číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim"

Transkript

1 Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a příspěvkové organizace str. 5 O živnostenské podnikání je větší zájem str. 5 Výměna řidičských průkazů str. 3 Občanů města mírně ubývá str. 7 Muzeum vydává sborník 2012 str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma Nová obřadní síň přivítala občánky města, znovu se otevře na podzim Novou obřadní síň slavnostně otevřel starosta města Blanska Lubomír Toufar za přítomnosti autorů díla Moniky Sirné a Valéra Kováče. Společně přestřihli pásku. Nová obřadní síň. Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a ředitelé jeho příspěvkových organizací? Rok se s rokem sešel a máme tu již únor. Je tedy na místě, abychom požádali vedení města Blanska a ředitele jeho neziskových organizací o rekapitulaci roku 2012 a nastínění jejich plánů, představ a priorit v roce stávajícím. Všem zúčastněným jsme položili následující otázky: Co pro Vás znamenal předchozí rok, byl z Vašeho pohledu úspěšným? Jaké zásadní akce plánujete na letošek? Na co se můžeme těšit? A jaké byly odpovědi jednotlivých dotázaných? Ing. Lubomír Toufar, starosta města Pro mě osobně a myslím, že i pro město byl rok 2012 úspěšný. Město hospodařilo s přebytkem necelých 35 mil. Kč. Z nejvýznamnějších akcí byla dokončena rekonstrukce zámku (9,1 mil. Kč), byla realizována II. etapa regenerace sídliště Sever (4,8 mil. Kč), město zakoupilo areál pro Technické služby (15 mil. Kč), dále došlo k revitalizaci bytových domů (18 mil. Kč), výstavbě autobusových zastávek u Svazarmu (2 mil. Kč), nového dětského hřiště na Zborovcích (1,5 mil. Kč), přístavbě Městského klubu důchodců (2,6 mil. Kč) a rekonstrukci obřadní síně (1,7 mil. Kč). Z oprav lze uvést např. sanaci bu-» pokračování na straně 5 Fota: S. Mrázek Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. V úterý 5. února proběhl na blanenských základních školách zápis dětí do prvních tříd. Projít několik učeben, splnit jednoduché úkoly, které prověří jejich motorické schopnosti a další nezbytné předpoklady pro úspěšný přestup na základní školu, zabraly dětem asi půl hodinky. Na plnění úkolů dohlíželi kromě paní učitelek také místostarosta Jiří Crha, vedoucí odboru školství městského úřadu František Alexa a ředitel ZŠ Dvorské Dušan Krumnikl. Foto: S. Mrázek Jen na jeden den se veřejnosti otevřela nově rekonstruovaná obřadní síň na radnici, aby hned zase zavřela své dveře na další měsíce, po které bude probíhat rekonstrukce vestibulu. Modernizace obřadní síně proběhla dle architektonického náků zdobí také soubor originálních Stěnu kromě skleněných prvvrhu Ing. arch. Moniky Sirné z fy obrazů Život, které pochází od ABRAS s. r. o., umělecký mobiliář, osvětlení a prosklené reliéfní la Nečase. Nové je také digitální blanenského výtvarníka Bohumi- stěny pocházejí z umělecké dílny pianino a audio systém síně. a dle návrhu sochaře a sklářského výtvarníka pana Valéra Konost Baufis. Kompletní náklady Realizaci prováděla společváče, s jehož prací je možné se na přípravu, realizaci a vybavení mimo naší obřadní síně seznámit činí 1,7 mil. Kč. i v blízkém okolí, a to v kapli sv. II. etapa, a to rekonstrukce vestibulu radnice, naváže architekto- Václava a sv. Anežky České v obci Šošůvka. nicky na novou obřadní síň. Především vznikne chybějící zázemí tzn. šatny a toalety. Předpokládané zahájení prací je naplánováno na květen tohoto roku. Trvat by měly do září. Během rekonstrukce dojde i k omezení pohybu veřejnosti v dotčených prostorách. Termíny pro svatební obřady jsou z výše uvedených důvodů pro první pololetí roku 2013 vypsány jen v hudebním salonu na blanenském zámku. red V Blansku volili občané za prezidenta Miloše Zemana V 1. kole v Blansku nejvíce hlasů získali Miloš Zeman a Jiří Dienstbier. Ve 2. kole pak v Blansku Miloš Zeman s přehledem porazil Karla Schwarzenberga. Volební účast v jednotlivých kolech se téměř nelišila a byla v obou případech na úrovni 64 % ±0,5 %, tedy nad průměrem ČR. Zatímco protivník Miloše Zemana Karel Schwarzenberg v 1. kole ještě uspěl a vyhrál hned ve třech okrscích (10, 17, 24), ve 2. kole už nevyhrál ani v jednom z volebních okrsků v Blansku. Ve výše uvedených okrscích byl ale v druhém kole mezi kandidáty nejmenší rozdíl a výsledek se nejvíce blížil číslům za celou Českou republiku.» pokračování na straně 3 TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Do 20. února máte ještě možnost navštívit výstavu Krištofa Kintery, který patří mezi nejvýraznější umělecké osobnosti posledních let. Jeho sochy-objekty často vznikají pomocí kombinování a přetváření předmětů každodenní potřeby (židle, fén, kolo, kočárek), dosahuje tak technicky promyšlených soustrojí připomínající perpetuum mobile, vynálezy a tajemné útvary žijící si svým vlastním životem. Foto: S. Mrázek Město Blansko nabízí Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle 39, odst. 1 citovaného zákona záměr zveřejnit v roce 2013 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících (dále jen předmět koupě) dle podmínek níže uvedených. Město Blansko vyzývá zájemce o realizaci developerského projektu v místě hotelu Dukla, který bude nabídnut k odprodeji, včetně pozemků pod budovou a navazujícím území. Kompletní znění této výzvy včetně jejích příloh je k volnému stažení na stránkách Ke stažení: Kompletní znění výzvy + přílohy Kontaktní osoby: ve věcech výzvy: Ing. Marek Štefan, , ve věcech územní studie: Ing. arch. Jiří Kouřil, , ve věcech budovy hotelu Dukla: Ing. Miroslav Pokorný, , odbor invest. a územ. rozvoje

2 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení ze 46. schůze rady města ze dne Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli BK CORP s. r. o. na pořádání diskoték na zahrádce Restaurace U Zámečku v době od 21:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech uvedených v písemné žádosti. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2 podala žádost o dotaci z rozpočtu: - Česko-německého fondu budoucnosti na částečnou úhradu pobytových nákladů žáků školy při výměnném pobytu v Darmstadtu v rámci projektu Hranice nás nerozdělí, - Visegradského fondu na zabezpečení setkání žáků školy se žáky škol z Komárna a Budapešti v Blansku v rámci projektu Setkávání pro život. Rada schvaluje, aby příspěvková organizace Muzeum Blansko podala žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč na činnost Muzea Blansko v roce Rada souhlasí s přijetím věcného daru Nemocnicí Blansko od fyzické osoby 2 ks rychlovarné konvice ELEKTROLUX, které budou využity na interním oddělení na JIP. Rada bere na vědomí organizační změny v Nemocnici Blansko. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blanska č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku žadateli Sbor dobrovolných hasičů Klepačov na uspořádání Hasičského bálu v prostorách Dělnického domu Klepačov dne v době od 20:00 hodin do 03:00 hodin následujícího dne. Rada souhlasí s novelizací vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá odboru FIN předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada souhlasí s poskytnutím dotace na opravu obkladů, dlažeb, lavice a skokanského můstku pro Služby Blansko, s. r. o. ve výši 550 tis. Kč a ukládá odboru FIN předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada schvaluje projekt prevence kriminality pro rok Dobrodružství Rada souhlasí s vyřazením žádosti o byt paní Havlíkové, Blansko z pořadí žadatelů o pronájem bytu z důvodu dluhů vůči městu. Rada ukládá odboru KOM znovu zveřejnit záměr na odprodej nebytové jednotky č. 1174/102 o celkové ploše 153,40 m², včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy ve výši 15340/112720, v 1. nadzemním podlaží a suterénu budovy 9. května 1174/3 na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko za minimální cenu ve výši Kč. Rada souhlasí s postupem odboru KOM dle dopisu zaslaného paní Hofmanové a ukládá odboru KOM v případě, že paní Hofmanová, Blansko, neuhradí dluh vůči městu v nově stanoveném termínu, předat k soudnímu vymáhání. Rada schvaluje, aby v případě kladného vyřízení žádosti přijala příspěvková organizace Muzeum Blansko finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na činnost Muzea Blansko v roce Rada bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s nákupem elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde bude Město Blansko vystupovat jako centrální zadavatel, a to na období do Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Městem Blansko (jako centrální zadavatel) a zadavateli: Služby Blansko, s. r. o., ZŠ a MŠ Salmova, Salmova 17, ZŠ Dvorská, MŠ Dvorská, MŠ Divišova, MŠ Rodkovského 2a, ZŠ Rodkovského, ZŠ Erbenova, MŠ Těchov, MŠ Údolní, Kulturní středisko města Blanska, Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko. Rada souhlasí se stanovením limitní vyvolávací ceny silové energie na Českomoravskou komoditní burzu Kladno ve výši Kč/MWh. Rada souhlasí s uzavřenými smlouvami na podnájem prostor v areálu technických služeb. Rada schvaluje Ceník pro samovýrobu palivového dřeva v městských lesích s platností od Rada pověřuje odbor KOM zadáním výběrové řízení na firmu, která zabezpečí pro město Blansko provozování sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska. Rada dle předložené žádosti společnosti TENZA Real, s. r. o. ze dne konstatuje, že došlo k zániku budoucí kupní smlouvy číslo 2008-INV-Poz-S016/Ma-BKS ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , uzavřené mezi Městem Blansko (jako budoucím prodávajícím) a TENZA Real, s. r. o. (jako budoucím kupujícím) pro nemožnost plnění v souladu s 575 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále rada doporučuje k projednání v zastupitelstvu města vrácení zálohy na kupní cenu dle uvedené smlouvy ve výši tis. Kč a ukládá odboru INV a FIN podniknout kroky, aby bylo zajištěno vrácení této částky. Rada konstatuje, že dle zveřejněného záměru ze dne , a to záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 639/1 a parc. č. 1484, obě v k. ú. Blansko o výměře m² a prodeje částí pozemků parc. č. 639/1 orná půda a parc. č ostatní plocha, obě v k. ú. Blansko o výměře cca m², nevybrala ze dvou nabídek žádného zájemce. Rada souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku parc. č. 6/1 zahrada v k. ú. Klepačov o výměře cca 280 m² v k. ú. Klepačov, za účelem skladování plechových částí vozidel a jiných dílů pro automobily, za účelem úklidu a údržby pozemků a oplocení. Rada souhlasí se zveřejněním záměru dát do výpůjčky části pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha, nádvoří včetně kůlny na pozemku stojící a části pozemku parc. č. 6/1 zahrada, vše v k. ú. Klepačov o výměře cca 550 m², za účelem užívání pro zajištění akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů v Klepačově, za účelem výcviku jednotky, Rada schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění nezbytných provozních potřeb lékařské pohotovostní služby občanům ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Blanska v období od do za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní služby. Rada schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lékařské pohotovostní služby na období od do mezi Městem Blansko a zdravotnickým zařízením, příspěvkovou organizací Nemocnice Blansko, zastoupenou ředitelkou MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA. Rada bere na vědomí druhou část Petice za zachování stávající chirurgické ambulance II. MUDr. Františka Řezníka, proti výpovědi z nájmu v Nemocnici Blansko s názvem Občané, braňte svoje lékaře! Z usnesení ze 47. schůze rady města ze dne zajišťování oprav a údržby techniky, sušení hadic, apod., za účelem údržby pozemků, kůlny a oplocení a jejich oprav. Přístup na pozemky bude zajištěn přes pozemek p. č. st. 2 v k. ú. Klepačov (za bývalou školou v Klepačově). Rada souhlasí s tím, aby Město Blansko jako podnájemce uzavřelo podnájemní smlouvu s Lesy města Brna, a. s., Křížkovského 247, Kuřim, IČ: na užívání pozemku parc. č. 322/3 lesní pozemek o výměře 2798 m² v k. ú. Hořice u Blanska, za účelem provozování hřiště, za nájemné 1 Kč/m²/rok, a to na dobu určitou do s tím, že smlouva bude dle potřeby prodlužována. Rada nesouhlasí do doby vyřešení směny či odkupu pozemku parc. č. 523/87 v k. ú. Horní Lhota u Blanska se společností ATONA s. r. o. s projednáváním jakýchkoliv záměrů v této části průmyslové zóny. Rada doporučuje Zastupitelstvu odsouhlasit prominutí slevy z díla společnosti BAUFIS s. r. o., Mlýnská 68, Brno, IČ: ve výši Kč, na kterou vznikl Městu Blansko nárok dle smlouvy č. 2012/000166/INV/DS-MR ze dne Stavební úpravy obřadní místnosti. Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Strategický plán rozvoje města Blansko na léta Rada jmenuje do funkce vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko paní Mgr. et Mgr. Petru Skotákovou s účinností od Rada jmenuje do funkce vedoucího odboru hospodářské správy MěÚ Blansko pana Ing. Miroslava Peterku s účinností od Rada doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko. Rada schvaluje podání žádosti Města Blansko o dotaci v rámci programu EFEKT MPO 2013 na rekonstrukci kotelen ZŠ Salmova, MKD Blansko a Dělnického domu Blansko. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Likvidace odpadních vod pomocí domovních čistíren Investoři novostaveb rodinných domů popřípadě i při rekonstrukcích stávajících domů musí řešit mimo jiné i způsob likvidace odpadních vod, které vznikají užíváním těchto objektů. V případě, že se rozhodnou likvidovat odpadní vody z novostavby nebo rekonstrukce rodinného domu pomocí malé domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), která je ve smyslu vodního zákona vodním dílem, musí požádat o povolení její stavby. Dále mají povinnost požádat příslušný vodoprávní úřad i o povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění vyčištěných odpadních vod ze zmíněné ČOV do veřejné kanalizace. V případě instalace ČOV označené certifikátem CE lze její stavbu provést na ohlášení, které podá investor na příslušný vodoprávní úřad. Z ročních přehledů výkonu státní správy odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ORP Blansko), je patrné, že o uvedený způsob likvidace odpadních vod se stále zajímá poměrně značný počet stavebníků. V období let 2008 až 2012 bylo na území ORP Blansko zkolaudováno a uvedeno do užívání celkem 192 ČOV, což představuje v průměru téměř 38 zprovozněných ČOV za rok. V jednotlivých letech odbor životního prostředí MěÚ Blansko na území ORP Blansko zkolaudoval a uvedl do trvalého užívání následující počty domovních ČOV: Rok Domovní ČOV odbor životního prostředí Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 16:00 hodin. leden bunda, 2 brýle, klíč, rukavice, čepice, Nemocnice Blansko leden různé klíče kabelka, ul. Al. Skotáka hodinky Informace o bytech Odbor KOM v roce 2012 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem 8 bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V domech, kde vzniklo společenství vlastníků po prodeji bytů nájemníkům, se byty po uvolnění nabízejí k prodeji, a to na základě zveřejněného záměru na úřední desce a webových stránkách města. odbor komunální údržby Město Blansko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ch (obecní zřízení), v platném znění, podle 39, odst. 1, citovaného zákona, zveřejňuje záměr odprodat oda nebytovou jednotku č. 1186/ o celkové ploše 25,00 m 2 (včetně podílu na společných částech budovy) v suterénu budovy Chelčického 1186/56 na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko Nebytový prostor je v současné době pronajatý. atý. Prohlídku nebytového prostoru zajistíme domluvíme s nájemcem ( kontakt t Petr Alexa ). Žádosti o odprodej musí obsahovat: - nabídku kupní ceny (minimální mální cena musí činit Kč) - doložení způsobu financování ní koupě (tzn., zda bude hotovost t uhrazena jednorázově nebo ve splátkách) - způsob využití nemovitosti Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko (tel ), a to v zalepené obálce s heslem sklad - NEOTVÍRAT do do 16:00 hod. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné. Město Blansko v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ch (obecní zřízení), v platném znění, podle 39, odst. 1, citovaného zákona, zveřejňuje záměr odprodat oda nebytovou jednotku č. 1186/ /102 o celkové ploše 220,50 m 2 (včetně podílu na společných částech budovy) v 1. nadzemní podlaží a suterénu budovy Chelčického 1186/56 na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Blansko Nebytový prostor je v současné době pronajatý. atý. Prohlídku nebytového prostoru zajistíme domluvíme s nájemcem ( kontakt t Petr Alexa ). Žádosti o odprodej musí obsahovat: - nabídku kupní ceny (minimální mální cena musí činit Kč) - doložení způsobu financování ní koupě (tzn., zda bude hotovost t uhrazena jednorázově nebo ve splátkách) - způsob využití nemovitosti Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 3, Blansko (tel ), a to v zalepené obálce s heslem Chelčického 56 - NEOTVÍRAT do do 16:00 hod. Žádosti zaslané éji jiným způsobem budou neplatné. PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Palackého třída 159, Brno Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu za rok 2012 V rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2012 vydáno celkem 102 souhlasů k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 14,5178 hektarů. Dále bylo v uplynulém roce vydáno 95 rozhodnutí o zaplacení odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši Kč a 2 rozhodnutí za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělského půdního fondu ve výši 521 Kč. Obcím správního obvodu připadlo z těchto částek Kč, z toho městu Blansku Kč. V roce 2012 byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu například na tyto větší stavební akce ve správním obvodu ORP Blansko: cyklostezka Lažany Skalička okružní křižovatka II/377 u Lenčova komunikace k ČOV I. etapa Žernovník inženýrské sítě pro novou bytovou zástavbu v k. ú. Žernovník bioplynová stanice v k. ú. Bořitov propojení cyklostezek A-B v k. ú. Blansko výrobní hala BeF Home s. r. o., Kotvrdovice cyklostezka Kuřim Lipůvka areál rodinných domů v k. ú. Krasová biochovatelství v k. ú. Ráječko. odbor životního prostředí

3 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 3 V Blansku volili občané za prezidenta Miloše Zemana» pokračování ze strany 1 Náhradní - Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů 1. kolo , ,59 2. kolo , ,63 Výsledky za celé Blansko (seřazeno podle výsledků z 1. kola) Kandidát Navrhující Politická 1. kolo 2. kolo číslo příjmení, jméno, tituly strana příslušnost hlasy % hlasy % +6 Zeman Miloš, Ing. Občan SPOZ ,38 8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD ,42 X X +9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP , ,61 2 Fischer Jan, Ing. CSc. Občan BEZPP ,06 X X 7 Franz Vladimír, Prof. JUDr. Občan BEZPP 703 6,52 X X 1 Roithová Zuzana, MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 633 5,87 X X 4 Fischerová Taťana Občan KH 417 3,87 X X 3 Bobošíková Jana, Ing. Občan SBB 259 2,4 X X 5 Sobotka Přemysl, MUDr. Poslanci ODS 229 2,12 X X rodinná péče V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla pozornost zaměřena zejména na vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče. V průběhu roku 2012 bylo podáno celkem 5 žádostí o náhradní rodinnou péči, z toho jedenkrát se jednalo o žádost o osvojení a čtyřikrát o žádost o pěstounskou péči. V současné době je v evidenci oddělení sociálně právní ochrany 16 nevyřízených žádostí o náhradní rodinnou péči, z toho 7 žádostí je o osvojení, 6 žádostí o pěstounskou péči a 3 žádosti o osvojení a současně i pěstounskou péči. V roce 2012 bylo třem našim párům svěřeno dítě do náhradní rodinné péče ke 2 dětem byli poradním sborem vybráni naši žadatelé jako budoucí osvojitelé a jedna žadatelka jako budoucí pěstounka. Tím se podařilo vytvořit třem dětem nové, spokojené rodinné zázemí. Dále byla během roku 2012 Městským úřadem Blansko vydána 3 rozhodnutí o svěření dětí z blanenského regionu do náhradní rodinné péče. Jedno dítě bylo svěřeno do péče budoucích pěstounů a 2 do péče budoucích osvojitelů. Na tomto úseku bylo provedeno celkem 120 návštěv v rodinách klientů nebo v ústavních zařízeních. V současné době pracujeme celkem s 32 rodinami a 41 dětmi, které spadají do agendy náhradní rodinné péče. odbor sociálních věcí Porovnání výsledků z 2. kola Nejmenší rozdíl zaznamenali kandidáti v okrsku 24 (ulice Pekařská 2 44 sudá, Pražská, Sloupečník, Ericha Roučky) 227 hlasů 53,41 % / 198 hlasů 46,58 % Naopak největší rozdíl byl v okrsku 28 (ulice Absolonova 1 12 a Salmova 17 21) Výzva k výměně řidičských průkazů Nevyměníš nepojedeš Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013! 199 hlasů 75,37 % / 65 hlasů a 24,62 % Největší volební účast zaznamenal okrsek číslo číslo 6 (obce Hořice a Olešná). K volební urnám sem přišlo 76,19 % oprávněných voličů. Nejmenší účast byla v okrsku číslo 19 (ulice Bezručova 1, Aloise Skotáka, Družstevní, K. J. Mašky, nám. Svobody, Růžová, Vodní 4, 4a, 6 12 sudá), a to 40,41 % oprávněných voličů. Pokud si chcete prohlédnout podrobné výsledky z vašeho volebního okrsku, můžete tak učinit na oficiálních stránkách věnovaných volbám red Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend vyzývá všechny držitele řidičských průkazů, aby věnovali pozornost tomuto článku a odpovědně přistoupili k povinné výměně řidičských průkazů co možná nejdříve a nenechávali ji na konec roku Podle statistiky Ministerstva dopravy k srpnu letošního roku zbývá v Blansku vyměnit řidičských průkazů do konce roku 2013! Nenechávejte proto výměnu na poslední chvíli a dostavte se včas. Pracoviště se nachází v suterénu budovy MěÚ Blansko na nám. Republiky. V případě potřeby a dle vývoje situace s plánovanou výměnou plánujeme rozšířit úřední dny na tomto pracovišti. Kolik mě to bude stát? Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? Na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu). V Blansku na odboru vnitřních věcí MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, tel Co musím mít s sebou? Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost. Kdy budu mít vystaven nový ŘP? Do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč). Kde najdu více informací? Zákon č. 361/2000 Sb., internetové stránky Ministerstva dopravy nebo Pozn.: rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum vydání, nikoli typ řidičského průkazu (viz 134 zákona č. 361/2000 Sb.) odbor vnitřních věcí Uzavírka krajské silnice Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Křtiny žádá o uzavírku krajské silnice při likvidaci škod po kalamitě lesních porostů (2011) v těsné blízkosti silnice II/379 Blansko Kateřina. Jedná se o následující silnici: 1. silnice II/379 (Velká Bíteš Tišnov Blansko Vyškov) v úseku od křižovatky se silnicí III/ na Olešnou po křižovatku se silnicí III/ na Olomučany. Termín: dne (sobota neděle) a dne (sobota neděle), vždy od 07:00, pro veškerou dopravu mimo linkový BUS a vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům bude zajištěn přejezd. Objízdná trasa je navržena po silnici III/ tj. od křižovatky na Olešnou do města Blanska a zde po silnici II/374 (ul. Svitavská) a silnici II/379 po křižovatku se silnicí III/ tj. po křižovatku na Olomučany obousměrně. Těžební práce jsou plánované na 4 dny s omezením od 7:00 Termín: dne (sobota) od 7:00 dne (neděle) od 7:00 dne (sobota) od 7:00 dne (neděle) od 7:00 Vozidlům zajišťující obslužnost tj. linkový BUS a dále vozidlům RZP a hasičským k přímým zásahům průjezd uzavírkou zajištěn. Zastávky BUS nebudou dotčené. Důvodem uzavírek je provádění těžebních prací v blízkosti silnice na odstranění dřevní hmoty po kalamitě, možnost rizika pádu stromů na vozovku včetně pohybu mechanizmů po vozovce. Práce v uvedeném rozsahu je možné provést pouze za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční správní úřad Městského úřadu Blansko vydá na výše uvedené uzavírky rozhodnutí včetně stanovení přechodného dopravního značení. Cestující veřejnost bude informována prostřednictvím tisku. odbor stavební úřad INZERCE VE ZPRAVODAJI Kalendář akcí Blanensko, Moravský kras a okolí Leden Rudice Hasičský ples až Blansko Výstava Krištof Kintera, Galerie Rájec-Jestřebí Divadelní pohádka Pták Ohnivák a liška Ryška, Sokolovna (15 h) Blansko Aerobik mladých 17. ročník, Hala ASK Blansko Kouzlíme s barvami ponožkové kočičky, Knihovna Blansko Přednáška Okrasné rostliny na zahradách, Dům zahrádkářů Rájec-Jestřebí To nejlepší ze zvěřinových hodů, Penzion Kopeček Jedovnice Lidový ples, Kulturní dům Jedovnice Ženáčský ples, Sál Chaloupky Rájec-Jestřebí Ples Obchodní akademie Blansko Ostrov u Mac. Hasičský bál Sloup Sportovní ples Vilémovice Ples TJ Vilémovice Vysočany Maškarní ples ČČK Blansko Vyhlášení ankety Nejlepší sportovec města Blansko, Restaurace Sýpka Únor Blansko Sousedský bál, Dělnický dům (20 h) Rájec-Jestřebí 3. Skautský bál Jedovnice Skautský bál, Kulturní dům Šošůvka 9. Hasičský ples Blansko Ples Junáka, Katolický dům Sloup Farní bál Blansko Dětský karneval, Katolický dům Jedovnice Boskiáda, Farnost Jedovnice Rájec-Jestřebí Koncert Janáčkovo kvarteto, Obřadní síň (19.30 h) Blansko Vernisáž výstavy Malby Marie Furchové, Knihovna Rájec-Jestřebí Hasičský ples SDH Rájec Blansko Turnaj v malé kopané, ASK Blansko Rybářský bál, Dělnický dům Blansko Reprezentační ples Ulity Blansko, Katolický dům Křtiny Ostatky Jedovnice Ostatky průvod masek a pochovávání basy Ostrov u Mac. Masopustní průvod Blansko Masopust, farní zabíjačka a ostatky, Dřevěný kostelík Blansko Jarní skautský příměstský tábor, Klubovna Růžová ulice Blansko Ples Nemocnice Blansko, Dělnický dům Jedovnice Ples fotbalistů SK Jedovnice, Kulturní dům až Blansko Výstava Historie uniforem, Zámek Malá výstavní síň Rájec-Jestřebí 19. Rybářský bál Blansko Volejbalový turnaj, ASK Blansko Přednáška Sloupcové tvary jabloní a jejich pěstování, Dům zahrádkářů Blansko Cestou necestou s Miroslavem Donutilem, Dělnický dům Blansko Ples Základní školy speciální, Dělnický dům Rájec-Jestřebí 18. Reprezentační ples Gymnázia a SOŠ Rájec-Jestřebí Jedovnice Ples SPŠ Jedovnice, Kulturní dům Ostrov u Mac. Ples SRPDŠ Blansko Blanenská dvěstěpadesátka plavecké záchranářské závody, Krytý bazén Blansko Ples ČČK Blansko, Dělnický dům Ostrov u Mac. Jeskyňářský Rumbál Rudice Maškarní bál Klepačov Ples SDH Klepačov Rájec-Jestřebí Regionální speciality Jeseníky, Penzion Kopeček Blansko Láska a párečky divadelní představení, Dělnický dům Březen Rájec-Jestřebí Jarní koncert, Obřadní síň (19.30 h) Blansko Přednáška Bolívie a Peru, Dům zahrádkářů Blansko Autorské čtení: Kateřina Tučková Žítkovské bohyně, Knihovna Jedovnice Ples HC Olšovec, Kulturní dům Rájec-Jestřebí Rockový ples Blansko Ples Futurum, Dělnický dům Ostrov u Mac. Dětský karneval až Blansko Výstava Jelenovi pivo nelej kurátorský projekt J. Písaříkové a T. Hodbodě, Galerie Blansko Pochod lesem se psem Blansko Vernisáž výstavy Paličkovaná krása, něžný dotyk hedvábí, Knihovna Rájec-Jestřebí Dětský maškarní bál Blansko Přednáška Ochrana před nejvýznamnějšími chorobami a škůdci rostlin, Dům zahrádkářů Blansko Farmářské trhy zahájení sezony Rájec-Jestřebí Ples sdružení rodičů ZŠ a MŠ Blansko Charitativní módní přehlídka Pomáhat je v módě..., Dělnický dům Blansko Amundsen Cup juniorská barmanská soutěž, Dělnický dům Blansko Ples Gymnázia Blansko, Dělnický dům Blansko Květná neděle, Dřevěný kostelík Jedovnice Divadelní představení Rozmarný duch, Kulturní dům až Rájec-Jestřebí Velikonoční hody, Penzion Kopeček až Blansko Fotografická výstava Boris Hlavica Austrálie v mých očích, Zámek Sloup Neandrtálci ve Sloupě netradiční prohlídky jeskyní, Sloupsko-šošůvské jeskyně Křtiny Hod Boží velikonoční Duben Blansko Pondělí velikonoční a kostelní pomlázka, Dřevěný kostelík Blansko Slavnostní otevření nových muzejních expozic, Zámek Blansko Vernisáž výstavy Obrazy Milady Musilové Blansko Výstava Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov, Galerie Moravský kras Úklid Moravského krasu Den Země Černá Hora Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí Blansko Kouzlíme s barvami Malujeme na sklo, Knihovna Blansko Koncert žáků ZUŠ Blansko, Zámek Blansko Cesta ve tmě soutěž vodicích psů Blansko Koncert Rastislav dětem, Dělnický dům Blansko Soutěž RC modelů Flat Track 2013 RALLY, Sport. ostrov Blansko Trénink coursingu pro každého, Kynologické cvičiště Blansko Soutěž RC modelů Nitro Czech Cup 2013, Sport. ostrov Rájec-Jestřebí Řecká kuchyně, Penzion Kopeček Blansko Závody v Agility, Kynologické cvičiště Křtiny Hasičská pouť Blansko Pálení čarodějnic, Rekreační oblast Palava Květen Blansko Soutěž v pohybových skladbách 26. ročník, Hala ASK Jedovnice Pouť mužů s dětmi do Senetářova Jedovnice Májové oslavy hasičů ke svátku sv. Floriána Jedovnice Pouť dětí a mládeže Rájec-Jestřebí Čerstvé ryby z moří a řek, Penzion Kopeček Křtiny Brněnská pěší pouť Ostrov u Mac. Cave Beat 2013, Jeskyně Balcarka až Blansko Výstava Jan Šrámek a Veronika Vlková, Galerie Křtiny První jarní pouť Blansko Slunovrat přehlídka dětských divadelních souborů, Katolický dům Blansko Svátek matek s blahopřáním ženám, Dřevěný kostelík Jedovnice Minigolfový turnaj Moravia Tour Jedovnice Blansko Muzejní noc, Zámek Blansko Blansko Cesta za zdravým vzduchem tradiční výlet na Hořice Jedovnice Pouť do Císařské jeskyně Křtiny Hlavní pouť Blansko Duchovní koncert SPS Rastislav, kostel sv. Martina Blansko Svatodušní neděle a zahradní slavnost se smažením vaječiny, Dřevěný kostelík Blansko Noc kostelů, Dřevěný kostelík Blansko Bambiriáda 2013, Zámecký park

4 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 4 Sousedský bál přenesl návštěvníky do 30. let Letošní ples města Blanska Sousedský bál se konal v duchu 30. let. Tomu bylo přizpůsobeno vše, od kostýmů pořadatelů, přes hlavního hosta večera až po výzdobu sálu a stolů. O pohodu na tanečním parketu se starala hudební skupina Kreyn. Ples zahájil starosta města Blanska Lubomír Toufar (vpravo). Hlavním hostem plesu byla herečka a zpěvačka Světlana Nálepková, jejíž písně přispěly ke správné atmosféře let dávno minulých. Již tradiční uvítání všech hostů koláčky a aperitiv v podobě bylinného likéru Jeskynní kapky. Úvodní předtančení Star Dance Blansko. U vstupu a později na horní hale hrála Cimbálová muzika Veronica. Půlnoční losování hlavních cen tomboly. Byli-li přítomni, losovali sami dárci cen do tomboly. Místostarosta Jiří Crha losuje výherce tabletu se systémem Android. Fota: S. Mrázek a T. Srnský Blansko Blanenský plecháč triatlonové závody, Rekreační oblast Palava Blansko Trénink coursingu pro každého, Kynologické cvičiště Josefov Den parků Setkání ve střední části Mor. krasu Blansko Výstava psů kříženci, plemena bez PP + exhibice plemen s PP, Kynologické cvičiště Rájec-Jestřebí Duchovní koncert SPS Rastislav, Zámek Křtiny Orelská pouť Blansko Kostelní noc netradiční zážitky v kostele sv. Martina Červen červen Jedovnice Mezinárodní závody motorových člunů a MS na Olšovci Blansko Historický jarmark, Zámecký park Blansko 5. ročník srazu Trabantů, parkoviště u hotelu Dukla Rájec-Jestřebí Concentus Moraviae Mezinárodní hudební festival Blansko Vernisáž výstavy Sokolovna Blansko 90 let, Knihovna Moravský kras Koncert Spirituál Kvintet, Punkevní jeskyně Blansko Veterán Tour Macocha soutěž historických vozidel Křtiny Pohádková jeskyně, Jeskyně Výpustek Křtiny Vyškovská pouť Blansko Dětská škola AE Fit Klubu Blansko se loučí, ZŠ T.G.M Mor. kras Hudební festival Čarovné tóny Macochy, Punkevní jeskyně Rájec-Jestřebí Italská kuchyně a letní saláty, Penzion Kopeček až Blansko Výstava Barbora Lungová, Galerie Blansko Memoriál M. Krabičky mezinárodní fotbalový turnaj ml. žáků, Blansko Škoda sraz Moravský kras, výstava vozidel u hotelu Dukla (sobota) až Blansko Výstava starých jízdních kol, Zámek Malá výstavní síň Blansko Dětský den zahradní slavnost, požehnání všech dopravních prostředků, Dřevěný kostelík Jedovnice Zahradní slavnost, Farnost Jedovnice Blansko Léto v pohybu, hřiště OA (19-20 h) až Blansko Výstava litiny práce mladých výtvarníků, Zámek Staré zámecké sklepení Blansko Volejbalový turnaj O pohár předsedy ASK, ASK Blansko Soutěž RC modelů Nitro Czech Cup 2013, Sportovní ostrov Jedovnice Jedovnické hody Staré časy Křtiny Hanácká pouť až Rudice Agris Open, tenisový turnaj mladšího žactva Červenec čvc. až srpen Blansko Léto v pohybu, hřiště OA (každé úterý h) čvc. až srpen Blansko Promenádní koncerty, nám. Svobody (každou neděli 10 h) Jedovnice Street Dance Kemp, ATC Olšovec Blansko Slavnost Cyrila a Metoděje, Dřevěný kostelík Blansko Tenisový turnaj O cenu Moravského krasu, kurty ASK Rájec-Jestřebí Americká kuchyně z letního grilu, Penzion Kopeček Blansko Památka Mistra Jana Husa, Dřevěný kostelík Šošůvka Hasičský víkend Blansko Vernisáž výstavy fotografií O. Výlety Vysočina, Knihovna Blansko Soutěž RC modelů 12-tihodinovka XIV. ročník, Sportovní ostrov Blansko Horečka letní noci, hřiště OA (19 20 h) Blansko Memoriál Sv. Jouzy tenisový turnaj dorostu, kurty ASK Blansko Open tenisový turnaj dospělých, kurty ASK Blansko Tenisový turnaj st. žáků, kurty ASK Blansko Mistrovství světa v biketrialu, Rekreační oblast Palava Rájec-Jestřebí Borůvkové knedlíky, Penzion Kopeček Křtiny Svatoanenská pouť až Blansko Tenisový turnaj mladších žáků, kurty ASK Srpen Blansko Vernisáž