RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE"

Transkript

1 Prof. Dr. med. Jörg Spitz William B. Grant, Ph.D. RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE vitamín D ochranný štít proti rakovině, diabetu a srdečním onemocněním

2 Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, uložena v rešeršním systému nebo dále předávána, a to v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním apod., bez předchozího souhlasu vydavatele. Osoba, která by učinila jakékoliv neoprávněné kroky v souvislosti s touto publikací, může být vystavena trestnímu stíhání a vymáhání náhrady za způsobenou újmu. Copyright Prof. Dr. med. Jörg Spitz, William B. Grant, Ph.D., 2010 Originally published in Germany by Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee Cover design Andrea Barth, Guter Punkt, Munich, Germany Illustrations Sergio Vitale, vitaledesign, Berlin, Germany Peter Ruge, Dr. Jan Tomaschof Překlad Jana Novotná Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 OBSAH OBSAH Předmluva Úvod Moderní životní styl a nemoc? Nebo: Správný způsob života a zdraví? ÁST I: CO SE VYPLATÍ V D T Slunce Bůh, nebo démon? Naše tělo gigantický chemický koncern s mimořádnými vlastnostmi Kolik vitamínu D člověk potřebuje? ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU Celosvětový výskyt rakovinových onemocnění v závislosti na bydlišti člověka Proč rakovinné buňky nemají rády sluneční záření Zhoubné nádory tlustého střeva Zhoubné nádory prsu Zhoubné nádory prostaty Zhoubné nádory kůže Význam slunečního hormonu u dalších zhoubných nádorů Ani metastázy nemají rády sluneční záření! ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI Sluneční hormon je důležitý pro celé tělo A odkud získám dostatek vitamínu D? Syndrom deficitů neboli: Co všechno ještě rakovinné buňky nemají rády Pravidla všeobecné zdravotní prevence Analýza individuálního rizika a osobní důsledky

4 OBSAH Otázky k osobnímu životnímu stylu Ohlédnutí se zpět a pohled do budoucna: Jak můžeme tělu pomoci, aby zvítězilo nad rakovinou O autorech O Německé nadaci pro informace o zdraví a zdravotní prevenci DSGiP P ÍLOHA I: Příklady efektivních konceptů zdravotní prevence P ÍLOHA II: Informace o přípravcích s vitamínem D P ÍLOHA III: Doporučená literatura P ÍLOHA IV: Užitečné kontaktní údaje a internetové adresy Odborné informace k vitamínu D P ÍLOHA V: Glosář Věcný rejstřík

5 P EDMLUVA P EDMLUVA Pomocí slunečního světla jsme schopni zamezit vzniku a rozšíření rakoviny! Vyslovit takový jednoznačný úsudek se dnes neodvažuje snad žádný vědec, i když je správný. Chybí k tomu klasické důkazy velmi speciálních lékařských výzkumů. Na druhou stranu však existuje ohromné množství lékařských studií, které ukazují, že se stoupající hladinou vitamínu D v krvi klesá riziko vzniku a rozvoje rakoviny nebo jiných civilizačních chorob (srdeční infarkt, mozková mrtvice, diabetes apod.). Příčina až udivující schopnosti této látky spočívá ve skutečnosti, že téměř všechny tělesné buňky potřebují vitamín D jako hormon k řízení látkové výměny pomocí genů. Ano, četli jste správně to geny neřídí buňky, ale buňky řídí geny mimo jiné pomocí vitamínu D! A ten se zase může a musí vytvářet v naší pokožce pomocí slunce. Ve skutečnosti patří vitamín D k hormonům, které si tělo dokáže vytvořit samo, ne k vitamínům, které musíme přijímat v potravě nemluvě o tom, že se v naší běžné stravě nevyskytuje v dostatečném množství. Když před několika lety vyšla kniha Rakovinné buňky nemají rády maliny, byli lidé nadšení z toho, že oba autoři dokázali tak působivě a přitom srozumitelně vylíčit význam látek obsažených ve stravě pro naše zdraví. A zcela logicky se tato kniha stala bestsellerem. Nyní bychom vám chtěli představit další aspekt každodenního života, který vědou nově objeven hraje přinejmenším stejně důležitou roli pro naše zdraví jako strava. Tímto aspektem je výroba vitamínu D v naší pokožce, která závisí na slunečním záření. A právě vitamín D také ovlivňuje vznik a rozvoj rakoviny v našem těle. Lidově se vždy říkalo: Bez slunce není život! Tím se ovšem zpravidla myslelo teplo slunečních paprsků a jejich význam pro rostlinnou říši (fotosyntéza). Jak však slunce působí na nás lidi, ví jen málokdo. 5

