Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1

2 Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 a) základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy Adresa: Městečko Trnávka 103, Resortní identifikátor (RED_IZO): IČ: Ředitel je současně statutárním Ředitel: Ing. Vilém Slechan orgánem právnické osoby. Datum zápisu do školského rejstříku: 15. února 2006 Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Městečko Trnávka Městečko Trnávka Městečko Trnávka Základní škola a mateřská škola v Městečku Trnávce je od 1.ledna 2003 samostatný právní subjekt příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je obec Městečko Trnávka, který zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a odloučená pracoviště mateřskou školu a školní jídelnu výdejnu. Od byla na žádost zřizovatele navýšena Krajským úřadem Pardubice kapacita mateřské školy a školní jídelny-výdejny na 54 dětí. IZO Typ Kapacita Druh školy/zařízení Místo, č.p B G L A L Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola 54 Školní jídelna - výdejna Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 161 Městečko Trnávka 161 Škola samostatně hospodaří s finančními prostředky, které jsou jí poskytovány cestou krajského úřadu formou dotací ze státního rozpočtu na základě schválených normativů na žáka a formou příspěvků na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování je vedlejší hospodářská činnost školy příprava obědů pro cizí strávníky, příprava objednávaných svačin pro žáky ZŠ, pečení cukroví a zabezpečení stravy pro objednavatele z řad občanů a organizací, dále potom poplatky zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině, 2

3 poplatky zákonných zástupců pobyt dětí v mateřské škole a pronájem zařízení školy (herna, jídelna, učebny, odborné učebny). V čele školy stojí ředitel Ing. Vilém SLECHAN, zástupcem ředitele je Mgr. Radek PILAŘ. Základní školu dnes navštěvují děti z okolních 16-ti obcí. Do šesté třídy přicházejí žáci ze základní školy z Vranové Lhoty, která je pouze do páté třídy. Základní školu ve školním roce 2013/2014 začalo navštěvovat celkem 141 žáků. Již v průběhu měsíce září se odstěhovali 4 žáci, 1 žák byl vrácen z první třídy do MŠ, 3 žáci 5. třídy odešli na gymnázium. V průběhu školního roku ze školy odešlo dalších 5 žáků z důvodu stěhování a 2 žáci byli odebráni rodičům a předáni do pěstounské péče. Do nového školního roku 2014/2015 do školy nenastoupilo dalších 10 žáků z důvodu přestěhování o prázdninách. Z 9. třídy vyšlo 23 žáků Při zápisu do 1. třídy bylo zapsáno 24. žáků, z nichž 5 nenastoupilo (2 z důvodu odkladu a 3 z důvodu stěhování) a první třída zahajovala s 19 žáky. 3 žáci se přistěhovali v průběhu měsíce září a 3 žáci v měsíci listopadu a 3 žáci přišli ze školy ve Vranové Lhotě. Tím se celkový počet žáků školy na 121. Ve školní družině bylo zapsáno 45 žáků ve 2 odděleních.. Do mateřské školy bylo zapsáno 54 dětí ve 2 odděleních. Ve školní jídelně se stravovalo 92 žáků, 47 dětí z mateřské školy, 22 zaměstnanců školy a 35 cizích strávníků. Ve školní jídelně dále byly připravovány svačiny pro žáky ZŠ v celkovém počtu 26. V hlavní budově ( původní škola ) jsou v 1. patře umístěny čtyři třídy prvního stupně se sborovnou a skladem. V přízemí této budovy je učebna 1. stupně s interaktivní tabulí, jedno oddělení školní družiny a herna pro školní družinu, která vznikla z bývalé tělocvičny. Tato se dále využívá jako herna pro stolní tenis, nebo na zájmovou tělesnou výchovu, nebo jako noclehárna. Třídy druhého stupně jsou umístěny v přístavbě školy, kterou se do školy vstupuje. Šatna pro žáky se nachází ve vestibulu přístavby a je vybavena kovovými uzamykatelnými šatními skříňkami. V přízemí přístavby jsou východy do školní jídelny, do sportovní haly, do hlavní budovy a nouzový východ. Do prvního patra vedou dvě schodiště. Prostor pod jedním využívá školník jako nářaďovnu pro zahradní nářadí, prostor pod druhým schodištěm je průchozí.. V přízemí přístavby je jedna učebna 1. stupně, 2 učebny druhého stupně a odborné učebny fyzikálně-chemická odborná učebna vybavená dataprojektorem, laboratorními stoly a lavicemi s rozvody, odborná učebna výtvarné výchovy. Dále jsou zde kabinety fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, kabinet vedení školy a sklad učebnic. V prvním patře přístavby školy se nachází 2 učebny druhého stupně, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář ekonomky, sborovna a odborné učebny. Dvě odborné učebny cizích jazyků němčiny a angličtiny s interaktivními tabulemi a zvukovou aparaturou, učebna hudební výchovy s klavírem, klávesami a dataprojektorem, učebna informatiky s 19-ti počítači, ozvučením a dataprojektorem, cvičná kuchyně se 2 sporáky a školní dílny. Sportovní hala se školní jídelnou je přímo napojena chodbou na školu. Hala má rozměry 35 x 18 metrů, tři šatny, posilovnu, nářaďovnu, galerii a kabinet pro vyučujícího tělesné výchovy. Sportovní hala je vlastnictvím obce a škola ji využívá v dopoledních brzkých odpoledních hodinách k výuce tělesné výchovy. Budovy školy i sportovní hala plně škole vyhovují a i do budoucna se počítá, že škola bude moci přijmout více žáků a zajišťovat kvalitní výuku. Škola i sportovní hala je vytápěna pomocí plynových kotlů. Problémem je stále školní hřiště, které výstavbou haly zaniklo. Škola využívá hřiště TJ Sokol Městečko Trnávka, na kterém byly postupně svépomocí vybudovány sportoviště pro skok daleký, vrh koulí a hřiště na volejbal, nohejbal. 3