výstavy Tváře Lidé versus zvířata, Knihovna Křtiny Žehnání květin Blansko Trénink coursingu pro každého, Kynologické cvičiště až Rudice Agris Open, tenisový turnaj staršího žactva Blansko Půlmaraton Moravským krasem Září září Blansko Blanenský Golem závody horských kol Blansko Závody v Agility, Kynologické cvičiště Blansko Zahradní slavnost soutěže, požehnání dětem a studentům do nového školního roku, Dřevěný kostelík Blansko 22. ročník srazu vozítek Velorex v Blansku, parkoviště u hotelu Dukla Křtiny Korunovační pouť Blansko Vernisáž výstavy Obrazy Lubomíra Stříbrckého, Knihovna Křtiny Didgeridoo v jeskyni, Jeskyně Výpustek až Blansko Výstava Stanislav F. Müller, Galerie Blansko Blanenské zámecké dny, Zámek Blansko Blansko Dny evropského dědictví Blansko Soutěž RC modelů Nitro Czech Cup Rájec-Jestřebí Uruguayské steaky, Penzion Kopeček Šošůvka Tradiční Václavské hody s krojovaným průvodem Černá Hora Pivní pouť Říjen říjen Jedovnice Výlov rybníka Olšovce Blansko Vernisáž výstavy Salon blanenských fotografů, Knihovna Mor. kras Zahájení sezony otužilců, Punkevní jeskyně Blansko Díkuvzdání za letošní úrodu, burčákové zahradní posezení, Dřevěný kostelík až Blansko Výstava Václav Stratil, Galerie Blansko Hudba na blanenském zámku 1. koncert Křtiny Dušičková pouť Rájec-Jestřebí Zvěřinové hody, Penzion Kopeček Blansko Den pro seniory bowling+plavání Listopad Blansko Hudba na blanenském zámku 2. koncert Jedovnice Alpina Fest, Kulturní dům Blansko Vzpomínka na všechny zemřelé, Dřevěný kostelík Křtiny Svatohubertská pouť Blansko Vernisáž výstavy Moravský kras, jak jej neznáte, Knihovna Rájec-Jestřebí Svatomartinská husa a mladé víno, Penzion Kopeček Blansko Babyaerobik Cup, Hala ASK Jedovnice Běh za jedovnickým kaprem Memoriál J. Kovaříka Jedovnice Vinný bál ZŠ, Kulturní dům Blansko Blanenské vítání sv. Martina Blansko Hudba na blanenském zámku 3. koncert Blansko Martinské hody, Katolický dům Blansko Den pro tvoje zdraví cvičení+bowling Blansko Beseda u cimbálu Blansko Memoriál Dana Němce mezinárodní halový turnaj v kopané mužů, TJ ČKD Blansko Festival RAJBAS až 2014 Blansko Výstava Jiří Franta a David Böhm, Galerie Blansko Rozsvícení vánočního stromu až Rájec-Jestřebí Japonská kuchyně, Penzion Kopeček Křtiny Ďábelský podvečer, Jeskyně Výpustek Jedovnice Rozsvěcení vánočního stromu Prosinec Křtiny Ďábelský podvečer, Jeskyně Výpustek Blansko Zahájení adventu a požehnání adventních věnců, Dřevěný kostelík Blansko Vánoce na blanenském zámku Blansko Vernisáž výstavy Šperky Evy Svěrákové, Knihovna Jedovnice Vánoční jarmark, Kulturní dům Šošůvka Předvánoční setkání spojené s prodejní výstavou a divadelním představením místní mládeže Jedovnice Mikulášská besídka, Kulturní dům Jedovnice Mikulášský turnaj ve vybíjené až 2014 Blansko Vánoční výstava, Zámek Malá výstavní síň Blansko Dárky od srdce výtvarná dílna pro děti, Katolický dům Blansko Vánoční koncert s číší vína, Zámek Hudební salon Blansko Basketbalový turnaj, ASK Blansko Půlnoční, Dřevěný kostelík Blansko Vánoční koncert SPS Rastislav, kostel sv. Martina Jedovnice Vánoční koncert sboru Píseň, kostel sv. Petra a Pavla Blansko Vánoční cvičení pro ženy Blansko Dětský Silvestr, Kino Blansko Rájec-Jestřebí Tradiční Silvestrovský oběd, Penzion Kopeček Blansko Rozloučení se starým rokem, přání a přípitek, Dřevěný kostelík Jedovnice Silvestrovská kopaná Jedovnice Silvestrovská bikerská vyjížďka (změny v programu vyhrazeny)

5 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 5 Jak rekapituluje rok 2012 vedení města a ředitelé jeho příspěvkových organizací?» pokračování ze strany 1 dovy ZŠ Rodkovského (0,5 mil. Kč), opravu chodníku Klepačov (0,4 mil. Kč), odvlhčení haly zimního stadionu (1,4 mil. Kč), opravu protipožární opony a elektroinstalace na jevišti Dělnického domu (0,8 mil. Kč) apod. V Blansku jsme poprvé schvalovali rozpočet na rok 2013 v prosinci Čili rozpočet je již schválen, a to jako vyrovnaný a na kapitálové výdaje je určena částka 82,5 mil. Kč. Z nejdůležitějších investičních akcí bych rád jmenoval např. komplexní zateplení ZŠ Salmova za 27 mil. Kč, regeneraci sídliště Sever III. etapu za 9 mil. Kč, cyklostezku Ráječko- -Blansko a pokračování cyklostezky IV. etapou od Zborováka k hlavnímu nádraží ČD celkem za 8 mil. Kč. Všechny tyto akce jsou dotační, tudíž město se bude podílet na jejich dofinacování. Stejně jako v předchozích dvou letech bude pokračováno v revitalizaci bytových domů ve vlastnictví a ve spoluvlastnictví plně z prostředků města v částce 14 mil. Kč. Dále se počítá s vybudováním parkoviště u Aquaparku za 2,4 mil. Kč, revitalizací zeleně v parcích za 1,9 mil. Kč, dokončením rozšíření hřbitova za 1 mil. Kč a veřejného osvětlení za 1,5 mil. Kč. Z větších oprav se bude jednat o rekonstrukci suterénu v budově radnice za 4 mil. Kč, výměnu radničních oken za 1 mil. Kč nebo opravu místní komunikace Masarykova za 4,5 mil. Kč. Zahájena bude i akce Průtah Lažánky, kde větší část financuje vlastník komunikace tj. Jihomoravský kraj a město Blansko pak chodníky a infrastrukturu svého majetku. Intenzivně se pracuje na realizaci parkoviště u hlavního nádraží, aby celá akce byla zahájena ještě v roce Město chce řešit střed města spolu s hotelem Dukla, a proto zveřejnilo záměr pro developery ke zpracování územní studie řešení jak hotelu Dukla, tak okolních pozemků o celkové výměře cca m 2. V závěrečné fázi je Strategický plán rozvoje města Blansko na léta , který bude schvalován v zastupitelstva města v únoru t. r. Ing. Bc. Jiří Crha, 1. místostarosta města Na hodnocení roku 2012 budu pohlížet z pohledu svých kompetencí, svěřených mi zastupitelstvem města. Ve městě Blansku mám na starosti školství, kulturu a sport, dále pak komunální údržbu, do níž spadá oprava komunikací, údržba bytového fondu. I přes ekonomické problémy, které se promítají do příjmové stránky všech měst a obcí, hodnotím předchozí rok v oblastech, které mám na starosti, jako úspěšný. V oblasti školství jsme pracovali na snižování energetické náročnosti škol, kam patří zejména výměna oken. Dále byla realizována oprava střechy na ZŠ Erbenova apod. V kulturní oblasti pokračoval trend pořádání tradičních akcí na veřejném prostranství jako např. vítání nového roku ohňostrojem, Pálení čarodějnic v rekreační oblasti Palava, Historický jarmark spojený s oslavou Dne dětí v zámeckém parku, blanenské Vítání sv. Martina, rozsvěcení vánočního stromu aj. V oblasti sportu bych rád zmínil rekonstrukci šaten pro sportovce na ulici Mlýnská, terénní a povrchové úpravy hřiště na téže ulici a rekonstrukci travnatého hřiště na ulici Údolní. Za zmínku stojí jistě i Půlmaraton Moravským krasem, což je akce celostátního významu. Co se týče oblasti komunální údržby došlo ke kompletní rekonstrukci ulic Palackého a Žižkova, výstavbě nové autobusové zastávky na ulici Bezručova. Město také využilo nabídky a zakoupilo areál, kde byly v pronájmu Technické služby Blansko. Ve stávajícím roce se chystáme na zateplení a výměnu oken ZŠ Salmova za cca 25 mil. Kč, počítá se s rekonstrukcí elektroinstalace a bufetu v kině. Plánujeme také výměnu palubovky ve sportovní hale na ulici Údolní za více jak 1,5 mil. Kč, dále pak i výměnu svítidel ve sportovních halách na ulicích Údolní a Mlýnské. Občané Blanska se mohou v letošním roce těšit na Půlmaraton Moravským krasem a MS v cyklotrialu, které se bude konat v Blansku. Obě tyto akce město výrazně ze svého rozpočtu podpořilo. Z hlediska komunální údržby dojde ke kompletní rekonstrukci ulice Masarykovy za cca 12 mil. Kč, hodláme začít s rekonstrukcí veřejného osvětlení, vybudovat parkoviště u vlakového nádraží Macocha pro cca 200 aut a rozhodnout o podobě nového náměstí v souvislosti s koupí hotelu Dukla. Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., 2. místostarosta V minulém roce jsem měl velmi dobrý pocit z kolegiality a dobré spolupráce s mnoha lidmi na radnici i v zastupitelstvu. V jednáních převažuje snaha o faktické řešení, a to bez zásadnějšího politického vlivu. Řada lidí na MěÚ je velmi fundovaných, dobře se s nimi jedná a svou práci dělají dobře kéž by to tak zůstalo. Velmi si cením také toho, že se v Blansku, sice pozvolna (dáno financemi, předpisy a dalšími vlivy), ale přece, daří dost věcí budovat a podporovat a zodpovědně hospodařit s finančními prostředky. Těším se, že se snad dočkáme posunu v oblasti chronických stavebních restů, jako je řešení oblasti středu města, výškové budovy, parkoviště u nádraží, průtahu ulice Svitavská a těch přání bych měl ještě řadu dalších. Zpravodaji přeji, aby měl o čem zajímavém psát, aby byl objektivní a pro lidi v Blansku užitečný. (Mým tajným přáním by bylo, aby zase existovalo něco, jako po léta býval ten malý měsíční Zpravodaj, který byl přehledný, nevyhazoval se s novinami, ale v rodinách vždycky byl po ruce.) Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko Rok 2012 byl pro mě z pracovního hlediska relativně úspěšný. Kladně proběhla zákonem stanovená revize knihovního fondu, pokračovalo se v bohaté plejádě již zaběhlých projektů, přibyly nové akce, zkvalitnilo se vlastní prostředí knihovny (oddělení pro dospělé čtenáře), prohloubila a rozšířila se spolupráce s jinými institucemi, spolky i jednotlivci v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury obecně. Cením si i bezproblémových a vstřícných vztahů se zřizovatelem radou města. Velmi potěšující byla zpětná vazba řada neformálních a upřímných ocenění ze strany vzrůstajícího počtu našich návštěvníků. Rok 2013 bude v blanenské knihovně zejména ve znamení generální reorganizace prostoru studovny, čítárny a cizojazyčného oddělení. A samozřejmě se celý kolektiv pracovníků bude snažit udržet docela vysoko nastavenou laťku ve všech oblastech činnosti Městské knihovny Blansko, popř. tuto pomyslnou laťku ještě o kousek pozdvihnout. Mgr. Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko Loňský rok probíhal v Muzeu Blansko ve znamení rozsáhlých oprav zámku. První z nových expozic jsme slavnostně otevřeli v listopadu v rámci Vítání sv. Martina. Do konce roku byly instalovány další tři expozice: Figurální litina z blanenských železáren, Objevitelé Moravského krasu a Hrady blanenského okolí. Bylo to hodně náročné a z důvodů oprav muselo být zrušeno několik tradičních kulturních akcí, které na zámku probíhají. Letos dokončíme ještě některé drobné úpravy a výše uvedené expozice (doufám) slavnostně otevřeme u příležitosti zahájení letní sezony, a to v pátek 5. dubna Poté budeme pokračovat na reinstalaci archeologické expozice Nejstarší hutě. Nyní probíhá oprava poškozené omítky v těchto prostorách, tj. v přízemí východního a části jižního křídla zámku, musíme rozebrat obrovské a nesmírně těžké vitriny s modely hutí, osekat části omítky, provést výmalbu, položení nových koberců a obložení soklů, v nichž je vedena elektrika. To vše po částech, neprojde to dveřmi, nedá se to odstěhovat a ani není kam. V jakém časovém horizontu bude expozice znovu otevřena, si nikdo v tuto chvíli netroufá odhadnout. Mezitím běží výstava hraček (do ), která je velmi zajímavá a oceňují ji především starší návštěvníci. Je zde mnoho velmi vzácných předmětů, lidé jsou především překvapeni tím, že s oblíbenou hračkou puzzle si hráli již naše prababičky a pradědečkové koncem 19. století. Tuto výstavu 15. února vystřídá výstava uniforem a pracovních oděvů ze sbírky mladého vilémovického sběratele Jana Bačáka a přiletí z Austrálie Boris Hlavica, potomek slavného rodu Hlaviců, který na vernisáži výstavy svých fotografií s názvem Austrálie v mých očích vzpomene na svého otce, sochaře, který pracoval v blanenských železárnách, a tvořil zde modely pro odlévání umělecké litiny. Řadu dalších výstav máme zatím v přípravách a veřejnost se o nich včas dozví, obnoveny budou též cykly koncertů Hudba na blanenském zámku a Muzika pro Karolínku. Pokud vše dobře půjde, rádi bychom rozšířili nedávno zpřístupněnou expozici Bydlení na blanenském zámku. Po přestěhování exponátů a zrušení dlouhodobé výstavy o hradu Blanseku se v 1. patře severního křídla uvolnil prostor, do něhož by tato expozice mohla být rozšířena, většina exponátů už je připravena. Hrad Blansek je nyní prezentován v expozici Hrady blanenského okolí. Snad se nám podaří uspokojit návštěvníky a připravit pro ně též hojně navštěvované akce, jako je Muzejní noc, Blanenské zámecké dny, Vánoce na blanenském zámku i tradiční Vánoční zámecký koncert s číší vína. Úvěry MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, ředitelka Nemocnice Blansko Minulý rok byl pro nemocnice obecně mimořádně složitý, neboť všem nemocnicím v ČR byly vypovězeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a musely tedy obhajovat své postavení v síti zdravotnických zařízení. Na základě náročných jednání se podařilo Nemocnici Blansko na přelomu roku 2012 uzavřít pětileté smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a zajistit tak budoucnost existence této nemocnice. Z tohoto pohledu hodnotím rok 2012 jako úspěšný. Jako další pozitiva roku 2012 bych uvedla, že se podařilo udržet vyrovnané hospodaření nemocnice v kontextu celospolečenské ekonomické krize; na konci roku 2012 nemocnice obhájila na základě recertifikačního auditu certifikát ISO 9001, a dokázala tak zajistit pacientům a zaměstnancům vysoký standard služeb. Podařilo se nám také rozšířit spektrum zdravotní péče v oblasti onkologie. V rámci zlepšování služeb pacientům a s ohledem na efektivnější uspořádání ambulancí plánuje nemocnice rekonstrukci vstupního prostoru do nemocnice s vybudováním informačního centra pro pacienty. Chceme tak vyhovět opakovaným požadavkům ze strany pacientů na zlepšení prostředí. V plánu je také rekonstrukce sociálního zázemí některých oddělení, rozšíření wi-fi připojení napříč celou nemocnicí, takže pacienti v rámci hospitalizace budou moci využívat internetových služeb. Ve spolupráci s vedením města Blanska pak připravujeme možnosti rozšíření parkovacích ploch v nemocnici a jejím okolí. pro živnostníky a podnikatele 30 až 300 tisíc Úvěr startovací Úvěr překlenovací Úvěr účelový Podnikatelská půjčka pro začínající živnostníky bez dokládání DP Volejte Jaroslav Jeřábek, ředitel KSMB Blansko Loňský rok 2012 lze v podstatě hodnotit kladně. Všechny naplánované akce byly uskutečněny, ať již v Dělnickém domě, v Galerii města Blanska i pravidelné městské akce konané venku. Ze strany veřejnosti byly akce navštěvovány a nezaznamenali jsme žádné negativní reakce. Spolupracovali jsme s ostatními organizacemi a pořadateli, ať již jako spolupořadatelé nebo jako technická pomoc, a snažili se tak přispět k jejich zdárnému průběhu. Jedinou zrušenou akcí v loňském roce byl koncert Support Lesbiens. Tečkou za uplynulým rokem byl Dětský silvestr v Kině Blansko a jemu předcházel slavnostní večer Udílení cen města Blanska za kulturu. Velmi kladně lze hodnotit provoz Kina Blansko, které po digitalizaci zvedlo tržby o cca milion korun. Samozřejmě úměrně s nárůstem počtu diváků, hrací doby, atd. se zvýšily náklady na provoz. Letošní rok je nyní v Dělnickém domě ve znamení plesové sezony, máme za sebou uspořádání Sousedského bálu, který jsme naplánovali v duchu 30. let 20. století, a byli jsme mile překvapeni, že nejen my, jako personál KSMB, jsme byli v dobových kostýmech, ale že se k nám přidala i veřejnost. Rovněž program plesu byl situován do té doby, jak tanečními vystoupeními, tak repertoárem hlavního hosta plesu Světlany Nálepkové. Pro sezonu 2014 uvažujeme o retro plesu 60. let. Tak jako každý rok připravujeme i pro ten letošní tradiční městské akce Pálení čarodějnic, Historický jarmark a Den dětí, Vítání sv. Martina, Silvestr a Novoroční ohňostroj. Samozřejmě během celého roku se budou konat i další akce různého charakteru (koncerty, divadelní představení). Budeme se podílet jako spolupořadatelé např. na Amundsen cupu nebo na Bambiriádě, což je nová akce. Všem zúčastněným děkujeme za jejich vyjádření. red O živnostenské podnikání je na Blanensku stále větší zájem Stejně jako ostatní odbory Městského úřadu Blansko, tak i odbor obecni živnostenský úřad přináší přehlednou zprávu o své činnosti v loňském roce a podává informace o nejnovějších trendech ve vývoji živnostenského podnikání na Blanensku v posledních letech. Základním principem práce odboru jsou služby podnikatelům, jeho pracovníci provádí zejména úkoly spojené s registrací a následnou kontrolou podnikatelů, sledují nové právní úpravy, které pak zavádí do praxe. Až 90 % klientů využívá možnosti vyplnění jednotného registračního formuláře v elektronické podobě, u kterého stačí prakticky pouze klientův podpis. Odbor obecní živnostenský úřad má za sebou bezproblémové napojení na Základní registry, jemuž předcházela příprava v podobě konsolidace dat. Obecně je odbor editorem registru osob a stejně tak i standardním uživatelem jiných registrů. V roce 2012 vydal 728 nových živností, v těchto případech se jednalo o aktivní vstup do podnikání. 281 živností bylo zrušeno na vlastní žádost, zde se jednalo spíše o postupný zánik neaktivních podnikatelů. Živnostenské oprávnění bylo zrušeno ze strany odboru obecní živnostenský úřad pouze 3 subjektům. O jaké živnosti byl v roce 2012 největší zájem? Nejvíce atraktivní jsou stále volné živnosti, které pokrývají na 80 různých oborů, nejčastěji se jedná o řemeslné živnosti. Dále je velký zájem o vázanou živnost poskytování spotřebitelského úvěru a hostinskou činnost. Loni živností využilo možnosti přerušení činnosti, a to na různou dobu (dny, měsíce či roky). Důvody přerušení jsou různé. Většinou jde o sezónní prodej, činnosti vyžadující určité klimatické podmínky apod. Např. v době, kdy mají podnikatelé málo zakázek, takto nejsou povinni platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Odbor vedl v evidenci celkem 562 provozoven provedené změny se týkaly vzniku nových provozoven, zániku stávajících, jejich přemístění apod. K činnostem pracovníků odboru patří i poskytování údajů z Živnostenského rejstříku v případě trestního řízení, a to Policii ČR, exekutorům apod. V loňském roce bylo v tomto směru požádáno asi o 100 výpisů. Důležitým úkolem odboru je i správa a údržba dat. K poslednímu dni loňského roku evidoval aktuálních podnikatelských subjektů, z toho fyzických a právnických osob, v tomto případě především společností s ručením omezeným s celkovým počtem živnostenských oprávnění. Je tedy zřejmé, že některé z těchto subjektů jich mají i více. Na úseku kontroly bylo pak provedeno 506 kontrol v terénu v rámci celého správního území. V souvislosti s metanolovou aférou byly provedeny kontroly zejména z preventivních důvodů, které trvají i nadále. Týkají se především kontroly dokladů o nabytí alkoholu, tzv. rodných listů. Mimořádná akce tohoto typu proběhla i ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou, kdy ve dvou případech byly zjištěny nedostatky týkající se dokladů o původu alkoholických nápojů. Uložené pokuty dosáhly v roce 2012 částky Kč. Důvodem bylo hlavně porušení evidenční povinnosti neoznačení provozovny, nezpůsobilost pro provoz, porušení označení míst a sídel podnikání, neexistující odpovědní zástupci, pořádkové pokuty aj. 20 podnikatelům byla sankčně zrušena podnikatelská činnost, zejména z důvodu nedoložení dokladů o sídle a místě podnikání, což je vnímáno jako mimořádně závažné porušení z hlediska následné nefunkční vymahatelnosti práva ze strany státní správy. Odbor obecný živnostenský úřad funguje také jako Centrální registrační místo s tím, že zásadně snižuje administrativní zátěž podnikatelů předáváním údajů o podnikatelském subjektu v elektronické podobě všem zainteresovaným institucím. Této služby je hojně využíváno nejen při zahájení činnosti, ale i při jejím přerušení, nahlášení změny adresy apod. Dále pracuje jako Czech Point. Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS i v elektronické podobě. Zajímavou službou je zajištění právní informační služby pro občany celého regionu. Jedná se o pravidelnou informační službu pro spotřebitele, kterou vykonává v prostorách kanceláří odboru pracovník České obchodní inspekce. Základní trendy v posledních pěti letech Dle statistických údajů je zřejmé, že v letech dlouhodobě dochází k postupnému nárůstu podnikatelů. Postupný nárůst je patrný u všech živností v jednotlivých skupinách podle druhů. Můžeme tedy konstatovat, že míra podnikatelské aktivity se postupně zvyšuje. Očekává se, že vývoj bude obdobný i v následujících letech a že nedojde k poklesu počtu podnikatelů, podobný trend je v celé ČR, náš region tedy není výjimkou. Na závěr přinášíme informace o tom, jaký je zájem o konkrétní živnosti absolutně, tedy ne pouze v předešlém roce Tradičně největší zájem je o velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu, o poradenskou a konzultační činnost, přípravné a dokončovací stavební práce. Co se řemeslných činností týče, převažuje zejména hostinská činnost, zámečnictví, nástrojářství, zednictví a truhlářství. V rámci vázaných živností vedou účetní poradci, stavby, projektová činnost, masérské a regenerační služby a poskytování spotřebitelského úvěru, u koncesovaných živností je to hlavně silniční motorová doprava. odbor obecní živnostenský úřad Lípa v Novodvorské aleji soutěží o titul Evropský strom roku Během měsíce února probíhá hlasování v soutěži Evropský strom roku. Do soutěže je zapojeno šest stromů z celé Evropy. Jedním ze stromu je i strom lípy malolisté rostoucí v nedaleké Novodvorské lipové aleji. Alej získala v roce 2011 ocenění Alej roku, v soutěži vyhlášené tehdy společností ARNIKA. Jako vítěz loňské národní ankety získal strom lípy v konkurenci dalších 11 stromů z celé ČR ocenění Strom roku Hlasovalo pro něj celkem lidí. Hlasovat pro lípu v této soutěži je možné od 1. do 28. února Hlasování probíhá formou zapsání u do formuláře na webu www. treeoftheyear.org a následné potvrzení svého hlasování na internetové adrese, k čemuž bude hlasující vyzván ve zprávě, která mu přijde na jeho . Pokud se vám Novodvorská alej líbí, podpořte ji prosím v této soutěži. Miloslav Novotný starosta Vavřince