6 P EDMLUVA Vlastně bychom to všechno ani vědět nemuseli, pokud bychom žili jako naši předkové před tisíciletími! Tenkrát dostávali dodávku zdravotních efektů až do domu a to jak mikroživiny v čerstvé, přirozené stravě, tak i vitamín D díky každodennímu pobytu na slunci. Bylo to zcela přirozené v rámci tehdejšího životního stylu. O podrobnosti se lidé tenkrát nemuseli vůbec starat! Lidé v průmyslových zemích však svůj životní styl během několika desetiletí dramaticky změnili s nesmírnými důsledky pro naše zdraví obzvláště co se týče vzniku a rozvoje rakoviny v našem těle. A už jsme zpět u našeho tématu. Rakovinné buňky nemají rády slunce! V této knize obšírně a srozumitelně vysvětlíme nejnovější výsledky výzkumů o slunečním záření a vitamínu D, který vzniká v naší kůži, jakož i o jeho pozitivním významu pro vznik a šíření rakovinných buněk. Abychom nevytvořili jednostranný obraz působení tohoto univerzálního slunečního hormonu na vznik a rozvoj rakoviny, doplnili jsme závěr knihy ještě o několik kapitol popisujících další důležité vlastnosti vitamínu D a faktory ochraňující naše zdraví. To vše jsme spojili se základními aspekty celostní zdravotní prevence. Za průvodce touto knihou jsme pro vás vybrali malého, bystrého oslíka, k jehož vlastnímu výstupu dojde teprve na konci knihy. Přejeme vám příjemné čtení při získávání nových poznatků! prof. Dr. med. Jörg Spitz William B. Grant, Ph.D. 6

7 SLUNCE B H NEBO DÉMON? ÁST I CO SE VYPLATÍ V D T SLUNCE B H, NEBO DÉMON? Bez Slunce není na Zemi žádný život! To jsme již jednou zmínili a pro většinu z nás je to důvěrně známá věc. Vždyť všichni přece víme, že slunce poskytuje Zemi potřebné teplo a rostliny získávají ze slunečního světla energii pro svoji látkovou výměnu. Energie, která se tímto způsobem v rostlinách nahromadí, není pouze základnou docházejících zásob fosilních paliv, ale již po miliony let je rovněž základem obživy zvířat a lidí. O to více se zdá nepochopitelná skutečnost, že právě člověk jako pán tvorstva v současné době právě toto požehnané slunce prostřednictvím mnohých (ať už vědomých nebo nevědomých) opatření nejprve z velké míry vyřadil ze svého každodenního života a nyní už dokonce nepovažuje sluneční paprsky za životodárné, ale dokonce za smrtící, neboť způsobují rakovinu! Lidstvo, kam jsi to došlo?! Knihy o dějinách lidstva dokládají, že tomu tak vždy nebylo. Slunce bývalo uctíváno spíše jako bůh. V Egyptě se stal bůh slunce Re jedním z nejmocnějších bohů, staří Řekové uctívali jako svého slunečního boha Hélia a Římané jej nazývali Sol. Jeho kult měl počátek již v dobách založení města Říma. Rovněž Inkové v jihoamerických Andách uctívali slunce a ve své říši budovali chrámy, které mu byly zasvěceny. V medicíně je od antických dob léčba sluncem nazývána helioterapie. Již Asyřané znali sluneční koupele a měli pro ně vytvořena vhodná zařízení. Římané pěstovali nejenom vysokou kulturu lázní, ale na střechách svých obydlích zřizovali také solária. 13

8 ÁST I: CO SE VYPLATÍ V D T NAŠE T LO GIGANTICKÝ CHEMICKÝ KONCERN S MIMO ÁDNÝMI VLASTNOSTMI Chceme-li porozumět charakteru působení slunečního záření na naše tělo, musíme znát základy fungování našeho organizmu. Spousta lidí o tom vůbec nepřemýšlí a přijímá mnohostranné a velmi komplikované funkce svého těla jako samozřejmost. Takový postoj však může mít vážné následky pro zdraví! Ve skutečnosti je naše tělo obrovský chemický gigant! Tento podnik má k dispozici přes 50 biliónů kompletně vybavených chemických továren tělesných buněk. Jak je ovšem známo, mohou továrny vyrábět jen tak dlouho, dokud mají dostatek materiálu. A nestačí libovolná surovina, nýbrž jsou zapotřebí speciální materiály podle toho, co se zrovna vyrábí. A tyto výchozí látky musí být stále k dispozici, jinak se proces zastaví. Totéž platí i pro buňky v našem těle. Výrobní suroviny dostáváme především z potravy, jež musí obsahovat všechny látky, které tělo potřebuje k trvalému provozu svých buněk a které si neumí vyrobit samo. Přitom obvyklý německý výraz pro potraviny Lebensmittel má dvojí význam živý prostředek a prostředek k životu. Na jedné straně tento výraz vypovídá o tom, že se jedná o živý materiál. Až do doby, než lidé poznali oheň, byli nuceni požívat potravu v syrovém stavu. Dnes je taková myšlenka pro mnohé nepředstavitelná nebo dokonce odporná! Syrová potrava měla ovšem jednoznačnou výhodu v tom, že se žádné látky v ní obsažené během přípravy neztratily nebo nezměnily. Mimořádnému významu výživy pro naše zdraví se budeme ještě jednou věnovat speciálně v závěru knihy. Druhá interpretace pojmu Lebensmittel vyplývá ze skutečnosti, že tento materiál potřebujeme k udržení svého vlastního života. A i tato myšlenka je mnohým lidem cizí nebo se vytratila z jejich povědomí. Člověk dnes zpravidla něco jí, protože 16

