RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE"

Transkript

1 Prof. Dr. med. Jörg Spitz William B. Grant, Ph.D. RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE vitamín D ochranný štít proti rakovině, diabetu a srdečním onemocněním

2 Všechna práva vyhrazena. Tato publikace a všechny její části jsou chráněny autorskými právy. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, uložena v rešeršním systému nebo dále předávána, a to v jakékoliv formě, jakýmkoliv způsobem, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním apod., bez předchozího souhlasu vydavatele. Osoba, která by učinila jakékoliv neoprávněné kroky v souvislosti s touto publikací, může být vystavena trestnímu stíhání a vymáhání náhrady za způsobenou újmu. Copyright Prof. Dr. med. Jörg Spitz, William B. Grant, Ph.D., 2010 Originally published in Germany by Mankau Verlag GmbH, Murnau a. Staffelsee Cover design Andrea Barth, Guter Punkt, Munich, Germany Illustrations Sergio Vitale, vitaledesign, Berlin, Germany Peter Ruge, Dr. Jan Tomaschof Překlad Jana Novotná Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 OBSAH OBSAH Předmluva Úvod Moderní životní styl a nemoc? Nebo: Správný způsob života a zdraví? ÁST I: CO SE VYPLATÍ V D T Slunce Bůh, nebo démon? Naše tělo gigantický chemický koncern s mimořádnými vlastnostmi Kolik vitamínu D člověk potřebuje? ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU Celosvětový výskyt rakovinových onemocnění v závislosti na bydlišti člověka Proč rakovinné buňky nemají rády sluneční záření Zhoubné nádory tlustého střeva Zhoubné nádory prsu Zhoubné nádory prostaty Zhoubné nádory kůže Význam slunečního hormonu u dalších zhoubných nádorů Ani metastázy nemají rády sluneční záření! ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI Sluneční hormon je důležitý pro celé tělo A odkud získám dostatek vitamínu D? Syndrom deficitů neboli: Co všechno ještě rakovinné buňky nemají rády Pravidla všeobecné zdravotní prevence Analýza individuálního rizika a osobní důsledky

4 OBSAH Otázky k osobnímu životnímu stylu Ohlédnutí se zpět a pohled do budoucna: Jak můžeme tělu pomoci, aby zvítězilo nad rakovinou O autorech O Německé nadaci pro informace o zdraví a zdravotní prevenci DSGiP P ÍLOHA I: Příklady efektivních konceptů zdravotní prevence P ÍLOHA II: Informace o přípravcích s vitamínem D P ÍLOHA III: Doporučená literatura P ÍLOHA IV: Užitečné kontaktní údaje a internetové adresy Odborné informace k vitamínu D P ÍLOHA V: Glosář Věcný rejstřík

5 P EDMLUVA P EDMLUVA Pomocí slunečního světla jsme schopni zamezit vzniku a rozšíření rakoviny! Vyslovit takový jednoznačný úsudek se dnes neodvažuje snad žádný vědec, i když je správný. Chybí k tomu klasické důkazy velmi speciálních lékařských výzkumů. Na druhou stranu však existuje ohromné množství lékařských studií, které ukazují, že se stoupající hladinou vitamínu D v krvi klesá riziko vzniku a rozvoje rakoviny nebo jiných civilizačních chorob (srdeční infarkt, mozková mrtvice, diabetes apod.). Příčina až udivující schopnosti této látky spočívá ve skutečnosti, že téměř všechny tělesné buňky potřebují vitamín D jako hormon k řízení látkové výměny pomocí genů. Ano, četli jste správně to geny neřídí buňky, ale buňky řídí geny mimo jiné pomocí vitamínu D! A ten se zase může a musí vytvářet v naší pokožce pomocí slunce. Ve skutečnosti patří vitamín D k hormonům, které si tělo dokáže vytvořit samo, ne k vitamínům, které musíme přijímat v potravě nemluvě o tom, že se v naší běžné stravě nevyskytuje v dostatečném množství. Když před několika lety vyšla kniha Rakovinné buňky nemají rády maliny, byli lidé nadšení z toho, že oba autoři dokázali tak působivě a přitom srozumitelně vylíčit význam látek obsažených ve stravě pro naše zdraví. A zcela logicky se tato kniha stala bestsellerem. Nyní bychom vám chtěli představit další aspekt každodenního života, který vědou nově objeven hraje přinejmenším stejně důležitou roli pro naše zdraví jako strava. Tímto aspektem je výroba vitamínu D v naší pokožce, která závisí na slunečním záření. A právě vitamín D také ovlivňuje vznik a rozvoj rakoviny v našem těle. Lidově se vždy říkalo: Bez slunce není život! Tím se ovšem zpravidla myslelo teplo slunečních paprsků a jejich význam pro rostlinnou říši (fotosyntéza). Jak však slunce působí na nás lidi, ví jen málokdo. 5

