Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem"

Transkript

1 Toolkit 2012 CS Jednoduché, že? TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Zdanění tabákových výrobků a nezákonný obchod s tabákem Tato publikace vychází z projektu TobTaxy Making Tobacco Tax Trendy, který je dotován Evropskou unií v rámci programu Zdraví. (Grantová dohoda )

2 49-51 Rue de Treves, Brusel, Belgie Tel.: +32 (0) Fax: / 61 Vypracoval Stefan Callan Smoke Free Partnership Rue de Treves Brusel 1040 Belgie Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Redakční rada Joy Townsend Spojené království Anne-Marie Perucic Switzerland Angel Lopez Nicolas Spain Antoine Deutsch France Florence Berteletti Kemp France Hana Ross Czech Republic Luk Joossens Belgium Ilustrace Amélie Clément Smoke Free Partnership e nezávislé dynamické strategické partnerství Evropské společnosti pro respirační onemocnění (ERS, společnosti Cancer Research UK (CR-UK, a sítě European Heart Network (EHN, Laura Radu-Loghin Michal Stoklosa Romania Poland Jeho cílem je prosazovat regulaci tabákových výrobků a související strategický výzkum na úrovni EU a vnitrostátní úrovni ve spolupráci s dalšími zdravotnickými organizacemi EU a sítěmi EU pro kontrolu tabákových výrobků.

3 Obsah Background 4 O příručce 5 Zdanění: nástroj veřejného zdravotnictví? 7 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z In Practice 18 Reakce tabákového průmyslu na zdanění 19 Jak vypočítat efekt daně 25 Přínosy zvýšení daně z tabáku pro státy 26 Daně z cigaret a chudoba: mají daně regresivní efekt? 27 Vyčlenění daňových příjmů Education 9 Základní informace o zdanění tabáku 13 Vliv struktury daně 15 Dopad inflace 16 Vliv růstu příjmů: dostupnost Policy + Advocacy 27 Mezinárodní/světová perspektiva 29 Evropská perspektiva: stávající směrnice EU o dani z tabáku 32 Snižování daňového základu a daňové úniky 33 Pašování a nezákonný obchod 39 Omyly spojené se zdaněním tabáku a protiargumenty 42 Ukazatel zdravé délky života 43 Shrnutí osvědčených postupů spojených s veřejným zdravím pro systémy zdanění tabáku

4 O příručce Účel příručky Údaje uvedené v příručce Tento dokument byl vypracován jako nedílná součást a jeden z hlavních výstupů projektu k budování kapacit TobTaxy Making Tobacco Tax Trendy 1, TobTaxy Propagace zdanění tabákových výrobků), který financovala Evropská unie a probíhal v letech Záměrem tohoto projektu bylo zasvětit osoby, které působí ve veřejném zdravotnictví a podílejí se na regulaci tabákových výrobků, do komplikované problematiky zdanění tabákových výrobků a nezákonného obchodu s nimi na vnitrostátní a evropské úrovni. Původně, v průběhu hlavní fáze fungování projektu TobTaxy od září 2010 do června 2012, byla sepsána pracovní verze této příručky. Používala se ke školení na pěti workshopech zaměřených na budování kapacit v Paříži, Iași, Vilniusu, Dublinu a Praze a jako doplněk při budování kapacit, z něhož vyplynulo vyškolení více než 90 zdravotníků, ekonomů a členů ministerstev. Příručku finalizovali světově uznávaní ekonomové působící ve zdravotnictví, odborníci na regulaci tabákových výrobků a účastníci workshopu TobTaxy tak, aby se mohla využívat jako referenční pomůcka pro problematiku zdanění tabákových výrobků a nezákonného obchodu s nimi. Účel této příručky je pevně zakotven v kontextu hlavního cíle projektu TobTaxy: zajišťovat odborníkům veřejného zdravotnictví znalosti a dovednosti potřebné k prosazování vyššího zdanění tabákových výrobků na vnitrostátní úrovni evropských zemí. Najdete v ní následující informace: Z čeho se skládá cena tabákových výrobků a na základě jakých postupů lze odhadnout podíl daně na celkové ceně Jaký má zvyšování cen vliv na konzumaci tabákových výrobků Jak lze ceny zvýšit prostřednictvím zdanění Jak tabákový průmysl manipuluje cenami Různé struktury zdanění tabáku, jejich vliv a návaznost na příjmy ze zdanění tabáku Druhy, příčiny a dopad nezákonného obchodu s tabákovými výrobky a způsoby, jak se s nimi vypořádat Jaký vliv má změna zdanění a cen tabáku na rozšíření konzumace tabákových výrobků, úmrtnost a výskyt onemocnění v důsledku kouření a jiné státní výdaje Podrobnější informace o ukazateli zdravé délky života Je třeba upozornit na to, že údaje uvedené v této příručce se vztahují k období do roku 2011 včetně, v některých případech jsou aktualizovány pro duben Najdete v ní základní informace o zdanění tabákových výrobků, údaje pro příslušné země a informace o problémech, s nimiž se evropské země potýkají. Tento dokument je přeložen do většiny evropských jazyků a je určen pro všechny země vytyčené v rámci projektu TobTaxy. Veškeré příručky jsou k dispozici od léta 2012 na internetových stránkách Smoke Free Partnership: 1 >> Další informace o projektu TobTaxy najdete na adrese /-TobTaxy 4

