VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, Ruda nad Moravou, okres Šumperk Právní forma: příspěvková organizace IČO školy: Zřizovatel: OÚ Ruda nad Moravou IČO zřizovatele: ředitel školy: Mgr. Ivana Hanáková, do Mgr. Eva Košťálová, pověřena zastupováním od do Mgr. Hana Hofschneiderová, od telefon: WWW: součásti školy: školská rada: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina předseda MVDr. Miroslav Homola (zástupce zřizovatele) členové Jiří Dittrich (zástupce rodičů), Mgr. Eva Košťálová (zástupce ped. pracovníků) Charakteristika: Škola je umístěna ve dvou budovách. Ve větší budově se nachází ZŠ a ŠD, v menší budově se nachází MŠ a ŠJ. V přízemí budovy ZŠ se nachází šatna, multifunkční učebna, jídelna, výdejna stravy s kuchyňkou, školní družina, úklidová místnost a WC pro potřeby MŠ při pobytu venku. V prvním mezipatře se nachází sklad učebních pomůcek. V prvním patře je sborovna a dvě třídy. V druhém mezipatře je WC pro chlapce a WC se sprchovým koutem pro zaměstnance. V podkroví je počítačová a audiovizuální učebna, WC pro dívky i pro chlapce a ředitelna. Také se v tomto prostoru nachází dvě půdy. V budově MŠ se nachází školní kuchyně se sociálním zázemím pro kuchařku, šatna MŠ, herna MŠ, která slouží zároveň jako ložnice v době určené pro spaní dětí, umývárna a WC pro děti, WC pro zaměstnance, sklady pro ŠJ, kotelna. Obě budovy jsou umístěny ve společném areálu ve středu obce. Před školou je travnatá plocha, která je určena pro pobyt dětí a žáků venku (tento prostor využívá ZŠ, ŠD i MŠ). Toto místo slouží také jako místo setkávání pro rodiče a prarodiče. Je vhodné k posezení a pořádání mimoškolních aktivit. Pro hry dětí a žáků venku slouží také dětské hřiště za školou (pískoviště, skluzavkou, kolotoč a dalšími herní prvky). V blízkosti školy se nachází tři antuková volejbalová hřiště (areál TJ Sokol Hrabenov), jedno bývalé škvárové fotbalové hřiště (nyní areál SDH Hrabenov), nedaleko školy se nachází i velká tělocvična. Tato sportoviště jsou majetkem OÚ Ruda nad Moravou a jsou spravovány místními organizacemi TJ Sokol Hrabenov a SDH Hrabenov a s jejich souhlasem jsou využívána i při výuce a pro volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ

2 Okolí Hrabenova (kopcovitý terén, lesy a louky) láká k častým výletům, vycházkám a výuce v přírodě. V blízkosti školy se nachází místní Kulturní dům a místní knihovna

3 2. Přehled oborů vzdělávání Základní škola v letošním školním roce poskytovala základní vzdělávání v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro děti. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Rok v mateřské škole. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků základní školy podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a ve vedlejší hospodářské činnosti také pro cizí strávníky. Základní škola byla ve školním roce organizována jako jednotřídní s pěti postupnými ročníky. Na hlavní předměty se třída rozdělovala na skupinu pro 1. a 2. ročník a skupinu pro 3., 4. a 5. ročník, celá třída byla vyučována společně pouze v předmětech VV, HV. TŘÍDA ROČNÍK DÍVKY CHLAPCI CELKEM ŽÁKŮ I CELKEM ŽÁKŮ Školní družinu v letošním roce navštěvovalo 11 žáků (z toho 6 dívek), v průběhu roku přibyl 1 chlapec. Ve školní jídelně se stravovalo v tomto školním roce 19 žáků ZŠ, 25 žáků MŠ, 8 zaměstnanců a 8 cizích strávníků. Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí (z toho 11 dívek). Pro zpestření výuky, získání informací v oblasti kultury a rozšíření všeobecného přehledu žáci navštěvovali dle místních nabídek divadelní či filmová představení, výstavy, kulturně vzdělávací pořady či sportovní akce v Šumperku, v Rudě nad Moravou a Olšanech, zejména pořady připravované Vilou Doris v Šumperku s ekologickým nebo výtvarným zaměřením. V hodinách tělesné výchovy jsme se snažili maximálně využívat příhodných podmínek k sezónním sportům. V zimě jsme chodili sáňkovat a bruslit, v létě jsme chodili na vycházky, hráli míčové hry a provozovali atletiku. Žáci 2. a 3. ročníku (4) absolvovali povinnou výuku plavání na krytém bazénu v Šumperku, této výuky se dle zájmu účastnili také žáci ostatních ročníků (3) a některé děti MŠ (5). Pořádali jsme akce pro rodiče a děti také přímo ve škole nebo v místním Domě kultury. (Poznámka: Podrobně je seznam všech školních a mimoškolních akcí uveden v kapitole 8.) - 3 -

