Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK."

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi učiteli účastníky akcí RKC LK. Skladba škol v libereckém kraji: Gym + SOŠ = 3 SOŠ = 27 SOŠ + SOU = 2 SOŠ + VOŠ = 7 Celkem Respondenti dotazníkového šetření: Celkem odevzdáno 6 vyplněných dotazníků Komentář: Skladba SŠ v Libereckém kraji je různorodá, mnohde i kombinovaná s jinou formou studia. Je předpoklad, že bude v budoucnu docházet k slučování škol a restrukturalizaci. Vzhledem k tomu, že RKC LK začalo plně fungovat a poskytovat semináře až od září, je počet respondentů menší než mají např. jiná centra. Nicméně min. počet 3 jsme překročili celkem 6 resp. 1. Podílel/-a jste se osobně na tvorbě ŠVP? ANO 1 NE Ne; ; 11% Na tvorbě ŠVP se osobně podílelo 1 respondentů (89%). Nepodílelo se respondentů (11%). Byli to zpravidla mistři odborného výcviku, kteří se účastnili odborné tématiky. Ano Ne Ano; 1; 89% 2. Profesní zařazení. vedoucí pracovník (ředitel, zástupce 1 ředitele) učitel všeobecně vzdělávacích 26 učitel teoretických odborných 3 učitel praktického vyučování 3 výchovný pracovník

2 3; 7% 26; 6% 3; 7% ; % 1; 3% Nejvyšší počet 26 (6%) účastníků bylo učitelů všeobecně vzdělávacích. Druhý nejvyšší počet byl vedoucích pracovníků 1 (3%). Na odborná témata přišli i učitelé teoretických odborných a učitelé praktického vyučování po 3 účastnících (7%). vedoucí pracovník (ředitel, zástupce ředitele učitel všeobecně vzdělávacích učitel teoretických odborných učitel praktického vyučování výchovný pracovník 3. Zavedení rámcových vzdělávacích programů a navazujících školních vzdělávacích programů podle nového školského zákona znamená pro Vaši školu: velkou, ale přínosnou změnu 1 velkou, ale vcelku zbytečnou změnu malou změnu 17 žádnou změnu 1 neumím posoudit 9 9; 2% 1; 33% 1; 2% 17; 36% ; 9% velkou, ale přínosnou změnu velkou, ale vcelku zbytečnou změnu malou změnu žádnou změnu neumím posoudit Odpovědi na tuto otázku byly různorodé. Nejvyšší hodnotu měla odpověď malou změnu - 17 (36%). Druhá nejvyšší byla opačného charakteru velkou, ale přínosnou změnu 1 (33%). Zřejmě jde o projev názoru na různé přístupy a specifikace jednotlivých SOŠ. Dost respondentů 9 (2%) uvedlo, že neumí situaci posoudit.. Byla samotná tvorba ŠVP pro Vaši školu přínosem? určitě ano 7 spíše ano 18 spíše ne 9 určitě ne 1 neumím posoudit 11 11; 2% 7; 1% Nejvyšší počet odpovědí bylo určitě ano 18 (39%). Druhá nejvyšší odpověď byla neumím posoudit 11 (2%). Převažují kladné odpovědi. ; 2% 9; 2% 18; 39% určitě ano spíše ne neumím posoudit spíše ano určitě ne

