Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6. 2015"

Transkript

1 Milí farníci! V měsíci červnu nás čeká radostná událost. Pro naši českobudějovickou diecézi bude 13. června 2015 v 9:30 vysvěcen na biskupa Mons. Vlastimil Kročil. Chci vás pozvat, abyste se této slavnosti zúčastnili. Bohužel já sám přítomen nebudu, protože ve stejný termín jsou na Klokotech již domluvené svatby. Můžete se přidat a jet autobusem, který vypraví farnost Jistebnice. Kontaktní osobou je přímo otec Mikuláš Selvek, OPraem ( ). Velmi zajímavý bude určitě také jednodenní výlet do Rakouska (27. 6.) s otcem Karlem Zaiserem, omi. Rád bych vám také doporučil 10dílný dokument Země kadidlové stezky, který uvádí ČT 2, v sobotu po obědě. Můžete jej také najít na internetu v archivu České televize. Je zajímavé se dovědět, odkud pochází kadidlo, k čemu se používá a jak se k nám dostávalo a dostává. V modlitbě P. Jiří, omi a oblátská komunita 1. ČERVNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH 6. června 2015 s P. Petrem Plášilem, farářem v Bechyni modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření mše svatá Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření malé občerstvení před kostelem mše svatá celebruje P. Jiří Můčka, omi Nové webové stránky oblátů 21. května oslavila celá oblátská rodina liturgickou slavnost našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod. U této příležitosti jsme spustili zbrusu nové oblátské webové stránky:

2 Plnomocné odpustky (u příležitosti Roku zasvěceného života), můžete získat na Klokotech v červnu: 7.6. neděle - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ pátek - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA pátek - Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, když navštívíte Klokoty a budete se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budete věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie (např. modlitbou Zdrávas Maria). Odpustky získáváte jak pro sebe, tak pro duše v očistci. Koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK Ladislav Šotek Ve čtvrtek 7. května se konal v klokotském kostele koncert pěveckého sboru ZUŠ ONDRÁŠEK z Nového Jičína. Koncertní sbor má cca 55 členů ve věku 13 až 20 let s padesátiletou tradicí. Ročně vystupuje cca na 40 koncertech v České republice, ale i v zahraničí. V minulých 20 letech procestoval téměř celou Evropu včetně Vatikánu, zpíval v Číně, Japonsku, v Jižní Africe. Před rokem se vrátil z úspěšného turné po USA. Sbor je laureátem prestižních mezinárodních soutěží (Arezzo, Llangollen, Tours, La Valetta, Montreux, Guangzhou, Washington ) V ZUŠ je systematická příprava dětí pro sborový zpěv od 5 let ve 3 dalších sborech, a to : * Hrášek - cca 60 členů ve věku od 5 do 7 let, * Rarášek cca 55 členů ve věku 7 až 9 let, * Kulihrášek cca 55 členů ve věku 9 až 13 let. Tento program pro sborový zpěv dětí a mládeže přináší velké úspěchy, které především koncertní sbor sklízí téměř po celém světě. Jeho současným sbormistrem a uměleckým vedoucím je Josef Zajíček, absolvent Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem (lesní roh) a konzervatoře v Brně (sólový zpěv). K Táboru a především ke Klokotům má vřelý vztah, protože tu v letech bydlel a působil jako hornista Posádkové hudby Tábor a zároveň zpěvák sólista. Byl vyhledávaným zpěvákem a spolupracoval s řadou dalších hudebních těles (Keramička, Budějovická kapela ), ale i často byl slyšet z kostelního kůru v táborských Klokotech. Klokotský koncert byl pro posluchače nevšedním zážitkem. Téměř absolutní intonace sboru a dynamika skladeb, citlivé aranžmá skladeb, skromné a disciplinované vystupování tělesa, - to jsou věci, které se hned tak a zvláště u těchto sborů nevidí. Nelze opomenout ani skvělý výkon obou sólistek - klavír, hoboj -, které přispěly k tomu, že zážitek z koncertu byl nádherný. Upřímné díky všem účinkujícím, klokotské farnosti, ale i Městu Tábor, které koncert podpořilo a zařadilo do oslav 70. výročí ukončení 2. světové války.

