Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200"

Transkript

1 Základní škola Sloup, okres Blansko Sloup 200 Výroční zpráva o činnosti školy Sloup 31. srpna 2014 Školní rok: 2013/2014 Mgr. Pavel Dočekal Mgr. Jana Janáková 1

2 Část I. Základní údaje o škole, charakteristika školy a. Název školy : Základní škola Sloup, okres Blansko Sídlo školy: Sloup 200 Zřizovatel školy : Městys Sloup Právní forma : Příspěvková organizace IČO : Zařazení do sítě : Ředitel školy : Mgr. Pavel Dočekal Klepačov 225, Blansko Zástupce: Mgr. Jana Janáková Škola vykonává činnost: základní škola, IZO: školní družina, IZO: školní jídelna, IZO: školní jídelna-výdejna, IZO: Telefon : , Fax : Webové stránky: b. Charakteristika školy 1. ZŠ Sloup je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Od roku 1982 má statut venkovské spádové školy, která poskytuje vzdělávání dětem z okolních obcí Sloupu, Němčic, Šošůvky, Vavřince, Veselice, Suchdolu, Nových Dvorů, Petrovic a Žďáru. Mimo spádovou oblast dojíždí i žáci z dalších obcí. Škola má kapacitu 600 žáků. 2. V budově školy je 16 kmenových tříd a 9 odborných učeben (jazyková učebna pro první stupeň doplněná interaktivní tabulí, jazyková učebna pro druhý stupeň doplněná interaktivní tabulí, učebna pro výuku přírodopisu doplněná interaktivní tabulí, pracovna pro výuku fyziky a chemie doplněná interaktivní tabulí, počítačová pracovna s dataprojektorem, školní cvičný byt, keramická dílna, dílna pro výuku praktických činností a učebna v přírodě). Dále dětem i dospělým slouží žákovská a učitelská knihovna. 3. V pavilonu tělesné výchovy se nachází tělocvična, bazén a posilovna. Kolem školy jsou umístěna víceúčelová cvičiště včetně hřiště se speciálním povrchem pro většinu venkovních sportů (fotbalové hřiště, atletický ovál, prostory pro skok vysoký i daleký, sektor pro vrh koulí, volejbalové a basketbalové hřiště, prostory pro další míčové hry). Na základě dohody se zřizovatelem je tento areál, ve kterém se nachází i učebna v přírodě, volně přístupný veřejnosti. 4. V pavilonu praktických činností je umístěna pracovna pro účely technické výchovy a keramická dílna, dále je ve škole cvičný byt pro výuku oblasti domácnost. Pro potřeby výtvarného kroužku slouží malá pracovna, která je však pro výuku výtvarné výchovy z hlediska kapacitního i tepelného nevhodná. 5. Mezi oběma bloky prvního druhého stupně jsou umístěny tři pracovny školní družiny, které jsou určeny pro žáky 1. až 5. ročníku. Kapacita školní družiny je 87 žáků. 6. Poslední součástí školy je blok školního stravování, ve kterém jsou umístěny sklady potravin, přípravna potravin, chladírenské a mrazírenské prostory, kuchyně a jídelna. Kapacita školní jídelny je 600 obědů. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel; škola vaří obědy pro mateřské školy v okolí pro MŠ Sloup, MŠ Petrovice a MŠ Vavřinec. Důležitou součástí stravovacího bloku je samostatný školní bufet pro potřeby žáků i dospělých pracovníků. 2

