. Byla jsem součástí pestrobarevné řeky deseti tisíc bláznů, co se vydali pokořit 42 kilometrů. Přemýšlet o něčem je na maratonu hrozná věc. Člověk běží strašně moc dlouho a mozek potřebuje stále něco přemílat. Zachraňují mě Stouni z mp3. Když se řádně napiju na občerstvovačce a do uší mi Mick Jagger vykřikne Start me up, krize je zažehnána a mohu pokračovat. Po další hodině míjím metu půlmaratonu. Mám skončit? Vidím, že kolem mě všichni chvílemi přecházejí do chůze a tak se rozhodnu pokračovat indiánským během do třicítky a tam zavolat Martinovi, aby si mě na Andělu vyzvedl. Ale, ALE.. Na třicátém se mi to nechce vzdát. Nechce se mi sem příští rok znova. A slíbila jsem Panně Marii tu medaili. Prostě se valím dál. V mobilu mi přistane Martinova smska:

6 Mambo, vydrž! A tak držím. Třicátý první kilometr tlačí mě fusekle. Třicátý druhý kilometr tlačí mě běžecký živůtek. Třicátý třetí kilometr tlačí mě šátek do ucha. Třicátý čtvrtý kilometr tlačí mě úplně všechno! Třicátý pátý mám hlad. Hrozný. Zachraňuje mě Praha 5, před jejíž radnicí rozdávají maratoncům sušenky. Takhle mi Mila ještě nechutnala. S přibývajícími kilometry už všichni stále častěji jdeme. Na devětatřicátém kilometru vypadáme jak zástup zombíků. Někdo kulhá, někdo pajdá, ale všichni se suneme pomalu, ale jistě kupředu. Konečně na kilometrovníku vystřídá trojku čtyřka. Zombíci ožijí. Poslední občerstvovačka a už je vidět věže týnského chrámu. U Rudolfina se na nás zubí hlídkující policista: Zaberte, už je to jen pět set metrů! Znovu se rozbíháme. Pařížskou ulici lemují doopravdy davy. Tady se fandí všem. A na modrém koberci klečí nejmíň čtyři fotografové s obrovskými objektivy jako na Oscarech. Škoda, že si to nemůžu tak užít, jak jsem si to představovala. Jediné na co myslím je, že už za chvíli můžu přestat běžet. Když mi kolem krku věší medaili, napadne mi, že vypadá jako muffin. Uběhla jsem maraton. A tak Ti, moje milovaná Panno Maria Klokotská, můžu splnit svůj slib. Přináším Ti maratonskou medaili. Děkuju Ti za všechno, za mou rodinu i přátele. Ne mě, ale svému jménu, Hospodine, zjednej slávu Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na ZÁJEZD DO RAKOUSKA v sobotu 27. června Otec Karel nám ukáže krásná místa: PÖGGSTALL - dva gotické kostely s gotickými oltáři, ve hřbitovním kostele budeme mít mši MAUER BEI MELK - poutní kostel gotický vyřezávaný oltář údolí Wachau, nejkrásnější část kolem Dunaje, prohlédneme si klášter SCHÖNBÜHEL EGGENBURG - staré město se zachovalými hradbami, gotický kostel MARIA DREIEICHEN - barokní poutní kostel. Program se ještě může mírně změnit. Oběd z vlastních zásob. Odjezd z Chýnova 6:15, z Tábora od nádraží v 6:30, z Klokot od Velké hospody 6:40, návrat kolem 22 h. Cena zájezdu 450,- Kč. Přihlášky na faře v Chýnově (tel , ), nebo v sakristii na Klokotech Setkání dětí června na Klokotech (pořádá Vikariátní katechetické středisko) Pátek 5. června 18:00 zahájení Sobota 6. června 16:00-17: 00 vyzvedávání dětí Program zahrnuje hry, tvoření, společnou modlitbu a mnoho dalšího. Uskuteční se v budovách v poutním areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Doporučený příspěvek: 150 Kč; Děti přihlašujte prosím do 1. června: Marie Šittová ; Markéta Frejlachová ,

