Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1

2 Výroční zpráva základní školy a mateřské školy Městečko Trnávka, okres Svitavy za školní rok 2013/2014 a) základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka, okres Svitavy Adresa: Městečko Trnávka 103, Resortní identifikátor (RED_IZO): IČ: Ředitel je současně statutárním Ředitel: Ing. Vilém Slechan orgánem právnické osoby. Datum zápisu do školského rejstříku: 15. února 2006 Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou. Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Městečko Trnávka Městečko Trnávka Městečko Trnávka Základní škola a mateřská škola v Městečku Trnávce je od 1.ledna 2003 samostatný právní subjekt příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je obec Městečko Trnávka, který zahrnuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu a odloučená pracoviště mateřskou školu a školní jídelnu výdejnu. Od byla na žádost zřizovatele navýšena Krajským úřadem Pardubice kapacita mateřské školy a školní jídelny-výdejny na 54 dětí. IZO Typ Kapacita Druh školy/zařízení Místo, č.p B G L A L Základní škola Školní družina Školní jídelna Mateřská škola 54 Školní jídelna - výdejna Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 103 Městečko Trnávka 161 Městečko Trnávka 161 Škola samostatně hospodaří s finančními prostředky, které jsou jí poskytovány cestou krajského úřadu formou dotací ze státního rozpočtu na základě schválených normativů na žáka a formou příspěvků na provoz od zřizovatele. Dalším zdrojem financování je vedlejší hospodářská činnost školy příprava obědů pro cizí strávníky, příprava objednávaných svačin pro žáky ZŠ, pečení cukroví a zabezpečení stravy pro objednavatele z řad občanů a organizací, dále potom poplatky zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině, 2

3 poplatky zákonných zástupců pobyt dětí v mateřské škole a pronájem zařízení školy (herna, jídelna, učebny, odborné učebny). V čele školy stojí ředitel Ing. Vilém SLECHAN, zástupcem ředitele je Mgr. Radek PILAŘ. Základní školu dnes navštěvují děti z okolních 16-ti obcí. Do šesté třídy přicházejí žáci ze základní školy z Vranové Lhoty, která je pouze do páté třídy. Základní školu ve školním roce 2013/2014 začalo navštěvovat celkem 141 žáků. Již v průběhu měsíce září se odstěhovali 4 žáci, 1 žák byl vrácen z první třídy do MŠ, 3 žáci 5. třídy odešli na gymnázium. V průběhu školního roku ze školy odešlo dalších 5 žáků z důvodu stěhování a 2 žáci byli odebráni rodičům a předáni do pěstounské péče. Do nového školního roku 2014/2015 do školy nenastoupilo dalších 10 žáků z důvodu přestěhování o prázdninách. Z 9. třídy vyšlo 23 žáků Při zápisu do 1. třídy bylo zapsáno 24. žáků, z nichž 5 nenastoupilo (2 z důvodu odkladu a 3 z důvodu stěhování) a první třída zahajovala s 19 žáky. 3 žáci se přistěhovali v průběhu měsíce září a 3 žáci v měsíci listopadu a 3 žáci přišli ze školy ve Vranové Lhotě. Tím se celkový počet žáků školy na 121. Ve školní družině bylo zapsáno 45 žáků ve 2 odděleních.. Do mateřské školy bylo zapsáno 54 dětí ve 2 odděleních. Ve školní jídelně se stravovalo 92 žáků, 47 dětí z mateřské školy, 22 zaměstnanců školy a 35 cizích strávníků. Ve školní jídelně dále byly připravovány svačiny pro žáky ZŠ v celkovém počtu 26. V hlavní budově ( původní škola ) jsou v 1. patře umístěny čtyři třídy prvního stupně se sborovnou a skladem. V přízemí této budovy je učebna 1. stupně s interaktivní tabulí, jedno oddělení školní družiny a herna pro školní družinu, která vznikla z bývalé tělocvičny. Tato se dále využívá jako herna pro stolní tenis, nebo na zájmovou tělesnou výchovu, nebo jako noclehárna. Třídy druhého stupně jsou umístěny v přístavbě školy, kterou se do školy vstupuje. Šatna pro žáky se nachází ve vestibulu přístavby a je vybavena kovovými uzamykatelnými šatními skříňkami. V přízemí přístavby jsou východy do školní jídelny, do sportovní haly, do hlavní budovy a nouzový východ. Do prvního patra vedou dvě schodiště. Prostor pod jedním využívá školník jako nářaďovnu pro zahradní nářadí, prostor pod druhým schodištěm je průchozí.. V přízemí přístavby je jedna učebna 1. stupně, 2 učebny druhého stupně a odborné učebny fyzikálně-chemická odborná učebna vybavená dataprojektorem, laboratorními stoly a lavicemi s rozvody, odborná učebna výtvarné výchovy. Dále jsou zde kabinety fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, kabinet vedení školy a sklad učebnic. V prvním patře přístavby školy se nachází 2 učebny druhého stupně, ředitelna, kancelář zástupce ředitele, kancelář ekonomky, sborovna a odborné učebny. Dvě odborné učebny cizích jazyků němčiny a angličtiny s interaktivními tabulemi a zvukovou aparaturou, učebna hudební výchovy s klavírem, klávesami a dataprojektorem, učebna informatiky s 19-ti počítači, ozvučením a dataprojektorem, cvičná kuchyně se 2 sporáky a školní dílny. Sportovní hala se školní jídelnou je přímo napojena chodbou na školu. Hala má rozměry 35 x 18 metrů, tři šatny, posilovnu, nářaďovnu, galerii a kabinet pro vyučujícího tělesné výchovy. Sportovní hala je vlastnictvím obce a škola ji využívá v dopoledních brzkých odpoledních hodinách k výuce tělesné výchovy. Budovy školy i sportovní hala plně škole vyhovují a i do budoucna se počítá, že škola bude moci přijmout více žáků a zajišťovat kvalitní výuku. Škola i sportovní hala je vytápěna pomocí plynových kotlů. Problémem je stále školní hřiště, které výstavbou haly zaniklo. Škola využívá hřiště TJ Sokol Městečko Trnávka, na kterém byly postupně svépomocí vybudovány sportoviště pro skok daleký, vrh koulí a hřiště na volejbal, nohejbal. 3