3 Velikonoční svíce z včelího vosku paškál MVDr. Rytíř Za paškál musíme poděkovat našemu souputníkovi, jehož stopa se objevuje již před několika miliony let, VČELE MEDONOSNÉ. Včelstvo přináší nektar, pyl, propolis, ale vosk si vyrábí. Vosk vzniká ve voskových žlázách u 12-16denních včel jako velmi tenké šupinky. Včela si takto vyrábí sama stavební materiál a staví z něho buňky. Na 10 dekagramů vosku potřebuje voskových šupinek a z toho vyrobí včely buněk. Protože tedy každý kilogram velikonoční svíce ze včelího vosku obsahuje 1,25 milionu těchto šupinek a váží-li náš paškál 3 kilogramy, padlo na jeho tvorbu voskových šupinek. Proto je nutné vyslovit včelám za tuto píli uznání. Stávat se chlebem života Ing. Eva Bulířová V souladu s programem KLOKOTY 2015 byl v sobotu pozván P. Martin Sedloň, provinční vikář Kongregace Misionářů oblátů, aby v hodinové promluvě přiblížil velmi zajímavé a významné téma: STÁVAT SE CHLEBEM ŽIVOTA. Otec Martin má neuvěřitelný způsob jak vysvětlit a přiblížit posluchačům Boží slovo. Na grafickém zobrazení slova EUCHARISTIE, které bylo rozděleno podle jednotlivých písmen pod sebe řazených, měl u každého písmene latinský citát či úryvek, který přibližoval či vysvětloval dané téma. Slovo Eucharistie znamená díkůvzdání. Je to ta největší koncentrace Boží lásky na Zemi, největší sytost pravdy a nejmocnější přítomnost Boží síly i slabosti na zemi. Slovo Boží nás vede do ticha, k nám samým, k setkání s Ním, ale neodděluje nás od sebe navzájem. Musíme stále Pánu děkovat za to, co nám daroval. Když Ježíš lámal chléb a rozděloval, chtěl tím poukázat na svou oběť na záchranu světa. Kdo se účastní mše svaté, je povolán, aby se stal jako Kristus chlebem který je lámán pro spásu bratří. Když Kristus ustanovil v předvečer své smrti eucharistii, chtěl církvi dát pokrm, kterým se měla stále živit a kterým sama měla mít účast na životě Zmrtvýchvstalého. Zdá se mi, že lidé současnosti potřebují důtklivé posílení ve víře, a k tomu promluva otce Martina velmi přispěla. Děkujeme otcům oblátům a především o. Martinovi za krásnou a milou promluvu. Cesta na Filipíny a zase zpět Přednáška o Filipínách Hanky Koukalové mě velmi zaujala, a to hned z několika důvodů. Dozvěděl jsem se, jak lidé z druhé strany zeměkoule žijí, jak se stravují, v jakých podmínkách bydlí atd. Dále nám Hanka přinesla životní příběhy dětí, ale i dospělých, kteří to opravdu nemají jednoduché. Uvědomil jsem si, jak i přes tu velkou vzdálenost jsme si navzájem blízko, že pomoc skrze Papežské misijní dílo je pro ně, ale i pro nás velkým Božím obdarováním. Tahle přednáška mě moc povzbudila - to jak Bůh skrze druhé lidi jde k těm na okraji společnosti, aby jim dal naději... Děkuji Hani Vladimír Fojt

