KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014"

Transkript

1 KATALOG PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ 2013/2014 UKAZUJEME SMĚR MLADÉ GENERACI Vážení pedagogové, dovolte mi představit vám nový katalog programů všeobecné primární prevence na školní rok 2013/2014, kterým vám prezentujeme nabídku obecně prospěšné společnosti Maják. Za čtrnáct let realizace preventivních programů a následné práce s rizikovou mládeží v Libereckém kraji vám můžeme poskytnout ucelený a ověřený systém preventivních programů a služeb pro vaši školu. Pro nadcházející období jsme připravili několik výrazných změn, které sledují především vaši spokojenost s našimi službami a také odborné kvality, se kterými chceme preventivní služby poskytovat. Novinkou je smluvní ukotvení vzájemné spolupráce, očekávání, práv a povinností. Návrh smlouvy, kterou s vámi uzavřeme na období daného školního roku, vám zašleme společně s potvrzenou objednávkou. Rozšířili jsme také na základě vašich podnětů nabídku o dva nové preventivní programy. Program Kybersvět je zaměřený na prevenci rizik spojených s užíváním internetu a sociálních sítí a program Mně žádný trest nehrozí o právní odpovědnosti dětí a mládeže a možných důsledcích nezákonného jednání. Vaše podněty a konkrétní požadavky budete řešit s novou koordinátorkou primární prevence Bc. Petrou Horáčkovou. Kromě dlouholetých lektorů Majáku, kteří dále pokračují ve své práci, se setkáte také s novými lektory, a to jak na základních, tak středních školách. Abychom udrželi rozsah a kvalitu našich služeb, museli jsme přistoupit i k mírnému navýšení cen našich programů. Přesto se snažíme, aby výše příspěvků byla pro vás vždy přijatelná. Vyhledáváme pro vás možnosti, jak si můžete zažádat o příspěvky na realizaci primární prevence z různých grantů a dotačních programů. Mnoho sil do vaší práce vám přeje za tým lektorů, Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence

2 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace: Kontaktní osoby: tel Bc. Petra Horáčková, koordinátor prevence Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014? 1. Vyberte si ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence či dalšími pedagogy preventivní programy z našeho katalogu pro jednotlivé třídy. Věnujte prosím pozornost, kterým ročníkům jsou jednotlivé programy určeny. 2. Vyplňte elektronickou objednávku. Formulář objednávky najdete na webu V případě vašich dotazů či nejasností nás kontaktujte. 3. Zašlete objednávku na Obratem vám naše koordinátorka zašle přijetí vaší objednávky. V průběhu léta objednávku zpracujeme a v druhé polovině srpna vás kontaktujeme s detailním návrhem. Ten bude obsahovat návrh smlouvy, potvrzenou objednávku, kalkulaci, případně další doplňující informace. 4. Podepíšeme smlouvu o realizaci preventivních programů. Zaslaný návrh smlouvy si prostudujte, můžete ho připomínkovat a po vzájemném schválení smlouvu podepíšeme. Kdybyste měli jakékoliv otázky, využijte prosím možnost sjednat si osobní konzultaci s vedoucím primární prevence na vaší škole, který vám vysvětlí všechny podmínky spolupráce. Při našich preventivních programech dodržujeme odborné standardy kvality a etické normy, uplatňujeme pozitivní orientaci programů, reagujeme na identifikované potřeby cílové skupiny, klademe důraz na interakci a aktivní zapojení vašich žáků a studentů, dbáme na cílenost a srozumitelnost předávaných informací dodržujeme komplexnost a návaznost programů.

3 Cena za programy a příspěvek na cestovné Cena standardních programů pro školní rok 2013/2014 je stanovena ve výši: 250 Kč za 45minutový program 500 Kč za 90minutový program 750 Kč za 135minutový program Kč za 180minutový program ve dvou dnech (Drogová problematika pro SŠ) Kč za 4hodinový program Formování třídních skupin Kč za 360minutový program ve třech dnech (Drogová problematika pro ZŠ) Cena za nestandardní programy a programy v jiném časovém rozsahu je po dohodě stanovena individuálně. Příspěvek na cestovné jsme museli upravit dle reálných nákladů. Především u delších cest je výrazněji vyšší, než byl doposud. Výše příspěvku je kalkulována na jednotlivou cestu (tam a zpět) v jednom dni, bez ohledu na počet lektorů. Snažíme se optimalizovat harmonogram realizací programů tak, aby byl pro vás co nejvýhodnější. Č. zóny Příklady měst Vzdálenost v km Výše příspěvku v Kč 1 Chrastava Hodkovice n. M., Jablonec n. N Kokonín, Lučany, Raspenava Bílý Potok, Desná, Frýdlant, Hejnice, Hrádek n. N., Jablonné v Podještědí, Nové Město p. S., Tanvald, Turnov, Višňová Mimoň Harrachov, Lomnice n. P., Nový Bor, Zákupy Česká Lípa, Doksy vzdálenější města a města mimo Liberecký kraj 61 a více Individuální kalkulace