4 Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci v létě 2012 ve stejných prostorách. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken, byla provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Škola je vytápěna a získává teplou vodu tepelným čerpadlem, které čerpá energii ze 2 takřka 130 metrových vrtů. V rámci rekonstrukce byly ve třídách položeny nové koberce a linoleum, vyměněny umývadlové baterie a do malého oddělení byl zakoupen nový sedací nábytek pro děti. O prázdninách prošly rekonstrukcí umývárna a sociální zařízení v 1. patře MŠ Školní jídelna svým vybavením a parametry plně postačuje požadavkům školy a odpovídá normám Evropské unie. Ve školní jídelně pracují celkem 4 zaměstnanci včetně vedoucí školní jídelny. 3 zaměstnanci jsou vyčleněni pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro hospodářskou činnost. Ve škole velmi aktivně pracuje SRPŠ, jehož výbor, ve kterém má každá třída svého zástupce. Připravuje pravidelně celou řadu kulturních a sportovních akcí pro žáky a jejich rodiče v obci. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pracuje při škole školská rada, která má 9 členů a jsou v ní zastoupeni 3 zástupci obce, 3 zástupci nezletilých žáků a 3 zástupci školy. Na zpočátku školního roku proběhly nové volby do školské rady. Nové složení je následující. Mgr. Kateřina Kubínová za OÚ, předsedkyně, Jana Lexmaulová a Karel Škrabal další členové za OÚ, Zdeňka Selingerová, Helena Zavadilová a Karel Zich za rodiče a Mgr. Alena Popelková, Mgr. Radek Pilař a Dagmar Dostálová za ZŠ a MŠ. Své aktivity škola prezentuje na webových stránkách zs.mtrnavka.cz. Komunikace se školou je zajištěna pomocí ové adresy pevné telefonní linky nebo mobilního telefonu (O2) b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Základní škola Základní škola Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor denní český 9 r. 0 měs. 300 Platné Ano denní český 9 r. 0 měs. 300 Platné Ne Obor C/001 dobíhající byl již loni ukončen. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - přehled zaměstnanců Základní škola pedagogičtí pracovníci Vilém Slechan ředitel školy, Radek Pilař zástupce ředitele, Eva Žouželková učitelka, I.stupeň Jana Dospělová učitelka, I.stupeň Ludmila Šimečková učitelka, I.stupeň, Lucie Pilařová učitelka, I. stupeň Monika Filipi učitelka, I.stupeň Jana Strouhalová učitelka, Č Nj Petr Smékal učitel, Tv Z 4

5 Petr Vomela učitel, D F, Ivt, správce sítě Eva Jarkovská učitelka, M F Alena Popelková učitelka, Č Ov, výchovná poradkyně Jarmila Machánková učitelka, Aj D, Základní škola provozní zaměstnanci Pavel Kroupa školník Jaroslava Hicklová uklizečka Hana Skočovská uklizečka Marie Nerušilová účetní, ekonomka Školní družina Marta Slechanová Helena Zavadilová vedoucí vychovatelka vychovatelka, 0,5 úvazku Mateřská škola pedagogičtí zaměstnanci Vlasta Konečná učitelka Dagmar Dostálová učitelka Emilie Šteflová učitelka Pavlína Makrlíková učitelka, 0,5 úvazku Mateřská škola provozní zaměstnanci Eva Škrabalová uklizečka Eva Stenzlová uklizečka, ZPS ČID, 0,25 úvazku MŠ + 0,5 úvazku ZŠ Školní jídelna Marie Fiebichová Radka Skočovská Jana Ertlová Zdena Antošovská vedoucí ŠJ hlavní kuchařka kuchařka, pomocná síla v kuchyni, HČ Pedagogický sbor i provozní zaměstnanci doznali podstatných změn. Na mateřské dovolené zůstává na 1.stupni Mgr. Krčmářová Ivana, za kterou pokračuje Mgr. Lucie Pilařová a po Mgr. Martině Kuncové, která odešla na post ředitelky školy do Starého města, pokračuje Mgr. Ludmila Šimečková. Na druhém stupni zůstávala na MD Kamila Korbelová se kterou jsem ke konci školního roku ukončil pracovní poměr a Mgr. Petra Hájková, kterou po dobu MD zastupuje paní Eva Jarkovská. V důsledku náhlého onemocnění Mgr. Lucie Pilařové ji po dobu nemoci zastupovala Mgr. Lenka Straková Vedoucí vychovatelkou ve školní družině zůstává Marta Slechanová, na 0,5 úvazek byla od přijata k vedení 2. oddělení ŠD na dobu určitou paní Helena Zavadilová. Pedagogický sbor v mateřské škole nezůstal beze změn. Vzhledem k počtu žáků v MŠ byl posílen na dobu určitou o paní učitelku Pavlínu Makrlíkovou na úvazek 0,5. Ve školní jídelně byla dlouhodobě nemocná paní Marie Fiebichová, za kterou po celou dobu nemoci zastupovala v oblasti administrativních prací paní Zdeňka Antošovská, za kterou v kuchyni po dobu nemoci paní Fiebichové vypomáhala paní Alena Gošová. Ekonomický úsek vede paní Marie Nerušilová. d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Učitelkou 1. třídy pro školní rok 2014/2015 jsem ustanovil paní Mgr. Evu Žouželkovou, která si celý zápis řídila. 5

