KONSTRUKCINIŲ MAZGŲ ĮVERTINIMAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSTRUKCINIŲ MAZGŲ ĮVERTINIMAS"

Transkript

1 KONSTRUKCINIŲ MAZGŲ ĮVERTINIMAS Paviršių temperatūros - išsami santrauka KONSTRUKCINIAI MAZGAI Nr. mazgo Mazgo pavadinimas f Rsi vidaus paviršiaus temperatūra prie - C in1 50 in in1 50 in1 1 Pjūvis - lango sąramos 0,874 0,9 0,9 0,954 16,5 17,9 18,5 19, 6a Schema - lango rėmas 0,909 0,901 0,904 0,91 17,7 17,4 17,5 17,8 6b Schema - lango rėmas - su tinku 0,904 0,897 0,901 0,9 17,6 17, 17,4 17,8 7 Pjūvis - lango palangės 0,81 0,809 0,87 0,841 14, 14,1,1, Schema - lauko sienų išoriniai kampai 0,87 0,888 0,901 0,9 16,4 17,0 17,4 18, 16 Schema - lauko sienų vidiniai kampai 0,94 0,951 0,960 0,969 18,9 19, 19,6 19,9 0a Pjūvis - perdangos ir sąramos 0,884 0,919 0,99 0,90 16,8 18,1 18,5 18,5 0b Pjūvis - perdangos ir sąramos - su tinku 0,866 0,9 0,97 0,98 16, 18,0 18,4 18,4 0 Pjūvis - perdangos 0,896 0,9 0,98 0,96 17, 17,8 18,4 18,7 401 Pjūvis sienos pirmos eilės 0,84 0,847 0,865 0,867 14,7, Pjūvis sienos pirmos eilės - pamatai žemės lygyje 0,867 0,886 0,901 0,904 16, 16,9 17,4 17,5 40 Pjūvis lauko durų 0,766 0,769 0,781 0,781 1,6 1,7 1,1 1,1 404 Pjūvis lauko durų - pamatai žemės lygyje 0,766 0,769 0,78 0,78 1,6 1,7 1,1 1,1 405 Pjūvis sienos pirmos eilės (pirma eilė iš siauresnio blokelio) 0,859 0,87 0,885 0,888,9 16,4 16,9 17, Pjūvis sienos pirmos eilės (pirma eilė iš siauresnio blokelio) - pamatai žemės lygyje 0,884 0,896 0,905 0,905 16,8 17, 17,6 17,6 Pjūvis sienos pirmos eilės - nevientisa pamatų ir grindų konstrukcija 0,85 0,848 0,864 0,867 14,7,5 16,1 16, 501 Išorinės sienos ir daugiašlaičio stogo sandūra 0,87 0,885 0,97 0,99 16, 16,9 18,7 18,8 518 Pjūvis - išorinės sienos ir vienšlaičio stogo sandūra 0,888 0,888 0,9 0, ,5 18,5 519 Pjūvis - išorinės sienos ir vienšlaičio stogo sandūra 0,888 0, Pjūvis - stogo sandūra - apšiltinta perdanga 0,896 0,905 0,918 0,919 17, 17,6 18,1 18,1 Ilginių šiluminių tiltelių išsami santrauka Nr. mazgo Mazgo pavadinimas ψ e in1 50 in1 1 Pjūvis - lango sąramos 0,08 0,04 0,016 0,01 6a Schema - lango rėmas 0,000 0,006 0,014 0,011 6b Schema - lango rėmas - su tinku 0,007 0,011 0,018 0,014 7 Pjūvis - lango palangės 0,051 0,09 0,0 0,00 Schema - lauko sienų išoriniai kampai -0,11-0,4-0,096-0, Schema - lauko sienų vidiniai kampai 0,076 0,07 0,067 0,050 0a Pjūvis - perdangos ir sąramos 0,7 0,099 0,061 0,079 0b Pjūvis - perdangos ir sąramos - su tinku 0,189 0,6 0,064 0,08 0 Pjūvis - perdangos 0,111 0,096 0,066 0, Pjūvis sienos pirmos eilės 0,11 0, Pjūvis sienos pirmos eilės - pamatai žemės lygyje 0,047 0,08 0,017 0,06 40 Pjūvis lauko durų 0,111 0,09 0,087 0, Pjūvis lauko durų - pamatai žemės lygyje 0,0 0,081 0,074 0, Pjūvis sienos pirmos eilės (pirma eilė iš siauresnio blokelio) 0,051 0,04 0,00 0, Pjūvis sienos pirmos eilės (pirma eilė iš siauresnio blokelio) - pamatai žemės lygyje 0,00-0,001-0,004 0, Pjūvis sienos pirmos eilės - nevientisa pamatų ir grindų konstrukcija 0, 0,1 0,088 0, Išorinės sienos ir daugiašlaičio stogo sandūra 0,0 0,018-0,014 0, Pjūvis - išorinės sienos ir vienšlaičio stogo sandūra -0,019-0,0-0,08-0, Pjūvis - išorinės sienos ir vienšlaičio stogo sandūra -0,019-0, Pjūvis - išorinės sienos ir stogo sandūra - apšiltinta perdanga -0,067-0,064-0,065-0,01 Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 4