4 Mateřská škola je po komplexní rekonstrukci v létě 2012 ve stejných prostorách. V rámci rekonstrukce došlo k zateplení budovy a výměně oken, byla provedena komplexní rekonstrukce elektroinstalace a změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody. Škola je vytápěna a získává teplou vodu tepelným čerpadlem, které čerpá energii ze 2 takřka 130 metrových vrtů. V rámci rekonstrukce byly ve třídách položeny nové koberce a linoleum, vyměněny umývadlové baterie a do malého oddělení byl zakoupen nový sedací nábytek pro děti. O prázdninách prošly rekonstrukcí umývárna a sociální zařízení v 1. patře MŠ Školní jídelna svým vybavením a parametry plně postačuje požadavkům školy a odpovídá normám Evropské unie. Ve školní jídelně pracují celkem 4 zaměstnanci včetně vedoucí školní jídelny. 3 zaměstnanci jsou vyčleněni pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro hospodářskou činnost. Ve škole velmi aktivně pracuje SRPŠ, jehož výbor, ve kterém má každá třída svého zástupce. Připravuje pravidelně celou řadu kulturních a sportovních akcí pro žáky a jejich rodiče v obci. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů pracuje při škole školská rada, která má 9 členů a jsou v ní zastoupeni 3 zástupci obce, 3 zástupci nezletilých žáků a 3 zástupci školy. Na zpočátku školního roku proběhly nové volby do školské rady. Nové složení je následující. Mgr. Kateřina Kubínová za OÚ, předsedkyně, Jana Lexmaulová a Karel Škrabal další členové za OÚ, Zdeňka Selingerová, Helena Zavadilová a Karel Zich za rodiče a Mgr. Alena Popelková, Mgr. Radek Pilař a Dagmar Dostálová za ZŠ a MŠ. Své aktivity škola prezentuje na webových stránkách zs.mtrnavka.cz. Komunikace se školou je zajištěna pomocí ové adresy pevné telefonní linky nebo mobilního telefonu (O2) b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Základní škola Základní škola Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor denní český 9 r. 0 měs. 300 Platné Ano denní český 9 r. 0 měs. 300 Platné Ne Obor C/001 dobíhající byl již loni ukončen. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - přehled zaměstnanců Základní škola pedagogičtí pracovníci Vilém Slechan ředitel školy, Radek Pilař zástupce ředitele, Eva Žouželková učitelka, I.stupeň Jana Dospělová učitelka, I.stupeň Ludmila Šimečková učitelka, I.stupeň, Lucie Pilařová učitelka, I. stupeň Monika Filipi učitelka, I.stupeň Jana Strouhalová učitelka, Č Nj Petr Smékal učitel, Tv Z 4

5 Petr Vomela učitel, D F, Ivt, správce sítě Eva Jarkovská učitelka, M F Alena Popelková učitelka, Č Ov, výchovná poradkyně Jarmila Machánková učitelka, Aj D, Základní škola provozní zaměstnanci Pavel Kroupa školník Jaroslava Hicklová uklizečka Hana Skočovská uklizečka Marie Nerušilová účetní, ekonomka Školní družina Marta Slechanová Helena Zavadilová vedoucí vychovatelka vychovatelka, 0,5 úvazku Mateřská škola pedagogičtí zaměstnanci Vlasta Konečná učitelka Dagmar Dostálová učitelka Emilie Šteflová učitelka Pavlína Makrlíková učitelka, 0,5 úvazku Mateřská škola provozní zaměstnanci Eva Škrabalová uklizečka Eva Stenzlová uklizečka, ZPS ČID, 0,25 úvazku MŠ + 0,5 úvazku ZŠ Školní jídelna Marie Fiebichová Radka Skočovská Jana Ertlová Zdena Antošovská vedoucí ŠJ hlavní kuchařka kuchařka, pomocná síla v kuchyni, HČ Pedagogický sbor i provozní zaměstnanci doznali podstatných změn. Na mateřské dovolené zůstává na 1.stupni Mgr. Krčmářová Ivana, za kterou pokračuje Mgr. Lucie Pilařová a po Mgr. Martině Kuncové, která odešla na post ředitelky školy do Starého města, pokračuje Mgr. Ludmila Šimečková. Na druhém stupni zůstávala na MD Kamila Korbelová se kterou jsem ke konci školního roku ukončil pracovní poměr a Mgr. Petra Hájková, kterou po dobu MD zastupuje paní Eva Jarkovská. V důsledku náhlého onemocnění Mgr. Lucie Pilařové ji po dobu nemoci zastupovala Mgr. Lenka Straková Vedoucí vychovatelkou ve školní družině zůstává Marta Slechanová, na 0,5 úvazek byla od přijata k vedení 2. oddělení ŠD na dobu určitou paní Helena Zavadilová. Pedagogický sbor v mateřské škole nezůstal beze změn. Vzhledem k počtu žáků v MŠ byl posílen na dobu určitou o paní učitelku Pavlínu Makrlíkovou na úvazek 0,5. Ve školní jídelně byla dlouhodobě nemocná paní Marie Fiebichová, za kterou po celou dobu nemoci zastupovala v oblasti administrativních prací paní Zdeňka Antošovská, za kterou v kuchyni po dobu nemoci paní Fiebichové vypomáhala paní Alena Gošová. Ekonomický úsek vede paní Marie Nerušilová. d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Učitelkou 1. třídy pro školní rok 2014/2015 jsem ustanovil paní Mgr. Evu Žouželkovou, která si celý zápis řídila. 5