6 K zápisu do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015 se dne 6. února 2014 dostavilo celkem 16 dětí s rodiči, z nichž 3 žáci byli po odkladu povinné školní docházky. Všech 16 bylo přijato. Žádný z rodičů nežádal odklad povinné školní docházky. Zopakovali jsme netradiční způsob zápisu dětí. Tentokrát naše budoucí prvňáčky doprovázela Maková panenka s motýlem Emanuelem. Děti plnily úkoly ve čtyřech třídách a při splnění každého úkolu dostávali do sukně makové panenky, kterou obdržely na začátku zápisu, písmenka, která dostaly za splnění úkolu. Na závěr zápisu dostaly od ředitele ušité polštářky, které pro ně připravily žákyně 9. třídy pod vedením paní učitelky Popelkové. Všem se zápis i prostředí ve škole líbilo. V průběhu prázdnin jedna žákyně odstěhovala a jeden žák do 1. třídy propadl a musí opakovat 1. třídu. V měsíci červnu proběhla přípravná schůzka rodičů žáků s budoucí třídní učitelkou Mgr. Evou Žouželkovou, na které byly vydány rodičům pokyny k vybavení a nástupu do 1. třídy. Dne 1.září 2014 jsme přivítali v 1. třídě 16 prvňáčků.. Do mateřské školy proběhl zápis 13. května Zapsat se přišlo 14 dětí s rodiči. Předpokládaný počet dětí na školní rok 2014/2015 je 45 dětí. Ke studiu na gymnázium z páté třídy odešli 3 žáci. K zápisu nyní přicházejí silné ročníky, což se projevuje jejich zvýšeným počtem a převahou chlapců ve třídách prvního stupně. Bohužel vycházejících žáků ze školy je stále větší počet. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Školní rok 2013/2014 byl zaměřen hlavně na úpravy ŠVP a jejich realizaci ve výuce dle doporučené MŠMT. Do ŠVP byla v jednotlivých oblastech zapracována nová témata. Z dopravní výchovy s důrazem na tématiku vyhodnocování rizik a nebezpečí ohrožení v silničním provozu. Dále tématika IZS, chování žáků při mimořádných událostech, komunikace s operátory na tísňových linkách. Výchova ke zdraví byla posílena o tématiku praktického poskytování 1. pomoci a sexuální výchovy. Do ŠVP byla zařazena nová tématika finanční gramotnosti s důrazem na finanční hospodaření v rodině. Otázky obrany státu, úloha a poslání AČR bylo zařazeno jako samostatné téma. PŘEHLED PROSPĚCHU V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch:

7 2. stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Fyzika Dějepis Chemie Výchova k občanství Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch: PŘEHLED PROSPĚCHU V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch: stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Fyzika Dějepis

8 Chemie Pracovní činnosti Informatika Výchova k občanství Celkový průměrný prospěch: CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ stupeň Třída Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno V první třídě neprospěli 2. žáci. Jeden bude opakovat 1. třídu, protože již měl odklad povinné školní docházky a nemohl být vrácen zpět do MŠ, druhá žákyně odešla ze školy. V páté třídě byl nedostatečně hodnocen z matematiky žák již opakující 5. třídu. V souladu se školským zákonem již nemůže opakovat a postupuje do 6. třídy. 2. stupeň Třída Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno V šesté třídě neprospěla jedna žákyně, která již 6. třídu opakovala (přistěhovala se). V souladu se školským zákonem již nemůže opakovat a postupuje do 7. třídy. ZAMEŠKANÉ HODINY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Třída pololetí omluvené neomluvené pololetí omluvené neomluvené Výchovné poradenství Výchovné poradenství provádí na škole výchovný poradce. Jeho činnost je rozdělena do těchto oblastí: 1. kariérové poradenství zjišťování a předávání informací rodičům a žákům o přijímacím řízení na střední školy ( pravidelná schůzka s rodiči na začátku školního roku a během dalších třídních schůzek), vytvoření informační nástěnky o středních školách a dnech otevřených dveří na jednotlivých středních školách, vydávání přihlášek na střední školy, pomoc při vyplňování přihlášek a podávání odvolání, účast na dnech otevřených dveří. Žáci 9. třídy navštěvují pravidelně burzu středních škol ve Svitavách. Naše škola je zapojena do projektu Technohrátky Pardubického kraje, v rámci něhož jsme navštívili a byly nám představeny střední školy v Litomyšli a Ústí nad Orlicí. 8

9 Součástí kariérového poradenství jsou exkurze. Žáci 9. třídy absolvovali exkurzi do závodu REHAU Moravská Třebová. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PŘÍJMENÍ JMÉNO NÁZEV ŠKOLY NÁZEV OBORU 1 Bomberová Lucie 2 Dittrich Pavel Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice Zahradnictví 3 Elfmark Tomáš Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium Integrovaná střední škola Moravská 4 Ertlová Simona Třebová Sociální činnost Mechanik opravář motorových vozidel 5 Frajvald Aleš Střední odborné učiliště Svitavy Mechanik strojů a zařízení Odborné učiliště a Praktická škola 6 Haberlandová Jana Mohelnice Potravinářské práce 7 Hegerová Nikola Střední průmyslová škola Hranice Požární ochrana 8 Hertlová Eva Střední škola polygrafická Olomouc Tiskař na polygrafických strojích 9 Hrouzek Radim Střední škola technická a ekonomická Brno Strojírenství 10 Koller Jiří Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Strojírenství 11 Mazal Tomáš Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Nástrojař 12 Novotná Martina Integrovaná střední škola Moravská Třebová Hotelnictví 13 Procházková Iveta Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kadeřník 14 Pužíková Ludmila Střední škola polygrafická Olomouc Reprodukční grafik pro média 15 Richter Jakub Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice Mechanik opravář motorových vozidel 16 Seidlová Vendula Integrovaná střední škola Moravská Třebová Sociální činnost 17 Steffanová Michaela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Cukrář 18 Stropková Pavla Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium 19 Ševčík Tomáš Střední odborné učiliště Svitavy Obrábeč kovů Střední škola zahradnická a technická 20 Tomanová Lenka Litomyšl Chovatel cizokrajných zvířat 21 Vrobelová Adéla Střední pedagogická škola Boskovice Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední odborná škola a Střední odborné 22 Vyhnálková Anna učiliště Lanškroun Knihař 23 Zatloukal Zdeněk Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium 2. práce s dětmi s SPU (specifickými poruchami učení) vedení evidence dětí s SPU a její pravidelné doplňování na základě nových vyšetření žáků, informace učitelů na poradách, spolupráce s rodiči a vyučujícími, vypracování individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení PPP a na žádost rodičů, archivování vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně, evidence vyšetřených žáků, výuka postižených žáků. 3. spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí účast na seminářích pro výchovné poradce (Běleč, nad Orlicí), osobní konzultace s jejich specialisty. Programy PPP ve škole. Žáci třídy se zúčastnili pilotního ověřování dotazníku SOKL Junior. Spolupráce s odborem péče o děti a mládež v Moravské Třebové ( p.navrátil, Macháčková). 9

