Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200"

Transkript

1 Základní škola Sloup, okres Blansko Sloup 200 Výroční zpráva o činnosti školy Sloup 31. srpna 2014 Školní rok: 2013/2014 Mgr. Pavel Dočekal Mgr. Jana Janáková 1

2 Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Název školy : Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200 Zřizovatel školy : Městys Sloup Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Zařazení do sítě : Ředitel školy : Mgr. Pavel Dočekal Klepačov 225, Blansko Zástupce: Mgr. Jana Janáková Škola vykonává činnost: základní škola, IZO: školní družina, IZO: školní jídelna, IZO: školní jídelna-výdejna, IZO: Telefon : , Fax : Webové stránky: b. Charakteristika školy 1. ZŠ Sloup je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Od roku 1982 má statut venkovské spádové školy, která poskytuje vzdělávání dětem z okolních obcí Sloupu, Němčic, Šošůvky, Vavřince, Veselice, Suchdolu, Nových Dvorů, Petrovic a Žďáru. Mimo spádovou oblast dojíždí i žáci z dalších obcí. Škola má kapacitu 600 žáků. 2. V budově školy je 16 kmenových tříd a 9 odborných učeben (jazyková učebna pro první stupeň doplněná interaktivní tabulí, jazyková učebna pro druhý stupeň doplněná interaktivní tabulí, učebna pro výuku přírodopisu doplněná interaktivní tabulí, pracovna pro výuku fyziky a chemie doplněná interaktivní tabulí, počítačová pracovna s dataprojektorem, školní cvičný byt, keramická dílna, dílna pro výuku praktických činností a učebna v přírodě). Dále dětem i dospělým slouží žákovská a učitelská knihovna. 3. V pavilonu tělesné výchovy se nachází tělocvična, bazén a posilovna. Kolem školy jsou umístěna víceúčelová cvičiště včetně hřiště se speciálním povrchem pro většinu venkovních sportů (fotbalové hřiště, atletický ovál, prostory pro skok vysoký i daleký, sektor pro vrh koulí, volejbalové a basketbalové hřiště, prostory pro další míčové hry). Na základě dohody se zřizovatelem je tento areál, ve kterém se nachází i učebna v přírodě, volně přístupný veřejnosti. 4. V pavilonu praktických činností je umístěna pracovna pro účely technické výchovy a keramická dílna, dále je ve škole cvičný byt pro výuku oblasti domácnost. Pro potřeby výtvarného kroužku slouží malá pracovna, která je však pro výuku výtvarné výchovy z hlediska kapacitního i tepelného nevhodná. 5. Mezi oběma bloky prvního druhého stupně jsou umístěny tři pracovny školní družiny, které jsou určeny pro žáky 1. až 5. ročníku. Kapacita školní družiny je 87 žáků. 6. Poslední součástí školy je blok školního stravování, ve kterém jsou umístěny sklady potravin, přípravna potravin, chladírenské a mrazírenské prostory, kuchyně a jídelna. Kapacita školní jídelny je 600 obědů. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel; škola vaří obědy pro mateřské školy v okolí pro MŠ Sloup, MŠ Petrovice a MŠ Vavřinec. Důležitou součástí stravovacího bloku je samostatný školní bufet pro potřeby žáků i dospělých pracovníků. 2

