Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

2 I. Základní údaje o škole 2 1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště 2. Zřizovatel: Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, , IČO Právní forma školy: Příspěvková organizace, IČO Vedení školy: Mgr. Radovan Randiak- ředitel školy Mgr. Josef Bartoš zástupce ředitele školy 5. Kontakt na zařízení: Starý Hrozenkov 233, Starý Hrozenkov Tel.: Web: 6. Datum zápisu do rejstříku: RED IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školních zařízení a jejich kapacity: Základní škola 200 žáků IZO Mateřská škola 36 dětí IZO Školní družina 30 žáků IZO Školní jídelna 162 jídel IZO Zaměření školy Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy je organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu. Na základní škole probíhá výchovně vzdělávací činnost podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Starý Hrozenkov. Ve školní družině probíhá výchovně vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků. Jako volitelný předmět je vyučován v naší škole druhý cizí jazykněmčina. Děti předškolního věku v mateřské škole mají výuku anglického jazyka začleněnu do vlastního vzdělávacího programu. Podle vlastního školního vzdělávacího programu probíhá výuka angličtiny již v 1. a 2. ročníku základní školy. Důležitým cílem je podpora žáků ve sportovních aktivitách, přičemž je kladen důraz na florbal a další pohybové aktivity, např. atletika, ostatní míčové hry, aerobik a zumba. Žáci mají též možnost zvolit si sportovní hry jako volitelný předmět. Další a dlouhodobější součástí výchovně vzdělávacího procesu je environmentální vzdělávání a výchova, jejímž cílem je, aby žáci pochopili provázanost vztahů člověka a životního prostředí, seznámili se s principy trvale udržitelného rozvoje, uvědomili si odpovědnost každého jednotlivce za svoje jednání vůči přírodě a aktivně se účastnili ochrany životního prostředí. Žáci jsou tak vedeni k pozitivnímu vztahu k mikroregionu Moravské Kopanice a poznávání jeho specifik. K tomuto účelu škola využívá spolupráci s centry EVVO a místním Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic. V těsné souvislosti s EVVO probíhá v MŠ i ZŠ výchova ke zdraví, která u dětí a žáků vytváří dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu a k chování podporujícím zdraví. Dalším cílem školy je naučit žáky pracovat s počítačem a samostatně získávat informace v různých oblastech vzdělávání. K tomu slouží volitelný předmět informatika, školní časopis Schock a pravidelné zařazování práce s počítačem do ostatních předmětů. Díky spolupráci se ZUŠ Bojkovice probíhá na půdě školy též výuka hry na hudební nástroje a výuka ve výtvarném oboru. 2

3 9. Technické vybavení a vybavení školy učebními pomůckami: 3 Budova školy je v dobrém stavu. Před několika lety proběhla v několika etapách zásadní rekonstrukce budovy školy. Škola má obnovenou střešní krytinu, fasáda je po rekonstrukci zateplena, v budově jsou nové elektrické rozvody a podlahy. V uplynulém školním roce došlo k zásadní rekonstrukci školních šaten, kdy byly zastaralé a nevyhovující drátěné boxy nahrazeny uzamykatelnými šatními skříňkami pro každého žáka. K výuce slouží i nově zateplená a zrekonstruovaná terasa školy. Vybavení technikou a sportovním zařízením je na průměrné úrovni. Díky zapojení školy do projektu Šablony EU byla kompletně vyměněna výpočetní technika, žákům jsou k dispozici dvě interaktivní tabule s dataprojektory a nová digitální tabule. Vyučujícím slouží dva notebooky, další počítače a barevná kopírka. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, která je v dobrém stavu, a žáci školy využívají k výuce tělesné výchovy též sousedící sportovní halu. Školní hřiště má travnatý povrch, jeho součástí je i krátká antuková dráha, která slouží ke skoku dalekému i ke krátkým sprintům. Fotbalové branky jsou zabudovány napevno a za brankami jsou instalovány zábrany proti odlétávání míčů. K dispozici je nově i hřiště s umělým povrchem v areálu sportovní haly. Dětem mateřské školy slouží dětské hřiště v areálu školní zahrady. Obě třídy mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem, přičemž zázemí mateřské školy je na velmi dobré úrovni. Ve školním roce 2012/2013 byla školní družina vybavena novým, moderním zařízením a vybavením. K výuce výtvarné výchovy a zájmovým útvarům slouží učebna výtvarné výchovy, ve které je též hrnčířský kruh. Keramická vypalovací pec je umístěna v dílnách. Součástí areálu školy je zahrada s ovocným sadem a přírodní učebna před hlavním vchodem do školy Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2012/2013 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac. na plně zaměstnané. Počet žáků na ped.úvazek ZŠ celkem , ,1 1. stupeň ,75 4,8 13,9 2. stupeň ,2 7,1 školní družina ,9 26,6 mateřská škola ,9 12,1 11. Školská rada Školská rada byla ustanovena zřizovatelem k , počet členů školské rady je 6. Členové školské rady: za zřizovatele: Jaroslav Bartek Gabriela Zubová za rodiče: Klára Michalčíková Eveline Bartošová za pedagogické pracovníky: Mgr. Přemysl Janeček Bc. Marie Trechová II. Vzdělávací programy školy vzdělávací program Č. j.: MŠMT školní rok 2012/2013 v ročnících počet žáků Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Starý Hrozenkov Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty: 7. ročník Sportovní hry 1 hod. 13 žáků Německý jazyk 2 hod. 13 žáků 8. ročník 3

