NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0015 KOMPLEXNÍ ANALÝZA"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání reg. č.: CZ..07/..00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA VYDÁNO: AUTOŘI: MILAN NOVÁK, KATEŘINA MAROUSKOVÁ, MGR. ROMAN VÍTŮ Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Benešova 3, Jihlava IČ: vedena v OR pod sp. zn. oddíl L, vl ze dne u KS v Brně DIČ: CZ web: Tel.:

2 Obsah Úvod... 3 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit... 5 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Přednášky odborníka z praxe... 5 Zapojení žáků, kteří získali podporu... 8 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 0 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem... Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 2 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Stáž studentů ve firmě Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Hodnocení klíčových aktivit KA Celkový přehled hodnocení studentů instruktorem Celkový přehled hodnocení studentů tutorem Celkový přehled hodnocení praxe studenty Závěr Zapojení zaměstnavatelů do aktivit projektu, jejich zájem o aktivity, kvalita komunikace a splnění jejich očekávání Způsoby komunikace žadatele, zapojených škol a zaměstnavatelů Podmínky navázání spolupráce firma škola Bariéry spolupráce, klady a zápory z pohledu škol, zaměstnavatelů i zapojených žáků Návrhy na přijetí vhodných opatření k odstranění negativ Seznam tabulek: Seznam grafů:... 4 Stránka 2 z 4

3 Úvod Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizovala od do projekt s názvem PRAXE základ vzdělání, reg. č. CZ..07/..00/54.005, jehož cílem bylo: seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru, realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru, přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení, zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor, přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu, propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol. Do projektu byly zapojeny tyto střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Manažerská akademie SOŠ, s. r. o. Jihlava TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o. Stránka 3 z 4

4 Klíčovými aktivitami projektu byly: KA Přednášky odborníka z praxe za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 27 žáků v 2 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 660 hodinách KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 80 hodinách KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu byla vytvořena tato komplexní analýza Do projektu bylo kromě realizačního týmu zapojeno celkem 74 instruktorů za zaměstnavatele lektorů, 29 tutorů za školu a 2 garantů za školu. Tento projekt, jehož rozpočet činil , 68 Kč, byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Stránka 4 z 4

5 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 0 Přednášky odborníka z praxe Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky. V rámci odborných předmětů se zorganizovaly přednášky odborníka z konkrétní firmy. V přednáškách se odborníci z praxe zaměřili především na vazbu teoretických vědomostí a reálné firemní praxe. Odborníci navazovali na získané teoretické vědomosti a znalosti žáků v průběhu školní výuky a tyto aplikovali na reálné firemní (zaměstnavatelské) prostředí a potřeby konkrétní praxe. Žáci tak získali reálnou představu o využití nabytých znalostí v konkrétních případech. Příklady jednotlivých aktivit z oblasti KA 0: Přednáška na téma Logistika instruktorem přednášky byl ředitel firmy OMEGA SERVIS HOLDING a.s., tato firma je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti logistiky v regionu. V průběhu přednášky se žáci studující obor Logistika dozvěděli cenné informace z praxe, jako např. stanovení ceny přepravného, náklady na skladové hospodářství, funkce zákaznického servisu atd. Přednáška na téma Sociální pojištění instruktorem přednášky byla Bc. Věra Stopková, ředitelka OSSZ Přerov. Žáci oboru Podnikání získali informace o funkcích OSSZ a sociálního pojištění. Přednáška na téma Exekuční činnost soudních exekutorů na této přednášce představil Mgr. Jan KUČERA z exekutorského úřadu Přerov, který patří k největším exekutorským úřadům v ČR. Dále byly navázány kontakty s institucemi, se kterými již léta spolupracujeme, Magistrát města Jihlavy, KÚ Vysočina, Český statistický úřad Jihlava, Katastrální úřad Jihlava a pánové JUDr. Kasal a Ing. Krško informace o činnosti soudních exekutorů. Stránka 5 z 4