9 CELOSV TOVÝ VÝSKYT RAKOVINOVÝCH ONEMOCN NÍ ÁST II RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU CELOSV TOVÝ VÝSKYT RAKOVINOVÝCH ONEMOCN NÍ V ZÁVISLOSTI NA BYDLIŠTI LOV KA Zcela nezávisle na poznatcích o vlastnostech vitamínu D, které jsme popsali v předcházejících kapitolách, došlo současně k výzkumům, které se zabývaly rozdílným regionálním rozdělením určitých nemocí. Je známo, že v různých zemích tohoto světa existují také odlišné nemoci. Za jejich příčinu lze považovat rozdílné faktory. Jedním z nejznámější příkladů takových nemocí je malárie, která je závislá na šíření určitého druhu komárů, přenášejících v tropických oblastech tuto chorobu na člověka. Úmrtnost na rakovinu v r zných m stech mezi lety 1908 a 1912 Po et míst Zem pisná ší ka Po et úmrtí na rakovinu Po et/ obyvatel 35 60S 50S , S 40S , S 30S ,1 7 30S 10S ,3 4 10S 10J ,9 7 10J 30J ,7 5 30J 40J ,9 Tabulka 3: Úmrtnost na rakovinu na obou zemských polokoulích v závislosti na zem pisné ší ce místa. (Modi kováno podle údaj od: F. L. Hofmann: The mortality throughout the world, Prudential Press 1915). 27

10 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU V Austrálii existuje nebezpečí kousnutí velmi jedovatými hady a v Japonsku je vysoký výskyt rakoviny žaludku, pravděpodobně proto, že se tam konzumují hodně slaná jídla. Určitá rizika jsou tedy spojena s určitými zeměmi. Již v roce 1915 se objevila první vědecká práce o závislosti úmrtnosti na zhoubné nádory na zeměpisné šířce (Tabulka 3). V roce 1980 bylo v USA toto pozorování znovu použito a rozšířeno bratry Cedricem a Frankem Garlandovými. Výsledek: vznik zhoubných nádorů ve střevech je závislý na zeměpisné šířce bydliště, a proto také na slunečním záření! Základnu pro tyto úvahy vytvořila pozorování prováděná v USA, která sahala od 49. do 24. stupně zeměpisné šířky (obrázek 9). Obrázek 9: Odlišné rozd lení p ípad úmrtí na zhoubný nádor tlustého st eva (barevná škála) v jednotlivých ástech USA. Další podrobnosti v kapitole Zhoubné nádory tlustého st eva. (Obrázek z lánku od: S. S. Devisy et al., Atlas of cancer mortality in the United States, , Washington, DC: US Govt Print Off 1999 [NIH Publ. No. (NIH) ]). 28

11 PRO RAKOVINNÉ BU KY NEMAJÍ RÁDY SLUNE NÍ ZÁ ENÍ Již v minulém století poukázal nositel Nobelovy ceny, profesor Otto H. Warburg, na skutečnost, že rakovinné buňky cukr nespalují, ale kvasí. Nedokázal však ještě vysvětit souvislosti ve všech podrobnostech. Toto téma zůstalo vyhrazeno dalšímu vědci, jménem Dr. Johannes F. Coy, aby před několika lety v rámci své činnosti v německém centru výzkumu rakoviny v Heidelbergu objevil gen, který je odpovědný za změnu látkové výměny cukrů v rakovinových buňkách. Vývoj spot eby cukru Americké libry (1 libra = 0,45 kg) Obrázek 15: Vzr st spot eby cukru je sou ástí nezdravého životního stylu lov ka. Exemplární je vzr st spot eby cukru v USA na jednoho obyvatele mezi lety 1983 a 1999 o 30 %. (Upraveno podle Centre for Science in the Public Interest (CSPI), Komplikovaným biochemickým podrobnostem se zde však věnovat nemůžeme. Lze si o nich ovšem velmi srozumitelným způsobem přečíst v knize, kterou Dr. Coy mezitím vydal (seznam literatury v P íloze III). Rozhodující je přitom skutečnost, že rakovinné buňky získávají energii téměř výhradně 39