4 Sportovní hry 1 hod. 12 žáků Německý jazyk 2 hod. 12 žáků 9. ročník Německý jazyk 2 hod. 8 žáků 4 Nepovinné předměty Náboženství: I. st. 3 sk. 56 žáků II. st. 2 sk. 25 žáků Vyučující - externě: Mgr. František Urban Kroužky a zájmové útvary Dovedné ruce Dramatické čtení Dyslektický kroužek Florbal I. Florbal II. Pečení Pohybové hry Zumba I. 28 žáků 16 žáků 4 žáci 11 žáků 26 žáků 8 žáků 19 žáků 21 žáků III. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky ped. prac. ZŠ ped. prac. ŠD 1 0,9 ped. prac. MŠ 3 2,9 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce, jméno Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, - poř. číslo aprobace 1 Ředitel - Mgr.Radovan Randiak 1 VŠ I.st+DV 2 Zást.řed.- Mgr. Josef Bartoš 1 VŠ Pv,F 3 Učitelka - Mgr. Ester Slabiňáková 1 VŠ I.st+TV 4 Učitelka - Mgr. Marie Urbanová 1 VŠ Aplik. TV 5 Učitel - Mgr. Marek Urban 1 VŠ 1. st.+ SP 6 Učitelka - Věra Svobodová 1 ÚSO SPgš-vychovat. 7 Učitelka - Mgr. Jana Mikysková 1 VŠ Čj, Rv, Spec. ped 8 Učitelka - Mgr. Přemysl Janeček 1 VŠ Z, Ov 9 Učitel - PhDr. Vlastimil Vráblík 1 VŠ Aj, Nj 10 Učitelka - Mgr. Daniela Salvetová 1 VŠ M,Ch 11 Učitelka - Mgr. Radka Lahutová 1 VŠ Bi, Tv 12 Vychovatelka ŠD - Michaela Mačátová 0,86 ÚSO SPŠK.-stud PF Olom. uč.i.st. 13 Vedoucí učitelka - Jana Juráková 1 ÚSO Spgš.-uč. MŠ 14 Učitelka MŠ Bc. Marie Trechová 1 VŠ Spec. ped 15 Učitelka - Marta Vráblíková 0,875 ÚSO SZŠ-dět. zdr.s.+ Spgš.- Uč. MŠ * Mgr. Jitka Machalová ve školním roce 2012/2013 na rodičovské a mateřské dovolené 4

5 Věková struktura pedagogických pracovníků: 5 ZŠ: ŠD: MŠ: Poznámka: Do 30 let let let let Nad 60 let Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: v % VŠ vzdělání: I. st. 79 II. st. 100 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 5,625 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo 1 Školník- Ladislav Sedlačík 0,875 SO 2 Uklízečka - Vladislava Miková 1,0 SO 3 Uklízečka - Miloslava Juračková 0,75 SO Školní jídelna 1 Vedoucí ŠJ - Jiřina Ostravská 0,5 ÚSO 2 Kuchařka - Jiřina Ostravská 0,5 ÚSO 3 Kuchařka - Alena Vaculíková 1,0 ÚSO 4 Kuchařka - Drahomíra Lebánková 1,0 SO IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2012/2013: Zápis do 1. třídy 2012 Počet žádostí Nastoupili do Zápis do 1. třídy 2013 Počet žádostí Nastoupí do o odklad 1. třídy 2012/2013 o odklad 1. třídy 2013/ V. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2012/2013 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem

6 Pochvaly a výchovná opatření za uplynulý školní rok 2012/2013: Pochvala ředitele školy 0 Pochvala třídního učitele 35 Napomenutí třídního učitele 11 Důtka třídního učitele 5 Důtka ředitele školy Snížené stupně z chování na konci školního roku 2012/2013: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2012/2013: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení 1 S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 5 1 S vývojovou poruchou chování - - Nadaní žáci 1 1 Žáci integrovaní ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - 1 S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 3 1 S vývojovou poruchou chování - - Nadaní žáci 1 1 Údaje o zdravotně znevýhodněných žácích: Žáci zdr. znevýhodnění ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 1 7 S vývojovou poruchou chování - 1 Nadaní žáci 6

