magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc"

Transkript

1 2/2011 firemní časopis KM BETA magazín Tipy a rady pro vaši střechu Chystáte se rekonstruovat? Jak se staví: Pasivní dům ze systému Sendwix chytrá stavba Jedna místnost navíc Relax Víno, které chutná KM_Beta_02_2011.indd :12:41

2 EDITORIAL KM Beta pro každého Téměř třetinu bytů v ČR v současnosti tvoří byty v panelových domech. Až 700 tisíc z nich je ale starších než 35 let a více než šedesát procent paneláků dnes potřebuje celkovou rekonstrukci. Proto se společnost KM Beta rozhodla nabídnout finanční podporu pro rekonstrukci střešního pláště bytových domů. Program Dotace na podporu oprav a modernizace bytových domů zahrnuje nové, modernější řešení střechy se skrytým podstřešním okapovým systémem, které ušetří až 28 % nákladů na rekonstrukci střechy, a k tomu minimálně 25% slevu na střešní systém KM Beta. Spolu s čerstvou novinkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, znovuotevřením dotačního programu Nový panel, se tak majitelům panelových domů otevřela cesta k dostupné rekonstrukci jejich domu. Program společnosti KM Beta, a. s., je přímou a konkrétní pomocí. Nejedná se totiž, jako u běžných dotací, o dlouhodobou podporu formou příspěvku na úhradu úroků, ale o přímou, okamžitou a jednorázovou finanční pomoc. Program společnosti KM Beta navíc zahrnuje také technickou pomoc včetně výpočtu prvků a nacenění s konečným vyčíslením úspory. Pokud bydlíte v panelovém domě, nebojte se kontaktovat naše kolegy, kontakt najdete na poslední straně magazínu. No a pokud dáváte přednost jinému typu bydlení, obraťte list a začtěte se do aktuálního vydání našeho magazínu. Snažili jsme se myslet na všechny. Stejně jako na vás myslíme při sestavování našeho sortimentu. Takže příjemné čtení Petr Motyčka výkonný ředitel společnosti KM Beta, a.s. OBSAH Ročník: II. Číslo: 2/2011 Vychází: dvakrát ročně Vydává: Vydává KM Beta, a. s., Dolní Valy 2, Hodonín, ve spolupráci s vydavatelstvím Jaga Media, s. r. o., Pražská 1279/18, Praha 10 Redakce: Jaga Media, s. r. o., , Redakční rada: Jiří Foltýn, Marie Hodačová-Šimonovská, Magda Lukáčová, Matej Šišolák Odpovědný redaktor: Matej Šišolák Layout, zlom: Miriam Lukáčová, Katarína Suchá Všechna práva vyhrazena. Kopírování, znovupublikování nebo rozšiřování kterékoli části časopisu je podmíněno souhlasem vydavatele. KM Beta, a. s., a Jaga Media, s. r. o. Produkce: Jaga Media, s. r. o., Pražská 1279/18, Praha 10, tel.: TISK: SABING spol. s. r.o. ISSN Foto na titulní straně: KM Beta 2 Editorial 3 Aktuality Kalkulátor v novém 4 Aktuality Lepidlo a cihly v jedné dodávce 5 Aktuality Když vám na střeše rozkvete slunečnice Kdo vám položí kvalitní střechu? 6 Relax Víno Hruška víno, které chutná 10 Jak se bydlí Pasivní cesta do Modřic 14 Radíme Střecha na dlouhá léta 16 Chytrá stavba KMB SENDWIX: Jedna místnost navíc 18 Střecha nad hlavou Chystáme se rekonstruovat 2 KM_Beta_02_2011.indd :12:48

3 AktualIty Kalkulátor v novém Jak si ověřit, kolik materiálu vaše plánovaná stavba spotřebuje? Jak zjistit, zda vás dodavatel nechce natáhnout? Společnost KM Beta vytvořila pro projektanty, ale i pro své obchodní partnery a zástupce nový výpočtový program, díky němuž lze mnohem přesněji specifikovat konkrétní požadavky zákazníků a ušetřit finanční prostředky. oproti dosavadnímu programu je ten nový pochopitelně modernější při současném zachování jednoduchosti a přehlednosti. Výrazně pak usnadòuje práci s výstupními daty díky možnosti výběru varianty pro investora, pokrývače nebo stavebniny. dále si lze vybírat i mezi tabulkou v programu Microsoft excel a formátem pdf. tabulka v Ms Excel pak umožòuje dodatečné úpravy výstupu (například výše slevy, doplnění dalších položek) ve výstupní kalkulaci. Profesionálové ocení možnost přednastavení názvu firmy (pokrývačství, stavebnin nebo projekční kanceláře) a loga, která se budou automaticky zobrazovat na každém výpočtu ve formátu PDF. Jednou z dalších výhod novinky je skutečnost, že kalkulaci lze provádět i off-line, tj. bez přístupu k internetu. Aby však byla kalkulace v aktuálních cenách, je třeba přes internet pravidelně aktualizovat ceníky jednotlivých prvků KM BETA. Automaticky je možné v programu přednastavit slevu odpovídající cenám v e-shopu a lze ji kdykoliv upravit podle potřeby. Práce s KM BETA KALKULÁTOREM Instalace programu se provádí z cd nebo z webových stránek po instalaci a prvním přihlášení již lze nastavovat základní parametry výpočtu (rezerva tašek na plochu, sklon střechy, protisněhové schéma, řešení hřebene, ochrana proti ptákům, základní výše slevy apod.). Další nastavení pak nabízí volba distributor (zmíněné přednastavení loga a názvu vlastní firmy). Záložka Ceník obsahuje proklik na aktuální ceník a na technickou příručku na webových stránkách společnosti KM Beta, záložka Výpočet pak již zájemce provede samotnou kalkulací. Tady je nejprve nastaven typ domu, místo stavby a region (díky vyplnění tohoto údaje bude kalkulace obsahovat kontakt na daného regionálního manažera) a údaje o investorovi či zadavateli. Následuje možnost zadání dalších údajů o střeše nebo skok rovnou na výpočet prvků s využitím základního nastavení. samotný výpočet prvků, respektive celkové ceny je možné realizovat hned čtyřmi způsoby od zjednodušeného využití nastavených tvarů střech přes výpočet přímým zadáním množství jednotlivých prvků nebo zadáním ploch a zlomových hran až po podrobný výpočet podle jednotlivých tvarů ploch. Formy výstupních dat Výstupní data lze získat hned ve čtyřech variantách. První je kompletní varianta ve formátu PDF a obsahuje tři různé tabulky (základní nabídku potřebných prvků, doporučené prvky a doplòkové prvky) a nabídku KM BETA DOPORUČUJE, kde je uvedena ceníková cena včetně ceny po slevě a výše úspory. Druhou variantou výstupu je zkrácená verze ve formátu PDF. Zbývající dvě varianty jsou ve formě tabulek (MS Excel) upravených pro použití investorem nebo pokrývačem, respektive stavebninami. Každý z uživatelů programu si tak může vybrat výstup, který mu nejlépe vyhovuje. Kde KM BETA KALKULÁTOR získat program lze získat od regionálních manažerů společnosti KM Beta, kteří také poradí s jeho používáním. Je k dispozici i na CD a lze si jej stáhnout také na 3 KM_Beta_02_2011.indd :12:51

