NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání. reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/54.0015 KOMPLEXNÍ ANALÝZA"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: PRAXE - základ vzdělání reg. č.: CZ..07/..00/ KOMPLEXNÍ ANALÝZA VYDÁNO: AUTOŘI: MILAN NOVÁK, KATEŘINA MAROUSKOVÁ, MGR. ROMAN VÍTŮ Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Benešova 3, Jihlava IČ: vedena v OR pod sp. zn. oddíl L, vl ze dne u KS v Brně DIČ: CZ web: Tel.:

2 Obsah Úvod... 3 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit... 5 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Přednášky odborníka z praxe... 5 Zapojení žáků, kteří získali podporu... 8 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 0 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem... Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu... 2 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA Stáž studentů ve firmě Zapojení žáků, kteří získali podporu Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Hodnocení klíčových aktivit KA Celkový přehled hodnocení studentů instruktorem Celkový přehled hodnocení studentů tutorem Celkový přehled hodnocení praxe studenty Závěr Zapojení zaměstnavatelů do aktivit projektu, jejich zájem o aktivity, kvalita komunikace a splnění jejich očekávání Způsoby komunikace žadatele, zapojených škol a zaměstnavatelů Podmínky navázání spolupráce firma škola Bariéry spolupráce, klady a zápory z pohledu škol, zaměstnavatelů i zapojených žáků Návrhy na přijetí vhodných opatření k odstranění negativ Seznam tabulek: Seznam grafů:... 4 Stránka 2 z 4

3 Úvod Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina realizovala od do projekt s názvem PRAXE základ vzdělání, reg. č. CZ..07/..00/54.005, jehož cílem bylo: seznamovat žáky i učitele v prostředí školy s novými poznatky i trendy v konkrétním oboru, realizovat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů tak, aby žáci získali představu o reálném pracovním prostředí a práci v oboru, přibližovat obsah vyučovacích předmětů potřebám zaměstnavatelů a využívat pro praktické vyučování jejich technologické vybavení, zvyšovat odborné a klíčové kompetence žáků za pomoci odborníků z praxe a tím napomáhat ke zvýšení motivace žáků o studovaný obor, přibližovat obsah výuky požadavkům pracovního trhu, propojit a aktivizovat spolupráci firem a netechnických škol. Do projektu byly zapojeny tyto střední odborné školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Manažerská akademie SOŠ, s. r. o. Jihlava TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. Střední odborná škola Fortika, Lomnice u Tišnova Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov TRIVIS Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s. r. o. Stránka 3 z 4

4 Klíčovými aktivitami projektu byly: KA Přednášky odborníka z praxe za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 27 žáků v 2 hodinách a 5 pracovníků v dalším vzdělávání ve 20 hodinách KA 2 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 65 žáků v 660 hodinách KA 3 Stáž žáků ve firmě - za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno 254 žáků v 6 80 hodinách KA 4 Analýza a popis možností zajišťování praktického vyučování v daném oboru vzdělávání v regionu byla vytvořena tato komplexní analýza Do projektu bylo kromě realizačního týmu zapojeno celkem 74 instruktorů za zaměstnavatele lektorů, 29 tutorů za školu a 2 garantů za školu. Tento projekt, jehož rozpočet činil , 68 Kč, byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Stránka 4 z 4