7 7 Žáci zdr. znevýhodnění ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 2 7 S vývojovou poruchou chování - 1 Nadaní žáci Přehled přijatých žáků ke studiu ve školním roce 2012/2013: Gymnázia osmileté šestileté čtyřleté SOŠ SOU Umělecké školy přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve školním roce 2012/2013: I. stupeň Akce Kdy Kde 1 Návštěva knihovny, 2. ročník Starý Hrozenkov 2 Dopravní hřiště, ročník Uherský Brod 3 Zahájení výuky plavání, ročník Uherský Brod 4 Cvičení CO, branný den, ročník Starý Hrozenkov 5 Přednáška Policie ČR, 2. ročník Starý Hrozenkov 6 Logická olympiáda matematika, ročník Starý Hrozenkov 7 České balady a romance představení, ročník Starý Hrozenkov 8 Etická výchova, ročník Starý Hrozenkov 9 Drakiáda, MŠ + I. stupeň Starý Hrozenkov 10 Projektový den Halloween, lampionový průvod Starý Hrozenkov 11 Maňáskové divadlo, 1. ročník Starý Hrozenkov 12 Den otevřených dveří v CPA Delfín Uherský Brod 13 Exkurze, ročník Brno 14 Turnaj ve vybíjené, ročník Drietoma 15 Rozsvěcování vánočního stromu Starý Hrozenkov 16 Fotografování, 1. ročník Starý Hrozenkov 17 Mikulášská nadílka Starý Hrozenkov 18 Divadelní představení, ročník Uherské Hradiště 19 Den otevřených dveří vánoční jarmark Starý Hrozenkov 20 Vánoční besídky Starý Hrozenkov 21 Turnaj ve florbalu, ŠD Uherský Brod 22 Zápis do 1. ročníku Starý Hrozenkov 23 Hry na sněhu - bobování Starý Hrozenkov 24 Divadelní představení - Zrzečka Starý Hrozenkov 25 MDŽ vystoupení žáků v DPS Starý Hrozenkov 26 Scénické čtení Starý Hrozenkov 27 Šplhounek soutěž ve šplhu Starý Hrozenkov 28 Exotická zvířata Starý Hrozenkov 29 Recitační soutěž Starý Hrozenkov 30 Návštěva knihovny, 2. ročník Starý Hrozenkov 31 Den Země, projekt Vápenice 7

8 32 Den matek, vystoupení Starý Hrozenkov 33 Šikana, přednáška, ročník Starý Hrozenkov 34 Divadlo Zlín, ročník Zlín 35 Turnaj ve vybíjené Starý Hrozenkov 36 Dopravní hřiště, ročník Uherský Brod 37 Plavání na koupališti Starý Hrozenkov 38 Exkurze letiště, 2. ročník Bojkovice 39 Vlastivědná vycházka, ročník Komňa, Bojkovice 8 Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve školním roce 2012/2013: II. stupeň Akce Kdy Kde 1 Zahájení školního roku Starý Hrozenkov 2 Exkurze pro 8. a 9. tř. COPT Uherský Brod 3 Branný den, požární poplach Starý Hrozenkov 4 Přednáška Policie ČR, pro 8. a 9. třídu Starý Hrozenkov 5 Beseda v knihovně, pro 6. třídu Starý Hrozenkov 6 Beseda v knihovně, pro 7. třídu Starý Hrozenkov 7 Logická olympiáda, pro třídu Starý Hrozenkov 8 Beseda v knihovně, pro 8. třídu Starý Hrozenkov 9 Beseda v knihovně, pro 9. třídu Starý Hrozenkov 10 Představení České balady, pro třídu Starý Hrozenkov 11 Přednáška Etika, pro 6. a 7. třídu Starý Hrozenkov 12 Pozorování přírody, drakiáda, pro třídu Starý Hrozenkov 13 Partyzánský samopal, pro žáky třídy Ostrožská Lhota 14 Halloween, pro třídu Starý Hrozenkov 15 Přednáška Etika, pro 8. a 9. třídu Starý Hrozenkov 16 Exkurze SPŠ a OA, pro 8. a 9. třídu Uherský Brod 17 Florbalové utkání holky Uherský Brod 18 Planetárium, hvězdárna, pro 6. a 7. třídu Brno 19 Vánoční dílny, 9. třída Starý Hrozenkov 20 Exkurze SPHZŠ, pro 8. a 9. třídu Uherské Hradiště 21 Sportovní utkání Drietoma 22 Vánoční strom, 6. a 8. třída Starý Hrozenkov 23 Den otevřených dveří, vánoční dílny, koncert Starý Hrozenkov 24 Sportovní den, žáci třídy Starý Hrozenkov 25 Vánoční besídky, pro třídu Starý Hrozenkov 26 Literární soutěž, pro třídu Starý Hrozenkov 27 Přednáška Holocaust, pro 8. a 9. třídu Starý Hrozenkov 28 Pythagoriáda, pro třídu Starý Hrozenkov 29 Bobování, pro třídu Starý Hrozenkov 30 Vystoupení k MDŽ, pro 6. třídu Starý Hrozenkov 38 Peer program, pro 8. třídu Starý Hrozenkov 39 Okresní kolo olympiády - chemie Šumice 41 Beseda v knihovně, pro 6. třídu Starý Hrozenkov 42 Beseda v knihovně, pro 7. třídu Starý Hrozenkov 45 Peer program, pro 8. třídu Starý Hrozenkov 48 Beseda v knihovně, pro 8. třídu Starý Hrozenkov 49 Beseda v knihovně, pro 9. třídu Starý Hrozenkov 50 Recitační soutěž, pro třídu Starý Hrozenkov 51 Matematická soutěž Klokan, pro třídu Starý Hrozenkov 52 Scénické čtení, pro 6. třídu Starý Hrozenkov 53 Představení Exotická zvířata, pro třídu Starý Hrozenkov 54 Peer program, pro 6. třídu Starý Hrozenkov 8