6 P EDMLUVA Vlastně bychom to všechno ani vědět nemuseli, pokud bychom žili jako naši předkové před tisíciletími! Tenkrát dostávali dodávku zdravotních efektů až do domu a to jak mikroživiny v čerstvé, přirozené stravě, tak i vitamín D díky každodennímu pobytu na slunci. Bylo to zcela přirozené v rámci tehdejšího životního stylu. O podrobnosti se lidé tenkrát nemuseli vůbec starat! Lidé v průmyslových zemích však svůj životní styl během několika desetiletí dramaticky změnili s nesmírnými důsledky pro naše zdraví obzvláště co se týče vzniku a rozvoje rakoviny v našem těle. A už jsme zpět u našeho tématu. Rakovinné buňky nemají rády slunce! V této knize obšírně a srozumitelně vysvětlíme nejnovější výsledky výzkumů o slunečním záření a vitamínu D, který vzniká v naší kůži, jakož i o jeho pozitivním významu pro vznik a šíření rakovinných buněk. Abychom nevytvořili jednostranný obraz působení tohoto univerzálního slunečního hormonu na vznik a rozvoj rakoviny, doplnili jsme závěr knihy ještě o několik kapitol popisujících další důležité vlastnosti vitamínu D a faktory ochraňující naše zdraví. To vše jsme spojili se základními aspekty celostní zdravotní prevence. Za průvodce touto knihou jsme pro vás vybrali malého, bystrého oslíka, k jehož vlastnímu výstupu dojde teprve na konci knihy. Přejeme vám příjemné čtení při získávání nových poznatků! prof. Dr. med. Jörg Spitz William B. Grant, Ph.D. 6

7 SLUNCE B H NEBO DÉMON? ÁST I CO SE VYPLATÍ V D T SLUNCE B H, NEBO DÉMON? Bez Slunce není na Zemi žádný život! To jsme již jednou zmínili a pro většinu z nás je to důvěrně známá věc. Vždyť všichni přece víme, že slunce poskytuje Zemi potřebné teplo a rostliny získávají ze slunečního světla energii pro svoji látkovou výměnu. Energie, která se tímto způsobem v rostlinách nahromadí, není pouze základnou docházejících zásob fosilních paliv, ale již po miliony let je rovněž základem obživy zvířat a lidí. O to více se zdá nepochopitelná skutečnost, že právě člověk jako pán tvorstva v současné době právě toto požehnané slunce prostřednictvím mnohých (ať už vědomých nebo nevědomých) opatření nejprve z velké míry vyřadil ze svého každodenního života a nyní už dokonce nepovažuje sluneční paprsky za životodárné, ale dokonce za smrtící, neboť způsobují rakovinu! Lidstvo, kam jsi to došlo?! Knihy o dějinách lidstva dokládají, že tomu tak vždy nebylo. Slunce bývalo uctíváno spíše jako bůh. V Egyptě se stal bůh slunce Re jedním z nejmocnějších bohů, staří Řekové uctívali jako svého slunečního boha Hélia a Římané jej nazývali Sol. Jeho kult měl počátek již v dobách založení města Říma. Rovněž Inkové v jihoamerických Andách uctívali slunce a ve své říši budovali chrámy, které mu byly zasvěceny. V medicíně je od antických dob léčba sluncem nazývána helioterapie. Již Asyřané znali sluneční koupele a měli pro ně vytvořena vhodná zařízení. Římané pěstovali nejenom vysokou kulturu lázní, ale na střechách svých obydlích zřizovali také solária. 13