10 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, K prevenci sociálně patologických jevů má škola zpracován minimální preventivní program, který zahrnuje několik témat zařazených do výuky předmětu Výchova k občanství. Jedná se zejména o hodiny v 6.tř se zaměřením na prevenci kouření a šikany, v 7.tř.- nebezpečí alkoholismu, v 8.tř. - AIDS a drogy a v 9.tř. sexuální výchova. Škola je zapojena do projektu Příběhy bezpráví, v rámci kterého zhlédli žáci 8. a 9. třídy film Hitler, Stalin a Já a následně proběhla beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou. V rámci prevence SPJ jsme zajistili lektorsky besedu o AIDS pro 8. třídu s pracovníkem centra AIDS Praha. Škola velmi úzce spolupracuje s preventisty SPJ PČR Svitavy, kteří do školy dojíždí přednášet a besedovat, Ve škole se uskutečnilo celkem 5 besed se žáky k tématům Nebezpečí sociálních sítí pro 7. třídu, Kyberšikana pro 6. třídu, Trestní odpovědnost pro 9. třídu, nebezpečí Facebooku pro 8. třídu a Vlastní bezpečí pro žáky 1. třídy. V rámci výuky dopravní výchovy navštívili žáci 2. a 3. třídy dopravní hřiště v Moravské Třebové. Na konci školního roku jsme uskutečnili adaptační pobyt žáků 5. třídy a budoucích žáků 6.třídy z Vranové Lhoty spojené se vzájemným poznáváním se, a přespáním ve škole v Bohdalově. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, Ing. Vilém Slechan - právní předpisy ve školství NIDV Pardubice - vzdělávací program Odpady a obaly EKO-KOM Pardubice - školení k obsluze portálu ČŠI NIQES- iset - Svitavy - Mgr. Strouhalová Jana - stipendijní pobyt Němčina pro učitele Götingen, Německo - seminář pro učitele němčiny Moravská Třebová, Pardubice - seminář Den učitele němčiny - Praha Mgr. Radek Pilař - školení k obsluze portálu ČŠI NIQES- iset - Svitavy Popelková Alena - školení pro metodiky prevence a výchovné poradce - vzdělávací program Čeština není nuda Ústí nad Orlicí - vzdělávací program Odpady a obaly EKO-KOM Pardubice Filipi Monika - školení k výuce metodou SFUMATO Ostrava, Česká Třebová - školení k novým metodám výuky českého jazyka ve 2. etapě - Svitavy Šimečková Ludmila - vzdělávací program Formy a metody práce s žáky s ADHD - Olomouc Žouželková Eva - školení první pomoci - ČČK Svitavy 10

11 V průběhu celého školního roku probíhali vzdělávací programy pro učitele a žáky v Ekocentrum Renata v Bělé u Jevíčka. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, Zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo dne před školou, za účasti ředitele a starosty obce Ing. Milana ŠEDAJE. Navštívili jsme a zorganizovali řadu kulturních a sportovních akcí. Aktivity školy v září: Zahájení školního roku , před školou 8.00 hod. Zahájení výuky ZUŠ, kroužky, spolupráce DDM M.T od Ekocentrum Renata Bělá u Jevíčka praktická zaměstnání Loutkové divadlo v MŠ a 1. třída Turnaj malá kopaná starší žáci, Jevíčko Přespolní běh mladší a starší žáci i žákyně, Jevíčko Projekt Evropský den jazyků prezentace na zadané téma jednotlivých třídních kolektivů Atletický čtyřboj žactva TJ Sokol, hřiště Diskotéka k ukončení prázdnin SRPŠ hřiště, po ukončení čtyřboje Kreslíme nejkrásnější zážitky z prázdnin odevzdat knihovna Exkurze pekárna Moravec a dopravní hřiště Moravská Třebová 4. třída Aktivity školy v říjnu Týden knihoven návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD Autorské čtení - Jan Opatřil knihovna, 2.a 3. 4.a 5. tř. Burza středních škol 9. třída, Svitavy Fabrika + muzeum Svitavy Přespolní běh mladší a starší žáci i žákyně, okresní kolo, Polička Třídní schůzka s rodiči žáků 1. třídy učebna 1. třídy Beseda Zřízení školy v Ekvádoru třída, KD M. Trnávka, Logická olympiáda vybraní žáci třídy v rámci výuky matematiky Exkurze Kozí farma - 6. třída v rámci výuky pracovních činností, Gruna u M. Třebové Beseda AIDS 9. třída, lektor Den stromů 1. stupeň., DDM Moravská Třebová Divadelní představení v angličtině Romeo a Julie vybraní žáci 8. a 9. třídy, Pardubice Německý divadelní festival, představení vybraní žáci 8. a 9. třídy, Pardubice Letové ukázky s dravci Seiferos hřiště TJ Sokol, všechny ročníky + MŠ Exkurze REHAU M. Třebová ukázky výrobního závodu - 9. třída Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole předání odměn DDM Moravská Třebová horolezecká stěna, keramická dílna - 1.stupeň Preventivní zubní prohlídky žáků zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) Drakiáda - SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí Aktivity školy v listopadu Plenární schůze SRPŠ jídelna školy Třídní schůzky s rodiči - ve třídách Horolezecká stěna, keramická dílna 1.stupeň, DDM Moravská Třebová Bruslení 1. stupeň Promítání a následná beseda k filmu Příběhy bezpráví 8.a 9. třída Beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou 8.a 9. třída Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou žáci 9. třídy 11