4 PŘEHLED PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ Základní škola Střední škola I. stupeň II. stupeň Program Zdravé tělo 1 Zdravé tělo 2 Zdravé tělo 3 Nejsem sám Formování třídních skupin Kybersvět Mně žádný trest nehrozí Hrozby extremismu Alkohol a kouření Dospívání a vlastní hodnota Šikana Partnerské vztahy Sexualita Pohlavně přenosné nemoci Antikoncepce Drogová problematika Krása vs. sebepoškozování Nebezpečí náboženských sekt a hnutí Drogová problematika SŠ Jiné závislosti Partnerské vztahy SŠ Neobjednávejte prosím program pro jinou věkovou skupinu, než pro kterou byl vytvořen. Máte li konkrétní požadavek, který potřebujete řešit, obraťte se na nás!

5 Programy pro I. stupeň ZŠ Zdravé tělo ročník ZŠ Časová dotace: 45 minut Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik. Hlavními tématy jsou alkohol a tabákové výrobky. Program pracuje s pojmy závislost, alkohol, tabákové výrobky, ochrana zdraví. Žákům jsou představena rizika pasivního kouření s praktickými výstupy, jak chránit své zdraví. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky. Zdravé tělo ročník ZŠ Časová dotace: 45 minut Program se zaměřuje na rizika užívání tabákových výrobků, alkoholu a vzniku závislosti. U žáků formuje zdravé postoje v rámci této problematiky ke svému nejbližšímu okolí. Pracuje s pojmy závislost, oxid uhelnatý, dehet, nikotin, opilost (intoxikace). Program posiluje dovednost účastníků aktivně zastávat své postoje a odolat tlaku vrstevnické skupiny. Zdravé tělo 3 Návazný program pro ročník ZŠ (na Zdravé tělo 1 nebo Zdravé tělo 2) Časová dotace: 45 minut Program je zaměřen na kouření tabákových výrobků. Prohlubuje znalosti obsahu látek v cigaretovém kouři a jejich dopadu na zdraví člověka. Pracuje s problematikou pasivního kouření s ohledem na ochranu vlastního zdraví. Nejsem sám ročník ZŠ Program pracuje s vnímáním vlastní hodnoty, vztahů ve třídě a třídního klimatu. Pracuje s pojmy vlastní hodnota, krása, přátelství, respekt, šikana. Žáci reflektují atmosféru třídy a popisují její charakteristiky. Učí se rozpoznat projevy šikany a umět říct, co se jim nelíbí.

6 Formování třídních skupin ročník ZŠ Časová dotace: 4 hodiny Program v prostorách Majáku o. p. s. Program probíhá formou prožitkové pedagogiky. Je zaměřen na rozvoj vztahů ve třídě, buduje vzájemnou kooperaci a důvěru v rámci účastnické skupiny. Učí předcházet předsudkům. Program podporuje žáky v aktivním zapojení do třídní skupiny. Posiluje vzájemný respekt a úctu účastníků. Žáci si formulují krátkodobé a dlouhodobé cíle pro svoji třídu. Program odhaluje projevy rizikového chování ve skupině. Kybersvět NOVINKA 2013/ ročník ZŠ Program reaguje na současnou problematiku nebezpečí pohybu na internetu. Hlavními tématy jsou sociální sítě, zásady pohybu na internetu a kyberšikana. Žáci si během programu mají možnost uvědomit, jaké informace o sobě dávají vědět ostatním a jak jednat s cizími lidmi na sociálních sítích. Dozví se o různých druzích a nástrojích kyberšikany. Žáci jsou vedeni k zachování bezpečnosti na internetu a vyššímu povědomí o možném nebezpečí. Programy pro II. stupeň ZŠ Formování třídních skupin ročník ZŠ Časová dotace: 4 hodiny Program v prostorách Majáku o. p. s. Program probíhá formou prožitkové pedagogiky. Je zaměřen na rozvoj vztahů ve třídě, buduje vzájemnou kooperaci a důvěru v rámci účastnické skupiny. Učí předcházet předsudkům. Program podporuje žáky v aktivním zapojení do třídní skupiny. Posiluje vzájemný respekt a úctu účastníků. Žáci si formulují krátkodobé a dlouhodobé cíle pro svoji třídu. Program odhaluje projevy rizikového chování ve skupině.