4 Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 3. Personální zabezpečení činnosti školy Mgr. Ivana Hanáková ředitelka školy (do ), vyučovala v I. třídě (1., 2., 3., 4., 5. roč.) MA, JA, PČ, ICT, VV celkem 12 vyučovacích hodin (úvazek 1,00); od působila na škole jako řadová učitelka a vyučovala pouze 1 hodinu ICT v 5. ročníku. Mgr. Eva Košťálová třídní učitelka v I. třídě (1., 2., 3., 4., 5. roč.), kde vyučovala JČ, MA, TV celkem 15 vyučovacích hodin (úvazek 0,682); od byla pověřena zastupováním ředitele a vyučovala v I. třídě (1., 2., 3., 4., 5. roč.) předměty JČ, MA, TV, PRV, VL a PŘ, od úvazek 1,00 (15 hodin, z toho 2 nadúvazkové). Bc. et Bc. Alena Kubíčková vyučovala v I. třídě (1., 2., 3., 4., 5. roč.) JČ, HV, PRV, PŘ a VL celkem 15 hodin (úvazek 0,682), od se úvazek zvýšil na 0,909, celkem vyučovala 20 hodin předměty JČ, MA, JA, TV, HV. Eva Volhejnová učitelka ZŠ od , vyučovala celkem 8 hodin (úvazek 0,364) předměty PČ, VV, PRV, JČ/čtení. Pedagogičtí pracovníci MŠ: Martina Víšková vedoucí učitelka (úv. 0,833) Eva Volhejnová učitelka (úv. 0,476) do , od (úvazek 0,153) Mgr. Eva Košťálová učitelka (úv. 0,266) do Bc. et Bc. Alena Kubíčková učitelka (úv. 0,250) do Beáta Pavlů učitelka (úvazek 0,968) od do Pedagogičtí pracovníci ŠD: Eva Volhejnová vychovatelka (úv. 0,556) Pracovníci ŠJ: Mgr. Eva Košťálová vedoucí ŠJ (úv. 0,250) Dana Unzeitigová kuchařka (úv. 1,0) Ostatní provozní zaměstnanci: Jana Mazáková školnice ZŠ (úv. 0,950) Vlasta Vávrová školnice MŠ (úv. 0,950) 4. Přijímací řízení Zápisu pro školní rok 2014/2015 se zúčastnilo 8 žáků (z toho 5 dívek), z toho bylo přijato 8 žáků (5 dívek). 1. ročníku bude ve školním roce 2014/2015 navštěvovat celkem 12 žáků (8 nově přijatých, 2 po odkladu školní docházky, 1 opakující ročník, 1 přestoupil z jiné školy také opakuje ročník)

5 5. Výsledky vzdělávání 1. pololetí školního roku Ročník Celkem Počet žáků Absence Omluvená Průměr na žáka 8,83 39,50 37,60 2,00 31,67 23,45 Neomluvená Chování Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkový prospěch Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Výchovná opatření Pochvala Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy pololetí školního roku Ročník Celkem Počet žáků Omluvená Průměr na žáka 39,17 58,00 30,20 9,33 60,17 40,50 Neomluvená Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen Pochvala Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Postoupí do dalšího ročníku