6 Přednášky na téma Daňová soustava instruktorem přednášky byla majitelka společnosti Mohyla s.r.o., daňová poradkyně Ing. Miroslava Mohylová. Žáci na přednáškách získali mimo jiné praktické rady týkající se vyplnění daňového přiznání. Přednášky na téma Provoz hotelu vedla manažerka Hotelu Fit v Přerově, Ing. Vendula Dvorská, která má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a žáci se dozvěděli informace o provozu hotelu v praxi. Přednáška na téma Finanční gramotnost na této přednášce představila ředitelka ČSOB, pobočka ul. Kratochvílova Přerov, Ing. Eliška Pospíšilíková problematiku finanční gramotnosti a upozornila je na možná rizika v této oblasti hospodaření fyzických i právnických osob. Před realizací každé přednášky probíhaly schůzky s jednotlivými instruktory. Na těchto schůzkách byla upřesňována náplň přednášek s ohledem na tematický plán učiva příslušného ročníku a oboru. Hlavní důraz byl kladen na to, aby přednáška obohatila žáky o poznatky z praxe a aby se žáci seznámili s metodami, trendy a postupy, pomůckami a technikou, se kterými se ve škole nesetkávají (např. různé druhy masáží, bodypaiting v oboru kosmetička, kinesiotaping v oboru ekonomika a podnikání, metody fotografování v ateliéru v oboru fotografie a multimédia. V neposlední řadě bylo cílem zvýšit atraktivitu a učiva a motivovanost žáků v jednotlivých oborech. Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s odborníky z praxe a jsme domluveni na další spolupráci i po skončení projektu. V krajích je dostatečná nabídka odborníků, kteří jsou schopni zajistit odborné přednášky. Při zajišťování přednášek jsme vycházeli z potřeb žáků jednotlivých oborů tak, aby se rozšířil jejich pohled na studovaný obor a mohli jsme stávající výuku rozšířit o poznatky odborníků z praxe. Mimo jiné byly zorganizované přednášky odborníků z KÚ a Magistrátu města, kde se žáci dozvěděli o fungování jednotlivých úřadů, dále si udělali dostatečný přehled o struktuře úřadů. Prošli si jednotlivými odbory a byli seznámeni s fungováním odborů a jejich konkrétní činnností. Žáci si udělali ucelený obraz o těchto institucích. Další přednášky byly z oblasti statistických úřadů, úřadů katastrálních a z oblasti právního vzdělávání. Zde se žáci mohli informovat o chodu úřadů, ale zároveň se i informovat o věcech, které studenty zajímají. V řadě případů prošli žáci i praktickými ukázkami a některé získané informace si mohli žáci konkrétně ověřit na specializovaných pracovištích jednotlivých institucí. Příkladem je práce s informačním systémem katastrálního úřadu, se kterým žáci intenzivně Stránka 6 z 4

7 pracovali. Závěrem lze velmi kladně hodnotit přínos jednotlivých přednášek pro profesní rozvoj osobnosti žáků. Tabulka Přehled plnění KA 0 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,8 Kraj Vysočina ,8 Olomoucký kraj ,7 Všechny kraje ,7 Do projektu byly zapojeny tři kraje, Jihomoravský, Olomoucký a Vysočina, celkem sedm škol v poměru :3:3, zrealizováno bylo celkem 83 akcí a splněno 4 hodin. Největší podíl splněných akcí vykázal kraj Vysočina, jednalo se o 64 akcí, nejméně naopak kraj Jihomoravský, a to i že zapojeny byly tři školy z kraje. Poměrně velký počet akcí (0) vykazuje kraj Olomoucký, pouze s jednou zapojenou školou. Nejvíce s pohledu hodin se praktikovalo v kraji Olomouckém, kde na 9 realizovaných akcí přišlo v průměru 7,8 hodin. 000 KA 0 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 3 3 Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf KA 0: porovnání jednotlivých krajů Stránka 7 z 4

8 Graf popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin, tak je angažované školy c rámci projektu plnily. Graf 2 - KA 0: všechny kraje souhrnně Graf popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem v poměru 7 zapojených škol, 83 realizovaných akcí a4 splněných hodin. Zapojení žáků, kteří získali podporu Tabulka 2 Zapojení žáků, kteří získali podporu v KA 0 Kraj Žáci z toho chlapců z toho dívek Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Do projektu bylo celkem zapojeno 27 žáků, což je velmi značné číslo, které dokazuje chuť žáků angažovat se v podobných akcích. S ohledem na počty zúčastněných škol je patrné, že nejvíce žáků v jednotlivých projektech bylo zapojeno v kraji Vysočina, kde na tři zapojené školy připadá 757 aktivně působících žáků, v Olomouckém kraji to bylo na tři zapojené školy pouze 29 žáků a v kraji Jihomoravském na jednu školu připadlo 79 žáků. Stránka 8 z 4

