HOW Partners. makes progress. V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOW Partners. makes progress. V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional"

Transkript

1 HOW Partners HealthCarE makes progress V Partners Healthcare zajišťuje spolehlivost IT systémů Progress Actional Integrovaná nevýdělečná zdravotnická síť středisek a služeb Partners HealthCare system (zkráceně Partners) byla založená zdravotnickými ústavy Brigham and Women s Hospital a Massachusetts General Hospital (MGH) a je zaměřena na poskytování vysoce výkonné medicíny. Podle Partners to znamená poskytování nejvyšší kvality a co nej efektivnější péče využitím nových informačních technologií zlepšujících péči o pacienta, zvyšujících jeho bezpečnost, snižujících výskyt lékařských chyb a zajišťujících všeobecně vysokou kvalitu v celém systému. 1 Partners měla k dosažení tohoto cíle napříč distribuovanou organizací výborné předpoklady podílela se na založení akademických lékařských center, komunitních nemocnic, speciálních zdravotnických zařízení, sítí služeb poskytovaných lékaři, VÝZVA Zajištění spolehlivého provozu a bezpečnosti napříč heterogennémi systémy s cílem zlepšit péči o pacienty a ochranu jejich soukromí ŘEŠENÍ Progress Actional pro nepřetržitou vizibilitu a správu webových služeb, konzistentní bezpečnost a auditing pro snazší přizpůsobení standardům HIPAA 1 Dopis od předsedy správní rady a CEO, Výroční zpráva Partners HealthCare System z roku 2006

2 2 domácími ošetřovatelkami a léčebnami dlouhodobě nemocných, jedné z předních národních organizací zabývajících se biomedicínským výzkumem a na dalších aktivitách spojených s lékařskou péčí. Dnes například Partners využívá webové služby k podpoře mnoha různých aplikací, z nichž některé jsou pro zdravotní systém zákazníka klíčové důležité. Patří mezi ně aplikace spoléhající na průběžně aktualizovaná data z jednotek intenzivní péče, systém pro propojení lékařů pagingem a datová integrace v rámci elektronickém lékařského záznamu. PŘÍNOSY Lepší ochrana soukromí pacientů, vyšší efektivita a kvalita péče o pacienty V celém příběhu však nejde jen o využití webových služeb k podpoře vysoce kvalitní zdravotnické péče. Aby Partners zajistila spolehlivý provoz webových služeb, využila technologii Progress Actional pro správu webových služeb a SOA, která slouží jako preventivní zdravotní péče a zajišťuje spolehlivý výkon a zabezpečení webových služeb. KOMPLEXNÍ PODMÍNKY: DISTRIBUOVANÉ, HETEROGENNÍ SYSTÉMY Klinické aplikace využívají různé interní i externí skupiny uživatelů plátci pojištění, dodavatelé, lékaři, pojišťovny a lékárny. Těsná integrace těchto subjektů vyžaduje velkou míru interoperability. Partners si uvědomuje, že webové služby protože jsou založené na standardech mohou být klíčem k integraci takového distribuovaného systému. Úspěšné zavádění webových služeb přináší řadu specifických výzev. Patří mezi ně dobrý přehled o provozu takového heterogenního prostředí a zejména jeho bezpečnost, zvláště ve spojitosti s americkým zákonem HIPAA (Health Information Portability and Accountability Act). Využíváme především naši základní sestavu technologií, ale v rámci celé sítě Partners byste pravděpodobně našli všechny možné technologie, říká Daniel Fitzpatrick ze skupiny, která má ve firmě Partners na starosti webové rámce a infrastruktury. Aby byly webové služby realistické řešení, potřebujeme jim předřadit spolehlivou správu a řízení. Vycházejí přitom ze svých předchozích zkušeností. Dříve se stávalo, že IT oddělení potřebovalo udělat změnu infrastruktury, nevědělo však, koho o těchto