8 ÁST I: CO SE VYPLATÍ V D T NAŠE T LO GIGANTICKÝ CHEMICKÝ KONCERN S MIMO ÁDNÝMI VLASTNOSTMI Chceme-li porozumět charakteru působení slunečního záření na naše tělo, musíme znát základy fungování našeho organizmu. Spousta lidí o tom vůbec nepřemýšlí a přijímá mnohostranné a velmi komplikované funkce svého těla jako samozřejmost. Takový postoj však může mít vážné následky pro zdraví! Ve skutečnosti je naše tělo obrovský chemický gigant! Tento podnik má k dispozici přes 50 biliónů kompletně vybavených chemických továren tělesných buněk. Jak je ovšem známo, mohou továrny vyrábět jen tak dlouho, dokud mají dostatek materiálu. A nestačí libovolná surovina, nýbrž jsou zapotřebí speciální materiály podle toho, co se zrovna vyrábí. A tyto výchozí látky musí být stále k dispozici, jinak se proces zastaví. Totéž platí i pro buňky v našem těle. Výrobní suroviny dostáváme především z potravy, jež musí obsahovat všechny látky, které tělo potřebuje k trvalému provozu svých buněk a které si neumí vyrobit samo. Přitom obvyklý německý výraz pro potraviny Lebensmittel má dvojí význam živý prostředek a prostředek k životu. Na jedné straně tento výraz vypovídá o tom, že se jedná o živý materiál. Až do doby, než lidé poznali oheň, byli nuceni požívat potravu v syrovém stavu. Dnes je taková myšlenka pro mnohé nepředstavitelná nebo dokonce odporná! Syrová potrava měla ovšem jednoznačnou výhodu v tom, že se žádné látky v ní obsažené během přípravy neztratily nebo nezměnily. Mimořádnému významu výživy pro naše zdraví se budeme ještě jednou věnovat speciálně v závěru knihy. Druhá interpretace pojmu Lebensmittel vyplývá ze skutečnosti, že tento materiál potřebujeme k udržení svého vlastního života. A i tato myšlenka je mnohým lidem cizí nebo se vytratila z jejich povědomí. Člověk dnes zpravidla něco jí, protože 16

9 CELOSV TOVÝ VÝSKYT RAKOVINOVÝCH ONEMOCN NÍ ÁST II RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU CELOSV TOVÝ VÝSKYT RAKOVINOVÝCH ONEMOCN NÍ V ZÁVISLOSTI NA BYDLIŠTI LOV KA Zcela nezávisle na poznatcích o vlastnostech vitamínu D, které jsme popsali v předcházejících kapitolách, došlo současně k výzkumům, které se zabývaly rozdílným regionálním rozdělením určitých nemocí. Je známo, že v různých zemích tohoto světa existují také odlišné nemoci. Za jejich příčinu lze považovat rozdílné faktory. Jedním z nejznámější příkladů takových nemocí je malárie, která je závislá na šíření určitého druhu komárů, přenášejících v tropických oblastech tuto chorobu na člověka. Úmrtnost na rakovinu v r zných m stech mezi lety 1908 a 1912 Po et míst Zem pisná ší ka Po et úmrtí na rakovinu Po et/ obyvatel 35 60S 50S , S 40S , S 30S ,1 7 30S 10S ,3 4 10S 10J ,9 7 10J 30J ,7 5 30J 40J ,9 Tabulka 3: Úmrtnost na rakovinu na obou zemských polokoulích v závislosti na zem pisné ší ce místa. (Modi kováno podle údaj od: F. L. Hofmann: The mortality throughout the world, Prudential Press 1915). 27

