Patenty pevných API. Bohumil Kratochvíl. Chemie a fyzika pevných léčiv 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patenty pevných API. Bohumil Kratochvíl. Chemie a fyzika pevných léčiv 2014"

Transkript

1 Patenty pevných API Bohumil Kratochvíl Chemie a fyzika pevných léčiv 2014

2 Patent je právní titul, který po omezenou dobu ( ,5 let v EU), chrání zákonem vynález. Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (na základě licenční smlouvy) a má i právo převést patent na jinou osobu. V případě porušení patentu se jeho vlastník brání právní cestou (patentový spor). Předmětem patentování u pevných léčiv (API) jsou především nové nebo jejich zlepšené vlastnosti: Polymorfy Amorfy, semikrystaly Soli Hydráty, solváty Kokrystaly Další pevné formy Patentuje se především API jako taková, její parametry a pak metoda přípravy (syntéza, technologie) Důvodem patentu je blokace nové (inovované) API před konkurencí (po určitou dobu)

3 Jaké zlepšené vlastnosti pevné API lze uznat za předmět patentu Kritéria (funkční a technologické vlastnosti): Rozpustnost, rozpouštěcí rychlost, lipofilita Stabilita (chemická a fyzikální) Dosažení chemické a fyzikální čistoty Hygroskopicita Toxicita Odolnost vůči mechanickému stresu Robustnost a reprodukovatelnost výroby Sypné a filtrační charakteristiky Zpracovatelnost a homogenizovatelnost Chuťová přijatelnost

4 Historie a současnost patentování První patent podal v roce 1449 John z Utymanu k anglickému králi Jindřichovi VI., aby ochránil svoji znalost jak barvit sklo První patentový úřad vznikl v roce 1474, kdy Benátská republika přijala dekret, podle kterého nové vynálezy, před tím než byly uvedené do praxe, musely být předány úřadu, aby získaly právo bránit ostatním v jejich používání a výrobě. V ČR se patenty zabývá Úřad průmyslového vlastnictví (Antonína Čermáka 2a, Praha 6- Bubeneč) Evropský patentový úřad má ústředí v Mnichově a pobočku v Haagu US patentový úřad

5 What is a European Patent? Evropský patent je udělovaný Evropským patentovým úřadem, the European Patent Office (E.P.O.), který existuje od roku 1978 Evropský patent má stejnou účinnost jako národní patent kterékoliv země, která je členem Evropské patentové organizace (širší než EU) Evropský patent lze transformovat do národního patentu a ten pak podléhá zvyklostem národního patentového úřadu Evropská patentová přihláška se podává v úředních jazycích EPO: angličtina, francouzština, němčina

6 Patentová přihláška (aplikace) a udělení patentu Patentová přihláška se podává na patentový úřad a skládá se z vyplněného formuláře a z dokumentace: Patentovat lze pouze věci, které jsou světově nové a průmyslově využitelné Nelze patentovat: Např. vědecké teorie a poznatky základního výzkumu Původce patentu a přihlašovatel patentu: Původcem patentu je autor (autoři), přihlašovatel patentu je jeho pozdější vlastník Patentový dokument: Pokud je patentová přihláška patentovým úřadem přijata (tento proces může trvat) i několik let, potom je udělen patent (patentový dokument) Udržování patentu: Za udržování patentu se platí každoročně patentové poplatky

7 Patentový dokument První strana: Základní bibliografické informace (název vynálezu, číslo přihlášky, datum atd., má příponu B!!!) Popis: Popisuje současný stav (co je doposud známo) a potom detailně co je předmětem vynálezu a výhody, které přináší ve srovnání se stávajícím stavem Nárok (claim): stanovuje rozsah ochrany a co považují předkladatelé za svůj vynález Dokumentace: přihláška může být doložena doprovodným materiálem (obrázky RTG difraktogramů, spektra, tabulky, grafy, fotografie atd.)

8

9

10 Rozbíječi patentů a patenty vs. vědecké publikace Podání patentové přihlášky, patentové spory a vše okolo patentů řeší právní oddělení farmaceutické firmy Patentové firmy si ze svých nejlepších expertů vybírají tým rozbíječů patentů lidí, kteří nalézají cesty jak patent obejít Patentový dokument je většinou koncipován tak, aby nebyl příliš odborně srozumitelný a nedal se jednoduše reprodukovat. Musí být však koncipovaný tak, aby obstál v patentové sporu V patentovém sporu většinou originální firma žaluje pro porušení patentu generickou firmu a žádá: zastavení výroby, zničení zásob atd., aby získala čas a eliminovala konkurenci