3 . Pokud se domníváte, že tvorba ŠVP byla pro Vaši školu přínosem, v čem tento přínos zejména spatřujete? učitelé získali informace o změnách 19 v oblasti kurikula mohli jsme si vytvořit své vlastní školní 1 kurikulum mohli jsme lépe reagovat na podmínky 3 pro vzdělávání učitele tato činnost donutila více 26 přemýšlet o obsahu výuky učitelé se naučili týmově 13 spolupracovat, resp. se v tom významně zdokonalili učitelé spolu začali více komunikovat 22 zlepšila se spolupráce mezi učiteli 1 odborných a všeobecně vzdělávacích zpracovali jsme analýzu dosavadní činnosti školy učitelé porozuměli významu klíčových 12 kompetencí více jsme zohlednili požadavky 9 sociálních partnerů na vzdělávání učitelé si uvědomili, co je pro ně ve 6 vzděl.důležité, a dokázali se shodnout podařilo se zapojit do diskuzí o 2 změnách výuky i sociální partnery podařilo se zvýšit zájem žáků o 3 vzdělávání v oboru tvorba ŠVP nebyla pro naši školu přínosem v žádné oblasti jiné (uveďte které): učitelé získali informace o změnách v oblasti kurikula mohli jsme si vytvořit své vlastní školní kurikulum mohli jsme lépe reagovat na podmínky pro vzdělávání učitele tato činnost donutila více přemýšlet o obsahu výuky učitelé se naučili týmově spolupracovat, resp. se v tom významně zdokonalili učitelé spolu začali více komunikovat zlepšila se spolupráce mezi učiteli odborných a všeobecně vzděl. zpracovali jsme analýzu dosavadní činnosti školy učitelé porozuměli významu klíčových kompetencí více jsme zohlednili požadavky sociálních partnerů na vzděláván Nejvyšším přínosem tvorby ŠVP bylo, že učitele tato činnost naučila více přemýšlet nad obsahem výuky. Dále to, že spolu začali učitelé více komunikovat. Třetí nejvyšší pozici zaujímá fakt, že učitelé získali informace o změnách kurikula. Ostatní pozice odpovědí viz graf. 6. Jak hodnotíte náročnost zavedení nových rámcových vzdělávacích programů a navazujících školních vzdělávacích programů pro Vaši školu? Zavedení je: vysoce náročné spíše náročné 2 spíše nenáročné 11 zcela nenáročné 1 neumím posoudit 11; 2% 1; 2% ; 9% ; 11% Většina respondentů 3 (6%) hodnotí zavedení nových rámcových programů jako náročné. Jako nenáročné jej hodnotí pouze 12 (26%) respondentů. vysoce náročné spíše nenáročné neumím posoudit 2; % spíše náročné zcela nenáročné

4 7. Jaká část učitelů Vaší školy se reálně podílela (podílí) na tvorbě ŠVP? všichni učitelé 8 více než 8 % učitelů, ale ne všichni % učitelů % učitelů % učitelů aspoň jeden učitel, ale nejvýše 2 % učitelů nikdo z učitelů Odpovědi respondentů byly u této otázky relativně vyvážené. Nejčastěji respondenti uváděli, že se na škole na tvorbě ŠVP účastnila nadpoloviční část učitelského sboru školy. Odpovědi pod 2% nebo nikdo nebyly zaznamenány vůbec. Je tedy zřejmé, že tvorbu ŠVP si na středních školách vzali za svou pedagogové v nadpoloviční většině všichni učitelé více než 8 % učitelů, ale ne všichni 61 8 % učitelů 1 6 % učitelů 21 % učitelů aspoň jeden učitel, ale nejvýše 2 % učitelů nikdo z učitelů 8. Co bylo při tvorbě ŠVP nejnáročnější? pochopit koncepci RVP 19 porozumět způsobu (postupům) 26 transformace RVP do ŠVP pochopit rozdíl mezi orientací 17 vzdělávání na výstupy a na učivo dohodnout se na jednotném postupu 16 při zpracování ŠVP dohodnout se na obsahu vzdělávání do vyučovacích dohodnout se na časových dotacích jednotlivých vyučovacích vymezit konkrétně vzdělávací strategii 1 školy v daném oboru vytyčit si a popsat vlastní 1 vzděl.strategii pro konkrétní vyuč. předmět nebo skupinu vymezit a popsat požadované výstupy 12 (výsledky) vzdělávání logicky a funkčně propojovat obsah 1 vzdělávání jednotlivých vzděl. oblastí sjednotit základní vzdělávací strategie a požadavky napříč všemi ŠVP jiné (konkretizujte): 1 Nejnáročnější bylo pochopení koncepce RVP a rozdíly mezi orientací vzdělávání na výstupy a na učivo. Náročné bylo také porozumět způsobu transformace RVP do ŠVP pochopit koncepci RVP 1 1 porozumět způsobu (postupům) transformace RVP do ŠVP pochopit rozdíl mezi orientací vzdělávání na výstupy a na učivo dohodnout se na jednotném postupu při zpracování ŠVP dohodnout se na obsahu vzdělávání do vyučovacích předmět dohodnout se na časových dotacích jednotlivých vyučovacích vymezit konkrétně vzdělávací strategii školy v daném oboru vytyčit si a popsat vlastní vzděl.strategii pro konkrétní vyuč. předmět nebo skupinu vymezit a popsat požadované výstupy (výsledky) vzdělávání logicky a funkčně propojovat obsah vzdělávání jednotlivých vzděl. oblastí sjednotit základní vzdělávací strategie a požadavky napříč všemi ŠVP jiné (konkretizujte):