6 K zápisu do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014/2015 se dne 6. února 2014 dostavilo celkem 16 dětí s rodiči, z nichž 3 žáci byli po odkladu povinné školní docházky. Všech 16 bylo přijato. Žádný z rodičů nežádal odklad povinné školní docházky. Zopakovali jsme netradiční způsob zápisu dětí. Tentokrát naše budoucí prvňáčky doprovázela Maková panenka s motýlem Emanuelem. Děti plnily úkoly ve čtyřech třídách a při splnění každého úkolu dostávali do sukně makové panenky, kterou obdržely na začátku zápisu, písmenka, která dostaly za splnění úkolu. Na závěr zápisu dostaly od ředitele ušité polštářky, které pro ně připravily žákyně 9. třídy pod vedením paní učitelky Popelkové. Všem se zápis i prostředí ve škole líbilo. V průběhu prázdnin jedna žákyně odstěhovala a jeden žák do 1. třídy propadl a musí opakovat 1. třídu. V měsíci červnu proběhla přípravná schůzka rodičů žáků s budoucí třídní učitelkou Mgr. Evou Žouželkovou, na které byly vydány rodičům pokyny k vybavení a nástupu do 1. třídy. Dne 1.září 2014 jsme přivítali v 1. třídě 16 prvňáčků.. Do mateřské školy proběhl zápis 13. května Zapsat se přišlo 14 dětí s rodiči. Předpokládaný počet dětí na školní rok 2014/2015 je 45 dětí. Ke studiu na gymnázium z páté třídy odešli 3 žáci. K zápisu nyní přicházejí silné ročníky, což se projevuje jejich zvýšeným počtem a převahou chlapců ve třídách prvního stupně. Bohužel vycházejících žáků ze školy je stále větší počet. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Školní rok 2013/2014 byl zaměřen hlavně na úpravy ŠVP a jejich realizaci ve výuce dle doporučené MŠMT. Do ŠVP byla v jednotlivých oblastech zapracována nová témata. Z dopravní výchovy s důrazem na tématiku vyhodnocování rizik a nebezpečí ohrožení v silničním provozu. Dále tématika IZS, chování žáků při mimořádných událostech, komunikace s operátory na tísňových linkách. Výchova ke zdraví byla posílena o tématiku praktického poskytování 1. pomoci a sexuální výchovy. Do ŠVP byla zařazena nová tématika finanční gramotnosti s důrazem na finanční hospodaření v rodině. Otázky obrany státu, úloha a poslání AČR bylo zařazeno jako samostatné téma. PŘEHLED PROSPĚCHU V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch:

7 2. stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Fyzika Dějepis Chemie Výchova k občanství Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch: PŘEHLED PROSPĚCHU V 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/ stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Informatika Celkový průměrný prospěch: stupeň Třída Název předmětu Průměr Průměr Průměr Průměr Chování Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk Matematika Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Fyzika Dějepis

8 Chemie Pracovní činnosti Informatika Výchova k občanství Celkový průměrný prospěch: CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ stupeň Třída Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno V první třídě neprospěli 2. žáci. Jeden bude opakovat 1. třídu, protože již měl odklad povinné školní docházky a nemohl být vrácen zpět do MŠ, druhá žákyně odešla ze školy. V páté třídě byl nedostatečně hodnocen z matematiky žák již opakující 5. třídu. V souladu se školským zákonem již nemůže opakovat a postupuje do 6. třídy. 2. stupeň Třída Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno V šesté třídě neprospěla jedna žákyně, která již 6. třídu opakovala (přistěhovala se). V souladu se školským zákonem již nemůže opakovat a postupuje do 7. třídy. ZAMEŠKANÉ HODINY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Třída pololetí omluvené neomluvené pololetí omluvené neomluvené Výchovné poradenství Výchovné poradenství provádí na škole výchovný poradce. Jeho činnost je rozdělena do těchto oblastí: 1. kariérové poradenství zjišťování a předávání informací rodičům a žákům o přijímacím řízení na střední školy ( pravidelná schůzka s rodiči na začátku školního roku a během dalších třídních schůzek), vytvoření informační nástěnky o středních školách a dnech otevřených dveří na jednotlivých středních školách, vydávání přihlášek na střední školy, pomoc při vyplňování přihlášek a podávání odvolání, účast na dnech otevřených dveří. Žáci 9. třídy navštěvují pravidelně burzu středních škol ve Svitavách. Naše škola je zapojena do projektu Technohrátky Pardubického kraje, v rámci něhož jsme navštívili a byly nám představeny střední školy v Litomyšli a Ústí nad Orlicí. 8

9 Součástí kariérového poradenství jsou exkurze. Žáci 9. třídy absolvovali exkurzi do závodu REHAU Moravská Třebová. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PŘÍJMENÍ JMÉNO NÁZEV ŠKOLY NÁZEV OBORU 1 Bomberová Lucie 2 Dittrich Pavel Střední škola zahradnická a technická Litomyšl Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice Zahradnictví 3 Elfmark Tomáš Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium Integrovaná střední škola Moravská 4 Ertlová Simona Třebová Sociální činnost Mechanik opravář motorových vozidel 5 Frajvald Aleš Střední odborné učiliště Svitavy Mechanik strojů a zařízení Odborné učiliště a Praktická škola 6 Haberlandová Jana Mohelnice Potravinářské práce 7 Hegerová Nikola Střední průmyslová škola Hranice Požární ochrana 8 Hertlová Eva Střední škola polygrafická Olomouc Tiskař na polygrafických strojích 9 Hrouzek Radim Střední škola technická a ekonomická Brno Strojírenství 10 Koller Jiří Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno Strojírenství 11 Mazal Tomáš Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Nástrojař 12 Novotná Martina Integrovaná střední škola Moravská Třebová Hotelnictví 13 Procházková Iveta Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kadeřník 14 Pužíková Ludmila Střední škola polygrafická Olomouc Reprodukční grafik pro média 15 Richter Jakub Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice Mechanik opravář motorových vozidel 16 Seidlová Vendula Integrovaná střední škola Moravská Třebová Sociální činnost 17 Steffanová Michaela Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 Cukrář 18 Stropková Pavla Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium 19 Ševčík Tomáš Střední odborné učiliště Svitavy Obrábeč kovů Střední škola zahradnická a technická 20 Tomanová Lenka Litomyšl Chovatel cizokrajných zvířat 21 Vrobelová Adéla Střední pedagogická škola Boskovice Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední odborná škola a Střední odborné 22 Vyhnálková Anna učiliště Lanškroun Knihař 23 Zatloukal Zdeněk Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium 2. práce s dětmi s SPU (specifickými poruchami učení) vedení evidence dětí s SPU a její pravidelné doplňování na základě nových vyšetření žáků, informace učitelů na poradách, spolupráce s rodiči a vyučujícími, vypracování individuálních vzdělávacích plánů dle doporučení PPP a na žádost rodičů, archivování vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně, evidence vyšetřených žáků, výuka postižených žáků. 3. spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí účast na seminářích pro výchovné poradce (Běleč, nad Orlicí), osobní konzultace s jejich specialisty. Programy PPP ve škole. Žáci třídy se zúčastnili pilotního ověřování dotazníku SOKL Junior. Spolupráce s odborem péče o děti a mládež v Moravské Třebové ( p.navrátil, Macháčková). 9