11 Patentová databáze Espacenet, 70 milionů patentů z celého světa

12 Polymorfismus a patenty Patent na určitý polymorf zahrnuje jeho syntézu, vlastnosti a analýzu (RTG práškový difraktogram, NMR v pevné fázi, IČ spektrum v pevné fázi ) -platnost a omezení patentu je v různých zemích (teritoriích) různé: např. v Británii je patentovatelný pouze takový polymorf, když původce vynálezu prokáže, že se nejedná o zřejmou variantu již známého materiálu a vykazuje vůči němu nějakou výhodu (chemickou, fyzikální, biologickou, technologickou ) Příčinou patentových sporů v případě polymorfů je často nedostatečná analytická identifikace (často chybí údaj o RTG krystalové struktuře jako jednoznačném rozlišení polymorfů jedné API!)

13 Proč potřebujeme nový polymorf patentovat? (patentová strategie originálních firem) Patent na sloučeninu Produkt uveden na trh Patent vyprší Časová osa Patent na polymorf Patent vyprší Tímto způsobem lze zabránit řadě generických firem ve vstupu na trh! (pro generické firmy je výhodné nalézt a patentovat vlastní polymorf a ten formulovat )

14 Čistá fáze nebo polymorfní směs? Indexace difraktogramu - přiřazení indexů (hkl) všem reflexím, záruka přítomnosti jedné fáze! V praxi obtížně řešitelné i s použitím výkonného software! V patentech jsou uváděny většinou neoindexované difraktogramy. -D-manitol Určitou zárukou jedné fáze v substanci je reprodukovatelnost difraktogramů výrobních šarží! Tak je to většinou uváděno v dokumentaci. Prazosin hydrochlorid

15 Případové příklady - ranitidin hydrochlorid - aspartam - atorvastatin - Viagra

16 Patentový spor mezi farmaceutickými firmami o ranitidin hydrochlorid originální firma (dříve Glaxo Wellcome) generická firma (dříve Novopharm Ltd.) Me 2 N O S H N NHMe HCl NO 2 Ranitidin byl poprvé syntetizován v roce 1970 Allenem a Nanburysem, ve formě hydrochloridu ho poprvé syntetizoval D.Collin v roce 1977). Ranitidin hydrochlorid byl pro léčbu žaludečních vředů zapatentován v roce 1978 firmou Glaxo jako US-patent 4,128,658 ( 658 patent)

17 ( 658 patent)

18 Popis přípravy ranitidinu hydrochloridu z báze

19 Ranitidin hydrochlorid forma II Glaxo objevuje nový polymorf a nazývá ho forma II, přičemž předchozí polymorf ( 658 patent) dostává název forma I. Forma II je zapatentována v US patentu 4,521,431 ( 431 patent) jako důvod se uvádí, že forma II má lepší filtrační a sušící charakteristiky.. forma I forma II

20 ( 431 patent) Formy I a II se liší práškovými RTG difraktogramy a IČ spektry

21 RTG-identifikace ranitidinových směsí Teoretický difraktogram formy I Teoretický difraktogram formy II II I II Směs forem I a II (experiment)

22 Krystalové struktury ranitidinu hydrochloridu (neobsaženy v patentech, vyřešeny později) Forma I Forma II

23 V roce 1992 byl Zantac, Glaxo (ranitidin hydrochlorid, forma II) neprodávanějším lékem na světě

24 Patentový spor mezi farmaceutickými firmami o ranitidin hydrochlorid V roce 1995 vypršel patent 658 a kanadská firma Genpharm (Novopharm) se chystá připravovat formu I podle patentu 658 a prodávat ji jako generikum. Zjišťuje však, že podle procedury popsané v patentu 658 vzniká vždy forma II. Vzniká patentový spor mezi Glaxem a Novopharmem, kde Novopharm argumentuje, že Glaxo nikdy neověřilo platnost procedury popsané v patentu 658 a Glaxo argumentuje, že experimenty Novopharmu jsou kontaminované formou II a proto nemůže připravit formu I podle patentu 658 Po řadě jednání vynáší soud rozhodnutí, že firmě Novopharm se povoluje formulovat a prodávat směs ranitidinu hydrochloridu forem I a II (do 10%) Generická firma vítězí!