4 Táborské sochy MVDr. Rytíř 12. května přednášel v Emauzích Mgr. Jiří Kohout, předseda Klubu sběratelů, slovem i obrazem na téma Starobylé táborské sochy, pomníky a památníky. Se zájmem sledovalo pořad 25 účastníků. Mgr. Jiří Kohout je autorem knih, věnovaných historii táborských měst a vesnic, sestavených z historických pohlednic jeho sbírek s doprovodným textem. Z bohatství táborských sochařských děl, zmíněných v hodinové přednášce, uvedeme alespoň některé. Například PIETA, socha Sedmibolestné Panny Marie stojí u mohutných kaštanů vedle táborského kostela. Byla sem přenesena v r z krypty augustiánského kláštera na tehdejším Klášterním náměstí, který byl zrušen v r Po stranách stojí pískovcové sochy světců: barokní socha sv. Donáta, učitele franckých králů, který zemřel v r. 876, a sv. Floriána, umučeného pro křesťanství v r Na kašně Žižkova náměstí stojí socha Zbrojnoše, v níž spatřují mnozí některou z táborských osobností, jde však o obdobu sošek tzv. Rollandů z jiných měst, což je znakem městských práv, hlavně trhového. V průčelí kostela Narození Panny Marie na dnešním náměstí Mikuláše z Husi (bývalém Klášterním), jsou ve výklencích dvě sochy: sv. Augustina, syna křesťanky a pohana z r. 354, pozdějšího biskupa, a jeho matky sv. Moniky, s černým závojem. Na budově banky v Tyršově ulici postavil akademický sochař Jan Vítězslav Dušek podle modelů členů Sokola 2 sochy v nadživotní velikosti. Ztvárnil tak majitele cukrárny Josefa Kroužka a Annu Stockou-Šechtlovou. V přízemí vytvořil z kamene symbolické znaky Čech, Moravy, Podkarpatské Rusi, Prahy a Tábora. Před budovou Královské české hospodářské akademie, dnešní zemědělské školy, která byla otevřena v r. 1866, byl vztyčen v r Meteorologický sloup prof. V. Suchomela, v červnu 1935 putoval však do sadů před nádražím a v roce 2014 byl přeložen na Křižíkovo náměstí. Před zemědělskou školu byla v r postavena socha Antonína Švehly od sochaře Duška. Švehla byl předsedou agrární strany, bojoval za práva venkova. Socha však byla v době nacizmu přenesena do sklepů muzea, a když ji v poválečných letech chtěli bývalí studenti vrátit zpět (podle očitého svědka p. Vávrovského z Božejovic), nebyla nalezena. Následný totalitní režim postihl celou agrární stranu, tato socha patří mezi další mnohé zmizelé památky. Pomník padlým od sochaře Duška u klokotského kostela ve tvaru husitské pavézy byl odhalen v r Poslední uvedený Václav Říha nar. 1898, byl těžce zraněn a pohřben u vsi Nikolajevka na Ukrajině. Přednášky Mgr. Jiřího Kohouta vždy poodhalí pohled do historie. Zveme všechny, kdo se chcete s námi modlit za své děti, a za všechny děti, které to potřebují, za naše rodiny a naše farnosti k účasti na Modlitebním triduu Modliteb matek, ve kterém se spojujeme s matkami z celého světa. - v pátek v hod. v Emauzích odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy, po mši svaté se můžeme připojit k tiché adoraci nebo venkovní křížové cestě - v sobotu v hod. v Emauzích modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem, po mši sv. krátká adorace - a v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Klokotech v 15 hod. Budeme chválit Pána a děkovat mu za vše, co udělal v životě našem i v životě našich dětí.

