NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0015 KOMPLEXNÍ ANALÝZA"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání reg. č.: CZ..07/..00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA VYDÁNO: AUTOŘI: MILAN NOVÁK, KATEŘINA MAROUSKOVÁ, MGR. ROMAN VÍTŮ Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Benešova 3, Jihlava IČ: vedena v OR pod sp. zn. oddíl L, vl ze dne u KS v Brně DIČ: CZ web: Tel.:

2 Obsah Úvod... 3 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit... 5 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Přednášky odborníka z praxe... 5 Zapojení žáků, kteří získali podporu... 8 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 0 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem... Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 2 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Stáž studentů ve firmě Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Hodnocení klíčových aktivit KA Celkový přehled hodnocení studentů instruktorem Celkový přehled hodnocení studentů tutorem Celkový přehled hodnocení praxe studenty Závěr Zapojení zaměstnavatelů do aktivit projektu, jejich zájem o aktivity, kvalita komunikace a splnění jejich očekávání Způsoby komunikace žadatele, zapojených škol a zaměstnavatelů Podmínky navázání spolupráce firma škola Bariéry spolupráce, klady a zápory z pohledu škol, zaměstnavatelů i zapojených žáků Návrhy na přijetí vhodných opatření k odstranění negativ Seznam tabulek: Seznam grafů:... 4 Stránka 2 z 4

3 Úvod Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizovala od do projekt s názvem PRAXE základ vzdělání, reg. č. CZ..07/..00/54.005, jehož cílem bylo: seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru, realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru, přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení, zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor, přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu, propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol. Do projektu byly zapojeny tyto střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Manažerská akademie SOŠ, s. r. o. Jihlava TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o. Stránka 3 z 4

4 Klíčovými aktivitami projektu byly: KA Přednášky odborníka z praxe za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 27 žáků v 2 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 660 hodinách KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 80 hodinách KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu byla vytvořena tato komplexní analýza Do projektu bylo kromě realizačního týmu zapojeno celkem 74 instruktorů za zaměstnavatele lektorů, 29 tutorů za školu a 2 garantů za školu. Tento projekt, jehož rozpočet činil , 68 Kč, byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Stránka 4 z 4

5 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 0 Přednášky odborníka z praxe Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky. V rámci odborných předmětů se zorganizovaly přednášky odborníka z konkrétní firmy. V přednáškách se odborníci z praxe zaměřili především na vazbu teoretických vědomostí a reálné firemní praxe. Odborníci navazovali na získané teoretické vědomosti a znalosti žáků v průběhu školní výuky a tyto aplikovali na reálné firemní (zaměstnavatelské) prostředí a potřeby konkrétní praxe. Žáci tak získali reálnou představu o využití nabytých znalostí v konkrétních případech. Příklady jednotlivých aktivit z oblasti KA 0: Přednáška na téma Logistika instruktorem přednášky byl ředitel firmy OMEGA SERVIS HOLDING a.s., tato firma je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti logistiky v regionu. V průběhu přednášky se žáci studující obor Logistika dozvěděli cenné informace z praxe, jako např. stanovení ceny přepravného, náklady na skladové hospodářství, funkce zákaznického servisu atd. Přednáška na téma Sociální pojištění instruktorem přednášky byla Bc. Věra Stopková, ředitelka OSSZ Přerov. Žáci oboru Podnikání získali informace o funkcích OSSZ a sociálního pojištění. Přednáška na téma Exekuční činnost soudních exekutorů na této přednášce představil Mgr. Jan KUČERA z exekutorského úřadu Přerov, který patří k největším exekutorským úřadům v ČR. Dále byly navázány kontakty s institucemi, se kterými již léta spolupracujeme, Magistrát města Jihlavy, KÚ Vysočina, Český statistický úřad Jihlava, Katastrální úřad Jihlava a pánové JUDr. Kasal a Ing. Krško informace o činnosti soudních exekutorů. Stránka 5 z 4