25 Spor o polymorfismus ranitidinu hydrochloridu poprvé zdůraznil význam následujích faktorů: -Role náhodného objevu dalšího polymorfu -Vliv solventů, teploty, míchání a dalších technol.parametrů při kontrolované krystalizaci -Důležitost vývoje analytických technik pro rozlišení polymorfů -Relativní stabilita polymorfních forem -Fenomén disappearing polymorphs -Role očkované krystalizace -Rozdíl mezi identifikací polymorfu a polymorfní čistotou

26 Patentový spor o aspartam (problém tvaru krystalů) Ajimoto aspartam - náhradní sladidlo, x sladší než sacharóza dipetid (kys.asparagová a fenylalanin) Komerční název aspartamu Nutra-Sweet (Monsanto)

27 Polymorfismus aspartamu 5 krystalových modifikací: -2 polymorfní hemihydráty -1 dihemihydrát - + další 2 formy

28 Patentový spor o aspartam (problém tvaru krystalů) Krystaly vyráběné fy Monsanto: - jehličkovité krystaly, rozměr okolo 10 m - problémy s filtrací a sušením - tendence rozpadat se na ultrajemný hygroskopický prach - nepříliš vhodné pro tabletaci Krystaly vyráběné fy Ajimoto: ochlazením vodného roztoku bez míchání vznikají snopkovité krystaly, které mají daleko lepší technologické parametry než konvenční jehličkovité krystaly fy Monsanto Ajimoto: Evropský patent 1985

29 Aspartam (problém tvaru krystalů) 1992: Opoziční divize Evropského patentového úřadu rozhodla, že svazky krystalů jsou v podstatě stejné jako konvenční krystaly (patent fy Ajimoto zamítnut!) Fy Ajimito se hájí u soudu detailní studií, kde vyjmenovává 8 hlavních důvodů proč se oba typy krystalů liší Monsanto Ajimoto) RTG difraktogramy aspartamu

30 Aspartam (problém tvaru krystalů) 8 hlavních rozdílů mezi jehličkovitými krystaly (Monsanto) a snopkovitými krystaly (Ajimoto): 1) Snopkovité krystaly mají vyšší stupeň krystalové dokonalosti ( crystal perfection ) 2) Snopkovité krystaly mají menší objem a tudíž vyšší hustotu 3) Snopkovité krystaly zadržují méně vody než jehličkovité (jsou méně hygroskopické) 4) Snopkovité krystaly se pomaleji rozpouštějí 5) Snopkovité krystaly mají nižší vnitřní pnutí 6) Oba druhy krystalů se lehce liší svým NMR spektrem v pevném stavu 7) Snopkovité krystaly vykazují ostřejší optickou extinkci 8) Práškové difraktogramy obou druhů krystalů vykazují jinou vnitřní mosaicitu

31 Aspartam (problém tvaru krystalů) V roce 1997 Apelační rada Evropského patentového úřadu zamítla rozhodnutí Opoziční divize a v roce byla vydána nová evropská patentová specifikace, která potvrdila platnost postupu fy Ajimoto Generická firma vítězí!

32 Statin - atorvastatin Snižuje hladinu cholesterolu v krevním séru (LDL - low density lipoprotein), výroba semisynteticky z lovastatinu (fermentačně z Penicillium citricum nebo Aspergillus terrus) Léková forma (obchodní název) Originál: Sortis, Lipitor Generika: Výrobce Pfizer Atorvastatin MG AV MED, Atoris Krka Atorvastatin Pharmabill, Tulip Lek Atorvox Torvacard Atorlip Trava Atorec Atorva Aztor Storvas TG-TOR Pliva Zentiva Cipla Kopran Emsure Zydus Medica Sun Pharm. Ranbaxy Unichem

33 Patenty a atorvastatin Evidentní dublování fází patentovaných různými firmami: Warner Lambert Form X = Teva Form VIII = Ciba Form A Teva V = Ciba From D Warner Lambert, amorfní forma = Ciba Form E

34 Patenty a atorvastatin (v současnosti zapatentováno 64 pevných forem atorvastatinu) U atorvastatinu I připadá na škálu 36 o 2-theta 47 píků, u 64 forem atorvastatinu 64 x 47 = 3000 píků koincidence pozic píků vyvolají patentové spory!

35 Patenty a vědecká pravda Difraktogram amorfního atorvastatinu Patent firmy Warner-Lambert Co. Difraktogram amorfního atorvastatinu (forma E) Patent firmy Ciba Specialty Chemicals Holding Inc. Difraktogram semikrystalické formy atorvastatinu (V Teva) Přechodové fáze atorvastatinu mezi amorfní a semikrystalickou formou

36 Identifikace polymorfů atorvastatinu v lékových formách (tabletách) Difraktogram atorvastatinu: čistá forma I a forma I v tabletě (+ pomocné látky: uhličitan vápenatý mikrokrystalická celulosa laktosa sodná sůl karboxymethylcelulosy polysorbát hydroxypropylcelulosa stearan hořečnatý) Identifikace a semikvantitativní analýza atorvastatinu, formy I, v tabletách Limit FDA (Food and Drug Administration) 0,5-1 %!!!