12 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU z této změněné látkové výměny cukrů. Při něm kvasí rakovinné buňky cukry na kyselinu mléčnou i přesto, že má k dispozici dostatek kyslíku (Warburgův efekt). Vzhledem k enormní spotřebě cukru (Obrázek 15) a výrobků bohatých na uhlovodíky (škroby = cukry!) v rozvinutých průmyslových zemích je sice hrozné, ale v žádném případě udivující, že si tímto zcela nesprávným stravovacím návykem nejenom ruinujeme zuby a napomáháme vzniku diabetu, ale ještě jím náležitě přikrmujeme rakovinu ve svém těle. To se sice někomu může zdát neuvěřitelné, ale skutečně tomu tak je! V této souvislosti se také znovu potvrzuje význam celostního posuzování těla. Pomocí původní, zdravé výživy (například mikroživin, jako jsou antioxidanty) nebo různých speciálních tuků jsou ovlivňovány určité části látkové výměny mezi jiným také kvašení cukru v rakovinových buňkách. Jestliže tyto látky tělu chybí (viz kapitola Syndrom nedostatku ), ale nachází se v něm přemíra cukru, podporuje tato nerovnoháha vznik rakoviny. Omezíme-li spotřebu cukru na rozumnou míru a do těla cíleně přivedeme potřebné mikroživiny, lze například látkovou výměnu v rakovinových buňkách řídit tak, že tyto buňky opět musí energii získávat spalováním a nádor se tak nemůže dále rozšiřovat. Nebo dokonce může dojít k zvýšení citlivosti rakovinových buněk, které byly doposud rezistentní vůči ozařování a chemoterapii! Co se oslík v této kapitole nau il? Vývoj zhoubného nádoru v t le má mnoho p í in, na nichž se zcela zásadn podílí náš životní styl. Není to ovšem žádná fatální událost, kterou lov k musí prost protrp t. Vitamín D nabízí vedle dalších opat ení prakticky v každém stádiu vývoje nádoru možnost pr b h této nemoci pozitivn ovlivnit. Vitamín D m že proto hrát významnou roli p i tom, jak si pomoct sami. 40

13 ZHOUBNÉ NÁDORY TLUSTÉHO ST EVA Riziko vzniku karcinomu tlustého střeva v závislosti na obsahu vitamínu D v krvi Hodnota rizika 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Obsah vitamínu D (nmol/l) 92 Obrázek 18: Závislost rizika vzniku nádoru ve st ev na hladin vitamínu D v krvi. ím výše hladina slune ního hormonu vystoupí, tím menší je pravd podobnost vzniku zhoubného nádoru st ev ( ísla z: Gorham E. D. et al., American Journal of Preventive Medicine 2007, 32:216). Ze srovnání skupiny s hladinou vitamínu D v krvi > 80 nmol/l se skupinou < 50nmol/l vyplynulo snížení rizika vzniku zhoubného nádoru o 72 %! Ale na vitamínu D není závislé jen riziko vzniku zhoubného nádoru ve střevě, nýbrž i pravděpodobnost, že po jeho objevení na něj člověk zemře. Jinak řečeno, při stejném stadiu nádoru a identických ostatních podmínkách přežijí pacienti s normální hladinou vitamínu D déle než pacienti se sníženou hladinou! To se ukázalo také ve výzkumu pracovní skupiny profesora Edwarda Giovannucciho z Bostonu, který byl zveřejněn v polovině roku Další jednotlivosti probereme podrobněji společně s dalšími údaji o následné péči o pacienty s rakovinou v kapitole Ani metastázy nemají rády sluneční záření!. Tento důležitý výrok totiž platí i pro další druhy nádorů. Speciálně tato vlastnost vitamínu D je dále jedním z důvodů, proč jsme na začátku řekli, že informací o slunečním hormonu můžeme přispět k tomu, abychom u postižených 45

14 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU rakovinou odbourali pocit bezmoci a rozvinuli jiný přístup vůči nemoci: Pomoz sám sobě! Ale vraťme se zpět k samotnému vzniku a rozvoji nádoru. Neustále rostoucí počty výsledků vědeckých výzkumů umožňují rozsáhlejší a přesnější výroky o působení vitamínu D na zhoubné nádory. V minulém roce proto pracovní skupina bratrů Garlandových spočítala, že zvýšení hladiny vitamínu D v krvi ze 40 na 60 ng/ml by každý rok v USA mohlo zabránit přibližně případům zhoubného střevního nádoru a třem čtvrtinám úmrtí na tento nádor. Obrázek 19: Mapa sv ta, na níž je pro r zné zem znázorn na odhadovaná hladina vitamínu D v krvi (barevné kódování). Zelené sloupce udávají, o kolik procent by se mohl v této zemi každoro n snížit výskyt nov vzniklých zhoubných st evních nádor, pokud by se hladina vitamínu D v krvi zvýšila díky podávání MJ vitamínu D a pokud možno p im eným a pravidelným p sobením slune ního zá ení na pokožku. (Obrázek z: Garland C.F. et al., Ann. Epidemiol, 2008; 19:472). 46