3 7. Školní budova je sestavena ze dvou samostatných budov pro první stupeň a pavilon Tv, který je spojovacím traktem oddělen od budovy pro druhý stupeň a školní jídelnu. Ve spojovacím traktu jsou umístěny pracovny školní družiny, počítačová učebna a sborovna, v přízemí jsou žákovské šatny. 8. Na prvním stupni je jazyková učebna pro první stupeň a 10 tříd vybavených jak horizontálně umístěnými koberci pro odpočinkové aktivity i skupinovou výuku, tak vertikálně položenými koberci pro prezentace prací žáků. Zdi jsou světle vymalovány. 9. Na druhém stupni je 8 kmenových tříd vybavených horizontálně umístěnými koberci, 3 pracovny (jazyková, přírodopisná a pracovna fyziky a chemie) a cvičný byt. 10. Škola má k dispozici kompletní hygienické vybavení (toalety pro jednotlivá patra, pro učitele, sprchy u tělocvičny, sprchy u bazénu, šatny). Na toaletách jsou instalovány zásobníky jednorázových ručníků a tekutého mýdla. 11. V době přestávek žáci mohou v závislosti na počasí využívat prostor dvora, knihovnu, chodby, volné třídy a pracovny pod dozorem vyučujících. 12. Vyučující mají k dispozici vlastní kabinety a dvě sborovny. Ve sborovně prvního i druhého stupně jsou kopírky a laminovačka, scanner je v počítačové učebně. Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,33 2.stupeň ,72 Celkem ,50 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 36 Počet žáků na učitele: 18 d. Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, složení školské rady Byla ustanovena ke dni 14. prosince 2005 Rozhodnutím zřizovatele školy je trojčlenná, funkční období je tři roky, volební období končí 20. října Marek Vymazal zástupce obce, byl jmenován zřizovatelem Martin Čachotský zástupce rodičů Mgr. Jana Janáková zástupkyně pedagogických pracovníků. Část II. Přehled oborů vzdělání e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzděl.programu Škola pro život 472/ f. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet zapsaných žáků Počet odkladů Nástup do 1. ročníku od

4 g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti MŠ škol.prac. ostatní ŠJ s kuchyní Výdejna K dětí I. stupně (1.-5.) dětí II. stupně (6.-9.) dětí z MŠ Sloup - 27 dětí z MŠ Vavřinec - 27 dětí z MŠ Petrovice - 24 zaměstnanců základní školy - 43 zaměstnankyně MŠ Sloup - 2 zaměstnankyně MŠ Vavřinec 3 zaměstnankyně MŠ Petrovice neodebírají obědy (3) cizích strávníků - 68 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,1 i. Školní družina, která je součástí základní školy Součást Počet oddělení, tříd Počet žáků Počet vychovatelů Školní družina j. Z činnosti školní družiny : Provoz školní družiny je organizován jako ranní a odpolední družina. Kromě běžné činnosti se žáci zapojovali do nejrůznějších volnočasových aktivit: - Drakiáda - Malá družinová olympiáda - Halloween - Mikulášská nadílka v jednotlivých odděleních - Vánoční vyrábění - Sněhové radovánky - Měsíc malého čtenáře - Velikonoční vyrábění - Čarodějnické odpoledne - Družinová pouť - Zájezd pro děti a rodiče do ZOO Ostrava - MDD zábavné odpoledne plné her - Prázdninová akce Škola za školou - Odborná praxe žákyň SPgŠ Boskovice - Příměstský tábor. 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy a. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 31 Z toho odborně kvalifikovaných 29 b. Počet absolventů s odbor. kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 c. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 d. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 e. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzicky / přepočtený stav: 14 / 11,175 f. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor tvoří v současné době 31 pedagogických pracovníků v celém věkovém spektru. Ve sboru jsou také plně kvalifikovaní učitelé angličtiny, němčiny a ruštiny; informatiku vyučuje odborník s technickým vzděláním. Nedílnou součást pedagogického sboru tvoří také asistenti pedagoga, jejichž počet se odvíjí dle ustanovení 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb. Třídní učitelé na prvním stupni zpravidla vedou své třídy v cyklu od 1. do 4. ročníku; od 5. ročníku vykonávají funkci třídních učitelů pedagogové s kvalifikací pro I. a II. stupeň nebo II. stupeň. Přidělení jednotlivých předmětů je sestaveno tak, aby v prvním a druhém ročníku zpravidla učil třídní učitel všechny předměty v učebním plánu; od 3. ročníku pak dochází k postupnému zvyšování hodin učených tzv. netřídními učiteli. Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 4 11 nad 50 let 1 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 8 23 Rodičovská dovolená 0 6 g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Doklad Dodavatel Obsah Částka Akreditace 425 Puškinová/Dočekal Změna právních předpisů a dokum , Zapletalová Brno Výtvarné dílny - Zítková 800,- 8951/ SSŠ Brno/Janáková Pinboard/Geoboard/Nečas 1 100, / Šk 730 Nár. institut/paděrová Aktivizační metody při výuce AJ 750,- 533 SSŠ Brno/Tallová Papír netradičně Stavby z papíru 600,- 541 Lipka Brno/Střítecká Environmentální výchova KONEV 400,- 559 Nár. institut Praha Písmo Comenia Skript/Gregorová, Turčanová, Němcová H , / Generation Europ Praha Finanční gramotnost hrou 250,- 5548/ SSŠ Brno/Gregorová Pohádka nás naučí Němcová 1 500, /