9 Poměrově to vyjadřuje následující graf, kde poměr zapojených žáků je 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Následující graf 3 ukazuje zapojení žáků dle krajů, je zde vidět dominantní zastoupení kraje Vysočina. Aktivní zapojení 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Poměr zapojení žáků v KA 0 dle krajů 7% 26% Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 67% Graf 3 - KA 0: poměr zapojení žáků dle krajů Graf 4. Zobrazuje poměr dívek a chlapců, převaha dívek je dána typy odborných škol a oborů, ve kterých se projekt realizoval. Větší zastoupení měly školy se zaměřením oborů zajímavých více pro dívky (Veřejnosprávní činnost, Kosmetička, Veřejnosprávní ochrana apod.) a z tohoto důvodu je poměr chlapců a děvčat následující. Stránka 9 z 4

10 Poměr zapojení žáků v KA 0 dle chlapců a dívek 32% chlapci dívky 68% Graf 4 KA 0: poměr zapojení žáků dle chlapců a dívek Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Z tabulky 3 je patrné, že největší zastoupení v aktivitě KA 0 (přednášky odborníka z praxe) měl kraj Vysočina, který celkem zapojil 37 instruktorů, odborníků z praxe, odborníků z různých oblastí podnikání a správy. Tomu logicky odpovídá i největší zapojení tutorů za školu a garantů za školu. Tyto počty jsou dány i počty zapojených škol v jednotlivých krajích. Tabulka 3 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů v KA 0 KA 0 Instruktor za zaměstnavatele Tutor za školu Garant za školu Jihomoravský kraj 0 2 Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Stránka 0 z 4

11 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 02 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky, ve kterém žáci řešili praktické úkoly zadané zaměstnavatelem. Instruktor za zaměstnavatele zadal na základě konzultace s garantem za školu konkrétní úkol, který je relevantní, smysluplný a jeho řešení je využitelné v zaměstnavatelské praxi. Skupina vybraných žáků zadaný úkol řešila, způsob provedení konzultovala s tutorem ze školy (pedagogem). Všechny uložené úkoly byly vyhodnoceny instruktorem z praxe ve spolupráci s tutorem a prezentovány za účasti zadavatele úkolu. V rámci KA 2 jsme začali spolupracovat s institucemi, které nám pomohli sehnat vyučující a studenti školy, jedná se o MŠ Nížkov, MŠ Poděšín, firma Batservis, Myslivecké sdružení Olešenka, Domov důchodců Humpolec, Kino Dukla Jihlava, Centrum Multikulturního Vzdělávání v Jihlavě, Rádio Jihlava. V rámci úkolů zadaných zaměstnavateli se žáci naučili pracovat ve skupinách na zadaných úkolech a mohli se setkat s firemní praxí v oblasti marketingu a designu. Přínosy pro žáky jsou popsány v záznamech o realizaci úkolu zaměstnavatele. Způsoby zapojení žáků, tutorů, instruktorů v rámci této aktivity: Marketing 00 výročí kina Dukla v Jihlavě Mateřská škola Poděšín (vytvoření elektronické podoby účetních dokladů a pomocných účetních knih), Mateřská škola Nížkov (tvorba tabulek čerpání rozpočtů členěných dle zdrojů finančních prostředků), Myslivecké sdružení Olešenka (vytvoření elektronické podoby podkladů pro evidenci činnosti pro zájmový spolek), BAT service s.r.o. (vytvoření jednotné firemní kultury v administrativě obchodní dopisy a účetní doklady) Tvorba webových stránek prostřednictvím redakčního systému Pomocí dotazníku zjištění kvality služeb v Domově důchodců v Humpolci a následné stanovení doporučení na zlepšení, nový způsob prezentace zjištěných výsledků Stránka z 4