5 Eugenmeeting v Česku Pravidelné každoroční setkání asociovaných laiků z celé Středoevropské provincie (Eugenmeeting) proběhlo letos od 30. dubna do 3. května poprvé v Česku, v jihočeském Táboře. Úlohy hostitelů se výborně ujali naši asociovaní laici, kteří setkání připravovali několik měsíců předem. Bylo třeba zajistit ubytování a stravu a připravit program pro osmdesát lidí. Z nejrůznějších koutů Německa dorazilo přes padesát asociovaných. Spolu s nimi přijel i o. Dirk Fey, OMI zodpovědný za asociované naší Provincie a další čtyři spolubratři. Setkání spolu s o. Dirkem moderoval šéf našich laiků Jaroslav Lorman. Tématem, které prostupovalo celým setkáním, byl Kompromis. Fenomenologii kompromisu se věnoval ve své přednášce o. Heinrich Treziak, OMI, náš dvorní filozof, z biblického pohledu rozebral kompromis o. Dirk Fey a vztahem kompromisu a charismatu sv. Evžena se ve své přednášce zabýval o. Vlastimil Kadlec, OMI. O kompromisu ve všedním životě se ale mluvilo i ve volných chvílích, při jídle nebo u piva v hospodě. Při společném slavení eucharistie v poutním kostele na Klokotech vstoupilo v sobotu večer do formace asociovaných osm mladých lidí ze společenství mládeže OMIGang. Neuvěřitelně srdečné a lidsky hluboké setkání vyvrcholilo v neděli farní eucharistií na Klokotech a závěrečným okamžikem sdílení a společné reflexe. Kterak Mamba běžela maraton Mgr. Lucie Bartůšková (redakčně zkráceno) Třetího května jsem stála na Václaváku se startovním číslem na břiše, v kapse mp3, mobil a stovku pro strýčka Příhodu. Všechno ostatní jsem nechala u Martina v autě a cítila se fakt jako poutník. Ostatní kolem měli na pásech lahvičky s ionťáky a tubičky s gely, já měla na krku svatojakubskou mušli a doopravdy nepřemýšlela o tom, kde a kdy zastavím. Byla jsem prostě v Boží ruce. Pokud to doběhnu, splním svůj slib Panně Marii a v krámku na Klokotech k půlmaratonské medaili přibude maratonská. Miluju to. Byla jsem součástí pestrobarevné řeky deseti tisíc bláznů, co se vydali pokořit 42 kilometrů. Přemýšlet o něčem je na maratonu hrozná věc. Člověk běží strašně moc dlouho a mozek potřebuje stále něco přemílat. Zachraňují mě Stouni z mp3. Když se řádně napiju na občerstvovačce a do uší mi Mick Jagger vykřikne Start me up, krize je zažehnána a mohu pokračovat. Po další hodině míjím metu půlmaratonu. Mám skončit? Vidím, že kolem mě všichni chvílemi přecházejí do chůze a tak se rozhodnu pokračovat indiánským během do třicítky a tam zavolat Martinovi, aby si mě na Andělu vyzvedl. Ale, ALE.. Na třicátém se mi to nechce vzdát. Nechce se mi sem příští rok znova. A slíbila jsem Panně Marii tu medaili. Prostě se valím dál. V mobilu mi přistane Martinova smska:

6 Mambo, vydrž! A tak držím. Třicátý první kilometr tlačí mě fusekle. Třicátý druhý kilometr tlačí mě běžecký živůtek. Třicátý třetí kilometr tlačí mě šátek do ucha. Třicátý čtvrtý kilometr tlačí mě úplně všechno! Třicátý pátý mám hlad. Hrozný. Zachraňuje mě Praha 5, před jejíž radnicí rozdávají maratoncům sušenky. Takhle mi Mila ještě nechutnala. S přibývajícími kilometry už všichni stále častěji jdeme. Na devětatřicátém kilometru vypadáme jak zástup zombíků. Někdo kulhá, někdo pajdá, ale všichni se suneme pomalu, ale jistě kupředu. Konečně na kilometrovníku vystřídá trojku čtyřka. Zombíci ožijí. Poslední občerstvovačka a už je vidět věže týnského chrámu. U Rudolfina se na nás zubí hlídkující policista: Zaberte, už je to jen pět set metrů! Znovu se rozbíháme. Pařížskou ulici lemují doopravdy davy. Tady se fandí všem. A na modrém koberci klečí nejmíň čtyři fotografové s obrovskými objektivy jako na Oscarech. Škoda, že si to nemůžu tak užít, jak jsem si to představovala. Jediné na co myslím je, že už za chvíli můžu přestat běžet. Když mi kolem krku věší medaili, napadne mi, že vypadá jako muffin. Uběhla jsem maraton. A tak Ti, moje milovaná Panno Maria Klokotská, můžu splnit svůj slib. Přináším Ti maratonskou medaili. Děkuju Ti za všechno, za mou rodinu i přátele. Ne mě, ale svému jménu, Hospodine, zjednej slávu Římskokatolická farnost Chýnov Vás zve na ZÁJEZD DO RAKOUSKA v sobotu 27. června Otec Karel nám ukáže krásná místa: PÖGGSTALL - dva gotické kostely s gotickými oltáři, ve hřbitovním kostele budeme mít mši MAUER BEI MELK - poutní kostel gotický vyřezávaný oltář údolí Wachau, nejkrásnější část kolem Dunaje, prohlédneme si klášter SCHÖNBÜHEL EGGENBURG - staré město se zachovalými hradbami, gotický kostel MARIA DREIEICHEN - barokní poutní kostel. Program se ještě může mírně změnit. Oběd z vlastních zásob. Odjezd z Chýnova 6:15, z Tábora od nádraží v 6:30, z Klokot od Velké hospody 6:40, návrat kolem 22 h. Cena zájezdu 450,- Kč. Přihlášky na faře v Chýnově (tel , ), nebo v sakristii na Klokotech Setkání dětí června na Klokotech (pořádá Vikariátní katechetické středisko) Pátek 5. června 18:00 zahájení Sobota 6. června 16:00-17: 00 vyzvedávání dětí Program zahrnuje hry, tvoření, společnou modlitbu a mnoho dalšího. Uskuteční se v budovách v poutním areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Doporučený příspěvek: 150 Kč; Děti přihlašujte prosím do 1. června: Marie Šittová ; Markéta Frejlachová ,