2 in1 Detail č. 401 Řez podlahou na terénu in1 Detail č. 401 Řez podlahou na terénu (první řada vysypaná EPS) in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,865 0,867 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0, 0,1 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 16,4 16,5 -,0 16,1 16, -17,0,9,9 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,085 0,09 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,149 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 86 min Separační vrstva (PE fólie) 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 7 Štěrkové lože 9 Omítka určená pro sokl 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení min in1 tl. mm 51 Soklový profil s okapničkou 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Ochranná hydroizolace 1. řady cihel 86 Okapový chodníček Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 7

3 in1 Detail č. 40 Řez podlahou na terénu podlaha v úrovni terénu Detail č. 40 Řez podlahou na terénu podlaha v úrovni terénu (první řada vysypaná EPS) in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,901 0,904 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,099 0,096 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,6 17,7 -,0 17,4 17,5-17,0 17, 17,4 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,017 0,06 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,08 0, in1 0 Tepelněizolační omítka min Zdivo tl. mm 16 Separační vrstva (PE fólie) 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 7 Štěrkové lože 8 Zhutněný zásyp 9 Omítka určená pro sokl 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení 4 in1 tl. mm 51 Soklový profil s okapničkou 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel 84 Ochranná vrstva hydroizolace - nopová fólie 85 Asfaltový pás natavený na vyrovnaný podklad 86 Okapový chodníček Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 8

4 in1 Detail č. 404 Řez vstupními dveřmi podlaha v úrovni terénu Detail č. 404 Řez vstupními dveřmi podlaha v úrovni terénu in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,78 0,78 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,18 0,18 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 1,6 1,6 -,0 1,1 1,1-17,0 1,7 1,7 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,074 0,085 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,140 0, in Separační vrstva (PE fólie) Nášlapná vrstva podlahy tl. mm Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 7 Štěrkové lože 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení 4 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm 44 Zvýšený podkladový profil 46 Betonový práh obložený keramickou dlažbou odolnou proti mrazu 48 Venkovní dlažba 49 Vchodové dveře 50 Vysypaná tvarovka K, K-1/ polystyrenem 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel 88 Odvodnění Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 9

5 Detail č. 405 Řez podlahou na terénu (první řada z užší cihly) in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,885 0,888 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,1 0,11 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,1 17, -,0 16,9 17,0-17,0 16,6 16, in1 Detail č. 405 Řez podlahou na terénu Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,00 0,09 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,09 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo Heluz Family tl. mm 86 min Separační vrstva (PE fólie) 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 7 Štěrkové lože 8 Zhutněný zásyp 9 Omítka určená pro sokl 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení 4 Tepelná izolace XPS tl. 0 mm min Soklový profil s okapničkou 5 Zdivo Heluz STI tl. 400 mm 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel 84 Ochranná vrstva hydroizolace - nopová fólie 86 Okapový chodníček Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 0

6 in1 Detail č. 406 Řez podlahou na terénu podlaha v úrovni terénu Detail č. 406 Řez podlahou na terénu podlaha v úrovni terénu (první řada z užší cihly) in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,905 0,905 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,095 0,095 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,8 17,8 -,0 17,6 17,6-17,0 17,4 17,4 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] -0,004 0,017 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,061 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo Heluz Family tl. mm min Separační vrstva (PE fólie) 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 7 Štěrkové lože 8 Zhutněný zásyp 9 Omítka určená pro sokl 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka Základový pás, dle statického posouzení 4 Tepelná izolace XPS tl. 0 mm 51 Soklový profil s okapničkou 5 Zdivo Heluz STI tl. 400 mm 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel 84 Ochranná vrstva hydroizolace - nopová fólie 85 Asfaltový pás natavený na vyrovnaný podklad 86 Okapový chodníček Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 1