10 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU V Austrálii existuje nebezpečí kousnutí velmi jedovatými hady a v Japonsku je vysoký výskyt rakoviny žaludku, pravděpodobně proto, že se tam konzumují hodně slaná jídla. Určitá rizika jsou tedy spojena s určitými zeměmi. Již v roce 1915 se objevila první vědecká práce o závislosti úmrtnosti na zhoubné nádory na zeměpisné šířce (Tabulka 3). V roce 1980 bylo v USA toto pozorování znovu použito a rozšířeno bratry Cedricem a Frankem Garlandovými. Výsledek: vznik zhoubných nádorů ve střevech je závislý na zeměpisné šířce bydliště, a proto také na slunečním záření! Základnu pro tyto úvahy vytvořila pozorování prováděná v USA, která sahala od 49. do 24. stupně zeměpisné šířky (obrázek 9). Obrázek 9: Odlišné rozd lení p ípad úmrtí na zhoubný nádor tlustého st eva (barevná škála) v jednotlivých ástech USA. Další podrobnosti v kapitole Zhoubné nádory tlustého st eva. (Obrázek z lánku od: S. S. Devisy et al., Atlas of cancer mortality in the United States, , Washington, DC: US Govt Print Off 1999 [NIH Publ. No. (NIH) ]). 28

11 PRO RAKOVINNÉ BU KY NEMAJÍ RÁDY SLUNE NÍ ZÁ ENÍ Již v minulém století poukázal nositel Nobelovy ceny, profesor Otto H. Warburg, na skutečnost, že rakovinné buňky cukr nespalují, ale kvasí. Nedokázal však ještě vysvětit souvislosti ve všech podrobnostech. Toto téma zůstalo vyhrazeno dalšímu vědci, jménem Dr. Johannes F. Coy, aby před několika lety v rámci své činnosti v německém centru výzkumu rakoviny v Heidelbergu objevil gen, který je odpovědný za změnu látkové výměny cukrů v rakovinových buňkách. Vývoj spot eby cukru Americké libry (1 libra = 0,45 kg) Obrázek 15: Vzr st spot eby cukru je sou ástí nezdravého životního stylu lov ka. Exemplární je vzr st spot eby cukru v USA na jednoho obyvatele mezi lety 1983 a 1999 o 30 %. (Upraveno podle Centre for Science in the Public Interest (CSPI), Komplikovaným biochemickým podrobnostem se zde však věnovat nemůžeme. Lze si o nich ovšem velmi srozumitelným způsobem přečíst v knize, kterou Dr. Coy mezitím vydal (seznam literatury v P íloze III). Rozhodující je přitom skutečnost, že rakovinné buňky získávají energii téměř výhradně 39

12 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU z této změněné látkové výměny cukrů. Při něm kvasí rakovinné buňky cukry na kyselinu mléčnou i přesto, že má k dispozici dostatek kyslíku (Warburgův efekt). Vzhledem k enormní spotřebě cukru (Obrázek 15) a výrobků bohatých na uhlovodíky (škroby = cukry!) v rozvinutých průmyslových zemích je sice hrozné, ale v žádném případě udivující, že si tímto zcela nesprávným stravovacím návykem nejenom ruinujeme zuby a napomáháme vzniku diabetu, ale ještě jím náležitě přikrmujeme rakovinu ve svém těle. To se sice někomu může zdát neuvěřitelné, ale skutečně tomu tak je! V této souvislosti se také znovu potvrzuje význam celostního posuzování těla. Pomocí původní, zdravé výživy (například mikroživin, jako jsou antioxidanty) nebo různých speciálních tuků jsou ovlivňovány určité části látkové výměny mezi jiným také kvašení cukru v rakovinových buňkách. Jestliže tyto látky tělu chybí (viz kapitola Syndrom nedostatku ), ale nachází se v něm přemíra cukru, podporuje tato nerovnoháha vznik rakoviny. Omezíme-li spotřebu cukru na rozumnou míru a do těla cíleně přivedeme potřebné mikroživiny, lze například látkovou výměnu v rakovinových buňkách řídit tak, že tyto buňky opět musí energii získávat spalováním a nádor se tak nemůže dále rozšiřovat. Nebo dokonce může dojít k zvýšení citlivosti rakovinových buněk, které byly doposud rezistentní vůči ozařování a chemoterapii! Co se oslík v této kapitole nau il? Vývoj zhoubného nádoru v t le má mnoho p í in, na nichž se zcela zásadn podílí náš životní styl. Není to ovšem žádná fatální událost, kterou lov k musí prost protrp t. Vitamín D nabízí vedle dalších opat ení prakticky v každém stádiu vývoje nádoru možnost pr b h této nemoci pozitivn ovlivnit. Vitamín D m že proto hrát významnou roli p i tom, jak si pomoct sami. 40