3 7. Školní budova je sestavena ze dvou samostatných budov pro první stupeň a pavilon Tv, který je spojovacím traktem oddělen od budovy pro druhý stupeň a školní jídelnu. Ve spojovacím traktu jsou umístěny pracovny školní družiny, počítačová učebna a sborovna, v přízemí jsou žákovské šatny. 8. Na prvním stupni je jazyková učebna pro první stupeň a 10 tříd vybavených jak horizontálně umístěnými koberci pro odpočinkové aktivity i skupinovou výuku, tak vertikálně položenými koberci pro prezentace prací žáků. Zdi jsou světle vymalovány. 9. Na druhém stupni je 8 kmenových tříd vybavených horizontálně umístěnými koberci, 3 pracovny (jazyková, přírodopisná a pracovna fyziky a chemie) a cvičný byt. 10. Škola má k dispozici kompletní hygienické vybavení (toalety pro jednotlivá patra, pro učitele, sprchy u tělocvičny, sprchy u bazénu, šatny). Na toaletách jsou instalovány zásobníky jednorázových ručníků a tekutého mýdla. 11. V době přestávek žáci mohou v závislosti na počasí využívat prostor dvora, knihovnu, chodby, volné třídy a pracovny pod dozorem vyučujících. 12. Vyučující mají k dispozici vlastní kabinety a dvě sborovny. Ve sborovně prvního i druhého stupně jsou kopírky a laminovačka, scanner je v počítačové učebně. Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,33 2.stupeň ,72 Celkem ,50 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 36 Počet žáků na učitele: 18 d. Školská rada zřízená dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, složení školské rady Byla ustanovena ke dni 14. prosince 2005 Rozhodnutím zřizovatele školy je trojčlenná, funkční období je tři roky, volební období končí 20. října Marek Vymazal zástupce obce, byl jmenován zřizovatelem Martin Čachotský zástupce rodičů Mgr. Jana Janáková zástupkyně pedagogických pracovníků. Část II. Přehled oborů vzdělání e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzděl.programu Škola pro život 472/ f. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet zapsaných žáků Počet odkladů Nástup do 1. ročníku od

4 g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti MŠ škol.prac. ostatní ŠJ s kuchyní Výdejna K dětí I. stupně (1.-5.) dětí II. stupně (6.-9.) dětí z MŠ Sloup - 27 dětí z MŠ Vavřinec - 27 dětí z MŠ Petrovice - 24 zaměstnanců základní školy - 43 zaměstnankyně MŠ Sloup - 2 zaměstnankyně MŠ Vavřinec 3 zaměstnankyně MŠ Petrovice neodebírají obědy (3) cizích strávníků - 68 h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,1 i. Školní družina, která je součástí základní školy Součást Počet oddělení, tříd Počet žáků Počet vychovatelů Školní družina j. Z činnosti školní družiny : Provoz školní družiny je organizován jako ranní a odpolední družina. Kromě běžné činnosti se žáci zapojovali do nejrůznějších volnočasových aktivit: - Drakiáda - Malá družinová olympiáda - Halloween - Mikulášská nadílka v jednotlivých odděleních - Vánoční vyrábění - Sněhové radovánky - Měsíc malého čtenáře - Velikonoční vyrábění - Čarodějnické odpoledne - Družinová pouť - Zájezd pro děti a rodiče do ZOO Ostrava - MDD zábavné odpoledne plné her - Prázdninová akce Škola za školou - Odborná praxe žákyň SPgŠ Boskovice - Příměstský tábor. 4

5 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy a. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 31 Z toho odborně kvalifikovaných 29 b. Počet absolventů s odbor. kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 c. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 d. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 e. Nepedagogičtí pracovníci počet fyzicky / přepočtený stav: 14 / 11,175 f. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor tvoří v současné době 31 pedagogických pracovníků v celém věkovém spektru. Ve sboru jsou také plně kvalifikovaní učitelé angličtiny, němčiny a ruštiny; informatiku vyučuje odborník s technickým vzděláním. Nedílnou součást pedagogického sboru tvoří také asistenti pedagoga, jejichž počet se odvíjí dle ustanovení 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb. Třídní učitelé na prvním stupni zpravidla vedou své třídy v cyklu od 1. do 4. ročníku; od 5. ročníku vykonávají funkci třídních učitelů pedagogové s kvalifikací pro I. a II. stupeň nebo II. stupeň. Přidělení jednotlivých předmětů je sestaveno tak, aby v prvním a druhém ročníku zpravidla učil třídní učitel všechny předměty v učebním plánu; od 3. ročníku pak dochází k postupnému zvyšování hodin učených tzv. netřídními učiteli. Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 4 11 nad 50 let 1 4 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 8 23 Rodičovská dovolená 0 6 g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Doklad Dodavatel Obsah Částka Akreditace 425 Puškinová/Dočekal Změna právních předpisů a dokum , Zapletalová Brno Výtvarné dílny - Zítková 800,- 8951/ SSŠ Brno/Janáková Pinboard/Geoboard/Nečas 1 100, / Šk 730 Nár. institut/paděrová Aktivizační metody při výuce AJ 750,- 533 SSŠ Brno/Tallová Papír netradičně Stavby z papíru 600,- 541 Lipka Brno/Střítecká Environmentální výchova KONEV 400,- 559 Nár. institut Praha Písmo Comenia Skript/Gregorová, Turčanová, Němcová H , / Generation Europ Praha Finanční gramotnost hrou 250,- 5548/ SSŠ Brno/Gregorová Pohádka nás naučí Němcová 1 500, /