6 Přednášky na téma Daňová soustava instruktorem přednášky byla majitelka společnosti Mohyla s.r.o., daňová poradkyně Ing. Miroslava Mohylová. Žáci na přednáškách získali mimo jiné praktické rady týkající se vyplnění daňového přiznání. Přednášky na téma Provoz hotelu vedla manažerka Hotelu Fit v Přerově, Ing. Vendula Dvorská, která má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a žáci se dozvěděli informace o provozu hotelu v praxi. Přednáška na téma Finanční gramotnost na této přednášce představila ředitelka ČSOB, pobočka ul. Kratochvílova Přerov, Ing. Eliška Pospíšilíková problematiku finanční gramotnosti a upozornila je na možná rizika v této oblasti hospodaření fyzických i právnických osob. Před realizací každé přednášky probíhaly schůzky s jednotlivými instruktory. Na těchto schůzkách byla upřesňována náplň přednášek s ohledem na tematický plán učiva příslušného ročníku a oboru. Hlavní důraz byl kladen na to, aby přednáška obohatila žáky o poznatky z praxe a aby se žáci seznámili s metodami, trendy a postupy, pomůckami a technikou, se kterými se ve škole nesetkávají (např. různé druhy masáží, bodypaiting v oboru kosmetička, kinesiotaping v oboru ekonomika a podnikání, metody fotografování v ateliéru v oboru fotografie a multimédia. V neposlední řadě bylo cílem zvýšit atraktivitu a učiva a motivovanost žáků v jednotlivých oborech. Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s odborníky z praxe a jsme domluveni na další spolupráci i po skončení projektu. V krajích je dostatečná nabídka odborníků, kteří jsou schopni zajistit odborné přednášky. Při zajišťování přednášek jsme vycházeli z potřeb žáků jednotlivých oborů tak, aby se rozšířil jejich pohled na studovaný obor a mohli jsme stávající výuku rozšířit o poznatky odborníků z praxe. Mimo jiné byly zorganizované přednášky odborníků z KÚ a Magistrátu města, kde se žáci dozvěděli o fungování jednotlivých úřadů, dále si udělali dostatečný přehled o struktuře úřadů. Prošli si jednotlivými odbory a byli seznámeni s fungováním odborů a jejich konkrétní činnností. Žáci si udělali ucelený obraz o těchto institucích. Další přednášky byly z oblasti statistických úřadů, úřadů katastrálních a z oblasti právního vzdělávání. Zde se žáci mohli informovat o chodu úřadů, ale zároveň se i informovat o věcech, které studenty zajímají. V řadě případů prošli žáci i praktickými ukázkami a některé získané informace si mohli žáci konkrétně ověřit na specializovaných pracovištích jednotlivých institucí. Příkladem je práce s informačním systémem katastrálního úřadu, se kterým žáci intenzivně Stránka 6 z 4

7 pracovali. Závěrem lze velmi kladně hodnotit přínos jednotlivých přednášek pro profesní rozvoj osobnosti žáků. Tabulka Přehled plnění KA 0 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,8 Kraj Vysočina ,8 Olomoucký kraj ,7 Všechny kraje ,7 Do projektu byly zapojeny tři kraje, Jihomoravský, Olomoucký a Vysočina, celkem sedm škol v poměru :3:3, zrealizováno bylo celkem 83 akcí a splněno 4 hodin. Největší podíl splněných akcí vykázal kraj Vysočina, jednalo se o 64 akcí, nejméně naopak kraj Jihomoravský, a to i že zapojeny byly tři školy z kraje. Poměrně velký počet akcí (0) vykazuje kraj Olomoucký, pouze s jednou zapojenou školou. Nejvíce s pohledu hodin se praktikovalo v kraji Olomouckém, kde na 9 realizovaných akcí přišlo v průměru 7,8 hodin. 000 KA 0 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 3 3 Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf KA 0: porovnání jednotlivých krajů Stránka 7 z 4

8 Graf popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin, tak je angažované školy c rámci projektu plnily. Graf 2 - KA 0: všechny kraje souhrnně Graf popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem v poměru 7 zapojených škol, 83 realizovaných akcí a4 splněných hodin. Zapojení žáků, kteří získali podporu Tabulka 2 Zapojení žáků, kteří získali podporu v KA 0 Kraj Žáci z toho chlapců z toho dívek Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Do projektu bylo celkem zapojeno 27 žáků, což je velmi značné číslo, které dokazuje chuť žáků angažovat se v podobných akcích. S ohledem na počty zúčastněných škol je patrné, že nejvíce žáků v jednotlivých projektech bylo zapojeno v kraji Vysočina, kde na tři zapojené školy připadá 757 aktivně působících žáků, v Olomouckém kraji to bylo na tři zapojené školy pouze 29 žáků a v kraji Jihomoravském na jednu školu připadlo 79 žáků. Stránka 8 z 4