13 ZHOUBNÉ NÁDORY TLUSTÉHO ST EVA Riziko vzniku karcinomu tlustého střeva v závislosti na obsahu vitamínu D v krvi Hodnota rizika 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Obsah vitamínu D (nmol/l) 92 Obrázek 18: Závislost rizika vzniku nádoru ve st ev na hladin vitamínu D v krvi. ím výše hladina slune ního hormonu vystoupí, tím menší je pravd podobnost vzniku zhoubného nádoru st ev ( ísla z: Gorham E. D. et al., American Journal of Preventive Medicine 2007, 32:216). Ze srovnání skupiny s hladinou vitamínu D v krvi > 80 nmol/l se skupinou < 50nmol/l vyplynulo snížení rizika vzniku zhoubného nádoru o 72 %! Ale na vitamínu D není závislé jen riziko vzniku zhoubného nádoru ve střevě, nýbrž i pravděpodobnost, že po jeho objevení na něj člověk zemře. Jinak řečeno, při stejném stadiu nádoru a identických ostatních podmínkách přežijí pacienti s normální hladinou vitamínu D déle než pacienti se sníženou hladinou! To se ukázalo také ve výzkumu pracovní skupiny profesora Edwarda Giovannucciho z Bostonu, který byl zveřejněn v polovině roku Další jednotlivosti probereme podrobněji společně s dalšími údaji o následné péči o pacienty s rakovinou v kapitole Ani metastázy nemají rády sluneční záření!. Tento důležitý výrok totiž platí i pro další druhy nádorů. Speciálně tato vlastnost vitamínu D je dále jedním z důvodů, proč jsme na začátku řekli, že informací o slunečním hormonu můžeme přispět k tomu, abychom u postižených 45

14 ÁST II: RAKOVINA A VÝZNAM SLUNE NÍHO HORMONU rakovinou odbourali pocit bezmoci a rozvinuli jiný přístup vůči nemoci: Pomoz sám sobě! Ale vraťme se zpět k samotnému vzniku a rozvoji nádoru. Neustále rostoucí počty výsledků vědeckých výzkumů umožňují rozsáhlejší a přesnější výroky o působení vitamínu D na zhoubné nádory. V minulém roce proto pracovní skupina bratrů Garlandových spočítala, že zvýšení hladiny vitamínu D v krvi ze 40 na 60 ng/ml by každý rok v USA mohlo zabránit přibližně případům zhoubného střevního nádoru a třem čtvrtinám úmrtí na tento nádor. Obrázek 19: Mapa sv ta, na níž je pro r zné zem znázorn na odhadovaná hladina vitamínu D v krvi (barevné kódování). Zelené sloupce udávají, o kolik procent by se mohl v této zemi každoro n snížit výskyt nov vzniklých zhoubných st evních nádor, pokud by se hladina vitamínu D v krvi zvýšila díky podávání MJ vitamínu D a pokud možno p im eným a pravidelným p sobením slune ního zá ení na pokožku. (Obrázek z: Garland C.F. et al., Ann. Epidemiol, 2008; 19:472). 46