5 Plnění stanovených kvantitativních parametrů aktivit Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 0 Přednášky odborníka z praxe Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky. V rámci odborných předmětů se zorganizovaly přednášky odborníka z konkrétní firmy. V přednáškách se odborníci z praxe zaměřili především na vazbu teoretických vědomostí a reálné firemní praxe. Odborníci navazovali na získané teoretické vědomosti a znalosti žáků v průběhu školní výuky a tyto aplikovali na reálné firemní (zaměstnavatelské) prostředí a potřeby konkrétní praxe. Žáci tak získali reálnou představu o využití nabytých znalostí v konkrétních případech. Příklady jednotlivých aktivit z oblasti KA 0: Přednáška na téma Logistika instruktorem přednášky byl ředitel firmy OMEGA SERVIS HOLDING a.s., tato firma je jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti logistiky v regionu. V průběhu přednášky se žáci studující obor Logistika dozvěděli cenné informace z praxe, jako např. stanovení ceny přepravného, náklady na skladové hospodářství, funkce zákaznického servisu atd. Přednáška na téma Sociální pojištění instruktorem přednášky byla Bc. Věra Stopková, ředitelka OSSZ Přerov. Žáci oboru Podnikání získali informace o funkcích OSSZ a sociálního pojištění. Přednáška na téma Exekuční činnost soudních exekutorů na této přednášce představil Mgr. Jan KUČERA z exekutorského úřadu Přerov, který patří k největším exekutorským úřadům v ČR. Dále byly navázány kontakty s institucemi, se kterými již léta spolupracujeme, Magistrát města Jihlavy, KÚ Vysočina, Český statistický úřad Jihlava, Katastrální úřad Jihlava a pánové JUDr. Kasal a Ing. Krško informace o činnosti soudních exekutorů. Stránka 5 z 4

6 Přednášky na téma Daňová soustava instruktorem přednášky byla majitelka společnosti Mohyla s.r.o., daňová poradkyně Ing. Miroslava Mohylová. Žáci na přednáškách získali mimo jiné praktické rady týkající se vyplnění daňového přiznání. Přednášky na téma Provoz hotelu vedla manažerka Hotelu Fit v Přerově, Ing. Vendula Dvorská, která má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a žáci se dozvěděli informace o provozu hotelu v praxi. Přednáška na téma Finanční gramotnost na této přednášce představila ředitelka ČSOB, pobočka ul. Kratochvílova Přerov, Ing. Eliška Pospíšilíková problematiku finanční gramotnosti a upozornila je na možná rizika v této oblasti hospodaření fyzických i právnických osob. Před realizací každé přednášky probíhaly schůzky s jednotlivými instruktory. Na těchto schůzkách byla upřesňována náplň přednášek s ohledem na tematický plán učiva příslušného ročníku a oboru. Hlavní důraz byl kladen na to, aby přednáška obohatila žáky o poznatky z praxe a aby se žáci seznámili s metodami, trendy a postupy, pomůckami a technikou, se kterými se ve škole nesetkávají (např. různé druhy masáží, bodypaiting v oboru kosmetička, kinesiotaping v oboru ekonomika a podnikání, metody fotografování v ateliéru v oboru fotografie a multimédia. V neposlední řadě bylo cílem zvýšit atraktivitu a učiva a motivovanost žáků v jednotlivých oborech. Díky tomuto projektu jsme navázali spolupráci s odborníky z praxe a jsme domluveni na další spolupráci i po skončení projektu. V krajích je dostatečná nabídka odborníků, kteří jsou schopni zajistit odborné přednášky. Při zajišťování přednášek jsme vycházeli z potřeb žáků jednotlivých oborů tak, aby se rozšířil jejich pohled na studovaný obor a mohli jsme stávající výuku rozšířit o poznatky odborníků z praxe. Mimo jiné byly zorganizované přednášky odborníků z KÚ a Magistrátu města, kde se žáci dozvěděli o fungování jednotlivých úřadů, dále si udělali dostatečný přehled o struktuře úřadů. Prošli si jednotlivými odbory a byli seznámeni s fungováním odborů a jejich konkrétní činnností. Žáci si udělali ucelený obraz o těchto institucích. Další přednášky byly z oblasti statistických úřadů, úřadů katastrálních a z oblasti právního vzdělávání. Zde se žáci mohli informovat o chodu úřadů, ale zároveň se i informovat o věcech, které studenty zajímají. V řadě případů prošli žáci i praktickými ukázkami a některé získané informace si mohli žáci konkrétně ověřit na specializovaných pracovištích jednotlivých institucí. Příkladem je práce s informačním systémem katastrálního úřadu, se kterým žáci intenzivně Stránka 6 z 4