6 575 TAKTIK Media Praha Taktik - trojice 1 800,- Šk 813 Nár. institut/paděrová Okořeňte své hodiny angličtiny 400,- 578 SSŠ Brno/Hloušková Reedukace dysortografie 700, / SSŠBrno/Sedláková, Richtrová Prevence vyhoření 1 300, / Šk 874 Nár. institut/paděrová, Akt. metody při výuce AJ III 750,- Šk 884 Nár. institut/tallová Akt. metody při výuce AJ III 750,- Šk 875 SPŠ chemická Brno Seminář chemie/sedlák 620,- FP 59 Descartes Svratouch Alt.metody a formy ČJL -Matějková 948, / FP 67 SSŠ Brno Nevyhazujte časopisy Němcová J. 500, / FP 104 SSŠ Brno Neurotické projevy u dětí - Koutná 650, / FP 114 SSŠ Brno Dokumentace školy - Dočekal 750, / Šk 199 Mgr.Vaníček, Rajhrad Oxford conference Paděrová L. 100,- Šk 200 Mgr.Vaníček, Rajhrad Oxford conference Tallová L. 100,- FP 169 SSŠ Brno Výtvarná dílna - Mikulášková 500, / FP 188 SSŠ Brno Inspirace ve VV - Tallová, Zítková 1 200, / FP 193 SSŠ Brno Křížem krážem zeměpis - Hlaváčová 900, / Šk 210 EDUPRAXE Brno Práce s diferen.třídou Němcová H. 660,- Šk 212 EDUPRAXE Brno Práce s difer.třídou Hebronová V. 660,- Šk 291 ZŠ Velké Němčice Setkání PAU - Janáková 490, / SSŠ Brno Kurz asistent logopeda / CELKEM ,- h. Údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 1 zaměstnanec, CDVU Brno, studium cizího jazyka i. Romský asistent: (ANO/NE) NE Asistent pedagoga..ano. Část IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu * počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září

7 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, b. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 2, průměr na jednoho žáka: 0,006 hodin. c. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ANO, počet žáků 2 d. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků e. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 39 nižší ročník 1 Celkem 40 Část V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí března 2014 byla v ZŠ Sloup Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost, která se týkala hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Závěry: a) K silným stránkám školy patřilo zejména systematické a efektivní řízení školy, velmi dobré materiální a technické vybavení a jeho využití při vzdělávání, efektivní způsob informování o vzdělávací nabídce školy a příkladná práce ŠPP. Škola vytvářela pro vzdělávání a zdravý vývoj žáků klidné, bezpečné a velmi podnětné prostředí. Průběh a výsledky vzdělávání příznivě ovlivňovala příjemná atmosféra. Ve prospěch rozvoje školy byla velmi dobře využívána partnerská spolupráce. Učitelé měli o žácích velmi dobrý přehled, pozitivem byl jejich individuální přístup k žákům ve výuce a náležité zajištění podpory žákům se SVP. Škole se dařilo zapojovat žáky a jejich zákonné zástupce do bohaté nabídky aktivit. Na velmi dobré úrovni byly dosahované průběžné i celkové výsledky vzdělávání žáků. b) Česká školní inspekce ke zlepšení činnosti školy doporučuje v průběhu vzdělávání více využívat sebehodnocení žáků a jejich vzájemné hodnocení a kontrolní činnost zaměřit na vedení žákovské dokumentace (oprava sešitů, známky v žákovských knížkách). c) Ve sledovaném období od poslední inspekční činnosti v roce 2008 byla ve škole provedena řada změn zejména v materiálních podmínkách školy. Došlo k výměně oken a zateplení celého objektu, byla provedena výměna kotlů a zrekonstruován školní bazén, čímž se zlepšily podmínky pro výuku tělesné výchovy, započala rekonstrukce WC, probíhalo vybavování učeben renovovanými výškově diferencovanými žákovskými lavicemi a židlemi, byla provedena rekonstrukce počítačové sítě, obnova fondu učebnic a učebních pomůcek, uskutečnily se terénní a sadové úpravy v okolí školy, 7