4 AktualIty Lepidlo a cihly v jedné dodávce Technologie výroby vápenopískových cihel umožòuje vyrábět prvky s vysokou rozměrovou přesností. systém sendwix od společnosti KM Beta, jehož základem jsou právě vápenopískové zdicí prvky, se již v minulosti stal průkopníkem přesného zdění na tenkou spáru s použitím lepidla. Tento způsob zdění je nyní standardem i u pálených bloků, například páleného cihelného systému PROFIBLOK. Výrobce reaguje na současné trendy a nabízí nový sortimentní produkt broušené pálené a vápenopískové bloky již s lepidlem, které je jak součástí dodávky, tak i součástí ceny bloku. Vporovnání se zděním na maltu znamená použití celoplošného lepidla výraznou úsporu materiálu, a tedy i nákladů. zatímco u maltového zdění (tloušťka spáry 12 mm) je spotřeba malty při tloušťce zdiva 440 mm asi 42 l/m 2, při použití celoplošného lepidla (tloušťka spáry 4 1 až 2 mm) je spotřeba jen 3,7 l/m 2. Díky podstatně menšímu objemu spotřebovaných suchých maltových směsí dochází kromě úspory materiálu také ke snížení nákladů při dopravě, přípravě a zpracování materiálu na stavbě. Rychlost výstavby se tím zvýší. Přednostní volba celoplošného tenkovrstvého zdění před jinými tenkovrstvými systémy zdění je dána podstatou vlastního spojování jednotlivých bloků. Tou není nic jiného než vyrovnání povolených tolerančních nepřesností výrobků a případných nepřesností při montáži. Eliminují se tak bodová napětí ve stěně, vznik trhlin i případný pokles pevnosti stěny. Celoplošné tenkovrstvé zdění má navíc výhodu z tepelnětechnického hlediska odstraòuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Obecně tenké spáry snižují ztráty tepelnými mosty ve spárách zdiva a eliminací mokrého procesu snižují vlhkost ve zdivu. SENDWIX i cihla u vápenopískového systému sendwix se spojení zdiva s lepidlem v jeden produkt týká všech prvků určených pro tenkovrstvé zdění KMB SENDWIX 4DF-LD, 5 DF-LD, 8 DF-LD, 8 DF-LP aku, 16 df-ld, 6 df-ld a 12 df-ld. nový sortimentní produkt v páleném systému PROFIBLOK zahrnuje v ceně bloku i cenu celoplošného lepidla pro bloky nosných stěn rozměrové řady 440, 400, 365, 300 a 240 mm. Lepidla z nové maltárny lepidla dodávaná spolu se zdicími prvky jsou vyráběna v nedávno dokončeném vlastním výrobním závodě v Bzenci u Hodonína. Ten je již pátým výrobním závodem společnosti km Beta v české republice a zároveò největším ryze českým závodem na výrobu lepidel, maltových a omítkových směsí s kapacitou až 100 tisíc tun ročně. suché maltové směsi profimix jsou stejně jako další materiály této značky vyrobeny s použitím prvotřídních surovin, především z vysoce kvalitního křemičitého písku z vlastní pískovny v lokalitě zvané Moravská sahara. Materiály PROFIMIX splòují přísné evropské normy, a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi. Více na případně na a KM_Beta_02_2011.indd :12:54

5 Když vám na střeše rozkvete slunečnice nový okrasný prvek, hřebenová ucpávka s motivem slunečnice, zkrášlí střechu s krytinou KM BETA. Autorkou výtvarného návrhu je akademická sochařka Karolína Šimčíková, jejíž profil jsme přinesli v minulém čísle magazínu. Díky modernější výrobní technologii je novinka vypracována do nejmenších detailů květenství a je tak opravdu zajímavým zpestřením střechy domu. Kdo vám položí kvalitní střechu? My to víme! Hřebenová ucpávka slouží k ukončení detailu hřebene a štítových hran. Komu se nelíbí klasická hladká varianta a touží po něčem zvláštním, může si vybrat ucpávku tvarovanou. kromě nového motivu slunečnice vyrábí akciová společnost KM Beta v současné době ještě ozdobné ucpávky s těmito motivy: slunce a hrozen. hřebenové ucpávky lze zakoupit v odstínech odpovídajících nabídce základních tašek a betonových doplòků KM BETA, a to v cihlové, višòové, hnědé a černé, případně v šedé barvě, na přání i v dalších, méně obvyklých odstínech. s novou střechou tak dokonale ladí. Kromě hřebenových ucpávek s motivy zahrnuje řada okrasných prvků km Beta také tzv. hřebenové prvky a tvarované koncové hřebenáče. Pro zkrášlení hřebene střechy jsou určeny tzv. hřebenové prvky. Vybrat si můžete buď kohouta nebo věžičku, případně pár zamilovaných hrdliček. nabídku tvoří hřebenové prvky v celkem pěti atraktivních barevných provedeních cihlové, višòové, hnědé, černé a šedé. Ozdobné hřebenové prvky jsou v prodeji samostatně se speciálně upraveným hřebenáčem a kotvicími prvky. Tak je možné kombinovat i rozdílnou barvu střechy a okrasného prvku. Koncové hřebenáče řeší ukončení nároží u okapu. V systému km Beta si lze vybrat klasický, hladký koncový hřebenáč nebo z řady okrasných prvků zvolit zajímavý tvarovaný. Aktuální nabídku motivů tvoří varianty vítr a lev. Paleta odstínů, stejně jako u hřebenových ucpávek, odpovídá nabídce základních tašek a betonových doplòků KM BETA. Najít realizační firmu, ve které pracují dobře vyškolení pracovníci, není v dnešní době tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Akciová společnost KM Beta ale tento důležitý krok významně usnadòuje. Distribuční a realizační firmy, které odebírají a pracují s jejími materiály, profesionálně školí a úspěšným absolventům pak vydává osvědčení o způsobilosti pro distribuci a montáž střešního systému KMB BETA a KMB HODONKA. Obdobný certifikát kvality je možné získat také při absolvování školení zaměřené na zdicí systém KMB SENDWIX. S ohledem na rozšiřování sortimentu připravuje KM Beta, a. s., také certifikáty k maltovým a omítkovým směsím profimix, pálenému zdicímu systému profiblok a stropnímu systému PROFIDECK. Školení probíhají jak ve výrobních závodech výrobce na hodonínsku, tak přímo v jednotlivých realizačních firmách. Individuální školení ve firmě je možné domluvit s regionálním manažerem společnosti KM Beta. Další možností, jak najít realizační firmu s vyškolenými pracovníky, je využití e-shopu KM Beta. Prostřednictvím internetového obchodu KM Beta lze totiž nejen zakoupit stavební materiál s výraznou slevou, ale zároveò ve svém regionu oslovit vhodnou realizační firmu. Více informací a plány školení u regionálních manažerů společnosti KM Beta. 5 KM_Beta_02_2011.indd :12:56

6 Relax VÍNO HRUŠKA to je víno, které chutná za kvalitu vín a snoubení tradice a nových trendů odpovídá mladší z bratrů vinař Petr Hruška. 6 KM_Beta_02_2011.indd :13:00

7 Nositelem tradice je Stanislav Hruška st., duchovní otec a hlava vinaøské rodiny. Ikdyž vìkem mladé, tradicí bohaté, alespoò jak øíká jednatel spoleènosti VÍNO HRUŠKA Stanislav Hruška. Tradice rodinného vinaøství totiž sahá až do poloviny 19. století, kdy první z rodu položil v obci Blatnièka nedaleko Veselí nad Moravou základy, které dnes rozvíjí již osmá generace. Cesta k vlastnímu vinaøství ale nebyla tak pøímá. Za socialismu patøil vinohrad místnímu JZD, i když už tehdy bylo víno vyhlášené a oblíbené v mnoha provozovnách vyšší úrovnì. Po listopadu 1989, konkrétnì v roce 1992, vznikla v Blatnièce na základech bývalého zemìdìlského družstva Vinaøská spol. Blatnièka, jejímž èlenem byla i rodina zkušeného vinaøe, pana Hrušky staršího. Tato spoleènost se po 15 letech pøetransformovala do dnešní podoby a od té doby TEXT: Matej Šišolák FOTO: archiv Víno Hruška Zdùrazòovat fakt, že jižní Morava je rájem vinaøù, je stejnì zbyteèné, jako pøesvìdèovat našeho prezidenta o globálním oteplování. Pod pojmem moravské víno si však vìtšina rekreaèních pijákù tohoto královského nápoje vybaví spíše oblast Valtic, Pálavy èi Znojma. Vinaøská podoblast Slovácká si ale co do kvality nezadá s tìmi nejlepšími víny u nás. A právì zde, na úpatí Bílých Karpat v Blatnièce, vyrostlo v roce 2007 sympatické vinaøství VÍNO HRUŠKA. se na trhu objevují láhve s tradièní etiketou se symbolem hrušky v logu a stejnojmenným názvem. Vinaøství jako obor hodnì pokroèilo, nové technologie støídají ty tradièní a víno už není jako døív øeknou vám mnozí zkušení milovníci tohoto lahodného moku. I u nás je to jakási kombinace obou pøístupù, øíká jednatel spoleènosti Stanislav Hruška. Otcovy zkušenosti se mísí s vìdomostmi mého bratra Petra, který je nedávným absolventem vinaøské školy v Lednici. Je to poznat 7 KM_Beta_02_2011.indd :26:18