12 Rádio Jihlava Ve spolupráci s produkční rádia vytváření podkladů pro vysílání. Žáci psali texty na předem dohodnutá témata (Obce na Jihlavsku, Móda, Osobnosti Jihlavska, ), které poté moderátoři používali jako vstupy do vysílání. Většina témat byla stálá po celou dobu projektu, téma Historie domů v Jihlavě bylo v polovině nahrazeno tématem Historické okamžiky Jihlavy. Každé jednotlivé téma bylo vysíláno v pravidelný čas, jednalo se o sobotní a nedělní dopoledne. Texty byly dodávány vždy po dohodě s produkční, podle potřeby a požadavků. Centrum multikulturního vzdělávání každoročně pořádá vánoční besídku pro děti cizinců využívající vzdělávací programy této organizace. Jejím posláním je pomoci začlenit se a pochopit některé kulturní odlišnosti naší společnosti. Studentka měla za úkol podílet se na organizaci této besídky přípravou plakátu, pozvánek, přípravou programu, prezence a pořízení fotodokumentace. Využití v praxi je postaveno na úkolu samostatně pracovat s informačními technologiemi, komunikovat s ostatními lidmi a plnit práci ve stanoveném termínu. Podílet se na organizace krátkodobé akce a vytvářet její program. Další přínos pro budoucí praxi byla příležitost zpracovat fotodokumentaci celé akce. Centrum multikulturního vzdělávání se zabývá mimo jiné i výukou češtinou pro cizince. Výraznou částí cizinců využívající služby organizace jsou Vietnamci. Pro jejich potřeby bylo nutné vytvořit informační a vzdělávací materiály v jejich rodném jazyku. Celkem asi 5 stran textu. Studentka, která pochází z Vietnamu, měla za úkol přeložit tyto materiály do vietnamštiny. Využití v praxi je postaveno především na spojení znalostí této studentky v dnešním multikulturním světě a seznámit ji s procesem výše uvedené vzdělávací organizace. Tlumočení kanadským lektorům během jejich pobytu a spolupráce s výše uvedenou organizací ve dnech a , kdy studenti měli za úkol být lektorům po celou dobu k dispozici a tlumočit informace z českého prostředí do anglického jazyka, a přirozeně zodpovídat veškeré dotazy v angličtině. Dále se jednalo o přípravu exkurze po městě Jihlavě s komentářem v anglickém jazyce. Využití v praxi je především zkušenost komunikovat a tlumočit do anglického jazyka s rodilým mluvčím. Další důležitý faktor byla odpovědnost řešit individuální potřeby v tlumočení odpovídající běžné pracovní době. Samostatné organizování přednášek The Global Leadership Summit (GLS) v Jihlavě, tj. příprava propagace, grafické zpracování letáků a webu, registrace účastníků, zajištění Stránka 2 z 4

13 projekce, ovládání audiovizuální techniky, příprava přednáškového sálu pro každé setkání, zajištění a obsluha u občerstvení, správa webu, zajištění hudebního představení, příprava pracovních listů a zajištění zpětné vazby prostřednictvím dotazníků. Hlavní využití v praxi byla zkušenost studentů s kompletní realizací těchto přednášek od jejich přípravy přes realizaci až po zpracování závěrečných dotazníků. Seznámit se s činností výše uvedené organizace a zapojení se do její činnosti. Přístup žáků, tutorů a instruktorů k realizaci zadaného úkolu: Zajištění propagace, přípravy a realizace akce, instruktor má dohled nad žáky a vede jejich činnost. Žáci vytváří dokumenty dle vlastních znalostí s aplikací na potřeby stanovené instruktory v jednotlivých organizacích. Vzhledem ke konkrétnosti úkolů se žáci naučili nové věci, se kterými se během výuky neměli možnost setkat i z toho důvodu byl velmi aktivní přístup ze strany žáků a ochota učit se novým věcem. Vstřícný přístup ze strany instruktorů, vzhledem k tomu, že výstupy povedou ke zlepšení a urychlení administrativních činností a jedná se o neplacenou aktivitu, což je v případě neziskových organizací zásadní hledisko. Koordinační činnost tutora prostředníka mezi instruktorem a žákem, dohlížení na realizaci a kontrola správnosti zpracovaných úkolů dle požadavků instruktora. Žákyně vytvořila webové stránky. Nainstalovala a nakonfigurovala redakční systém. Aby žáci mohli vytvořit kvalifikovaný dotazník pro hodnocení kvality služeb v DD, bylo třeba, aby se seznámili jednak se standardy sociálních služeb v DD, dále s prostředím a konkrétními činnostmi, což bylo uskutečněno za spolupráce instruktorek projektu. Kreativní přístup k tvorbě dotazníků jak ze strany žáků, tak instruktorek, které ochotně odpovídaly na dotazy žáků, týkající se náplně dní klientů DD, dále oboustranná spolupráce při vyplňování dotazníků. Iniciativní přístup žáků k vyhodnocování výsledků dotazníku. Ochota žáků naučit se nový způsob prezentace výsledků v prezentačním programu prezi, porozumět postupu v anglickém jazyce. Tutor koordinuje celkový průběh postupu dle požadavku instruktora, konzultuje dílčí výsledky a usměrňuje vystupování žáků v DD za spolupráce instruktorek projektu, připravuje a posléze kontroluje vyhodnocování dotazníkové šetření, seznamuje žáky s novým prezentačním programem a dohlíží na vytvoření závěrečné prezentace. Stránka 3 z 4