15 SLUNE NÍ HORMON JE D LEŽITÝ PRO CELÉ T LO ÁST III VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI SLUNE NÍ HORMON JE D LEŽITÝ PRO CELÉ T LO Nehledě na veškeré pozitivní zprávy o významu vitamínu D při vzniku a šíření zhoubných nádorů není sluneční hormon žádná nová zázračná surovina pro léčiva určená k terapii rakoviny, ale ani se ve svém působení neomezuje jen na toto onemocnění. V této kapitole bychom proto chtěli ukázat, že vitamín D má ještě mnohem dalekosáhlejší význam pro naše zdraví, než se lze domnívat z doposud prezentovaných informací. Z důkazu přítomnosti receptorů téměř v každé buňce těla, který jsme popsali již na začátku této knihy, je jasné, že tento hormon působí na mnohé další tělesné funkce. Podrobné představení všech těchto bodů se nachází v knize Vitamín D náš sluneční hormon a klíč k zdravotní prevenci, kterou její autor, Jörg Spitz, vydal již v předešlém roce. Můžeme ji vřele doporučit! Ale i pro čtenáře této knihy, jejichž primární zájem je zaměřen na informace o rakovině, je důležité získat přehled o dalších vlastnostech slunečního hormonu. Jen tak totiž můžete chápat celkový rozsah významu vitamínu D pro své zdraví. Zároveň zde slouží prezentace všeobecných aspektů vitamínu D jako příprava pro následující kapitolu, v níž chceme vyložit význam dalších důležitých faktorů životního stylu pro vznik a rozvoj rakoviny. Klíčovým slovem je celostní zdravotní prevence neboli integrální prevence, jejíž základy vypracoval v posledních letech Jörg Spitz. Ale nejprve se vraťme k oněm dalším pozitivním aspektům vitamínu D. V oblasti onemocnění srdce a krevního oběhu, jež jsou jak je známo nejčastější příčinou úmrtí ve všech prů- 75

16 ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI myslových zemích, ale také v tzv. perspektivních zemích, byly prokázány v rostoucí míře následující charakteristiky. Dostačující výše hladiny vitamínu D v krvi snižuje krevní tlak (Obrázek 29), zlepšuje funkci kosterního svalstva, snižuje riziko srdečního infarktu a úmrtnost po infarktu, jakož i riziko onemocnění cukrovkou (diabetem typu 1 i typu 2). Jako příklad pozitivního účinku slunečního hormonu při mnoha cévních onemocněních (kornatění tepen) bychom chtěli uvést ochranu před vznikem onemocnění periferních tepen (periferního arteriálního onemocnění). U všech těchto nemocí dochází v průměru ke snížení rizika onemocnění přibližně o 50 %, je-li hladina vitamínu D v krvi vyšší než 30 ng/ml. Vitamín D dále plní výraznou ochrannou funkci u nervových buněk v mozku. Pozitivní vliv byl popsán u následujících nemocí: skleróza multiplex, (Obrázek 30), schizofrenie a deprese. U sklerózy multiplex již existují zprávy o úspěšné terapii vitamínem D. U dalších onemocnění, jako je parkinsonova choroba nebo alzheimerova demence, je vliv vitamínu D ještě předmětem diskuse. Riziko, že při nízké hladině vitamínu D v krvi dojde k onemocnění vysokým tlakem Obrázek 29: Zobrazení rizika, že lov k onemocní vysokým tlakem, v závislosti na hladin vitamínu D v krvi < 15 ng/ml oproti 30 ng/ml. U muž stoupá toto riziko vysokého tlaku o faktor 6, u žen o faktor 2,6 ( ísla ze studie Forma et al., Hypertesion 2007, 49:1063). 76