6 575 TAKTIK Media Praha Taktik - trojice 1 800,- Šk 813 Nár. institut/paděrová Okořeňte své hodiny angličtiny 400,- 578 SSŠ Brno/Hloušková Reedukace dysortografie 700, / SSŠBrno/Sedláková, Richtrová Prevence vyhoření 1 300, / Šk 874 Nár. institut/paděrová, Akt. metody při výuce AJ III 750,- Šk 884 Nár. institut/tallová Akt. metody při výuce AJ III 750,- Šk 875 SPŠ chemická Brno Seminář chemie/sedlák 620,- FP 59 Descartes Svratouch Alt.metody a formy ČJL -Matějková 948, / FP 67 SSŠ Brno Nevyhazujte časopisy Němcová J. 500, / FP 104 SSŠ Brno Neurotické projevy u dětí - Koutná 650, / FP 114 SSŠ Brno Dokumentace školy - Dočekal 750, / Šk 199 Mgr.Vaníček, Rajhrad Oxford conference Paděrová L. 100,- Šk 200 Mgr.Vaníček, Rajhrad Oxford conference Tallová L. 100,- FP 169 SSŠ Brno Výtvarná dílna - Mikulášková 500, / FP 188 SSŠ Brno Inspirace ve VV - Tallová, Zítková 1 200, / FP 193 SSŠ Brno Křížem krážem zeměpis - Hlaváčová 900, / Šk 210 EDUPRAXE Brno Práce s diferen.třídou Němcová H. 660,- Šk 212 EDUPRAXE Brno Práce s difer.třídou Hebronová V. 660,- Šk 291 ZŠ Velké Němčice Setkání PAU - Janáková 490, / SSŠ Brno Kurz asistent logopeda / CELKEM ,- h. Údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 1 zaměstnanec, CDVU Brno, studium cizího jazyka i. Romský asistent: (ANO/NE) NE Asistent pedagoga..ano. Část IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu * počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září

7 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, b. Celkový počet neomluvených hodin ve škole: 2, průměr na jednoho žáka: 0,006 hodin. c. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ANO, počet žáků 2 d. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků e. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 39 nižší ročník 1 Celkem 40 Část V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí března 2014 byla v ZŠ Sloup Českou školní inspekcí provedena inspekční činnost, která se týkala hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Závěry: a) K silným stránkám školy patřilo zejména systematické a efektivní řízení školy, velmi dobré materiální a technické vybavení a jeho využití při vzdělávání, efektivní způsob informování o vzdělávací nabídce školy a příkladná práce ŠPP. Škola vytvářela pro vzdělávání a zdravý vývoj žáků klidné, bezpečné a velmi podnětné prostředí. Průběh a výsledky vzdělávání příznivě ovlivňovala příjemná atmosféra. Ve prospěch rozvoje školy byla velmi dobře využívána partnerská spolupráce. Učitelé měli o žácích velmi dobrý přehled, pozitivem byl jejich individuální přístup k žákům ve výuce a náležité zajištění podpory žákům se SVP. Škole se dařilo zapojovat žáky a jejich zákonné zástupce do bohaté nabídky aktivit. Na velmi dobré úrovni byly dosahované průběžné i celkové výsledky vzdělávání žáků. b) Česká školní inspekce ke zlepšení činnosti školy doporučuje v průběhu vzdělávání více využívat sebehodnocení žáků a jejich vzájemné hodnocení a kontrolní činnost zaměřit na vedení žákovské dokumentace (oprava sešitů, známky v žákovských knížkách). c) Ve sledovaném období od poslední inspekční činnosti v roce 2008 byla ve škole provedena řada změn zejména v materiálních podmínkách školy. Došlo k výměně oken a zateplení celého objektu, byla provedena výměna kotlů a zrekonstruován školní bazén, čímž se zlepšily podmínky pro výuku tělesné výchovy, započala rekonstrukce WC, probíhalo vybavování učeben renovovanými výškově diferencovanými žákovskými lavicemi a židlemi, byla provedena rekonstrukce počítačové sítě, obnova fondu učebnic a učebních pomůcek, uskutečnily se terénní a sadové úpravy v okolí školy, 7