10 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, K prevenci sociálně patologických jevů má škola zpracován minimální preventivní program, který zahrnuje několik témat zařazených do výuky předmětu Výchova k občanství. Jedná se zejména o hodiny v 6.tř se zaměřením na prevenci kouření a šikany, v 7.tř.- nebezpečí alkoholismu, v 8.tř. - AIDS a drogy a v 9.tř. sexuální výchova. Škola je zapojena do projektu Příběhy bezpráví, v rámci kterého zhlédli žáci 8. a 9. třídy film Hitler, Stalin a Já a následně proběhla beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou. V rámci prevence SPJ jsme zajistili lektorsky besedu o AIDS pro 8. třídu s pracovníkem centra AIDS Praha. Škola velmi úzce spolupracuje s preventisty SPJ PČR Svitavy, kteří do školy dojíždí přednášet a besedovat, Ve škole se uskutečnilo celkem 5 besed se žáky k tématům Nebezpečí sociálních sítí pro 7. třídu, Kyberšikana pro 6. třídu, Trestní odpovědnost pro 9. třídu, nebezpečí Facebooku pro 8. třídu a Vlastní bezpečí pro žáky 1. třídy. V rámci výuky dopravní výchovy navštívili žáci 2. a 3. třídy dopravní hřiště v Moravské Třebové. Na konci školního roku jsme uskutečnili adaptační pobyt žáků 5. třídy a budoucích žáků 6.třídy z Vranové Lhoty spojené se vzájemným poznáváním se, a přespáním ve škole v Bohdalově. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, Ing. Vilém Slechan - právní předpisy ve školství NIDV Pardubice - vzdělávací program Odpady a obaly EKO-KOM Pardubice - školení k obsluze portálu ČŠI NIQES- iset - Svitavy - Mgr. Strouhalová Jana - stipendijní pobyt Němčina pro učitele Götingen, Německo - seminář pro učitele němčiny Moravská Třebová, Pardubice - seminář Den učitele němčiny - Praha Mgr. Radek Pilař - školení k obsluze portálu ČŠI NIQES- iset - Svitavy Popelková Alena - školení pro metodiky prevence a výchovné poradce - vzdělávací program Čeština není nuda Ústí nad Orlicí - vzdělávací program Odpady a obaly EKO-KOM Pardubice Filipi Monika - školení k výuce metodou SFUMATO Ostrava, Česká Třebová - školení k novým metodám výuky českého jazyka ve 2. etapě - Svitavy Šimečková Ludmila - vzdělávací program Formy a metody práce s žáky s ADHD - Olomouc Žouželková Eva - školení první pomoci - ČČK Svitavy 10

11 V průběhu celého školního roku probíhali vzdělávací programy pro učitele a žáky v Ekocentrum Renata v Bělé u Jevíčka. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, Zahájení školního roku 2013/2014 proběhlo dne před školou, za účasti ředitele a starosty obce Ing. Milana ŠEDAJE. Navštívili jsme a zorganizovali řadu kulturních a sportovních akcí. Aktivity školy v září: Zahájení školního roku , před školou 8.00 hod. Zahájení výuky ZUŠ, kroužky, spolupráce DDM M.T od Ekocentrum Renata Bělá u Jevíčka praktická zaměstnání Loutkové divadlo v MŠ a 1. třída Turnaj malá kopaná starší žáci, Jevíčko Přespolní běh mladší a starší žáci i žákyně, Jevíčko Projekt Evropský den jazyků prezentace na zadané téma jednotlivých třídních kolektivů Atletický čtyřboj žactva TJ Sokol, hřiště Diskotéka k ukončení prázdnin SRPŠ hřiště, po ukončení čtyřboje Kreslíme nejkrásnější zážitky z prázdnin odevzdat knihovna Exkurze pekárna Moravec a dopravní hřiště Moravská Třebová 4. třída Aktivity školy v říjnu Týden knihoven návštěva místní knihovny žáky ZŠ v rámci ČJ a ŠD Autorské čtení - Jan Opatřil knihovna, 2.a 3. 4.a 5. tř. Burza středních škol 9. třída, Svitavy Fabrika + muzeum Svitavy Přespolní běh mladší a starší žáci i žákyně, okresní kolo, Polička Třídní schůzka s rodiči žáků 1. třídy učebna 1. třídy Beseda Zřízení školy v Ekvádoru třída, KD M. Trnávka, Logická olympiáda vybraní žáci třídy v rámci výuky matematiky Exkurze Kozí farma - 6. třída v rámci výuky pracovních činností, Gruna u M. Třebové Beseda AIDS 9. třída, lektor Den stromů 1. stupeň., DDM Moravská Třebová Divadelní představení v angličtině Romeo a Julie vybraní žáci 8. a 9. třídy, Pardubice Německý divadelní festival, představení vybraní žáci 8. a 9. třídy, Pardubice Letové ukázky s dravci Seiferos hřiště TJ Sokol, všechny ročníky + MŠ Exkurze REHAU M. Třebová ukázky výrobního závodu - 9. třída Vyhlášení nejlepších sběračů bylin ve škole předání odměn DDM Moravská Třebová horolezecká stěna, keramická dílna - 1.stupeň Preventivní zubní prohlídky žáků zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) Drakiáda - SRPŠ, M. Trnávka u sjezdovky, dle počasí Aktivity školy v listopadu Plenární schůze SRPŠ jídelna školy Třídní schůzky s rodiči - ve třídách Horolezecká stěna, keramická dílna 1.stupeň, DDM Moravská Třebová Bruslení 1. stupeň Promítání a následná beseda k filmu Příběhy bezpráví 8.a 9. třída Beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou 8.a 9. třída Odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou žáci 9. třídy 11