8 Relax VÍNO HRUŠKA vyrábí víno převážně z vlastních zdrojů, z hroznů na vinicích o celkové rozloze 27 ha. a v blízké budoucnosti vyroste nová biovinice, která bude dávat certifikované biovíno. i ve výrobě vína máme jak staré dubové sudy o objemu litrů, tak i nové nerezové nádoby. Každému vínu dopřejeme to, co mu lépe vyhovuje, říká náš průvodce a jeho tvrzení dokumentují vzorně seřazené sudy v jednom z nejstarších sklepů vinařství. Ale nepředbíhejme tak jako vlastní výrobě vína předchází tvrdá práce na viničních tratích, tak i našemu sestupu do příjemného chladu sklepení předcházela prohlídka vybraných vinic. zde, na stráních s unikátní nadmořskou výškou (ta nejvýše položená je dokonce více než 400 metrů nad mořem!), které dodávají vybraným hroznům opravdu jedinečnou chuť, dozrávají vzorně opečovávané hrozny desítek bílých i červených odrůd. Dnes společně obhospodařujeme 27 hektarů vinic ve slovácké vinařské podoblasti. Preferujeme pestrost odrůdové skladby, která nabízí široké spektrum vůní a chutí, což zákazníci vítají, pokračuje Stanislav Hruška. a zatímco se slunce opírá do nalitých plodů, jejichž vůně i tvar dávají tušit zajímavou úrodu a o to lepší vína, my můžeme obdivovat unikátní závlahový systém, který využívá vodu z místní Vinařství podporuje síť franšíz, ale základním kamenem je vinotéka doma v Blatničce. Stanislav Hruška ml. je mimo jiné odpovědný i za celkový rozvoj vinařství. 8 KM_Beta_02_2011.indd :13:08

9 A co si odvézt z vinotéky VÍNO HRUŠKA nebo z e-shopu Dali jsme si poradit a zde je výběr podle majitele Stanislava Hrušky. Náš karton tvořila vlajková loď vinařství Cuvée Nikol 2010, nazvané na počest tehdy nejmladší z rodu Hrušků, které tvoří směs odrůd Děvín a Ryzlink rýnský. Bílá vína zastupuje ve výběru i Ryzlink vlašský 2009 kabinet. Pro lehké letní pití nám bylo doporučeno Zweigeltrebe rosé pozdní sběr 2010, které je prý nejlépe podávat až podchlazené. Červené barvy hájí Dornfelder 2010 pozdní sběr a jako sladkou tečku zejména pro dámy oblíbenou specifickou moravskou odrůdu Děvín bobulový výběr 2009 (ale váhali jsme i nad Hibernalem ze stejné, sladké sweet collection ). A pro řidiče či děti čistou hroznovou šťávu z odrůdy Merlot, zaručeně bez chemie. Na zdraví! přehrady. I když letos si bohatě vystačili i se srážkami nadělenými matkou přírodou. Mnoho odrůd, mnoho chutí tak by se dal charakterizovat přístup sympatického vinařství, který se hlásí ke dvěma krédům: víno, které chutná, a služby, které vám nenabídne každý. Rádi bychom, aby naši zákazníci ať už jednotlivci projíždějící Blatničkou třeba na kole na cestě z Javořiny nebo firemní zákazníci, jako je například KM Beta, kteří od nás nakupují dlouhodobě, nemuseli hledat někde jinde. I proto jsme naši bohatou nabídku doplnili o víno z chile, z Francie zejména z Alsaska a z Itálie. Ale vždy nabízíme jen takový sortiment zahraničních vín, aby doplòoval naši vlastní výrobu, pokračuje vinař a svá slova dokládá fotografiemi z náročné pracovní cesty za chilskými vinaři. Vraťme se ale na Moravu a do Čech. Kromě hrušky v logu a důrazem na kvalitu se VÍNO HRUŠKA ještě v něčem odlišuje od ostatních vinařů z regionu soustředěně budují síť vlastních a partnerských franšízingových vinoték kamenných obchodů. Chceme, aby se našemu vínu dostalo potřebné péče všude tam, kde se s ním zákazník může setkat. To zaručuje také odborně zaškolený personál. A rovněž bychom si přáli, aby se naše jméno stalo synonymem pro dobré víno a kvalitní služby zákazníkům. Proto budujeme vlastní prodejní síť vinoték, do kterých si zákazníci nacházejí cestu čím dál tím častěji, dodává Stanislav Hruška. V rámci spolupráce km Beta, a.s. a vinařství Hruška, jsou tato vína jednou z atraktivních cen v rámci věrnostního programu pro každou realizační firmu či jednotlivého pokrývače. Podzimní úroda slev! Stavební materiály pro celý dům! A co si odvézt z vinotéky VÍNO KM Beta je tradiční český výrobce střešní krytiny HRUŠKA nebo z e-shopu s dlouhou životností. Vyrábíme ale i sendvičové zdivo KMB SENDWIX, vápenopískové cihly, pálené cihly PROFIBLOK a suché maltové směsi Dali jsme PROFIMIX. si poradit a zde je výběr podle majitele Stanislava Hrušky. Náš karton Přesvědčte se sami, že tvořila u nás vlajková navíc loď vše vinařství Cuvée nikol 2010, nazvané na počest tehdy pořídíte za velmi rozumné ceny. nejmladší z rodu Hrušků, které tvoří směs odrůd děvín a Ryzlink rýnský. Bílá vína zastupuje ve výběru i Ryzlink vlašský 2009 kabinet. Pro lehké letní pití nám bylo doporučeno zweigeltrebe rosé pozdní sběr 2010, které je prý nejlépe podávat až podchlazené. Červené barvy hájí Dornfelder 2010 pozdní sběr a jako sladkou tečku zejména pro dámy oblíbenou specifickou moravskou odrůdu Děvín bobulový výběr 2009 (ale váhali jsme i nad Hibernalem ze stejné, sladké sweet collection ). A pro řidiče či děti čistou hroznovou šťávu z odrůdy Merlot, zaručeně bez chemie. Na zdraví! Dodáváme zkrátka stavební materiály pro celý dům (hrubou stavbu). Díky tradičně zodpovědnému přístupu, moderním technologiím a poctivé kvalitě naše výrobky a jejich vlastnosti ocení i děti vašich dětí. 35 % SLEVA AŽ 15 % SLEVA AŽ 41 % SLEVA AŽ 20 % SLEVA AŽ Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly Suché maltové směsi KM_Beta_02_2011.indd :13:11