7 Kybersvět NOVINKA 2013/ ročník ZŠ Program reaguje na současnou problematiku nebezpečí pohybu na internetu. Hlavními tématy jsou sociální sítě, zásady pohybu na internetu a kyberšikana. Žáci si během programu mají možnost uvědomit, jaké informace o sobě dávají vědět ostatním a jak jednat s cizími lidmi na sociálních sítích. Dozví se o různých druzích a nástrojích kyberšikany. Žáci jsou vedeni k zachování bezpečnosti na internetu a vyššímu povědomí o možném nebezpečí. Mně žádný trest nehrozí NOVINKA 2013/ ročník ZŠ Časová dotace: 90 minut (2x 45minut) Cílem programu je poskytnout účastníkům specifické informace o trestně právní problematice ve vztahu k jejich věku a možným situacím, při kterých dochází k porušování platných zákonných norem mladými. Na konkrétních příkladech (přestupky alkohol, kouření, držení drog; trestné činy výroba a distribuce omamných a psychotropních látek, majetkové trestné činy, vandalství aj.) modeluje, kde je hranice právní odpovědnosti dětí a mladistvých a jaké důsledky může nést pro mladé lidi překročení zákona. Hrozby extremismu PROGRAM ZDARMA ročník ZŠ V rámci projektu Hrozby extremismu příležitosti demokracie si můžete zdarma objednat preventivní program, který se zaměřuje na problematiku extremismu. Kromě základních informací z dané problematiky a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Program je možné realizovat pouze do konce roku 2013! Alkohol a kouření ročník ZŠ Cílem programu je předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a seznámit žáky se základními informacemi k tématu. V programu se pracuje s pojmy droga, závislost, intoxikace alkoholem a pasivní kouření. Vysvětluje pravdivost a nepravdivost pověr spojených s užíváním alkoholu.

8 Dospívání a vlastní hodnota ročník ZŠ Program pracuje s porozuměním vlastní hodnoty a důležitosti dospívání. Pracuje s pojmy dospívání, dospělost, erekce, poluce, menstruační cyklus. Program se věnuje tělesným a psychosociálním změnám v průběhu dospívání a formuje vzájemný respekt a úctu žáků. Šikana ročník ZŠ Program se zabývá porozuměním hranice mezi legrací, ubližováním a šikanou. Do hloubky vysvětluje pojem šikana a její obměny. Žáci se učí aktivně řešit konflikt a čelit projevům šikany. V programu je zařazena aktivita, po které následuje vzájemná reflexe třídní koheze a tenze. Program motivuje k další společné práci a rozvoji třídních vztahů. Partnerské vztahy 7. ročník ZŠ Program vede k odpovědnému jednání v oblasti partnerských vztahů. Pracuje s pojmem partnerský vztah a se sociálním tlakem v tomto tématu. Program předkládá konkrétní otázky v období dospívání: Jak vytvořit kvalitní partnerský vztah, co zaručí jeho kvalitu? Kdy začít? Poukazuje na genderové stereotypy. Sexualita ročník ZŠ Program se věnuje tématu sexuality, a to jak v širším kontextu, tak i v konkrétních otázkách. Definuje sexualitu jako přirozenou součást lidského života, která určuje osobnost jedince, partnerský vztah a reprodukci. Účastníci porozumí, že o sexualitu, své tělo i vzhled se mohou a mají starat. Program podporuje účastníky v zodpovědném přístupu k zahájení sexuálního života.