3 3 změnách informovat ani neznalo potenciální dopad takové změny na chod organizace. Klasické nástroje pro správu služeb neumožňují mít přehled o tom, co se v celé infrastruktuře skutečně děje, říká D. Fitzpatrick. Partners zjistila, že bude potřebovat řešení pro správu, které se bude přímo zaměřovat na webové služby. Jiný problém, konzistentní zabezpečení, se vztahuje k velikosti a složitosti jednotlivých IT oddělení Partners. V každé nemocnici existují IT skupiny a navíc v centrále pracuje celopodniková IT skupina zaměstnávající 1400 lidí, z nichž jsou dvě stovky vývojářů aplikací rozmístěných v různých lokalitách a často spolupracujících s různými dodavateli. Pokud by každá skupina pro vývoj služeb zajišťovala bezpečnost pouze svých vlastních služeb, docházelo by nejen k duplikování práce, ale také k výraznému riziku vzniku nekonzistentních či dokonce chybných bezpečnostních pravidel, uvádí D. Fitzpatrick. ŘEŠENÍ: PREVENTIVNÍ MEDICÍNA S PŘEHLEDEM O PROVOZU Před tím, než jsme začali implementovat webové služby, hledali jsme možnost, jak zabezpečit jejich správu, vysvětluje D. Fitzpatrick. Nakonec Partners implementovala software Progress Actional pro správu webových služeb a SOA. Actional je založený na standardech a navržen pro monitorování volně provázaných webových služeb. PŘÍNOSY ACTIONALU > > Přehled o webových službách a jejich řízení umožňující efektivní správu změn > > Zjednodušení IT procesů > > Konzistentní bezpečnost a auditing na celopodnikové úrovni a snazší soulad s pravidly HIPAA > > Opakované a aktivní použití pravidel > > Spolehlivý provoz Aby Partners zajistila vhodné zabezpečení a pravidla IT skupiny pro všechny své webové služby, nakonfigurovala Actional na centralizovaném, dedikovaném poolu serverů. Všechny požadavky na webové služby přicházejí do těchto serverů a jsou distribuovány příslušné službě. Tento proces zahrnuje i řízení externích požadavků na služby Partners a požadavky od Partners na využití externích služeb. Dva příklady integrace s externími poskytovateli služeb jsou státní ministerstvo veřejného zdraví v Massachusetts a služba elektronického předepisování léků. Actional poskytuje Partners přehled o výkonu a dostupnosti všech webových služeb. Díky Actionalu máme přehled a kontrolu nad celým naším portfoliem, říká D. Fitzpatrick. Monitorujeme hodnoty jako je počet selhání apod. Actional nám dovoluje mnohem proaktivnější přístup k určování důležitosti jednotlivých problémů. To je důležité pro spolehlivost všech aplikací založených na webových službách, ale je to zvláště kritické v případě aplikací, které vyžadují nepřetržitou dostupnost,

4 4 aby zajistili optimální zdravotní péči jako je systém pro propojení lékařů pagingem a sledování pacientů na jednotce intenzivní péče v MGH. Díky možnostem Actionalu nyní víme, kdo využívá které služby, kdy a jak často, komentuje D. Fitzpatrick. Prakticky zmizela jakákoli nejistota ohledně údržby služeb nebo přechodu na vyšší verzi. Lepší přehled také znamená lepší plánování kapacit. To vše přispívá k poskytování vysoce dostupných, výkonných a kvalitních služeb a ve výsledku vede ke zlepšení péče o pacienty. Řešení je přínosné i pro samotné IT. Pomocí Actionalu můžeme sledovat provoz na celopodnikové úrovni a nejsme omezeni jen na jednotlivé implementace služeb, uvádí D. Fitzpatrick. Naši vývojáři služeb už nemusejí tyto úkony programovat. Navíc můžeme zavádět naše doporučené postupy ve všech lokalitách. BEZPEČNOST A PACIENTOVO SOUKROMÍ Actional také umožnil IT oddělení centrálně spravovat a řídit pravidla bezpečnosti služeb a efektivně a konzistentně je prosazovat napříč intranetovými i internetovými platformami. Pomocí Actionalu bylo možné oddělit definování a správu pravidel od jejich prosazování na síti a umožnit nezávislou změnu pravidel a služeb. Toto oddělení umožňuje, aby jednotlivé organizace přenechaly starost o pravidla bezpečnostním manažerům, kteří zajišťují jejich přesnost, kompletnost a konzistentní prosazování. Díky tomu se uvolnily ruce vývojářům služeb, kteří nemusí implementovat bezpečnostní funkce do každé služby zvlášť a při změně pravidel přepisovat zdrojový kód. Díky Actionalu jsme získali přehled o našem portfoliu a můžeme jej řídit. Monitorujeme hodnoty jako je počet selhání apod. Actional nám dovoluje mnohem proaktivnější přístup k určování důležitosti jednotlivých problémů. Daniel Fitzpatrick, Web Framework and Infrastructure Group, Partners HealthCare System Tento přístup pomáhá v organizaci Partners zajišťovat bezpečnost ochranu soukromí pacientů v aplikacích zaměřených na ně, jako jsou aplikace zajišťující provoz jednotek intenzivní péče v MGH a uchovávání lékařských záznamů a zároveň poskytuje IT přínosy. ZLEPŠENÍ PROVOZU Actional také zjednodušuje procesy a celkově zlepšuje provoz webových služeb. Díky Actionalu máme přehled o provozu systémů včetně systémů, které vznikly ještě před zavedením webových služeb. To nám dovoluje řídit naše platformy a portfolia služeb a plánovat kapacity, vysvětluje D. Fitzpatrick. Chceme si být jisti, že pro každou službu, ale zejména pro služby, které jsou kriticky důležité pro chod našich zdravotnických zařízení, splňuje naše infrastruktura všechny SLA dohody.

