VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU"

Transkript

1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické provedení v průběhu pohybových vzorů lopatky, pánve a končetin. Prakticky provést všechny nové pohybové vzory v různých pozicích trupu v lehu (na zádech, na boku), v sedu, stoji. Schopnost využít probrané techniky PNF pro konkrétní pohybový problém (iniciaci pohybu, stabilizaci segmentu, posílení konkrétní synergie konkrétní svalovou kontrakcí). Cílem 2. části je znalost principů hodnocení (vyšetření) pacienta na bázi prvků: struktura, funkce aktivita participace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Schopnost rozklíčovat pohybový problém pacienta do detailu, stanovit hypotézu jeho problémů a vytvořit terapeutický plán včetně navržení pozic, technik a vzorů, které budou k terapii využity. Prakticky musí účastník zvládnout nové pohybové vzory pro hlavu a krk, horní a dolní trup, odtlačovací a přitahovací vzorce (návrat z odtlačení). Provedení v pozicích v sedu, lehu, stoji. Cílem 3. části je využití principů PNF pro terapii tzv. vitálních funkcí orofaciální oblast (mimická motorika, žvýkání a polykání), respirační funkce, vylučovací funkce (mikce a defekace), kontinence. Účastníci prakticky zvládnou celou vývojovou řadu motoriky člověka globální pohybové vzory pro změny pozic těla od lehu přes klek, kvadrupedální pozice, sed, stoj, chůzi a chůzi po schodech. Účastníci získají návrh pro účelnou kombinaci technik a vzorů PNF a principů manuálních terapií, přístupy k potenciaci jejich účinnosti v terapii snížené mobility a stability segmentů horních a dolních končetin a osového orgánu. Jsou schopni klinické aplikace PNF u širokého spektra diagnoz, mají konkrétní návody pro kinezioterapii pacientů s poruchou v oblasti motorických funkcí ve všech stadiích onemocnění. 1

2 Učební plán Certifikovaný kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace A) Teoretická průprava Celkový součet ve všech částech 40 vyučovacích hodin Část 1 (20 vyučovacích hodin): Historie a filozofie metody Celosvětový systém vzdělávání, IPNFA Neurofyziologické principy Aplikace neurofyziologických principů do fyzioterapeutické praxe Facilitační procedury Úvod do facilitačních technik Část 2 (10 vyučovacích hodin): Facilitační techniky, základní terapeutický prvek PNF Myorelaxační techniky PNF, neurofyziologické principy svalové relaxace Chůze kineziologie fyziologické lokomoce, diagnostika, možné patologie Evaluace pacienta a tvorba terapeutického plánu zásady, terminologie ICF Část 3 (10 vyučovacích hodin): Motorická kontrola a motorické učení význam pro terapii Motorický vývoj dítěte jako podklad pro celkové pohyby trupu, aktivity na podložce Fyziologie a kineziologie respirace Orofaciální motorika fyziologické zákonitosti B) Praktické cvičení (probíhá na učebně ve dvojicích mezi účastníky kurzu na rehabilitačních lehátkách či žíněnkách) Celkový součet ve všech částech 113 vyučovacích hodin Část 1 (35 vyučovacích hodin): Facilitační prvky (procedury): 2

3 Úchop, odpor pohybu, iradiace, postavení terapeuta, hlas, zrak, trakce, aproximace, časování (normální timing, timing for emphasis), pohybové vzorce principy jejich průběhu, protažení (stretch stimulus, stretch reflex). Vzorce: Lopatka: Posteriorní deprese Anteriorní elevace Posteriorní elevace Anteriorní deprese Horní končetina: Pánev: Flexe addukce zevní rotace Extenze abdukce vnitřní rotace Flexe abdukce zevní rotace Extenze addukce vnitřní rotace + varianty s flexí a exenzí loketní každého vzorce Posteriorní deprese Anteriorní elevace Posteriorní elevace Anteriorní deprese Dolní končetina: Flexe addukce zevní rotace Extenze abdukce vnitřní rotace Flexe abdukce vnitřní rotace Extenze addukce zevní rotace + varianty flexí a extenzí kolenní pro každý vzorec Techniky: Rytmická iniciace Dynamický zvrat Stabilizační zvrat Opakované kontrakce Kombinace izotonických kontrakcí 3

4 Část 2 (33 vyučovacích hodin): Vzorce: Horní končetina: Hlava a krk: Trup: Radiální odtlačení Návrat z radiálního odtlačení Ulnární odtlačení Návrat z ulnárního odtlačení Flexe s rotací Extenze s rotací Rotace Flexe horní části trupu s rotací Extenze horní části trupu s rotací Flexe dolní části trupu s rotací Extenze dolní části trupu s rotací Bilaterální vzorce (symetrické, asymetrické), reciproční vzorce Variace v různých pozicích trupu leh na boku, leh na břiše, sed, opora o loket, stoj Chůze: Vstávání ze sedu Stabilizace ve stoji Facilitace přenosu zatížení, aplikace aproximace Způsoby vedení při chůzi vpřed, vzad, do strany Globální pohyby trupu: Elevace pánve vleže na zádech Otáčení na bok z lehu na zádech pomocí vedení hlavy a krku, lopatky a dolního trupu Facilitační techniky: Rytmická stabilizace Stretch na počátku pohybu 4