14 Žáci psali texty průběžně, podle požadavků do vysílání. Sami navrhovali do jednotlivých bloků témat nové texty, které byly rádiem schvalovány. Týmová spolupráce byla důležitá vzhledem k tomu, aby se některé texty neopakovaly. Předpokládal se spolehlivý přístup, aby nebylo narušeno pravidelné vysílání. Museli projevit kreativitu, samostatnost, samostatně vyhledávat a zpracovávat zdroje. Produkční rádia i samotní moderátoři vycházeli vstříc, žáci měli zpětnou vazbu na svou práci. Přístup žáků vyžaduje spolehlivost, odpovědnost, schopnost kreativity, řešení nových problému. Dále se předpokládá schopnost komunikace a práce v týmu, samostatnost a plánování. Aktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost Zájem žáků o sociální prostředí, výborná komunikace se seniory, ochota naslouchat, kreativní přístup při tvorbě dotazníku, ochota vytvořit nový způsob prezentace výsledků, vstřícný a ochotný přístup ze strany instruktorek Tutor dohlíží nad realizací ze strany studentů a koordinuje požadavky firmy či organizace. Instruktoři definují požadavky firmy a kontrolují výstupy. Po celou dobu projektu jsou k dispozici odbornou radou či zkušeností. Shrnutí přínosu úkolů z praxe pro cílovou skupinu žáků: Praktická zkušenost s prací na konkrétní akci, ověření si teoretických znalostí Aplikace teoreticky získaných znalostí při tvorbě praktických úkolů, proniknutí do konkrétního firemního prostředí v rámci administrativy a účetnictví. MŠ Nížkov - žáci pronikli do problematiky dílčích rozpočtů příspěvkové organizace a měli možnost vidět provázanost mezi účetnictvím a rozpočetnictvím konkrétní organizace. Vzhledem k tomu, že při vytváření tabulek se dostali k reálný číslům dokázali si udělat skutečný obrázek o toku peněžních prostředků malé organizace. Vzhledem k tomu, že jednotlivé tabulky spolu úzce souvisí, museli proniknout k jádru věci. Tabulky žáci vytvářeli nejdříve jednotlivě a následně spojovali v jeden celek, čímž si důkladně vyzkoušeli náročnou týmovou práci. MŠ Poděšín propojení teoretických znalostí z účetnictví společně se znalostmi s informační technologie daly základ vytvoření pomocných knih pro konkrétní neziskovou organizaci. Naučili se operativně upravovat a měnit formu vytvářených dokumentů dle připomínek instruktora. Sami poznali, jak je vhodné umět propojit znalosti z více oborů a jak to Stránka 4 z 4