5 Zdanění: nástroj veřejného zdravotnictví? Zdanění je nejúčinnější a nejhospodárnější zásah ke snížení spotřeby tabáku, a to zejména u mladší generace a skupin obyvatelstva s nízkými příjmy. Tuto strategii dlouhodobě podporuje Světová zdravotnická organizace 2 a Světová banka 3 a na zdanění, jakožto zásadní součást komplexních opatření ke snížení konzumace tabáku se klade důraz v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku 4 Zavede-li se zdanění náležitým způsobem, jeho efektivita spočívá v nárůstu cen tabákových výrobků, čímž se přímo omezuje jejich dostupnost pro obyvatelstvo jako takové, a zejména pak pro skupiny s menší kupní silou. Co se týče lidí s nižšími příjmy a mladší generace, sníží se pravděpodobnost, že budou či začnou kouřit. S omezením cenové dostupnosti tabáku také klesá počet lidí, kteří k němu mají přístup, a zároveň klesá i jeho atraktivita. Pokles poptávky po tabáku signalizuje vzrůstající počet stávajících kuřáků, kteří se rozhodnou s kouřením přestat 5 a menší počet potenciálních konzumentů, kteří s kouřením začnou. Pohled ministerstva financí na zdanění? Na zvyšování cen jsou citliví obzvláště mladí lidé a v kouření se mohou omezit dvakrát až třikrát více než starší lidé. Například ve městě New York bylo součástí programu na regulaci tabáku, který zavedl v roce 2002 starosta Bloomberg, zvýšení daní z tabákových výrobků. V průběhu deseti let před zavedením programu počet kuřáků neklesal. Po jeho realizaci se počet náctiletých kuřáků snížil ze 17,6 % v roce 2001 na 8,5 % v roce 2007, což je téměř o dvě třetiny méně než průměr u dospívající mládeže v celých Spojených státech amerických v roce WHO Tobacco Free Initiative. Building blocks for tobacco control: a handbook. (Iniciativa WHO proti tabáku. Základní kameny regulace tabáku: příručka.) Ženeva, Světová zdravotnická organizace, handbook/en/. 3 Jha P Chaloupka F. Curbing the epidemic: governments and the economics of tobacco control (Potlačení epidemie: vlády a ekonomika regulace tabáku). Washington, DC: Světová banka, www1. worldbank.org/tobacco/cover2a.asp Hu T-W, Sung H-Y, Keeler TE. Reducing cigarette consumption in California: tobacco taxes vs. an antismoking media campaign (Snižování konzumace cigaret v Kalifornii: zdanění tabáku versus mediální kampaň proti kouření). Am J Public Health 1995b; 85(9): Cigarette Use Among High School Students (Konzumace cigaret u středoškoláků) --- Spojené státy, Morbidity and Mortality Weekly Report, 9. července, 2010/59 (26):