6 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , Galerie města Blanska Krištof Kintera: Nervous do , Galerie města Blanska Vojtěch Němec: Když máš srdce... aneb Co dělám... Výstava Vojtěcha Němce ve společenské místnosti Galerie města Blanska. Vojtěch na výstavě představí svá výjimečná díla kresbu, malbu, keramiku, modely letadel. Zveme všechny, kteří se chtějí potěšit díly mladého umělce. do , knihovna Marie Furchová: Malby Přijměte pozvání do barevného světa fantazie této mladé regionální autorky , muzeum Historie uniforem Uniformy a pracovní oděvy z let ze sbírky Jana Bačáka. Vernisáž proběhne v pátek v 17:00 hodin , Galerie Jonáš ŠAMBR Šarmantní múzy brněnské 2013 Do konce března 2013 představí blanenské veřejnosti svoji tvorbu Siréna (vlastním jménem Michaela Wičarová-Štroblová), výtvarnice a spisovatelka; Jan Hanuš, grafik a fotograf; Petr Ševčík, keramik. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 22. února 2013 v 18:00 hodin v Galerii Jonáš, Blansko, Centrum Ježek, Smetanova 6. Galerie je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 12:30 a od 13:30 do 17:00 hodin. Součástí galerie Jonáš je i antikvariát. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h v 17:30 h, 20:00 h, kino BABOVŘESKY Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. ČR / 119 minut / do 12 let nevhodný / česká verze v 17:30 h, kino NÁDHERNÉ BYTOSTI Přicházejí Nádherné bytosti. Ethan žije v malém městečku v Jižní Karolíně už odmala. Tráví tu nudný stereotypní život do té doby, než se sem přestěhuje zvláštní dívka Lena. Ethan se do ní zamiluje. Vše ale není takto jednoduché. Lena je totiž něco jako čarodějka. V den jejích 16. narozenin se rozhodne, jakou cestou se vydá. USA / do 12 let nevhodný v 15:00 h, kino SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije daleko od svého domova, v ZOO v Barceloně. Chce utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, která by mu mohla splnit jeho největší přání: být jako ostatní, stát se obyčejnou gorilou Španělsko / 90 minut / přístupný / česká verze v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Filmový festival Expediční kamera Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech je součástí celorepublikového festivalu. Letos spatříte filmy s tématikou cestování, horolezení, sjezdů divokých řek a paraglidingu v extrémních klimatických podmínkách Himálaje. Více se o jednotlivých filmech dozvíte na adrese program námi promítaných filmů pak najdete na Facebooku nebo webových stránkách Ulity (www. ulitablansko.cz) ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB SUNSET BLVD. Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra Billyho Wildera líčí nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu Normy Desmondové po comebacku, která si za tímto účelem najme neúspěšného scenáristu Gillise. Jízlivě přesný portrét specifického filmařského zákulisí získal z 11 nominací tři Oscary. USA 1950 / 110 minut. V letošním Projektu 100 budou uvedeny filmy: Tenkrát na západě, Big Lebowski, Všichni dobří rodáci ve 20:00 h, kino LET Strhující podívaná vypráví příběh kapitána a velezkušeného pilota Whipa Whitakera, jenž bravurním zákrokem zachrání letadlo s 96 cestujícími. Když se Whip probudí v nemocnici, dozví se, že se stal národním hrdinou. Adorace ale trvá jen do chvíle, než padne klíčová otázka: Co dělal kapitán před osudným letem? USA / 138 minut / do 15 let nepřístupný v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino HLEDÁ SE NEMO (3D) Film, který byl oceněn Oscarem za nejlepší animovaný film, se vrací na velké plátno ve formátu 3D. USA / 101 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino BÍDNÍCI Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší, že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell Crowe). Boj, sen, naděje, láska v novém zpracování od oscarového režiséra Královy řeči a s hvězdným obsazením. Velká Británie / 157 minut / do 12 let nepřístupný ve 20:00 h, kino 30 MINUT PO PŮLNOCI Oscarová Kathryn Bigelow představuje špionážní thriller Zero Dark Thirty, který je nominovaný na 5 Oscarů. Kroniku desetiletého pátrání po vůdci militantní islámské teroristické organizace Al-Káidy, Usámy bin Ládinovi, který bývá spojován s mnoha krvavými útoky včetně 11. září. Film diváky v komplexním rozsahu seznamuje s událostmi, které přímo vedly k jeho usmrcení speciální jednotkou amerického námořnictva SEAL Team Six v Pákistánu 2. května USA / 157 minut v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE Komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého narození, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava Němečka. Teprve nyní se však Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík dostávají na filmové plátno a to v dobrodružném příběhu autorů Josefa a Hany Lamkových, dynamickém, vtipném, moderním se spoustou humorných a gagových situací, nečekaných zápletek a překvapení. ČR / 90 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino JENÍČEK A MAŘENKA: LOV- CI ČARODĚJNIC (3D) Ocitáme se v typickém středověkém městečku, které sužují obvyklé dobové problémy včetně únosů místních dětí, jež prý mají na svědomí čarodějnice obývající okolní hluboké lesy. Jeníček a Mařenka Lovci čarodějnic se pohybují mezi mnoha žánry, pohádka k nim ale patří jen velmi okrajově. Jde o fantastickou komedii se spoustou temných podtónů, drastických záběrů a klení. USA, Německo / 83 minut / do 12 let nevhodný. Další akce do , knihovna 4. ročník Svatovalentýnské soutěže o nejhezčí báseň o lásce Básně je možné zasílat na tuto adresu: cz nebo osobně předat v odd. pro dospělé MK Blansko. Bližší informace přímo v knihovně a také na internetové stránce knihovny v 18:00 h, Galerie Jonáš Folklorní slavnosti a kroje jižní Moravy 2 tajemství jízdy králů Povíme si o slavnostech dalších folklorních oblastí jižní Moravy. Seznámíme se se základními znaky a díly krojů jednotlivých oblastí a jejich výrobou v současnosti. Nahlédneme do tajemství záhadné jízdy králů a dřivějšího života na Vlčnovsku. Součástí setkání bude opět výstava fotografií s folklorními náměty. Besedou vás provede Ing. Jaroslav Šejnoha v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Nemoc jménem šikana Agrese (fyzická, psychická, sexuální a kyber-šikana ) ve školním i mimoškolním prostředí. Vysvětlení základních pojmů. Jak rozpoznat šikanu, jak se chovat k agresorům a jak pomoci obětem? Důraz na význam dobrého a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti šikanujícím agresorům. Přednáší a diskuzi vede Pavel Kotouček z organizace Zdravá mládež v 18:30 h, Katolický dům Umění a spiritualita O umění, zejména o duchovní hudbě a zpěvu, hovoří P. Mgr. Marcel Javora. Pořádá Společnost katolického domu spolu s KLAS a Seniorpoint ve 20:00 h, Dělnický dům Zdravotnický ples Nemocnice Blansko a Česká lékařská komora Blansko Vás srdečně zvou na Zdravotnický ples. Hraje hudební skupina VELVET Blansko v 16:30 h, Punkevní jeskyně Kouzelná Punkva Netradiční prohlídka Punkevních jeskyní. Provází postavy pohádkové i historické, se kterými se nejen pobavíte, ale i něčemu přiučíte. Těšit se můžete na Karla Absolona, Jeníčka s Mařenkou, ježibabu, čerta s andělem, Romea a Julii, mnicha či světoznámou mrtvou kapelu, která je zde právě na svém turné. Na vodní plavbě vás budou převážet známí kapitáni, rybáři nebo zpívající gondoliér. Rezervace: , Časy prohlídek: každou půlhodinu od 16:30 do 19:30 h v 9:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Nový kurz Znakování pro miminka Maminky se naučí dorozumívat se s dítětem, které ještě nemluví. Více na tysek.webnode.cz/znakovani-s- -miminky/ v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Kosmetika a používání Odborná přednáška s diskuzí o používání kosmetiky značky Dawe, nabídka přednášek od M-centra v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Sloupcové tvary jabloní, jejich pěstování Přednáší prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. z Mendlovy univerzity v Brně v 9:00 h, knihovna Kouzlíme s barvami Sny na hedvábí Další únorová výtvarná dílna nabízí zájemkyním o vše krásné a originální malování snů a fantazie na hedvábí. Lektorkou bude paní Květa Pokorná. Přihláška a bližší údaje ve studovně a na v 9:00 h, Galerie Jonáš Nebojte se počítače Zájemci se pod vedením lektora naučí počítačovým základům, posléze komunikaci prostřednictvím internetu a přiměřeně dle schopností pracovat s textem. Pro začátečníky, vítáni jsou senioři, ženy a muži na mateřské a rodičovské dovolené. Výuka je vždy jednou týdně od 9:00 do 12:00 hodin, celkem 9 vyučovacích hodin v moderní učebně. Každý má k dispozici osobní počítač. Max. počet 10 zájemců. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš, Smetanova 6, Blansko, tel v 16:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Zpívánky a dramatická výchova Možnost vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech a společné naučení písničky spojené s pohybem a možností divadla muzikoterapie a dramatická výchova s Erikou Hlouškovou a Mgr. V. Zachovalovou v 17:00 h, muzeum Nejkrásnější údolí Německa Mosela a Rýn Cestopisná přednáška manželů Habešových s promítnutím videofilmu v 19:30 h, Dělnický dům Cestou necestou s Miroslavem Donutilem Nové historky z cest a rybaření. Předprodej v Informační kanceláři Blanka, Rožmitálova 6, tel v 15:15 h, klub důchodců Beseda o cestování a cestovatelích J. Hanzelkovi a M. Zikmundovi H+Z- výpravy za snem Průvodci jsou Mgr. Jana Trubáková a Mgr. Ivo Máčel. Tematicky zaměřená beseda o našich významných cestovatelských legendách, o současném životě Ing. Miroslava Zikmunda a různých zajímavostech z jejich cest v 18:00 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Vzpoura proti autoritám Manželky se bouří proti manželům, děti proti rodičům, žáci proti učitelům, podřízení proti nadřízeným a národ proti vládě. Vzpoura ničí vztahy, naději, odvahu pomoci a život vůbec. Program pro děti a mládež ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Základní školy speciální ve 20:00 h, Dělnický dům Ples ČČK Blansko ve 20:00 h, Dělnický dům, Blansko - Klepačov Ples SDH Klepačov Přijďte se pobavit na nejlepší akci blanenské plesové sezony! Tradiční hasičský ples na Klepačově je tu... Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. K tanci a poslechu hraje Veselá Trojka v 16:00 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 První pomoc pro kojence a batolata Možno využít i pro děti předškolního a mladšího školního věku. Kurz vede zdravotní sestra. Více na webnode.cz/kurz-prvni-pomoci- -u-deti/ v 9:00 h, Dělnický dům Karneval pro děti tentokrát v Dělnickém domě Přijďte s dětmi, určitě nebudete zklamaní! Více na v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Čím naplnit postní dobu? Povídání s P. Jiřím Kaňou z římskokatolické církve v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním na téma Jára Cimrman Zapomenutý génius Poslechový pořad v hudebním oddělení knihovny v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna recyklovaných šperků Vede Martina Malví Nejezchlebová. Myslíte, že nelze vyrobit korálky ze starého papíru či krásné náušnice, náhrdelníky a brože z PET lahví? Přijďte si vyzkoušet, jak vlastně může tento odpad krásně vypadat a sami si vyrobit něco pěkného na sebe v 19:30 h, Dělnický dům Divadlo: Láska a párečky Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací. Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré zkušenosti se svými bývalými vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři ex- -partnery, kteří o sobě vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Pohyb po podobném minovém poli však není bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí, když se na večírku objeví i její nový přítel. Předprodej v Informační kanceláři Blanka v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křížkovského 59 Bolívie a Peru Přednáší prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. z Blanska v 16:30 h, Dětský koutek Matýsek, K. J. Mašky 2 Cvičení pro těhotné První lekce cvičení pro nastávající maminky. Více na detskykoutekmatysek.webnode.cz v 17:30 h, dřevěný kostelík Světový den modliteb 2013 Letošní téma je Byl jsem cizí a přijali jste mě. Na programu se v Blansku podílí i další církve. Součástí je i sbírka. Loni byly podpořeny částkou projekty německých sester v Malajsii. Sport v 8:00 h, Volejbalový turnaj v 18:30 h, Basketbal: ASK A - SK Žabovřesky B muži , ZŠ T.G.M. Turnaj v GO v 17:30 h, Basketbal: ASK A - Tesla Brno muži A v 9:00 h, kryté lázně Blanenský závod plavání Desátý ročník plaveckých závodů pro nejmenší plavce (desetiletí a mladší) v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: TJ ČKD KK Vyškov, KK MS Brno 10:00 h TJ ČKD A KK Vyškov JMKP dorost 10:00 h TJ ČKD B KK MS Brno JMKP dorost