5 9. Co vám dělalo při zpracování vlastního ŠVP největší problémy? vytvořit konkrétní a funkční profil 7 absolventa zpracovat charakteristiku ŠVP a její 2 části v souladu s požadavky RVP rozvrhnout obsah (učivo a výsledky 18 vzdělávání) z RVP do ŠVP nastavit časové rozvržení vyučovacích 3 v souladu s RVP zapracovat klíčové kompetence do 27 jednotlivých a dalších aktivit zapracovat průřezová témata do 3 jednotlivých a dalších aktivit popsat, jak škola bude přistupovat ke vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami a žáků nadaných zpracovat učební osnovu 2 dodržovat jednotný postup a formu 9 v celém ŠVP jiné (konkretizujte): Největší problémy dělalo zapracování průřezových témat do jednotlivých a dalších aktivit (3), dále zpracování klíčových kompetencí do jednotlivých a dalších aktivit. Rovněž zpracování charakteristiky ŠVP a její části v souladu s požadavky RVP vytvořit konkrétní a funkční profil absolventa zpracovat charakteristiku ŠVP a její části v souladu s požadavk RVP rozvrhnout obsah (učivo a výsledky vzdělávání) z RVP do ŠVP nastavit časové rozvržení vyučovacích v souladu s RVP zapracovat klíčové kompetence do jednotlivých a dalších aktivit zapracovat průřezová témata do jednotlivých a dalších aktivit popsat, jak škola bude přistupovat ke vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami a žáků nadaných zpracovat učební osnovu dodržovat jednotný postup a formu v celém ŠVP jiné (konkretizujte): Jak hodnotíte vzniklý(é) ŠVP? jsem s ním/nimi velmi spokojen(a), v budoucnu nebude(-ou) vyžadovat větších úprav jsem s ním/nimi v zásadě spokojen(a), budeme jej však ještě upravovat nejsem s ním/nimi příliš spokojen(a), bude(-ou) vyžadovat větší úpravy 6 ; 87% ; % 6; 13% U této otázky je jednoznačná odpověď. respondentů (87%) je s ŠVP spokojeno, ale budou se upravovat. Negativní odpověď nebyla zaznamenána. Kladná odpověď je ve 1%. jsem s ním/nimi velmi spokojen(a), v budoucnu nebude(-ou) vyžadovat větších úprav jsem s ním/nimi v zásadě spokojen(a), budeme jej však ještě upravovat nejsem s ním/nimi příliš spokojen(a), bude(-ou) vyžadovat větší úpravy

6 11. Jak pracujete s vytvořenými ŠVP? vytvořené ŠVP jsou před jejich 26 schválením projednávány na pedagogické radě vytvořené ŠVP jsou před jejich 2 schválením projednávány v předmětových komisích návrhy ŠVP projednává rada školy 2 zpracované ŠVP se veřejně neprojednávají každý učitel musí znát celý ŠVP, podle 18 kterého vyučuje každý učitel musí znát i další ŠVP vyučované ve škole škola seznamuje s novými ŠVP také žáky a jejich rodiče škola má plán hodnocení vyučovaných 1 ŠVP vyučované ŠVP jsou vyhodnocovány na 1 pedagogické radě jiné používané formy (konkretizujte): vytvořené ŠVP jsou před jejich schválením projednávány na pedagogické radě vytvořené ŠVP jsou před jejich schválením projednávány v předmětových komisích návrhy ŠVP projednává rada školy zpracované ŠVP se veřejně neprojednávají Všechny vytvořené ŠVP jsou před jejich schválením nějakým způsobem projednávány. Na pedagogické radě, v komisích, v radě školy apod. (66 resp.). Každý učitel musí znát celý ŠVP, podle kterého vyučuje (18 resp.), Ve 1 případech má škola plán hodnocení vyučovaných. V 1 případech jsou vyučované ŠVP vyhodnocovány na pedagogické radě. každý učitel musí znát celý ŠVP, podle kterého vyučuje každý učitel musí znát i další ŠVP vyučované ve škole škola seznamuje s novými ŠVP také žáky a jejich rodiče škola má plán hodnocení vyučovaných ŠVP vyučované ŠVP jsou vyhodnocovány na pedagogické radě jiné používané formy (konkretizujte): 12. Jaká část učitelů ve Vaší škole se podle Vašeho názoru ztotožnila s cíli kurikulární reformy? všichni učitelé 1 více než 8 % učitelů, ale ne všichni 61 8 % učitelů % učitelů % učitelů 6 aspoň jeden učitel, ale nejvýše 2 % učitelů nikdo z učitelů Nejvyšší hodnota odpovědí (22) byla v pásmu cca poloviny pedagogického sboru. Druhý vyšší údaj v odpovědích byl pro pásmo cca 7% pedagogického sboru. V pásmu pod 2% ztotožněných pedagogů s kurikulární reformou nebyla zaznamenána žádná odpověď všichni učitelé více než 8 % učitelů, ale ne všichni 61 8 % učitelů 1 6 % učitelů 21 % učitelů aspoň jeden učitel, ale nejvýše 2 % učitelů nikdo z učitelů