7 Biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila sobota - České Budějovice Odjezd autobusu z Jistebnice 7:00; Tábor Klokoty (od kostela) 7:20 Jídlo, pití, rybářskou židličku a kancionál s sebou. Cena: 200,- Na náměstí budou velkoplošné obrazovky. Zažít tuto událost naživo má velkou cenu. Neváhejte jet s námi a podpořit našeho nového biskupa! Přihlaste se u P. Mikuláše Selveka, OPraem. M národní pouť přátel LIKVIDACE LEPRY 6. června 2015 sobota - Klokoty 11:30 hod. mše sv. 13:00 prezentace činnosti LL v ambitech 14:00 beseda v Emauzích 15:00 rozloučení s poutníky celostátní Misijní pouť a 10. misijní den dětí Vranov nad Dyjí také přednáška s o. Güntherem Ecklbauerem, omi více na TÁBORÁK (pátek) zveme všechny rodiče, prarodiče a děti na mši svatou v 17 h. jako poděkování na konci školního roku a prosbu o požehnané prázdniny, po mši svaté v 18 hod. na zahradě u Emauz táborák. OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot: 2.6. Ekonomická rada 18 h. řeholní dům První pátek v měsíci celodenní adorace h., h. adorace s modlitbami a zpěvem, h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze jako příprava na národní eucharistický kongres Obnovení slavení Eucharistie Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace a svátost smíření v kostele každý pátek h Těla a Krve Páně Eucharistický průvod prosíme holčičky, přineste si kytičky na posýpání úterý h. - Emauzy Farní rada středa h. - Emauzy posezení u čaje nad Biblí sobota Malá pouť k Neposkvrněnému srdci P. Marie modlitba Klokotských zpívaných hodinek, růženec a svátost smíření, mše svatá, malé občerstvení před kostelem Emauzy 15 h. Kající bohoslužba pro děti oslavujeme Den otců Poutní mše v Dražicích 10 h setkání CHO v Emauzích v Emauzy Setkání seniorů sobota h. - venkovní Klokotská křížová cesta neděle 16 h. řeckokatolická mše sv.