6 6. Prevence sociálně patologických jevů Všemi silami se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům ve škole. Pokoušíme se vytvářet zdravou školu, s přívětivým sociálním klimatem. K tomu nám pomáhá vypracovaný minimální preventivní program, který se zpracovává pro každý školní rok. V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádné závažné sociálně patologické jevy. Drobné problémy a neshody, náznaky šikany a podobné prohřešky se řešily okamžitě, obvykle ve spolupráci s rodiči a vždy došlo k uspokojivé nápravě. Tato témata byla probírána formou diskusí a besed v komunitním kruhu u mladších žáků a formou tzv. Tykadla (obdoba televizního pořadu kdy žáci společně s pedagogem či pozvaným odborníkem diskutují předem avízovanou tématiku). Absolvovaná školení a studium: 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Ivana Hanáková - ředitelka školy, učitelka ZŠ - roční kurz JA - metodické kurzy JA (Funny and Effective for primary students; Oxford Profes. Development - Turning Pasive Students into Active Learners; Angličtina pro ty, které učení nebaví) - právní předpisy (Občanská sdružení a neziskové organizace podle nového občanského zákoníku; Systém řádů a směrnic; Košťálová Eva - učitelka ZŠ, vedoucí ŠJ, pověřený zástupce školy - právní předpisy (Jak úspěšně zvládnout konkurz na ředitele školy; Aktuální změny právních předpisů Zeman; Občanský zákoník) - školní stravování (Hygienické předpisy ve školním stravování; Alergeny ve školním stravování; VIS změny ve školním stravovacím programu) Bc. et Bc. Kubíčková Alena - učitelka ZŠ, učitelka MŠ - studium speciální pedagogiky Volhejnová Eva učitelka MŠ, vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ - seminář VV nápady a techniky Víšková Martina vedoucí učitelka MŠ - studium speciální pedagogiky pro předškolní vzdělávání Unzeitigová Dana - kuchařka - školní stravování (Hygienické předpisy ve školním stravování) - 6 -