17 A ODKUD ZÍSKÁM DOSTATEK VITAMÍNU D? A ODKUD ZÍSKÁM DOSTATEK VITAMÍNU D? V této kapitole se chceme zabývat tím, jakým způsobem jsme schopni svému tělu zajistit dostatečné množství slunečního hormonu, které potřebuje, aby zůstalo zdravé, případně aby se uzdravilo. V zásadě existují čtyři možnosti, jak se vitamínem D zásobit (Tabulka 5). Vitamín D odkud ho vzít? 1. ze stravy 2. pomocí elementární síly slunce 3. pomocí um lého slunce (solária) 4. pomocí um le vyrobeného slune ního hormonu Tabulka 5: R zné zdroje vitamínu D. Začněme stravou. Zde bychom neměli zapomínat, že vitamín D je hormon a ne vitamín. Potom snadno pochopíme, že obstarat si dostatek vitamínu D ze stravy je obtížné (Tabulka 6). Pouze rybí tuk obsahuje množství vitamínu D, které vůbec stojí za zmínku. Ale i tohoto koncentrovaného rybího produktu by bylo zapotřebí konzumovat 3 až 4 lžíce denně, aby člověk přijal celkové potřebné množství vitamínu D. A to není vůbec příjemná představa. K tomu se přidávají hlasy, které varují před zvýšeným přísunem vitamínu A prostřednictvím rybího tuku. Vitamín A je v těle nejenom protihráčem vitamínu D, ale ve velkých dávkách je dokonce pro člověka toxický. Obvykle je s rostlinou stravou přijímán pouze provitamín vitamínu A (ß-karoten) a z něho je ve vitamín A proměněno jen tolik, kolik ho tělo právě potřebuje. Ale zpět k vitamínu D ve stravě. Samozřejmě, že ryby žijící v chladných vodách, jako je třeba losos, také obsahují vitamín D. Jestliže bychom konzumací lososa chtěli pokrýt naši potřebu vitamínu D, museli bychom pravidelně denně sníst dvě až tři 100 gramové porce! Většina z nás však nezvládne sníst ani dvě porce ryby týdně, a tím tedy nepokryjeme ani minimální 81

18 ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI Aplikujeme-li toto zásadní pravidlo na náš sluneční hormon, ukáží se následující možnosti: (Tabulka 11 a Obrázek 38) Jak získám dostate nou hladinu vitamínu D? Možnosti A. Žádné nan ní náklady, ale zato dostatek vynaloženého asu Nap íklad jít t ikrát až ty ikrát týdn na p l hodiny ven na sluní ko. B. Vynaložení pen z, ale zato menší pot eba asu Nap íklad jednou až dvakrát týdn ležet 10 až 15 minut v soláriu. C. Vynaložení pen z, ale bez vynaložení asu Nap íklad jednou denn spolknou tabletu vitamínu D. Tabulka 11: Rozdílná, ovšem stejn ú inná opat ení k dosažení dostate n vysoké hladiny vitamínu D v krvi. Pro doložení, že toto pravidlo je platné a aplikovatelné všeobecně, se nyní chceme zabývat příkladem nedostatku ovoce a zeleniny ve stravě. Také zde dokládají různé výzkumy, že pět porcí ovoce a zeleniny denně, kterou minimálně zapotřebí pro zachování zdraví, jí jen 15 až 20 % obyvatelstva. Proto vzniká u mikrovýživy dochází ke stejně výraznému nedostatku a potřeby náhrad tak jako u našeho slunečního hormonu. Nabízejí se zde následující řešení: (Tabulka 12 a Obrázek 39) Jak dosáhnu dostate ného zásobování t la ovocem a zeleninou ve strav? Možnosti A. Žádné nan ní náklady, ale zato dostatek vynaloženého asu Nap íklad p stování ovoce a zeleniny na vlastní zahrad. B. Vynaložení pen z, ale zato menší pot eba asu Nap íklad nákup ovoce a zeleniny v bio-obchodech. C. Vynaložení pen z, ale bez vynaložení asu Nap íklad dopln ní stravy koncentrátem ovoce a zeleniny. Tabulka 12: Rozdílná, ovšem stejn ú inná opat ení k dosažení dostate ného množství mikrovýživy z ovoce a zeleniny. 100

19 OHLÉDNUTÍ SE ZP T A POHLED DO BUDOUCNA OHLÉDNUTÍ SE ZP T A POHLED DO BUDOUCNA: JAK M ŽEME T LU POMOCI, ABY ZVÍT ZILO NAD RAKOVINOU Co se oslík v této kapitole nau il? V této kapitole se od našeho oslíka necháme pou- it hned na za átku, jelikož nám m že sd lit, co se v minulých kapitolách dozv d l. V bodech chceme p ehledn shrnout obrovské možnosti, kterými t lo disponuje k p emožení rakoviny pom žeme-li mu odpovídajícím životním stylem! Zároveň by vás měly zhuštěné informace v této kapitole podnítit k tomu, abyste si ještě jednou přečetli jednotlivé části příslušných kapitol, má-li to pro vás význam. Takto si je lze obzvláště dobře vštěpit do paměti. A teď přichází to nejdůležitější. Právě nyní bychom chtěli, abyste si uvědomili: PÁNI, TO VŠECHNO M ŽU D LAT?! TAK S TÍM ZA NU JEŠT DNES! Pokud se nám podařilo ve vás vyvolat tuto rozjezdovou náladu, pak se úsilí vynaložené k napsání této knihy vyplatilo! Tak, jdeme na to: 1. Každý člověk je šéfem svého vlastního obrovského podniku s bilióny malých chemických továren (buňky v jeho těle) a jeho povinností je starat se o ně (v rámci odpovídajícího životního stylu) tak, aby se jim dobře dařilo. 2. Kvůli technickému pokroku v posledních desetiletích se náš životní styl a životní prostředí tak drasticky změnily, že ani jedno se neshoduje svým charakterem s potřebami těla. 115