7 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 7 Pozvání odjinud Jedovnice v 17:00 h, kino Třikrát s Vlastimilem Repríza představení s živou hudbou. Povídky Sto Euro, HARA KIRI, Kudlanka Pačesatá. Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna 19. Rybářský bál ve 20:00 h, sokolovna 18. ples Gymnázium a SOŠ R-J Křtiny ve 20:00 h, zámek Ples ŠLP Křtiny Již tradiční velkolepý ples Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny se třemi živými kapelami včetně cimbálu ve všech prostorách zámku. Vstupenky na tel , cz, Komise pro občanské záležitosti informuje Dne byli na blanenské radnici slavnostně uvítáni do života noví občané tohoto města. K činnosti Komise pro občanské záležitosti, která se o tento slavnostní akt stará, však patří i návštěvy občanů města při příležitosti jejich významných životních jubileí nebo i organizace jubilejních svatebních obřadů. Lara Němečková Žalkovského 2c Sandra Krejčí Sloupečník 61 Lukáš Průcha Pekařská 22 Mikuláš Konečný Sv. Čecha 9 Barbora Palatková Podlesí 18 Natálie Klevetová Palackého 15 Marek Švancara Okružní 1b Matyáš Korčák Dvorská 82 Tomáš a Vítek Němečkovi Podlesí 9 Michal Zouhar Okružní 15 Mark Blakely Dolní Lhota 198 Filip Bruckner Údolní 15 Ondřej Nejezchleb Žalkovského 8 Filip Musil Hybešova 53a Nela Jančíková Těchov 154 Vojtěch Kunc Absolonova 3 Zuzana Sedláková Sadová 7 Adam Baláž května 3 Společenská kronika Uvítání dětí do života Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů města Blanska prosíme, aby tuto skutečnost oznámili na matriku odboru vnitřních věcí Městského úřadu Blansko, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Tento formulář si mohou rodiče dítěte, jejich příbuzní nebo známí, vyzvednout také na podatelně Městského úřadu Blansko nebo vytisknout z webových stránek města Blanska. Po odevzdání nebo odeslání vyplněného dotazníku zpět na matriku Městského úřadu Blansko, bude rodičům zaslána písemná pozvánka ke slavnostnímu vítání nových občánků města Blanska. Oslava významných jubileí Členové Komise pro občanské záležitosti Rady města Blansko také v rámci činnosti této komise navštěvují občany města při příležitosti jejich významných životních jubileí dovršení věku 80, 85, 90 let a více. Při této návštěvě jubilant obdrží spolu s písemným blahopřáním také dárkový balíček. Občany města Blanska, kteří v roce 2013 některé z výše uvedených výročí dovrší a souhlasí s návštěvou člena Komise pro občanské záležitosti, žádáme, aby kontaktovali matriku Městského úřadu Blansko nebo si na podatelně Městského úřadu Blansko vyzvedli k vyplnění příslušný tiskopis. K vyzvednutí tiskopisu není pochopitelně nutná osobní účast jubilanta. Rovněž tento tiskopis najdete na webových stránkách města Blanska. Jubilejní svatební obřady Komise pro občanské záležitosti současně upozorňuje občany města, kteří v roce 2013 oslaví stříbrnou, zlatou, nebo diamantovou svatbu a mají zájem o uspořádání jubilejního svatebního obřadu v obřadní síni Městského úřadu Blansko, aby rovněž tuto skutečnost oznámili na matriku Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1. Komise pro občanské záležitosti Úmrtí Helena Kakáčová 92 roků Blansko Hilda Šamalíková 82 roků Blansko Marie Sitarová 70 roků Blansko Josef Hudec 69 roků Blansko Emilie Mejtská 75 roků Blansko Bohumír Synek 80 roků Blansko Drahomíra Jirků 49 roků Blansko Ing. Petr Fedra 39 roků Klepačov Antonín Vítek 89 roků Blansko Ing. Zdeněk Pela 68 roků Blansko Milada Malachová 80 roků Blansko Libor Látal 52 roků Blansko Světový den modliteb 2013 v Blansku Program pro rok 2013 připravil výbor Světového dne modliteb z Francie. Letošní téma je Byl jsem cizí a přijali jste mě. Věřící v Blansku se tak připojí k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy první pátek v březnu schází při společných modlitbách, a sbírkou přispějí k celorepublikové sbírce. Ekumenické setkání se uskuteční v pátek 1. března 2013 v 17:30 hodin v Husově sboru dřevěném kostelíku Církve československé husitské na ul. Rodkovského v Blansku. Na programu v Blansku se budou podílet křesťané církve římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Bratrské jednoty baptistů, Apoštolské církve, Občanů města Blanska mírně ubývá Se začátkem nového roku přinášejí jednotlivé odbory MěÚ Blansko podrobné informace o činnostech spadajících do jejich kompetence. Zajímavé statistické údaje poskytl i odbor vnitřních věcí. Církve Slovo života a Křesťanské sbory občanské sdružení LA- VINA. Z loňské sbírky, konané v roce programu SDM z Malajsie, byly podpořeny částkou projekty německých sester v Malajsii (německé sestry nám také každoročně posílají zdarma podpůrné materiály). V České republice byly podpořeny částkami ve výši 10 tisíc Kč Domov sv. Rodiny a v Pardubicích křesťanská škola Noe. Protože letošní téma modlitebního programu se týká cizinců/ migrantů, rozhodl Český výbor SDM podpořit jeden konkrétní projekt v naší republice. Společná celorepubliková sbírka má vyjádřit poslání SDM: poznávat modlit se konat (pomáhat). Sbírka z blanenského setkání bude odeslána Českému výboru SDM na výše uvedené účely. Helena Ladičová K datu bylo v územním obvodu města Blanska hlášeno k trvalému pobytu obyvatel, z toho 590 cizinců. Z toho vyplývá, že obyvatel hlášených k TP ve městě Blansku mírně ubývá. Rozdíl oproti minulým letům je přibližně obyvatel. Tento údaj může být však do značné míry ovlivněn mobilitou cizinců. Od totiž MěÚ Blansko nevede ve své evidenci údaje o cizincích na našem území, tyto záznamy jsou plně v kompetenci cizinecké policie. MěÚ Blansko je tedy, co se týče informací tohoto typu, odkázán pouze na údaje Českého statistického úřadu. V každém případě počet přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel je stabilní (rozdíl asi 32 obyvatel), stejně tak křivka narození úmrtí je vyrovnaná. Zajímavým faktem je historický pokles počtu uzavřených manželství ve správním obvodu Matričního úřadu Blansko, loni to bylo jen 54 párů (před MěÚ Blansko 41 sňatků, před orgánem církve 13), v předchozích letech tento počet přesahoval stovku novomanželských párů. Blanenským občanům se v roce 2012 narodilo 207 dětí. V poslední době pak stále narůstá počet občanů na úřední adrese, nyní je jich 619. Tato skutečnost volá po hledání optimálního řešení, neboť způsobuje řadu problémů, v legislativě však zatím neexistuje způsob, jak stávající situaci řešit. Každým rokem přibude na adrese ohlašovny asi 100 občanů a v žádném případě se nejedná o bezdomovce, spíše o občany, kteří se takto snaží řešit zejména svoje finanční problémy spojené s exekucí apod. Novinkou od 1. ledna loňského roku je zavedení tzv. off-line procesu vydávání občanských průkazů. Pracovnice oddělení vyjíždějí do terénu za občany, kteří by se sami z různých důvodů na MěÚ Blansko nedostali. Loni bylo tímto způsobem vydáno 84 OP. V současné době může být OP vydán i občanům, kteří ještě nedosáhli 15 let věku. Občanské průkazy tak často nahrazují cestovní doklad, protože náklady na jejich vydání jsou asi poloviční. V oblasti dopravně správních agend je pak situace zhruba stejná jako v loňském roce. Mezi nejčastější přestupky patří zejména jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (169 vyřešených přestupků v roce 2012). Bohužel tento problém je velmi častým důvodem k odebrání řidičského oprávnění (133 vráceno, 185 zadrženo). Na pokutách za dopravní přestupky bylo loni uloženo celkem Kč. Každým rokem dochází k nárůstu registrovaných řidičů, jedná se asi o nově vydaných řidičských oprávnění (celkem řidičů). Na úseku registru silničních vozidel bylo od (připojení nového systému centrálního registru vozidel) provedeno celkem úkonů (změn). Nutno dodat, že se pracovníci tohoto úseku musí dodnes potýkat s řadou nedostatků nového systému, musí často zakládat ručně chybějící údaje, což samozřejmě zatěžuje nejen je, ale především i samotné občany. V současnosti evidujeme 19 dopravců v rámci taxislužby, vydali jsme 31 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby. Nyní se po Blansku a okolí pohybuje asi 30 vozidel, trend je takový, že lidé této služby využívají stále více, nárůst je tedy patrný. Aktiv BESIP (bezpečnosti silničního provozu) zajišťoval činnost v rámci schváleného plánu práce na rok V průběhu tohoto roku se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění dopravních akcí a na preventivním působení, zaměřeném na účastníky silničního provozu, především děti, školní mládež, s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejich následků. První pomoc při dopravní nehodě Kdo je vidět, vyhrává Dopravní soutěž mladých cyklistů Hlídky mladých zdravotníků Den s Policií ČR Dny otevřených dvěří na dětském dopravním hřišti Seminář na téma Senior v dopravě V rámci kraje je Blansko považováno jako jedno z nejlepších měst z hlediska propracování činnosti s různými složkami a zaměření na všechny věkové skupiny obyvatel. V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky na obnovu vozového parku na dětském hřišti. Částkou Kč přispěl Krajský úřad Jihomoravského kraje, dalších Kč poskytlo město Blansko. odbor vnitřních věcí řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , nemovitosti» Kurz účetnictví , tel » Úvěry účelové, neúčelové, hypotéky, přeúvěrování. Až 500 tis. bez příjmů a bez zajištění. Tel » Pronajmu částečně zařízený byt 3+1 Blansko-Zborovce s vlastním topením. Cena: Kč + energie. Tel Pzn.: Ne cizinci.» Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Blansku na sídlišti Sever. Tel » Hledám ke koupi RD v okolí Blanska. Tel » Pronajmu byt v OV v Blansku Zborovcích 3+1, vlastní topení, volné od března Cena Kč + inkaso. Tel » Koupím pěkný byt po rekonstrukci v Blansku. Tel » Nabízím k dlouhodobému pronájmu pěkný, částečně vybavený byt 2+1 s prostornou šatnou v domě po celkové revitalizaci (zateplení, plastová okna, velká lodžie, renovace koupelny) s nízkými náklady na energie, nájem Kč + inkaso. Zálohy elektřina, plyn a voda budou vyúčtovány dle skutečné spotřeby. Volný od Mobil: , , centrum.cz. soukromá inzerce» Prodám Škoda Felicia combi, 1,3. R.v. 1999, 79 tis. km. Střeš. okno, mlhovky, zámek zpát., autorádio. Eco zaplac., 2. maj. Dobrý stav. Cena k doh. 32 tis. Kč. Tel , » Prodám motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 9/2016, tel » Prodám Fiat Seicento, šedá metalíza, 42 tis. km, rok výroby 1999, nehavarovaný, zachovalý, první majitel. Cena 20 tis. Kč. Tel » Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká písmena vhodný pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku. Tel » Prodám 2 nepromok. plachty 3x4 m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, zahradě apod., úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ ks. I na dob. Tel » Prodám dřevěnou sošku z ebenového dřeva. Výška 40 cm. Dovoz Afrika Keňa. Cena dohodu. Tel » Prodám starý vyšívaný obraz cm. V krásně zdobeném rámu. Cena dohodou. Tel » Hledám paní (slečnu) na hlídání dvouletého dítěte. Většinou dopoledne, ostatní po domluvě. Blansko - Zborovce. Tel.: » Prodám pračku Indesit (výborný stav, málo používaná), předem plněná, energ. třída A+, kapacita praní 4,5 kg, šířka: 59,5 cm, hloubka: 45 cm. V záruce. Cena: Kč (i dohodou). Tel » Prodám velmi pěkný manažerský notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako nový, jen Kč. I na dobírku. Tel plesová sezona února 2013, 20:00 h, Dělnický dům ZDRAVOTNICKÝ PLES Hraje hudební skupina VELVET Blansko. Ples Nemocnice Blansko. 22. února 2013, 20:00 h, Dělnický dům PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPE- CIÁLNÍ 23. února 2013, 20:00 h, Dělnický dům PLES ČČK BLANSKO Výstava obrazů dosud neznámé regionální malířky Marie Furchové vás zavede do světa fantazie a barev. Obrazy jsou inspirovány dětskou naivitou, sněním, optimismem a energií života, která nám tak často schází. Její díla doslova pulsují svou barevností. Jsou vytvořena technikou olejomalby, akrylem a enkaustikou. 23. února 2013, 20:00 h, Dělnický dům, Klepačov PLES SDH KLEPAČOV Přijďte se pobavit na nejlepší akci blanenské plesové sezony! Tradiční hasičský ples na Klepačově je tu... Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. K tanci a poslechu hraje Veselá Trojka. Výstava obrazů Marie Furchové MALBY Městská knihovna v Blansku vystavuje od 8. února MALBY Marie Furchové. Autorka si vytvořila vlastní pohled na malbu. Sama říká: když malujeme srdcem, je to pro nás naši duši, milejší než geometrické tahy z učebnic Marie Furchová v současné době ilustruje také dětské knížky spisovatelky Romany Holasové. Vystavená díla jsou prodejní a můžete je vidět do 1. března 2013 v běžné provozní době knihovny. Mgr. Jana Trubáková Městská knihovna Blansko

8 Zpravodaj města Blanska číslo 3 8. února 2013 informační čtrnáctideník zdarma 8 Anketa Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2012 zná již své vítěze Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2012 proběhlo 31. ledna 2013 za účasti představitelů města, osobností veřejného, kulturního a sportovního života, sponzorů a příznivců sportu v blanenské restauraci Zámecká sýpka. Na udělení ocenění bylo sportovními subjekty působícími na území města i jednotlivci z řad příznivců sportu nominováno 19 jednotlivců, 6 kolektivů, 5 trenérských osobností a 2 výrazné sportovní osobnosti. Nelehkého úkolu zvolení těch nejlepších ze zástupců blanenského sportu se ujali členové sportovní komise při Radě města Blanska, kteří vybrali k ocenění 10 jednotlivců, 3 sportovní kolektivy, 3 trenérské osobnosti a 1 sportovní osobnost, která nejlépe reprezentovala naše město v loňském roce. V kategorii Sportovní kolektivy zvítězila následující družstva (bez určení pořadí): družstvo kuželkářů (kapitán Karel Pařil) z Klubu kuželkářů ZP Dolní Lhota družstvo mužů A v kopané (kapitán Radim Bubeníček) z FK Blansko družstvo kuželkářek (kapitánka Zdenka Ševčíková) z TJ ČKD Blansko V kategorii Jednotlivci se nejlépe umístili tito sportovci (bez určení pořadí): Jiří Klinkovský, atletika, Romana Tomášková, silniční závod motocyklů, PaM servis Racing Team Dominik Pavlů, judo, BeF Home Blansko Petra Pokorná, plavání, Josef Hrubý, kulturistika, Martin Kakáč, cyklotrial, AMK Blansko Václav Kolář, cyklotrial, Václav Gryc, cyklotrial, dvojice Zdenka Ševčíková a Lenka Kalová, kuželky, ČKD Blansko Dominik Špaček, plavání, V kategorii trenérská osobnost byli oceněni (bez určení pořadí): David Jarůšek, kopaná, FK Blansko Radim Kakáč, cyklotrial, AMK Blansko Vlastimil Martinek, sportovní gymnastika, Vítězem kategorie Sportovec, který nejlépe propagoval město Blansko v roce 2012 se stal Václav Kolář z AMK Blansko, pětinásobný mistr světa v mládežnických kategoriích, který dospěl do absolutní světové špičky a v kategorii Elite dosáhl na celkově stříbrnou medaili. Text a fota: Jana Navrátilová Jednotlivci Zleva: Romana Tomášková, Dominik Pavlů, Petra Pokorná a Josef Hrubý Sportovní kolektivy Družstvo mužů A, kopaná z FK Blansko Trenéři Zleva: David Jarůšek, Radim Kakáč a Vlastimil Martinek Jednotlivci Zleva: Václav Kolář, Martin Kakáč, Václav Gryc, Zdenka Ševčíková, Lenka Kalová a Dominik Špaček V Blansku vyhlásili nejlepší fotbalisty okresu Ankety se zúčastnilo celkem 26 okresních klubů, které nominovaly 32 sportovců. Soutěžilo se v osmi kategoriích: muži, ženy, dorost, žáci, přípravka, trenér, osobnost a rozhodčí. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo v Kině Blansko v pátek 18. ledna. Vítězové jednotlivých kategorií jsou nakonec následující: Muži Jan Trtílek, FK Blansko Ženy Kateřina Zoubková, FK Kunštát Dorost Filip Němec, FK Blansko Žáci Radim Ševčík, FK Blansko Přípravka Lukáš Vorlický, FC Boskovice Trenér Petr Loukota, FK Kunštát Osobnost Břetislav Strážnický, FK Blansko Rozhodčí Miroslav Nejezchleb Stanislav Mrázek Osobnost roku Břetislav Strážnický (vlevo) převzal ocenění z rukou několikanásobného mistra světa v biketrialu Václava Koláře. Muzeum vydává sborník 2012 V nejbližších dnech vyjde Sborník Muzea Blansko 2012 o celkovém rozsahu cca 180 stran, ve kterém najdete celou řadu zajímavých článků a odborných studií. Oproti některým minulým edicím se v novém sborníku opět setkáme se staronovým dělením na přírodovědnou a společenskovědnou část. A na co se můžeme ve sborníku těšit? Část přírodovědná (tradičním tématem je Moravský kras) Ladislav Slezák: Člověk a Moravský kras průhledem věků Vojtěch A. Gregor: Nová Býčí skála a Stará štola pohled do nitra aktivního zlomu Vojtěch A. Gregor, Vladimír Pipal, Petr Pokorný: Historie a vývoj horolezectví v Moravském krasu Ivo Štelcl: Akciová společnost Moravský kras Jan Sládek, Milan Koudelka: Adolf Podroužek významná osobnost moravskoslezské turistiky a první fotograf dna Macochy Část společenskovědná Jiří Vymětalík: Kamenní svědkové časů minulých aneb nové nálezy památných kamenů na Blanensku Leoš Vašek: Duchovní projekt svaté krajiny na rájeckém panství podle Karla Ludvíka z Rogendorfu Ivo Holas: Veteránské spolky na Blanensku a Boskovicku a jejich dekorace Blahomil Grunda: Hrabě Hugo František Salm a neštovice Blahomil Grunda: Byla v Ráječku vojenská nemocnice? Blahomil Grunda: Vídeňský profesor léčil v Lažánkách choleru Jana Brychtová: Obecní dům v Blansku Karel Synek: Lázně Andělka Jiří Vymětalík: Průběžná dálnice Vídeň-Vratislav na Boskovicku David Varner: Havárie letounu CS-199 u Kotvrdovic dne Adolf Podroužek Foto: archiv muzea Sekce výročí se věnuje Mgr. Evě Nečasové, ředitelce Muzea Blansko (významné životní jubileum), a Bedřichu Rozehnalovi (110 let od narození). Sborník bude k dostání jednak na pokladně Muzea Blansko, ale také v Informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici. red Sdružení Ulita zve na festival filmů o divoké přírodě a extrémních sportech Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Koná se na více než 200 místech Česka a Slovenska a jedním z nich je i Blansko. Program letošního festivalu nebude zaměřen jednostranně na žádný sport ani způsob poznávání cizích zemí a kultur. Divák spatří dokumentární filmy o životě domorodých kouzelníků na jednom z indonéských ostrovů poblíž Sumatry, o bubenících ze západní Afriky a pokračování cestopisu Australana Tima Copea z Mongolska přes Střední Asii do Evropy. Adrenalin vám zvedne dokument o dvouměsíčním sjíždění norských a islandských řek na kajacích, paraglidistická expedice v Himálaji, skotský freestyle trialista Danny MacAskill a film Petra Kašpara o unikátní lezecké oblasti v severovýchodních Čechách. Festival bude zakončen bonusovým filmem Príbehy tatranských štítov, který v roce 2011 natočil uznávaný dokumentarista Pavol Barabáš. Festival proběhne ve středu 20. února od 17:30 h v klubovně blanenské čajovny Ulita na ulici B. Němcové. Více informací naleznete na webu Sdružení Ulita nebo na webu festivalu Nemocnice Blansko úspěšně absolvovala recertifikaci Na konci roku 2012, v termínu od 12. do 13. prosince 2012, proběhla v Nemocnici Blansko úspěšná recertifikace systému kvality dle ČSN EN ISO Certifikát je platný tři roky. Certifikace deklaruje vysokou úroveň poskytovaných služeb pro pacienty blanenské nemocnice. Kvalita poskytovaných zdravotnických služeb je aktuálním tématem všech zdravotnických zařízení. Nezajímá jen provozovatele těchto zařízení, ale také státní správu, plátce zdravotního pojištění a hlavně veřejnost pacienty. Systém sledování kvality, stanovení indikátorů kvality, příprava jejich systematické kontroly, vytváření zpětné vazby a náprava zjištěných nedostatků je v Nemocnici Blansko samozřejmostí. Kvalita je pro naše zdravotnické zařízení kontinuálním procesem, jehož cílem je neustálé zvyšování úrovně služeb poskytovaných nemocnicí i jejich bezpečnosti pro pacienty. Nemocnice Blansko zavedla systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 již v roce První obhájení certifikátu proběhlo v prosinci roku Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům za obrovský kus práce, který odvedli nejen při vlastní recertifikaci v i tak hektickém předvánočním čase, ale také za všechny roky úsilí při neustálém zvyšování úrovně kvality poskytované péče, ke které jsme se společně certifikací i akreditací zavázali. Obhajoba certifikátu je potvrzením toho, že všechny procesy a systémy jsou v naší nemocnici nastaveny funkčně a ubírají se správným směrem. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Navrátilová, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ

1. 2. 2.1 2165/48, 120 00 2, IČ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.02.2009 Usnesení č. 93 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.01.2009 Usnesení č. 94 Rada města bere na vědomí oficiální míru inflace za rok

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 7.ledna 2015 1. dodatek č.1 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené mezi Městem Horní Planá a společností ALPS s.r.o., IČ: 28068939. 2. zakoupení osobního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více