8 byly zakoupeny nové kopírky a vybudována byla učebna v přírodě. Stabilizoval se počet žáků a pedagogických pracovníků, začali dojíždět žáci i z mimospádových obcí. Část VI. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O přijetí žáka k základnímu vzdělávání O odkladu povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, d, h, i, k, l 11 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 40, z toho 3 odklady Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 47, z toho 8 odkladů. Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Zaměstnanci pracují ve sborech pro občanské záležitosti v obcích (V. Střítecká, J. Němcová) 2. Škola spolupracuje při organizaci aktivit obce (Medový jarmark, Martinské posezení). Pro dospělé spolupořádala sportovní turnaj O pohár ředitele a Soutěž ve vaření kotlíkového guláše. 3. Pro rodiče jsou připraveny dva typy schůzek kolektivní třídní pro všechny rodiče současně a konzultační individuální schůzky 4. Den otevřených dveří; se svozovým autobusem; pro žáky z nespádové oblasti je připravován informační celodenní program za účelem seznámení se školou 5. Občasníky školy jsou distribuovány zdarma čtyřikrát ročně. Důležité informace pro rodiče obsahují také školní webové stránky a elektronická žákovská knížka E-INDEX; pravidelně vycházely články v deníku Rovnost 6. Škola pořádá také akce, které mají za úkol mimoškolní setkávání rodičů a zaměstnanců školy školní ples, Vánoční akademii, koncert pěveckého sboru a další 7. Ředitel školy pravidelně informuje zástupce zřizovatele o činnosti školy. Představitelům spádových obcí jsou zdarma distribuovány Občasníky ZŠ Sloup 8. Škola úzce spolupracuje s místně příslušnými PPP, SPC Blansko a SPC Kociánka Brno. Součástí spolupráce jsou pravidelné metodické návštěvy odborníků zmíněných zařízení a konzultace se ZŠ Nad Čertovkou Blansko 9. Jedenkrát ročně probíhají metodická setkání s ředitelkami spádových mateřských škol MŠ Sloup, Vavřinec, Němčice, Šošůvka, Žďár. Na těchto schůzkách je za ZŠ Sloup přítomno vedení školy, metodička prvního stupně a učitelé, kteří budou v příštím roce vyučovat v prvním ročníku. Na 8

9 programu setkání jsou vzájemné informace o vzdělávací nabídce a koordinace činností škol. Ředitel školy absolvuje v měsíci lednu schůzky s rodiči předškoláků ve všech mateřských školách; vyučující budoucího prvního ročníku poskytují konzultace učitelkám MŠ a rodičům v průběhu aktivit v přípravných, tzv. edukačně stimulačních skupinách 10. Škola aktivně vyhledává možnosti sponzorování společenských a sportovních aktivit regionálními firmami. Využívá přitom služeb bývalého zaměstnance Miroslava Kutila 12. TJ Sloup a její aktivity - škola umožňuje členům Tj využívat tělocvičnu, bazén, posilovnu a vnější sportoviště. Pro občany Sloupu je v odpoledních hodinách otevřeno školní hřiště 13. Soukromá základní umělecká škola - vyučuje v ZŠ Sloup obory klavír, trubka, elektrické klávesové nástroje, zpěv, kytara, flétny, hudební nauka 14. Polonéza žáci 9. ročníku pod vedením Kateřiny Janákové 15. Příprava na Cambridgeské jazykové zkoušky žáci 2. stupně pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové 16. Účast žáků na výchovných koncertech, divadelních představeních, výukových programech v rámci dějepisu, výukových aktivitách neziskových organizací, přednáškách; aktivity u příležitosti Dne Policie ČR 17. Škola má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. Proběhl společný projekt, jehož součástí byla čtyřdenní návštěva 35 žáků a pedagogů v Srbsku 18. Kroužky byly pro žáky zdarma a byly vedeny bez nároku na honorář vedoucího Kroužek Vyučující Den, místo Čas Žáci Hry a hříčky Turčanová Čtvrtek, 2. třída 11: Aerobik Gregorová, Úterý, tělocvična 12: Látalová Orientální tance Tallová Středa, tělocvična 7: Orientální tance Tallová Úterý, třída u kantýny 13: Matematik Sehnal Středa, jazykovka 7:00 9 Gorka morka Sehnal Hřiště, dle domluvy a Dle domluvy a 5-9 počasí počasí Florbal Nečas Úterý, tělocvična 7: Sborový zpěv Hloušková Středa, přírodopis 13: Keramika Matějková Středa, dílna 12: Keramika Matějková Středa, dílna 13: Přírodovědný Sedlák Pátek, přírodopis 13: Hra na keyboard Sedlák Středa, kabinet 13: přírodopisu Angličtina Paděrová Úterý, jazykovka 1. st 7: Anglická Hlaváčová Čtvrtek, jazykovka 1. 7: konverzace st Hra na bicí Hrazdíra Středa, učebna nad 13:45 8 9