20 RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE Bez Slunce by na Zemi neexistoval žádný život. Až donedávna využívalo lékařství jeho uzdravující sílu. Ale pro nás moderní lidi slunce zmutovalo ve zlého démona, který ohrožuje naše zdraví strach z rakoviny kůže nám dal zapomenout na pozitivní vlastnosti slunečních paprsků. Tento knižní rádce ukazuje, jak důležitý je sluneční svit pro naše zdraví. Bez něj trpíme nedostatkem vitamínu D, který je nezbytný pro řízení velkého množství procesů v téměř všech tělesných buňkách. 70 až 90 % všech obyvatel Německa, Rakouska a Švýcarska strádá nedostatkem vitamínu D a neví, že to v mnoha případech může vést ke vzniku rakoviny. Sluneční hormon může u nemocných rakovinou nejenom zlepšit kvalitu jejich života a prodloužit jej, ale především je to rozhodující klíč k prevenci vitamín D snižuje riziko vzniku rakoviny a potlačuje růst zhoubných nádorů. Mimoto chrání také před křivicí a diabetem, zpomaluje řídnutí kostí, posiluje svalovou hmotu, podporuje imunitní systém, vyrábí tělu vlastní antibiotika a snižuje vysoký tlak. Jörg Spitz a William B. Grant popisují výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů o ultrafialovém světle a slunečním hormonu. Vysvětlují, jak můžeme zjistit a upravit hladinu vitamínu D ve vlastním těle a poskytují cenné a konkrétní rady, jak lze s pomocí uzdravující síly slunce zamezit nebo zmírnit nemoci, k nimž patří rakovina nebo skleróza multiplex. Využívejte sluneční paprsky ve prospěch svého zdraví! Prof. Dr. med. Jörg Spitz preventivní léka Willam B. Grant, Ph.D. jeden z p edních expert na vitamín D

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou

JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou JOEL FUHRMAN, M.D. Skoncujte s cukrovkou CPress Brno 2014 Skoncujte s cukrovkou! Vědecky ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení Joel Fuhrman, M.D. Překlad: Johana Martinová Odborná korektura: MUDr.

Více

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl PŘELOŽILA BARBORA CHRUDINOVÁ GRAIN

Více

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK

Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK Wiliam McGarey POTRAVINY JAKO LÉK JAK LÉČIL EDGAR CAYCE nejslavnější americký léčitel a jasnovidec CESTA KE ZDRAVÍ POMOCÍ ZNÁMÝCH POTRAVIN A POZITIVNÍCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ Věnováno těm, kdož chtějí vykročit

Více

JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D.

JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D. JAK RADIKÁLNĚ PRODLOUŽIT SVŮJ ŽIVOT FANTASTICKÁ CESTA ŽIJTE TAK DLOUHO, ABYSTE MOHLI ŽÍT NAVŽDY RAY KURZWEIL TERRY GROSSMAN M.D. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část knihy není dovoleno užít nebo jakýmkoli

Více

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci

Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ. Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Patrick Holford KLÍČ K DOBRÉ NÁLADĚ Deset ověřených způsobů jak si zlepšit náladu a najít motivaci Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část

Více

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU:

ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Z OBSAHU: ÈÍSLO 4 / ČERVENEC SRPEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè ZÁZRAČNÝ CHLOROFYL Co se vám vybaví, když slyšíte slovo chlorofyl? Podvědomé spojení s dávnými hodinami biologie? Pokud jste se ve své mysli právě ocitli

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live

Joel Fuhrmann, autor bestselleru Eat To Live Chvála Čínské studie Čínská studie Dr. Campbella je nejen fascinujícím výkladem o výzkumu a lékařských důkazech, který podává rozhodující, život zachraňující, informace o výživě; je něčím mnohem více -

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy Vendula Vaculová Bakalářská práce 2006 53 stran 0 stran ABSTRAKT Bakalářská práce objasňuje rozdíly mezi tradiční a,,zdravou výživou z hlediska

Více

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU:

DÍTĚ V PŘECHODU Z OBSAHU: ÈÍSLO 3 / KVĚTEN ČERVEN 2005 ROÈNÍK XI / 28 Kè DÍTĚ V PŘECHODU Teenager je dítě v přechodu, říká doktor Ross Campbell. Není to mladý dospělý. Jeho potřeby, včetně emocionálních potřeb, jsou potřebami dítěte.