15 SLUNE NÍ HORMON JE D LEŽITÝ PRO CELÉ T LO ÁST III VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI SLUNE NÍ HORMON JE D LEŽITÝ PRO CELÉ T LO Nehledě na veškeré pozitivní zprávy o významu vitamínu D při vzniku a šíření zhoubných nádorů není sluneční hormon žádná nová zázračná surovina pro léčiva určená k terapii rakoviny, ale ani se ve svém působení neomezuje jen na toto onemocnění. V této kapitole bychom proto chtěli ukázat, že vitamín D má ještě mnohem dalekosáhlejší význam pro naše zdraví, než se lze domnívat z doposud prezentovaných informací. Z důkazu přítomnosti receptorů téměř v každé buňce těla, který jsme popsali již na začátku této knihy, je jasné, že tento hormon působí na mnohé další tělesné funkce. Podrobné představení všech těchto bodů se nachází v knize Vitamín D náš sluneční hormon a klíč k zdravotní prevenci, kterou její autor, Jörg Spitz, vydal již v předešlém roce. Můžeme ji vřele doporučit! Ale i pro čtenáře této knihy, jejichž primární zájem je zaměřen na informace o rakovině, je důležité získat přehled o dalších vlastnostech slunečního hormonu. Jen tak totiž můžete chápat celkový rozsah významu vitamínu D pro své zdraví. Zároveň zde slouží prezentace všeobecných aspektů vitamínu D jako příprava pro následující kapitolu, v níž chceme vyložit význam dalších důležitých faktorů životního stylu pro vznik a rozvoj rakoviny. Klíčovým slovem je celostní zdravotní prevence neboli integrální prevence, jejíž základy vypracoval v posledních letech Jörg Spitz. Ale nejprve se vraťme k oněm dalším pozitivním aspektům vitamínu D. V oblasti onemocnění srdce a krevního oběhu, jež jsou jak je známo nejčastější příčinou úmrtí ve všech prů- 75

16 ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI myslových zemích, ale také v tzv. perspektivních zemích, byly prokázány v rostoucí míře následující charakteristiky. Dostačující výše hladiny vitamínu D v krvi snižuje krevní tlak (Obrázek 29), zlepšuje funkci kosterního svalstva, snižuje riziko srdečního infarktu a úmrtnost po infarktu, jakož i riziko onemocnění cukrovkou (diabetem typu 1 i typu 2). Jako příklad pozitivního účinku slunečního hormonu při mnoha cévních onemocněních (kornatění tepen) bychom chtěli uvést ochranu před vznikem onemocnění periferních tepen (periferního arteriálního onemocnění). U všech těchto nemocí dochází v průměru ke snížení rizika onemocnění přibližně o 50 %, je-li hladina vitamínu D v krvi vyšší než 30 ng/ml. Vitamín D dále plní výraznou ochrannou funkci u nervových buněk v mozku. Pozitivní vliv byl popsán u následujících nemocí: skleróza multiplex, (Obrázek 30), schizofrenie a deprese. U sklerózy multiplex již existují zprávy o úspěšné terapii vitamínem D. U dalších onemocnění, jako je parkinsonova choroba nebo alzheimerova demence, je vliv vitamínu D ještě předmětem diskuse. Riziko, že při nízké hladině vitamínu D v krvi dojde k onemocnění vysokým tlakem Obrázek 29: Zobrazení rizika, že lov k onemocní vysokým tlakem, v závislosti na hladin vitamínu D v krvi < 15 ng/ml oproti 30 ng/ml. U muž stoupá toto riziko vysokého tlaku o faktor 6, u žen o faktor 2,6 ( ísla ze studie Forma et al., Hypertesion 2007, 49:1063). 76

17 A ODKUD ZÍSKÁM DOSTATEK VITAMÍNU D? A ODKUD ZÍSKÁM DOSTATEK VITAMÍNU D? V této kapitole se chceme zabývat tím, jakým způsobem jsme schopni svému tělu zajistit dostatečné množství slunečního hormonu, které potřebuje, aby zůstalo zdravé, případně aby se uzdravilo. V zásadě existují čtyři možnosti, jak se vitamínem D zásobit (Tabulka 5). Vitamín D odkud ho vzít? 1. ze stravy 2. pomocí elementární síly slunce 3. pomocí um lého slunce (solária) 4. pomocí um le vyrobeného slune ního hormonu Tabulka 5: R zné zdroje vitamínu D. Začněme stravou. Zde bychom neměli zapomínat, že vitamín D je hormon a ne vitamín. Potom snadno pochopíme, že obstarat si dostatek vitamínu D ze stravy je obtížné (Tabulka 6). Pouze rybí tuk obsahuje množství vitamínu D, které vůbec stojí za zmínku. Ale i tohoto koncentrovaného rybího produktu by bylo zapotřebí konzumovat 3 až 4 lžíce denně, aby člověk přijal celkové potřebné množství vitamínu D. A to není vůbec příjemná představa. K tomu se přidávají hlasy, které varují před zvýšeným přísunem vitamínu A prostřednictvím rybího tuku. Vitamín A je v těle nejenom protihráčem vitamínu D, ale ve velkých dávkách je dokonce pro člověka toxický. Obvykle je s rostlinou stravou přijímán pouze provitamín vitamínu A (ß-karoten) a z něho je ve vitamín A proměněno jen tolik, kolik ho tělo právě potřebuje. Ale zpět k vitamínu D ve stravě. Samozřejmě, že ryby žijící v chladných vodách, jako je třeba losos, také obsahují vitamín D. Jestliže bychom konzumací lososa chtěli pokrýt naši potřebu vitamínu D, museli bychom pravidelně denně sníst dvě až tři 100 gramové porce! Většina z nás však nezvládne sníst ani dvě porce ryby týdně, a tím tedy nepokryjeme ani minimální 81