12 Aktivity školy v prosinci: Zpívání pod Vánočním Stromem v hod.,náves, pásmo básniček a písniček 1.st. Po stopách českých čertů 1. stupeň, DDM Moravská Třebová Vánoční besídka - sál KD - škola, školka, SRPŠ Vánoční posezení se seniory kulturní dům, pásmo básniček a písniček 1. stupeň Bruslení 1. stupeň. Aktivity školy v lednu: Talentové zkoušky na střední školy Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice zahájení dne 9.1 Florbal - dívky a chlapci 4.-5.tř. Florbal obvodní kolo žáci 6. a 7. třída, žáci 8. a 9. třída Švihadlový turnaj tř. Bruslení 1. stupeň Lyžařský výcvikový kurz 7. a 8. třída, Stříbrnice, chata Návrší Ples SRPŠ sál KD Vydání pololetního vysvědčení Aktivity školy v únoru Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice, pokračování Zápis dětí do 1. třídy Jarní prázdniny Recitační soutěž školní kolo, obvodní kolo Bruslení 1. stupeň Hry na sněhu 1. stupeň Aktivity školy v březnu: Přihlášky na střední školy - žáci 9. třídy Plavecký výcvik 10. lekcí, MŠ a třída, Mohelnice, ukončení Vítání jara 1. stupeň Návštěva knihovny v M. Trnávce - měsíc knihy žáci ZŠ a MŠ Zájezd do divadla 1. a 2. stupeň Preventivní zubní prohlídky žáků zahájení, zubní ambulance, (vždy pátek) Maškarní karneval sál KD, SRPŠ Den učitelů - vedení školy Aktivity školy v dubnu: Třídní schůzky s rodiči - od hod. ve třídách Velikonoční dílna pro žáky a rodiče - přízemí přístavba, učitelé, žáci, rodiče. V rámci dílen byla zřízena různá pracoviště na kterých si mohli žáci i rodiče zhotovit velikonoční výzdobu (ošatka, kraslice), uplést pomlázku, zhotovit velikonočního zajíčka atd. Dny dopravní výchovy 4. a 5.třída, dopravní hřiště a Městská policie M. Třebová Soutěž v předčítání německého textu celostátní kolo Pardubice, postupující Vydání zápisních lístků žákům 9. třídy Den Země Přijímací zkoušky žáci 9.třídy Aktivity školy v květnu: Druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy Dopravní soutěž oblastní kolo, Moravská Třebová 12

13 Cyklistický výlet pro žáky 2. stupně Pohár rozhlasu v atletice obvodní kolo, Moravská Třebová Školní výlety 1. stupeň Návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu parlamentu ČR Praha 9. třída Aktivity školy v červnu: Dětský den zahrada MŠ Pasování prvňáčků na čtenáře obecní knihovna. Žáci 1. třídy museli přítomným rodičům předvést své čtenářské a přednesové dovednosti. Potom každý musel pokleknout před panem ředitelem, který mečem řádu čtenářského každého žáka pasoval na čtenáře. Všichni žáci obdrželi šerpu s nápisem malý čtenář a pohádkovou knížku s osvědčením. Závody v atletické všestrannosti žáků 1. stupně Spaní ve škole třída, noční hry Spaní ve škole v Bohdalově 5. třída společně s 5. třídou ZŠ Vranová Lhota Rozloučení dětí s MŠ obecní úřad, program žáků 2. a 3. třídy Školní výlety žáků 2. stupně Vydání vysvědčení Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy obecní úřad Cyklistický výlet - okolí M. Trnávky, 1-3. třída a třída Diskotéka k ukončení školního roku hřiště TJ Sokol, SRPŠ Ve škole každoročně probíhá sbírková akce Pomozte dětem, na kterou bylo vybráno a následně odesláno 1.400,- Kč. Účastnili jsme se sbírkové akce Chrpa, při které bylo vybráno a odesláno 1.060,- Kč, projektu Šance a Červená stužka. Tradičně velmi dobře pracuje keramický kroužek, jehož výrobky jsou vystaveny v různých prostorách po celé škole a kroužek Zumby. Reprezentace školy - sportovní akce ve školním roce 2013/2014 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Březen Duben Květen malá kopaná - obvodní kolo Jevíčko st. žáci 5.místo přespolní běh Jevíčko obvodní kolo postup do okr. 7 žáků přespolní běh Polička, okresní kolo umístění Tomanová 6. místo, Nárovcová 5. místo florbal Jaroměřice obvodní kolo ml.žáci 1.místo obvodní kolo st. žáci 2.místo florbal M. Třebová okresní kolo ml.žáci 5.místo sportovní den ředitele školy halová kopaná, basketbal lyžařský kurz žáků 7. a 8. třídy - Stříbrnice halová kopaná Jaroměřice obvodní kolo ml.žáci 3. místo OVOV - M. Třebová okresní kolo výběr žáků 6. místo Lexmaul postup do krajského kola ve své kategorii POHÁR ROZHLASU - obvodní kolo Moravská Třebová 13

14 starší žákyně 2. místo, a postup do okresního kola Červen POHÁR ROZHLASU okresní kolo Litomyšl starší žákyně 6. místo Bohužel tělesná úroveň mladších žáků a jejich počet neumožňuje účast na soutěžích vyšších stupňů. sportovní a poznávací cyklistická jízda Javoříčko a zpět sportovní den ředitele školy soutěže - Cimburk Škola velmi úzce spolupracuje s místní organizací Sokol Městečko Trnávka. Naši žáci prakticky ze všech tříd se pod hlavičkou této organizace pravidelně zúčastňují turnajů v malé kopané Sokolský turnaj, O pohár starosty obce, Haas Cup, Miltra Cup, dorosteneckých turnajů a lehkoatletických závodů. i) údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti Během školního roku neproběhla na škole inspekce. Před zahájením školního roku (srpen) jsem dokončil odstranění nedostatku zjištěného ČŠI v předcházejícím školním roce (březen 2012/2013) překročení povolené kapacity MŠ o 1. žáka. Na základě mojí žádosti a posouzení stavu MŠ, byla moje žádost o navýšení kapacity vyřízena z KÚ Pardubice kladně a školní rok 2013/2014 jsem zahájil se zvýšenou kapacitou MŠ a MŠ-výdejny na 54 dětí. Finanční komise obce pravidelně kontroluje využívání finančních prostředků ve škole. Dále proběhla kontrola OSSZ a VZP. Byly provedeny předepsané revize hydrantů, hasících přístrojů a plynových kotlů, včetně jejich vyčištění, revize komínů a revize sportovního nářadí včetně haly a revize elektrických přístrojů a zařízení. j) základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 a) příjmy celkem ,93 Kč 1. příjmy od zřizovatele a kraje ,- Kč 2. poplatky (MŠ, ŠD, a jiné)od zákonných zástupců ,- Kč 3. příjmy z hospodářské a doplňkové činnosti ,- Kč 4. ostatní příjmy ,38 Kč 5. příjmy z dotací EU zahrnuté v příjmech ,55 Kč b) výdaje celkem ,26 Kč 1. náklady na platy pracovníků školy ,- Kč 2. ostatní osobní náklady ,- Kč 3. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění ,43 Kč 4. výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky ,57 Kč 5. ostatní provozní náklady ,28 Kč 6. výdaje z dotací EU zahrnuté ve výdajích ,55 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013 byl ziskový ve výši ,41 Kč a finanční prostředky byly převedeny do rezervního fondu 14