9 55 Den Země, pro žáky třídy Uherský Brod 56 Den Země, pro žáky třídy Starý Hrozenkov 57 Přednáška Nenech sebou zametat, pro 6. a 8. třídu Starý Hrozenkov 58 Přednáška Nenech sebou zametat, pro 7. třídu Starý Hrozenkov 59 Den dětí, pro žáky třídy Starý Hrozenkov 60 Peer program, pro žáky 8. a 9. třídy Starý Hrozenkov 61 Peer program, pro žáky 6. třídy Starý Hrozenkov 62 Beseda v knihovně, pro žáky 8. třídy Starý Hrozenkov 63 Beseda v knihovně, pro žáky 9. třídy Starý Hrozenkov 64 Beseda v knihovně, pro žáky 6. třídy Starý Hrozenkov 65 Beseda v knihovně, pro žáky 7. třídy Starý Hrozenkov 66 Život na Ukrajině přednáška pro žáky třídy Starý Hrozenkov 9 Plavání Výuka plavání probíhala v CPA Delfín v Uherském Brodě prostřednictvím Plavecké školy Uherské Hradiště. Plavání se účastnili žáci I. st. ZŠ a děti MŠ Předplavecká výuka MŠ 12 dětí Základní výcvik 2. a 3. ročník 25 žáků Ostatní 1. ročník 4 žáci Literární soutěže a přednášky v místní knihovně ve Starém Hrozenkově Ve škole proběhla v lednu 2013 literární soutěž žáků II. stupně na téma Co je štěstí, dále recitační soutěž pro II. stupeň dne , novinkou bylo také scénické čtení a žákyně 6. třídy uskutečnily dramatické čtení pro mladší žáky a děti v MŠ. V průběhu školního roku navštívili žáci všech ročníků místní knihovnu ve Starém Hrozenkově (každá třída na II. stupni tak učinila 3x za školní rok). Výsledky výchovné práce školní družiny: Ve školním roce 2012/2013 ve škole fungovalo 1 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 24. Kapacita školní družiny byla zvýšena na 30 žáků. Ve ŠD byly vytvořeny podmínky pro regeneraci sil žáků po vyučování, byla rozvíjena tvořivost, posilováno sebevědomí. Činnost výchovného působení vychovatelky vycházela z požadavků pedagogiky volného času. Při všech činnostech byl uplatňován požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Při školní družině pracoval kroužek Dovedné ruce, ve kterém pracovalo 27 žáků. Během školního roku v rámci ŠD proběhly tyto akce: Drakiáda a lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu - živý Betlém, vánoční jarmark, dětský den a vernisáž k výstavě prací žáků. Činnost družiny probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, v dalších prostorách školy, na školním hřišti i v blízkém okolí školy. Výsledky výchovné práce mateřské školy: Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo mateřskou školu 36 dětí. Děti byly rozděleny do dvou tříd. MŠ pracovala dle vlastního vzdělávacího programu. Po celý školní rok fungoval v MŠ kroužek Angličtina hrou, který navštěvovalo 8 předškolních dětí, v I. pololetí proběhl předplavecký výcvik, kterého se zúčastnilo 12 dětí. Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace mateřské školy ve školním roce 2012/2013 Akce Měsíc Kde 1 Informační schůzka pro rodiče září v MŠ 2 Zahájení plaveckého výcviku září Uherský Brod 3 Drakiáda říjen Starý Hrozenkov 4 Uspávání Broučků říjen Starý Hrozenkov 5 Maňáskové divadélko listopad v MŠ 6 Jů a Hele divadélko listopad Uherský Brod 7 Rozsvěcování vánočního stromu prosinec Starý Hrozenkov 9

10 8 Mikulášská nadílka prosinec v MŠ 9 Vánoční besídka pro rodiče dětí prosinec v MŠ 10 Den otevřených dveří, výstava dět. prací prosinec v MŠ 11 Zimní sporty- lopatování leden Starý Hrozenkov 12 Zápis dětí do 1.třídy únor v ZŠ 13 Zimní karneval únor v MŠ 14 Beseda v knihovně únor Starý Hrozenkov 15 Divadlo Dobrodružství veverky Zrzečky únor v MŠ 16 Návštěva penzionu MDŽ březen Starý Hrozenkov 17 Žlutý den v MŠ březen v MŠ 18 Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti březen v MŠ 19 Přehlídka exotických zvířat duben sportovní hala 20 Den Země čistění lesa duben lesík u ZŠ 21 Turistický výlet k rybníku duben Starý Hrozenkov 22 Baťůžkový výlet na Žítkovou duben Žítková 23 Den matek -besídka květen v ZŠ 24 Divadelní představení O človíčkovi květen Zlín 25 Den dětí červen Starý Hrozenkov 26 Baťůžkový výlet červen Starý Hrozenkov 27 Fotografování dětí červen v MŠ 28 Školní výlet Ranč Kostelany červen Kostelany 29 Spaní v MŠ pro předškoláky červen v MŠ 30 Pasování na čtenáře v knihovně červen Starý Hrozenkov 31 Pasování na školáky červen v MŠ 10 Spolupráce s rodiči: Pravidelné třídní schůzky nebo konzultační odpoledne se konaly v termínech , a a Během školního roku se též uskutečnilo tradiční vánoční aranžování v mateřské škole, vystoupení dětí v místním penzionu a školní akademie. Rodiče též mohli využívat konzultační hodiny vyučujících. Ve spolupráci s rodiči byl uspořádán karneval pro děti MŠ a ŠD a pasování školáků v MŠ. Rodiče úzce spolupracovali zejména s MŠ a ŠD. Spolupráce s ZUŠ Bojkovice I ve školním roce 2012/2013 pokračovala výuka ZUŠ Bojkovice v prostorách ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov. Probíhala zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Housle, hudecká muzika: Jaromír Daněk Klavír: Bc. Martin Kobylík Dechové nástroje, hudební nauka: Vratislav Zochr Výtvarný obor: Mgr. Natálie Bienertová Spolupráce s dalšími subjekty Ve spolupráci s Obcí Starý Hrozenkov proběhlo v prosinci 2012 rozsvěcování vánočního stromu. Ve spolupráci s SDH Starý Hrozenkov byl proveden cvičný požární poplach a branný závod a pro děti byl uspořádán v červnu 2013 Den dětí. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drietoma byly uspořádány během školního roku sportovní setkání žáků ve Starém Hrozenkově a na Slovensku. Ve spolupráci s Policií ČR proběhly různé akce a besedy se žáky školy. Ve spolupráci s rodiči a přáteli školy byly uspořádány další akce, např. projektový den ve Vápenicích a další. Environmentální výchova a vzdělávání Učitelé zařazovali do výuky učivo s ekologickou tématikou, během školního roku proběhly projektové dny a žáci se účastnili několika exkurzí s ekologickou tématikou. Škola se opět zapojila do recyklačního programu Recyklohraní, mimo jiné se žáci aktivně zapojili do každoročního sběru léčivých bylin, vysázeli ovocné dřeviny do školní zahrady. 10