10 J ak se Bydlí Pasivní cesta do Modřic Novostavba téměř kopíruje půdorys původní budovy a hospodářského stavení. TEXT: Marie Hodačová Šimonovská, Matej Šišolák Foto: dano Veselský a archiv km Beta Nízké řadové domky v ulici Masarykova v Modřicích mají nového souseda. Je jím sedmibytový pasivní dům, který do stávající zástavby citlivě zasadila stavební společnost tv stav Brno. stavba domu, kde se uplatnil i sendvičový systém KMB SENDWIX, byla zahájena na jaře loòského roku. Nyní je dům s avizovanou úsporou energie až ve výši 90 % téměř dokončen a čeká na nové obyvatele. Modřice, město s téměř obyvatel, je často označováno nesprávně jako Brno- -Modřice. I když s Brnem bezprostředně sousedí, nikdy pod něj nepatřilo. Naopak, oblíbené místo zábavy a nakupování nejen Bròanů obchodní a zábavní centrum mylně označované jako brněnská Olympia leží právě v katastru Modřic. Bytový dům je situován v dostatečné vzdálenosti od rušného zábavního centra na rovné Masarykově ulici, ohraničené z jedné strany náměstím svobody a z druhé ulicí Modřickou, směřující do sousedních Přízřenic. Na rozdíl od typických developerských projektů na okraji příměstských obcí bez potřebné infrastruktury a s problematickým urbanismem těží rodící se pasivní řadovky z unikátního místa v intravilánu obce. Investor a realizátor v jednom brněnská společnost TV Stav totiž koupil zchátralý objekt rodinného domu s hospodářským zázemím. původní nízký zděný domek s číslem 133 nahradil moderní dům stejné výšky, dokonce z velké částí i při zachování původního půdorysu. díky tomu sem také harmonicky zapadl. Výraznější změnou prošel zadní trakt domu, ve kterém se nachází trojice mezonetových bytů (3 + kk a 4 + kk) o rozměrech 96, 113 a 116,5 m 2. V uliční části domu jsou z prostorné společné chodby dveře do čtyř menších bytů (1 + kk až 3 + kk, 46 až 76 m 2 ). Mezonetové byty mají předzahrádku s výměrou cca 30 m 2, kterou si obyvatelé mohou upravit na parkovací místo. Pasivní aktivita rozumného investora Od začátku jsme plánovali, že postavíme pasivní domy, popisuje původní záměr stavitel Vít Makovský, jednatel společnosti TV Stav. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. pasivní dům v sobě spojuje komfort bydlení, energetickou, a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů, doplòuje pan 10 KM_Beta_02_2011.indd :13:15

11 Maximálního výkonu dosáhneme v kombinaci špičkové vápenopískové cihly s dostatečnou a vhodnou izolací. Makovský. Jelikož projekt vznikal ještě v období, kdy fungoval státní dotační program zelená úsporám, investor logicky plánoval využití státní podpory. Program bohužel skončil bez peněz dřív, než by do Modřic připluly zelené dotace. na rozhodnutí investora stavět pasivně se však nic nezměnilo: Myslím si, že tento způsob výstavby je velmi rozumný a uživatelům se vyplatí bez ohledu na to, že si budou muset za dům či byt v pasivním standardu něco připlatit. Navíc to je jednorázová investice, zatímco ceny energie budou stoupat kontinuálně, poznamenává zkušený developer Vít Makovský. Jak ušetřit až 90 % nákladů na vytápění Všechny byty jsou navrženy tak, aby spotřeba energie byla minimální. Na rozdíl od běžných staveb, které lze postavit za téměř stejné náklady jako běžnou novostavbu, lze v pasivním domě uspořit až 90 % nákladů na vytápění, uvádí hlavní výhodu tohoto bydlení stavitel a doplòuje: Parametrů pro pasivní dům bylo dosaženo díky volbě sendvičové konstrukce kmb sendwix se základem v podobě vápenopískových cihel a se silnou vrstvou tepelné izolace, a navíc díky kompaktnímu tvaru budovy, důrazu na minimalizaci tepelných mostů i volbě oken s výbornými tepelnětechnickými parametry rámu i prosklení. Ano, skutečnost, že se jedná o zástavbu v intravilánu, i unikátní poloha vůči světovým stranám stavbě pomohla. Zejména domy v zadním traktu mají přímo ideální orientaci okna v přízemí i střešní okna v podkroví jsou orientována na jih, severní stěna u hrany se sousedním pozemkem je bez stavebních otvorů. díky tomu pak bylo možné kupříkladu kombinovat různé typy a tloušťky izolace severní fasády jsou zatepleny tradičním polystyrenem EPS, zatímco jižní šedým polystyrenem s přídavkem grafitu. Tato izolace dosahuje stejných tepelnětechnických vlastností i při menší tloušťce díky tomu bylo možné kupříkladu okna osadit více do fasády a zmírnit tak tradiční neduh pasivních staveb okenní otvory jakoby utopené v zateplené obalové konstrukci. Na přípravě projektu se podíleli odborníci z brněnského Vysokého učení technického. Výpočty tepelnětechnických parametrů domu s ohledem na získání dotací prováděl doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., který působí v Ústavu pozemního stavitelství na FAST VUT v Brně. Autorem projektu je pak jeho kolega Ing. Tomáš Petříček. Díky subtilním stěnám místnost navíc tepelné parametry dosahované konstrukcí KMB SENDWIX začínají na hodnotách, kde možnosti tradičního jednoplášťového zdiva končí. V Modřicích tvoří nosnou konstrukci obvodového pláště pevné vápenopískové kvádry KMB SENDWIX 16DF-LD s rozměry mm. Díky vysoké objemové hmotnosti (1 220 kg/m 3 ) dosahují velké pevnosti v tlaku (průměrně 15 n/mm 2 ) i vynikajících akumulačních a akustických vlastností již při menší tloušťce nosné stěny, takže významně narůstá užitná plocha. Vzhledem k volbě subtilnější stěny o tloušťce pouze 240 mm jsou dnes větší byty v Modřicích prostornější přibližně o 5 až 6 m 2, což může být plocha menší koupelny nebo třeba polovina dětského pokoje. Použití vápenopískových zdicích prvků s úctyhodnými rozměry mm odpovídá současným trendům ve stavebnictví, kterými je snaha o minimalizování spár. Spáry jsou totiž typickými rizikovými místy, kudy z konstrukce uniká teplo. při zdicích prvcích větších rozměrů se navíc počet spár snižuje a tepelnětechnické vlastnosti celé zděné konstrukce se zlepšují. 11 KM_Beta_02_2011.indd :13:20

12 J ak se Bydlí na podzim 2011 by se měli do Modřic nastěhovat první obyvatelé. Masivní cihly? Žádný problém! S ohledem na hmotnost použitých zdicích prvků (16DF-LD 36,5 kg/ks) bylo při zdění využito tzv. minijeřábku, který výrobce, společnost km Beta, nabízí k zapůjčení. Pomocí těchto břemenových kleští bylo možné tyto větší formáty osazovat přímo z palety ve zdivu. Při každém zdvihu mohou břemenové kleště uchopit řadu kvádrů dlouhou až 1 m a položit je. Chytré zateplení Podrobnější pohled na zateplení odhalí fungování celého systému, jehož jádro tvoří vápenopískové zdivo. ze tří základních variant systému (KMB SENDWIX P kontaktní stabilizovaný polystyren; kmb SENDWIX M kontaktní minerální izolace z čediče; kmb sendwix L provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel) investor zvolil tu první. Z vnější, jižní strany na prvky 16dF-ld přiléhá tepelná izolace z šedého polystyrenu tloušťky mm. Izolace střešního pláště jsou realizovány jako stříkané z PUR pěny, tzv. chytré, o tloušťce 360 mm (Icynene). Po aplikaci vytvoří kompaktní, vzduchotěsnou a nenasákavou vrstvu, která vyplní veškeré izolované prostory včetně komplikovaných detailů a mezer. ke kondenzaci vlhkosti v ní nedochází ani při velkém rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, čímž brání také růstu plísní. Aktivní práce se vzduchem stavitel Vít Makovský má mnoho zkušeností z oblasti TZB, proto věnoval velkou pozornost i vzduchotechnickému řešení pasivních domů v Modřicích. Jedním ze základních parametrů pasivních budov je řízené větrání. Aby výměna vzduchu spolehlivě fungovala, je důležité vybudovat vzduchotěsnou obalovou konstrukci. Vzduchotěsnost se ověřuje tzv. blower-door testem v Modřicích se na něj právě připravují a Vít Makovský neskrývá optimizmus. Stavbě věnovali maximální možnou péči, takže výsledky testu očekávají s neskrývanou zvědavostí. Velkou pozornost věnovali i odstraòování možných tepelných mostů v oblasti ostění, kdy každý detail oken či dveří stavbaři pečlivě řešili přímo na místě. Samozřejmostí je využití zpětného získávání tepla, tzv. rekuperace. V projektu byly využity kompaktní větrací jednotky s rekuperací tepla a elektronicky řízenými ventilátory (Atrea Duplex EC). Vodu pomáhají ohřívat ploché solární kolektory (Viessmann Vitosol 200 F) o celkové ploše 13 m 2, umístěné na střeše zadního traktu budovy. sol-titanová vrstva kolektoru využívá sluneční energii efektivně a dosahuje vysoké účinnosti. Vnější pouzdro kolektorů se skládá z celoobvodového ohýbaného hliníkového rámu, bez zářezů a ostrých hran. Spolu s bezešvým těsněním, které odolává povětrnostním vlivům i uv záření a neprůraznou zadní stěnou z hliníkového plechu, je tak zaručena dlouhá životnost zařízení. KM_Beta_02_2011.indd :13:24