8 byly zakoupeny nové kopírky a vybudována byla učebna v přírodě. Stabilizoval se počet žáků a pedagogických pracovníků, začali dojíždět žáci i z mimospádových obcí. Část VI. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O přijetí žáka k základnímu vzdělávání O odkladu povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, d, h, i, k, l 11 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 40, z toho 3 odklady Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 47, z toho 8 odkladů. Část VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Zaměstnanci pracují ve sborech pro občanské záležitosti v obcích (V. Střítecká, J. Němcová) 2. Škola spolupracuje při organizaci aktivit obce (Medový jarmark, Martinské posezení). Pro dospělé spolupořádala sportovní turnaj O pohár ředitele a Soutěž ve vaření kotlíkového guláše. 3. Pro rodiče jsou připraveny dva typy schůzek kolektivní třídní pro všechny rodiče současně a konzultační individuální schůzky 4. Den otevřených dveří; se svozovým autobusem; pro žáky z nespádové oblasti je připravován informační celodenní program za účelem seznámení se školou 5. Občasníky školy jsou distribuovány zdarma čtyřikrát ročně. Důležité informace pro rodiče obsahují také školní webové stránky a elektronická žákovská knížka E-INDEX; pravidelně vycházely články v deníku Rovnost 6. Škola pořádá také akce, které mají za úkol mimoškolní setkávání rodičů a zaměstnanců školy školní ples, Vánoční akademii, koncert pěveckého sboru a další 7. Ředitel školy pravidelně informuje zástupce zřizovatele o činnosti školy. Představitelům spádových obcí jsou zdarma distribuovány Občasníky ZŠ Sloup 8. Škola úzce spolupracuje s místně příslušnými PPP, SPC Blansko a SPC Kociánka Brno. Součástí spolupráce jsou pravidelné metodické návštěvy odborníků zmíněných zařízení a konzultace se ZŠ Nad Čertovkou Blansko 9. Jedenkrát ročně probíhají metodická setkání s ředitelkami spádových mateřských škol MŠ Sloup, Vavřinec, Němčice, Šošůvka, Žďár. Na těchto schůzkách je za ZŠ Sloup přítomno vedení školy, metodička prvního stupně a učitelé, kteří budou v příštím roce vyučovat v prvním ročníku. Na 8

9 programu setkání jsou vzájemné informace o vzdělávací nabídce a koordinace činností škol. Ředitel školy absolvuje v měsíci lednu schůzky s rodiči předškoláků ve všech mateřských školách; vyučující budoucího prvního ročníku poskytují konzultace učitelkám MŠ a rodičům v průběhu aktivit v přípravných, tzv. edukačně stimulačních skupinách 10. Škola aktivně vyhledává možnosti sponzorování společenských a sportovních aktivit regionálními firmami. Využívá přitom služeb bývalého zaměstnance Miroslava Kutila 12. TJ Sloup a její aktivity - škola umožňuje členům Tj využívat tělocvičnu, bazén, posilovnu a vnější sportoviště. Pro občany Sloupu je v odpoledních hodinách otevřeno školní hřiště 13. Soukromá základní umělecká škola - vyučuje v ZŠ Sloup obory klavír, trubka, elektrické klávesové nástroje, zpěv, kytara, flétny, hudební nauka 14. Polonéza žáci 9. ročníku pod vedením Kateřiny Janákové 15. Příprava na Cambridgeské jazykové zkoušky žáci 2. stupně pod vedením Mgr. Ludmily Paděrové 16. Účast žáků na výchovných koncertech, divadelních představeních, výukových programech v rámci dějepisu, výukových aktivitách neziskových organizací, přednáškách; aktivity u příležitosti Dne Policie ČR 17. Škola má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v srbském Kragujevaci. Proběhl společný projekt, jehož součástí byla čtyřdenní návštěva 35 žáků a pedagogů v Srbsku 18. Kroužky byly pro žáky zdarma a byly vedeny bez nároku na honorář vedoucího Kroužek Vyučující Den, místo Čas Žáci Hry a hříčky Turčanová Čtvrtek, 2. třída 11: Aerobik Gregorová, Úterý, tělocvična 12: Látalová Orientální tance Tallová Středa, tělocvična 7: Orientální tance Tallová Úterý, třída u kantýny 13: Matematik Sehnal Středa, jazykovka 7:00 9 Gorka morka Sehnal Hřiště, dle domluvy a Dle domluvy a 5-9 počasí počasí Florbal Nečas Úterý, tělocvična 7: Sborový zpěv Hloušková Středa, přírodopis 13: Keramika Matějková Středa, dílna 12: Keramika Matějková Středa, dílna 13: Přírodovědný Sedlák Pátek, přírodopis 13: Hra na keyboard Sedlák Středa, kabinet 13: přírodopisu Angličtina Paděrová Úterý, jazykovka 1. st 7: Anglická Hlaváčová Čtvrtek, jazykovka 1. 7: konverzace st Hra na bicí Hrazdíra Středa, učebna nad 13:45 8 9

