ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ProAlt. KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012. www.proalt.cz"

Transkript

1 ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jiří Šteg, koordinátor KONFERENCE HOSPODÁŘSKÁ SITUACE ČR A JEJÍ VÝHLED SENÁT 3. dubna 2012

2 Vývoj HDP na obyvatele vybraných zemí podle standardu kupní síly (EU = 100) Řecko Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Zdroj: ČSÚ/Eurostat Z uvedeného grafu vyplývá, že HDP na hlavu v České republice od roku 2006 víceméně stagnuje s poklesem v roce 2010, zatímco především v Polsku a na Slovensku v tomto období stoupl. Tento vývoj je významným signálem o hlubších problémech v ekonomickém vývoji ČR, kterému chybí hospodářská politika, resp. je redukována na vládní politiku snižování daní a fiskálních restrikcí, kterou s mimořádnou razancí ordinuje i vláda Petra Nečase. Spolu s masivní korupcí je tato politika jedním z hlavních příčin současných ekonomických problémů.

3 Vývoj produktivity práce ve vybraných zemích (EU=100 %) Slovensko Česká republika Maďarsko Zdroj: ČSÚ/Eurostat Tento graf ukazuje další varovnou tendenci v hospodářství ČR a tou je snižování produktivity práce. Vládami proponovaná snaha o podporu resp. přilákání výrob s vyšší přidanou hodnotou nenese výsledky, neroste podíl finálních výrob v ČR. Řízení nákladů v rámci nadnárodních společností připravuje ČR o značnou část prostředků resp. produktivity. Především Slovensko a Polsko dosahují stabilního růstu tohoto ukazatele mj. i díky příznivějšímu prostředí a podpoře domácích podnikatelů.

4 Srovnání vývoje sazby daně z příjmu právnických osob, růstu HDP a vládního deficitu v ČR Sazba DPPO (%) Meziroční růst reálného HDP (%) Konsolidovaný vládní dluh (% HDP) Zdroj: ČSÚ/Eurostat Průběh křivek popírá tvrzení posledních vlád o snižování daní jako rozhodujícím faktoru růstu HDP. Naopak, přestože se daně ve sledovaném období významně snížily, míra růstu HDP od roku 2006 se snižovala. Snižování daní (a odvodů) naopak vedlo k prudkému nárůstu státního dluhu, který usvědčuje vládu ze lží o rozpočtové odpovědnosti. Viníkem současné problematické situace tedy nejsou ani náklady státu na veřejné funkce ani sociální výdaje. Viníkem je absence skutečné hospodářské politiky, snižování daní, rozsáhlá korupce, nepřehledný právní systém a tupá aplikace neoliberálních ekonomických principů, postavených na erozi role státu a outsourcingu jeho funkcí.

5 Základní charakteristika hospodářství ČR Otevřená ekonomika podíl vývozu zboží a služeb na HDP % % (EU cca 40 %) Omezená surovinová základna jediné strategické komodity jsou uhlí (a voda) Deformovaná odvětvová struktura vysoký podíl automobilového průmyslu Podkapitalizace českých podniků, především MSP*, rozhodující podniky v cizím vlastnictví Vysoký podíl zpracovatelského průmyslu na HPH** 23%, stavebnictví 7, zemědělství 2 Dlouhodobá nezaměstnanost 8-10% Silná orientace obchodu na EU Nízké náklady na pracovní sílu Komplikované právní prostředí Nízká výkonnost resp. nespolehlivost veškerých kontrolních mechanismů státu Rozsáhlé stínové ekonomické vazby projevující se především v sektoru veřejných zakázek Malé a střední podniky ** Hrubá přidaná hodnota

6 Je hospodářská politika = (pouze) izolovaný čtyřúhelník 4 cílů a 4 politik nadřazený všem ostatním politikám? tempo růstu HDP zaměstnanost cenová stabilita saldo obchodní bilance měnová politika fiskální politika důchodová politika obchodní - celní/kurzová politika NIKOLIV JEN A POUZE! Hospodářská politika je integrální součástí širšího balíku vzájemně propojených politik, jejichž cílem je dlouhodobě vyvážená společnost nabízející všem svým členům optimální podmínky pro vlastní uplatnění! Jejím cílem není tzv. (a momentální) konkurenceschopnost nýbrž utváření pozitivních dlouhodobých trendů soudržnosti společnosti!