37 Krystalová struktura polymorfů atorvastatinu v patentech se neobjevuje! Z křivek tepelného rozkladu vyplývá, že forma I atorvastatinu je trihydrát Pravděpodobná indexace RTG práškového difraktogramu: a=29,86(1) Å b=5,489(5) Å c=19,09(1) Å ß=101(2) o

38 Viagra Sildenafil, prac. kód UK : původně firmou Pfizer vyvíjen pro léčbu anginy pectoris Viagra obsahuje léčivo sildenafil (léčba erektilní dysfunkce) pro firmu Pfizer celosvětové tržby v maximu (2008) 2 mld USD/ročně Sildenafil byl vyvinut v Anglii a patentován v UK v roce Lék uveden na trh firmou Pfizer pod názvem Viagra v roce 1998 (registrace FDA) Patent firmy Pfizer na Viagru vypršel v Evropě v 6/ generičtí výrobci nastupují!!! Patent na Viagru (originál fy Pfizer) vypršel ve většině evropských států v roce Např. firma Teva již lončuje svůj generický ekvivalent. Očekává se, že cena se sníží asi 10x V USA patent na Viagru vyprší až v roce 2020

39 Závěr Patenty hrají důležitou roli při obhajobě práv farmaceutické společnosti k jejím produktům V patentové specifikaci může být užita celá plejáda analytických technik Ochrana patentových práv farmaceutické firmy k určitému polymorfu je výzva pro vědeckou a justiční aktivitu

KOKRYSTALY A JEJICH OČEKÁVANÉ FARMACEUTICKÉ APLIKACE

KOKRYSTALY A JEJICH OČEKÁVANÉ FARMACEUTICKÉ APLIKACE KOKRYSTALY A JEJICH OČEKÁVANÉ FARMACEUTICKÉ APLIKACE BOHUMIL KRATOCHVÍL Ústav chemie pevných látek, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí

Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí Akademie věd České republiky Teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině chemických věd Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí Komise pro obhajoby

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

OCHRANA VYNÁLEZŮ V ZAHRANIČÍ

OCHRANA VYNÁLEZŮ V ZAHRANIČÍ VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 OCHRANA

Více

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany...

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... 5 1.2.3 Vznik, trvání a zánik ochrany... 6 1.2.4 Účinky patentu...

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking

Více

Jednotný evropský patent

Jednotný evropský patent Speciální analýzy Duben 2013 Jednotný evropský patent Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví

Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Modul 1B Průmyslové vzory Ochranné známky Chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Doménová jména Jméno přednášejícího Místo a datum

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou

Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Classification UN Document No. S23 Status Approved TeamCenter ID 00082650 SMĚRNICE - DIRECTIVE Process Transfer

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Výzkum, vývoj, inovace 1. Úvodem Co jsou vlastně inovace? Jak je v malé a střední firmě řídit? Jak je vyhodnocovat a jak financovat? Jaká jsou rizika

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Diplomant: Vedoucí diplomové práce: Recenzent: Ing. Libor Gála Ing. Radek Komanický TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Příklady dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva Připravilo sdružení společností a Červenec 2013 Dílo je součástí projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí, financovaného

Více

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy.

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy. Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer

Příklady dobré praxe úspěšných aktivit. výzkumu a vývoje. Červenec 2013. TRANS fer TRANS fer Červenec 2013 Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft/Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti 2

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Externí analýza zvolené organizace Bc. Edita Teznerová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 28. července 2008 (20.08) (OR. fr) 12267/08 PI 36 UD 130 COMPET 283 IND 83 MI 275 RECH 233 EDUC 194 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití aktuality z chemického průmyslu a laboratorní praxe on-line: www.chemagazin.cz 1 ROČNÍK XXII (2012) TÉMA ČÍSLA tepelné procesy Výpočet průmyslového potrubí a nádob z plastů Stolní NMR Návrh výměníků tepla

Více

MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY

MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY Jiří Šimek Olomouc, 2012 1. Úvod do problematiky. Století kvality. Vývoj pohledu na kvalitu.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Výběr internetového připojení pro podnik Matouš Téra Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Lékový slovníček Vznikl z podnětu pana poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D.

Lékový slovníček Vznikl z podnětu pana poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D. Lékový slovníček Vznikl z podnětu pana poslance PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D. 1 ÚVODNÍ SLOVO prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Lidé odpradávna hledají jedinou kouzelnou

Více

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě Lukáš Němčík Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky potřebné k založení

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více