8 Z Kroniky před 50 lety MVDr. Rytíř Byla provedena nejnutnější oprava varhan financovaná z kostelních sbírek. Byla opravena krytina kostela, dobré tašky byly ještě použity na opravu střechy děkanského chrámu a kostela sv. Jakuba. Výměnu však prováděli jen dobrovolníci, vázly klempířské práce, třetina zůstala nedokončena. Byly natřeny nazeleno všechny klokotské věžičky, provedl L. Bartáček z Dolních Hrachovic. Celková oprava stála Kč, diecézní podpůrný fond zaplatil Kč, zbytek hradily dotace státní a dary. Velkou část rezidence měl v pronájmu Okresní národní výbor jako dům odpočinku pro přestárlé. Přesto že byl vznesen požadavek na příspěvek na tuto část, nebyly žádné peníze zaslány. Domov měl dosazeného státního správce. O cca 25 starých a těžce nemocných žen se staralo několik starších řádových sester svatého Vincence většinou Slovenek. Ženy ležely v přeplněných malých místnostech rezidence, jedna koupelna nevyhovující kuchyně v přízemí, nošení jídla do podkroví, atd. Podmínky byly velmi náročné a vyčerpávající. Sestry však sloužily s velkou laskavostí a přitom se ještě staraly o celý areál. Bydlely v přízemí expositury, kněz a kostelník bydleli v prvním poschodí ve dvou místnostech. Do výklenku kaple Dobrá Voda namaloval na plech pan Ladislav Šotek st. obraz Klokotské Panny Marie, který byl zajištěn drátěnou sítí. Přemaloval rovněž korpusy na hřbitovních křížích a Pannu Marii Klokotskou na kameni při cestě lipovou alejí. V noci 11. září povalili a rozbili neznámí pachatelé jedno zastavení křížové cesty v Lipové aleji. Vyšetřování bylo zastaveno, opravu hradili farníci. V neděli 20. července byla prvně sloužena mše svatá podle II. vatikánského koncilu. V tomto roce byly osídleny první tři panelákové domy, které byly postaveny vedle kasáren na pozemcích klokotských, a byla zahájena výstavba Pražského sídliště. PŘIJEĎ POMOCT TAM, KDE TO MÁ SMYSL Manětín, Nečtiny, Plasy Přihláška a více informací: SPOLEČENSTVÍ-PŘÁTELSTVÍ SDÍLENÍ DŘINA EVANGELIUM V PRAXI SPOLUPRÁCE DOMORDCI KULTURNÍ VEČERY KONCERT DIVADLO RYTÍŘI ZDENĚK LETNÍ KINO VÝLET SPORT OMIGANG KOMUNITA VTĚLENÉHO SLOVA MISIONÁŘI OBLÁTI MANĚTÍN, NEČTINY, PLASY

9 Dovolíš? Děkuji a promiň promluva papeže Františka Pokud chybí v rodině slova dovolíš?, děkuji a promiň, vznikají trhliny, které mohou vztah rozbít. Uvedl to papež František během středeční (14. května 2015) generální audience. Vatikán: Na pomyslné vstupní bráně k pokojnému životu v rodině jsou napsána tři slova: dovolíš?, děkuji a promiň. Uvedl to papež František při středeční generální audienci, během níž zahájil sérii katechezí o konkrétním životě rodin. Na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu si slova Svatého otce vyslechlo zhruba 40 tisíc lidí. Podle Františka mohou jmenovaná slova ochránit domov i uprostřed zkoušek; jejich absence postupně působí trhliny, které mohou vztah zničit. Za těmito slovy však musí být zároveň upřímný postoj toho, kdo je vyslovuje. František v této souvislosti připomněl, že i zdvořilost může být maskou, jež ukrývá špatnosti. I ďábel se při pokoušení Ježíše zaštiťoval chováním džentlmena, avšak odváděl od pravdy o Boží lásce. Nepovažovat vše za samozřejmé Důvěrnost podle papeže neopravňuje manžele k tomu, aby považovali vše za samozřejmé. Čím hlubší je láska, tím více tím více vyžaduje respektování svobody a schopnost čekat, až druhý otevře dveře svého srdce. Dříve, než uděláme v rodině nějakou věc, (zeptejme se): Dovolíš? Mohu to udělat? Líbí se ti, když to udělám? Tato zdvořilá a láskyplná mluva je pro rodiny tak dobrá, prohlásil František. Křesťan, který nedokáže děkovat, zapomněl Boží mluvu Druhým slovem je děkuji. Papež zkritizoval současnou situaci ve společnosti, kde bývá vděčnost často pokládána za projev slabosti. Cesta k nápravě společnosti vede skrze výchovu k vděčnosti v rodinách: Této tendenci je třeba čelit v lůně rodiny samotné. ( ) Pokud se z rodinného života tento styl vytrácí, mizí také ze společnosti. Vděčnost je pro věřícího samotným jádrem víry. Křesťan, který nedovede děkovat, zapomněl Boží mluvu. A to je nepěkné. Připomeňme si otázku, kterou položil Ježíš po uzdravení deseti malomocných, když se jenom jeden vrátil, aby poděkoval. Kde chybí omluva, začíná ubývat vzduchu Ve třetí části se římský biskup zaměřil na slovo promiň. Pokud toto gesto chybí, podle Františka vznikají ve vztahu trhlinky, které se zvětšují, až se z nich stanou hluboké příkopy. V domě, kde se o odpuštění neprosí, začíná ubývat vzduchu, vznikají stojaté vody. Mnohé zraněné city, mnohé trhliny v rodinách začínají, když se vytratí toto cenné slovo - promiň, uvedl papež. Manželé by proto neměli uzavírat den, aniž by se usmířili. Podle Františka není hlavním problémem vztahu, pokud se partneři hádají. Problém vzniká, zůstane-li ten pocit do druhého dne. Proto, pokud jste se hádali, nikdy v rodině nekončete den bez usmíření. Jak se mám usmířit? Kleknout si na koleno? Ne! Stačí drobný projev něhy beze slov. Nikdy však neskončit rodinný den bez usmíření, řekl František během své středeční generální audience. (zdroj: Radio Vaticana, foto: CNA / Daniel Ibanez ) Autor: Ondřej Mléčka