9 Poměrově to vyjadřuje následující graf, kde poměr zapojených žáků je 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Následující graf 3 ukazuje zapojení žáků dle krajů, je zde vidět dominantní zastoupení kraje Vysočina. Aktivní zapojení 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Poměr zapojení žáků v KA 0 dle krajů 7% 26% Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 67% Graf 3 - KA 0: poměr zapojení žáků dle krajů Graf 4. Zobrazuje poměr dívek a chlapců, převaha dívek je dána typy odborných škol a oborů, ve kterých se projekt realizoval. Větší zastoupení měly školy se zaměřením oborů zajímavých více pro dívky (Veřejnosprávní činnost, Kosmetička, Veřejnosprávní ochrana apod.) a z tohoto důvodu je poměr chlapců a děvčat následující. Stránka 9 z 4

10 Poměr zapojení žáků v KA 0 dle chlapců a dívek 32% chlapci dívky 68% Graf 4 KA 0: poměr zapojení žáků dle chlapců a dívek Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Z tabulky 3 je patrné, že největší zastoupení v aktivitě KA 0 (přednášky odborníka z praxe) měl kraj Vysočina, který celkem zapojil 37 instruktorů, odborníků z praxe, odborníků z různých oblastí podnikání a správy. Tomu logicky odpovídá i největší zapojení tutorů za školu a garantů za školu. Tyto počty jsou dány i počty zapojených škol v jednotlivých krajích. Tabulka 3 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů v KA 0 KA 0 Instruktor za zaměstnavatele Tutor za školu Garant za školu Jihomoravský kraj 0 2 Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Stránka 0 z 4

11 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 02 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky, ve kterém žáci řešili praktické úkoly zadané zaměstnavatelem. Instruktor za zaměstnavatele zadal na základě konzultace s garantem za školu konkrétní úkol, který je relevantní, smysluplný a jeho řešení je využitelné v zaměstnavatelské praxi. Skupina vybraných žáků zadaný úkol řešila, způsob provedení konzultovala s tutorem ze školy (pedagogem). Všechny uložené úkoly byly vyhodnoceny instruktorem z praxe ve spolupráci s tutorem a prezentovány za účasti zadavatele úkolu. V rámci KA 2 jsme začali spolupracovat s institucemi, které nám pomohli sehnat vyučující a studenti školy, jedná se o MŠ Nížkov, MŠ Poděšín, firma Batservis, Myslivecké sdružení Olešenka, Domov důchodců Humpolec, Kino Dukla Jihlava, Centrum Multikulturního Vzdělávání v Jihlavě, Rádio Jihlava. V rámci úkolů zadaných zaměstnavateli se žáci naučili pracovat ve skupinách na zadaných úkolech a mohli se setkat s firemní praxí v oblasti marketingu a designu. Přínosy pro žáky jsou popsány v záznamech o realizaci úkolu zaměstnavatele. Způsoby zapojení žáků, tutorů, instruktorů v rámci této aktivity: Marketing 00 výročí kina Dukla v Jihlavě Mateřská škola Poděšín (vytvoření elektronické podoby účetních dokladů a pomocných účetních knih), Mateřská škola Nížkov (tvorba tabulek čerpání rozpočtů členěných dle zdrojů finančních prostředků), Myslivecké sdružení Olešenka (vytvoření elektronické podoby podkladů pro evidenci činnosti pro zájmový spolek), BAT service s.r.o. (vytvoření jednotné firemní kultury v administrativě obchodní dopisy a účetní doklady) Tvorba webových stránek prostřednictvím redakčního systému Pomocí dotazníku zjištění kvality služeb v Domově důchodců v Humpolci a následné stanovení doporučení na zlepšení, nový způsob prezentace zjištěných výsledků Stránka z 4