13 Šetříme vodou Zajímavostí, která sice nesouvisí přímo s pasivním standardem budov, ale odpovídá úspornému konceptu modřických domů, je využití vlastní studny jako zdroje užitkové vody. Díky tomu lze uspořit další finanční prostředky. Akustické parametry Vápenopískové tvarovky najdeme i ve vnitřní konstrukci domů. Tedy my jsme je našli díky tomu, že naše návštěva zastihla stavbaře při dokončovacích pracích, pak už budou skryté pod omítkou. unikátní vlastnosti materiálu však budou zachovány. Vnitřní příčky jsou zhotoveny z příčkovek KMB SENDWIX 4DF-LD s rozměry mm. S ohledem na postupné zvyšování požadavků na zvukovou izolaci v budovách, ale zároveò na materiálové a prostorové úspory je prvek 4DF-LD optimální pro tento typ konstrukce. při tloušťce pouhých 115 mm (+ omítky) vynikají tyto příčky neprůzvučností, jejíž hodnota je R w = 42 db (stavební neprůzvučnost) a R w = 44 db (laboratorní neprůzvučnost). Takových parametrů dosahuje běžné jednovrstvé zdivo při tloušťkách 375 mm. Vzhledem k tomu, že neprůzvučnost stavebních konstrukcí závisí především na jejich objemové hmotnosti, stane se v budoucnu nezbytností výběr takového materiálu, který splní požadavky na neprůzvučnost, ale zároveò nepovede ke zbytečnému předimenzování konstrukce. tyto požadavky pak splòují nejen příčkovky, ale i nosné zdivo ze systému kmb SENDWIX, využité i při stavbě tohoto pasivního domu v Modřicích. parametry pasivního domu s avizovanou úsporou energie až ve výši 90 % i pohodové bydlení v klidné části Modřic budou moci co nevidět vyzkoušet noví obyvatelé. Dům je totiž téměř dokončen, zbývá doladit interiéry, především podlahy a koupelny, ale zde se čeká i na individuální požadavky budoucích majitelů. Více o projektu na o materiálech km Beta na nebo U pasivního domu je důležitá nejen obalová konstrukce, ale i vnitřnosti vzduchotechnika, vnitřní konstrukce i příčky (KMB SENDWIX). Velký důraz se klade na tzv. blower-door test. 13 KM_Beta_02_2011.indd :13:29

14 R adíme Střecha na dlouhá léta Péče, údržba a konstrukce TEXT: Matej Šišolák Foto: archiv km Beta I když společnost KM Beta klade velký důraz na osvětu, ani sebelepší leták či brožura nedokážou zodpovědět všechny dotazy budoucích stavebníků. Inspirovali jsme se těmi nejčastějšími a požádali o rozhovor technického specialistu společnosti km Beta Martina urbance. Na základì zaslaných dotazù se zdá, že vaši klienti jsou velmi vzdìlaní a kladou velmi specifické dotazy. Snažili jsme se vybrat ty obecnìjší. Ne každý ví, že betonová krytina je vhodná i pro støechy s menším sklonem, typické pro moderní architekturu. Jaký je tedy nejmenší povolený sklon sedlové støechy pro krytinu KM Beta? Bezpečný sklon pro betonovou krytinu je 22 a minimální sklon je 12. Od Øešit protisněhové tašky, až když napadá sníh, je pozdě. 12 do 22 je potřeba řešit vodotěsné podstřeší (bednění a kvalitní kontaktní folie). V každém případě musejí být jednotlivé pásy fólie k sobě slepeny jak ve svislém směru napojování, tak ve vodorovném v přesazích a pod kontralatěmi musí být po celé délce speciální páska proti zatečení. ukončení fólie u okapu musí být řešeno pomocí okapního plechu a přilepením. způsob řešení je také závislý na volbě pojistné fólie, která musí být kontaktní (může ležet na bednění nebo tepelné izolaci). Podle jejího typu je vhodné konzultovat způsob použití přímo s technikem výrobce nebo dodavatelem. Pokud má již zákazník vybranou naši krytinu, doporučujeme využít výpočet spotřeby prvků, který je k dispozici na naší webové stránce nebo jej zdarma na požádání zpracujeme. Menší sklony pak lákají k vìtšímu provozu, pùsobí bezpeènìji. Navíc v pøípadì vìtší snìhové nadílky se na nich déle drží sníh. Lze se na takovéto støeše pohybovat? Žádná střešní krytina není chodník a takto je potřeba se k ní i chovat. Je možné se po střeše pohybovat, ale pouze v nezbytně nutné míře, a také je potřeba stoupat pouze na místa, kde leží taška na lati a je podepřená. Přesto může i tak dojít k jejímu poškození, zvláště v místech zámků. Hodně také záleží na kvalitě položení krytiny. Pokud je ale krov navržen s dostatečnou rezervou na zatížení sněhem, většinou není potřeba sníh shazovat. Opačný problém řeší majitelé střech s větším sklonem například v oblastech s vyšším úhrnem sněhových srážek. Sníh se sesouvá rychleji a ve velkých částech, hrozí opravdové laviny. Je tedy nutné se zamyslet nad protisněhovými opatřeními na střeše. Pokud se při 14 KM_Beta_02_2011.indd :13:31