11 Projekty v rámci EVVO Ekologický jarmark v Uherském Brodě Den Země - Vápenice Příroda v okolí Komně a Bojkovic Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracovala v rámci EVVO s Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic ve Starém Hrozenkově. Dotace a granty V rámci Projektu EU peníze školám (OP vzdělávání pro konkurenceschopnost), název projektu Rozvoj vzdělávání ve Starém Hrozenkově, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ byla škole na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4118/21/7.1.4/2011 MŠMT ČR přidělena dotace ve výši ,- Kč. Dotace byla již poskytnuta v plné výši. Problematika výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenstvím při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání: - profesionální informace nástěnky k volbě povolání, schůzky srodiči k volbě povolání, průběžné individuální konzultace s rodiči k volbě povolání, informace ze schůzí výchovných poradců, zapůjčení knihy Katalog řemesel, CD Kam na školu, webové stránky, exkurze ve vybraných SŠ a závodů Copt Uherský Brod Uherský Brod SPŠ a OA Uherský Brod SPHZŠ Uherské Hradiště - žáci s vývojovými poruchami učení navštěvovali Dyslektický kroužek, kde byla věnována pozornost na rozvíjení techniky čtení, grafomotoriky, sluchové a zrakové analýzy textu atd. - ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo zajišťováno odborné vyšetření žáků, u nichž je podezření na SPUCH Výsledky prevence sociálně patologických jevů V školním roce 2012/2013 jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení žáků do mimoškolních aktivit a to zejména rozšířením nabídky zájmových útvarů, žáci měli možnost navštěvovat některý z oborů ZUŠ Bojkovice, účastnili se různých sportovních soutěží v rámci i mimo rámce školy. (florbal, vybíjená, atletika, fotbal, šplh, branný závod) S kulturním programem vystoupili při rozsvěcování vánočního stromu, MDŽ a Svátku matek. Nadále byla rozvíjena spolupráce s místní knihovnou vyplnění volného času četbou rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci navštěvovali různé kulturní akce, navštívili též regionální divadla ve Zlíně a Uherském hradišti. Škola spolupracovala s Policí ČR, S HZS Zlínského kraje, SDH Starý Hrozenkov, PPP Uherské hradiště, Uherský Brod a Zlín, Centrem pro rodinu a externími spolupracovníky a MÚ Uherský Brod - Odborem sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí V rámci prevence proběhly různé programy, přednášky a další aktivity: 1. Preventivní program Policie ČR: 2. ročník Policista je náš kamarád 2. Preventivní program Policie ČR: 8. a 9. ročník Divácké násilí 3. Přednášky pracovníků Centra pro rodinu: 4. a 5. ročník Jak se bránit nátlaku 4. Přednášky pracovníků Centra pro rodinu: 6. a 7. ročník Kompas v nás 11