15 v konečné podobě usnadní a zkvalitní práci zaměstnancům firmy a jim samotným až budou v pracovním procesu. MS Olešenka žáci propojili znalosti z oblasti účetnictví a výpočetní techniky, museli se naučit novým věcem vzhledem ke specifičnosti organizace zájmový spolek. Poznali, jakým způsobem v současné době je vedena evidence příjmů a výdajů v organizaci a jaké možnosti nabízí MS Office Excel. Papírovou evidenci převedli do elektronické, čímž značně zjednodušili činnost finančního hospodáře mysliveckého spolku. Většina dokumentů je interaktivních. BATservice žáci aplikovali své znalosti z oblastí písemné a elektronické komunikace a z výpočetní techniky a vytvořili jednotnou firemní kulturu v oblasti administrativy firmy. Žáci byli nuceni propojovat dílčí znalosti z jednotlivých oborů v konečný finální produkt v podobě jednotlivých dokumentů. Spousta dokumentů je interaktivních tj. zaměstnancům firmy usnadní a zrychlí jejich práci a díky jednotné podobě zlepší image firmy. Student získal praktickou zkušenost s tvorbou profesionálních webu. Žáci získali především nové poznatky ze sociální oblasti společnosti, z vlastní iniciativy prostudovali materiály související s tématikou starších ročníků populace, měli zájem získat co nejvíce informací o pobytu lidí v domovech důchodců, snažili se zjistit, jaká část populace prožívá část života v těchto zařízeních, teprve potom na základě stanovených kritérií vytvářeli otázky. Velice dobře si vedli při vyplňování dotazníků, s částí klientů bezprostředně komunikovali, dokázali si získat jejich důvěru. Mnohdy to bylo pro žáky náročné i po psychické stránce, takže je podporovala jak instruktorka projektu, tak tutor. Při následném zpracování dotazníku využili znalosti z výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace. Byli ochotni naučit se vyhotovit závěrečnou prezentaci v novém prezentačním programu. Žáci pracovali jako tým, zjistili, že každý má jiné předpoklady, vzájemně se doplňovali, hodně diskutovali a hodnotili dílčí dosažené výsledky. Práce na daném projektu žákyně ovlivnil natolik, že vznikl podnikatelský nápad Bezva nákup firma zabývající se nákupem a rozvozem až domů, se kterým získaly první místo v krajském kole soutěže Den D. Všichni žáci pracovali spolehlivě, naučili se pracovat se zdroji, vytvářet texty podle aktuálních požadavků, reagovat na poptávku konkrétních témat. Seznámili se s fungováním konkrétního média, postupně se naučili nejen zpracovat informace a napsat text, ale také přizpůsobit formu textu konkrétnímu požadavku zdroje, slovní zásoba, forma, rozsah atp. Stránka 5 z 4

16 Navzájem si pomáhali při výběru témat, konzultovali společně své chyby, získané zkušenosti. Všichni studenti byli zapojeni do projektu nad rámec původního očekávání a prakticky převzali téměř celou realizaci všech přednášek od přípravy sálu až po úklid. Dokázali, že umí zpracovávat grafické návrhy plakátů a designu webu, že umí využívat moderních informačních technologií od tvorby webu, přes projekci až po pořízení fotodokumentace a video záznamu z některých částí. U všech studentů byla projevena vysoká spolehlivost a výborné organizační schopnosti. Někteří studenti pokračují ve spolupráci s organizací v dalších projektech a předpokládá se, že nabyté zkušenosti budou přínosem pro obě strany. Studenti předvedli velmi kvalitní práci. Prakticky po celou dobu jejich praxe byli kdykoli připraveni komunikovat v anglickém jazyku. Jejich nasazení odpovídalo profesionálním tlumočníkům. Výborná byla příprava výkladu v anglickém jazyce při provádění po Jihlavě. Dále nás potěšilo, že spolupráce nakonec byla i přes původní dohodu a byla dohodnuta studijní cesta do Kanady pro dva studenty v době letních prázdnin. Studentka splnila daný úkol nad očekávání. Její překlady po náhodné kontrole byly bezchybné. Všechny úkoly splnila ve stanoveném termínu. Její komunikační dovednosti ve skupině jsou výborné. Na základě této praxe jí byla nabídnuta další spolupráce nad rámec tohoto projetu. Bariera z pohledu školy byla u studentů, kteří dojíždějí denně a z důvodu dopravy se nemohli účastnit některých aktivit, o které měli sami zájem. Tato překážka se řešila zadáváním dílčích úkolů na daném projektu, které mohli zpracovávat doma. Hlavním kladem spolupráce byla možnost uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v reálné praxi jako například práce s digitálními technologiemi, grafické návrhy informačních materiálů, podílení se na plánování úkolu, komunikace a práce v týmu, práce s informačními technologiemi, zajištění, zpracování a vyhodnocení zpětné vazby, atd. Dalším kladným přínosem byla možnost se seznámit s činností dané firmy, která v několika příkladech pokračuje dodnes. Některé firmy mají zájem o další spolupráci na profesní úrovni se studenty, které se osvědčili. Realizované aktivity se setkali s poměrně velkým ohlasem u žáků, zejména díky jejich praktickému zaměření. Žáci ocenili především možnost setkat se přímo s firemní praxí, při Stránka 6 z 4