15 výpočtu osazení protisněhových zábran postupuje podle námi doporučeného postupu, výsledek se jeví jako předimenzovaný. Střecha totiž připomíná spíše ježka. Vždy je však nutné postupovat podle doporučení. počet a rozmístění protisněhových tašek nebo háků určuje umístění stavby a sklon střechy. pokud dodržíme tento postup, dá se říci, že protisněhových tašek není příliš moc, tedy pokud chcete, aby tato ochrana opravdu fungovala. To, že na jiných střechách vidíte protisněhové tašky nebo háky pouze ve druhé a třetí řadě, je výsledkem nesprávného pochopení funkce těchto tašek tato varianta je nefunkční. Ve většině případů je to ale i šetření na špatném místě. Jak mají tedy správnì fungovat? Protisněhové tašky zamezují posunu celé vrstvy sněhu po střešní ploše a umožòují postupné odtávání. Pokud se sníh posune, háky rozdělí vrstvu na menší části, které již nejsou tak nebezpečné, a hlavně nespadnou najednou. Pádu sněhu za střechy pak zabraòuje sněholam s nosnou taškou, který se umísťuje do druhé řady tašek, do úžlabí, nad střešní okna a podobně. Pokud jsou protisněhové tašky umístěny pouze ve druhé a třetí řadě, tak sníh uvolněný od hřebene, který se postupně sesouvá dolů v celé ploše, už nic nezastaví a může dojít i k vytržení protisněhových tašek nebo háků ze střechy. Pomìrnì èasto se na vás klienti obrací se žádostí o radu pøi údržbì støechy. Stává se, že tøeba na støeše zùstává prach poté, co realizaèní firma zaøezává tašky pøímo na støeše. A ten prach nejde odstranit, dokonce ani po vytrvalém dešti. Většina pokrývačských firem už ví, že řezání tašek na střeše končí vámi popsaným problémem. z řezání vzniká jemný cementový prach a ten se na tašky velice dobře nalepí. Stačí pak drobná vlhkost a dolů jde opravdu hodně špatně. Proto pokud pracovníci KM Beta má široký sortiment doplòkových tašek, kterými lze řešit téměř jakýkoli požadavek zákazníka. nečistí střechu průběžně (a i to jde velice špatně), raději volí řezání mimo střešní krytinu. Pokud k znečištění přesto dojde, je potřeba trvat na očištění u pokrývačské firmy ještě před převzetím střechy. Je to stejné, jako kdyby podlaháři nechali na dlažbě neumytou spárovačku s tím, že se to časem umyje či obrousí. Zùstaòme na povrchu. Nabízíte velké množství odstínù a rùzné varianty povrchové úpravy. Populární Briliant má tøeba dvojitý nástøik s leskem. Jakým zpùsobem se nástøik provádí? Na betonovou krytinu (od většiny výrobců) se aplikuje nástřik kvalitními vodou ředitelnými akrylovými barvami. U KMB BRILIANT je to dvojitý akrylový nástřik. první vrstva (matná barva v požadovaném odstínu) je stříkaná na tašku do ještě mokrého betonu, aby se vpila do vrchního povrchu, druhá vrstva (lesklá barva v požadovaném odstínu) je stříkaná na vyschlý první nástřik a tvoří konečnou povrchovou úpravu. u kmb ELEGANT jsou obě vrstvy provedeny nástřikem matnou barvou. Existuje u starší betonové tašky bez povrchové úpravy nìjaká dodateèná ochrana pøed povìtrnostními vlivy? Staèí napøíklad omýt wapkou, anebo je potøeba nìjaké speciální péèe, pokud chci prodloužit její životnost? problém s úpravou staré střechy spočívá v kvalitě vyčištění stávajícího podkladu od všech nečistot a mechů. Pokud nebude povrch dokonale čistý, může se následně nová barva na různých místech sloupávat, a to podle kvality očištění. Pokud byste trval na novém nátěru, můžete u nás koupit originální akrylovou barvu (cihlová, hnědá, višòová, černá, šedá), která se nanáší na nové tašky ve výrobě. Rozdíl bude pouze v tom, že první vrstva barvy se při výrobě nanáší ještě do mokrého betonu, aby se vpila do povrchu, a pak se po vytvrdnutí aplikuje druhý nástřik. U starší krytiny bych doporučil použít řidší první vrstvu jako penetraci a potom nanést druhou, případně třetí krycí vrstvu. Stále èastìji stavebníci øeší nejen pohodlí, které jim kvalitní støecha pøináší, ale rádi by její plochu i efektivnì zužitkovali napøíklad osazením solárních èi fotovoltaických èlánkù. Lze je osadit i do již existující støechy s betonovou krytinou? Prùmìr trubky s izolací bývá cca 60 mm. Vìtrací tašky mají ale mnohem menší prostup. Dnes už není problém osadit zmíněné technologie na jakýkoli střešní systém. Osazení kolektoru je možné pomocí tašky kolektorové (katalogové číslo 12.3), množství pak závisí na jeho velikosti. Pro trubky o průměru 60 mm lze z našeho sortimentu využít tašku betonovou nebo plastovou anténní (11.7; 11.4), případně tašku prostupovou (11.1) včetně plastového víčka (11.2) nebo po úpravě i tašku odkouření turbokotle (11.5). Záleží ještě na stáří původní krytiny jelikož jsme náš sortiment v roce 2008 inovovali, u starších střech je nutné pořídit si prvky ze starší série. Ale i to lze díky našim regionálním manažerům vyřešit (kontakty najdete na poslední straně magazínu pozn. red.). 15 KM_Beta_02_2011.indd :13:32

16 CH ytrá stavba KMB SENDWIX: Jedna místnost navíc 3. díl seriálu: zdění z tvarovek 17,5 cm text: Marie hodačová Šimonovská Foto: archiv km Beta Trendem současnosti jsou úspory. Mezi požadavky na nový dům už není jen hezký vzhled a vysoký komfort bydlení, patří sem i co nejnižší energetická náročnost a snaha o co největší obytný prostor. Moderní vícevrstvé neboli sendvičové konstrukce s volitelnou vrstvou tepelné izolace a se základem v podobě vápenopískových cihel jsou ideální pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. díky vysoké pevnosti vápenopískového zdiva lze ušetřit i na tloušťce obvodových stěn, což se promítne do rozšíření obytného prostoru. Zdění s vápenopískovými prvky je navíc snadné a podobá se skládání dětské stavebnice. Jejím výsledkem je především zkrácení topné sezony až o měsíc díky výborné tepelné izolaci a akumulaci, průměrně jedna místnost v domě navíc díky subtilnější konstrukci při zachování požadovaných vlastností, a navíc cena srovnatelná s jednoplášťovou konstrukcí. Vminulých dílech jsme založili stavbu a začali zdít obvodové stěny s prvky kmb sendwix tloušťky 240 mm, poté jsme pokračovali realizací příček a překladů a na závěr jsme vám nabídli tip na využití dutin ve zdivu pro umístění rozvodů stavby. Zdění s prvky tloušťky jen 17,5 cm lze zvládnout stejně snadno jako s tlustšími tvarovkami, stačí dodržet správný postup. 16 KM_Beta_02_2011.indd :13:34

17 1. Stejně jako při zakládání zdiva tloušťky 240 mm (viz 1. díl), je i u tloušťky 175 mm potřeba na vyzrálou betonovou základovou desku připravit izolační vrstvu lepenky. Pruhy jsou natažené pod všemi nosnými stěnami s přesahem přes šířku zdiva pro budoucí napojení vodorovné izolace. Budoucí zdivo si dobře rozměřte, označte si vnější rohy stavby. Připravte zakládací maltu a zdicí prvky KMB SENDWIX 12 DF-LD ( mm) nebo 6 DF-LD ( mm). První řadu vápenopískových cihel pokládejte přímo do zdicí malty. 3. Pomocí vodováhy a gumové paličky stále kontrolujte správnou rovinu zdiva. Takto pokračujte po celém obvodu stavby, až dokončíte první zakládací řadu. Spáru mezi vápenopískovými prvky v první a ve druhé řadě tvoří lepidlo. To nanášejte zubovou stěrkou před realizací druhé řady. 5. Z původního prvku odřízněte právě tolik, aby byla dodržena délka převazby 250 mm, tj. 75 mm (250 minus tloušťka kolmého prvku 175 mm = 75 mm). Oba oddělené kusy prvku 12 DF využijete při rohové vazbě kolmo na sebe, jak je vidět na obrázku. Pro spáru mezi oběma částmi použijte lepidlo rozprostřené zubovou stěrkou. 2. Postupujte od kraje postupným přidáváním dalších prvků 12 DF nebo 6 DF (viz obrázek). Svislé spáry těchto prvků se vzhledem k systému pero a drážka nemaltují. Poloviční formát 6 DF se nejčastěji používá u dveří nebo oken, kde díky němu nemusíte vápenopískové prvky řezat. 4. Ve druhé řadě je třeba správně svázat jednotlivé prvky v rozích. Existují dvě varianty: buď pokračujte obdobným způsobem jako v první řadě s tím rozdílem, že prvky v navzájem kolmých osách vystřídáte, nebo odříznete část prvku (na obrázku a ve zbývající části postupu). Tato druhá varianta nabízí možnost zachování průběžných otvorů uvnitř bloků pro vedení instalací v celém objektu. 6. Obdobně pokračujte zděním a vazbami v rozích po celém obvodu stavby. Zdění se systémem KMB SENDWIX je opravdu jednoduché. Víte, že kromě domu můžete z tohoto systému postavit i atraktivní ploty a okrasné zdi v zahradách? Sledujte náš seriál nebo a dozvíte se nové tipy! Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se! Těšíme se na ně na ové adrese 17 KM_Beta_02_2011.indd :13:41

18 S třecha nad hlavou Chystáme se rekonstruovat Betonová krytina V posledních pěti letech získává tento typ krytiny stále více příznivců. zhruba 60 % nových střech je betonových a jen asi 35 % nových střech je pálených (zbývajících 5 % tvoří ostatní krytiny plech, šindele a podobně). za vysokým podílem betonových střešních tašek stojí především vynikající vlastnosti tohoto typu krytiny, jako jsou dlouhá životnost, pevnost, mrazuvzdornost, ale také výběr barev a povrchových úprav a v neposlední řadě příznivá cena. Ať už se chystáte rekonstruovat klasický rodinný domek, chatu u Prahy, chalupu na horách nebo historickou vilu, můžete směle použít krytinu KM BETA. Klasické tvary typů KMB BETA i KMB HODONKA a atraktivní barevné odstíny budou vaší nové střeše slušet. Bohatý výběr odstínů i povrchových úprav Každý dům je jiný a specifické jsou také estetické požadavky každého investora. Nabídka je ale velmi pestrá. dva různé typy krytiny (kmb Beta, kmb HODONKA) se vyrábějí celkem v sedmi barevných odstínech (cihlová, višòová, hnědá, černá u krytiny kmb hodonka, u krytiny KMB BETA navíc šedá, zelená a případně i modrá) a ve čtyřech variantách povrchové úpravy: Briliant 18 KM_Beta_02_2011.indd :13:43