12 5. Přednášky pracovníků Centra pro rodinu: 8. a 9. ročník Jak najít toho pravého 6. Plavecký výcvik, ročník 7. Dopravní výchova, 4. a 5. ročník 8. Přednáška a beseda na téma : nenech sebou zametat pro 4., 5., 7. a 8. ročník 12 Peer programy - ve šk. roce 2012/2013 byly peer aktivistkami žákyně 8. Třídy Tereza Michalčíková a Simona Sedlačíková - uskutečněné programy v hodinách Vz: - 6. třída Peer program Dospívání dne třída Peer program Drogy dne třída Peer program Drogy dne třída Peer program Výhody života bez drog dne třída Peer program Výhody života bez drog dne třída Peer program Co chci vědět o sexu dne třída Peer program Co chci vědět o sexu dne VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2012/2013 Zaměstnanec Akce Místo konání termín Michaela Mačátová Studium PF UP Olomoucučitelství UP - Olomouc září 2012 červen 2013 pro I.st. ZŠ Mgr. Josef Bartoš Bakaláři Zlín-NIDV Mgr. Jana Mikysková Pracovní seminář Uherský Brod-SPŠ OA Mgr. Marie Urbanová Výuka tělesné výchovy a školská Zlín-NIDV legislativa Mgr. Radovan Randiak Aktuální změny v právních Zlín-Centroprojekt předpisech Bc. Marie Trechová Už půjdu do školy? Školní zralost Zlín-NIDV dítěte Jana Juráková Mateřské školy očima ČŠI Zlín-NIDV Mgr. Jana Mikysková Setkání výchovných poradců Uherské Hradiště Mgr. Radovan Randiak Kolokvium ředitelů, kritéria Zlín-NIDV hodnocení ČŠI Mgr. Radka Lahutová Třídní učitel a vztahy ve třídě Zlín-NIDV Mgr. Josef Bartoš BOZ při práci školy Uherské Hradiště Mgr. Jana Mikysková Třídní učitel a vztahy ve třídě Zlín-NIDV Mgr. Ester Slabiňáková Soulad ŠVP s RVP a postupy při Zlín-NIDV aktualizaci pro 1.stupeň ZŠ Jana Juráková Metoda dobrého startu Uherské Hradiště Mgr. Radovan Randiak Hospitační činnost ředitele školy Zlín-NIDV Mgr. Marie Urbanová Soulad ŠVP s RVP a postupy při Zlín-NIDV aktualizaci pro 1.stupeň ZŠ Mgr. Jana Mikysková Standarty ČJ a lit. Zlín-NIDV Mgr. Daniela Salvetová Úvod do finační gramotnosti Uherské Hradiště Mgr. Daniela Salvetová Materiály pro výuku finanční Uherské hradiště gramotnosti Marta Vráblíková Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ Zlín-NIDV Mgr. Josef Bartoš Bakaláři Zlín-NIDV Mgr. Radovan Randiak Novely předpisů ve školství Uherské Hradiště Bc. Marie Trechová Využití zobcové sopránové flétny v Zlín - NIDV MŠ Mgr. Radovan Randiak BOZP pro školy a školská zařízení Uherské Hradiště Mgr. Ester Slabiňáková Rozvíjíme čtenářskou a Zlín matematickou gramotnost Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Michaela Mačátová Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Zlín

13 Mgr. Přemysl Janeček Bakaláři Zlín Mgr. Josef Bartoš Bakaláři Zlín Mgr. Josef Bartoš Led osvětlení Hostětín-Ekocentrum Mgr. Josef Bartoš Řez a množení ovocných stromů Hostětín-Ekocentrum Mgr. Radka Lahutová Od zaběhlé rutiny k rozmanitosti Zlín-NIDV v hodinách AJ Mgr. Marie Urbanová Aktualizace ŠVP ve vztahu k RVP Uherské Hradiště Věra Svobodová Aktualizace ŠVP ve vztahu k RVP Uherské Hradiště Jana Juráková Základní postupy při aktualizaci ŠVP Zlín-NIDV v MŠ Mgr. Jana Mikysková Hodiny českého jazyka a literatury Zlín-NIDV bez nudy Mgr. Radka Lahutová Hodiny českého jazyka a literatury Zlín-NIDV bez nudy Mgr. Jana Mikysková Výchovné poradenství Uherské Hradiště VII. Údaje o inspekční činnosti a kontrolní činnosti Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost či kontrola. Ve školním roce 2012/2013 proběhla ve škole níže uvedená kontrolní činnost nepedagogického charakteru: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění - Termín kontroly: Kontrolní orgán: OSSZ Uherské Hradiště, Stojanova 484, Uherské Hradiště, Denisa Turečková - Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností zaměstnavatele při provádění nemocenského a důchodového pojištění, ohlašovacích povinností a plnění úkolů při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období až Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla udělena žádná opatření k nápravě. Protokol o výsledku kontroly je uložen v ředitelně školy. VIII. Školní Výlety Moravský Kras ročník Kostelany u Kroměříže MŠ + 1. ročník+ 6. ročník Kuželov ročník Turistický kurz 7. ročník Olomouc 9. ročník IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním 2012/2013 roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XI. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 bylo v rámci Projektu EU peníze školám (OP vzdělávání pro konkurenceschopnost) ve škole pokračováno v realizaci projektu Rozvoj vzdělávání ve Starém Hrozenkově, číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ V rámci projektu byla doposud kompletně vyměněna a modernizována IT technika ve škole, byly instalovány dvě interaktivní tabule s monitory. XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 13