7 pracovali. Závěrem lze velmi kladně hodnotit přínos jednotlivých přednášek pro profesní rozvoj osobnosti žáků. Tabulka Přehled plnění KA 0 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,8 Kraj Vysočina ,8 Olomoucký kraj ,7 Všechny kraje ,7 Do projektu byly zapojeny tři kraje, Jihomoravský, Olomoucký a Vysočina, celkem sedm škol v poměru :3:3, zrealizováno bylo celkem 83 akcí a splněno 4 hodin. Největší podíl splněných akcí vykázal kraj Vysočina, jednalo se o 64 akcí, nejméně naopak kraj Jihomoravský, a to i že zapojeny byly tři školy z kraje. Poměrně velký počet akcí (0) vykazuje kraj Olomoucký, pouze s jednou zapojenou školou. Nejvíce s pohledu hodin se praktikovalo v kraji Olomouckém, kde na 9 realizovaných akcí přišlo v průměru 7,8 hodin. 000 KA 0 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 3 3 Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf KA 0: porovnání jednotlivých krajů Stránka 7 z 4

8 Graf popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin, tak je angažované školy c rámci projektu plnily. Graf 2 - KA 0: všechny kraje souhrnně Graf popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem v poměru 7 zapojených škol, 83 realizovaných akcí a4 splněných hodin. Zapojení žáků, kteří získali podporu Tabulka 2 Zapojení žáků, kteří získali podporu v KA 0 Kraj Žáci z toho chlapců z toho dívek Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Do projektu bylo celkem zapojeno 27 žáků, což je velmi značné číslo, které dokazuje chuť žáků angažovat se v podobných akcích. S ohledem na počty zúčastněných škol je patrné, že nejvíce žáků v jednotlivých projektech bylo zapojeno v kraji Vysočina, kde na tři zapojené školy připadá 757 aktivně působících žáků, v Olomouckém kraji to bylo na tři zapojené školy pouze 29 žáků a v kraji Jihomoravském na jednu školu připadlo 79 žáků. Stránka 8 z 4

9 Poměrově to vyjadřuje následující graf, kde poměr zapojených žáků je 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Následující graf 3 ukazuje zapojení žáků dle krajů, je zde vidět dominantní zastoupení kraje Vysočina. Aktivní zapojení 67% v kraji Vysočina, 26% zapojených žáků v kraji Olomouckém a 7% zapojených žáků v kraji Jihomoravském. Poměr zapojení žáků v KA 0 dle krajů 7% 26% Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj 67% Graf 3 - KA 0: poměr zapojení žáků dle krajů Graf 4. Zobrazuje poměr dívek a chlapců, převaha dívek je dána typy odborných škol a oborů, ve kterých se projekt realizoval. Větší zastoupení měly školy se zaměřením oborů zajímavých více pro dívky (Veřejnosprávní činnost, Kosmetička, Veřejnosprávní ochrana apod.) a z tohoto důvodu je poměr chlapců a děvčat následující. Stránka 9 z 4

10 Poměr zapojení žáků v KA 0 dle chlapců a dívek 32% chlapci dívky 68% Graf 4 KA 0: poměr zapojení žáků dle chlapců a dívek Zapojení instruktorů, tutorů a garantů do aktivit projektu Z tabulky 3 je patrné, že největší zastoupení v aktivitě KA 0 (přednášky odborníka z praxe) měl kraj Vysočina, který celkem zapojil 37 instruktorů, odborníků z praxe, odborníků z různých oblastí podnikání a správy. Tomu logicky odpovídá i největší zapojení tutorů za školu a garantů za školu. Tyto počty jsou dány i počty zapojených škol v jednotlivých krajích. Tabulka 3 Zapojení instruktorů, tutorů a garantů v KA 0 KA 0 Instruktor za zaměstnavatele Tutor za školu Garant za školu Jihomoravský kraj 0 2 Kraj Vysočina Olomoucký kraj Všechny kraje Stránka 0 z 4