Více

Vitamin C v potravinách. Kristýna Miková

Vitamin C v potravinách. Kristýna Miková Vitamin C v potravinách Kristýna Miková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vitaminem C a jeho přínosem pro lidský organismus. Je zde popsáno chemické složení a vlastnosti vitaminu

Více

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně

Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Rozsah nabídky a kvalita jídel pro vegetariány v běžných restauracích v Brně Bakalářská práce Markéta Špačková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, špatná životospráva a nemoci s ní spojené jsou častým problémem většiny populace. Proto jsme se rozhodli věnovat hlavní téma zimního čísla Vademeca zdraví právě životosprávě a

Více

PRAKTICKÁ DETOXIKACE. podle. MUDr. JOSEFA JONÁŠE

PRAKTICKÁ DETOXIKACE. podle. MUDr. JOSEFA JONÁŠE PRAKTICKÁ DETOXIKACE podle MUDr. JOSEFA JONÁŠE JOSEF JONÁŠ Navštivte naše webové stránky Nakladatelství Eminent vydává knihy z mnoha oborů a oblastí, mezi které patří alternativní medicína, mezilidské

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str.

prameny Pokusní králíci zdraví 1/2011 Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich organismů. Více na str. 1/2011 prameny Časopis o zdraví a harmonickém životním stylu leden únor ročník XVII. cena 32 Kč zdraví Pokusní králíci Normy znečištění životního prostředí jsou v podstatě upravovány podle reakcí našich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Eva Pokorná a kolektiv. JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví. Příběh českého preparátu. Ilustroval Karel Macas

Eva Pokorná a kolektiv. JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví. Příběh českého preparátu. Ilustroval Karel Macas Eva Pokorná a kolektiv JÁ, OVOSAN aneb Naděje pro naše zdraví Příběh českého preparátu Ilustroval Karel Macas Ing. Eva Pokorná, CSc. 2014 2 Kniha, kterou držíte v rukou, není obyčejnou publikací. Nevznikala

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

Tomáš Kašpar. Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky.

Tomáš Kašpar. Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky. 1 Tomáš Kašpar Utajované informace o tom, jak z nás vyrábějí pacienty, abychom se (ne)dobrovolně stali jejich zákazníky. Akademie úspěchu 2 Obsah Věnování...5 Předmluva...6 Proč jsem napsal tuto knížku...9

Více

INTERNETOVÉ OPOJENÍ. z obsahu:

INTERNETOVÉ OPOJENÍ. z obsahu: èíslo 3 / květen červen 2009 roèník Xv / 28 Kè INTERNETOVÉ OPOJENÍ Termín závislost na internetu byl poprvé použit v roce 1995 psychiatrem Ivanem Gold bergem spíše jako vtip než cokoliv jiného. Dnes se

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

PRŮVODCE VEGETARIÁNA

PRŮVODCE VEGETARIÁNA PRŮVODCE (začínajícího) VEGETARIÁNA Vesanto Melinová Brenda Davisová The Becoming Vegetarian: The Complete Guide to Adopting a Healthy Vegetarian Diet, Revised and Updated Edition, vydalo nakladatelství

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

Homeopatie a zákon podobnosti

Homeopatie a zákon podobnosti V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto

Více

Nezapomeňte prodloužit své členství! MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ÚSPĚCHŮ. Vánoční dárkové akce. Nové plakáty a nové webové stránky

Nezapomeňte prodloužit své členství! MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ÚSPĚCHŮ. Vánoční dárkové akce. Nové plakáty a nové webové stránky LISTOPAD 2006 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ ÚSPĚCHŮ Vánoční dárkové akce Nové plakáty a nové webové stránky Příloha: Zaostřeno na mangostan Nezapomeňte prodloužit své členství! Vzkaz prezidenta CaliVita International

Více

PTAČÍ TRUS. Speciál: CUKROVKA. z obsahu:

PTAČÍ TRUS. Speciál: CUKROVKA. z obsahu: èíslo 5 / září říjen 2008 roèník Xiv / 28 Kè POZOR NA PTAČÍ TRUS z obsahu: CUKR A CUKROVKA...4 HUBNEME S C. LEWISEM...8 ABECEDA ALERGIÍ I...10 OMEZTE TUKY...12 JAK POZNAT ALERGII...13 OTÁZKY A ODPOVĚDI...14

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více