12 Rádio Jihlava Ve spolupráci s produkční rádia vytváření podkladů pro vysílání. Žáci psali texty na předem dohodnutá témata (Obce na Jihlavsku, Móda, Osobnosti Jihlavska, ), které poté moderátoři používali jako vstupy do vysílání. Většina témat byla stálá po celou dobu projektu, téma Historie domů v Jihlavě bylo v polovině nahrazeno tématem Historické okamžiky Jihlavy. Každé jednotlivé téma bylo vysíláno v pravidelný čas, jednalo se o sobotní a nedělní dopoledne. Texty byly dodávány vždy po dohodě s produkční, podle potřeby a požadavků. Centrum multikulturního vzdělávání každoročně pořádá vánoční besídku pro děti cizinců využívající vzdělávací programy této organizace. Jejím posláním je pomoci začlenit se a pochopit některé kulturní odlišnosti naší společnosti. Studentka měla za úkol podílet se na organizaci této besídky přípravou plakátu, pozvánek, přípravou programu, prezence a pořízení fotodokumentace. Využití v praxi je postaveno na úkolu samostatně pracovat s informačními technologiemi, komunikovat s ostatními lidmi a plnit práci ve stanoveném termínu. Podílet se na organizace krátkodobé akce a vytvářet její program. Další přínos pro budoucí praxi byla příležitost zpracovat fotodokumentaci celé akce. Centrum multikulturního vzdělávání se zabývá mimo jiné i výukou češtinou pro cizince. Výraznou částí cizinců využívající služby organizace jsou Vietnamci. Pro jejich potřeby bylo nutné vytvořit informační a vzdělávací materiály v jejich rodném jazyku. Celkem asi 5 stran textu. Studentka, která pochází z Vietnamu, měla za úkol přeložit tyto materiály do vietnamštiny. Využití v praxi je postaveno především na spojení znalostí této studentky v dnešním multikulturním světě a seznámit ji s procesem výše uvedené vzdělávací organizace. Tlumočení kanadským lektorům během jejich pobytu a spolupráce s výše uvedenou organizací ve dnech a , kdy studenti měli za úkol být lektorům po celou dobu k dispozici a tlumočit informace z českého prostředí do anglického jazyka, a přirozeně zodpovídat veškeré dotazy v angličtině. Dále se jednalo o přípravu exkurze po městě Jihlavě s komentářem v anglickém jazyce. Využití v praxi je především zkušenost komunikovat a tlumočit do anglického jazyka s rodilým mluvčím. Další důležitý faktor byla odpovědnost řešit individuální potřeby v tlumočení odpovídající běžné pracovní době. Samostatné organizování přednášek The Global Leadership Summit (GLS) v Jihlavě, tj. příprava propagace, grafické zpracování letáků a webu, registrace účastníků, zajištění Stránka 2 z 4

13 projekce, ovládání audiovizuální techniky, příprava přednáškového sálu pro každé setkání, zajištění a obsluha u občerstvení, správa webu, zajištění hudebního představení, příprava pracovních listů a zajištění zpětné vazby prostřednictvím dotazníků. Hlavní využití v praxi byla zkušenost studentů s kompletní realizací těchto přednášek od jejich přípravy přes realizaci až po zpracování závěrečných dotazníků. Seznámit se s činností výše uvedené organizace a zapojení se do její činnosti. Přístup žáků, tutorů a instruktorů k realizaci zadaného úkolu: Zajištění propagace, přípravy a realizace akce, instruktor má dohled nad žáky a vede jejich činnost. Žáci vytváří dokumenty dle vlastních znalostí s aplikací na potřeby stanovené instruktory v jednotlivých organizacích. Vzhledem ke konkrétnosti úkolů se žáci naučili nové věci, se kterými se během výuky neměli možnost setkat i z toho důvodu byl velmi aktivní přístup ze strany žáků a ochota učit se novým věcem. Vstřícný přístup ze strany instruktorů, vzhledem k tomu, že výstupy povedou ke zlepšení a urychlení administrativních činností a jedná se o neplacenou aktivitu, což je v případě neziskových organizací zásadní hledisko. Koordinační činnost tutora prostředníka mezi instruktorem a žákem, dohlížení na realizaci a kontrola správnosti zpracovaných úkolů dle požadavků instruktora. Žákyně vytvořila webové stránky. Nainstalovala a nakonfigurovala redakční systém. Aby žáci mohli vytvořit kvalifikovaný dotazník pro hodnocení kvality služeb v DD, bylo třeba, aby se seznámili jednak se standardy sociálních služeb v DD, dále s prostředím a konkrétními činnostmi, což bylo uskutečněno za spolupráce instruktorek projektu. Kreativní přístup k tvorbě dotazníků jak ze strany žáků, tak instruktorek, které ochotně odpovídaly na dotazy žáků, týkající se náplně dní klientů DD, dále oboustranná spolupráce při vyplňování dotazníků. Iniciativní přístup žáků k vyhodnocování výsledků dotazníku. Ochota žáků naučit se nový způsob prezentace výsledků v prezentačním programu prezi, porozumět postupu v anglickém jazyce. Tutor koordinuje celkový průběh postupu dle požadavku instruktora, konzultuje dílčí výsledky a usměrňuje vystupování žáků v DD za spolupráce instruktorek projektu, připravuje a posléze kontroluje vyhodnocování dotazníkové šetření, seznamuje žáky s novým prezentačním programem a dohlíží na vytvoření závěrečné prezentace. Stránka 3 z 4