11 Realizace klíčových aktivit (KA) projektu KA 02 Realizace úkolů zadaných zaměstnavatelem Zapojené školy vytvořily ve svém sídle (v budově školy) středisko odborné výuky, ve kterém žáci řešili praktické úkoly zadané zaměstnavatelem. Instruktor za zaměstnavatele zadal na základě konzultace s garantem za školu konkrétní úkol, který je relevantní, smysluplný a jeho řešení je využitelné v zaměstnavatelské praxi. Skupina vybraných žáků zadaný úkol řešila, způsob provedení konzultovala s tutorem ze školy (pedagogem). Všechny uložené úkoly byly vyhodnoceny instruktorem z praxe ve spolupráci s tutorem a prezentovány za účasti zadavatele úkolu. V rámci KA 2 jsme začali spolupracovat s institucemi, které nám pomohli sehnat vyučující a studenti školy, jedná se o MŠ Nížkov, MŠ Poděšín, firma Batservis, Myslivecké sdružení Olešenka, Domov důchodců Humpolec, Kino Dukla Jihlava, Centrum Multikulturního Vzdělávání v Jihlavě, Rádio Jihlava. V rámci úkolů zadaných zaměstnavateli se žáci naučili pracovat ve skupinách na zadaných úkolech a mohli se setkat s firemní praxí v oblasti marketingu a designu. Přínosy pro žáky jsou popsány v záznamech o realizaci úkolu zaměstnavatele. Způsoby zapojení žáků, tutorů, instruktorů v rámci této aktivity: Marketing 00 výročí kina Dukla v Jihlavě Mateřská škola Poděšín (vytvoření elektronické podoby účetních dokladů a pomocných účetních knih), Mateřská škola Nížkov (tvorba tabulek čerpání rozpočtů členěných dle zdrojů finančních prostředků), Myslivecké sdružení Olešenka (vytvoření elektronické podoby podkladů pro evidenci činnosti pro zájmový spolek), BAT service s.r.o. (vytvoření jednotné firemní kultury v administrativě obchodní dopisy a účetní doklady) Tvorba webových stránek prostřednictvím redakčního systému Pomocí dotazníku zjištění kvality služeb v Domově důchodců v Humpolci a následné stanovení doporučení na zlepšení, nový způsob prezentace zjištěných výsledků Stránka z 4

12 Rádio Jihlava Ve spolupráci s produkční rádia vytváření podkladů pro vysílání. Žáci psali texty na předem dohodnutá témata (Obce na Jihlavsku, Móda, Osobnosti Jihlavska, ), které poté moderátoři používali jako vstupy do vysílání. Většina témat byla stálá po celou dobu projektu, téma Historie domů v Jihlavě bylo v polovině nahrazeno tématem Historické okamžiky Jihlavy. Každé jednotlivé téma bylo vysíláno v pravidelný čas, jednalo se o sobotní a nedělní dopoledne. Texty byly dodávány vždy po dohodě s produkční, podle potřeby a požadavků. Centrum multikulturního vzdělávání každoročně pořádá vánoční besídku pro děti cizinců využívající vzdělávací programy této organizace. Jejím posláním je pomoci začlenit se a pochopit některé kulturní odlišnosti naší společnosti. Studentka měla za úkol podílet se na organizaci této besídky přípravou plakátu, pozvánek, přípravou programu, prezence a pořízení fotodokumentace. Využití v praxi je postaveno na úkolu samostatně pracovat s informačními technologiemi, komunikovat s ostatními lidmi a plnit práci ve stanoveném termínu. Podílet se na organizace krátkodobé akce a vytvářet její program. Další přínos pro budoucí praxi byla příležitost zpracovat fotodokumentaci celé akce. Centrum multikulturního vzdělávání se zabývá mimo jiné i výukou češtinou pro cizince. Výraznou částí cizinců využívající služby organizace jsou Vietnamci. Pro jejich potřeby bylo nutné vytvořit informační a vzdělávací materiály v jejich rodném jazyku. Celkem asi 5 stran textu. Studentka, která pochází z Vietnamu, měla za úkol přeložit tyto materiály do vietnamštiny. Využití v praxi je postaveno především na spojení znalostí této studentky v dnešním multikulturním světě a seznámit ji s procesem výše uvedené vzdělávací organizace. Tlumočení kanadským lektorům během jejich pobytu a spolupráce s výše uvedenou organizací ve dnech a , kdy studenti měli za úkol být lektorům po celou dobu k dispozici a tlumočit informace z českého prostředí do anglického jazyka, a přirozeně zodpovídat veškeré dotazy v angličtině. Dále se jednalo o přípravu exkurze po městě Jihlavě s komentářem v anglickém jazyce. Využití v praxi je především zkušenost komunikovat a tlumočit do anglického jazyka s rodilým mluvčím. Další důležitý faktor byla odpovědnost řešit individuální potřeby v tlumočení odpovídající běžné pracovní době. Samostatné organizování přednášek The Global Leadership Summit (GLS) v Jihlavě, tj. příprava propagace, grafické zpracování letáků a webu, registrace účastníků, zajištění Stránka 2 z 4