10 Klokoty - události - červen 2015 po-so 17.00, 1.6. pondělí Památka sv. Justina, mučedníka ne h úterý 18 h. Ekonom.rada - řehol.dům, Emauzy h. Modl.matek 3.6. středa Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků středa- nemocnice h pátek Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka První pátek v měsíci - adorace v kostele h.,16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., adorace s modlitbami, tichá adorace svátost smíření h pá-so Setkání dětí - Emauzy 6.6. sobota 1. sobota s P. Petrem Plášilem h.-klokotské hodinky, růženec, svátost smíření, mše sv. v 17 h., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda 7.6. neděle Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ mše sv. v 10 h. s eucharistickým průvodem Sbírka na Národní eucharistický kongres (plnomocné odpustky na Klokotech) 9.6. úterý Emauzy h. Farní rada středa čtvrtek Památka sv. Barnabáše, apoštola Emauzy h. posezení u čaje nad Biblí pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA (plnomocné odpustky na Klokotech) svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Malá pouť k velkému srdci Panny Marie - celebruje P. Jiří Můčka, omi 16 h. Klokotské hodinky, růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., poté malé občerstvení Č. Budějovice - biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila Fatimský den neděle pátek 11. neděle v mezidobí Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa (plnomocné odpustky na Klokotech) Kajicí bohoslužba pro děti - Emauzy - 15 h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 12. neděle v mezidobí Den otců dětská mše svatá v 10 h. Dražice - 10 h. - poutní mše sv. setkání CHO v v Emauzích středa Slavnost Narození sv. Jana Křtitele Emauzy h. setkání seniorů pátek 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok a prosba o požehnané prázdniny, 18 h. oheň na farní zahradě Velká klokotská křížová cesta h. svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h pá-so Triduum Modliteb Matek od h. v Emauzích neděle 13. neděle v mezidobí 15 h. v kostele Triduum modliteb matek mše sv. v 10 h. 16 h. řeckokatolická mše sv pondělí svátek o. Pavel Zahradníček Možnost ke sv. zpovědi Po-So h., v pátek nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor , tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, tel.: Pokud není uvedeno jinak, mše sv. každý den Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě Milí farníci, sobotu 17. 10. 2015 se v naší komunitě v Táboře Klokotech sešli všichni členové české části Středoevropské provincie OMI spolu s o. provinciálem Stefanem Obergfellem. Hlavním bodem společného

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Duch Svatý a biřmování se blíží...