7 8. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti Datum Akce, projekty, schůzky rodičů (kde-co-návaznost na ŠVP) Účastníci 1 x ročně (Prvouka, Přírodověda) 2 x ročně Průběžně (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 5 x ročně (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) Zdravé zuby národní projekt pracovní listy (průběžně dle ročníků) Předveď se světu Školní projekt Školního vzdělávacího programu (ŠP ŠVP) Osobnostní a sociální výchova - prezentace dovedností žáků na veřejnosti, společné činnosti rodičů a děti (Mikulášská nadílka, ; Vánoční tvoření, ; Vánoční koncert, ; České tradice vánoční zvyky a obyčeje, 19. a ; Den otevřených dveří a oslava Dne matek, ; Den regionu, ; Rozloučení s koncem školního roku soutěže, táborák, ) Ukliď svět ŠP ŠVP Enviromentální výchova, Osobnostní a sociální výchova (Recyklohraní, třídění odpadu průběžně; Ptačí dílna Vila Doris, ; Den Země Vila Doris, ; Klíče od přírody terénní ekoprogram, ) Poznej svět ŠP ŠVP - Osobnostní a sociální výchova, Enviromentální výchova poznávání okolí domova a ČR. Dílčí projekty: Na vrcholu (neproběhlo), Za humny (Vánoční spaní ŠD, ; Strašidelná noc ŠD, ), O kousek dál (Filmové představení Madagaskar příběh dávné Lemurie, ; Den otevřených dveří Šumperské památky, ; Školní výlet Zámek Potštejn, ), Hurá, Praha (zájezd do Prahy, ), Na řece (Sjezd Moravy v letošním školním roce se nekonal) ZŠ MŠ, ZŠ, rodiče a veřejnost MŠ, ZŠ MŠ, ZŠ, ŠD 1 x měsíčně Návštěva školní knihovny, diskotéka, tvoření s dětmi ŠD 1 x měsíčně (Prvouka, Vlastivěda) 1 x měsíčně (Prvouka, Vlastivěda) Pochop svět - Komunitní kruh, Tykadlo ŠP ŠVP Výchova demokratického občana, Výchova v evropských a globálních (souvislostech a Multikulturní výchova forma řízené besedy učitele s žáky na dané téma Etická výchova ŠP ŠVP průběžně v hodinách vlastivědy 1 x měsíčně Ovoce do škol ZŠ 1 x měsíčně (Informatika) Vnímej svět ŠP ŠVP Mediální výchova průběžně v hodinách ICT ZŠ ZŠ 5. roč. ZŠ průběžně Sběr pomerančové a citronové kůry MŠ, ZŠ denně Mléko do škol ZŠ 9-11/2014 Plavání MŠ, ZŠ Aby pes nekousl přednáška Poradna zdraví ZŠ Jsme kamarádi společné herní aktivity žáků ZŠ a dětí MŠ MŠ, ZŠ Úraz není náhoda, Zdravá výživa přednáška Poradny zdraví ZŠ Celé Česko čte dětem - Babičky a dědečkové čtou dětem ZŠ Focení vánoční sady ZŠ, MŠ Halloween ŠD Jak se rodí večerníček výstava Muzeum Šumperk ŠD Proč je pohyb důležitý přednáška Poradny zdraví ZŠ Kubula a Kuba Kubikula Divadlo Šumperk ZŠ, MŠ Jak se rodí večerníček výstava Muzeum Šumperk ZŠ Zdravé zuby přednáška o ústní hygieně ZŠ Dopravní výchova Dopravní hřiště Mohelnice ZŠ vynášení Morény lidové zvyky ŠD Velikonoční výstava a kino Olšany ZŠ Schůzka rodičů výsledky vzdělávání ZŠ Pálení čarodějnic lidové zvyky MŠ, ŠD Pálení čarodějnic lidové zvyky ŠD Výchovný program se psím spřežením MŠ, ZŠ Atletický čtyřboj stadion Šumperk ZŠ Schůzka rodičů výsledky vzdělávání ZŠ Focení dětí ZŠ, MŠ Divadelní představení ve škole Loutkové divadlo ZŠ, MŠ Návštěva výstavy ZŠ Akce MŠ jsou uvedeny v dokumentu Evaluace MŠ školní rok 2013/ Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná kontrola ČŠI

8 10. Základní údaje o hospodaření školy Ředitelka školy pravidelně na konci každého čtvrtletí předkládá zřizovateli (kterým je Obecní úřad Ruda nad Moravou) výsledky hospodaření. Vydává roční rozbor hospodaření jako samostatný dokument. Stručný přehled hospodaření: Příspěvky na rok ) příspěvek na provoz OÚ Ruda nad Moravou ,00 Kč 2) příspěvek na přímé výdaje KÚ Olomouc ,00 Kč Celkem příspěvky škole ,00 Kč Výsledky hospodaření 2013 Příspěvky zřizovatele OÚ Ruda nad Mor. + další příjmy (od žáků, stravné, školné, sběr, dary,...) Příspěvky na přímé výdaje KÚ Olomouc Vedlejší hospodářská činnost Výnosy celkem ,54 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady celkem ,98 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zisk + (ztráta -) ,56 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč Hospodářský výsledek ,56 Kč Hospodářský výsledek byl rozdělen do rezervního fondu ,00 Kč a do fondu odměn 5 223,56 Kč