13 projekce, ovládání audiovizuální techniky, příprava přednáškového sálu pro každé setkání, zajištění a obsluha u občerstvení, správa webu, zajištění hudebního představení, příprava pracovních listů a zajištění zpětné vazby prostřednictvím dotazníků. Hlavní využití v praxi byla zkušenost studentů s kompletní realizací těchto přednášek od jejich přípravy přes realizaci až po zpracování závěrečných dotazníků. Seznámit se s činností výše uvedené organizace a zapojení se do její činnosti. Přístup žáků, tutorů a instruktorů k realizaci zadaného úkolu: Zajištění propagace, přípravy a realizace akce, instruktor má dohled nad žáky a vede jejich činnost. Žáci vytváří dokumenty dle vlastních znalostí s aplikací na potřeby stanovené instruktory v jednotlivých organizacích. Vzhledem ke konkrétnosti úkolů se žáci naučili nové věci, se kterými se během výuky neměli možnost setkat i z toho důvodu byl velmi aktivní přístup ze strany žáků a ochota učit se novým věcem. Vstřícný přístup ze strany instruktorů, vzhledem k tomu, že výstupy povedou ke zlepšení a urychlení administrativních činností a jedná se o neplacenou aktivitu, což je v případě neziskových organizací zásadní hledisko. Koordinační činnost tutora prostředníka mezi instruktorem a žákem, dohlížení na realizaci a kontrola správnosti zpracovaných úkolů dle požadavků instruktora. Žákyně vytvořila webové stránky. Nainstalovala a nakonfigurovala redakční systém. Aby žáci mohli vytvořit kvalifikovaný dotazník pro hodnocení kvality služeb v DD, bylo třeba, aby se seznámili jednak se standardy sociálních služeb v DD, dále s prostředím a konkrétními činnostmi, což bylo uskutečněno za spolupráce instruktorek projektu. Kreativní přístup k tvorbě dotazníků jak ze strany žáků, tak instruktorek, které ochotně odpovídaly na dotazy žáků, týkající se náplně dní klientů DD, dále oboustranná spolupráce při vyplňování dotazníků. Iniciativní přístup žáků k vyhodnocování výsledků dotazníku. Ochota žáků naučit se nový způsob prezentace výsledků v prezentačním programu prezi, porozumět postupu v anglickém jazyce. Tutor koordinuje celkový průběh postupu dle požadavku instruktora, konzultuje dílčí výsledky a usměrňuje vystupování žáků v DD za spolupráce instruktorek projektu, připravuje a posléze kontroluje vyhodnocování dotazníkové šetření, seznamuje žáky s novým prezentačním programem a dohlíží na vytvoření závěrečné prezentace. Stránka 3 z 4