9 Pohlavně přenosné nemoci ročník ZŠ Program prezentuje téma pohlavně přenosných onemocnění. Předává informace o možných způsobech nákazy pohlavními chorobami a jejich zdravotních projevech. Upozorňuje na možná rizika při nezodpovědném sexuálním jednání a formuje zdravý postoj účastníků v této oblasti. Program předává informace o způsobech ochrany zdraví před pohlavními chorobami. Antikoncepce ročník ZŠ Program se věnuje problematice antikoncepce, vysvětluje základní pojmy tématu. Účastníky vede k zodpovědnému jednání v sexuálním životě s ohledem na plánování rodičovství. Upozorňuje na výhody i rizika antikoncepčních metod, nejen z hlediska spolehlivosti, ale také vlivu na zdraví jedince. Věnuje se stereotypům v užívání hormonální antikoncepce. Drogová problematika ročník ZŠ Časová dotace: 360 minut (2x 45 minut + 3x 45 minut + 3x 45 minut) Program se zaměřuje na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracuje s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment. Žáci získají základní informace o vybraných návykových látkách, o rizicích jejich krátkodobého i dlouhodobého užívání a o způsobech distribuce drog. Na kazuistikách hledají různé způsoby, jak se zachovat při zjištění závislostního chování ve svém okolí. Program vede žáky k jasnému postoji k drogovému experimentování a životu bez drog. Krása vs. sebepoškozování ročník ZŠ Program se zabývá pojetím vlastní krásy a z toho odvozované hodnoty člověka. Podrobně se věnuje vlastnímu vnímání sebe sama, tlakem společnosti a současnými trendy, poruchám příjmu potravy, jejich důsledky a možné pomoci. V programu žáci pracují s pojmy bulimie, anorexie, srovnávání se, plastická operace, trend, dieta a vlastní hodnota.

10 Nebezpečí náboženských sekt a hnutí 9. ročník ZŠ Program je zaměřen na problematiku manipulativního jednání sekt a náboženských hnutí v rozporu s právem jedince na duchovní životní rozměr a vyznání. Odhaluje účastníkům, že náboženství se může stát "berličkou" odpovědného života, který nemá prvky svobodného vyznání. Podporuje účastníky ve vlastním poznání a odpovědnosti, které jsou prevencí proti manipulaci života někým jiným. Formování třídních skupin ročník ZŠ Časová dotace: 4 hodiny Program v prostorách Majáku o. p. s. Program probíhá formou prožitkové pedagogiky. Je zaměřen na rozvoj vztahů ve třídě, buduje vzájemnou kooperaci a důvěru v rámci účastnické skupiny. Učí předcházet předsudkům. Program podporuje žáky v aktivním zapojení do třídní skupiny. Posiluje vzájemný respekt a úctu účastníků. Žáci si formulují krátkodobé a dlouhodobé cíle pro svoji třídu. Program odhaluje projevy rizikového chování ve skupině. Programy pro střední školy Formování třídních skupin ročník SŠ Časová dotace: 4 hodiny Program v prostorách Majáku o. p. s. Dopolední program je určen primárně pro 1. ročníky SŠ. Program umožňuje vytvořit prostor pro kvalitní formování kolektivu. V neformálním prostředí klubu Majáku si vytvoří pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia a získají pohled na své spolužáky z trochu jiného úhlu než ve škole. Program cílí na posílení zdravé osobnosti žáka a budování vzájemné důvěry, vytvoření atmosféry vzájemné úcty a respektu. Program rozvíjí u účastníků schopnost komunikace, diskuse a řešení problému.