6 Jak to, že se důkazy nepromítají do politických změn? V kontextu moderních vládních mechanismů se zavádí zdanění na úrovni, která není zrovna ideální pro zamezení konzumaci tabákových výrobků. Proč? Jedním z mnoha zásadních důvodů je skutečnost, že pozitivní efekt zdanění sice chápou státní ministerstva zdravotnictví, nicméně samotné daně obvykle regulují ministři financí. Mezi ministerstvy zdravotnictví a financí bývá komunikace bohužel limitovaná nebo žádná, a tak ministerstva financí důsledky zdanění pro zdraví nebo dokonce vládní příjmy chápou jen v omezené míře. Tabák také vnímají jako zdroj příjmů nebo běžnou spotřební komoditu, aniž by si ovšem možná plně uvědomovali veškeré hospodářské a společenské výdaje spojené s kouřením nebo to, jak důležité zdanění může být pro snížení prevalence uživatelů tabáku. Ministerstva financí mají také často úzké vztahy s tabákovými společnostmi a jsou terčem silné lobby proti zvyšování daně z tabákových výrobků. Jak k tomu může přispět veřejné zdravotnictví? Subjekty veřejného zdravotnictví se musí zapojit prostřednictvím: 1 / Pochopení politického procesu spjatého se zdaněním tabáku (kdo o čem, kdy a jak rozhoduje) 2 / Rozšiřování povědomí veřejnosti o hodnotě, úloze, struktuře a dopadu zdanění tabáku 3 / Lobbování za efektivní zvýšení daně z tabákových výrobků v zájmu zdraví veřejnosti a státních příjmů 4 / Lobbování za podobnou úroveň zdanění všech tabákových výrobků 5 / Propojování zastánců vyššího zdanění na ministerstvu zdravotnictví s jejich kolegy v daňových agenturách 6 / Přímého zapojení ministerstva financí 7 / Kontaktu s poslanci parlamentu, kteří se o zdanění tabáku zajímají 8 / Zajištění komunikace poslanců s ministerstvem financí ohledně zdanění tabáku Zastánci vyššího zdanění tabáku bohužel často kvůli nedostatečným znalostem nedokážou efektivně informovat vlády a lobbovat u nich. Jedná se o komplexní problematiku, do níž je zdánlivě těžké proniknout. Pro propagátory vyššího zdanění z řad veřejných zdravotníků proto může být náročné Hájit opatření vedoucí ke zvýšení zdanění Vypracovat ucelené strategie ke zvýšení daní Účinně vyvracet argumenty ve prospěch snížení daní nebo prostého zachovávání růstu daní v souladu s inflací V souvislosti s těmito obtížemi je velmi důležité, aby veřejné zdravotnictví jednalo konstruktivně a čelilo tabákovému průmyslu, který investuje značné prostředky do rozvíjení vztahů s úředníky rozhodujícími o financích a daních. Tabákový průmysl 7 nesprávně, nicméně přesvědčivě argumentuje, že zdanění je nevhodný či neúčinný způsob omezení kouření tabákových výrobků a že se kvůli zvýšení daní rozroste nezákonný obchod s tabákem. 8 7 Tabákový průmysl se zde definuje jako veškeré organizace, které jsou financovány tabákovým průmyslem nebo zastupují jeho zájmy. 8 F-Jednoznačný příklad najdete v reakci na rozpočet Spojeného království na rok 2012, zveřejněný v deníku the Guardian >> See More 6

7 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z A-Z Ad valorem, daň ad valorem/valorická daň Daň založená na hodnotě tabákových výrobků (tj. stanovená jako podíl výrobní či maloobchodní ceny). Pašovaný tabák Pašovaným tabákem se rozumí tabákové výrobky, které se dováží, distribuují či prodávají na území členského státu ilegálně, tj. za porušování platných daňových, celních či jiných fiskálních předpisů dotyčného členského státu EU. Padělaný tabák Výroba padělaného tabáku je nezákonná výroba produktů označených ochrannou známkou bez souhlasu jejího majitele. CPI index spotřebitelských cen CPI neboli index spotřebitelských cen je ukazatel průměrných cen zboží a služeb, které kupuje průměrná domácnost. Jedná se o jeden z mnoha indexů počítaných státními statistickými úřady. Změna CPI vyjádřená v procentech odpovídá stupni inflace. Externí náklady V ekonomické terminologii představují externí náklady negativní hospodářský/sociální dopad na osoby (externí strany), které nejsou stranou dotyčného hospodářského rozhodnutí. Pokud jde o kouření (a důsledky s ním spojené), mohou externí náklady nekuřáků zahrnovat menší produktivitu a nemocenskou, náklady na zdravotnické a sociální služby, náklady spojené s pasivním kouřením a požáry vzniklými v souvislosti s tabákovými výrobky. Jemně řezaný tabák Jemně řezaný tabák je polotovar prodávaný na váhu. Kuřáci jemně řezaného tabáku tak musí k přípravě vlastních balených cigaret ( roll your own, RYO) zvlášť kupovat tento tabák a cigaretové papírky nebo dutinky a rolovačky. Nezákonný obchod Nezákonný obchod se týká nezákonně vyrobených výrobků (výroba tabákových výrobků v rozporu se zákonem). Dotyčnými zákony mohou být daňové či jiné právní předpisy (například spojené s udělováním licencí nebo monopolem) omezující produkci tabákových výrobků. Organizované pašování ve velkém měřítku Organizované pašování tabákových výrobků ve velkém měřítku zahrnuje nezákonnou přepravu, distribuci a prodej velkého objemu cigaret organizovanými zločineckými sítěmi, které se obvykle vyhýbají všem daním. Poloexterní náklady Náklady nekuřáků sdílejících domácnost s kuřákem. Specifická daň Ukládá se jako fixní částka na cigaret (nebo balíček 20 cigaret či jednu cigaretu). Tatáž daň se aplikuje nezávisle na základní ceně, a tak nevzrůstají rozdíly mezi levnějšími a dražšími značkami. 7