14 Žáci psali texty průběžně, podle požadavků do vysílání. Sami navrhovali do jednotlivých bloků témat nové texty, které byly rádiem schvalovány. Týmová spolupráce byla důležitá vzhledem k tomu, aby se některé texty neopakovaly. Předpokládal se spolehlivý přístup, aby nebylo narušeno pravidelné vysílání. Museli projevit kreativitu, samostatnost, samostatně vyhledávat a zpracovávat zdroje. Produkční rádia i samotní moderátoři vycházeli vstříc, žáci měli zpětnou vazbu na svou práci. Přístup žáků vyžaduje spolehlivost, odpovědnost, schopnost kreativity, řešení nových problému. Dále se předpokládá schopnost komunikace a práce v týmu, samostatnost a plánování. Aktivní přístup, samostatnost, zodpovědnost Zájem žáků o sociální prostředí, výborná komunikace se seniory, ochota naslouchat, kreativní přístup při tvorbě dotazníku, ochota vytvořit nový způsob prezentace výsledků, vstřícný a ochotný přístup ze strany instruktorek Tutor dohlíží nad realizací ze strany studentů a koordinuje požadavky firmy či organizace. Instruktoři definují požadavky firmy a kontrolují výstupy. Po celou dobu projektu jsou k dispozici odbornou radou či zkušeností. Shrnutí přínosu úkolů z praxe pro cílovou skupinu žáků: Praktická zkušenost s prací na konkrétní akci, ověření si teoretických znalostí Aplikace teoreticky získaných znalostí při tvorbě praktických úkolů, proniknutí do konkrétního firemního prostředí v rámci administrativy a účetnictví. MŠ Nížkov - žáci pronikli do problematiky dílčích rozpočtů příspěvkové organizace a měli možnost vidět provázanost mezi účetnictvím a rozpočetnictvím konkrétní organizace. Vzhledem k tomu, že při vytváření tabulek se dostali k reálný číslům dokázali si udělat skutečný obrázek o toku peněžních prostředků malé organizace. Vzhledem k tomu, že jednotlivé tabulky spolu úzce souvisí, museli proniknout k jádru věci. Tabulky žáci vytvářeli nejdříve jednotlivě a následně spojovali v jeden celek, čímž si důkladně vyzkoušeli náročnou týmovou práci. MŠ Poděšín propojení teoretických znalostí z účetnictví společně se znalostmi s informační technologie daly základ vytvoření pomocných knih pro konkrétní neziskovou organizaci. Naučili se operativně upravovat a měnit formu vytvářených dokumentů dle připomínek instruktora. Sami poznali, jak je vhodné umět propojit znalosti z více oborů a jak to Stránka 4 z 4

15 v konečné podobě usnadní a zkvalitní práci zaměstnancům firmy a jim samotným až budou v pracovním procesu. MS Olešenka žáci propojili znalosti z oblasti účetnictví a výpočetní techniky, museli se naučit novým věcem vzhledem ke specifičnosti organizace zájmový spolek. Poznali, jakým způsobem v současné době je vedena evidence příjmů a výdajů v organizaci a jaké možnosti nabízí MS Office Excel. Papírovou evidenci převedli do elektronické, čímž značně zjednodušili činnost finančního hospodáře mysliveckého spolku. Většina dokumentů je interaktivních. BATservice žáci aplikovali své znalosti z oblastí písemné a elektronické komunikace a z výpočetní techniky a vytvořili jednotnou firemní kulturu v oblasti administrativy firmy. Žáci byli nuceni propojovat dílčí znalosti z jednotlivých oborů v konečný finální produkt v podobě jednotlivých dokumentů. Spousta dokumentů je interaktivních tj. zaměstnancům firmy usnadní a zrychlí jejich práci a díky jednotné podobě zlepší image firmy. Student získal praktickou zkušenost s tvorbou profesionálních webu. Žáci získali především nové poznatky ze sociální oblasti společnosti, z vlastní iniciativy prostudovali materiály související s tématikou starších ročníků populace, měli zájem získat co nejvíce informací o pobytu lidí v domovech důchodců, snažili se zjistit, jaká část populace prožívá část života v těchto zařízeních, teprve potom na základě stanovených kritérií vytvářeli otázky. Velice dobře si vedli při vyplňování dotazníků, s částí klientů bezprostředně komunikovali, dokázali si získat jejich důvěru. Mnohdy to bylo pro žáky náročné i po psychické stránce, takže je podporovala jak instruktorka projektu, tak tutor. Při následném zpracování dotazníku využili znalosti z výpočetní techniky, písemné a elektronické komunikace. Byli ochotni naučit se vyhotovit závěrečnou prezentaci v novém prezentačním programu. Žáci pracovali jako tým, zjistili, že každý má jiné předpoklady, vzájemně se doplňovali, hodně diskutovali a hodnotili dílčí dosažené výsledky. Práce na daném projektu žákyně ovlivnil natolik, že vznikl podnikatelský nápad Bezva nákup firma zabývající se nákupem a rozvozem až domů, se kterým získaly první místo v krajském kole soutěže Den D. Všichni žáci pracovali spolehlivě, naučili se pracovat se zdroji, vytvářet texty podle aktuálních požadavků, reagovat na poptávku konkrétních témat. Seznámili se s fungováním konkrétního média, postupně se naučili nejen zpracovat informace a napsat text, ale také přizpůsobit formu textu konkrétnímu požadavku zdroje, slovní zásoba, forma, rozsah atp. Stránka 5 z 4