14 Žáci psali texty průběžně, podle požadavků do vysílání. Sami navrhovali do jednotlivých bloků témat nové texty, které byly rádiem schvalovány. Týmová spolupráce byla důležitá vzhledem k tomu, aby se některé texty neopakovaly. Předpokládal se spolehlivý přístup, aby nebylo narušeno pravidelné vysílání. Museli projevit kreativitu, samostatnost, samostatně vyhledávat a zpracovávat zdroje. Produkční rádia i samotní moderátoři vycházeli vstříc, žáci měli zpětnou vazbu na svou práci. Přístup žáků vyžaduje spolehlivost, odpovědnost, schopnost kreativity, řešení nových problému. Dále se předpokládá schopnost komunikace a práce v týmu, samostatnost a plánování. Aktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost Zájem žáků o sociální prostředí, výborná komunikace se seniory, ochota naslouchat, kreativní přístup při tvorbě dotazníku, ochota vytvořit nový způsob prezentace výsledků, vstřícný a ochotný přístup ze strany instruktorek Tutor dohlíží nad realizací ze strany studentů a koordinuje požadavky firmy či organizace. Instruktoři definují požadavky firmy a kontrolují výstupy. Po celou dobu projektu jsou k dispozici odbornou radou či zkušeností. Shrnutí přínosu úkolů z praxe pro cílovou skupinu žáků: Praktická zkušenost s prací na konkrétní akci, ověření si teoretických znalostí Aplikace teoreticky získaných znalostí při tvorbě praktických úkolů, proniknutí do konkrétního firemního prostředí v rámci administrativy a účetnictví. MŠ Nížkov - žáci pronikli do problematiky dílčích rozpočtů příspěvkové organizace a měli možnost vidět provázanost mezi účetnictvím a rozpočetnictvím konkrétní organizace. Vzhledem k tomu, že při vytváření tabulek se dostali k reálný číslům dokázali si udělat skutečný obrázek o toku peněžních prostředků malé organizace. Vzhledem k tomu, že jednotlivé tabulky spolu úzce souvisí, museli proniknout k jádru věci. Tabulky žáci vytvářeli nejdříve jednotlivě a následně spojovali v jeden celek, čímž si důkladně vyzkoušeli náročnou týmovou práci. MŠ Poděšín propojení teoretických znalostí z účetnictví společně se znalostmi s informační technologie daly základ vytvoření pomocných knih pro konkrétní neziskovou organizaci. Naučili se operativně upravovat a měnit formu vytvářených dokumentů dle připomínek instruktora. Sami poznali, jak je vhodné umět propojit znalosti z více oborů a jak to Stránka 4 z 4