10 ředitelnou Němčina pro Střítecká Středa, jazykovka 7: začátečníky Písničky s kytarou Borek Pondělí, třída 1. A 12: Dyslektický Hloušková, Čtvrtek, počítačová 7: kroužek Střítecká učebna Florbal Odehnal Pondělí, čtvrtek, 7: tělocvična Posilovna Odehnal Pondělí, posilovna 14:15 9 Dějepis Odehnal Středa, třída 8. B 13:30 8 Street dance externě Pondělí, tělocvična 14: Rybářský Kučera Úterý, středa, tř. 5. B 14: Taneční Janáková K. Pondělí, KD 14:10 9 Hrajeme si rádi Bufková Středa, třída 1. B 11: Šachy Odehnal Pátek, sborovna 12: Šachy Kutil Sudý pátek, sborovna 11:40 1 3, 5. A Šachy Kutil Sudý pátek, sborovna 12:40 4 Včelařský externě Pátek, jazykovka 1. st 12: Dramatický Milan Smutný Pátek, 3.A 12: Dramatický Milan Smutný Pátek, 3.A 13: Modelářský František Doležal Úterý, dřevodílna 17: b. Účasti školy v soutěžích, olympiádách 1. Sportovní soutěže - krajské kolo florbal st. žáci - okresní kolo florbal st. žáci - okresní přebor v plavání - okresní přebor v přespolním běhu - okresní přebor ve stolním tenisu - dlouhodobá soutěž CIRSIUM CUP ve florbalu - turnaj v minifotbalu sdružení CIRSIUM - dětská liga aerobiku - velikonoční baby aerobic Krajská přehlídka pódiových skladeb 2. Anglický jazyk, německý jazyk okresní kola olympiád 3. Dějepis okresní kolo 4. Český jazyk pořadatelství dyslektické CIRSIÁDY pro šest regionálních škol 5. Matematika pořadatelství CIRSIÁDY pro šest regionálních škol 6. Hudební výchova nesoutěžní přehlídka pěveckých sborů Sloupský slavík pořadatelství akce 7. Informatika pořadatelství CIRSIÁDY pro šest regionálních škol, účast v soutěži portálu Seznam 8. Šachy okresní přebor, krajský přebor 9. Dyslektická olympiáda regionální kolo, pořadatelství 10. Chemie Pohár Heyrovského 11. Zeměpisná olympiáda 12. DYS-KO-HRY účast týmu v regionálním kole dyslektické olympiády 13. Jedovnická kuňka individuální pěvecká soutěž 14. Ekoolympiáda 15. Atletický přebor O pohár krále Jiřího z Kunštátu 16. Přehazovaná, vybíjená akce CIRSIA 10