16 Navzájem si pomáhali při výběru témat, konzultovali společně své chyby, získané zkušenosti. Všichni studenti byli zapojeni do projektu nad rámec původního očekávání a prakticky převzali téměř celou realizaci všech přednášek od přípravy sálu až po úklid. Dokázali, že umí zpracovávat grafické návrhy plakátů a designu webu, že umí využívat moderních informačních technologií od tvorby webu, přes projekci až po pořízení fotodokumentace a video záznamu z některých částí. U všech studentů byla projevena vysoká spolehlivost a výborné organizační schopnosti. Někteří studenti pokračují ve spolupráci s organizací v dalších projektech a předpokládá se, že nabyté zkušenosti budou přínosem pro obě strany. Studenti předvedli velmi kvalitní práci. Prakticky po celou dobu jejich praxe byli kdykoli připraveni komunikovat v anglickém jazyku. Jejich nasazení odpovídalo profesionálním tlumočníkům. Výborná byla příprava výkladu v anglickém jazyce při provádění po Jihlavě. Dále nás potěšilo, že spolupráce nakonec byla i přes původní dohodu a byla dohodnuta studijní cesta do Kanady pro dva studenty v době letních prázdnin. Studentka splnila daný úkol nad očekávání. Její překlady po náhodné kontrole byly bezchybné. Všechny úkoly splnila ve stanoveném termínu. Její komunikační dovednosti ve skupině jsou výborné. Na základě této praxe jí byla nabídnuta další spolupráce nad rámec tohoto projetu. Bariera z pohledu školy byla u studentů, kteří dojíždějí denně a z důvodu dopravy se nemohli účastnit některých aktivit, o které měli sami zájem. Tato překážka se řešila zadáváním dílčích úkolů na daném projektu, které mohli zpracovávat doma. Hlavním kladem spolupráce byla možnost uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v reálné praxi jako například práce s digitálními technologiemi, grafické návrhy informačních materiálů, podílení se na plánování úkolu, komunikace a práce v týmu, práce s informačními technologiemi, zajištění, zpracování a vyhodnocení zpětné vazby, atd. Dalším kladným přínosem byla možnost se seznámit s činností dané firmy, která v několika příkladech pokračuje dodnes. Některé firmy mají zájem o další spolupráci na profesní úrovni se studenty, které se osvědčili. Realizované aktivity se setkali s poměrně velkým ohlasem u žáků, zejména díky jejich praktickému zaměření. Žáci ocenili především možnost setkat se přímo s firemní praxí, při Stránka 6 z 4