7 in1 Detail č. 407 Řez podlahou na terénu ztracené bednění Detail č. 407 Řez podlahou na terénu ztracené bednění se štípanou pohledovou vrstvou (první řada vysypaná EPS) in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,864 0,867 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,16 0,1 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 16,4 16,5 -,0 16,1 16, -17,0,9,9 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,088 0,094 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0, 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 16 Separační vrstva (PE fólie) Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm 6 Základová deska 86 min Štěrkové lože 40 Ztracené bednění tl. 00 mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení 4 in1 tl. mm 51 Soklový profil s okapničkou 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel min Okapový chodníček 87 Ztracené bednění tl. 00 mm se štípanou pohledovou vrstvou, vylité betonem Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana

8 Detail č. 40 Řez vstupními dveřmi in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,781 0,781 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,19 0,19 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 1,5 1,5 -,0 1,1 1,1-17,0 1,7 1, in1 Detail č. 40 Řez vstupními dveřmi Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,087 0,098 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0, 0, in Separační vrstva (PE fólie) Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 50 Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva 5 Izolace EPS pro podlahy tl. 00 mm Základová deska 7 Štěrkové lože 40 Ztracené bednění tl. mm + betonová zálivka 41 Základový pás, dle statického posouzení 4 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm 44 Zvýšený podkladový profil 46 Betonový práh obložený keramickou dlažbou odolnou proti mrazu 47 Betonový sokl obložený keramickou dlažbou odolnou proti mrazu - spojené armaturou se zákl. deskou 48 Venkovní dlažba 49 Vchodové dveře 50 Vysypaná tvarovka K, K-1/ polystyrenem 81 Nosná vrstva podlahy 8 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace) 8 Pojistná hydroizolace 1. řady cihel Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana

9 Detail č. Půdorys roh zdiva in1 Detail č. Půdorys roh zdiva in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,901 0,9 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,099 0,078 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,6 18, -,0 17,4 18, -17,0 17, 18,0 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] -0,096-0,069 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,069 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 6 Promaltovaná styčná spára zdicí maltou Vyplnění drážek omítkou Vyplněno izolačním materiálem nebo tepelněizolační maltou Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 4

10 Detail č. 16 Půdorys kout zdiva in1 Detail č. 16 Půdorys kout zdiva in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,960 0,969 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,040 0,01 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 19,6 0,0 -,0 19,6 19,9-17,0 19,5 19,8 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,067 0,050 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] -0,098-0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo Heluz Family tl. mm Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 6 Promaltovaná styčná spára zdicí maltou Vyplněno tepelně izolační maltou nebo PUR pěnou Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 5

11 Detail č. 7 Řez okenní parapet in1 Detail č. 7 Řez okenní parapet in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,87 0,841 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,16 0,9 pro teplotu interiéru 1 C -1,0,5,6 -,0,1, -17,0 14,8,0 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,0 0,00 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,0 0, in Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 165 7b 1 7b Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K a Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou, uložená na plocho do maltového lože 5 XPS šířky 00 mm, tl. 0 mm a Promaltovaná styčná spára zdící maltou 7 Venkovní parapet 8 Klín XPS 9 Vnitřní parapet 0 PUR pěna (bez mezery) 1 Podkladní profil (podepření pouze v kotvené části okna, jinak vyplnění PUR) Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 6

12 Detail č. 6a Půdorys okenní ostění in1 Detail č. 6a Půdorys okenní ostění in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,904 0,91 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,096 0,088 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,7 18,0 -,0 17,5 17,8-17,0 17,4 17,7 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,014 0,011 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,014 0, in1 S TVAROVKOU K-1/ Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 7b Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K 00 9 Omítková rohová lišta Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 0 4 Tepelná izolace XPS tl. 0 mm, zasíťkovat, přetáhnout lepidlem 5 XPS šířky 00 mm, tl. 0 mm b S TVAROVKOU K Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K 7b 9 Omítková rohová lišta Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 0 4 Tepelná izolace XPS tl. 0 mm, zasíťkovat, přetáhnout lepidlem b 5 XPS šířky 00 mm, tl. 0 mm Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 7