19 (lesklý vzhled), Elegant (matný vzhled), dále Efekt (kombinace dvou odstínů višòové a černé) a nakonec standard, probarvený beton bez povrchové úpravy. Střešní tašky jsou vyráběny z prvotřídních surovin, zejména velmi kvalitního křemičitého písku, který je základem pro vysokou pevnost a dlouhou životnost krytiny. Jednoduchá pokládka i pro laiky Pokládka betonových střešních tašek patří k nejjednodušším a nejrychlejším ve srovnání s jinými typy krytin. Pokud je nosná konstrukce bez závad, mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování, čímž lze ušetřit nejen práci, ale i peníze. při respektování základních pravidel pokrývání a pokynů z technické příručky (www.kmbeta.cz) může krytinu na jednodušší střeše kvalitně položit v podstatě i laik. Zatížení krovu srovnatelné s pálenou taškou Při výběru nové krytiny pro starší krov je jedním ze základních kritérií její hmotnost. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu, ale i celé stavby. pokud byla na původním krovu původně pálená taška, jistě nebude problém ani s krytinou KM BETA. Pevnost a další vlastnosti směsi, ze které se tašky KM BETA vyrábějí, totiž umožòují vyrábět střešní tašky větších rozměrů a s menší hmotností. Při deseti taškách na 1 m 2 jde o zatížení krovu jen 42,5 kg na 1 m 2, což je váha srovnatelná jak s jinými betonovými krytinami, tak s krytinou pálenou. Spolehlivá i v nepříznivých podmínkách krytina km Beta bez problémů zvládne i nepříznivé klimatické poměry, například prudký vítr, nadměrné množství srážek nebo oblast Hodonka od KM BETY populární krytina nachází uplatnění v mnoha rekonstrukcích i novostavbách. s náročnějšími sněhovými podmínkami, které jsou dalším faktorem při výběru střešní krytiny. I když se mnohé krytiny do horských podmínek nehodí, střecha KM BETA je tu jako doma. Bez problémů totiž odolá i vysokému zatížení sněhem nebo větrem. Důvodem je mimořádná pevnost a vysoká únosnost, která přesahuje normou požadovaných N. Tašky KM Beta dosahují po 28 dnech hodnot N a více, protože pevnost časem ještě narůstá. Tyto vlastnosti s vysokou mrazuvzdorností a nízkou nasákavostí prodlužují životnost krytiny KM BETA až na 100 let. I proto může společnost KM Beta nabídnout záruku 30 let na mrazuvzdornost a neprosákavost betonových tašek a betonových doplòků km Beta. Komplexnost systému od jednoho výrobce Stejně jako profesionální řemeslník, i laik ocení komplexnost systému KM BETA. Ten kromě krytiny zahrnuje více než 50 doplòkových výrobků, kterými lze řešit technické detaily i těch nejnáročnějších konstrukcí. Veškerý potřebný materiál je tak možné zakoupit od jednoho výrobce. V rámci nového výpočtového programu km Beta kalkulátor, který společnost km Beta nedávno představila, si lze podle parametrů střechy jednoduše zjistit jak základní prvky, tak doporučené a doplòkové prvky. program, který je ke stažení i na umožòuje jednoduše a rychle získat informaci o ceníkové ceně veškerých navržených prvků, dále cenu po slevě i výši úspory. V programu je automaticky přednastavena sleva odpovídající cenám na e-shopu a lze ji kdykoliv upravit podle potřeby, například podle aktuálních slevových akcí, které km Beta pravidelně pro své zákazníky připravuje. O probíhajících akcích se informujte na nebo na Rekonstrukce s betonovou taškou KM Beta široká nabídka barev a povrchů jednoduchá pokládka jen průměrné zatížení krovu vhodné i pro rekonstrukce střech s pálenou krytinou vysoká mrazuvzdornost, nenasákavost, pevnost a únosnost výhodná cena 19 KM_Beta_02_2011.indd :13:45

20 Obchodní síť Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 50. Lubomír Hájek, tel.: , 11. Praha tel.: Západní Čechy tel.: Jihozápadní Čechy tel.: Vysočina tel.: Jižní Čechy tel.: Technické poradenství Vlastimil Sova tel.: Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23. Miloslav Alinč, tel.: , 14. Severozápadní Čechy tel.: Severní Čechy tel.: Severovýchodní Čechy tel.: Střední Čechy tel.: Východní Čechy tel.: Střední Morava tel.: Severní Morava tel.: Oblastní ředitel pro regiony 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. Karel Stříbrný, tel.: , 25. Severovýchodní Morava tel.: Brno, Blansko tel.: Jihovýchodní Morava tel.: Jihozápadní Morava tel.: Technické poradenství Ing. Martin Urbanec tel.: Pavel Kouřil tel.: Jiří Foltýn tel.: BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků tel.: Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX tel.: Centrální příjem objednávek: tel.: fax: , Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Hodonín Expedice zdicího systému PROFIBLOK Cihelna Hodonín s.r.o. Brněnská 59/A Hodonín tel.: , fax: , Provozní doba: hod Malty a omítkoviny KM Beta a.s. Dolní Valy 2, Hodonín Dispečer dopravy: tel.: Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Bzenec-Přívoz Expedice PROFIMIX Expedice betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX Bzenec-Přívoz tel.: , Provozní doba: hod Expedice KM Beta a.s. Kyjov Expedice betonové střešní krytiny Jiráskova 630, Kyjov tel.: , fax: Provozní doba: hod Obchodní oddělení Bzenec-Přívoz Bzenec-Přívoz tel.: , fax: , Provozní doba: hod infolinka: kontakty.indd KM_Beta_02_2011.indd :13:46 14:16:50

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ www.kmbeta.cz infolinka: 800 50 200 KMB BETA KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 STŘEŠNÍ KRYTINA SENDVIČOVÉ ZDIVO www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Firma KM Beta vyrábí betonovu střešní krytinu ve dvou tvarech, dvou povrchových úpravách a v několika barevných odstínech. Základem

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita

Profil společnosti. Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému. vývoj firmy. ocenění a kvalita Profil společnosti Heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace stavebního systému vývoj firmy ocenění a kvalita HELUZ komplexní systém český výrobce s tradicí od roku 1876 Nová generace stavebního systému

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÝ DŮM HELUZ HIT MATERIÁL HELUZ od 189 000 Kč Víte, že firma HELUZ nabízí 20 variant řešení obvodového zdiva pro pasivní dům HELUZ HIT? můžete

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. Technická příručka. www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX Technická příručka www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 NOSNÉ ZDIVO SENDWIX 16DF-LD 498 240 248 SENDWIX 12DF-LD 498x175x248 SENDWIX 1/2 12DF-LD 498x175x123 SENDWIX 8DF-LD 248x240x248

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_8_MY_3.03 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL:

NOVINKA. Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii. Podkrovní prvky FERMACELL P+D. Profi-tip FERMACELL: Profi-tip FERMACELL: Podkrovní prvky FERMACELL P+D Nejúčinnější způsob jak ušetřit energii Nový podkrovní prvek FERMACELL P+D splňuje požadavky na součinitel prostupu tepla stropu pod nevytápěnou půdou

Více

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 %

Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Revitalizace fasády omyvatelný obklad změní tvář vašeho domu V kombinaci se zateplením úspora nákladů na vytápění až 50 % Bezkontaktní fasády Bezkontaktní fasády (zavěšené provětrávané)-provětrávané fasády