12 Aktivity školy v prosinci: Zpívání pod Vánočním Stromem v hod.,náves, pásmo básniček a písniček 1.st. Po stopách českých čertů 1. stupeň, DDM Moravská Třebová Vánoční besídka - sál KD - škola, školka, SRPŠ Vánoční posezení se seniory kulturní dům, pásmo básniček a písniček 1. stupeň Bruslení 1. stupeň. Aktivity školy v lednu: Talentové zkoušky na střední školy Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice zahájení dne 9.1 Florbal - dívky a chlapci 4.-5.tř. Florbal obvodní kolo žáci 6. a 7. třída, žáci 8. a 9. třída Švihadlový turnaj tř. Bruslení 1. stupeň Lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. třída, Stříbrnice, chata Návrší Ples SRPŠ sál KD Vydání pololetního vysvědčení Aktivity školy v únoru Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice, pokračování Zápis dětí do 1. třídy Jarní prázdniny Recitační soutěž školní kolo, obvodní kolo Bruslení 1. stupeň Hry na sněhu 1. stupeň Aktivity školy v březnu: Přihlášky na střední školy - žáci 9. třídy Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice, ukončení Vítání jara 1. stupeň Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy žáci ZŠ a MŠ Zájezd do divadla 1. a 2. stupeň Preventivní zubní prohlídky žáků zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) Maškarní karneval sál KD, SRPŠ Den učitelů - vedení školy Aktivity školy v dubnu: Třídní schůzky s rodiči - od hod. ve třídách Velikonoční dílna pro žáky a rodiče - přízemí přístavba, učitelé, žáci, rodiče. V rámci dílen byla zřízena různá pracoviště na kterých si mohli žáci i rodiče zhotovit velikonoční výzdobu (ošatka, kraslice), uplést pomlázku, zhotovit velikonočního zajíčka atd. Dny dopravní výchovy 4. a 5.třída, dopravní hřiště a Městská policie M. Třebová Soutěž v předčítání německého textu celostátní kolo Pardubice, postupující Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy Den Země Přijímací zkoušky žáci 9.třídy Aktivity školy v květnu: Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy Dopravní soutěž oblastní kolo, Moravská Třebová 12

13 Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně Pohár rozhlasu v atletice obvodní kolo, Moravská Třebová Školní výlety 1. stupeň Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu parlamentu ČR Praha 9. třída Aktivity školy v červnu: Dětský den zahrada MŠ Pasování prvňáčků na čtenáře obecní knihovna. Žáci 1. třídy museli přítomným rodičům předvést své čtenářské a přednesové dovednosti. Potom každý musel pokleknout před panem ředitelem, který mečem řádu čtenářského každého žáka pasoval na čtenáře. Všichni žáci obdrželi šerpu s nápisem malý čtenář a pohádkovou knížku s osvědčením. Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně Spaní ve škole třída, noční hry Spaní ve škole v Bohdalově 5. třída společně s 5. třídou ZŠ Vranová Lhota Rozloučení dětí s MŠ obecní úřad, program žáků 2. a 3. třídy Školní výlety žáků 2. stupně Vydání vysvědčení Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy obecní úřad Cyklistický výlet - okolí M. Trnávky, 1-3. třída a třída Diskotéka k ukončení školního roku hřiště TJ Sokol, SRPŠ Ve škole každoročně probíhá sbírková akce Pomozte dětem, na kterou bylo vybráno a následně odesláno 1.400,- Kč. Účastnili jsme se sbírkové akce Chrpa, při které bylo vybráno a odesláno 1.060,- Kč, projektu Šance a Červená stužka. Tradičně velmi dobře pracuje keramický kroužek, jehož výrobky jsou vystaveny v různých prostorách po celé škole a kroužek Zumby. Reprezentace školy - sportovní akce ve školním roce 2013/2014 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Březen Duben Květen malá kopaná - obvodní kolo Jevíčko st. žáci 5.místo přespolní běh Jevíčko obvodní kolo postup do okr. 7 žáků přespolní běh Polička, okresní kolo umístění Tomanová 6. místo, Nárovcová 5. místo florbal Jaroměřice obvodní kolo ml.žáci 1.místo obvodní kolo st. žáci 2.místo florbal M. Třebová okresní kolo ml.žáci 5.místo sportovní den ředitele školy halová kopaná, basketbal lyžařský kurz žáků 7. a 8. třídy - Stříbrnice halová kopaná Jaroměřice obvodní kolo ml.žáci 3. místo OVOV - M. Třebová okresní kolo výběr žáků 6. místo Lexmaul postup do krajského kola ve své kategorii POHÁR ROZHLASU - obvodní kolo Moravská Třebová 13

14 starší žákyně 2. místo, a postup do okresního kola Červen POHÁR ROZHLASU okresní kolo Litomyšl starší žákyně 6. místo Bohužel tělesná úroveň mladších žáků a jejich počet neumožňuje účast na soutěžích vyšších stupňů. sportovní a poznávací cyklistická jízda Javoříčko a zpět sportovní den ředitele školy soutěže - Cimburk Škola velmi úzce spolupracuje s místní organizací Sokol Městečko Trnávka. Naši žáci prakticky ze všech tříd se pod hlavičkou této organizace pravidelně zúčastňují turnajů v malé kopané Sokolský turnaj, O pohár starosty obce, Haas Cup, Miltra Cup, dorosteneckých turnajů a lehkoatletických závodů. i) údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Během školního roku neproběhla na škole inspekce. Před zahájením školního roku (srpen) jsem dokončil odstranění nedostatku zjištěného ČŠI v předcházejícím školním roce (březen 2012/2013) překročení povolené kapacity MŠ o 1. žáka. Na základě mojí žádosti a posouzení stavu MŠ, byla moje žádost o navýšení kapacity vyřízena z KÚ Pardubice kladně a školní rok 2013/2014 jsem zahájil se zvýšenou kapacitou MŠ a MŠ-výdejny na 54 dětí. Finanční komise obce pravidelně kontroluje využívání finančních prostředků ve škole. Dále proběhla kontrola OSSZ a VZP. Byly provedeny předepsané revize hydrantů, hasících přístrojů a plynových kotlů, včetně jejich vyčištění, revize komínů a revize sportovního nářadí včetně haly a revize elektrických přístrojů a zařízení. j) základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 a) příjmy celkem ,93 Kč 1. příjmy od zřizovatele a kraje ,- Kč 2. poplatky (MŠ, ŠD, a jiné)od zákonných zástupců ,- Kč 3. příjmy z hospodářské a doplňkové činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,38 Kč 5. příjmy z dotací EU zahrnuté v příjmech ,55 Kč b) výdaje celkem ,26 Kč 1. náklady na platy pracovníků školy ,- Kč 2. ostatní osobní náklady ,- Kč 3. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,43 Kč 4. výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,57 Kč 5. ostatní provozní náklady ,28 Kč 6. výdaje z dotací EU zahrnuté ve výdajích ,55 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013 byl ziskový ve výši ,41 Kč a finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu 14