7 13. U následujících položek uveďte, jaká jsou Vaše očekávání v souvislosti s výukou podle vlastního ŠVP. Bodové ohodnocení dosažení požadované výstupní úrovně žáků (žádoucích výsledků vzdělávání) vytvoření autoevaluačního systému (vlastního hodnocení školy) zkvalitnění odborných kompetencí žáků zlepšení motivace žáků vzdělávání zaměření na utváření klíčových kompetencí lepší podmínky pro práci učitele ve výuce reálné uplatňování mezipředmětových týmová spolupráce pedagogického sboru podpora změn ve vzdělávání ze strany rodičů podpora vzdělávání ze strany sociálních partnerů zaměstnavatelů jiné (konkretizujte): CELKEM Tato tabulka nelze graficky zpracovat. Bodové ohodnocení viz tabulka. Očekávání byla zejména v oblasti zlepšení podmínek pro učitele ve výuce, zlepšení motivace žáků a podpora změn ve vzdělávání ze strany rodičů. Všechny 3 oblasti jsou dlouholetým problémem škol. 1. Jakou pomoc jste v období tvorby ŠVP postrádali? Bodové ohodnocení důkladné vysvětlení cílů reformy a její potřebnosti pedagogům důkladné vysvětlení cílů reformy a její potřebnosti rodičovské a široké veřejnosti finance na odměny učitelům finance na nákup vzdělávacích, konzultačních a servisních služeb metodické materiály kvalitní vzdělávání v oblasti tvorby ŠVP CELKEM Tato tabulka nelze graficky zpracovat. Bodové ohodnocení viz tabulka. Nejvíce byly postrádány finance na odměny učitelům a na nákup služeb. Nejvíce obodováno. Poznámka! U této otázky je nesrovnalost!!! Ve škále v dotazníku je zařazena hodnota (neumím posoudit), ale v tabulce nemáte zařazen potřebný sloupec. Tuto hodnotu uvedli pouze respondenti, proto jsme ji přiřadili k hodnotě č.. Statisticky je to bezvýznamné řešení, ale někam jsem tyto respondenty zařadit musel. Je to zatím jediná velká nesrovnalost, kterou jsem objevil.

8 1. Jakou pomoc byste uvítal/-a při realizaci ŠVP v následujícím období? Bodové ohodnocení kvalitní vzdělávání na téma realizace ŠVP kvalitní vzdělávání na téma hodnocení (autevaluace) ŠVP možnost konzultovat didaktické problémy týkající se výuky s odborníky finance na odměny učitelům finance na nákup vzdělávacích, konzultačních a servisních služeb pro učitele zlepšení materiálních podmínek pro výuku, dostatek moderních vyučovacích pomůcek důkladné vysvětlení cílů reformy a její potřebnosti rodičovské a široké veřejnosti metodické materiály (uveďte které): možnost odborných stáží pro učitele CELKEM Tato tabulka nelze graficky zpracovat. Bodové ohodnocení viz tabulka. Největší pomoc při realizaci ŠVP jsou finanční prostředky na pedagogy, služby pro učitele a materiální vybavení. Byly nejvíce bodově ohodnoceny. 16. U každé z následujících oblastí dalšího vzdělávání uveďte, nakolik je potřebná k tomu, aby opravdu pomohla školám učit podle nových vzdělávacích programů. Bodové ohodnocení vlastní hodnocení školy hodnocení naplňování ŠVP 22 2 hodnocení práce žáků rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí vzdělávání v oblasti jednotlivých průřezových témat hodnocení jejich přínosu práce s heterog. třídou/přizpůsobení výuky jednotlivým žákům kooperativní vyučování, projektová výuka moderní vyučovací metody výchovné problémy ve škole motivace žáků, podpora nadaných žáků přístupy k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami ve výuce (inkluze ve vzdělávání) CELKEM Tato tabulka nelze graficky zpracovat. Bodové ohodnocení viz tabulka. Nejvyšší bodové ohodnocení od respondentů získaly tyto oblasti: výchovné problémy ve škole, kooperativní vyučování, projektová výuka, motivace žáků, podpora nadaných žáků a další. Mgr. Bc. Vladimír Drahoš Tereza Duštírová Regionální konzultační centrum Libereckého kraje