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Vážení klienti, nabízíme Vám NÍZKOENERGETICKÉ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ DOMY Velmi výhodné nízkoenergetické domy, dostavby, přístavby vše podle dodaného návrhu, který přepracujeme na nízkoenergetický dům Vypracování

Více

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová keramická taška vyvážených proporcí vhodná jak pro velké, tak i menší střešní plochy. Technické údaje Rozměry cca 323 502 mm 100 % Barevná stálost

Více

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200

Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 Technická příručka ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Zdicí Zdicí prvky prvky SENDWIX 1.7 1.1 1.3 1.8, 4.17 4.20 1.10 1.9, 4.21 4.24 2.3, 2.4 1.4, 1.5 5.1 5.3 2.1, 2.2 1.6 5.2 3.10

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie

Nosný roletový a žaluziový. rolety žaluzie Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ rolety žaluzie Výhody roletového překladu Heluz až 150 mm 3) 1) 2) 6) 4) 3) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Překlad je nosný více než 20 KN/m do délky překladu 2 500 mm U

Více

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Lindab Kompletní nabídka Lindab Profil Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Nabídka lehkých střešních krytin závodu HUSTOPEČE závodu PRAHA Lindab Goodlock Unikátní střešní krytina bez

Více

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Plechová střešní krytina SAFÍR, KRON, nebo nově RUBÍN PLUS je moderní střešní krytina s univerzálním použitím. Své příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY

SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Zákl SPECIFIKACE STANDARDU A ROZSAHU STAVBY Základní varianty dodávky: Hrubá stavba Dům k dokončení se základovou deskou (nejžádanější varianta) Dům na klíč (pouze ve vybraných regionech) Základy Dům zakládáme

Více

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY Člen MONIER GROUP INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC BRAMAC TIP Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4

Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích. Řez hranou. řez hranou 120 - - 0-4 CSB CSB - GRNITO - CSBLOK ES03 Technické údaje o výrobku: Univerzální moderní zdící prvek je určen především na konstrukce plotů a plotových zdí, dělicích stěn, Dlažba okrasných je tvořena zdí, sestavou

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů

Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů KM BETA a.s. Dolní Valy 2 695 01 Hodonín Tel/Fax.: (+420) 518 321 134, 518 340 938 Tel/Fax.: (+420) 518 321 138, 518

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Pasivní bytový dům Brno

Pasivní bytový dům Brno Pasivní bytový dům Brno Autor práce: Jiří Cihlář student 5. ročníku telefon: 777 010 77 FAST VUT Brno e-mail: cihlarik @centrum.cz Situační plán k.ú. Brno-Útěchov číslo parcely: 65/3 POHLED NA SPOLEČNOU

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Přehled sortimentu 2015/2016

Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled sortimentu 2015/2016 Přehled cihelných bloků pro jednovrstvé zdění podle součinitele prostupu tepla U Evoton 49,0 TI 0,067 Ecoton ISO-MAXI 49,0 Evoton 42,5 TI 0,067 Evoton 49,0 TI 0,079 Evoton

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011

Ceník VÝROBKŮ. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 3. 2011 Ceník VÝROBKŮ platný od 1. 3. 2011 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 1.1 1.2 KMB BOBROVKA 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 7.1 8.1 1.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 9.1 10.1 1.1 1.5 1.3 11.3 10.1 9.4 11.4

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. března 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Ochrana moderní surovinou Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin:

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 KM BETA BRILIANT Kat. Název výrobku MJ BRILIANT BRILIANT vč. balení číslo bez DPH/ks DPH/ks ks/paleta 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 1.3

Více

Renovační program Roto Výměna starých střešních oken. Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo

Renovační program Roto Výměna starých střešních oken. Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo Renovační program Roto Výměna starých střešních oken Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo Uvažujete o výměně střešního okna? Důvodů k výměně střešních oken je

Více

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876

Ceník platnost od 3. 3. 2010. U až 0,15 W/m 2 K. Cihly, které již nemusíte zateplovat. Dotisk červen 2010. český výrobce s tradicí od roku 1876 ský výrobc NG nová generace stavebního systému Ceník platnost od 3. 3. 2010 Cihly, které již nemusíte zateplovat U až 0,15 W/m 2 K Dotisk červen 2010 český výrobce s tradicí od roku 1876 Získejte dotaci

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY

BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY BEZÚDRŽBOVÉ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY QUICK-MIX S ATRAKTIVNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TOPENÍ A CHLAZENÍ MINIMÁLNÍ NÁKLADY NA ÚDRŽBU SNÍŽENÍ EMISÍ PŘI VÝROBĚ ENERGIE ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ KOMPLETNÍ PŘEHLED VÝROBKŮ Střešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy Maltové směsi www.kmbeta.cz infolinka: 800 0 00 Přehled betonové střešní krytiny a doplňků KMB BETA KMB BETA je betonová

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné

NOVÉ CIHELNÉ BLOKY. U až 0,15 W/m 2 K PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY. pasivní domy. nízkoenergetické. domy. energeticky úsporné NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVÉ CIHELNÉ BLOKY PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY U až 0,15 W/m

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálů na dodávku

Více

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU 1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout? Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina

platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina platný od 1. 5. 2013 Ceník YTONg Ve zdravém domě zdravá rodina YTONG ZÁKLAD zdravého bydlení Proč stavět dům z Ytongu? optimální klima interiéru zdravé bydlení Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství I. Svislé nosné konstrukce Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. NOSNÉ STĚNY Kamenné stěny Mechanicko - fyzikálnívlastnosti: -pevnost v tlaku až 110MPa, -odolnost proti vlhku, -inertní vůči

Více

Isola Powertekk. Ocelová krytina s profilem tašky. Lehká krytina bez kompromisu. Norská kvalita pro Vaši střechu. let z á r u k a K V A L T A

Isola Powertekk. Ocelová krytina s profilem tašky. Lehká krytina bez kompromisu. Norská kvalita pro Vaši střechu. let z á r u k a K V A L T A Ocelová krytina s profilem tašky Á NORSK Lehká krytina bez kompromisu K V A L I T A 30 let z á r u k a Norská kvalita pro Vaši střechu Snadná cesta k nové střeše 30 30 let záruka let bez jakýchkoliv omezení

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Dnešní doba klade vysoké nároky na kvalitu, funkčnost a užitné vlastnosti materiálů, které jsou použité pří výstavbě moderních domů nebo při rekonstrukci

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 2 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Baumit Zateplení na zateplení

Baumit Zateplení na zateplení Baumit Zateplení na zateplení Zahřeje dvakrát více zdvojené zateplení systémem Baumit! Další zlepšení tepelné pohody interiéru Vysoká úspora energií v souladu s nejnovějšími předpisy Spolehlivé a trvanlivé

Více

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY

RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY RODINNÝ DŮM HORNÍ LOUČKY stavebníci: Martin Nečas, Kateřina Koudelová Základy Založení na pasech. Zateplená pata domu. U obvodových zdí ale i příček, by první šár zdiva nebyla cihla, ale YTONG. Ten má

Více

Keramické tašky Bramac - přehled barev

Keramické tašky Bramac - přehled barev Keramické tašky Bramac - přehled barev GRANÁT 11 posuvná taška ENGOBA ENGOBA ENGOBA GLAZURA režná tmavočervená GRANÁT 13 posuvná taška ENGOBA ENGOBA GLAZURA GLAZURA GLAZURA GL. TOP LINE režná červenohnědá

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Baumit open Premium Baumit open

Baumit open Premium Baumit open Premium Prvotřídní zateplení Zateplení, které dýchá Zcela bez tepelných mostů Se samočisticím efektem Premium PRVOTŘÍDNÍ ZATEPLENÍ Pohodlí a útulnost domova Investoři mají při svých záměrech postavit novostavbu

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o.

Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Asting CZ, Pasivní domy s.r.o. Prezentace firmy ASTING CZ Ekonomické hodnocení EPS ztracených bednění pro výstavbu pasivních domů Přednáší: Ing. Vladimír Nepivoda O SPOLEČNOSTI Představení společnosti

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky Platí od 1. prosince 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah Betonové střešní tašky Bramac..................... 3 26 Přehled barev.......................................

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více