15 v konečné podobě usnadní a zkvalitní práci zaměstnancům firmy a jim samotným až budou v pracovním procesu. MS Olešenka žáci propojili znalosti z oblasti účetnictví a výpočetní techniky, museli se naučit novým věcem vzhledem ke specifičnosti organizace zájmový spolek. Poznali, jakým způsobem v současné době je vedena evidence příjmů a výdajů v organizaci a jaké možnosti nabízí MS Office Excel. Papírovou evidenci převedli do elektronické, čímž značně zjednodušili činnost finančního hospodáře mysliveckého spolku. Většina dokumentů je interaktivních. BATservice žáci aplikovali své znalosti z oblastí písemné a elektronické komunikace a z výpočetní techniky a vytvořili jednotnou firemní kulturu v oblasti administrativy firmy. Žáci byli nuceni propojovat dílčí znalosti z jednotlivých oborů v konečný finální produkt v podobě jednotlivých dokumentů. Spousta dokumentů je interaktivních tj. zaměstnancům firmy usnadní a zrychlí jejich práci a díky jednotné podobě zlepší image firmy. Student získal praktickou zkušenost s tvorbou profesionálních webu. Žáci získali především nové poznatky ze sociální oblasti společnosti, z vlastní iniciativy prostudovali materiály související s tématikou starších ročníků populace, měli zájem získat co nejvíce informací o pobytu lidí v domovech důchodců, snažili se zjistit, jaká část populace prožívá část života v těchto zařízeních, teprve potom na základě stanovených kritérií vytvářeli otázky. Velice dobře si vedli při vyplňování dotazníků, s částí klientů bezprostředně komunikovali, dokázali si získat jejich důvěru. Mnohdy to bylo pro žáky náročné i po psychické stránce, takže je podporovala jak instruktorka projektu, tak tutor. Při následném zpracování dotazníku využili znalosti z výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace. Byli ochotni naučit se vyhotovit závěrečnou prezentaci v novém prezentačním programu. Žáci pracovali jako tým, zjistili, že každý má jiné předpoklady, vzájemně se doplňovali, hodně diskutovali a hodnotili dílčí dosažené výsledky. Práce na daném projektu žákyně ovlivnil natolik, že vznikl podnikatelský nápad Bezva nákup firma zabývající se nákupem a rozvozem až domů, se kterým získaly první místo v krajském kole soutěže Den D. Všichni žáci pracovali spolehlivě, naučili se pracovat se zdroji, vytvářet texty podle aktuálních požadavků, reagovat na poptávku konkrétních témat. Seznámili se s fungováním konkrétního média, postupně se naučili nejen zpracovat informace a napsat text, ale také přizpůsobit formu textu konkrétnímu požadavku zdroje, slovní zásoba, forma, rozsah atp. Stránka 5 z 4

16 Navzájem si pomáhali při výběru témat, konzultovali společně své chyby, získané zkušenosti. Všichni studenti byli zapojeni do projektu nad rámec původního očekávání a prakticky převzali téměř celou realizaci všech přednášek od přípravy sálu až po úklid. Dokázali, že umí zpracovávat grafické návrhy plakátů a designu webu, že umí využívat moderních informačních technologií od tvorby webu, přes projekci až po pořízení fotodokumentace a video záznamu z některých částí. U všech studentů byla projevena vysoká spolehlivost a výborné organizační schopnosti. Někteří studenti pokračují ve spolupráci s organizací v dalších projektech a předpokládá se, že nabyté zkušenosti budou přínosem pro obě strany. Studenti předvedli velmi kvalitní práci. Prakticky po celou dobu jejich praxe byli kdykoli připraveni komunikovat v anglickém jazyku. Jejich nasazení odpovídalo profesionálním tlumočníkům. Výborná byla příprava výkladu v anglickém jazyce při provádění po Jihlavě. Dále nás potěšilo, že spolupráce nakonec byla i přes původní dohodu a byla dohodnuta studijní cesta do Kanady pro dva studenty v době letních prázdnin. Studentka splnila daný úkol nad očekávání. Její překlady po náhodné kontrole byly bezchybné. Všechny úkoly splnila ve stanoveném termínu. Její komunikační dovednosti ve skupině jsou výborné. Na základě této praxe jí byla nabídnuta další spolupráce nad rámec tohoto projetu. Bariera z pohledu školy byla u studentů, kteří dojíždějí denně a z důvodu dopravy se nemohli účastnit některých aktivit, o které měli sami zájem. Tato překážka se řešila zadáváním dílčích úkolů na daném projektu, které mohli zpracovávat doma. Hlavním kladem spolupráce byla možnost uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v reálné praxi jako například práce s digitálními technologiemi, grafické návrhy informačních materiálů, podílení se na plánování úkolu, komunikace a práce v týmu, práce s informačními technologiemi, zajištění, zpracování a vyhodnocení zpětné vazby, atd. Dalším kladným přínosem byla možnost se seznámit s činností dané firmy, která v několika příkladech pokračuje dodnes. Některé firmy mají zájem o další spolupráci na profesní úrovni se studenty, které se osvědčili. Realizované aktivity se setkali s poměrně velkým ohlasem u žáků, zejména díky jejich praktickému zaměření. Žáci ocenili především možnost setkat se přímo s firemní praxí, při Stránka 6 z 4