7 Základní dlouhodobé hospodářské problémy ČR Absence dlouhodobé konsensuální rozvojové strategie státu Prudké změny orientace při změně politických poměrů Nezodpovědné experimentování s makroekonomickými nástroji řízení Komplikovaná legislativa a špatně fungující vymahatelnost práva Politicky promořená státní správa výrazně ovlivňovaná stínovými strukturami Kolosální korupce na všech úrovních a ve všech oblastech života Vliv silných podnikatelských skupin na rozhodování a chod státu

8 Aktuální tlaky vytvářející ohrožení hospodářství a ekonomiky Silové a mocenské prosazování tzv. reforem Přenos řešení problémů na občany resp. zaměstnance a nezapojení ostatních složek a elementů společnosti Nekritická vstřícnost k neoliberálním teoriím a hráčům (ratingy, finanční trhy, ) Koncentrace na redukci výdajů SR, nikoliv na výběr daní a příjmy SR Systémové oslabování příjmů SR Závody dolů pod falešným heslem zvyšování konkurenceschopnosti Ohrožení čerpání dotací EU Masivní pokles identifikace občana se státem Narůstající sociální napětí Eroze role státu jako suveréna veřejného prostoru a outsourcing řady jeho funkcí Rozklad základních veřejných funkcí zdravotnictví, školství, důchodový systém

9 Dlouhodobé výzvy pro hospodářskou politiku ČR Přechod suverenity ze státu/států na exogenní síly, především tzv. finanční trhy Změny struktury zaměstnanosti a snižování podílu mezd na HDP Zvyšující se napětí v dostupnosti vstupů (surovin, energií) Přesun světové hospodářské a politické síly do nových center (BRICS)

10 Nejzávažnější systémová rizika pro hospodářskou politiku a příklady možností jejich eliminace Tzv. 2. pilíř důchodové reformy žádoucí je jeho zrušení a stabilizace státního penzijního systému s integrací NDS principů, změna struktury příjmů důchodového účtu, vytvoření účelového důchodového podúčtu ve státním rozpočtu nebo státního důchodového fondu pro státní penze Změny struktury daní a odvodů v neprospěch zaměstnanců žádoucí je zavedení reálné daňové progrese, speciální zdanění podniků síťového (resp. monopolního) charakteru, revize struktury DPH, zavedení majetkových daní, zavedení daně z finančních operací, zavedení rezidenční daně pro právnické osoby (Ne)podpora domácích podnikatelů Eroze funkcí státu (korupce, stínové struktury, chabě fungující justice) žádoucí je mj. změna struktury kontrolních orgánů (NKÚ) a zavedení Nejvyššího auditorského/účetního dvora, posílení prvků veřejnoprávnosti, odpolitizování státní a veřejné správy = moderní zákon o státní službě Krize školského systému žádoucí je zastavení změn ve vysokém školství, přístup ke školství jako strukturovanému komplexnímu systému strategického významu, posílení kontrolních a části řídích funkcí státu Poruchy ve výběru daní žádoucí jsou majetková přiznání, racionální omezení švarc systému, registrační pokladny, Zavádění tzv. řízené péče v oblasti zdravotnictví žádoucí je návrat ke skutečnému řízení zdravotnictví ministerstvem jako státním orgánem včetně řízení lékové politiky, sjednocení řízení nemocnic a zřízení jedné pojišťovny pro zákonem řízené pojištění (podmínkou rovněž přijetí zákona o společnosti veřejného zájmu)

11 POKUD NEBUDE K HOSPODÁŘSKÉ POLITICE PŘISTUPOVÁNO JAKO KE KOMPLEXNÍ PROBLEMATICE S VÝRAZNÝM DLOUHODOBÝM A VÍCEOBOROVÝM PŘESAHEM, NEBUDE ČR ANI KONKURENCESHOPNÁ ANI DŮSTOJNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT. FISKÁLNÍ EXTREMISMUS V PODÁNÍ SOUČASNÉ VLÁDY IGNORUJÍCÍ JEHO DLOUHODOBÉ DOPADY NA SPOLEČNOST, NAPŘÍKLAD PAUPERIZACI ŠIROKÝCH VRSTEV PODKOPÁVÁ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU PRÁVĚ ONU VZÝVAVNOU KONKURENCESCHOPNOST. BEZBŘEHÉ IDEOLOGICKÉ VZÝVÁNÍ NEOLIBERÁLNÍCH PRINCIPŮ A EKONOMIZUJÍCÍ POHLED NA SPOLEČNOST VEDOU NUTNĚ K DESTRUKCI STÁTNÍCH FUNKCÍ A V DLOUHODOBÉM HORIZONTU K NEŘEŠITELNÝM PROBLÉMŮM VE STÁTĚ, PRO KTERÝ JE ZÁKLADNÍ PODMÍNKOU EXISTENCE SPOLEČENSKÝ KONSENSUS

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010

NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 NÁRODNÍ PROGRAM REFOREM ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2010 ČESKÁ REPUBLIKA říjen 2008 OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2013 2 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ ANALÝZA A POPIS SEKTORU PRŮMYSLU A SLUŽEB... 11 1.1 ANALÝZA EKONOMICKÉHO VÝVOJE ČR... 11 1.1.1

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů V Praze dne 22. března 2013

Českomoravská konfederace odborových svazů V Praze dne 22. března 2013 Českomoravská konfederace odborových svazů www.cmkos.cz Českomoravská konfederace odborových svazů V Praze dne 22. března 2013 Řešení současné ekonomické krize v České republice návrhy ČMKOS (podklad pro

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více