8 Důležité výrazy a pojmy uvedené v této příručce: A Z A-Z Velikost balení Krabička obvykle obsahuje 20 cigaret. Karton obvykle obsahuje 10 krabiček neboli 200 cigaret. Velkoobchodní balení (tzv. master box, tj. krabice) obvykle obsahuje 50 kartonů neboli cigaret. Kontejner obvykle obsahuje krabic neboli 10 milionů cigaret. Cenová elasticita poptávky Jedná se o ekonomický pojem, který vyjadřuje, jak poptávka po konkrétním výrobku reaguje na změnu ceny o 1 %. Cenová elasticita se výrobek od výrobku různí. Produkty základní potřeby (nebo návykové látky jako tabák či výrobky, které nelze ničím nahradit) obvykle podléhají změnám cen méně, protože je spotřebitelé navzdory zdražování stále kupují. Elasticitu lze odhadnout pomocí ekonometrické analýzy a obvykle je záporná, což znamená, že s rostoucími cenami klesá poptávka. Například cenová elasticita v hodnotě 0,4 značí, že 1% nárůst cen se promítne do 0,4% poklesu spotřeby. S měnícími se cenami se může změnit počet lidí užívajících daný výrobek a objem nákupů. Soukromé náklady (neboli interní náklady, opak externích nákladů) Náklady jednotlivých osob, které odpovídají jejich tržním rozhodnutím k maximalizaci prospěchu/ potěšení. Pašování v malém měřítku Pašování v malém měřítku je spojeno s nákupem tabákových výrobků jednotlivci nebo malými skupinami v zemích s nízkou daní a opětovným prodejem v zemi s vysokou daní. Pašování Pašování je obchod s nezákonně dováženými výrobky. Daňové zatížení Daňové zatížení je výše daně uvalené na výrobek nebo příjmy. Daňové zatížení se mění v závislosti na celé řadě faktorů, jako jsou úroveň příjmů, jurisdikce a aktuální daňové sazby. Dopad zdanění Dopad zdanění je analýza účinku konkrétního daňového zatížení na rozdělení hospodářského blahobytu. Říká se, že zdanění dopadá na skupinu, která nakonec daňové zatížení ponese. WAP- vážená průměrná maloobchodní cena WAP (weighted average retail selling price), vážená průměrná maloobchodní prodejní cena, se počítá vydělením celkové hodnoty všech cigaret prodávaných ke konzumaci (na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní) celkovým množstvím cigaret prodávaných ke konzumaci. Vypočítává se nejpozději 1. března každého roku na základě údajů z předešlého kalendářního roku. 8

9 Základní informace o zdanění tabáku Tabákové výrobky se daní pro tři hlavní účely: Ke zvýšení příjmů K podpoře zdraví prostřednictvím odrazování od konzumace (tj. ve formě tzv. Pigouovy daně) Ke korekci externalit Tabákové výrobky nejsou jako většina spotřebního zboží: nejsou nezbytné a jejich konzumace je spjata s výraznými a závažnými sociálními náklady (tak zvanými externalitami). K nim se řadí výdaje na zdravotní péči v případě chorob v důsledku kouření, které neplatí přímo kuřáci, náklady obětí pasivního kouření a náklady na pokles produktivity, jež kuřáci také neplatí. Tyto výdaje vysvětlují zásahy vlády k regulaci spotřeby tabákových výrobků a z ekonomického hlediska zdůvodňují jejich zdanění. Externí náklady spojené s kouřením lze hradit z části daňových příjmů. V ekonomických zdrojích se uvádí, že existence některých soukromých (neboli interních) nákladů také vysvětluje zásah vlády do osobních rozhodnutí o kouření. Důvodem je, že ne všichni si náležitě uvědomují, jaké nepříznivé účinky bude kouření do budoucna mít na jejich zdravotní stav a jaká rizika a náklady jsou spojeny se závislostí na nikotinu. Lidé totiž obvykle začínají kouřit v nízkém věku, kdy si návykovost nikotinu a zdravotní důsledky plně neuvědomují. V tomto směru je účelem spotřební daně z tabákových výrobků zmenšit jejich dostupnost a bránit tak v současné době i do budoucna kouření. 9 Jaká jsou hlediska optimální úrovně zdanění tabákových výrobků? Na optimální výši daně z tabáku lze nahlížet z různých perspektiv: Z hlediska veřejného zdraví úroveň, kdy všichni kuřáci přestanou kouřit Z hlediska vlády maximalizace příjmů, ale i zlepšení zdravotního stavu a snížení nákladů na zdravotní péči a jiných nákladů spojených s kouřením Z ekonomické perspektivy efektivní zdroj daňových příjmů a korekce externích a interních nákladů vyplývajících z konzumace tabákových výrobků Tyto úhly pohledu je důležité brát v potaz při argumentaci pro zvýšení daní. 9 Tato část je převzata z dokumentu The Aspect Consortium (Konsorcium ASPECT), publikace Evropské komise, říjen 2004, s. 9