5 Stretch v průběhu pohybu Replikace Výdrž relaxace Kontrakce - relaxace Kombinace probraných technik Část 3 (45 vyučovacích hodin): Vzorce, techniky pro facilitaci respirace Vzorce, techniky pro facilitaci mimického svalstva Orofaciální terapie motilita jazyka, žvýkání, polykání Vylučování vzory pro podporu mikce a defekace, kontinence Globální pohyby trupu: Otáčení vedením horního trupu, hlavy a krku, lopatky, pánve a končetin Stabilizace v lehu na boku Vstávání do sedu, stabilizace v sedu Vzorce plazení a lezení Vzorce zaujímání kvadrupedálních pozic a stabilizace v nich Klek, chůze v kleku, stabilizace v kleku Chůze do schodů a ze schodů Techniky: Opakování technik probraných v předchozí části, jejich účelné kombinace C) Praxe Probíhá ve zdravotnickém zařízení, jde o aplikaci nabitých dovedností při řešení konkrétních klinických problémů reálných pacientů, činí 12 vyučovacích hodin. Podmínkou je předchozí kvalitní dlouhodobý nácvik jednotlivých terapeutických prvků konceptu na zdravém kolegovi z kurzu. Část 2 (12 vyučovacích hodin): 5

6 Průběh: účastníci ve dvojici mají za úkol cíleně vyšetřit pacienta s konkrétním pohybovým problémem, navrhnout hypotézu, funkční a strukturální test a plán terapie specifický, krátkodobý plán pro 4 terapie, které s ním absolvuje a dlouhodobý plán pro dosažení cílů pacienta. Provedou s pacientem terapii ve čtyřech lekcích, zhodnotí účinnost své terapie pomocí testů a výstupem je zpracovaná písemná kazuistika, jejíž odevzdání je součástí podmínek ukončení kurzu. Po každé terapeutické lekci je věnována ½ hodina jednomu z pacientů demonstrace vyšetření a návrhu terapie včetně ukázky konkrétních terapeutických prvků lektorem kurzu ve spolupráci s účastníky. 6

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti

Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího školního věku navštěvující třídu pro nadané děti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Fyzioterapeutické postupy ovlivňující svalové dysbalance u dětí mladšího

Více

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol

Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií. A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Zásady rehabilitace u dědičných polyneuropatií A. Kobesová Klinika rehabilitace FN Motol Cíl rehabilitace Zpomalit progresi atrofií, oslabení, kontraktur, deformit Udržet co nejlepší kvalitu hybnosti Prevence

Více

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

Více

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU

ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ÚČINKY HIPOTERAPIE U OSOB S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Bc. Veronika Fizková Vedoucí práce: prof. RNDr. Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Kristýna Nagyová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Kristýna Nagyová

Více

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů I. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 16.-17. 6.2006 v Olomouci Olomouc 2006 Za jazykovou správnost

Více

03 ruka.indd 1 23.10.2006 1:08:32

03 ruka.indd 1 23.10.2006 1:08:32 03 ruka.indd 1 23.10.2006 1:08:32 PARAPLEGIOLOGICKÉ FÓRUM Skupina odborníků z oblasti zdravotnictví se vztahem k léčení a rehabilitaci lidí s poškozením míchy Cíle: poskytování léčebné a rehabilitační

Více

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Frdlíková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Frdlíková

Více

REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ

REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ REHABILITACE OSOB PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. Klinika rehabilitačního lékařství, I. LF UK, Praha Léčebná rehabilitace osob po cévní mozkové příhodě (CMP) má několik cílů: napomáhat

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra fyzioterapie

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra fyzioterapie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra fyzioterapie Autoreferát disertační práce v oboru kinantropologie ELEKTROMYOGRAFICKÁ ANALÝZA ZAPOJENÍ SVALSTVA PLETENCE RAMENNÍHO U VOLEJBALISTŮ

Více

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness

Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Diplomová práce Využití BOSU, TRX a Flowinu v rámci funkčního tréninku ve fitness Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alena Pokorná,

Více

PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE

PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE PROGRESIVNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE T. Suchomel, D. Lisický, Katedra fyzioterapie a algoterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého vedoucí doc MUDr. Jaroslav Opavský, CSc., Olomouc

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jitka Těthalová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Jitka Těthalová Studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie

LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU. Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Masarykova univerzita Lékařská fakulta LÉČEBNĚ - REHABILITAČNÍ PLÁN A POSTUP PO ARTROSKOPICKÉ OPERACI RAMENNÍHO KLOUBU Bakalářská práce v oboru fyzioterapie Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lukáš Katzer

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine

Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Petra Pelánová Efekt mobilizační a manipulační terapie u akutních bolestí zad na podkladě evidence based medicine Bakalářská

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

POOR POSTURE PREVENTION IN CHILDREN FROM THE PHYSIOTHERAPIST S VIEW

POOR POSTURE PREVENTION IN CHILDREN FROM THE PHYSIOTHERAPIST S VIEW Česká kinantropologie 2013, vol. 17, no. 4, p. 35 49 PREVENCE VADNÉHO DRŽENÍ TĚLA U DĚTÍ Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA POOR POSTURE PREVENTION IN CHILDREN FROM THE PHYSIOTHERAPIST S VIEW MICHAELA OPÁLKOVÁ 1,

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Rehabilitace po traumatech mozku

Rehabilitace po traumatech mozku Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Rehabilitace po traumatech mozku Bakalářská práce Autor: Sylva Fojtů Olomouc 2011 Vedoucí práce: Mgr. Elisa Isabel Yanac Paredes Jméno a příjmení

Více

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu

Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu Mezioborové přehledy 331 Rehabilitační techniky nejčastěji používané v terapii funkčních poruch pohybového aparátu MUDr. Silvie Šidáková Ordinace rehabilitace a lymfologie, Trutnov Státní léčebné lázně,

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease

Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive muscle disease Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Výběr školy rodiči dětí a žáků s progresívním svalovým onemocněním School choice by parents of children and pupils with progressive

Více