15 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, Škola je zapojena: a) do projektu Recyklohraní. V rámci projektu byl připraven Dne Země. Současně žáci v rámci projektu plní celou řadu úkolů, za které škola získává body a za ty si potom bude moci vybrat odměnu. Součástí projektu je sběr baterií a drobných domácích elektrických spotřebičů, na které je ve škole i ve školce k dispozici speciální kontejner. Provedli jsme i sběr a zajistili odvoz drobných domácích spotřebičů, elektrozařízení a počítačů z domácností. b) do projektu Příběhy bezpráví, v rámci kterého zhlédli žáci 8. a 9. třídy film Hitler, Stalin a Já a následně proběhla beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou. c) do projektu Ovoce do škol v rámci kterého žáci ročníku dostávají 1x za 14 dní ovoce, zeleninu nebo nápoje. d) do programu Zdravé zuby. Všichni žáci školy se v rámci prevence pravidelně 2x ročně zúčastňují zubních prohlídek na místním zdravotním středisku. e) do projektu Adopce na dálku přes krajskou charitu, kdy žáci 7. třídy svými aktivitami a příspěvky podporují návštěvu školy indického chlapce Basavaraje Mahdala. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není samostatně zapojena, jednotliví učitele se zúčastňují vzdělávání organizovaného NIDV Pardubice, CCV Pardubice, nebo jinými školícími subjekty. Školení bezpečnosti práce a požární příprava probíhá na pracovišti v rámci přípravného týdne. Jednotliví učitelé absolvovali několik školení dle profesního zájmu. Ředitel školy pokračuje ve funkčním průběžném vzdělávání ředitelů škol organizovaným NIDV Pardubice. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, Projekt ZŠ Městečko Trnávka č. CZ.1.07/1.4.00/ , Kvalitní výuka, byl ukončen. Jiný projekt škola v průběhu uplynulého období nerealizovala. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Nejširší je spolupráce s obecním úřadem Městečko Trnávka, který financuje provoz školy a zabezpečuje havarijní opravy a investice. Škola ke svým akcím využívává bezúplatně obecní kulturní dům a v rámci výuky i sportovní halu. Každoročně je v listopadu ředitel školy vyzván starostou obce k předložení rozpočtu školy. V základní škole a mateřské škole působí odborová organizace, která má 5 členů. Spolupracuje s vedením školy a zastupuje všechny zaměstnance. Plán čerpání FKSP zpracovává ředitel školy a předkládá předsedkyní odborů. Každoročně v měsíci lednu je prováděna revize Kolektivní smlouvy. Odborová organizace spolupracuje s vedením školy zejména v oblasti péče o zaměstnance, pro které zajišťujeme vitamíny jako prevenci proti chřipkovému onemocnění a setkání zaměstnanců u příležitosti významných výročí jako je například Den učitelů. Toto 15

16 setkání bývá jedno z nejlepších protože se sejde současnost s historií naší školy. Společně s vedením školy je také úkolem odborové organizace podíl na vytváření co nejlepších pracovních podmínek a pracovního prostředí a s tím spojenou bezpečnost všech zaměstnanců. Velmi dobře probíhá spolupráce se ZUŠ Moravská Třebová, která má v ZŠ své odloučené pracoviště. Pravidelně probíhá ve škole výuka žáků ve hře na kytaru, na klavír a výtvarná výchova. o) školní družina Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny zapsáno 45 žáků, kteří byli rozděleni do 2 oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1. a 2. třídy, celkem 27 zapsaných a do druhého oddělení byli zařazeni žáci 3,4,5. třídy. Zde bylo zapsáno 18 žáků. Poplatek za školní družinu byl stanoven na 70,- Kč za žáka a měsíc. O ŠD začíná být stále větší zájem. Vedoucí vychovatelkou ŠD je paní Marta Slechanová, která pracuje na plný úvazek.. Pro druhé oddělení byla přijata na poloviční úvazek vychovatelky, paní Helena Zavadilová. Vlastní pedagogická činnost školní družiny probíhala dle upraveného ŠVP ŠD, který je rozepsán do jednotlivých kapitol podle ročních období. V každém období probíhají tématická zaměstnání, která toto období charakterizují. V každé kapitole jsou naplňována témata navazující na ŠVP ZŠ Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví. Vychovatelky v obou odděleních nabízejí žákům vždy při zahájení řízené činnosti možnosti, s cílem výběru a vlastní účasti na jedné z nich. Školní družina ke své činnosti využívá všechna dostupná zařízení školy, zvláště sportovní halu, hernu, učebnu výpočetní techniky a hřiště TJ Sokol. Maximálně využíváme venkovní pobyt k vycházkám do okolí a pohybovému vyžití žáků na čerstvém vzduchu. Naší snahou je každodenní pobyt venku samozřejmě v kontextu aktuálního počasí. Obě vychovatelky organizovaly denně vycházky, výtvarné činnosti, taneční odpoledne, sportovní soutěže a výstavky výrobků žáků. Žáci ŠD se pravidelně zúčastňovali akcí pořádaných školou (dílny a workshopy), během roku několikrát navštívili místní knihovnu a zapojili se do akcí knihovnou pořádaných a zapojili se i do akcí pořádaných TJ Sokol Městečko Trnávka. Stále se nedaří sladit aktivity ŠD a kroužků žáků v odpoledních hodinách tak, aby nedocházelo k ponechání žáků po ukončení kroužku, náboženství, sportovních her bez dozoru. Jestliže činnost ŠD probíhá mimo objekt školy musí jedna z vychovatelek na tyto žáky počkat a dohlídat je nebo odvézt na společné zaměstnání. Obě vychovatelky se zapojovaly do akcí pořádaných školou, kde pomáhaly vykonávat dohled (divadlo, školní výlet, dohled nad žáky v průběhu třídních schůzek) nebo zabezpečovaly výuku na 1. stupni za nepřítomné učitele. V oblasti vybavení ŠD byly zakoupeny v prosinci 2 nové polytechnické stavebnice. Celoročně vedoucí vychovatelka ŠD organizuje sběr léčivých bylin (pomerančová kůra, kopřiva, březové listí hluchavka květ) a každoročně jej vyhodnocuje. Na základě dosažených výsledků ve sběru léčivých bylin dostávají sběrači dárkové poukazy s finanční odměnou, za které si mohou koupit dárek pro sebe a všichni sběrači vždy obdrží sladkou odměnu. p) mateřská škola Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno celkem 54 dětí ve 2 odděleních. I. oddělení (3-5let) 27 dětí učitelka: Konečná Vlasta II: oddělení (5-7 let) 27 dětí učitelka: Dostálová Dagmar Makrlíková Pavlína byla zařazena k prvnímu oddělení, Šteflová Emilie k druhému oddělení jako střídající učitelky. Školné ve školním roce bylo stanoveno na 170,- Kč za dítě a měsíc. 16