10 Struktura daně z tabákových výrobků Na tabák vyráběný v EU se vztahují tři různé daně: dva typy spotřební daně a daň z přidané hodnoty (DPH). Specifická (neboli fixní) spotřební daň se ukládá jako pevná sazba na jednotku výrobku. Daň v téže výši se aplikuje nezávisle na základní ceně, a tak nevzrůstají rozdíly mezi levnějšími a luxusnějšími značkami. Jsem nejlepší daň Ne, já jsem nejlepší! Spotřební daň valorická představuje podíl maloobchodní ceny tabákových výrobků (tj. fixní procento z výrobcovy nebo maloobchodní ceny). Na rozdíl od specifické spotřební daně se s daní valorickou prohlubují rozdíly mezi levnějšími a dražšími značkami v případě inflace nebo zvýšení ceny výrobcem. Vybraná daň je chráněna před inflací a vzrůstá s každým zvýšením cen. Daně: kdo vyhraje? 10

11 Co všechno je zahrnuto v ceně cigarety? Tento graf zachycuje jednotlivé složky ceny cigaret: Retail price = 0.30 (Pack price = 6.00) Wholesale price = 0.07 Retail margin = 0.01 Total tax = 0.22 Specific excise tax = 0.09 Total exice tax Ad-valorem excise tax:% of wholesale of retail price; e.g 0.09 if rate is 30% of retail price VAT / sale tax % of (wholesale price + excise tax); e.g if VAT -15 %) Hana Ross 11

12 V rámci stávajících právních předpisů EU pro daň z tabákových výrobků (do ) se vyžaduje: Specifická daň odpovídající 5 76,5 % celkové daně (specifická spotřební daň + poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty) Spotřební daň v minimální výši 57 % vážené průměrné maloobchodní ceny (s výjimkou zemí, v nichž činí daň nejméně 101 eur na cigaret) Min. spotřební daň 64 eur na cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní cenu Směrnice Rady 2010/12/EU ze dne 16. února 2010 počínaje stanoví: Specifickou daň ve výši 7,5 až 76,5 % (specifická spotřební daň + poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty) Spotřební daň v minimální výši 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny s výjimkou zemí, v nichž činí daň nejméně 115 eur na cigaret V Bulharsku, Estonsku, Řecku, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Polsku a Rumunsku se povoluje výjimečné přechodné období do Minimální spotřební daň 90 eur na cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní cenu (do s výjimkou výše uvedených zemí) 12

13 Vliv struktury daně Správně uplatňovaná spotřební daň může zvýšit koncovou cenu tabákových výrobků. Je však třeba brát v potaz, že dva uvedené typy spotřební daně, specifická a valorická, mají při určování celkové koncové ceny tabáku různý efekt (v různých kombinacích). Specifická daň Specifické daně se snadno aplikují a vztahují se stejnou měrou na všechny značky v kategorii tabákových výrobků. Nepromítají se však do inflace, a tak je třeba tyto daně pravidelně upravovat, aby měly stejný ekonomický efekt. Neumožňují výrobcům tabákových výrobků manipulovat cenou a omezovat tak daňovou povinnost. Obvykle zmenšují cenovou konkurenci a upřednostňují je výrobci luxusních cigaret. Daňová povinnost průmyslu se se změnou výrobní (tovární) ceny nemění. Výhody Vláda má větší kontrolu nad daňovými příjmy Cenové rozdíly jsou malé, zamezuje se přechodům na jinou značku po zvýšení daní Levnější realizace Lepší pro veřejné zdraví, pokud dopad zdanění roste společně s inflací Valorická/Ad Valorem Výhody Úprava daně v souladu s inflací Daňová povinnost vzrůstá společně se zvyšováním cen Nevýhody Průmysl může lépe kontrolovat výši placené daně manipulací výrobní ceny V důsledku valorické daně se prohlubují cenové rozdíly, a tak se mohou kuřáci zvyšování daní vyhnout přechodem na levnější tabákové výrobky (tj. z luxusních cigaret na jemně řezaný tabák) Její uplatňování je dražší, protože je třeba sledovat hodnotu i objem různých prodaných značek Valorická daň podporuje cenovou konkurenci, a potenciálně tedy i nižší ceny Nevýhody Musí se pravidelně zvyšovat v souladu s inflací a úrovní příjmů Podporuje průmysl ve zdražování k větším ziskům 13