10 ředitelnou Němčina pro Střítecká Středa, jazykovka 7: začátečníky Písničky s kytarou Borek Pondělí, třída 1. A 12: Dyslektický Hloušková, Čtvrtek, počítačová 7: kroužek Střítecká učebna Florbal Odehnal Pondělí, čtvrtek, 7: tělocvična Posilovna Odehnal Pondělí, posilovna 14:15 9 Dějepis Odehnal Středa, třída 8. B 13:30 8 Street dance externě Pondělí, tělocvična 14: Rybářský Kučera Úterý, středa, tř. 5. B 14: Taneční Janáková K. Pondělí, KD 14:10 9 Hrajeme si rádi Bufková Středa, třída 1. B 11: Šachy Odehnal Pátek, sborovna 12: Šachy Kutil Sudý pátek, sborovna 11:40 1 3, 5. A Šachy Kutil Sudý pátek, sborovna 12:40 4 Včelařský externě Pátek, jazykovka 1. st 12: Dramatický Milan Smutný Pátek, 3.A 12: Dramatický Milan Smutný Pátek, 3.A 13: Modelářský František Doležal Úterý, dřevodílna 17: b. Účasti školy v soutěžích, olympiádách 1. Sportovní soutěže - krajské kolo florbal st. žáci - okresní kolo florbal st. žáci - okresní přebor v plavání - okresní přebor v přespolním běhu - okresní přebor ve stolním tenisu - dlouhodobá soutěž CIRSIUM CUP ve florbalu - turnaj v minifotbalu sdružení CIRSIUM - dětská liga aerobiku - velikonoční baby aerobic Krajská přehlídka pódiových skladeb 2. Anglický jazyk, německý jazyk okresní kola olympiád 3. Dějepis okresní kolo 4. Český jazyk pořadatelství dyslektické CIRSIÁDY pro šest regionálních škol 5. Matematika pořadatelství CIRSIÁDY pro šest regionálních škol 6. Hudební výchova nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů Sloupský slavík pořadatelství akce 7. Informatika pořadatelství CIRSIÁDY pro šest regionálních škol, účast v soutěži portálu Seznam 8. Šachy okresní přebor, krajský přebor 9. Dyslektická olympiáda regionální kolo, pořadatelství 10. Chemie Pohár Heyrovského 11. Zeměpisná olympiáda 12. DYS-KO-HRY účast týmu v regionálním kole dyslektické olympiády 13. Jedovnická kuňka individuální pěvecká soutěž 14. Ekoolympiáda 15. Atletický přebor O pohár krále Jiřího z Kunštátu 16. Přehazovaná, vybíjená akce CIRSIA 10