17 Vedoucí učitelka mateřské školy není jmenována a řízení MŠ je plně v kompetenci ředitele ZŠ a MŠ. V MŠ pravidelně probíhají pedagogické porady za účasti ředitele školy, kde mají zaměstnanci možnost vyjádřit se ke všem změnám a chystaným událostem. Během školního roku byly zorganizovány 3 třídní schůzky s rodiči. Seznamovací schůzka v září, kde byli rodiče seznámeni se školním a provozním řádem, ŠVP, bezpečnostními pokyny, byli informovaní o platbách za školné, stravné, o webových stránkách, o nadcházejících událostech a chystaných akcích. Schůzka byla i v prosinci při příležitosti vánočního posezení, kde se řešily otázky týkající se SRPŠ a rodiče mohli vznést dotazy, vyjádřit se k výchovně - vzdělávacímu procesu a k práci učitelek. Další informativní schůzka se konala v dubnu byla určena zejména pro rodiče předškoláků. V rámci dalšího vzdělávání pracovního týmu MŠ absolvovala jedna učitelka školení zaměřené na rozvoj řečové výchovy - preventista řečové výchovy (logopedický asistent) Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem: Je nám dobře na světě aneb Svět kolem nás v ročních obdobích. Na základě ŠVP byl na začátku školního roku vytvořen pro každou třídu Třídní vzdělávací program s konkrétní vzdělávací nabídkou dle věkového složení a charakteru obou tříd. Výchova a vzdělávání ve třídě mladších dětí směřovala především k jejich adaptaci na prostředí a pracovníky MŠ, začlenění se do skupiny vrstevníků, osamostatnění, utváření žádoucích návyků v oblasti sociální a v oblasti sebeobsluhy. Ve třídě starších dětí a předškoláků je především snaha o maximální individuální rozvoj osobnosti v rámci možností dětí, rozvoj řeči a slovní zásoby a o celkovou přípravu dětí na vstup do ZŠ. Došlo i k některým dalším změnám v oblasti životosprávy a psychohygieny. Změnil se způsob podávání pitného režimu u dětí druhého oddělení. Děti mají kdykoliv během celého dne možnost dle potřeby doplňovat tekutiny. Várnice s nápoji jsou je umístěny ve třídě na viditelném místě blízko věšáků na hrníčky se značkou pro každé dítě. Tato forma se rychle osvědčila a děti této možnosti plně využívají. Zaměřujeme se také na kulturu stolování a správné používání příborů zejména u předškolních dětí. Více respektujeme individuální potřebu spánku, zavádíme diferencované spaní u předškoláků a nabízíme více relaxačních a odpočinkových aktivit namísto odpočinku na lehátku. Maximálně využíváme pobytu venku k vycházkám a pohybovému vyžití dětí na čerstvém vzduchu v čase, který je k tomu určený a s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Do první třídy ve školním roce 2013/2014 odchází 17 dětí. S dětmi, které odcházejí do 1. třídy, proběhlo slavnostní rozloučení na obecním úřadě za účasti pana starosty, ředitele školy a rodičů. Program pro budoucí prvňáčky připravili děti z 1. třídy ZŠ, ve kterém recitovaly básničky o škole. Všem budoucím prvňáčků byl předán pamětní list a pohádková knížka, která všechny potěšila a bude jim připomínkou na léta strávená v MŠ. V oblasti vybavení MŠ se během Vánoc podařilo nakoupit množství nových hraček a didaktických pomůcek. Rozšířili jsme dětskou knihovnu o nové encyklopedie a o dětskou naučnou literaturu (byl to jeden z požadavků ČŠI). Během jara letošního roku došlo k obměně nevyhovujících skluzavek na zahradě MŠ, které nahradily moderní barevné atestované skluzavky. Na kovových konstrukcích prolézaček a skluzavek je nový nátěr. Opravené byly i dřevěné části venkovního nábytku a posezení. Daří se nám spolupráce zejména s prvním stupněm ZŠ, hlavně pokud se týká požadavků na budoucí prvňáčky. Přínosné jsou vzájemné návštěvy mezi první třídou a předškoláky. Budoucí prvňáci tak mají možnost vidět, do jakého prostředí půjdou nebo jak probíhá hodina v první třídě. Na dobré úrovni je i spolupráce s obecní knihovnou, která nám umožňuje pravidelné měsíční návštěvy, zprostředkovává i kulturní zážitky jako různé výstavy, setkání s autory nebo ilustrátory dětských knih. Měsíčně má pro MŠ dle našeho týdenního tématu připravený doplňkový nebo rozšiřující program. Zapůjčíme si knihy a dětské časopisy na dané období, o 17