14 *** Osvědčený postup: kombinace specifické daně a valorické daně *** V zemích EU se uplatňuje daňová struktura, která kombinuje specifickou spotřební daň s daní valorickou. Na tyto země se také vztahuje minimální sazba celkové daně, která se musí vybrat za každou cigaretu k podpoře cílů spojených s veřejným zdravím a státními příjmy. Je třeba, aby tato dolní mez a sazba daně v dotyčné zemi přinejmenším držela krok s inflací a zachoval se odrazující účinek spotřební daně. 250 Vzhledem k rozdílům ve struktuře a sazbě daní v Evropě se v lednu 2008 do značné míry rozcházela výše daně / spotřební daně na cigaret: Hana Ross Russia Ukraine Bulgaria Romania Lithuania Latvia Estonia Czech Republic Hungary Poland Slovenia Germany France Ireland 14

15 Dopad inflace Pokud se daně nezvyšují v souladu s inflací, prakticky vzato se snižují. V důsledku toho stoupá počet kuřáků a klesají příjmy z tabákových výrobků. Specifickou daň může narušovat inflace a rostoucí příjmy, a tak musí být indexově vázaná na inflaci a výši příjmů. Valorická daň je automaticky přizpůsobena inflaci, ovšem pokud se výrobní ceny zvyšují v souladu s inflací. Nepřizpůsobuje se růstu příjmů. Je-li to politicky přijatelné, je v případě specifické daně důležité usilovat o automatické změny v souladu s inflací a růstem příjmů. Korekce v souladu s inflací Pokud není specifická daň indexovaná, může její vliv na konzumaci tabákových výrobků narušit inflace. Je třeba brát v potaz reálné ceny tabákových výrobků: reálná cena = aktuální (neboli nominální) cena cena veškerého zboží a služeb (vyjádřena jako index maloobchodních cen, nebo index spotřebitelských cen) 15

16 Vliv růstu příjmů: dostupnost Země s rostoucími příjmy musí zvážit dostupnost tabákových výrobků: dvojí efekt cen a příjmů. Ten závisí jak na ceně, tak na elasticitě příjmů. Pokles konzumace závisí na menší dostupnosti tabáku. O možnosti populace kupovat si tabákové výrobky rozhoduje celá řada faktorů: Na to nemám 1 / Aktuální výše daně z tabákových výrobků 2 / Aktuální maloobchodní cena tabáku 3 / Průměrné příjmy 4 / Růst příjmů 5 / Míra inflace 6 / Dostupnost levného tabáku (zlevněné cigarety, vlastnoručně balené cigarety, tabákové výrobky osvobozené od daně a pašované) Při zohlednění těchto aspektů je možné odhadnout vliv zvýšení daně na spotřebu tabáku. Dostupnost lze měřit dle: Ceny v poměru k příjmům (relative income price, RIP): % HDP na osobu potřebné ke koupi 100 krabiček nebo Počtu minut práce potřebných k zakoupení 1 krabičky: jak dlouho musí průměrný pracující pracovat, aby si mohl koupit krabičku cigaret Za kolik?!?! 16

17 Změna dostupnosti v Evropě v letech Average annual percentage change in the Relative Income Price 8% 4% 0% -4% -8% -12% Romania (a) Greece Denmark Iceland (b) Czech Rep. Norway Finland Ireland Turkey Croatia (c) Russia Luxembourg Austria Spain Sweden United Kingdom Poland Portugal Germany Hungary Italy Netherlands Belgium Australia Switzerland France 10 Zdroj: Evan Blecher, The Economics of Tobacco Control in Low- and Middle-income Countries, Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy, School Of Economics, University Of Cape Town (Ekonomika regulace tabákových výrobků v zemích s nízkými a středními příjmy. Doktorandská práce na School of Economics, University of Cape Town), duben a / Rumunsko: b / Island: c / Chorvatsko:

18 Reakce tabákového průmyslu na zdanění V zájmu tabákových společností je udržovat daň co nejnižší, aby byl tabák relativně levný, a aby tudíž prodávaly více výrobků a měly větší zisky. Tabákový průmysl vyvíjí ohromný tlak na všechny vlády a využívá veškerých prostředků, aby se daň snižovala nebo alespoň nezvyšovala. Daří se mu systematicky manipulovat systémy zdanění tabáku v jednotlivých zemích tak, že šíří nepravdivé informace ve smyslu, že 1 / státy budou mít v případě snížení daně větší příjmy nebo že 2 / jim v důsledku zvýšení daní příjmy klesnou. Zvýšení daně samozřejmě nemá vliv na kouření A já myslela, že jim můžeme věřit. Nadnárodní tabákové společnosti mají navíc svůj díl viny na pašování k rozšíření trhu, pronikání na trhy se státním monopolem nebo k vyhýbání se daňové povinnosti. V případě zavedení valorické daně společnosti obvykle snižují základní ceny, aby klesl objem vybrané daně. Uplatňuje-li se specifická daň, mohou společnosti zvětšovat cigarety, aby byla daň z jednotky tabáku nižší, a zároveň zvyšovat ceny. Jedna z mnoha lží 18

19 Jak vypočítat efekt daně K odhadu vlivu cen tabáku na jejich spotřebu lze využít data z minulosti. Vypočítává se podle cenové elasticity poptávky po tabáku. Odhadovanou cenovou elasticitu poptávky po tabáku lze využít k prognóze vlivu stávajících či navrhovaných změn cen a daní na budoucí konzumaci tabáku, daňové příjmy a počet úmrtí v důsledku kouření. 11 Teoreticky může být cenová elasticita poptávky po zboží nebo službách kladná. To by však znamenalo, že s nárůstem ceny stoupá spotřeba zboží nebo služeb, což je v praxi neobvyklé. V návaznosti na pokles cen/daní lze pomocí cenové elasticity poptávky vypracovat analýzu celkové konzumace tabáku. Obvykle je to záporné číslo 11, které odpovídá procentuálnímu poklesu spotřeby v reakci na 1% nárůst ceny tabáku. Například hodnota elasticity 0,4 by znamenala, že při 1% navýšení ceny by se spotřeba snížila o 0,4 %. Obvykle se tento efekt z poloviny promítá do počtu kuřáků, z poloviny se odráží na množství tabáku konzumovaného těmi, kteří kouřit nepřestali. Cenová elasticita poptávky se může v jednotlivých jurisdikcích různit a při vydávání prohlášení o poklesu konzumace se musí zohledňovat údaje z té které země. 10% zvýšení cen v jedné zemi nemusí mít stejný dopad na konzumaci v zemi jiné, i když v rozvinutých zemích, jako jsou země EU, bývá cenová elasticita poptávky velmi podobná. 19

20 Negativní vztah mezi spotřebou tabáku a jeho cenou Navzdory některým protiargumentům tabákového průmyslu z dlouholetého výzkumu v celé řadě zemí jednoznačně vyplývá, že poptávka po tabáku je citlivá na zdražování, nicméně ne tolik jako většina zbytných komodit. To potvrzují tři grafy, na nichž je zobrazena úroveň zdanění ve vztahu ke spotřebě: Itálie Spojené království Latvia (Per Capita Consumption and Real Cigarette Prices) Total consumption of tobacco (x tons) , , , , , , ,40 2,20 2,00 1,60 1,40 1,00 Price of one pack of cigarettes ( ) Cigarette consumption ( million, 1995 prices) Cigarette prices in LVL Annual per capita cigarette consumption Consumption Price Real (inflation adjusted) price in LVL per 1000 sticks Per capita cigarette consumption 12 Gallus S, Townsend J a kol., Price and consumption of tobacco in Italy over the last three decades (Cena a spotřeba tabáku v posledních třech desetiletích v Itálii). European Journal of Cancer prevention, 2003; sv. 12, číslo 4. 20