14 V základní škole působí základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Předsedou ZOOS je paní Věra Svobodová, organizace má 8 členů. Mezi ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště a odborovou organizací je uzavřena platná Kolektivní smlouva. XIII. Základní údaje o hospodaření školy (příloha č.1) Dne vydal ředitel školy Výroční zprávu o hospodaření školy v roce XIV. Závěr výroční zprávy Činnost školy ve školním roce 2012/2013 vycházela z celoročního plánu. Ve školním roce 2012/2013 byla činnost školy realizována podle vlastního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Starý Hrozenkov, a to ve všech ročnících. Dle školního vzdělávacího programu pokračovala výuka anglického jazyka pro žáky 1. a 2. ročníku. V souladu s hlavním plánem škola organizovala sportovní akce, poznávací turistické vycházky v okolí Starého Hrozenkova, zájem žáků o sportovní aktivity byl podporován realizací zájmových útvarů, např.: florbal, pohybové hry, zumba, na druhém stupni ZŠ pokračoval volitelný předmět sportovní hry. Pokračovala spolupráce se ZŠ Drietoma. Proběhlo družební setkání se zaměstnanci ZŠ Drietoma při příležitosti výročí otevření nové školy v Drietome. Škola se aktivně zapojovala do života obce (lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení pro seniory, MDŽ, Den matek. Žáci školy se zapojili do různých naukových i sportovních soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění, vynikajícím úspěchem bylo 1. místo v tradiční soutěži Partyzánský samopal, které proběhla na podzim roku 2012 v Ostrožské Lhotě. Uskutečnila se také celá řada vzdělávacích, kulturních, sportovních a preventivních akcí. Mnozí rodiče pomáhali při organizování akcí, jako je např. drakiáda, pasování školáků v MŠ apod. Děti MŠ, žáci ZŠ a ŠD a žáci pobočky ZUŠ Bojkovice hojně využívali výtvarnou dílnu, o čem ž svědčí velmi krásné keramické výrobky. Škola pokračovala v projektu EU peníze školám. Díky poskytnutí dotace č. 4118/21/7.1.4/2011 byla renovována a zmodernizována učebna PC, zakoupen nový server, ve výuce byly využity interaktivní tabule s data projektory. V rámci projektu pedagogové vytvořili spoustu nových výukových materiálů, z nichž byly některé zaměřeny přímo na oblast Moravských Kopanic. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo vybudovat chodník ke škole od přístupové komunikace, rozšířit silnici vedoucí k budově školy, zrekonstruovat šatny, zateplit a zrekonstruovat terasu školy, vybudovat nový podklad pod přírodní učebnu před hlavním vchodem a opravit zatékající balkon nad hlavním vchodem do budovy školy. Vedle sportovní haly bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. V uplynulém školním roce se dále podařilo zvýšit kapacitu školní družiny a hlavně vybavit školní družinu moderním zařízením a celkově tak zpestřit a zpříjemnit pobyt žáků v družině. Ne vše bylo v uplynulém školním roce ideální Z materiálního hlediska je v blízké v budoucnosti zejména nutné pořídit moderní výškově stavitelný nábytek pro žáky. V minulém školním roce se pedagogové setkávali s nezájmem žáků o vzdělávání, hlavně na II. stupni, dále se rozšířil počet žáků, kteří odmítají cvičit, a to s aktivní podporou některých rodičů. Někteří žáci nerespektovali pokyny vyučujících, zanedbávali domácí přípravu. Ovšem i to je součástí výchovně-vzdělávacího procesu a pracovníci školy se budou na tyto jevy i hlubší spolupráci s rodiči zaměřovat, tak aby byl pobyt ve školce a škole pro děti, žáky i pracovníky školy co nejpříjemnější a samozřejmě bezpečný. Za úkoly a cíle, které se podařily splnit, patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a také dalším organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Schváleno školskou radou dne: Podpis ředitele a razítko školy : 14

15 Příloha č Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště IČO: Zpráva o hospodaření k Osnova: 1. Úvod 2. Druhy finančních prostředků 3. Čerpání provozního příspěvku 4. Čerpání státní dotace 5. Pořízené investice 6. Hospodaření ve fondech 7. Zhodnocení kontrol 8. Závěr Přílohy 1 a 2 Přehled hospodaření organizace, hlavní ukazatele 1. Úvod Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov vznikla jako příspěvková organizace od Tím se stala samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Starý Hrozenkov. 2. Druhy finančních prostředků Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů: 1. Kraj přímé neinvestiční výdaje jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2012 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši ,- Kč. 2. Obec Starý Hrozenkov (zřizovatel) provozní prostředky tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činnosti, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2012 byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč. 3. Čerpání provozního příspěvku viz tabulka č. 1 Na rok 2012 byl schválen provozní příspěvek ve výši Kč. K byla na účet základní školy připsána plná výše příspěvku, tj Kč. Tato částka byla proúčtována do výnosů. Provozní příspěvek na rok 2012 byl k čerpán na 100 %. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši 605,44 Kč z ostatních výnosů a žádá zřizovatele o převod těchto prostředků do rezervního fondu. 4. Čerpání státního rozpočtu viz tabulka č. 2 Na rok 2012 byla k schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do FKSP (1 % z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavánípovinná výuka, DVPP další vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši ,- Kč. Na účet bylo k připsáno ,- Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována do výnosů. Státní dotace byla k čerpána ve výši 100 %. 15