Duch Svatý a biřmování se blíží... Duch Svatý a biřmování se blíží... Známý duchovní autor Tomáš kardinál Špidlík v jedné ze svých knih cituje velmi zajímavou definici křesťana. Převzal ji od nějakého církevního spisovatele z prvních křesťanských

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 za Vaše modlitby,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

1. ZÁŘIJOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH Milí farníci, nejprve bych vám všem chtěl velmi poděkovat za přípravu letošní klokotské poutě. Myslím, že byla požehnaná. A každý z nás, ať už domácí nebo poutník, se mohl vrátit domů naplněn Božím pokojem.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně

členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně Poděkování a pozvání Velmi děkuji Vám všem, kteří jste se podíleli na zdárném a požehnaném průběhu hlavní klokotské poutě a na zajištění návštěvy kardinála Dominika Duky na Klokotech. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento

Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento Milí klokotští farníci i poutníci! Poutní místa vznikají zvláštním způsobem. Nejsou plánována lidmi, ale jsou lidem dána Bohem jako dar a lidé tento dar jen s postupem času dále rozvíjejí. Vznik mariánského

Více

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí farníci, Bůh Otec nás chce obdarovat měsícem květnem. Je to měsíc, kdy vše kvete, zpívá a i my lidé dostáváme novou sílu k životu. Je to také měsíc Panny Marie. Ona nás bude provázet. Marie bude s

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota )

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota ) Milí farníci, na konci října jsme my obláti, působící na území České republiky, měli možnost strávit požehnaný čas v trapistickém klášteře Nový Dvůr na oblátských duchovních cvičeních. Doprovázel nás na

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Milí farníci, Drazí spolubratři,

Milí farníci, Drazí spolubratři, Milí farníci, v srpnu nás čeká Pouť k Panně Marii Klokotské. Hlavní poutní mši svatou bude v sobotu 15. 8. 2015 celebrovat Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký. Přijďme Bohu poděkovat a svěřit mu své

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Věčná oblace Karla Mece, OMI

Věčná oblace Karla Mece, OMI Milí farníci, máme před sebou měsíc květen, kdy může život náš a našich blízkých zvláštním způsobem provázet Panna Maria patronka našich milovaných Klokot. Chci vás zvláště pozvat na 1. sobotu v měsíci

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Tříkrálové koledování 2014

Tříkrálové koledování 2014 Děkuji za vše a přeji požehnaný nový rok! Kardinál John Henry Newman (1801-1890, nedříve anglikánský a potom katolický teolog a filosof prohlášený Benenediktem XVI. za blahoslaveného) napsal: Bůh mě stvořil

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Přijďte a pozvěte i další!

Přijďte a pozvěte i další! Přijďte a pozvěte i další! V neděli před dušičkami (28. října 2012) vás srdečně zvu na dušičkové pobožnosti na hřbitovech. Na klokotském hřbitově bude ve 14:00, na hřbitově mezi Dražicemi a Drhovicemi

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014

Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2014 Odvaha k lásce "V pohádkách dívky svou láskou vysvobozují prince zakleté do všelijakých zvířat, obludných medvědů a tygrů, aniž vědí, že z nich budou princi. A chlapeček přijme od dědečka kameny a neví,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

AMORIS LAETITIA (RADOST

AMORIS LAETITIA (RADOST Milí farníci. Rád bych vás, i v tomto říjnovém měsíci, pozval ke Klokočtení. Zvu vás, abychom si přečetli posynodální apoštolskou exhortaci o lásce v rodině AMORIS LAETITIA (RADOST Z LÁSKY) svatého otce

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Najděte si nás také na Facebooku: facebook.com/řkf-klokoty

Najděte si nás také na Facebooku: facebook.com/řkf-klokoty Najděte si nás také na Facebooku: facebook.com/řkf-klokoty Milí farníci a farnice. Rád bych se ještě ohlédl zpět, k neděli 15. ledna 2017, kdy jsme si připomínali Světový den migrantů a uprchlíků a podělil

Více