11 17. Plavání pořadatelství plavecké soutěže Sloupský vodník 18. Sborový zpěv setkání regionálních DPS Sloupský slavík 19. Překročení Rubikonu týmová soutěž 6. ročníku CIRSIA. c. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, Částka Dárce Akce Kč Jihomoravský kraj Včelařský kroužek Kč Jihomoravský kraj Relaxační ekocentrum Kč Kancelář Jm kraje pro meziregionální spolupráci Spolupráce se Srby d. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - Probíhal společný projekt ZŠ Sloup a Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci, Srbsko s názvem Putování krajem Šumadija, škola dostala dotaci ve výši Kč od Kanceláře JMK pro meziregionální spolupráci - Škola podala v březnu 2014 žádost o finanční dotaci z programu JMK ve prospěch podpory včelařství a dostala částku Kč - Prostřednictvím obce Šošůvka uspěla škola s žádostí o finanční dotaci z programu JMK ve prospěch vybudování školního ekocentra druhého stupně a dostala částku Kč. e. Kurzy - základní lyžařský kurz 1. stupně v Olešnici - adaptační kurz pro žáky 6. ročníku - základní lyžařský kurz pro 7. ročník v Karlově - kurz vodní turistiky pro 9. ročník. f. Další akce pro rodiče a veřejnost - Drakiáda školní družiny v odpoledních hodinách - Burza středních škol ve školní jídelně - Mikulášská nadílka a besídka akce školní družiny - Koncert pěveckého sboru a Majeránu v dřevěném kostelíku v Blansku - Reprezentační ples školy - Pasování prvňáků na školáky - Den otevřených dveří - Škola naruby akce pro rodiče a žáky 9. ročníku - Den pro Vysočany - Zápis do 1. ročníku - Čarodějové čarují s módou; akce školní družiny - Schůzka pro rodiče dětí zapsaných do 1. třídy - Obhajoby ročníkových prací; přístupno veřejnosti - Sloupský slavík nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů - Přijetí absolventů a nejlepších žáků starostou obce. g. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Do preventivních aktivit jsou zapojeni téměř všichni žáci školy (v rámci výuky, volnočasových aktivit a programů organizovaných školou, spolupracujeme s mimoškolními organizacemi). Programy prevence realizované ve školním roce 2013/ mapování třídního klimatu v jednotlivých třídách během školního roku 11

12 - mapování práce s internetem v jednotlivých třídách - aktuální řešení problémů v třídních kolektivech programy pro třídní kolektivy zajišťují metodici prevence pro 1. st. Mgr. Monika Gregorová, pro 2. st. Mgr. Dita Látalová - aktuální řešení individuálních problémů, preventivní i následná práce s třídními kolektivy zajišťuje školní psycholožka Mgr. Michaela Rašková - ZŠ Sloup se zapojila do projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí Implementace sociálního pedagoga do škol spolupráce ŠPP naší školy s PdF MU v Brně, na realizaci projektu se podílí student Milan Smutný, metodikem praxe je Mgr. Monika Gregorová 1. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Strašidelná škola M. Gregorová, TU Pohádková škola M. Gregorová, TU Patronát celoroční projekt pro žáky 1. a 9. roč. MP, TU 2. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Preventivní program Hasík Hasiči Boskovice 3. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Kočičí zahrada Mgr. Monika Gregorová, TU 4. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 5. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Celoroční práce s třídním kolektivem MP, TU 6. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Dvoudenní adaptační pobyt Mgr. M. Rašková, ŠPP a TU Celoroční projekt UNPLUGGED Mgr. Dita Látalová, Mgr. Monika Gregorová Preventivní program Hasík Hasiči Boskovice 7. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 8. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný 9. ročník Preventivní a socializační program Mgr. M. Rašková, Milan Smutný Patronát celoroční projekt pro žáky 1. a 9. ročník Běh Moravským krasem Adaptační pobyt 6. A Návštěva Prahy -9. ročník Adaptační pobyt 6. B Vlastivědný pobyt Špindlerův mlýn 1. st Překročení Rubikonu Zahájení projektu Implementace soc. pedagoga do škol Prosaď se! 5. roč Legoland Německo 2.st Beseda ředitele školy s žáky 9. ročníků Projekt Čtení nás baví 4.A Strašidelná škola ročník 12