18 které mají děti zájem, je tak mnohem snazší u dětí podporovat kladný vztah ke knihám a rozvíjet předčtenářskou gramotnost. V letošním školním roce nebyl zájem o kroužek anglického jazyka, namísto toho byl dětem nabídnut nový kroužek - Jóga pro děti, který vede MgA. Zdena Selingerová. Kroužek Šikovné ručičky pro rodiče s dětmi se letos rozšířil na dvě skupiny uchazečů a těší se velké oblibě (kroužek umožňuje pravidelné setkávání s rodiči, rozvíjí důvěru a spolupráci a umožňuje dětem návštěvy školky společně s rodiči, kde jsou jindy od rodičů odloučeni, a tak podporuje i proces adaptace u nejmenších dětí). Nabídli jsme rodičům vyšetření zraku pro děti v MŠ Prima Visus. Podařilo se zjistit rozvíjející se zrakovou vadu jednoho z dětí a došlo tak ke včasné korekci. Od ledna do března probíhal Plavecký výcvik, který měl u dětí velký úspěch. Prezentujeme MŠ na veřejnosti formou aktualit a fotografií na webových stránkách, pravidelných příspěvků do místního zpravodaje Trnaváček, pozváním rodičů a příbuzných do MŠ. Účastnili jsme se veřejných akcí svým vystoupením (Rozsvěcování vánočního stromečku, Vánoční besídka v Kulturním domě). Rodiče se aktivně zapojují do všech aktivit a akcí pořádaných školkou, připravují občerstvení, pomáhají při zajišťování soutěží a her atd. V době hlavních prázdnin MŠ pravidelně zajišťuje částečný provoz v jednom oddělení. V letošním školním roce byla MŠ uzavřena od 1.7. do z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení a umývárny v 1. patře. 14 denní provoz byl realizován v prostorách školní družiny ZŠ a stravování probíhalo přímo ve školní jídelně na kterou jsme přestěhovali potřebný malý nábytek. Dále učitelky čerpaly řádnou dovolenou, absolvovaly společně s učiteli ZŠ část přípravného týdne a ve zbývajícím čase stěhovaly a připravovaly MŠ na zahájení školního roku. r) školní jídelna Ve školní jídelně se připravují obědy a svačiny pro žáky ZŠ, obědy, ranní a odpolední svačiny pro děti z MŠ, obědy pro zaměstnance a obědy pro cizí strávníky. Ve školní jídelně pracují 3 zaměstnanci pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro hospodářskou činnost. Celková kapacita jídelny činí 72 míst u stolu. Celková kapacita školní kuchyně je 600 uvařených porcí denně. Počet strávníků : žáci ZŠ 92 žáci MŠ 47 zaměstnanci 22 cizí strávníci 35 svačiny pro ZŠ 26 V uplynulém školním roce pracovníci školní jídelny připravili pro ZŠ celkem obědů a svačin pro žáky ZŠ, ranních svačin, obědů a odpoledních svačin pro děti z mateřské školy. Mimo hlavní činnosti je jídelna i kuchyně využívána pro hospodářskou činnost školy. V rámci hospodářské činnosti připravili zaměstnanci školní jídelny pro zaměstnance školy celkem obědů a pro cizí strávníky obědů. Při přípravě stravy postupují zaměstnanci školní jídelny dle nařízení Evropského parlamentu a jeho Rady v požadavcích pro stravovací služby v rámci EU, zásad provozní hygieny a používání zásad systému kritických bodů HCCP. Současně je sledována průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka dle vyhlášky 107/2005 Sb, která stanovuje průměrnou týdenní spotřebu sledovaných potravin pro všechny strávníky takto: 18

19 kuřecí a vepřové maso 33 kg, ovoce 26 kg, zelenina 25 kg, cukr 7 kg luštěniny 16 kg. Připravuje se informační kampaň pro rodiče dětí se stravovacími potížemi k obsahu alergenů v podávané stravě. V rámci hospodářské činnosti školní jídelny v prosinci zajišťovala upečení koláčů na vánoční posezení s důchodci a přípravu občerstvení na výroční schůzi hasičského sboru v Městečku Trnávce. V měsíci lednu žákyně 2. stupně pod vedením paní učitelky Strouhalové připravovaly v rámci předmětu pracovní činnosti v prostorách školní jídelny koláčky na ples SRPŠ, které potom pracovnice kuchyně upekly. V březnu potom občerstvení pro účastníky celodenního turnaje nohejbalistů. V měsíci květnu pracovnice školní jídelny připravovaly na základě objednávky slavnostní pohoštění u příležitosti křtin a občerstvení členů volebních komisí v Městečku Trnávce a přilehlých obcích ve formě balíčků, v červenci potom pohoštění při narozeninové oslavě. Stalo se již tradicí, že objekt školy, halu a kulturní dům si pronajímá na přelomu měsíců červenec a srpen taneční škola Mědílkových ze Zlína k pořádání Tanečního léta. Školní jídelna zajišťovala po celý týden jejích bezproblémové stravování v rozsahu snídaně, obědů, večeří a odjezdových balíčků. V době hlavních prázdnin ŠJ zajišťovala pravidelně stravování dětí v MŠ po dobu prvních 14 dní. Jídelna je o prázdninách mimo provoz pouze 2 týdny z důvodu malování, potom zabezpečuje obědy pro cizí strávníky. Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení MŠ o prázdninách, chodily děti MŠ na jídlo přímo do školní jídelny. Závěr Závěr školního roku v MŠ byl zaměřen na přípravu a zabezpečení chodu MŠ v prostorách školní družiny ZŠ a následně zprovoznění MŠ po rekonstrukci sociálních zařízení v 1. patře.. Školní rok 2013/2014 byl zaměřen hlavně na úpravy ŠVP a jejich realizaci v praxi dle doporučené MŠMT. Protože ŠVP musí být živým dokumentem, hned od počátku nového školního roku jsme započali s jeho drobnými úpravami, s využitím dosavadních zkušeností. Všichni pedagogové i provozní zaměstnanci se snažili plnit uložené úkoly svědomitě a zodpovědně za což jim patří poděkování.. Ing. Vilém SLECHAN ředitel školy Pedagogická rada na svém zasedání dne 11. listopadu 2014 projednala a schválila bez připomínek Výroční zprávu o činnosti školy 2013/2014. Městečko Trnávka dne 11. listopadu Školská rada při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, okres Svitavy na svém zasedání projednala a schválila předloženou Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dne 8. prosince 2014 bez připomínek. Městečko Trnávka dne 8. prosince Mgr. Kateřina KUBÍNOVÁ předsedkyně školské rady 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více