5 5 Můžeme se například podívat na míru využívání a výkonnostní data služeb spojených s EMR a upravit ji podle potřeby z hlediska kapacitního plánování. Osvobození vývojářů od programování monitorovacích a bezpečnostních funkcí nejen snížilo pracnost (D. Fitzpatrick mluví o bezpracném zavádění správy a sledování pro vývojáře ), ale vedlo i ke zjednodušení prosazování bezpečnosti a auditingu pro HIPAA. V síti nemocnic, jako je ta naše, je velmi obtížné prosazovat bezpečnostní pravidla, která jsou distribuována v mnoha týmech a potenciálně pohřbena pod implementačním zdrojovým kódem, říká D. Fitzpatrick. S Actionalem můžeme pracovat na bezpečnosti a pravidlech na jednom místě. To je skutečně obrovský přínos z hlediska efektivity. Dále vysvětluje: S Actionalem máme možnost implementovat na celopodnikové úrovni minimální nutné požadavky HIPAA, které se aplikují rovnoměrně na mnoho služeb místo toho, abychom měli mnoho implementací různých interpretací těchto požadavků. Naši bezpečnostní manažeři interpretují a vytvářejí pravidla, která implementují na celopodnikové úrovni. Takže bezpečnost je nyní tam, kam patří je součástí infrastruktury; není vestavěna do zdrojového kódu aplikací a my máme konzistentní, centrálně řízená pravidla. NOVÉ ZKUŠENOSTI PRO DALŠÍ KVALITNÍ IMPLEMENTACE Když se D. Fitzpatrick ohlédne zpět, připomíná faktory, které přispěly k úspěchu Partners a které může doporučit i ostatním. Zaprvé říká: Ujistěte se, že produkt skutečně bude vyhovovat vaší organizaci nebo že organizace může tento produkt zavést. V SOA nebo v menším měřítku při přebírání webových služeb v rámci organizace jsou nejvýznamnější problémy spíše kulturní než technické povahy. Actional naše lidi oslovil možností automaticky zavádět funkce. Vývojáři nemusejí dělat žádnou dodatečnou práci mají řízení a bezpečnost takříkajíc zdarma. Dvě další doporučení se týkají charakteristik kriticky důležitých pro implementaci webových služeb nebo SOA. Poznamenává: Sžijte se s názorem dodavatele na standardy a na způsob, jak je implementuje. Vývojáři Actionalu se účastní práce standardizačních organizací, což nám zaručuje, že produkt bude vyhovovat stávajícím i nově vyvíjeným standardům.