21 Relativně malá cenová elasticita poptávky po tabáku znamená, že zvýšení daně, jak si ukážeme později, vždy zaručuje vyšší příjmy. To jednoznačně dokládají údaje z výzkumu v mnoha různých souvislostech. 13 Daně z tabáku představují přesun zdrojů, které již v dané ekonomice vznikly (a tudíž nepřispívají k HDP), tj. peníze kuřáků do státní pokladny a poté společnosti prostřednictvím státem poskytovaných služeb. 13 Z dokumentu The Aspect Consortium (Konsorcium ASPECT), říjen 2004, s. 76 kontextová reference = Townsend J. Cena a konzumace tabáku. BMJ 1998, 52: Důležité poznámky: Konzumace tabáku obvykle roste ruku v ruce s příjmy a stejně tak se zvyšují i celkové příjmy ze zdanění tabáku (důchodová elasticita poptávky je kladná). Na výrobu a dovoz může důkladně dohlížet vláda, takže by mělo být vybírání daní poměrně snadné. 21

22 Zvyšování daně z tabáku a kouření v EU Vliv zvyšování daní na státní příjmy Díky zvýšení daně se konzumace cigaret v celé EU v letech 2005 až 2006 snížila o něco více než 10 %. V EU-15 v důsledku průměrného nárůstu daně o 33 % v období 2002 až 2006 došlo k poklesu kouření o 16 %. V novějších členských státech od přistoupení v roce 2004 do konce roku 2006 podobné zvýšení daně, o 34 procent, přineslo pokles počtu kuřáků o pouhé 1 %. Tak malé snížení pravděpodobně vysvětluje relativně nízká počáteční úroveň zdanění a velmi malá cenová elasticita poptávky. Ze všech studií vyplývá, že s vyššími daněmi z cigaret rostou státní příjmy, efektivně přispívají k poklesu počtu kuřáků a jejich nárůst má okamžitý efekt. Větší státní příjmy z vyšších daní lze nasměrovat do podpory zdraví a opatření k odvykání kouření. V témže období však v EU vzrostl přibližně o 10 % prodej jemně řezaného tabáku, na nějž se vztahuje mnohem nižší daň než z cigaret, a proto Evropská komise navrhla zvýšit daně z jemně řezaného tabáku jakožto iniciativu odrazující od kouření veškerých tabákových výrobků. 14 Podívejme se na výhody zvýšení spotřební daně z tabáku nad úroveň inflace: Okamžitě po navýšení daně vzrůstají státní příjmy z daní z tabáku. Jak uvádí Townsendová (1996), předpokládáme, že cenová elasticita poptávky po tabáku (tj. citlivost celkové konzumace tabáku ve vztahu k jeho ceně namísto elasticity počtu kuřáků, o níž jsme se zmínili výše) odpovídá v našem hlavním scénáři hodnotě 0,5. Elasticita spotřeby je reakce celkové konzumace tabáku/cigaret na 1% změnu ceny. Elasticita počtu kuřáků je změna podílu dospělé populace, která kouří v důsledku 1% změny ceny. Z toho vyplývá, že v důsledku zdražení tabákových výrobků vzrůstají příjmy. To dokazují tyto příklady: 14 Tato část je převzata z dokumentu SFP Spotlight on Taxation and Illicit Trade (Zaostřeno na zdanění a nezákonný obchod) (dostupný v lednu 2011) See the next examples as evidence: 22

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových výrobků CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.7.2008 KOM(2008) 460 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o struktuře a sazbách spotřební daně z cigaret a jiných tabákových

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) 21.10.2010 Úřední věstník Evropské unie C 285 E/63 Nekuřácké prostředí P7_TA(2009)0100 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) Evropský parlament,

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních

Obchodní nabídka. Poskytování IPtelefonních Obchodní nabídka Poskytování IPtelefonních služeb Nabízíme Vám využití výhodných telekomunikačních služeb společnosti NeoTel.cz, která Vám pomůže snížit náklady na telefonní hovory v kanceláři i doma.

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Podpora zdraví v kontextu WHO

Podpora zdraví v kontextu WHO Podpora zdraví v kontextu WHO Konference Efektivní strategie podpory zdraví 12.6.2014, SZÚ Alena Šteflová Kancelář WHO v ČR Konference v Ottavě a přijetí Ottawské charty v r.1986 Vyzývá k novému pojetí

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Centrum ALMA, o.p.s.

Centrum ALMA, o.p.s. Centrum ALMA, o.p.s. AT Konference, Seč 8. 6. 2015 AKTIVITY A VÝSTUPY V OBLASTI ALCOHOL HARM REDUCTION V EVROPSKÉ UNII VÝSTUPY Z 6. EUROPEAN ALCOHOL POLICY KONFERENCE, LISTOPAD 2014, BRUSEL AGENDA EUROCARE

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou?

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta) Kolektiv autorů: Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více