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Ústeckého kraje, o.p.s. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje, o.p.s. Sídlo: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 407 47 e-mail: info@centrum-uznavani.cz,

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

odpovědi 1 z :01 Zobrazit úplné odpovědi

odpovědi 1 z :01 Zobrazit úplné odpovědi odpovědi Zobrazit úplné odpovědi Název a adresa školy Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 1: Vyhodnocení primárního průzkumu v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn STRUKTURA PRŮZKUMU Tabulka 1: Struktura primárního průzkumu projektu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro ZŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: učitel 1. stupně informační a komunikační technologie

Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: učitel 1. stupně informační a komunikační technologie Výsledky on-line dotazníkového šetření v základních školách: učitel 1. stupně informační a komunikační technologie Praha 2011 1 V dotazníku je 33 otázek. Základní statistika dotazníku Alespoň jednou stisklo

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli

Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování pro oblast odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli Workshop s řediteli škol, Ostrava,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí)

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí) CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy

2. Výsledky školy. Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Příloha č.2 Evaluační dotazník pracovníkům školy Autoevaluační dotazník práce školy určený zaměstnancům školy Vaši odpověď vyznačte křížkem do sloupců označených číslicemi 4, 3, 2, 1 podle toho, do jaké

Více

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Závěrečný workshop k projektu Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Hodnocení partnera projektu Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Proseč,

Více

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání

Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání 13 Analýza potřeb škol Zpracoval realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji, data poskytl Národní ústav pro vzdělávání České Budějovice, září 2016 Dokument Analýza

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku

Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ. Druh výsledku Návrh úpravy rámcových vzdělávacích plánů pro SŠ Druh výsledku Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele Popis výsledku

Více

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče)

Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) Místní akční plán v ORP Mělník - vyhodnocení dotazníků (rodiče) V rámci projektu MAP v ORP byly připraveny dotazníky určené pro rodiče. Tyto dotazníky byly distribuovány do jednotlivých základních a mateřských

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková

SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha PhDr. Stanislava Krčková * SKAV, KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE Praha 16. 2. 2012 PhDr. Stanislava Krčková Zákon umožňuje změnu RVP, nikde však není definováno, podle jakých pravidel by mělo ke změnám docházet. REVIZE není

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV

METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV METODICKÝ MATERIÁL METODIKA ZPRACOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY MCCV Helena Marinková Jana Bydžovská NÚOV Praha 2004 Honocení školy vzhledem k poskytování dalšího vzdělávání 1 Vstupní hodnocení institucí -

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012-2013 Základní informace Dotazník pro školy Dotazník pro zaměstnavateleě osloveno 410 škol osloveno 181 zaměstnavatelů 137 odpovědí (33%)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZPRÁVY AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V OSOBNÍCH KONZULTACÍCH K REALIZACI ŠVP ZV

ZPRÁVY AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V OSOBNÍCH KONZULTACÍCH K REALIZACI ŠVP ZV 129 ZPRÁVY AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ V OSOBNÍCH KONZULTACÍCH K REALIZACI ŠVP ZV 1 ÚVOD České školství prochází po reformě státní správy a samosprávy tzv. reformou kurikulární. Ta přináší do života

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI projekt byl zahájen 1. 3. 2016 potrvá do konce roku 2021 příjemcem dotace je Národní ústav pro vzdělávání HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ve srovnání s ostatními sledovanými

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Překážky a nedostatky

Překážky a nedostatky Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více