7 Biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila sobota - České Budějovice Odjezd autobusu z Jistebnice 7:00; Tábor Klokoty (od kostela) 7:20 Jídlo, pití, rybářskou židličku a kancionál s sebou. Cena: 200,- Na náměstí budou velkoplošné obrazovky. Zažít tuto událost naživo má velkou cenu. Neváhejte jet s námi a podpořit našeho nového biskupa! Přihlaste se u P. Mikuláše Selveka, OPraem. M národní pouť přátel LIKVIDACE LEPRY 6. června 2015 sobota - Klokoty 11:30 hod. mše sv. 13:00 prezentace činnosti LL v ambitech 14:00 beseda v Emauzích 15:00 rozloučení s poutníky celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí Vranov nad Dyjí také přednáška s o. Güntherem Ecklbauerem, omi více na TÁBORÁK (pátek) zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na mši svatou v 17 h. jako poděkování na konci školního roku a prosbu o požehnané prázdniny, po mši svaté v 18 hod. na zahradě u Emauz táborák. OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot: 2.6. Ekonomická rada 18 h. řeholní dům První pátek v měsíci celodenní adorace h., h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze jako příprava na národní eucharistický kongres Obnovení slavení Eucharistie Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek h Těla a Krve Páně Eucharistický průvod prosíme holčičky, přineste si kytičky na posýpání úterý h. - Emauzy Farní rada středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí sobota Malá pouť k Neposkvrněnému srdci P. Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek, růženec a svátost smíření, mše svatá, malé občerstvení před kostelem Emauzy 15 h. Kající bohoslužba pro děti oslavujeme Den otců Poutní mše v Dražicích 10 h setkání CHO v Emauzích v Emauzy Setkání seniorů sobota h. - venkovní Klokotská křížová cesta neděle 16 h. řeckokatolická mše sv.

8 Z Kroniky před 50 lety MVDr. Rytíř Byla provedena nejnutnější oprava varhan financovaná z kostelních sbírek. Byla opravena krytina kostela, dobré tašky byly ještě použity na opravu střechy děkanského chrámu a kostela sv. Jakuba. Výměnu však prováděli jen dobrovolníci, vázly klempířské práce, třetina zůstala nedokončena. Byly natřeny nazeleno všechny klokotské věžičky, provedl L. Bartáček z Dolních Hrachovic. Celková oprava stála Kč, diecézní podpůrný fond zaplatil Kč, zbytek hradily dotace státní a dary. Velkou část rezidence měl v pronájmu Okresní národní výbor jako dům odpočinku pro přestárlé. Přesto že byl vznesen požadavek na příspěvek na tuto část, nebyly žádné peníze zaslány. Domov měl dosazeného státního správce. O cca 25 starých a těžce nemocných žen se staralo několik starších řádových sester svatého Vincence většinou Slovenek. Ženy ležely v přeplněných malých místnostech rezidence, jedna koupelna nevyhovující kuchyně v přízemí, nošení jídla do podkroví, atd. Podmínky byly velmi náročné a vyčerpávající. Sestry však sloužily s velkou laskavostí a přitom se ještě staraly o celý areál. Bydlely v přízemí expositury, kněz a kostelník bydleli v prvním poschodí ve dvou místnostech. Do výklenku kaple Dobrá Voda namaloval na plech pan Ladislav Šotek st. obraz Klokotské Panny Marie, který byl zajištěn drátěnou sítí. Přemaloval rovněž korpusy na hřbitovních křížích a Pannu Marii Klokotskou na kameni při cestě lipovou alejí. V noci 11. září povalili a rozbili neznámí pachatelé jedno zastavení křížové cesty v Lipové aleji. Vyšetřování bylo zastaveno, opravu hradili farníci. V neděli 20. července byla prvně sloužena mše svatá podle II. vatikánského koncilu. V tomto roce byly osídleny první tři panelákové domy, které byly postaveny vedle kasáren na pozemcích klokotských, a byla zahájena výstavba Pražského sídliště. PŘIJEĎ POMOCT TAM, KDE TO MÁ SMYSL Manětín, Nečtiny, Plasy Přihláška a více informací: SPOLEČENSTVÍ-PŘÁTELSTVÍ SDÍLENÍ DŘINA EVANGELIUM V PRAXI SPOLUPRÁCE DOMORDCI KULTURNÍ VEČERY KONCERT DIVADLO RYTÍŘI ZDENĚK LETNÍ KINO VÝLET SPORT OMIGANG KOMUNITA VTĚLENÉHO SLOVA MISIONÁŘI OBLÁTI MANĚTÍN, NEČTINY, PLASY