17 plnění úkolů zaměstnavatelů nebo při realizace praxí v hotelech. Tutoři byli s výběrem instruktorů a také s realizací akcí spokojeni a sami pokračují s instruktory v navázané spolupráci v oblasti přednášek a praxí žáků. Zapojení aktéři při realizaci projektu žádné zápory nezaznamenali. Žáci měli možnost realizace řady úkolů, které jim zadávali jednotlivé firmy a společnosti. Nabídka byla velmi pestrá, od aktivní spolupráce s rádiem a tvorbou jednotlivých příspěvků pro samotné vysílání, přes organizaci oslav výročí kina až po spolupráci s multikulturním zařízením, domovem důchodců apod. Cílem bylo aktivně zapojit co nejvíce studentů do těchto aktivit. Výstupem byly jak hotové příspěvky do rádia, tak i analýza chodu domova důchodců, ale třeba i tvorba internetových stránek pro firmu apod. výsledkem bylo aktivní zapojení studentů při přípravě projektu, při jeho realizaci, tak i při samém vyhodnocení akce. Žáci se aktivně podíleli na tvorbě materiálů, na realizaci setkání, akcí apod. Velkým přínosem bylo i zapojení se do mezinárodní spolupráce, jehož výsledkem bylo závěrečné vycestování některých zúčastněných žáků do zahraničí a prohloubení jak odborných, tak i jazykových dovedností. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. Nabídek ke spolupráci v regionu bylo hodně, bylo z čeho vybírat a důkazem jsou kvalitní výstupy, které studenti dodali. Do této klíčové aktivity byli zapojeni instruktoři z řad zaměstnavatelské sféry, tutoři za školskou sféru a garanti za jednotlivé zapojené školy. S cílovou skupinou se pracovalo formou workshopů. Žáci byli rozděleni na menší skupiny, přičemž každé skupině se věnoval tutor a podle potřeby v průběhu řešení i odborník z praxe (instruktor). Zapojenou cílovou skupinou byli žáci škol a pedagogičtí pracovníci zapojení do projektu (tutoři). Aktivita probíhala z časového hlediska v rámci celého projektu dle potřeb jednotlivých škol a skupin žáků v návaznosti na konkrétní obor. Stránka 7 z 4

18 Tabulka 4 Přehled plnění KA 02 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,0 Kraj Vysočina ,3 Olomoucký kraj ,0 Všechny kraje ,7 Z tabulky 4 je patrné zapojení jednotlivých škol do aktivity KA 02. Do této aktivity byly zapojeny pouze dvě školy z celkových sedmi, jedna z kraje Vysočina a jedna z kraje Olomouckého. Počet realizovaných akcí byl celkem 5, z toho kraj Vysočina realizoval celkem 2 aktivit, Olomoucký kraj aktivity 3 a Jihomoravský kraj se nezapojil vůbec. Počet splněných hodin je celkem 660 a jedná se pravděpodobně o nejzajímavější aktivitu projektu. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. I průměr skoro hodin na akci svědčí o tom, že se zde žáci zapojovali velmi aktivně a důsledně. Stránka 8 z 4

19 0000 KA 02 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 5 KA 02: porovnání jednotlivých krajů Graf 5 popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin KA 02 - všechny kraje souhrně Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 6 KA 02: všechny kraje souhrně Graf 6 popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem. Stránka 9 z 4

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodika využití fiktivních firem na základních školách

Metodika využití fiktivních firem na základních školách PhDr. Alice Hamplová, PhDr. Tomáš Mertin ve spolupráci s učiteli účastnícími se projektu Metodika využití fiktivních firem na základních školách Centrum dohody, s.r.o. Vytvořeno v rámci projektu Podnikáme

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU PRÁCE evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz SBORNÍK PŘÍKLADŮ A ZKUŠENOSTÍ PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013

Zapoj se. Metodika vzdělávacího projektu. Autor/autoři: Mgr. Michal Jarolímek Datum vydání: 7. 10. 2013 Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Metodika vzdělávacího projektu Zapoj se Autor/autoři: Mgr.

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více