16 5. Pořízené investice 16 V roce 2012 nebyly pořízeny žádné investice. 6. Celkový hospodářský výsledek viz tabulka č. 3 a příloha č Hospodaření ve fondech účet 401 Jmění účetní jednotky: K je zůstatek na fondu ,97 Kč. účet 411 Fond odměn: Zůstatek k je 0 Kč. účet 412 Fond FKSP: Zůstatek fondu k činí 6.481,27 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, zájezdy, příspěvky na stravování a vitamíny pro zaměstnance. účty 413 a 414 Fond rezerv: K je zůstatek na fondu ,38 Kč. Na účtu 431 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení je ještě zůstatek HV z roku 2010 a 2011 ve výši ,52 Kč. Organizace žádala o převod tohoto zůstatku v minulém období. Účet 416 Fond investiční: Zůstatek k činí ,- Kč. Zhodnocení kontrol V roce 2012 proběhla kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení K vedení dokumentace a k vedení účetnictví nebyly ze strany kontroly žádné připomínky. Závěr Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov hospodařila s kladným výsledkem hospodaření 605,44 Kč. Ve Starém Hrozenkově dne

17 Příloha č. 1 Ke zprávě o hospodaření školy 17 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, příspěvková organizace Tabulka č. 2 Čerpání státní dotace na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční náklady Zlínský kraj Účet Název Roční rozpočet Skutečnost % plnění čerpání k Mzdy Kč Kč 100,00 % 521 Mzdy OON (dohody) Kč Kč 100,00 % 524 Zák.odvody (zdr.a soc.p.) Kč Kč 100,00 % 527 Základní příděl do FKSP Kč Kč 100,00 % 501- Ostatní neiv. náklady Kč Kč 100,00 % 518,525 Celkem Kč Kč 100,00 % Zůstatek 0 Kč Tabulka č. 3 Hlavní činnost Název Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Provozní příspěvek Kč Kč 0 Kč Státní rozpočet Kč Kč 0 Kč Jiné ostat. V/N Kč Kč 605 Kč EU peníze školám Kč Kč 0 Kč Použití fondu rezerv 0 Kč 0 Kč 0 Kč Celkem Kč Kč 605 Kč 17

18 18 PŘÍLOHA Č. 2 KE ZPRÁVĚ O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov v Kč I. Náklady a výnosy celkem k účet hlavní činnost hospodářská činnost drobný dlouhodobý hmotný majetek učební pomůcky potraviny ostatní materiál Spotřeba materiálu celkem 501, elektrická energie voda 0 0 plyn a teplo Spotřeba energií celkem Opravy a udržování Cestovné telefony a internet nájemné 0 0 ostatní služby Služby celkem Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Ostatní sociální náklady Ostatní náklady ostatní účty Odpisy majetku NÁKLADY celkem stravné školné pronájem 0 0 ostatní tržby za služby Tržby z vlastní činnosti celkem Úroky Zúčtování fondů - převod z rezervního fondu Zúčtování fondů - převod z investičního fondu Proúčtování invest.fondu - nekryté odpisy nemovitostí Jiné ostatní výnosy dotace ze SR - limit přímých

19 vzdělávacích výdajů dotace ostatní - EU peníze školám dotace z rozpočtu obce (provozní příspěvek) granty z rozpočtu obce 0 0 Provozní dotace celkem Jiné mimořádné výnosy 0 0 VÝNOSY celkem Hospodářský výsledek za rok Hospodářský výsledek za rok CELKEM 605 II. Přehled výnosů za rok 2012 z provozní dotace z rozpočtu obce a vlastních výnosů (vč. fondů) dále v tis. Kč skutečné výnosy stravné 650 školné 94 pronájem 0 ostatní tržby za služby 2 úroky 4 zúčtování fondů - použití rezervního fondu 0 zúčtování fondů - použití investičního fondu na opravy 0 proúčtování investičního fondu - nekryté odpisy nemovitostí 0 ostatní výnosy 0 provozní dotace z rozpočtu OBCE 955 Celkem III. Přehled nákladů za rok 2012 hrazených z prostředků provozní dotace z rozpočtu obce a vlastních zdrojů organizace (vč. fondů) skutečné náklady drobný dlouhodobý hmotný majetek 60 učební pomůcky 27 potraviny 647 ostatní materiál 158 elektrická energie 151 voda 0 plyn a teplo 352 opravy a udržování 4 cestovné 20 telefony 28 nájemné 0 ostatní služby

20 mzdové náklady, vč. odvodů a ostatních sociálních nákladů 0 ostatní náklady 18 odpisy - movitý majetek 18 odpisy - nemovitosti 0 Celkem IV. Ostatní náklady za rok 2012 hrazené z účelových zdrojů (státní dotace, granty) rozpočet skutečnost dotace ze SR na přímé vzdělávací výdaje náklady hrazené z dotace na přímé vzdělávací výdaje z toho: platy ostatní dotace EU peníze školám čerpání ostatních dotací granty z rozpočtu obce čerpání grantů z rozpočtu obce Celkem 0 0 V. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 Výnosy 2012 celkem Kč ,21 Náklady 2012 celkem Kč ,77 Hospodářský výsledek za rok 2012 celkem Kč 605,44 z toho: z doplňkové (hospodářské) činnosti 0,00 Rozdělení zisku: fond odměn 0,00 fond rezervní 605,44 VI. Rozvaha k vybrané ukazatele Dlouhodobý nehmotný majetek 92 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 92 hmotný majetek: stavby 0 movité věci 200 drobný hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 80/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice. Čj: 39/14. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice. Čj: 39/14. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice Čj: 39/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole - charakteristika školského

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více