6 6 D. Fitzpatrick také radí: Hledejte dodavatele čisté SOA, nikoli takového, jehož platforma byla pouze přizpůsobena na SOA a v níž jsou služby a pravidla těsně svázány. Actional byl už od počátku vytvářen z hlediska SOA jako flexibilní nástroj. To je pro nás velmi výhodné. A bude to výhodné i nadále. Společnost Partners dále rozšiřuje počet svých webových služeb. A Actional může pomoci tam, kde je to nezbytné se sledováním pravidel a dodržování SLA tak, aby zajistil potřebnou výkonnost systémů a následně dále zvyšoval kvalitu zdravotnické péče. PROGRESS SOFTWARE Progress Software Corporation (Nasdaq: PRGS) dodává software pro zjednodušení a urychlení vývoje, provozu, integrace a správy podnikových aplikací. Naším cílem je maximalizovat výhody plynoucí z automatizace zpracování informací a zároveň minimalizovat celkové náklady na vlastnictví potřebných nástrojů. Ústředí firmy Progress Software Corporation, 14 Oak Park, Bedford, MA USA Tel: Fax: Webové stránky: 2009 Progress Software Corporation. Všechna práva vyhrazena. Progress, Apama, OpenEdge, Sonic ESB jsou obchodní nebo registrované obchodní značky Progress Software Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní uvedené obchodní nebo servisní značky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Specifikace se mohou bez upozornění změnit. Prod Code: CZ Rev1

HOW CERN. makes progress

HOW CERN. makes progress HOW CERN makes progress CERN se při monitorování urychlovače částic spoléhá na Progress SonicMQ Vědci pracující v Evropské organizaci pro nukleární výzkum CERN pátrají po základních stavebních kamenech

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Sociálně orientovaná architektura

Sociálně orientovaná architektura Sociálně orientovaná architektura Hub Vandervoort Organizace, které se orientují na architekturu SOA, získávají kromě jiného i možnost začlenit se do stále větších a dynamičtějších komunit. Zatímco dřívější

Více

Puppet labs: Jak vylepšit firemní IT prostředí

Puppet labs: Jak vylepšit firemní IT prostředí Puppet labs: Jak vylepšit firemní IT prostředí Sbírka případových studií Zynga NICS Sun Microsystems Citrix Shopzilla Clickability MorphLabs Los Alamos National Laboratory 1 Obsah ZYNGA - případová studie

Více

Posunout se dál, směrem k budoucnosti.

Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Posunout se dál, směrem k budoucnosti. Budoucnost oboru určují ti, kdo jsou připraveni na to, co přijde. Posunout se dál znamená zavést IT prostředí, které si umí

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Zaostřeno na produkt. Zabezpečení informací. Úhel pohledu ČÍSLO 06

TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Zaostřeno na produkt. Zabezpečení informací. Úhel pohledu ČÍSLO 06 ČÍSLO 06 ORACLE ZPRÁVY PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI TÉMATA TOHOTO ČÍSLA JSOU Zabezpečení informací Objevte, jak automaticky a účinně zabezpečit důležitá data. Úhel pohledu Zjistěte, jak můžete zvýšit

Více

Optimalizace provozu SOA Jindřich Štumpf

Optimalizace provozu SOA Jindřich Štumpf Optimalizace provozu SOA Jindřich Štumpf S rozšiřováním architektury SOA v podnicích potřebují vlastníci liniových úseků efektivněji spolupracovat s IT odděleními a zajistit, aby provoz SOA byl skutečně

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací

PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU. Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací PODNIKOVÉ APLIKACE POD KONTROLOU Vše co potřebujete ke správě, řízení a vizualizaci servisně orientovaných aplikací Obsah Obsah Čeho i Vy můžete dosáhnout?...3 Česká pojišťovna, a.s....3 Státní ústav pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Možnosti využití Business Process Management BPM v SOA Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : : Ing. Roman Hauptvogl : Ing. Alena Buchalcevová,

Více

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One

Pro organizace střední velikost. Stručný přehled produktu Oracle Oracle Database 11g Standard Edition One Pro organizace střední velikost Stručný přehled produktu Oracle One PROČ VAŠE ORGANIZACE POTŘEBUJE RELAČNÍ DATABÁZI Pro každou organizaci střední velikosti může být další vlastní rozvoj současně příležitostí

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ICT V PODNIKU Radim Dolák 1, Martin Miškus 2 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná Email:dolak@opf.slu.cz 2 Slezská univerzita,

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Případové studie: Databáze IBM DB2 optimalizovaná pro software SAP

Případové studie: Databáze IBM DB2 optimalizovaná pro software SAP IBM Information management Referenční brožura Případové studie: Databáze IBM DB2 optimalizovaná pro software SAP Databáze DB2 optimalizovaná pro software SAP 2 Databáze IBM DB2 optimalizovaná pro software

Více