13 8.11. Projekt Čtení nás baví 4.B Preventivní program ZEĎ 9. roč Projekt Čtení nás baví 2. roč Vlastivědné putování žáků II. stupně Vídeň, Pálava, Mikulov, Lednice Preventivní program ZEĎ 8. roč Beseda ředitele s žáky devátého ročníku Mikulášská nadílka 1. st Preventivní program Cesta kolem světa 4. roč Preventivní program Krysa není cizinec 3. roč Vánoční dilny roč Anglické divadlo 9. roč Historický projekt roč Den otevřených dveří Interaktivní divadlo Spolu nebo sami 8. roč Pasování prvňáků na školáky Hasík 2. a 6. roč Den pro Vysočany 7.3. Preventivní program Adam v nesnázích 5. roč Přijímačky nanečisto Preventivní program Komunikace Milan Smutný 6.A,B Škola naruby vyučují deváťáci Preventivní program Komunikace 4. roč Čtení nás baví 2. roč Preventivní program Komunikace 3. roč 4.4. Čtení nás baví 4.A 4.4. Prevence kouření 7. roč Okresní kolo DYSKOHRY Čtení nás baví 4. B 2.5. Partnerké vztahy preventivní program 9. roč 9.5. Začali jsme spolu chodit preventivní program 8. roč Preventivní program Kamarádství 1.A,B Divadelní představení - 1. a 3. řoč Den s policií Blansko ročníky Projektová výuka Historie Srbska ročník Ukončení projektu Patronát společná akce pro žáky 1. a 9. roč. Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve šk. roce 2013/2014: - Neomluvené hodiny 2 - Porušení školního řádu 38 h. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - Při ZŠ pracovala Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství; předsedkyní byla Mgr. Oldřiška Hloušková - Škola plnila vůči ZO ČMOS svoje závazky v souladu s platnými předpisy a jejím členům umožňovala účastnit se odborářských aktivit - Škola úzce spolupracovala se sdružením škol CIRSIUM, které spojuje ZŠ Sloup, Ostrov u Macochy, Jedovnice, Lipovec, Křtiny a Podomí. Byly realizovány společné akce vědomostní soutěž Cirsiáda, setkání pěveckých sborů Sloupský slavík, setkání Překročení Rubikonu, sportovní turnaje, společenská setkání zaměstnanců škol, pracovní porady ředitelů a zástupců, vzájemné náslechy a návštěvy ve školách. 13

14 - Dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání jsou odbor školství MÚ Blansko, sociální odbor MÚ Blansko, Krajský úřad JM kraje, PPP Vyškov pracoviště Blansko a Boskovice, Azylový dům Lávka Petrovice, Speciálně pedagogické centrum Brno, Kociánka. Část VIII. Zhodnocení a závěr Pokračovala spolupráce se školní psycholožkou Mgr. Michaelou Raškovou. Rodiče dostali možnost využít konzultačních hodin vždy ve čtvrtek odpoledne; pro žáky je vyčleněno páteční dopoledne. Od 1. září 2013 bylo v ZŠ Sloup vyučováno nové školní písmo Comenia Script. Proběhly informační schůzky s rodiči; škola získala s výukou nového písma jejich souhlas. Další tři pedagogičtí pracovníci byli proškoleni certifikovanou institucí. Na podzim 2013 zahájila Mgr. Ludmila Paděrová intenzivní přípravu vybraných žáků ročníku. ročníku na mezinárodní jazykovou zkoušku, kterou pořádá British Council společně s universitou v Cambridge. Na základě smlouvy o spolupráci a partnerství se školou Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič v Kragujevaci (Srbsko) proběhl společný projekt s názvem Putování krajem Šumadija ; 35 pedagogů a žáků navštívilo začátkem května 2014 Srbsko. Škola pokračovala ve snaze zvýšit informovanost o své činnosti. Využívala k tomu články v regionálním tisku, informační schůzky pro rodiče, časopis Občasník, systém E-INDEX a další. Ve vztahu k veřejnosti bylo pokračováno v úspěšných projektech účast rodičů na akcích DVPP, školním plese, sportovních a společenských akcích pro rodiče a děti. Díky výuce písma Comenia Script se podařilo prezentovat aktivity školy v celostátním měřítku. Problémy výchovného rázu byly řešeny ve spolupráci s rodiči, školní psycholožkou a školním poradenským pracovištěm. V průběhu roku došlo k několika případům šikany; bylo třeba se zabývat případy podezření na záškoláctví, porušením školního řádu a zhoršeným prospěchem žáků. Díky zintenzivnění práce školního poradenského pracoviště byla však posílena prevence výše uvedených patologických jevů. Poděkování Městysi Sloup a především starostovi ing. Josefu Mikuláškovi za vstřícný přístup při řešení provozních problémů školy. Všem zaměstnancům Základní školy Sloup za každodenní náročnou, pečlivou a trpělivou práci. Ve Sloupě dne 31. srpna 2014 Mgr. Pavel Dočekal ředitel školy 14

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-418/14-B. Základní škola Sloup, okres Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-418/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo 679 13 Sloup 200 E-mail právnické osoby IČO 62075942 Identifikátor 600106322 Právní forma Zastoupená

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více