18 ÁST III: VITAMÍN D KLÍ K PREVENCI Aplikujeme-li toto zásadní pravidlo na náš sluneční hormon, ukáží se následující možnosti: (Tabulka 11 a Obrázek 38) Jak získám dostate nou hladinu vitamínu D? Možnosti A. Žádné nan ní náklady, ale zato dostatek vynaloženého asu Nap íklad jít t ikrát až ty ikrát týdn na p l hodiny ven na sluní ko. B. Vynaložení pen z, ale zato menší pot eba asu Nap íklad jednou až dvakrát týdn ležet 10 až 15 minut v soláriu. C. Vynaložení pen z, ale bez vynaložení asu Nap íklad jednou denn spolknou tabletu vitamínu D. Tabulka 11: Rozdílná, ovšem stejn ú inná opat ení k dosažení dostate n vysoké hladiny vitamínu D v krvi. Pro doložení, že toto pravidlo je platné a aplikovatelné všeobecně, se nyní chceme zabývat příkladem nedostatku ovoce a zeleniny ve stravě. Také zde dokládají různé výzkumy, že pět porcí ovoce a zeleniny denně, kterou minimálně zapotřebí pro zachování zdraví, jí jen 15 až 20 % obyvatelstva. Proto vzniká u mikrovýživy dochází ke stejně výraznému nedostatku a potřeby náhrad tak jako u našeho slunečního hormonu. Nabízejí se zde následující řešení: (Tabulka 12 a Obrázek 39) Jak dosáhnu dostate ného zásobování t la ovocem a zeleninou ve strav? Možnosti A. Žádné nan ní náklady, ale zato dostatek vynaloženého asu Nap íklad p stování ovoce a zeleniny na vlastní zahrad. B. Vynaložení pen z, ale zato menší pot eba asu Nap íklad nákup ovoce a zeleniny v bio-obchodech. C. Vynaložení pen z, ale bez vynaložení asu Nap íklad dopln ní stravy koncentrátem ovoce a zeleniny. Tabulka 12: Rozdílná, ovšem stejn ú inná opat ení k dosažení dostate ného množství mikrovýživy z ovoce a zeleniny. 100

19 OHLÉDNUTÍ SE ZP T A POHLED DO BUDOUCNA OHLÉDNUTÍ SE ZP T A POHLED DO BUDOUCNA: JAK M ŽEME T LU POMOCI, ABY ZVÍT ZILO NAD RAKOVINOU Co se oslík v této kapitole nau il? V této kapitole se od našeho oslíka necháme pou- it hned na za átku, jelikož nám m že sd lit, co se v minulých kapitolách dozv d l. V bodech chceme p ehledn shrnout obrovské možnosti, kterými t lo disponuje k p emožení rakoviny pom žeme-li mu odpovídajícím životním stylem! Zároveň by vás měly zhuštěné informace v této kapitole podnítit k tomu, abyste si ještě jednou přečetli jednotlivé části příslušných kapitol, má-li to pro vás význam. Takto si je lze obzvláště dobře vštěpit do paměti. A teď přichází to nejdůležitější. Právě nyní bychom chtěli, abyste si uvědomili: PÁNI, TO VŠECHNO M ŽU D LAT?! TAK S TÍM ZA NU JEŠT DNES! Pokud se nám podařilo ve vás vyvolat tuto rozjezdovou náladu, pak se úsilí vynaložené k napsání této knihy vyplatilo! Tak, jdeme na to: 1. Každý člověk je šéfem svého vlastního obrovského podniku s bilióny malých chemických továren (buňky v jeho těle) a jeho povinností je starat se o ně (v rámci odpovídajícího životního stylu) tak, aby se jim dobře dařilo. 2. Kvůli technickému pokroku v posledních desetiletích se náš životní styl a životní prostředí tak drasticky změnily, že ani jedno se neshoduje svým charakterem s potřebami těla. 115