9 Dovolíš? Děkuji a promiň promluva papeže Františka Pokud chybí v rodině slova dovolíš?, děkuji a promiň, vznikají trhliny, které mohou vztah rozbít. Uvedl to papež František během středeční (14. května 2015) generální audience. Vatikán: Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova: dovolíš?, děkuji a promiň. Uvedl to papež František při středeční generální audienci, během níž zahájil sérii katechezí o konkrétním životě rodin. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu si slova Svatého otce vyslechlo zhruba 40 tisíc lidí. Podle Františka mohou jmenovaná slova ochránit domov i uprostřed zkoušek; jejich absence postupně působí trhliny, které mohou vztah zničit. Za těmito slovy však musí být zároveň upřímný postoj toho, kdo je vyslovuje. František v této souvislosti připomněl, že i zdvořilost může být maskou, jež ukrývá špatnosti. I ďábel se při pokoušení Ježíše zaštiťoval chováním džentlmena, avšak odváděl od pravdy o Boží lásce. Nepovažovat vše za samozřejmé Důvěrnost podle papeže neopravňuje manžele k tomu, aby považovali vše za samozřejmé. Čím hlubší je láska, tím více tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý otevře dveře svého srdce. Dříve, než uděláme v rodině nějakou věc, (zeptejme se): Dovolíš? Mohu to udělat? Líbí se ti, když to udělám? Tato zdvořilá a láskyplná mluva je pro rodiny tak dobrá, prohlásil František. Křesťan, který nedokáže děkovat, zapomněl Boží mluvu Druhým slovem je děkuji. Papež zkritizoval současnou situaci ve společnosti, kde bývá vděčnost často pokládána za projev slabosti. Cesta k nápravě společnosti vede skrze výchovu k vděčnosti v rodinách: Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. ( ) Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti malomocných, když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. Kde chybí omluva, začíná ubývat vzduchu Ve třetí části se římský biskup zaměřil na slovo promiň. Pokud toto gesto chybí, podle Františka vznikají ve vztahu trhlinky, které se zvětšují, až se z nich stanou hluboké příkopy. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé trhliny v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo - promiň, uvedl papež. Manželé by proto neměli uzavírat den, aniž by se usmířili. Podle Františka není hlavním problémem vztahu, pokud se partneři hádají. Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. Jak se mám usmířit? Kleknout si na koleno? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření, řekl František během své středeční generální audience. (zdroj: Radio Vaticana, foto: CNA / Daniel Ibanez ) Autor: Ondřej Mléčka

10 Klokoty - události - červen 2015 po-so 17.00, 1.6. pondělí Památka sv. Justina, mučedníka ne h úterý 18 h. Ekonom.rada - řehol.dům, Emauzy h. Modl.matek 3.6. středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků středa- nemocnice h pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka První pátek v měsíci - adorace v kostele h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., adorace s modlitbami, tichá adorace svátost smíření h pá-so Setkání dětí - Emauzy 6.6. sobota 1. sobota s P. Petrem Plášilem h.-klokotské hodinky, růženec, svátost smíření, mše sv. v 17 h., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda 7.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem Sbírka na Národní eucharistický kongres (plnomocné odpustky na Klokotech) 9.6. úterý Emauzy h. Farní rada středa čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola Emauzy h. posezení u čaje nad Biblí pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (plnomocné odpustky na Klokotech) svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Malá pouť k velkému srdci Panny Marie - celebruje P. Jiří Můčka, omi 16 h. Klokotské hodinky, růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., poté malé občerstvení Č. Budějovice - biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila Fatimský den neděle pátek 11. neděle v mezidobí Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa (plnomocné odpustky na Klokotech) Kajicí bohoslužba pro děti - Emauzy - 15 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 12. neděle v mezidobí Den otců dětská mše svatá v 10 h. Dražice - 10 h. - poutní mše sv. setkání CHO v v Emauzích středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Emauzy h. setkání seniorů pátek 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok a prosba o požehnané prázdniny, 18 h. oheň na farní zahradě Velká klokotská křížová cesta h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h pá-so Triduum Modliteb Matek od h. v Emauzích neděle 13. neděle v mezidobí 15 h. v kostele Triduum modliteb matek mše sv. v 10 h. 16 h. řeckokatolická mše sv pondělí svátek o. Pavel Zahradníček Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., v pátek nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor , tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, tel.: Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních

Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních Máme své Emauzy Velmi mě oslovuje úryvek z Lukášova evangelia o učednících, kteří jdou do Emauz. Může se číst při odpoledních a večerních bohoslužbách na Hod Boží velikonoční. Zachycuje paradoxní situaci.

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, 6/2014 ČERVEN Modlitba. Čas nemluvňat Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, dokonce chválou žel, že ne Tvým květem...

Více