15 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, Škola je zapojena: a) do projektu Recyklohraní. V rámci projektu byl připraven Dne Země. Současně žáci v rámci projektu plní celou řadu úkolů, za které škola získává body a za ty si potom bude moci vybrat odměnu. Součástí projektu je sběr baterií a drobných domácích elektrických spotřebičů, na které je ve škole i ve školce k dispozici speciální kontejner. Provedli jsme i sběr a zajistili odvoz drobných domácích spotřebičů, elektrozařízení a počítačů z domácností. b) do projektu Příběhy bezpráví, v rámci kterého zhlédli žáci 8. a 9. třídy film Hitler, Stalin a Já a následně proběhla beseda s pamětníkem, panem Janem Kopřivou. c) do projektu Ovoce do škol v rámci kterého žáci ročníku dostávají 1x za 14 dní ovoce, zeleninu nebo nápoje. d) do programu Zdravé zuby. Všichni žáci školy se v rámci prevence pravidelně 2x ročně zúčastňují zubních prohlídek na místním zdravotním středisku. e) do projektu Adopce na dálku přes krajskou charitu, kdy žáci 7. třídy svými aktivitami a příspěvky podporují návštěvu školy indického chlapce Basavaraje Mahdala. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není samostatně zapojena, jednotliví učitele se zúčastňují vzdělávání organizovaného NIDV Pardubice, CCV Pardubice, nebo jinými školícími subjekty. Školení bezpečnosti práce a požární příprava probíhá na pracovišti v rámci přípravného týdne. Jednotliví učitelé absolvovali několik školení dle profesního zájmu. Ředitel školy pokračuje ve funkčním průběžném vzdělávání ředitelů škol organizovaným NIDV Pardubice. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, Projekt ZŠ Městečko Trnávka č. CZ.1.07/1.4.00/ , Kvalitní výuka, byl ukončen. Jiný projekt škola v průběhu uplynulého období nerealizovala. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Nejširší je spolupráce s obecním úřadem Městečko Trnávka, který financuje provoz školy a zabezpečuje havarijní opravy a investice. Škola ke svým akcím využívává bezúplatně obecní kulturní dům a v rámci výuky i sportovní halu. Každoročně je v listopadu ředitel školy vyzván starostou obce k předložení rozpočtu školy. V základní škole a mateřské škole působí odborová organizace, která má 5 členů. Spolupracuje s vedením školy a zastupuje všechny zaměstnance. Plán čerpání FKSP zpracovává ředitel školy a předkládá předsedkyní odborů. Každoročně v měsíci lednu je prováděna revize Kolektivní smlouvy. Odborová organizace spolupracuje s vedením školy zejména v oblasti péče o zaměstnance, pro které zajišťujeme vitamíny jako prevenci proti chřipkovému onemocnění a setkání zaměstnanců u příležitosti významných výročí jako je například Den učitelů. Toto 15

16 setkání bývá jedno z nejlepších protože se sejde současnost s historií naší školy. Společně s vedením školy je také úkolem odborové organizace podíl na vytváření co nejlepších pracovních podmínek a pracovního prostředí a s tím spojenou bezpečnost všech zaměstnanců. Velmi dobře probíhá spolupráce se ZUŠ Moravská Třebová, která má v ZŠ své odloučené pracoviště. Pravidelně probíhá ve škole výuka žáků ve hře na kytaru, na klavír a výtvarná výchova. o) školní družina Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny zapsáno 45 žáků, kteří byli rozděleni do 2 oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1. a 2. třídy, celkem 27 zapsaných a do druhého oddělení byli zařazeni žáci 3,4,5. třídy. Zde bylo zapsáno 18 žáků. Poplatek za školní družinu byl stanoven na 70,- Kč za žáka a měsíc. O ŠD začíná být stále větší zájem. Vedoucí vychovatelkou ŠD je paní Marta Slechanová, která pracuje na plný úvazek.. Pro druhé oddělení byla přijata na poloviční úvazek vychovatelky, paní Helena Zavadilová. Vlastní pedagogická činnost školní družiny probíhala dle upraveného ŠVP ŠD, který je rozepsán do jednotlivých kapitol podle ročních období. V každém období probíhají tématická zaměstnání, která toto období charakterizují. V každé kapitole jsou naplňována témata navazující na ŠVP ZŠ Lidé kolem nás, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví. Vychovatelky v obou odděleních nabízejí žákům vždy při zahájení řízené činnosti možnosti, s cílem výběru a vlastní účasti na jedné z nich. Školní družina ke své činnosti využívá všechna dostupná zařízení školy, zvláště sportovní halu, hernu, učebnu výpočetní techniky a hřiště TJ Sokol. Maximálně využíváme venkovní pobyt k vycházkám do okolí a pohybovému vyžití žáků na čerstvém vzduchu. Naší snahou je každodenní pobyt venku samozřejmě v kontextu aktuálního počasí. Obě vychovatelky organizovaly denně vycházky, výtvarné činnosti, taneční odpoledne, sportovní soutěže a výstavky výrobků žáků. Žáci ŠD se pravidelně zúčastňovali akcí pořádaných školou (dílny a workshopy), během roku několikrát navštívili místní knihovnu a zapojili se do akcí knihovnou pořádaných a zapojili se i do akcí pořádaných TJ Sokol Městečko Trnávka. Stále se nedaří sladit aktivity ŠD a kroužků žáků v odpoledních hodinách tak, aby nedocházelo k ponechání žáků po ukončení kroužku, náboženství, sportovních her bez dozoru. Jestliže činnost ŠD probíhá mimo objekt školy musí jedna z vychovatelek na tyto žáky počkat a dohlídat je nebo odvézt na společné zaměstnání. Obě vychovatelky se zapojovaly do akcí pořádaných školou, kde pomáhaly vykonávat dohled (divadlo, školní výlet, dohled nad žáky v průběhu třídních schůzek) nebo zabezpečovaly výuku na 1. stupni za nepřítomné učitele. V oblasti vybavení ŠD byly zakoupeny v prosinci 2 nové polytechnické stavebnice. Celoročně vedoucí vychovatelka ŠD organizuje sběr léčivých bylin (pomerančová kůra, kopřiva, březové listí hluchavka květ) a každoročně jej vyhodnocuje. Na základě dosažených výsledků ve sběru léčivých bylin dostávají sběrači dárkové poukazy s finanční odměnou, za které si mohou koupit dárek pro sebe a všichni sběrači vždy obdrží sladkou odměnu. p) mateřská škola Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno celkem 54 dětí ve 2 odděleních. I. oddělení (3-5let) 27 dětí učitelka: Konečná Vlasta II: oddělení (5-7 let) 27 dětí učitelka: Dostálová Dagmar Makrlíková Pavlína byla zařazena k prvnímu oddělení, Šteflová Emilie k druhému oddělení jako střídající učitelky. Školné ve školním roce bylo stanoveno na 170,- Kč za dítě a měsíc. 16