9 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola byla v tomto školním roce zapojena jako každoročně do programu Školní mléko, kdy mohli žáci přímo ve škole kupovat státem dotované mléko a mléčné výrobky (dodává firma MK Fruit). Každý žák v rámci programu Ovoce do škol 1x měsíčně obdržel balíček s čerstvým ovocem nebo zeleninou (dodává firma MK Fruit). Žáci se opět účastnili projektu Recyklohraní, který je zaměřen na ekologii - zejména na třídění odpadů. Ve škole je kontejner na drobné elektrozařízení, na baterie, dále žáci třídili papír, kartónové obaly od nápojů, plasty a plnili úkoly, které byly zveřejňovány na webových stránkách projektu Žáci všech ročníků vyplnili v hodinách Prvouky a Přírodovědy pracovní listy, které škola obdržela z národního projektu Zdravé zuby. Žáci 5. ročníku se zapojili do projektu Hravě žij zdravě a vyplňovali přes internet dotazník ohledně vlastní životosprávy a stravovacích návyků a plnili další úkoly. Do jiných rozvojových ani mezinárodních programů škola zapojena nebyla. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve škole probíhala v letošním roce výuka hry na hudební nástroje pod vedením pana učitele Dolečka a zájmový útvar Šikovné ruce pod vedením paní Koutné. 13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů V tomto školním roce byl dokončen projekt s názvem Multifunkční prostor pro děti i komunitní život v Hrabenově do Programu rozvoje venkova. Projekt byl ve výběrovém řízení úspěšný. Z dotace ve výši ,- Kč a částky ,- Kč, kterou poskytl zřizovatel, byla opravena podlaha v současné tělocvičně a celý prostor byl přebudován na multifunkční, aby mohl sloužit pro potřeby pohybové, hudební, dramatické a výtvarné výchovy a dále pro zájmovou činnost a odpolední aktivity a také jako místo setkávání pro širší veřejnost. Škola dokončila projekt EU peníze školám (Inovační změny ve výuce ZŠ Hrabenov). Získané prostředky v celkové výši ,- Kč byly použity zejména na Inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků a Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. V tomto roce bylo dokončeno vzdělávání učitelů v oblasti jazyků (metodický kurz, roční jazykový kurz a zahraniční kurz) a dále byla dokončena výroba a ověřování učebních materiálů pro výuku našich žáků. O prázdninách se za podpory financí od zřizovatele zahájila přestavba místností v budově školy se záměrem na rozšíření kapacity MŠ o 10 dětí. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole nepůsobí odborová organizace ani jiná organizace zaměstnavatelů. Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracujeme zejména s místní organizací TJ Sokol Hrabenov, dobrovolným sdružení Hasičů, místní knihovnou v Hrabenově, knihovnou Sever v Šumperku, Vilou Doris v Šumperku, spádovou základní školou v Rudě nad Moravou a dalšími partnery

10 Viz příloha č Evaluace MŠ V Hrabenově dne: Zpracovala ředitelka ZŠ a MŠ Hrabenov (do ) Mgr. Ivana Hanáková Schváleno školskou radou viz zápis ze zasedání

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2016/2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2016/2017 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2016/2017 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2017/2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2017/2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2017/2018 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010-2011 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 Název školy dle ZL: Základní škola Havířov Ţivotice Zelená2, okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Ţivotice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBĚNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah výroční zprávy: 1. Údaje o zařízení 2. Charakteristika školy 3. Údaje o dětech 4. Údaje o zaměstnancích školy

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk Právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Výroční zpráva Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Přehled pracovníků školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov 78, 251 01 Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.tehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Zpracovala: Mgr. Radana Šimčíková,

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, p.o. 403 34 Velké Chvojno 8 IČO: 72 743 450 e-mail:zs.velkechvojno@seznam.cz

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, p.o. 403 34 Velké Chvojno 8 IČO: 72 743 450 e-mail:zs.velkechvojno@seznam.cz Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, p.o. 403 34 Velké Chvojno 8 IČO: 72 743 450 e-mail:zs.velkechvojno@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 582 45 Uhelná Příbram 112 Ředitelka: Mgr. Dana Smutná telefon: 569 644 229 e-mail: zakladniskola@uhelnapribram.cz Zřizovatel: Městys Uhelná Příbram 582 45

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1141/15-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Na Láni

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více