20 RAKOVINNÉ BUŇKY NEMAJÍ RÁDY SLUNCE Bez Slunce by na Zemi neexistoval žádný život. Až donedávna využívalo lékařství jeho uzdravující sílu. Ale pro nás moderní lidi slunce zmutovalo ve zlého démona, který ohrožuje naše zdraví strach z rakoviny kůže nám dal zapomenout na pozitivní vlastnosti slunečních paprsků. Tento knižní rádce ukazuje, jak důležitý je sluneční svit pro naše zdraví. Bez něj trpíme nedostatkem vitamínu D, který je nezbytný pro řízení velkého množství procesů v téměř všech tělesných buňkách. 70 až 90 % všech obyvatel Německa, Rakouska a Švýcarska strádá nedostatkem vitamínu D a neví, že to v mnoha případech může vést ke vzniku rakoviny. Sluneční hormon může u nemocných rakovinou nejenom zlepšit kvalitu jejich života a prodloužit jej, ale především je to rozhodující klíč k prevenci vitamín D snižuje riziko vzniku rakoviny a potlačuje růst zhoubných nádorů. Mimoto chrání také před křivicí a diabetem, zpomaluje řídnutí kostí, posiluje svalovou hmotu, podporuje imunitní systém, vyrábí tělu vlastní antibiotika a snižuje vysoký tlak. Jörg Spitz a William B. Grant popisují výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů o ultrafialovém světle a slunečním hormonu. Vysvětlují, jak můžeme zjistit a upravit hladinu vitamínu D ve vlastním těle a poskytují cenné a konkrétní rady, jak lze s pomocí uzdravující síly slunce zamezit nebo zmírnit nemoci, k nimž patří rakovina nebo skleróza multiplex. Využívejte sluneční paprsky ve prospěch svého zdraví! Prof. Dr. med. Jörg Spitz preventivní léka Willam B. Grant, Ph.D. jeden z p edních expert na vitamín D

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny

Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Homeopatický přístup k léčbě rakoviny Dr. A.U. Ramakrishnan M.B.B.S., M.F. Hom. (London) a Catherine R. Coulterová Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro medicínské a homeopatické profesionály.

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky

O tom, jak budete vařit zítra Co je dobré vědět o olejích a tucích dvě nejdůležitější složky našeho jídelníčku. Není tuk jako tuk Špatné tuky O tom, jak budete vařit zítra Vědecké studie z celého světa jednoznačně prokazují, že naše stravovací návyky mají dramatický dopad na naše zdraví. V současné době více než 2/3 obyvatelstva v České republice

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné? Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Mohl by "brain shuttle" dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 26.11.2013

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým.

Úvod. Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. Úvod Petr Fořt CO MÁME JÍST? Nejprve 13 lživých výživových tvrzení, která svět dělají nemocným a tlustým. 1. Vejce jsou nezdravá Ve skutečnosti jsou vejce nadupaná kvalitními bílkovinami a celou řadou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít?

Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Smíme je na to použít? Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar Obor: Technické lyceum Předmět: Biologie Školní rok: 2009/10 Třída: 1.L Jméno: Lukáš Linhart Datum: 12. 5. 2010 Referát na téma: Delfíni mohou pomoci léčit lidi. Delfíni mohou

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_166 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více