13 Detail č. 6b Půdorys okenní ostění s omítkou in1 Detail č. 6b Půdorys okenní ostění s omítkou in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,901 0,9 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,099 0,090 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 17,6 17,9 -,0 17,4 17,8-17,0 17, 17,6 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,018 0,014 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,018 0, in1 S TVAROVKOU K-1/ Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm b Okenní rám s U f =0,9 W/m²K 00 9 Omítková rohová lišta Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 5 XPS šířky 00 mm, tl. 0 mm 0 80 Flexibilní lepidlo armované sklotextilní síťovinou b Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 8

14 Detail č. 1 Řez okenní nadpraží in1 Detail č. 1 Řez okenní nadpraží Minimální teplota v místě napojení okna na stěnu in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,9 0,954 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,068 0,046-1,0 18,7 19,4 pro teplotu interiéru 1 C -,0 18,5 19, -17,0 18,4 19, Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,016 0,01 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,016 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 1 4 Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm Tepelná izolace EPS tl. 0 mm x Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm b 8 Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K Tepelná izolace XPS tl. 0 mm, zasíťkovat, přetáhnout lepidlem 0 9 Omítková rohová lišta b 11 Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm Vyrovnat celoplošným lepidlem Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 9

15 Detail č. 0 Řez uložení stropní kce in1 Detail č. 0 Řez uložení stropní kce in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,98 0,96 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,07 0,064 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 18,5 18,8 -,0 18,4 18,7-17,0 18, 18,6 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,066 0,071 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,11 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm Keramický stropní nosník HELUZ MIAKO 1 Stropní vložky HELUZ MIAKO 14 Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí Kročejová izolace - elastifikovaný polystyren tl. 40 mm Separační vrstva (PE fólie) 17 Betonová mazanina tl. 50 mm 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 19 Asfaltový pás tl.,5 mm 1 0 Tepelná izolace EPS tl. 00 mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva tl. mm 4 Přerušená spára zakládací malty v šířce 40 mm - vzduchová dutina nebo "teplá" zakládací malta s λ = 0,0 W / (m. K) Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 40

16 Detail č. 0a Řez uložení stropní kce v nadpraží in1 Detail č. 0a Řez uložení stropní kce v nadpraží in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,99 0,90 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,071 0,070-1,0 18,6 18,6 pro teplotu interiéru 1 C -,0 18,5 18,5-17,0 18, 18,4 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,061 0,079 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,116 0, in1 0 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm b Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm Tepelná izolace EPS tl. 0 mm x Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm 7b Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K 8 9 Tepelná izolace XPS tl. 0 mm, zasíťkovat, přetáhnout lepidlem Omítková rohová lišta Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 11 Vyrovnat celoplošným lepidlem 1 Keramický stropní nosník HELUZ MIAKO 1 Stropní vložky HELUZ MIAKO 14 Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí Kročejová izolace - elastifikovaný polystyren tl. 40 mm 16 Separační vrstva (PE fólie) 17 Betonová mazanina tl. 50 mm 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 19 Asfaltový pás tl.,5 mm 0 Tepelná izolace EPS tl. 00 mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva tl. mm 4 Přerušená spára zakládací malty v šířce 40 mm - vzduchová dutina nebo "teplá" zakládací malta s λ = 0,0 W / (m. K) Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 41

17 in1 Detail č. 0b Řez uložení stropní kce v nadpraží s omítkou Detail č. 0b Řez uložení stropní kce v nadpraží s omítkou in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,97 0,98 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,07 0,07 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 18,5 18,6 -,0 18,4 18,4-17,0 18, 18, Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] 0,064 0,08 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,119 0, in1 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 4 Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm 5 Tepelná izolace EPS tl. 0 mm 0 6 x Nosný keramický překlad HELUZ,8 uložený do maltového lože tl. mm 7b Okenní rám s U f = 0,9 W/m²K Omítková rohová lišta Doplňková cihla K, K-1/ s vyklepnutou kapsou pro vložení XPS šířky 00 mm a tloušťky 0 mm 11 Vyrovnat celoplošným lepidlem 1 Keramický stropní nosník HELUZ MIAKO b Stropní vložky HELUZ MIAKO 14 Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí Kročejová izolace - elastifikovaný polystyren tl. 40 mm 16 Separační vrstva (PE fólie) 17 Betonová mazanina tl. 50 mm 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. mm 19 Asfaltový pás tl.,5 mm Tepelná izolace EPS tl. 00 mm 1 Zakládací malta Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva tl. mm 4 Přerušená spára zakládací malty v šířce 40 mm - vzduchová dutina nebo "teplá" zakládací malta s λ = 0,0 W / (m. K) 80 Flexibilní lepidlo armované sklotextilní síťovinou Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 4