17 plnění úkolů zaměstnavatelů nebo při realizace praxí v hotelech. Tutoři byli s výběrem instruktorů a také s realizací akcí spokojeni a sami pokračují s instruktory v navázané spolupráci v oblasti přednášek a praxí žáků. Zapojení aktéři při realizaci projektu žádné zápory nezaznamenali. Žáci měli možnost realizace řady úkolů, které jim zadávali jednotlivé firmy a společnosti. Nabídka byla velmi pestrá, od aktivní spolupráce s rádiem a tvorbou jednotlivých příspěvků pro samotné vysílání, přes organizaci oslav výročí kina až po spolupráci s multikulturním zařízením, domovem důchodců apod. Cílem bylo aktivně zapojit co nejvíce studentů do těchto aktivit. Výstupem byly jak hotové příspěvky do rádia, tak i analýza chodu domova důchodců, ale třeba i tvorba internetových stránek pro firmu apod. výsledkem bylo aktivní zapojení studentů při přípravě projektu, při jeho realizaci, tak i při samém vyhodnocení akce. Žáci se aktivně podíleli na tvorbě materiálů, na realizaci setkání, akcí apod. Velkým přínosem bylo i zapojení se do mezinárodní spolupráce, jehož výsledkem bylo závěrečné vycestování některých zúčastněných žáků do zahraničí a prohloubení jak odborných, tak i jazykových dovedností. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. Nabídek ke spolupráci v regionu bylo hodně, bylo z čeho vybírat a důkazem jsou kvalitní výstupy, které studenti dodali. Do této klíčové aktivity byli zapojeni instruktoři z řad zaměstnavatelské sféry, tutoři za školskou sféru a garanti za jednotlivé zapojené školy. S cílovou skupinou se pracovalo formou workshopů. Žáci byli rozděleni na menší skupiny, přičemž každé skupině se věnoval tutor a podle potřeby v průběhu řešení i odborník z praxe (instruktor). Zapojenou cílovou skupinou byli žáci škol a pedagogičtí pracovníci zapojení do projektu (tutoři). Aktivita probíhala z časového hlediska v rámci celého projektu dle potřeb jednotlivých škol a skupin žáků v návaznosti na konkrétní obor. Stránka 7 z 4

18 Tabulka 4 Přehled plnění KA 02 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,0 Kraj Vysočina ,3 Olomoucký kraj ,0 Všechny kraje ,7 Z tabulky 4 je patrné zapojení jednotlivých škol do aktivity KA 02. Do této aktivity byly zapojeny pouze dvě školy z celkových sedmi, jedna z kraje Vysočina a jedna z kraje Olomouckého. Počet realizovaných akcí byl celkem 5, z toho kraj Vysočina realizoval celkem 2 aktivit, Olomoucký kraj aktivity 3 a Jihomoravský kraj se nezapojil vůbec. Počet splněných hodin je celkem 660 a jedná se pravděpodobně o nejzajímavější aktivitu projektu. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. I průměr skoro hodin na akci svědčí o tom, že se zde žáci zapojovali velmi aktivně a důsledně. Stránka 8 z 4

19 0000 KA 02 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 5 KA 02: porovnání jednotlivých krajů Graf 5 popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin KA 02 - všechny kraje souhrně Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 6 KA 02: všechny kraje souhrně Graf 6 popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem. Stránka 9 z 4

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. PRŮZKUM POTŘEB ČLENŮ CÍLOVÉ SKUPINY S OHLEDEM NA JEJICH PROEXPORTNÍ ZNALOSTI A POTŘEBY - KURZ Č. 1 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ŠKOLA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU č. reg.: CZ.1.07/3.2.07/01.0036 Operační program: Vzdělávání

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více