17 plnění úkolů zaměstnavatelů nebo při realizace praxí v hotelech. Tutoři byli s výběrem instruktorů a také s realizací akcí spokojeni a sami pokračují s instruktory v navázané spolupráci v oblasti přednášek a praxí žáků. Zapojení aktéři při realizaci projektu žádné zápory nezaznamenali. Žáci měli možnost realizace řady úkolů, které jim zadávali jednotlivé firmy a společnosti. Nabídka byla velmi pestrá, od aktivní spolupráce s rádiem a tvorbou jednotlivých příspěvků pro samotné vysílání, přes organizaci oslav výročí kina až po spolupráci s multikulturním zařízením, domovem důchodců apod. Cílem bylo aktivně zapojit co nejvíce studentů do těchto aktivit. Výstupem byly jak hotové příspěvky do rádia, tak i analýza chodu domova důchodců, ale třeba i tvorba internetových stránek pro firmu apod. výsledkem bylo aktivní zapojení studentů při přípravě projektu, při jeho realizaci, tak i při samém vyhodnocení akce. Žáci se aktivně podíleli na tvorbě materiálů, na realizaci setkání, akcí apod. Velkým přínosem bylo i zapojení se do mezinárodní spolupráce, jehož výsledkem bylo závěrečné vycestování některých zúčastněných žáků do zahraničí a prohloubení jak odborných, tak i jazykových dovedností. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. Nabídek ke spolupráci v regionu bylo hodně, bylo z čeho vybírat a důkazem jsou kvalitní výstupy, které studenti dodali. Do této klíčové aktivity byli zapojeni instruktoři z řad zaměstnavatelské sféry, tutoři za školskou sféru a garanti za jednotlivé zapojené školy. S cílovou skupinou se pracovalo formou workshopů. Žáci byli rozděleni na menší skupiny, přičemž každé skupině se věnoval tutor a podle potřeby v průběhu řešení i odborník z praxe (instruktor). Zapojenou cílovou skupinou byli žáci škol a pedagogičtí pracovníci zapojení do projektu (tutoři). Aktivita probíhala z časového hlediska v rámci celého projektu dle potřeb jednotlivých škol a skupin žáků v návaznosti na konkrétní obor. Stránka 7 z 4

18 Tabulka 4 Přehled plnění KA 02 dle krajů Kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Průměr hodin na akci Jihomoravský kraj ,0 Kraj Vysočina ,3 Olomoucký kraj ,0 Všechny kraje ,7 Z tabulky 4 je patrné zapojení jednotlivých škol do aktivity KA 02. Do této aktivity byly zapojeny pouze dvě školy z celkových sedmi, jedna z kraje Vysočina a jedna z kraje Olomouckého. Počet realizovaných akcí byl celkem 5, z toho kraj Vysočina realizoval celkem 2 aktivit, Olomoucký kraj aktivity 3 a Jihomoravský kraj se nezapojil vůbec. Počet splněných hodin je celkem 660 a jedná se pravděpodobně o nejzajímavější aktivitu projektu. Tato aktivita patřila k těm nejkreativnějším, s největším zapojením žáků a největším podílem konkrétní činnosti žáků. Samotnými žáky byla tato aktivita hodnocena nejlépe a patřila k velmi oblíbeným. Jednalo se o aktivitu, která měla pro žáky největší přínos a žáky byla hodnocena velmi kladně. Jedná se o aktivitu, se kterou studenti přišli do styku poprvé, žákům se velmi zamlouvala, hlavně proto, že sami mohli velmi aktivně spolupracovat a tvořit. I průměr skoro hodin na akci svědčí o tom, že se zde žáci zapojovali velmi aktivně a důsledně. Stránka 8 z 4

19 0000 KA 02 - porovnání jednotlivých krajů Jihomoravský kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 5 KA 02: porovnání jednotlivých krajů Graf 5 popisuje zapojení jednotlivých škol podle krajů, ve kterých sídlí, počty realizovaných akcí a splněných hodin KA 02 - všechny kraje souhrně Počet zapojených škol Počet realizovaných akcí Počet splněných hodin Graf 6 KA 02: všechny kraje souhrně Graf 6 popisuje počty zapojených škol, počty realizovaných akcí a splněných hodin celkem. Stránka 9 z 4

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

M u l t i m é d i a v e š k o l e

M u l t i m é d i a v e š k o l e P r e z e n t a c e p r o j e k t u M u l t i m é d i a v e š k o l e Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/22.0027 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2009 P r o g r a m Uvítání účastníků Představení nositele projektu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170

EKONOM. nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 1 Soukromá Střední Odborná Škola Jeseník s.r.o. Od 1.září 1992 vyučuje obor Obchodní akademie SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3.

Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. Evaluační workshop k projektu s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051. Mgr. Martina Lukšová Proseč 6.3. 2015 Zavedení moderního komplexního systému praktického vyučování

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 PODNIKÁNÍ A PODNIK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více