11 17. Plavání pořadatelství plavecké soutěže Sloupský vodník 18. Sborový zpěv setkání regionálních DPS Sloupský slavík 19. Překročení Rubikonu týmová soutěž 6. ročníku CIRSIA. c. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, Částka Dárce Akce Kč Jihomoravský kraj Včelařský kroužek Kč Jihomoravský kraj Relaxační ekocentrum Kč Kancelář Jm kraje pro meziregionální spolupráci Spolupráce se Srby d. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - Probíhal společný projekt ZŠ Sloup a Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci, Srbsko s názvem Putování krajem Šumadija, škola dostala dotaci ve výši Kč od Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci - Škola podala v březnu 2014 žádost o finanční dotaci z programu JMK ve prospěch podpory včelařství a dostala částku Kč - Prostřednictvím obce Šošůvka uspěla škola s žádostí o finanční dotaci z programu JMK ve prospěch vybudování školního ekocentra druhého stupně a dostala částku Kč. e. Kurzy - základní lyžařský kurz 1. stupně v Olešnici - adaptační kurz pro žáky 6. ročníku - základní lyžařský kurz pro 7. ročník v Karlově - kurz vodní turistiky pro 9. ročník. f. Další akce pro rodiče a veřejnost - Drakiáda školní družiny v odpoledních hodinách - Burza středních škol ve školní jídelně - Mikulášská nadílka a besídka akce školní družiny - Koncert pěveckého sboru a Majeránu v dřevěném kostelíku v Blansku - Reprezentační ples školy - Pasování prvňáků na školáky - Den otevřených dveří - Škola naruby akce pro rodiče a žáky 9. ročníku - Den pro Vysočany - Zápis do 1. ročníku - Čarodějové čarují s módou; akce školní družiny - Schůzka pro rodiče dětí zapsaných do 1. třídy - Obhajoby ročníkových prací; přístupno veřejnosti - Sloupský slavík nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů - Přijetí absolventů a nejlepších žáků starostou obce. g. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Do preventivních aktivit jsou zapojeni téměř všichni žáci školy (v rámci výuky, volnočasových aktivit a programů organizovaných školou, spolupracujeme s mimoškolními organizacemi). Programy prevence realizované ve školním roce 2013/ mapování třídního klimatu v jednotlivých třídách během školního roku 11

12 - mapování práce s internetem v jednotlivých třídách - aktuální řešení problémů v třídních kolektivech programy pro třídní kolektivy zajišťují metodici prevence pro 1. st. Mgr. Monika Gregorová, pro 2. st. Mgr. Dita Látalová - aktuální řešení individuálních problémů, preventivní i následná práce s třídními kolektivy zajišťuje školní psycholožka Mgr. Michaela Rašková - ZŠ Sloup se zapojila do projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí Implementace sociálního pedagoga do škol spolupráce ŠPP naší školy s PdF MU v Brně, na realizaci projektu se podílí student Milan Smutný, metodikem praxe je Mgr. Monika Gregorová 1. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Strašidelná škola M. Gregorová, TU Pohádková škola M. Gregorová, TU Patronát celoroční projekt pro žáky 1. a 9. roč. MP, TU 2. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Preventivní program Hasík Hasiči Boskovice 3. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Kočičí zahrada Mgr. Monika Gregorová, TU 4. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 5. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Celoroční práce s třídním kolektivem MP, TU 6. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Dvoudenní adaptační pobyt Mgr. M. Rašková, ŠPP a TU Celoroční projekt UNPLUGGED Mgr. Dita Látalová, Mgr. Monika Gregorová Preventivní program Hasík Hasiči Boskovice 7. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 8. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 9. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Patronát celoroční projekt pro žáky 1. a 9. ročník Běh Moravským krasem Adaptační pobyt 6. A Návštěva Prahy -9. ročník Adaptační pobyt 6. B Vlastivědný pobyt Špindlerův mlýn 1. st Překročení Rubikonu Zahájení projektu Implementace soc. pedagoga do škol Prosaď se! 5. roč Legoland Německo 2.st Beseda ředitele školy s žáky 9. ročníků Projekt Čtení nás baví 4.A Strašidelná škola ročník 12