11 Mně žádný trest nehrozí NOVINKA 2013/ ročník SŠ Časová dotace: 90 minut (2x 45minut) Cílem programu je poskytnout účastníkům specifické informace o trestně právní problematice ve vztahu k jejich věku a možným situacím, při kterých dochází k porušování platných zákonných norem mladými. Na konkrétních příkladech (přestupky alkohol, kouření, držení drog; trestné činy výroba a distribuce omamných a psychotropních látek, majetkové trestné činy, vandalství aj.) modeluje, kde je hranice právní odpovědnosti dětí a mladistvých a jaké důsledky může nést pro mladé lidi překročení zákona. Hrozby extremismu PROGRAM ZDARMA ročník SŠ V rámci projektu Hrozby extremismu příležitosti demokracie si můžete zdarma objednat preventivní program, který se zaměřuje na problematiku extremismu. Kromě základních informací z dané problematiky a objasnění pojmů program posiluje schopnost účastníků dané projevy rozpoznávat a pomáhá utvářet zdravý hodnotový systém v této oblasti. Program je možné realizovat pouze do konce roku 2013! Drogová problematika ročník SŠ Časová dotace: 180 minut, dva bloky v týdenním odstupu (2 dny á 2x 45 minut) Program se úzce zaměřuje na oblast užívání návykových látek a rizika s tím spojená. První blok se věnuje tabákovým výrobkům a marihuaně. Program předává základní informace o jednotlivých návykových látkách, zabývá se nejčastějšími důvody užívání, následky užívání a doporučeními, jak přestat s užíváním drog či jak vůbec nezačít. Lektor se zaměřuje na posílení sebevědomí studentů pomocí kazuistik a nácviků dovedností. Druhý blok se zaměřuje na alkohol (včetně negativních sociálních dopadů závislosti) a nelegální drogy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si sami uvědomili vlastní zodpovědnost nad svým životem. Základem obou pracovních bloků je vyvrátit mýty a pravdivě informovat o oblastech závislostí na psychoaktivních látkách za použití konkrétních příběhů.

12 Jiné závislosti ročník SŠ Program rozebírá obecné principy závislostního chování, důvody vedoucí k závislostem, rozděluje závislosti na psychoaktivních látkách a jiných činnostech. Odkrývá latentní nebezpečí závislosti na každodenních činnostech. Program navrhuje způsoby, jak alespoň částečně předcházet těmto závislostem. Tematicky se program věnuje netolismu (závislost na internetu) a všeobecnou závislostí na počítačích, včetně hraní počítačových her, rizikovému chování na sociálních sítích a problematikou internetové pornografie. Pracuje s účastníky programu s důrazem na sebereflexi jejich chování na internetu. Partnerské vztahy ročník SŠ Možnost rozšířit na 135 minut Program se studentům snaží poskytnout odpovědi na palčivé otázky v oblasti partnerských vztahů, kterými se v tomto věku zabývají, a vede je k zodpovědnému sexuálnímu chování. Informace jsou předkládány odlehčenou, humornou formou a studenti během celého programu aktivně reagují a sdílejí svoje zkušenosti a názory. Lektor klade důraz na uvědomění si vlastní hodnoty, úctu a toleranci vůči druhým lidem, budování charakteru, odhalení a objasnění moderních sexuologických mýtů, sexuální zdrženlivost a zodpovědnost v sexuálním životě a přípravu pro kvalitní partnerský vztah. V tříhodinové variantě je poslední hodina věnována sepsání anonymních dotazů, na které lektor studentům ihned odpovídá. Těšíme se na spolupráci s vámi! tel Kontaktní osoba: Bc. Petra Horáčková koordinátor prevence

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015... 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické

Více

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Vážení pedagogové a další spolupracovníci, Blíží se závěr školního roku, ve kterém došlo v mnoha směrech k pozitivním změnám ve vzájemné spolupráci. Doufám, že

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov Elio, o.s. Dražejov 17, Strakonice Tel.: 733 525 243 Email: info@elio.cz kontaktní osoba pro Jižní Čechy Bc. Magda Nováčková Programy primární prevence Seznam organizaci působící na okrese Český Krumlov

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě

1) Práce s Alkoholovou mládeží a prevenci zneužívání návykových látek 2) Podpory sociálního klimatu tříd 3) Bezpečný pohyb ve virtuálním světě Nabídka programů specifické primární prevence pro rok 2012 Poslání a cíl služby: Poskytujeme programy primární prevence pro třídní kolektivy základních a středních škol, interaktivní semináře pro studenty

Více

Školní preventivní strategie 2013 / 2014

Školní preventivní strategie 2013 / 2014 Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Mírové nám. 440, 407 78 Velký Šenov tel. 412 354 001, fax: 412 354 005 e-mail: info@zsvelkysenov.cz internet: www.zsvelkysenov.cz Školní preventivní strategie 2013

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PRVNÍ POMOC. pro učitele středních škol (s využitím pro ZŠ II. stupeň) METODICKÁ PŘÍRUČKA DO VÝUKY. Kolektiv autorů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika byla zpracována v rámci projektu (reg. číslo CZ.1.07/1.3.46/01.0016), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově

Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. I v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více