18 Detail č. 50 Řez těžkým stropem nevytápěná půda in1 Detail č. 50 Řez těžkým stropem nevytápěná půda in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,918 0,919 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,08 0,081 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 18, 18, -,0 18,1 18,1-17,0 17,9 17,9 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] -0,065-0,01 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,087 0, in Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm větraný podstřešní prostor 1 Keramický stropní nosník HELUZ MIAKO 1 Stropní vložky HELUZ MIAKO 14 Nabetonování tl. 60 mm s KARI sítí 19 Asfaltový pás tl.,5 mm Tepelná izolace EPS tl. 00 mm 4 in1 tl. mm 5 Věncovka HELUZ 8 61 Pojistná hydroizolace 6 Kontralať Střešní lať 65 Střešní krytina 66 Ochranný větrací pás okapní Plechová okapnička 68 Ochranná větrací mřížka jednoduchá 69 Okapní žlab 79 Minerální vlna 80 Krokev x 180 mm 89 x fošna 50 x mm 0 Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 4

19 Detail č. 501 Okapní hrana řez zdivem u pozednice in1 Detail č. 501 Okapní hrana řez zdivem u pozednice in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,97 0,99 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,06 0,061 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 18,9 18,9 -,0 18,7 18,8-17,0 18,6 18,7 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] -0,014 0,006 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,046 0, in1 180 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm Asfaltový pás tl.,5 mm 5 Železobetonový věnec 5 Věncovka HELUZ 8 54 Pozednice 140 x mm 55 Kotvení pozednice 56 Sádrokarton Parozábrana 60 Tepelná izolace 61 Pojistná hydroizolace 6 Kontralať 6 Krokev 0 x 160 mm 64 Střešní lať 65 Střešní krytina 66 Ochranný větrací pás okapní 67 Plechová okapnička 68 Ochranná větrací mřížka jednoduchá 69 Okapní žlab 70 Vyztužení omítky sklotextilní síťovinou v oblasti věnce a desek Heraklitu 71 Trvale pružný těsnící tmel 0 7 Nadkrokevní izolace (systém panelů s PUR výplní s integrovanou AL parotěsnou zábranou) 7 Heraklit tl. 50 mm 9 Dřevěné bednění na polodrážku 95 Námětek 96 Montážní pěna PUR Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 44

20 Detail č. 518 Řez napojení zdiva a střechy u štítu in1 Detail č. 518 Řez napojení zdiva a střechy u štítu in1 Teplotní faktor f Rsi [-] 0,90 0,91 Poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu ξ Rsi [-] 0,070 0,069 pro teplotu interiéru 1 C -1,0 18,6 18,6 -,0 18,5 18,5-17,0 18, 18,4 Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru ψ e [W/(m.K)] -0,08-0,064 Lineární činitel prostupu tepla z interiéru ψ i [W/(m.K)] 0,046 0, in1 Tepelněizolační omítka Zdivo tl. mm 4 in1 tl. mm Sádrokarton Instalační dutina Parozábrana Lať 40 x 60 mm 60 Tepelná izolace Pojistná hydroizolace 6 Kontralať 6 Krokev 0 x 160 mm 64 Střešní lať 65 Střešní krytina 71 Trvale pružný těsnící tmel 0 7 Nadkrokevní izolace (systém panelů s PUR výplní s integrovanou AL parotěsnou zábranou) 95 Námětek Technické změny vyhrazeny. Vydáním této příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost / Strana 45

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 30 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10. TEPLOTNÍ POLE DETAILU (pozn. nejnižší teplota i rámu okna není korektní, nebylo možné získat přesné údaje o konstrukci okna)

DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10. TEPLOTNÍ POLE DETAILU (pozn. nejnižší teplota i rámu okna není korektní, nebylo možné získat přesné údaje o konstrukci okna) DETAIL NADPRAŽÍ M 1:10 FENOLICKÁ PĚNA LEPENÝ VRSTVENÝ DÝHOVÝ PROFIL, 5x210 MM LEPENÝ VRSTVENÝ DÝHOVÝ PROFIL, 5x210 MM KOMPOZITOVÝ L PROFIL 125x125 MM KOTVÍCÍ VRUT CERTIFIKOVANÉ DŘEVĚNÉ OKNO LAMINÁTOVÁ

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20

DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20 1NP 2NP 4. ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 1. ZÁSOBNÍKOVÝ REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK VZDUCH - VODA 3. KOMPAKTNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM 2. ZAŘÍZENÍ PRO ÚSPORU VODY A TEPLA DETAIL OSAZENÍ OKNA VE STĚNĚ M 1:20 NEREZ

Více

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2 B 29060 30 x 630 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 KT2 480 8525 1685 1765 B' 7900 480 7900 20080 2580 8410 V3 7600 6000 V4 0,5% 0,5%

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY stavebníci: Martin Nečas, Kateřina Koudelová Základy Založení na pasech. Zateplená pata domu. U obvodových zdí ale i příček, by první šár zdiva nebyla cihla, ale YTONG. Ten má

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

PÓROBETON OSTRAVA a.s.

PÓROBETON OSTRAVA a.s. PÓROBETON OSTRAVA a.s. KONSTRUKČNÍ PRVKY Z PÓROBETONOVÝCH VÝROBKŮ DETAIL č..a DETAIL č..b DETAIL č..c DETAIL č..d DETAIL č.2.a DETAIL č.2.b DETAIL č.2.c DETAIL č.3 DETAIL č. DETAIL č..a DETAIL č..b ŘEŠENÍ

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technické detaily Kapitola H Technické detaily pro provádění zateplovacích systémů Baumit Listopad 2014 www.baumit.cz H.Technické detaily Obsah H. Technické detaily... 3 H.1

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

maxit potěry Řešení detailů 1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje

maxit potěry Řešení detailů 1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje 1 Připojený potěr 1.1 Detail u okraje 1 Zdivo 2 Omítka 3 Okrajová páska 4 maxit potěr (>_ 25 mm) 5 maxit Haftgrundierung - adhezní penetrace 6 Únosný podklad 1 Připojený potěr 1.2 Detail dilatace 1 Podlahová

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 4 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu Středoškolská technika 2019 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Projekt rodinného domu Ondřej Šebek SPŠ Vlašim Komenského 41 Vlašim program: ArchiCAD 21 EDU vypracováno: III/2019

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN z r

PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN z r Skladby konstrukcí PODLAHY - POPIS PODLAH A POKYNY K JEJICH PROVEDENÍ Realizace podlah bude provedena tak, aby byla v souladu s návrhem revize ČSN 74 4505 z r. 2007. Tepelné a zvukové izolace v konstrukcích

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU Zemní práce sejmutí ornice podsklepená část rozšíření jámy a pracovní prostor nepodsklepená část výkop jámy podsklepená část rozšíření jámy nepodsklepená část (pro podkladní

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu

Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Zkušenosti z výstavby experimentálního objektu ekonomické vyhodnocení stavby domu Projekt FR-TI3/085 Spolupráce: MPO a ČVUT Praha Přednášející: Ing. Miroslav MAŘÍK marik@heluz.cz 21.10.2013 Ing. Miroslav

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Předmět VYT ,

Předmět VYT , Předmět VYT 216 1085, 216 2114 Podmínky získání zápočtu: 75 % docházka na cvičení (7 cvičení = minimálně 5 účastí) Konzultační hodiny: po dohodě Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Místnost č. 215 Fakulta strojní,

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Porotherm S Profi soklové cihly

Porotherm S Profi soklové cihly S Profi soklové cihly Podklad pro navrhování Technické listy 38 S Profi Sokl tepelněizolační vnější stěny Soklové cihly broušené 38 SProfijsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného tloušťky

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI A 3 509 2 000 B vybourat otvor 1 015 800 800 800 800 800 800