17 Vedoucí učitelka mateřské školy není jmenována a řízení MŠ je plně v kompetenci ředitele ZŠ a MŠ. V MŠ pravidelně probíhají pedagogické porady za účasti ředitele školy, kde mají zaměstnanci možnost vyjádřit se ke všem změnám a chystaným událostem. Během školního roku byly zorganizovány 3 třídní schůzky s rodiči. Seznamovací schůzka v září, kde byli rodiče seznámeni se školním a provozním řádem, ŠVP, bezpečnostními pokyny, byli informovaní o platbách za školné, stravné, o webových stránkách, o nadcházejících událostech a chystaných akcích. Schůzka byla i v prosinci při příležitosti vánočního posezení, kde se řešily otázky týkající se SRPŠ a rodiče mohli vznést dotazy, vyjádřit se k výchovně - vzdělávacímu procesu a k práci učitelek. Další informativní schůzka se konala v dubnu byla určena zejména pro rodiče předškoláků. V rámci dalšího vzdělávání pracovního týmu MŠ absolvovala jedna učitelka školení zaměřené na rozvoj řečové výchovy - preventista řečové výchovy (logopedický asistent) Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem: Je nám dobře na světě aneb Svět kolem nás v ročních obdobích. Na základě ŠVP byl na začátku školního roku vytvořen pro každou třídu Třídní vzdělávací program s konkrétní vzdělávací nabídkou dle věkového složení a charakteru obou tříd. Výchova a vzdělávání ve třídě mladších dětí směřovala především k jejich adaptaci na prostředí a pracovníky MŠ, začlenění se do skupiny vrstevníků, osamostatnění, utváření žádoucích návyků v oblasti sociální a v oblasti sebeobsluhy. Ve třídě starších dětí a předškoláků je především snaha o maximální individuální rozvoj osobnosti v rámci možností dětí, rozvoj řeči a slovní zásoby a o celkovou přípravu dětí na vstup do ZŠ. Došlo i k některým dalším změnám v oblasti životosprávy a psychohygieny. Změnil se způsob podávání pitného režimu u dětí druhého oddělení. Děti mají kdykoliv během celého dne možnost dle potřeby doplňovat tekutiny. Várnice s nápoji jsou je umístěny ve třídě na viditelném místě blízko věšáků na hrníčky se značkou pro každé dítě. Tato forma se rychle osvědčila a děti této možnosti plně využívají. Zaměřujeme se také na kulturu stolování a správné používání příborů zejména u předškolních dětí. Více respektujeme individuální potřebu spánku, zavádíme diferencované spaní u předškoláků a nabízíme více relaxačních a odpočinkových aktivit namísto odpočinku na lehátku. Maximálně využíváme pobytu venku k vycházkám a pohybovému vyžití dětí na čerstvém vzduchu v čase, který je k tomu určený a s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Do první třídy ve školním roce 2013/2014 odchází 17 dětí. S dětmi, které odcházejí do 1. třídy, proběhlo slavnostní rozloučení na obecním úřadě za účasti pana starosty, ředitele školy a rodičů. Program pro budoucí prvňáčky připravili děti z 1. třídy ZŠ, ve kterém recitovaly básničky o škole. Všem budoucím prvňáčků byl předán pamětní list a pohádková knížka, která všechny potěšila a bude jim připomínkou na léta strávená v MŠ. V oblasti vybavení MŠ se během Vánoc podařilo nakoupit množství nových hraček a didaktických pomůcek. Rozšířili jsme dětskou knihovnu o nové encyklopedie a o dětskou naučnou literaturu (byl to jeden z požadavků ČŠI). Během jara letošního roku došlo k obměně nevyhovujících skluzavek na zahradě MŠ, které nahradily moderní barevné atestované skluzavky. Na kovových konstrukcích prolézaček a skluzavek je nový nátěr. Opravené byly i dřevěné části venkovního nábytku a posezení. Daří se nám spolupráce zejména s prvním stupněm ZŠ, hlavně pokud se týká požadavků na budoucí prvňáčky. Přínosné jsou vzájemné návštěvy mezi první třídou a předškoláky. Budoucí prvňáci tak mají možnost vidět, do jakého prostředí půjdou nebo jak probíhá hodina v první třídě. Na dobré úrovni je i spolupráce s obecní knihovnou, která nám umožňuje pravidelné měsíční návštěvy, zprostředkovává i kulturní zážitky jako různé výstavy, setkání s autory nebo ilustrátory dětských knih. Měsíčně má pro MŠ dle našeho týdenního tématu připravený doplňkový nebo rozšiřující program. Zapůjčíme si knihy a dětské časopisy na dané období, o 17