13 8.11. Projekt Čtení nás baví 4.B Preventivní program ZEĎ 9. roč Projekt Čtení nás baví 2. roč Vlastivědné putování žáků II. stupně Vídeň, Pálava, Mikulov, Lednice Preventivní program ZEĎ 8. roč Beseda ředitele s žáky devátého ročníku Mikulášská nadílka 1. st Preventivní program Cesta kolem světa 4. roč Preventivní program Krysa není cizinec 3. roč Vánoční dilny roč Anglické divadlo 9. roč Historický projekt roč Den otevřených dveří Interaktivní divadlo Spolu nebo sami 8. roč Pasování prvňáků na školáky Hasík 2. a 6. roč Den pro Vysočany 7.3. Preventivní program Adam v nesnázích 5. roč Přijímačky nanečisto Preventivní program Komunikace Milan Smutný 6.A,B Škola naruby vyučují deváťáci Preventivní program Komunikace 4. roč Čtení nás baví 2. roč Preventivní program Komunikace 3. roč 4.4. Čtení nás baví 4.A 4.4. Prevence kouření 7. roč Okresní kolo DYSKOHRY Čtení nás baví 4. B 2.5. Partnerké vztahy preventivní program 9. roč 9.5. Začali jsme spolu chodit preventivní program 8. roč Preventivní program Kamarádství 1.A,B Divadelní představení - 1. a 3. řoč Den s policií Blansko ročníky Projektová výuka Historie Srbska ročník Ukončení projektu Patronát společná akce pro žáky 1. a 9. roč. Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve šk. roce 2013/2014: - Neomluvené hodiny 2 - Porušení školního řádu 38 h. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - Při ZŠ pracovala Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství; předsedkyní byla Mgr. Oldřiška Hloušková - Škola plnila vůči ZO ČMOS svoje závazky v souladu s platnými předpisy a jejím členům umožňovala účastnit se odborářských aktivit - Škola úzce spolupracovala se sdružením škol CIRSIUM, které spojuje ZŠ Sloup, Ostrov u Macochy, Jedovnice, Lipovec, Křtiny a Podomí. Byly realizovány společné akce vědomostní soutěž Cirsiáda, setkání pěveckých sborů Sloupský slavík, setkání Překročení Rubikonu, sportovní turnaje, společenská setkání zaměstnanců škol, pracovní porady ředitelů a zástupců, vzájemné náslechy a návštěvy ve školách. 13

14 - Dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání jsou odbor školství MÚ Blansko, sociální odbor MÚ Blansko, Krajský úřad JM kraje, PPP Vyškov pracoviště Blansko a Boskovice, Azylový dům Lávka Petrovice, Speciálně pedagogické centrum Brno, Kociánka. Část VIII. Zhodnocení a závěr Pokračovala spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Michaelou Raškovou. Rodiče dostali možnost využít konzultačních hodin vždy ve čtvrtek odpoledne; pro žáky je vyčleněno páteční dopoledne. Od 1. září 2013 bylo v ZŠ Sloup vyučováno nové školní písmo Comenia Script. Proběhly informační schůzky s rodiči; škola získala s výukou nového písma jejich souhlas. Další tři pedagogičtí pracovníci byli proškoleni certifikovanou institucí. Na podzim 2013 zahájila Mgr. Ludmila Paděrová intenzivní přípravu vybraných žáků ročníku. ročníku na mezinárodní jazykovou zkoušku, kterou pořádá British Council společně s universitou v Cambridge. Na základě smlouvy o spolupráci a partnerství se školou Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci (Srbsko) proběhl společný projekt s názvem Putování krajem Šumadija ; 35 pedagogů a žáků navštívilo začátkem května 2014 Srbsko. Škola pokračovala ve snaze zvýšit informovanost o své činnosti. Využívala k tomu články v regionálním tisku, informační schůzky pro rodiče, časopis Občasník, systém E-INDEX a další. Ve vztahu k veřejnosti bylo pokračováno v úspěšných projektech účast rodičů na akcích DVPP, školním plese, sportovních a společenských akcích pro rodiče a děti. Díky výuce písma Comenia Script se podařilo prezentovat aktivity školy v celostátním měřítku. Problémy výchovného rázu byly řešeny ve spolupráci s rodiči, školní psycholožkou a školním poradenským pracovištěm. V průběhu roku došlo k několika případům šikany; bylo třeba se zabývat případy podezření na záškoláctví, porušením školního řádu a zhoršeným prospěchem žáků. Díky zintenzivnění práce školního poradenského pracoviště byla však posílena prevence výše uvedených patologických jevů. Poděkování Městysi Sloup a především starostovi ing. Josefu Mikuláškovi za vstřícný přístup při řešení provozních problémů školy. Všem zaměstnancům Základní školy Sloup za každodenní náročnou, pečlivou a trpělivou práci. Ve Sloupě dne 31. srpna 2014 Mgr. Pavel Dočekal ředitel školy 14

Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200

Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200 Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 Výroční zpráva o činnosti školy Sloup 31. srpna 2015 Školní rok: 2014/2015 Mgr. Pavel Dočekal Mgr. Jana Janáková 1 Část I. Základní údaje o škole, charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více