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body

0. LEPENÍ / KOTVENÍ. 0.1 Lepení celoplošné. 0.2 Lepení rámeček a body CAD DETAILY Systémové řešení 1.sokl 2.parapet 3.Okení/dveře -ostění 4.nadokení a naddveřní ostění 5.Balkony/terasy 6.Podhledy 7.Atika 8.Střecha 9.Spáry 10.Spoje 11.Konzoly 0. LEPENÍ / KOTVENÍ 0.1 Lepení

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

S.V. 2600mm 1.01

S.V. 2600mm 1.01 +1,391 08 07 02 04 05 11 09 03 10 06 01 2.04 2.03 2.05 S.V. 2500mm 2.06 S.V. 2500mm 2.02 2.07 STŘEŠNÍ VÝLEZ WIPPRO PRO PASIVNÍ DOMY 1200x700mm 2.01 2. 2. 6. 6. 2. 6. - Fasádní silikonová omítka na zateplovacím

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L) Jan Tywoniak A428 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Stavební fyzika (L) 4 Jan Tywoniak A428 tywoniak@fsv.cvut.cz volba modelu pro výpočet vícerozměrného vedení tepla Lineární a bodový tepelný most Lineární

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 2 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění

ŽALUZIOVÝ KASTLÍK. Norma/předpis. Popis výrobku a použití. Důležitá upozornění Systémové řešení Ytong pro bezproblémovou dodatečnou montáž venkovních žaluzií Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu, vyvíjeno s výrobci žaluzií Voděodolný, trvanlivý, neobsahuje žádné škodlivé

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Tepelné mosty pro pasivní domy

Tepelné mosty pro pasivní domy Tepelné mosty pro pasivní domy Část: 3 / 5 Publikace byla zpracována za finanční podpory Ministerstva životního prostředí na realizaci projektů NNO z hlavní oblasti Ochrana životního prostředí, udržitelný

Více

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ

SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ PETRÁVEČ RODINNÝ DŮM BC 01 Držitel certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 BUILDINGcentrum

Více

Půdorys 1.NP + překlady

Půdorys 1.NP + překlady 00 700 00 700 400 00 400 00 40 0 00 0 00 9 80 40 00 (00) 40 6 000 0 00 00 970 00 00 00 00 970 8 x 6,4 x 6,7 700 970 3 P 7 60 0 00 8 7 6 4 3 0 P/ dl.70 P/ dl.0 P/ dl.70 Schiedel ABSOUT SA 8T VSTUP P/ dl.70

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY 2 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.TRADIČNÍ SORTIMENT CIHEL A TVÁRNIC 2. CIHELNÉ PRVKY PRO SVISLÉ A 3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 53) říjen 2013 1.1. CP - KLASICKÁ PLNÁ CIHLA, formáty CP - vf ( velký

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna

interier zahr. kohout V1 V1 V1 T 02 T 01 V1 T 04 SCHOD A B T (400) zvukoizolační stěna PŮDORYS PŘÍZEMÍ 240 16 84 33 19 interier SÁDROKARTON (ALT. MASIVNÍ DESKA TL. 16 mm) MASÍVNÍ KŘÍŽEM LEPENÁ DESKA ROŠT TL. 240 mm (ALT. I-NOSNÍKY TL.240 mm) DIFUZNÍ FÓLIE KONTRALAŤ 30 x 60 DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ BUILDINGcentrum-HSV, spol. s r. o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí Dispoziční řešení 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, bez podsklepení, s jedním nadzemním

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou

Konstrukční detaily pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou Řešení pro cihelné zdivo pro cihly Porotherm T Profi plněné minerální vatou 3. vydání Příručka projektanta pro navrhování nízkoenergetických a pasivních domů Řešení pro cihelné zdivo Porotherm T Profi

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

DOMY ALEJE STANDARDY RODINÝCH DOMŮ A - F

DOMY ALEJE STANDARDY RODINÝCH DOMŮ A - F Rodinný dům - bez podlahových krytin (pouze WC + koupelna) - bez kuchyněké linky (pouze vývody), bez digestoře - bez dodávky světel (světelné vývody jsou zakončeny svorkovnicí) Venky - bez oplocení, bez

Více

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily

Dokonalost v detailu Konstrukční detaily Dokonalost v detailu YTONG - kompletní stavební systém pro hrubou stavbu. Stropní dílec Nenosný překlad Tvárnice hladká Tvárnice hladká Plochý překlad Střešní dílec U-profil Příčkovka Věncovka Schodiště

Více