18 které mají děti zájem, je tak mnohem snazší u dětí podporovat kladný vztah ke knihám a rozvíjet předčtenářskou gramotnost. V letošním školním roce nebyl zájem o kroužek anglického jazyka, namísto toho byl dětem nabídnut nový kroužek - Jóga pro děti, který vede MgA. Zdena Selingerová. Kroužek Šikovné ručičky pro rodiče s dětmi se letos rozšířil na dvě skupiny uchazečů a těší se velké oblibě (kroužek umožňuje pravidelné setkávání s rodiči, rozvíjí důvěru a spolupráci a umožňuje dětem návštěvy školky společně s rodiči, kde jsou jindy od rodičů odloučeni, a tak podporuje i proces adaptace u nejmenších dětí). Nabídli jsme rodičům vyšetření zraku pro děti v MŠ Prima Visus. Podařilo se zjistit rozvíjející se zrakovou vadu jednoho z dětí a došlo tak ke včasné korekci. Od ledna do března probíhal Plavecký výcvik, který měl u dětí velký úspěch. Prezentujeme MŠ na veřejnosti formou aktualit a fotografií na webových stránkách, pravidelných příspěvků do místního zpravodaje Trnaváček, pozváním rodičů a příbuzných do MŠ. Účastnili jsme se veřejných akcí svým vystoupením (Rozsvěcování vánočního stromečku, Vánoční besídka v Kulturním domě). Rodiče se aktivně zapojují do všech aktivit a akcí pořádaných školkou, připravují občerstvení, pomáhají při zajišťování soutěží a her atd. V době hlavních prázdnin MŠ pravidelně zajišťuje částečný provoz v jednom oddělení. V letošním školním roce byla MŠ uzavřena od 1.7. do z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení a umývárny v 1. patře. 14 denní provoz byl realizován v prostorách školní družiny ZŠ a stravování probíhalo přímo ve školní jídelně na kterou jsme přestěhovali potřebný malý nábytek. Dále učitelky čerpaly řádnou dovolenou, absolvovaly společně s učiteli ZŠ část přípravného týdne a ve zbývajícím čase stěhovaly a připravovaly MŠ na zahájení školního roku. r) školní jídelna Ve školní jídelně se připravují obědy a svačiny pro žáky ZŠ, obědy, ranní a odpolední svačiny pro děti z MŠ, obědy pro zaměstnance a obědy pro cizí strávníky. Ve školní jídelně pracují 3 zaměstnanci pro hlavní činnost a 1 zaměstnanec pro hospodářskou činnost. Celková kapacita jídelny činí 72 míst u stolu. Celková kapacita školní kuchyně je 600 uvařených porcí denně. Počet strávníků : žáci ZŠ 92 žáci MŠ 47 zaměstnanci 22 cizí strávníci 35 svačiny pro ZŠ 26 V uplynulém školním roce pracovníci školní jídelny připravili pro ZŠ celkem obědů a svačin pro žáky ZŠ, ranních svačin, obědů a odpoledních svačin pro děti z mateřské školy. Mimo hlavní činnosti je jídelna i kuchyně využívána pro hospodářskou činnost školy. V rámci hospodářské činnosti připravili zaměstnanci školní jídelny pro zaměstnance školy celkem obědů a pro cizí strávníky obědů. Při přípravě stravy postupují zaměstnanci školní jídelny dle nařízení Evropského parlamentu a jeho Rady v požadavcích pro stravovací služby v rámci EU, zásad provozní hygieny a používání zásad systému kritických bodů HCCP. Současně je sledována průměrná spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka dle vyhlášky 107/2005 Sb, která stanovuje průměrnou týdenní spotřebu sledovaných potravin pro všechny strávníky takto: 18

19 kuřecí a vepřové maso 33 kg, ovoce 26 kg, zelenina 25 kg, cukr 7 kg luštěniny 16 kg. Připravuje se informační kampaň pro rodiče dětí se stravovacími potížemi k obsahu alergenů v podávané stravě. V rámci hospodářské činnosti školní jídelny v prosinci zajišťovala upečení koláčů na vánoční posezení s důchodci a přípravu občerstvení na výroční schůzi hasičského sboru v Městečku Trnávce. V měsíci lednu žákyně 2. stupně pod vedením paní učitelky Strouhalové připravovaly v rámci předmětu pracovní činnosti v prostorách školní jídelny koláčky na ples SRPŠ, které potom pracovnice kuchyně upekly. V březnu potom občerstvení pro účastníky celodenního turnaje nohejbalistů. V měsíci květnu pracovnice školní jídelny připravovaly na základě objednávky slavnostní pohoštění u příležitosti křtin a občerstvení členů volebních komisí v Městečku Trnávce a přilehlých obcích ve formě balíčků, v červenci potom pohoštění při narozeninové oslavě. Stalo se již tradicí, že objekt školy, halu a kulturní dům si pronajímá na přelomu měsíců červenec a srpen taneční škola Mědílkových ze Zlína k pořádání Tanečního léta. Školní jídelna zajišťovala po celý týden jejích bezproblémové stravování v rozsahu snídaně, obědů, večeří a odjezdových balíčků. V době hlavních prázdnin ŠJ zajišťovala pravidelně stravování dětí v MŠ po dobu prvních 14 dní. Jídelna je o prázdninách mimo provoz pouze 2 týdny z důvodu malování, potom zabezpečuje obědy pro cizí strávníky. Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení MŠ o prázdninách, chodily děti MŠ na jídlo přímo do školní jídelny. Závěr Závěr školního roku v MŠ byl zaměřen na přípravu a zabezpečení chodu MŠ v prostorách školní družiny ZŠ a následně zprovoznění MŠ po rekonstrukci sociálních zařízení v 1. patře.. Školní rok 2013/2014 byl zaměřen hlavně na úpravy ŠVP a jejich realizaci v praxi dle doporučené MŠMT. Protože ŠVP musí být živým dokumentem, hned od počátku nového školního roku jsme započali s jeho drobnými úpravami, s využitím dosavadních zkušeností. Všichni pedagogové i provozní zaměstnanci se snažili plnit uložené úkoly svědomitě a zodpovědně za což jim patří poděkování.. Ing. Vilém SLECHAN ředitel školy Pedagogická rada na svém zasedání dne 11. listopadu 2014 projednala a schválila bez připomínek Výroční zprávu o činnosti školy 2013/2014. Městečko Trnávka dne 11. listopadu Školská rada při ZŠ a MŠ Městečko Trnávka, okres Svitavy na svém zasedání projednala a schválila předloženou Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dne 8. prosince 2014 bez připomínek. Městečko Trnávka dne 8. prosince Mgr. Kateřina KUBÍNOVÁ předsedkyně školské rady 19

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více